Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata"

Transkript

1 Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

2 Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed er ingen undtageles. Oplysningerne om persondata vil oftest være nødvendige for overhovedet at kunne udføre virksomhedens opgaver. Vi kan på baggrund af forespørgsler fra kommunalt ejede forsyningsselskaber konstatere, at der er mange forsyningsselskaber, der for tiden overvejer, om virksomhedens indsamling, behandling, opbevaring og/eller videregivelse overholder de regler, der er gældende for området. I denne pjece giver vi et overblik over nogle af de persondataretlige problemstillinger, som særligt relevante for forsyningsselskaberne. Relevante områder for forsyningsselskaber i relation til persondatabehandling Området for persondatabehandling er mangfoldigt. Overordnet set kan man inddele det i henholdsvis behandling af persondata, der relaterer sig til ansatte i virksomheden og behandling af persondata vedrørende andre. I denne pjece kommer vi ind på nedenstående emner og områder, der er særlig relevante for forsyningsselskaber: 1. Personaleadministration, 2. Behandling af persondata i relation til kunder, 3. Videregivelse af oplysninger, herunder: Videregivelse mellem koncernforbundne selskaber Videregivelse i henhold til reglerne om aktindsigt Personaleadministration Et forsyningsselskab (eller i koncern et serviceselskab ) har en medarbejderstab ansat til håndtering af den daglige drift. Som følge heraf vil der foregå personaleadministration i forsyningsselskabet/serviceselskabet. Der skal i en række tilfælde ske anmeldelse til Datatilsynet, når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer i forbindelse med personaleadministration. Begrebet personaleadministration omfatter dels håndtering af oplysninger om personer, der er ansat eller har været ansat i virksomheden, dels oplysninger om personer, som søger job i virksomheden. Det er i øvrigt uden betydning, om opbevaringen af oplysningerne sker i edb-registre, manuelle registre, ringbind eller på anden systematisk vis. Hvorvidt behandlingen og opbevaringen af oplysningerne skal anmeldes til Datatilsynet afhænger af, hvilken oplysning der er tale om. Behandling af følgende oplysninger skal anmeldes til Datatilsynet: oplysninger om strafbare forhold, fx tyveri fra virksomheden, indhentelse af straffeattest eller lign. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning oplysninger om seksuelle forhold oplysninger om rent private forhold, fx at en medarbejder er bortvist fra jobbet pga. en grov væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet

3 oplysninger om væsentlige sociale problemer oplysninger om tidligere, nuværende eller fremtidige helbredsforhold herunder vedkommendes fysiske eller psykiske tilstand samt misbrug af alkohol, nydelsesmidler mv., medmindre behandlingen heraf er nødvendig for at opfylde bestemmelser i lov eller forskrifter fastsat i henhold til lov oplysninger om medlemskab af en fagforening, medmindre registreringen er nødvendig med henblik på kontingenttræk resultater af en personlighedstest, fx i forbindelse med en ansættelsesproces (det er underordnet, om personlighedstesten efterfølgende kasseres) Hvis I behandler eller blot opbevarer én af de ovenfor nævnte oplysninger, skal I foretage en anmeldelse til Datatilsynet. Stort set alle virksomheder vil på et eller andet tidspunkt registrere, behandle eller opbevare mindst én af disse oplysninger. Der er derfor en overvejende sandsynlighed for, at jeres virksomhed er blandt de mange virksomheder, som skal anmelde personaleadministrationen. Langt de fleste virksomheder behandler anmeldelsespligtige oplysninger. Det er dog de færreste virksomheder, der er bevidste herom. En gennemgang af Datatilsynets register over virksomheder, der har anmeldt personaleadministration viser, at det er ganske få forsyningsselskaber, der har anmeldt deres personaleadministration til Datatilsynet. Hvorfor overhovedet anmelde nu? Har reglerne ikke været der i mange år? Hvis man ikke har anmeldt de anmeldelsespligtige oplysninger til Datatilsynet, foreligger der en overtrædelse af persondataloven. Det kan medføre sanktioner i form af bøde eller erstatningsansvar. På nuværende tidspunkt er sanktionsniveauet ikke særlig højt, hvilket formentlig er en af årsagerne til, at anmeldelsespligten ikke tidligere har været i fokus. Sådan bliver det dog ikke ved med at være. Det forventes, at der inden for nærmeste fremtid kommer en ny Persondataforordning, som vil medføre et meget højt bødeniveau ved overtrædelser. En overtrædelse vil kunne medføre bøder på op til euro eller 2 % af virksomhedens årlige omsætning. Der er derfor god grund til allerede nu at få styr på anmeldelsespligten. Hvis I har spørgsmål til personaleadministration og anmeldelsespligten, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte os for en uddybning eller hjælp til at foretage en anmeldelse. Behandling af persondata vedrørende kunder Det er ikke kun i relation til personaleadministration, at det kan være relevant at overveje reglerne for databehandling. I nogle situationer skal der også ske en anmeldelse til Datatilsynet, når der indsamles, behandles eller opbevares oplysninger om forsyningsselskabets kunder. Forsyningsselskaber behandler ofte følgende oplysninger vedrørende kunder: Navn og adresse Målernumre Installationsnumre Løbende oplysninger om kunders restancer vedr. det løbende forbrug og tilslutningsbidrag

4 Hvis I alene indsamler og opbevarer sådanne oplysninger, skal I ikke foretage anmeldelse heraf til Datatilsynet. Der er i persondataloven hjemmel til, at sådanne oplysninger registreres uden anmeldelse heraf til Datatilsynet. Der skal heller ikke foretages anmeldelse til Datatilsynet, hvis kunderne oplyser personnummer til brug for gældsinddrivelse. Hvis I derimod indsamler, opbevarer og/eller behandler andre oplysninger om jeres kunder, skal I være opmærksomme på, at I muligvis skal foretage anmeldelse heraf til Datatilsynet. Hvis I er i tvivl, står vi selvfølgelig til rådighed med konkret rådgivning. Videregivelse af oplysninger Der kan være mange grunde til, at et forsyningsselskab har behov for at videregive persondata vedrørende kunder/kundeforhold. Det kan være videregivelse som led i inddrivelse af udeståender, videregivel-se med henblik på udarbejdelse af statistik m.v. Uanset hvad formålet med videregivelsen af oplysningerne er, så er det forsyningsselskabet, der er ejer af de pågældende oplysninger, og dermed den dataansvarlige i forhold til reglerne i persondataloven. Den eller dem, til hvem oplysningerne videregives, er databehandler i for-hold til reglerne i persondataloven. En databehandler må kun behandle de videregivne personoplysninger på forsyningsselskabernes vegne og efter forsyningsselskabernes instruks. Hvis det er en sådan ekstern virksomhed (databehandler), der varetager et forsyningsselskabs behandling af de nævnte personoplysninger, skal forsyningsselskabet skriftligt indgå en såkaldt databehandleraftale, som skal opfylde nogle specifikke krav. Videregivelse til koncernforbundne selskaber: Mange forsyningsvirksomheder er organiseret som koncerner med moderselskab og fælles serviceselskab for forsyningsselskaberne. I koncerner vil de enkelte selskaber også i relation til persondatabehandling blive betragtet som selvstændige, juridiske enheder, hvor reglerne i persondataloven skal overholdes hver gang, der videregives oplysninger mellem de koncernforbundne selskaber, herunder oplysninger til serviceselskabet. Det betyder bl.a., at der bør være indgået aftaler mellem de koncernforbundne selskaber om behandlingen af data (databehandlingsaftale). En sådan databehandleraftale kan evt. være en del af de eksisterende serviceaftaler. Derudover skal der foretages en konkret afvejning af formålet med videregivelse af oplysningerne i hvert enkelt tilfælde forinden videregivelse af oplysningerne må gennemføres. For at kunne finde frem til, om et forsyningsselskabs måde at registrere og videregive persondata på overholder reglerne i persondataloven, er det første og vigtigste skridt at få identificeret de konkrete datastrømme.

5 Når forsyningsselskabets koncerninterne datastrømme er identificeret, kan der foretages en vurdering af, om videregivelsen af persondata overholder reglerne i persondataloven samt udarbejdes relevante databehandlingsaftaler koncernselskaberne imellem. Aktindsigt: Ved siden af reglerne om persondata findes reglerne om offentlige myndigheders udlevering af oplysninger som følge af anmodning om aktindsigt. Visse forsyningsselskaber er som bekendt underlagt disse regler om aktindsigt (offentlighedsloven). Udgangspunktet er, at i det tilfælde, hvor der anmodes om udlevering af oplysninger ifølge reglerne om aktindsigt i henhold til offentlighedsloven, skal forsyningsselskaberne kun foretage en vurdering i henhold til offentlighedsloven og dermed ikke tage persondatalovens regler om bl.a. videregivelse i betragtning. I det omfang at der derimod er tale om udveksling som led i samkøring af registre, (fx mellem to koncernforbundne selskaber eller et forsyningsselskab og en offentlig myndighed, typisk en ejerkommune), vil det være persondatalovens skærpede regler, der finder anvendelse. Har I brug for hjælp? Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I mere end velkomne til at kontakte os med henblik på en uddybende og konkret vejledning ud fra jeres behov. Pia Moltke Jensen Advokat, Ph.D. Dir. tlf.: Mobil:

6 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Droner og persondataret

Droner og persondataret Droner og persondataret Af professor, dr.jur. Peter Blume Teknologi skaber retligt efterslæb Det er et velkendt fænomen, at ny teknologi eller nye måder at anvende kendt teknologi på i mange tilfælde udfordrer

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere