Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTALLATIONSVEJLEDNING AMP

2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser. Ved installation af ventilationsanlægget i rum med rumluftafhængige ildsteder skal alle gældene bestemmelser overholdes. Overtrædelse af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade. Ventilationsanlægget må ikke installeres i rum med abrasive (slibende) partikler eller brændbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum. Denne vejledning er til det leverede Airmaster anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer. Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i Instruktionsbogen nævnte filtre. Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse og installation i modstrid med denne vejlednings instruktioner. ADVARSLER Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse. Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret. Monteringssted og serienumrene (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilationsanlæg:

3 Indhold. Generelle informationer...5. Tekniske specifikationer...6. Montering Anlægspositionering Kondensafløb Kanalhuller Ventilationsanlæg Rør, riste og facadehætte Taghætte Fugning omkring kanaler Montering af paneler (AMP 00) Kontrol montering.... Varmeflader..... Vandeftervarmeflade Udluftning Varmeholdelsesventil Indstilling af Kv værdien Kontrol vandvarmeflade..... El-for- og eftervarmeflade Elektrisk installation Forsyningsspænding Tilslutning af vekslersektionen Tilslutning af elektrisk udstyr Dataledninger Skærmterminering Betjeningspanel Bevægelses (PIR) sensor Kuldioxid (CO ) Sensor Eksterne forbindelser Airlinq BMS installation Kontrol af elektrisk installation Idriftsættelse Slutkontrol...9

4 Bilag Måltegninger... 0 AMP 900 H... 0 AMP 900 V... AMP 00 H... AMP 00 V... Bilag Yderligere Mål...5 Tilslutning Vandeftervarmeflade og Kondensafløb... 5 AMP Facadehætte... 5 AMP Bilag El-diagrammer... 6 Standardtilslutning AMP Standardtilslutning AMP 00 ( faser)...7 Sammenkobling AMP Netværkstilslutning... 9 Bilag Montering af hætte... 0 Facadehætte AMP Bilag 5 Fejlbeskrivelser...

5 . Generelle informationer Leveringsomfang: Airmaster ventilationsanlægget med alt udstyr leveres på paller. 6. Riste (option). 7. Facadehætte (option til modeller med vægkanaler). Kontrollér venligst leveringen inden installationen.. Airmaster anlæg. 8. Instruktionsbog til programmering og betjening. (Afleveres til brugeren!) 9. Installationsvejledning til installation og eftermontering. (Afleveres til brugeren!). Betjeningspanel. Airlinq Viva Airlinq Orbit eller. Kuldioxidsensor (CO -sensor) (option).. Bevægelsessensor (PIR-sensor) (option). 5. Rørsæt (option, til væg- eller tagkanaler). 5

6 . Tekniske specifikationer AMP Version Maks. nominel ydelse ved 5 db(a) - m /h Opblanding 80 Fortrængning 800 fase 0 faser 0 Maks. nominel ydelse ved 0 db(a) m /h Vægt, Standardanlæg uden paneler kg Kastelængde (maks.) m,5 9,5 9,5 Farve Panel (stål) RAL 900 Designpanel, dimensioner mm x500 eller 00x000 Farve Kabinet RAL Dimensioner mm se måltegninger Minimum lofthøjde ved vægkanaler mm Minimum lofthøjde ved tagkanaler mm Kondenspumpe Ydelse, maks. Løftehøjde ved ydelse 5 l/h Afløbsslange, diameter indv./udv l/h 0 m 6 mm/mm 8/ El-varmeflade Termosikring, aut. reset Termosikring, man. reset C 70 C 0 Vandeftervarmeflade Effekt ved 60/0 C Frem/Retur W Maks. Driftstemperatur C Maks. Driftstryk bar 0-0 Tilslutninger - / /DN0 - / /DN0 Materiale Motorventil, åbne- og lukketid - s Kobber/Alum Kobber / Aluminium 60 El-tilslutning (med PE) Anlæg spænding Frekvens Effekt Strøm Effektfaktor El-eftervarmeflade effekt Strøm El-forvarmeflade effekt Strøm Maks. lækagestrøm Forsikring, anbefalet Forsikring, maximalt V ~0 ~0 ~0 ~0 Hz 50 W A,8,8,, - 0,60 0,60 0,60 0,60 W A,, 7, 7, W A 6,5 6,5-0,9 ma A 0 x6 A x0 6

7 . Montering Væggen og gulvet ved ventilationsanlæggets monteringssted skal både være jævnt og i vatter. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen... Kondensafløb Vi anbefaler, at anlæggets kondensafløb fra en kondenspumpe eller direkte fra kondensbakken kobles til et spildevandsrør. Ved tilslutning til et spildevandsrør skal der monteres en vandlås for at undgå dårlig lugt fra spildevandssystemet. OBS! Installatøren har ansvaret for, at ventilationsanlægget fastgøres forsvarligt. OBS! Installatøren har ansvaret for, at eksisterende funktionslag i væggen/loftet (f.eks. dampspærre) genoprettes og at de er fuldt funktionsdygtige efter anlæggets montering. OBS! Læs dette afsnit. Montering komplet før begyndelsen af montering! Serienummeret noteres på side i denne manual og i den tilhørende instruktionsbog (også på side ). OBS! Kondenspumpens afløbsslange skal monteres således at pumpen ikke tømmes for vand. Målene findes i Bilag Måltegninger og i Bilag Yderligere mål. Kondensafløbbet kan også føres igennem ydervæggen. Ved denne version skal der bores et hul med passende diameter og med -% udadgående fald. OBS! Hullet skal være i forlængelse af afløbets position ved direkte afløb fra kondensbakken. Husk fugning mellem slange og ydervæg... Anlægspositionering På nedenstående tegning kan der ses de væsentlige mål til anlæggets positionering. (Her vist på en AMP 900.) OBS! SLANGEN SKAL SIKRES MOD ISDANNELSE, HVIS DEN FØRES IGENNEM YDERVÆGGEN... Kanalhuller A C B OBS! Det anbefales at kanalhullerne bores 0-5 mm større end angivet i tegningerne for at give mulighed for efterisolering, for at undgå direkte murkontakt og for at genoprette dampspærre eller lignende. En gummimembran til at genoprette dampspærrens funktion kan optionelt leveres af anlæggets leverandør. Bemærk! Kanalhuller i væggen skal have et udadgående fald på -% for at forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget. A: CO sensor B: Ca. m C: Ca. m OBS! CO sensoren må ikke monteres i nærheden af et vindue eller en dør.. Opmærkning af kanalhuller. Målene til kanalhulsplaceringen fremgår af Bilag Måltegninger. Bor kanalhuller. OBS! Røgsensorer må ikke være for tæt på tilluft- og fraluftstømmen. OBS! For den mindste lofthøjde for gulvmonterede Airmaster anlæg se afsnit. Tekniske specificationer. 7

8 .. Ventilationsanlæg Monteringen af AMP 00. Montér hjørnelisterne eller endepanelsættet på bagsiden af motorsektionen og placér det så tæt på monteringsstedet som muligt. Hertil kan sektionen flyttes med fx en palleløfter. OBS! Hjulene er kun egnet til at fin positionere anlægget. Hjulene er ikke egnet til at transportere anlægget.. Fødderne højdejusteres sådan at motorsektionen står i vatter.. Motorsektionen sættes på plads, således at luftkanalerne kommer ind i kanalhullerne uden at røre væggen.. Placér vekslersektionen (med fx en palleløfter) og indstil hjulene på vekslersektionen imod motorsektionen. 5. Ledninger fra vekslersektionen føres ind i eltilslutningsrummet i toppen af motorsektionen. 6. Skub vekslersektionen op imod motorsektionen. 7. Indstil maskinfødderne for enden af anlægget. Motor- og vekslersektionen skal nu være op imod hinanden, begge to i vater og på samme højde. 8. Skru sektionerne sammen (i top og bund). 9. Montér kondensafløbet (option) 0. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten af anlægget mod væggen. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen. 8

9 Montering af AMP 900 Anlægget leveres normalt liggende i en kasse på palle. Fjern kassen og løsn de skruer af sokkelblenden. Fjern sokkelblenden.. Afmontér sokkelblenden på anlægget.. Rejs anlægget på dets højdejusterbare maskinfødder. OBS! De højdejustérbare fødder skal beskyttes imod at knække eller bøje, når anlægget rejses. Læg eventuelt en passende træklods under anlæggets underkant, før det rejses.. Placér anlægget så tæt på monteringsstedet som muligt. Anlægget kan flyttes hertil med fx en palleløfter.. Fødderne højdejusteres således, at anlægget står i vater. 5. Anlægget sættes på plads, således at luftkanalerne kommer ind i kanalhullerne uden at røre væggen/taget. Anlægget kan flyttes hertil med fx en palleløfter. 6. Montér kondensafløbet (option). 7. Montér sokkelblenden med de tilhørende skruer. 8. Montér vinkelbeslag i toppen af anlægget og sikre anlægget til væggen. 9. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten af anlægget mod væggen. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen. 9

10 .5. Rør, riste og facadehætte.6. Taghætte Længden af rørene til luftkanaler igennem væggen eller taget beregnes efter vægtykkelsen/tagdimensionerne. Bemærk: Kanalrør i ydervæggen skal have -% udadgående fald for at forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget OBS! Afkast- og indtagskanaler skal isoleres mod kondensdannelse på kanalerne, såfremt kanalerne befinder sig indenfor klimaskærmen. Fralufts- og indblæsningskanaler skal isoleres mod temperaturtab og kondensdannelse inde i kanalerne såfremt kanalerne befinder sig udenfor klimaskærmen eller føres gennem uopvarmede rum. OBS! Kondens- og varmeisoleringen fortages iht. Dansk Standard DS 5. OBS! Brandkrav iht. Dansk Standard DS 8 skal overholdes. OBS! Montage af ventilationskanaler fortages iht. Dansk Standard DS 7 og det gældende Bygningsreglement. OBS! Afkast- og indtageskanaler skal lydisoleres såfremt kanalerne er monteret synligt. Der skal sikres adgang til service på alle komponenter. Til afslutning monteres passende rundriste udvendigt på væggen eller taghætte på taget. OBS! Indtagesristen monteres med lamellerne rettet nedad. Afkastristen monteres med lodrette lameller, ved AMP 900 rettet til højre. OBS! Det er vigtigt, at rørene ikke vrides eller presses på tilslutningsstudsene på anlægget for at undgå et forøget støjniveau. Husk fugning. Se afsnit.7. Fugning omkring kanaler. Som option ved AMP 900 kan også monteres en udvendig facadehætte i stedet for riste. Se hertil Bilag Montering af hætte. Til afslutning ved montering af afkast og indtag igennem taget monteres taghætte på taget. Monteringen afhænger af tagkonstruktionen (). Tegningen viser, hvilken taghætte der er til afkast () og indtag (). OBS! Brandkrav ved montering af flere anlæg skal overholdes iht. Dansk Standard DS Fugning omkring kanaler Fugning omkring kanaler gennemføres som vist på snittegningen nedenfor. Fugning (her vist på en model med vægkanaler) ved kanalrørenes () indvendige og udvendige kant (med pil markerede) er vigtigt for forhindre træk imellem anlægget () og væggen/taget () samt kanalrørene () og væggen/ taget (). Den indvendige fugning imellem rør () og væggen/loftet() kan også gennemføres imellem anlægget () og væggen/ taget () ved position (5) før anlægget monteres: Afhængigt af væggens/loftets tilstand og anlæggets mål kan der f.eks. bruges en langtidselastisk fugemasse eller et ekspanderende fugebånd til en fleksibel fugning. Dette materiale lægges på bagsiden af anlægget omkring luftstudser eller ved siden af kanalhullerne på væggen for at udligne ujævnheder på væggen/loftet

11 .8. Montering af paneler (AMP 00) Først når anlægget er monteret med alt udstyr og tilsluttet, og anlæggets funktioner er gennemtestet, skal de resterende paneler monteres.. Hæng alle designpaneler på vinklerne på anlægget.. Montér skinnerne til designpanelerne. skinner til store designpaneler og til små.. Montér toplisterne. OBS! Skinnerne med en lodret kant monteres til højre side (se sorte pile). Vinklerne skal vende opad. I den øverste del af anlægget ses skinner til stor designpaneler og i den nederste del til små designpaneler - se hvide og sorte pile.. Montér soklerne og fraluftpanelsættet på anlægget..9. Kontrol montering Data og serienumrene noteret Kondensafløb monteret Anlæg monteret Vinkelbeslag monteret Rør og riste monteret Facadehætte monteret Taghætte monteret Sikringstape fjernet Skruer efterspændt ja nej Montørens navn: Bemærkning:

12 . Varmeflader OBS! Dimensionering af rør og ventiler samt tilslutning af vand til anlægget skal altid udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende love og regler... Vandeftervarmeflade Airmaster ventilationsanlægget kan som option udstyres med vandvarmeflade. Til denne option er en motorventil, en selvvirkende varmholdelsestermostat og en udluftningsventil internt monteret. Vandvarmefladen er lækagetestet og slutkontrolleret iht. DS 69. Vandrørene tilsluttes på bagsiden eller på siden af anlægget. Varmeanlæggets fremløb forbindes til studsen mærket med FREM og retur forbindes til studsen mærket med RETUR. OBS! Den interne reguleringsventil kræver rent anlægsvand for at kunne fungere optimalt uden forstyrrelser fra tilstopninger i ventilen. Det anbefales, at der i varmtvandstilslutningen monteres afspærringsventile, snavsfilter og strengreguleringsventil iht. principdiagrammet Ekstern tilslutning. Det kan være nødvendigt (f.eks. ved fjernvarmeanlæg) at installere en trykdifferensregulator, hvis differenstrykket p overstiger 0 kpa (0 kpa = 0, bar). For tilslutningsmålene se Bilag Yderligere mål. OBS! Gennemføringer til vandvarmefladens vandforsyning skal tætnes med varmefast langtidselastisk fugemasse imod kabinettet. Intern opbygning: Retur tilslutning. Frem tilslutning. Udluftningsventil. Termostatisk varmeholdelsesventil, type Comap D80S, med temperatur fjernføler, type Comap Senso RI. 5 Reguleringsventil, type Comap D80S, med elektrisk On/Off ventil, type Broen Vandvarmeflade. 7 Luftflow. TC M Til udluftning og indstilling af ventilerne skal anlæggets bundplade åbnes.... Udluftning Åbn for vandgennemstrømningen og udluft systemet ved udluftningsventilen (). Vandgennemstrømningen skal efter kort tid være uden luftstøj. OBS! Udluftningen udføres med helt åben varmholdelsesventil () og reguleringsventil (5) Ekstern tilslutning: Δp TD 5... Varmeholdelsesventil Indstillingsområdet på følerelementet (TC) er fra fabrikken min. begrænset til,5 for at sikre en minimum varmefladetemperatur på ca. C forudsat, at der er varmt vand til rådighed. Intern opbygning. Afspærringsventil (installatørens leverance). Snavsfilter (installatørens leverance). Strengreguleringsventil (installatørens leverance). 5 Trykdifferensregulator (installatørens leverance). OBS! Varmetilførslen eller vandgennemstrømningen må ALDRIG afbrydes / lukkes ved frostvejr f.eks. i weekend og ferieperioder. OBS! Fremløbstemperaturen må aldrig komme under 0 C ved frostvejr.

13 ... Indstilling af Kv værdien Varmefladen leveres med varmeholdelsesventil () og reguleringsventilen (5) forindstillet på 0 (helt åben ventil). Ventilerne indstilles efter nedenstående beregning og diagram sådan, at det nødvendige flow opnås ved det differenstryk ( p), som er tilgængeligt for anlægget under nominelle driftsvilkår. OBS! Anlægget skal være udluftet, før indregulering foretages. Vandmængde ved 60/0 C (frem/retur) vandtemperatur: AMP Maks. ydelse (W) Vandmængde (l/h) 7. Brug diagrammet for at finde indstillingspunktet til ventilerne ( + 5). OBS! Det er vigtigt at forindstille ventilen for at den maksimale vandgennemstrømning ikke overskrides. OBS! Er differenstrykket over regulerings-ventilen større end 0 kpa er der risiko for strømningsstøj fra ventilen. Her burde installeres en trykdifferensregulator. [kpa] () [kv] 0 0 Beregning OBS! Denne beregning skal udføres ved hvert anlægsopsætning til at indstille ventilerne ( + 5). Parametrene til beregningen er specifikke for hvert anlæg. Beregningen fortages på baggrund af en kritisk driftssituation. () Anvendte parametre i eksempel: () [l/h] OT Mindste udetemperatur ( C) RT Rumtemperatur ( C) n Mindste virkningsgrad varmeveksler (%) IT Ønsket indblæsningstemperatur ( C) V L Indblæsningsluftmængde (m ) t F Vandtemperatur FREM ( C) t R Vandtemperatur RETUR ( C) p Ønsket differenstryk: 0-0 kpa (0 kpa = 0, bar). Beregn temperatur (t) efter varmeveksler. [ C ] Gå ind i diagrammet med den udregnede vandmængde (). (Her V V = l/h) Gå ind i diagrammet med det ønskede differencetryk for ventilerne (). Her er p = 0 kpa. (Den optimale værdi for denne ventil ligger mellem 0 og 0 kpa.) Aflæs indstillingsværdien () på de diagonale linjer for ventilindstillingen. Indstil ventilerne med en passende skruetrækker til den beregnede værdi. (I dette eksempel er reguleringsventilens indstilling på: ). Beregn varmebehovet (Q) til opvarmning af luften til ønsket indblæsningstemperatur. [ W ]. Beregn nødvendig vandmængde (V V ). [ l/h ]... Kontrol vandvarmeflade Vandrør tilsluttet til varmeanlægget Varmeflade er udluftet Ventiler indstillet Varmeflade er tæt Montørens navn: Bemærkning: ja nej

14 .. El-for- og eftervarmeflade Såfremt Airmaster anlægget er bestilt med el-for- og/ eller eftervarmeflade, leveres anlægget komplet med varmeflade(-r) og sikkerhedstermostater internt monteret og fortrådet. Bemærk større strømforbrug med el-varmeflade, se afsnit. Tekniske Specifikationer. Sikkerhedsfunktioner el-varmeflade El-varmefladerne er sikret mod overophedning iht. DS 7 ved hjælp af to sikkerhedstermostater per varmeflade, der udkobler varmefladerne ved overophedning. Den ene termostat udkobler varmefladen ved 70 C og er udstyret med automatisk nulstilling. Den anden termostat udkobler varmefladen ved 0 C og er udstyret med manuel nulstilling. 5. Elektrisk installation OBS! Alle elektriske tilslutninger til anlægget skal udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende love og regler. 5.. Forsyningsspænding OBS! Forsikring og forsyningsadskiller skal monteres efter gældende love og regler i den faste installation til anlægget. Forsikring og forsyningsadskilleren er installatørens leverance. OBS! Forsyningskablet dimensioneres efter gældende regler og forskrifter, hvor der tages hensyn til forholdene på installationsstedet. OBS! Afhængigt af anlæggets strømforbrug og det eksisterende el-system skal der muligvis etableres mindst én ny strømkreds. OBS! Ved installation af flere anlæg, skal der tages hensyn til den tilladte lækagestrøm per anlæg. Se hertil også afsnit. Tekniske specifikationer. OBS! Betjeningspanelet og eventuelle sensorer, kontakter og optioner skal være monteret, inden forsyningsspænding tilsluttes. Tilslutningen foretages iht. Bilag El-diagrammer. AMP 00: Anlægget kan tilsluttes til strøm vha. et eller 5 ledet strømforsyningskabel til enten eller faser. OBS! Tilslutning til faser er nødvendigt hvis anlægget er udstyret med en elektrisk forvarmeflade. 5.. Tilslutning af vekslersektionen Ved AMP 00 skal vekslersektionen tilsluttes til motorsektionen iht. Bilag - El-diagrammer. Afmontér afdækningspladen til tilslutningsrummet i toppen af motorsektionen. Træk monteringspladen op og læg den ned på anlægget. Tilslut vekslersektionen iht. Bilag - El-diagrammer - Sammenkobling af ventilationsanlæg. Tilslut eksterne komponenter (f.eks. betjeningspanelet og sensorerne) iht. Bilag - El-diagrammer. Ledninger føres igennem kabelgennemføringen i afdækningspladen.

15 Placér monteringspladen igen. Montér afdækningspladen 5... Skærmterminering 5.. Tilslutning af elektrisk udstyr I toppen af AMP 900 og AMP 00 ved styreboksen fortages de elektriske tilslutninger til udstyret. Ved AMP 900 bag frontlågen og ved AMP 00 under en servicelåge i toppen. Se Bilag El-diagrammer for den korrekte tilslutning. Skærm til både betjeningspanelet og alle sensorer termineres ved styreboksen inde i ventilationsanlægget efter følgende anvisninger. Drain-wire tilsluttes GND, skærmfolie klippes fra. 5.. Dataledninger Tilslutningskablet for betjeningspanelet er et parsnoet skærmet Pair Twisted Shield (PTS) xx0,6 datakabel. Sensorer kan også tilsluttes med et ikke parsnoet men skærmet datakabel. Kablet forberedes til panelets/sensorens klemmer efter følgende anvisninger: OBS: Skærmen skal fjernes ved betjeningspanelet og sensorer. Ikke spænd skruene for hårdt Betjeningspanel Kappe og skærmfolie afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj. Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således at de ikke beskadiges og knækker. Oprethold den parvise snoning af lederne frem til terminalerne. Kablet forbindes til anlæggets optionsstik efter følgende anvisninger: Kappe afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj. Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således at de ikke beskadiges og knækker. Oprethold den parvise snoning af lederne frem til terminalerne. Skærmen termineres. Se 5... Skærmterminering : Tilslutninger foretages iht. de i Bilag El-diagrammer viste el-diagrammer. Normalt omfatter leverancen betjeningspanel løst vedlagt samt en formonteret dataledning på 6,5 m. Betjeningspanelet monteres i en passende højde på væggen, generelt i samme rum som ventilationsanlægget, men kan også trækkes ud i et tilstødende lokale. OBS! Ledninger til A/B og V/0V skal være parsnoet. Skærmen skal fjernes omhyggeligt for at forhindre en kortslutning. OBS! Alle ledninger som bruges til installationen skal tilpasses i længden. De må ikke sættes oprinket fast. 5

16 5.6. Bevægelses (PIR) sensor 5.8. Eksterne forbindelser Eksterne forbindelser bruges til Airmaster anlæggets opkobling på en ekstern startkontakt, en ekstern sikkerhedsafbryder og et analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystem (A-CTS) - på Engelsk analog Building Management System (A-BMS). OBS! Indstillinger i styringssoftwaren skal foretages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Ved AMP 900 og AMP 00 står digitale og analoge indgange til rådighed. Som standard er indgang DI# (J-7) programmeret til en bevægelsessensor ( PIR ), DI# (J-6) til External start, DI# (J-5) til A-BMS start, AI# (J-) til A-BMS Flow, AI# (J-) til A-BMS Temp og AI# (J-) til CO -sensor. Tilslutningen ses i el-diagrammerne i afsnit Bilag El-diagrammer. Tilslutningskablet for PIR sensoren er et skærmet datakabel. For montagen henvises til vejledningen vedlagt PIR sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt uden ledning Kuldioxid (CO ) Sensor Et analogt BMS kan styre luftmængden og indblæsningstemperaturen med 0-0 V signaler. Anlæggets styringssoftware frigiver en potentialefri alarmkontakt som fører et alarmsignal tilbage til A-BMS styringen (maks. V/00 ma/ VA). Derved har man mulighed for at vise alarm på ventilationsanlægget på fx. en alarmtavle. Vil man blot starte/stoppe anlægget vha. A-BMS og i øvrigt lade det antage luftmængde som indstillet på betjeningspanelet eller fastlagt vha. fx. en CO sensor, skal kun startsignalet forbindes som ekstern start ( External Start ).. Ekstern Stopfunktion J-8 J-5 / 6 / 7 Ventilationsanlægget kan som option leveres med en CO sensor. Denne sensor fås som internt fortrådet og monteret sensor eller som ekstern sensor (her vist). Den eksterne sensor placeres i henhold til tegningen i afsnit.. Anlægspositionering. Funktionen External Emergency Stop kan afbryde anlæggets drift uafhængigt af andre startsignaler fx. i en nødsituation. Et VDC signal lægges fx. vha. en røgmelder via en lukkekontakt () fra klemme J-8 til klemme J-5 (DI#), J-6 (DI#) eller J-7 (DI#). Anlægget starter vha. de programmerede startsignaler. Afbrydes funktionens signal, stopper anlægget med det samme uanset driftstilstanden. Indgang DI#, DI# eller DI# skal indstilles til External Emergency Stop. Tilslutningskablet for CO sensoren er et skærmet datakabel. For montagen henvises til vejledningen vedlagt CO sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt, uden ledning.. Boost J-8 J-5 / 6 / 7 CO sensoren har et sensorområde fra 0 til 000 ppm CO. Boost-funktionen kan bruges til at ændre luftmængden midlertidig. Funktionen programmeres med faste 6

17 styrespanninger til både tillufts- og afkastventilatoren. Derved kan man også programmere en ønskede disbalance. Ved boost-funktionen lægges en VDC udgangssignalet fra klemme J-8 via en ekstern kontakt (f.eks. en afbryder) () til klemme J-5 (DI#), J-6 (DI#) eller J-7 (DI#). Anlægget skifter til boost-funktionen og afbryder den almindelige drift når kontakten lukker. Afbrydes signalet, går anlægget tilbage til den oprindelig drift. Er anlægget stoppet, starter funktionen anlægget. Indgang DI#, DI# eller DI# skal indstilles til Boost og styrespændingerne til funktionen programmeres Airlinq BMS installation Airlinq BMS (Master/Slave) installationen giver mulighed for at styre op til 0 ventilationsanlæg med ét system-betjeningspaneler (control panel) og op til 9 gruppe-betjeningspaneler. Bemærk: Software versionen i alle anlæg skal være ens. Dvs. sammenkobles anlæg som er købt på forskellige tidspunkter skal softwaren højest sandsynligt opdateres i alle Airmaster anlæg. Kontakt venligst fremstilleren vedr. dette. Tilslut enhederne (betjeningspanel og anlæggene) som vist på diagrammet. Den maksimale kabellængde i et system er 000 m. A, B, og er til kommunikation og V, 0V, og er til strømtilslutning på henholdsvis betjeningspanelet og anlægget. J ved P serie og J6 ved L serie. OBS! Brug et parsnoet skærmet datakabel (PTS xx0,6) fra betjeningspanelet til anlægget og et parsnoet skærmet datakabel (PTS x0.6) fra anlæg til anlæg! Skærmen ved hvert kabel må kun tilsluttes i den ene ende. OBS! Hvis et betjeningspanel skal monteres med mere end 00 m dataledning kontakt venligst Airmaster inden tilslutning. OBS! Første enhed og sidste enhed termineres med henholdsvis en DIP-switch (betjeningspanelet) eller en jumper (styreboks). Alle andre enheder må ikke termineres. OBS! Systemet programmeres vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel El-diagram dataledninger: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND A B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0,6 max. cm Unit - id V V GND GND A A B B Jumper Unit xx - idxx V GND A B ON J/J6 J/J6 J/J6 V GND A B J/J6 PTS xx0,6 PTS x0,6 V GND A B PTS xx0,6 V GND A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B Fordelerdåse (Junction Box) til gruppe-betjeningspanel. OBS! Fordelerdåsen skal monteres i umiddelbar nærhed af betjeningspanelet. En større afstand er ikke tilladt og kan føre til kommunikationsfejl. DIP-switch ved et betjeningspanel, er som standard lukket ( ON ). ON 5.0. Kontrol af elektrisk installation ja nej Jumper i en styreboks, er som standard åben ( OFF ). P serie Betjeningspanel installeret PIR sensor installeret CO sensor installeret Ekstern start installeret A-BMS installeret Airlinq BMS installeret Strømforsyning tilsluttet Montørens navn: Bemærkning: 8

19 6. Idriftsættelse Er anlægget færdiginstalleret, skal den grundlæggende funktion kontrolleres. Derefter skal alle parametre programmeres efter kundens driftsønske og anlæggets udstyr. Luk låget/servicelåget, hvis det står åbent. Spørg kunden om ønsker til anlæggets drift. Tænd strømforsyningen til anlægget. Betjeningspanelets Opstartsguide starter automatisk ved første igangsættelse. Ellers kan den aktiveres manuelt under betjeningsmenupunktet Indstillinger - Opstartsguide. Se også side 9 i Instruktionsbogen, som er leveret med anlægget. Opstartsguiden skal gås helt igennem og slutter med at starte anlægget. Kontrollér at både fraluft og tilluft suger og blæser. Yderligere indstillinger fortages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Indstil alle nødvendige data iht. Instruktionsbogen og anvisningerne i programmet. Tilslut en pc med programmet Airlinq Service Tool til mini B USB porten i bunden på betjeningspanelet. Opret kommunikation imellem pc og styringen. Gennemfør en filterkalibrering (kun ved ikke standard installeringer, fx. ved reduktion af luftkanaler, ved brug af mere en m kanal eller ved brug af bøjninger) - under Settings - Process Settings - Filter Test. Efter indstillingerne er fortaget iht. kundens ønsker, tryk kort på funktionsknappen i bunden på højre side på betjeningspanelet. Betjeningsmenuen åbnes. Tryk på dvale for at stoppe anlægget midlertidigt. Monter anlæggets paneler i henhold til afsnit.8. Montering af paneler (AMP 00). Tryk på funktionsknappen i bunden på betjeningspanelet for at åbne betjeningsmenuen og start anlægget igen ved at trykke på feltet Start. Kunden informeres om den færdige installation. Alle manualer afleveres til kunden. 6.. Slutkontrol Anlægget starter korrekt Alle paneler er monteret Alle parametre er programmeret Kunden er informeret Instruktionsbogen er afleveret Installationsvejledning er afleveret Montørens navn: Bemærkning: ja nej 9

20 Bilag Måltegninger AMP 900 H AMP900HM (x) 6 9 5* * 789* * 800 8* 98* 68* AMP900HD (x) 6 9 * 5* 789* * * 98* 68* * Mål kan reduceres med op til 50 mm uden panel og maskinskoene helt skruet ned. Bilag - 0 = Tilluft = Fraluft = Indtag = Afkast 5 = El-tilslutning 6 = Kondensafløb 7 = Servicelåg 8 = Tilslutning vandeftervarmeflade FREM og RETUR 9 = Vinkelbeslag

21 AMP 900 V AMP900VM 9 * 789* * 800 8* 98* 68* AMP900VD * 789* * 800 8* 98* 68* 8 00 * Mål kan reduceres med op til 50 mm uden panel og maskinskoene helt skruet ned. Bilag - = Tilluft = Fraluft = Indtag = Afkast 5 = El-tilslutning 6 = Kondensafløb 7 = Servicelåg 8 = Tilslutning vandeftervarmeflade FREM og RETUR 9 = Vinkelbeslag

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere