Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni"

Transkript

1 Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet

2 Disponering Hvad er kunstterapi? Beskrivelse af projektet Forskningsmetodologiske overvejelser Nogle teoretiske overvejelser Generelle resultater af projektet Kunstterapiens virkningsmekanismer Fremtidige perspektiver

3 Hvad er kunstterapi? Kunstterapi er en fællesbetegnelse for en række forskellige måde at bruge udtryk i form af billeder, digte, historier, dans, musik mv. til psykoterapeutiske formål. Musik terapi, biblioterapi, teaterterapi, psykodrama, GIM, danseterapi, billedterapi, tegneterapi, poesiterapi...

4 To hovedgrupper af kunstterapi Analytisk kunstterapi Bygger på psykologisk tænkning som udfoldet i psykoanalysen (Freud og efterfølgere), analytisk psykologi (Jung), objektrelationsteoretikere eller humanistisk psykologi. Ser værket overvejende som et billede af det ubevidste eller en udvidelse af kommunikationen mellem patient og terapeut. Målet i terapien er indsigt og relationen til terapeuten er i centrum. Skabende kunstterapi Bygger på bl.a. fænomenologisk tænkning om kunst og æstetik. Ser værket overvejende som en skabelse og altså noget nyt, der opstår, og som vi kan indgå i dialog med, fordi det er forskelligt fra os. Målet i terapien er at udfolde en kunstnerisk proces og skabe værker, der virker. Relationen mellem patient og værk er i centrum.

5 Kunstterapien i projektet: skabende billedkunstterapi.

6 Beskrivelse af projektet En gruppe patienter med skizofreni og en gruppe med depression og/eller personlighedsforstyrrelser fik et års kunstterapi. Data blev indsamlet systematisk i form af logbøger, billeder, interviews og ratings. Forløbet beskrevet og data analyseret kvalitativt med henblik på at forstå, på hvilken måde kunstudfoldelsen påvirker patienterne.

7 Forskningsspørgsmålene: Hvad er kunstterapi? Kan kunstterapi bruges i behandling af skizofreni og andre sindslidelser? Hvordan kan en eventuel effekt af kunstterapi forstås? Er der forskel på skizofrene patienter og andre psykiatriske patienter i deres brug af kunstterapi? Har kunstterapi en plads i dansk psykiatri?

8 Det kliniske projekt: Naturalistisk setting i Lokalpsykiatri Syd i Viby Patienter med tilknytning eller henvisning til lokalpsykiatrien Co-terapeuter fra lokalpsykiatrien Kunstterapien tilbudt supplement til vanlig behandling, som ikke blev påvirket eller kontrolleret Gruppeformat med fokusgruppen og en sammenligningsgruppe Første gruppe: 5 svært syge skizofrene patienter, 2½ time ugentligt. Sammenligningsgruppe: 5 patienter med depression og personlighedsforstyrrelser. Der valgtes en fast stram struktur for sessionerne.

9 Dataindsamling Bred dataindsamling som holdt døren åben for mulige uventede spørgsmål og indsigter : Semistruktureret interviews ved start, slut og ved 1 års opfølgning Evalueringsskemaer ved slut og 1 års opfølgning Patienternes billeder Systematiske logbogsoptegnelser fra alle sessioner Skema udviklet til at registrere subjektivt befindende udfyldt af alle patienter 4 gange Videooptagelse, - som ikke blev brugt

10 Analyser Fire kvalitative analyseniveauer: Beskrivelse af terapien og afsøgning af patienternes temaer i logbøger, interviews, billeder og evalueringer. Vurdering af de enkelte patienters forløb i lyset af projektets spørgsmål og hypoteser Samlet vurdering af forskningsspørgsmål og hypoteser i lyset af projektets empiri Vurdering af væsentlige perspektiver der rækker ud over projektets forudgivne spørgsmål og hypoteser

11 Forskningsmetodologiske overvejelser Kvalitativ forskning Forskningsspørgsmålene kan ikke besvares kvantitativt Håndtering af enorm kompleksitet og uklar begrebslighed Empirisk studie Naturalistisk design Flere datakilder (metodetriangulering) Forsker og terapeut under samme hat Deltagende observationsstudie Valg af teoretisk udgangspunkt for analyserne Fænomenologi Analyser Overvejende hermeneutisk funderede

12 Forskningsprocessen Etablering af kunstterapien Lokaler, information, materialer, visitationer m.v Dataindsamlingen Løbende føre logbøger + fotografering, interviews og ratings Databearbejdning Organisering af billedmaterialet, udskrift af interviews Informationsindsamling Litteratursøgninger, finde og orientere sig i relevante artikler og bogværker (kunstterapi, filosofi, forskning mv.) Analyser Få ideer, diskutere, skrive ned, overveje, se på materialet igen.. Sammenskrive Forkortede beskrivelser af terapi og interviews + analyser

13 5 vigtige erfaringer fra min forskning Præcise og klare forskningsspørgsmål fra starten Disposition for afhandling/artikler tidligt i forløbet Klar strukturering af hverdagen som forsker System i registrering af læst litteratur fra dag et Ting tager tid!

14 Teoretiske overvejelser En forståelse af, hvad kunst gør ved patienterne, kræver en diskurs, som kan favne både psykiatri og kunst. Hvor er broen???? Kunst og æstetik Psykopatologi/psykiatri

15 Fænomenologi En filosofisk tradition, som søger at gøre op med modstillingen af krop og ånd for bl.a. at kunne undersøge bevidstheden (Husserl m.fl) Fænomenologer desuden optaget af kunst (Heidegger, Løgstrup, Merleau-Ponty, Ricoeur) og psykopatologi (Jaspers, Binswanger, Blankenburg, Stanghellini)

16 Fænomenologiens ideer Vi kan kun erkende fænomener sådan som de viser sig for vores bevidsthed Alle fænomener og ting viser sig i et bestemt perspektiv for en levende krop som altid mederfares. Opgør med tanken om en absolut objektivitet Bevidstheden kan ikke adskilles fra det som den retter sig mod (intentionalitet) Bevidsthed og verden er knyttet sammen Opgør med tanken om det ubevidste

17 Fænomenologisk psykopatologi Skizofreniens symptomer opstår som resultat af brist i den preverbale selverfaring Brist i evnen til at etablere passiv syntese af forskellige perspektiver; - patientens evne til at erfare helheder svækkes Brist i evnen til at forstå erfaringer kropsligt/sanseligt; - patientens erfaringer mister vitalitet og mening Brist ejerskab til tanker og handlinger; - patienten kan opleve tanker og handlinger som udefrakommende Bristet preverbal selverfaring øger refleksiviteten Primær og sekundær hyperrefleksivitet

18 Fokus på patienternes selverfaring Påvirker kunstterapi den preverbale selverfaring hos skizofrene patienter?

19 Generelle resultater Alle patienter oplevede et stort subjektivt udbytte af kunstterapien Der var ikke forskel på de sygeste psykotiske patienter og de mindre syge personlighedsforstyrrede og depressive patienter i deres kunstneriske aktivitet og udbytte af terapien Mange forskellige virkninger og virkningsmekanismer blandede sig på forskellig måde hos de enkelte patienter

20 Kunstterapiens virkningsmekanismer Når billedet får form, (re)struktureres også malerens bevidsthed. Den æstetisk formgivning etablerer ny erfaring af patientens selv, væren, - og psykopatologi.

21 Det er jo bare sådan det er..!

22 Etablerer distance til vanskelige og uformelige erfaringer gennem konkret formgivning Plejefamilier og B&U-psyk er ikke for børn!

23 Sætter common sense i spil Champignon

24 Skaber eller fornyer personlig mytologi Bjergene

25 Etablerer nye erfaringer Ta det roligt.

26 Åbner et refleksivt rum (æstetisk refleksion) Blomsterne vokser ind i himlen

27 Øger selvfølelsen og gør det dermed lettere at være sammen med andre Efter angst

28 Kaster maleren ud i en sansende væren og bringer glæde og livsmod, - også selvom billederne måske er grimme/ubehjæpsomme/skræmmende Papegøje

29 Hvad er det samlende i alt dette? Et gennemgående træk i kunstterapiens virkning var faktisk en forstærket selverfaring (kender sig selv bedre, flere følelser, mere selvtillid, bedre afgrænsning, større selvaccept mv.)

30 Selverfaringen i kunstterapi Skift fra (hyper)refleksiv grublen til sanseligt engagement i omgivelserne Finde identitet gennem sine frembringelser Etablerer metaforisk univers til refleksion over eget liv

31 Fremtidige perspektiver Kunstterapi synes at kunne yde et væsentlig bidrag som supplerende behandling ved flere alvorlige psykiske lidelser Kunstterapi kan ret uproblematisk implementeres i psykiatrien forudsat ekspertisen er tilstede MEN Der er stort behov for bedre uddannelse af kunstterapeuter Der er stort behov for mere forskning, herunder egentlige effektstudier

32 Tak for opmærksomheden Hanne Stubbe Teglbjærg Psykoterapeutisk overlæge ved afd. S Psykiatrisk Hospital i Århus Mail:

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Søskende til psykisk syge

Søskende til psykisk syge Januar 2005 Søskende til psykisk syge En undersøgelse af søskendes problemer og behov for støtte 2 Forord Denne rapport handler om, hvordan det er at være søster eller bror til mennesker med psykiske sygdomme.

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere