SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd"

Transkript

1 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness projekt i Solbjerg Skov og på Lundbjergvang blev officielt indviet onsdag den 30. april, hvor anlægget nu er stillet til fri benyttelse af Aarhus Kommune for Solbjergs borgere store og små. Nyt fra fællesrådet...side år med kam og saks...side 7 Stor fiskekonkurrence i Astrup Mose...side 11 Borgerservice besøger Lokalcentret...side FDF-sommerlejr...side 21 Sporten...side KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 2 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Sara Pedersen Dyrlæge Anette Valeur Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu 0DQGDJ 7LUVGDJ IUHGDJ / UGDJ Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 3 Nyt fra fællesrådet Nej til etablering af selskabslokale Solbjerg Fællesråd har netop fået endeligt svar fra Aarhus Kommunes afdeling for Planlægning og byggeri i omtalte sag. Svaret går klart på, at der ikke gives tilladelse til etablering af selskabslokale i de gamle Fakta-lokaler, Solbjerg Hovedgade 90 B. Solbjerg Fællesråd kan kun udtrykke tilfredshed med afgørelsen og hermed en beroligelse specielt for de borgere, der er naboer/genboer til pågældende areal, men også i lokal bred forstand for Solbjerg generelt. Det er på det givne grundlag den rigtige afgørelse og samtidig en bekræftelse på, at lokalområdet er orienteret og hørt i sagen. Solbjerg Fællesråd holder ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 5. maj 2014 kl. 19 i Solbjerg Fritidscenter. Dagsorden i henhold til vedtægternes 6. p.f.v Finn Krogslund Jensen SOLBjERG NU UDKOmmER: lørdag den 28 juni lørdag den 30. august lørdag den 27. september lørdag den 1. november lørdag den 29. november lørdag den 27. december Deadline for aflevering af stof: mandag den 2. juni mandag den 4. august mandag den 1. september mandag den 6. oktober mandag den 3. november mandag den 1. december S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 3. maj SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 4 Nyt fra fællesrådet Hold rent dagen i Solbjerg Solbjerg var med for 15. gang, hvor vi må konstatere, at Aarhus Kommune er faldet fra bortset fra et favorabelt tilbud om at afhente det indsamlede affald ude hos aktørerne efter at indsamlingen er gennemført i lokalområderne. Årsagen er den, at Danmarks Naturfredningsforening har overtaget affaldsindsamlingen på landsplan på baggrund af de tilmeldte, men også her er budgettet skåret i bund, så hjælpen består af affaldssække til indsamlingen samt en folder. På trods af disse ændringer stod Solbjerg Fællesråd fortsat bag denne lokale aktivitet, og vort budget holder nok til belastningen, hvor vores planlægning af opgaven med indbygget hygge i Fritidscentret var som sædvanlig, men i skrivende stund håber vi bare på god lokal deltagelse, hvor Solbjerg fortsat skal være en ren by et godt sted at være. Indvielse af et nyt aktiv i Solbjerg Den 30. april blev Solbjergs nye Outdoor Fitness anlæg i Solbjerg Skov og på Lundbjergvang indviet ved et mindre arrangement, hvor Aarhus Kommune var repræsenteret ved formanden for Kulturudvalget Steen B. Andersen m.fl. Solbjerg Idrætsforening og Solbjerg Fællesråd står bag dette projekt og arrangementet ved indvielsen i samarbejde med Aarhus Kommune, og vi glæder os meget til at tage redskaberne i brug, hvor en ny god og sund aktivitet bliver føjet til de øvrige gode forhold i Solbjerg. I skrivende stund er anlægget ikke indviet, så der følger mere om dette i næste nummer af Solbjerg NU. Nyt om Beder-Bering vejen Endelig udsigt til at komme videre i denne langvarige sag. Teknik og Miljø arbejder for tiden med at færdiggøre en indstilling til Byrådet om en offentlig fremlæggelse af et forslag til kommuneplantillæg for Beder-Bering landevejen, hvori også indgår den tilhørende VVMredegørelse. Den 1. april var fællesrådene i Aarhus Syd indbudt til et møde i Teknik og Miljø til en orientering og drøftelse af sagen og tilrettelægningen af den kommende offentlige høring. Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker et godt samarbejde med fællesrådene om udformning af den offentlige proces og sikring af borgernes rettigheder, når Byrådet har truffet beslutning om forslag til linjeføring på baggrund af en meget fyldig rapport.. Der udformes en pjece om processen med tilhørende publikationer og med et tidsforløb fra maj til oktober i år, hvor fællesrådene inddrages løbende. I dette forløb vil der indgå et Borgermøde i efteråret. Tekst og annoncer i Solbjerg NU Tekst og annoncer i Solbjerg NU som kun indeholder tekst bedes leveret i et tekstprogram. Indgår der fotos bedes de leveret i selvstændige filer. Opløsning. Se under fotos. Annoncer som er 100 pct. færdige kan leveres som en pdf-fil i gråtoner (sort/hvid). Fotos bliver skapest, hvis de leveres i en selvstændig fil i opløsning 300 (Resolution 300 pixels/inch). Helsidesformat 155 mm bred og 230 mm høj. En helsidesannonce leveret i A4 format kan ikke udfylde en helside. Bliver ikke høj nok, når den er sat ned til det trykte format. Derfor brug målet 155 mm bred og 230 mm høj, når du udarbejder den. 1 spalte 73 mm bred. Har du tekniske spørgsmål, så kontakt Bjarne Lampe SOLBJERG NU

5 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 5 Nyt fra fællesrådet Nu kommer rundkørslen Nu kommer den længe ventede rundkørsel på Solbjerg Hovedgade og ind og ud til Solbjerg Hedevej meget snart, hvilket vil sige indenfor de næste måned. Desværre får vi ikke vort ønske om en regulering og forbedring af ind- og udkørsel fra Solbjerg Hovedgade til Gl. Horsens-landevejen med i denne omgang, men fællesrådets fremsatte krav er fuldt berettiget. og forbliver højt på ønskelisten. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingerlise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Hjertestartere i Solbjerg Hvor Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Hvornår Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 6 Nyt fra SPOR Jylland Visionær linjeføring for Timemodellen i Jylland. Dialog med politikere og indsamling af VVM-materiale. SPOR Jylland arbejder fortsat på at finde huller i osten ved den nye linjeføring i Togfonden omkring Solbjerg. Gruppen har i foråret været i dialog med både Kristian Würtz (A), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune samt med Bünyamin Simsek (V), rådmand for Børn og Unge. Kristian Würtz gav klart til kende, at han fuldt ud bakker op om Togfonden og ikke ønsker at gå ind i lokaldebatten på nuværende tidspunkt. Budskaberne fra Aarhus Kommune er, at en kommende VVM-undersøgelse må klarlægge problematikkerne ved højhastighedstoget ved Solbjerg. Samtidig henholder man sig til juristernes vurdering af kommunens salg af grunde på Møddebro Parkvej. I Aarhus Byråd har næsten samtlige byrådsmedlemmer tilsluttet sig Høringssvaret til Transportministeriet, som reelt betyder, at Aarhus Kommune afgiver bemyndigelse til transportministeren, således at det bliver transportministeren, som får ansvaret for at undersøge, projektere og miljøvurdere de konkrete projekter vedrørende Togfonden. Eneste indsigelse fra Aarhus Byråd var, at byrådet ikke ønsker banegården flyttet fra dens nuværende placering. Så gruppen må En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater skuffende konstatere, at vi ikke umiddelbart har mødt megen hjælp fra Aarhus Kommune og aarhusianske politikere i forbindelse med anlæggelse af en ny togbane gennem vores område. Vi er derfor gået i dialog med flere folketingspolitikerne for at åbne deres øjne for det øgede passagergrundlag, som ligger i et stop i Skanderborg. Vores flittige skribenter har desuden leveret flere indlæg til lokale dagblade, som har sat gang i debatter omkring linjeføringen. Her er der blevet gjort opmærksom på, at et stop i Skanderborg betyder et langt større passagergrundlag til Timemodellens drift, samt at en ny banegård vest for centrum vil kunne give større passagergrundlag samt spare væsentlig rejsetid i Timemodellen. Ved siden af påvirkningsarbejdet af politikere arbejder gruppen med at indsamle alle relevante emner til en kommende VVM-undersøgelse. Vi forventer, at VVMundersøgelsen vil blive igangsat omkring sommeren 2014, hvis parterne bag Togfonden skal nå målet om at have gennemført VVM-undersøgelser i løbet af Det betyder, at der er behov for at få sat spot på alle aspekter ved linjen både Solbjergs udviklingsmuligheder, drikkevandreservoirer omkring byen, geologiske aspekter og dyreliv m.m. 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 7 Farvel Elisabeth Elisabeth har tjent os i mange år og været til stor glæde for mange i Solbjerg. Mange kender hende og ved inderst inde, at det lakker mod enden. Hun er simpelthen ved at være for gammel. tisetvej Solbjerg Bil Mail: Hvem er så denne Elisabeth? Det drejer sig selvfølgelig om Lokalcenter Solbjerg's velkendte bus. Det bliver efterhånden for dyrt at holde den kørende og hvad gør vi så? Foreløbig har træværkstedet på lokalcentret fremstillet en skøn træmodel udformet som en sparebøsse og den har indbragt næsten 1000 kr. den første måned! Et smukt resultat, men der er lang vej til målet. I den kommende tid vil vi benytte enhver mulighed for at skaffe midler til en ny bus bl.a. ved at lave lidt overskud på vore arrangementer. Men, vi har brug for hjælp! Vil du hjælpe? Læg gerne vejen forbi Cafe Solbjerg og udover at beundre den smukke model (den står på disken hvor du køber din kaffe), må du gerne erlægge en skilling i den dertil indrettede sparebøsse. Hvis du kan bidrage med et lidt større beløb, kan det indbetales på konto nummer Tak. SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 8 Solbjerg Vandværk A.m.b.a informerer Solbjerg Vandværk afholdt generalforsamling den 24. marts 2014 i Fritidscentret, hvor 44 andelshavere mødte op. beretning og regnskab godkendt uden de store bemærkninger jørgen madsen og mogens balskilde genvalgt til bestyrelsen ove Hesselbjerg nielsen genvalgt som revisor. bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: formand: mogens balskilde kasserer: Herluf Petersen sekretær: jørgen madsen bestyrelsesmedlem:svend alrø olesen bestyrelsesmedlem:bendt dinesen Venlig hilsen bestyrelsen Skift til den lokale bank Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU

9 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 9 SOS-cykelsti fortsætter kampen SOS-cykelsti arbejder målrettet for at få etableret en cykelsti mellem Solbjerg og Malling, og det gør vi stadigvæk. Det blev desværre ikke her i 2014, at Aarhus Kommune prioriterede vores cykelsti og vedtog den i budgettet. En del af forklaringen på dette er, at en cykelsti ad Østergårdsvej ligger langt nede på den kommunale prioriteringsliste, og det er en meget dyr løsning med en cykelsti af asfalt, der kun går fra Solbjerg til Ask. Vores mål er at få etableret en cykelsti af stenmel ad Østergårdsvej hele vejen fra Solbjerg til Malling, en løsning der er langt billigere end Aarhus Kommunes, vi tilbyder mere for mindre var et begivenhedsrigt år for SOS-cykelsti, hvor vi både fik etableret en god dialog med Aarhus Kommune, kommunalpolitikerne og fik spredt vores budskab lokalt og i medierne. til vores store event i august, var der over 500 lokale borgere, som tog sig tid til at støtte arrangementet, vi takker for den store opbakning, det var over al forventning. Nu hvor 2014 er godt i gang er vi atter trukket i arbejdstøjet, for kommunalvalget i november betyder, at det nu er et nyt byråd og en ny rådmand for teknik og Miljø, som vi skal have skabt en god dialog med for at få gjort cykelstien til virkelighed. Derfor vil vi inden sommerferien invitere det nye teknisk udvalg på besøg til en snak om, hvorfor vi har brug for en cykelsti mellem Solbjerg og Malling. Og ikke mindst fortælle, hvordan projektet kan blive til virkelighed indenfor en overskuelig tidshorisont og økonomisk ramme ved at lade vores projekt 'mere for mindre' med en cykelsti af stenmel danne præcedens for cykelstier i forstæderne, hvor de trafikale forhold ikke kræver en cykelsti af asfalt. Derudover vil vi 2014 fortsætte arbejdet med at søge fondsmidler og sponsorer, som vil støtte etableringen af en cykelsti På kan man læse mere om vores strategi for 2014 og så er det selvfølgelig stadigvæk muligt at købe folkeaktier. En folkeaktie koster fra 100 kr og opefter og alle pengene går ubeskåret til etableringen af cykelstien. Husk også at 'synes godt om' vores facebookside sos-cykelsti, hvor der løbende kommer nyt om projektet og hvor man er meget SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side SOLBJERG NU

11 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 11 Fiskekonkurrence i Astrup mose Det sker den 10. maj 2014, ved indskrivning på p-pladsen kl.7, prisen er 50,- pr. fiskestang. Indvejning kl.13, hvor præmierne fordeles efter. Største fisk. Største fisk junior. tredje største fisk. fjerde største fisk. Sponsorere: SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 12 Sammenhold Fællesskab Oplevelser det er Alfa & Omega SFO på Solbjergskolen vil ikke ændre de pædagogiske grundholdninger og arbejdsgrundlag, men vil fortsætte arbejdet med at skabe en udfordrende og kreativ dag for børnene fra 0. til og med 4. klasse Af Berthe Ørndrup, SFO leder på Solbjergskolen I SfO Alfa og Omega har medarbejderne og forældrerådet leget med ordene i den proces, som finder sted i disse måneder. Solbjergskolen er i fuld gang med at forberede en ny virkelighed, som fra august finder sted med implementering af ny skolereform. for øjeblikket pågår et spændende arbejde for skolens lærere og pædagoger, med at skabe god læring i en længere undervisningsdag. Det foregår i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Pædagogernes rolle bliver i høj grad at indgå i den understøttende undervisning. Det betyder, at der samlet set bliver flere voksne til klassen, og at det giver mulighed for at sætte endnu mere ind i forhold til klassens og årgangens trivsel. Pædagogens opgave bliver bl.a. at målrette arbejdet til børn med særlige udfordringer, hjælpe børn til at håndtere konflikter i frikvarterene og handle udfra viden om, at børn har forskellige læringsstile. Lad det være slået fast med det samme: Jeg vil ikke ændre de pædagogiske grundholdninger og arbejdsgrundlag, fordi børnene får senere fri end i dag. Jeg vil arbejde for at skabe en udfordrende og kreativ dag for børnene fra 0. til og med 4. klasse. Det bliver i tæt samarbejde med alle medarbejdere og indenfor fællesskabets rammer. Udover den daglige pasning under kontrollerede forhold efterspørger forældre, at deres børn er en del af et mangfoldigt miljø, hvor man: kan dyrke sine interesser sammen med nogen og gøre noget, man ikke kan gøre, når man er alene. Så samtidig med relationsarbejde og arbejdet med social læring, skal vi sætte fuldt blus på aktiviteter, som i høj grad udspiller sig sammen med andre børn. Både jævnaldrende og på tværs af alder. Der er min overbevisning, at der stadig er brug for en SfO på Solbjergskolen efter sommerferien. Sammenhold, fællesskab og oplevelser er vigtige nøgleord. Vi er ikke i gang med at lave en ny SfO, men det bliver en SfO i en ny ramme. Jeg tror fortsat på et rigt og mangfoldigt børneliv på Solbjergkolen både i undervisningstiden og i SfO tiden. 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 13 LOKALcENtER SOLBJERG Onsdag den 7. maj kl Borgerservice kommer (Se annoncen side 14) Onsdag den 21. maj kl Underholdning erik sletting fortæller i et musikalsk foredrag, anekdoter og historier om Flemming Bamse jørgensen og giver musikalske smagsprøver på bamse hits. entre 35 kr. incl kaffe m. brød. Onsdag den 4. juni kl BANKO Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 28. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Poul Smed Tlf Næstformand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Anders Fallentin. Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 14 LOKALcENtER SOLBJERG Borgerservice kommer på besøg i Senior-netcaféen på Cafe Solbjerg - Lokalcenter Solbjerg Onsdag 7. Maj kl Vi ved det godt! At det dér med NemID, digital selvbetjening og digital post kan virke en smule skræmmende. NemID er det nye, sikre log-in på internettet, hvad enten du skal en tur i netbanken, hente oplysninger hos det offentlige eller i dialog med en af de mange virksomheder, der tager NemID i brug - og vi vil rigtig gerne hjælpe dig i gang Så kom forbi dit lokalcenter og få udstedt et NemID med det samme og mød de frivillige, der næsten altid står klar til, at hjælpe dig med udfordringerne. Det eneste du skal gøre er: * tilmeld dig arrangementet på Lokalcenter Solbjerg (på opslaget i caféen) * Mød op på dagen med dit pas eller kørekort * Medarbejderne fra Borgerservice vil udstede NemID til dig med det samme * De frivillige i Senior-netcaféen vil hjælpe dig med at aktivere dit NemID. Når dit NemID er aktiveret byder vi på et stykke gratis kaffe og kage i caféen 14 SOLBJERG NU

15 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 15 DANSKE MALERMEStRE Malerfirma Kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Solbjerg Hovedgade 92 E Solbjerg Midtpunkt -Tlf Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side SOLBJERG NU

17 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 17 EGNSARKIVEt/BIBLIOtEKEt Majkat Fra Wikipedia, den frie encyklopædi. Den 1. april er ikke den eneste dag, hvor man kan narre andre. I Danmark bruges også 1. maj som narredag. Nogle gange har det også været den 30. april. Det skyldes, at 1. og 30. april er begyndelsen og enden på "narremåneden" april, der med sit nordiske vejr gækker enhver, som tror, at foråret er på vej. Først efter 1. maj kan man stole på det danske vejr. 1. maj bruges derfor også som narredag, og her bliver offeret kaldt majkat eller majmåneds-kat. En del af baggrunden for dette navn kan måske være den gamle overtro, at katte, der er født i maj, ser dårligt. Seier Jensen I forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 29. april 2014 blev det årlige hæfte uddelt til medlemmerne. I år handler det om Seier Jensen. Han blev født i Ravnholt Skov i 1835 og var med krigen i 1864, som netop i år er 150 år siden. Senere immigrerede han til Utah i USA, hvor han levede resten af sit liv. Egnsarkivet blev i 1999 kontaktet af nogle efterkommere til Seier Jensen, og Egnsarkivet gik i gang med at lave slægtsforskning og brev-udveksling med familiemedlemmerne i USA, hvorved arkivet har kunnet lave dette meget omfattende hæfte : Seier Jensen Fra vugge til grav. Hæftet er skrevet af Harriet Rasmussen og Jacob Hanquist Petersen. Hæftet kan også købes i løssalg på Arkivet i åbningstiden mandage fra kl Pris i løssalg: kr. 25,00 Vil du se andre eksempler på slægtsforskning, så gå ind på På arkivets vegne Jørgen Christensen Arrangementer i Solbjerg Kære Solbjergborgere! Biblioteket kunne godt tænke sig at holde nogle flere arrangementer for voksne. I en del år har der næsten kun været arrangementer for børn dels på grund af økonomien, dels på grund af, at der ikke har været så stor interesse for de tiltag, der har været. Vi har dog netop haft en meget vellykket og velbesøgt ølsmagning, og som en erfaring heraf efterlyser vi ideer til arrangementer i efteråret og næste år. Så hvad forestiller du dig, vil kunne få dig til at forlade lænestolen eller skaffe en barnepige? Send dine forslag til: eller snak med os eller læg en seddel på biblioteket. Netmedier er Aarhus Kommunes Bibliotekers tilbud til dig, som sjældent har tid til at besøge dit lokale bibliotek, eller blot ønsker at have adgang til et udvalg af materialer her og nu: emusik er en ny guide til det digitale musikunivers. Med spillelister, anbefalinger, kalender, søgefunktioner og meget mere. Netbøger giver dig mulighed for at hente en lang række digitaliserede bøger, som du kan læse direkte på din pc, tablet eller smartphone. Netfilm - Filmstriben Med netfilm giver Aarhus Kommunes Biblioteker dig direkte adgang til et flot udvalg af nye og klassiske kvalitetsfilm, som bl.a. tæller en del Oscarnominerede spillefilm samt kort- og dokumentarfilm. Netlydbøger Netlydbøger er digitale lydbøger fra Netlydbog.dk, som biblioteket betaler for, så du gratis og helt lovligt kan downlåne eller streame dem via din pc/mac, smartphone eller tablet - lige når det passer dig. Tilbuddet forudsætter, at du er bosat i Aarhus Kommune og er oprettet som bruger af Aarhus Kommunes Biblioteker. Læs mere på: Med venlig hilsen Bodil Mortensen Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 18 KLUBBERNE SOLBJERG // Berlinturen Torsdag den 20 marts tog Solbjerg fritidsklubs 7. årgang til Berlin. Turen var kulminationen på det projekt, som vi i klubben har haft kørende siden august Projektet handler i sin enkelhed om at bidrage til, og deltage i, et fællesskab, hvilket børnene har gjort, på de præmisser de hver især har kunnet. Eksempelvis har vi holdt julebanko, hvor præmierne var sponsorgaver, indsamlet af børnene selv. Derudover har de haft forskellige opgaver i klubben, som har været til fællesskabets bedste. Bussen lettede fra skolens parkeringsplads kl. 7.30, og på trods af at nogle fandt det lidt tidligt, var alle 33 børn og voksne meget spændte. Hen på eftermiddagen landede vi i Berlin, og stemningen og humøret var højt. Efter indkvartering på Metropol Hostel, som er placeret centralt beliggende i Berlin, havde vi en times tid til at kigge på omgivelserne, før vi samlet, og godt sultne, indtog vores første måltid i Berlin. Derefter hygge på værelserne og så godnat. Fredagen var pakket med sightseeing og oplevelser, lige fra et besøg på Rittersport, hvor der blev indkøbt enorme mængder chokolade, til Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor og Madame Tussauds. Fredag var også fuld af oplevelser på story of Berlin, Olympiastadium og ikke mindst shopping på Alexanderplatz. Søndag morgen gik turen, efter endt morgenmad hjemad, og det lykkedes de unge mennesker, til deres store glæde, at overtale vores chauffør til at lave en lille pause ved grænsen, hvor der igen blev købt enorme mængder chokolade. Sent på eftermiddagen var vi igen hjemme i Solbjerg, hvor glade forældre og søskende afventede os på parkeringspladsen. Projektet afsluttes med en aftenåbning tirsdag den 22 april, hvor vi spiser sammen, hygger og ser billeder. Næste års projekt er allerede tyvstartet, da vores nuværende 6. klasser er begyndt at sælge lodsedler for Nyreforeningen, og derudover omfavner vi den 9. maj Europadag og inviterer hele 6. årgang, også dem der ikke er medlem, til en overnatning, hvor vi for alvor skyder gang i næste års projekt. Kommende aktiviteter i Solbjerg Fritidsklub 9. maj: Overnatning for 6 kl. 19. maj: Blå mandags fest i Beder Fritidsklub 30. maj: Tur i Djurs Sommerland juni: Camp for hele fritidscenter Oddervej på Sletten Der er tilmelding til de ovenstående aktiviteter i klubben. Hvis du ønsker at se vores aktiviteter i hverdagen, så kan de ses på klubbens aktivitetskalender, som du kan finde på skoleintra s opslagstavler for kl. M.v.h. Personalet i Solbjerg fritidsklub 18 SOLBJERG NU

19 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 19 Solbjerg Hovedgade Solbjerg det SKER I MaJ / JUnI 2014 Åben datastue - Fredag den 2. og den 23. maj kl (Kom med dit problem) Forskellige instruktører har vagten på de åbne fredage. Picasa Fotobehandling for let øvede Tirsdag den 6. maj kl Let opfølgning for tidligere deltagere. Vi går mere i dybden med at samle dine fotos til en præsentation på en DVD og en billedcollage. Hvordan lægger man sine fotos op i skyen eller sender dem på en . Tag dine fotos med på et USB-stik eller din bærbare PC. Instruktør Hanne Hedegaard - tlf (Denne eftermiddag erstatter mandag formiddag den 5. maj kl , som dermed er aflyst). Hvordan overfører jeg mine fotos fra kameraet til PC en? Onsdag den 7. maj kl Der er forskellige metoder til at overføre billederne fra dit digital-kamera. Man kan tilslutte ved hjælp af den ledning, der fulgte med kameraet eller ved at tage SD-kortet ud af Kameraet osv. Husk at tage dit kamera og evt. ledninger med. Instruktør Otto E. Jensen - tlf eller Slægtsforskning for begyndere og øvede - Fredag den 9. - og 30. maj kl Der er stadig plads til nybegyndere på slægtsforskningsholdet. Vi bruger bl.a. PC erne til at søge på nettet. Instruktør Kristian Jensen Tlf lav oversigter over mapper med dokumenter og fotos. - Mandag d. 12. maj kl Få sat system på PC ens indhold, så du lettere kan finde tingene. Medbring gerne egen bærbar PC eller et USB-stik med f.eks. din Billedmappe fra din stationære PC. Instruktør Hanne Hedegaard - tlf E-Boks og digital post. - Onsdag den 14. og mandag den 19. maj kl Kend forskellen vi kan også oprette dig i systemet, hvis du medbringer kørekort eller pas. NYT: Hvis du gerne vil søge om fritagelse for Digital Post, gennemgår vi reglerne herfor og hjælper dig med at skrive ansøgningen til kommunen. Instruktør Hanne Hedegaard E-bøger og lydbøger - Onsdag den 21. og mandag den 26. maj kl Lær at hente gratis e-bøger fra nettet (eller mod betaling) samt låne lydbøger fra f.eks. biblioteket eller hente lydbøger fra DR. Medbring egen MP3 afspiller eller Tablet. Instruktør Andrea Gynther-Sørensen Kend din PC meget bedre! onsdag den 28. maj kl Er du ikke helt fortrolig med, hvad din PC indeholder eller er du i tvivl om, hvorledes visse programmer skal bruges så kig ind! For nybegyndere og let øvede. Instruktør Hanne Hedegaard - tlf Åben datastue - Mandag den 2. juni kl (Kom med dit problem) Forskellige instruktører har vagten på de åbne fredage. Sæsonafslutning Onsdag den 4. juni kl Sidste dag inden sommerferien Vi holder åbent Hus og byder på kaffe/te og småkager samt visning af et billedshow. Alle velkomne! Datastuen holder derefter sommer-lukket indtil mandag den 1. september 2014 Se evt. flere oplysninger på hjemmesiden: (Det er måske lettere blot at åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 20 En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket Solbjerg NU kan også læses på: Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Reparation af alle mærker - moderne udstyr til opretning af skader. Udlejning af trailere Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale R e v i s i o n s f i r m a e t EF Eva Fogh ApS Søvangsvej 9B, 8355 Solbjerg Tlf HØJBJERG tandlæge center tandlæge SUSANNE corfitsen RUNDHØJ ALLE 133, HØJBJERG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. 20 SOLBJERG NU

21 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 21 Skal du ud på bølgen den blå? På å eller sø? Vi lejer vores seks aluminiumskanoer ud med redningsveste og padler. Vi har redningsveste i alle størrelse også til de allermindste. Der er også mulighed for at låne vores kanotrailer. Prisen er 100 kr. per kano per dag. Ring og hør nærmere hos Michael Poulsen på tlf Sommerlejr 2014 Datoen for årets sommerlejr er den juli. Vi tager til Temnæs et lejrpladsområde ved Skanderborg Sø. Det betyder lejrliv, telttur, udehygge og masser af FDF-aktiviteter. Sæt kryds i kalendere. Vi glæder os til at DU skal med! Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJERG NU 21

22 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 22 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab Nybyggeri - tilbygninger - fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf Hovedbestyrelsen Zita Inge Aabrandt formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning Kristian Nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJERG NU

23 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 23 SOLBJERG NU 23

24 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 24 Landsmesterskab SOLBJERG NU

25 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 25 Landsmesterskab Sidste svømmedag for denne sæson er lørdag den 31. maj Der åbnes for tilmelding af nuværende medlemmer den 1. juli 2014 frem til og med den 2. august Den 4. august 2014 kl åbnes der for nye medlemmer. Alle tilmeldinger sker på solbjerg.halbooking.dk I marts har svømmeafdelingens ungdomssvømmere deltaget ved 2 stævner. Det første var det 4. holdturneringsstævne i Harlev. Vi havde 14 svømmere med fra henholdsvis delfinholdet og øvede holdet. for nogle var det første gang, de var med til stævne. Det var en god og sjov oplevelse for alle. (Billederne nr. 1 og 2) En uge senere var 7 svømmere fra øvede holdet til Landsmesterskab i Ikast. Svømmerne var blevet udtaget til dette stævne ud fra tider, de har svømmet ved tidligere stævner. GODT GÅET! SOLBJERG NU 25

26 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 26 Dygtige gymnaster optrådte i en fyldt hal 30. marts var der fuld knald på i den tætpakkede hal. Her viste Solbjerg Gymnastiks dygtige børn, hvad de har øvet sig på hele sæsonen. Solbjerg Gymnastik vil gerne takke de mange fremmødte og hjælpere. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre at give vores gymnaster så flot en afslutning på sæsonen. Vi vil også takke vores instruktører og hjælpeinstruktører for en god sæson med et stigende medlemstal. Vi håber, at vi ser alle vores gymnaster på gulvet igen til september. * Birthe blev Årets SIFFER Vi er meget stolte af vores dygtige formand Birthe Friis Hansen. Hun lægger et kæmpe arbejde i foreningen, og hun er derfor blevet kåret som Årets SIFFER i hele Solbjerg Idrætsforening med begrundelsen: I år er valget faldet på en, som har gjort/gør en helt unikt stykke arbejde for Solbjerg Idrætsforening. Det initiativ, som vedkommende har udvist, er langt ud over, hvad der forventes og inddrager HELE Solbjerg idrætsforening med alle dets medlemmer. Hun har taget en udfordring op, da hun overtog formandsposten ved sidste generalforsamling. Personen er selvfølgelig Birthe. Hun har gjort det i et stort samarbejde med resten af bestyrelsen. På bestyrelsens vegne: Sarah Elkjær PSSST: Husk at vores forårssæson er godt i gang. Tjek vores hjemmeside solbjerg.halbooking.dk under fanen Solbjerg IF Gymnastik/Spinnning/ Outdoor og se hvilke hold vi kan tilbyde dig. 26 SOLBJERG NU

27 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 27 Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: fredag Lørdag Face n feet i Solbjerg Fodbehandling 250,- kr./ ansigtsbehandling 500,-kr. Voks, massage m.m. fra 75,- kr. Fodbehandling hjemme for gangbesværede 350,- kr. mobilnr Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg fællesråds hjemmeside: SOLBJERG NU 27

28 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 28. VI SKABER NYT LIV TIL DIT BYGGERI Nybyggeri Om- og tilbygning Tagudskiftning Vinduer og døre Egen Velfac udstilling Køkken og bad Servicearbejde og vedligeholdesplaner Eget Snedkerværksted med CE-mærkning Solbjerg Tømrer- & Murerforretning A/S Solbjerg Tømrer- & Murerforretning etning A/S Solbjerg Haldshavevej Hedevej Solbjerg Tlf PASFOTO DIGITAL BILLEDSERVICE SOlbjerg havecenter Onstedvej Solbjerg Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag/søndag og helligdage EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE Solbjerg fællesråds hjemmeside: D ø G N V A G T - e n lille go el-forbindelse østergårdsvej Solbjerg Tlf Fax ODDER ENTREPRENøRFIRMA Kloak - Støbning - Belægning - Dræning Jordarbejde - Etablering af nedsivningsog minirensningsanlæg - forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetsordning A/S Kannevej Solbjerg Tlf Bil Ved dødsfald Alle aftaler kan træffes i Deres hjem - træffes også søn- og helligdage Den lokale bedemand syd for Aarhus H.j. madsen - tillid gennem generationer SOLBJERG NU

29 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 29 Solbjerg fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Postekspedition: Mandag-fredag kl Lørdag og søndag lukket. ÅBNINGSTIDER MANDAG-SøNDAG SOLBJERG NU 29

30 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 30 Depot og opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde Priser fra 250,-/md Mere plads for pengene! SOLBJERG APOTEKSUDSALG Solbjerg Hovedgade 92 G 8355 Solbjerg Tlf Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen tlf En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater 30 SOLBJERG NU

31 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 31 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf Solbjerg fællesråds hjemmeside: SOLBJERG NU 31

32 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :54 Side 32 DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN MAJ Dato Kl. Hvor Hvad 1/ tiset Kirke Koncert med trioen Zenobia 5/ fritidscentret Repræsentantskabsmøde/Solbjerg fællesråd 7/ Senior-netcaféen Borgerservice kommer til Lokalc. Solbjerg 10/ P-pladsen fiskekonkurrence i Astrup Mose 14/ Sognehuset tiset Off. Menighedsrådsmøde 15/ Sognehuset tiset Aftensgudstjeneste herefter varme hveder 16/ tulstrup Kirke Bøn og sanggudstjeneste 18/5 til 22/5 Pensionistforeningen fem dages rejse til Rügen 21/ café Solbjerg Om flemming Bamse Jørgensen 24/ fritidsc./lions club Loppemarked Bemærk at nogle af disse foreninger holder sommerferie. Redaktionen kan kun meddele, at den pågældende forening holder sommerferie, hvis vi får besked. Alle ugens hverdage Lokalcenter Solbjerg cafeen åben fra til Mandag-onsdag-fredag Data-stuen åben fra kl. 9 til 12 Mandage fritidscentret De ældres hobbyklub tirsdag fritidscentret Gymnastik tirsdage fritidscentret Bankospil (SIf-håndbold) tirsdage fritidscentret Linedance - Sommerferie tirsdage Solbjerghallen Seniorgymnastik tirsdage Svømmehallen Off. svømning Onsdage Lokalcenter Solbjerg Aktiviteter, stavgang og krolf m.m. Onsdage fritidscentret folkedans torsdage Astrup Kirke Babysalmesang. Sommerferie til sept. torsdage fritidscentret/banen Pensionist/ Petanqueforeningen Grisen JUNI, JULI og AUGUST 4/ caféen Lokalc. Solbjerg Bankospil 9/ friluftsgudstjeneste i Hørhaven 10/ tiset Kirke/Sommerkoncert 11/ tiset Kirke og Sognehus/Børnegudstjeneste og fællesspisning 12/ Sognehuset, tiset præstegård/off. Menighedsrådsmøde 16/ café Solbjerg/aftenspisning 24/ tiset Kirke/Morgenvandring og morgensang 3/8 13 til 16 Solbjerg Søsport Søens venner inviterer/fiskekonkurrence Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 28. juni SOLBJERG NU

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-08-2013 15:57 Side 1 SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu september 2014.Duelig_Solbjerg NU - 8/20/2014 18:51 Side 1 SOLBJERG NU September 2014. 49. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd Atter i år har den populære håndboldskole i Solbjerg

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD SUK er et af de meget populære dikoteker i Solbjerg Ungdomsklub. Diskoteker med unge fra hele Aarhus Syd er meget populære ikke

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

tranbjerg Succes S TIDENDE Sang, motion og brunch Mange tilbud Frivillig?

tranbjerg Succes S TIDENDE Sang, motion og brunch Mange tilbud Frivillig? tranbjerg TIDENDE 3 2013 Sang, motion og brunch Hvad enten du er medlem af AIA eller ej, er du velkommen til en dag i foreningen, hvor der efter sang og et par timers aktivitet i form at løb, stavgang,

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes.

Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. 38. årgang nr. 145 Marts 2015 Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Udsnit af deltagere ved integrationskaffe d.10.jan.2015

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere