SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April årgang. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr."

Transkript

1 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 1 SOLBJERG NU April årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen til en rigtig festlig dag 1. marts. Indhold: Nyt fra fællesrådet...side 3-6 Besøgstjenesten søger flere frivillige...side 14 Solbjerg dagen - arr. Ungdomsskolen...side17 Festdag i Dagplejen...side 19 Sporten... side KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 2 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Sara Pedersen Dyrlæge Anette Valeur Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu 0DQGDJ 7LUVGDJ IUHGDJ / UGDJ Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 3 Nyt FRA FæLLESRådEt LEdER Som det fremgår af indholdet i dette blad samt i mange andre store blade ser vi i denne tid de typiske overskrifter GENERALFORSAMLINGER. Der er her i foråret sæson for dette emne, hvor der fremlægges resultater af det arbejde, der er udført i årets løb. Det gælder i virksomheder, institutioner, foreninger og klubber m.fl., og det gælder også i Solbjerg Fællesråd. I denne sammenhæng ser vi også i denne tid mange opfordringer til frivillige, hvor der netop i dette nummer efterlyses frivillige til besøgstjenesten i Solbjerg, hvad vi fra fællesrådet giver en kraftig anbefaling, og det er en positiv indsats med gode gensidige resultater. Men det gælder også på mange andre områder, at der er brug for en hjælpende hånd eller hjælp til udførelse af en aktuel opgave og med et begrænset tidsforbrug, og heldigvis er der mange, som er beredt, når det gælder. Når det så er sagt, skal der her nævnes et stort behov for emner til et vigtigt punkt på de mange generalforsamlingers dagsorden, som omfatter valg til ledelsen. Her tales der om en længere tidsperiode af forskellig længde, hvor der stadig er tale om frivillighed i en given valgperiode. Heldigvis kommer der også frivillige til disse poster, men det er ofte knap så let, men det er nødvendigt, hvis hjulene fortsat skal køre rundt. Fkj SOLBjERG NU UDKOmmER: lørdag den 3. maj lørdag den 28 juni Deadline for aflevering af stof: mandag den 7. april mandag den 2. juni S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 3. maj SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 4 Nyt FRA FæLLESRådEt Skal den tidligere Fakta-bygning ombygges til et hotel? Foto: BJARNE LAMPE Nyt om Den tidligere Fakta-bygning I fortsættelse af orienteringen i sidste nummer af Solbjerg NU om den indsendte ansøgning til Bygningsinspektoratet i Aarhus Kommune om etablering af selskabslokaler i det tidligere Fakta på Solbjerg Hovedgade, så blev denne ansøgning som tidligere oplyst afvist ud fra det forventede støjniveau samt trafikken og parkeringsforhold på stedet. Afvisningen har medført, at ejerne af den eksisterende tidligere Fakta bygning, selskabet Finansiel Stabilitet sammen med deres ejendomsmægler og projektkoordinator nu har indsendt en ny omskrevet ansøgning til Aarhus Kommune. Denne ansøgning omfatter følgende: * et mindre hotel med 10 værelser * etablering af en multisal til forskellige firmaarrangementer, messer, bryllupper samt dåbsog fødselsdagsfester * opstart af fitnesscenter med cirkeltræning * udlejning af 10 mindre lejemål til klinikker, kontorer andre mindre virksomheder På det givne grundlag og tilsagnet fra Bygningsinspektoratet vil Solbjerg Fællesråd naturligvis følge op på denne sag, som har givet mange reaktioner fra Solbjergs borgere mod de nye planer i den indsendte ansøgning. Nyt udendørs fitnessanlæg i Solbjerg Borgerne i Solbjerg og omegn kan nu begynde at glæde sig til, at etableringen af det nye udendørs fitness anlæg i Solbjerg Skov og på Lundbjergvang nærmer sig udførelsen. Nu er aftalen med byggetilladelse m.m. på plads også i forhold til Statsskovdistriktet, og projektet med koordinering og placering af de forskellige fitnessredskaber er nu ved at være færdig, og der er et godt grundlag for igangsættelsen efter et godt lokalt præget samarbejde med Sport og Fritid. Det er meningen, at rådmanden deltager i indvielsen og ibrugtagning af dette outdoor fitnessprojekt i Solbjerg, hvor vort 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 5 Nyt FRA FæLLESRådEt område atter får tilført et attraktivt aktiv og med en god placering i et naturskønt område, som også vil trække mange borgere fra andre områder af Aarhus og til Solbjerg i lighed med brugen af hundeskoven, hvor P-pladsen allerede er for lille. Tidspunktet for indvielse og ibrugtagning er endnu ikke endelig fastlagt, men det forventes at blive i sidste del af april. Nærmere følger om tidspunktet. SOLBJERG FÆLLESRÅD Holder ordinært repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter Mandag den 5. maj 2014 kl dagsorden ifølge vedtægternes 6 som følger: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse 3. Udvalgsberetninger Beboerhusstyrelsen, Solbjerg Aftenskole til godkendelse 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2013 til godkendelse for Solbjerg Fællesråd, Solbjerg Aftenskole, Solbjerg NU og Solbjerg Fritidscenter/Beboerhus 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af forretningsudvalg, revisorer og suppleanter 7. Valg af beboerhusstyrelse, revisorer og suppleanter 8. Eventuelt På forretningsudvalgets vegne Finn Krogslund Jensen Hold rent dagen i Solbjerg En god tradition for 15. gang og samtidig en bekræftelse af foråret, som vi allerede har nydt godt af i en længere periode. Men uanset det så er der ikke tvivl om, at der atter er et behov for en gennemgang af vort lokalområde for indsamling af henkastet affald af forskellig art. Måske gør man årets fund. Vores målsætning er uændret ren hygge i en ren by, og vi glæder os til at se lidt flere end sidste år til denne forårs-aktivitet. Dagen er lørdag den 26. april kl. 9 i Solbjerg Fritidscenter Dagen starter med morgenkaffe/te/ juice samt rundstykker og en lille starter til de voksne Herefter deles ruterne ud. Vi fordeler os rundt i Solbjerg jo flere vi er, jo mere kan vi sprede os i området Efter indsamlingen samles vi kl. 12 i Fritidscentret, hvor de varme pølser, brød og kolde drikke står klar, og så er der en lille overraskelse til børnene Alle børnene vil i år få et diplom for deltagelse i Hold rent dagen i Solbjerg Vi glæder os til at se mange Solbjergfolk store og små til en hyggelig Hold rent dag, hvor vi i fællesskab rydder op i vores by SOLBJERG. SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 6 Nyt FRA FæLLESRådEt Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingerlise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Nyt for de kære dyr! Hermed en vigtig oplysning til ejerne af vore mange lokale dyr. Østergaards Dyrehospital går nu sammen med Virklund Dyrehospital i en kompetenceløftende fusion, hvor begge fortsætter, men administration, varebestilling og bogholderi samles på Østergaards Dyrehospital. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 7 Mange nyheder i SOLBJERG BAGERI Frisk morgenbrød hver dag fra kl. 6 Bestil kagemand/kone Lagkage min. 10 personer Smurt rundstykke 10 kr. Smurt rundstykke + kaffe 15 kr. RENSETØJ indlever dit rensetøj til os. Skjorter 5 stk. 100 kr. Tilbud E cigaretter 1 sæt 199 kr. 2 sæt 299 kr 1 x væske 39 kr. 4 x væske100 kr. Tilbud Vi har alt til E cigaretter. Fransk hotdog stk. 20 kr. 2 stk. 35 kr. Stort udvalg af humørkort til enhver lejlighed. Filmudlejning 3 film i 2 dage 75 kr. Spillehal Tips & Lotto - Skriveartikler og konvolutter GLS pakkeservice Aviser og blade Kopimaskine A-kvalitet Vej selv slik 100 gr kr. Bredt udvalg af vine til fornuftige priser. SOLBJERG BAGERI Solbjerg Hovedgade Solbjerg - tlf åbningstider hele ugen kl Mail: SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Solbjerg. Onsdag den 30. april kl i Solbjerg Fritidscenter. dagsorden iflg. lovene: 1: valg af ordstyrer 2: bestyrelsens beretning 3: forelæggelse af årsrapport 4: forslag fra bestyrelsen 5: indkomne forslag 6: valg til bestyrelsen På valg er: lars Peter nielsen og jette Pedersen (begge villige til genvalg) 7: valg af suppleant 8: eventuelt Efter generalforsamlingen er brugsen vært ved et let traktement. med venlig hilsen bestyrelsen 8 SOLBJERG NU

9 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 9 Solbjerg Pensionistforening Hjemmeside: Torsdag den 10. april kl i Fritidscentret GENERAL- FORSAMLING det vil lette bestyrelsens arbejde, hvis du indbetaler dit årskontingent på kr i pausen under generalforsamlingen. du vil samtidig få udleveret vores program for den kommende sæson. (hvis du ikke allerede har modtaget det). Medbring venligst medlemskort. Medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen - og ikke har betalt kontingent - vil senere blive opsøgt af et bestyrelsemedlem. du kan også indbetale dit kontingent på bankkonto: Husk at skrive dit navn på indbetalingen. Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved en gratis omgang kaffe/te og kage. Medbring ikke kop Den dag vasker vi op. Efter pausen vises billeder fra foreningens tur til dresden. Har du ikke meldt dig til vores tur til Rügen maj. kr Ring straks! eller i morgen er det for sent SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 10 Generalforsamling i De ældres billardklub bestyrelsen i De ældres billardklub i solbjerg indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Solbjerg Fritidscenter Tirsdag den 29. april 2014 kl dagsorden ifølge vedtægterne. evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse de ældres billardklub blev stiftet i 1998 og har gennem årene udviklet sig til en dynamisk klub for pensionister og efterlønsmodtagere i alderen fra 50+ fra solbjerg og omegn med i alt 51 aktive medlemmer. der er dog stadig ledige pladser ved billardbordet, så hvis du er mand eller kvinde, har lyst og mulighed, så kom og prøv et gratis og uforpligtende prøvespil a 2 timer. Ring og aftal et prøvespil hos Kurt justesen tlf eller Eigil Andersen tlf SOLBJERG NU

11 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 11 Tekst og annoncer i Solbjerg NU Tekst og annoncer i Solbjerg NU som kun indeholder tekst bedes leveret i et tekstprogram. Annoncer hvori indgår flere elementer som for eksempel fotos og tekst bedes leveret i en en pdf-fil eller et tekstprogran i gråtoner (sort/hvid). Fotos bliver skapest, hvis de leveres i en selvstændig fil i opløsning 300 (Resolution 300 pixels/inch). Helsidesformat 155 mm bred og 230 mm høj. En helsides-annonce leveret i A4 format kan ikke udfylde en helside. Bliver ikke høj nok, når den er sat ned til det trykte format. derfor brug målet 155 mm bred og 230 mm høj, når du udarbejder den. 1 spalte 73 mm bred. Har du tekniske spørgsmål, så kontakt Bjarne Lampe telefon: SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 12 Skrab og vind med AutoMester SKRAB OG VIND NÆSTE GANG DU FÅR DIN BIL SERVICERET ELLER REPARERET HOS OS Toms Auto ApS v/tom Skarby VI BOR HER: SOLBJERG HOVEDGADE SOLBJERG Tlf SOLBJERG NU

13 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 13 LOkALcENtER SOLBJERG Onsdag den 9. april kl til 12. Tøjsalg v. Karina Dyhr Onsdag den 9. april kl Påskebanko Onsdag den 30. april kl Forårsfest middag og dans. Pris kr. tilmelding senest 15. april til birthe møller Hansen tlf Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 28. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Poul Smed Tlf Næstformand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Anders Fallentin. Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 14 LOkALcENtER SOLBJERG Besøgstjenesten i Solbjerg søger frivillige kunne du tænke dig, at blive frivillig ved besøgstjenesten i Solbjerg og måske i 1 time eller 2 hver - eller hver anden uge, så vil vi gerne høre fra dig. Som besøgsven glæder du et andet menneske med dit selskab, og I beslutter selv indholdet som fx kan være: at sludre sammen over en kop kaffe, læse et brev, et blad, se en film, spille et spil eller motionere sammen fx at gå en tur - ud at opleve naturen, eller gå en tur til brugsen og måske er du bare til at følges med eller dele oplevelserne med. Alle frivillige i besøgstjenesten mødes ca. 2 gange om året sammen med lederen af besøgstjenesten og frivilligkoordinatoren. der arrangeres en årlig udflugt og julefrokost, for både modtager af besøg og besøgsvennerne. du får tilbudt gratis kurser gennem Aarhus kommune. For nærmere information kontakt: Bodil Neertoft Leder af besøgstjenesten i Solbjerg tlf Mail; eller Inga klode Frivilligkoordinator Område Syd tlf , Mail; 14 SOLBJERG NU

15 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 15 SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 16 danske MALERMEStRE Malerfirma kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Solbjerg Hovedgade 92 E Solbjerg Midtpunkt -Tlf Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 17 Velkommen til Solbjerg Dagen Lørdag den 26.april kl Solbjergskolen: P-pladsen, aulaen og festsalen Vi er lidt stolte over, at vi kan præsentere et nyt, unikt og meget bredt projekt også aldersmæssigt, hvor Fællesskab uden Grænser i Solbjerg er i fokus. Solbjerg dagen lørdag den 26. april kl Er dagen hvor hele byen mødes til masser af spændende aktiviteter på Solbjergskolen: P-pladsen - i aulaen i festsalen. det er første gang vi laver Solbjerg Dagen. Og det er Solbjerg Ungdomsklub, som arrangerer dagen i samarbejde med Solbjerg dagtilbud, SFO-Solbjergskolen, Solbjerg Fritidsklub, Solbjergskolen, Ungdomsskolen, Musikskolen, Solbjerg Idrætsforening, OG IkkE MINdSt Lokalcenter Solbjerg med ældre og frivillige. Altså et bredt fælles projekt både med unge og gamle som deltagere og aktører Vi regner med at dagen vil sprudle af aktiviteter både ude og inde. På p-pladsen: Masser af aktiviteter: Bl.a. helstegt pattegris med tilbehør hoppeborg barsalg mv. I aulaen Ligeledes masser af aktiviteter for store og små. I festsalen Stor Scene med 5 timers underholdning med bands fra alle byens skoler, klubber, institutioner og børnehaver, slagtøjshold og børnekor fra musikskolen, dansere fra gymnastikforeningen mv. I alt regner vi med en bred, bred palet af ca. 15 indslag på og foran scenen. Solbjerg dagen er altså både med musik, dans, men så sandelig også med andre spændende aktiviteter ude og inde med mange unge aktører men vi håber naturligvis også, at vi kan få de ældre i sving og de er klar til at deltager med forskellige boder. årets aktiviteter håber vi er et spejl af, hvad der p.t. rører sig blandt byens børn, unge og ældre. Solbjerg dagen involverer endvidere en masse frivillige, forældre, gamle elever, håndværkere mv., som er med til hele opstillingen, klargøringen og nedtagningen som alt i alt bliver 3-4 dages spændende - men hårdt arbejde Vi takker også de mange Lokale sponsorer uden deres støtte havde vi ikke kunne afvikle dagen 1000 tak til: Toms Auto Revionsfirmaet John Schantz Solbjerg Biler Outdoorpeople.dk Tømrermester Hans Jensen Færks Køreskole Den glade Slagter Rema 1000 Solbjerg Tømrer og Murere - Rodkjær SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 18 EGNSARkIVEt/BIBLIOtEkEt Støtteforeningen 25 års jubilæum blev fejret som et eftermiddagsarrangement på arkivet torsdag den 27. februar. Der kom ca. 45 personer for at ønske arkivet til lykke med jubilæet. Blandt dem var der flere æresmedlemmer, tidligere formænd for støtteforeningen og fra andre arkivers bestyrelse i Aarhus Syd, men også almindelige medlemmer af støtteforeningen var mødt op. Arkivets havde lavet en udstilling om foreningens historie, som stadig kan ses på arkivet. Kom til ølsmagning Som nævnt i det seneste nr. af Solbjerg NU har man mulighed for at komme til ølsmagning på Solbjerg Bibliotek mandag 7. april kl I samarbejde med Solbjerg Bibliotek inviterer ølentusiasten Leo Thinesen denne aften til en hyggelig og sanselig ølsmagning, hvor han vil præsentere en lang række spændende øl. Ud over at der kan smages på de forskellige øl, vil der også blive serveret lidt godt til ganen. I forbindelse med ølsmagningen arrangerer Leo Thinesen derudover en udstilling om Ravnholt Bryggeri i samarbejde med Solbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Billetter koster 70 kr. og skal købes via Formand Lis Hauerslev fortalte om Støtteforeningens historie. Harriet Rasmussen holdt en lille tale, om det at arbejde på arkivet, og Finn Krogslund ønskede arkivet til lykke på vegne af Fællesrådet i Solbjerg. Resten af eftermiddagen var hyggeligt samvær med snitter, vin, og vand. Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv afholder den årlige GENERALFORSAMLING på Solbjerg Bibliotek tirsdag den 29. april 2014 kl Generalforsamlingen vil blive holdt efter gældende vedtægter, som kan ses på Når selve generalforsamlingen er overstået byder støtteforeningen på en kop kaffe/te og kage. Efter kaffepausen vil Hanne Hedegaard måske kendt fra Datastuen - fortælle lidt om sin slægt, som hun har fundet på New Zealand. Medlemskortene for 2014 er klar til uddeling og samtidig følger et lille hæfte med medlemsskabet, som handler om Sejr Jensens historie. Han kommer fra Ravnholt og var med i krigen Senere tog han til USA. På arkivets vegne Jørgen Christensen. Bedre telefonservice i Lokalbibliotekerne Når du ringer Solbjerg Bibliotek får du fremover fat i vort fælles og fast bemandede callcenter. Callcenteret kan enten løse dit spørgsmål med det samme - eller kan sende dig videre til rette vedkommende. Det betyder, at ingen fremover ringer forgæves - f.eks. til optagede telefoner på lokalbibliotekerne eller til biblioteker uden personale. Når der er pres på, sættes dit opkald i kø, hvorpå alle opkald besvares af veluddannet bibliotekspersonale i den rækkefølge de kommer ind. Callcentret er bemandet mandag til torsdag kl. 9-18, fredag 9-17 og lørdag Du kan ringe til lokalbibliotekerne på telefon Solbjerg Biblioteks gamle nr. virker endnu, men vil snart blive nedlagt. Åbningstider i påsken Dagene før skærtorsdag er der Åbent Bibliotek, men ingen betjening mandag Der er helt lukket alle påskehelligdagene inkl. påskelørdag. Med venlig hilsen Bodil Mortensen Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU

19 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 19 Er på torvet igen. Foråret er formentlig lige om hjørnet, og vejret bliver mere cykelvenligt på ny. det betyder også, at cykeldoktoren kommer frem fra sit vinterhi og er klar til at tage imod syge og halvdårlige cykler. I Solbjerg på Brugsens parkeringsplads vil det første gang være onsdag den 9. april og herefter hver onsdag kl kom forbi og få en snak, om hvad jeg kan gøre for dig og din cykel. Husk også, at jeg har nye cykler bl.a. cube, Principia og Nishiki, diverse udstyr, og tøj, samt stort set alt i reservedele. du kan altid ringe på , hvis din cykel har svært ved at komme til cykeldoktoren, så kommer cykeldoktoren til dig og klare problemet hjemme på din adresse. Med venlig hilsen og god medvind fra Cykeldoktoren v/mikael Nymann Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 20 Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag Face n feet i Solbjerg Fodbehandling 250,- kr./ ansigtsbehandling 500,-kr. Voks, massage m.m. fra 75,- kr. Fodbehandling hjemme for gangbesværede 350,- kr. mobilnr Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 20 SOLBJERG NU

21 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 21 Solbjerg Hovedgade Solbjerg DET SKER I APRIL 2014 Styresystem Windows 8 - og Torsdag den 3. og 10. april kl Dette styresystem er noget vanskeligere at bruge end de gamle systemer som f.eks. XP, Vista eller Windows 7, synes mange mennesker. Men fortvivl ikke! Vi kan lære dig at bevæge dig rundt i dette system og give dig nogle fif eller genveje, du måske ikke kendte. Brug to timer på at blive fortrolig med dette system. Den ene gang kan vi evt. sammen opgradere til 8.1, som brugerne har fået tilbud om fra Windows. Bemærk, at det er extra temadage derfor torsdage om eftermiddagen (fordi mange Solbjergborgere deltager fast i arrangementer om onsdagen). - Instruktør Hanne Hedegaard tlf Picasa Fotobehandling - (sidste mødedag ud af 3) - Mandag den 7. april kl Instruktør Hanne Hedegaard - tlf IPad - studiegruppe - Onsdagene den og 30. april Nye deltagere må gerne komme med på holdet, hvor vi udveksler erfaringer mht. APP s og brugen af de programmer, der er lagt ind fra starten. Instruktør Jørn Larsen - tlf PC-forståelse for begyndere og let øvede. - Mandag den 14. og 28. april kl Har du det lidt svært med at udnytte din Pc s muligheder er der ting, du stadig gerne vil lære mere om? Vi gennemgår sammen nogle af de ting, der evt. kan drille dig. Vi berører de ting, som DU gerne vil have gennemgået eller hvor du evt. er lidt usikker. Alt fra at oprette mapper - rydde op på PC en - hente fotos ind fra eller kamera - eller hvad der kan være af ting, som virker lidt svære.! Instruktør Hanne Hedegaard - tlf Slægtsforskning for begyndere - Fredag den 11. april kl og 25. april kl Dette nystartede hold mødes to gange om måneden Tovholderen bestemmer sammen med holdet den 1. april, om mødetidspunktet den 25. april evt. skal laves om, eftersom den flerårige Studiegruppe i slægtsforskning evt. gerne vil deltage sammen med begynderne - Dette aftales særskilt. Instruktør Kristian Jensen Åben datastue - Fredag den 4. april kl Forskellige instruktører har vagten på de åbne fredage. Se også hjemmesiden: (Det er måske lettere blot at åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) Ved evt. spørgsmål: Vedr. temadagen ring til instruktøren øvrige spørgsmål om foreningen: Ring til formanden Ove Hesselbjerg tlf eller evt. til kassereren Otto E. Jensen tlf SOLBJERG NU 21

22 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 22 En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket Solbjerg NU kan også læses på: Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Reparation af alle mærker - moderne udstyr til opretning af skader. Udlejning af trailere Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale R e v i s i o n s f i r m a e t EF Eva Fogh ApS Søvangsvej 9B, 8355 Solbjerg Tlf HØJBJERG tandlæge center tandlæge SUSANNE corfitsen RUNdHØJ ALLE 133, HØJBJERG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. 22 SOLBJERG NU

23 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 23 LPV - LegePladsVurdering Puslinge/Tumlinge-klassen har i starten af 2014 lavet en LPV, som står for LegePladsVurdering. Tre udvalgte legepladser i Solbjerg er blevet inspiceret, efterset, og vurderet af kredsens legeeksperter. Udvalgte legepladser: Legepladsen på Kærgårdsvej over for Spiren. Legepladsen i Egevangen.. Legepladsen ved Blokkene i Kærgårdsparken. Parametre, der blev vurderet efter:. Fysiske rammer placering af legepladsen, udseende, naturen/området omring.. Legeredskaber antal og variation af redskaber, kvalitet, udfordring.. Lege-muligheder optimal aldersgruppe, mulighed for forskellig leg Legeplads: Kærgårdsvej Egevangen Blokkene Fysiske rammer God placering. dejligt med mange træer. God placering. Mangler natur. Ligger godt. dejligt med fodboldbane. Legeredskaber Mangler flere vilde ting. Sjove redskaber. Mangler flere og større ting. Gode og sjove redskaber. Har mange ting. Legealder 1-8 år. Mest for små børn år. Ikke så meget for store børn. Både små og store børn (eller voksne) kan lege her. Samlet vurdering ***** ***** ***** LPV en er udført under største nøjagtighed og sikkerhed. Ingen børn eller voksne kom til skade under legearbejdet. Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJERG NU 23

24 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 24 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab Nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf Hovedbestyrelsen Zita Inge Aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning kristian Nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJERG NU

25 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 25 Hu-hej, hvor det går!!!!!. det er gratis Spinning i Solbjerg IF uden at skulle ud af byen! Forår Sommer Efterår Vinterløb Solbjerg Runner s SOLBJERG NU 25

26 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side glade børn til vanddisco lørdag den 1. marts i Svømmehallen. tak til dc Sound Factory for musik og leg. tak til alle frivillige hjælpere. Bestyrelsen i svømmeafdelingen ser efter generalforsamling den18/ således ud: Formand: kristian F. Nielsen, næstformand: Michael Henriksen, kasserer: Erling Egeskov Pedersen, sekretær: Anne Pind, medlem: Aase Roland Jacobsen. Tirsdag den 21. januar 2014 holdtes der livredderprøver i Solbjerg Svømmehal. dette er en årlig begivenhed, som alle vore livreddere samt andre interesserede medlemmer af svømmeafdelingen og bestyrelsesmedlemmer deltager i. Prøverne, bassinlivredderprøven og underviserprøven er meget praktisk orienteret. dansk Svømmeunions Bassinlivredder prøve består af følgende: * Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget. * Udspring efterfulgt af 200 m svømning. * to på hinanden følgende dykninger. * Redning af panisk nødstedte * Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper. * Redning af bevidstløst barn uden hjælper. * Håndtering af nakkeskade. * Mundtlig eksamination i førstehjælp. 11 personer gennemførte og bestod denne prøve. 7 personer gennemførte det lidt mindre program Underviser prøven og bestod. Prøven omfatter i det væsentligste punkterne 1, 2, 3, 5, 7 og 8 i Bassinlivredderprøven. Efter en lærerig dag i teorilokalet og i svømmehallen er vore instruktører og livreddere parate til at yde den førstehjælp der er nødvendig i ulykkestilfælde i svømmehallen. Vi takker livredningsdommer Otte Westergaard for en god og kompetent gennemførelse af prøverne. På bestyrelsens vegne Erling Egeskov 26 SOLBJERG NU

27 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :14 Side 27 Kom i form til stranden med Solbjerg Gymnastik/Spinning/Outdoor Så er det forår. det betyder lyse aftener og - lige om lidt - en tur til stranden og dyppe sig i havet. Så grib chancen og bliv klar til foråret med at komme i superform eller vedligehold det hårde arbejde, som du allerede har lagt i din træning. Alle vores hold er klippekortshold, og vores klippekort gælder også til spinningholdene. Her kan du se, hvilke hold som vi havde klar ved bladets deadline: Tirsdag: Zumba klokken 20 og 21 Onsdag: Outdoor Fitness klokken 17 til 18 NB Nyt hold i Solbjerg! CrossGym klokken til Torsdag: Parkour fra 10 år klokken til Stram Op klokken til Fredag: Moderne dans/hip-hop fra 10 år klokken til Vi tager forbehold for ændringer. Husk, at du altid kan se den aktuelle holdplan på Solbjerg.halbooking.dk klik på Solbjerg Gymnastik/Spinning/Outdoor i øverste sorte bjælke. Her kan du også købe klippekort til vores hold. du er altid velkommen til at prøve en time gratis, inden du tilmelder dig. kontakt bestyrelsen eller instruktøren på holdet. På bestyrelsens vegne Sarah Elkjær Pssst: Husk at vi samarbejder med Solbjerg Fitness. For 299 kroner om måneden får du fri træning på alle vores hold, spinning og Solbjerg Fitness.tilmelding skal ske hos Solbjerg Fitness. SOLBJERG NU 27

28 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :15 Side 28. Haldshavevej 3 PASFOTO DIGITAL BILLEDSERVICE SOlbjerg havecenter Onstedvej Solbjerg Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag/søndag og helligdage EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE Solbjerg Fællesråds hjemmeside: D ø G N V A G T - e n lille go el-forbindelse østergårdsvej Solbjerg Tlf Fax ODDER ENTREPRENøRFIRMA kloak - Støbning - Belægning - dræning Jordarbejde - Etablering af nedsivningsog minirensningsanlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Medlem af kloakmestrenes kvalitetsordning A/S Kannevej Solbjerg Tlf Bil Ved dødsfald Alle aftaler kan træffes i Deres hjem - træffes også søn- og helligdage Den lokale bedemand syd for Aarhus H.j. madsen - tillid gennem generationer SOLBJERG NU

29 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :15 Side 29 Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Postekspedition: Mandag-fredag kl Lørdag og søndag lukket. ÅBNINGSTIDER MANDAG-SøNDAG SOLBJERG NU 29

30 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :15 Side 30 Depot og opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde Priser fra 250,-/md Mere plads for pengene! SOLBJERG APOTEKSUDSALG Solbjerg Hovedgade 92 G 8355 Solbjerg Tlf Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen tlf En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater 30 SOLBJERG NU

31 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :15 Side 31 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf Solbjerg Fællesråds hjemmeside: SOLBJERG NU 31

32 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :15 Side 32 DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN MARTS/APRIL Dato Kl. Hvor Hvad 29/3 Astrup Sognegård Levende gudsbilleder i kunst og digtning 31/ Solbjerg Bibliotek Indianerfest/SkRALLEBANG 7/ Solbjerg Bibliotek Ølsmagning med Leo thinesen 9/ Lokalcenter Solbjerg tøjsalg v/karina dyhr 9/ Lokalcenter Solbjerg Påskebanko 10/ tiset Sognehus kaj Munk mennesket og idealisten 18/ tulstrup kirke Passionskoncert/læs mere i kirkebladet 23/ Astrup Sognegård Skuespiller Hans Rønne opf. Fars dreng 23/ tiset Sognehus Off. Menighedsrådsmøde 26/ Fritidscentret Hold rent dag i Solbjerg 26/ Solbjergskolen Arr. Solbjerg Ungdomsklub 28/ Lokalcenter Solbjerg Aftenspisning i café Solbjerg(tilmelding) 30/ Lokalcenter Solbjerg Forårsfest med middag og dans Alle ugens hverdage Lokalcenter Solbjerg cafeen åben fra til Mandag-onsdag-fredag data-stuen åben fra kl. 9 til 12 Mandage Fritidscentret de ældres hobbyklub tirsdag Fritidscentret Gymnastik tirsdage Fritidscentret Bankospil (SIF-håndbold) tirsdage Fritidscentret Linedance tirsdage Solbjerghallen Seniorgymnastik tirsdage Svømmehallen Off. svømning Onsdage Lokalcenter Solbjerg Aktiviteter, stavgang og krolf m.m. Onsdage Fritidscentret Folkedans torsdage Astrup kirke Babysalmesang torsdage Fritidscentret/banen Pensionist/ Petanqueforeningen Grisen MAJ og AUGUST 1/ tiset kirke koncert med trioen Zenobia 4/5 og 11/5 konfirmationer 15/ tiset kirke/sognehuset Aftensgudstjeneste herefter varme hveder 18/5 til 22/5 Pensionistforeningen Fem dages rejse til Rúgen 21/ café Solbjerg Om Flemming Bamse Jørgensen 3/8 13 til 16 Solbjerg Søsport Søens Venner inviterer til fiskekonkurrence Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den3. maj SOLBJERG NU

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 23-04-2014 11:53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/2014 14:12 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2015. 49. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-08-2013 15:57 Side 1 SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu september 2014.Duelig_Solbjerg NU - 8/20/2014 18:51 Side 1 SOLBJERG NU September 2014. 49. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd Atter i år har den populære håndboldskole i Solbjerg

Læs mere

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD SUK er et af de meget populære dikoteker i Solbjerg Ungdomsklub. Diskoteker med unge fra hele Aarhus Syd er meget populære ikke

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

tranbjerg Ny skov i Tranbjerg B

tranbjerg Ny skov i Tranbjerg B tranbjerg TIDENDE 2 2012 Tunnelen åbner i marts Hvis vejrguderne er med Bodil Friis fra Trafik og Veje i Aarhus Kommune, så åbner tunnelen under Landevejen igen i marts. - Vi har haft en del sne og inden

Læs mere

tranbjerg Succes S TIDENDE Sang, motion og brunch Mange tilbud Frivillig?

tranbjerg Succes S TIDENDE Sang, motion og brunch Mange tilbud Frivillig? tranbjerg TIDENDE 3 2013 Sang, motion og brunch Hvad enten du er medlem af AIA eller ej, er du velkommen til en dag i foreningen, hvor der efter sang og et par timers aktivitet i form at løb, stavgang,

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 34. årgang April 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

tranbjerg Kommune ser på forslag til grønne områder TIDENDE Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet

tranbjerg Kommune ser på forslag til grønne områder TIDENDE Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet tranbjerg TIDENDE 6 2013 Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet Camilla Ritter fra Vidunder Knolden i Center Syd igen sin kunnen, da hun fik 4. plads i Europamesterskabet d. 4.- 7. september

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Hammer. Tysklandstur med forhindringer

Hammer. Tysklandstur med forhindringer Hammer NytUdgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet for Grindsted, Uggerhalne & Omegn Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen side 3 og 4 Ny havetraktor side 5 Fra det gamle arkiv side 9 Modetøj... side

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere