SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd"

Transkript

1 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 1 SOLBJERG NU Februar årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste I sne og sludi skal Foto: Bjarne Lampe punkt i solbjergskoven med et kik over Gammel Solbjerg og Fastrup. Foto: Benny ØSterGaard nyt fra Fællesrådet...side 3 til 7 Lions Club donerer penge til ny bus til lokalcentret...side 5 Solbjergskolens Venneforening Familiebanko...side 11 Sporten...side 19 til 25 KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJerG nu

3 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 3 nyt Fra FæLLeSrådet BORGERMØDE I GRØNLØKKEHALLEN I TRANBJERG KL Emnet var: Den kommende Beder-Bering vej tillæg nr. 43 til Kommuneplan Dagsorden: 1. Velkomst ved rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz 2. Gennemgang af mødet historik hvad er til debat mm. ved kommuneplanchef Niels-Peter Mohr 3. Gennemgang af vejprojektet linjeføringerne A, B1 og C 4. Mulighed for snak ved borde i salen om de nævnte temaer 5. Opsamling og mulighed for spørgsmål i plenum til rådmanden og kommunens fagfolk 6. Afslutning og tak for fremmødet Den offentlige høring afsluttes den 28. februar 2015, hvor der kan indsendes bemærkninger til materialet i høring. Der var et stort fremmøde over 500 deltagere inkl. repræsentanter fra Solbjergområdet, så der er ingen tvivl om, at der fortsat hersker stor interesse til dette projekt. For godt fire år siden, hvor der var indbudt til et borgermøde om samme emne, kom der så mange, at mødet måtte aflyses efter krav fra brandmyndighederne. Nu drejer det sig om valg af linjeføring, som mange borgere i området har efterlyst mange gange og ikke uden grund, da det er svært at leve i uvished om, hvem der bliver berørt ud fra den linjeføring, der bliver valgt. Her er der lavet et stort, godt og grundigt arbejde, hvor mange sten er blevet vendt. Fortsættes næste side SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 31. januar mandag den 5. januar 2015 lørdag den 28. februar mandag den 2. februar lørdag den 28. marts mandag den 2. marts S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 31. januar SOLBJerG nu 3

4 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 4 nyt Fra FæLLeSrådet Fortsat fra side 3 Der er mange forhold, der skal tages i betragtning som f.eks. bestående vejnet, banelinjer, byggelinjer, støjforhold, forhold til naturen, oldtidsminder/gravhøje, som sammen med mange andre forhold har været inddraget i VVM- undersøgelsen. Dette vejprojekt er også udvidet til overordnet trafik fra Oddervej samt tilslutning til motorvejsnettet, så der er mange hensyn at tage, og det er et stort projekt. Byrådet har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til valg af linjeføring, hvor alle tre forslag er med i vurderingen. derfor er dette borgermøde også vigtigt ud fra de reaktioner, der kan komme på dette møde og den kommende tid, hvor specielt C-linien, som ligger væsentlig sydligere end de to andre, indeholder væsentlig flere og dyre hensyn end de to andre forslag. Men alle tre linjeføringer indeholder forskellige konsekvenser. På den baggrund forventes det, at byrådet træffer beslutning om valget i dette efterår. Efter pausen var der lejlighed til at stille spørgsmål fra forsamlingen, hvor der ikke unaturligt kom flere kritiske spørgsmål til forløbet og den langvarige proces, samt uddybende spørgsmål til alle tre linjeføringer, som også gik på finansieringen af projektet, hvor der ikke fra panelet kom klare svar udover henvisning til de årlige anlægsbudgetter i Aarhus Kommune. Så situationen er altså den, at alle tre linjeføringer fortsat er i spil, hvor den lokale debat i den kommende tid i høringsperioden frem til 28. februar 2015 er vigtig og skal anvendes aktivt for at få gennemført dette projekt, som har sin oprindelse helt tilbage til midten af halvfemserne, hvor fællesrådene i Aarhus Syd deltog og frem til nu. Aarhus Kommune var i starten inviteret med i forhandlingerne, da Aarhus Amt var den ansvarlige for området på det tidspunkt. Høringssvar fra Solbjerg Fællesråd til Midttrafiks høring af køreplaner Som indledning vil vi gerne oplyse, at vi har fået mange henvendelser fra Solbjergs borgere til den nye køreplan og specielt for linje 20, som nu går videre til Midttrafik i dette høringssvar sammen med andre betragtninger, hvor der er samlet megen utilfredshed op fra borgerne i Solbjerg, hvor den nye køreplan atter giver indtryk af forringelser, ligesom vore tidligere indsendte ønsker ikke er slået igennem hos Midttrafik til gavn for udkantsområdet Solbjerg beliggende i Aarhus Kommune. Solbjerg har gennem de senere år haft en rigtig god vækst, som p.t. er bremset på grund af uklarheden om Togfondens fremtid. Det har desværre også ramt Solbjerg. Men fakta er, at Solbjerg har rigtig mange pendlere hver dag fra Solbjerg til andre steder i Aarhus-området, som må tage bilen på grund af, at den kollektive trafik er for dårlig, hvor forringelsen nu fortsætter med, at knudepunktet Harald Jensens Plads falder ud på line 20, hvilket giver en klar forringelse for vore pendlere på ca. 6 minutter, og det betyder meget (se blot de nye togplaner). Altså en klar forringelse med tidsspilde på andre områder for de brugere, der skal skifte til andre linjer. Her er det klare ønske at få en direkte linje til Aarhus over Harald Jensens Plads. Tidligere har Solbjerg Fællesråd peget på forringelsen med, at linje 20 kørte udenom Viby Torv, og nu fortsætter dårligdommen så med nedlægning af Harald Jensens Plads for linje 20, og i denne sammenhæng må vi ikke glemme de mange elever/studerendes behov til de forskellige uddannelsessteder, som også har brug for effektiv transport. Udvidelse af ruten for linje 20 I beskrivelser og løfter i forbindelse med lokalplan nr. 854 for begge sider af Solbjerg Hedevej fremgår det klart, at linie 20 i takt med udviklingen af byggeri og etablering, hvor der i dag er tæt bebygget, så skulle ruten for linje 20 omlægges en smule, så den kørte rundt på Hasselvangen, hvilket er en beskeden udvidelse på nogle få minutter, men til stor gavn for beboerne. Solbjerg Fællesråd har fremført dette ønske flere gange, og derfor er tiden inde til gennemførelse af denne forbedring for beboerne i Solbjerg. Hvornår bliver det til noget?? Det kan ikke være rigtigt, at skatteyderne i 4 SOLBJerG nu

5 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 5 nyt Fra FæLLeSrådet Solbjerg i den grad skal stå model til forringelser og have det så svært at få de lovede forbedringer, der er behov for. Det samme gælder for natkøreplanen Der skete ganske vist en beskeden forbedring sidste år, hvor en enkelt afgang kørte igennem om lørdagen med en forlængelse fra Tranbjerg, men det er ikke nok. Solbjerg har mange unge mennesker, men det gælder også andre aldersgrupper, som gerne vil have mulighed for at komme hjem med bussen, når de har deltaget i aktiviteter i Aarhus bymidte. Derfor må vi igen stille krav om udvidelse af natturene lørdag, så Solbjergs borgere også kan nyde godt af den kollektive trafik, som skatteyderne i Solbjerg er med til at betale. Som vilkårene er, så har Solbjerg den dårligste dækning af den kollektive trafik i Aarhus SYD, og det er langt fra tilfredsstillende. Derfor må vi opfordre Midttrafik til at se på denne sag igen. Det er ikke godt nok for helheden i en god kollektiv køreplan i landets næststørste by, hvis målet er at få flere passagerer med i den kollektive trafik som tilfredse brugere. Herudover har Solbjerg fortsat det store ønske, at Solbjerg indgår i Midttrafiks busplan som helhed. En stor del af busbetjeningen i Solbjerg sker med betjening af den regionale bus rute 202 det gælder en stor del af midtbyen og Fastrupområdet, og hvor der er et Hul, uden nogen form for dækning. Det er ikke rimeligt, og det er til stor ulempe ikke mindst for de ældre i Solbjerg. Det ønsker Solbjerg bliver ændret, så der bliver acceptable forhold på højde med Tranbjerg, Mårslet og Beder-Malling. Solbjerg har ventet længe nok! Med venlig hilsen SOLBJERG FÆLLESRÅD /Finn Krogslund Jensen (formand) brugerrådet ved lokalcenter solbjerg takker lions Club, solbjerg for donation på kr. til den nye bus SOLBJerG nu 5

6 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 6 nyt Fra FæLLeSrådet Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg en mand er ved at blive for gammel, når han kigger på menukortet, før han kigger på serveringsdamen. Anonym LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingelise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Fitness Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Solbjerg Hovedgade 11 Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). Åben fra 6 til 22 alle dage året rundt 6 SOLBJerG nu

7 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 7 tilmeldingjonna Torsdag den 12 februar Fritidscentret kl Mød H.C.Vartenberg som underholder med et program, som han har kaldt: Mit liv som Showbizze. HUSK Generalforsamling torsdag den 9. april kl Gratis kaffe/te og kage. Medbring ikke kop/ vi vasker op. Læs mere i næste nummer af Solbjerg NU JA til linjeføring A Bering Beder vejen Det er nu, der skal tages stilling til linjeføringen af Bering Beder vejen. Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S) samt embedsmændene peger på linjeføring A som den bedste løsning. Især hvis den udbygges med en tilslutning fra Obstrupvej. Alternativet linjeføring C, vil være alt ødelæggende for Ravnholt som lokalsamfund, idet byen bliver delt i to. Gå ind på hjemmeside og skriv under: ravnholt, tiset og Bryggervangens Borgerforening SOLBJerG nu 7

8 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 8 LOkaLCenter SOLBJerG Tirsdag den 10. februar kl Fællesspisning Onsdag den 11. februar kl Jysk Tøjsalg Onsdag den 18. februar kl Musikalsk foredrag om Tommy Seebach ved Erik Sletting. Pris 40,- kr. incl. kaffe Mandag den 23. februar kl Syng sammen Hundslund Mazurkaband/Knurrifas. Pris 40,- kr. incl. kaffe Onsdag den 25. februar kl Banko Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg, Bøgevangen 28. Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 28. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Brugerrådets hjemmeside: Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Næstformand: Anders Fallentin. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Knud Hartmann Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Poul Smed. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft SOLBJerG nu

9 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 9 LOkaLCenter SOLBJerG SOLBJerG nu 9

10 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 10 LOkaLCenter SOLBJerG Linedance Tirsdage kl. 14 Vi mødes i Fritidscentret Solbjerg Hovedgade og danser en time. Derefter er der socialt samvær, hvor vi drikker kaffe. Pris for 10 gange er kr. 250,00 - og kaffen betales med kr. 5,00 pr. gang. Nye dansere er velkomne. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. brugerrådet solbjerg lokalcenter Vibsen Bach Hansen 10 SOLBJerG nu

11 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 11 SOLBJerG nu 11

12 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 12 I/S Vandværket Fastup mark Ordinær generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 kl i fritidscentret sal 2 dagsorden ifølge vedtægterne Pkt. 1 Valg af dirigent Pkt. 2 Bestyrelsens beretning Pkt. 3 det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Pkt. 4 Budget for det kommende år Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er: erik Varbøl Gert Høgh Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleanter På valg er: knud thomsen Pkt. 8 eventuelt Vandets hårdhed ºdh 13,6 12 SOLBJerG nu

13 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 13 SOLBJerG nu 13

14 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 14 Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester danske MaLerMeStre Malerfirma kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS 14 SOLBJerG nu

15 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 15 egnsarkivet/biblioteket Vi har brug for dig Alle arkivets medlemmer er nu godt i gang med at lægge billeder ind i Arkibas 5, der er en ny samlet database over alle danske lokalarkiver. Hvor langt man er med at indskanne billeder og dokumenter på de forskellige egnsarkiver er nok individuelt. På Solbjerg Egnsarkiv er vi stort set færdige med at lægge Tulstrup Sogns billeder ind, og er nu godt i gang med at lægge Hvilsted Sogn ind. Så mangler vi Astrup og Tiset sogne. Jeg var nok lidt optimistisk, da jeg på et tidspunkt gav udtryk for, at vi nok var færdige i Det strækker sig nok længere frem og senere er der også alle dokumenterne, som vi har liggende, der skal registreres. Så der er masser af frivilligt arbejde til mange år frem. Så skulle du have lyst til at arbejde i arkivet, er du meget velkommen. Mens vi arbejder med Arkibas 5 har vi stadig tid til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om gamle dage i de 4 sogne omkring Solbjerg. Så kom ned på Solbjerg Bibliotek i Arkivets åbningstid på mandage fra kl Vi påtænker at lave en Facebook-gruppe, hvor man kan spørge om gamle billeder og dokumenter og også selv lægge billeder ind, man gerne vil have belyst f.eks om nogle kender de mennesker, der er på billederne, og hvor de kommer fra. Gruppen kommer til at hedde Solbjerg i gamle dage Hjemmeside: Eventyrskattejagt Åhh nej, drilske kræfter har været på spil i biblioteket, og nogle af tingene fra eventyrbøgerne er sluppet ud. Bl.a. det giftige æble fra Snehvide, træskoen fra Klods Hans og prinsessens ært er væk! Kom og hjælp os med at finde tingene, så vi igen kan læse eventyrene. Efter skattejagten slutter vi af med højtlæsning. For børn fra 5 år. Arrangementet finder sted mandag 9. februar og igen mandag 23. februar begge dage kl. 10. Gratis billetter bestilles via hjemmesiden. Sproget sprudler og spræller på biblioteket Som beskrevet i sidste nummer af Solbjerg NU kører vi i vinteren 2015 et forløb med rim og remser. Vi er nu nået til arrangement nr. 2, og bibliotekaren har igen fundet nogle af de gode bøger med rim og remser frem. Dem skal vi læse i, og vi skal også selv lave nogle rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag mandag 16. februar kl For børn fra 5 år. Gratis billetter bestilles via hjemmesiden. Gode ideer efterlyses Husk, at du til enhver tid er meget velkommen til at komme med gode ideer og ønsker til dit lokalbibliotek. Vi er til for dig. Med venlig hilsen Bodil Mortensen På arkivets vegne Jørgen Christensen. Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJerG nu 15

16 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 16 Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale HØJBJerG tandlæge Center tandlæge SUSanne COrFItSen rundhøj alle 133, HØJBJerG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. TAG OS MED PÅ RÅD -FRA STARTEN AF DIT BYGGEPROJEKT. SCAN KODEN OG FIND OS PÅ AKBYG.DK ELLER RING I DAG PÅ TLF SOLBJerG nu

17 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 17 Solbjerg Hovedgade Solbjerg Datastuen i Solbjerg - program for februar 2015 Ja, så er vi i gang igen! Vi tog Excel regneark på programmet igen dette forår. Dette program kan bruges til meget forskelligt først af alt, er det jo et regneprogram, der let hjælper dig til at lave dit eget budget men det er også velegnet til medlemslister, der let sættes i alfabetisk orden telefonlister kontrol med f.eks. bowlinglister og lign.. Jørgen Christensen startede dette hold i januar. Han fortsætter på disse dage: mandage den 2. og 16. februar kl IPad for begyndere startede i januar og fortsætter med tovholderne Andrea og Helle: Onsdagene den 4. og 11. februar kl Slægtsforskning med Kristian for både øvede og nybegyndere foregår altid fredage i de ulige uger fra kl Nybegyndere kan altid blot møde op for at se, om denne studiegruppe kan hjælpe jer videre. Vi ses derfor fredag 13. februar og 27. februar osv. E-Boks, NemID Adgang til banken se din forskudsskat osv. Brugen af NemID Hanne hjælper dig godt i gang med at komme ind på disse sider. Medbring dit NemID-kort (og husk din hemmelige kode) - så finder du ud af, at det slet ikke er så svært. (Gælder både for PC-brugere og IPad-brugere) - fredag den 18. og 25. februar kl Word 2010 og 2013 for let øvede. Hanne genopfrisker for jer og I fortsætter, hvor I slap sidste år. Det foregår mandage den 9. og 23. februar kl (I skrivende stund har vi ikke holdt åbent hus-dagen, så det kan være, at flere brugere måske hellere vil møde op om eftermiddagen. Check derfor venligst med Hanne, om tidspunktet er lavet om der vil også være opslag på døren til datastuen. (ellers tlf ) Genvejstaster på tastaturet (til de forskellige programmer) og forstå knapperne på dit tastatur. Hanne gennemgår disse fredag den 20. februar kl Fredagsåbent: Kom med dit problem: Fredag den 6. februar fra kl (Ole Schovsbo) -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Husk venligst, at Datastuen gerne vil holde aften-åbent for byens borgere i alle aldre! Men ingen har på nuværende tidspunkt henvendt sig tilbuddet står dog ved magt. Trykning af dine egne dokumenter og lign. Kom ind på Datastuen i åbningstiden eller lav en aftale med Otto E. om at komme forbi på et bestemt tidspunkt. Vi tilbyder både sort tryk eller med farver på vores laser-printer. Det kan godt betale sig. Ring til Otto E. Jensen tlf Se også hjemmesiden: (Det er måske lettere blot at åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) Har du spørgsmål: Ring til formanden Ove Hesselbjerg tlf eller evt. til kassereren Otto E. Jensen tlf SOLBJerG nu 17

18 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 18 I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra Det er FDFs AMBITION og dagligt MÅL intet mindre! Det lyder måske vældig flot og højtstræbende, men det er absolut ikke et tomt udsagn. En FDFer s rygsæk indeholder nemlig andet end sure sokker og soveposer. Den indeholder bl.a. Erfaringer, Oplevelser og Værdier. Og i modsætning til andre normale rygsække, så bliver vores rygsæk kun lettere at gå med, jo flere værdier vi fylder i den. Børn og unge i kredsen har bl.a. fået rygsækken fyldt med: FÆLLESSKAB, udlandsture, sommerlejr, førstehjælp, Næstekærlighed, gåpåmod, ansvarsfølelse, teambuilding, leg, UDFORDRINGER, kammeratskab og FaNtAsI. Hvad skal vi fylde i DIN rygsæk? Har du lyst til at høre mere om, hvad der ellers gemmer sig i vores rygsæk, så kontakt kredsleder Maria Rytter ved nedenstående oplysninger. Eller kom og besøg os til møderne: tirsdage og onsdage kl (se mere på hjemmesiden omkring de enkelte hold). Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJerG nu

19 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 19 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf SOLBJerG nu Hovedbestyrelsen Zita Inge aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning kristian nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com tisetvej Solbjerg Bil Mail: Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJerG nu 19

20 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side SOLBJerG nu

21 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 21! [TENNIS] GENERALFORSAMLING [2014] TENNIS 2015 Så venner, vi skal da fortsat have tennis i Solbjerg! Nu er det tid til at afholde årets hyggeligste generalforsamling. Banerne var indbydende og aldeles suveræne i sæson Vil du være med til at præge tennis-sporten i Solbjerg, for både øvede og nybegyndere så kom til generalforsamlingen. Generalforsamling tirsdag d. 24/2-15 kl. 19:00 i Sportscafeen (Solbjerg hallen) Dagsorden: Ifølge vedtægterne For indmeldelse, træningstider, booking af baner eller bare lidt info TJEK: solbjerg.halbooking.dk, se under tennis SOLBJerG nu 21

22 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side SOLBJerG nu

23 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 23 Solbjerg IF Gymnastik/Spinning/Outdoor holder generalforsamling mandag den 23. februar 2014 klokken i SportsCafeen i hallen Vi byder alle i Solbjerg velkommen til vores generalforsamling. På generalforsamlingen kan du høre mere om, hvad vi laver i foreningen og stille spørgsmål til bestyrelsen. Hvis du har et forslag til bestyrelsen, som skal på dagsordenen, så skal vi have det senest otte dage inden (se punkt 6). Tina har efter flere års arbejde i bestyrelsen valgt at stoppe, så vi søger et nyt bestyrelsesmedlem. Vil du vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på, så er du velkommen til at kontakte os på eller find kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer på solbjerg.halbooking.dk. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetæller 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Indkomne forslag (skal indsendes til formanden på senest otte dage inden generalforsamlingen hvis intet modtages bortfalder punktet) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Susanne Skytt (kasserer) - genopstiller Tina Mazanti (sekretær) genopstiller ikke Pernille Carøe genopstiller Birthe Friis Hansen (formand) - genopstiller 8. Valg af suppleant(er) 9. Valg af revisor(er) 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt SOLBJerG nu 23

24 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 24 Forårssæsonen i svømmeafdelingen blev skudt i gang med livredderprøver og landsmesterskab for øvede konkurrenceholdet. Livredderprøven er obligatorisk for alle trænere og hjælpetrænere. Søndag den 22. februar skal vi selv være værter for et holdturneringsstævne. Der vil komme svømmere fra hele Østjylland, så der vil være gang i hallen denne søndag. Alle er velkomne til at kigge forbi. Husk også generalforsamling i svømmeafdelingen onsdag den 25. februar kl 19:00 i Sportscaféen. Kære alle børn i Solbjerg. Er du mellem 5 og 14 år så kom til vanddisco i svømmehallen lørdag den 7. marts. Dørene åbner kl for de 5-8 årige. Og igen kl for de 8 årige og opefter. Det koster 50,- kr., som betales ved indgangen Lørdag den 17. januar var Solbjergs konkurrence-svømmere til Landsdelsmesterskab i Harlev. 13 svømmere deltog og ALLE kvalificerede sig til LM (Landsmesterskaberne) i Ikast, som løber af stablen den marts. Vores svømmere fik 19 medaljer med hjem heraf flere førstepladser bl.a. til Kathrine Kokholm i 200 m fri og 100 m Individuel Medley, Kristoffer Jentzch Jørgensen i 100 m Individuel Medley, Elias Lauritsen i 100 m Individuel Medley og Steffen Christensen i 50 m butterfly. 2 svømmere fik medalje i alt hvad de stillede op i, det var Mads Vittrup Christensen og Kathrine Kokholm. Mathilde Vangsted, Markus Friis Hansen og Frederik Bols Hansen fik alle en 2. og en 3. plads i 2 af deres discipliner. På billedet ses Frederik Bols Hansen, Markus Friis Hansen, Mads Vittrup Christensen og Kathrine Kokholm med deres medaljer. 24 SOLBJerG nu

25 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 25 Generalforsamling i Solbjerg Søsport Mandag den 2. marts 2015 kl i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent Fremlæggelse af budget 2015 Pause med kaffe, ost og vin 6. Indkomne forslag (sendes til formand Jesper Bolvig, senest den ). 7. Valg til bestyrelsen 8. Kort status fra bådebroarbejdsgruppe 9. Eventuelt Bestyrelsen, Solbjerg Søsport SOLBJerG nu 25

26 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 26 Forår Foråret er den herlige tid, hvor vi alle iler ud i det fri for endelig at kunne indånde en frisk benzindunst. Carlo Manzoni tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Parkvangen 13 Tlf Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BrIan nilsson Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 26 SOLBJerG nu Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/2014 14:12 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2015. 49. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-03-2014 12:14 Side 1 SOLBJERG NU April 2014. 48. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen

Læs mere

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 23-04-2014 11:53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness

Læs mere

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 Solbjerg NU frebruar 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 1/24/2013 1:01 PM Side 1 SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Et smukt vinterparti fra Højlundsparken

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SOLBJERG NU Januar 2013. 47. årgang. Nr. 5

SOLBJERG NU Januar 2013. 47. årgang. Nr. 5 Solb Nu Januar 20132_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 12/16/2012 1:20 PM Side 1 SOLBJERG NU Januar 2013. 47. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Nyt fra fællesrådet side 3 til 6 Program Solbjerg

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2

SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2 Solbjerg NU oktober 2013-2_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-09-2013 10:45 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Nyt fra fællesrådet - herunder 140 bygn.konstruktører

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-08-2013 15:57 Side 1 SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2015 Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. maj 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. maj 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. maj 2014. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

SOLBJERG NU Juni-juli-august 2012. 46. årgang. Nr. 10

SOLBJERG NU Juni-juli-august 2012. 46. årgang. Nr. 10 Solbjerg NU -juni_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 6/11/2012 12:25 PM Side 1 SOLBJERG NU Juni-juli-august 2012. 46. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fuld hus og stor opbakning fra 150 deltagere

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere