Betjeningsvejledning ZUMO 500/550. den personlige navigator til motorcyklen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning ZUMO 500/550. den personlige navigator til motorcyklen"

Transkript

1 Betjeningsvejledning ZUMO 500/550 den personlige navigator til motorcyklen

2 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/ eller 800/ Fax 913/ Garmin (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, England Tlf. +44 (0) 870, (udenfor England) eller (kun England) Fax Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin og MapSource er registrerede varemærker og zūmo, MyGarmin, Garmin Travel Guide, Garmin TourGuide og Garmin Lock er varmærker, som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Bluetooth -navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin er på licens. Windows er et registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et registreret varemærke, som tilhører Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar og SiRF-logoet er registrerede varemærker, som tilhører SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII og SiRF Powered er varemærker, som tilhører SiRF Technology, Inc. Google og Google Earth er varemærker, som tilhører Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France ViaMichelin Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Oktober 2006 Delnummer Rev. A

3 INDLEDNING INDLEDNING Tak fordi du købte Garmin zūmo. Manuelle konventioner Når du bliver bedt om at røre noget, skal du bruge din finger til at røre et emne på skærmen. Du vil se små pile (>), som bliver brugt i teksten. De indikerer, at du skal røre en række emner. Hvis du f.eks. ser rør Where to (Find) > Favorites (Favoritter), skal du røre knappen Where to (Find) og derefter røre Favorites (Favoritter). Kontakt Garmin Kontakt Garmin, hvis du har nogle spørgsmål under brug af zūmo-enheden. I USA kontaktes Garmin Product Support via telefon: 913/ eller 800/ , mandag-fredag kl. 8:00 17:00 centraltid; eller gå til og klik på Product Support (Produktsupport). I Europa kontaktes Garmin (Europa) Ltd. på tlf. +44 (0) 870, (udenfor England) eller (kun England). mygarmin Gå til for at få adgang til de nyeste tjenester for dine Garminprodukter. Fra mygarmin-websitet kan du: Registrere din Garmin-enhed. Abonnere til online tjenester for sikkerhedskamera-information (se side 52). Låse valgfrie kort op. Kom ofte tilbage til mygarmin for nye Garmin produkttjenester. Om Google Earth Gå til for at downloade programmet Google Earth. Når Google Earth er installeret på din computer, kan du se waypoints, spor og ruter, som er gemt i MapSource. Fra menuen View (Vis) vælges View in Google Earth (Vis på Google Earth). zūmo 500/550 Betjeningsvejledning i

4 INDLEDNING Indledning...i Manuelle konventioner... i Kontakt Garmin... i mygarmin... i Om Google Earth... i Vigtige oplysninger...iv Kom godt i gang...1 zūmo ens udseende... 1 Hurtige Links... 2 zūmo Tips og genveje... 2 Justering af lydstyrken... 2 Justering af lysstyrken... 2 Indstilling af zūmo... 7 Indhentning af satellitter... 7 Anvendelse af zūmo... 7 Sådan finder du din destination... 8 Sådan følger du din rute... 9 Sådan føjes et stop til din rute... 9 Tilføjelse af en omvej Standsning af rute Valg af en bedre rut Låsning af zūmo en Where to (Find)...11 ådan finder du en adresse Indstillinger for siden Go (Kør) Go Home (Kør hjem) Sådan finder du interessepunkter ii Nyligt fundne positioner Favorites (Favoritter) Oprettelse af en gemt rute Sådan finder du en position ved at bruge Map (Kort) Indtastning af koordinater Udvidelse af din søgning Brug af hovedsiderne...20 Siden Map (Kort) Siden Trip Information (Turinformation) Siden Turn List (Drejliste) Siden Next Turn (Næste drejning) Sådan bruger du de håndfrifunktioner...23 Sammenkobling af enheden Modtagelse af et opkald Menuen Phone (Telefon) Trafikinformation...30 Visning af trafik- hændelser Undgåelse af trafik Køb af trafikabonnementer Brug af XM radio...32 Sådan lytter du til XM-radio Håndtering af filer på din zūmo...34 Filtyper, som understøttes zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

5 INDLEDNING Trin 1: Sæt et SD-kort i (valgfrit) Trin 2: Tilslut USB-kablet Trin 3: Overførsel af filer til zūmo Trin 4: Udtagning og frakobling Sletning af zūmo- filer Lytning til MP3-filer...37 Brugertilpasning af zūmo en...38 Ændring af kortets indstillinger Ændring af systemets indstillinger Lokalisering af zūmo en Håndtering af brugerdata Bluetooth teknologiindstillinger Ændring af navigationsindstillingerne Brugertilpasning af displayet Ændring af tastaturet Gendannelse af alle indstillinger Sletning af brugerdata Tillæg...46 zūmo lydindstillinger Installation af zūmo i køretøjet Opladning af zūmo Nulstilling af zūmo en Justering af skærmen Opdatering af zūmo-softwaren Indkøb og indlæsning af yderligere kortdata zūmo 500/550 Betjeningsvejledning Valgfrit tilbehør Batterioplysninger Anvendelse af en fjernantenne Vedligeholdelse af zūmo Vedrørende GPS satellitsignaler Specifikationer Fejlfinding ved USB-brugerfladen zūmo fejlfinding Indeks...61 iii

6 INDLEDNING Vigtige oplysninger Se guiden Vigtig sikkerheds- og produktinformation for produktadvarsler og juridiske oplysninger. Bemærkning til førere i Californien og Minnesota: Statslov forbyder førere i Californien og Minnesota at bruge sugekopmonteringer i deres forrude under kørsel. Andre monteringsmuligheder til instrumentbrættet eller friktionsmontering fra Garmin bør bruges. For tilbehør, som kan anskaffes, henvises til Garmins website på Der henvises også til brugervejledningen for instruktioner i anvendelse af den vedlagte monteringsplade med sugekopmonteringen. Garmin påtager sig intet ansvar for eventuelle bøder, straffe eller skader, som måtte forekomme som resultat af tilsidesættelse af denne bemærkning. (Se California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section ) Overensstemmelseserklæring Garmin erklærer hermed, at dette produkt fra StreetPilot c-series er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante forholdsregler i Direktivet 1999/5/EC. For at se overensstemmelseserklæringen i sin helhed, henvises til Garmins website for dit Garminprodukt: Klik på Manuals (Håndbøger), og vælg derefter Declaration of Conformity (Overensstemmelseserklæring). Denne danske version af zūmo-enhedens engelske brugervejledning (Garmin Delnummer , revision A) leveres som en bekvemmelighed. Rådfør om nødvendigt med den seneste version af den engelske brugervejledning med hensyn til betjening og brug af zūmo-enheden. iv zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

7 KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG zūmo ens udseende A. Power-knap B. Zoom ind, skru op for lyden eller øg lysstyrken. C. Zoom ud, skru ned for lyden eller sænk lysstyrken. B C D E Mini-USB-port for AC-adapter USB-lagerenhedsfunktion og opdateringssoftware A D. Side-knap rul til siderne Map (Kort), Trip Information (Turinformation), Media Player og menuen Phone (Telefon). Tryk og hold for at justere lysstyrken. E. Tale-knap tryk for at justere lydstyrken. Tryk og hold for at meddele stemmeretningsangivelser. SDkortslot Batteripakke (se side 54) MCX-stik under gummihætte (se side 55) zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 1

8 KOM GODT I GANG zūmo Tips og genveje Rør og hold for hurtigt at returnere til siden Menu. Tryk på for at returnere til siden Map (Kort). Rør og for at se flere valg. Rør for at justere indstillinger, såsom lydstyrken, lysstyrken, sproget og tastaturet. Justering af lydstyrken Tryk på, og brug derefter og til at justere lydstyrken. Rør > Volume (Lydstyrke) for avancerede lydstyrkeindstillinger. Justering af lysstyrken Tryk og hold, og brug derefter og for at justere lysstyrken. Se side 44 for yderligere displayindstillinger. Hurtige Links Sådan finder du en adresse: side 11 Visning af siden Map (Kort): side 20 Brug af de håndfri mobiltelefonfunktioner: side 23 Brug af Garmin Lock tyverisikringsfunktion: side 10 Lytning til MP3-filer: side 37 Overførsel af filer til zūmo: side zūmo lydindstillinger, se side 46 Rengøring og opbevaring af zūmo en: side 55 Montering af zūmo en i din bil: side 47 Udfyld analysen om produktdokumentation. Gå til og klik på Product Documentation Survey (Analyse om produktdokumentation). 2 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

9 Montering af zūmo på din motorcykel KOM GODT I GANG ADVARSEL: Betingelserne i Garmins garanti kræver, at strømkablet med uisolerede ledninger skal installeres af erfarne montører, som har det korrekte kendskab til elektriske systemer i køretøjer samt evnen til at bruge de specielle redskaber, som er nødvendig til installation. 1: Tilslutning af strømmen til stativet Vælg et egnet og sikkert sted til at montere zūmo en på din motorcykel baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring. Strømstik Uisolerede ledninger med sikring i linien til strømstik Om tilslutning af lyd Standard stik til mikrofon (2,5 mm) og lydudgang (3,5 mm) er anbragt på venstre side af stativet (under gummihætten). Når du tilslutter lydsystemet til zūmo en, skal du overveje de nødvendige ruter til de nødvendige kabler. For information om indstillinger til håndfri lyd og telefon henvises til side 23. For yderligere lydkonfigurationer henvises til side 46. 2: Installation af stativet på styret zūmo en inkluderer dele til to forskellige muligheder for installation på styret. Brugertilpassede stativer kan kræve yderligere hardware (www.ram-mount.com). zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 3

10 KOM GODT I GANG A) Sådan installeres U-bolten og bundpladen på styret: 1. Anbring U-bolten rundt om styret og skru enderne gennem bundpladen på styret. 2. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen. Overstram ikke. Bundplade på styr U-bolt B) Sådan installeres bundpladen på styret til koblingens/bremsens klemmebeslag: BEMÆRK: Både 1/4 standard og M6-bolte er inkluderet. Tilpas størrelsen på fabriksboltene på koblingens/bremsens klemmebeslag. 1. Fjern de to fabriksbolte på koblingens/bremsens klemmebeslag. 2. Skru de nye bolte gennem bundpladen på styret, mellemstykkerne og klemmebeslaget. 3. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen. Bundplade på styr Styr Koblingens/bremsens klemmebeslag Mellemstykker 4 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

11 3: Sæt bundpladen på zūmo-stativet 1. Skru de M4 x 40 mm fladhovedede bolte og møtrikker til at sætte bundpladen på zūmo-stativet. 2. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen. Gummihætte KOM GODT I GANG zūmo -stativ Bundplade zūmo stativ Gummihætte Mini-USBport Bundplade Strømstik Dobbelt sokkelarm Knap 4: Sæt pladen på bundpladen på styret 1. Kuglen på bundpladen på styret justeres med kuglen på bundpladeanordningen med den dobbelte sokkelarm. 2. Stram knappen let. 3. Justér for bedre visibilitet og funktion. 4. Stram knappen for at fastgøre stativet. Bundplade på styr zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 5

12 KOM GODT I GANG 5: Installation af zūmo en i stativet 1. Sæt strømkablet i zūmostativet. Stram skruerne på strømstikket for at få en bedre forseglning. 2. Drej stangen op. 3. Anbring zūmo-enheden i stativet og drej stangen ned. 4. Stram sikkerhedsskruen. zūmo stativ Stang Sikkerhedsskrue Strømkabel Om sikkerhedsskruens skruetrækker Sikkerhedsskruen bruges til bedre at fastgøre zūmo en til stativet. Du kan sætte skruetrækkeren i din nøglering, så du nemt kan komme til den. Skruetrækker til sikkerhedsskrue 6 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

13 Indstilling af zūmo For at tænde for zūmo-enheden, skal du trykke og holde skærmen for at indstille zūmo-enheden.. Følg instruktionerne på KOM GODT I GANG Indhentning af satellitter Gå uden for til et åbent område, ud af garager og væk fra høje bygninger. Tænd for zūmo en. Indhentning af satellitsignaler kan muligvis tage nogle få minutter. søjler indikerer GPS-satellitstyrken. Når søjlerne er grønne, har zūmo indhentet satellitsignaler og du kan begynde at navigere. Anvendelse af zūmo A Viser satellitstyrken. B Viser tilslutningsstatus for telefonen og headsettet. C Viser batteristatus. D Rør for at finde en destination. E Rør for at se kortet. F Rør for at åbne menuen Phone (Telefon) (når den er tilsluttet en mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi). G Rør for at se trafikhændelser (kræver antenne eller modtager og abonnement). A B C D F G H I H Rør for at åbne Media Player. Du kan lytte til MP3-filer og XM-radio (kræver antenne og abonnement). I Rør for justere zūmo ens indstillinger. E zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 7

14 KOM GODT I GANG Sådan finder du din destination Menuen Where to (Find) tilbyder adskillige forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter positioner. ➊ Rør Where to (Find). ➋ Vælg en kategori. ➌ Vælg en underkategori. ➍ Vælg en destination. ➎Rør Go (Kør). ➏Nyd turen! TIP: Rør og for at se flere valg. 8 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

15 KOM GODT I GANG Sådan følger du din rute Mens du rejser, guider zūmo dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningslinier øverst på siden Map (Kort). Hvis du afviger fra den originale rute, beregner zūmo ruten igen og giver nye retningsangivelser. Ruten er markeret med en lilla linie. Følg pilene, når du drejer. Et dambrætsflag markerer din destination. Sådan føjes et stop til din rute Du kan tilføje en standsning til din rute. zūmo giver dig retningslinier til stop-punktet og derefter til din endelige destination. 1. Når en rute er aktiv, rører du Menu på siden Map (Kort) og rør derefter Where to (Find). 2. Søg efter det ekstra stop. 3. Rør Go (Kør). 4. Rør Add as Via Point (Tilføj som mellemstation) for at tilføje dette stop før din destination. Rør Set as new Destination (Indstil som ny destination) for at gøre dette til din nye endelige destination. zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 9

16 KOM GODT I GANG Tilføjelse af en omvej Hvis en vej på din rute er lukket, kan du tage en omvej. 1. Når en rute er aktiv, rører du Menu. 2. Rør Detour (Omvej). Standsning af rute. 1. Når en rute er aktiv, rører du Menu. 2. Rør Stop. Valg af en bedre rut. Efterhånden som du nærmer dig din destination, evaluerer zūmo vejmulighederne for at finde en bedre rute. Hvis zūmo en finder en bedre rute, bliver eller vist i højre hjørne på kortet. Rør eller for at følge den bedre rute. Låsning af zūmo en 1. Rør > System > Garmin Lock. 2. Rør OK og indtast en firecifret PIN-kode. 3. Indtast den firecifrede PIN-kode igen. 4. Rør OK. 5. Kør til en sikkerhedsposition og rør Set (Indstil). Hver gang du tænder for zūmo en, skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode eller køre til sikkerhedspositionen. Hvad er en sikkerhedsposition? Du kan vælge en hvilken som helst position, som f.eks. dit hjem eller kontor til din sikkerhedsposition. Hvis du er ved din sikkerhedsposition, er det ikke nødvendigt at indtaste en PIN-kode. Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du køre til din sikkerhedsposition for at låse zūmo-enheden op. BEMÆRK: For at du kan låse zūmo-enheden op på din sikkerhedsposition, skal enheden have indhentet satellitsignaler. 10 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

17 WHERE TO (FIND) Menuen Where to (Find) indeholder adskillige forskellige kategorier, som du kan bruges til at søge efter placeringer. For at lære hvordan en nem søgning foretages, henvises der til side 8. ådan finder du en adresse 1. Rør Where to (Find) > Address (Adresse). 2. Vælg om nødvendigt et land, stat/ provins og by/postnummer. 3. Indtast adressenummer og rør Done (Færdig). 4. Skriv gadenavnet, til en liste med gader vises eller rør Done (OK). 5. Vælg om nødvendigt gaden og byen. 6. Vælg om nødvendigt adressen. Siden Go (Kør) bliver åbnet. 7. Rør Go (Kør) for at danne en rute til denne adresse. WHERE TO (FIND) TIP: Indtast ikke gadepræ- eller suffikset. Hvis du f.eks. vil finde North Main Street skal du indtaste Main, og for at finde Highway 7, skal du indtaste 7. Om postnumre Du kan søge efter et postnummer. Indtast postnummeret i stedet for bynavnet. Ikke al kortdata giver mulighed for søgning via postnummer. Vejkryds At finde et vejkryds er næsten ligesom at finde en adresse. Rør Intersection (Vejkryds), og indtast de to vejnavne. Indstillinger for siden Go (Kør) Rør et emne i listen med søgeresultater for at se siden Go (Kør). zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 11

18 WHERE TO (FIND) Rør Go (Kør) for at danne en rute drejningfor-drejning til denne position. Rør Show Map (Vis på kort) for at se denne position på kortet. Hvis GPS en er slukket, skal du røre Set Loc. (Angiv position) for at vælge denne som din nuværende position. Rør Save (Gem) for at gemme denne position som én af dine favoritter. se side 14. Hvis en mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi er tilsluttet, skal du røre for at ringe til denne position. Go Home (Kør hjem) Du kan indstille en hjemmeposition for det sted, som du oftest vender tilbage til. 1. Rør Where to (Find) > Go Home (Kør hjem). 2. Vælg en valgmulighed. Kører hjem Når du har indstillet din hjemmeposition, kan du til hver en tid lave en rute til den ved at røre Where to (Find) > Go Home (Kør hjem). Ændring af din hjemmeposition 1. Rør > User Data (Brugerdata) > Set Home Location (Indstil hjemmeposition). 2. Vælg Yes, enter my Address (Ja, indtast min adresse) eller Yes, use my current location (Ja, brug min aktuelle position). Sådan finder du interessepunkter 1. Rør Where to (Find) > Food, Hotels (Mad, hoteller). 2. Vælg en kategori og om nødvendigt en underkategori. (Rør pilene for at se flere kategorier). 3. Vælg en destination. 4. Rør Go (Kør). 12 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

19 Sådan finder du et sted ved at stave navnet Hvis du kender navnet på en position, som du leder efter, kan du stave til det ved hjælp af tastaturet på skærmen. Du kan også indtaste bogstaver, som findes i navnet for at indskrænke søgningen. 1. Rør Where to (Find) > Food, Hotels (Mad, hoteller). 2. Rør Spell Name (Stav navn). 3. Indtast bogstaverne i navnet ved hjælp af tastaturet på skærmen. Rør Done (OK). 4. Rør positionen, som du leder efter, og rør Go (Kør). WHERE TO (FIND) Brug af tastaturet på skærmen Når tastaturet på skærmen bliver vist, skal du røre og glide den gule kasse for at rulle gennem tegnene. Rør et tegn for at indtaste det. Rør for at slette det sidst indtastede tegn. Rør og hold for at slette hele indtastningen. Rør for at ændre tastaturets modus til at bruge diakritiske tegn eller specielle tegn. Rør for at indtaste tal. Se side 44 for at ændre tastaturdisplayet. zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 13

20 WHERE TO (FIND) Nyligt fundne positioner zūmo-enheden gemmer de sidste 50 af dine nylige fund i listen Recently Found (Nylige fund). De sidst viste positioner vises øverst på listen. Rør Where to (Find) > Recently Found (Nylige fund) for at se de nyligt fundne emner. Rør Save (Gem) > OK for at tilføje en nylig funden position til dine Favoritter. Rør Clear (Ryd) > Yes (Ja) for at slette alle positioner fra listen Recently Found (Nylige fund). BEMÆRK: Når du sletter nyligt fundne positioner, fjernes alle emner fra listen. Den faktiske position bliver ikke slettet fra enheden. Favorites (Favoritter) Du kan gemme op til 500 positioner i Favorites (Favoritter), så du hurtigt kan finde dem og danne ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favorites (Favoritter). Lagring af positioner, som du finder 1. Når du har fundet et sted, som du vil gemme, skal du røre Save (Gem). 2. Rør OK. Stedet bliver gemt i Favorites (Favoritter). Deling af positioner Del dine favoritter med andre zūmo-ejere. Du skal have sat et SD-kort i med ledig opbevaringsplads. 1. Rør Where to (Find) > Favorites (Favoritter). 2. Vælg positionen, som du ønsker at dele. 3. Rør Share (Del). 14 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

21 WHERE TO (FIND) 4. Bekræft, at den korrekte position er valgt og rør derefter Export (Eksport). 5. Rør OK. 6. Tag SD-kortet ud og sæt det i en anden zūmo. 7. En meddelelse bliver vist. Rør Yes (Ja) for at importere de delte positioner. 8. Rør Favorites (Favoritter) og rør derefter positionen, som du vil importere. Lagring af din aktuelle position På siden Map (Kort) skal du røre køretøjsikonet. Rør Yes (Ja) for at gemme din aktuelle position som en favorit. Redigering af gemte positioner 1. Rør Where to (Find) > Favorites (Favoritter). 2. Rør positionen, som du vil redigere. 3. Rør Edit (Rediger). 9. Rør Import (Importér) og rør derefter OK. 10. Rør Done (OK) for at gå tilbage til siden Menu. Find gemte positioner Rør Where to (Find) > Favorites (Favoritter). Positionerne bliver angivet ifølge afstand fra din aktuelle position. Rør Spell (Stav) for at indsnævre din søgning 4. Rør en knap for at redigere positionen: Rør Change Name (Skift navn). Indtast et nyt navn og rør OK. Rør Change Map Symbol (Skift kortsymbol). Rør et symbol. zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 15

22 WHERE TO (FIND) Rør Change Phone Number (Skift telefonnummer). Indtast et telefonnummer og rør OK. Rør Delete (Slet) for at fjerne dette emne. En liste med alle dine favoritter bliver vist. Klik på det emne, du ønsker at slette. Rør Delete (Slet) > Yes (Ja). Oprettelse af en gemt rute Brug zūmo en til at oprette og gemme ruter før din næste tur. Du kan gemme op til 50 ruter. 1. Rør Where to (Find) > Routes (Ruter) > New (Ny). 2. Rør Add New Start Point (Tilføj nyt startpunkt). 3. Find en position som dit startpunkt og rør Select (Vælg). 4. Rør Add New End Point (Tilføj nyt slutpunkt). 5. Find en position som dit slutpunkt og rør Select (Vælg). 6. Rør for at føje en anden position til din rute. TIP: Brug knappen Near (Nær) til at indsnævre din søgning, se side 19. Rør for at fjerne en position. 7. Rør Map (Kort) for at beregne din rute eller se den på kortet. 8. Rør Back (Tilbage) for at afslutte og gemme ruten. Redigering af gemte ruter 1. Rør Where to (Find) > Routes (Ruter). 2. Rør ruten, som du vil redigere. 3. Rør Edit (Rediger). 16 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

23 4. Rør en knap for at redigere positionen: Rør Change Name (Skift navn). Indtast et nyt navn og rør Done (OK). Rør Add/Remove Points (Tilføj/Fjern punkter) for at føje nye start-, stopeller slutpunkter til ruten. Rør Manual Reorder (Manuel omarrangering) for at skifte rækkefølgen på punkterne langs din rute. Rør Optimal Reorder (Optimal omarrangering) for automatisk at omarrangere punkterne i henhold til en afstand i en lige linie mellem dine startog slutpunkter. Rør Recalculate (Ny beregning) for at ændre ruteindstillingen til beregning ifølge hurtigere tid, kortere afstand eller direkte rute. Rør Delete (Slet) for at fjerne dette emne. En liste med alle dine ruter bliver vist. Klik på det emne, du ønsker at slette. Rør Delete (Slet) > Yes (Ja). BEMÆRK: Din ændringer bliver automatisk gemt, når du afslutter en hvilken som helst af siderne til redigering af ruten. WHERE TO (FIND) Deling af ruter Del dine gemte ruter med andre zūmo-ejere. Du skal have sat et SD-kort i med ledig opbevaringsplads. 1. Rør Where to (Find) > Routes (Ruter). 2. Vælg ruten, som du ønsker at dele. 3. Rør Share (Del). 4. Bekræft, at den korrekte rute er valgt og rør derefter Export (Eksport). 5. Rør OK. 6. Tag SD-kortet ud og sæt det i en anden zūmo. 7. En meddelelse bliver vist. Rør Yes (Ja) for at importere den delte rute. 8. Rør Favorites (Favoritter) og rør derefter ruten, som du vil importere. zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 17

24 WHERE TO (FIND) 9. Rør Import (Importér) og rør derefter OK. 10. Rør Done (OK) for at gå tilbage til siden Menu. For at se dine importerede ruter, skal du røre Where to (Find) > Routes (Ruter). BEMÆRK: Du kan også dele ruter ved at bruge Google Earth. Gå til Sådan finder du en position ved at bruge Map (Kort) Brug siden Browse Map (Gennemse kort) til se forskellige dele af kortet. Rør Where to (Find) > > Browse Map (Gennemse kort). Tips til Gennemsyn af kortet Rør kortet og træk for at se forskellige dele af kortet. Rør og for at zoome ind og ud. Rør et hvilket som helst objekt på kortet. En pil kommer frem, som peger på objektet, du valgte. Rør Back (Tilbage) for at gå tilbage til det foregående skærmbillede. Rør Save (Gem) for at gemme denne position til dine Favoritter. Rør Go (Kør) for at danne en rute drejning-for-drejning til denne position. Hvis GPS en er slukket, skal du røre Set Loc. (Inds. pos.) for at indstille pilepositionen som din aktuelle position. 18 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

25 WHERE TO (FIND) Indtastning af koordinater Hvis du kender de geografiske koordinater på din destination, kan du bruge din zūmo til at navigere til en hvilken som helst position ved at bruge dens breddegrader og længdegrader. Rør Where to (Find) > > Coordinates (Koordinater). Rør Format for at skifte koordinattype. Da forskellige kort og skemaer bruger forskellige positionsformater, kan du med zūmo en vælge det korrekte koordinatformat for den korttype, som du bruger. Rør Next (Næste) for flere indstillinger: Rør Go (Kør) for at danne en rute drejning-for-drejning til denne position. Rør Show Map (Vis på kort) for at se denne position på kortet. Rør Save (Gem) for at gemme denne position til dine Favoritter. Udvidelse af din søgning 1. Rør Where to (Find) > Near (Nær). 2. Vælg en valgmulighed: Where I Am Now (Hvor jeg er nu) søger efter steder nær din nuværende posiiton. A Different City (En anden by) searches near the city you specify. My Current Route (Min aktuelle rute) søger efter steder langs ruten, som du i øjeblikket navigerer. My Destination (Min destination) søger efter steder nær din aktuelle rutedestination. 3. Rør OK. BEMÆRK: zūmo en søger automatisk nær din aktuelle position. zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 19

26 BRUG AF HOVEDSIDERNE Siden Map (Kort) BRUG AF HOVEDSIDERNE På siden Menu skal du røre View map (Kort) for at åbne siden Map (Kort). køretøjsikonet viser din nuværende position. For at gemme din aktuelle position, skal du røre køretøjsikonet og derefter Yes (Ja). Rør tekstlinjen for at åbne siden Turn List (Drejliste). Rør for at zoome ud. Rør Menu for at vende tilbage til siden Menu. Rør Speed (Hastighed) for at åbne siden Trip Information (Turinformation). Siden Map (Kort) mens en rute navigeres Rør for at zoome ind. Rør Turn In (Drej om) for at åbne siden Next Turn (Næste drejning). Siden Trip Information (Turinformation) Siden Turn List (Drejliste) Siden Next Turn (Næste drejning) 20 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

27 Siden Trip Information (Turinformation) Siden Trip Information (Turinformation) viser din aktuelle hastighed og giver nyttige statistikker om din tur. For at se siden Trip Information (Turinformation) skal du røre Speed (Fart) på siden Map (Kort). Nulstilling af turinformation Hvis du ønsker nøjagtig turinformation, skal du nulstille turinformationen, før du starter på en tur. Hvis du ofte stopper, skal du lade zūmo-enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle forløbet tid under turen. Rør Reset > Trip Data (Nulstil > Turdata) for at nulstille triptælleren og tidsinformation. Rør Reset > Max Speed (Nulstil > Maksimumhastighed) for at nulstille den maksimale hastighed. Rør More (Mere) for at se total tid, tid i bevægelse og tid i stilstand. BRUG AF HOVEDSIDERNE Anvendelse af brændstofmåleren Brændstofmåleren er kun til motorcykelbrug. Du kan spore dit brændstofforbrug, når zūmo en er i motorcyklens stativ. Brændstofmåleren er kun så nødagtig, som dataet, du indtaster. 1. På siden Map (Kort) rører du Speed (Hastighed) for at åbne siden Trip Information (Turinformation). 2. Rør Reset (Nulstil) > Miles Per Tank (Mil/Kilometer pr. tank). 3. Indtast mængde og rør derefter Done (OK). 4. En meddelelse kommer frem, når du har 48,3 km (30 mil) tilbage. 5. På siden Map (Kort) rører du ikonet for at søge efter en nærliggende benzinstation. 6. For at nulstille brændstofmåleren, går du til siden Trip Information (Turinformation) og rører brændstofmåleren > Yes (Ja). zūmo 500/550 Betjeningsvejledning 21

28 BRUG AF HOVEDSIDERNE Siden Turn List (Drejliste) Når du navigerer en rute, viser siden Turn List (Drejliste) instruktioner drejning for drejning for hele ruten og afstanden mellem drejningerne. Rør den grønne tekstsøjle øverste på siden Map (Kort) for at åbne siden Turn List (Drejliste). Rør en drejning på listen for at se siden Next Turn (Næste drejning) for den drejning. Rør Show Map (Vis på kort) for at se hele ruten på kortet. Siden Next Turn (Næste drejning) Når du navigerer en rute, viser siden Next Turn (Næste drejning) drejningen på kortet og afstanden og resterende tid, før du når til drejningen. For at se en kommende drejning på kortet, rør Turn In (Drej om) på siden Map (Kort) eller rør en vilkårlig drejning fra siden Turn List (Drejliste). Rør og for at se andre drejninger på ruten. Når du er færdig med at se siden Next Turn (Næste drejning), rører du Back (Tilbage). 22 zūmo 500/550 Betjeningsvejledning

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Betjeningsvejledning zumo 500/550

Betjeningsvejledning zumo 500/550 Betjeningsvejledning zumo 500/550 den personlige motorcykelnavigator 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397.8200

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Betjeningsvejledning nüvi 300/350

Betjeningsvejledning nüvi 300/350 Betjeningsvejledning nüvi 300/350 personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

nüvi 465 brugervejledning

nüvi 465 brugervejledning nüvi 465 brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

Betjeningsvejledning. nüvi 610/660/670

Betjeningsvejledning. nüvi 610/660/670 Betjeningsvejledning nüvi 610/660/670 2006 Garmin Ltd. eller vores datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020 Fax

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

nüvi 1490TV brugervejledning

nüvi 1490TV brugervejledning nüvi 1490TV brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

dēzl 760 Brugervejledning

dēzl 760 Brugervejledning dēzl 760 Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01511-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brugervejledning August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere