Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation"

Transkript

1 Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune

2

3 Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle folkeskoler i Danmark skal der hvert 4. år vælges medlemmer til skolernes bestyrelser. Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelserne består af 7-9 forældrerepræsentanter, mindst 2 repræsentanter for medarbejderne og mindst 2 repræsentanter for eleverne samt evt. op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreningsliv eller uddannelsesinstitutioner. Samtlige repræsentanter har stemmeret i skolebestyrelsen. Skolens ledelse deltager i bestyrelsens møder som sekretær uden stemmeret. Skolebestyrelsens arbejdsområde Skolebestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, lovgivningen og Byrådet har fastsat. Det er skolebestyrelsens opgave at afstikke overordnede principper for skolens virke. Det gælder såvel for det pædagogiske som det økonomiske område. Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, undtagen personale- og elevsager. Den fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem og forældrenes ansvar i dette samarbejde. Skolebestyrelsen godkender skolens budget. De principper, der vedtages i skolebestyrelsen, har stor betydning for skolens organisering og profil. Skolebestyrelsens arbejde og de beslutninger der tages er naturligvis underlagt Folkeskoleloven og de mål og rammer, som Byrådet har udstukket. Det er skoleledelsens opgave at gennemføre de beslutninger bestyrelsen tager på skolen. Hvem kan stille op som kandidat og hvordan gør man? Har du mod på og lyst til at gå aktivt ind i arbejdet i skolebestyrelsen, har du mulighed for at stille op som kandidat. Alle forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen, kan stille op som kandidat. Udover forældre med forældremyndighed kan følgende stille op til valget, hvis de fremsætter ønske herom overfor skolelederen: plejeforældre, der har haft barnet i pleje mindst et år personer, der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaveren stedforældre fædre, der bor sammen med mor og barn, hvis faderskabet er retsligt bevist den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedsindehaveren. Hvis du ønsker at stille op, skal du henvende dig på dit barns skole og

4 meddele, at du er interesseret i at stille op. Hvem kan stemme? Alle forældre, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på en af kommunens folkeskoler, kan stemme ved valget. Det vil sige, at også forældre til kommende børnehaveklasseelever kan stemme. Har man børn på flere skoler, kan man stemme på hver skole. Hvis du er i tvivl om stemmeretten, kan skolen rådgive dig. Inden valget bliver der på hver skole udfærdiget valglister. Disse vil ligge til gennemsyn på skolens kontor, og du kan henvende dig der for at få at vide, om du er optaget på valglisten Forældre, som ønsker at deres barn i kommende skoleår skal gå i 10. klasse på 10. klasseskolen Øresund, kan henvende sig på 10. klasseskolen Øresund og få indskrevet barnet, så vil det være muligt at stemme der. Er den unge skrevet ind på 10. klasseskolen Øresund, kan der ikke stemmes på den skole, hvor den unge går i 9. klasse. Som noget særligt er valgperioden på 10. klasseskolen Øresund kun ét-årig. Man kan således stille op både før, under og efter valgmødet. Kan alle kandidater blive enige om en prioriteret liste, er der tale om fredsvalg. Kan kandidaterne ikke blive enige om en prioriteret liste, skal der afholdes valg. Valget foregår som enkeltmandsvalg, hvor de kandidater, der får fleste stemmer, bliver valgt ind. Resten betragtes som suppleanter i rækkefølge efter det antal stemmer de har fået. Datoer for afstemningsperioden vil fremgå af kommunens hjemmeside og af hjemmesiderne på de enkelte skoler. De nyvalgte medlemmer af skolebestyrelserne tiltræder den 1. august. Hvordan vælges skolebestyrelsen I løbet af marts indkaldes alle forældre til et valgmøde på skolen. På mødet giver ledelsen en redegørelse for valgets regler. Kandidater har mulighed for at stille op på selve mødet, hvis de ikke allerede er opstillede. Kandidaterne kan præsentere sig og skolens forældre kan stille spørgsmål. I 2014 er sidste frist for kandidatopstilling den 4. april.

5 Skolebestyrelsesvalget Dit barns skole har brug for dit engagement! Af Børne- og Skoleudvalgsformand Hanne Berg Stil op til skolebestyrelsesvalget Skolen er en vigtig del af familiens hverdag. Du kan støtte dine børns skole ved at stille op som kandidat eller ved at møde op til valgmødet samt ved at afgive din stemme. Har du mod på og lyst til at engagere dig i udviklingen af dine børns skole, bør du absolut melde sig som kandidat til skolebestyrelsesvalget. Skolebestyrelserne har med vores decentraliserede skolevæsen en afgørende indflydelse på skolens dagligdag og virksomhed og dermed også på børnenes skolegang. Det er af stor betydning for kommunens brugerdemokrati at Byråd og Børneog Skoleudvalg får et kvalificeret med- og modspil fra skolebestyrelserne. Ny skolereform Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen indebærer en del ændringer i vores skoler, både med hensyn til timetal der bliver længere skoledage og med hensyn til indhold og organisering. Det er en stor opgave på den enkelte skole at finde sine ben i den nye reform. Hvordan skal den nye understøttende undervisning organiseres? Hvordan skal det omgivende samfund hentes mere ind i skolen? Hvordan organiseres skoledagen i en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske aktiviteter i fagene? Samarbejdet med forældrene Man ved, at samarbejdet med forældrene og forældrenes engagement i børnenes skolegang er vigtigt for børnenes succés i skolen. Skolebestyrelsen skal med den nye folkeskolelov fastsætte principper bl.a. for samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet og skal være med til at give bud på nye måder at opdyrke og udvikle samarbejdet. De fremtidige udfordringer Skolerne i Fredensborg Kommune skal klædes godt på til fremtidens udfordringer. I den nye valgperiode for skolebestyrelserne ligger der en lang række spændende arbejdsopgaver, som venter på at blive løst. Et par af dem kan nævnes her: Implementering af den nye skolereform på den enkelte skole Udvikling af samarbejdet mellem skoler og fritidstilbud inklusion Vi går en spændende fremtid i møde. Jeg kan kun opfordre jer til at være aktive omkring skolebestyrelsesvalget. Med venlig hilsen Hanne Berg

6 De nye udfordringer Af Lina Thieden, Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Samarbejde Skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene, og folkeskoleloven angiver en række områder, hvor forældrene skal have indflydelse. Det er klart, at en del af dette samarbejde sker i samspillet mellem den enkelte lærer eller lærergruppe og de enkelte forældre, men på mange områder er det forældrenes repræsentanter skolebestyrelsen der er samarbejdspartneren. Mål for skolerne Med den nye folkeskolereform er der formuleret 3 overordnede mål for skolernes virke: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis. Det bliver skolernes opgave hele tiden at holde sig disse mål for øje i forhold til den undervisning og de aktiviteter der foregår. Her vil skolebestyrelsen være en vigtig samarbejdspartner for skolens ledelse. Inklusion Man ved, at det har store omkostninger for børn og unge at blive udskilt. Alle har bedst af at høre til i det almene, i det store fællesskab. Derfor skal folkeskolen være mere inkluderende, noget der også understøttes af forskning. Det er regeringens målsætning, at skolerne skal inkludere 96% af alle elever i folkeskolen i I Fredensborg kommune er dette mål næsten nået, men der skal hele tiden være fokus på at fastholde det og udvikle rammer og værktøjer, der understøtter inklusion og undervisningsdifferentiering. Evaluering og tilsyn De nye skolebestyrelser skal forholde sig aktivt til evaluering af skolerne og tilsynet med skolernes virksomhed. Hvert andet år skal der udarbejdes en kvalitetsrapport, der giver en beskrivelse af status på skolens virksomhed, herunder en sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau og opfølgning på de enkelte skolers mål, indsatser og kvalitetsudvikling. Rapporterne skal give Byråd og skolebestyrelse mulighed for at træffe beslutninger om opfølgning på beskrevne forhold. At være med til at opstille mål, vurdere målopfølgning og udforme indsatser for skolens udvikling, vil være en spændende udfordring for de nye skolebestyrelser. Bak op om valget Der er med disse indsatsområder lagt op til en skolebestyrelsesperiode med mange spændende udfordringer. Derfor er det vigtigt, at der bakkes op om valget til skolebestyrelserne. Lina Thieden

7

8 Kontakt Spørgsmål kan stilles til Center for Skoler og Dagtilbud Fredensborg Kommune

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere