Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldautomatisk espressomaskine by fey"

Transkript

1 Fuldautomatisk espressomaskine by fey

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere 6 Fremstilling af drikkevarer 8 Program indstillinger 11 Rengøring og vedligeholdelse 13 Information på kaffemaskinens skærm 18 Fejlmeldinger 19 Transport og genbrug 20

4 Instruktioner omkring kaffemaskinens dele Beholder til bønner 2 Vandtankens låg 3 Vandtank 4 Beholder til kaffegrums 5 Vandspilds bakke 6 Vandspilds rist 7 Låg til kaffebeholderen 8 Hjul til kaffemaling 9 Bønne beholder 10 Varmvands tud 11 Kaffe tud 12 Stik 1

5 Tænd og sluk knap 2 Knap til americano kaffe 3 Knap til espresso kaffe 4 Knap til alm. kaffe 5 Maskinens skærm 86 Indstillinger 97 Knap til indstilling af kaffens styrke 10 8 Knap til tobbelt kop 2

6 Sikkerhedsinstruktioner Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen. Forholdsregler Rør ikke ved maskinens varmedele, for at undgå skoldninger For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskin ens ledning, stik og maskinens vandtank. Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet givet instruktioner eller er under opsyn. Således de forstår at bruge pro duktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffe maskinen skal ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinens og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå det. Børn bør ikke lege med maskinen. Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed, sanser og udviklingshæmmede, hvis de er har fået instruktioner i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen der er involveret. Hvis kaffemaskinens ledning er skadet på nogen måde, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker. Hiv maskinens stik ud når den ikke benyttes og før den rengøres. Lad maskinen køle af før du skiller maskinen eller rengøre den. Brug af dele der ikke er tydeligt godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elek trisk stød eller personskader. Benyt ikke maskinen udendørs. Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader. Placer venligst maskinen på en stabil overflade og hold det væk fra højde temperature (f.eks. gas komfurer, elektriske kogere, induktions komfurer mm.) Hold maskinen slukket indtil rengøringsprogrammet er færdigt og der ingen indikationer er på skærmen og sluk derefter maskinen. Når maskinens espresso, americano og varmt vands funktionsbenyttes vil der flyde varmt vand fra kaffe tuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, for at undgå skoldning. 3

7 Advarsel Aldrig skil maskinen ad for at reparere den uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Forbud Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt efter-salg service center for reparationer, eller kontakt kundeservice for efter salg service Put aldrig maskinen i vand og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen eller vandtanke. Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et service center eller kontakt efter-salg center. Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til at strømføre maskinen, eller kan maskinen gå i brand. Brug kun rent vand ved stuetemperatur når du fylder maskinens vand tank. Put aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank. Løft eller flyt aldrig maskinen imens den er i gang. Hvis maskinens skal flyttes, sluk da for den og hiv stikket ud først. Maskinen udskiller varme. Derfor bør kaffemaskinen ikke placeres tættere på væggen end 3 centimeter og der skal være mindst 15 cm. Op til loftet, der hvor maskinen pla ceres. Stil ikke maskinen i et lille rum. For maskinen dimensioner, se i den Tekniske data i bruger manualen (side 21) Brug ikke ikke-godkendte rengøringsmidler til at gøre maskinen ren, ellers kan det før til ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød. Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød. Brug aldrig stål uld eller hårde klude da dette kan skade maskinen. Tør maskinen med den medfølgende klud i stedet. Put aldrig kaffepulver, kakao pulver eller andre pulver mix i bønne beholderen eller pulver beholderen. Dette kan skade maskinen. Put aldrig speciale behandlet kaffe bønner i maskinen (f.eks. kakao bønner, sukker overtrukne bønner) da dette kan skade maskinen. Kun ristede bønner må puttes i bønne beholderen. Ris, soyabønner, chokolade bøn ner, nødder, sukker, krydderrier må ikke puttes i maskinen. Ellers kan det skade kaffe maskinen. Vask aldrig bønne beholderen eller pulver beholderen med vand, da dette vil skade delene. Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen. Aldrig udsæt maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående situationer, bliver den ikke dækket af garantien. 4

8 Korrekt beskyttelse af maskinen For at garantere kaffesmagen, vær der sikker på at vandet har en temperatur på 25 C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt. Sikkerheds tips Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød. Benyt ikke maskinen hvis den har en beskadiget ledning. Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), hiv da maskinens stik ud med det samme og kontakt et service center. Hvis maskinens ledning er beskadiget, kontakt da et service center. Placer maskinen og den ledning, i god afstand fra varme kilder. Lad ikke maskinen ledning komme i kontakt med skarpe genstande. Reparer ikke maskinen uden tilladelse eller brug den på en måde der ikke er listet i denne manual, for at undgå person skader. Placer maskinen udenfor børns rækkevidde. Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, hiv da maskinens stik ud og gem maskinen væk. Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffe maskinen. Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen Læs denne manual, hvilket vil gøre dig fortrolig med kaffe maskinen og hvordan den benyttes korrekt. Instruktioner til førstegangs brugere introducerer hvordan man betjener kaffe maskinen trinfor-trin, for første gangs brugere. Problem beskrivelser vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer. Kaffemaskine model Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1602 5

9 Introduktion til førstegangsbrugere Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang. Strømtilførelse Placer kaffemaskinen på en stabil arbejdsbænk, der ikke er tæt på vand. Hold kaffemaskinen væk fra høje temperature og varme kilder. Sørg for at bruge den korrekte strømkilde Sørg for at kaffemaskinens ledning er placeret således folk ikke falder over den. Opfyldning af vandtanken Kun rent vand ved stuetemperatur er tilladt at hælde i kaffemaskinens vandtank, fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk). Dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på 25 C eller deromkring. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag. For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag. Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærkaten. Opfyldning af bønner Put aldrig bønner i maskinen, der er blevet speciel behandlet (f.eks. sukker, kakao) i maskinens bønne beholder. Kun ristede kaffebønner bør puttes i maskinen, put aldrig andre bønner i, f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderrier. Put aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, eller vil det beskadige kværnen. Bønnebeholderen bruges også som forsegling, for at holde bønnernes aroma på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk. Fyld aldrig væske i bønnebeholderen. Kværnen Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne. Juster ikke på kværnehjulet imens dette køre, da det vil beskadige hjulet Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det at maskinen sættes på Roughest Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det at maskinen sættes på Finest Hvis der under kaffe brygning ikke render kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på Roughest Hvis kaffen render stærkt igennem og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på Finest Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af 2 kopper kaffe eller mere. 6

10 Tænd Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi lover at maskinen er helt ny. Kaffemaskinen starter med en testning og rengøring første gang den benyttes, dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedste mulige kaffe. Denne proces kan derfor ikke springes over. Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøres første gang. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand ud af maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spild vandet, da det er kogende. Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde før du trykker på startknappen. Sluk Hver gang der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang og denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengøre kaffe rørene og fjerner kaffegrums. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand fra maskinens tud, og ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, for at undgå skoldninger og forbrændinger. Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces. 7

11 Fremstilling af drikkevarer Dette afsnit instruerer dig i hvordan du laver forskellige slags kaffe, varm vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedestående instruktioner grundigt for at hjælpe dig til at lave kvalitets drikkevarer. Temperaturen på det varme vand er høj, undgå derfor at komme i kontakt med dette, da det kan medføre skoldning. Før du begynder at lave kaffe, vær der sikker for READY er indikeret i displayet. Benyt aldrig mørk ristede kaffe bønner. Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskinen. For at få den bedste kaffe smag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på 25 C eller deromkring. For at sikre kaffe kvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag. Varm kaffekoppen før kaffe laves, for at få en bedre kaffesmag. Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, således du undgår kaffesprøjt. Justerbar højde på tuden: mm. Kaffebrygning Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser READY. Vi har lavet et lille eksempel her ud fra en espresso. Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves. Når der laves kaffe, tryk da på espresso knappen to gange for at afbryde. READY Når der vises READY i displayet, tryk da på espresso knappen for at benytte espresso funktionen. STRENGTH Kværneren vil nu begynde at kværne kaffebønnerne. Nu kan du justere på mængden af kaffebønner ved at trykke på venstre og højre knapperne. Standardmængden for kaffe bønner for espresso er symboliseret ved 2 bønner. ESPRESSO Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængde af kaffebønner ved at trykke på venstre og højre knapperne. ESPRESSO VOLUME 30ML Imens kaffe laves kan du justere på mængden af kaffe ved at trykke på venstre og højre knapperne. VOLUME 30ML Når kaffen er ved at blive lavet kan det afbrydes ved at trykke på espresso knappen. ENJOY Når displayet viser ENJOY! betyder det at kaffen er færdig. 8

12 Første gang kaffe parametrene indstilles De 5 nedestående ting kan indstilles første gang Indstil mængden af kaffe bønner når skærmen viser READY Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen Indstil mængden af kaffe når det laves Indstil mængden af varm vand når der laves Americano Indstil mængden af varmt vand når der laves varmt vand Generelle instruktioner Når skærmen viser READY, indstil da kaffe styrken ved hjælp af knapperne: Denne indstilling er kun for næste kop kaffe og vil ikke blive gemt. STRENGTH Når kaffebønnerne males, tryk da på højre eller venstre knap for at justere på kaffens styrke. Den generelle indstilling er normal, tryk på den venstre knap for at vælge mild og tryk på den højre knap for at vælge stærk. COFFEE 40ML Når der laves kaffe, tryk da på venstre og højre knapperne for at justere mængden af kaffebønner. Tryk på den højre knap for at øge mængden og tryk på den venstre knap for at mindske mængden. WATER 80ML Når du laver Amricano tryk da på højre og venstre knapperne for at justere mængden af varmt vand. Tryk på højre knappen for at øge mængden og på den venstre knap for at mindske mængden. WATER 80ML Når du laver Hot Water, tryk da på den højre knap for at mindske og den venstre knap for at øge mængden. Kaffebrygning med kaffepulver Du kan vælge funktionen hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver Undgå at fylde andre blandinger som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen. Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner. Da dette vil beskadige maskinen. Rens ikke pulver beholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød. Benyt ordentligt malet kaffepulver til Espresso funktionen. Kun 7-14 g kaffepulver kan benyttes i maskinen. Maskinen vil blive beskadiget af mere. Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen, alle de andre processer er det samme som når der laves espresso, americano og kaffe. 9

13 READY Når maskinen skriver READY, tryk da på indstillingsknappen for at indstille maskinen. CLEAN Tryk på venstre og højre knappen for at vælge de funktioner du skal bruge. USE POWDER Når maskinen skriver USE POWDER tryk da på indstillinger for at komme ind til kaffepulver indstillingerne. FILL POWDER SELECT BEVERAGE Tilfør kaffepulver og vælger derefter hvilke kaffe du ønsker. Der er mulighederne Espresso, Americano og Coffee. Dobbelt kop kaffe Denne maskine kan lave dobbelt kopper af kaffe. Dobbelt kopper af kaffe inkludere dobbelt espresso og dobbelt kaffe. Processen med at lave dobbelt kopper er den samme som når der laves normalt espresso og normal kaffe, den eneste forskel er at du skal vælge Beverage for at lave dobbelt kopper. READY Når displayet viser READY, tryk da på dobbelt kop knappen. SELECT BEVERAGE Vælg kaffe drikke, der er espresso og kaffe. STRENGTH Malingsmængden vises på skærmen. Standard indstillingen er (stærk). 10

14 Program indstillinger Dette kapitel giver instruktioner i program indstillinger Tjek at maskinen viser READY, tryk derefter på settings knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, således du kan indstille menuen. Vedligeholdelses indstillinger Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af brygge delen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side xx og side xx. Drikkevare indstillinger Dette kapitel vil instruere dig i hvordan du indstiller de forskellige drikkevare muligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe og mængden af varmt vand. De valgte parametre vil blive standarden for hver drik. 1. Americano indstillinger 2. Espresso indstillinger 3. Coffee indstilliner 4. Hot water indstillinger Indstillinger for drikkevare parametre og muligheder Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevare Styrken og mængden af kaffe og vand i Americano kaffe Styrken og mængden af Espresso kaffe Styrken og mængden af kaffe Mængden af varmt vand Temperatur indstillinger Temperaturen på drikkene kan indstilles. Gå ind i Setting, Menu og vælg TEMPERATURE, tryk derefter på den højre og den venstre knap for at vælge kaffens temperatur. Tryk på Settings knappen for at bekræfte, derefter er indstillingerne valgt. Der er valgmulighederne høj temperatur og normal temperatur. For bygnings indstillinger For brygning kan indstilles når der laves kaffe. Gå ind i Settings og vælg PRE-BREW, tryk derefter på venstre og højre knappen for at vælge for brygning og for kogning. Tryk derefter på Settings knappen for at bekræfte dit valg. 11

15 Automatisk sluk funktion Maskinen har en automatisk sluk funktion, der er sat til 2 timer. Dette betyder at maskinen automatisk vil slukke efter 1 time. Indstillingstiden på den automatiske sluk funktion er fra 5 minutter til 4 timer. Efter at du er gået ind i Programt settings vælger du AUTO-OFF og trykker derefter på højre og venstre knappen for at justere tiden, tryk derefter på Settings knappen for at gemme dine indstillinger. Genstart Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standard indstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standard indstillinger fra fabrikken. Med undtagelse at sprog indstillingen. Derudover vil informations mulighederne ikke blive genstartet. Efter at du er gået ind i Program settings, vælg da RESET muligheden og tryk derefter på den venstre og den højre knap og vælg RESET. Tryk derefter på Settings knappen for at bekræfte. Information I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid. 1. Det totale antal drikke 2. Antal af fremstillede Americano 3. Antal af fremstillede Espresso 4. Antal af fremstillede Coffee 5. Antal af fremstillede Hot water 6. Antal af fremstillede kaffe a kaffepulver 7. Antal af rensnings omgange 8. Antal af afkalknings omgange 9. Antal af rensninger af brygningsdelen 10. Antal af installering og erstatning af vandfiltret Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet før den forlader fabrikken Sprog Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen Først skal du gå ind i program indstillinger og vælge CHOOSE LANGUAGE, dereft er trykkes der på den og højre og den venstre knap for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der på indstillinger for at bekræfte det valgte sprog, derefter er det indstillet. EXIT Når du har ændret i indstillinger, vælg da EXIT. Bagefter trykkes der på indstilling sknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til READY. 12

16 Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes. Vær opmærksom på at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, ikke kun vil sikre dig den perfekte kaffe smag, men også forlænge kaffemaskinens levetid. Rensning af kaffemaskinen Dette kapitel vil forklare dig hvordan du rengøre og vedligeholder kaffemaskinen. Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang. Rengøringsfunktionen skal gennemføres når kaffemaskinen er i READY status. READY Når kaffemaskinen signalerer READY, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i indstillinger. CLEAN Når skærmen viser CLEAN tryk da på indstillingsknappen for at komme ind i rengøringsfunktionen, derefter begynder maskinen rengøringen af brygningsdelen og kaffetudene. CLEANING Processen med rengøring af maskinen kan ikke stoppes, når først den er sat i gang. READY Kaffemaskinen vil automatisk vende tilbage til READY status når rengøringen er komplet. Rengøring af brygningsdelen Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen. Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter VIGTIGT: Du må ikke tilføre rengøringstabletten før maskinens display beder dig om det. Gør du det inden da, vil den ryge lige igennem maskinen, og ned i kaffegrumsbeholderen. NEED BREW CLEAN READY MENU MAINTENANCE Når displayet siger NEED BREW CLEAN, skal du gå ind i indstillinger på maskinen. Tryk derefter til højre og venstre for at vælge MENU, for at komme ind i program indstillinger. Tryk på venstre og højre knapperne for at vælge MAINTENANCE, derefter trykkes der på indstillingsknappen for at komme ind i vedligeholdelsesindstillingerne. BREW CLEAN Tryk på den venstre og højre knap for at vælge BREW CLEAN, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i funktionen. BREW CLEAN CONFIRM Tryk på den venstre og den højre knap for at vælge BREW CLEAN CONFIRM, tryk derefter på indstillingsknappen for at starte rengøringen. 13

17 EMPTY TRAY INSTALL TRAY PRESS SETTING Vandspildsbakken skal rengøres før rengøring af brygningsdelen, fordi spildvand vil dryppe ned i bakken. Installer vandspildbakken. Efter at have indstillet vandspildsbakken vil skærmen vise PRESS SETTINGS for at starte. Brygningsdelen rengøres. CLEANING Kaffepulverbeholderens låg ADD TABLET PRESS SETTING Åben kaffepulverbeholderens låg og tilføj rengøringstabletten og tryk på rengøringsknappen. (Den må ikke komme ned til kværnen. Det er meget vigtigt at tabletten tilføjes i det lille rum ved siden af, hvor formalet kaffepulver også tilføres) CLEANING EMPTY TRAY READY Brygningsdelen rengøres. Tøm vandspildsbakken. Efter rengøringen er slut, vil maskinen selv vende tilbage til READY status Afkalkning af kaffemaskinen Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er, afhænger af vandets hårdhed. Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud, derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjeren ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand. Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den. Opløs kalkfjerneren i rent vand og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for at kalkfjerneren er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket. NEED DESCALE READY Efter at kaffemaskinen er blevet brugt et stykke tid vil skærmen vise NEED DESCALE eller alternativt READY. Tryk på indstillingsknappen for at komme ind i afkalkningsprogrammet. MENU Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme ind i program indstillings menuen. MAINTENANCE Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge MAINTENANCE, tryk derefter på indstillingsknappen for at komme til vedligeholdelses siden. 14

18 DESCALE Tryk på højre og venstre knapperne for at vælge DESCALE. DESCALE CONFIRM Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte. 30 MIN PRESS SETTING Det vil tage ca. 30 minutter. Tryk på indstillingsknappen for at starte afkalkningen. EMPTY TRAY Forberedelse før afkalkning og rengøring. Først skal vandspildsbakken tømmes, fordi der vil ryge spildevand i vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. SOLVENT IN TANK PRESS SETTING Tag en afkalkningstab og opløs den i rent vand, derefter fyldes blandingen i kaffemaskinens vandbeholder, hvorefter vandtanken sættes tilbage på plads. DECALCIFYING For at starte afkalkningen og rengøringen første gang, stil da en beholder der har en kapacitet på mere end 1 liter under kaffetuden. EMPTY TRAY Tøm vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. CLEAN WATER TANK FILL WATER TANK PRESS SETTING Den første del af afkalknings- og rengøringsprocessen er færdig, tag da vandbeholderen ud og rengør den. Derefter hældes rent vand i vandbeholderen, hvorefter den sættes tilbage på plads. Tryk på indstillingsknappen for at komme til anden del af afkalkningen. DECALCIFYING Sæt en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under maskinens kaffetude. EMPTY TRAY Tøm vandspildsbakken. INSTALL TRAY Indsæt vandspildsbakken. READY Når kaffemaskinens skærm viser READY er afkalkningen gennemført, hvorefter du kan bruge maskinen igen. 15

19 Rengøring af kaffegrums beholderen og vandspildsbakken Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrums beholderen og vandspildsbakken. Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen. Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffe bundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrums beholderen. Når maskinen trænger til en rengøring af kaffegrums beholderen skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet. EMPTY GROUNDS INSTALL TRAY Når maskinen har produceret 15 kopper vil den automatisk skrive EMPTY GROUNDS. Rengør kaffegrums fra vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen. READY Indsæt vandspildsbakken igen, derefter vil maskinen skrive READY. INSTALL TRAY READY Hvis vandspildsbakken er fuld vil maskinen automatiske skrive EMPTY TRAY. Tag vandspildsbakken ud og tøm den for vand. Indsæt vandspildsbakken i maskinen, derefter vil maskinen skrive READY. Hver gang kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken tømmes, rengør da samti dig delene. Efter at vandspildsbakken er rengjort, tør da bakkens metal dele for enden af bakken. Indsæt derefter vandspildsbakken i kaffemaskinen. Rengøring af vandtanken Det anbefales at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i. Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden med en vådklud og mild rengøringsmiddel. Fordi vandtanken er fremstillet miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbehold eren. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice centeret. 16

20 Rengøring af bønnebeholderen Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne. Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen. Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, derfor kan det let slå revner. Vær forsigtig når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice centeret. Rengøring af kaffemaskinen Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød. Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver, der hvor kaffegrumsbeholderen indsættes. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Da skærmen er lavet af glas, undgå da at slå på den, for at undgå elektrisk stød, hvis glasset smadres. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overfalder, da det kan skade maskinen. 17

21 Information på kaffemaskinens skærm Dette kapitel vil instruere dig i informationen der kan stå på maskinens skærm og hvad løsningen er. EMPTY TRAY Årsag Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Løsning Tag vandspildsbakken ude, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskine. EMPTY GROUNDS Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kun fremstille kaffe. Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads. FILL WATER TANK Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Fyld vand i vandtanken. FILL BEANS Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar. LACK OF POWER Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen. Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, put da kaffepulver i maskinen. INSTALL TRAY Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe. Indsæt vandspildsbakken korrekt. UNIT EMPTY Der er ikke nok vand i maskinens rør, derfor vil den ikke kunne lave kaffe. Tryk på en tilfældig knap for at køre et vand tjek. TEMPERATURE HIGH Temperaturen på maskinen er for høj, derfor kan den ikke benyttes. Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time. TEMPERATURE LOW Temperaturen på maskinen er for lav, derfor kan den ikke benyttes. Øg rumtemperaturen til over 10 C. PRESSURE HIGH Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet 1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere. 3. Start rengøring af bryggerdelen. BREW UNIT STUCK Indre dele sidder fast. Tryk på en tilfældig knap for at køre en selv test. 18

22 Fejlmeldinger Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses. Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservice centeret. Problem Årsag Løsning Kaffe temperaturen er for lav 1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Flere minutter er gået siden sidste kop kaffe var lavet, så brygge delen og de indre rør er blevet kolde. 1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe. Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp 1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet 1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen. Utilstrækkeligt med kaffeolie Forkert valg af kaffebønne type. Brug passende kaffebønner. Kværneren siger mærkelige lyde Der er et fremmed objekt i kværneren. Lav en ny kop kaffe, hvis det stadig ikke fungerer, kontakt da kundeservice centeret. Skærmen viser altid EMPTY TRAY. Der er et fremmed objekt i kværneren. Tør metal delene af. Skærmen viser altid INSTALL TRAY. Kaffegrums i bunden af maskinen. Rengør bunden for kaffegrums. Skærmen viser altid FILL WATER TANK, selvom vandbeholderen er fuld. Vandbeholder indikatoren sidder fast. Rengør vandtanken. Skærmen viser altid FILL BEANS, selvom bønnebeholderen er fuld. Bønnebeholderen er for oliet og klistret. 1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller kuldet. 3. Rengør bønnebeholderen. ERRORS vises på skærmen. Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes. Sluk for strømforsyningen til maskinen og kontakt kundeservice centeret. 19

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere