Borgermøde i Låstrup 26. januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde i Låstrup 26. januar 2015."

Transkript

1 Borgermøde i Låstrup 26. januar Låstrup Forsamlingshus/generalforsamling: 55 forventningsfulde gæster var mødt op til generalforsamling og borgermøde i Låstrup Forsamlingshus mandag aften. Aftenen indledtes med fællesspisning, hvor bestyrelsen havde tilberedt hamburgerryg, kartofler og arpargessovs, med tilhørende salat. Næstformand Ole Pedersen bød velkommen til årets generalforsamling i forsamlingshuset. Han fortalte om at år med flere tiltag for at gøre forsamlingshuset mere indbydende. Der er således renoveret bag scenen, og køkkenet er delvist udskiftet, så der er mere bordplads, bedre skabe og nye ovne. Endelig er der anlagt en gårdhave nord for forsamlingshuset, hvor man kan grille, lege eller opholde sig i forbindelse med fester i huset. Forsamlingshuset tog i 2014 dilettant op efter 10 års pause. Det viste sig at være en god succes. I alt 170 betalende gæster til de 2 forestillinger betegnes som over forventning. Der er derfor taget initiativ til endnu en dilettantforestilling den 21. marts Aktørerne er allerede ved at forberede og øve sig. Bestyrelsen har sammen med virksomheden Kunsten at redde liv taget initiativ til at få en hjertestarter til byen. Der er samlet penge ind fra virksomheder i byen og byens foreninger har bidraget til hjertestarteren. Desuden har vi fra uventet kant fået 2000 kroner, idet en skotsk statsborger efter besøg i Låstrup for 3 år siden har doneret dette beløb til byen. Anledningen var, at hans fætters fly blev skudt ned af tyskerne for 70 år siden. I taknemmelighed over den måde, som lokalområdet har håndteret flyvergraven og vedligeholdt historien, ønskede han at give et bidrag til byen. Pengene blev i den forbindelse givet til en hjertestarter. Endelig har forsamlingshuset taget initiativ til, at Låstrup deltager i Fjordklyngerådet, der består af repræsentanter fra Nr.Rind, Sundstrup, Ulbjerg, Skals, Skringstrup og Låstrup. Der holdes et borgermøde mandag den 9. marts, hvor alle opfordres til at komme og give sine idéer for områdets fremtid til kende. Ole oplyste, at der planlægges en indvielse af gårdhaven og det nye køkken i Nærmere om dette senere, når datoen er fastlagt Han takkede de mange frivillige, der har hjulpet med at holde forsamlingshuset tilgængeligt og indbydende i Verner Nielsen for snerydning, Risgaarden for velvillig støtte til gårdhaveprojektet, Anna Mogensen for dagens lagkager og endelig bestyrelsen og bestyrelsens ægtefæller for stor hjælp til alle arrangementer i løbet af året. Kasserer Lone Mogensen kunne oplyse, at forsamlingshusets samlede regnskab gav et underskud på kroner. Dette dækker dog over, at der er renoveret scene og køkken for kroner, hvortil der er søgt støtte for Forsamlingshuset har med sine 131 medlemmer og ca. 65 årlige udlejninger en sund økonomi. Hun takkede Den Jyske Sparekasse i Skals for dels i støtte til renovering af scenen og endnu til renovering af køkkenet. Hun takkede også Viborg Kommune, der ud over det normale driftstilskud på har bevilget til renovering af køkkenet, samt har givet lovning på yderligere til gårdhaveprojektet. På valg til bestyrelsen var Rasmus Nielsen og Ole Pedersen. Begge modtog genvalg. Anna Mogensen modtog genvalg som suppleant. Morten Nielsen og Jan Rigtrup lod sig genvælge som foreningens revisorer. Dirigent Gunnar Vinther takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen og gav ordet til Morten Nielsen fra Låstrup Lokalråd.

2 Borgermøde i Låstrup. Låstrup Lokalråd Morten Nielsen præsenterede medlemmerne i Låstrup Lokalråd, der er sammensat af repræsentanter fra byens foreninger, Kulturcenter Værestedet, Borup Idrætsforening, Menighedsrådet og Låstrup Forsamlingshus, samt 3 menige medlemmer af lokalrådet. Rådet består i øjeblikket af talsmand, Rene Dalgaard Madsen, Morten Nielsen, Poul Johannesen, Ole Kruse, Lars Justesen, Gitte Øster og Ole Pedersen bød for lokalrådet på følgende arrangementer: Affaldsindsamling den 27. april, hvor 25 borgere mødte frem for at hjælpe med at holde vores lokalområde indbydende og fri for affald. Der bliver igen i 2015 en affaldsindsamling søndag den 19. april. Morten opfordrede alle til at møde op og få en gåtur på 1½ - 2 timer, eller hvad man selv synes, at der er kræfter til. Cykelstien til Skals er gjort færdig lige inden jul. Lokalrådet er glade for, at det endelig er lykkedes at få cykelstien ført helt til bygrænsen i Skals. Det har stor betydning for vores børnefamilier, at de kan sende børnene til skole og aktiviteter i Skals, men måske lige så vigtigt, at børnene fra Skals kan cykle til Låstrup og deltage i aktiviteter i Borup IF eller på Kulturcenter Værestedet. Viborg Kommune har anlagt cykelstien, men Låstrup Lokalråd har kæmpet for cykelstien. Bl.a. ved at få Hovedgaden vurderet trafikfarlig, og vi har også indgivet høringssvar i forbindelse med projektering. Ole Kruse fra lokalrådet har søgt kroner hjem til indkøb af maskiner, der kan lånes af byens foreninger. Der er således indkøbt en havetraktor med plæneklipper, fejekost og rive og desuden en buskrydder. I samarbejde med byfestudvalget har Låstrup Lokalråd afviklet årets Sct. Hans bål. Overlærer Ib Hansen, der i tidernes morgen underviste på Låstrup Skole holdt årets båltale. 150 var mødt frem til en hyggelig aften på Borup Stadion, hvor heksen traditionen tro blev futtet af og sendt til Bloksbjerg. Mobilmost fra Salling var på besøg i Låstrup for at moste vores æbler. Desværre var det et dårligt æbleår, og arrangementet blev ikke så velbesøgt, som vi havde håbet. Byens foreninger var eller stillet en økonomisk gulerod i sigte, idet 20% af omsætningen tilfaldt byens foreninger. Vi overvejer, om det skal gentages næste år. Første søndag i advent var der juletræstænding i forbindelse med vejgudstjenesten i Låstrup Kirke. Lokalrådet v. Ole Kruse og Morten Nielsen stod for tænding af juletræet med efterfølgende gløgg og æbleskiver i våbenhuset. 60 personer deltog i arrangementet. Rene Dalgaard Madsen tog initiativ til at søge om at Låstrup kunne blive Årets Lokalområde i Fokus i ansøgningen var gennemførelse af en 10 år gammel borgerplan og det frivillige arbejde, der siden da er præsteret i Låstrup. Alene regnskabet for 2013 viste, at der årligt arbejdes frivilligt i ca timer i byens foreninger, hvilket er helt exceptionelt i en lille by som Låstrup. Låstrup blev på baggrund af ansøgningen indstillet til finalen bestående af Skelhøje, Kjeldbjerg og Låstrup. Dermed skulle lokalrådet lave en præsentation af byen for politikerne i Kulturudvalget. Lokalrådet satte sig sammen og fik lavet en drejebog for arrangementet. Morten Nielsen gav udtryk for, at det havde været en fantastisk proces, hvor den ene gode idé gav næring til den næste. Det var et godt eksempel på den synergi, der kan opstå, når lokalrådet med bagland skal vise, hvad vi er i stand til i Låstrup. Vi synes selv, at vi fik skruet en god dag sammen, og det blev da også præmieret, da Låstrup blev udråbt til Årets Lokalområde i Viborg Kommune.

3 Morten takkede borgerne for den kæmpe opbakning, der fra byens borgere blev lagt i arrangementet. Alle flag var hejst gennem byen, der var aktiviteter i hver en krog af byen. Rigtig mange af byens borger deltog glade i arrangementet, der sluttede med pandekagebagning på Borup Stadion. Udnævnelsen til Årets Lokalområde medførte endnu et arrangement, idet vi skulle holde Åben Landsby i forbindelse med prisoverrækkelsen. Det arrangement blev arrangeret på Kulturcenter Værestedet, og var ligeledes velbesøgt. Låstrup har nu fået kroner, som vi i fællesskab skal finde ud af at bruge. Umiddelbart har lokalrådet tænkt, at vi skal have fornyet den borgerplan, der blev udarbejdet i 2004 og lanceret i Kort refereret fra den gamle borgerplan, kunne Morten oplyse, at følgende ting til dels er elementer fra planen. Fortov gennem Låstrup - Der er nu anlagt kantbane Chikaner ved indkørsel til byen - Der eretableret chikaner ved 2 indfaldsveje Cykelsti til Skals - Etableret af 2 omgange, hvoraf det sidste i år. Tunnel under Løgstørvej - Anlagt kort efter borgerplanen blev lanceret Udstykning af nye byggegrunde - Der er i øjeblikket byggemodnet 5 udsigtsgrunde Etablering af ny fodboldbane i Låstrup - Netop anlagt en ny fodboldbane. Indvies i 2015 Gennemføre tilflytterarrangement - Gennemført 2 tilflytterarrangementer i perioden Gårdhave ved forsamlingshuset - Netop færdiggjort i Indvies i Stisystem ved Låstrup - Etableret sti med spang til Skringstrup Erstatning for bagbutikken - Etablering af bjælkehytte i Enghaven Bredbånd til alle - EnergiMidt har tilbud om bredbånd til alle i byen Vieland omdannes til ejerboliger - Vieland solgt til privat invenstor i 2014 Lokalrådet syntes, at vi lavede en ambitiøs plan i Vi havde aldrig turdet tro på, at det i løbet af blot 10 ville lykkes at indfri så mange af vores store ønsker. Vi vil gerne bruge pengene på udarbejdelse af en ny borgerplan, der måske skal have fokus på aktivitet og samvær mere end på materielle ønsker. Vi afventer borgermødet den 9. marts 2015 i Låstrup Forsamlingshus og ser, om der er elementer fra det møde, der kan bygges videre på til udarbejdelse af en ny borgerplan. Borup Idrætsforening Lars Justesen fortalte om året der gik i Borup Idrætsforening. Regnskabet er ved at være færdig, og det ser ud til, at blive til et godt overskud fra det seneste år. Lars opfordrede alle, der gerne vil høre nærmere til de konkrete tal til at møde op til foreningens generalforsamling mandag den 9. februar 2015, kl Fodboldmæssigt var klubbens førstehold både på herresiden og på damesiden i SUB09 tæt på oprykning i efteråret. Det lykkedes lige præcis ikke, men det skabte rigtig mange spændende kampe, så der var noget at følge med i for de fodboldinteresserede. Niels Klavsen fortsætter trænergerningen, men nu sammen med Søren Offersen, der bliver kommende sæsons assistenttræner. På damesiden er det igen blevet til ny træner, idet Lars Løvig sammen med Else Astrup skal træne damerne. Det bliver spændende at se, om det lykkes nogen af holdene at rykke op i den kommende sæson. Borup Idrætsforening er meget stolte af, at kunne præsentere en ny bane i den kommende sæson. Den blev anlagt i efteråret 2014, og vi håber, at den kan indvies i forbindelse med byfesten. Banen går allerede

4 under betegnelsen Kommunens flottest beliggende fodboldbane, så vi glæder os til at kunne tage den i brug. Igen i år blev årets byfest med temaet Afterski en god succes. Alle dage var rigtig godt besøgt, hvilket også kunne ses på årets overskud, der betegnes som meget tilfredsstillende. Der blev lagt rigtig mange timer i arrangementet, så dejligt, at arbejdet også kaster lidt penge af til at stille faciliteter og mandskab til rådighed for vores fodboldspillere. I 2014 tog vores herrespillere initiativ til at sælge målaktier. Dels var der gode gevinster til køberne, og dels var der glæden ved at støtte det gode arbejde for at skabe gode forhold for vores fodboldspillere. Det er ikke så let at skaffe erhverssponsorer længere, som det har været. Derfor er det nødvendigt at se efter nogle private sponsorer. Målaktiesalget blev en god succes, som følges op i Man kan henvende sig på vores hjemmeside og facebookside, hvis man har lyst til at støtte foretagendet. Når man køber en målaktie støtter man klubben med 5 kroner pr. mål, som det udvalgte hold scorer. I 2015 skal der ske lidt ekstra vedligehold af vores inventar og faciliteter, ligesom vi skal se, hvor meget der skal gøres på den nye bane, inden den er klar til fodboldspillerne. Lars Justesen takkede alle for en kæmpe frivillig indsats i 2014, og håber at lige så mange har lyst og lejlighed til at støtte op om vores klub i Kultorcenter Værestedet. Ole Kruse deltog i borgermødet fra Kulturcenter Værestedet. Han fortalte om Kulturcenter Værestedets mange gode tilbud til byens borgere og til besøgende udefra. Der er dagligt åbent i kulturcenterets mange værksteder, og mange mødes på stedet for at hygge sig og have fælles aktiviteter. Fitnesscenteret har dagligt besøgende og det er et billigt alternativ til de større byers smarte centre. Der er mulighed for at øve sig i træsløjd, bogbinding, nørdleklub, vævestue, gymnastik, billardspil osv. Kulturcenteret holder jævnligt fællesspisninger som ålegilde, luciaoptog, fastelavn og flere andre fester. Desuden bruges kulturcenteret af lejrskoler, der har fået øjnene op for vores lokalområdes unikke natur og gode beliggenhed. Bestyrelsen forsøger at samle nogle forslag til aktiviteter og madplaner, der kan genanvendes af lejrskoler og foreninger på træningslejr. F.eks. var Viborg Svømmeklub på rystesammentur med 70 deltagende børn plus mange frivillige hjælpere. Der arbejdes med at lave en ny hjemmeside, der kan oplyse interesserede om stedets faciliteter, priser og muligheder. Kulturcenter Værestedet holder generalforsamling den 23. marts 2015, kl Alle opfordres til at dukke op og give sine idéer og forslag til kende. Åben debat: Leif Nielsen fortalte, at beboerne på Brinken har dannet en grundejerforening. Formålet er at tage hånd om Brinkens fællesområde. Bl.a. har beboerne til hensigt at tynde ud i de højre bøgetræer, der står på fællesområdet oven for savværket.

5 Jane efterlyste et overblik over stisystemer, der kan anvendes til gåture og stier, der kan anvendes til ridning. Det er svært at se som tilflytter, hvor man er velkommen og under hvilke betingelser. Det er et godt forslag, som fint kan medbringes til det kommende møde om Fjordklyngen den 9. marts i Forsamlingshuset. Svend Mogensen gjorde opmærksom på, at bøjlerne ved vores byskilte er ret rustne. Han spurgte, om ikke der kan laves skilteportaler med både byskilt og et skilt, der viser, at Låstrup blev Årets Lokalområde i Jane fulgte op og spurgte, om ikke en lokal kunstner kunne lave en flot byport ved vores indfaldsveje. Igen et godt forslag, der kan arbejdes videre med i Lokalrådet. Morten oplyste, at det ikke længere er tilladt at sætte andre typer skilte op sammen med byskiltet, idet det er en færdselstavle. Vi undersøger mulighederne for at få pyntet skiltene op. Henning Vindstrup spurgte til planerne i den tidligere borgerplan, hvor der var indtegnet en fartdæmpende chikane midt i byen ved stenhuset. Han oplever, at bilerne kører meget stærkt gennem byen, selv om der er lavet chikaner i begge ender af byen. Igen en idé, der kan medbringes i en ny borgerplan. Gunnar Vinter spurgte til muligheden for at få udvidet Vievej, idet der er meget tung trafik til stutteriet og de øvrige større gårde i området. Igen et forslag, der kan indgå i en kommende borgerplan eller direkte til Viborg Kommune. I øjeblikket taler Vievej for sig selv med opkørte rabatter og mudder på vejen over en længere strækning. Referent Morten Nielsen Tlf

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nye muligheder for at få pulsen op

Nye muligheder for at få pulsen op Gundsømagle Landsby Vores landsby, vores frentid GUNDSØMAGLE LANDSBYNYT APRIL 2015 ÅRGANG 7, 10. UDGAVE Nye muligheder for at få pulsen op Idrætsforeningen G77 starter Fittness Center Læs mere inde i bladet

Læs mere

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling Side 1 af 8 REFERAT Emne: Ordinær generalforsamling Mødeleder: Dirigent Carsten Carstensen Referent: Brian Marcussen Dato: Torsdag den 27. februar 2014 Tidsrum: 20.00 21.00 Sted: Tinglev hallen, Nørremarken,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere