/03.08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.delonghi.com 5713210351/03.08"

Transkript

1 /03.08

2 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a

3 L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a

4 A B C D E F H G X cappuccino container pointer in position 1 please wait... I W M J V K L N U T R O P S Q cappuccino container pointer in position 1 please wait L i n j e L i n j e r e 7 10 K o k o e l m a

5 L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a

6 L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a

7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AF APPARATET (jvf. side 3) SIKKERHEDSANVISNINGER INSTALLATION IGANGSÆTNING FØRSTE GANG TÆNDING OG FOROPVARMNING TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) OG GODE RÅD ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE I KOPPEN REGULERING AF KAFFEKVÆRNEN TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED MALET KAFFE (I STEDET FOR KAFFEBØNNER) VARMTVANDS UDLØB ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND TILBEREDNING AF CAPPUCCINO (OPSKUMMET MÆLK OG KAFFE) TILBEREDNING AF LATTE MACCHIATO (MÆLK MED LIDT KAFFE) ELLER CAFFELATTE (KAFFE MED MÆLK) TILBEREDNING AF OPSKUMMET MÆLK OG VARM MÆLK (UDEN KAFFE) ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE OG AF MÆLK TIL CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF MASKINEN RENGØRING AF INFUSIONSENHEDEN RENGØRING AF MÆLKEBEHOLDEREN ÆNDRING OG INDSTILLING AF MENUPARAMETRENE INDSTILLING AF URET INDSTILLING AF TID FOR AUTOMATISK TÆNDING AFKALKNING ÆNDRING AF KAFFETEMPERATUREN ÆNDRING AF TÆNDINGENS VARIGHED PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD TILBAGE TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE VASKEPROCEDURE BEEP ON/OFF ÆNDRING AF SPROG DEN VISTE BESKEDS BETYDNING, OG HVAD DER SKAL GØRES PROBLEMER DER KAN LØSES, INDEN MAN KONTAKTER ET SERVICECENTER VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE. Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds. 57

8 1 BESKRIVELSE AF APPARATET (JVF. SIDE 3) A. Knap til regulering af malingsgraden B. Beholder til kaffebønner C. Låg til beholderen til kaffebønner D. Midterlåg til malet kaffe E. Sæde til måleske F. Kopvarmerbakke G. Tragt til påfyldning af formalet kaffe H. Låg til mælkebeholder / Mælkeopskummeranordning I. Udløbsrør til opskummet mælk J. Sugerør til mælk K. Dyse L. Vandbeholder (aftagelig) M. Mælkebeholder N. Elforsyningsledning O. Kopholderbakke P. Måleske til formalet kaffe Q. Dråbeopsamlingsbakke (aftagelig) R. Udløbsrør til varmt vand S. Servicelåge T. Kaffegrumsbeholder (aftagelig) U. Kaffeudløbsrør (justerbar i højden) V. Bevægelig skuffe W. Infusionsenhed X. Betjeningspanel Betjeningspanel Nogle af panelets taster har en dobbelt funktion, der gøres opmærksom på dette i parantes, i beskrivelsen. 1. ON/OFF tast 2. Display 3. Tast til brygning af 1 lille stærk kaffe 4. Tast til brygning af 2 små stærke kaffe 5. Tast til brygning af 1 stor tynd kaffe 6. Tast til brygning af 2 store tynde kaffe 7. Tast til brygning af 1 caffelatte (eller varm mælk, hvis der trykkes 2 gange efter hinanden). 8. Tast til brygning af 1 latte macchiato (eller opskummet mælk, hvis der trykkes 2 gange efter hinanden. 9. Tast til brygning af 1 cappuccino (eller opskummet mælk, hvis der trykkes 2 gange efter hinanden). 10. Tast til valg af kaffesmag eller til tilberedning af kaffe med malet kaffe. (OK tast til bekræftelse af ændringer i menu indstillingerne). 11. Tast til varmtvands udløb. (SET tast til ændring af menu indstillingerne). 12. Tast til udførelse af skylning. (Tast til ændring af menu indstillingerne). 13. P tast, for at komme ind i maskinens menu. (ESC tast, for at komme ud af menu en). 2 SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS FØLGENDE BRUGSANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL SENERE BRUG! Denne maskine er fremstillet til at brygge kaffe og til at opvarme drikke : pas på, man kan brænde sig på vandstråler eller damp, eller ved fejlagtig brug af maskinen. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug, eller anvendelse uden omtanke. Rør ikke ved maskinens ophedede komponenter under brug. Anvend tasterne eller håndtagene. Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder. Lad ikke børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn. Tillad ikke at børn leger med apparatet. Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet. Prøv ikke på at reparere apparatet, hvis det går i stykker eller fungerer dårligt; sluk det ved at trække stikket ud af stikkontakten. I forbindelse med eventuelle reparationer, bør man kun henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Teknisk Servicecenter, og forlange originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet. Hvis elkablet er beskadiget, skal det skiftes ud hos fabrikanten eller på et af dennes servicecentre, for at undgå enhver form for risiko. De materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, opfylder kravene i den europæiske forordning 1935/

9 3 INSTALLATION Efter at have fjernet emballagen, skal man kontrollere produktets integritet. I tvivlstilfælde, bør apparatet ikke tages i brug og man bør henvende sig til en kvalificeret fagmand. Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde. Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, vaske og varmekilder. Sørg for, at apparatet placeres så der er cirka 5 cm fra apparatets overflader til væggen ved siden af og bagved apparatet, og der skal være mindst 20 cm fri plads over kaffemaskinen. Installer ikke maskinen i et rum, hvor temperaturen kan blive mindre end eller lig med 0 C (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade). Kontroller at det elektriske nets spænding svarer til det, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt der har en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader, der skyldes mangel på jordforbindelse. Hvis apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand udskifte stikket med et andet stik af egnet type. Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter, for at undgå enhver form for risiko. Det anbefales at foretage indstillingerne m.h.t. vandets hårdhedsgrad hurtigst mulig, dette gøres ved at følge proceduren der er beskrevet i afsnit Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med brug af kaffe, derfor vil det være helt normalt at finde spor af kaffebønner i møllen. Det er dog garanteret at denne maskine er ny. Det er nødvendigt, første gang du anvender kaffemaskinen, at du omhyggeligt følger brugsanvisningerne i de følgende afsnit trin for trin, så du lærer at betjene den korrekt. 4 IGANGSÆTNING FØRSTE GANG 1. Første gang apparatet tages i brug, er det nødvendigt at vælge et af de disponible sprog: engelsk, italiensk, tysk, fransk, spansk, hollandsk, portogisisk, chekisk. I vejledningerne bruges som eksempel, valget af engelsk. For at indstille sproget til engelsk, sættes elledningens stik i stikkontakten, og der ventes til der, på displayet, vises beskeden: PRESS OK TO INSTALL ENGLISH (TRYK OK FOR AT INSTALLERE ENGELSK) Mens beskeden vises, trykkes der, i mindst 3 sekunder, på tasten OK (fig. 1), indtil der lyder et BEEP (fig. 1) og der på displayet vises beskeden: ENGLISH INSTALLED (ENGELSK INSTALLERET) Herefter viser maskinen på engelsk den indstilling der er foretaget. Hvis der ved en fejltagelse vælges et uønsket sprog, kan det ændres ved at følge beskrivelserne i kap Efter 5 sekunder, viser maskinen beskeden: FILL TANK (FYLD BEHOLDER) For at fylde vandbeholderen, tages den ud (fig. 2), skylles og fyldes med koldt vand uden at komme over MAX linien. Sæt vandbeholderen i igen og skub den helt i bund. Apparatet viser nu beskeden: Press OK (TRYK OK) 3. Anbring en kop under udløbsrøret til varmt vand (fig. 3). 4. Tryk på tasten OK (fig. 1), lidt vand løber ud af udløbsrøret. 5. Nu viser maskinen følgende besked: og derefter slukker den. TURNING OFF (SLUKNING I GANG) PLEASE WAIT... (VENT VENLIGST...) 59

10 6. Fyld beholderen med kaffebønner (fig. 5), uden at komme over MAX linien. VIGTIGT: For at undgå dårlig funktion, må der ikke kommes formalet kaffe, frysetørret kaffe, karamellerede kaffebønner, eller genstande der kan beskadige apparatet, i kaffemaskinen. 5 TÆNDING OG FOROPVARMNING 1. Tryk på tasten (fig. 6), maskinen viser beskeden: HEATING UP (VARMER OP) PLEASE WAIT...(VENT VENLIGST...) for at indikere, at maskinen foropvarmer. 2. Når foropvarmningen er fuldført, viser maskinen: RINSING (SKYLNING) PLEASE WAIT... (VENT VENLIGST...) og udfører automatisk en skylning (der vil løbe lidt vand ud af udløbsrøret, og ned i dråbeopsamlingsbakken nedenunder). Anbefaling: når man laver en stærk espressokaffe (mindre end 60 ml), kan man, for at få kaffen varmere, lade det varme vand fra skylningen løbe ned i koppen. Lad det stå i koppen et øjeblik (inden det hældes ud) så koppen opvarmes. 8. Nu vil maskinen vise beskeden om, at den er klar til brug: READY (KLAR TIL BRUG) STANDARD TASTE (NORMAL SMAG) 6 TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) OG GODE RÅD 1. Maskinen er indstillet fra fabrikken til at lave kaffe med normal smag. Det er muligt at lave kaffe med forskellig smag, som f.eks. ekstralet, let, stærk, eller ekstrastærk. For at vælge den ønskede smag, trykkes på tasten OK (fig. 1): den ønskede kaffesmag vises på displayet 2. Anbring en kop under udløbsrørets haner, hvis du vil brygge 1 kop kaffe (fig. 7) eller 2 kopper til 2 kopper kaffe (fig. 8). For at opnå en mere cremet kaffe, føres udløbsrøret så tæt som muligt på kopperne, dette gøres ved at trykke røret nedad (fig. 9). 3. Tryk på en af tasterne til kaffebrygning fig. 10: tryk på tasten, hvis man ønsker en lille men stærk kaffe, eller tasten for en stor, men tynd kaffe. Hvis man derimod ønsker at lave 2 kopper kaffe, trykkes på tasten til 2 små stærke kopper kaffe eller til to kopper tynde med store kaffe. Hvis man vil ændre på den mængde af kaffe, som maskinen automatisk laver, er fremgangsmåden beskrevet i afsnit 7. (På dette punkt maler maskinen kaffebønnerne, og kaffen løber ud i koppen. Når den forud indstillede mængde kaffe er løbet igennem, standser maskinen automatisk udløbet og sørger derefter for, at det brugte kaffepulver falder ned i kaffegrumsbeholderen). 4. Efter nogle sekunder, viser maskinen igen beskeden om, at den er klar til brug, og man kan derefter lave den næste kop kaffe. 5. Maskinen slukkes ved at trykke på tasten. (Inden den slukker, udfører maskinen automatisk en skylning: lidt varmt vand løber ud af hanerne og ned i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på, det er varmt). NOTE 1: Hvis kaffen løber ud dryppende, eller slet ikke løber ud, er det nødvendigt, mens der males kaffe, at dreje knappen til regulering af malingsgraden (fig. 11) et hak mod nummer 7 (jvf. kap. 8). Gå frem, et hak ad gangen, indtil udløbet bliver tilfredsstillende. NOTE 2: Hvis kaffen løber for hurtigt ud og kaffecremen ikke er tilfredsstillende, drejes knappen til regulering af malingsgraden (fig. 11) et hak mod nummer 1 (jvf. kap. 8). Pas på ikke at dreje knappen til regulering af malingsgraden for meget, ellers vil kaffen, når man ønsker at lave 2 kopper kaffe, kun dryppe ud. NOTE 3: Sådan bliver kaffen varmere: Hvis man, lige efter at have tændt maskinen, ønsker en lille, men stærk, kaffe (mindre end 60 ml), bruges det varme vand fra skylningen til at foropvarme kopperne. 60

11 Hvis der derimod er gået mere end 2/3 minutter fra sidste gang man har lavet kaffe, anbefales det at foropvarme infusionsenheden, inden man laver en ny kop kaffe, dette gøres ved at trykke på tasten (fig. 12). Lad derefter vandet løbe ned i dråbeopsamlingsbakken nedenunder, eller fyld vandet i den kop der skal bruges til kaffen, på denne måde foropvarmes koppen. Brug ikke for tykke kaffekopper, idet de opsuger for meget varme, med mindre de forinden er blevet foropvarmede. Brug kopper der i forvejen er opvarmede, ved at skylle dem i varmt vand, eller ved at anbringe dem i mindst 20 minutter på kopvarmerbakken på maskinens låg, mens den er tændt. NOTE 4: Det er muligt, når som helst, mens maskinen laver kaffen, at stoppe udløbet. Dette gøres ved at trykke på en hvilken som helst af tasterne til kaffebrygning (fig. 10). NOTE 5: Hvis man ønsker at øge mængden af kaffe i koppen, er det tilstrækkeligt, i det øjeblik udløbet stopper, at holde en af tasterne til kaffebrygning nede (fig. 10), indtil man når den ønskede mængde kaffe (denne handling skal foretages indenfor 3 sekunder efter at kaffeudløbet er stoppet). NOTE 6: når displayet vises beskeden: FILL TANK (FYLD BEHOLDER) er det nødvendigt at fylde vandbeholderen, der lyder et dobbelt BEEP, ellers kan maskinen ikke tilberede kaffen. (Det er normalt, at der er lidt vand tilovers i beholderen når beskeden vises). NOTE 7: Efter hver 14. enkelt kop kaffe (eller 7 dobbelte), vises beskeden: EMPTY GROUNDS CONTAINER (TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN) og der lyder et dobbelt BEEP, der gør opmærksom på at kaffegrumsbeholderen er fuld, og det er nødvendigt at tømme og rense den. Så længe der ikke foretages rensning af kaffegrumsbeholderen, vises ovennævnte besked, og maskinen kan ikke lave kaffe. For at foretage rengøringen, åbnes servicelågen på forsiden af maskinen, ved at trække i håndtaget (fig. 13), træk derefter dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 14), tøm og rens den. Tøm og rens kaffegrumsbeholderen omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle eventuelle aflejringer på bunden. VIGTIGT: når man trækker dråbeopsamlingsbakken ud, SKAL man altid tømme kaffegrumsbeholderen, selv om den ikke er fyldt helt op. Hvis denne operation ikke foretages, kan det ske at kaffegrumsbeholderen under de følgende brygninger fyldes for meget op, og maskinen derfor tilstoppes af grums. NOTE 8: træk aldrig vandbeholderen ud, mens maskinen er i funktion og laver kaffe. Gør man det, er maskinen ikke længere i stand til at lave kaffen, og viser derfor beskeden: GROUND TOO FINE (KAFFEN MALET FOR FIN) ADJUST MILL AND (JUSTER KVÆRN OG) INSERT WATER SPOUT (INDSÆT VANDUDLØBSRØR) AND PRESS OK (OG TRYK OK) For at starte maskinen igen er det nødvendigt at, indsætte udløbsrøret til varmt vand (fig. 4), trykke på tasten OK, og lade vandet løbe ud af udløbsrøret i nogle sekunder. Ved førstegangsbrug skal man brygge kaffe 45 gange og 1 cappuccino, inden resultatet bliver tilfredsstillende. Når der opstår unormalheder, behøver man ikke straks henvende sig til et servicecenter. Problemet kan næsten altid løses, ved at følge vejledningerne i kapitlerne 19 og 20. Hvis vejledningerne ikke skulle hjælpe, eller for yderligere oplysninger, anbefales det at kontakte kundeassistancen på telefonnummeret der er angivet på side 2 i det vedlagte blad. Hvis dit land ikke findes på listen over nævnte lande, ring da til nummeret der er angivet i garantien. 61

12 7 ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE I KOPPEN Maskinen er forudindstillet fra fabrikken til automatisk at lave følgende mængder kaffe: caffe ristretto (lidt men stærk), når der trykkes på tasten, caffe lungo (stor men tynd), når der trykkes på tasten, to små stærke kaffe, hvis der trykkes på tasten, to store tynde kaffe, hvis der trykkes på tasten. Disse mængder kan ændres på følgende måde: tryk i mindst 8 sekunder, hvorefter der slippes, på tasten (eller eller eller ), hvor man ønsker at ændre kaffemængden, indtil displayet viser beskeden: PROGRAM QUANTITY (PROGRAMMÉR MÆNGDE), og maskinen begynder at lave kaffe; når mængden af kaffe i koppen har nået det niveau man ønsker, trykkes igen på samme tast, for at bekræfte, så husker maskinen den nye mængde, der lyder et dobbelt BEEP som bekræftelse. Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger, og på displayet vises beskeden: READY (KLAR TIL BRUG). 8 REGULERING AF KAFFEKVÆRNEN Kaffekværnen skal ikke reguleres, i det mindste ikke i starten. Den er allerede indstillet fra fabrikken til at give et korrekt udløb af kaffe. Viser det sig, efter man har lavet de første kopper kaffe, at kaffeudløbet er for hurtigt eller for langsomt (dryppende), er det nødvendigt at foretage en justering ved hjælp af knappen til regulering af malingsgraden (fig. 12). Ved at dreje den et hak mod nummer 7 (lig med en streg), vil kaffeudløbet blive hurtigere (ikke dryppende). Ved at dreje den mod nummer 1, vil kaffeudløbet derimod blive langsommere, og kaffecremen vil blive bedre. Effekten af denne justering, vil først vise sig efter, at man har lavet mindst 2 kopper kaffe efter hinanden. Reguleringsknappen må kun drejes mens kaffekværnen er i funktion. For at få et langsommere udløb og en bedre kaffecreme, skal knappen drejes et hak mod nummer 1 (= finere malet kaffe). For at få et hurtigere udløb (ikke dryppende), skal knappen drejes et hak mod nummer 7 (= grovere malet kaffe). 9 TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED MALET KAFFE (I STEDET FOR KAFFE BØNNER) For at vælge funktionen med formalet kaffe, trykkes gentagne gange på tasten /OK (fig. 16) indtil den blinkende besked READY PREGROUND (KLAR TIL BRUG FORMALET) vises (ved at gøre dette udelukkes funktionen med kaffekværnen). Løft i midten af låget, kom en strøget måleske malet kaffe i tragten (fig.15), og gå derefter frem som beskrevet i kapitel 6. BEMÆRK: Det er muligt kun at brygge en kop kaffe ad gangen, ved at trykke på tasten eller. Hvis man, efter at maskinen har lavet kaffe med malet kaffe, igen ønsker at lave kaffe med kaffebønner, er det nødvendigt at deaktivere funktionen med malet kaffe. Dette gøres ved igen at trykke på tasten, hvorved kaffekværnen igen bliver sat i funktion. NOTE 1: Kom ikke den malede kaffe i mens maskinen er slukket, ellers vil den malede kaffe gå tabt inde i maskinen. NOTE 2: Fyld ikke mere end 1 strøget måleske kaffe i, ellers kan maskinen ikke brygge kaffen, og den malede kaffe går til spilde inde i maskinen og snavser den til, eller kaffen vil komme ud i dråber. 62

13 NOTE 3: Brug kun den medleverede måleske til dosering af den mængde kaffe der skal i. NOTE 4: Kom udelukkende malet kaffe der er beregnet til espressokaffemaskiner i tragten, kom aldrig kaffebønner, frysetørret kaffe eller andre materialer, der kan beskadige apparatet, i. NOTE 5: Hvis tragten tilstoppes når der kommes mere end en måleske malet kaffe i, tages en kniv til hjælp, for at få kaffen til at falde ned (fig. 16), fjern derefter infusionsenheden og rens både den og maskinen som beskrevet i afsnit 16.2 Rengøring af infusionsenheden 10 VARMTVANDSUDLØB Kontroller altid om maskinen er klar til brug. Kontroller at udløbsrøret til varmt vand er hægtet på dysen (fig. 4); Anbring en beholder under udløbsrøret (fig. 3). Tryk på tasten (fig.17). Maskinen viser beskeden: HOT WATER (VARMT VAND) og det varme vand kommer nu ud af cappuccinoadapteren, og begynder at fylde beholderen nedenunder op. (Det anbefales, at man ikke lader det varme vand løbe i mere end 2 minutter ad gangen). For at afbryde trykkes på tasten. I alle tilfælde afbryder maskinen automatisk udløbet, når den forudindstillede mængde varme vand, er løbet igennem. 11 ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND Maskinen er forudindstillet fra fabrikken, så der automatisk løber 250 ml varmt vand ud. Ønsker man at ændre denne mængde, gøres det på følgende måde: Vær sikker på at vandudløbsrøret er sat i (fig. 4). Anbring en beholder under udløbsrøret (fig. 3). Tryk på tasten (fig. 17) i mindst 8 sekunder indtil der lyder et akustisk BEEP signal, hvorefter tasten slippes. Maskinen viser beskeden: HOT WATER (VARMT VAND) PROGRAM QUANTITY (PROGRAMMÉR MÆNGDE) og det varme vand løber ud af udløbsrøret. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes en gang til på tasten for at bekræfte, så husker maskinen den nye mængde, der lyder et dobbelt BEEP. (Det anbefales, at man ikke lader det varme vand løbe ud i mere end 2 minutter ad gangen). 12 TILBEREDNING AF CAPPUCCINO (OPSKUMMET MÆLK OG KAFFE) Vælg den kaffesmag man ønsker at bruge til tilberedningen af cappuccinoen, ved at trykke på tasten OK (fig. 1). Tag låget af mælkebeholderen. Fyld cirka 100 gram mælk i beholderen, for hver cappuccino man ønsker at lave (fig. 18 ), mælken må ikke overstige MAX niveauet (svarende til cirka 800 ml), der er angivet på beholderen. Det anbefales at bruge skummet mælk eller letmælk, med køleskabstemperatur (cirka 5 C). Vær sikker på at sugerøret er sat rigtigt i på dens plads på bunden af mælkebeholderens låg (fig. 19), sæt derefter låget på mælkebeholderen igen og drej den i retning mod uret. Anbring beholderens viser i position 1 (= CAPPUCCINO) (fig. 20). Hvis skummet ikke svarer til det ønskede, flyttes viseren lidt, indtil man opnår den ønskede type skum. Fjern varmtvandsudløbsrøret (fig. 21) og sæt mælkebeholderen på dysen. Der lyder et BEEP (fig. 22). Flyt mælkeudløbsrøret, som vist i fig. 23, og anbring en tilstrækkelig stor kop under kaffeudløbets haner og mælkeudløbsrøret. Tryk på tasten CAPPUCCINO (fig. 24). Der kommer lys i selve tasten og maskinen viser beskeden: CAPPUCCINO: CONTAINER POINTER IN POS. 1 (BEHOLDERENS VISER I POS. 1) Vær sikker på at viseren på kandens låg er placeret på samme nummer som det der vises på displayet. Efter nogle sekunder, løber den opskummede mælk ud af mælkeudløbsrøret og ned i koppen nedenunder. Mælkeudløbet stopper automatisk, hvorefter kaffen begynder at løbe ud. 63

14 NOTE 1: Under tilberedningen af cappuccinoen er det muligt at afbryde udløbet af mælk eller kaffe, ved at trykke på tasten CAPPUCCINO. NOTE 2: Hvis beholderen tømmes helt, under udløbet af opskummet mælk, tages beholderen af, og der påfyldes mere mælk. Herefter sættes beholderen på igen og der trykkes på tasten CAPPUCCINO, for at bestille en ny cappuccino. NOTE 3: For at garantere en komplet rengøring og hygiejne af mælkeopskummeren, skal man, efter hver gang man har lavet cappuccino, rengøre de indvendige rør i mælkebeholderens låg: Anbring en beholder under mælkeudløbsrøret; Tryk på knappen CLEAN, på låget af mælkebeholderen, og hold den nede i mindst 8 sekunder (fig. 25). Maskinen viser beskeden: CLEANING (RENGØRING I GANG) Når rengøringen er færdig, tages mælkebeholderen af og sættes i køleskabet. Det anbefales, at man ikke efterlader mælken udenfor køleskabet i mere end 15 minutter. NOTE 4: Hvis man ønsker at ændre den mængde kaffe eller opskummet mælk, som maskinen automatisk laver, er fremgangsmåden beskrevet i afsnit TILBEREDNING AF LATTE MACCHIATO (MÆLK MED LIDT KAFFE) ELLER CAFFE LATTE (KAFFE MED MÆLK) Forbered maskinen som i beskrivelsen til cappuccino. Inden mælkebeholderen hægtes på dysen, sættes viseren i pos. 2, hvis man ønsker at lave en CAFFE MAC CHIATO, eller i pos. 3, hvis man ønsker af lave en CAFFELATTE (fig. 26). Hvis skummet ikke svarer til det ønskede, flyttes viseren lidt, indtil man opnår den ønskede type skum. Tryk på tasten LATTE MACCHIATO (fig. 27). Der kommer lys i selve tasten og maskinen viser beskeden: MILK WITH COFFEE: CONTAINER POINTER IN POS. 2 (LATTE MACCHIATO: BEHOLDERENS VISER I POS. 2) eller Tryk på tasten CAFFELATTE (fig. 28). Der kommer lys i selve tasten og maskinen viser beskeden: CAFFELATTE: CONTAINER POINTER IN POS. 3 (CAFFELATTE: BEHOLDERENS VISER I POS. 3) og efter nogle sekunder, løber den opskummede mælk ud af udløbsrøret og ned i koppen. (Mælkeudløbet stopper automatisk). 14 TILBEREDNING AF OPSKUMMET MÆLK OG VARM MÆLK (UDEN KAFFE) For at få opskummet mælk uden kaffe eller kun varm mælk uden kaffe, placeres lågets viser i den ønskede position (123) og tryk derefter 2 gange efter hinanden (indenfor 2 sekunder) på tasterne cappuccino eller macchiato eller caffe latte. 64

15 15 ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE OG MÆLK TIL CAPPUCCINO / LATTE MAC CHIATO (MEGET MÆLK/LIDT KAFFE) / CAFFELATTE (SAMME MÆNGDE, MEGET MÆLK/MEGET KAFFE). Maskinen er forudindstillet fra fabrikken til automatisk at give en standard mængde kaffe eller mælk. Ønsker man at ændre mængden, gøres det på følgende måde: Fyld mælk i beholderen indtil MAX niveauet, der vises i selve beholderen; Tryk på tasten der svarer til det man ønsker at ændre (CAPPUCCINO/LATTE MACCHIATO/CAFFELATTE) i mindst 8 sekunder, indtil der lyder et BEEP maskinen viser beskeden: MILK FOR PROGRAM. QUANTITY (MÆLK TIL...PROGRAM. MÆNGDE) Slip herefter tasten. Nu begynder mælken at løbe ud af maskinen. Så snart man har opnået den ønskede mængde mælk, trykkes igen på den før valgte tast, mælkeudløbet stopper, og maskinen husker nu selv den indstillede mængde. (Der lyder et BEEP ). Efter nogle sekunder, løber der kaffe ud i koppen, og følgende besked vises: COFFEE FOR PROGRAM. QUANTITY (KAFFE TIL...PROGRAM. MÆNGDE) Så snart man har opnået den ønskede mængde kaffe, trykkes igen på den før valgte tast, kaffeudløbet stopper, og maskinen husker nu selv den indstillede mængde. Der lyder et dobbelt BEEP, som bekræftelse på de nye indstillinger. Nu er maskinen omprogrammeret efter de nye indstillinger, og på displayet vises beskeden READY FOR USE (KLAR TIL BRUG). 16 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Inden der foretages rengøring, skal maskinen være afkølet og stikket taget ud af stikkontakten. Kom ikke maskinen i vand, det er et elektrisk apparat. Brug ikke opløsende eller slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af maskinen. Det er tilstrækkeligt med en fugtig og blød klud. Ingen af maskinens dele kan vaskes i opvaskemaskine Rengøring af maskinen Foretag rengøring af kaffegrumsbeholderen (beskrevet i afsnit 6, note 7), hver gang den skal tømmes. Det anbefales, også at rengøre vandbeholderen regelmæssigt. Dråbeopsamlingsbakken har en signalanordning (rød) der angiver, hvor meget vand den indeholder. Når denne signalanordning begynder at blive synlig (nogle millimeter under dråbeopsamlingsbakken), skal bakken tømmes og gøres ren. Kontroller en gang imellem, om kaffeudløbsrørets huller er tilstoppede. De åbnes ved at skrabes de tørre kaffeaflejringer bort ved hjælp af en nål (fig. 29) Rens efter hver brug dysen ved hjælp af en svamp, som vist i fig Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden skal renses regelmæssigt for at undgå, at den dækkes til af indtørrede kafferester (der kan være årsag til at maskinen fungerer dårligt). Rengøringen foretages på følgende måde: sluk for maskinen, ved at trykke på tasten (fig. 6) (uden at tage stikket ud af stikkontakten) og vent til displayet slukkes; åbn servicelågen (fig. 13); træk dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 14) og vask dem; tryk på siden af de to røde taster og ind mod midten til frigørelse af infusionsenheden (fig. 31) og fjern den ved at trække den udad; VIGTIGT: INFUSIONSENHEDEN MÅ KUN TRÆKKES UD, NÅR MASKINEN ER SLUKKET. HVIS DU PRØVER AT TAGE DEN UD, MENS MASKINEN ER TÆNDT, KAN APPARATET TAGE ALVORLIGT SKADE. vask infusionsenheden ved at holde den under rindende vand fra vandhanen, uden brug af opvaskemiddel. Vask ikke infusionsenheden i opvaskemaskinen; rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele. Benyt en træ eller plastikgaffel til at skrabe de indtørrede kafferester af de indvendige dele og sug derefter alle rester bort med en støvsuger (fig. 32); Sæt infusionsenheden på plads igen ved at sætte den på den indvendige holder og på tappen forneden; tryk derefter kraftigt helt i bund på symbolet PUSH, indtil du hører et klik, der betyder at infusionsenheden sidder fast. 65

16 Infusionsenhed Tryk kraftigt helt i bund på symbolet PUSH, indtil du hører et klik, der betyder at infusionsenheden sidder fast. Efter du har hørt et klik, skal du sikre dig at de røde taster er sprunget ud igen. Holder Tap Infusionsenhedens nederste rør. Tappen skal sættes i infusionsenhedens nederste rør. Du skal sikre dig, at de to røde taster er sprunget ud, ellers kan lågen ikke lukkes. De to røde taster er sprunget RIGTIG ud De to røde taster er ikke sprunget ud RIGTIG FORKERT sæt dråbeopsamlingsbakken med kaffegrumsbeholderen på plads igen; luk servicelågen. NOTE 1: Hvis infusionsenheden ikke sættes rigtigt på plads, så der høres et klik, og de røde taster ikke er sprunget rigtig ud, kan servicelågen ikke lukkes. NOTE 2: Hvis det er vanskelig at sætte infusionsenheden på plads, skal du (inden du sætter den i) sætte den i den rigtige stilling, ved at trykke kraftigt på dens over og underside samtidigt, som vist i figur. NOTE 3: Hvis det stadigvæk er vanskelig at sætte infusionsenheden i, så lad være, luk servicelågen og tag sikket ud af stikkontakten og sæt stikket i igen. Vent til displayet slukkes, maskinen foretager en autodiagnose, åbn derefter lågen og sæt infusionsenheden ind på plads. 66

17 16.3 Rengøring af mælkebeholderen Gå frem på følgende måde: Tag mælkeudløbsrøret og sugerøret af (se figuren). Vask alle bestanddele omhyggeligt med varmt vand og opvaskemiddel. Vær sikker på at der ikke sidder mælkerester, inde i de to huller, i mælkebeholderens låg, der er vist med pilene i figuren. Sugerøret og mælkeudløbsrøret sættes på igen, efter at have kontrolleret at de ikke er tilstoppet af mælkerester ÆNDRING OG INDSTILLING AF MENUPARAMETRENE Efter at have trykket på, og ventet til maskinen er klar til brug, er det muligt at arbejde med menuen for at ændre følgende parametre eller funktioner: Ur Tid for automatisk tænding Automatisk tænding Afkalkningsprocedure Kaffetemperatur Tændingens varighed (slukker efter) Vandets hårdhedsgrad Fabriksindstillinger Vaskeprocedure Beep ON/OFF Note: den sidste linie på displayet er guiden til funktionstasterne Indstilling af uret Uret indstilles på følgende måde: Tryk på tasten P og tryk derefter gentagne gange på tasten (svarende til symbolet der blinker på displayet) indtil menupilen peger på: CLOCK (UR 00:00) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) for at indstille tiden på uret. (Ved at holde tasten nede, ændres tiden hurtigt). Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk for at ændre andre parametre. Note: for at få vist tiden mens maskinen er slukket, trykkes på en hvilken som helst tast; tiden vil være vist i 5 minutter Indstilling af tid for automatisk tænding Denne funktion gør det muligt at indstille tiden for, hvornår maskinen skal tænde automatisk for at være klar til brug. Vær sikker på at maskinens ur er blevet indstillet, som beskrevet i det foregående afsnit. Tryk på tasten P og tryk derefter gentagne gange på tasten (der på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil menupilen peger på: START TIME (TÆNDING 00:00) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) for at indstille tiden for automatisk tænding. (Hvis man holder tasten nede, ændres tiden hurtigt). Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. Tryk en gang til på tasten SET, og maskinen viser beskeden: 67

18 AUTOSTART NO (AUTOMATISK TÆNDING NEJ) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) for at ændre funktionen, maskinen viser beskeden: AUTOSTART YES (AUTOMATISK TÆNDING JA) Tryk på tasten OK for at aktivere funktionen med automatisk tænding. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk for at ændre andre parametre. NOTE: når tiden for automatisk tænding er indstillet, fremkommer, ved siden af tiden, der vises på displayet, også symbolet Afkalkning På grund af den kontinuerlige opvarmning af vandet der bruges til kaffebrygningen, er det ganske normalt, at der med tiden, dannes kalkaflejringer i maskinens indvendige rør. Når maskinen viser den blinkende besked: DESCALE (AFKALKE) er det blevet tid til at afkalke. Fremgangsmåden er følgende: vær sikker på at maskinen er klar til brug; tryk på tasten P (kontrollampen over tasten tændes) og tryk derefter på tasten, indtil maskinen viser beskeden: DESCALE NO (AFKALKNING NEJ) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) og maskinen viser beskeden: DESCALE YES (AFKALKNING JA) Tryk på tasten OK for at starte afkalkningsprogrammet. hæld 1 dose afkalkningsmiddel, samt en liter vand, i vandbeholderen (der i forvejen er blevet tømt). Brug i fremtiden et afkalkningsmiddel af samme type og samme mærke som det der blev leveret med maskinen (det findes hos de, af fabrikanten, autoriserede tekniske servicecentre). sæt varmtvandsudløbsrøret på dysen; anbring en beholder med en kapacitet på min. 1,5 liter, under cappuccinoadapteren (fig. 3); tryk på tasten OK, afkalkningsblandingen kommer ud af varmtvandsudløbsrøret og begynder at løbe ned i beholderen nedenunder. Maskinen viser beskeden: APPLIANCE IN DESCALE (MASKINEN AFKALKER) afkalkningsprogrammet udfører automatisk en serie af udløb og pauser, for at fjerne kalkaflejringerne i maskinens indvendige dele. efter cirka 30 minutter, viser maskinen beskeden: RINSING FILL TANK (SKYLNING FYLD BEHOLDER) På dette punkt er det nødvendigt at foretage en skylning, for at fjerne resterne af afkalkningsblandingen i maskinens indvendige dele, dette gøres på følgende måde: tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den med rent vand. sæt beholderen ind igen. tøm beholderen der er fuld af væske, og anbring den igen under varmtvandsudløbsrøret. Tryk på tasten OK. Det varme vand løber ud af udløbsrøret og ned i beholderen nedenunder, og maskinen viser beskeden: RINSING (SKYLNING) når maskinen har tømt vandbeholderen, vises beskeden: RINSING COMPLETE TURN KNOB (SKYLNING FÆRDIG TRYK OK) Tryk på tasten OK og fyld igen vandbeholderen med rent vand. Afkalkningsprogrammet er fuldført og maskinen er nu igen klar til at lave kaffe. 68

19 NOTE: Hvis afkalkningsproceduren afbrydes inden den er færdig, viser maskinen igen beskeden om afkalkning, og det er nødvendigt at begynde helt forfra. Tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den med rent vand, og lav en kop varmt vand. VIGTIGT: GARANTIEN DÆKKER IKKE, HVIS AFKALKNINGEN IKKE ER UDFØRT REGELMÆSSIGT Ændring af kaffetemperaturen Ændring af kaffens temperatur foretages på følgende måde: Tryk på tasten P og tryk derefter gentagne gange på tasten (der på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil menupilen peger på: TEMPERATURE HIGH (TEMPERATUR HØJ) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur. Note: For at få kaffen varmere, se også kapitel 6, note 3. Tryk på tasten OK for at bekræfte den valgte temperatur: Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk for at ændre andre parametre Ændring af tændingens varighed Maskinen er forudindstillet fra fabrikken til at slukke automatisk 1 time efter sidste brug. Hvis man ønsker at forøge timeantallet, som maskinen skal forblive tændt (max. 3), foretages følgende: Tryk på tasten P og tryk derefter gentagne gange på tasten (der på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil menupilen peger på: OFF AFTER 1 HOUR (SLUKKER EFTER 1 TIME) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) for at ændre antallet af timer, som maskinen skal forblive tændt. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk for at ændre andre parametre Programmering af vandets hårdhedsgrad Beskeden om afkalkning af maskinen vises efter at maskinen er brugt i en forud bestemt periode, dette er blevet indstillet fra fabrikken, og er beregnet ud fra den maksimale mængde kalk, der måtte findes i vandet der bruges. Det er muligt at forlænge denne periode, så afkalkningsproceduren ikke skal foretages så ofte, dette gøres ved at programmere maskinen efter den reelle mængde kalk der findes i vandet. Fremgangsmåden er følgende: efter at have taget testen Total hardness test ud af dens pakning (vedlagt på side 2), dyppes den helt ned under vandet i nogle sekunder, hvorefter det tages op. Efter ca. et minut dannes 1,2,3 eller 4 røde firkanter. Tryk på tasten P og tryk derefter gentagne gange på tasten, (der på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil menupilen peger på: WATER HARDNESS 4 (VANDETS HÅRDHEDSGRAD 4) Tryk flere gange på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet), indtil maskinen viser nummeret der svarer til det antal røde firkanter der kom frem på testen (f.eks., hvis der på testen blev dannet 3 røde firkanter, skal man trykke 3 gange på tasten, så maskinen viser beskeden: WATER HARDNESS 3 (VANDETS HÅRDHEDSGRAD 3). Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. Nu er maskinen indstillet til at advisere om, at afkalkning skal foretages når det faktisk er nødvendig, alt efter det reelle indhold af kalk i vandet. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk for at ændre andre parametre Tilbage til fabriksindstillingerne (reset) Det er muligt at returnere til maskinens oprindelige indstillinger (også efter at brugeren har foretaget ændringer), det gøres på følgende måde: Tryk på tasten P, og tryk derefter gentagne gange på tasten (der på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil menupilen peger på: 69

20 RESET TO DEFAULT NO (FABRIKSINDSTILLINGER NEJ) Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet), hvorefter maskinen viser beskeden: RESET TO DEFAULT YES (FABRIKSINDSTILLINGER JA). Tryk på tasten OK for at komme tilbage til fabriksindstillingerne. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk på for at ændre andre parametre. Maskinen returnerer til fabriksindstillingerne og viser beskeden READY (KLAR TIL BRUG) Vaskeprocedure Denne funktion er kun til brug for servicecentrets personale Beep ON/OFF (til tænding og slukning af det akustiske signal) Tryk på tasten P, og derefter gentagne gange på tasten (der på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil menupilen peger på: beep on Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) og maskinen viser beskeden BEEP OFF Tryk på tasten OK for at fjerne det akustiske signal. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC, der blinker på displayet) for at komme ud af programmeringen eller tryk for at ændre andre parametre. Maskinen er nu indstillet til ikke at udsende det akustiske signal og viser nu beskeden READY FOR USE (KLAR TIL BRUG). 18 ÆNDRING AF SPROGET Ønsker man at ændre sproget, trykkes på tasten OK i mindst 5 sekunder, indtil maskinen viser beskeden om installation på forskellige sprog. Herefter vælges det ønskede sprog, og der trykkes OK i 3 sekunder (som beskrevet i afsnit 4.1). 70

21 19 DEN VISTE BESKEDS BETYDNING OG HVAD DER SKAL GØRES BESKED BETYDNING HVAD SKAL DER GØRES FILL TANK (FYLD BEHOLDER) Vandbeholderen er tom eller den sidder forkert. Vandbeholderen er snavset eller fyldt med kalk. Fyld vandbeholderen som beskrevet i afsnit 4.2 og sæt den i helt i bund. Skyl eller afkalk vandbeholderen. GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND INSERT WATER SPOUT AND PRESS OK (FOR FINT MALET KAFFE JUSTER KVÆR NEN OG INDSÆT VANDUDLØBSRØR OG TRYK OK) Kaffen løber for langsomt ud. Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 11) et hak mod nummer 7 (kap. 8). Maskinen kan ikke lave kaffe. Indsæt varmtvandsudløbsrøret, tryk på tasten og lad vandet løbe ud af røret i nogle sekunder. EMPTY GROUNDS CONTAINER (TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER) INSERT GROUNDS CONTAINER (INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER) ADD PREGROUND COFFEE (PÅFYLD FORMALET KAFFE) Kaffegrumsbeholderen er fuld eller den er ikke sat i. Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet sat i efter rengøring. Efter at funktionen er blevet valgt, er der ikke fyldt malet kaffe i tragten. Tøm kaffegrumsbeholderen og rens den som beskrevet i afsnit 6, note 7, hvorefter den sættes i igen. Åbn lågen og sæt kaffegrumsbeholderen i. Påfyld malet kaffe, som beskrevet i kap.9. FILL BEANS CONTAINER (FYLD BEHOLDEREN TIL KAFFEBØNNER) DESCALE (AFKALK) Der er ikke flere kaffebønner. Hvis kaffekværnen larmer meget, betyder det at en lille sten fra kaffebønnerne har blokeret kværnen. Fyld kaffebønner i beholderen. Henvend dig til et De Longhi servicecenter. Betyder at maskinen er fuld af kalk. Det er nødvendigt, hurtigst muligt, at udføre afkalkningsprogrammet beskrevet i afsnit PRESS SET (TRYK SET) Infusionsenheden er muligvis ikke sat i igen efter rengøring. Luk servicelågen og efterlad infusionsenheden udenfor maskinen, følg derefter indikationerne som maskinen viser. CLOSE DOOR (LUK LÅGEN) Servicelågen er åben. Hvis lågen ikke kan lukkes, bør man kontrollere om infusionsenheden sidder rigtig (afsnit 16.2, note 1). INDSÆT VANDUDLØBSRØR Der er blevet trykket på tasten og udløbsrøret til varmt vand er ikke sat i. Indsæt udløbsrøret til varmt vand (fig.4). INSERT INFUSER ASSEMBLY (INDSÆT INFUSIONSENHEDEN) LESS COFFEE (FORMINDSK KAFFEDOSERINGEN) Infusionsenheden er muligvis ikke sat i igen efter rengøring. Tragten til formalet kaffe er tilstoppet. Der er brugt for mange kaffebønner eller for meget formalet kaffe. Indsæt infusionsenheden, jvf. afsnit Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnit 9, note 5 (fig.16). Vælg en kaffe der er lettere i smagen eller formindsk mængden af formalet kaffe, og GENEREL ALARM (GENEREL ALARM) Maskinens indvendige dele er meget snavsede. Foretag en omhyggelig rengøring af maskinen som beskrevet i afsnit Hvis maskinen, efter rengøringen, stadig viser beskeden, kontaktes et servicecenter. 71

22 20 PROBLEMER DER KAN LØSES INDEN MAN KONTAKTER ET SERVICECENTER Hvis maskinen ikke fungerer, kan man nemt finde og løse grunden til det ved at kontrollere kap. 19. Hvis maskinen derimod ikke viser nogen besked, kontrolleres følgende inden man ringer til servicecentret. PROBLEM ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke opvarmede i forvejen. Infusionsenheden er blevet for kold. Opvarm kopperne ved at skylde dem med varmt vand, eller lad dem stå i mindst 20 minutter på kopvarmerbakken på låget (jvf. note 3 i kap. 6). Inden man laver kaffe skal infusionsenheden opvarmes, ved at trykke på tasten (fig.12) (jvf. note 3 i kap. 6). Der dannes for lidt kaffecreme. Kaffen er malet for grov. Kaffeblandingen er ikke passende. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod nummer 1 (jvf. kap. 8). Anvend en kaffeblanding der er beregnet til espressokaffemaskiner. Kaffen løber for langsom ud. Kaffen er kværnet for fin. Drej knappen til regulering af malingsgraden (fig. 12) et hak mod nummer 7 (kap. 8). Kaffen løber for hurtig ud. Kaffen er malet for grov. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod nummer 1 (jvf. kap. 8). Der løber ikke kaffe ud af en eller begge haner på udløbsrøret. Hullerne i hanerne er tilstoppede. Skrab de tørre kafferester af med en nål (fig. 29). Der løber ikke kaffe, men vand ud, når der trykkes på tasten og. Den malede kaffe kan være blokeret i tragten. Fjern kaffen, der blokerer og tilstopper tragten, ved hjælp af en kniv (jvf. afsnit 9, note 5). Rens derefter infusionsenheden og maskinens indvendige dele (jvf. beskrivelserne i afsnit 16.2). Maskinen tænder ikke når der trykkes på tasten. Der er ikke strøm på maskinen. Kontroller at stikket er sat rigtigt i stikkontakten. Infusionsenheden kan ikke tages ud til rengøring. Maskinen er tændt. Infusionsenheden Sluk maskinen og tag infusionsenheden ud (jvf. afsnit 16.2). kan kun tages ud når maskinen er slukket. VIGTIGT: infusionsenheden kan kun tages ud når maskinen er slukket. Prøver man på at tage infusionsenheden ud mens maskinen er tændt, kan maskinen tage alvorlig skade. Der er brugt malet kaffe (i stedet for kaffebønner) og der løber ikke kaffe ud. Der er hældt for meget malet kaffe i. Der er ikke blevet trykket på tasten, så maskinen har, foruden at bruge formalet kaffe, også brugt malet kaffe fra kaffekværnen. Der er hældt malet kaffe i, mens maskinen var slukket. Tag infusionsenheden ud og rens omhyggeligt maskinens indvendige dele, som beskrevet i afsnit Gentag handlingen med brug af højst 1 måleske malet kaffe. Rengør maskinens indvendige dele omhyggeligt, som beskrevet i afsnit Gentag handlingen, men tryk først på tasten, som beskrevet i kapitel 9. Fjern infusionsenheden og rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele, som beskrevet i afsnit Gentag handlingen, men husk først at tænde maskinen. 72

23 Kaffen løber ikke ud af udløbsrørets haner, men derimod langs servicelågen. Udløbsrørets huller er stoppet til med tørre kafferester. Den bevægelige skuffe inde i servicelågen er blokeret og kan ikke vibrere. Skrab hullerne med en nål (jvf. afsnit 16.1, fig. 29). Rens den bevægelige skuffe omhyggeligt, i særdeleshed omkring hængslerne, så skuffen kan vibrere. Mælken løber ikke ud af mælkeudløbsrøret. Sugerøret er ikke sat i eller er sat forkert i. Sæt sugerøret rigtigt i gummiholderen i mælkebeholderens låg (fig.19). Mælken er kun lidt opskummet. Mælkebeholderens låg er snavset. Rens låget til mælken, som beskrevet i afsnit Mælken har store bobler, eller også sprøjter det ud af udløbsrøret. Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller også er det ikke skummet mælk eller letmælk. Det anbefales at bruge skummet mælk eller letmælk, der har køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet stadigvæk ikke er tilfredsstillende, prøv da at skifte til et andet mærke af mælk. 73

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET ANBEFALINGER

BESKRIVELSE AF APPARATET ANBEFALINGER DA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se figur

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere