MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011"

Transkript

1 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011

2 s Formand Jan Vinstrup Lynghøjvej Hobro Næstformand John Møller Nis Petersensvej Mariager Kasserer Jørn Præst Lucernevej Randers Erik Aggerbo Fælledvej Mariager Jørgen Jørgensen Alsagervej Gjerlev Havneudvalget John Møller Jørgen Jørgensen Jan Hvarre Munkhøjvej Mariager Heinz Jørgensen Frydensbergvej Mariager KLUBUDVALG Marianne Møller Nis Petersensvej Mariager Pia Kristensen, Markedsgade 14, 8900 Randers C, , Kapsejladsudvalg John Fly Sørensen Digtervænget Mariager Eli Schrøder Hadsundvej 5A 9550 Mariager Ungdomsleder Jan Holm Christensen Frejasvej Spentrup Webmaster Claus Korsholm Spangen Randers NØ MAS-NYT Alice og Johan Mathiasen Teglgade 17p 9550 Mariager

3 Nyt fra formanden I skrivende stund, kan jeg kun glæde mig over vejrudsigten til denne weekend, hvor der loves sol og 23 grader. Sejlersæsonen kunne godt have været bedre i de danske farvande, men skidt være med det, - vi tager det som det kommer. Bestyrelsen har haft en rigtig travl beskæftiget sæson, og vi kan glæde os over de mange fine tiltag der kendetegner vores havn. Havneudvalget har næsten sovet på havnen, og været svær at holde tilbage, - men resultaterne har de også opnået. Mariager Sejlklub fremstår rigtigt præsentabelt, og sikke faciliteter vi kan byde på til gæstesejlerne! Havneprojektet, 1. del er afsluttet, - så nu skal vi videre til de nye spændende opgaver i den planlagte 5 års plan Ungdomsafdelingen med Jan Holm og døtrene samt de aktive forældre har haft en spændende sæson. Forventninger er indfriet i årets løb, hvor vi kun kan være yderst tilfreds med de opnåede mål. Vi glæder os til et nyt spændende år med mange flere aktiviteter. Havnenes Samarbejdsudvalg har igen i år markeret sig med det store engagement Nordisk Sejlads,- der vil blive gentaget på baggrund af succesen. Mere følger om disse spændende emner på den kommende generalforsamling d.10. november kl Her er det vigtigt at medlemmerne møder talstærkt op, - da der er ændringer til Vedtægter og Reglement, som efter bestyrelsens forslag skal gennemføres. Husk efterårsfesten d.15. oktober samt standerstrygning d. 22. oktober kl Arbejdsfordelingsdagen er et af de vigtigste tiltag i vores fine klub. Det sociale er prioriteret højt, - så mød frisk op og tag del i dette fællesskab. Der vil være forplejning på dagen. Pbv. Jan Vinstrup 3

4 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Torsdag d. 10. november 2011 kl Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag. Bestyrelsen foreslår og anbefaler: Engangsbeløb hæves til kr. 3000,-. Begrundelsen udmunder i, at nye medlemmer kan melde sig ind i en attraktiv og veletableret klub for nuværende kun kr. 500,-,, hvor alle de grundlæggende faciliteter er i orden, - efter mange års energi, og repræsenterer en relativ stor værdi. Dette bør klubben belønnes for, hvor efter de indkomne indgangsbeløb vil blive brugt til at gøre vores - Mariager Sejlklub endnu mere attraktiv og velholdt, for både de nye, og ikke mindst de beståen- de medlemmer. Øvrige satser forhøjes med 2 % 6. Behandling af indkomne forslag. JENS HAAHR, - AUTOCAMPERE PÅ OMRÅDET FOR STØRRE IND- TJENING. Bestyrelsen anbefaler ikke denne løsning, da Mariager Sejlklub ønsker et fortsat godt naboskab pba. forringelse af udsigten til Fjorden, samt at vi ikke ønsker en unfair konkurrence over for campingpladsen. Samtidigt vil det kræve en godkendelse af kommunen, og ikke mindst en større belastning / slitage på vo- res faciliteter. BESTYRELSEN FORESLÅR OG ANBEFALER, AT BÅDE KAN OVER- VINTRE I VANDET, OG DERMED OPRETTELSE AF VINTERPLADSER: ÆNDRING AF REGLEMENT NDRING AF REGLEMENT PUNKT 8. Både der skal overvintre på land, skal være fjernet fra vandpladser senest 15. november. Efter 15. november skal både på vandpladser ligge på anviste vinterpladser. Hvis lejerne ønsker, at båden skal overvintre i 4

5 vandet, skal de være ansvarsforsikrede med police gældende for hele året, og forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn i henhold til reglement punkt 6. Ændring af 14: Overholdes havnereglementets punkt 8 ikke, kan bestyrelsen efter fremsendelse af anbefalet brev med en frist på 10 dage, bringe båden på land og flytte den til ejerens bopæl eller til det areal, som kommunen har anvist til vinteropbevaring af bådstativer. Udgifterne til kran/vognmand betales af bådejeren. Klubben er ansvarsfri m.h.t. evt. skader i forbindelse med dette arbejde 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelse, 2 medlemmer + suppleant Erik Aggerbo modtager ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Jan Kristiansen, - samt John Fly som suppleant. 9. Valg af revisorer + én revisorsuppleant 10 Valg af udvalg 11 Eventuelt 5

6 EL-tilslutning af både. I efteråret 2010 havde vi obligatoeftersyn på havnen. Eleftersynet omfattede både den faste installation og landstrøm til bådene. De få fejl, der var på den faste installation er alle blevet ret- risk el-eftersyn tet. Landstrømskabler til bådene er op til MAS medlemmerne at holde i orden. Kort om reglerne. Det er forbudt at anvende andre stikpropper end BLÅ CEE 230V FNJ. Der må ikke være flere kabler i samme stikprop, eks. til et forlæn- gerled ekstra. Kabeltype skal være gummikabel GKSOJ eller plastkappeledning PKAJ min 3x1mm2. Der henstilles til at kabler til land fjernes når man ikke er ved båden. Det kan medføre galvanisk tæring på båden, hvis stikket er monteret. Også selv om timeren har slukket i lysstanderen. Det er forbudt at anvende varmeblæsere i båden. I flg. Forsikringsselskabet Pentanius, sker der ofte brand i en båd på grund af EL. Vores lysstandere er monteret med en timer, så der kun er strøm i 20 timer efter aktivering af grøn tryk. Det kan af forskellige årsager, være nødvendig med konstant ELtilslutning til båden. Ønsker man konstant ELtilslutning kan der rekvireres en måler ved Jørn Præst. Pris for opsætning er 1400,00kr og pt. 2,00kr pr. KWt. For at ikke andre tilslutter sig til ens måler, monterer vi en stikkontakt med plads for en hængelås. Hængelåsen medleveres ikke. BILAG A TIL KAPITEL 709 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Instruktioner for tilslutning til elforsyningen I denne marina er det muligt at forsyne din båd gennem en direkjordforbundet tilslutning til den landbaserede elforsyning te, Almindeligt a) Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både. 6

7 b) Forsyningsspændingen gsspændingen i denne marina er 230 V 50 Hz enfaset forsynet fra stikkontakter CEE i overensstemmelse med EN et IT jordingssystem. Ved ankomst h) Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden. i) Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefdere ter til forsyningen i land. c) Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelige bevægelig tilslutningsledning i at falde i vanva det ved udtagelse af stikprop. Før afgang j) Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden. d) Der må kun tilsluttes en bevæbev gelig ledning til hver stikkontakt. k) Udtag først den bevægelige ledning fra stikkontakten i land og derefter fra bådens indtag. e) Den bevægelige ledning skal være i en længde uden samlinger. l) Sæt dækslet over bådens indtag for at forhindre indtrængen af vand. f) Fugt, støv og salt i bådens indin tag kan udgøre en fare. Undersøg indtaget; rens det og tør det, hvis det er nødvendigt, inden der forfo bindes til forsyningen i land. m) Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konko nektor er rene og tørre. Opbevar ledningen et tørt sted, hvor den iki ke ødelægges. r. Jørgensen Jørgen Chr. g) Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændrinændri ger. Hvis der opstår problemer, skal marinaen kontaktes. 7

8 Havneudvalget Året er gået og vi har haft en lidt våd sæson. Sommer var kort og fugtig, men der har da været dage, hvor solen har skinnet. På arbejdsfordelingsdagen den 9 marts, hvor medlemmer var mødt talstærkt op, blev opgaverne delt ud. På den nye bro har der været sær- deles stor aktivitet. Der er blevet arbejdet mange timer, og for en- kelte medlemmer er det blevet til rigtig mange timer, hvor snakken er gået. Vi i havneudvalget har formået at få tømmer, skruer, geklamper, vindstænger, møtrikker, kabler og ekstra El standere frem. Alt er blevet monteret, så det var klar til ferien. Vi har fået meget ros af gæstesejlere, som nu siger at Mariager Sejlklubs havn er en havn og ikke en anløbsbro. I havneudvalget har vi lavet ar- bejdsplaner for faste opgaver. Den er tilgængelig i klubhuset. Vi har lavet en mappe med medlemsliste og havnereglement Klubhuset: : fik en forårs rengøbuske og træer blev klip- ring. Land: pet, borde og bænke blev gjort klar og i løbet af sommeren har medlemmer vedligeholdt cykler, klippet græs og rengjort vores klubhus / toiletter. Havneudvalget siger tak for ind- satsen Tiden er kommet hvor bådene skal på land. I år er de blevet lidt grønnere end normalt, det skyldes de store mængder regn, temperaturen falder og aktiviteterne på havnen falder i takt med de korte dage, Sejlklubben lukker ned for i år og for aktiviteter på vandet, den fælles arbejdsdag på havnen venter Lørdag den 29. oktober 2010 kl Havneudvalget ser frem til at mange medlemmer kommer og lukker klubben ned for denne sæ- son og have nogle hyggelige timer sammen, vi afslutter med lidt mad og drikke Husk: Værktøj, haveredskaber, håndværktøj, fukssvans, topnøgle, skovl, spade, hakkejern og alt det løse værktøj tag det med for klub- ben har det ikke 8

9 Meget vigtige opgaver Luftslanger under broer SKAL laves så isen ikke løfter broerne Redningsstiger SKAL monteres på dagen Mågeværn monteres Forberedelser til Jolle bro brøndringe placeres på bunden rendegraver kommer Andre opgaver: Presenning masteskur, skraldespande stilles ind (alle hjælper) Haveborde, bænke, terrasse rengøres, males og stilles ind Værksted og jolleskur oprydning, fejes mm. Optimistjoller, joller og følgebåde rengøres (det er en opgave som udføres sidst på dagen) Mastekran gøres klar til vinter Arrangement medhjælper til søsætning, generalforsamling, mm ) Arrangement medhjælper til arbejdsdage, fester, møder Rengøring Klubhus toiletter mm. Kompressor passes udluftning af vandrør vinterpasning Nedklipning af buske Mågeværn og vandslanger monteres og afmonteres Fjernelse af ukrudt Kørsel af affald efter dagen Fjerne måtter på broerne Rep. af brobelægning Masteopbevaring i vinter I henhold til tidligere år, vil vi gerne minde medlemmer om retningslinjerne for opbevaring i masteskuret. Ved mastenedtagning om efteråret og disse lægges på bøjler i vores masteskur, er følgende gældende: Sallinghorn, vant og stag afmonteres, så galvanisk tæring ikke igangsættes. Samtidigt bliver der mere plads til flere maste på denne måde. Masterne skal samtidigt mærkes op med navn, så 9

10 ejerforholdet bekræftes ved evt. problemstillinger. Bestyrelsen arbejder allerede på udvidelse af masteskuret, og ansøgningsprocessen er igangsat ved kommunen. mv. Jan Indvielsen af Mariager Sejlklubs ny havn Dagen i dag, - er en stor festdag både for klubbens medlemmer, men også vores samarbejdspartner Østjysk Bank, - gæsterne fra Handelsstandsforeningen, Turistforeningen, LAG Himmerland og byen Mariager. Mariager Sejlklub har igennem de sidste 2 1/2 år, arbejdet for et havneprojekt med kun èt formål: Beskyttelse af havnen mod vejr og vind. Vinde mellem vest og nord, har været et stort problem, da det fra denne retning kan rejse bølgerne på grund af den store bredde på fjorden, - med en urolig havn til følge for medlemmerne og gæstesejlerne. Vejen har været lang, ikke mindst for Erik Aggerbo, med mange spørgsmål der skulle afklares, - beregninger egninger fra ingeniørfirma om løsningsmuligheder, samt de forskellige tilladelser fra Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet samt Kommunen skulle på plads, allerede inden vi kunne præsentere projektet for medlemmerne. Stor tak til Erik Aggerbo. Den endelige beslutning blev envedtaget af medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling d.25. november 2010, og så har der bare været fuld stemmigt fart på lige siden. Entreprenør CG Jensen har udvidet havnen efter de opsatte retog ingen tvivl om, at det er et flot stykke kvalitetsarbej- ningslinjer, - de der er leveret. Men broen var ikke færdig endnu - med en stram styring fra John Møller og Jørgen Jørgensen, har medlemmerne i klubben taget deres tørn af et stykke frivilligt ar- bejde, hvor brobelægningen skulle lægges på, og sikke et stykke arbejde i klubbens ånd. 10

11 Nogle gange har det været som en myretue, hvor der blev slæbt, hamret skruet - og savet, men sikke et sammenhold vi har opnået ved dette. Jeg ved ikke hvor vi har fået alt den tid fra til projektet, - men vi har bare gjort det! Fantastisk flot gået af medlem- merne. Stor tak til John Møller og Jørgen Jørgensen samt alle de aktive medlemmer. Nu er projektet gennemført med succes, - Mariager Sejlklub har ikke bare en anløbsbro, men fået en rigtig klassificeret A-havn, som samtidigt har medført 25 ekstra bådpladser til vores sejlende gæster. Allerede på nuværende tidspunkt, har der været flere gæstesejlere fra Danmark og vores nærmeste lande på besøg, - og dette medfører naturligt flere turister i Mariager by til fordel for byens erhvervsdrivende, - Turist og Handelstandforeningen. Mariager Sejlklub er stolte over vores projekt, og har valgt at markerer denne festdag med en reception i klubben, i fællesskab med vores professionelle samarbejdspartner Østjysk Bank. Et stærkt lokalt samarbejde, hvor gensidigt samarbejde er nøgleordet. Flere ting på havnen, er blevet sponsoreret af vores mangeårige hovedsponsor Østjysk Bank, - se f.eks. bare flagstængerne, borde bænke, parasoller til stor gavn for klubbens medlemmer, og ikke mindst vores gæstesejlere, eller byens borgere der lige skal ned på havnen for at gå en lille tur. Stor tak til Østjysk Bank for vores samarbejde. Samtidigt har vi indbudt Turistforeningen, Handelsstandsforeningen, Visit Mariagerfjord v / Ejvind Lassen, Entreprenøren CG Jensen, n, LAG Himmerland samt Mariagerfjord Kommune, der alle har haft tilknytning til det store byggeri. 11

12 I år gik det hele op i en højere enhed. LAG Himmerland blev igen forsøgt tilskrevet af Jørn Præst, da vi var interesseret i muligheden, for at få tilskud via EU-midler samt statsstøtte. Anne Odgaard Ritman, Projektleog Koordinator for LAG Himmerland / LAG Brønderslev er til stede i dag, og det glæder os meget, at hun valgt at der og coach, - prioritere dette. Stor tak til Anne. Dette år lykkedes det klubben, at få del i posen med EU-midler samt statsstøtte til vores fantastiske projekt i vores fælles by Mariager. Mariager Sejlklub, er blevet tildelt et sponsorat på kr , som er en meget stor hjælp, samt særdeles velkommen, til dette store projekt, samt frivillige stykke arbejde i klubbens ånd. Stor tak til Jørn Præst. Om et øjeblik, vil Hobro Borgervæbning afskyde deres kanoner, og dermed starte indvielsen, men inden da, vil vores professionelle samarbejdspartner, - uden dem var vores projekt ikke blevet gennemført, - Østjysk Bank V / Jens Vendelbo, sige et par ord. Jan Regatta Mariager Sejlklub har skabt en ny tradition på Mariager Fjord! Vi havde nemlig arrangeret tidligere års Lysregatta, og i år fandt den sted igen lørdag d. 10. september Vi startede kl ved Mariager Havn, og herefter sejle- de vi regatta med masser af lys og flag på bådene anført af hjuldamperen Svanen. En flot aften, hvor vejret var med arrangementet. 45 deltagende både fra fjordklubberne var mødt op, og gjorde dette til en festdag. Tilskuere på havnen i Mariager, og der var boder med salg af mad/drikke m.v. fra Turistforeningen. Se links på hjemmesiden med film og billeder Jan 12

13 MEDLEMMER IND/UD Nye medlemmer: Claus Jørgen Simoni, Lindum, Jaguar 22 Poul Erik Pedersen, Randers, Grane 36 Klaus Rasmussen, Mariager, Halberg Rassy 312 Thomas Rasmussen, Mariager, jolle Michael Pilgaard, venteliste David Christensen, Mariager, Triss Magnum Flemming Madsen, Randers, Nordship 29 Marni Nicolaisen, Brabrand, Hurley 24 Ulrik R. Damm, Randers, LM 27 Nicolay Nielsen, Mariager, Finncraft 28 John Gaba, Randers Lars Sørensen, Mariager, Crescent Gemini Henning Andersen, Randers, venteliste Bent Ole Sindberg, Hammershøj, venteliste Udmeldte: Peter Søndergaard, Randers Johnny Baun Hansen, Randers Per Hartmann, Tørring Jørgen F. Vestergård, Bjerregrav Christoffer Stehen, Spentrup Jim Hyllested, Års Hans Jørgen Jensen, Hobro Palle Bach, Spentrup Niels Rasmussen, Hobro Jørgen Kruse, Mariager Holger Kruse, Randers Dan Petersen, Mariager Bergur Skovgaard, Tilst Aage Thorsager, Fårup Lars Steenfeldt, Mariager Carsten Nørgaard, Hobro Hans Peter Christensen Niels Jacob Mygind, Randers Bent Bugge Herlevsen, Mariager Jonas Schøler, Langå 20/ JP 13

14 Bro A Jan Vinstrup Ove Rasmussen Poul Mikkelsenm Erling Pedersen Thomas Thomasen Flemming Madsen Jens Lund Clus Berg Kennet Kristensen Lars Vilhelmsen Jan Larsen Poul Erik Pedersen Tonny Olesen Thomas Nejsum John Fly Jan Holm Henrik Mellgaard Kaj Serup Jørgen Christensen Asger Kjeldsen Jens Haahr Ole Eamgaard Klaus Rasmussen John Møller Jürgen Johansen 32 Peter Stougård 19 Steen Andersen 18 Carl Aggerbo 17 Jørgen Jørgensen 16 Jan W. Christiansen Torben Jensen Jan Hvarre John Sand Gerhard Mex Claus Korsholm Eli Schrøder Kim Bennicke Flemming Hansen Erik Ibsen Jørn Præst Johan Mathiasen Erik Aggerbo Per Kristensen Jens Vendelbo Søren Poulsen 07 Poul Erik Kristoffersen 06 Heinz Jørgensen 05 Ketty Nielsen 04 Bjarne Seidelmann 03 Flemming V. Olsen 02 Ulrik R. Damm 01 Ledig 14

15 Bro B 75 Erling Gudnitz Benny Daugholm 74 Poul Rasmussen 73 Aage Nielsen 72 Finni Larsen 71 Jens Peter Møller 70 Karsten Mathiesen Søren Nyborg Curt Conradsen Bjarne Bak Bo Ravn Hans Jørn Karlskov Ledig David Christensen 67 Per Møller 66 Marni Nicolaisen 65 Gert Gudnitz 64 Jakob Jakobsen 63 Knud Erik Pedersen Claus Jørgen Simoni Nina Bødker Keld Bach Nielsen Knud Sørensen Ledig Gert Larsen Lars Sørensen 60 Arne Vilslev 59 Ledig Hedehuset Svend Jensen Thomas Rasmussen Ledig D 93 Ledig Klubbens plads E Klubbens plads F Ledig ledig

16 16

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 133-09/2009 19 ÅRGANG NR. 134-11/ 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og

Læs mere