Invitation til konference Torsdag den 10. og fredag den 11. februar Med skønheden som vejviser om kunst i terapi, læring og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til konference Torsdag den 10. og fredag den 11. februar 2011. Med skønheden som vejviser om kunst i terapi, læring og udvikling"

Transkript

1 Invitation til konference Torsdag den 10. og fredag den 11. februar 2011 Med skønheden som vejviser om kunst i terapi, læring og udvikling VIA University College, JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Risskov

2 Med skønheden som vejviser Program 2 3 Erkendelse og forandring via kunst Torsdag den 10. februar 2011 Fredag den 11. februar 2011 Kunstterapi, æstetiske læreprocesser, kreativitet i ledelse, kunstbaseret forskning, musikterapi Kunsten er trængt ind på snart sagt alle de områder af samfundslivet, som har fokus på forandring: terapi, organisations- og kompetenceudvikling og læring. Hvad er det, kunsten kan bidrage med her? Hvordan kan kunsten flytte sindene, og hvad kan alle vi, der arbejder med forandringsprocesser, lære af kunsten? Vi tager en af tidens hotteste emner op og spørger kunstnere, forskere, psykiatere, kunstterapeuter og andre mennesker med erfaringer i kunstens brug i terapi, udvikling og læring. Og vi gør det på kunstens præmisser over 2 dage i Århus. Med en kreativ blanding af workshops og oplæg, diskussioner og performances. Det bliver med garanti ikke kedeligt Ankomst / kaffe Konferencestart Velkomst v/ Søren K. Lauridsen Kunst som vitnesbyrd i traumearbeid v/ Melinda Meyer Frokost Skabende kunstterapi v/ Hanne Stubbe Teglbjærg Parallelle workshops Netværksdans v/ Pernille Overø Skønhed En engel gik forbi v/ Dorthe Jørgensen Frugt / kaffe Det kunstneriske rum v/ Joachim Rothenborg Parallelle workshops Frokost Musikterapi, praksis og forskning v/ Inge Nygaard Pedersen og Lars Ole Bonde Eksistens og nærvær Kunsten at opleve det nuværende øjeblik v/jørgen Lyhne Afslutning af dagens program Møde for interesserede vedr. etablering af en masteruddannelse i kunstterapi i Danmark Opsamling og afrunding v/ Søren K. Lauridsen Middag

3 Oplæg 4 Torsdag den 10. februar kl fredag den 11. februar kl fredag den 11. februar kl Kunst som Vitnesbyrd i traumearbeid Netværksdans Det Kunstneriske Rum Foredraget tager bl.a. udgangspunkt i et ph.d. projekt, hvor expressive arts Dans som en måde at åbne og styrke relationer mellem mennesker. Det Kunstneriske Rum er ideen og visionen om en radikalt ny læringsplatform, og dokumentarfilm blev brugt til repatriering af bosniske flygtninge. Det Med baggrund i 7 års arbejde i Worlddance, med at udvikle og lede danse et nyt dialogrum og mødested, der forbinder kunstnere, lærere, vises hvordan kunsten kan bruges i processen med at finde hjem efter for mennesker i virksomheder, organisationer, uddannelser og netværk, pædagoger, børn og unge i nye kreative praksisfællesskaber. En læringsplatform store traumer, ikke kun til sit land, men også til sin egen krop. bydes konferencedaltagerne op til dans. der retter sig mod at kvalificere mødet mellem kunstnere og børn Fordraget bliver holdt på letforståeligt norsk. på kunstens og sanselighedens præmisser. Melinda Meyer er ph.d. og forsker ved Centre for Violence and Traumatic Stress Studies i Oslo og leder af det Norske Institut for Expressive Arts Therapy. torsdag den 10. februar kl Skabende kunstterapi At arbejde med kunst er en måde at skabe mening og komme i ny kontakt med sig selv og omverdenen. Psykiatriske patienter, som deltager i skabende billedkunstterapi oplever at de bliver bedre til at omgås andre, bliver bedre til at klare hverdagen og har færre symptomer. I foredraget vil Hanne Stubbe Teglbjærg vise eksempler fra sin forskning og give bud på hvorfor kunsterfaringen kan skabe så markante resultater. Dette sker især fordi kunstterapien kan øge eller ændre patienters erfaring af sig selv. Hanne Stubbe Teglbjærg er kunstterapeut med CAGS i Expressive Arts Therapy og speciallæge i psykiatri samt specialist i psykoterapi. Hun har skrevet ph.d. i behandling af psykiatriske patienter med kunstterapi. Aktuelt ansat som psykoterapeutisk overlæge ved Århus Universitetshospital Risskov. torsdag den 10. februar kl Musikterapi, praksis og forskning Når selv er mødes opstår musik siger børne-/ungdomspsykiater Bjørn Wrangsjö, Stockholm. Når musikken indgår i mødet, forstærkes intensiteten og relationen kan udforskes og udvikles udenom sproget. Det er skønheden i disse møder foredraget om musikterapi vil fokusere på. Møder, hvor musik anvendes som kommunikation og samhandling og til personlig/fokuseret lytning i selvudviklingsprocesser i psykoterapi, og i andre udviklende processer. På baggrund af 25 år med forskning i musikterapi og udvikling af musikterapiuddannelsen i Ålborg gives en kort introduktion til musikterapipraksis og -forskning, som vil blive illustreret med musikeksempler fra såvel aktiv (samspilsbaseret) og receptiv (lyttebaseret) klinisk praksis. Inge Nygaard Pedersen er professor mso, ph.d. Cand. Phil i musikvidenskab, KU. Postgrad. Dipl. Musiktherapeut. GIM Fellow. Leder af Musikterapiklinikken, center for behandling og forskning i Aalborg. Privatpraksis: Klinik for musikterapi. Kbh. Lektor, ph.d. Lars Ole Bonde. Cand.mag. i musikvidenskab og dansk. Musikterapeut (MTL, FAMI). GIM Associate Trainer. Professor II i Musik og helse ved Norges Musikkhøgskole, Oslo. Pernille Overø er danser, coach gennem dans og bevægelse. Har virksomheden: fredag den 11. februar kl Skønhed En engel gik forbi Hvorfor spilde tiden på skønhed i en verden fuld af problemer? Fordi skønhedserfaringen er væsentlig for os som mennesker. Den kan hjælpe os i vor søgen efter det gode liv. Skønhed er meget mere, end vi som regel tror. Skønhedserfaringer er ikke bare sanselige oplevelser af lækre former. De kan åbne verden på en måde, så vi fornemmer dimensioner, vi i almindelighed blot overser. Foredraget vil belyse skønhedserfaringens, den filosofiske æstetiks og den æstetiske tænknings betydning. Dorthe Jørgensen er professor, ph.d. og dr.phil. Ansat ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet med æstetisk erfarings- og videnskabsfilosofi som særligt indsatsområde. Det Kunstneriske Rum er udviklet i samarbejde mellem Statens Kunstråd, Center for Pædagogisk Innovation v. Læreruddannelserne Metropol og Gladsaxe Kommune. Joachim Rothenborg er billedkunstner og projektleder på Det Kunstneriske Rum. Fredag den 11. februar kl Eksistens og nærvær Kunsten at opleve det nuværende øjeblik Gennem musik, drama, fortælling og andre æstetiske læreprocesser åbnes sanserne og kroppen. Det handler om flow og det handler om menneskelig diversitet i rationalitet og emotionalitet. Jørgen Lyhne er psykolog, lektor ved VIA University College, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling.

4 Workshops 6 1. Kunstterapi 3. Historier kan åbne døre, også dem der er gået i baglås 6. På selv-opdagelse i lyd og musik 8. Hvis din krop kunne tale, hvad ville den så sige? 7 Denne workshop giver muligheden for at opleve kunstterapien i praksis Jeg vil give eksempler på forskellige måder jeg har brugt fortællinger i virksomheder. Deltagerne vil indgå i enkle øvelser med udøvelse af og lytning til lyd og Gennem opmærksomhed på kroppen, improviseret bevægelse og dans vil i form af et forløb med flere udtryksformer i spil. Efterfølgende samtales Deltagerne vil selv blive aktivt inddraget i både at fortælle og lytte. musik. Der vil være fokus på at arbejde med opmærksomhed på en selv vi træde ind i dansens, kroppens og billedets sprog, udforske og få adgang om processen og om anvendelsen af det kreative udtryk i udvikling og Lena Bjørn er skuespiller, konsulent og historiefortæller. Bruger fortællinger i forandringsarbejde og kommunikationstræning. og akkompagnatørroller vil skifte og der vil blive anvendt krop, lyd, musi- Denne måde at arbejde med bevægelse, tegning og dans; the Life art pro- (herunder indre billeddannelser), en selv med andre og kun andre. Solist til ressourcer, der er her. behandling. Refleksion over teorier der kan understøtte den kunstterapeutiske samtale her med den humanistiske psykologis tilgang. kalske elementer og papir og farver. Det er ikke en forudsætning at man ces, er udviklet af dansepioneren Anna Halprin og Expressive art therapist kan spille et instrument. Daria Halprin, Tamalpa Institute, Californien. Birte Hansen er uddannelsesleder på Kunstterapi Uddannelsen, University College Lillebælt, EVU, Odense, socionom og kunstterapeut MPF. Underviser i kunstterapi, supervision og coaching og inddrager her kreative udtryk i læring, terapi og udviklingsprocesser. 2. At bevæge sig på kanten, og over? Som kunstterapeuter må vi hjælpe mennesker der er ude at svømme. Det kan vi bedst, når vi ikke selv er bange for at komme ud, hvor vi ikke kan bunde. Det er noget af det vi lærer af arbejdet med kunst. I workshoppen vil vi med udgangspunkt i bl.a. teater og sang lege med grænseerfaringen i kunsten og sætte fokus på dens betydning i kunstterapi. Gitte Sloth er musiker, billedkunstner og skuespiller. Hun er tidligere leder af børneteatret Rivegildet og er erfaren underviser i bl.a. teatersport, kommunikation, sang og musik. Hanne Stubbe Teglbjærg er kunstterapeut (expressive arts) og speciallæge i psykiatri. Har forsket i kunstterapi og bl.a. skrevet ph.d. om brug af billedkunstterapi som psykiatrisk behandling. 4. Kunst som vidnesbyrd i traumearbejde Med afsæt i foredraget vil workshoppen give mulighed for at uddybe teorierne og afprøve metoder indenfor dans og bevægelse, som kan anvendes i traumearbejde. Der vil undervejs blive vist klip fra dokumentarfilmen om repatriering af bosniske flygtninge. Workshoppen er af særlig interesse for alle som arbejder med traumatiserede flygtninge. Melinda Ashley Meyer ph.d. er forsker ved Centre for Violence and Traumatic Stress Studies I Oslo og leder af det Norske institut for Expressive Arts Therapy. 5. Magiske læringsøjeblikke i livets rytme Om kreativitet, meningsfuldhed og flow Vi ved det jo alle: Når vi er glade bliver vi fyldt med energi. I denne workshop vil du blive udfordret til at synge, danse og bevæge dig. Det vil foregå som en vekselvirkning mellem musikalske og kropslige aktiviteter og oplæg om glæde samt flowoplevelsens udspring. Kreativiteten blomstrer ved at turde slippe den refleksive kontrol. Kirsten Samsøe Teilmann er musiklærer og korleder. Jørgen Lyhne er psykolog, lektor ved VIA University College, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Inge Nygaard Pedersen er professor mso, ph.d. Klinikleder v. Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus/Aalborg Universitet. 7. Teater mellem terapi og galskab Teater Billedspor leverer forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet med skuespillere og musikere som er mennesker med nuværende eller tidligere psykiatriske diagnoser og iøvrigt uden formel kunstnerisk uddannelse. Med udgangspunkt i den intense dokumentarfilm Sjælens Teater åbnes en diskussion med teaterets kunstneriske leder om betydningen af teaterarbejdet for de medvirkende, og herunder diskussionen om teater netop er særligt terapeutisk når det ikke er terapi, men i stedet holder klar fokus på kunsten og værket. Franck Thomas Staub er billedkunstner og gennem 20 år kunstnerisk leder af Teater Billedspor. Pernille Overø er danser, coach gennem dans og bevægelse, har virksomheden Worlddance.dk. 9. Art Based Coaching Uro og balance i relation til tema om arbejdsliv / familieliv Der introducerer teori og metodeudvikling indenfor området. Introduktionen foregår med deltagernes aktive medvirken og med anvendelse af kunstneriske udtryksformer som teater, musik, poesi, dans og billedkunst. Bodil Nielsen uddyber og perspektiver gennem hele workshoppen metodens virkefelt gennem eksempler fra sine erfaringer som art based coach og proceskonsulent i både den offentlige og private sektor. Bodil Nielsen er grundlægger og leder af Time Art Artbased Coaching, Århus. MA & CAGS in Expressive Arts (EGS, Schweiz). Medlem af Psykoterapeutforeningen.

5 8 Praktiske oplysninger Tilmelding senest 10. januar 2011 online via Husk tilmelding til workshop. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Vi tager forbehold for mulige programændringer. Konferencested VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK Skejbyvej Risskov Pris: kr. Prisen inkluderer deltagelse i konferencen, forplejning undervejs samt middag torsdag aften (eksklusiv drikkevarer). Overnatning må den enkelte deltager selv sørge for. Konferencesekretariat VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Rudolfgårdsvej Viby J Tlf.nr Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte workshops ved for få tilmeldinger. Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem VIA University College, University College Lillebælt og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Ordrenr lens

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

ISIS EUROPE Danmark: en efteruddannelse for praktisk musiske fag af Bodil Nielsen

ISIS EUROPE Danmark: en efteruddannelse for praktisk musiske fag af Bodil Nielsen ISIS EUROPE Danmark: en efteruddannelse for praktisk musiske fag af Bodil Nielsen Bodil Nielsen MA i Expressive Arts. TimeArt Studio. Bodil Nielsen er underviser, psykoterapeut og supervisior. Uddannet

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008

Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008 Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008 Frikvartersfag og PISA-fag www.viauc.dk VIA UNIVERSITY COLLEGE hvorfor denne konference De æstetisk-kreative og innovative kompetencer har

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge ab Kunstterapi for traumatiserede flygtninge Gruppeforløb i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge Baggrund: Kunstterapi som behandlingsmetode til grupper har været under udvikling siden 2010,

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Sæt tiden i spil! Spild ikke tiden. Novemberkonferencen 2009. 3.-6. november 2009

Sæt tiden i spil! Spild ikke tiden. Novemberkonferencen 2009. 3.-6. november 2009 Novemberkonferencen 2009 Spild ikke tiden Sæt tiden i spil! 3.-6. november 2009 University College Lillebælt Asylgade 7-9 5000 Odense C samt Rømersvej 3 5200 Odense V Novemberkonferencen er et tværfagligt

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Worklife - balance for vækst National uge

Worklife - balance for vækst National uge Tema fra den 30. Oktober til den 3. November 2006 Center for balance mellem arbejdsliv & familieliv Virtuel Worklife - balance for vækst National uge Effektivitet, arbejdsglæde og livsglæde Lær at skabe

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET KOLDING FOLKEUNIVERSITETET TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: Tre skarpe og en tænkepause... 3 Store nye sociologer... 3 Positiv psykologi... 4 Mindfulness... 4 Hjernen og læring... 5 Tankernes

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde Efteruddannelsestilbud til behandlere, ledere og sundhedspersonale mm. Ny 1-årig efteruddannelse i 3 moduler (60 timer) Start den 13 nov. 2015 Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness

Læs mere

Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C

Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C Novemberkonferencen 2008 Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C Novemberkonferencen er et tværfagligt forum, som på 26. år henvender sig til praktikere

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed 2015 2. halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL DEBAT Lille Skole for Voksne - et målrettet tilbud til udsatte og psykisk sårbare mennesker Debat Foredrag Koncerter KUNSTSKOLE STØB DIT EGET SMYKKE GLASFUSNING SY HVAD DU HAR LYST TIL PERSONLIG UDVIKLING

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER. mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi

15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER. mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi 15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi MENNESKET I INNOVATION & OPLEVELSESØKONOMI virksomheder og kunstnere flytter virkeligheden Udfordres din virksomhed af globalisering

Læs mere