Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldautomatisk espressomaskine by fey"

Transkript

1 Fuldautomatisk espressomaskine by fey

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere 6 Fremstilling af drikkevarer 8 Program indstillinger 11 Rengøring og vedligeholdelse 13 Information på kaffemaskinens skærm 18 Fejlmeldinger 19 Transport og genbrug 20

4 Instruktioner omkring kaffemaskinens dele Beholder til bønner 2 Vandtankens låg 3 Vandtank 4 Beholder til kaffegrums 5 Vandspilds bakke 6 Vandspilds rist 7 Låg til kaffebeholderen 8 Hjul til kaffemaling 9 Bønne beholder 10 Varmvands tud 11 Kaffe tud 12 Stik 1

5 Tænd og sluk knap 2 Knap til americano kaffe 3 Knap til espresso kaffe 4 Knap til alm. kaffe 5 Maskinens skærm 86 Indstillinger 97 Knap til indstilling af kaffens styrke 10 8 Knap til tobbelt kop 2

6 Sikkerhedsinstruktioner Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen. Forholdsregler Rør ikke ved maskinens varmedele, for at undgå skoldninger For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskin ens ledning, stik og maskinens vandtank. Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet givet instruktioner eller er under opsyn. Således de forstår at bruge pro duktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffe maskinen skal ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinens og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå det. Børn bør ikke lege med maskinen. Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed, sanser og udviklingshæmmede, hvis de er har fået instruktioner i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen der er involveret. Hvis kaffemaskinens ledning er skadet på nogen måde, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker. Hiv maskinens stik ud når den ikke benyttes og før den rengøres. Lad maskinen køle af før du skiller maskinen eller rengøre den. Brug af dele der ikke er tydeligt godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elek trisk stød eller personskader. Benyt ikke maskinen udendørs. Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader. Placer venligst maskinen på en stabil overflade og hold det væk fra højde temperature (f.eks. gas komfurer, elektriske kogere, induktions komfurer mm.) Hold maskinen slukket indtil rengøringsprogrammet er færdigt og der ingen indikationer er på skærmen og sluk derefter maskinen. Når maskinens espresso, americano og varmt vands funktionsbenyttes vil der flyde varmt vand fra kaffe tuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, for at undgå skoldning. 3

7 Advarsel Aldrig skil maskinen ad for at reparere den uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Forbud Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt efter-salg service center for reparationer, eller kontakt kundeservice for efter salg service Put aldrig maskinen i vand og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen eller vandtanke. Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et service center eller kontakt efter-salg center. Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til at strømføre maskinen, eller kan maskinen gå i brand. Brug kun rent vand ved stuetemperatur når du fylder maskinens vand tank. Put aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank. Løft eller flyt aldrig maskinen imens den er i gang. Hvis maskinens skal flyttes, sluk da for den og hiv stikket ud først. Maskinen udskiller varme. Derfor bør kaffemaskinen ikke placeres tættere på væggen end 3 centimeter og der skal være mindst 15 cm. Op til loftet, der hvor maskinen pla ceres. Stil ikke maskinen i et lille rum. For maskinen dimensioner, se i den Tekniske data i bruger manualen (side 21) Brug ikke ikke-godkendte rengøringsmidler til at gøre maskinen ren, ellers kan det før til ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød. Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød. Brug aldrig stål uld eller hårde klude da dette kan skade maskinen. Tør maskinen med den medfølgende klud i stedet. Put aldrig kaffepulver, kakao pulver eller andre pulver mix i bønne beholderen eller pulver beholderen. Dette kan skade maskinen. Put aldrig speciale behandlet kaffe bønner i maskinen (f.eks. kakao bønner, sukker overtrukne bønner) da dette kan skade maskinen. Kun ristede bønner må puttes i bønne beholderen. Ris, soyabønner, chokolade bøn ner, nødder, sukker, krydderrier må ikke puttes i maskinen. Ellers kan det skade kaffe maskinen. Vask aldrig bønne beholderen eller pulver beholderen med vand, da dette vil skade delene. Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen. Aldrig udsæt maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående situationer, bliver den ikke dækket af garantien. 4

8 Korrekt beskyttelse af maskinen For at garantere kaffesmagen, vær der sikker på at vandet har en temperatur på 25 C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt. Sikkerheds tips Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød. Benyt ikke maskinen hvis den har en beskadiget ledning. Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), hiv da maskinens stik ud med det samme og kontakt et service center. Hvis maskinens ledning er beskadiget, kontakt da et service center. Placer maskinen og den ledning, i god afstand fra varme kilder. Lad ikke maskinen ledning komme i kontakt med skarpe genstande. Reparer ikke maskinen uden tilladelse eller brug den på en måde der ikke er listet i denne manual, for at undgå person skader. Placer maskinen udenfor børns rækkevidde. Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, hiv da maskinens stik ud og gem maskinen væk. Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffe maskinen. Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen Læs denne manual, hvilket vil gøre dig fortrolig med kaffe maskinen og hvordan den benyttes korrekt. Instruktioner til førstegangs brugere introducerer hvordan man betjener kaffe maskinen trinfor-trin, for første gangs brugere. Problem beskrivelser vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer. Kaffemaskine model Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1602 5

9 Introduktion til førstegangsbrugere Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang. Strømtilførelse Placer kaffemaskinen på en stabil arbejdsbænk, der ikke er tæt på vand. Hold kaffemaskinen væk fra høje temperature og varme kilder. Sørg for at bruge den korrekte strømkilde Sørg for at kaffemaskinens ledning er placeret således folk ikke falder over den. Opfyldning af vandtanken Kun rent vand ved stuetemperatur er tilladt at hælde i kaffemaskinens vandtank, fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk). Dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på 25 C eller deromkring. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag. For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag. Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærkaten. Opfyldning af bønner Put aldrig bønner i maskinen, der er blevet speciel behandlet (f.eks. sukker, kakao) i maskinens bønne beholder. Kun ristede kaffebønner bør puttes i maskinen, put aldrig andre bønner i, f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderrier. Put aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, eller vil det beskadige kværnen. Bønnebeholderen bruges også som forsegling, for at holde bønnernes aroma på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk. Fyld aldrig væske i bønnebeholderen. Kværnen Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne. Juster ikke på kværnehjulet imens dette køre, da det vil beskadige hjulet Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det at maskinen sættes på Roughest Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det at maskinen sættes på Finest Hvis der under kaffe brygning ikke render kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på Roughest Hvis kaffen render stærkt igennem og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på Finest Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af 2 kopper kaffe eller mere. 6

10 Tænd Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi lover at maskinen er helt ny. Kaffemaskinen starter med en testning og rengøring første gang den benyttes, dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedste mulige kaffe. Denne proces kan derfor ikke springes over. Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøres første gang. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand ud af maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spild vandet, da det er kogende. Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde før du trykker på startknappen. Sluk Hver gang der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang og denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengøre kaffe rørene og fjerner kaffegrums. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand fra maskinens tud, og ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, for at undgå skoldninger og forbrændinger. Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces. 7

11 Fremstilling af drikkevarer Dette afsnit instruerer dig i hvordan du laver forskellige slags kaffe, varm vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedestående instruktioner grundigt for at hjælpe dig til at lave kvalitets drikkevarer. Temperaturen på det varme vand er høj, undgå derfor at komme i kontakt med dette, da det kan medføre skoldning. Før du begynder at lave kaffe, vær der sikker for READY er indikeret i displayet. Benyt aldrig mørk ristede kaffe bønner. Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskinen. For at få den bedste kaffe smag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på 25 C eller deromkring. For at sikre kaffe kvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag. Varm kaffekoppen før kaffe laves, for at få en bedre kaffesmag. Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, således du undgår kaffesprøjt. Justerbar højde på tuden: mm. Kaffebrygning Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser READY. Vi har lavet et lille eksempel her ud fra en espresso. Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves. Når der laves kaffe, tryk da på espresso knappen to gange for at afbryde. READY Når der vises READY i displayet, tryk da på espresso knappen for at benytte espresso funktionen. STRENGTH Kværneren vil nu begynde at kværne kaffebønnerne. Nu kan du justere på mængden af kaffebønner ved at trykke på venstre og højre knapperne. Standardmængden for kaffe bønner for espresso er symboliseret ved 2 bønner. ESPRESSO Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængde af kaffebønner ved at trykke på venstre og højre knapperne. ESPRESSO VOLUME 30ML Imens kaffe laves kan du justere på mængden af kaffe ved at trykke på venstre og højre knapperne. VOLUME 30ML Når kaffen er ved at blive lavet kan det afbrydes ved at trykke på espresso knappen. ENJOY Når displayet viser ENJOY! betyder det at kaffen er færdig. 8

12 Første gang kaffe parametrene indstilles De 5 nedestående ting kan indstilles første gang Indstil mængden af kaffe bønner når skærmen viser READY Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen Indstil mængden af kaffe når det laves Indstil mængden af varm vand når der laves Americano Indstil mængden af varmt vand når der laves varmt vand Generelle instruktioner Når skærmen viser READY, indstil da kaffe styrken ved hjælp af knapperne: Denne indstilling er kun for næste kop kaffe og vil ikke blive gemt. STRENGTH Når kaffebønnerne males, tryk da på højre eller venstre knap for at justere på kaffens styrke. Den generelle indstilling er normal, tryk på den venstre knap for at vælge mild og tryk på den højre knap for at vælge stærk. COFFEE 40ML Når der laves kaffe, tryk da på venstre og højre knapperne for at justere mængden af kaffebønner. Tryk på den højre knap for at øge mængden og tryk på den venstre knap for at mindske mængden. WATER 80ML Når du laver Amricano tryk da på højre og venstre knapperne for at justere mængden af varmt vand. Tryk på højre knappen for at øge mængden og på den venstre knap for at mindske mængden. WATER 80ML Når du laver Hot Water, tryk da på den højre knap for at mindske og den venstre knap for at øge mængden. Kaffebrygning med kaffepulver Du kan vælge funktionen hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver Undgå at fylde andre blandinger som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen. Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner. Da dette vil beskadige maskinen. Rens ikke pulver beholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød. Benyt ordentligt malet kaffepulver til Espresso funktionen. Kun 7-14 g kaffepulver kan benyttes i maskinen. Maskinen vil blive beskadiget af mere. Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen, alle de andre processer er det samme som når der laves espresso, americano og kaffe. 9

13 READY Når maskinen skriver READY, tryk da på indstillingsknappen for at indstille maskinen. CLEAN Tryk på venstre og højre knappen for at vælge de funktioner du skal bruge. USE POWDER Når maskinen skriver USE POWDER tryk da på indstillinger for at komme ind til kaffepulver indstillingerne. FILL POWDER SELECT BEVERAGE Tilfør kaffepulver og vælger derefter hvilke kaffe du ønsker. Der er mulighederne Espresso, Americano og Coffee. Dobbelt kop kaffe Denne maskine kan lave dobbelt kopper af kaffe. Dobbelt kopper af kaffe inkludere dobbelt espresso og dobbelt kaffe. Processen med at lave dobbelt kopper er den samme som når der laves normalt espresso og normal kaffe, den eneste forskel er at du skal vælge Beverage for at lave dobbelt kopper. READY Når displayet viser READY, tryk da på dobbelt kop knappen. SELECT BEVERAGE Vælg kaffe drikke, der er espresso og kaffe. STRENGTH Malingsmængden vises på skærmen. Standard indstillingen er (stærk). 10

14 Program indstillinger Dette kapitel giver instruktioner i program indstillinger Tjek at maskinen viser READY, tryk derefter på settings knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, således du kan indstille menuen. Vedligeholdelses indstillinger Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af brygge delen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side xx og side xx. Drikkevare indstillinger Dette kapitel vil instruere dig i hvordan du indstiller de forskellige drikkevare muligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe og mængden af varmt vand. De valgte parametre vil blive standarden for hver drik. 1. Americano indstillinger 2. Espresso indstillinger 3. Coffee indstilliner 4. Hot water indstillinger Indstillinger for drikkevare parametre og muligheder Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevare Styrken og mængden af kaffe og vand i Americano kaffe Styrken og mængden af Espresso kaffe Styrken og mængden af kaffe Mængden af varmt vand Temperatur indstillinger Temperaturen på drikkene kan indstilles. Gå ind i Setting, Menu og vælg TEMPERATURE, tryk derefter på den højre og den venstre knap for at vælge kaffens temperatur. Tryk på Settings knappen for at bekræfte, derefter er indstillingerne valgt. Der er valgmulighederne høj temperatur og normal temperatur. For bygnings indstillinger For brygning kan indstilles når der laves kaffe. Gå ind i Settings og vælg PRE-BREW, tryk derefter på venstre og højre knappen for at vælge for brygning og for kogning. Tryk derefter på Settings knappen for at bekræfte dit valg. 11

15 Automatisk sluk funktion Maskinen har en automatisk sluk funktion, der er sat til 2 timer. Dette betyder at maskinen automatisk vil slukke efter 1 time. Indstillingstiden på den automatiske sluk funktion er fra 5 minutter til 4 timer. Efter at du er gået ind i Programt settings vælger du AUTO-OFF og trykker derefter på højre og venstre knappen for at justere tiden, tryk derefter på Settings knappen for at gemme dine indstillinger. Genstart Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standard indstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standard indstillinger fra fabrikken. Med undtagelse at sprog indstillingen. Derudover vil informations mulighederne ikke blive genstartet. Efter at du er gået ind i Program settings, vælg da RESET muligheden og tryk derefter på den venstre og den højre knap og vælg RESET. Tryk derefter på Settings knappen for at bekræfte. Information I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid. 1. Det totale antal drikke 2. Antal af fremstillede Americano 3. Antal af fremstillede Espresso 4. Antal af fremstillede Coffee 5. Antal af fremstillede Hot water 6. Antal af fremstillede kaffe a kaffepulver 7. Antal af rensnings omgange 8. Antal af afkalknings omgange 9. Antal af rensninger af brygningsdelen 10. Antal af installering og erstatning af vandfiltret Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet før den forlader fabrikken Sprog Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen Først skal du gå ind i program indstillinger og vælge CHOOSE LANGUAGE, dereft er trykkes der på den og højre og den venstre knap for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der på indstillinger for at bekræfte det valgte sprog, derefter er det indstillet. EXIT Når du har ændret i indstillinger, vælg da EXIT. Bagefter trykkes der på indstilling sknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til READY. 12

16 Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes. Vær opmærksom på at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, ikke kun vil sikre dig den perfekte kaffe smag, men også forlænge kaffemaskinens levetid. Rensning af kaffemaskinen Dette kapitel vil forklare dig hvordan du rengøre og vedligeholder kaffemaskinen. Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang. Rengøringsfunktionen skal gennemføres når kaffemaskinen er i READY status. READY Når kaffemaskinen signalerer READY, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i indstillinger. CLEAN Når skærmen viser CLEAN tryk da på indstillingsknappen for at komme ind i rengøringsfunktionen, derefter begynder maskinen rengøringen af brygningsdelen og kaffetudene. CLEANING Processen med rengøring af maskinen kan ikke stoppes, når først den er sat i gang. READY Kaffemaskinen vil automatisk vende tilbage til READY status når rengøringen er komplet. Rengøring af brygningsdelen Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen. Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter VIGTIGT: Du må ikke tilføre rengøringstabletten før maskinens display beder dig om det. Gør du det inden da, vil den ryge lige igennem maskinen, og ned i kaffegrumsbeholderen. NEED BREW CLEAN READY MENU MAINTENANCE Når displayet siger NEED BREW CLEAN, skal du gå ind i indstillinger på maskinen. Tryk derefter til højre og venstre for at vælge MENU, for at komme ind i program indstillinger. Tryk på venstre og højre knapperne for at vælge MAINTENANCE, derefter trykkes der på indstillingsknappen for at komme ind i vedligeholdelsesindstillingerne. BREW CLEAN Tryk på den venstre og højre knap for at vælge BREW CLEAN, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i funktionen. BREW CLEAN CONFIRM Tryk på den venstre og den højre knap for at vælge BREW CLEAN CONFIRM, tryk derefter på indstillingsknappen for at starte rengøringen. 13

17 EMPTY TRAY INSTALL TRAY PRESS SETTING Vandspildsbakken skal rengøres før rengøring af brygningsdelen, fordi spildvand vil dryppe ned i bakken. Installer vandspildbakken. Efter at have indstillet vandspildsbakken vil skærmen vise PRESS SETTINGS for at starte. Brygningsdelen rengøres. CLEANING Kaffepulverbeholderens låg ADD TABLET PRESS SETTING Åben kaffepulverbeholderens låg og tilføj rengøringstabletten og tryk på rengøringsknappen. (Den må ikke komme ned til kværnen. Det er meget vigtigt at tabletten tilføjes i det lille rum ved siden af, hvor formalet kaffepulver også tilføres) CLEANING EMPTY TRAY READY Brygningsdelen rengøres. Tøm vandspildsbakken. Efter rengøringen er slut, vil maskinen selv vende tilbage til READY status Afkalkning af kaffemaskinen Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er, afhænger af vandets hårdhed. Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud, derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjeren ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand. Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den. Opløs kalkfjerneren i rent vand og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for at kalkfjerneren er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket. NEED DESCALE READY Efter at kaffemaskinen er blevet brugt et stykke tid vil skærmen vise NEED DESCALE eller alternativt READY. Tryk på indstillingsknappen for at komme ind i afkalkningsprogrammet. MENU Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i program indstillings menuen. MAINTENANCE Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge MAINTENANCE, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme til vedligeholdelses siden. 14

18 DESCALE Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge DESCALE. DESCALE CONFIRM Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte. 30 MIN PRESS SETTING Det vil tage ca. 30 minutter. Tryk på indstillingsknappen for at starte afkalkningen. EMPTY TRAY Forberedelse før afkalkning og rengøring. Først skal vandspildsbakken tømmes, fordi der vil ryge spildevand i vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. SOLVENT IN TANK PRESS SETTING Tag en afkalkningstab og opløs den i rent vand, derefter fyldes blandingen i kaffemaskinens vandbeholder, hvorefter vandtanken sættes tilbage på plads. DECALCIFYING For at starte afkalkningen og rengøringen første gang, stil da en beholder der har en kapacitet på mere end 1 liter under kaffetuden. EMPTY TRAY Tøm vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. CLEAN WATER TANK FILL WATER TANK PRESS SETTING Den første del af afkalknings- og rengøringsprocessen er færdig, tag da vandbeholderen ud og rengør den. Derefter hældes rent vand i vandbeholderen, hvorefter den sættes tilbage på plads. Tryk på indstillingsknappen for at komme til anden del af afkalkningen. DECALCIFYING Sæt en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under maskinens kaffetude. EMPTY TRAY Tøm vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. READY Når kaffemaskinens skærm viser READY er afkalkningen gennemført, hvorefter du kan bruge maskinen igen. 15

19 Rengøring af kaffegrums beholderen og vandspildsbakken Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrums beholderen og vandspildsbakken. Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen. Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffe bundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrums beholderen. Når maskinen trænger til en rengøring af kaffegrums beholderen skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet. EMPTY GROUNDS INSTALL TRAY Når maskinen har produceret 15 kopper vil den automatisk skrive EMPTY GROUNDS. Rengør kaffegrums fra vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen. READY Indsæt vandspildsbakken igen, derefter vil maskinen skrive READY. INSTALL TRAY READY Hvis vandspildsbakken er fuld vil maskinen automatiske skrive EMPTY TRAY. Tag vandspildsbakken ud og tøm den for vand. Indsæt vandspildsbakken i maskinen, derefter vil maskinen skrive READY. Hver gang kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken tømmes, rengør da samti dig delene. Efter at vandspildsbakken er rengjort, tør da bakkens metal dele for enden af bakken. Indsæt derefter vandspildsbakken i kaffemaskinen. Rengøring af vandtanken Det anbefales at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i. Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden med en vådklud og mild rengøringsmiddel. Fordi vandtanken er fremstillet miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbehold eren. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice centeret. 16

20 Rengøring af bønnebeholderen Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne. Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen. Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, derfor kan det let slå revner. Vær forsigtig når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice centeret. Rengøring af kaffemaskinen Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød. Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver, der hvor kaffegrumsbeholderen indsættes. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Da skærmen er lavet af glas, undgå da at slå på den, for at undgå elektrisk stød, hvis glasset smadres. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overfalder, da det kan skade maskinen. 17

21 Information på kaffemaskinens skærm Dette kapitel vil instruere dig i informationen der kan stå på maskinens skærm og hvad løsningen er. EMPTY TRAY Årsag Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Løsning Tag vandspildsbakken ude, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskine. EMPTY GROUNDS Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kun fremstille kaffe. Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads. FILL WATER TANK Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Fyld vand i vandtanken. FILL BEANS Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar. LACK OF POWER Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen. Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, put da kaffepulver i maskinen. INSTALL TRAY Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe. Indsæt vandspildsbakken korrekt. UNIT EMPTY Der er ikke nok vand i maskinens rør, derfor vil den ikke kunne lave kaffe. Tryk på en tilfældig knap for at køre et vand tjek. TEMPERATURE HIGH Temperaturen på maskinen er for høj, derfor kan den ikke benyttes. Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time. TEMPERATURE LOW Temperaturen på maskinen er for lav, derfor kan den ikke benyttes. Øg rumtemperaturen til over 10 C. PRESSURE HIGH Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet 1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere. 3. Start rengøring af bryggerdelen. BREW UNIT STUCK Indre dele sidder fast. Tryk på en tilfældig knap for at køre en selv test. 18

22 Fejlmeldinger Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses. Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservice centeret. Problem Årsag Løsning Kaffe temperaturen er for lav 1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Flere minutter er gået siden sidste kop kaffe var lavet, så brygge delen og de indre rør er blevet kolde. 1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe. Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp 1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet 1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen. Utilstrækkeligt med kaffeolie Forkert valg af kaffebønne type. Brug passende kaffebønner. Kværneren siger mærkelige lyde Der er et fremmed objekt i kværneren. Lav en ny kop kaffe, hvis det stadig ikke fungerer, kontakt da kundeservice centeret. Skærmen viser altid EMPTY TRAY. Der er et fremmed objekt i kværneren. Tør metal delene af. Skærmen viser altid INSTALL TRAY. Kaffegrums i bunden af maskinen. Rengør bunden for kaffegrums. Skærmen viser altid FILL WATER TANK, selvom vandbeholderen er fuld. Vandbeholder indikatoren sidder fast. Rengør vandtanken. Skærmen viser altid FILL BEANS, selvom bønnebeholderen er fuld. Bønnebeholderen er for oliet og klistret. 1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller kuldet. 3. Rengør bønnebeholderen. ERRORS vises på skærmen. Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes. Sluk for strømforsyningen til maskinen og kontakt kundeservice centeret. 19

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Spiromagic brugermanual. Indhold

Spiromagic brugermanual. Indhold Spiromagic brugermanual Indhold 1 Introduktion... 1 2 Pakkens indhold... 2 3 Forventet anvendelse... 2 4 Vigtig ekstrainfo for brugere... 2 5 Brug... 2 6 Elektroniske dele:... 3 7 Opsætningskrav... 3 8

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Espressions fra Australien - designet til at holde!

Espressions fra Australien - designet til at holde! Espressions fra Australien - designet til at holde! Produkter fra Espressions er designet og udviklet i Australien og tilbyder det bedste fra 2 verdener. Høj kvalitet og et flot design gør arbejdet i køkkenet

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere