Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTALLATIONSVEJLEDNING AMP

2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser. Ved installation af ventilationsanlægget i rum med rumluftafhængige ildsteder skal alle gældene bestemmelser overholdes. Overtrædelse af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade. Ventilationsanlægget må ikke installeres i rum med abrasive (slibende) partikler eller brændbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum. Denne vejledning er til det leverede Airmaster anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer. Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i Instruktionsbogen nævnte filtre. Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse og installation i modstrid med denne vejlednings instruktioner. ADVARSLER Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse. Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret. Monteringssted og serienumrene (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilationsanlæg:

3 Indhold. Generelle informationer...5. Tekniske specifikationer...6. Montering Anlægspositionering Kondensafløb Kanalhuller Ventilationsanlæg Rør, riste og facadehætte Taghætte Fugning omkring kanaler Montering af paneler (AMP 00) Kontrol montering.... Varmeflader..... Vandeftervarmeflade Udluftning Varmeholdelsesventil Indstilling af Kv værdien Kontrol vandvarmeflade..... El-for- og eftervarmeflade Elektrisk installation Forsyningsspænding Tilslutning af vekslersektionen Tilslutning af elektrisk udstyr Dataledninger Skærmterminering Betjeningspanel Bevægelses (PIR) sensor Kuldioxid (CO ) Sensor Eksterne forbindelser Airlinq BMS installation Kontrol af elektrisk installation Idriftsættelse Slutkontrol...9

4 Bilag Måltegninger... 0 AMP 900 H... 0 AMP 900 V... AMP 00 H... AMP 00 V... Bilag Yderligere Mål...5 Tilslutning Vandeftervarmeflade og Kondensafløb... 5 AMP Facadehætte... 5 AMP Bilag El-diagrammer... 6 Standardtilslutning AMP Standardtilslutning AMP 00 ( faser)...7 Sammenkobling AMP Netværkstilslutning... 9 Bilag Montering af hætte... 0 Facadehætte AMP Bilag 5 Fejlbeskrivelser...

5 . Generelle informationer Leveringsomfang: Airmaster ventilationsanlægget med alt udstyr leveres på paller. 6. Riste (option). 7. Facadehætte (option til modeller med vægkanaler). Kontrollér venligst leveringen inden installationen.. Airmaster anlæg. 8. Instruktionsbog til programmering og betjening. (Afleveres til brugeren!) 9. Installationsvejledning til installation og eftermontering. (Afleveres til brugeren!). Betjeningspanel. Airlinq Viva Airlinq Orbit eller. Kuldioxidsensor (CO -sensor) (option).. Bevægelsessensor (PIR-sensor) (option). 5. Rørsæt (option, til væg- eller tagkanaler). 5

6 . Tekniske specifikationer AMP Version Maks. nominel ydelse ved 5 db(a) - m /h Opblanding 80 Fortrængning 800 fase 0 faser 0 Maks. nominel ydelse ved 0 db(a) m /h Vægt, Standardanlæg uden paneler kg Kastelængde (maks.) m,5 9,5 9,5 Farve Panel (stål) RAL 900 Designpanel, dimensioner mm x500 eller 00x000 Farve Kabinet RAL Dimensioner mm se måltegninger Minimum lofthøjde ved vægkanaler mm Minimum lofthøjde ved tagkanaler mm Kondenspumpe Ydelse, maks. Løftehøjde ved ydelse 5 l/h Afløbsslange, diameter indv./udv l/h 0 m 6 mm/mm 8/ El-varmeflade Termosikring, aut. reset Termosikring, man. reset C 70 C 0 Vandeftervarmeflade Effekt ved 60/0 C Frem/Retur W Maks. Driftstemperatur C Maks. Driftstryk bar 0-0 Tilslutninger - / /DN0 - / /DN0 Materiale Motorventil, åbne- og lukketid - s Kobber/Alum Kobber / Aluminium 60 El-tilslutning (med PE) Anlæg spænding Frekvens Effekt Strøm Effektfaktor El-eftervarmeflade effekt Strøm El-forvarmeflade effekt Strøm Maks. lækagestrøm Forsikring, anbefalet Forsikring, maximalt V ~0 ~0 ~0 ~0 Hz 50 W A,8,8,, - 0,60 0,60 0,60 0,60 W A,, 7, 7, W A 6,5 6,5-0,9 ma A 0 x6 A x0 6

7 . Montering Væggen og gulvet ved ventilationsanlæggets monteringssted skal både være jævnt og i vatter. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen... Kondensafløb Vi anbefaler, at anlæggets kondensafløb fra en kondenspumpe eller direkte fra kondensbakken kobles til et spildevandsrør. Ved tilslutning til et spildevandsrør skal der monteres en vandlås for at undgå dårlig lugt fra spildevandssystemet. OBS! Installatøren har ansvaret for, at ventilationsanlægget fastgøres forsvarligt. OBS! Installatøren har ansvaret for, at eksisterende funktionslag i væggen/loftet (f.eks. dampspærre) genoprettes og at de er fuldt funktionsdygtige efter anlæggets montering. OBS! Læs dette afsnit. Montering komplet før begyndelsen af montering! Serienummeret noteres på side i denne manual og i den tilhørende instruktionsbog (også på side ). OBS! Kondenspumpens afløbsslange skal monteres således at pumpen ikke tømmes for vand. Målene findes i Bilag Måltegninger og i Bilag Yderligere mål. Kondensafløbbet kan også føres igennem ydervæggen. Ved denne version skal der bores et hul med passende diameter og med -% udadgående fald. OBS! Hullet skal være i forlængelse af afløbets position ved direkte afløb fra kondensbakken. Husk fugning mellem slange og ydervæg... Anlægspositionering På nedenstående tegning kan der ses de væsentlige mål til anlæggets positionering. (Her vist på en AMP 900.) OBS! SLANGEN SKAL SIKRES MOD ISDANNELSE, HVIS DEN FØRES IGENNEM YDERVÆGGEN... Kanalhuller A C B OBS! Det anbefales at kanalhullerne bores 0-5 mm større end angivet i tegningerne for at give mulighed for efterisolering, for at undgå direkte murkontakt og for at genoprette dampspærre eller lignende. En gummimembran til at genoprette dampspærrens funktion kan optionelt leveres af anlæggets leverandør. Bemærk! Kanalhuller i væggen skal have et udadgående fald på -% for at forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget. A: CO sensor B: Ca. m C: Ca. m OBS! CO sensoren må ikke monteres i nærheden af et vindue eller en dør.. Opmærkning af kanalhuller. Målene til kanalhulsplaceringen fremgår af Bilag Måltegninger. Bor kanalhuller. OBS! Røgsensorer må ikke være for tæt på tilluft- og fraluftstømmen. OBS! For den mindste lofthøjde for gulvmonterede Airmaster anlæg se afsnit. Tekniske specificationer. 7

8 .. Ventilationsanlæg Monteringen af AMP 00. Montér hjørnelisterne eller endepanelsættet på bagsiden af motorsektionen og placér det så tæt på monteringsstedet som muligt. Hertil kan sektionen flyttes med fx en palleløfter. OBS! Hjulene er kun egnet til at fin positionere anlægget. Hjulene er ikke egnet til at transportere anlægget.. Fødderne højdejusteres sådan at motorsektionen står i vatter.. Motorsektionen sættes på plads, således at luftkanalerne kommer ind i kanalhullerne uden at røre væggen.. Placér vekslersektionen (med fx en palleløfter) og indstil hjulene på vekslersektionen imod motorsektionen. 5. Ledninger fra vekslersektionen føres ind i eltilslutningsrummet i toppen af motorsektionen. 6. Skub vekslersektionen op imod motorsektionen. 7. Indstil maskinfødderne for enden af anlægget. Motor- og vekslersektionen skal nu være op imod hinanden, begge to i vater og på samme højde. 8. Skru sektionerne sammen (i top og bund). 9. Montér kondensafløbet (option) 0. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten af anlægget mod væggen. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen. 8

9 Montering af AMP 900 Anlægget leveres normalt liggende i en kasse på palle. Fjern kassen og løsn de skruer af sokkelblenden. Fjern sokkelblenden.. Afmontér sokkelblenden på anlægget.. Rejs anlægget på dets højdejusterbare maskinfødder. OBS! De højdejustérbare fødder skal beskyttes imod at knække eller bøje, når anlægget rejses. Læg eventuelt en passende træklods under anlæggets underkant, før det rejses.. Placér anlægget så tæt på monteringsstedet som muligt. Anlægget kan flyttes hertil med fx en palleløfter.. Fødderne højdejusteres således, at anlægget står i vater. 5. Anlægget sættes på plads, således at luftkanalerne kommer ind i kanalhullerne uden at røre væggen/taget. Anlægget kan flyttes hertil med fx en palleløfter. 6. Montér kondensafløbet (option). 7. Montér sokkelblenden med de tilhørende skruer. 8. Montér vinkelbeslag i toppen af anlægget og sikre anlægget til væggen. 9. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten af anlægget mod væggen. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen. 9

10 .5. Rør, riste og facadehætte.6. Taghætte Længden af rørene til luftkanaler igennem væggen eller taget beregnes efter vægtykkelsen/tagdimensionerne. Bemærk: Kanalrør i ydervæggen skal have -% udadgående fald for at forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget OBS! Afkast- og indtagskanaler skal isoleres mod kondensdannelse på kanalerne, såfremt kanalerne befinder sig indenfor klimaskærmen. Fralufts- og indblæsningskanaler skal isoleres mod temperaturtab og kondensdannelse inde i kanalerne såfremt kanalerne befinder sig udenfor klimaskærmen eller føres gennem uopvarmede rum. OBS! Kondens- og varmeisoleringen fortages iht. Dansk Standard DS 5. OBS! Brandkrav iht. Dansk Standard DS 8 skal overholdes. OBS! Montage af ventilationskanaler fortages iht. Dansk Standard DS 7 og det gældende Bygningsreglement. OBS! Afkast- og indtageskanaler skal lydisoleres såfremt kanalerne er monteret synligt. Der skal sikres adgang til service på alle komponenter. Til afslutning monteres passende rundriste udvendigt på væggen eller taghætte på taget. OBS! Indtagesristen monteres med lamellerne rettet nedad. Afkastristen monteres med lodrette lameller, ved AMP 900 rettet til højre. OBS! Det er vigtigt, at rørene ikke vrides eller presses på tilslutningsstudsene på anlægget for at undgå et forøget støjniveau. Husk fugning. Se afsnit.7. Fugning omkring kanaler. Som option ved AMP 900 kan også monteres en udvendig facadehætte i stedet for riste. Se hertil Bilag Montering af hætte. Til afslutning ved montering af afkast og indtag igennem taget monteres taghætte på taget. Monteringen afhænger af tagkonstruktionen (). Tegningen viser, hvilken taghætte der er til afkast () og indtag (). OBS! Brandkrav ved montering af flere anlæg skal overholdes iht. Dansk Standard DS Fugning omkring kanaler Fugning omkring kanaler gennemføres som vist på snittegningen nedenfor. Fugning (her vist på en model med vægkanaler) ved kanalrørenes () indvendige og udvendige kant (med pil markerede) er vigtigt for forhindre træk imellem anlægget () og væggen/taget () samt kanalrørene () og væggen/ taget (). Den indvendige fugning imellem rør () og væggen/loftet() kan også gennemføres imellem anlægget () og væggen/ taget () ved position (5) før anlægget monteres: Afhængigt af væggens/loftets tilstand og anlæggets mål kan der f.eks. bruges en langtidselastisk fugemasse eller et ekspanderende fugebånd til en fleksibel fugning. Dette materiale lægges på bagsiden af anlægget omkring luftstudser eller ved siden af kanalhullerne på væggen for at udligne ujævnheder på væggen/loftet

11 .8. Montering af paneler (AMP 00) Først når anlægget er monteret med alt udstyr og tilsluttet, og anlæggets funktioner er gennemtestet, skal de resterende paneler monteres.. Hæng alle designpaneler på vinklerne på anlægget.. Montér skinnerne til designpanelerne. skinner til store designpaneler og til små.. Montér toplisterne. OBS! Skinnerne med en lodret kant monteres til højre side (se sorte pile). Vinklerne skal vende opad. I den øverste del af anlægget ses skinner til stor designpaneler og i den nederste del til små designpaneler - se hvide og sorte pile.. Montér soklerne og fraluftpanelsættet på anlægget..9. Kontrol montering Data og serienumrene noteret Kondensafløb monteret Anlæg monteret Vinkelbeslag monteret Rør og riste monteret Facadehætte monteret Taghætte monteret Sikringstape fjernet Skruer efterspændt ja nej Montørens navn: Bemærkning:

12 . Varmeflader OBS! Dimensionering af rør og ventiler samt tilslutning af vand til anlægget skal altid udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende love og regler... Vandeftervarmeflade Airmaster ventilationsanlægget kan som option udstyres med vandvarmeflade. Til denne option er en motorventil, en selvvirkende varmholdelsestermostat og en udluftningsventil internt monteret. Vandvarmefladen er lækagetestet og slutkontrolleret iht. DS 69. Vandrørene tilsluttes på bagsiden eller på siden af anlægget. Varmeanlæggets fremløb forbindes til studsen mærket med FREM og retur forbindes til studsen mærket med RETUR. OBS! Den interne reguleringsventil kræver rent anlægsvand for at kunne fungere optimalt uden forstyrrelser fra tilstopninger i ventilen. Det anbefales, at der i varmtvandstilslutningen monteres afspærringsventile, snavsfilter og strengreguleringsventil iht. principdiagrammet Ekstern tilslutning. Det kan være nødvendigt (f.eks. ved fjernvarmeanlæg) at installere en trykdifferensregulator, hvis differenstrykket p overstiger 0 kpa (0 kpa = 0, bar). For tilslutningsmålene se Bilag Yderligere mål. OBS! Gennemføringer til vandvarmefladens vandforsyning skal tætnes med varmefast langtidselastisk fugemasse imod kabinettet. Intern opbygning: Retur tilslutning. Frem tilslutning. Udluftningsventil. Termostatisk varmeholdelsesventil, type Comap D80S, med temperatur fjernføler, type Comap Senso RI. 5 Reguleringsventil, type Comap D80S, med elektrisk On/Off ventil, type Broen Vandvarmeflade. 7 Luftflow. TC M Til udluftning og indstilling af ventilerne skal anlæggets bundplade åbnes.... Udluftning Åbn for vandgennemstrømningen og udluft systemet ved udluftningsventilen (). Vandgennemstrømningen skal efter kort tid være uden luftstøj. OBS! Udluftningen udføres med helt åben varmholdelsesventil () og reguleringsventil (5) Ekstern tilslutning: Δp TD 5... Varmeholdelsesventil Indstillingsområdet på følerelementet (TC) er fra fabrikken min. begrænset til,5 for at sikre en minimum varmefladetemperatur på ca. C forudsat, at der er varmt vand til rådighed. Intern opbygning. Afspærringsventil (installatørens leverance). Snavsfilter (installatørens leverance). Strengreguleringsventil (installatørens leverance). 5 Trykdifferensregulator (installatørens leverance). OBS! Varmetilførslen eller vandgennemstrømningen må ALDRIG afbrydes / lukkes ved frostvejr f.eks. i weekend og ferieperioder. OBS! Fremløbstemperaturen må aldrig komme under 0 C ved frostvejr.

13 ... Indstilling af Kv værdien Varmefladen leveres med varmeholdelsesventil () og reguleringsventilen (5) forindstillet på 0 (helt åben ventil). Ventilerne indstilles efter nedenstående beregning og diagram sådan, at det nødvendige flow opnås ved det differenstryk ( p), som er tilgængeligt for anlægget under nominelle driftsvilkår. OBS! Anlægget skal være udluftet, før indregulering foretages. Vandmængde ved 60/0 C (frem/retur) vandtemperatur: AMP Maks. ydelse (W) Vandmængde (l/h) 7. Brug diagrammet for at finde indstillingspunktet til ventilerne ( + 5). OBS! Det er vigtigt at forindstille ventilen for at den maksimale vandgennemstrømning ikke overskrides. OBS! Er differenstrykket over regulerings-ventilen større end 0 kpa er der risiko for strømningsstøj fra ventilen. Her burde installeres en trykdifferensregulator. [kpa] () [kv] 0 0 Beregning OBS! Denne beregning skal udføres ved hvert anlægsopsætning til at indstille ventilerne ( + 5). Parametrene til beregningen er specifikke for hvert anlæg. Beregningen fortages på baggrund af en kritisk driftssituation. () Anvendte parametre i eksempel: () [l/h] OT Mindste udetemperatur ( C) RT Rumtemperatur ( C) n Mindste virkningsgrad varmeveksler (%) IT Ønsket indblæsningstemperatur ( C) V L Indblæsningsluftmængde (m ) t F Vandtemperatur FREM ( C) t R Vandtemperatur RETUR ( C) p Ønsket differenstryk: 0-0 kpa (0 kpa = 0, bar). Beregn temperatur (t) efter varmeveksler. [ C ] Gå ind i diagrammet med den udregnede vandmængde (). (Her V V = l/h) Gå ind i diagrammet med det ønskede differencetryk for ventilerne (). Her er p = 0 kpa. (Den optimale værdi for denne ventil ligger mellem 0 og 0 kpa.) Aflæs indstillingsværdien () på de diagonale linjer for ventilindstillingen. Indstil ventilerne med en passende skruetrækker til den beregnede værdi. (I dette eksempel er reguleringsventilens indstilling på: ). Beregn varmebehovet (Q) til opvarmning af luften til ønsket indblæsningstemperatur. [ W ]. Beregn nødvendig vandmængde (V V ). [ l/h ]... Kontrol vandvarmeflade Vandrør tilsluttet til varmeanlægget Varmeflade er udluftet Ventiler indstillet Varmeflade er tæt Montørens navn: Bemærkning: ja nej

14 .. El-for- og eftervarmeflade Såfremt Airmaster anlægget er bestilt med el-for- og/ eller eftervarmeflade, leveres anlægget komplet med varmeflade(-r) og sikkerhedstermostater internt monteret og fortrådet. Bemærk større strømforbrug med el-varmeflade, se afsnit. Tekniske Specifikationer. Sikkerhedsfunktioner el-varmeflade El-varmefladerne er sikret mod overophedning iht. DS 7 ved hjælp af to sikkerhedstermostater per varmeflade, der udkobler varmefladerne ved overophedning. Den ene termostat udkobler varmefladen ved 70 C og er udstyret med automatisk nulstilling. Den anden termostat udkobler varmefladen ved 0 C og er udstyret med manuel nulstilling. 5. Elektrisk installation OBS! Alle elektriske tilslutninger til anlægget skal udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende love og regler. 5.. Forsyningsspænding OBS! Forsikring og forsyningsadskiller skal monteres efter gældende love og regler i den faste installation til anlægget. Forsikring og forsyningsadskilleren er installatørens leverance. OBS! Forsyningskablet dimensioneres efter gældende regler og forskrifter, hvor der tages hensyn til forholdene på installationsstedet. OBS! Afhængigt af anlæggets strømforbrug og det eksisterende el-system skal der muligvis etableres mindst én ny strømkreds. OBS! Ved installation af flere anlæg, skal der tages hensyn til den tilladte lækagestrøm per anlæg. Se hertil også afsnit. Tekniske specifikationer. OBS! Betjeningspanelet og eventuelle sensorer, kontakter og optioner skal være monteret, inden forsyningsspænding tilsluttes. Tilslutningen foretages iht. Bilag El-diagrammer. AMP 00: Anlægget kan tilsluttes til strøm vha. et eller 5 ledet strømforsyningskabel til enten eller faser. OBS! Tilslutning til faser er nødvendigt hvis anlægget er udstyret med en elektrisk forvarmeflade. 5.. Tilslutning af vekslersektionen Ved AMP 00 skal vekslersektionen tilsluttes til motorsektionen iht. Bilag - El-diagrammer. Afmontér afdækningspladen til tilslutningsrummet i toppen af motorsektionen. Træk monteringspladen op og læg den ned på anlægget. Tilslut vekslersektionen iht. Bilag - El-diagrammer - Sammenkobling af ventilationsanlæg. Tilslut eksterne komponenter (f.eks. betjeningspanelet og sensorerne) iht. Bilag - El-diagrammer. Ledninger føres igennem kabelgennemføringen i afdækningspladen.

15 Placér monteringspladen igen. Montér afdækningspladen 5... Skærmterminering 5.. Tilslutning af elektrisk udstyr I toppen af AMP 900 og AMP 00 ved styreboksen fortages de elektriske tilslutninger til udstyret. Ved AMP 900 bag frontlågen og ved AMP 00 under en servicelåge i toppen. Se Bilag El-diagrammer for den korrekte tilslutning. Skærm til både betjeningspanelet og alle sensorer termineres ved styreboksen inde i ventilationsanlægget efter følgende anvisninger. Drain-wire tilsluttes GND, skærmfolie klippes fra. 5.. Dataledninger Tilslutningskablet for betjeningspanelet er et parsnoet skærmet Pair Twisted Shield (PTS) xx0,6 datakabel. Sensorer kan også tilsluttes med et ikke parsnoet men skærmet datakabel. Kablet forberedes til panelets/sensorens klemmer efter følgende anvisninger: OBS: Skærmen skal fjernes ved betjeningspanelet og sensorer. Ikke spænd skruene for hårdt Betjeningspanel Kappe og skærmfolie afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj. Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således at de ikke beskadiges og knækker. Oprethold den parvise snoning af lederne frem til terminalerne. Kablet forbindes til anlæggets optionsstik efter følgende anvisninger: Kappe afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj. Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således at de ikke beskadiges og knækker. Oprethold den parvise snoning af lederne frem til terminalerne. Skærmen termineres. Se 5... Skærmterminering : Tilslutninger foretages iht. de i Bilag El-diagrammer viste el-diagrammer. Normalt omfatter leverancen betjeningspanel løst vedlagt samt en formonteret dataledning på 6,5 m. Betjeningspanelet monteres i en passende højde på væggen, generelt i samme rum som ventilationsanlægget, men kan også trækkes ud i et tilstødende lokale. OBS! Ledninger til A/B og V/0V skal være parsnoet. Skærmen skal fjernes omhyggeligt for at forhindre en kortslutning. OBS! Alle ledninger som bruges til installationen skal tilpasses i længden. De må ikke sættes oprinket fast. 5

16 5.6. Bevægelses (PIR) sensor 5.8. Eksterne forbindelser Eksterne forbindelser bruges til Airmaster anlæggets opkobling på en ekstern startkontakt, en ekstern sikkerhedsafbryder og et analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystem (A-CTS) - på Engelsk analog Building Management System (A-BMS). OBS! Indstillinger i styringssoftwaren skal foretages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Ved AMP 900 og AMP 00 står digitale og analoge indgange til rådighed. Som standard er indgang DI# (J-7) programmeret til en bevægelsessensor ( PIR ), DI# (J-6) til External start, DI# (J-5) til A-BMS start, AI# (J-) til A-BMS Flow, AI# (J-) til A-BMS Temp og AI# (J-) til CO -sensor. Tilslutningen ses i el-diagrammerne i afsnit Bilag El-diagrammer. Tilslutningskablet for PIR sensoren er et skærmet datakabel. For montagen henvises til vejledningen vedlagt PIR sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt uden ledning Kuldioxid (CO ) Sensor Et analogt BMS kan styre luftmængden og indblæsningstemperaturen med 0-0 V signaler. Anlæggets styringssoftware frigiver en potentialefri alarmkontakt som fører et alarmsignal tilbage til A-BMS styringen (maks. V/00 ma/ VA). Derved har man mulighed for at vise alarm på ventilationsanlægget på fx. en alarmtavle. Vil man blot starte/stoppe anlægget vha. A-BMS og i øvrigt lade det antage luftmængde som indstillet på betjeningspanelet eller fastlagt vha. fx. en CO sensor, skal kun startsignalet forbindes som ekstern start ( External Start ).. Ekstern Stopfunktion J-8 J-5 / 6 / 7 Ventilationsanlægget kan som option leveres med en CO sensor. Denne sensor fås som internt fortrådet og monteret sensor eller som ekstern sensor (her vist). Den eksterne sensor placeres i henhold til tegningen i afsnit.. Anlægspositionering. Funktionen External Emergency Stop kan afbryde anlæggets drift uafhængigt af andre startsignaler fx. i en nødsituation. Et VDC signal lægges fx. vha. en røgmelder via en lukkekontakt () fra klemme J-8 til klemme J-5 (DI#), J-6 (DI#) eller J-7 (DI#). Anlægget starter vha. de programmerede startsignaler. Afbrydes funktionens signal, stopper anlægget med det samme uanset driftstilstanden. Indgang DI#, DI# eller DI# skal indstilles til External Emergency Stop. Tilslutningskablet for CO sensoren er et skærmet datakabel. For montagen henvises til vejledningen vedlagt CO sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt, uden ledning.. Boost J-8 J-5 / 6 / 7 CO sensoren har et sensorområde fra 0 til 000 ppm CO. Boost-funktionen kan bruges til at ændre luftmængden midlertidig. Funktionen programmeres med faste 6

17 styrespanninger til både tillufts- og afkastventilatoren. Derved kan man også programmere en ønskede disbalance. Ved boost-funktionen lægges en VDC udgangssignalet fra klemme J-8 via en ekstern kontakt (f.eks. en afbryder) () til klemme J-5 (DI#), J-6 (DI#) eller J-7 (DI#). Anlægget skifter til boost-funktionen og afbryder den almindelige drift når kontakten lukker. Afbrydes signalet, går anlægget tilbage til den oprindelig drift. Er anlægget stoppet, starter funktionen anlægget. Indgang DI#, DI# eller DI# skal indstilles til Boost og styrespændingerne til funktionen programmeres Airlinq BMS installation Airlinq BMS (Master/Slave) installationen giver mulighed for at styre op til 0 ventilationsanlæg med ét system-betjeningspaneler (control panel) og op til 9 gruppe-betjeningspaneler. Bemærk: Software versionen i alle anlæg skal være ens. Dvs. sammenkobles anlæg som er købt på forskellige tidspunkter skal softwaren højest sandsynligt opdateres i alle Airmaster anlæg. Kontakt venligst fremstilleren vedr. dette. Tilslut enhederne (betjeningspanel og anlæggene) som vist på diagrammet. Den maksimale kabellængde i et system er 000 m. A, B, og er til kommunikation og V, 0V, og er til strømtilslutning på henholdsvis betjeningspanelet og anlægget. J ved P serie og J6 ved L serie. OBS! Brug et parsnoet skærmet datakabel (PTS xx0,6) fra betjeningspanelet til anlægget og et parsnoet skærmet datakabel (PTS x0.6) fra anlæg til anlæg! Skærmen ved hvert kabel må kun tilsluttes i den ene ende. OBS! Hvis et betjeningspanel skal monteres med mere end 00 m dataledning kontakt venligst Airmaster inden tilslutning. OBS! Første enhed og sidste enhed termineres med henholdsvis en DIP-switch (betjeningspanelet) eller en jumper (styreboks). Alle andre enheder må ikke termineres. OBS! Systemet programmeres vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel El-diagram dataledninger: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND A B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0,6 max. cm Unit - id V V GND GND A A B B Jumper Unit xx - idxx V GND A B ON J/J6 J/J6 J/J6 V GND A B J/J6 PTS xx0,6 PTS x0,6 V GND A B PTS xx0,6 V GND A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B Fordelerdåse (Junction Box) til gruppe-betjeningspanel. OBS! Fordelerdåsen skal monteres i umiddelbar nærhed af betjeningspanelet. En større afstand er ikke tilladt og kan føre til kommunikationsfejl. DIP-switch ved et betjeningspanel, er som standard lukket ( ON ). ON 5.0. Kontrol af elektrisk installation ja nej Jumper i en styreboks, er som standard åben ( OFF ). P serie Betjeningspanel installeret PIR sensor installeret CO sensor installeret Ekstern start installeret A-BMS installeret Airlinq BMS installeret Strømforsyning tilsluttet Montørens navn: Bemærkning: 8

19 6. Idriftsættelse Er anlægget færdiginstalleret, skal den grundlæggende funktion kontrolleres. Derefter skal alle parametre programmeres efter kundens driftsønske og anlæggets udstyr. Luk låget/servicelåget, hvis det står åbent. Spørg kunden om ønsker til anlæggets drift. Tænd strømforsyningen til anlægget. Betjeningspanelets Opstartsguide starter automatisk ved første igangsættelse. Ellers kan den aktiveres manuelt under betjeningsmenupunktet Indstillinger - Opstartsguide. Se også side 9 i Instruktionsbogen, som er leveret med anlægget. Opstartsguiden skal gås helt igennem og slutter med at starte anlægget. Kontrollér at både fraluft og tilluft suger og blæser. Yderligere indstillinger fortages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Indstil alle nødvendige data iht. Instruktionsbogen og anvisningerne i programmet. Tilslut en pc med programmet Airlinq Service Tool til mini B USB porten i bunden på betjeningspanelet. Opret kommunikation imellem pc og styringen. Gennemfør en filterkalibrering (kun ved ikke standard installeringer, fx. ved reduktion af luftkanaler, ved brug af mere en m kanal eller ved brug af bøjninger) - under Settings - Process Settings - Filter Test. Efter indstillingerne er fortaget iht. kundens ønsker, tryk kort på funktionsknappen i bunden på højre side på betjeningspanelet. Betjeningsmenuen åbnes. Tryk på dvale for at stoppe anlægget midlertidigt. Monter anlæggets paneler i henhold til afsnit.8. Montering af paneler (AMP 00). Tryk på funktionsknappen i bunden på betjeningspanelet for at åbne betjeningsmenuen og start anlægget igen ved at trykke på feltet Start. Kunden informeres om den færdige installation. Alle manualer afleveres til kunden. 6.. Slutkontrol Anlægget starter korrekt Alle paneler er monteret Alle parametre er programmeret Kunden er informeret Instruktionsbogen er afleveret Installationsvejledning er afleveret Montørens navn: Bemærkning: ja nej 9

20 Bilag Måltegninger AMP 900 H AMP900HM (x) 6 9 5* * 789* * 800 8* 98* 68* AMP900HD (x) 6 9 * 5* 789* * * 98* 68* * Mål kan reduceres med op til 50 mm uden panel og maskinskoene helt skruet ned. Bilag - 0 = Tilluft = Fraluft = Indtag = Afkast 5 = El-tilslutning 6 = Kondensafløb 7 = Servicelåg 8 = Tilslutning vandeftervarmeflade FREM og RETUR 9 = Vinkelbeslag

21 AMP 900 V AMP900VM 9 * 789* * 800 8* 98* 68* AMP900VD * 789* * 800 8* 98* 68* 8 00 * Mål kan reduceres med op til 50 mm uden panel og maskinskoene helt skruet ned. Bilag - = Tilluft = Fraluft = Indtag = Afkast 5 = El-tilslutning 6 = Kondensafløb 7 = Servicelåg 8 = Tilslutning vandeftervarmeflade FREM og RETUR 9 = Vinkelbeslag

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG Airmaster 100. 180. 300. 500. 800. 900. 1200; CityVent 80 FARESYMBOL Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 R TURBOVEX Type TX 3000 LIGETRYK UNDERTRYK OVERTRYK SLAVE UGE - ÅR - 20 Energiforbrug: max. 670 W 0.8 kj/m³ Fabr. Nr. Industrivej 45 DK-9600 Aars Tlf.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere