Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 10 Oktober ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 FORMANDENS INDLÆG Havnefesten. Det var en virkelig god aften med grill, spisning, musik og dans til kl Der var en god stemning blandt havnens brugere. Der blev talt 210 personer til spisning. Fredag og lørdag blev de to telte rejst med mandskab fra de to klubber, og med hjælp fra havnebestyrelsen blev borde, bænke og 5 grill lånt fra forskellige sider. Havnen leverede grillkul, musik og musikscenen fra Holbæk Kommune. De to formænd fra HT og SH stod for salg af øl, vand og vin med hjælp fra nogle sejlere. Overskuddet fra dette salg er delt mellem de to klubber. Søndag formiddag mødte man talstærkt op, og i løbet af et par timer var det hele ryddet igen. Tak til havnemesteren og havneassistenten for jeres hjælp samt til alle de medhjælpere, der har været involveret. Flagspillet Efter standernedhalingen vil flagspillet blive lagt ned. Havnen tør ikke lade det stå, da det er meget råddent i bundrammen, men den videre skæbne ved vi ikke, da det er ret bekosteligt at få det repareret. Generalforsamlingen banker på døren. Vi har nogle ledige pladser i bestyrelsen, så hvis der er nogle, der kunne tænke sig at være med til at forme SH, hører jeg gerne fra jer inden den 25. oktober. HUSK! Generalforsamlingen torsdag den 25. oktober kl i klubhuset Med venlig hilsen Egon Meling og standernedhalingen lørdag den 27. oktober kl Forsiden: Henrik Brøker er ude at sejle i sin lille båd og runder her Kirsebærholmen. Bemærk, at det ikke er bådens størrelse, der afgør, om der er plads til at føre klubstanderen! Gunnar Kjellow var ude med kameraet og kan jo evt. dele sin 1 2 Gl. Dansk med Henrik? Den kan i hvert fald hentes hos Anna på kontoret.

3 M 1 T 2 O T 4 F 5 L 6 S 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M 22 T 23 O T F 26 L S 28 M 29 T 30 O 31 Oktober 3 Senior: Frokost Introdyk i dvømmehallen Senior: Udflugt Senior: Kaffe Sildebord i klubhuset 24 dykkerintroaften/senior:kaffe 25 Generalforsamling 27 Standernedhaling Senior: Kaffe NOVEMBER 2007 T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 T 6 O 7 Senior: Frokost T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 T 13 O 14 Senior: Kaffe T 15 F 16 L 17 S 18 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 H U S K E T A V L E N 3

4 4 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub torsdag den 25. oktober 2007 kl i Holbæk Sejlklubs klublokale. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og stemmetællere 2: Bestyrelsens beretning 3: Udvalgenes beretninger 4: Indkomne forslag. 5: Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for : Godkendelse af regnskab for år 2006 (offentliggjort i Skumsprøjt i juli) 7: Valg til bestyrelsen. På valg er: Egon Meling Peter Lübeck Erik Madsen 8: Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Claus Rolsted 9: Valg af revisor. På valg er: Bent Christiansen 10: Valg af revisorsuppleant. På valg er: Folmer Hviid 11: Valg af formænd til samtlige udvalg. 12: Udlodning af anparter jf. generalforsamlingsbeslutning af 12. oktober Bliver din anpart udtrukket, vil den kunne udbetales på kontoret fra den 1. november. Husk at medbringe din(e) anpart(er). 13: Eventuelt På gensyn den 25. oktober kl Bestyrelsen

5

6 BRØKER & NIELSEN Strandmøllevej Holbæk Tlf Bådmaling Bådudstyr Sejlertøj Reparation og apteringsarbejde udføres.

7 STANDERNDHALING 2007 Så er det lørdag den 27. oktober kl. 14 at vi mødes foran flagspillet og haler standeren ned for sæsonen. Efterfølgende er der fælles hygge og snak i klubhuset. Sejlklubben er vært ved en forfriskning. Eventuelt afgående udvalgsformænd og bestyrelsesmedlemmer vil få en tak med på vejen denne dag, så læg turen omkring flagspil og klubhus denne dag. Redaktøren Æv, æv, æv. Så er endnu en sæson slut og båden skal op i sit vinterhi. Foto: Fra redaktørens arkiv. 7

8 Efter NM i Båstad lagde Don og Henrik kursen videre ud i Europa! DEN-70 Don tog af sted til ungdoms VM i Tallin i Estland sammen med flere andre danske surfere. DEN 111 Jesper Vesterstrøm, p.t. nr. 1 på verdensranglisten, er med de unge surfere som medsejlende træner. Med sine egne ord beskriver Jesper VM et således: Jeg er kommet med som Coach for surferne, og det er virkelig en oplevelse. De danske juniorer gør virkelig én stolt af at være dansker og jeg kan virkelig se en fremtid for dem i international kapsejlads. Vi arbejder alle sammen på at få den bedste oplevelse og ikke mindst de bedste resultater. Det er blevet til 2 førstepladser af 2 forskellige danske sejlere og flere top placeringer i de helt unge rækker, så det er en kæmpe forbedring siden sidste år. Jeg tør godt love at der kommer til at ske noget godt de næste par år, med det potentiale som jeg har set hernede. 8

9 Vi sejler ud fra Hovedstaden Tallin. Vi bor optimalt på hotellet, som ligger 30 m. fra stranden, og har de bedste rammer, man som landshold kunne få. Jeg har ingen båd med herned, men er i stedet sejlende træner. Det er faktisk bedre end en båd, da jeg kan være med til at sejle med de unge på banen og startlinien inden startproceduren og fortælle dem hvordan det er godt at starte. Jeg kan komme helt tæt på og se starterne, uden at være i vejen selvfølgelig, og give dem alle feedback på det rigtige og det forkerte de laver undervejs, noget som jeg ikke havde kunnet i en båd. Jeg kan følge dem fra start til slut og det er faktisk rigtig hårdt at stå og balancere herude, hårdere end hvis jeg havde sejlet med. Om Don fortæller Jesper: Don viser klasse sejlads indimellem og kan på en god dag godt komme helt frem selv i dette hårde selskab. DEN-195 Henrik kørte sammen med sejlmageren DEN-87 Peter Havn til søen Silvaplana i Schweitz for at sejle et Euro Cup Stævne. Stedet ligger ret højt over hav niveau, så det alene kræver at surferne disponerer deres kræfter fornuftigt, men på stævnets første dag var det nu ikke noget problem, for der blev slet ikke sejlet på grund af vindstille. Andendagen kom der dog lidt vind, så det blev til et par Fun sejladser, men søndag, på stævnets sidste dag var vinden der, og der blev sejlet 2 sejladser og en maraton, som er en sejlads hvor man skal 5 omgange rundt på banen. Scoren i denne sejlads tæller dobbelt. Henrik sluttede stævnet som nr. 35 ud af de 63 startende. 9

10 Weekenden august var der DBO Ranglistestævne i Lynæs. Dette stævne var udset til at være Racingtourens DM 07. Det blæste hårdt fra vest begge dage, så der blev udelukkende sejlet slalom i hele stævnet. Med fra HWC var: DEN-104 Lars Hansen, der som bedste Holbækker fik overalt placeringen som nr. 16 DEN- 70 Don Fisher nr. 22 DEN-195 Henrik Bærentzen nr. 25 DEN-131 Lars Bødker nr. 36 DEN-25 Karsten Kromann nr ud af de i alt 59 surfere der startede. Jan Komplet windsurferudstyr til salg: 1 stk Mistral Explosion ltr., 1 stk Mistral Classic 105 ltr., 1stk F2 80 ltr., 3 stk Niel Pryde MPR sejl 4,0; 4,7; 5,3 m2 4 stk Niel Pryde VX2 5, 9-7,8 m2 2 stk Ka 4,5-5,3 m2 3 stk boardbags, 1 stk sejl/maste taske, master, bomme, surftrailer Sælges samlet for kr. Henvendelse til Søren på tlf

11 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf Støt vore annoncører - de støtter os 11

12 Lundemarksvej Holbæk Tlf Industrivej Slagelse Tlf Åbningstider Mandag-fredag kl Lørdag kl Støt vore annoncører - de støtter os AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

13 Program for seniorafdelingen: Oktober og lidt af november Onsdag den 3. okt. Kl Klubhuset åbner. (Travere aftaler tid og sted for en travetur) Kl Frokostmøde Velkommen til denne måneds frokostmøde i SENIOR- AFDELINGEN med alt hvad der hører sig til en af seniorudvalgets mange traditioner. Onsdag den 10. okt. Kl Tur til Willumsens Museum i Frederikssund, i egne biler, som fyldes op. Vi skal se den særprægede udstilling af malerier, tegninger, skulpturer mm. Især skal nævnes Det Store Relief, hans selvportræt i malerbluse, Tixian Døende og mange flere. Kl Vi kører til Sejlklubben i Frederikssund og spiser vores medbragte mad. Efter at have strukket benene på havnen, kører vi tilbage til Holbæk med forventet ankomst senest kl Pris pr. person for arrangementet kr. 50,- Onsdag den 17. okt. Kl Kaffemøde Onsdag den 24. okt. Kl Kaffemøde Onsdag den 31. okt. Kl Kaffemøde og lidt af november! Onsdag den 7. nov. Kl Klubhuset åbner. (Travere aftaler tid og sted for en travetur) Kl Frokostmøde Onsdag den 14. nov. Kl Kaffemøde DU KAN SYNGE! så kom og vær med en gang om ugen. Vi skal først finde ud af, hvor mange der har lyst til at bruge stemmen i et lille senior-sejlerkor, og så finde et godt tidspunkt, hvor alle kan komme bare ikke onsdag ellers en af de andre af ugens dage, om formiddagen, eftermiddagen eller om aftenen. Kom og lad os høre dig synge på første møde i oktober. 13

14 Kapsejladssæsonen 2007 er afsluttet. Efter gennemførelse af 13 onsdagssejladser og Orø Rundt har sejlere og sejludvalg afsluttet denne sæson. Der har været god og positiv opbakning til de afholdte sejladser med deltagelse af 36 både i forårets onsdagssejladser og 32 både om onsdagen i efteråret. Orø Rundt blev gennemført af 26 både. I skrivende stund mangler afviklingen af sidste onsdagssejlads, hvorfor det ikke i dette nummer af Skumsprøjt er muligt at offentliggøre navnene på Årets besætning og SH klubmesteren. Præmieudelingen efter onsdagssejladserne har igen i denne sæson været festlige idet Grillpølseholdet har været samlingspunktet, sammenholdt med lodtrækning om rødvin. Der har været op til deltagende sejlere hver onsdag. Stor tak til Holger og co. for denne indsats. Klubskibet Frem har været dommerskib hele sæsonen. Tak til de involverede skippere og formand for godt samarbejde. Alt har dog ikke været lige positivt, idet det har været forbundet med meget stress og besvær at afvikle sejladserne bl.a. som følge af manglende hjælpere til bemanding af dommerskibet og følgebåden. Kun takket være trofast hjælp fra Inger, Erling og Torben har det været muligt at gennemføre sejladserne i efteråret. Dommer og udvalgsformand har sat deres mandat på spil, med mindre der findes en holdbar løsning inden næste sæson. Forslag til kapsejladsform der kun kræver få personer til afvikling af f.eks. onsdagssejladser i Flere sejlklubber på Isefjorden har valgt at afvikle deres kapsejladser ved anvendelse af omvendt handikap (respitstart). Denne kapsejladsform, hvor hver deltagende båd har sit eget starttidspunkt udregnet efter bådens handicaptal og banens længde, kræver kun få personer til afvikling af sejladsen. 14

15 Den / de både med laveste handicap starter først og de resterende både følger efter i henhold til det udregnede starttidspunkt, som vil være kendt af alle deltagere. Hurtigste båd starter sidst, og den båd der efter gennemsejling af banen kommer først i mål har vundet sejladsen. For afvikling af denne type kapsejladser i vort regi, kunne start og mållinie være med Myggen som udgangspunkt. Kapsejladsbanen kunne være ens fra onsdag til onsdag ved passende brug af udlagte mærker og sømærker, og derfor uafhængig af vindretningen. Fordelene er åbenlyse: Meget få personer til afvikling af sejladsen Intet behov for dommerskib, kun en følgebåd Ingen udregning af præmietider efter sejladsen Samme bane for alle deltagere Alle deltagere er i princippet i mål samtidig, og vil hurtigt være samlet ved grillen. Hvorvidt dette er vejen frem, må tages op til senere vurdering blandt sejlere og udvalg. FD 771 Konkubine har vundet Isefjordskredsens kredsmesterskab Efter gennemførelse af 5 af 6 gældende kapsejladser på Isefjorden og Roskilde fjord, har Merete Kristiansen som skipper på folkebåden Konkubine vundet Isefjordskredsens kredsmesterskab for kølbåde. Udvalg og hjælpere siger tak til sejlerne for denne sæson Bjørn Kristiansen Er det slut med disse flotte starter ved onsdagssejladserne? Kom frem kapsejlere og hjælp udvalget, så vi fortsat kan sejle rigtige onsdagssejladser. Foto: M. Nissen 15

16 EN CAPRICIØS SEJLTUR For 2 år siden blev jeg kontaktet af en østrigsk capricesejler, som havde fundet mig på Han havde købt Caprice D54 fra Bodensøen, og ville nu gerne vide noget mere om skuden. Vi har nu udvekslet mange mails og billeder fra vores forskellige ture gennem disse 2 år. Vi blev enige om, at jeg skulle besøge ham i juli og få en fælles sejltur. Så uden at have hverken mødt eller snakket med ham, tog jeg køjesækken på skulderen, og fløj til Salzburg. Jeg blev afhentet i lufthavnen, og kemien var straks i orden, så vi tog straks op til båden, som ligger i Traunsee, ca. 75 km øst for Salzburg. Søen er 12 x3 km, og den dybeste sø i Østrig, nemlig 192 meter, skræmmende for en fjordsejler! Søen var behagelig at bade i, dog kun de øverste 10 cm, resten var iskoldt. 16 Flot, men vandet er koldt!

17 Da det var højtryk og 30 grader varme, var det et behageligt skift fra den grønne vinter hjemme i Danmark. Vind var der ikke meget af midt på dagen. Søen ligger i 420 meters højde og er omgivet af høje bjerge (1600 m, det højeste), så vinden er meget springende og varierende i styrke. Ved højtryk er det termikken der bestemmer retning og styrke: Meget tidligt om morgenen kommer vinden fra bjergene, ofte 6-7 m/s, men kun inde under land. Om eftermiddagen skifter vinden 180 grader, og kommer igen inde fra land i den modsatte ende af søen, hvor der er mere lavland. Det er dejligt roligt at sejle på søen, der er godt nok 3 sejlklubber i alt, men i juli og august er sejlads med motor forbudt. Dette forbud bliver faktisk overvåget af et sejlende politi. Det er dog tilladt med el-motor, så min skipper Erhard havde en lille elpisker, og en masse batterier under dæk. Af disse grunde er der næsten kun sejlbåde på søen og alle er mindre både: H- både, Yngling, og en større flåde af Albin Express, en del helt nye, som er bygget på Elan værftet på licens. En udsigt vi ikke er vant til herhjemme. Erhards caprice lå i Traunkirchen sejlklub (www.sc-traunkirchen.at), med ca. 200 medlemmer. Klubhuset ligger smukt med bjergudsigt, og en terrasse helt ude i søen. Det er meget traditionsrig klub, og en masse liv i klubhuset, med egen restaurant. 17

18 Erhard kendte tilsyneladende alle i klubben, så jeg blev præsenteret for en masse sejlere, og fik en hel del gratis øl i varmen. Men sproget var lidt svært, for østrigsk dialekt er absolut ikke tysk. Man er meget aktiv inden for kapsejlads, og gæstende sejlere kommer blot kørende med traileren fra de andre søer. Der er fine faciliteter med kran til at søsætte bådene med. Man afholder også stævner med gamle veteranbåde. Efter et par dage på søen, en dag på travetur i bjergene og et 3 timers stop hos Mozart i Salzburg, var jeg en oplevelse rigere. Og Erhard er inviteret til at sejle her på fjorden næste år. Artiklens forfatter og fotograf. Hans Henrik Larsen Caprice DEN 8. 18

19 Så er vi kommet ind i oktober, og det er den første sildebordsmåned. Vi starter ud med sildebord søndag den 21. oktober kl i klubhuset. Husk, at I gerne må tage venner med. Vel mødt. Med venlig hilsen Sildebordsholdet Dette er godt nok et foto fra seniorafdelingens onsdagsfrokost, men mon ikke motivet bliver lidt det samme til det kommende sildebord? Foto: Ole Emil Hansen 19

20 har ordet. Efter den 30. november, når alle både er kommet på land, vil alle de stativer og andet grej, der henstår i bukkegård og på landpladser og ikke er mærket med navn og pladsnummer, blive fjernet. Alle indhalerliner på broerne skal fjernes, så vi kan lægge luftslanger ud Endnu er der liv i havnen. Dette billede er taget af Ole Emil Hansen, som har fotograferet optimistjollerne i havnen i en frisk vind. Så er det godt, at man har havnebassinet at boltre sig i.

21 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer, mindre bolværker og ramning af pæle Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Vi mødes på havnen hos... Blegstræde Holbæk Tlf

22 Støt vore annoncører - de støtter os 22

23 HT SRC-CERTIFIKAT SH Holbæk Tursejlerklub afholder i samarbejde med Holbæk Sejlklub, såfremt der er tilslutning, et kursus til erhvervelse af SRC-certifikat (Short Range Certificate). Det gamle VHF-cetifikat ophørte d. 31. januar Dette betyder at man ikke længere kan erhverve det gamle VHF-certifikat, men kun det nye SRC-certifikat, der giver adgang til at betjene VHF-radiotelefonanlæg med DSC (Digital Selective Calling). Imidlertid kan sejlere med det gamle VHF-certifikat stadig betjene en gammel VHF-radio. Ønsker du at tilmelde dig kurset, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Erik Petersen (se tilmelding). Kurset strækker sig over 6 aftener i februar og marts måned. Kurset omfatter teori, prøver samt betjening af DSC radio (SP- Sailor A1 VHF-DSC). Alle, uanset medlemskab, er velkommen til at deltage i kurset. Sted: Holbæk Tursejlerklub s lokale (indgang fra østsiden), Holbæk Marina, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. Tid: Onsdag den 6., 20. og 27. februar samt onsdag den 5. og 12. og 19. marts 2008, kl Bemærk! Ingen undervisning i uge 7. Undervisere: Jørgen Sørensen og Erik Petersen. Prøve: Prøve kan f.eks. aflægges onsdag den 26. marts 2008 i Ballerup. Normalt kl. 18 (ved mange hold kl ) (Skemaet Tilmelding til SRC-prøve uddeles første aften, der skal anvendes pas-foto) Pris: Pris for kurset incl. bøger mm. kr. 450,- excl. prøvegebyr til Søfartsstyrelsen kr. 525,-. Med forbehold for prisstigninger. Tilmelding: Tilmelding senest onsdag den 16. januar 2008 til Erik Petersen, tlf OBS! Af hensyn til bestilling af bøger kan der ikke tilmeldes efter ovennævnte dato. 23

24 SVAR PÅ TILTALE I september-udgaven af Skumsprøjt skriver dykkerklubben lidt om deres klublokale i Hinzes ejendom. Det er vigtigt for havnen at få fortalt medlemmer og indskydere, at der i november 2006 har været et møde mellem repræsentanter for havn, sejlklub og dykkerklub. Ved mødet blev det aftalt, at dykkerne ud fra et fælles ønske om at få reduceret varmeudgifterne i stuehuset, skulle komme med et oplæg til havnen og dykkernes moderklub, som er Holbæk Sejlklub. I december 2006 modtager vi en fint gennemarbejdet beskrivelse af de enkelte rum i stueetagen med de ønsker, som dykkerklubben har til optimalt fungerende lokaler. Men og det er helt afgørende der er ikke i materialet taget stilling til, hvordan økonomi og arbejde skal fordeles. Og det kan man faktisk godt få indtryk af, når man læser dykkerklubbens skriverier i Skumsprøjt. Det er muligt, at Helle Skibshøj fra dykkerne til sit eget og til sin klubs brug har lavet nogle beregninger over klubbens omkostninger, men de er ikke havnen bekendt. Og vi har ikke hørt lyd fra de to klubber, siden vi modtog materialet. Da der - udover en ændring af varmeanlægget, som havnen skal betale - er tale om ikke uvæsentlige ændringer såsom udskiftning af vinduer, ændring af elinstallationer, opsætning af nyt køkken med hårde hvidevarer, i nogle rum montering af nyt gulv, nyt badeværelsesinventar, isætning af nye yderdøre, isolering af ydervægge osv., så har vi i havnebestyrelsen taget det med usædvanlig ro. Sejlklubben betaler i 2007 for de lokaler, som dykkerklubben disponerer over i stuehuset kun kr incl. moms. Af dem får havnen kun kr i kassen. Det er havnebestyrelsens holdning, at havnens indskydere/brugerne og de to sejlklubber, som er hjemmehørende i havnen, skal betale for de ydelser, som de modtager. Der er kun klubberne og havnens indskydere til at betale. Og da vi har opfattet passiviteten fra Holbæk Sejlklub og dykkerklubben således, at man har opgivet projektet, arbejder vi p.t. på på korttidskontrakt - at udleje stueetagen excl. en del af gangarealet til en lejer, som gerne vil leje lokalerne, som de er, og som vil ofre lidt tid på at få gjort dem anvendelige til hans formål. Den tilbudte leje pr. kvadratmeter ligger ca. 30% over den leje, som betales af klubberne. 24

25 Havnens kerneydelser er at sørge for rimelige forhold for bådejere og for klubberne. Dykkerne er en del af Sejlklubben, og den rejste problematik er i virkeligheden et mellemværende mellem dykkerne og sejlklubben, fordi den medfører en del økonomi for de to parter. Kald det bare mangel på visioner. Vi kalder det økonomistyring. Med venlig hilsen HOLBÆK MARINA DRAGERUP VIG Asger Højsted Marinaens nye grillhytte er ved at få sat hætte på. Det er Jacob og Kristian, der er i aktion. Foto: Ole Emil Hansen. 25

26 HUSKESEDLEN FOR VINTERBÅDPLADSER 8 tips til at undgå indbrud i og hærværk på din båd, når den står på land. 1: GPS, VHF-radio, computer, almindelig radio, TV-skærm og diverse elektroniske udstyr fjernes. 2: Gastænder, tændstikker, sprit, tændvæske, olie og diverse væsker fjernes. 3: Redningsveste, oppustelige veste, nødudstyr, ildslukker og batterier fjernes. 4: Lås ikke båden. Det giver større skader ved indbrud. Lås badestigen eller tag den med hjem. Luk båden til så meget, man kan med presenning og tovværk, så det gøres vanskeligt at komme op i båden. 5: Tag foto af din båd udvendigt og indvendigt på landplads og broplads. Nærbilledet af fastmonteret udstyr. Husk dato på billederne. 6: Husk, at når uheldet er ude, og din båd er skadet, så skal din forsikring være i orden, hvis den skal dække. Check forsikringen! 7: Tag kontakt til dine nabobåde så mange du vil. Dette for at ringe sammen, når man ser noget mistænkeligt i havnen ved egen bro eller landplads. 8: Skriv dit kontaktnummer og giv denne seddel til din nabobåd, så er du/i godt i gang. Venlig hilsen Søren Veje Broformand på bro 1 26

27 tryksager design farvekopi digitalprint STOR print stempler reklametryk - og meget mere Sejer s Bogtryk Hørve Møllevej Hørve

28 KALUNDBORGVEJ 20 TELEFON TELEFAX Marmor og granit til køkken og bad Åbningstid: Dagligt fra Salgsafdeling også åbent lørdag Østre Havnevej Holbæk

29 TIL SALG Genakker, ca. 75 m2 - kun lidt brugt. Forlig 13 mtr. - underlig ca. 8,5 mtr. den er i farve hvid / lyseblå. Sælges for kr ,00 Henvendelse: Erik Vilhelmsen Konsul Beyers Alle Holbæk Tlf EFTERSYN OG REPARATION AF SEJL Det er nu tid til at få efterset og repareret sejl. Jeg har i lighed med tidligere år en aftale med ELVSTRÖM SAILS ØST om indsamling af sejl til eftersyn og reparation. Det sker den første uge af november. Jeg kan ved samme lejlighed skaffe gode tilbud på nye ELVSTRÖM sejl og rulleforstag. Ring eller send en mail. Steen Raun, Wessels Have 6, 4300 Holbæk, tlf eller mail:

30 30

31 KONTAKTSIDEN Sejlklubbens bestyrelse: Formand: Egon Meling, Baggesens Have 28, 4300 Holbæk. Tlf Kasserer: Per Bjerring-Jensen. Tlf Ungdomsleder: Peter Lübeck. Tlf Øvrige bestyrelse: Karin Rodian. Tlf Jørgen Mose. Tlf Erik Madsen. Tlf Sportsdykker: Anders Christiansen. Tlf Sejludvalg: Bjørn Kristiansen. Tlf Sejlerskole: Torben Black. Tlf FREM-udvalg: Frede Didriksen. Tlf Booking af FREM: Anna Katarina Blond. Tlf i kontortiden. Surf: Lars Hansen. Tlf Aktivitetsudvalg: Flemming Mathiesen. Tlf Seniorudvalg: Alex Andersen. Tlf Kabysudvalg: Egon Meling. Tlf Anna Katarina Blond Tlf Fax Kontor åbent: Tirsdag til fredag kl Holbæk Sejlklub Strandmøllevej Holbæk Tlf Udvalg: Kontaktpersoner: Klubmåler: Bjarne Søeborg. Dag: Aften: Optimist: Per Christensen. Tlf Web-master: Benn Kjær. Tlf Navigationsundervisning: Frits Hansen. Tlf Skumsprøjt: Rikke Urbansen Nissen, Rådhusvej 14, 4300 Holbæk. Tlf Deadline den 10. Kontor Havnefoged: Erling Andersen Tlf Telefontid: 1/4-1/12 alle hverdage, undtagen lørdag kl Tanktid: Kortautomat til benzin og diesel: Døgnåben. Dankort, Visa, Mastercard, Eurocard, JCB 31

32 Afs: Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk ÅBNINGSTIDER: Mandag-tirsdag Onsdag...Lukket Torsdag-fredag Lørdag Holdbæk Coop ad_96x128mm.indd :29: Stenhusvej 4300 Holbæk Tlf

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 YANMAR marine K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej 14 4300 Holbæk Tlf. 59 43 21 05 - Fax 59 43 91 46

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub Kære sejlklubmedlemmer. BESTYRELSEN HAR ORDET Hjemmesiden har nu været i funktion i et stykke tid. Det er en aktiv side med mange oplysninger,

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle bådejere i Holbæk Sejlklub har gennem deres medlemskab af klubben modtaget SejlerBladet fra Dansk Sejlunion. Jeg vil

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7 Juli-August 2008 43. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Et indlæg fra et bestyrelsesmedlem Så blev det igen min tur til at komme med et indlæg. Det er svært, solen bager,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 2 FEBRUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer et godt nytår. I det kommende år ligger der mange vigtige opgaver

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 SEPTEMBER 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Forsidefoto: Som det er mange klubmedlemmer bekendt, blev Marinaen mandag den 8. august ramt at en skypumpe, som fejede

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2012 47. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub REDAKTØREN HAR ORDET Bestyrelsen har desværre ikke noget indlæg i dette nummer af Skumsprøjt, så derfor har redaktøren overtaget pladsen. Anna

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET BESTYRELSEN HAR ORDET Alle ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår. Alle ønskes vores små et rigtig både, godt ja

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2009 44. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 FORMANDENS INDLÆG Formandens sidste indlæg som bestyrelsesmedlem. Efter en årrække som medlem af bestyrelsen for Holbæk Sejlklub, heraf de

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 September 2011 46. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Der er intet nyt fra bestyrelsen, da vi har holdt sommerferie, men vi skal nu i gang igen. I stedet kan jeg berette

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7-8 JULI-AUGUST 2014 49. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er juli måned, sommeren er i fuld gang. Det samme er sejlersæsonen - heldigvis. At sejle og i det hele taget

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 11 November 2011 46. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET EN NY KLUB I KLUBBEN Nu hvor flaget er strøget, bådene er på vej op på pladsen og alle sejlere ser frem til endnu et

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Når dette nummer af Skumsprøjt falder ind ad postkassen, skal det meget gerne være rigtigt forår med mange både i vandet,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere