Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder"

Transkript

1 Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne med denne brochure præsentere Børnehuset for kommende og interesserede forældre og benytte lejligheden til at invitere til et gensidigt, åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde. Mange venlige hilsner Solveig Kjærgaard Leder 1

2 Hvem er vi I 1987 valgte Børnehuset på eget initiativ at blive den første integrerede institution i Aarhus Kommune for børn i alderen 0 6 år. Vi valgte at blive en integrerede institution, fordi vi tror på, at det giver os optimale muligheder for at skabe et godt trivsels- og læringsmiljø for dit barn, hvor vi kan følge barnet helt frem til det forlader Børnehuset og er klar til at starte i skole. Samtidig er det en fordel, at barn og forældre kun skal forholde sig til én daginstitution og undgå et daginstitutionsskift, når barnet fylder 3 år. Vi er bevidste om, at der er store forskelle på børn mellem 0 6 år, så derfor har vi inddelt institutionen i to aldersgrupper fordelt på to stuer. På den måde kan der både skabes ro, rum og tid til de små børn, og der kan gives passende udfordringer til de større børn. Indretningen giver os dermed mulighed for at tage hensyn til barnets forudsætninger. Børnene har mulighed for at bevæge sig frit rundt i huset, når de har mod på det, og det er vores erfaring, at det indbyrdes samspil på tværs af aldersgrupper har stor betydning for både de små og store børns udvikling. De profiterer meget af hinandens samvær og er ressourcer for hinanden. Fakta om Børnehuset Børnehusets åbningstider 46 børn fordelt på 2 basisstuer: Mandag torsdag: 06:30 17:00 Spiren for 0 2 år: 14 børn Fredag: 06:00 16:30 Solen for 3 6 år: 32 børn Hører under Trøjborg Dagtilbud, Faste lukkedage som består af 6 institutioner De tre dage før påske Dagen før Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag Mellem jul og nytår Uge 29 og 30 2

3 Det pædagogiske arbejde Vi ønsker, at dit barns daginstitution ikke blot er et passivt opbevarings- eller pasningssted. I Børnehuset er det personalets opgave, i samarbejde med jer forældre, at sørger for dit barns trivsel, læring og udvikling. Vi påtager os gerne opgaven som medansvarlig for dannelsen af børnenes personlige, følelsesmæssige, sociale og kropslige kompetencer. Sammen erobrer vi verden Det er vores grundlæggende opfattelse, at barnet som udgangspunkt er et kompetent individ, som er i stand til at udtrykke egne følelser, ønsker og behov. Børn griber selv ud efter verden og fylder sig selv ud med erfaringer og viden, hvis de får tid, plads og mulighed for det. Vi mener derfor, at de bedste betingelser for børnenes læreprocesser skabes af børn og voksne i samspil. Det er vores hovedansvar at have overblikket over det enkelte barns udvikling, så vi kan give barnets den støtte, det har behov for. Vi skal erobre verden sammen med dem, og sørger for, at de får oplevelser, der pirrer deres nysgerrighed, sanser, fantasi og følelser. Det betyder, at vi nogle gange skal gå forrest, andre gange ved siden af, men også kunne holde os i baggrundet, når barnet udforsker verden på egen hånd. Vi ønsker at skabe et Børnehuset: Hvor voksenperspektivet og børneperspektivet er to ligeværdige størrelser, der danser sammen i én stor bevægelse, og som i fællesskab forvalter et godt børneliv. Hvor der er tid til forpligtende og følelsesmæssigt samvær f.eks. tid til omsorg, tid til at lytte, tid til at opleve sammen, tid til knus og kram og blive læst af en voksen med varme følelser og varme blikke. Hvor vi stoler på børnene og har tillid til deres egne vurderinger. Børn viser ofte selv vejen, hvis de får tid og ro. Hvor der er respekt for barnets personlighed, meninger og følelser. Det kræver, at de voksne formår at se verden med barnets øjne og i barnets perspektiv. Hvor det enkelte barn bliver set, hørt og ankerkendt som den særlige person, det er. Vi ved, at hvis børnene bliver mødt på denne måde, vil de få større selvfølelse og selvtillid. 3

4 Hvor børnene får mulighed for at få succesfulde oplevelser, så deres selvværd udvikles jeg kan jeg vil jeg tør. Hvor der ikke er mange absolutte regler, men hvor vi tager afsæt i den enkelte situation og handler ud fra den. Hvor personalet er nærværende, engageret og medlevende, så de kan inspirere og motivere børnene. Hvor det er fantasien og mulighederne, der styrer hverdagen og ikke vanen og begrænsningerne. Hvor der er grobund for et godt samvær og mange nære venskaber også på tværs af alder. Det er vigtigt, a hvert enkelte barn kan indgå i relationer på tværs af alder og har en følelse af at høre til og blive en del af fællesskabet. Hvor det ikke kun er aktiviteter og oplevelser sat i gang af voksne, der har værdi, men også børneorganiserede aktiviteter f.eks. børns leg. Barnet lærer først og fremmest gennem leg, hvor de bearbejder og integrer deres viden om sig selv og verden. Hvor der er gode inspirerende, udfordrende legerum og væresteder både ude og inde. Det er vores mål, at Børnehuset forbliver et hus, der skaber nye ideer og visioner, og hvor nytænkning og fleksibilitet florerer. 4

5 Forældresamarbejdet Det kan være en stor omvæltning for hele familien, når barnet starter i en daginstitution. Børn og forældre skal forholde sig til nye børn og voksne, og der kan være behov for at skabe en ny rytme i familiens hverdag. Lær hinanden at kende For at gøre denne overgang nemmere tilrettelægger vi sammen med jer barnets start i Børnehuset. I forbindelse med opstarten vil I eksempelvis: - Modtage et personligt velkomstbrev - Blive inviteret til et kort lær hinanden at kende møde, hvor I har skrevet en lille biografi i forhold til jeres barn samtidig med at I vil få information om Børnehusets rytme og praktiske oplysninger - Få udleveret værdiggrundlaget, som er nøglen til at forstå vores pædagogiske arbejde - Få tildelt 2 kontaktpersoner, som har ansvaret for at følge dit barn i opstartsfasen, og som vil sørger for, at I føler jer trygge og godt modtaget. - Få tilbudt en forældresamtale efter 3 måneder, hvor vi snakker om barnets første tid Det mest afgørende, som skete for os, da vi var børn, var, at der var kærlige øjne, som så os. Så os med glæde og varme. Ikke fordi vi havde de og de gode egenskaber, men bare fordi, vi var til. Johannes Møllehave 5

6 For at involvere familien i Børnehuset arrangerer vi bl.a.: - Forældremøder - Fælles kaffe/te eftermiddage - Fællesspisning - Temaaftener - Luciafest - Forældresamtaler med henblik på barnets status og udvikling Forældre er altid velkomne til at opholde sig i Børnehuset og tage aktiv del i hverdagen sammen med egen og andres børn. Forældresamtaler Vi afholder forældresamtaler for at skabe en dybere dialog mellem forældre og Børnehusets personale. Udgangspunktet for forældresamarbejdet og samtalerne er, at forældrene ved mest om deres børn, mens personalet har en faglig viden om børns generelle udviklingsbehov. Derfor er den fælles dialog og refleksion afgørende for, at der kan skabes en helhed i barnets liv. Bestyrelse og forældreråd I Trøjborg Dagtilbud, som består af 6 institutioner, er der oprettet en fælles dagtilbudsbestyrelse og et forældreråd i hver institution. Formålet med dagtilbudsbestyrelsen er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke og på tværs af alle institutioner i dagtilbuddet. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede tilbud. Formålet med forældrerådene i de enkelte institutioner er at sikre forældre indflydelse på principperne for institutionens daglige virke. Forældrerådet fungerer derudover som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. 6

7 Dit barns hverdag Børnehuset består af to stuer med børn i forskellige aldersgrupper. Derfor er hverdagen også forskellig på de to stuer. Dagen starter dog for alle der møder tidligt med morgenmad på Solen. Forældre er også velkomne til at få en kop kaffe eller te, hvis de har tid. Sidst på dagen samler vi de tilbageværende børn fra de to stuer og afrunder dagen med et hyggeligt og roligt samvær evt. med bøger eller sange. Børnehusets to stuer: Spiren for 0 2 år Solen for 3 6 år Der er 14 børn på Spiren og 32 børn på Solen Hverdagen på Spiren På Spiren prioriterer vi det nære og det trygge. Hverdagen på Spiren skal kendetegnes ved, at barnet er medskaber af sin hverdag, og at der er så få afbrydelser som muligt. Vi mener, at det er vigtigt, at vi voksne ser, lytter, forstår og støtter Spirebørnenes egne initiativer i deres eget tempo. Vi overlader ikke børnene til sig selv, men støtter dem i det, de gerne selv vil eller kan. Vores fornemste opgave er at give børnene rum og tid til at undersøge, lade sig inspirere, eksperimentere og give dem mulighed for at lege for sig selv og med hinanden. Ligeledes er vi med til at udvide deres oplevelser ved f.eks. at arrangere ture ud af huset, lave sanglege, lege med ler og maling. Vi lægger også stor vægt på udelivet og tilstræber, at børnene er ude hver dag, da det giver nogle andre muligheder for fysisk udfoldelse og sansemæssige erfaringer med bl.a. jord, vand, sand osv. Sidst på formiddagen spiser vi frokost sammen. Frokost er en god mulighed for at støtte børnene i at være selvhjulpne. Børnene inddrages i at hjælpe med at hente rullebord, dække bord og hælde mælk og vand fra kanderne. Efter frokost leger børnene på stuen eller i hele huset indtil de børn, der har brug for søvn bliver puttet. 7

8 Legen er børnenes største kilde til læring, derfor skal vi skabe rammer der appellere til alle deres sanser. Efterhånden som børnene vågner får de tilbud eftermiddagsmad, som forældrene er ansvarlige for. Derefter leger de, indtil de bliver hentet. Hverdagen på Solen Børnene på Solen har behov for a få oplevelser og udfordringer uden for de vante omgivelser. Derfor bestræber vi os på at tilbyde dem mulighed for at opleve hinanden og verden i et nyt perspektiv. Der er næsten hver formiddag en gruppe børn ude af huset. Vi tager eksempelvis på turer til museer, naturcentre, trampolinhal, skoven eller stranden. De børn, der bliver tilbage i huset, har mere plads til deres lege og ro til at knytte nye venskaber eller finde på nye lege med andre. Mellem 11:30 12:00 deles børnene i små spisegrupper, så der kan skabes gode rammer for en god spisekultur med nærvær og fordybelse. Vi tilstræber, at de børn, der ikke har været ude i løbet af formiddagen, kommer ud over middag. Om eftermiddagen tilbydes børnene et eftermiddagsmåltid, som forældrene er ansvarlige for. Sidst på dagen leger børnene eller deltager i forskellige aktiviteter. I løbet af dagen er vi meget opmærksomme på, at motivere børnene til eksempelvis at tage tøj på, rydde op, vaske hænder før måltider og etablere gode relationer til de andre børn, som baserer sig på gensidig respekt. 8

9 Personalets værdier Personalet i Børnehuset er kendt for at være kompetente, engagerede og dynamiske personer og for at være på forkant med den pædagogiske udvikling. Vi tror, at dette er et resultat af, at vi har fokus på: 1. Værdien af hvad god ledelse betyder For os er den gode leder teambuilder og kan som en dirigent få et stort orkester til at spille sammen. Det indebærer at kunne tænke i helheder, trække i samme retning og skabe rammer, så personalet kan yde deres bedste. God ledelse er samtidig synlig ledelse, som fremstår som forbillede, og som kan give kvalificeret med- og modspil. Vi tror på, at den enkelte medarbejder skal motiveres, udfordres og støttes positiv ved coaching, spejling og sparring både fagligt og personligt. Vi sætter fokus på at skabe en samtalekultur, hvor vi er hinandens øjne, ører, hjerter og hjerner, da det både giver større indsigt og udsyn. Dialog og refleksion åbner for hinandens stemmer. 2. Den enkelte medarbejders personlige kompetencer I Børnehuset tager vi udgangspunkt i, at alle er forskellige og samarbejder i dagligdagen som ligeværdige kollegaer i et arbejdsteam, hvor vi anvender og udfordrer hinandens forskellige kompetencer, erfaringer og viden. På denne måde skabes et frugtbart arbejdsmiljø, hvor alle tager ejerskab og medansvar, og hvor det syder af energi, glæde og stolthed. Vi er også bevidste om det værdifulde i at have begge køn ansat, både i forhold til børnenes kønsidentifikation og til den alsidighed, det skaber i personalegruppen. 3. Høj faglighed I Børnehuset er den pædagogiske udvikling og høj faglighed i højsædet. Vi drøfter løbende pædagogiske temaer og emner, så vi kan fastholde vores overordnede mål. For at holde os på forkant med udviklingen inden for pædagogikken sørger vi for at få tilført ny viden og nye færdigheder ved at deltage i kurser, foredrag og studierejser og ved at lade os inspirere af andre faggrupper. Desuden laver vi hver år en individuel statusopgørelse i personalegruppen og evaluerer den pædagogiske indsats i forhold til forældre, børnegruppen og personalet. 9

10 Traditioner Hvert år laver vi fælles temaer eller projekter, som samler hele huset. Det kan eksempelvis være cirkus eller skovuge. Vi fejrer fastelavn med udklædning, tøndeslag, sang og fastelavnsboller. Til påske markerer vi forårets kommen og pynter med forårsblomster, maler æg og klipper gækkebreve. Julen fejrer vi på den traditionelle vis. Solens børn får bl.a. besøg af nisserne Tin og Ton, som kommer med børnene hjem, mens Spiren får besøg af Nissefar og Nissemor. Vi har også igennem mange år haft tradition for at gøre brug af specialister udefra. Det kan f.eks. være musikpædagoger, billedkunstnere, dramapædagoger, naturvejledere eller eventyrfortællere. De er for os en slags øjenåbnere, som viser en ny måde at arbejde på, så alle både store og små får fælles inspiration, som kan bringes ind i hverdagen. 10

11 Der er ingen, der siger, det er let at finde en plads i livet og ikke kun leve som marionet men bruge det, man fik givet. Så livets store mangfoldighed bliver til en dejlig buket af blomstrende forskellighed, fra den enkeltes palet. Solveig Kjærgaard Børnehuset Herluf Trollesgade Aarhus N Tlf: Læs mere om Børnehuset på vores hjemmeside Børnehuset Trolle 11

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere