Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldautomatisk espressomaskine by fey"

Transkript

1 Fuldautomatisk espressomaskine by fey

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere 6 Fremstilling af drikkevarer 8 Program indstillinger 11 Rengøring og vedligeholdelse 13 Information på kaffemaskinens skærm 18 Fejlmeldinger 19 Transport og genbrug 20

4 Instruktioner omkring kaffemaskinens dele Beholder til bønner 2 Vandtankens låg 3 Vandtank 4 Beholder til kaffegrums 5 Vandspilds bakke 6 Vandspilds rist 7 Låg til kaffebeholderen 8 Hjul til kaffemaling 9 Bønne beholder 10 Varmvands tud 11 Kaffe tud 12 Stik 1

5 Tænd og sluk knap 2 Knap til americano kaffe 3 Knap til espresso kaffe 4 Knap til alm. kaffe 5 Maskinens skærm 86 Indstillinger 97 Knap til indstilling af kaffens styrke 10 8 Knap til tobbelt kop 2

6 Sikkerhedsinstruktioner Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen. Forholdsregler Rør ikke ved maskinens varmedele, for at undgå skoldninger For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskin ens ledning, stik og maskinens vandtank. Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet givet instruktioner eller er under opsyn. Således de forstår at bruge pro duktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffe maskinen skal ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinens og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå det. Børn bør ikke lege med maskinen. Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed, sanser og udviklingshæmmede, hvis de er har fået instruktioner i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen der er involveret. Hvis kaffemaskinens ledning er skadet på nogen måde, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker. Hiv maskinens stik ud når den ikke benyttes og før den rengøres. Lad maskinen køle af før du skiller maskinen eller rengøre den. Brug af dele der ikke er tydeligt godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elek trisk stød eller personskader. Benyt ikke maskinen udendørs. Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader. Placer venligst maskinen på en stabil overflade og hold det væk fra højde temperature (f.eks. gas komfurer, elektriske kogere, induktions komfurer mm.) Hold maskinen slukket indtil rengøringsprogrammet er færdigt og der ingen indikationer er på skærmen og sluk derefter maskinen. Når maskinens espresso, americano og varmt vands funktionsbenyttes vil der flyde varmt vand fra kaffe tuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, for at undgå skoldning. 3

7 Advarsel Aldrig skil maskinen ad for at reparere den uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Forbud Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt efter-salg service center for reparationer, eller kontakt kundeservice for efter salg service Put aldrig maskinen i vand og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen eller vandtanke. Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et service center eller kontakt efter-salg center. Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til at strømføre maskinen, eller kan maskinen gå i brand. Brug kun rent vand ved stuetemperatur når du fylder maskinens vand tank. Put aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank. Løft eller flyt aldrig maskinen imens den er i gang. Hvis maskinens skal flyttes, sluk da for den og hiv stikket ud først. Maskinen udskiller varme. Derfor bør kaffemaskinen ikke placeres tættere på væggen end 3 centimeter og der skal være mindst 15 cm. Op til loftet, der hvor maskinen pla ceres. Stil ikke maskinen i et lille rum. For maskinen dimensioner, se i den Tekniske data i bruger manualen (side 21) Brug ikke ikke-godkendte rengøringsmidler til at gøre maskinen ren, ellers kan det før til ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød. Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød. Brug aldrig stål uld eller hårde klude da dette kan skade maskinen. Tør maskinen med den medfølgende klud i stedet. Put aldrig kaffepulver, kakao pulver eller andre pulver mix i bønne beholderen eller pulver beholderen. Dette kan skade maskinen. Put aldrig speciale behandlet kaffe bønner i maskinen (f.eks. kakao bønner, sukker overtrukne bønner) da dette kan skade maskinen. Kun ristede bønner må puttes i bønne beholderen. Ris, soyabønner, chokolade bøn ner, nødder, sukker, krydderrier må ikke puttes i maskinen. Ellers kan det skade kaffe maskinen. Vask aldrig bønne beholderen eller pulver beholderen med vand, da dette vil skade delene. Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen. Aldrig udsæt maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående situationer, bliver den ikke dækket af garantien. 4

8 Korrekt beskyttelse af maskinen For at garantere kaffesmagen, vær der sikker på at vandet har en temperatur på 25 C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt. Sikkerheds tips Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød. Benyt ikke maskinen hvis den har en beskadiget ledning. Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), hiv da maskinens stik ud med det samme og kontakt et service center. Hvis maskinens ledning er beskadiget, kontakt da et service center. Placer maskinen og den ledning, i god afstand fra varme kilder. Lad ikke maskinen ledning komme i kontakt med skarpe genstande. Reparer ikke maskinen uden tilladelse eller brug den på en måde der ikke er listet i denne manual, for at undgå person skader. Placer maskinen udenfor børns rækkevidde. Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, hiv da maskinens stik ud og gem maskinen væk. Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffe maskinen. Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen Læs denne manual, hvilket vil gøre dig fortrolig med kaffe maskinen og hvordan den benyttes korrekt. Instruktioner til førstegangs brugere introducerer hvordan man betjener kaffe maskinen trinfor-trin, for første gangs brugere. Problem beskrivelser vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer. Kaffemaskine model Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1602 5

9 Introduktion til førstegangsbrugere Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang. Strømtilførelse Placer kaffemaskinen på en stabil arbejdsbænk, der ikke er tæt på vand. Hold kaffemaskinen væk fra høje temperature og varme kilder. Sørg for at bruge den korrekte strømkilde Sørg for at kaffemaskinens ledning er placeret således folk ikke falder over den. Opfyldning af vandtanken Kun rent vand ved stuetemperatur er tilladt at hælde i kaffemaskinens vandtank, fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk). Dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på 25 C eller deromkring. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag. For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag. Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærkaten. Opfyldning af bønner Put aldrig bønner i maskinen, der er blevet speciel behandlet (f.eks. sukker, kakao) i maskinens bønne beholder. Kun ristede kaffebønner bør puttes i maskinen, put aldrig andre bønner i, f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderrier. Put aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, eller vil det beskadige kværnen. Bønnebeholderen bruges også som forsegling, for at holde bønnernes aroma på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk. Fyld aldrig væske i bønnebeholderen. Kværnen Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne. Juster ikke på kværnehjulet imens dette køre, da det vil beskadige hjulet Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det at maskinen sættes på Roughest Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det at maskinen sættes på Finest Hvis der under kaffe brygning ikke render kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på Roughest Hvis kaffen render stærkt igennem og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på Finest Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af 2 kopper kaffe eller mere. 6

10 Tænd Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi lover at maskinen er helt ny. Kaffemaskinen starter med en testning og rengøring første gang den benyttes, dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedste mulige kaffe. Denne proces kan derfor ikke springes over. Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøres første gang. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand ud af maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spild vandet, da det er kogende. Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde før du trykker på startknappen. Sluk Hver gang der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang og denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengøre kaffe rørene og fjerner kaffegrums. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand fra maskinens tud, og ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, for at undgå skoldninger og forbrændinger. Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces. 7

11 Fremstilling af drikkevarer Dette afsnit instruerer dig i hvordan du laver forskellige slags kaffe, varm vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedestående instruktioner grundigt for at hjælpe dig til at lave kvalitets drikkevarer. Temperaturen på det varme vand er høj, undgå derfor at komme i kontakt med dette, da det kan medføre skoldning. Før du begynder at lave kaffe, vær der sikker for READY er indikeret i displayet. Benyt aldrig mørk ristede kaffe bønner. Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskinen. For at få den bedste kaffe smag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på 25 C eller deromkring. For at sikre kaffe kvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag. Varm kaffekoppen før kaffe laves, for at få en bedre kaffesmag. Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, således du undgår kaffesprøjt. Justerbar højde på tuden: mm. Kaffebrygning Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser READY. Vi har lavet et lille eksempel her ud fra en espresso. Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves. Når der laves kaffe, tryk da på espresso knappen to gange for at afbryde. READY Når der vises READY i displayet, tryk da på espresso knappen for at benytte espresso funktionen. STRENGTH Kværneren vil nu begynde at kværne kaffebønnerne. Nu kan du justere på mængden af kaffebønner ved at trykke på venstre og højre knapperne. Standardmængden for kaffe bønner for espresso er symboliseret ved 2 bønner. ESPRESSO Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængde af kaffebønner ved at trykke på venstre og højre knapperne. ESPRESSO VOLUME 30ML Imens kaffe laves kan du justere på mængden af kaffe ved at trykke på venstre og højre knapperne. VOLUME 30ML Når kaffen er ved at blive lavet kan det afbrydes ved at trykke på espresso knappen. ENJOY Når displayet viser ENJOY! betyder det at kaffen er færdig. 8

12 Første gang kaffe parametrene indstilles De 5 nedestående ting kan indstilles første gang Indstil mængden af kaffe bønner når skærmen viser READY Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen Indstil mængden af kaffe når det laves Indstil mængden af varm vand når der laves Americano Indstil mængden af varmt vand når der laves varmt vand Generelle instruktioner Når skærmen viser READY, indstil da kaffe styrken ved hjælp af knapperne: Denne indstilling er kun for næste kop kaffe og vil ikke blive gemt. STRENGTH Når kaffebønnerne males, tryk da på højre eller venstre knap for at justere på kaffens styrke. Den generelle indstilling er normal, tryk på den venstre knap for at vælge mild og tryk på den højre knap for at vælge stærk. COFFEE 40ML Når der laves kaffe, tryk da på venstre og højre knapperne for at justere mængden af kaffebønner. Tryk på den højre knap for at øge mængden og tryk på den venstre knap for at mindske mængden. WATER 80ML Når du laver Amricano tryk da på højre og venstre knapperne for at justere mængden af varmt vand. Tryk på højre knappen for at øge mængden og på den venstre knap for at mindske mængden. WATER 80ML Når du laver Hot Water, tryk da på den højre knap for at mindske og den venstre knap for at øge mængden. Kaffebrygning med kaffepulver Du kan vælge funktionen hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver Undgå at fylde andre blandinger som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen. Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner. Da dette vil beskadige maskinen. Rens ikke pulver beholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød. Benyt ordentligt malet kaffepulver til Espresso funktionen. Kun 7-14 g kaffepulver kan benyttes i maskinen. Maskinen vil blive beskadiget af mere. Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen, alle de andre processer er det samme som når der laves espresso, americano og kaffe. 9

13 READY Når maskinen skriver READY, tryk da på indstillingsknappen for at indstille maskinen. CLEAN Tryk på venstre og højre knappen for at vælge de funktioner du skal bruge. USE POWDER Når maskinen skriver USE POWDER tryk da på indstillinger for at komme ind til kaffepulver indstillingerne. FILL POWDER SELECT BEVERAGE Tilfør kaffepulver og vælger derefter hvilke kaffe du ønsker. Der er mulighederne Espresso, Americano og Coffee. Dobbelt kop kaffe Denne maskine kan lave dobbelt kopper af kaffe. Dobbelt kopper af kaffe inkludere dobbelt espresso og dobbelt kaffe. Processen med at lave dobbelt kopper er den samme som når der laves normalt espresso og normal kaffe, den eneste forskel er at du skal vælge Beverage for at lave dobbelt kopper. READY Når displayet viser READY, tryk da på dobbelt kop knappen. SELECT BEVERAGE Vælg kaffe drikke, der er espresso og kaffe. STRENGTH Malingsmængden vises på skærmen. Standard indstillingen er (stærk). 10

14 Program indstillinger Dette kapitel giver instruktioner i program indstillinger Tjek at maskinen viser READY, tryk derefter på settings knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, således du kan indstille menuen. Vedligeholdelses indstillinger Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af brygge delen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side xx og side xx. Drikkevare indstillinger Dette kapitel vil instruere dig i hvordan du indstiller de forskellige drikkevare muligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe og mængden af varmt vand. De valgte parametre vil blive standarden for hver drik. 1. Americano indstillinger 2. Espresso indstillinger 3. Coffee indstilliner 4. Hot water indstillinger Indstillinger for drikkevare parametre og muligheder Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevare Styrken og mængden af kaffe og vand i Americano kaffe Styrken og mængden af Espresso kaffe Styrken og mængden af kaffe Mængden af varmt vand Temperatur indstillinger Temperaturen på drikkene kan indstilles. Gå ind i Setting, Menu og vælg TEMPERATURE, tryk derefter på den højre og den venstre knap for at vælge kaffens temperatur. Tryk på Settings knappen for at bekræfte, derefter er indstillingerne valgt. Der er valgmulighederne høj temperatur og normal temperatur. For bygnings indstillinger For brygning kan indstilles når der laves kaffe. Gå ind i Settings og vælg PRE-BREW, tryk derefter på venstre og højre knappen for at vælge for brygning og for kogning. Tryk derefter på Settings knappen for at bekræfte dit valg. 11

15 Automatisk sluk funktion Maskinen har en automatisk sluk funktion, der er sat til 2 timer. Dette betyder at maskinen automatisk vil slukke efter 1 time. Indstillingstiden på den automatiske sluk funktion er fra 5 minutter til 4 timer. Efter at du er gået ind i Programt settings vælger du AUTO-OFF og trykker derefter på højre og venstre knappen for at justere tiden, tryk derefter på Settings knappen for at gemme dine indstillinger. Genstart Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standard indstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standard indstillinger fra fabrikken. Med undtagelse at sprog indstillingen. Derudover vil informations mulighederne ikke blive genstartet. Efter at du er gået ind i Program settings, vælg da RESET muligheden og tryk derefter på den venstre og den højre knap og vælg RESET. Tryk derefter på Settings knappen for at bekræfte. Information I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid. 1. Det totale antal drikke 2. Antal af fremstillede Americano 3. Antal af fremstillede Espresso 4. Antal af fremstillede Coffee 5. Antal af fremstillede Hot water 6. Antal af fremstillede kaffe a kaffepulver 7. Antal af rensnings omgange 8. Antal af afkalknings omgange 9. Antal af rensninger af brygningsdelen 10. Antal af installering og erstatning af vandfiltret Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet før den forlader fabrikken Sprog Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen Først skal du gå ind i program indstillinger og vælge CHOOSE LANGUAGE, dereft er trykkes der på den og højre og den venstre knap for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der på indstillinger for at bekræfte det valgte sprog, derefter er det indstillet. EXIT Når du har ændret i indstillinger, vælg da EXIT. Bagefter trykkes der på indstilling sknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til READY. 12

16 Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes. Vær opmærksom på at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, ikke kun vil sikre dig den perfekte kaffe smag, men også forlænge kaffemaskinens levetid. Rensning af kaffemaskinen Dette kapitel vil forklare dig hvordan du rengøre og vedligeholder kaffemaskinen. Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang. Rengøringsfunktionen skal gennemføres når kaffemaskinen er i READY status. READY Når kaffemaskinen signalerer READY, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i indstillinger. CLEAN Når skærmen viser CLEAN tryk da på indstillingsknappen for at komme ind i rengøringsfunktionen, derefter begynder maskinen rengøringen af brygningsdelen og kaffetudene. CLEANING Processen med rengøring af maskinen kan ikke stoppes, når først den er sat i gang. READY Kaffemaskinen vil automatisk vende tilbage til READY status når rengøringen er komplet. Rengøring af brygningsdelen Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen. Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter VIGTIGT: Du må ikke tilføre rengøringstabletten før maskinens display beder dig om det. Gør du det inden da, vil den ryge lige igennem maskinen, og ned i kaffegrumsbeholderen. NEED BREW CLEAN READY MENU MAINTENANCE Når displayet siger NEED BREW CLEAN, skal du gå ind i indstillinger på maskinen. Tryk derefter til højre og venstre for at vælge MENU, for at komme ind i program indstillinger. Tryk på venstre og højre knapperne for at vælge MAINTENANCE, derefter trykkes der på indstillingsknappen for at komme ind i vedligeholdelsesindstillingerne. BREW CLEAN Tryk på den venstre og højre knap for at vælge BREW CLEAN, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i funktionen. BREW CLEAN CONFIRM Tryk på den venstre og den højre knap for at vælge BREW CLEAN CONFIRM, tryk derefter på indstillingsknappen for at starte rengøringen. 13

17 EMPTY TRAY INSTALL TRAY PRESS SETTING Vandspildsbakken skal rengøres før rengøring af brygningsdelen, fordi spildvand vil dryppe ned i bakken. Installer vandspildbakken. Efter at have indstillet vandspildsbakken vil skærmen vise PRESS SETTINGS for at starte. Brygningsdelen rengøres. CLEANING Kaffepulverbeholderens låg ADD TABLET PRESS SETTING Åben kaffepulverbeholderens låg og tilføj rengøringstabletten og tryk på rengøringsknappen. (Den må ikke komme ned til kværnen. Det er meget vigtigt at tabletten tilføjes i det lille rum ved siden af, hvor formalet kaffepulver også tilføres) CLEANING EMPTY TRAY READY Brygningsdelen rengøres. Tøm vandspildsbakken. Efter rengøringen er slut, vil maskinen selv vende tilbage til READY status Afkalkning af kaffemaskinen Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er, afhænger af vandets hårdhed. Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud, derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjeren ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand. Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den. Opløs kalkfjerneren i rent vand og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for at kalkfjerneren er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket. NEED DESCALE READY Efter at kaffemaskinen er blevet brugt et stykke tid vil skærmen vise NEED DESCALE eller alternativt READY. Tryk på indstillingsknappen for at komme ind i afkalkningsprogrammet. MENU Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i program indstillings menuen. MAINTENANCE Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge MAINTENANCE, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme til vedligeholdelses siden. 14

18 DESCALE Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge DESCALE. DESCALE CONFIRM Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte. 30 MIN PRESS SETTING Det vil tage ca. 30 minutter. Tryk på indstillingsknappen for at starte afkalkningen. EMPTY TRAY Forberedelse før afkalkning og rengøring. Først skal vandspildsbakken tømmes, fordi der vil ryge spildevand i vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. SOLVENT IN TANK PRESS SETTING Tag en afkalkningstab og opløs den i rent vand, derefter fyldes blandingen i kaffemaskinens vandbeholder, hvorefter vandtanken sættes tilbage på plads. DECALCIFYING For at starte afkalkningen og rengøringen første gang, stil da en beholder der har en kapacitet på mere end 1 liter under kaffetuden. EMPTY TRAY Tøm vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. CLEAN WATER TANK FILL WATER TANK PRESS SETTING Den første del af afkalknings- og rengøringsprocessen er færdig, tag da vandbeholderen ud og rengør den. Derefter hældes rent vand i vandbeholderen, hvorefter den sættes tilbage på plads. Tryk på indstillingsknappen for at komme til anden del af afkalkningen. DECALCIFYING Sæt en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under maskinens kaffetude. EMPTY TRAY Tøm vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. READY Når kaffemaskinens skærm viser READY er afkalkningen gennemført, hvorefter du kan bruge maskinen igen. 15

19 Rengøring af kaffegrums beholderen og vandspildsbakken Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrums beholderen og vandspildsbakken. Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen. Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffe bundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrums beholderen. Når maskinen trænger til en rengøring af kaffegrums beholderen skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet. EMPTY GROUNDS INSTALL TRAY Når maskinen har produceret 15 kopper vil den automatisk skrive EMPTY GROUNDS. Rengør kaffegrums fra vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen. READY Indsæt vandspildsbakken igen, derefter vil maskinen skrive READY. INSTALL TRAY READY Hvis vandspildsbakken er fuld vil maskinen automatiske skrive EMPTY TRAY. Tag vandspildsbakken ud og tøm den for vand. Indsæt vandspildsbakken i maskinen, derefter vil maskinen skrive READY. Hver gang kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken tømmes, rengør da samti dig delene. Efter at vandspildsbakken er rengjort, tør da bakkens metal dele for enden af bakken. Indsæt derefter vandspildsbakken i kaffemaskinen. Rengøring af vandtanken Det anbefales at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i. Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden med en vådklud og mild rengøringsmiddel. Fordi vandtanken er fremstillet miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbehold eren. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice centeret. 16

20 Rengøring af bønnebeholderen Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne. Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen. Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, derfor kan det let slå revner. Vær forsigtig når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice centeret. Rengøring af kaffemaskinen Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød. Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver, der hvor kaffegrumsbeholderen indsættes. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Da skærmen er lavet af glas, undgå da at slå på den, for at undgå elektrisk stød, hvis glasset smadres. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overfalder, da det kan skade maskinen. 17

21 Information på kaffemaskinens skærm Dette kapitel vil instruere dig i informationen der kan stå på maskinens skærm og hvad løsningen er. EMPTY TRAY Årsag Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Løsning Tag vandspildsbakken ude, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskine. EMPTY GROUNDS Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kun fremstille kaffe. Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads. FILL WATER TANK Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Fyld vand i vandtanken. FILL BEANS Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar. LACK OF POWER Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen. Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, put da kaffepulver i maskinen. INSTALL TRAY Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe. Indsæt vandspildsbakken korrekt. UNIT EMPTY Der er ikke nok vand i maskinens rør, derfor vil den ikke kunne lave kaffe. Tryk på en tilfældig knap for at køre et vand tjek. TEMPERATURE HIGH Temperaturen på maskinen er for høj, derfor kan den ikke benyttes. Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time. TEMPERATURE LOW Temperaturen på maskinen er for lav, derfor kan den ikke benyttes. Øg rumtemperaturen til over 10 C. PRESSURE HIGH Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet 1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere. 3. Start rengøring af bryggerdelen. BREW UNIT STUCK Indre dele sidder fast. Tryk på en tilfældig knap for at køre en selv test. 18

22 Fejlmeldinger Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses. Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservice centeret. Problem Årsag Løsning Kaffe temperaturen er for lav 1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Flere minutter er gået siden sidste kop kaffe var lavet, så brygge delen og de indre rør er blevet kolde. 1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe. Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp 1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet 1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen. Utilstrækkeligt med kaffeolie Forkert valg af kaffebønne type. Brug passende kaffebønner. Kværneren siger mærkelige lyde Der er et fremmed objekt i kværneren. Lav en ny kop kaffe, hvis det stadig ikke fungerer, kontakt da kundeservice centeret. Skærmen viser altid EMPTY TRAY. Der er et fremmed objekt i kværneren. Tør metal delene af. Skærmen viser altid INSTALL TRAY. Kaffegrums i bunden af maskinen. Rengør bunden for kaffegrums. Skærmen viser altid FILL WATER TANK, selvom vandbeholderen er fuld. Vandbeholder indikatoren sidder fast. Rengør vandtanken. Skærmen viser altid FILL BEANS, selvom bønnebeholderen er fuld. Bønnebeholderen er for oliet og klistret. 1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller kuldet. 3. Rengør bønnebeholderen. ERRORS vises på skærmen. Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes. Sluk for strømforsyningen til maskinen og kontakt kundeservice centeret. 19

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

- kaffe til enhver lejlighed

- kaffe til enhver lejlighed Ristet kaffe 1 2 Merrild kaffe til enhver lejlighed Hos Merrild Coffee Systems er vi eksperter i kaffe. Vi har mange års erfaring med udvælgelse af kaffebønner, ristning og formaling til de forskellige

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean Beanto-Cup optimeret Animo introducerer den nye OptiBean Den nye standard for Bean-to-Cup * *Fra bønne til kop OptiBean fra Animo Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Kunderne siger. Fakta

Kunderne siger. Fakta Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere