Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTALLATIONSVEJLEDNING AMP

2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser. Ved installation af ventilationsanlægget i rum med rumluftafhængige ildsteder skal alle gældene bestemmelser overholdes. Overtrædelse af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade. Ventilationsanlægget må ikke installeres i rum med abrasive (slibende) partikler eller brændbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum. Denne vejledning er til det leverede Airmaster anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer. Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i Instruktionsbogen nævnte filtre. Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse og installation i modstrid med denne vejlednings instruktioner. ADVARSLER Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse. Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret. Monteringssted og serienumrene (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilationsanlæg:

3 Indhold. Generelle informationer...5. Tekniske specifikationer...6. Montering Anlægspositionering Kondensafløb Kanalhuller Ventilationsanlæg Rør, riste og facadehætte Taghætte Fugning omkring kanaler Montering af paneler (AMP 00) Kontrol montering.... Varmeflader..... Vandeftervarmeflade Udluftning Varmeholdelsesventil Indstilling af Kv værdien Kontrol vandvarmeflade..... El-for- og eftervarmeflade Elektrisk installation Forsyningsspænding Tilslutning af vekslersektionen Tilslutning af elektrisk udstyr Dataledninger Skærmterminering Betjeningspanel Bevægelses (PIR) sensor Kuldioxid (CO ) Sensor Eksterne forbindelser Airlinq BMS installation Kontrol af elektrisk installation Idriftsættelse Slutkontrol...9

4 Bilag Måltegninger... 0 AMP 900 H... 0 AMP 900 V... AMP 00 H... AMP 00 V... Bilag Yderligere Mål...5 Tilslutning Vandeftervarmeflade og Kondensafløb... 5 AMP Facadehætte... 5 AMP Bilag El-diagrammer... 6 Standardtilslutning AMP Standardtilslutning AMP 00 ( faser)...7 Sammenkobling AMP Netværkstilslutning... 9 Bilag Montering af hætte... 0 Facadehætte AMP Bilag 5 Fejlbeskrivelser...

5 . Generelle informationer Leveringsomfang: Airmaster ventilationsanlægget med alt udstyr leveres på paller. 6. Riste (option). 7. Facadehætte (option til modeller med vægkanaler). Kontrollér venligst leveringen inden installationen.. Airmaster anlæg. 8. Instruktionsbog til programmering og betjening. (Afleveres til brugeren!) 9. Installationsvejledning til installation og eftermontering. (Afleveres til brugeren!). Betjeningspanel. Airlinq Viva Airlinq Orbit eller. Kuldioxidsensor (CO -sensor) (option).. Bevægelsessensor (PIR-sensor) (option). 5. Rørsæt (option, til væg- eller tagkanaler). 5

6 . Tekniske specifikationer AMP Version Maks. nominel ydelse ved 5 db(a) - m /h Opblanding 80 Fortrængning 800 fase 0 faser 0 Maks. nominel ydelse ved 0 db(a) m /h Vægt, Standardanlæg uden paneler kg Kastelængde (maks.) m,5 9,5 9,5 Farve Panel (stål) RAL 900 Designpanel, dimensioner mm x500 eller 00x000 Farve Kabinet RAL Dimensioner mm se måltegninger Minimum lofthøjde ved vægkanaler mm Minimum lofthøjde ved tagkanaler mm Kondenspumpe Ydelse, maks. Løftehøjde ved ydelse 5 l/h Afløbsslange, diameter indv./udv l/h 0 m 6 mm/mm 8/ El-varmeflade Termosikring, aut. reset Termosikring, man. reset C 70 C 0 Vandeftervarmeflade Effekt ved 60/0 C Frem/Retur W Maks. Driftstemperatur C Maks. Driftstryk bar 0-0 Tilslutninger - / /DN0 - / /DN0 Materiale Motorventil, åbne- og lukketid - s Kobber/Alum Kobber / Aluminium 60 El-tilslutning (med PE) Anlæg spænding Frekvens Effekt Strøm Effektfaktor El-eftervarmeflade effekt Strøm El-forvarmeflade effekt Strøm Maks. lækagestrøm Forsikring, anbefalet Forsikring, maximalt V ~0 ~0 ~0 ~0 Hz 50 W A,8,8,, - 0,60 0,60 0,60 0,60 W A,, 7, 7, W A 6,5 6,5-0,9 ma A 0 x6 A x0 6

7 . Montering Væggen og gulvet ved ventilationsanlæggets monteringssted skal både være jævnt og i vatter. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen... Kondensafløb Vi anbefaler, at anlæggets kondensafløb fra en kondenspumpe eller direkte fra kondensbakken kobles til et spildevandsrør. Ved tilslutning til et spildevandsrør skal der monteres en vandlås for at undgå dårlig lugt fra spildevandssystemet. OBS! Installatøren har ansvaret for, at ventilationsanlægget fastgøres forsvarligt. OBS! Installatøren har ansvaret for, at eksisterende funktionslag i væggen/loftet (f.eks. dampspærre) genoprettes og at de er fuldt funktionsdygtige efter anlæggets montering. OBS! Læs dette afsnit. Montering komplet før begyndelsen af montering! Serienummeret noteres på side i denne manual og i den tilhørende instruktionsbog (også på side ). OBS! Kondenspumpens afløbsslange skal monteres således at pumpen ikke tømmes for vand. Målene findes i Bilag Måltegninger og i Bilag Yderligere mål. Kondensafløbbet kan også føres igennem ydervæggen. Ved denne version skal der bores et hul med passende diameter og med -% udadgående fald. OBS! Hullet skal være i forlængelse af afløbets position ved direkte afløb fra kondensbakken. Husk fugning mellem slange og ydervæg... Anlægspositionering På nedenstående tegning kan der ses de væsentlige mål til anlæggets positionering. (Her vist på en AMP 900.) OBS! SLANGEN SKAL SIKRES MOD ISDANNELSE, HVIS DEN FØRES IGENNEM YDERVÆGGEN... Kanalhuller A C B OBS! Det anbefales at kanalhullerne bores 0-5 mm større end angivet i tegningerne for at give mulighed for efterisolering, for at undgå direkte murkontakt og for at genoprette dampspærre eller lignende. En gummimembran til at genoprette dampspærrens funktion kan optionelt leveres af anlæggets leverandør. Bemærk! Kanalhuller i væggen skal have et udadgående fald på -% for at forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget. A: CO sensor B: Ca. m C: Ca. m OBS! CO sensoren må ikke monteres i nærheden af et vindue eller en dør.. Opmærkning af kanalhuller. Målene til kanalhulsplaceringen fremgår af Bilag Måltegninger. Bor kanalhuller. OBS! Røgsensorer må ikke være for tæt på tilluft- og fraluftstømmen. OBS! For den mindste lofthøjde for gulvmonterede Airmaster anlæg se afsnit. Tekniske specificationer. 7

8 .. Ventilationsanlæg Monteringen af AMP 00. Montér hjørnelisterne eller endepanelsættet på bagsiden af motorsektionen og placér det så tæt på monteringsstedet som muligt. Hertil kan sektionen flyttes med fx en palleløfter. OBS! Hjulene er kun egnet til at fin positionere anlægget. Hjulene er ikke egnet til at transportere anlægget.. Fødderne højdejusteres sådan at motorsektionen står i vatter.. Motorsektionen sættes på plads, således at luftkanalerne kommer ind i kanalhullerne uden at røre væggen.. Placér vekslersektionen (med fx en palleløfter) og indstil hjulene på vekslersektionen imod motorsektionen. 5. Ledninger fra vekslersektionen føres ind i eltilslutningsrummet i toppen af motorsektionen. 6. Skub vekslersektionen op imod motorsektionen. 7. Indstil maskinfødderne for enden af anlægget. Motor- og vekslersektionen skal nu være op imod hinanden, begge to i vater og på samme højde. 8. Skru sektionerne sammen (i top og bund). 9. Montér kondensafløbet (option) 0. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten af anlægget mod væggen. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen. 8

9 Montering af AMP 900 Anlægget leveres normalt liggende i en kasse på palle. Fjern kassen og løsn de skruer af sokkelblenden. Fjern sokkelblenden.. Afmontér sokkelblenden på anlægget.. Rejs anlægget på dets højdejusterbare maskinfødder. OBS! De højdejustérbare fødder skal beskyttes imod at knække eller bøje, når anlægget rejses. Læg eventuelt en passende træklods under anlæggets underkant, før det rejses.. Placér anlægget så tæt på monteringsstedet som muligt. Anlægget kan flyttes hertil med fx en palleløfter.. Fødderne højdejusteres således, at anlægget står i vater. 5. Anlægget sættes på plads, således at luftkanalerne kommer ind i kanalhullerne uden at røre væggen/taget. Anlægget kan flyttes hertil med fx en palleløfter. 6. Montér kondensafløbet (option). 7. Montér sokkelblenden med de tilhørende skruer. 8. Montér vinkelbeslag i toppen af anlægget og sikre anlægget til væggen. 9. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten af anlægget mod væggen. Noter anlæggets type, leveringsdato, monteringssted og serienummer (S/N) på side i både Installationsvejledningen og Instruktionsbogen. 9

10 .5. Rør, riste og facadehætte.6. Taghætte Længden af rørene til luftkanaler igennem væggen eller taget beregnes efter vægtykkelsen/tagdimensionerne. Bemærk: Kanalrør i ydervæggen skal have -% udadgående fald for at forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget OBS! Afkast- og indtagskanaler skal isoleres mod kondensdannelse på kanalerne, såfremt kanalerne befinder sig indenfor klimaskærmen. Fralufts- og indblæsningskanaler skal isoleres mod temperaturtab og kondensdannelse inde i kanalerne såfremt kanalerne befinder sig udenfor klimaskærmen eller føres gennem uopvarmede rum. OBS! Kondens- og varmeisoleringen fortages iht. Dansk Standard DS 5. OBS! Brandkrav iht. Dansk Standard DS 8 skal overholdes. OBS! Montage af ventilationskanaler fortages iht. Dansk Standard DS 7 og det gældende Bygningsreglement. OBS! Afkast- og indtageskanaler skal lydisoleres såfremt kanalerne er monteret synligt. Der skal sikres adgang til service på alle komponenter. Til afslutning monteres passende rundriste udvendigt på væggen eller taghætte på taget. OBS! Indtagesristen monteres med lamellerne rettet nedad. Afkastristen monteres med lodrette lameller, ved AMP 900 rettet til højre. OBS! Det er vigtigt, at rørene ikke vrides eller presses på tilslutningsstudsene på anlægget for at undgå et forøget støjniveau. Husk fugning. Se afsnit.7. Fugning omkring kanaler. Som option ved AMP 900 kan også monteres en udvendig facadehætte i stedet for riste. Se hertil Bilag Montering af hætte. Til afslutning ved montering af afkast og indtag igennem taget monteres taghætte på taget. Monteringen afhænger af tagkonstruktionen (). Tegningen viser, hvilken taghætte der er til afkast () og indtag (). OBS! Brandkrav ved montering af flere anlæg skal overholdes iht. Dansk Standard DS Fugning omkring kanaler Fugning omkring kanaler gennemføres som vist på snittegningen nedenfor. Fugning (her vist på en model med vægkanaler) ved kanalrørenes () indvendige og udvendige kant (med pil markerede) er vigtigt for forhindre træk imellem anlægget () og væggen/taget () samt kanalrørene () og væggen/ taget (). Den indvendige fugning imellem rør () og væggen/loftet() kan også gennemføres imellem anlægget () og væggen/ taget () ved position (5) før anlægget monteres: Afhængigt af væggens/loftets tilstand og anlæggets mål kan der f.eks. bruges en langtidselastisk fugemasse eller et ekspanderende fugebånd til en fleksibel fugning. Dette materiale lægges på bagsiden af anlægget omkring luftstudser eller ved siden af kanalhullerne på væggen for at udligne ujævnheder på væggen/loftet

11 .8. Montering af paneler (AMP 00) Først når anlægget er monteret med alt udstyr og tilsluttet, og anlæggets funktioner er gennemtestet, skal de resterende paneler monteres.. Hæng alle designpaneler på vinklerne på anlægget.. Montér skinnerne til designpanelerne. skinner til store designpaneler og til små.. Montér toplisterne. OBS! Skinnerne med en lodret kant monteres til højre side (se sorte pile). Vinklerne skal vende opad. I den øverste del af anlægget ses skinner til stor designpaneler og i den nederste del til små designpaneler - se hvide og sorte pile.. Montér soklerne og fraluftpanelsættet på anlægget..9. Kontrol montering Data og serienumrene noteret Kondensafløb monteret Anlæg monteret Vinkelbeslag monteret Rør og riste monteret Facadehætte monteret Taghætte monteret Sikringstape fjernet Skruer efterspændt ja nej Montørens navn: Bemærkning:

12 . Varmeflader OBS! Dimensionering af rør og ventiler samt tilslutning af vand til anlægget skal altid udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende love og regler... Vandeftervarmeflade Airmaster ventilationsanlægget kan som option udstyres med vandvarmeflade. Til denne option er en motorventil, en selvvirkende varmholdelsestermostat og en udluftningsventil internt monteret. Vandvarmefladen er lækagetestet og slutkontrolleret iht. DS 69. Vandrørene tilsluttes på bagsiden eller på siden af anlægget. Varmeanlæggets fremløb forbindes til studsen mærket med FREM og retur forbindes til studsen mærket med RETUR. OBS! Den interne reguleringsventil kræver rent anlægsvand for at kunne fungere optimalt uden forstyrrelser fra tilstopninger i ventilen. Det anbefales, at der i varmtvandstilslutningen monteres afspærringsventile, snavsfilter og strengreguleringsventil iht. principdiagrammet Ekstern tilslutning. Det kan være nødvendigt (f.eks. ved fjernvarmeanlæg) at installere en trykdifferensregulator, hvis differenstrykket p overstiger 0 kpa (0 kpa = 0, bar). For tilslutningsmålene se Bilag Yderligere mål. OBS! Gennemføringer til vandvarmefladens vandforsyning skal tætnes med varmefast langtidselastisk fugemasse imod kabinettet. Intern opbygning: Retur tilslutning. Frem tilslutning. Udluftningsventil. Termostatisk varmeholdelsesventil, type Comap D80S, med temperatur fjernføler, type Comap Senso RI. 5 Reguleringsventil, type Comap D80S, med elektrisk On/Off ventil, type Broen Vandvarmeflade. 7 Luftflow. TC M Til udluftning og indstilling af ventilerne skal anlæggets bundplade åbnes.... Udluftning Åbn for vandgennemstrømningen og udluft systemet ved udluftningsventilen (). Vandgennemstrømningen skal efter kort tid være uden luftstøj. OBS! Udluftningen udføres med helt åben varmholdelsesventil () og reguleringsventil (5) Ekstern tilslutning: Δp TD 5... Varmeholdelsesventil Indstillingsområdet på følerelementet (TC) er fra fabrikken min. begrænset til,5 for at sikre en minimum varmefladetemperatur på ca. C forudsat, at der er varmt vand til rådighed. Intern opbygning. Afspærringsventil (installatørens leverance). Snavsfilter (installatørens leverance). Strengreguleringsventil (installatørens leverance). 5 Trykdifferensregulator (installatørens leverance). OBS! Varmetilførslen eller vandgennemstrømningen må ALDRIG afbrydes / lukkes ved frostvejr f.eks. i weekend og ferieperioder. OBS! Fremløbstemperaturen må aldrig komme under 0 C ved frostvejr.

13 ... Indstilling af Kv værdien Varmefladen leveres med varmeholdelsesventil () og reguleringsventilen (5) forindstillet på 0 (helt åben ventil). Ventilerne indstilles efter nedenstående beregning og diagram sådan, at det nødvendige flow opnås ved det differenstryk ( p), som er tilgængeligt for anlægget under nominelle driftsvilkår. OBS! Anlægget skal være udluftet, før indregulering foretages. Vandmængde ved 60/0 C (frem/retur) vandtemperatur: AMP Maks. ydelse (W) Vandmængde (l/h) 7. Brug diagrammet for at finde indstillingspunktet til ventilerne ( + 5). OBS! Det er vigtigt at forindstille ventilen for at den maksimale vandgennemstrømning ikke overskrides. OBS! Er differenstrykket over regulerings-ventilen større end 0 kpa er der risiko for strømningsstøj fra ventilen. Her burde installeres en trykdifferensregulator. [kpa] () [kv] 0 0 Beregning OBS! Denne beregning skal udføres ved hvert anlægsopsætning til at indstille ventilerne ( + 5). Parametrene til beregningen er specifikke for hvert anlæg. Beregningen fortages på baggrund af en kritisk driftssituation. () Anvendte parametre i eksempel: () [l/h] OT Mindste udetemperatur ( C) RT Rumtemperatur ( C) n Mindste virkningsgrad varmeveksler (%) IT Ønsket indblæsningstemperatur ( C) V L Indblæsningsluftmængde (m ) t F Vandtemperatur FREM ( C) t R Vandtemperatur RETUR ( C) p Ønsket differenstryk: 0-0 kpa (0 kpa = 0, bar). Beregn temperatur (t) efter varmeveksler. [ C ] Gå ind i diagrammet med den udregnede vandmængde (). (Her V V = l/h) Gå ind i diagrammet med det ønskede differencetryk for ventilerne (). Her er p = 0 kpa. (Den optimale værdi for denne ventil ligger mellem 0 og 0 kpa.) Aflæs indstillingsværdien () på de diagonale linjer for ventilindstillingen. Indstil ventilerne med en passende skruetrækker til den beregnede værdi. (I dette eksempel er reguleringsventilens indstilling på: ). Beregn varmebehovet (Q) til opvarmning af luften til ønsket indblæsningstemperatur. [ W ]. Beregn nødvendig vandmængde (V V ). [ l/h ]... Kontrol vandvarmeflade Vandrør tilsluttet til varmeanlægget Varmeflade er udluftet Ventiler indstillet Varmeflade er tæt Montørens navn: Bemærkning: ja nej

14 .. El-for- og eftervarmeflade Såfremt Airmaster anlægget er bestilt med el-for- og/ eller eftervarmeflade, leveres anlægget komplet med varmeflade(-r) og sikkerhedstermostater internt monteret og fortrådet. Bemærk større strømforbrug med el-varmeflade, se afsnit. Tekniske Specifikationer. Sikkerhedsfunktioner el-varmeflade El-varmefladerne er sikret mod overophedning iht. DS 7 ved hjælp af to sikkerhedstermostater per varmeflade, der udkobler varmefladerne ved overophedning. Den ene termostat udkobler varmefladen ved 70 C og er udstyret med automatisk nulstilling. Den anden termostat udkobler varmefladen ved 0 C og er udstyret med manuel nulstilling. 5. Elektrisk installation OBS! Alle elektriske tilslutninger til anlægget skal udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende love og regler. 5.. Forsyningsspænding OBS! Forsikring og forsyningsadskiller skal monteres efter gældende love og regler i den faste installation til anlægget. Forsikring og forsyningsadskilleren er installatørens leverance. OBS! Forsyningskablet dimensioneres efter gældende regler og forskrifter, hvor der tages hensyn til forholdene på installationsstedet. OBS! Afhængigt af anlæggets strømforbrug og det eksisterende el-system skal der muligvis etableres mindst én ny strømkreds. OBS! Ved installation af flere anlæg, skal der tages hensyn til den tilladte lækagestrøm per anlæg. Se hertil også afsnit. Tekniske specifikationer. OBS! Betjeningspanelet og eventuelle sensorer, kontakter og optioner skal være monteret, inden forsyningsspænding tilsluttes. Tilslutningen foretages iht. Bilag El-diagrammer. AMP 00: Anlægget kan tilsluttes til strøm vha. et eller 5 ledet strømforsyningskabel til enten eller faser. OBS! Tilslutning til faser er nødvendigt hvis anlægget er udstyret med en elektrisk forvarmeflade. 5.. Tilslutning af vekslersektionen Ved AMP 00 skal vekslersektionen tilsluttes til motorsektionen iht. Bilag - El-diagrammer. Afmontér afdækningspladen til tilslutningsrummet i toppen af motorsektionen. Træk monteringspladen op og læg den ned på anlægget. Tilslut vekslersektionen iht. Bilag - El-diagrammer - Sammenkobling af ventilationsanlæg. Tilslut eksterne komponenter (f.eks. betjeningspanelet og sensorerne) iht. Bilag - El-diagrammer. Ledninger føres igennem kabelgennemføringen i afdækningspladen.

15 Placér monteringspladen igen. Montér afdækningspladen 5... Skærmterminering 5.. Tilslutning af elektrisk udstyr I toppen af AMP 900 og AMP 00 ved styreboksen fortages de elektriske tilslutninger til udstyret. Ved AMP 900 bag frontlågen og ved AMP 00 under en servicelåge i toppen. Se Bilag El-diagrammer for den korrekte tilslutning. Skærm til både betjeningspanelet og alle sensorer termineres ved styreboksen inde i ventilationsanlægget efter følgende anvisninger. Drain-wire tilsluttes GND, skærmfolie klippes fra. 5.. Dataledninger Tilslutningskablet for betjeningspanelet er et parsnoet skærmet Pair Twisted Shield (PTS) xx0,6 datakabel. Sensorer kan også tilsluttes med et ikke parsnoet men skærmet datakabel. Kablet forberedes til panelets/sensorens klemmer efter følgende anvisninger: OBS: Skærmen skal fjernes ved betjeningspanelet og sensorer. Ikke spænd skruene for hårdt Betjeningspanel Kappe og skærmfolie afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj. Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således at de ikke beskadiges og knækker. Oprethold den parvise snoning af lederne frem til terminalerne. Kablet forbindes til anlæggets optionsstik efter følgende anvisninger: Kappe afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj. Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således at de ikke beskadiges og knækker. Oprethold den parvise snoning af lederne frem til terminalerne. Skærmen termineres. Se 5... Skærmterminering : Tilslutninger foretages iht. de i Bilag El-diagrammer viste el-diagrammer. Normalt omfatter leverancen betjeningspanel løst vedlagt samt en formonteret dataledning på 6,5 m. Betjeningspanelet monteres i en passende højde på væggen, generelt i samme rum som ventilationsanlægget, men kan også trækkes ud i et tilstødende lokale. OBS! Ledninger til A/B og V/0V skal være parsnoet. Skærmen skal fjernes omhyggeligt for at forhindre en kortslutning. OBS! Alle ledninger som bruges til installationen skal tilpasses i længden. De må ikke sættes oprinket fast. 5

16 5.6. Bevægelses (PIR) sensor 5.8. Eksterne forbindelser Eksterne forbindelser bruges til Airmaster anlæggets opkobling på en ekstern startkontakt, en ekstern sikkerhedsafbryder og et analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystem (A-CTS) - på Engelsk analog Building Management System (A-BMS). OBS! Indstillinger i styringssoftwaren skal foretages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Ved AMP 900 og AMP 00 står digitale og analoge indgange til rådighed. Som standard er indgang DI# (J-7) programmeret til en bevægelsessensor ( PIR ), DI# (J-6) til External start, DI# (J-5) til A-BMS start, AI# (J-) til A-BMS Flow, AI# (J-) til A-BMS Temp og AI# (J-) til CO -sensor. Tilslutningen ses i el-diagrammerne i afsnit Bilag El-diagrammer. Tilslutningskablet for PIR sensoren er et skærmet datakabel. For montagen henvises til vejledningen vedlagt PIR sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt uden ledning Kuldioxid (CO ) Sensor Et analogt BMS kan styre luftmængden og indblæsningstemperaturen med 0-0 V signaler. Anlæggets styringssoftware frigiver en potentialefri alarmkontakt som fører et alarmsignal tilbage til A-BMS styringen (maks. V/00 ma/ VA). Derved har man mulighed for at vise alarm på ventilationsanlægget på fx. en alarmtavle. Vil man blot starte/stoppe anlægget vha. A-BMS og i øvrigt lade det antage luftmængde som indstillet på betjeningspanelet eller fastlagt vha. fx. en CO sensor, skal kun startsignalet forbindes som ekstern start ( External Start ).. Ekstern Stopfunktion J-8 J-5 / 6 / 7 Ventilationsanlægget kan som option leveres med en CO sensor. Denne sensor fås som internt fortrådet og monteret sensor eller som ekstern sensor (her vist). Den eksterne sensor placeres i henhold til tegningen i afsnit.. Anlægspositionering. Funktionen External Emergency Stop kan afbryde anlæggets drift uafhængigt af andre startsignaler fx. i en nødsituation. Et VDC signal lægges fx. vha. en røgmelder via en lukkekontakt () fra klemme J-8 til klemme J-5 (DI#), J-6 (DI#) eller J-7 (DI#). Anlægget starter vha. de programmerede startsignaler. Afbrydes funktionens signal, stopper anlægget med det samme uanset driftstilstanden. Indgang DI#, DI# eller DI# skal indstilles til External Emergency Stop. Tilslutningskablet for CO sensoren er et skærmet datakabel. For montagen henvises til vejledningen vedlagt CO sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt, uden ledning.. Boost J-8 J-5 / 6 / 7 CO sensoren har et sensorområde fra 0 til 000 ppm CO. Boost-funktionen kan bruges til at ændre luftmængden midlertidig. Funktionen programmeres med faste 6

17 styrespanninger til både tillufts- og afkastventilatoren. Derved kan man også programmere en ønskede disbalance. Ved boost-funktionen lægges en VDC udgangssignalet fra klemme J-8 via en ekstern kontakt (f.eks. en afbryder) () til klemme J-5 (DI#), J-6 (DI#) eller J-7 (DI#). Anlægget skifter til boost-funktionen og afbryder den almindelige drift når kontakten lukker. Afbrydes signalet, går anlægget tilbage til den oprindelig drift. Er anlægget stoppet, starter funktionen anlægget. Indgang DI#, DI# eller DI# skal indstilles til Boost og styrespændingerne til funktionen programmeres Airlinq BMS installation Airlinq BMS (Master/Slave) installationen giver mulighed for at styre op til 0 ventilationsanlæg med ét system-betjeningspaneler (control panel) og op til 9 gruppe-betjeningspaneler. Bemærk: Software versionen i alle anlæg skal være ens. Dvs. sammenkobles anlæg som er købt på forskellige tidspunkter skal softwaren højest sandsynligt opdateres i alle Airmaster anlæg. Kontakt venligst fremstilleren vedr. dette. Tilslut enhederne (betjeningspanel og anlæggene) som vist på diagrammet. Den maksimale kabellængde i et system er 000 m. A, B, og er til kommunikation og V, 0V, og er til strømtilslutning på henholdsvis betjeningspanelet og anlægget. J ved P serie og J6 ved L serie. OBS! Brug et parsnoet skærmet datakabel (PTS xx0,6) fra betjeningspanelet til anlægget og et parsnoet skærmet datakabel (PTS x0.6) fra anlæg til anlæg! Skærmen ved hvert kabel må kun tilsluttes i den ene ende. OBS! Hvis et betjeningspanel skal monteres med mere end 00 m dataledning kontakt venligst Airmaster inden tilslutning. OBS! Første enhed og sidste enhed termineres med henholdsvis en DIP-switch (betjeningspanelet) eller en jumper (styreboks). Alle andre enheder må ikke termineres. OBS! Systemet programmeres vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel El-diagram dataledninger: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND A B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0,6 max. cm Unit - id V V GND GND A A B B Jumper Unit xx - idxx V GND A B ON J/J6 J/J6 J/J6 V GND A B J/J6 PTS xx0,6 PTS x0,6 V GND A B PTS xx0,6 V GND A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B Fordelerdåse (Junction Box) til gruppe-betjeningspanel. OBS! Fordelerdåsen skal monteres i umiddelbar nærhed af betjeningspanelet. En større afstand er ikke tilladt og kan føre til kommunikationsfejl. DIP-switch ved et betjeningspanel, er som standard lukket ( ON ). ON 5.0. Kontrol af elektrisk installation ja nej Jumper i en styreboks, er som standard åben ( OFF ). P serie Betjeningspanel installeret PIR sensor installeret CO sensor installeret Ekstern start installeret A-BMS installeret Airlinq BMS installeret Strømforsyning tilsluttet Montørens navn: Bemærkning: 8

19 6. Idriftsættelse Er anlægget færdiginstalleret, skal den grundlæggende funktion kontrolleres. Derefter skal alle parametre programmeres efter kundens driftsønske og anlæggets udstyr. Luk låget/servicelåget, hvis det står åbent. Spørg kunden om ønsker til anlæggets drift. Tænd strømforsyningen til anlægget. Betjeningspanelets Opstartsguide starter automatisk ved første igangsættelse. Ellers kan den aktiveres manuelt under betjeningsmenupunktet Indstillinger - Opstartsguide. Se også side 9 i Instruktionsbogen, som er leveret med anlægget. Opstartsguiden skal gås helt igennem og slutter med at starte anlægget. Kontrollér at både fraluft og tilluft suger og blæser. Yderligere indstillinger fortages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Indstil alle nødvendige data iht. Instruktionsbogen og anvisningerne i programmet. Tilslut en pc med programmet Airlinq Service Tool til mini B USB porten i bunden på betjeningspanelet. Opret kommunikation imellem pc og styringen. Gennemfør en filterkalibrering (kun ved ikke standard installeringer, fx. ved reduktion af luftkanaler, ved brug af mere en m kanal eller ved brug af bøjninger) - under Settings - Process Settings - Filter Test. Efter indstillingerne er fortaget iht. kundens ønsker, tryk kort på funktionsknappen i bunden på højre side på betjeningspanelet. Betjeningsmenuen åbnes. Tryk på dvale for at stoppe anlægget midlertidigt. Monter anlæggets paneler i henhold til afsnit.8. Montering af paneler (AMP 00). Tryk på funktionsknappen i bunden på betjeningspanelet for at åbne betjeningsmenuen og start anlægget igen ved at trykke på feltet Start. Kunden informeres om den færdige installation. Alle manualer afleveres til kunden. 6.. Slutkontrol Anlægget starter korrekt Alle paneler er monteret Alle parametre er programmeret Kunden er informeret Instruktionsbogen er afleveret Installationsvejledning er afleveret Montørens navn: Bemærkning: ja nej 9

20 Bilag Måltegninger AMP 900 H AMP900HM (x) 6 9 5* * 789* * 800 8* 98* 68* AMP900HD (x) 6 9 * 5* 789* * * 98* 68* * Mål kan reduceres med op til 50 mm uden panel og maskinskoene helt skruet ned. Bilag - 0 = Tilluft = Fraluft = Indtag = Afkast 5 = El-tilslutning 6 = Kondensafløb 7 = Servicelåg 8 = Tilslutning vandeftervarmeflade FREM og RETUR 9 = Vinkelbeslag

21 AMP 900 V AMP900VM 9 * 789* * 800 8* 98* 68* AMP900VD * 789* * 800 8* 98* 68* 8 00 * Mål kan reduceres med op til 50 mm uden panel og maskinskoene helt skruet ned. Bilag - = Tilluft = Fraluft = Indtag = Afkast 5 = El-tilslutning 6 = Kondensafløb 7 = Servicelåg 8 = Tilslutning vandeftervarmeflade FREM og RETUR 9 = Vinkelbeslag

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSVEJLEDNING ML 00. 00. 00. 800; MP 00. 00. 800 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af irmaster ventilationsanlægget. t følge denne vejledning

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Installationsvejledning MS 000 sikkerhedsbestemmelser Denne vejledning skal læses inden installation af irmaster ventilationsanlægget. t følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSVEJLEDNING CV 80. 00; DV 000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af irmaster ventilationsanlægget. t følge denne vejledning sikrer Dem

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATION VAND. STRØM. KOMMUNIKATION. IDRIFTSÆTTELSE AM ; CV ; DV

INSTALLATION VAND. STRØM. KOMMUNIKATION. IDRIFTSÆTTELSE AM ; CV ; DV INSTLLTION VND. STRØM. KOMMUNIKTION. IDRIFTSÆTTELSE M 100. 300. 500. 800. 900. 1000. 1200; CV 80. 200; DV 1000 1. 2. 3 SIKKERHEDSESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af irmaster-

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik 3003457-2014-02-26 VEX260-270 EXact El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; AMS 1000; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! VARME 981 002 490 Ver. 04 18-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. VIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2.1 2.2 2.3 FØR IBRUGTAGNING... 4 VED ANVENDELSE... 5 VED SERVICE...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time.

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time. Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl Denmark Tel: +45 75 27 23 33 Fax: +45 75 27 21 11 Homepage: www.im-image.com E-mail: info@im-image.com Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere