Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 10 Oktober ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 FORMANDENS INDLÆG Havnefesten. Det var en virkelig god aften med grill, spisning, musik og dans til kl Der var en god stemning blandt havnens brugere. Der blev talt 210 personer til spisning. Fredag og lørdag blev de to telte rejst med mandskab fra de to klubber, og med hjælp fra havnebestyrelsen blev borde, bænke og 5 grill lånt fra forskellige sider. Havnen leverede grillkul, musik og musikscenen fra Holbæk Kommune. De to formænd fra HT og SH stod for salg af øl, vand og vin med hjælp fra nogle sejlere. Overskuddet fra dette salg er delt mellem de to klubber. Søndag formiddag mødte man talstærkt op, og i løbet af et par timer var det hele ryddet igen. Tak til havnemesteren og havneassistenten for jeres hjælp samt til alle de medhjælpere, der har været involveret. Flagspillet Efter standernedhalingen vil flagspillet blive lagt ned. Havnen tør ikke lade det stå, da det er meget råddent i bundrammen, men den videre skæbne ved vi ikke, da det er ret bekosteligt at få det repareret. Generalforsamlingen banker på døren. Vi har nogle ledige pladser i bestyrelsen, så hvis der er nogle, der kunne tænke sig at være med til at forme SH, hører jeg gerne fra jer inden den 25. oktober. HUSK! Generalforsamlingen torsdag den 25. oktober kl i klubhuset Med venlig hilsen Egon Meling og standernedhalingen lørdag den 27. oktober kl Forsiden: Henrik Brøker er ude at sejle i sin lille båd og runder her Kirsebærholmen. Bemærk, at det ikke er bådens størrelse, der afgør, om der er plads til at føre klubstanderen! Gunnar Kjellow var ude med kameraet og kan jo evt. dele sin 1 2 Gl. Dansk med Henrik? Den kan i hvert fald hentes hos Anna på kontoret.

3 M 1 T 2 O T 4 F 5 L 6 S 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M 22 T 23 O T F 26 L S 28 M 29 T 30 O 31 Oktober 3 Senior: Frokost Introdyk i dvømmehallen Senior: Udflugt Senior: Kaffe Sildebord i klubhuset 24 dykkerintroaften/senior:kaffe 25 Generalforsamling 27 Standernedhaling Senior: Kaffe NOVEMBER 2007 T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 T 6 O 7 Senior: Frokost T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 T 13 O 14 Senior: Kaffe T 15 F 16 L 17 S 18 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 H U S K E T A V L E N 3

4 4 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub torsdag den 25. oktober 2007 kl i Holbæk Sejlklubs klublokale. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og stemmetællere 2: Bestyrelsens beretning 3: Udvalgenes beretninger 4: Indkomne forslag. 5: Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for : Godkendelse af regnskab for år 2006 (offentliggjort i Skumsprøjt i juli) 7: Valg til bestyrelsen. På valg er: Egon Meling Peter Lübeck Erik Madsen 8: Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Claus Rolsted 9: Valg af revisor. På valg er: Bent Christiansen 10: Valg af revisorsuppleant. På valg er: Folmer Hviid 11: Valg af formænd til samtlige udvalg. 12: Udlodning af anparter jf. generalforsamlingsbeslutning af 12. oktober Bliver din anpart udtrukket, vil den kunne udbetales på kontoret fra den 1. november. Husk at medbringe din(e) anpart(er). 13: Eventuelt På gensyn den 25. oktober kl Bestyrelsen

5

6 BRØKER & NIELSEN Strandmøllevej Holbæk Tlf Bådmaling Bådudstyr Sejlertøj Reparation og apteringsarbejde udføres.

7 STANDERNDHALING 2007 Så er det lørdag den 27. oktober kl. 14 at vi mødes foran flagspillet og haler standeren ned for sæsonen. Efterfølgende er der fælles hygge og snak i klubhuset. Sejlklubben er vært ved en forfriskning. Eventuelt afgående udvalgsformænd og bestyrelsesmedlemmer vil få en tak med på vejen denne dag, så læg turen omkring flagspil og klubhus denne dag. Redaktøren Æv, æv, æv. Så er endnu en sæson slut og båden skal op i sit vinterhi. Foto: Fra redaktørens arkiv. 7

8 Efter NM i Båstad lagde Don og Henrik kursen videre ud i Europa! DEN-70 Don tog af sted til ungdoms VM i Tallin i Estland sammen med flere andre danske surfere. DEN 111 Jesper Vesterstrøm, p.t. nr. 1 på verdensranglisten, er med de unge surfere som medsejlende træner. Med sine egne ord beskriver Jesper VM et således: Jeg er kommet med som Coach for surferne, og det er virkelig en oplevelse. De danske juniorer gør virkelig én stolt af at være dansker og jeg kan virkelig se en fremtid for dem i international kapsejlads. Vi arbejder alle sammen på at få den bedste oplevelse og ikke mindst de bedste resultater. Det er blevet til 2 førstepladser af 2 forskellige danske sejlere og flere top placeringer i de helt unge rækker, så det er en kæmpe forbedring siden sidste år. Jeg tør godt love at der kommer til at ske noget godt de næste par år, med det potentiale som jeg har set hernede. 8

9 Vi sejler ud fra Hovedstaden Tallin. Vi bor optimalt på hotellet, som ligger 30 m. fra stranden, og har de bedste rammer, man som landshold kunne få. Jeg har ingen båd med herned, men er i stedet sejlende træner. Det er faktisk bedre end en båd, da jeg kan være med til at sejle med de unge på banen og startlinien inden startproceduren og fortælle dem hvordan det er godt at starte. Jeg kan komme helt tæt på og se starterne, uden at være i vejen selvfølgelig, og give dem alle feedback på det rigtige og det forkerte de laver undervejs, noget som jeg ikke havde kunnet i en båd. Jeg kan følge dem fra start til slut og det er faktisk rigtig hårdt at stå og balancere herude, hårdere end hvis jeg havde sejlet med. Om Don fortæller Jesper: Don viser klasse sejlads indimellem og kan på en god dag godt komme helt frem selv i dette hårde selskab. DEN-195 Henrik kørte sammen med sejlmageren DEN-87 Peter Havn til søen Silvaplana i Schweitz for at sejle et Euro Cup Stævne. Stedet ligger ret højt over hav niveau, så det alene kræver at surferne disponerer deres kræfter fornuftigt, men på stævnets første dag var det nu ikke noget problem, for der blev slet ikke sejlet på grund af vindstille. Andendagen kom der dog lidt vind, så det blev til et par Fun sejladser, men søndag, på stævnets sidste dag var vinden der, og der blev sejlet 2 sejladser og en maraton, som er en sejlads hvor man skal 5 omgange rundt på banen. Scoren i denne sejlads tæller dobbelt. Henrik sluttede stævnet som nr. 35 ud af de 63 startende. 9

10 Weekenden august var der DBO Ranglistestævne i Lynæs. Dette stævne var udset til at være Racingtourens DM 07. Det blæste hårdt fra vest begge dage, så der blev udelukkende sejlet slalom i hele stævnet. Med fra HWC var: DEN-104 Lars Hansen, der som bedste Holbækker fik overalt placeringen som nr. 16 DEN- 70 Don Fisher nr. 22 DEN-195 Henrik Bærentzen nr. 25 DEN-131 Lars Bødker nr. 36 DEN-25 Karsten Kromann nr ud af de i alt 59 surfere der startede. Jan Komplet windsurferudstyr til salg: 1 stk Mistral Explosion ltr., 1 stk Mistral Classic 105 ltr., 1stk F2 80 ltr., 3 stk Niel Pryde MPR sejl 4,0; 4,7; 5,3 m2 4 stk Niel Pryde VX2 5, 9-7,8 m2 2 stk Ka 4,5-5,3 m2 3 stk boardbags, 1 stk sejl/maste taske, master, bomme, surftrailer Sælges samlet for kr. Henvendelse til Søren på tlf

11 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf Støt vore annoncører - de støtter os 11

12 Lundemarksvej Holbæk Tlf Industrivej Slagelse Tlf Åbningstider Mandag-fredag kl Lørdag kl Støt vore annoncører - de støtter os AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

13 Program for seniorafdelingen: Oktober og lidt af november Onsdag den 3. okt. Kl Klubhuset åbner. (Travere aftaler tid og sted for en travetur) Kl Frokostmøde Velkommen til denne måneds frokostmøde i SENIOR- AFDELINGEN med alt hvad der hører sig til en af seniorudvalgets mange traditioner. Onsdag den 10. okt. Kl Tur til Willumsens Museum i Frederikssund, i egne biler, som fyldes op. Vi skal se den særprægede udstilling af malerier, tegninger, skulpturer mm. Især skal nævnes Det Store Relief, hans selvportræt i malerbluse, Tixian Døende og mange flere. Kl Vi kører til Sejlklubben i Frederikssund og spiser vores medbragte mad. Efter at have strukket benene på havnen, kører vi tilbage til Holbæk med forventet ankomst senest kl Pris pr. person for arrangementet kr. 50,- Onsdag den 17. okt. Kl Kaffemøde Onsdag den 24. okt. Kl Kaffemøde Onsdag den 31. okt. Kl Kaffemøde og lidt af november! Onsdag den 7. nov. Kl Klubhuset åbner. (Travere aftaler tid og sted for en travetur) Kl Frokostmøde Onsdag den 14. nov. Kl Kaffemøde DU KAN SYNGE! så kom og vær med en gang om ugen. Vi skal først finde ud af, hvor mange der har lyst til at bruge stemmen i et lille senior-sejlerkor, og så finde et godt tidspunkt, hvor alle kan komme bare ikke onsdag ellers en af de andre af ugens dage, om formiddagen, eftermiddagen eller om aftenen. Kom og lad os høre dig synge på første møde i oktober. 13

14 Kapsejladssæsonen 2007 er afsluttet. Efter gennemførelse af 13 onsdagssejladser og Orø Rundt har sejlere og sejludvalg afsluttet denne sæson. Der har været god og positiv opbakning til de afholdte sejladser med deltagelse af 36 både i forårets onsdagssejladser og 32 både om onsdagen i efteråret. Orø Rundt blev gennemført af 26 både. I skrivende stund mangler afviklingen af sidste onsdagssejlads, hvorfor det ikke i dette nummer af Skumsprøjt er muligt at offentliggøre navnene på Årets besætning og SH klubmesteren. Præmieudelingen efter onsdagssejladserne har igen i denne sæson været festlige idet Grillpølseholdet har været samlingspunktet, sammenholdt med lodtrækning om rødvin. Der har været op til deltagende sejlere hver onsdag. Stor tak til Holger og co. for denne indsats. Klubskibet Frem har været dommerskib hele sæsonen. Tak til de involverede skippere og formand for godt samarbejde. Alt har dog ikke været lige positivt, idet det har været forbundet med meget stress og besvær at afvikle sejladserne bl.a. som følge af manglende hjælpere til bemanding af dommerskibet og følgebåden. Kun takket være trofast hjælp fra Inger, Erling og Torben har det været muligt at gennemføre sejladserne i efteråret. Dommer og udvalgsformand har sat deres mandat på spil, med mindre der findes en holdbar løsning inden næste sæson. Forslag til kapsejladsform der kun kræver få personer til afvikling af f.eks. onsdagssejladser i Flere sejlklubber på Isefjorden har valgt at afvikle deres kapsejladser ved anvendelse af omvendt handikap (respitstart). Denne kapsejladsform, hvor hver deltagende båd har sit eget starttidspunkt udregnet efter bådens handicaptal og banens længde, kræver kun få personer til afvikling af sejladsen. 14

15 Den / de både med laveste handicap starter først og de resterende både følger efter i henhold til det udregnede starttidspunkt, som vil være kendt af alle deltagere. Hurtigste båd starter sidst, og den båd der efter gennemsejling af banen kommer først i mål har vundet sejladsen. For afvikling af denne type kapsejladser i vort regi, kunne start og mållinie være med Myggen som udgangspunkt. Kapsejladsbanen kunne være ens fra onsdag til onsdag ved passende brug af udlagte mærker og sømærker, og derfor uafhængig af vindretningen. Fordelene er åbenlyse: Meget få personer til afvikling af sejladsen Intet behov for dommerskib, kun en følgebåd Ingen udregning af præmietider efter sejladsen Samme bane for alle deltagere Alle deltagere er i princippet i mål samtidig, og vil hurtigt være samlet ved grillen. Hvorvidt dette er vejen frem, må tages op til senere vurdering blandt sejlere og udvalg. FD 771 Konkubine har vundet Isefjordskredsens kredsmesterskab Efter gennemførelse af 5 af 6 gældende kapsejladser på Isefjorden og Roskilde fjord, har Merete Kristiansen som skipper på folkebåden Konkubine vundet Isefjordskredsens kredsmesterskab for kølbåde. Udvalg og hjælpere siger tak til sejlerne for denne sæson Bjørn Kristiansen Er det slut med disse flotte starter ved onsdagssejladserne? Kom frem kapsejlere og hjælp udvalget, så vi fortsat kan sejle rigtige onsdagssejladser. Foto: M. Nissen 15

16 EN CAPRICIØS SEJLTUR For 2 år siden blev jeg kontaktet af en østrigsk capricesejler, som havde fundet mig på Han havde købt Caprice D54 fra Bodensøen, og ville nu gerne vide noget mere om skuden. Vi har nu udvekslet mange mails og billeder fra vores forskellige ture gennem disse 2 år. Vi blev enige om, at jeg skulle besøge ham i juli og få en fælles sejltur. Så uden at have hverken mødt eller snakket med ham, tog jeg køjesækken på skulderen, og fløj til Salzburg. Jeg blev afhentet i lufthavnen, og kemien var straks i orden, så vi tog straks op til båden, som ligger i Traunsee, ca. 75 km øst for Salzburg. Søen er 12 x3 km, og den dybeste sø i Østrig, nemlig 192 meter, skræmmende for en fjordsejler! Søen var behagelig at bade i, dog kun de øverste 10 cm, resten var iskoldt. 16 Flot, men vandet er koldt!

17 Da det var højtryk og 30 grader varme, var det et behageligt skift fra den grønne vinter hjemme i Danmark. Vind var der ikke meget af midt på dagen. Søen ligger i 420 meters højde og er omgivet af høje bjerge (1600 m, det højeste), så vinden er meget springende og varierende i styrke. Ved højtryk er det termikken der bestemmer retning og styrke: Meget tidligt om morgenen kommer vinden fra bjergene, ofte 6-7 m/s, men kun inde under land. Om eftermiddagen skifter vinden 180 grader, og kommer igen inde fra land i den modsatte ende af søen, hvor der er mere lavland. Det er dejligt roligt at sejle på søen, der er godt nok 3 sejlklubber i alt, men i juli og august er sejlads med motor forbudt. Dette forbud bliver faktisk overvåget af et sejlende politi. Det er dog tilladt med el-motor, så min skipper Erhard havde en lille elpisker, og en masse batterier under dæk. Af disse grunde er der næsten kun sejlbåde på søen og alle er mindre både: H- både, Yngling, og en større flåde af Albin Express, en del helt nye, som er bygget på Elan værftet på licens. En udsigt vi ikke er vant til herhjemme. Erhards caprice lå i Traunkirchen sejlklub (www.sc-traunkirchen.at), med ca. 200 medlemmer. Klubhuset ligger smukt med bjergudsigt, og en terrasse helt ude i søen. Det er meget traditionsrig klub, og en masse liv i klubhuset, med egen restaurant. 17

18 Erhard kendte tilsyneladende alle i klubben, så jeg blev præsenteret for en masse sejlere, og fik en hel del gratis øl i varmen. Men sproget var lidt svært, for østrigsk dialekt er absolut ikke tysk. Man er meget aktiv inden for kapsejlads, og gæstende sejlere kommer blot kørende med traileren fra de andre søer. Der er fine faciliteter med kran til at søsætte bådene med. Man afholder også stævner med gamle veteranbåde. Efter et par dage på søen, en dag på travetur i bjergene og et 3 timers stop hos Mozart i Salzburg, var jeg en oplevelse rigere. Og Erhard er inviteret til at sejle her på fjorden næste år. Artiklens forfatter og fotograf. Hans Henrik Larsen Caprice DEN 8. 18

19 Så er vi kommet ind i oktober, og det er den første sildebordsmåned. Vi starter ud med sildebord søndag den 21. oktober kl i klubhuset. Husk, at I gerne må tage venner med. Vel mødt. Med venlig hilsen Sildebordsholdet Dette er godt nok et foto fra seniorafdelingens onsdagsfrokost, men mon ikke motivet bliver lidt det samme til det kommende sildebord? Foto: Ole Emil Hansen 19

20 har ordet. Efter den 30. november, når alle både er kommet på land, vil alle de stativer og andet grej, der henstår i bukkegård og på landpladser og ikke er mærket med navn og pladsnummer, blive fjernet. Alle indhalerliner på broerne skal fjernes, så vi kan lægge luftslanger ud Endnu er der liv i havnen. Dette billede er taget af Ole Emil Hansen, som har fotograferet optimistjollerne i havnen i en frisk vind. Så er det godt, at man har havnebassinet at boltre sig i.

21 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer, mindre bolværker og ramning af pæle Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Vi mødes på havnen hos... Blegstræde Holbæk Tlf

22 Støt vore annoncører - de støtter os 22

23 HT SRC-CERTIFIKAT SH Holbæk Tursejlerklub afholder i samarbejde med Holbæk Sejlklub, såfremt der er tilslutning, et kursus til erhvervelse af SRC-certifikat (Short Range Certificate). Det gamle VHF-cetifikat ophørte d. 31. januar Dette betyder at man ikke længere kan erhverve det gamle VHF-certifikat, men kun det nye SRC-certifikat, der giver adgang til at betjene VHF-radiotelefonanlæg med DSC (Digital Selective Calling). Imidlertid kan sejlere med det gamle VHF-certifikat stadig betjene en gammel VHF-radio. Ønsker du at tilmelde dig kurset, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Erik Petersen (se tilmelding). Kurset strækker sig over 6 aftener i februar og marts måned. Kurset omfatter teori, prøver samt betjening af DSC radio (SP- Sailor A1 VHF-DSC). Alle, uanset medlemskab, er velkommen til at deltage i kurset. Sted: Holbæk Tursejlerklub s lokale (indgang fra østsiden), Holbæk Marina, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. Tid: Onsdag den 6., 20. og 27. februar samt onsdag den 5. og 12. og 19. marts 2008, kl Bemærk! Ingen undervisning i uge 7. Undervisere: Jørgen Sørensen og Erik Petersen. Prøve: Prøve kan f.eks. aflægges onsdag den 26. marts 2008 i Ballerup. Normalt kl. 18 (ved mange hold kl ) (Skemaet Tilmelding til SRC-prøve uddeles første aften, der skal anvendes pas-foto) Pris: Pris for kurset incl. bøger mm. kr. 450,- excl. prøvegebyr til Søfartsstyrelsen kr. 525,-. Med forbehold for prisstigninger. Tilmelding: Tilmelding senest onsdag den 16. januar 2008 til Erik Petersen, tlf OBS! Af hensyn til bestilling af bøger kan der ikke tilmeldes efter ovennævnte dato. 23

24 SVAR PÅ TILTALE I september-udgaven af Skumsprøjt skriver dykkerklubben lidt om deres klublokale i Hinzes ejendom. Det er vigtigt for havnen at få fortalt medlemmer og indskydere, at der i november 2006 har været et møde mellem repræsentanter for havn, sejlklub og dykkerklub. Ved mødet blev det aftalt, at dykkerne ud fra et fælles ønske om at få reduceret varmeudgifterne i stuehuset, skulle komme med et oplæg til havnen og dykkernes moderklub, som er Holbæk Sejlklub. I december 2006 modtager vi en fint gennemarbejdet beskrivelse af de enkelte rum i stueetagen med de ønsker, som dykkerklubben har til optimalt fungerende lokaler. Men og det er helt afgørende der er ikke i materialet taget stilling til, hvordan økonomi og arbejde skal fordeles. Og det kan man faktisk godt få indtryk af, når man læser dykkerklubbens skriverier i Skumsprøjt. Det er muligt, at Helle Skibshøj fra dykkerne til sit eget og til sin klubs brug har lavet nogle beregninger over klubbens omkostninger, men de er ikke havnen bekendt. Og vi har ikke hørt lyd fra de to klubber, siden vi modtog materialet. Da der - udover en ændring af varmeanlægget, som havnen skal betale - er tale om ikke uvæsentlige ændringer såsom udskiftning af vinduer, ændring af elinstallationer, opsætning af nyt køkken med hårde hvidevarer, i nogle rum montering af nyt gulv, nyt badeværelsesinventar, isætning af nye yderdøre, isolering af ydervægge osv., så har vi i havnebestyrelsen taget det med usædvanlig ro. Sejlklubben betaler i 2007 for de lokaler, som dykkerklubben disponerer over i stuehuset kun kr incl. moms. Af dem får havnen kun kr i kassen. Det er havnebestyrelsens holdning, at havnens indskydere/brugerne og de to sejlklubber, som er hjemmehørende i havnen, skal betale for de ydelser, som de modtager. Der er kun klubberne og havnens indskydere til at betale. Og da vi har opfattet passiviteten fra Holbæk Sejlklub og dykkerklubben således, at man har opgivet projektet, arbejder vi p.t. på på korttidskontrakt - at udleje stueetagen excl. en del af gangarealet til en lejer, som gerne vil leje lokalerne, som de er, og som vil ofre lidt tid på at få gjort dem anvendelige til hans formål. Den tilbudte leje pr. kvadratmeter ligger ca. 30% over den leje, som betales af klubberne. 24

25 Havnens kerneydelser er at sørge for rimelige forhold for bådejere og for klubberne. Dykkerne er en del af Sejlklubben, og den rejste problematik er i virkeligheden et mellemværende mellem dykkerne og sejlklubben, fordi den medfører en del økonomi for de to parter. Kald det bare mangel på visioner. Vi kalder det økonomistyring. Med venlig hilsen HOLBÆK MARINA DRAGERUP VIG Asger Højsted Marinaens nye grillhytte er ved at få sat hætte på. Det er Jacob og Kristian, der er i aktion. Foto: Ole Emil Hansen. 25

26 HUSKESEDLEN FOR VINTERBÅDPLADSER 8 tips til at undgå indbrud i og hærværk på din båd, når den står på land. 1: GPS, VHF-radio, computer, almindelig radio, TV-skærm og diverse elektroniske udstyr fjernes. 2: Gastænder, tændstikker, sprit, tændvæske, olie og diverse væsker fjernes. 3: Redningsveste, oppustelige veste, nødudstyr, ildslukker og batterier fjernes. 4: Lås ikke båden. Det giver større skader ved indbrud. Lås badestigen eller tag den med hjem. Luk båden til så meget, man kan med presenning og tovværk, så det gøres vanskeligt at komme op i båden. 5: Tag foto af din båd udvendigt og indvendigt på landplads og broplads. Nærbilledet af fastmonteret udstyr. Husk dato på billederne. 6: Husk, at når uheldet er ude, og din båd er skadet, så skal din forsikring være i orden, hvis den skal dække. Check forsikringen! 7: Tag kontakt til dine nabobåde så mange du vil. Dette for at ringe sammen, når man ser noget mistænkeligt i havnen ved egen bro eller landplads. 8: Skriv dit kontaktnummer og giv denne seddel til din nabobåd, så er du/i godt i gang. Venlig hilsen Søren Veje Broformand på bro 1 26

27 tryksager design farvekopi digitalprint STOR print stempler reklametryk - og meget mere Sejer s Bogtryk Hørve Møllevej Hørve

28 KALUNDBORGVEJ 20 TELEFON TELEFAX Marmor og granit til køkken og bad Åbningstid: Dagligt fra Salgsafdeling også åbent lørdag Østre Havnevej Holbæk

29 TIL SALG Genakker, ca. 75 m2 - kun lidt brugt. Forlig 13 mtr. - underlig ca. 8,5 mtr. den er i farve hvid / lyseblå. Sælges for kr ,00 Henvendelse: Erik Vilhelmsen Konsul Beyers Alle Holbæk Tlf EFTERSYN OG REPARATION AF SEJL Det er nu tid til at få efterset og repareret sejl. Jeg har i lighed med tidligere år en aftale med ELVSTRÖM SAILS ØST om indsamling af sejl til eftersyn og reparation. Det sker den første uge af november. Jeg kan ved samme lejlighed skaffe gode tilbud på nye ELVSTRÖM sejl og rulleforstag. Ring eller send en mail. Steen Raun, Wessels Have 6, 4300 Holbæk, tlf eller mail:

30 30

31 KONTAKTSIDEN Sejlklubbens bestyrelse: Formand: Egon Meling, Baggesens Have 28, 4300 Holbæk. Tlf Kasserer: Per Bjerring-Jensen. Tlf Ungdomsleder: Peter Lübeck. Tlf Øvrige bestyrelse: Karin Rodian. Tlf Jørgen Mose. Tlf Erik Madsen. Tlf Sportsdykker: Anders Christiansen. Tlf Sejludvalg: Bjørn Kristiansen. Tlf Sejlerskole: Torben Black. Tlf FREM-udvalg: Frede Didriksen. Tlf Booking af FREM: Anna Katarina Blond. Tlf i kontortiden. Surf: Lars Hansen. Tlf Aktivitetsudvalg: Flemming Mathiesen. Tlf Seniorudvalg: Alex Andersen. Tlf Kabysudvalg: Egon Meling. Tlf Anna Katarina Blond Tlf Fax Kontor åbent: Tirsdag til fredag kl Holbæk Sejlklub Strandmøllevej Holbæk Tlf Udvalg: Kontaktpersoner: Klubmåler: Bjarne Søeborg. Dag: Aften: Optimist: Per Christensen. Tlf Web-master: Benn Kjær. Tlf Navigationsundervisning: Frits Hansen. Tlf Skumsprøjt: Rikke Urbansen Nissen, Rådhusvej 14, 4300 Holbæk. Tlf Deadline den 10. Kontor Havnefoged: Erling Andersen Tlf Telefontid: 1/4-1/12 alle hverdage, undtagen lørdag kl Tanktid: Kortautomat til benzin og diesel: Døgnåben. Dankort, Visa, Mastercard, Eurocard, JCB 31

32 Afs: Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk ÅBNINGSTIDER: Mandag-tirsdag Onsdag...Lukket Torsdag-fredag Lørdag Holdbæk Coop ad_96x128mm.indd :29: Stenhusvej 4300 Holbæk Tlf

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle bådejere i Holbæk Sejlklub har gennem deres medlemskab af klubben modtaget SejlerBladet fra Dansk Sejlunion. Jeg vil

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET BESTYRELSEN HAR ORDET Alle ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår. Alle ønskes vores små et rigtig både, godt ja

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 2 FEBRUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer et godt nytår. I det kommende år ligger der mange vigtige opgaver

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 YANMAR marine K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej 14 4300 Holbæk Tlf. 59 43 21 05 - Fax 59 43 91 46

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere