SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd"

Transkript

1 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 1 SOLBJERG NU Februar årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste I sne og sludi skal Foto: Bjarne Lampe punkt i solbjergskoven med et kik over Gammel Solbjerg og Fastrup. Foto: Benny ØSterGaard nyt fra Fællesrådet...side 3 til 7 Lions Club donerer penge til ny bus til lokalcentret...side 5 Solbjergskolens Venneforening Familiebanko...side 11 Sporten...side 19 til 25 KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJerG nu

3 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 3 nyt Fra FæLLeSrådet BORGERMØDE I GRØNLØKKEHALLEN I TRANBJERG KL Emnet var: Den kommende Beder-Bering vej tillæg nr. 43 til Kommuneplan Dagsorden: 1. Velkomst ved rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz 2. Gennemgang af mødet historik hvad er til debat mm. ved kommuneplanchef Niels-Peter Mohr 3. Gennemgang af vejprojektet linjeføringerne A, B1 og C 4. Mulighed for snak ved borde i salen om de nævnte temaer 5. Opsamling og mulighed for spørgsmål i plenum til rådmanden og kommunens fagfolk 6. Afslutning og tak for fremmødet Den offentlige høring afsluttes den 28. februar 2015, hvor der kan indsendes bemærkninger til materialet i høring. Der var et stort fremmøde over 500 deltagere inkl. repræsentanter fra Solbjergområdet, så der er ingen tvivl om, at der fortsat hersker stor interesse til dette projekt. For godt fire år siden, hvor der var indbudt til et borgermøde om samme emne, kom der så mange, at mødet måtte aflyses efter krav fra brandmyndighederne. Nu drejer det sig om valg af linjeføring, som mange borgere i området har efterlyst mange gange og ikke uden grund, da det er svært at leve i uvished om, hvem der bliver berørt ud fra den linjeføring, der bliver valgt. Her er der lavet et stort, godt og grundigt arbejde, hvor mange sten er blevet vendt. Fortsættes næste side SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 31. januar mandag den 5. januar 2015 lørdag den 28. februar mandag den 2. februar lørdag den 28. marts mandag den 2. marts S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 31. januar SOLBJerG nu 3

4 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 4 nyt Fra FæLLeSrådet Fortsat fra side 3 Der er mange forhold, der skal tages i betragtning som f.eks. bestående vejnet, banelinjer, byggelinjer, støjforhold, forhold til naturen, oldtidsminder/gravhøje, som sammen med mange andre forhold har været inddraget i VVM- undersøgelsen. Dette vejprojekt er også udvidet til overordnet trafik fra Oddervej samt tilslutning til motorvejsnettet, så der er mange hensyn at tage, og det er et stort projekt. Byrådet har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til valg af linjeføring, hvor alle tre forslag er med i vurderingen. derfor er dette borgermøde også vigtigt ud fra de reaktioner, der kan komme på dette møde og den kommende tid, hvor specielt C-linien, som ligger væsentlig sydligere end de to andre, indeholder væsentlig flere og dyre hensyn end de to andre forslag. Men alle tre linjeføringer indeholder forskellige konsekvenser. På den baggrund forventes det, at byrådet træffer beslutning om valget i dette efterår. Efter pausen var der lejlighed til at stille spørgsmål fra forsamlingen, hvor der ikke unaturligt kom flere kritiske spørgsmål til forløbet og den langvarige proces, samt uddybende spørgsmål til alle tre linjeføringer, som også gik på finansieringen af projektet, hvor der ikke fra panelet kom klare svar udover henvisning til de årlige anlægsbudgetter i Aarhus Kommune. Så situationen er altså den, at alle tre linjeføringer fortsat er i spil, hvor den lokale debat i den kommende tid i høringsperioden frem til 28. februar 2015 er vigtig og skal anvendes aktivt for at få gennemført dette projekt, som har sin oprindelse helt tilbage til midten af halvfemserne, hvor fællesrådene i Aarhus Syd deltog og frem til nu. Aarhus Kommune var i starten inviteret med i forhandlingerne, da Aarhus Amt var den ansvarlige for området på det tidspunkt. Høringssvar fra Solbjerg Fællesråd til Midttrafiks høring af køreplaner Som indledning vil vi gerne oplyse, at vi har fået mange henvendelser fra Solbjergs borgere til den nye køreplan og specielt for linje 20, som nu går videre til Midttrafik i dette høringssvar sammen med andre betragtninger, hvor der er samlet megen utilfredshed op fra borgerne i Solbjerg, hvor den nye køreplan atter giver indtryk af forringelser, ligesom vore tidligere indsendte ønsker ikke er slået igennem hos Midttrafik til gavn for udkantsområdet Solbjerg beliggende i Aarhus Kommune. Solbjerg har gennem de senere år haft en rigtig god vækst, som p.t. er bremset på grund af uklarheden om Togfondens fremtid. Det har desværre også ramt Solbjerg. Men fakta er, at Solbjerg har rigtig mange pendlere hver dag fra Solbjerg til andre steder i Aarhus-området, som må tage bilen på grund af, at den kollektive trafik er for dårlig, hvor forringelsen nu fortsætter med, at knudepunktet Harald Jensens Plads falder ud på line 20, hvilket giver en klar forringelse for vore pendlere på ca. 6 minutter, og det betyder meget (se blot de nye togplaner). Altså en klar forringelse med tidsspilde på andre områder for de brugere, der skal skifte til andre linjer. Her er det klare ønske at få en direkte linje til Aarhus over Harald Jensens Plads. Tidligere har Solbjerg Fællesråd peget på forringelsen med, at linje 20 kørte udenom Viby Torv, og nu fortsætter dårligdommen så med nedlægning af Harald Jensens Plads for linje 20, og i denne sammenhæng må vi ikke glemme de mange elever/studerendes behov til de forskellige uddannelsessteder, som også har brug for effektiv transport. Udvidelse af ruten for linje 20 I beskrivelser og løfter i forbindelse med lokalplan nr. 854 for begge sider af Solbjerg Hedevej fremgår det klart, at linie 20 i takt med udviklingen af byggeri og etablering, hvor der i dag er tæt bebygget, så skulle ruten for linje 20 omlægges en smule, så den kørte rundt på Hasselvangen, hvilket er en beskeden udvidelse på nogle få minutter, men til stor gavn for beboerne. Solbjerg Fællesråd har fremført dette ønske flere gange, og derfor er tiden inde til gennemførelse af denne forbedring for beboerne i Solbjerg. Hvornår bliver det til noget?? Det kan ikke være rigtigt, at skatteyderne i 4 SOLBJerG nu

5 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 5 nyt Fra FæLLeSrådet Solbjerg i den grad skal stå model til forringelser og have det så svært at få de lovede forbedringer, der er behov for. Det samme gælder for natkøreplanen Der skete ganske vist en beskeden forbedring sidste år, hvor en enkelt afgang kørte igennem om lørdagen med en forlængelse fra Tranbjerg, men det er ikke nok. Solbjerg har mange unge mennesker, men det gælder også andre aldersgrupper, som gerne vil have mulighed for at komme hjem med bussen, når de har deltaget i aktiviteter i Aarhus bymidte. Derfor må vi igen stille krav om udvidelse af natturene lørdag, så Solbjergs borgere også kan nyde godt af den kollektive trafik, som skatteyderne i Solbjerg er med til at betale. Som vilkårene er, så har Solbjerg den dårligste dækning af den kollektive trafik i Aarhus SYD, og det er langt fra tilfredsstillende. Derfor må vi opfordre Midttrafik til at se på denne sag igen. Det er ikke godt nok for helheden i en god kollektiv køreplan i landets næststørste by, hvis målet er at få flere passagerer med i den kollektive trafik som tilfredse brugere. Herudover har Solbjerg fortsat det store ønske, at Solbjerg indgår i Midttrafiks busplan som helhed. En stor del af busbetjeningen i Solbjerg sker med betjening af den regionale bus rute 202 det gælder en stor del af midtbyen og Fastrupområdet, og hvor der er et Hul, uden nogen form for dækning. Det er ikke rimeligt, og det er til stor ulempe ikke mindst for de ældre i Solbjerg. Det ønsker Solbjerg bliver ændret, så der bliver acceptable forhold på højde med Tranbjerg, Mårslet og Beder-Malling. Solbjerg har ventet længe nok! Med venlig hilsen SOLBJERG FÆLLESRÅD /Finn Krogslund Jensen (formand) brugerrådet ved lokalcenter solbjerg takker lions Club, solbjerg for donation på kr. til den nye bus SOLBJerG nu 5

6 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 6 nyt Fra FæLLeSrådet Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg en mand er ved at blive for gammel, når han kigger på menukortet, før han kigger på serveringsdamen. Anonym LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingelise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Fitness Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Solbjerg Hovedgade 11 Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). Åben fra 6 til 22 alle dage året rundt 6 SOLBJerG nu

7 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 7 tilmeldingjonna Torsdag den 12 februar Fritidscentret kl Mød H.C.Vartenberg som underholder med et program, som han har kaldt: Mit liv som Showbizze. HUSK Generalforsamling torsdag den 9. april kl Gratis kaffe/te og kage. Medbring ikke kop/ vi vasker op. Læs mere i næste nummer af Solbjerg NU JA til linjeføring A Bering Beder vejen Det er nu, der skal tages stilling til linjeføringen af Bering Beder vejen. Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S) samt embedsmændene peger på linjeføring A som den bedste løsning. Især hvis den udbygges med en tilslutning fra Obstrupvej. Alternativet linjeføring C, vil være alt ødelæggende for Ravnholt som lokalsamfund, idet byen bliver delt i to. Gå ind på hjemmeside og skriv under: ravnholt, tiset og Bryggervangens Borgerforening SOLBJerG nu 7

8 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 8 LOkaLCenter SOLBJerG Tirsdag den 10. februar kl Fællesspisning Onsdag den 11. februar kl Jysk Tøjsalg Onsdag den 18. februar kl Musikalsk foredrag om Tommy Seebach ved Erik Sletting. Pris 40,- kr. incl. kaffe Mandag den 23. februar kl Syng sammen Hundslund Mazurkaband/Knurrifas. Pris 40,- kr. incl. kaffe Onsdag den 25. februar kl Banko Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg, Bøgevangen 28. Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 28. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Brugerrådets hjemmeside: Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Næstformand: Anders Fallentin. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Knud Hartmann Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Poul Smed. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft SOLBJerG nu

9 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 9 LOkaLCenter SOLBJerG SOLBJerG nu 9

10 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 10 LOkaLCenter SOLBJerG Linedance Tirsdage kl. 14 Vi mødes i Fritidscentret Solbjerg Hovedgade og danser en time. Derefter er der socialt samvær, hvor vi drikker kaffe. Pris for 10 gange er kr. 250,00 - og kaffen betales med kr. 5,00 pr. gang. Nye dansere er velkomne. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. brugerrådet solbjerg lokalcenter Vibsen Bach Hansen 10 SOLBJerG nu

11 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 11 SOLBJerG nu 11

12 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 12 I/S Vandværket Fastup mark Ordinær generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 kl i fritidscentret sal 2 dagsorden ifølge vedtægterne Pkt. 1 Valg af dirigent Pkt. 2 Bestyrelsens beretning Pkt. 3 det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Pkt. 4 Budget for det kommende år Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er: erik Varbøl Gert Høgh Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleanter På valg er: knud thomsen Pkt. 8 eventuelt Vandets hårdhed ºdh 13,6 12 SOLBJerG nu

13 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 13 SOLBJerG nu 13

14 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :37 Side 14 Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester danske MaLerMeStre Malerfirma kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS 14 SOLBJerG nu

15 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 15 egnsarkivet/biblioteket Vi har brug for dig Alle arkivets medlemmer er nu godt i gang med at lægge billeder ind i Arkibas 5, der er en ny samlet database over alle danske lokalarkiver. Hvor langt man er med at indskanne billeder og dokumenter på de forskellige egnsarkiver er nok individuelt. På Solbjerg Egnsarkiv er vi stort set færdige med at lægge Tulstrup Sogns billeder ind, og er nu godt i gang med at lægge Hvilsted Sogn ind. Så mangler vi Astrup og Tiset sogne. Jeg var nok lidt optimistisk, da jeg på et tidspunkt gav udtryk for, at vi nok var færdige i Det strækker sig nok længere frem og senere er der også alle dokumenterne, som vi har liggende, der skal registreres. Så der er masser af frivilligt arbejde til mange år frem. Så skulle du have lyst til at arbejde i arkivet, er du meget velkommen. Mens vi arbejder med Arkibas 5 har vi stadig tid til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om gamle dage i de 4 sogne omkring Solbjerg. Så kom ned på Solbjerg Bibliotek i Arkivets åbningstid på mandage fra kl Vi påtænker at lave en Facebook-gruppe, hvor man kan spørge om gamle billeder og dokumenter og også selv lægge billeder ind, man gerne vil have belyst f.eks om nogle kender de mennesker, der er på billederne, og hvor de kommer fra. Gruppen kommer til at hedde Solbjerg i gamle dage Hjemmeside: Eventyrskattejagt Åhh nej, drilske kræfter har været på spil i biblioteket, og nogle af tingene fra eventyrbøgerne er sluppet ud. Bl.a. det giftige æble fra Snehvide, træskoen fra Klods Hans og prinsessens ært er væk! Kom og hjælp os med at finde tingene, så vi igen kan læse eventyrene. Efter skattejagten slutter vi af med højtlæsning. For børn fra 5 år. Arrangementet finder sted mandag 9. februar og igen mandag 23. februar begge dage kl. 10. Gratis billetter bestilles via hjemmesiden. Sproget sprudler og spræller på biblioteket Som beskrevet i sidste nummer af Solbjerg NU kører vi i vinteren 2015 et forløb med rim og remser. Vi er nu nået til arrangement nr. 2, og bibliotekaren har igen fundet nogle af de gode bøger med rim og remser frem. Dem skal vi læse i, og vi skal også selv lave nogle rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag mandag 16. februar kl For børn fra 5 år. Gratis billetter bestilles via hjemmesiden. Gode ideer efterlyses Husk, at du til enhver tid er meget velkommen til at komme med gode ideer og ønsker til dit lokalbibliotek. Vi er til for dig. Med venlig hilsen Bodil Mortensen På arkivets vegne Jørgen Christensen. Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJerG nu 15

16 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 16 Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale HØJBJerG tandlæge Center tandlæge SUSanne COrFItSen rundhøj alle 133, HØJBJerG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. TAG OS MED PÅ RÅD -FRA STARTEN AF DIT BYGGEPROJEKT. SCAN KODEN OG FIND OS PÅ AKBYG.DK ELLER RING I DAG PÅ TLF SOLBJerG nu

17 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 17 Solbjerg Hovedgade Solbjerg Datastuen i Solbjerg - program for februar 2015 Ja, så er vi i gang igen! Vi tog Excel regneark på programmet igen dette forår. Dette program kan bruges til meget forskelligt først af alt, er det jo et regneprogram, der let hjælper dig til at lave dit eget budget men det er også velegnet til medlemslister, der let sættes i alfabetisk orden telefonlister kontrol med f.eks. bowlinglister og lign.. Jørgen Christensen startede dette hold i januar. Han fortsætter på disse dage: mandage den 2. og 16. februar kl IPad for begyndere startede i januar og fortsætter med tovholderne Andrea og Helle: Onsdagene den 4. og 11. februar kl Slægtsforskning med Kristian for både øvede og nybegyndere foregår altid fredage i de ulige uger fra kl Nybegyndere kan altid blot møde op for at se, om denne studiegruppe kan hjælpe jer videre. Vi ses derfor fredag 13. februar og 27. februar osv. E-Boks, NemID Adgang til banken se din forskudsskat osv. Brugen af NemID Hanne hjælper dig godt i gang med at komme ind på disse sider. Medbring dit NemID-kort (og husk din hemmelige kode) - så finder du ud af, at det slet ikke er så svært. (Gælder både for PC-brugere og IPad-brugere) - fredag den 18. og 25. februar kl Word 2010 og 2013 for let øvede. Hanne genopfrisker for jer og I fortsætter, hvor I slap sidste år. Det foregår mandage den 9. og 23. februar kl (I skrivende stund har vi ikke holdt åbent hus-dagen, så det kan være, at flere brugere måske hellere vil møde op om eftermiddagen. Check derfor venligst med Hanne, om tidspunktet er lavet om der vil også være opslag på døren til datastuen. (ellers tlf ) Genvejstaster på tastaturet (til de forskellige programmer) og forstå knapperne på dit tastatur. Hanne gennemgår disse fredag den 20. februar kl Fredagsåbent: Kom med dit problem: Fredag den 6. februar fra kl (Ole Schovsbo) -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Husk venligst, at Datastuen gerne vil holde aften-åbent for byens borgere i alle aldre! Men ingen har på nuværende tidspunkt henvendt sig tilbuddet står dog ved magt. Trykning af dine egne dokumenter og lign. Kom ind på Datastuen i åbningstiden eller lav en aftale med Otto E. om at komme forbi på et bestemt tidspunkt. Vi tilbyder både sort tryk eller med farver på vores laser-printer. Det kan godt betale sig. Ring til Otto E. Jensen tlf Se også hjemmesiden: (Det er måske lettere blot at åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) Har du spørgsmål: Ring til formanden Ove Hesselbjerg tlf eller evt. til kassereren Otto E. Jensen tlf SOLBJerG nu 17

18 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 18 I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra Det er FDFs AMBITION og dagligt MÅL intet mindre! Det lyder måske vældig flot og højtstræbende, men det er absolut ikke et tomt udsagn. En FDFer s rygsæk indeholder nemlig andet end sure sokker og soveposer. Den indeholder bl.a. Erfaringer, Oplevelser og Værdier. Og i modsætning til andre normale rygsække, så bliver vores rygsæk kun lettere at gå med, jo flere værdier vi fylder i den. Børn og unge i kredsen har bl.a. fået rygsækken fyldt med: FÆLLESSKAB, udlandsture, sommerlejr, førstehjælp, Næstekærlighed, gåpåmod, ansvarsfølelse, teambuilding, leg, UDFORDRINGER, kammeratskab og FaNtAsI. Hvad skal vi fylde i DIN rygsæk? Har du lyst til at høre mere om, hvad der ellers gemmer sig i vores rygsæk, så kontakt kredsleder Maria Rytter ved nedenstående oplysninger. Eller kom og besøg os til møderne: tirsdage og onsdage kl (se mere på hjemmesiden omkring de enkelte hold). Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJerG nu

19 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 19 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf SOLBJerG nu Hovedbestyrelsen Zita Inge aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning kristian nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com tisetvej Solbjerg Bil Mail: Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJerG nu 19

20 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side SOLBJerG nu

21 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 21! [TENNIS] GENERALFORSAMLING [2014] TENNIS 2015 Så venner, vi skal da fortsat have tennis i Solbjerg! Nu er det tid til at afholde årets hyggeligste generalforsamling. Banerne var indbydende og aldeles suveræne i sæson Vil du være med til at præge tennis-sporten i Solbjerg, for både øvede og nybegyndere så kom til generalforsamlingen. Generalforsamling tirsdag d. 24/2-15 kl. 19:00 i Sportscafeen (Solbjerg hallen) Dagsorden: Ifølge vedtægterne For indmeldelse, træningstider, booking af baner eller bare lidt info TJEK: solbjerg.halbooking.dk, se under tennis SOLBJerG nu 21

22 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side SOLBJerG nu

23 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 23 Solbjerg IF Gymnastik/Spinning/Outdoor holder generalforsamling mandag den 23. februar 2014 klokken i SportsCafeen i hallen Vi byder alle i Solbjerg velkommen til vores generalforsamling. På generalforsamlingen kan du høre mere om, hvad vi laver i foreningen og stille spørgsmål til bestyrelsen. Hvis du har et forslag til bestyrelsen, som skal på dagsordenen, så skal vi have det senest otte dage inden (se punkt 6). Tina har efter flere års arbejde i bestyrelsen valgt at stoppe, så vi søger et nyt bestyrelsesmedlem. Vil du vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på, så er du velkommen til at kontakte os på eller find kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer på solbjerg.halbooking.dk. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetæller 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Indkomne forslag (skal indsendes til formanden på senest otte dage inden generalforsamlingen hvis intet modtages bortfalder punktet) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Susanne Skytt (kasserer) - genopstiller Tina Mazanti (sekretær) genopstiller ikke Pernille Carøe genopstiller Birthe Friis Hansen (formand) - genopstiller 8. Valg af suppleant(er) 9. Valg af revisor(er) 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt SOLBJerG nu 23

24 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 24 Forårssæsonen i svømmeafdelingen blev skudt i gang med livredderprøver og landsmesterskab for øvede konkurrenceholdet. Livredderprøven er obligatorisk for alle trænere og hjælpetrænere. Søndag den 22. februar skal vi selv være værter for et holdturneringsstævne. Der vil komme svømmere fra hele Østjylland, så der vil være gang i hallen denne søndag. Alle er velkomne til at kigge forbi. Husk også generalforsamling i svømmeafdelingen onsdag den 25. februar kl 19:00 i Sportscaféen. Kære alle børn i Solbjerg. Er du mellem 5 og 14 år så kom til vanddisco i svømmehallen lørdag den 7. marts. Dørene åbner kl for de 5-8 årige. Og igen kl for de 8 årige og opefter. Det koster 50,- kr., som betales ved indgangen Lørdag den 17. januar var Solbjergs konkurrence-svømmere til Landsdelsmesterskab i Harlev. 13 svømmere deltog og ALLE kvalificerede sig til LM (Landsmesterskaberne) i Ikast, som løber af stablen den marts. Vores svømmere fik 19 medaljer med hjem heraf flere førstepladser bl.a. til Kathrine Kokholm i 200 m fri og 100 m Individuel Medley, Kristoffer Jentzch Jørgensen i 100 m Individuel Medley, Elias Lauritsen i 100 m Individuel Medley og Steffen Christensen i 50 m butterfly. 2 svømmere fik medalje i alt hvad de stillede op i, det var Mads Vittrup Christensen og Kathrine Kokholm. Mathilde Vangsted, Markus Friis Hansen og Frederik Bols Hansen fik alle en 2. og en 3. plads i 2 af deres discipliner. På billedet ses Frederik Bols Hansen, Markus Friis Hansen, Mads Vittrup Christensen og Kathrine Kokholm med deres medaljer. 24 SOLBJerG nu

25 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 25 Generalforsamling i Solbjerg Søsport Mandag den 2. marts 2015 kl i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent Fremlæggelse af budget 2015 Pause med kaffe, ost og vin 6. Indkomne forslag (sendes til formand Jesper Bolvig, senest den ). 7. Valg til bestyrelsen 8. Kort status fra bådebroarbejdsgruppe 9. Eventuelt Bestyrelsen, Solbjerg Søsport SOLBJerG nu 25

26 Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/ :38 Side 26 Forår Foråret er den herlige tid, hvor vi alle iler ud i det fri for endelig at kunne indånde en frisk benzindunst. Carlo Manzoni tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Parkvangen 13 Tlf Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BrIan nilsson Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 26 SOLBJerG nu Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN Solbjerg NU oktober 2015 nr. 2_Solbjerg NU - 17-09-2015 11:03 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2015. 50. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/2014 14:12 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2015. 49. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE SN NOV12 nr. 3_Solbjerg NU - 10/23/2014 13:27 Side 1 SOLBJERG NU November 2014. 49. årgang. Nr. 3 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Hovedgade og kælkebakken i Fastrup vil blomstre til foråret.

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 Solbjerg NU juni-august 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 6/8/2013 10:15 AM Side 1 SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Foto: BjarNe LaMPe Aarhus

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Solbjerg NU februar 2016 nr. 6 nyok_solbjerg NU - 1/16/2016 05:55 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2016. 50. årgang. Nr. 6 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Indhold: Nyt fra Fællesrådet side 3 til 6 * Vinterfest

Læs mere

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 Solbjerg NU frebruar 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 1/24/2013 1:01 PM Side 1 SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Et smukt vinterparti fra Højlundsparken

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også tid til sjov og spas.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også tid til sjov og spas. Solbjerg NU april 2016.qxpny_Solbjerg NU - 17-03-2016 14:21 Side 1 SOLBJERG NU April 2016. 50. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også

Læs mere

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 Solbjerg NU december 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-11-2013 12:58 Side 1 SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fredag den 14. november kl. 08.00 slog

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-03-2014 12:14 Side 1 SOLBJERG NU April 2014. 48. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 23-04-2014 11:53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

medlemsblad for solbjerg fællesråd

medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NU november 2015 nr. 3 ok_solbjerg NU - 10/22/2015 12:16 Side 1 SOLBJERG NU November 2015. 50. årgang. Nr. 3 medlemsblad for solbjerg fællesråd Et sensationelt fund - ørredyngel, opdaget i Solbjerg

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8 Solbj Nu april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/21/2013 1:19 PM Side 1 SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd FDF som religionsforsoner, hvor islam og kristendom

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Solbjerg NU januar 2016 nr. 5_Solbjerg NU - 12/18/2015 05:24 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2016. 50. årgang. Nr. 5 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Indhold: Nyt fra Fællesrådet side 3 til 6 * Tysk er også

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164 DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013 Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER 27. årgang nr. 164 FASTE BEGIVENHEDER Fællesspisning i klubhuset Fællesspisning første mandag i september til

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere