Approach. G6 Brugervejledning. Januar _0A Trykt i Taiwan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan"

Transkript

1 Approach G6 Brugervejledning Januar _0A Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin-logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

3 Indholdsfortegnelse Sådan tænder du Approach... 1 Opladning af batteriet... 1 Registrering af din enhed... 1 Søgning efter baner... 1 Sådan finder du en bane i nærheden... 1 Sådan finder du en bane efter by... 1 Søgning efter en bane ved at stave navnet... 1 Om banevisning... 1 Sådan spiller du golf med Approach... 2 Kortfunktioner... 2 Scorekort... 2 Handicapscore... 3 Lagring af en position... 3 Afstandsmåling af et slag... 3 Appendiks...4 Vedligeholdelse af enheden... 4 Kalibrering af touchscreen... 4 Sletning af brugerdata... 4 Indstillinger... 4 Brug af clipsen... 4 Specifikationer... 4 Indeks...6 Indholdsfortegnelse i

4

5 Sådan tænder du Approach Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge dit sprog. BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk. 1 Hold nede for at tænde for din Approach. 2 Vælg dit sprog. 3 Gå ud og spil en runde golf (side 2). Opladning af batteriet ADVARSEL Dette produkt indeholder et litium-polymerbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre mini-usb-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. Enheden får strøm fra et indbygget litium-polymerbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. 1 Fjern vejrhætten À fra mini-usb-porten Á. Der vises en liste over de baner, der ligger tættest på. 2 Vælg en bane, du vil se. Du kan få vist alle huller på den valgte bane (side 1). Sådan finder du en bane efter by Vælg Gennemse > Stav bynavn. Indtast byens navn, og vælg. Vælg en by. Vælg en bane, du vil se. Du kan få vist alle huller på den valgte bane (side 1). Søgning efter en bane ved at stave navnet 1 Vælg Gennemse > Stav banes navn. 2 Indtast banens navn, og vælg. 3 Vælg en bane, du vil se. Du kan få vist alle huller på den valgte bane (side 1). Om banevisning Når finder en bane, giver Approach dig en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen (side 1) eller måle afstande (side 1). Hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid efter, at du har valgt et hul, starter en banesimulering (side 2). Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting Mens du gennemser en bane eller spiller et spil, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet. 1 Gå i gang med at spille et spil (side 2) eller med at vise en bane (side 1). 2 Træk med fingeren for at placere den røde målcirkel À Slut det lille stik på USB-kablet til mini-usb-porten. Slut det store stik på USB-kablet til AC-opladeren. Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt. Oplad enheden helt. Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca. 15 timer, før det skal genoplades. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http: / / my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Søgning efter baner Du kan bruge Approach til at søge efter en golfbane i nærheden, i en bestemt by eller ved at stave navnet. 1 Vælg Gennemse. 2 Vælg en funktion: Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er tættest på din aktuelle position (side 1). Vælg Stav bynavn for at søge efter baner i en bestemt by (side 1). Vælg Stav banes navn for at søge efter en bane ud fra navnet (side 1). Á er afstanden til midten af greenen fra målcirklen.  er afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du gennemser banen, er  afstanden fra tee'en til målcirklen. à er summen af de to afstande. 3 Vælg, om nødvendigt, for at zoome ind på målcirklen. 4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge for at vende tilbage til kortet over hullet. Visning af greenen Når du får vist en bane, eller mens et spil er i gang, kan du se nærmere på greenen og ændre flagplaceringen. 1 Gå i gang med at spille et spil (side 2) eller med at vise en bane (side 1). 2 Vælg GREEN for at zoome ind på greenen. 3 Træk i for at ændre flagplaceringen. Sådan finder du en bane i nærheden 1 Vælg Gennemse > Søg i nærheden. Sådan tænder du Approach 1

6 Tilstanden Gennemse Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul. Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid, efter du har valgt hullet. Baneopdateringer Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort. For at opdatere enheden skal du downloade den gratis CourseView-opdateringssoftware fra pointscorer for runden eller beholde den nuværende scoremetode. 4 Vælg SCORE for at vende tilbage til banekortet. Om scorekortet Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og handicap under en runde ved hjælp af scorekortet. Sådan spiller du golf med Approach 1 Vælg Spil. 2 Vælg en bane på listen. Kortfunktioner Kortet viser oplysninger om det hul, du aktuelt er i gang med at spille. Din position på banen vises med en golfbold. À Viser hulnummeret. Antallet af prikker angiver par. Á Viser afstanden til midten af greenen. Hvis du måler afstand (side 1), er dette tal den samlede afstand for de to etaper. BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner Approach afstanden til midten af greenen og ikke den faktiske flagplacering. Â Afslutter runden. Dette ikon vises kun ved første og sidste hul. Ved alle andre huller kan du få vist det forrige hul ved at vælge. Hold eller nede for at vælge et bestemt hul. Ã Flytter dig til det næste hul. Ä Viser layup-buer, der viser afstand til flag. Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der vises ingen buer for par 3. Scorekort Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du vælge scoremetoden (side 2). Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere. 1 Gå i gang med at spille en runde (side 2). 2 Vælg SCORE. 3 Vælg en funktion: Vælg navnet på en spiller for at redigere det. Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul. Vælg > Angiv spillere for at redigere spillerhandicap. Denne funktion bliver kun vist, hvis du har aktiveret handicapscore (side 3). Vælg > > Opsætning > Scorer > Metode for at ændre scoremetoden. Hvis de pointscorer, du allerede har indtastet for runden, ikke er kompatible med den nye scoremetode, spørger enheden dig, om du vil rydde alle À Á Â Ã Lokalt handicap Samlet score Faktisk antal slag for hullet Registreret antal slag for hullet Sådan ændrer du scoremetoden Du kan vælge mellem fire standardscoremetoder, når du spiller et spil. 1 Vælg Opsætning > Scorer > Metode. 2 Vælg en funktion: Vælg Stroke Play for 4-personers Regulation-score. Vælg Stableford (side 2). Vælg Match Play (side 2). Vælg Skins Game (side 2). 3 Vælg, om slag skal tælles for Match Play eller Skins Game. Om Match-score Når du vælger Match-scoremetoden (side 2), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder. BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt. Om Skins-score Når du vælger scoremetoden Skins (side 2), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er. Om Stableford-score Når du vælger Stableford-scoremetoden (side 2), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Approach tildeler point som angivet af United States Golf Association. BEMÆRK: Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag. 2 Sådan spiller du golf med Approach

7 Point Antal slag brugt i forhold til par 0 2 eller flere over 1 1 over 2 Par 3 1 under 4 2 under 5 3 under Visning af statistik for runde Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille. 1 Vælg SCORE >, mens et spil er i gang. 2 Vælg en funktion: For at få vist oplysninger for alle spillere skal du vælge Rundedetaljer. For at få vist flere oplysninger om en individuel spiller skal du vælge Rundedetaljer > > Spillerdetaljer, vælge navnet på spilleren og derefter vælge en statistik, du vil se. Om individuelle scorekort Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol. À Á Â Ã Ä Samlet score En under par To eller flere under par En over par To eller flere over par Sådan vises historik Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker. 1 Vælg Historik, og vælg en runde, du vil have vist. Enheden viser oplysninger om alle spillere. 2 Vælg en funktion. Vælg > Spillerdetaljer, og vælg navnet på en spiller for at få vist et individuelt scorekort for runden (side 3). Vælg > Banedetaljer for at se en liste for hvert hul og dets par. Vælg > Rediger scorekort for at justere individuelle oplysninger for runden, herunder de enkelte spilleres navne, scorer og handicap. Vælg > Slet scorekort for at slette scorekortet fra enhedens historik. Visning af scorekort og køllestatistik på en computer Du kan få vist alle Approach-scorekort og -køllestatistikker på din computer. 1 Slut enheden til din computer ved hjælp af mini-usb-kablet. Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows -computere og som en monteret disk på Mac computere. 2 Åbn Garmin Approach-drevet. 3 Vælg en funktion: Åbn Scorekort > ScorecardViewer.html for at se scorekort. Åbn Slaggennemsnit > ClubAverageViewer.html for at se køllestatistik. Handicapscore Du kan angive et handicap for hullet (side 3) og for hver enkelt spiller (side 3). Sådan aktiverer du handicapscore 1 Vælg Opsætning > Scorer > Handicap 2 Vælg Til. Angivelse af spillerhandicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (side 3). 1 Vælg SCORE > > Angiv spillere, mens et spil er i gang. 2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap for. 3 Vælg en funktion: Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score. Vælg Indeks\Slope-metode for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren. Indstilling af hul-handicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (side 3). Approach viser standardhandicap for hullet, hvis det er tilgængeligt. Hvis du vil ændre det, eller hvis det er forkert, kan du indstille hul-handicappet manuelt. 1 Vælg SCORE > > Skift handicap, mens et spil er i gang. 2 Indtast hul-handicappet. Lagring af en position Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle position eller Touch Targeting. BEMÆRK: Du kan rydde alle gemte positioner fra et hul ved at vælge > > Ryd positioner. 1 Vælg > Gem position, mens et spil er i gang. 2 Vælg en funktion: Vælg Brug aktuel position for at placere en markering ved din aktuelle position for hullet. Vælg Brug Touch Targeting for at vælge en position på kortet. Afstandsmåling af et slag 1 Hold MÅLING nede, når du har overstået et slag. 2 Vælg Start afstandsmåling. 3 Gå hen til bolden. Du behøver ikke at gå direkte hen til din bold for at få en præcis måling. Enheden måler afstand i lige linje fra dit startpunkt. Du kan vælge for at vende tilbage til kortet, mens målingen er i gang. 4 Vælg en funktion, når du når hen til din bold: Hvis du ikke vil gemme slaget, skal du vælge Nulstil. Sådan spiller du golf med Approach 3

8 Hvis du vil lægge slagafstanden til et køllegennemsnit, skal du vælge Føj til gennemsnit og derefter vælge den kølle, du brugte til slaget. Enheden lægger slagafstanden til tidligere gemte afstande for at beregne den gennemsnitlige slagafstand for køllen (side 4). Hvis du vil lægge slagafstanden til en kølle, men ikke til køllegennemsnittet, skal du vælge > Gem slag >, vælge navnet på en spiller og vælge en kølle for at lægge et slag til spillerens kølle. Enheden gemmer slaget individuelt, og slaget påvirker ikke gennemsnittet for køllen. Visning af slaggennemsnit Før du kan få vist slaggennemsnit, skal du måle dine slag og lægge slagene til dine køller (side 3). Du kan også tilføje, fjerne og omdøbe dine køller (side 4). 1 Vælg > > Slaggennemsnit. 2 Rul gennem listen for at se den gennemsnitlige slaglængde for hver af dine køller. Angivelse af køller Du kan tilføje, fjerne eller omdøbe dine køller. 1 Vælg Opsætning > Køller. 2 Vælg en funktion: Vælg Tilføj for at tilføje en kølle til den eksisterende liste. Vælg en kølle, og vælg Rediger navn for at omdøbe køllen. Vælg en kølle, og vælg Flyt op eller Flyt ned for at flytte køllen på listen. Vælg en kølle, og vælg Nulstil for at rydde slagdata for køllen. Vælg en kølle, og vælg Slet for at fjerne køllen fra listen. Appendiks Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. Rengøring af skærmen Til rengøring af skærmen skal du bruge en blød, ren, fnugfri klud og vand, isopropylalkohol eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af. Rengøring af enheden 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Brug af baggrundslys Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke på berøringsskærmen. BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen. Tryk på for at tænde baggrundslyset og justere lysstyrken. Du kan ændre timeout for baggrundslyset (side 4). Kalibrering af touchscreen Hvis din touchscreen ikke reagerer, som den skal, kan du kalibrere den. 1 Vælg Opsætning > Display > Kalibrer skærmen. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Sletning af brugerdata BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data. 1 Hold nede for at slukke for enheden. 2 Placer fingeren i øverste venstre hjørne af berøringsskærmen. 3 Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for enheden. 4 Vælg Ja. Indstillinger Du kan vælge Opsætning for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner. Scorer: Indstilling af scoremetode, angivelse af handicapscore side 3 og aktivering/deaktivering af statistiksporing. Køller: Tilføjelse, fjernelse og omdøbning af køller (side 4). Display: Ændring af timeout for baggrundslyset og ændring af baggrundsbillede. Skift til næste hul: Valg af automatisk eller manuelt skift til næste hul. Enhed for distance: Angivelse af, om afstand skal måles i yard eller meter. Sprog: Angivelse af dit sprog. Brug af clipsen Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen eller tasken. 1 Skub bunden af Approach ind i den nederste del af clipsen. BEMÆRK: Hvis du placerer enheden omvendt i clipsen, bliver den ikke låst på plads og kan nemt falde ud af clipsen. 2 Tryk toppen ind i den øverste del af clipsen, indtil den klikker på plads. 3 For at fjerne den, skal du trække den øverste clips opad, mens du trykker på enhedens bagside for at frigøre toppen. Skub derefter enheden ud af den nederste clips. Specifikationer Batteritype Batterilevetid Litium-polymer Op til 15 timer Arbejdstemperatur Fra -20 C til 60 C (-4 F til 140 F) 4 Appendiks

9 Temperatur ved opladning Fra 0 C til 45 C (32 F til 113 F) Vandtæthed IPX7 Appendiks 5

10 A afstand, måle 1 Indeks B baner lagring af positioner 3 søge efter i nærheden 1 søgning efter by 1 søgning efter navn 1 vise 1 batteri, oplade 1 brugerdata, slette 4 bælteclips 4 C clips 4 D displayindstillinger 4 E enhed indstillinger 4 registrering 1 vedligeholdelse 4 F flagplacering indstilling 1 vise 1 G green, vise 1 H handicapscore aktivere 3 hul 3 scorekort 2 spiller 3 historik 3 I indstillinger 4 K kalibrering af skærmen 4 kort opdateringer 2 symboler 2 køller redigere 4 slagafstand 3 slette 4 tilføje 4 vise statistik 3 visning af gennemsnit 4 L lagring af positioner 3 lysstyrke 4 M målinger indstillinger 4 slagafstand 3 N nulstilling af enheden 4 O opdateringer, banekort 2 R redigere navne på spillere 2 registrering af enheden 1 rengøring af enheden 4 rydde, historik 3 S score handicap 3 indstillinger 2 match 2 skins 2 Stableford 2 scorekort alle spillere 2 om individuelle 3 vise 3 simulering, hul 2 skærm kalibrering 4 lysstyrke 4 rengøring 4 slag lagring af afstand 3 måling af afstand 3 registrering af afstand 3 statistik aktuelle runde 3 vise på computer 3 6 Indeks

11

12 (0) / Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5 Alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone 3GS iphone 4 iphone 4s Bogen Skrevet til ios 5 iphone Bogen alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone Bogen alt det du kan med din

Læs mere