SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd"

Transkript

1 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 1 SOLBJERG NU Februar årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste I sne og sludi skal Foto: Bjarne Lampe punkt i solbjergskoven med et kik over Gammel Solbjerg og Fastrup. Foto: Benny ØSterGaard nyt fra Fællesrådet...side 3 til 7 Lions Club donerer penge til ny bus til lokalcentret...side 5 Solbjergskolens Venneforening Familiebanko...side 11 Sporten...side 19 til 25 KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJerG nu

3 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 3 nyt Fra FæLLeSrådet BORGERMØDE I GRØNLØKKEHALLEN I TRANBJERG KL Emnet var: Den kommende Beder-Bering vej tillæg nr. 43 til Kommuneplan Dagsorden: 1. Velkomst ved rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz 2. Gennemgang af mødet historik hvad er til debat mm. ved kommuneplanchef Niels-Peter Mohr 3. Gennemgang af vejprojektet linjeføringerne A, B1 og C 4. Mulighed for snak ved borde i salen om de nævnte temaer 5. Opsamling og mulighed for spørgsmål i plenum til rådmanden og kommunens fagfolk 6. Afslutning og tak for fremmødet Den offentlige høring afsluttes den 28. februar 2015, hvor der kan indsendes bemærkninger til materialet i høring. Der var et stort fremmøde over 500 deltagere inkl. repræsentanter fra Solbjergområdet, så der er ingen tvivl om, at der fortsat hersker stor interesse til dette projekt. For godt fire år siden, hvor der var indbudt til et borgermøde om samme emne, kom der så mange, at mødet måtte aflyses efter krav fra brandmyndighederne. Nu drejer det sig om valg af linjeføring, som mange borgere i området har efterlyst mange gange og ikke uden grund, da det er svært at leve i uvished om, hvem der bliver berørt ud fra den linjeføring, der bliver valgt. Her er der lavet et stort, godt og grundigt arbejde, hvor mange sten er blevet vendt. Fortsættes næste side SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 31. januar mandag den 5. januar 2015 lørdag den 28. februar mandag den 2. februar lørdag den 28. marts mandag den 2. marts S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 31. januar SOLBJerG nu 3

4 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 4 nyt Fra FæLLeSrådet Fortsat fra side 3 Der er mange forhold, der skal tages i betragtning som f.eks. bestående vejnet, banelinjer, byggelinjer, støjforhold, forhold til naturen, oldtidsminder/gravhøje, som sammen med mange andre forhold har været inddraget i VVM- undersøgelsen. Dette vejprojekt er også udvidet til overordnet trafik fra Oddervej samt tilslutning til motorvejsnettet, så der er mange hensyn at tage, og det er et stort projekt. Byrådet har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til valg af linjeføring, hvor alle tre forslag er med i vurderingen. derfor er dette borgermøde også vigtigt ud fra de reaktioner, der kan komme på dette møde og den kommende tid, hvor specielt C-linien, som ligger væsentlig sydligere end de to andre, indeholder væsentlig flere og dyre hensyn end de to andre forslag. Men alle tre linjeføringer indeholder forskellige konsekvenser. På den baggrund forventes det, at byrådet træffer beslutning om valget i dette efterår. Efter pausen var der lejlighed til at stille spørgsmål fra forsamlingen, hvor der ikke unaturligt kom flere kritiske spørgsmål til forløbet og den langvarige proces, samt uddybende spørgsmål til alle tre linjeføringer, som også gik på finansieringen af projektet, hvor der ikke fra panelet kom klare svar udover henvisning til de årlige anlægsbudgetter i Aarhus Kommune. Så situationen er altså den, at alle tre linjeføringer fortsat er i spil, hvor den lokale debat i den kommende tid i høringsperioden frem til 28. februar 2015 er vigtig og skal anvendes aktivt for at få gennemført dette projekt, som har sin oprindelse helt tilbage til midten af halvfemserne, hvor fællesrådene i Aarhus Syd deltog og frem til nu. Aarhus Kommune var i starten inviteret med i forhandlingerne, da Aarhus Amt var den ansvarlige for området på det tidspunkt. Høringssvar fra Solbjerg Fællesråd til Midttrafiks høring af køreplaner Som indledning vil vi gerne oplyse, at vi har fået mange henvendelser fra Solbjergs borgere til den nye køreplan og specielt for linje 20, som nu går videre til Midttrafik i dette høringssvar sammen med andre betragtninger, hvor der er samlet megen utilfredshed op fra borgerne i Solbjerg, hvor den nye køreplan atter giver indtryk af forringelser, ligesom vore tidligere indsendte ønsker ikke er slået igennem hos Midttrafik til gavn for udkantsområdet Solbjerg beliggende i Aarhus Kommune. Solbjerg har gennem de senere år haft en rigtig god vækst, som p.t. er bremset på grund af uklarheden om Togfondens fremtid. Det har desværre også ramt Solbjerg. Men fakta er, at Solbjerg har rigtig mange pendlere hver dag fra Solbjerg til andre steder i Aarhus-området, som må tage bilen på grund af, at den kollektive trafik er for dårlig, hvor forringelsen nu fortsætter med, at knudepunktet Harald Jensens Plads falder ud på line 20, hvilket giver en klar forringelse for vore pendlere på ca. 6 minutter, og det betyder meget (se blot de nye togplaner). Altså en klar forringelse med tidsspilde på andre områder for de brugere, der skal skifte til andre linjer. Her er det klare ønske at få en direkte linje til Aarhus over Harald Jensens Plads. Tidligere har Solbjerg Fællesråd peget på forringelsen med, at linje 20 kørte udenom Viby Torv, og nu fortsætter dårligdommen så med nedlægning af Harald Jensens Plads for linje 20, og i denne sammenhæng må vi ikke glemme de mange elever/studerendes behov til de forskellige uddannelsessteder, som også har brug for effektiv transport. Udvidelse af ruten for linje 20 I beskrivelser og løfter i forbindelse med lokalplan nr. 854 for begge sider af Solbjerg Hedevej fremgår det klart, at linie 20 i takt med udviklingen af byggeri og etablering, hvor der i dag er tæt bebygget, så skulle ruten for linje 20 omlægges en smule, så den kørte rundt på Hasselvangen, hvilket er en beskeden udvidelse på nogle få minutter, men til stor gavn for beboerne. Solbjerg Fællesråd har fremført dette ønske flere gange, og derfor er tiden inde til gennemførelse af denne forbedring for beboerne i Solbjerg. Hvornår bliver det til noget?? Det kan ikke være rigtigt, at skatteyderne i 4 SOLBJerG nu

5 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 5 nyt Fra FæLLeSrådet Solbjerg i den grad skal stå model til forringelser og have det så svært at få de lovede forbedringer, der er behov for. Det samme gælder for natkøreplanen Der skete ganske vist en beskeden forbedring sidste år, hvor en enkelt afgang kørte igennem om lørdagen med en forlængelse fra Tranbjerg, men det er ikke nok. Solbjerg har mange unge mennesker, men det gælder også andre aldersgrupper, som gerne vil have mulighed for at komme hjem med bussen, når de har deltaget i aktiviteter i Aarhus bymidte. Derfor må vi igen stille krav om udvidelse af natturene lørdag, så Solbjergs borgere også kan nyde godt af den kollektive trafik, som skatteyderne i Solbjerg er med til at betale. Som vilkårene er, så har Solbjerg den dårligste dækning af den kollektive trafik i Aarhus SYD, og det er langt fra tilfredsstillende. Derfor må vi opfordre Midttrafik til at se på denne sag igen. Det er ikke godt nok for helheden i en god kollektiv køreplan i landets næststørste by, hvis målet er at få flere passagerer med i den kollektive trafik som tilfredse brugere. Herudover har Solbjerg fortsat det store ønske, at Solbjerg indgår i Midttrafiks busplan som helhed. En stor del af busbetjeningen i Solbjerg sker med betjening af den regionale bus rute 202 det gælder en stor del af midtbyen og Fastrupområdet, og hvor der er et Hul, uden nogen form for dækning. Det er ikke rimeligt, og det er til stor ulempe ikke mindst for de ældre i Solbjerg. Det ønsker Solbjerg bliver ændret, så der bliver acceptable forhold på højde med Tranbjerg, Mårslet og Beder-Malling. Solbjerg har ventet længe nok! Med venlig hilsen SOLBJERG FÆLLESRÅD /Finn Krogslund Jensen (formand) brugerrådet ved lokalcenter solbjerg takker lions Club, solbjerg for donation på kr. til den nye bus SOLBJerG nu 5

6 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 6 nyt Fra FæLLeSrådet Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg en mand er ved at blive for gammel, når han kigger på menukortet, før han kigger på serveringsdamen. Anonym LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingelise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Fitness Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Solbjerg Hovedgade 11 Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). Åben fra 6 til 22 alle dage året rundt 6 SOLBJerG nu

7 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 7 tilmeldingjonna Torsdag den 12 februar Fritidscentret kl Mød H.C.Vartenberg som underholder med et program, som han har kaldt: Mit liv som Showbizze. HUSK Generalforsamling torsdag den 9. april kl Gratis kaffe/te og kage. Medbring ikke kop/ vi vasker op. Læs mere i næste nummer af Solbjerg NU JA til linjeføring A Bering Beder vejen Det er nu, der skal tages stilling til linjeføringen af Bering Beder vejen. Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S) samt embedsmændene peger på linjeføring A som den bedste løsning. Især hvis den udbygges med en tilslutning fra Obstrupvej. Alternativet linjeføring C, vil være alt ødelæggende for Ravnholt som lokalsamfund, idet byen bliver delt i to. Gå ind på hjemmeside og skriv under: ravnholt, tiset og Bryggervangens Borgerforening SOLBJerG nu 7

8 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 8 LOkaLCenter SOLBJerG Tirsdag den 10. februar kl Fællesspisning Onsdag den 11. februar kl Jysk Tøjsalg Onsdag den 18. februar kl Musikalsk foredrag om Tommy Seebach ved Erik Sletting. Pris 40,- kr. incl. kaffe Mandag den 23. februar kl Syng sammen Hundslund Mazurkaband/Knurrifas. Pris 40,- kr. incl. kaffe Onsdag den 25. februar kl Banko Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg, Bøgevangen 28. Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 28. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Brugerrådets hjemmeside: Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Næstformand: Anders Fallentin. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Knud Hartmann Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Poul Smed. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft SOLBJerG nu

9 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 9 LOkaLCenter SOLBJerG SOLBJerG nu 9

10 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 10 LOkaLCenter SOLBJerG Linedance Tirsdage kl. 14 Vi mødes i Fritidscentret Solbjerg Hovedgade og danser en time. Derefter er der socialt samvær, hvor vi drikker kaffe. Pris for 10 gange er kr. 250,00 - og kaffen betales med kr. 5,00 pr. gang. Nye dansere er velkomne. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. brugerrådet solbjerg lokalcenter Vibsen Bach Hansen 10 SOLBJerG nu

11 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 11 SOLBJerG nu 11

12 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 12 I/S Vandværket Fastup mark Ordinær generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 kl i fritidscentret sal 2 dagsorden ifølge vedtægterne Pkt. 1 Valg af dirigent Pkt. 2 Bestyrelsens beretning Pkt. 3 det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Pkt. 4 Budget for det kommende år Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er: erik Varbøl Gert Høgh Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleanter På valg er: knud thomsen Pkt. 8 eventuelt Vandets hårdhed ºdh 13,6 12 SOLBJerG nu

13 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 13 SOLBJerG nu 13

14 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 14 Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester danske MaLerMeStre Malerfirma kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS 14 SOLBJerG nu

15 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 15 egnsarkivet/biblioteket Vi har brug for dig Alle arkivets medlemmer er nu godt i gang med at lægge billeder ind i Arkibas 5, der er en ny samlet database over alle danske lokalarkiver. Hvor langt man er med at indskanne billeder og dokumenter på de forskellige egnsarkiver er nok individuelt. På Solbjerg Egnsarkiv er vi stort set færdige med at lægge Tulstrup Sogns billeder ind, og er nu godt i gang med at lægge Hvilsted Sogn ind. Så mangler vi Astrup og Tiset sogne. Jeg var nok lidt optimistisk, da jeg på et tidspunkt gav udtryk for, at vi nok var færdige i Det strækker sig nok længere frem og senere er der også alle dokumenterne, som vi har liggende, der skal registreres. Så der er masser af frivilligt arbejde til mange år frem. Så skulle du have lyst til at arbejde i arkivet, er du meget velkommen. Mens vi arbejder med Arkibas 5 har vi stadig tid til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om gamle dage i de 4 sogne omkring Solbjerg. Så kom ned på Solbjerg Bibliotek i Arkivets åbningstid på mandage fra kl Vi påtænker at lave en Facebook-gruppe, hvor man kan spørge om gamle billeder og dokumenter og også selv lægge billeder ind, man gerne vil have belyst f.eks om nogle kender de mennesker, der er på billederne, og hvor de kommer fra. Gruppen kommer til at hedde Solbjerg i gamle dage Hjemmeside: Eventyrskattejagt Åhh nej, drilske kræfter har været på spil i biblioteket, og nogle af tingene fra eventyrbøgerne er sluppet ud. Bl.a. det giftige æble fra Snehvide, træskoen fra Klods Hans og prinsessens ært er væk! Kom og hjælp os med at finde tingene, så vi igen kan læse eventyrene. Efter skattejagten slutter vi af med højtlæsning. For børn fra 5 år. Arrangementet finder sted mandag 9. februar og igen mandag 23. februar begge dage kl. 10. Gratis billetter bestilles via hjemmesiden. Sproget sprudler og spræller på biblioteket Som beskrevet i sidste nummer af Solbjerg NU kører vi i vinteren 2015 et forløb med rim og remser. Vi er nu nået til arrangement nr. 2, og bibliotekaren har igen fundet nogle af de gode bøger med rim og remser frem. Dem skal vi læse i, og vi skal også selv lave nogle rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag mandag 16. februar kl For børn fra 5 år. Gratis billetter bestilles via hjemmesiden. Gode ideer efterlyses Husk, at du til enhver tid er meget velkommen til at komme med gode ideer og ønsker til dit lokalbibliotek. Vi er til for dig. Med venlig hilsen Bodil Mortensen På arkivets vegne Jørgen Christensen. Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJerG nu 15

16 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 16 Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale HØJBJerG tandlæge Center tandlæge SUSanne COrFItSen rundhøj alle 133, HØJBJerG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. TAG OS MED PÅ RÅD -FRA STARTEN AF DIT BYGGEPROJEKT. SCAN KODEN OG FIND OS PÅ AKBYG.DK ELLER RING I DAG PÅ TLF SOLBJerG nu

17 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 17 Solbjerg Hovedgade Solbjerg Datastuen i Solbjerg - program for februar 2015 Ja, så er vi i gang igen! Vi tog Excel regneark på programmet igen dette forår. Dette program kan bruges til meget forskelligt først af alt, er det jo et regneprogram, der let hjælper dig til at lave dit eget budget men det er også velegnet til medlemslister, der let sættes i alfabetisk orden telefonlister kontrol med f.eks. bowlinglister og lign.. Jørgen Christensen startede dette hold i januar. Han fortsætter på disse dage: mandage den 2. og 16. februar kl IPad for begyndere startede i januar og fortsætter med tovholderne Andrea og Helle: Onsdagene den 4. og 11. februar kl Slægtsforskning med Kristian for både øvede og nybegyndere foregår altid fredage i de ulige uger fra kl Nybegyndere kan altid blot møde op for at se, om denne studiegruppe kan hjælpe jer videre. Vi ses derfor fredag 13. februar og 27. februar osv. E-Boks, NemID Adgang til banken se din forskudsskat osv. Brugen af NemID Hanne hjælper dig godt i gang med at komme ind på disse sider. Medbring dit NemID-kort (og husk din hemmelige kode) - så finder du ud af, at det slet ikke er så svært. (Gælder både for PC-brugere og IPad-brugere) - fredag den 18. og 25. februar kl Word 2010 og 2013 for let øvede. Hanne genopfrisker for jer og I fortsætter, hvor I slap sidste år. Det foregår mandage den 9. og 23. februar kl (I skrivende stund har vi ikke holdt åbent hus-dagen, så det kan være, at flere brugere måske hellere vil møde op om eftermiddagen. Check derfor venligst med Hanne, om tidspunktet er lavet om der vil også være opslag på døren til datastuen. (ellers tlf ) Genvejstaster på tastaturet (til de forskellige programmer) og forstå knapperne på dit tastatur. Hanne gennemgår disse fredag den 20. februar kl Fredagsåbent: Kom med dit problem: Fredag den 6. februar fra kl (Ole Schovsbo) -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Husk venligst, at Datastuen gerne vil holde aften-åbent for byens borgere i alle aldre! Men ingen har på nuværende tidspunkt henvendt sig tilbuddet står dog ved magt. Trykning af dine egne dokumenter og lign. Kom ind på Datastuen i åbningstiden eller lav en aftale med Otto E. om at komme forbi på et bestemt tidspunkt. Vi tilbyder både sort tryk eller med farver på vores laser-printer. Det kan godt betale sig. Ring til Otto E. Jensen tlf Se også hjemmesiden: (Det er måske lettere blot at åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) Har du spørgsmål: Ring til formanden Ove Hesselbjerg tlf eller evt. til kassereren Otto E. Jensen tlf SOLBJerG nu 17

18 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 18 I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra Det er FDFs AMBITION og dagligt MÅL intet mindre! Det lyder måske vældig flot og højtstræbende, men det er absolut ikke et tomt udsagn. En FDFer s rygsæk indeholder nemlig andet end sure sokker og soveposer. Den indeholder bl.a. Erfaringer, Oplevelser og Værdier. Og i modsætning til andre normale rygsække, så bliver vores rygsæk kun lettere at gå med, jo flere værdier vi fylder i den. Børn og unge i kredsen har bl.a. fået rygsækken fyldt med: FÆLLESSKAB, udlandsture, sommerlejr, førstehjælp, Næstekærlighed, gåpåmod, ansvarsfølelse, teambuilding, leg, UDFORDRINGER, kammeratskab og FaNtAsI. Hvad skal vi fylde i DIN rygsæk? Har du lyst til at høre mere om, hvad der ellers gemmer sig i vores rygsæk, så kontakt kredsleder Maria Rytter ved nedenstående oplysninger. Eller kom og besøg os til møderne: tirsdage og onsdage kl (se mere på hjemmesiden omkring de enkelte hold). Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJerG nu

19 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 19 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf SOLBJerG nu Hovedbestyrelsen Zita Inge aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning kristian nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com tisetvej Solbjerg Bil Mail: Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJerG nu 19

20 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side SOLBJerG nu

21 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 21! [TENNIS] GENERALFORSAMLING [2014] TENNIS 2015 Så venner, vi skal da fortsat have tennis i Solbjerg! Nu er det tid til at afholde årets hyggeligste generalforsamling. Banerne var indbydende og aldeles suveræne i sæson Vil du være med til at præge tennis-sporten i Solbjerg, for både øvede og nybegyndere så kom til generalforsamlingen. Generalforsamling tirsdag d. 24/2-15 kl. 19:00 i Sportscafeen (Solbjerg hallen) Dagsorden: Ifølge vedtægterne For indmeldelse, træningstider, booking af baner eller bare lidt info TJEK: solbjerg.halbooking.dk, se under tennis SOLBJerG nu 21

22 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side SOLBJerG nu

23 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 23 Solbjerg IF Gymnastik/Spinning/Outdoor holder generalforsamling mandag den 23. februar 2014 klokken i SportsCafeen i hallen Vi byder alle i Solbjerg velkommen til vores generalforsamling. På generalforsamlingen kan du høre mere om, hvad vi laver i foreningen og stille spørgsmål til bestyrelsen. Hvis du har et forslag til bestyrelsen, som skal på dagsordenen, så skal vi have det senest otte dage inden (se punkt 6). Tina har efter flere års arbejde i bestyrelsen valgt at stoppe, så vi søger et nyt bestyrelsesmedlem. Vil du vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på, så er du velkommen til at kontakte os på eller find kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer på solbjerg.halbooking.dk. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetæller 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Indkomne forslag (skal indsendes til formanden på senest otte dage inden generalforsamlingen hvis intet modtages bortfalder punktet) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Susanne Skytt (kasserer) - genopstiller Tina Mazanti (sekretær) genopstiller ikke Pernille Carøe genopstiller Birthe Friis Hansen (formand) - genopstiller 8. Valg af suppleant(er) 9. Valg af revisor(er) 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt SOLBJerG nu 23

24 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 24 Forårssæsonen i svømmeafdelingen blev skudt i gang med livredderprøver og landsmesterskab for øvede konkurrenceholdet. Livredderprøven er obligatorisk for alle trænere og hjælpetrænere. Søndag den 22. februar skal vi selv være værter for et holdturneringsstævne. Der vil komme svømmere fra hele Østjylland, så der vil være gang i hallen denne søndag. Alle er velkomne til at kigge forbi. Husk også generalforsamling i svømmeafdelingen onsdag den 25. februar kl 19:00 i Sportscaféen. Kære alle børn i Solbjerg. Er du mellem 5 og 14 år så kom til vanddisco i svømmehallen lørdag den 7. marts. Dørene åbner kl for de 5-8 årige. Og igen kl for de 8 årige og opefter. Det koster 50,- kr., som betales ved indgangen Lørdag den 17. januar var Solbjergs konkurrence-svømmere til Landsdelsmesterskab i Harlev. 13 svømmere deltog og ALLE kvalificerede sig til LM (Landsmesterskaberne) i Ikast, som løber af stablen den marts. Vores svømmere fik 19 medaljer med hjem heraf flere førstepladser bl.a. til Kathrine Kokholm i 200 m fri og 100 m Individuel Medley, Kristoffer Jentzch Jørgensen i 100 m Individuel Medley, Elias Lauritsen i 100 m Individuel Medley og Steffen Christensen i 50 m butterfly. 2 svømmere fik medalje i alt hvad de stillede op i, det var Mads Vittrup Christensen og Kathrine Kokholm. Mathilde Vangsted, Markus Friis Hansen og Frederik Bols Hansen fik alle en 2. og en 3. plads i 2 af deres discipliner. På billedet ses Frederik Bols Hansen, Markus Friis Hansen, Mads Vittrup Christensen og Kathrine Kokholm med deres medaljer. 24 SOLBJerG nu

25 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 25 Generalforsamling i Solbjerg Søsport Mandag den 2. marts 2015 kl i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent Fremlæggelse af budget 2015 Pause med kaffe, ost og vin 6. Indkomne forslag (sendes til formand Jesper Bolvig, senest den ). 7. Valg til bestyrelsen 8. Kort status fra bådebroarbejdsgruppe 9. Eventuelt Bestyrelsen, Solbjerg Søsport SOLBJerG nu 25

26 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 26 Forår Foråret er den herlige tid, hvor vi alle iler ud i det fri for endelig at kunne indånde en frisk benzindunst. Carlo Manzoni tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Parkvangen 13 Tlf Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BrIan nilsson Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 26 SOLBJerG nu Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu september 2014.Duelig_Solbjerg NU - 8/20/2014 18:51 Side 1 SOLBJERG NU September 2014. 49. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd Atter i år har den populære håndboldskole i Solbjerg

Læs mere

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-08-2013 15:57 Side 1 SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD SUK er et af de meget populære dikoteker i Solbjerg Ungdomsklub. Diskoteker med unge fra hele Aarhus Syd er meget populære ikke

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 34. årgang April 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 1 Dec / Jan 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 /

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere