TAEKWONDO SOMMERLEJR. HUK- TTI Brande Taekwondo Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAEKWONDO SOMMERLEJR. HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015"

Transkript

1 2015 TAEKWONDO SOMMERLEJR HUK- TTI Brande Taekwondo Klub

2 Indhold 1. Lejrinformation... 2 Ankomst... 2 Taekwondopas... 2 Træningsbånd... 2 Lejrområde... 2 Parkering... 2 Info... 2 Holdledermøde... 3 Bespisning... 3 Café- telt... 3 Omklædning og bad... 3 Gæst i Brande... 3 Massage.3 Fester og øltelt... 3 Fest- og alkoholpolitik... 4 Opvisning... 4 Lejraktiviteter... 4 DTaF aktiviteter... 4 Udstyr... 4 Vagtpersonale... 4 Badning... 4 Åbningsceremoni... 4 Graduering... 4 Læge Lejr- og kompetencereglement for DTaF s officielle lejre Kontaktinformation... 6 Instruktører... 6 Oversigt træningssale... 6 Holdoversigt Træningsplan Kort over lejren Tilmeldingsblanketter aktivitetsoversigt

3 1. Lejrinformation Velkommen til Dansk Taekwondo Forbunds officielle sommerlejr 2015 i Brande. Lejren afholdes på Præstelundskolen, Præstelunden 6 c, 7330 Brande. Vi er mange mennesker på lejren og beder derfor alle om at tage hensyn til hinanden. Med dette lejrhæfte håber vi, at I får overblik over lejrens forløb og de mange aktiviteter, som er planlagt. Ankomst Der er mulighed for ankomst fra Fredag d. 10. juli kl. 12 du kan dog ikke forvente, at lejren er fuldt etableret. Taekwondopas Skal afleveres i Info ved ankomst. Passene udleveres ved afrejse efter at jeres lejrområde er blevet godkendt til aflevering. Træningsbånd Der er forskellige bånd til forskellige lejrtyper. Oversigt findes i Info. Båndet er personligt og må ikke fjernes. Mister du dit bånd erstattes det ikke. Alle gæster skal henvende sig i Info for at få udleveret et gæstebånd. Lejrområde Lejren er opdelt i tre områder: Camping, stillelejr, og standard lejr. Henvend dig i Info, hvor du vil få oplyst placering af telt eller campingvogn. Der må ikke graves eller køres med bil på teltpladserne. Af brandhensyn skal teltene placeres inden for de markerede områder. Ikke alle kender forskel på dit og mit så for din egen skyld bør du ikke lade værdigenstande ligge fremme. Brug af åben ild er strengt forbudt. De opstillede brandspande er ikke til at lege med. Misbrug kan medføre bortvisning fra lejren. Der må kun grilles på grus pladsen. Overhold venligst dette af hensyn til teltpladsens sikkerhed og fodboldbanernes beskaffenhed. Benyt venligst de opstillede skraldespande, så vi alle har en ren lejr. Der skal være ro på lejrområdet kl. 23. Parkering Der må ikke parkeres på campingområdet. Der henvises til P- området spørg evt. i Info. Info På kortet kan du se hvor Info er placeret der er åbent det meste af døgnet dog skal man i de sene nattetimer ved alvorlig uheld kontakte den ophængte nummer på info som er /

4 . Førstehjælpskasse forefindes i Info I Info vil der være information om de forskellige aktiviteter, og det er også her du kan tilmelde dig aktiviteterne se opslag. Lejrtelefon: Holdledermøde Der vil blive holdt holdledermøde hver dag kl i Info. Her vil der være mulighed for at aflevere ris og ros. Her annonceres dagens program også. Bespisning Spisetider: Morgenmad Frokost Aftensmad Kl Kl Kl HUK- TTI Café I Klubhuset er HUK- TTI café- en, hvor der kan købes pølser, is, slik, sodavand mm. Som udgangspunkt er cafeen åbent i tidsrummet (afhængigt af behov), se opslag i cafeen. Omklædning og bad Der er omklædning og bad i forbindelse med alle træningssale. Hold venligst orden i rummene ved at rydde op efter dig selv. Husk at fjerne tomme shampooflasker og undlad at bruge rummene som tørrerum. Benyt venligst de opstillede affaldsspande. Hver aften tømmes rummene og glemte effekter lægges i Info. Efter kl. 21 bedes baderum og toiletter i lejren benyttet i stedet. Opstår der problemer med bad og toiletter kontakt venligst Info omgående. Gæst i Brande Lejren er placeret midt i et boligområde, så vis hensyn til vores naboer. Kør forsigtigt, der er mange børn i området. Vis hensyn under din færden vi beder dig kort sagt være en god repræsentant for vores sport. Fester og øltelt På Åbningsaftenen er der fest i teltet kl med DJ Børnefest i teltet den 16/7 kl med DJ Afslutningsfest i teltet den 16/7 kl med DJ Musik og udskænkning lukker 15 minutter før lukketid 3

5 ølteltet lukker kl. 24 og udskænkning stopper kl Vi henviser i øvrigt til afsnittet om alkoholpolitik Fest- og alkoholpolitik På festaftener skal unge under 16 år senest forlade teltet kl. 22. Det forventes, at klublederne sørger for, at dette overholdes. Der er ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år dette gælder alle dage. Alkohol må overhovedet ikke indtages af personer under 18 år, overskrides dette, medfører det bortvisning fra lejren uden kompensation. Opvisning DTDT giver opvisning ved Fight NIght onsdag d. 15/7 Se opslag i info for yderligere information Lejraktiviteter Se opslag i info samt på nettet for yderligere information DTaF aktiviteter Kamp- og Teknik dommerkursus Der henvises i øvrigt til forbundets hjemmeside Udstyr Der sælges udstyr fra BudoXperten som butik på lejren. Vedrørende åbningstider henvises til opslag i info Vagtpersonale Lejren har personale/medarbejdere, som har døgnopsyn med lejren. De kender ikke os alle, så derfor beder de måske om at se dit lejrbånd. HUSK, at det er for at kontrollere om der er uønskede personer på lejren, og ikke for at genere dig. Personer uden bånd bortvises øjeblikkeligt fra lejren. Gæster skal hente gæstearmbånd i Info. Vi gør opmærksom på, at lejrpersonalets anvisninger skal efterkommes. Sker dette ikke, kan det betyde bortvisning iht. DTaF s regler. Badning Der henvises til svømmehallen. Åbningsceremoni Den officielle åbning af sommerlejren foregår lørdag den 11. juli kl i Brande Hallen se opslag i Info Graduering Dangraduering lørdag d. 11 juli Kupgraduering tirsdag d. 14 juli tilmelding i info eller på tilmeldingsportalen. 4

6 Læge Der henvises til lægerne i lægehuset ved siden af Brande Hallerne, samt Vagtlæge Alarm: Lejr- og kompetencereglement for DTaF s officielle lejre 01. Ved lejrtilmelding oplyses hvem fra de deltagende klubber, der er officiel holdleder. Lejrarrangørerne udarbejder en liste over samtlige holdledere med kontaktinfo, såsom mobiltlf.nr. 02. Klubbens holdleder påtager sig alt ansvar på klubbens vegne for klubbens deltagere. 03. Alle henstillinger fra lejrarrangørerne skal efterkommes fra lejrdeltagerne. Hvis henvisningerne ikke efterkommes eller ved grovere tilfælde generelt, gives en henstilling til den officielle holdleder fra den pågældende klub, hvis medlem det drejer sig om. Efterkommes henstillingerne ikke har lejrarrangørerne ret til øjeblikkelig bortvisning af de pågældende lejrdeltagere. I grove tilfælde af henvisninger, advarsler eller bortvisninger, indberettes disse til DTaF s hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen træffer dernæst afgørelse omkring evt. sanktioner i henhold til DTaF s love. Ved bortvisning fra lejren ydes ingen refusion hverken af lejre eller bespisning. 04. Lejrarrangørerne bærer synlig lejrpåklædning. Den lejrarrangør, der beklæder en lederansvarlig post, bærer under lejren et synligt personskilt med ansvarsområde. 05. Ved start af lejren udleveres til alle et oplysningshæfte med program, regler mv. 06. Når der afvikles lejraktiviteter forefindes der en førstehjælpsordning. En lægeordning bør også være på plads samt en ambulanceprocedure. Disse procedurer beskrives i oplysningshæftet. 07. Der etableres en døgnbetjent vagtstedsordning/informationsordning. Her skal alle akutte problemer kunne løses. Vagtstedet mærkes med et tydeligt skilt på minimum dansk/engelsk. 08. Lejrarrangørerne sørger for stilhed på lejrpladsen/overnatningslokalerne senest kl. 24, såfremt de officielle lejraktiviteter ikke overskrider dette tidspunkt. 09. Ved ekstremt dårligt vejr skal der være mulighed for omgående flytning til overnatning indendørs. 10. Den kommunale brandchef er orienteret og lejrarrangørerne ligger inde med en accepteret og officielt godkendt brandplan/oversigtsplan for lejren. Al brandmateriale jævnfør brandchefens angivelser forefindes på stedet. Disse kontrolleres jævnligt under lejren. 11. Ved salg af alkoholiske varer under lejren, skal der forefindes en lejligheds- /spiritusbevilling fra politiet. Udskænkning skal ske i overensstemmelse med reglerne for bevillingen. Dette bedes overholdt strengt. I forbindelse med fester bør sikkerhedsforanstaltninger træffes (kontrollører mv.). Afviklingen af fester skal altid ske under kontrollerede former. Overdreven fuldskab tolereres ikke og kan medføre henstillinger/advarsler og i grove tilfælde bortvisning i henhold til stk Plan for parkering af motorkøretøjer laves med mindst mulig gene for lejrdeltagerne og evt. naboer til lejren. Til brug for mobilhomes, campingvogne og lign. Laves særskilt plads, men dog således at lejrdeltagerne, der bor i disse, integreres bedst muligt i den øvrige lejr. 5

7 13. Vagtsted/informationssted oprettes så tilgængeligt og centralt på lejren som muligt. 14. Telefonordning etableres så der kan telefoneres ud af lejren og ikke mindst til lejren. Der skal være mulighed for at kunne aflevere telefonisk besked til en given lejrdeltager bedst gennem klubbens officielle holdleder. 15. Umiddelbart efter etableringen af lejren udarbejder lejrarrangørerne en fuldstændig lejroversigt over hvem der ligger hvor. 3. Kontaktinformation Planlægning/afvikling Instruktøraftaler Aktiviteter Cafeteria Bespisning Logistik Økonomi Info IT Brande Taekwondo Klub HUK- TTI Hans Pedersen Tlf Lui Mølleskov Tlf Janni Andersen Tlf Jutta Christensen tlf Jan Paulsen tlf John Engstrøm tlf John Engstrøm tlf , Stine Mølleskov tlf Ulrik Pedersen Tlf Lejrtelefon: Instruktører Se oversigt på Oversigt træningssale Se oversigt på Holdoversigt Kommer sammen med separat træningsplan 5. Træningsplan Der henvises til separat træningsplan og holdoversigt som lægges på hjemmesiden inden sommerlejr start Denne udleveres også til den enkelte klub i forbindelse med ankomst til lejren. Der gøres dog udtrykkeligt opmærksom på at der vil forekomme ændringer hertil, idet vi erfaringsmæssigt ved at dette vil hvorfor. Også af den grund findes der en separat træningsplan. 6. Kort over lejren 6

8 Se 7. Tilmeldingsblanketter Du skal tilmelde dig i info til de forskellige aktiviteter vær opmærksom på eventuelle tidsfrister og ændringer heri. Der vil altid være opslag i info herom. 8. Aktivitetsoversigt Se Ha en rigtig god lejr! 7

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

B11. ABZ for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked ABZ. for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked - ABZ 2013 7. maj 2013

B11. ABZ for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked ABZ. for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked - ABZ 2013 7. maj 2013 ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2013 ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP MARKED AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din

Læs mere

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2015 Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP

Læs mere

for frivillige hjælpere

for frivillige hjælpere ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2014 ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP MARKED AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

På Aabybro HK vegne. Jørn Ebbe Larsen

På Aabybro HK vegne. Jørn Ebbe Larsen Hjælperpjece 1 Kære Hjælpere Hermed information til AAHK Påskestævne hjælpere som sammen med Program for AAHK Påskestævne giver de vigtigste oplysninger om AAHK Påskestævne 2013. Programmet kan ses på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE NATTETEGN:. 15 MUSIKPROGRAM. 3 NILLES TELT (RYTMESCENEN):. 15 ADGANG. 4 OPRYDNING:. 15 AFFALD:. 4 OPSTILLINGSPERIODE:.

INDHOLDSFORTEGNELSE NATTETEGN:. 15 MUSIKPROGRAM. 3 NILLES TELT (RYTMESCENEN):. 15 ADGANG. 4 OPRYDNING:. 15 AFFALD:. 4 OPSTILLINGSPERIODE:. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE MUSIKPROGRAM... 3 ADGANG... 4 AFFALD:... 4 ALARM:... 4 ALKOHOL OG ARBEJDE/KØRSEL.... 4 ANSVARSHAVENDE/ANSVARSFORDELING:... 4 ARBEJDSTIDER:... 4 ARBEJDSTØJ:... 4 ARBEJDSWEEKEND:...

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD

FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD FESTIVAL 2011 STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD Stadenummer på vores ølbod er 11-204 Tlf. nr. til vores ølbod er under festivalen 30 69

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Odense Ishockey Klub DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Den 23. 24. august 2014 Det er Odense Ishockey Klub en stor glæde at byde alle U13 II hold velkommen til Odense til opstartsstævnet. For mange hold markerer

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 2014 Hjemmeside Ordensregler Sikkerhed Prisliste Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 ORDENSREGLER FOR ENEBÆRODDE Skal efterkommes af alle, lejere og leverandører. Såfremt disse ordensregler ikke efterkommes

Læs mere

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Indhold 1.0 Formål... 1 2.0 Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen... 1 3.0 Overordnet tidsplan for planlægning... 2 3.1 Gruppens organisation... 3 3.2

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Baneoversigt. PinseCup. Program 22.-24. maj 2015

Baneoversigt. PinseCup. Program 22.-24. maj 2015 HUSK. Infomøde fredag kl. 20.30 i kantinen på CELF Følg stævnet på www.nykobingfc.dk Baneoversigt PinseCup Program 22.-24. maj 2015 HHX og HTX Erhvervsuddannelser Kurser Efteruddannelse Videregående uddannelser

Læs mere

værd at vide 2014 Ole Bornedal, filminstruktør

værd at vide 2014 Ole Bornedal, filminstruktør Tilhører: Jeg har hentet min udslidte søn i Roskilde. Fuld af bekymring var jeg, og han lugtede af en bulgarsk losseplads i juli. Men bag hans størknede hærgede, bøvsede ydre var han stadig min smukke

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere