KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni årgang. OBS! fra kalenderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen"

Transkript

1 OBS! fra kalenderen Sensommertur til Bjørn Wiinblads hus Onsdag d. 28. august kl. 11 Gentoftes skoler Onsdag d. 4. september kl Vangede Festival Lørdag d. 7. september kl se mere på bagsiden KIG Konservative i Gentofte nr. 2 juni årgang Læs om: Formandens beretning Skolepolitik KV-kandidater Gentoftes plehjem... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Bellevue Strand Skaterbane GKUs bestyrelse Plejehjem under opførelse KIG Konservative i Gentofte Nyt fra formanden Udgiver: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune Hjemmeside: Redaktionsudvalget: Birthe Philip, ansv. redaktør. Tlf Henrik C. Winkel Allan Andersen Kristian Juul Lise Rovsing KIG udkommer: 4 gange årligt. Oplag: stk. Næste udgave af KIG: Medio september 2013 Deadline: Materiale til bladet bedes sendt til: Trykkeren Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg: Birgitte Dember, formand Jesper Marcus, næstformand Poul Mogensen, kasserer Kenneth Finsen, sekretær Lise Rovsing Ulrik Cordes Allan Andersen, hjemmeside Vælgerforeningens kontor: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Postboks 61, 2920 Charlottenlund tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Sats og tryk: Trykkeren.dk Kære medlemmer af vælgerforeningen. Siden sidste nummer af KIG udkom, har vi haft to generalforsamlinger og opstillingsmøde til kommunalvalget. I forretningsudvalget har vi fået to nye medlemmer, Lise Rovsing og Kenneth Finsen. Og med sin indtræden i forretningsudvalget har Lise samtidig taget stilling til, at hun ikke genopstiller til kommunalbestyrelsen efter 12 flotte år som kommunalbestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget har konstitueret sig med genudpegning af Jesper Marcus som næstformand og Poul Mogensen som kasserer, og med nyvalg af Kenneth Finsen som sekretær. I Hovedbestyrelsen har vi fået 8 nye medlemmer, den største udskiftning der er sket i mange år. De nye medlemmer er: Nicolaj Riley, Søren Skafte, Morten Gass, Henrik Olesen, René Lohpehré, Henrik Holm, Jannik Christrup og Christian von Seelen Schou. Som det er nærmere omtalt andetsteds i bladet, har vi desuden fået valgt 23 kandidater til det kommende kommunalvalg. Der er tale om gode kandidater, som under ledelse af Hans Toft kan forfægte vores konservative sag på bedste vis. Kandidaterne repræsenterer alle dele af kommunen og er hver på deres felt repræsentanter for foreningslivet i kommunen. Jeg ønsker dem alle held og lykke i den kommende valgkamp. Som det tidligere er fremgået i dagspressen, har medlem af kommunalbestyrelsen, Louisa Schønnemann Bøttkjær, bedt om at træde ind i den konservative gruppe og blive medlem af Det Konservative Folkeparti. Såvel forretningsudvalget som den konservative gruppe har støttet dette, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Louisa. Den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen består altså nu af 11 medlemmer. På den seneste generalforsamling fik vi også nye vedtægter. En del af ændringerne er en konsekvens af ændringerne i partiets strukturelle opbygning. Men følgende ændringer har også betydning for vores daglige arbejde: Man kan være medlem af vælgerforeningen uden at bo i kommunen. Vi kan i et vist omfang gå over til indkaldelser via mail. Valg af delegerede til landsråd vil fra næste år skulle ske på generalforsamlingen. Det bliver nemmere at lave vedtægtsændringer. Og endelig får KUs formand en plads som observatør i forretningsudvalget. Vi har allerede taget forskud på den sidste regel, idet KU s formand i flere år har deltaget i forretningsudvalgets møder. Til slut kan jeg oplyse, at vores folketingskandidat Casper Strunge er blevet valgt til at deltage i partiets talentprogram for kommende folketingspolitikere. Casper er kommet godt fra start som folketingskandidat, og han deltager gerne i møder, politiske debatter mv. som I som vælgerforeningsmedlemmer måtte ønske. God sommer til jer alle! Redaktionen ønsker alle læsere en god sommer 2 KIG juni 2013

3 HT De unges kommune Af Hans Toft, borgmester De unge skal til stemmeurnerne Desværre var valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009 den laveste i 35 år, og særligt slemt stod det til blandt de unge mellem år, hvor kun 45 procent stemte. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at få de helt unge til stemmeurnerne, når der er kommunalvalg i november Mange unge opfatter den måde, man i dag stemmer på ved et valg som en ren anakronisme og vel nærmest en handling, der minder om en udstilling på et frilandsmuseum med blyant og fingertutter. Men det bekymrer åbenbart ikke politikerne på Christiansborg. De siger fortsat nej til vores forslag om at tage den nye teknologi i brug, når stemmen skal afgives. Det ville ellers have været en naturlig måde for de unge at blive aktive deltagere i demokratiet på valgdagen eventuelt således at de unge kunne stemme på deres uddannelsessteder ved mobile afstemningssteder. Gentofte Kommune ville gerne have høstet de første erfaringer gennem et forsøg med elektronisk stemmeafgivelse. Sikkerheden i afstemningen skal naturligvis være til stede, og det er den. Sagen blev behandlet i folketinget i foråret, men strandede, fordi Venstre trak sin støtte til forslaget. de også have indflydelse på, hvordan vi f.eks. indretter deres skaterparker. Ved at vise de unge tillid, giver vi dem vigtige erfaringer med at engagere sig og tage ansvar for sig selv og for fællesskabet. Holmehavens skate- og rulleanlæg tæt ved Vangede Fritidscenter har været en stor succes siden den blev indviet i 2004 og senere moderniseret i Det samme gælder anlægget Helligdommen, som i 2014 moderniseres og udvides med en 940 m 2 stor lethal, der giver de unge skatere ly for vind og nedbør. Fællesskab i skaterparken Alle unge skal have et meningsfuldt ungdomsliv, hvor de får mulighed for at engagere sig i fællesskabet. Derfor involverer Gentofte Kommune de unge meget direkte i bl.a. udviklingen og fornyelsen af kommunens skaterparker. Vores børn og unge skal kunne se tilbage på deres ungdomsliv og tænke, at de fik de bedste rammer for at udvikle sig som hele mennesker. Både i skolen og i fritiden. Vores tilbud skal matche de unges verden og livsstil. Og derfor skal Frihed under ansvar i musikbunkeren Så kommer de unges nye musiksted i Gentofte. Bunkeren under Bernstorff Slotshave er under forvandling og er klar til at blive omdannet til musiksted i efteråret. Musikbunkeren skal i udstrakt grad være brugerstyret, og jeg har haft den fornøjelse at møde en flok meget engagerede unge for at snakke ideéer til det kommende brugerforum. Meget var oppe at vende lydstudie, eget pladeselskab, koncerter og jam sessions, udsmykning og madaftener. Det lover godt, at de unge både engagerer og involverer sig og er klar til at tage ansvar for at skabe et godt og rummeligt musiksted. Musikbunkeren indeholder bl.a. 15 øvelokaler, et scenerum og fælleslokaler for unge mellem 15 og 25 år. Følg Borgmesteren på KIG juni

4 Formanden Kære vælgerforeningsmedlemmer Formanden Birgitte Dembers beretning fra generalforsamlingen d. 6. marts 2013 Da vi for et år siden lavede et generationsskifte i vælgerforeningen, og Birthe Philip trak sig som formand, havde vi ikke forventet, at dette år blev så aktivt et år. Men det harværetetafdemesttravle i vælgerforeningen i mange år navnlig når man tager højde for, at det ikke har været et valgår. Det har været året, hvor partiet har fået nyt partiprogram og nye vedtægter. Og vi har i Gentofte sat vores markante fingeraftryk på begge to: Vi har op til ændringerne haft nedsat debatgrupper - og undergrupper til dem hvor vi efter mange møder er kommet med konstruktive input. Jeg kan f.eks. nævne vores ikke ubetydelige rolle i det resultat, der kom ud af vedtægtsændringerne, nemlig at partiet alligevel beholdt delegeretprincippet ved landsrådet, og at vi fortsat har mulighed for opstilling af folketingskandidater i hver kreds. Det havde man oprindeligt ikke lagt op til. Og det ville have betydet, at et landsråd i f.eks. Herning kunne have mønstret 100-vis af medlemmer fra lokalområdet, og måske kun ganske få fra Gentofte. Tilsvarende kunne vi have risikeret, at Gentofte ikke ville kunne opstille vores egen kandidat, og det kan vi heldigvis stadig. Både partiprogram og vedtægter er landet på resultater, som jeg synes, vi kan være stolte af, og som kan hjælpe partiet i arbejdet i den kommende periode. Og vedtægtsændringerne har også resulteret i, at vi i Gentofte har haft nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet med forslag til nye vedtægter i Gentofte. Det kommer der mere om under et senere punkt. Men allerede nu vil jeg takke jer i gruppen (Birthe Philip, Henrik Winkel, Torben Vistisen og Christian Stockholm) for det store arbejde, I har lagt i dette. Strategidrøftelser Da det nye forretningsudvalg trådte sammen sidste forår, var vi enige om, at vi ville gøre os nogle overvejelser om, hvor vælgerforeningen skal bevæge sig hen. Det var et arbejde, der allerede tidligere var begyndt, da man for et par år siden nedsatte en visionsgruppe. Forretningsudvalget havde sidste forår to møder, hvor vi drøftede vælgerforeningsarbejdet. Det mundede ud i, at vi i eftersommeren havde et møde med nogle af de meget aktive medlemmer i vælgerforeningen for også fra dem at få et input til det videre arbejde. De drøftelser, vi havde mundede ud i, at vi vil arbejde på at forbedre kommunikationen med medlemmerne.vivilhaveenbedre, jævnlig kontakt med medlemmerne. Vi arbejder på måske at lave et egentligt nyhedsbrev. Derfor har vi også igangsat et arbejde med at få flere af medlemmernes adresser. Tilsvarende vil vi med tiden nok også se nogle ændringer i KIG. De her ændringer skyldes også, at der er en betydelig økonomisk forskel på de forskellige kommunikationsformer. Men lad det være sagt straks, at vi vil fortsat bevare en del af kommunikationen, som også er mulig uden . Vi drøftede også, at vi skal have nogle flere egentlige politiske drøftelser i hovedbestyrelsen, at vi løbende skal arbejde mere med medlemshvervning, og at vi skal se på løbende at gøre vores it-system i stand til at klare de fremtidige krav. Det er ikke et arbejde, der er afsluttet. Vi arbejder løbende på at forny arbejdet i vælgerforeningen, og vi vil meget gerne have gode ideer fra vælgerforeningens medlemmer til, hvordan vi bedst muligt kan lave et arbejde, der er til glæde for medlemmerne, og som understøtter, at vi har og fortsat skal have en veldrevet, konservativt ledet kommune og et folketingsmedlem, som vi kan kalde vores. Ny folketingskandidat Sidste sommer meddelte Benedikte Kiær mig, at hun ønsker at opstille som borgmesterkandidat i Helsingør. Af samme grund valgte hun samtidig også at frasige sig posten som politisk ordfører på Christiansborg. Det var en beslutning, som både jeg og forretningsudvalget beklagede meget. For vi har i Benedikte haft en folketingskandidat, som har været både flittig og som har politisk tæft. I tæt dialog med Benedikte besluttede vi derfor i efteråret, at det var en fordel for såvel Benedikte som for Gentofte, at hun straks takkede ja til det folketingskandidatur, som hun samtidig var blevet tilbudt i Helsingør. Derved kunne Benedikte straks fuldt samle sine arbejdsopgaver til støtte for Helsingør, og vi havde i Gentofte tid til at finde en ny folketingskandidat, som vi har tid til at køre i stilling til næste folketingsvalg. Under et efterfølgende punkt vil jeg nøjere redegøre for det arbejde, vi har lagt i at finde en ny god folketingskandidat. Men som det nok vil være alle bekendt, har vi indstillet, at Casper Strunge bliver vores nye kandidat. Vi har i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen tidligere takket Benedikte for hendes store arbejde for os. Jeg vil dog også her sige en stor tak til Benedikte for hendes arbejde for Gentofte og held og lykke i det store arbejde, som hun nu har påtaget sig i en anden meget vigtig konservativ kommune. Partiets situation I en formandstale bør jeg også komme ind på den situation, vores parti er i for øjeblikket. Som jeg fra Christiansborg hørte den anden dag, så blev der til en af drøftelserne om den seneste konkurrenceevnepakke fra regeringens side givet udtryk for, at det var vel nok ærgerligt, at Konservative ikke har blot to mandater mere, for så kunne vi i højere grad bidrage til politiske forlig. 4 KIG juni 2013

5 Formanden Vores parti er i de her år inde i et af de måske værste stormvejr i partiets historie. Efter en lang periode, hvor vores parti har været i regeringssamarbejde, må vi nu finde tilbage til vores rødder, og tilbage til de gode konservative grundregler. Det er også det, vores arbejde med partiprogrammet har medvirket til. I aviser og i debatter med familie og venner det kender mange af jer sikkert har det heller ikke skortet på at gøre dette til et spørgsmål om personer. Her vil jeg sige, at de debatter skal ikke tages i aviserne, og der er ikke nogen let og hurtig løsning på, hvordan vi kommer tilbage på sporet. Men vi tager selvfølgelig vores del i dette arbejde. Her kan det frugtbare arbejde, vi som en af de store vælgerforeninger har, give vores lille bidrag til at løfte partiet tilbage på ret kurs. Vi er i den forbindelse alle garanter for at tale den konservative sag. Heldigvis har vi i Gentofte en stærk konservativ kommune, og vi mener, at borgerne godt kan skille det ad. Hvad der sker landpolitisk og hvad der sker lokalt, hænger ikke nødvendigvist sammen. Samarbejde med Venstre Som mange af jer tidligere har hørt, måtte vi med ærgrelse i efteråret konstatere, at vores samarbejdsaftale med Venstre i Gentofte bortfaldt som følge af, at Venstres ledende lokale politiker til stadighed ikke samarbejder men til stadighed modarbejder et godt borgerligt samarbejde. Det skal jeg være den første til at beklage. Jeg havde gerne set, at vi kunne fortsætte et samarbejde med et parti, som vi på landsplan har haft godt samarbejde med. Men jeg må konstatere, at der skal to til at samarbejde. Og heldigvis kan jeg med glæde konstatere, at vi med alle andre i kommunalbestyrelsen har et særdeles godt samarbejde. Frem mod valget Jeg ser frem til det valg, vi nu i det kommende år står over for. Hans Toft og de andre konservative medlemmer i gruppen på rådhuset har gjort det godt. De har skabt gode resultater. Vi har nu nedsat et kandidatudvalg, der er i gang med at lave en opstillingsliste. Og jeg kan sige, at det ser meget lovende ud. Vi kan stadig rekruttere mange spændende nye kandidater. Og hvor I senere vil høre, at vi i vælgerforeningsregi nok kunne bruge nogle flere kvinder, så er det ikke tilfældet ved opstillingen til kommunalbestyrelsen. I kan stadig nå at komme med forslag til opstillingslisten. Kandidaterne bliver opstillet på et hovedbestyrelsesmøde den 7. maj. Og der skal ske endelig godkendelse af listen på en ekstraordinær generalforsamling den 22. maj. Møder Også i år har vi haft en lang række spændende møder.det synes jeg egentlig godt, at vi kan være stolte af. Også i det kommende år er der lagt an til en række spændende møder. Jeg vil her gerne takke både aktivitetsudvalget og bladudvalget for jeres store arbejde. Nye medlemmer i HB og FU Jeg vil her også gerne takke for det første Birthe Philip. Selvom du sidste år trådte tilbage som formand, så har du hver gang vi har rettet henvendelse til dig, givet os stor hjælp i arbejdet. Desuden vil jeg gerne takke jer i forretningsudvalget for arbejdet. Jeg har somme tider trukket store veksler på jer i et år, hvor der har været mange møder. To af jer har valgt at stoppe i forretningsudvalget, og vi skal sige velkommen til to nye. Jeg ser frem til det samarbejde. Mere herom senere. Også hele ni nye medlemmer af hovedbestyrelsen er der blevet plads til i år. Det betyder en fornyelse i hovedbestyrelsen, som er større, end den har været i mange år. Det kommende år I det kommende år vil der også være fokus på kommunikation med medlemmerne. Og så står den selvfølgelig i høj grad på kommunalvalg og regionsvalg. Hans Toft er valgt ind på en central plads på listen til regionsvalget, og han skal medvirke til et godt regionsvalg. Og vi skal navnlig have en velsmurt maskine til at fungere til kommunalvalget. Der er vi helt i trygge hænder med Hans Toft ved roret. Vi skal selvfølgelig også være gearet til at klare et folketingsvalg, hvis det pludselig kommer. Det mener jeg, at vi er godt klædt på til med Casper Strunge. Men jeg vil nu håbe, at folketingsvalget først kommer næste år. Og til de ting har vi selvfølgelig også brug for jer. Tak for samarbejdet. Velkommen til et nyt vigtigt politisk år. KIG juni

6 Skole Forår for dannelse og konservativ skolepolitik Af Casper Strunge Foto Erik Steppat Skal Danmark være en stærk nation med en velstående befolkning og et konkurrencedygtigt erhvervsliv, så skal de danske uddannelser levere varen. I dette forår er der rykket på flere vigtige brikker omkring uddannelserne - og nu tror du garanteret, at det er forhandlingerne om en reform af folkeskolen eller SU forliget, jeg tænker på. Det kan også være, at din første tanke er debatten om erhvervsskoleuddannelsernes deroute, eller spørgsmålet om, hvorvidt højteknologifonden fortsat skal være en selvstændig succesfuld enhed eller styres politisk. Men den største begivenhed dette forår i fht. uddannelsessystemet er en stille en af slagsen. Det er folkestemningen efter udsendelserne 9.z mod Kina på DR. I fire udsendelser kunne hele befolkningen følge en dansk klasse fra Holme Skole ved Århus i deres dagligdag. Indblikket gav indtryk af, hvor galt det står til med det danske uddannelsessystem. Det er sådan set ikke det, at den danske 9. klasse er faglig dårligere end kineserne, for det har Danmarks Lærerforening og andre virkelighedsfornægtere jo fået flået fra hinanden det er mere spørgsmålet om den slappe pædagogik og misforstået omsorg, som udsendelserne tydeligt viser, der skaber debat. Når Julie grædende fortæller, at det ikke er velanset at være stræber og dygtig, ringer alle alarmklokker hos mig og garanteret hos mange andre, for så er den helt gal med kulturen på skolerne. I det danske lighedsmageri har skolen forsømt de dygtigste, som ikke får den støtte og de udfordringer, som kunne udvikle deres evner endnu mere. I stedet får de en oplevelse af at stå udenfor og ikke være en accepteret del af fællesskabet. Thomas forældre udtrykker det meget klart i sidste udsendelse, da de siger, at Thomas ikke, først og fremmest, skal være dygtig, han skal bare have det godt. Hvis målet i sig selv er trivsel (at have det godt), tror jeg, vi misser en vigtig pointe. Det er jo bl.a. de faglige succeser der giver trivsel og personlig styrke. 9.z lærer, Kirsten, er en lang undskyldning, bruger 10 sætninger på at komme til budskabet, i en lang kamp for at bevare den gode stemning og fortsat være gode venner med alle. Hendes lærerrolle er degraderet til reserveforældre, hvor alt er til forhandling. Eleverne sukker næsten højlydt efter grænser, retningslinjer, holdninger og krav, men det eneste der kommer fra Kirsten er forsigtige forslag og spørgsmål. Kirsten er på mange måder billedet på en slap misforstået kultur som præger, ikke bare skolerne, men store dele af det danske uddannelsessystem. Det er blevet mere værd at føle end at tænke, og hvad-synes-du-selv pædagogikken har, paradoksalt nok, undergravet lærernes autoritet. Viden, kundskaber og færdigheder er sendt hen, hvor peberet gror, og tilbage er trivsel og kompetencer. Den 27. maj diskuterede jeg skolens fremtid med radiovært Søren Fauli i programmet Løsgængeren på Radio24syv. På en time nåede vi vidt omkring, men fik taget hul på den diskussion, hvori svarene, efter min mening, skal findes. Spørgsmålet er, hvordan vi får folkeskolen og uddannelserne tilbage på sporet. Det handler om grundlæggende værdier, og hele målet med at uddanne. Mit bud er, at det første mål er personlig frihed, som skal opnås med viden, så elever og studerende får en reel frihed via viden og kundskaber som giver dem mulighed for at udleve deres fulde potentiale ikke bare form, men faktisk indhold. Dernæst skal vi sikre, at ånden/kaldet kommer tilbage i lærergerningen, hvilket skal ske ved at fjerne en masse af de opdragende opgaver som skolen er blevet pålagt de sidste 50 år, og så skal læreruddannelsen være meget bedre. Og sidst skal vi via faglighed arbejde for, at elever og studerende bliver i stand til at perspektivere deres viden og forholde sig til samfundet og deres egen eksistens. Med andre ord, vi uddanner for at danne, og spørgsmålet er, hvad vi danner til? Det spørgsmål gav regeringen ingen bud på, da de fremlagde deres svar/bud på en folkeskolereform. Så de har helt glemt at stille spørgsmålet. Samtidig har alle kunnet følge 9.z og deres virkelighed, og her står spørgsmålene til gengæld i kø, med to centrale; hvordan er det gået så galt, og hvad kan vi gøre for at forhindre det? Svaret skal findes i dannelse og kvalitet, ikke i form og kvantitet. 6 KIG juni 2013

7 Kandidater til kommunalvalget På denne og de følgende sider er en kort præsentation af de konservative kandidater til kommunevalget I kommer snart til at se mere til vores kandidater i kommende numre af KiG. Følg valget og kandidaterne på vores hjemmeside: Hans Toft 66 år, borgmester, advokat Underdirektør i Nordisk Hydro Olie a.s til Medlem af Folketinget Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse siden 1990, borgmester siden Formand for Lokale- og Anlægsfonden Næstformand for bestyrelsen i Vestforbrænding I/S; medlem af bestyrelsen for KommuneKredit, HMN Naturgas I/S, Movia, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen; medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Bor i Hellerup mail: Pia Nyring 52 år, Rektor på Øregård Gymnasium siden Cand.mag i historie og idræt fra K.U. 8 år i kommunalbestyrelsen. Formand for Børne- og Skoleudvalget og medlem af Økonomiudvalget i perioden Sidste periode: :Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget og medlem af Byplanudvalget. Medlem af rektoratets rådgivningspanel på Københavns Universitet. Medlem af VL-46. Bor i Dyssegård. Gift med politiinspektør Allan Nyring, 3 døtre. mail: Michael Fenger 51 år, Produkt Marketing Direktør. Medlem af kommunalbestyrelsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalg, medlem af Børne- og Skole Udvalget samt Byplanudvalget. Spillet fodbold i B1903 og HIK og håndbold i HIK siden 1976, har været både spiller, træner og leder. Dansk mester med HIK i 1986, 11 år på herrelandsholdet fra Cand. polit i Arvid Nilsson A/S fra og i Nilfisk-Advance A/S siden Bor i Gentofte. Gift, 3 drenge på 14, 18 og 20 år. mail: Marianne Zangenberg 63 år, Frisørmester på Ordrupvej i 37 år. MGK siden Formand for Byplan/Bygningsudvalget, medlem af Tekniskudvalg, Socialudvalget, Seniorrådet, HNG Repræsentantskab, Vestforbrændingens Repræsentantskab Næstformand i Gentofte Handelsstandsforening og medlem af bestyrelsen i 24 år formand i 14 år. Medlem af bestyrelsen i Lyngby Uddannelsescenter i 20 år. Bor i Jægersborg. Gift og har to døtre samt fem børnebørn mail: Lisbeth Winther 55 år, Cand.jur, Akademilærer Cand. Jur. fra Århus Universitet, Arbejdet en lang årrække i den finansielle sektor i Danmark, New York og London. Underviser i International Business Law på Copenhagen Business Akademi. Medl. af kommunalbestyrelsen siden 2006 og bl.a. fmd. for Teknik- og Miljøudvalget. Medl. af en række bestyrelser for forsyningsselskaber, bl. a. Nordvand A/S. Derudover medl. af bestyrelsen for Ordrup Gymnasium, President Elect i Skovshoved Rotary og Fmd. for Kræftens Bekæmpelse i Gentofte. Boet i Gentofte siden 1994, gift og har to børn på 18 og 20 år Facebook mail: KIG juni

8 Ulrik Borch 42 år, Meteorolog Jeg er uddannet cand. scient. i fysik (biofysik), og har igennem ca. 15 år arbejdet ved DMI. Sideløbende har jeg været tilknyttet Søværnets Officersskole, først som underviser i meteorologi og senest som censor. Min fritid bruger jeg bl.a. i GVI, både som fodboldspiller på motionsplan og som bestyrelsesmedlem i klubben. Jeg er næstformand i Vangedes Venner, og via astronomigruppen involveret i Bakkegårdsskolens nye observatorium. Bor i Vangede. Gift med Michala og vi har 2 børn Isabella og Emilia. mail: web: UlrikBorch.dk Karen Riis Kjølbye 54 år, Universitetslærer, Cand.jur. Tidligere arbejdet i forsikringsbranchen og 24 år i det offentlige (transportsektoren). Underviser i EU-ret på Københavns Universitet. MGK Medlem af Børne- og skoleudvalget, Byplanudvalget og næstformand i Kultur- og fritidsudvalget. Næstformand i bestyrelsen for Øregård Gymnasium, i bestyrelsen for Gentofte Musikskole og medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg. Bor i Hellerup, Gift, 5 børn i alderen år. Facebook mail: Katja Salomon Johansen 44 år, Forskningsleder Cand Scient Biol, Ph.D, Er født og opvokset i kommunen men har boet både i Australien og i USA. Har de seneste 11 år arbejdet med forskningen hos Novozymes A/S med ansvar for større udviklingsprojekter med globalt førende virksomheder og akademiske samarbejdspartnere. Medlem af Korpsledelsen (bestyrelsen) for Det Danske Spejderkorps, formand for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, medlem af folkeoplysningsudvalget i kommunen. Bor i Vangede, Gift, to børn i den skolesøgende alder. mail: Jesper Kamp Nielsen 52 år, Salgschef Civilingeniør, HD(O). Arbejder for DELTA Mikroelektronik i Hørsholm som Sales Manager med ansvar for salg af ASIC og RFID i Skandinavien. Næstfm. i Hellerup Sejlklub, og medl. der siden Tidl. bestyrelsesp. i Boligselskabet Studiebyen, Nordrebirk Garderforening og i Hellerup/Maglegård Grundejerforening. Medl. af Hjemmeværnet (siden 1981) turleder og revisor for Natteravnene i Gentofte. Tidl. KU er og medl. af partiet siden Bor i Hellerup. Gift og har to voksne børn. www: facebook.com/jesper.kamp.nielsen.gentofte mail: Susanne Biltoft 50 år, Kommunikationsdirektør Uddannet cand. polit. Har tidligere arbejdet som ledelseskonsulent, finansrådgiver og som økonom i en række finansielle selskaber. Har ligeledes arbejdet i OECD, Paris og studeret i USA. Har i tre år været medl. af bestyrelsen i Gentofte Rideklub heraf 2,5 år som formd. Arbejder i dag som leder af Alm. Brands kommunikationsafdeling og sekretariat med ansvar for kundeog, intern kommunikation, pressen, Investor Relations, Sociale Medier, ledelseskommunikation samt sekretariatsopgaver. Bor i Gentofte. Gift og har to piger mail: Endvidere på Facebook og Linkedin Per Bruun Andersen 48 år, Salgstræner Uddannet sygeplejerske. Har de sidste 20 år arbejdet indenfor medicinalindustrien startende med Novo Nordisk som Safety Officer i Clinisk afprøvning. Efterfølgende sælger, produktspecialist og Key Account Manager hos forskellige danske og udenlandske firmaer. Efter nogle år som salgstræner med eget firma, er jeg nu ansat hos Coloplast. Har været formand for Gentofte Boligforening, formand eller bestyrelsesmedlem i vuggestue, børnehave, skole m.m. Menighedsrådsformand i Messiaskirken og indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp. Bor i Gentofte. Gift og er far til to pigerpå16og19år. mail: 8 KIG juni 2013

9 Birgitte K. Schmidt 49 år, Tandlæge Klinikejer i Tåstrup siden Før da privatansat tandlæge i hhv. Ølstykke, Hvidovre og Valby gennem knap 20 år. Formand for Gentofte Svømme Klub siden Medstifter af GFOsvøm, kommunens nye tilbud om svømning til skolebørn i 2. klasse. Medlem af haludvalget samt brugerudvalget for Kildeskovshallen. Medlem af Hellerup Kajakklub. Bor i Gentofte Bymidte. Gift og har to børn i gymnasiealderen. mail: Christian Buje Tingleff 25 år, BA. Jur. Københavns Universitet Påbegyndt overbygningen/kandidatdelen på Københavns Universitet. Administrator og beboer på P. Carl. Petersens Kollegium i Skovshoved. Arbejder til daglig hos advokatfirm. Stokholm & Lindegaard. Tidligere arbejdet for Advokatfirm. Horten og CRH concrete som stud. jur. Bestyrelsesmedl. på Birkegården, dagcenter for udviklingshæmmede voksne. Tidligere bestyrelsesmedlem Gentofte Konservative Ungdom. Student fra Øregård Gymnasium Facebook: mail: Thomas Rostrup 43 år. Civilingeniør, HD. Selvstændig IT-konsulent. Været 1. suppleant til kommunalbestyrelsen i indeværende periode. Formand for I/S Bellevue Strandpark siden Medlem af menighedsrådet for Vangede Sogn. Medlem af Københavns amtsråd Medlem af trafikudvalget under Hovedstadens Udviklingsråd Bor i Vangede, gift og to børn. mail: Peter Gravesen 33 år, Udlejningskonsulent HD(f), Har oprindeligt arbejdet som selvstændig entreprenør og Tømrermester, men arbejder nu hos erhvervsmægler i København City, med udlejning af kontorejendomme og rådgivning indenfor udlejning. Født og opvokset i Gentofte Kommune og har gået på Skovgårds Skolen og Øregård Gymnasium. Er engageret i børnenes daginstitution, som suppleant i bestyrelsen og medlem af legepladsudvalget. Charlottenlund. Gift og har 2 drenge, på hhv. 10 mdr. og 3 år. mail: Ida Seehusen 63 år Uddannelsesvejleder, lærer Lærer og skolevejleder på Bakkegårdskolen , og på Hellerup Skole Uddannelsesvejleder i UU-Nord siden 2004 på bl.a. fire skoler i Gentofte og for de årige, der ikke er i uddannelse. evejledning ( ) Uni-C s digitale vejledningsportal (chat, telefon mail m.v.). Freelance skribent på Alt for Damerne ( ). Næstformand i Frihedskampens Frednings- og Mindefond. Bestyrelsesmedlem i Frihedsmuseets Venner. Delegeret Beredskabsforbundet. Bestyrelsesmedlem i Plejehjemmet Salem. Frivillig i Svenske Villa Gentofte, Gift, en voksen søn Facebook; mail: Louisa Schønnemann Bøttkjær 46 år, Administrationschef Cand. Jur., Arbejdsmæssig baggrund med ansættelser i Centraladministrationen på både styrelses- og departementsniveau. Speciale i Arbejdsret, Organisationsudvikl., Offentlig Ret og Personalejura. Arbejder i dag på Kbh.s Universitet på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, SCIENCE. Medlem af Socialudvalget og Byplanudvalget. Kommunalpolitiske hjertesager er social- og ældreområdet. Opvokset i Afrika og engageret i udviklingsinitiativer i det nordlige Kenya. Bor i Klampenborg, gift, mor til i alt 5 sammenbragte børn Facebook: https://www.facebook.com/people/louisa-schønnemann-bøttkjær/ KIG juni

10 Britta Riis 50 år, Direktør Cand.scient.pol. Direktør i Dyrenes Beskyttelse siden Før det 15 års ansættelse i idrætten i hhv. Team Danmark som konsulent og Dansk Ride Forbund som generalsekretær. Tillidsposter: Bestyrelsesmedlem i Team Danmark ( ), Vicepræsident i Eurogroup (Bruxelles, lobbyorganisation)( ), Medlem af idrættens medieudvalg ( ), medlem af bestyrelsen for Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S (2010-). Medlem af VL-gruppe 17. Gentofte, samboende, 1 barn på Tjørnegårdsskolen Søren Schock Petersen 52 år, Aktuar Cand.act. Har været i pensionsbranchen i 20 år blandt andet som adm. dir. for Skandia i Danmark og Danica i Luxembourg. Seneste 8 år hos Alka med ansvar for de kollektive ordninger til LO fagforbundene. Har siddet i skolebestyrelsen for Tranegårdskolen. Er formand for Natteravnene i Gentofte samt medlem af ungdomsudvalget i Skovshoved Roklub. Medlem af bestyrelsen for Helbred & Forsikring. Hellerup, gift, datter 17 år Ann-Kathrine Karoff 39 år, Cand.mag. Kandidat i historie og idéhistorie / AK- Formidling (kommunikation og historieformidling). Erfaring med salg af it-løsninger, kurser og rekruttering / Undervisningserfaring fra skoler i Aarhus. Opstillet til Folketinget og Europavalg og tidligere 1. suppleant til Folketinget fra Aarhus / Aarhus Byråd , politisk ordfører. Engageret i europæisk kvindepolitik samt medlem af Kvinderådets repræsentantskab / Medlem af den konservative Hovedbestyrelse og det udenrigspolitiske udvalg i Gentofte. Bor i Hellerup. Følg mig på Facebook Christian Thune Jacobsen 54 år, Fysiker, direktør Har arbejdet som forsker, underviser og direktør. Har været formand for KDY juniorklub i Skovshoved og er formand for Gentofte Curling Club. Medlem af flere bestyrelser. Blev indmeldt i de konservative, mens Per Stig Møller var formand. Har som målsætning at Gentofte Kommune skal være bedst i landet og at man som borger skal kunne være stolt af at bo i kommunen. Bor i Klampenborg, gift og har tre børn. Søren Skafte 62 år, fhv. departementschef Cand.polit, Arbejdet i centraladministrationen som sekretariatschef i Statsministeriet, departementschef i Energiministeriet, direktør i Landbrugsministeriet og 9 år som Fødevareministeriets faste repræsentant ved FAO, i Rom. Været medlem af diverse bestyrelser, forskningscenteret for Skov og Landskab, formand for EU s koordinationsgruppe vedrørende FAO, FAO Council og medlem af FAO Finance Committee. Formand for budgetudvalget for den internationale traktat for plantegenetiske ressourcer. R.1 af Dannebrogsordenen. Bor i Hellerup, gift, 2 voksne børn. Claus Bretton-Meyer 47 år, Adm. direktør MBA. Har gennem de sidste 15 år arbejdet som adm. direktør inden for medier og teknologi. Tidligere formand for basket klubben SISU, medlem af bestyrelsen for Soldaterlegatet og bestyrelsesformand i en række mellemstore danske virksomheder. Aktiv reserveofficer i Forsvaret gennem 29 år. Bor i Hellerup, gift med Lotte og har to børn på hhv. 12 og 14 år KIG juni 2013

11 KU Gentofte Konservative Ungdom klar til kamp! Af Magnus Thorbjørn Dehlie, formand Gentofte Konservative Ungdom Kære Forretningsudvalg Ved den netop afholdte generalforsamling i Gentofte KU, blev jeg valgt som ny formand for Gentofte Konservative Ungdom. Jeg ser meget frem til at bygge videre på det fundament, som tidligere formand Sonny Gaarslev og resten af bestyrelsen det sidste års tid har gjort en enorm indsats for at sikre. Foreningen står på nuværende tidspunkt utrolig stærkt, og den nye bestyrelse vil fortsætte arbejdet med at videreudvikle vores 93 år gamle forening. Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen afholdtes den nye bestyrelses konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi har konstitueret os således: Magnus Thorbjørn Dehlie (Formand) Peter Flindt Heckermann (1. næstformand (organisatorisk næstformand)) Michala Ring Gale (2. næstformand (politisk næstformand)) Anders Normann Jepsen (kasserer) Niklas Alexander Wahlquist (sekretær) Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (bestyrelsesmedlem) Sonny Gaarslev overdrager formandsskabet til Magnus Thorbjørn Dehlie Jeg er 24 år gammel, og læser lige som min forgænger jura på Københavns Universitet. Jeg har som en del af formandsteamet gennem det sidste år, arbejdet tæt sammen med Sonny og Tobias, samt resten af bestyrelsen, og bidraget til at sørge for at Gentofte KU i dag er en yderst velfunderet og professionel forening. Et grundlag hvorpå foreningen nu kan udbygges yderligere, og som jeg glæder mig meget til at komme i gang med. Med Venlig Hilsen Magnus Thorbjørn Dehlie Formand, Gentofte KU Tlf GKUs bestyrelse Følg KU på og på Hjemmesiden er åben. Nyhederne er bl.a. rejser, foredrag, mad, vin og motionstilbud til hele familien. FOF Gentofte Ordrupvej Charlottenlund KIG juni

12 Grundlov Grundlovstale 2013 Af folketingskandidat i Gentofte, Casper Strunge Tak for invitationen til at komme og tale her på denne nationale festdag, hvor vi fejrer vores Grundlov. Det er min første Grundlovstale for jer. Det er ikke andet end tre måneder siden, I valgte mig som folketingskandidat i Gentofte. Tre måneder fyldt med møder og arrangementer med en masse nye venner og hjælpsomme sjæle. Det er rart at komme til Gentofte, det er rart at være i Hellerup i dag. Der er ingen jeg hellere vil fejre denne nationale festdag med end jer. Dejligt at være her. For fem år siden sad jeg i et fly på vej fra Säo Paulo i Brasilien til Montevideo i Uruguay. Min sidemand i 2 timer på flyet, skulle vise sig at være et interessant bekendtskab. Han gav mig perspektiv på vores lille land. Perspektiv på den indflydelse Danmark har på resten af verden. Min sidemand var i begyndelse af 20erne og studerende. Han læste statskundskab i hovedstaden. På hans studie i Brazil arbejdede de med konflikter. Og de arbejdede med konflikterne mellem Danmark og Tyskland. Vi var stort set ikke kommet i luften, inden han sad og holdt et længere foredrag om treårskrigen og slagene i Han fortalte detaljeret om Danmark og Tyskland, selvom han havde det lidt svært med udtalen af Dybbøl, så forstod jeg hvert et ord. Til sidst fortalte han om den løsning, vi havde fundet på mindretalsproblemerne efter første verdenskrig. Så der sad jeg, i flyet på Sydamerikas blå himmel, nød udsigten samtidig med, at jeg fik gennemgået et vigtigt afsnit af Danmarkshistorien. Det vilde var, at jeg skulle høre det fra en studerende fra Brasilien. Det havde jeg ikke forventet. Men hvad har det så med Grundlovsdag at gøre? Jo, hans konklusioner var, at når man skal løse lignende problemer overalt i verden, så kigger man på, hvordan vi har gjort det. Han sagde, at vores grænsekonflikt er forbillede for lignende løsninger overalt i verden. Og han sagde også at vores demokrati og den danske Grundlov bliver brugt overalt i verden til at føde nye demokratier. Et konkret eksempel på at andre lande har hentet inspiration fra os, er den danske ombudsmand. Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han har tilsyn med den offentlige forvaltning. Ombudsmandsrollen er blevet kopieret vidt og bredt. Det lidt pudsige og sigende er, at man ikke bare har kopieret funktionen til hele verden. Nej, det hedder faktisk også en ombudsmand i hele verden. Så vidt jeg ved, det eneste dansk/svenske ord der bruges om en funktion i hele verden. Så hvis jeg spurgte min sidemand i flyet i Brasilien, så hedder det, også for ham, en ombudsman(d). Vi kæmper for demokrati i resten af verden og hjælper alverdens lande med at få deres egen ombudsmand. Derfor er det paradoksalt, at vi herhjemme nogle gange glemmer, hvad demokratiet er. Vi accepterer lovgivning som går lige til grænsen for, hvad der er demokratisk. Bid for bid skærer vi stykker af demokratiet. Der breder sig en opfattelse af, at staten i mange situationer er den bedste til at løse helt basale udfordringer. At staten kan løse alt bedre bedre end forældre, venner og familie. Nu spørger I måske, jamen, har vi ikke demokrati og folkestyre? Jo det har vi, og vores stat skal tjene befolkningens interesser. Her giver Grundloven svar, svar på hvilke grundpiller vores samfund hviler på, og hvilke rettigheder vi borgere har. Men i mit korte liv har jeg flere gange oplevet, hvordan noget der var helt uacceptabelt, med tiden er blevet acceptabelt. I 90erne kunne man i spøg sige, ja, vi kunne også bare allesammen få indopereret en chip, så staten altid vidste, hvor vi var, så var al kriminalitet opklaret. Folk grinte og sagde, at det aldrig kommer til at ske. I dag går vi alle rundt med en telefon som registrerer vores færden. Det endte altså ikke med en chip i nakken, men med en i hånden. Teknologi giver os en bedre, billigere og nemmere dagligdag, men fordi det er praktisk er det ikke ensbetydende med, at vi skal gøre det bare fordi vi kan, betyder det ikke, vi skal. Forestil jer nu fx at SKAT kan registrere præcist, hvor du kører i din bil på et givent tidspunkt. Så kan SKAT nemt opkræve afgift for dit forbrug af veje og broer. Det synes, de fleste nok er en meget god idé. Det er især en god idé, hvis det kunne afløse den urimelige registreringsafgift. Prøv at forestille jer, hvis vi kunne fjerne afgiften helt og i stedet betale for forbruget? Det ville da være retfærdigt. Så ville det ældre ægtepar kunne få en billig, sikker og miljøvenlig bil. Den kunne stå og hygge sig ude i garagen uden at koste afgift. Eller den aktive sælger der kører km om året. I stedet for at betale afgiften en gang, ville han betale det samme over tid. Meget praktisk, ikke? Desværre er prisen høj. I Danmark betyder viden ved en myndighed, at alle myndigheder har den samme viden. Mulighederne er uendelige; vi Drivkraften er kærlighed til dyr! Gersonsvej Hellerup Tlf Tagdækning m/incopal Overstrygning af tage m/asfalt Rep. & vedligehold af paptage Incopal PLUS leverandør Frikke s Tagdækning Aps Erikavej Gentofte / KIG juni 2013

13 kunne opklare mere kriminalitet, vi kunne hjælpe folk i nød der mangler autohjælp, eller vi kunne kontrollere om firmabilen bruges rigtigt og lovligt. Men det vil jo samtidig betyde, at alle kan være mistænkte indtil andet er bevist. Forestil jer, at man har været inde og købe en kop kaffe på en rasteplads. På samme rasteplads, på samme tid, 50 meter fra, hvor du står og handler sker der et tyveri. Straks ringer politiet alle op der var på rastepladsen på tidspunktet, altså bilernes ejere, nu er de alle mistænkte. En sammenkøring af vores data er umiddelbart en praktisk og rationel idé. Men fælles data er ikke altid til borgernes fordel, hvor går grænsen for overvågning? Vi skal sikre borgernes rettigheder. Et grundprincip må være, at man er uskyldig til andet er bevist ikke omvendt. Og nu ville vores forhenværende skatteminister sige følgende; kære borger, hvis ikke du har noget at skjule, så kan det vel ikke være et problem, at SKAT går ind i din have og snuser lidt rundt. Men det er jo slet ikke pointen kære Thor Møger. Vi vil nemlig gerne have et samfund som er frit, hvor vi kan leve frit, tænke frit og gøre, hvad vi vil, så længe det ikke ligger andre til last. Når vi accepterer overvågning og går på kompromis med basale retsprincipper, så skærer vi endnu en skive af vores frihed. Hvad kan vi gøre, hvor kan vi søge hjælp? Vi skal have fat i en af mine helte, Peter Naur. Men inden da, lige en forklaring på, hvem ham Peter Naur er. Vi skal 30 år tilbage i tiden. For 30 år siden startede min store interesse for computere. Det var da computere blev hvermandseje. Det var en tid, hvor ønskesedlen indeholdt ting som ZX Spectrum, Commadore64 eller en Amstrad. Jeg programmerede mine egne små værktøjer. Siden dengang har interessen hængt ved. Undervejs på rejsen dukkede Peter Naur op. Han er en ældre herre nu men stillgoing-strong. Det er Peter Naur der har opfundet ordet Datalogi, og de fleste programmeringssprog indeholder elementer fra Peter Naur. Men allerede i 60erne så Naur mulighederne i at sammenkøre offentlige data. Det gode ved Naur er, at han ikke bare ser muligheder, men han har også et fantastisk overblik. Så hans advarselslamper lyste kraftigt op, for her kunne der virkelig være grundlag for at krænke borgernes rettigheder. I hans fremtidsvisioner sagde han, at der måtte være nogle basale principper, så borgerne var beskyttet mod fælles data. Det er nu 50 år siden, og de fleste af Naurs forudsigelser kom til at holde stik. Men hans beskyttelse af vores rettigheder holdt desværre ikke. Der er kommet mere og mere data, de offentlige myndigheder ved alt om os, og vi bliver ikke spurgt. Og hvad med bilafgifterne? Kan vi få det bedste fra begge modeller. Ja, vi kan få et retfærdigt afgiftssystem og samtidig overholde Naurs regler. Det kan sagtens lade sig gøre at få alle fordelene og samtidig friheden til at køre uden at skulle mistænkeliggøres. Det har jeg konkrete forslag til. Men det vil jeg fortælle om en anden gang. Jeg tror, at min ven fra flyet i Sydamerika ville blive skuffet, hvis han vidste, at vi i Danmark får mere og mere statsmagt. Dagligt kæmper han for demokratiet i Brasilien, mod korruption, og for frihed. Når han mister troen, kan han tænke på det land lagt oppe nordpå der har skabt velstand, sikret alle børn skolegang og hjælper de borgere der ikke kan klare sig selv. Han kan fortælle om, hvordan vi i Danmark har klaret voldsomme konflikter med vores naboer. Han kan fortælle om 1000 års national stolthed og dansk kultur. Skal han blive ved med at fortælle gode historier om Danmark, skal vi håndhæve de frihedsbegreber vores samfund er skabt på. Staten tager ansvaret fra os, det mangler vi ikke eksempler på. Staten skærer skive for skive af vores demokrati. Heldagsskolen er mere stat, offentlighedsloven som sætter os udenfor døren er mere stat, SKATs ulige behandling af skatteydere, kommunale ekspropriationer der gennemføres uden tilstrækkelig erstatning - ja, hvor jeg ærligt talt ikke kan se det almennyttige i projektet. Eller statens tromlen mod lærerne, statens tromlen mod gymnasielærerne og det samme mod lægerne. Det er som om, at staten er blevet selve midlet. Staten er blevet kuren mod alt. Lad os trække i den anden retning, lad os få ansvaret tilbage til borgerne, og glemme idéen om, at vi skal styre alt. Lad os bruge vores demokratiske tradition og vores sunde fornuft til at sige stop, når det går for vidt. Vi har noget af ha det i, tænk bare på Gentofte landsby som har været med hele vejen gennem 1000 års Danmarkshistorie. Vores Grundlov er ikke mere end 160 år. Men det er en solid Grundlov, der danner rammen om en solid kultur og en solid nation Danmark. Tak for ordet, rigtig god Grundlovsdag til jer alle. Se spændende ejendomme på tvangsauktion på KIG juni

14 Arrangement Sommerturen 2013 Onsdag den 28. august inviteres vælgerforeningens medlemmer på besøg i keramikeren og maleren Bjørn Wiinblads spændende Blå Hus i Sorgenfri. Bjørn Wiinblads kunstnerhjem er nu åbent for grupper, og vi har lavet en aftale om en guidet rundvisning i dette fuldstændig unikke hjem, som i dag står stort set uforandret efter hans død i Vi starter fra kirketorvet kl. 11, hvorfra vi kører i private biler til Sorgenfri, hvor René Schultz (Bjørn Wiinblads nære samarbejdspartner) vil vise os rundt. Der er mulighed for at købe keramik, plakater eller billeder. Kl. 13 går vi den korte tur over til Frilandsmuseets Restaurant, hvor vi har bestilt tre håndmadder + en øl eller vand til hver. Prisen for arrangementet er kr. 250,00 pr. pers. Vi håber mange har lyst til at deltage og tilmelding kan ske til vælgerforeningens kontortlf eller mail: Regeringsgrundlag 2015 Af Lise Rovsing Vær med til at danne Regeringsgrundlaget 2015 på Hindsgavl Slot d august Fonden af 28. maj 1948 i regi af Konservativ Konsensus står bag konferencen og inviterer alle unge konservative til en weekend med debat, hvor vi i fællesskab skal beslutte, hvordan det konservative regeringsgrundlag for 2015 skal se ud. Programmet er under udarbejdelse men allerede nu, har vi fået tilsagn om deltagelse fra bl.a. politisk kommentator Hans Engell, direktør Laurits Rønn og filosof og blogger Henrik Dahl. Sæt kryds i kalenderen og skriv til hvis du vil med. Fonden af 28. maj 1948 har til formål at sætte væsentligste samfundsspørgsmål under debat mellem politikere og borgere med engagement i samfundsudviklingen. Fonden nedsatte derfor en styregruppe med Rasmus Jarlov, Mette Abildgaard, Rune Kristensen, Nikolaj Bøgh og Lise Rovsing i spidsen, der dannede Konservativ Konsensus. Der har været afholdt flere konferencer og politiske debatter i Konservativ Konsensus med formål af få konservatismedebatten til at blomstre blandt yngre konservative. Følg os på facebook, hvor vi pt. har 158 medlemmer og flere hilses gerne velkomne! Find 10 gr. 14 kt. guld i smykkeskrinet og betal kun Massivt hjerte med en brilliant 0,02 ct. normalpris 4.950,- Gentoftegade 33 Tlf KIG juni 2013

15 Plejehjem Moderne plejehjem i Gentofte Af Redaktionen Gentofte Kommune satser på moderne plejehjem og velfærdsteknologi i plejen. Eksisterende plejeboliger moderniseres og nye opføres. - Vi har i flere år været i gang med omfattende moderniseringer af alle kommunens plejeboliger og plejehjem med nye indretninger, fornyelser, omforandringer, ombygninger og tilbygninger, så de fremstår moderne og fremtidssikrede. De seneste moderniseringer og udbygninger er sket på Rygårdscentret, på Nymosehave, Sankt Lukas Stiftelsen og Egebjerg. Og i Jægersborg bygges fremtidens plejeboliger helt nye boliger, som vil stå færdigt næste år, ligesom det nuværende Holmegårdsparken bliver erstattet af en parkbebyggelse, som kan indvies i 2015, fortæller borgmester Hans Toft, som glæder sig over, at kommunen nu er ved at være i mål med hele den store moderniseringsplan. I de 72 plejeboliger i Jægersborg som ligger på halvdelen af den tidligere Jægersborg Kaserne lægges der med de nye boliger vægt på hjemlighed, livskvalitet, fleksibilitet, arbejdsmiljø og brug af velfærdsteknologi. Der er også fokus på haven og de store historiske kulturværdier på og omkring grunden. Der er holdt offentlige møder, workshops m.v. for beboerne og medarbejdere for at inddrage alle i processen om at skabe et moderne plejehjem. Boligerne har en nyskabende disponering, så de individuelle badeværelser ikke optager så meget areal som normalt. På den måde opnås en mere fleksibel plan, med bedre opholdsmuligheder i boligen, og en semiprivat overgangszone til fællesarealerne. På hver etage indrettes desuden fælles wellness-faciliteter. Etagerne er disponeret med fælles opholdsstuer en suite, så monotone, lange gange undgås, og en fælles sydvendt vinterhave i tilknytning til en indre, tryg gårdhave. Nyopførelse af plejehjem på den tidligere Jægersborg Kasernegrund. Tryg og meningsfyldt tilværelse 120 plejeboliger i Ordrup etableres på samme grund, hvor den eksisterende selvejende institution Holmegårdsparken har ligget i ca. 100 år. De eksisterende bygninger var kommet til gennem mange år efter knopskydningsprincippet, og kunne ikke ombygges med et tidssvarende resultat. Der var 144 boliger på Holmegårdsparken inden nedrivningen. Også her er medarbejdere og bestyrelsen på Holmegårdsparken blevet inddraget i samarbejdet med kommunen og i god dialog med også naboer og andre interesserede. Byggeriet tager udgangspunkt i Det gode plejehjemsophold ; et ophold som i videst muligt omfang imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg og som baseres på et optimalt samarbejde med de pårørende og således, at Holmegårdsparken samtidig tiltrækker, fastholder og udvikler en kvalificeret medarbejderstab og er et godt arbejdssted for alle medarbejdere. Også det nye Holmegårdsparken har mange nyskabende disponeringer. Boligerne er indrettet fleksibelt og er alle forsynet med en karnap, der giver god kontakt til omgivelserne og så får badeværelserne vindue til det fri. De tre boliggrupper samt fælleshuset ligger i et parkrum med offentlig adgang fra Ordrupvej. Afvanding af tage og friareal sker lokalt (LAR) til en lille sø, og bidrager dermed til kommunens generelle klimatilpasningsplan. Bernstorffsvej Hellerup Mobil Støt vores annoncører de støtter os KIG juni

16 Kalenderen August Week-end d Concensus 3 på Hindsgaul Slot over temaet Regeringsgrundlag Se nærmere side 14 inde i bladet. Onsdag d. 28. kl. 11 Sensommertur til Bjørn Wiinblads kunstnerhjem Det Blå Hus. Se nærmere side 14 inde i bladet. September Søndag d. 1. kl Møde for nye medlemmer på Rådhuset. Der udsendes separat indbydelse Onsdag d. 4. kl Gentoftes skoler på Café Apoteket Formand for børne- og skoleudvalget Pia Nyring fortæller om udviklingen indenfor kommunens skoler. Gentofte er forsøgskommune og mange spændende initiativer er på bedding. Lørdag d. 7. kl Vangede Festival C har en stand. Mandag d. 16. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. med forberedelse af det forestående Landsråd og den kommunale valgkamp. Kun for HB-medlemmer. Weekend d Landsråd i Tivoli Congress Center, København Delegerede er valgt og får direkte tilsendt dagsorden mm. Alle medlemmer er velkomne som gæster og kan henvende sig til partikontoret på eller til Hanne Weng på tlf Læs mere på om stedet og arrangementet. Gæstebilletter kan fås på Hovedkontoret, i givet fald tal med Hanne Weng på tlf Oktober Tirsdag d. 22. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset om kommunalvalget. Mødet er åbent for alle medlemmer. November Tirsdag d. 5. Tværpolitisk møde Danmarks Naturfredningsforening Tid og sted annonceres senere Tirsdag d. 19. Kommunalvalg og regionsvalg Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffsvej med åbning et kvarter før mødets begyndelse. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor på tlf eller ID nr Regionsvalget Ved er opstillingsmøde i Storkredsen for Københavns Omegn blev den konservative liste til Regionsvalget d. 19. november vedtaget. Gentofte er flot repræsenteret med Hans Toft som nr. 2 på listen. Mette Abildgård blev opstillet som listens nr. 1. Politisk Tupperwareparty Arrangér et politisk hjemmemøde Invitér venner og bekendte og få en politisk debat i dagligstuen. Jeg (Casper) vil gerne finde ud af, hvad der betyder noget i jeres dagligdag, og hvilke sager der først og fremmest skal tages med i Folketinget. Er du interesseret så skriv en mail til kampagneleder Lise Rovsing:

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg Læs om: KV-Kandidaterne Udflugt GKUV C. Det konservative Folkeparti 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg 5. Michael Fenger 6. Lisbeth Winther 7. Thomas Rostrup 8. Lise

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag... OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl. 19.30 Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl. 19.30 Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl. 17-19 Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere