SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd"

Transkript

1 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness projekt i Solbjerg Skov og på Lundbjergvang blev officielt indviet onsdag den 30. april, hvor anlægget nu er stillet til fri benyttelse af Aarhus Kommune for Solbjergs borgere store og små. Nyt fra fællesrådet...side år med kam og saks...side 7 Stor fiskekonkurrence i Astrup Mose...side 11 Borgerservice besøger Lokalcentret...side FDF-sommerlejr...side 21 Sporten...side KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 2 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Sara Pedersen Dyrlæge Anette Valeur Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu 0DQGDJ 7LUVGDJ IUHGDJ / UGDJ Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 3 Nyt fra fællesrådet Nej til etablering af selskabslokale Solbjerg Fællesråd har netop fået endeligt svar fra Aarhus Kommunes afdeling for Planlægning og byggeri i omtalte sag. Svaret går klart på, at der ikke gives tilladelse til etablering af selskabslokale i de gamle Fakta-lokaler, Solbjerg Hovedgade 90 B. Solbjerg Fællesråd kan kun udtrykke tilfredshed med afgørelsen og hermed en beroligelse specielt for de borgere, der er naboer/genboer til pågældende areal, men også i lokal bred forstand for Solbjerg generelt. Det er på det givne grundlag den rigtige afgørelse og samtidig en bekræftelse på, at lokalområdet er orienteret og hørt i sagen. Solbjerg Fællesråd holder ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 5. maj 2014 kl. 19 i Solbjerg Fritidscenter. Dagsorden i henhold til vedtægternes 6. p.f.v Finn Krogslund Jensen SOLBjERG NU UDKOmmER: lørdag den 28 juni lørdag den 30. august lørdag den 27. september lørdag den 1. november lørdag den 29. november lørdag den 27. december Deadline for aflevering af stof: mandag den 2. juni mandag den 4. august mandag den 1. september mandag den 6. oktober mandag den 3. november mandag den 1. december S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 3. maj SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 4 Nyt fra fællesrådet Hold rent dagen i Solbjerg Solbjerg var med for 15. gang, hvor vi må konstatere, at Aarhus Kommune er faldet fra bortset fra et favorabelt tilbud om at afhente det indsamlede affald ude hos aktørerne efter at indsamlingen er gennemført i lokalområderne. Årsagen er den, at Danmarks Naturfredningsforening har overtaget affaldsindsamlingen på landsplan på baggrund af de tilmeldte, men også her er budgettet skåret i bund, så hjælpen består af affaldssække til indsamlingen samt en folder. På trods af disse ændringer stod Solbjerg Fællesråd fortsat bag denne lokale aktivitet, og vort budget holder nok til belastningen, hvor vores planlægning af opgaven med indbygget hygge i Fritidscentret var som sædvanlig, men i skrivende stund håber vi bare på god lokal deltagelse, hvor Solbjerg fortsat skal være en ren by et godt sted at være. Indvielse af et nyt aktiv i Solbjerg Den 30. april blev Solbjergs nye Outdoor Fitness anlæg i Solbjerg Skov og på Lundbjergvang indviet ved et mindre arrangement, hvor Aarhus Kommune var repræsenteret ved formanden for Kulturudvalget Steen B. Andersen m.fl. Solbjerg Idrætsforening og Solbjerg Fællesråd står bag dette projekt og arrangementet ved indvielsen i samarbejde med Aarhus Kommune, og vi glæder os meget til at tage redskaberne i brug, hvor en ny god og sund aktivitet bliver føjet til de øvrige gode forhold i Solbjerg. I skrivende stund er anlægget ikke indviet, så der følger mere om dette i næste nummer af Solbjerg NU. Nyt om Beder-Bering vejen Endelig udsigt til at komme videre i denne langvarige sag. Teknik og Miljø arbejder for tiden med at færdiggøre en indstilling til Byrådet om en offentlig fremlæggelse af et forslag til kommuneplantillæg for Beder-Bering landevejen, hvori også indgår den tilhørende VVMredegørelse. Den 1. april var fællesrådene i Aarhus Syd indbudt til et møde i Teknik og Miljø til en orientering og drøftelse af sagen og tilrettelægningen af den kommende offentlige høring. Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker et godt samarbejde med fællesrådene om udformning af den offentlige proces og sikring af borgernes rettigheder, når Byrådet har truffet beslutning om forslag til linjeføring på baggrund af en meget fyldig rapport.. Der udformes en pjece om processen med tilhørende publikationer og med et tidsforløb fra maj til oktober i år, hvor fællesrådene inddrages løbende. I dette forløb vil der indgå et Borgermøde i efteråret. Tekst og annoncer i Solbjerg NU Tekst og annoncer i Solbjerg NU som kun indeholder tekst bedes leveret i et tekstprogram. Indgår der fotos bedes de leveret i selvstændige filer. Opløsning. Se under fotos. Annoncer som er 100 pct. færdige kan leveres som en pdf-fil i gråtoner (sort/hvid). Fotos bliver skapest, hvis de leveres i en selvstændig fil i opløsning 300 (Resolution 300 pixels/inch). Helsidesformat 155 mm bred og 230 mm høj. En helsidesannonce leveret i A4 format kan ikke udfylde en helside. Bliver ikke høj nok, når den er sat ned til det trykte format. Derfor brug målet 155 mm bred og 230 mm høj, når du udarbejder den. 1 spalte 73 mm bred. Har du tekniske spørgsmål, så kontakt Bjarne Lampe SOLBJERG NU

5 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 5 Nyt fra fællesrådet Nu kommer rundkørslen Nu kommer den længe ventede rundkørsel på Solbjerg Hovedgade og ind og ud til Solbjerg Hedevej meget snart, hvilket vil sige indenfor de næste måned. Desværre får vi ikke vort ønske om en regulering og forbedring af ind- og udkørsel fra Solbjerg Hovedgade til Gl. Horsens-landevejen med i denne omgang, men fællesrådets fremsatte krav er fuldt berettiget. og forbliver højt på ønskelisten. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingerlise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Hjertestartere i Solbjerg Hvor Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Hvornår Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 6 Nyt fra SPOR Jylland Visionær linjeføring for Timemodellen i Jylland. Dialog med politikere og indsamling af VVM-materiale. SPOR Jylland arbejder fortsat på at finde huller i osten ved den nye linjeføring i Togfonden omkring Solbjerg. Gruppen har i foråret været i dialog med både Kristian Würtz (A), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune samt med Bünyamin Simsek (V), rådmand for Børn og Unge. Kristian Würtz gav klart til kende, at han fuldt ud bakker op om Togfonden og ikke ønsker at gå ind i lokaldebatten på nuværende tidspunkt. Budskaberne fra Aarhus Kommune er, at en kommende VVM-undersøgelse må klarlægge problematikkerne ved højhastighedstoget ved Solbjerg. Samtidig henholder man sig til juristernes vurdering af kommunens salg af grunde på Møddebro Parkvej. I Aarhus Byråd har næsten samtlige byrådsmedlemmer tilsluttet sig Høringssvaret til Transportministeriet, som reelt betyder, at Aarhus Kommune afgiver bemyndigelse til transportministeren, således at det bliver transportministeren, som får ansvaret for at undersøge, projektere og miljøvurdere de konkrete projekter vedrørende Togfonden. Eneste indsigelse fra Aarhus Byråd var, at byrådet ikke ønsker banegården flyttet fra dens nuværende placering. Så gruppen må En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater skuffende konstatere, at vi ikke umiddelbart har mødt megen hjælp fra Aarhus Kommune og aarhusianske politikere i forbindelse med anlæggelse af en ny togbane gennem vores område. Vi er derfor gået i dialog med flere folketingspolitikerne for at åbne deres øjne for det øgede passagergrundlag, som ligger i et stop i Skanderborg. Vores flittige skribenter har desuden leveret flere indlæg til lokale dagblade, som har sat gang i debatter omkring linjeføringen. Her er der blevet gjort opmærksom på, at et stop i Skanderborg betyder et langt større passagergrundlag til Timemodellens drift, samt at en ny banegård vest for centrum vil kunne give større passagergrundlag samt spare væsentlig rejsetid i Timemodellen. Ved siden af påvirkningsarbejdet af politikere arbejder gruppen med at indsamle alle relevante emner til en kommende VVM-undersøgelse. Vi forventer, at VVMundersøgelsen vil blive igangsat omkring sommeren 2014, hvis parterne bag Togfonden skal nå målet om at have gennemført VVM-undersøgelser i løbet af Det betyder, at der er behov for at få sat spot på alle aspekter ved linjen både Solbjergs udviklingsmuligheder, drikkevandreservoirer omkring byen, geologiske aspekter og dyreliv m.m. 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 7 Farvel Elisabeth Elisabeth har tjent os i mange år og været til stor glæde for mange i Solbjerg. Mange kender hende og ved inderst inde, at det lakker mod enden. Hun er simpelthen ved at være for gammel. tisetvej Solbjerg Bil Mail: Hvem er så denne Elisabeth? Det drejer sig selvfølgelig om Lokalcenter Solbjerg's velkendte bus. Det bliver efterhånden for dyrt at holde den kørende og hvad gør vi så? Foreløbig har træværkstedet på lokalcentret fremstillet en skøn træmodel udformet som en sparebøsse og den har indbragt næsten 1000 kr. den første måned! Et smukt resultat, men der er lang vej til målet. I den kommende tid vil vi benytte enhver mulighed for at skaffe midler til en ny bus bl.a. ved at lave lidt overskud på vore arrangementer. Men, vi har brug for hjælp! Vil du hjælpe? Læg gerne vejen forbi Cafe Solbjerg og udover at beundre den smukke model (den står på disken hvor du køber din kaffe), må du gerne erlægge en skilling i den dertil indrettede sparebøsse. Hvis du kan bidrage med et lidt større beløb, kan det indbetales på konto nummer Tak. SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 8 Solbjerg Vandværk A.m.b.a informerer Solbjerg Vandværk afholdt generalforsamling den 24. marts 2014 i Fritidscentret, hvor 44 andelshavere mødte op. beretning og regnskab godkendt uden de store bemærkninger jørgen madsen og mogens balskilde genvalgt til bestyrelsen ove Hesselbjerg nielsen genvalgt som revisor. bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: formand: mogens balskilde kasserer: Herluf Petersen sekretær: jørgen madsen bestyrelsesmedlem:svend alrø olesen bestyrelsesmedlem:bendt dinesen Venlig hilsen bestyrelsen Skift til den lokale bank Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU

9 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 9 SOS-cykelsti fortsætter kampen SOS-cykelsti arbejder målrettet for at få etableret en cykelsti mellem Solbjerg og Malling, og det gør vi stadigvæk. Det blev desværre ikke her i 2014, at Aarhus Kommune prioriterede vores cykelsti og vedtog den i budgettet. En del af forklaringen på dette er, at en cykelsti ad Østergårdsvej ligger langt nede på den kommunale prioriteringsliste, og det er en meget dyr løsning med en cykelsti af asfalt, der kun går fra Solbjerg til Ask. Vores mål er at få etableret en cykelsti af stenmel ad Østergårdsvej hele vejen fra Solbjerg til Malling, en løsning der er langt billigere end Aarhus Kommunes, vi tilbyder mere for mindre var et begivenhedsrigt år for SOS-cykelsti, hvor vi både fik etableret en god dialog med Aarhus Kommune, kommunalpolitikerne og fik spredt vores budskab lokalt og i medierne. til vores store event i august, var der over 500 lokale borgere, som tog sig tid til at støtte arrangementet, vi takker for den store opbakning, det var over al forventning. Nu hvor 2014 er godt i gang er vi atter trukket i arbejdstøjet, for kommunalvalget i november betyder, at det nu er et nyt byråd og en ny rådmand for teknik og Miljø, som vi skal have skabt en god dialog med for at få gjort cykelstien til virkelighed. Derfor vil vi inden sommerferien invitere det nye teknisk udvalg på besøg til en snak om, hvorfor vi har brug for en cykelsti mellem Solbjerg og Malling. Og ikke mindst fortælle, hvordan projektet kan blive til virkelighed indenfor en overskuelig tidshorisont og økonomisk ramme ved at lade vores projekt 'mere for mindre' med en cykelsti af stenmel danne præcedens for cykelstier i forstæderne, hvor de trafikale forhold ikke kræver en cykelsti af asfalt. Derudover vil vi 2014 fortsætte arbejdet med at søge fondsmidler og sponsorer, som vil støtte etableringen af en cykelsti På kan man læse mere om vores strategi for 2014 og så er det selvfølgelig stadigvæk muligt at købe folkeaktier. En folkeaktie koster fra 100 kr og opefter og alle pengene går ubeskåret til etableringen af cykelstien. Husk også at 'synes godt om' vores facebookside sos-cykelsti, hvor der løbende kommer nyt om projektet og hvor man er meget SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side SOLBJERG NU

11 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 11 Fiskekonkurrence i Astrup mose Det sker den 10. maj 2014, ved indskrivning på p-pladsen kl.7, prisen er 50,- pr. fiskestang. Indvejning kl.13, hvor præmierne fordeles efter. Største fisk. Største fisk junior. tredje største fisk. fjerde største fisk. Sponsorere: SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 12 Sammenhold Fællesskab Oplevelser det er Alfa & Omega SFO på Solbjergskolen vil ikke ændre de pædagogiske grundholdninger og arbejdsgrundlag, men vil fortsætte arbejdet med at skabe en udfordrende og kreativ dag for børnene fra 0. til og med 4. klasse Af Berthe Ørndrup, SFO leder på Solbjergskolen I SfO Alfa og Omega har medarbejderne og forældrerådet leget med ordene i den proces, som finder sted i disse måneder. Solbjergskolen er i fuld gang med at forberede en ny virkelighed, som fra august finder sted med implementering af ny skolereform. for øjeblikket pågår et spændende arbejde for skolens lærere og pædagoger, med at skabe god læring i en længere undervisningsdag. Det foregår i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Pædagogernes rolle bliver i høj grad at indgå i den understøttende undervisning. Det betyder, at der samlet set bliver flere voksne til klassen, og at det giver mulighed for at sætte endnu mere ind i forhold til klassens og årgangens trivsel. Pædagogens opgave bliver bl.a. at målrette arbejdet til børn med særlige udfordringer, hjælpe børn til at håndtere konflikter i frikvarterene og handle udfra viden om, at børn har forskellige læringsstile. Lad det være slået fast med det samme: Jeg vil ikke ændre de pædagogiske grundholdninger og arbejdsgrundlag, fordi børnene får senere fri end i dag. Jeg vil arbejde for at skabe en udfordrende og kreativ dag for børnene fra 0. til og med 4. klasse. Det bliver i tæt samarbejde med alle medarbejdere og indenfor fællesskabets rammer. Udover den daglige pasning under kontrollerede forhold efterspørger forældre, at deres børn er en del af et mangfoldigt miljø, hvor man: kan dyrke sine interesser sammen med nogen og gøre noget, man ikke kan gøre, når man er alene. Så samtidig med relationsarbejde og arbejdet med social læring, skal vi sætte fuldt blus på aktiviteter, som i høj grad udspiller sig sammen med andre børn. Både jævnaldrende og på tværs af alder. Der er min overbevisning, at der stadig er brug for en SfO på Solbjergskolen efter sommerferien. Sammenhold, fællesskab og oplevelser er vigtige nøgleord. Vi er ikke i gang med at lave en ny SfO, men det bliver en SfO i en ny ramme. Jeg tror fortsat på et rigt og mangfoldigt børneliv på Solbjergkolen både i undervisningstiden og i SfO tiden. 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 13 LOKALcENtER SOLBJERG Onsdag den 7. maj kl Borgerservice kommer (Se annoncen side 14) Onsdag den 21. maj kl Underholdning erik sletting fortæller i et musikalsk foredrag, anekdoter og historier om Flemming Bamse jørgensen og giver musikalske smagsprøver på bamse hits. entre 35 kr. incl kaffe m. brød. Onsdag den 4. juni kl BANKO Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 28. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Poul Smed Tlf Næstformand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Anders Fallentin. Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 14 LOKALcENtER SOLBJERG Borgerservice kommer på besøg i Senior-netcaféen på Cafe Solbjerg - Lokalcenter Solbjerg Onsdag 7. Maj kl Vi ved det godt! At det dér med NemID, digital selvbetjening og digital post kan virke en smule skræmmende. NemID er det nye, sikre log-in på internettet, hvad enten du skal en tur i netbanken, hente oplysninger hos det offentlige eller i dialog med en af de mange virksomheder, der tager NemID i brug - og vi vil rigtig gerne hjælpe dig i gang Så kom forbi dit lokalcenter og få udstedt et NemID med det samme og mød de frivillige, der næsten altid står klar til, at hjælpe dig med udfordringerne. Det eneste du skal gøre er: * tilmeld dig arrangementet på Lokalcenter Solbjerg (på opslaget i caféen) * Mød op på dagen med dit pas eller kørekort * Medarbejderne fra Borgerservice vil udstede NemID til dig med det samme * De frivillige i Senior-netcaféen vil hjælpe dig med at aktivere dit NemID. Når dit NemID er aktiveret byder vi på et stykke gratis kaffe og kage i caféen 14 SOLBJERG NU

15 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 15 DANSKE MALERMEStRE Malerfirma Kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Solbjerg Hovedgade 92 E Solbjerg Midtpunkt -Tlf Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side SOLBJERG NU

17 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 17 EGNSARKIVEt/BIBLIOtEKEt Majkat Fra Wikipedia, den frie encyklopædi. Den 1. april er ikke den eneste dag, hvor man kan narre andre. I Danmark bruges også 1. maj som narredag. Nogle gange har det også været den 30. april. Det skyldes, at 1. og 30. april er begyndelsen og enden på "narremåneden" april, der med sit nordiske vejr gækker enhver, som tror, at foråret er på vej. Først efter 1. maj kan man stole på det danske vejr. 1. maj bruges derfor også som narredag, og her bliver offeret kaldt majkat eller majmåneds-kat. En del af baggrunden for dette navn kan måske være den gamle overtro, at katte, der er født i maj, ser dårligt. Seier Jensen I forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 29. april 2014 blev det årlige hæfte uddelt til medlemmerne. I år handler det om Seier Jensen. Han blev født i Ravnholt Skov i 1835 og var med krigen i 1864, som netop i år er 150 år siden. Senere immigrerede han til Utah i USA, hvor han levede resten af sit liv. Egnsarkivet blev i 1999 kontaktet af nogle efterkommere til Seier Jensen, og Egnsarkivet gik i gang med at lave slægtsforskning og brev-udveksling med familiemedlemmerne i USA, hvorved arkivet har kunnet lave dette meget omfattende hæfte : Seier Jensen Fra vugge til grav. Hæftet er skrevet af Harriet Rasmussen og Jacob Hanquist Petersen. Hæftet kan også købes i løssalg på Arkivet i åbningstiden mandage fra kl Pris i løssalg: kr. 25,00 Vil du se andre eksempler på slægtsforskning, så gå ind på På arkivets vegne Jørgen Christensen Arrangementer i Solbjerg Kære Solbjergborgere! Biblioteket kunne godt tænke sig at holde nogle flere arrangementer for voksne. I en del år har der næsten kun været arrangementer for børn dels på grund af økonomien, dels på grund af, at der ikke har været så stor interesse for de tiltag, der har været. Vi har dog netop haft en meget vellykket og velbesøgt ølsmagning, og som en erfaring heraf efterlyser vi ideer til arrangementer i efteråret og næste år. Så hvad forestiller du dig, vil kunne få dig til at forlade lænestolen eller skaffe en barnepige? Send dine forslag til: eller snak med os eller læg en seddel på biblioteket. Netmedier er Aarhus Kommunes Bibliotekers tilbud til dig, som sjældent har tid til at besøge dit lokale bibliotek, eller blot ønsker at have adgang til et udvalg af materialer her og nu: emusik er en ny guide til det digitale musikunivers. Med spillelister, anbefalinger, kalender, søgefunktioner og meget mere. Netbøger giver dig mulighed for at hente en lang række digitaliserede bøger, som du kan læse direkte på din pc, tablet eller smartphone. Netfilm - Filmstriben Med netfilm giver Aarhus Kommunes Biblioteker dig direkte adgang til et flot udvalg af nye og klassiske kvalitetsfilm, som bl.a. tæller en del Oscarnominerede spillefilm samt kort- og dokumentarfilm. Netlydbøger Netlydbøger er digitale lydbøger fra Netlydbog.dk, som biblioteket betaler for, så du gratis og helt lovligt kan downlåne eller streame dem via din pc/mac, smartphone eller tablet - lige når det passer dig. Tilbuddet forudsætter, at du er bosat i Aarhus Kommune og er oprettet som bruger af Aarhus Kommunes Biblioteker. Læs mere på: Med venlig hilsen Bodil Mortensen Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 18 KLUBBERNE SOLBJERG // Berlinturen Torsdag den 20 marts tog Solbjerg fritidsklubs 7. årgang til Berlin. Turen var kulminationen på det projekt, som vi i klubben har haft kørende siden august Projektet handler i sin enkelhed om at bidrage til, og deltage i, et fællesskab, hvilket børnene har gjort, på de præmisser de hver især har kunnet. Eksempelvis har vi holdt julebanko, hvor præmierne var sponsorgaver, indsamlet af børnene selv. Derudover har de haft forskellige opgaver i klubben, som har været til fællesskabets bedste. Bussen lettede fra skolens parkeringsplads kl. 7.30, og på trods af at nogle fandt det lidt tidligt, var alle 33 børn og voksne meget spændte. Hen på eftermiddagen landede vi i Berlin, og stemningen og humøret var højt. Efter indkvartering på Metropol Hostel, som er placeret centralt beliggende i Berlin, havde vi en times tid til at kigge på omgivelserne, før vi samlet, og godt sultne, indtog vores første måltid i Berlin. Derefter hygge på værelserne og så godnat. Fredagen var pakket med sightseeing og oplevelser, lige fra et besøg på Rittersport, hvor der blev indkøbt enorme mængder chokolade, til Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor og Madame Tussauds. Fredag var også fuld af oplevelser på story of Berlin, Olympiastadium og ikke mindst shopping på Alexanderplatz. Søndag morgen gik turen, efter endt morgenmad hjemad, og det lykkedes de unge mennesker, til deres store glæde, at overtale vores chauffør til at lave en lille pause ved grænsen, hvor der igen blev købt enorme mængder chokolade. Sent på eftermiddagen var vi igen hjemme i Solbjerg, hvor glade forældre og søskende afventede os på parkeringspladsen. Projektet afsluttes med en aftenåbning tirsdag den 22 april, hvor vi spiser sammen, hygger og ser billeder. Næste års projekt er allerede tyvstartet, da vores nuværende 6. klasser er begyndt at sælge lodsedler for Nyreforeningen, og derudover omfavner vi den 9. maj Europadag og inviterer hele 6. årgang, også dem der ikke er medlem, til en overnatning, hvor vi for alvor skyder gang i næste års projekt. Kommende aktiviteter i Solbjerg Fritidsklub 9. maj: Overnatning for 6 kl. 19. maj: Blå mandags fest i Beder Fritidsklub 30. maj: Tur i Djurs Sommerland juni: Camp for hele fritidscenter Oddervej på Sletten Der er tilmelding til de ovenstående aktiviteter i klubben. Hvis du ønsker at se vores aktiviteter i hverdagen, så kan de ses på klubbens aktivitetskalender, som du kan finde på skoleintra s opslagstavler for kl. M.v.h. Personalet i Solbjerg fritidsklub 18 SOLBJERG NU

19 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 19 Solbjerg Hovedgade Solbjerg det SKER I MaJ / JUnI 2014 Åben datastue - Fredag den 2. og den 23. maj kl (Kom med dit problem) Forskellige instruktører har vagten på de åbne fredage. Picasa Fotobehandling for let øvede Tirsdag den 6. maj kl Let opfølgning for tidligere deltagere. Vi går mere i dybden med at samle dine fotos til en præsentation på en DVD og en billedcollage. Hvordan lægger man sine fotos op i skyen eller sender dem på en . Tag dine fotos med på et USB-stik eller din bærbare PC. Instruktør Hanne Hedegaard - tlf (Denne eftermiddag erstatter mandag formiddag den 5. maj kl , som dermed er aflyst). Hvordan overfører jeg mine fotos fra kameraet til PC en? Onsdag den 7. maj kl Der er forskellige metoder til at overføre billederne fra dit digital-kamera. Man kan tilslutte ved hjælp af den ledning, der fulgte med kameraet eller ved at tage SD-kortet ud af Kameraet osv. Husk at tage dit kamera og evt. ledninger med. Instruktør Otto E. Jensen - tlf eller Slægtsforskning for begyndere og øvede - Fredag den 9. - og 30. maj kl Der er stadig plads til nybegyndere på slægtsforskningsholdet. Vi bruger bl.a. PC erne til at søge på nettet. Instruktør Kristian Jensen Tlf lav oversigter over mapper med dokumenter og fotos. - Mandag d. 12. maj kl Få sat system på PC ens indhold, så du lettere kan finde tingene. Medbring gerne egen bærbar PC eller et USB-stik med f.eks. din Billedmappe fra din stationære PC. Instruktør Hanne Hedegaard - tlf E-Boks og digital post. - Onsdag den 14. og mandag den 19. maj kl Kend forskellen vi kan også oprette dig i systemet, hvis du medbringer kørekort eller pas. NYT: Hvis du gerne vil søge om fritagelse for Digital Post, gennemgår vi reglerne herfor og hjælper dig med at skrive ansøgningen til kommunen. Instruktør Hanne Hedegaard E-bøger og lydbøger - Onsdag den 21. og mandag den 26. maj kl Lær at hente gratis e-bøger fra nettet (eller mod betaling) samt låne lydbøger fra f.eks. biblioteket eller hente lydbøger fra DR. Medbring egen MP3 afspiller eller Tablet. Instruktør Andrea Gynther-Sørensen Kend din PC meget bedre! onsdag den 28. maj kl Er du ikke helt fortrolig med, hvad din PC indeholder eller er du i tvivl om, hvorledes visse programmer skal bruges så kig ind! For nybegyndere og let øvede. Instruktør Hanne Hedegaard - tlf Åben datastue - Mandag den 2. juni kl (Kom med dit problem) Forskellige instruktører har vagten på de åbne fredage. Sæsonafslutning Onsdag den 4. juni kl Sidste dag inden sommerferien Vi holder åbent Hus og byder på kaffe/te og småkager samt visning af et billedshow. Alle velkomne! Datastuen holder derefter sommer-lukket indtil mandag den 1. september 2014 Se evt. flere oplysninger på hjemmesiden: (Det er måske lettere blot at åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 20 En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket Solbjerg NU kan også læses på: Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Reparation af alle mærker - moderne udstyr til opretning af skader. Udlejning af trailere Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale R e v i s i o n s f i r m a e t EF Eva Fogh ApS Søvangsvej 9B, 8355 Solbjerg Tlf HØJBJERG tandlæge center tandlæge SUSANNE corfitsen RUNDHØJ ALLE 133, HØJBJERG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. 20 SOLBJERG NU

21 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 21 Skal du ud på bølgen den blå? På å eller sø? Vi lejer vores seks aluminiumskanoer ud med redningsveste og padler. Vi har redningsveste i alle størrelse også til de allermindste. Der er også mulighed for at låne vores kanotrailer. Prisen er 100 kr. per kano per dag. Ring og hør nærmere hos Michael Poulsen på tlf Sommerlejr 2014 Datoen for årets sommerlejr er den juli. Vi tager til Temnæs et lejrpladsområde ved Skanderborg Sø. Det betyder lejrliv, telttur, udehygge og masser af FDF-aktiviteter. Sæt kryds i kalendere. Vi glæder os til at DU skal med! Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJERG NU 21

22 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 22 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab Nybyggeri - tilbygninger - fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf Hovedbestyrelsen Zita Inge Aabrandt formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning Kristian Nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJERG NU

23 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 23 SOLBJERG NU 23

24 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 24 Landsmesterskab SOLBJERG NU

25 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 25 Landsmesterskab Sidste svømmedag for denne sæson er lørdag den 31. maj Der åbnes for tilmelding af nuværende medlemmer den 1. juli 2014 frem til og med den 2. august Den 4. august 2014 kl åbnes der for nye medlemmer. Alle tilmeldinger sker på solbjerg.halbooking.dk I marts har svømmeafdelingens ungdomssvømmere deltaget ved 2 stævner. Det første var det 4. holdturneringsstævne i Harlev. Vi havde 14 svømmere med fra henholdsvis delfinholdet og øvede holdet. for nogle var det første gang, de var med til stævne. Det var en god og sjov oplevelse for alle. (Billederne nr. 1 og 2) En uge senere var 7 svømmere fra øvede holdet til Landsmesterskab i Ikast. Svømmerne var blevet udtaget til dette stævne ud fra tider, de har svømmet ved tidligere stævner. GODT GÅET! SOLBJERG NU 25

26 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 26 Dygtige gymnaster optrådte i en fyldt hal 30. marts var der fuld knald på i den tætpakkede hal. Her viste Solbjerg Gymnastiks dygtige børn, hvad de har øvet sig på hele sæsonen. Solbjerg Gymnastik vil gerne takke de mange fremmødte og hjælpere. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre at give vores gymnaster så flot en afslutning på sæsonen. Vi vil også takke vores instruktører og hjælpeinstruktører for en god sæson med et stigende medlemstal. Vi håber, at vi ser alle vores gymnaster på gulvet igen til september. * Birthe blev Årets SIFFER Vi er meget stolte af vores dygtige formand Birthe Friis Hansen. Hun lægger et kæmpe arbejde i foreningen, og hun er derfor blevet kåret som Årets SIFFER i hele Solbjerg Idrætsforening med begrundelsen: I år er valget faldet på en, som har gjort/gør en helt unikt stykke arbejde for Solbjerg Idrætsforening. Det initiativ, som vedkommende har udvist, er langt ud over, hvad der forventes og inddrager HELE Solbjerg idrætsforening med alle dets medlemmer. Hun har taget en udfordring op, da hun overtog formandsposten ved sidste generalforsamling. Personen er selvfølgelig Birthe. Hun har gjort det i et stort samarbejde med resten af bestyrelsen. På bestyrelsens vegne: Sarah Elkjær PSSST: Husk at vores forårssæson er godt i gang. Tjek vores hjemmeside solbjerg.halbooking.dk under fanen Solbjerg IF Gymnastik/Spinnning/ Outdoor og se hvilke hold vi kan tilbyde dig. 26 SOLBJERG NU

27 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 27 Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: fredag Lørdag Face n feet i Solbjerg Fodbehandling 250,- kr./ ansigtsbehandling 500,-kr. Voks, massage m.m. fra 75,- kr. Fodbehandling hjemme for gangbesværede 350,- kr. mobilnr Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg fællesråds hjemmeside: SOLBJERG NU 27

28 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 28. VI SKABER NYT LIV TIL DIT BYGGERI Nybyggeri Om- og tilbygning Tagudskiftning Vinduer og døre Egen Velfac udstilling Køkken og bad Servicearbejde og vedligeholdesplaner Eget Snedkerværksted med CE-mærkning Solbjerg Tømrer- & Murerforretning A/S Solbjerg Tømrer- & Murerforretning etning A/S Solbjerg Haldshavevej Hedevej Solbjerg Tlf PASFOTO DIGITAL BILLEDSERVICE SOlbjerg havecenter Onstedvej Solbjerg Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag/søndag og helligdage EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE Solbjerg fællesråds hjemmeside: D ø G N V A G T - e n lille go el-forbindelse østergårdsvej Solbjerg Tlf Fax ODDER ENTREPRENøRFIRMA Kloak - Støbning - Belægning - Dræning Jordarbejde - Etablering af nedsivningsog minirensningsanlæg - forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetsordning A/S Kannevej Solbjerg Tlf Bil Ved dødsfald Alle aftaler kan træffes i Deres hjem - træffes også søn- og helligdage Den lokale bedemand syd for Aarhus H.j. madsen - tillid gennem generationer SOLBJERG NU

29 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 29 Solbjerg fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Postekspedition: Mandag-fredag kl Lørdag og søndag lukket. ÅBNINGSTIDER MANDAG-SøNDAG SOLBJERG NU 29

30 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 30 Depot og opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde Priser fra 250,-/md Mere plads for pengene! SOLBJERG APOTEKSUDSALG Solbjerg Hovedgade 92 G 8355 Solbjerg Tlf Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen tlf En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater 30 SOLBJERG NU

31 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :53 Side 31 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf Solbjerg fællesråds hjemmeside: SOLBJERG NU 31

32 Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :54 Side 32 DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN MAJ Dato Kl. Hvor Hvad 1/ tiset Kirke Koncert med trioen Zenobia 5/ fritidscentret Repræsentantskabsmøde/Solbjerg fællesråd 7/ Senior-netcaféen Borgerservice kommer til Lokalc. Solbjerg 10/ P-pladsen fiskekonkurrence i Astrup Mose 14/ Sognehuset tiset Off. Menighedsrådsmøde 15/ Sognehuset tiset Aftensgudstjeneste herefter varme hveder 16/ tulstrup Kirke Bøn og sanggudstjeneste 18/5 til 22/5 Pensionistforeningen fem dages rejse til Rügen 21/ café Solbjerg Om flemming Bamse Jørgensen 24/ fritidsc./lions club Loppemarked Bemærk at nogle af disse foreninger holder sommerferie. Redaktionen kan kun meddele, at den pågældende forening holder sommerferie, hvis vi får besked. Alle ugens hverdage Lokalcenter Solbjerg cafeen åben fra til Mandag-onsdag-fredag Data-stuen åben fra kl. 9 til 12 Mandage fritidscentret De ældres hobbyklub tirsdag fritidscentret Gymnastik tirsdage fritidscentret Bankospil (SIf-håndbold) tirsdage fritidscentret Linedance - Sommerferie tirsdage Solbjerghallen Seniorgymnastik tirsdage Svømmehallen Off. svømning Onsdage Lokalcenter Solbjerg Aktiviteter, stavgang og krolf m.m. Onsdage fritidscentret folkedans torsdage Astrup Kirke Babysalmesang. Sommerferie til sept. torsdage fritidscentret/banen Pensionist/ Petanqueforeningen Grisen JUNI, JULI og AUGUST 4/ caféen Lokalc. Solbjerg Bankospil 9/ friluftsgudstjeneste i Hørhaven 10/ tiset Kirke/Sommerkoncert 11/ tiset Kirke og Sognehus/Børnegudstjeneste og fællesspisning 12/ Sognehuset, tiset præstegård/off. Menighedsrådsmøde 16/ café Solbjerg/aftenspisning 24/ tiset Kirke/Morgenvandring og morgensang 3/8 13 til 16 Solbjerg Søsport Søens venner inviterer/fiskekonkurrence Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 28. juni SOLBJERG NU

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN Solbjerg NU oktober 2015 nr. 2_Solbjerg NU - 17-09-2015 11:03 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2015. 50. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag.

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-03-2014 12:14 Side 1 SOLBJERG NU April 2014. 48. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 Solbjerg NU december 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-11-2013 12:58 Side 1 SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fredag den 14. november kl. 08.00 slog

Læs mere

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 Solbjerg NU juni-august 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 6/8/2013 10:15 AM Side 1 SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Foto: BjarNe LaMPe Aarhus

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/2014 14:12 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2015. 49. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE SN NOV12 nr. 3_Solbjerg NU - 10/23/2014 13:27 Side 1 SOLBJERG NU November 2014. 49. årgang. Nr. 3 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Hovedgade og kælkebakken i Fastrup vil blomstre til foråret.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 Solbjerg NU frebruar 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 1/24/2013 1:01 PM Side 1 SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Et smukt vinterparti fra Højlundsparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også tid til sjov og spas.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også tid til sjov og spas. Solbjerg NU april 2016.qxpny_Solbjerg NU - 17-03-2016 14:21 Side 1 SOLBJERG NU April 2016. 50. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Solbjerg NU februar 2016 nr. 6 nyok_solbjerg NU - 1/16/2016 05:55 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2016. 50. årgang. Nr. 6 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Indhold: Nyt fra Fællesrådet side 3 til 6 * Vinterfest

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8 Solbj Nu april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/21/2013 1:19 PM Side 1 SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd FDF som religionsforsoner, hvor islam og kristendom

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Deltagere: Susanne Muusmann, Ouafa Rian., Christian Thomsen, Marianne Jensen, Louise Lund Afbud fra Maia Mikkelsen Dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 270415. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen. Beboerhuset: Aftenskolen: Afbud:

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Forældrebrev 12. april 2013

Forældrebrev 12. april 2013 Forældrebrev 12. april 2013 1. Anden uge i lockouten Så sluttede den anden uge i lockouten. 0.-1. klasse har også i denne uge modtaget undervisning fra Bettina mandag, tirsdag og fredag. SFO en har været

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2

SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2 Solbjerg NU oktober 2013-2_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-09-2013 10:45 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Nyt fra fællesrådet - herunder 140 bygn.konstruktører

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere