Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson 2013-2014"

Transkript

1 Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson BERETNING Folkeskoler laver kvalitetsrapporter. Ungdomsskolen laver i stedet denne BERETNING om sin virksomhed. Organisationen: Fritidsundervisning og Heltidsundervisning Ungdomsskolens fritidsundervisning er en enhed, der er organiseret decentralt og med stort lokalt ejerskab i de enkelte afdelinger. Der er Undervisning & Klub på skolerne i Nørre Snede, Ejstrupholm, Engesvang, Bording, Ikast (Østre Skole og IUC samt knallertværksted på Nordre Skole) samt på Præstelundsskolen i Brande. Disse klubber er forbeholdt ungdomsskolens elever. Der er desuden en åben klub rettet mod lidt ældre unge i Pakhuset, Brande, ligesom der er tiltag med seniorklubaftener i Bording og Engesvang. Ud over fritidsundervisningen har ungdomsskolen siden 2012 også en afdeling, der arbejder med Heltidsundervisning. Det er et tilbud til skoletrætte unge, som har brug for en anderledes skole, for at komme tilbage på sporet og komme tilbage til det almindelige uddannelsessystem. Heltidsundervisningen behandles for sig selv på side 6. Indhold: Organisation Side 1 Statistik 2 Undervisning 3 Rejser 4 Skolereform 4 Klubber 4 Fester 5 Medarbejdere Side Organisering&bestyrelse Heltidsundervisningen Ledelse/administration Ungdomsskolebusserne Synlighed & Kommunikation Nye tilbud

2 unge i slår alle tidligere rekorder Tabel 1 - Indmeldte i Ungdomsskolen Ikast-Brande Alder pr. 1. Tilmeldt Tilmeldt Tilmeldt Tilmeldt januar år & yngre Fremgang på 73 elever 14 år Fremgang på 3 elever 15 år Tilbagegang på 35 elever 16 år Tilbagegang på 7 elever 17 år Fremgang på 10 elever 18 år Tilbagegang på 10 elever 19 år og ældre Fremgang på 87 elever I alt Samlet fremgang på 121 elever Rekorden fra med 2128 deltagere i ungdomsskolen blev altså slået i er det højeste antal elever i ungdomsskolen nogensinde. Stor tak og roser til alle medarbejderne, som har været med til at nå dette mål. Sammenlignet med landets øvrige kommuner er tilslutningen i Ikast-Brande fortsat ganske enestående. I gruppen af kommuner med indbyggere er det gennemsnitlige elevtal i ungdomsskolerne 1415 cpr-elever. Med 2153 cpr-elever blandt kommunens ca indbyggere, ligger Ikast-Brande 50% over gennemsnittet. Tilmeldingsrekorden skyldes dog især fremgang blandt de alleryngste og de ældste over 18 år, mens vi står status quo med ungdomsskolelovens kernemålgruppe, aldersgruppen, de årige. Der findes i kommunen 2333 unge i aldersgruppen år. Af disse gik 1297 dvs. 56 % i ungdomsskolen i Det tal har tidligere været højere, men da vi med kommunesammenlægningen fik 7. klasserne (de 13 årige) med i ungdomsskolen, har det kostet nogle deltagere blandt 8. og især 9. klasse. Trods tiltag målrettet 9. kl. og ældre, må vi erkende, at vi ikke når den samme popularitet blandt 9. klasserne, når ungdomsskolen også rummer 7. klasse. Udviklingen i antallet af af 14-årige og 15-årige i tabel 1 fortæller, at der fortsat skal fokuseres på denne gruppe. I forhold til landsgennemsnittet på ca. 39 % af de årige ligger vi imidlertid stadig rigtig flot med 56 %. Hvis vi ser på de 44 % vi mangler at få i folden er en meget stor gruppe uden for folkeskolerne. Det er efterskoleelever, friskoleelever og elever på specialskoler, fx. idrætsklasserne på Sønderager. Med fremtidige idrætsklasser på Nordre Skole, vil vi måske bedre kunne servicere denne gruppe med tilbud, der kan passe til deres tid og behov. Tabel 3: Elever Drenge Piger i alt pr. afdeling Bording Brande Ejstrupholm Engesvang Ikast Nr. Snede Tabel 2 Tilmeldte fordelt efter bopæl Tilmeldte Tilmeldte Tilmeldte Brande Ejstrupholm Hampen Ikast Bording Engesvang Klovborg Nr. Snede Ikast-Brande i alt Udenfor kommunen I alt Tabel 3 beror på, at elever der modtager undervisning i den pågældende afdeling, er blevet registreret. Man kan således godt være med i flere afdelinger. Det er dog ikke i alle tilfælde at en elev, der deltager i flere afdelingers aktiviteter er blevet registreret flere steder. Har man et klubkort fra en afdeling, kan man komme i alle afdelingers klubber, men det er først ved deltagelse på et hold, at man registreres i afdelingen. Tabel 3 fortæller fx at der er mange drenge til computeraktiviteter og amerikansk fodbold i Bording!

3 Undervisningen Tabel 4 viser en fordeling af fagene på forskellige hovedområder. Det er en del af den officielle statistik, ungdomsskolen indsender til Danmarks Statistik. Af de 242 undervisningshold var knap halvdelen sæsonhold, der har kørt gennem hele sæsonen Boglige fag, humanistiske, Naturfag, sprog & lektiehjælp Kreative, musiske og håndværksmæssige fag fra midt i september til påske med en fast ugentlig mødeaften. Timemæssigt kan de sammenlignes med et valgfag i skolen. Der er tale om en meget bred vifte af fag, spændende fra det boglige til det kreative og manuelle område. Ofte er elevernes valg meget betonet af deres helt specielle faglige ønsker, men der arbejdes også med at sikre holdene et godt socialt miljø. De mange positive tilkendegivelser i evalueringsskemaerne efter sæsonen, og de mange forhåndstilmeldte på næste års fortsætterhold, vidner om, at der har været vellykket undervisning og samvær nærmest over hele linien. Mon ikke det lever op til mottoet: Ungdomsskolen er skyld i mange venskaber? Alle der har gennemført deres sæsonhold med 100 % fremmøde får en gave ved udstillingen og i fjor blev der også indført en 80%-gave for at holde motivationen oppe hos dem, der har haft en enkelt sygedag. 80%-gaven er en 1-dagstur til København, hvor de unge kan vælge mellem forskellige aktiviteter/oplevelser. 145 unge var i 2014 med på turen til København mod 119 i Eleverne i 7. klasse tager del i de fleste aktiviteter på fuldt blus, men der er lagt en begrænsning ind i forhold til at vælge fag i andre afdelinger ligesom, de ikke kan deltage i de store rejser. Til gengæld har 7. klasserne Jesperhustræf for sig selv, og det nyder de i høj grad. Ungebestyrelsen har udvidet 7. klassernes beføjelser, så de kan deltage på udflugter og visse rejser, der er knyttet til undervisningen. Det gælder fx kreativ syning med tur til modemessen i Bella, lystfiskerholdenes elever, der kan deltage i kano-fisketur i Sverige osv. Hold Hold-elever Timer IT & medier Samfund, kultur & menneske Sport&Friluftsliv Prøveforberedende undervisning Undervisning særligt tilrettelagt for indvandrere Knallertkørekort. Teori og kørsel Færdselsrelateret førstehjælp Heltidsundervisning Pædagogiske møder 56 I alt Ungdomsskolevirksomhed Eastside - travlhed i banken De nye hold; Talentholdet i samarbejde med Gymnasie og Handelseskole og Pigeværelset i samarbejde med UU, kom begge i gang. Talentholdet dog først efter vinterferien med få elever. Pigeværelset var godt besøgt og fortsætter i 14-15, mens Gymnasiets nye talentprojekt forventes at dække behovet på det område. Førstehjælp til kørekort til bil, traktor eller knallert omfatter nu 8 klokketimer. Bil-førstehjælp kører i sæsonen med et månedligt kursus i Brande og et-to i Ikast samt et årligt kursus i hhv. Nr. Snede, Ejstrupholm, Engesvang og Bording. Knallertkørekorthold har vi i Brande og Ikast, hvor ungdomsskolen har knallerter og kommunikationsudstyr. Uddannelsen er opgraderet til 30 lektioner og der er både teoriprøve og køreprøve, ligesom knallertkørerne får et førstehjælpskursus. Ud over sæsonhold, knallertkørekort og førstehjælp er der mange korte kurser i ungdomsskolen som Y2K-computerparty, udflugter, bolsjelørdag, konfirmationsfestforberedelse og Babysitterkursus. Man kan se mere om babysitterkurset og hyre en babysitter på der også er en af ungdomsskolens hjemmesider. 3

4 Rejser Boksetræning nu både i Ejstrupholm og Ikast At rejse og opleve er en vigtig del af unges udviklings- og dannelsesproces, og der er da også stor søgning til ungdomsskolens rejser. Der var i år 75 unge på skituren i Østrig og der var også hold i London, Paris, Prag og på flere mindre ture og udflugter til Sverige, Hamborg mm. New York-holdet har mødtes 20 aftener i sæsonen, hvor de har lært rigtig meget om New York og USA i det hele taget. De rejser i efterårsferien Turen kommer på programmet igen som et 2-årsprojekt med rejse i efterårsferien Så er der længere tid til at spare op. Eleverne på 2014-holdet har sammen med en forældregruppen lavet en lang række arrangementer, der har skaffet penge i kassen til billiggørelse af turen. Samtidig har det skabt et rigtig godt sammenhold. Det er vigtigt at nævne: Eleverne betaler selv deres rejse, kost, logi etc. Vi forhandler gerne for at få en god pris hos rejsebureauerne og vi forsøger at få friplads til lærerne, så eleverne ikke skal betale for dem. Ungdomsskolens udgifter er kun lærernes løn for at deltage som guider, instruktører osv. Folkeskolereform og Lov 409 Jesperhustræf for 7.kl. med 270 tilmeldte i 2014 Knallertkøreskolen udstedte 222 kørekort sidste år Lov 409 om lærernes arbejdstid har ikke direkte betydning for ungdomsskolen, fordi loven ikke gælder timelønnede. Alle ungdomsskolelærere er timelønnede. Vore afdelingsledere, som typisk er udlejet i 60 % af deres arbejdstid som lærere på den lokale skole oplever imidlertid en udfordring, idet de har 60 % mødetid og 60 % undervisning, men 100 % deltagelse i møder, hvilket ikke levner mange % til forberedelse. Det er et problem for alle deltidsansatte, så vi forventer at skolerne finder en bedre løsning på det. I folkeskolereformen står bla., at folkeskolerne skal samarbejde med foreninger, musikskoler og ungdomsskoler fx. om valgfag. Vi har valgt ikke at bruge vore ressourcer på at lave valgfag ude på de enkelte skoler i skoletiden. Vi vil have undervisning samme sted og samme tid, som der er åbent i vore klubber. Vi vil have bæredygtige ungemiljøer omkring klubberne om aftenen, og dertil hører undervisningsholdene. Vi er imidlertid åbne for at skolerne kan lade elever vælge blandt ungdomsskolens fag som skolevalgfag. Det bliver dog nok kun individuelle aftaler for skoletrætte elever i første omgang. I forbindelse med Åben Skole,www.ås.dk, skal vi arbejde på at lave nogle introforløb til 6. årgang. Klubber Birgit og sypigerne laver modeopvisning til udstillingen Selvforsvar for piger kører i Nr. Snede og Ikast 4 Ungdomsskolen har syv klubber; Bording, Brande (Præstelundsskolen), Ejstrupholm, Engesvang, Ikast (Østre skole og Kongehuset på IUC) samt i Nørre Snede. Dertil kommer Pakhuset i Brande, der henvender sig til aldersgruppen år. Engesvang har også lavet en klub for den aldersgruppe. De holder til i klublokalerne over kælderen. Ikast arbejder med at lave en seniorklub i Normalt har en klub åbent kl i peroden medio september til påske. Der er dog en del lokale variationer i åbningsdage og sæsonlængde. Klubberne fungerer som frikvartersområde for undervisningsholdene, men samtidig er det et møde og værested fra dem der ikke har undervisning den pågældende aften. De unge og medarbejderne laver jævnligt arrangementer, som er med til at gøre aftenerne afvekslende. Klubberne er lukkede. Det betyder at man skal være elev i ungdomsskolen og i besiddelse af et elevkort for at få adgang til klubben. Dog kan elever fra 9. kl. og opefter købe et elevkort for

5 30 kr. Det er imidlertid en ordning, der næsten ikke bliver brugt. Langt de fleste finder noget, de gerne vil gå til. Seniorklubberne i Pakhuset og Engesvang er åbne klubber. I efteråret 2013 lykkedes det at få valgt elevråd i alle klubberne, såkaldte klubråd. Alle klubrådene samledes en weekend på Harrild Naturskole, hvor de udviklede ideer til klubarbejdet og nedsatte et fælles elevråd, den såkaldte Junta, som siden mødtes 1. mandag i hver måned og udvekslede ideer mellem klubrådene. Fester, diskoteker og Eastside Roadshow Ungdomsskolen har gennem sæsonen afviklet 7 diskoteker i hhv. Ikast og Brande. Festerne er som andre arrangementer i ungdomsskolen røgfri og alkoholfri. Der bliver ved mistanke tjekket med alkoholmeter ved indgangen, men der er ikke mange, der går i fælden mere. De unge har indstillet sig på at alkohol ikke hører sammen med USK-festerne. Vi har arbejdet med forskellige ideer til at gøre diskotekerne mere tiltrækkende, og har arbejdet med begrebet SJOVfest. I det koncept er der afsat medarbejdere til at lave arrangementer, konkurrencer osv. forskellige steder i festomårdet aftenen igennem. Det ser ud til at virke. Deltagertallet til festerne stiger, stemningen er også god og hyggelig. Samtidig skal det siges at vi i erkendelse af at måske halvdelen af festernes deltagere går i 7. kl. har rykket festens åbningstid til , mod tidligere Den helt store fest er Eastside Roadshow var Las Vegasår, noget der indtræffer hvert tredie år, hvor Østre Skoles festsal er ombygget til et Mini-Las Vegas med spilleboder af forskellig slags, bank, sherif, bryllupskapel, fængsel, rodeotyr, spåkone, Pink Lady Bar og selvfølgelig også dansegulv og scene. Festens ide er, at unge laver fest for andre unge fx som optrædende på scenen med dans, starshow, publikumskonkurrencer eller band, mens andre er DJ, passer bar eller hjælper med alt det praktiske bag scenen og det er også unge der i Las Vegas-året bemander spillebuler, er bankfolk, sheriffer osv, osv. Eastsidefesten fyres af igen 6 dage senere, hvor det er næste års nye ungdomsskoleelever fra 6. klasse, der er målgruppen. Det er en fantastisk fest med fuld fart fra start til slut. USK-fest Spil på fransk - på franskholdet Fifa-spil er populært i klubberne Medarbejdere Der er ca. 200 ansatte i ungdomsskolen. Et fåtal er fastansatte i ledelse og administration. Langt de fleste er lærere og klubmedarbejdere. Lærerne udgør den største gruppe og det er en guldrandet skare af eksperter i præcis det, de unge gerne vil lære. Mens nogle er nyansatte har Birgit Skinnerup i år været ungdomsskolelærer i Ikast i ikke mindre end 50 år. Hun blev naturligvis fejret forud for sin sæson nr. 51, hvor hun ind til videre har gang i tre hold! Lærerne kan deres kram rent fagligt, og på undervisningsaftenerne får alle hold besøg af en læreruddannet USK-leder, der kan bistå i forhold til pædagogiske udfordringer og praktiske spørgsmål. I november var 40 medarbejdere sammen med på en kursusdag i Viborg Ungdomsskole, hvor man kunne vælge en lang række fordybelsesområder efter et spændende fælles foredrag af Ulrik Wilbek. Fotolokaler med atelier, mørkekammer - og photoshop! Mountainbikeholdet klar til den ugentlige tur 5

6 6 Organisering af ungeområdet er ikke længere et forsøg Forsøget Ny organisation af ungeområdet et femårigt projekt, sluttede i sommeren 2014 og byrådet sagde ja til at organiseringen af ungeområdet fortsætter som i forsøgsperioden. Der er en fælles bestyrelse for ungeområdet, hvor Erik Roed Jakobsen er formand. Der udskiftes i øjeblikket en del bestyrelsesmedlemmer, men bestyrelsen agter at holde nogle af sine møder ude i ungdomsskolens afdelinger for at få mere føling med aktiviteterne. Den nye bestyrelse skal præsenteres på Heltidsundervisningen Heltidsundervisningen har på flotteste vis levet op til sin berettigelse, idet det er lykkedes at skabe skoletilbud til udsatte unge, som ellers i stort omfang havde opgivet at gå i skole, at skabe nye muligheder og at de unge kom videre i deres uddannelsesforløb. Årsagen til at de unge kommer i skole skal finde flere steder, men den primære årsag er, at der er skabt en god relation mellem den unge, medarbejderne i Heltidsundervisningen og de andre unge på holdet. Samtidig oplevede de unge, at undervisningen blev planlagt ud fra deres forudsætninger og kombinationen mellem praktik og skolegang gav fornyet energi og så var det en ekstra gulerod, at der blev udbetalt praktikdusør. Undervisningen blev tilrettelagt ud fra primært dansk, matematik og engelsk, med henblik på at gøre det muligt for de unge, at arbejde frem mod eller aflægge folkeskolens afgangsprøve. Derudover blev der også lagt vægt på News, geografi og biologi, idet områderne dagligt blev taget op. Elevernes skolegang var fra kl , og som en del af skolegangen sørgede heltidsundervisningen for at de unge fik morgenmad. Mange af de unge var ikke vant til at spise morgenmad, og hvis de gjorde, så var det ofte hvidt brød eller sukkerholdige morgenmadsprodukter. Morgenmaden på HU består af havregryn eller cornflakes, rugbrød, ost, pålæg, mælk og frugt. Derudover blev de unge mod betaling tilbudt frokost, bestående af rugbrødsmadder, og selv om forældrene bedyrede at de unge ikke spiste rugbrød, blev der alligevel spist godt! Eleverne blev før jul invitereret med på en tredages tur til København og i slutningen af skolerået på en 5-dages tur til Rom. Skolerejserne blev finansieret af skolen og forældrenes andel var kostpenge og lommepenge. Mange af eleverne var ikke vant til at rejse og oplevede en helt ny hverdag og så, at de kunne klare udfordringerne med at finde rundt i en storby, begå sig på fremmedsprog og at kunne håndtere at være væk hjemmefra. Ved skoleårets start var der tilmeldt 3 elever til Heltidsundervisningen, hvoraf 2 var tilmeldt 9. kl. og 1 var tilmeldt 10. kl. Inden efterårsferien var der yderligere tilmeldt 4 elever (3 i 8. kl. og 1 i 9. kl.), men samtidig overgik 10.kl.-eleven til produktionsskole i en anden kommune pga. flytning. I perioden frem til jul blev yderligere 2 elever indmeldt(begge 8. kl.) og efter jul blev yderligere tilmeldt en 9. kl. elev og i maj endnu en 8. kl. elev. En af 9. kl. eleverne overgik i marts måned til et opholdssted. Tre elever gik op til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik og alle bestod. Den ene er i gang med en ungdomsuddannelse, en er i gang med 10. kl. og den sidste er i praktik i ungevejledningen. To elever fortsatte i 9. klasse på efterskole og fem af eleverne i 8. kl. fortsatte i 9. klasse i heltidsundervisningen. Alle de nævnte elever er i skrivende stund primo oktober 2014 fortsat i fuld gang med deres uddannelse/skolegang. Heltidsundervisningen har i de to år, de har eksisteret, haft til huse sammen med SPIT på Rolighedsvej 5 i Ikast. Bygningen overgik 1. august til andet formål, hvilket betød at Heltidsundervisningen fik mulighed for at benytte en anden villa på Kirkegade 20, Ikast. Bygningen har tidligere huset en SFO, men den var nødt til at flytte sammen med en anden afdeling for at optimere deres ressourcer. Det var heltidsundervisningens held, idet bygningen er fremragende til vores formål og med masser af plads og muligheder. Samtidig gav det Ungdomsrådet en mulighed for at få deres eget lokale, som ungdomsskolen låner en aften om ugen til opstart af en klub for 9. kl. og ældre. SPIT er flyttet i lejede lokaler på Strøget. Ledelse og administration På kontoret i Ikast ledes ungdomsskolen af Jørgen Donslund og sekretær Dorte Ilsø. Ungeleder Bent Kristensen har også kontor her, og løser ledelsesopgaver for ungdomsskolen og ikke mindst heltidsundervisningen, men arbejder også ofte på IUC. Her skal indskydes en særlig tak til Dorte Ilsø, der klarer logistikken omkring medarbejdernes møder, fester og fx Birgits Skinnerups jubilæum med en meget sikker hånd. Alle folkeskoler har en direkte kontakt til en af ungdomsskolens ledere, som informerer på skolen og hjælper eleverne med tilmeldinger og svarer på spørgsmål. Eli og Hulda klar til Eastside-festen. Hvorfor gå på pension, når man nyder sit arbejde? Den ledelsesstruktur har ufattelig stor betydning, når det gælder om at få de unge i tale. I Ikast dækker Jørgen

7 Donslund og Dorte Ilsø, Østre Skole. PM erne Søren Johnsson, Sine Ørts og Jeppe Hove Jacobsen tager sig af hhv. Hyldgårdsskolen, Vestre Skole og Nordre Skole. Eli Holm Nicolaisen er souchef i ungdomsskolen og afdelingsleder i Brande, hvor også Anders Schjermer Jacobsen er ansat som PM to aftener om ugen og Anette Andersen som sekretær en dag om ugen. Eli og Anders tager sig af tekniske problemer i hele ungdomsskolen, og er i det hele taget fremme i skoene, når det gælder udvikling. De øvrige afdelingsledere er uændret Søren Nørtoft Knudsen i Bording, Hulda Askjær i Ejstrupholm, Frank H. Sørensen i Engesvang og Camilla Clausen i Nr. Snede. I ca. 60 % af deres arbejdstid er de dog udlejet til den lokale folkeskole, hvor de er lærere. Frank har fællesansvar for klubber og fester. Der tænkes i generationsskifte i Brande, hvor Eli har rundet de 67 år, og også så småt i Ejstrupholm. På Hyldgårdsskolen har vi i år taget afsked Hans Peter Dahl Hansen, HP, der i en meget lang årrække har været ungdomsskolens mand på Hyldgård, ligesom han har været Actionman i ungdomsskolen, hvor han bl.a. havde faget Tør du, mange lystfiskerhold og alle de vildeste rejsehold. I de senere år har HP bl.a. været medarb.rep. i bestyrelsen, styret Eastsideshowet med sikker hånd og været USK-webmaster. Tak Ungdomsskolens superfisker, HP, er gået af. USK-Ledermødet i juni holdes traditionelt ved en put&take, hvor der til HP for det store engagement, du har lagt i ungdomsskolen. kæmpes om en vandrepokal fra kl. 5 til mødestart kl. 8. I Engesvangafdelingen har vi stadig Frank, men han har fået så meget HP vinder som regel, og så gør han også alle fiskene rene arbejde med politik, at han ikke mere er lærer på skolen. Han har og røger dem. Han vil også blive savnet pga. det sidste... således kun sit halvtidsjob i ungdomsskolen ved siden af politikken nu. Rasmus Pagter Conradsen er vores kandidat til at overtage Franks plads som Mr. Ungdomsskole i Engesvang, men det kræver, at vi får ham omplantet som lærer fra IUC til Engesvang Skole. Der holdes USK-ledermøder første torsdag i hver måned for alle ungdomsskolens ledere (inspektør, afd.ledere og PM er). Derudover holdes Ungeledermøder under Bent Kristensens ledelse for at koordinere ungearbejdet. Det er tredie torsdag i hver måned. I Ungeledermøder deltager foruden ungdomsskolegruppen, Henrik Thiesen afd.leder på IUC Busserne Ungdomsskolebusserne kører hver undervisningsaften på 6 Tegneundervisning ved Peter Lovdal er populært ruter som giver en rimelig geografisk dækning og sørger for transport både den ene og den anden vej. Det er altså ikke noget med at samle al undervisning i Ikast og Brande. Der kører busser i begge retninger både ved start og slut. Busserne kan også benyttes af andre passagerer og er gratis. Det er dejligt at kommunen prioriteter denne transport og giver de unge i de mindre samfund en langt større palet at vælge på. Synlighed og kommunikation Kommunikationen er et kapitel for sig; for 6-7 år siden blev der stadig sendt breve i stor stil, siden blev det , og så sms via administrationssystemet og i de seneste år er antallet af facebookgrupper relateret til ungdomsskolen nærmest eksploderet. Mange undervisningshold og alle klubber har nu deres egen FB-gruppe, hvor det meste af kommunikationen foregår. Ungdomsskolens hjemmeside bliver lagt om inden sæson og skal dels have et layoutløft, men ambitionen er især at hjemmesiden skal blive bedre integreret med både facebook og administrations- og tilmeldingssystemet. For ungdomsskolen er synlighed vigtig. Det gælder først og fremmest i forhold til de unge. Den vigtigste synlighed ligger i vores ledelsesstruktur; det betyder utrolig meget for rekrutteringen, at vi har en person på hver skole, som har ledelsesbeføjelser i ungdomsskolen og kan svare på stort set Fra elevrådets Klan-weekend i Harrild Naturskole 7

8 alt, hvad de unge vil vide. Men vi spiller på mange strenge, når det gælder synligheden: Det starter før man bliver gammel nok til ungdomsskolen, når vi deltager i forældremøder, laver tilbud i Aktiv sommer bl.a. med en meget populær tur til Djurs Sommerland, og 6. klasse bliver inviteret til fest i starten af februar, hvor de oplever ungdomsskole for fuld udblæsning. Den flotte kursusplan, Brochuren, med et væld af fotos af glade unge sendes ud i slutningen af august og fortæller, at det er nu, der skal meldes til. Plakater, roll-ups, klubkalenderopslag og snart infoskærme er med til at synliggøre os på skolerne og i klubberne. Den lokale presse har igen i år fundet gode historier i ungdomsskolen, og vi er glade for omtalen. Ungdomsskolen slutter sæsonen med en udstilling i sine afdelinger. Her vises elevernes produkter, der er optræden, smagsprøver og meget mere. Her kan både forældre, søskende, venner og vildt fremmede mennesker komme og se, hvad de unge har lavet og viser frem med stolthed. Elevbladet OTTOMAN er også med til at øge synligheden. I har vi haft nogle rutinerede elever i en lille gruppe i Ikast, med Laila Kempel som underviser. De har været redaktion, layoutere og i høj grad også journalister, og de har fået fire flotte numre af bladet på gaden med stor appel til den unge læsergruppe. De fleste afdelinger har været aktive med at producere stof til bladet, hvor også USK-inspektør-emeritus, Holger Laursen, fortæller om ungdomsskolens historie. Spændende nye tiltag Til slut vil jeg nævne nogle nyskabelser, som vi er i fuld gang med at præsentere for de unge: Sumowrestling? øverst; London by night Ny hjemmeside INFO-skærme med skiftende billeder og film skal øge synlighed og gennemslagskraft på skolerne Ny klub for 9. kl. og ældre på Kirkegade 20 i Ikast Oplevelses- og Idrætshold, der slutter med en tur til Actiontræf i Tjekkiet Lego-robot-hold er på vej flere steder i kommunen Tilbud til folkeskolerne om at lade enkeltelever tage obligatoriske valgfag i ungdomsskolen Lektiehjælp til elever på ungdomsuddannelser i Ejstrupholm Snus til Kina (både Tre af de 145 unge, der var i København på 80%-tur sprog og mad mm.) i Bording Bootcamp i Brande Elevrådssamarbejde via PdULS-video-skærme på skolerne Ikast d. 14. okt Jørgen Donslund Viceungeleder/ Ungdomsskoleinspektør Den gamle med skiskoleholdet i Østrig - en god oplevelse. 8 Rodeotyren til Eastside er et hit

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Vinter & forår 2013 HUSK! Vi skal have din tilmelding senest fredag den 14. december 2012 eller via hjemmesiden senest søndag den 16.

Vinter & forår 2013 HUSK! Vi skal have din tilmelding senest fredag den 14. december 2012 eller via hjemmesiden senest søndag den 16. Vinter & forår 2013 Vælg selv farve, smag og form på bolcher i Bolcheværkstedet. Færdselsrelateret førstehjælp kan redde liv, hvis uheldet er ude. HUSK! Vi skal have din tilmelding senest fredag den 14.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Aars skole, Kirkegade 4, 9600 Aars, lokale 50 Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00-21.00 Færdselsrelateret. Færdselsrelateret førstehjælp.

Aars skole, Kirkegade 4, 9600 Aars, lokale 50 Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00-21.00 Færdselsrelateret. Færdselsrelateret førstehjælp. Aalestrup den 15. nov. 2013 Hej Knallertelev Du har tilmeldt dig til knallertkørekort i Ungdomsskolen. For at få kørekortet udstedt skal du have deltaget og gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus,

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Teori Østermarkskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars, lokale 205 Tirsdag den 15. september kl. 17.00-21.00. Færdselsrelateret førstehjælp

Teori Østermarkskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars, lokale 205 Tirsdag den 15. september kl. 17.00-21.00. Færdselsrelateret førstehjælp Aalestrup den 31. august 2015 Hej Knallertelev Du har tilmeldt dig til knallertkørekort i Ungdomsskolen. For at få kørekortet udstedt skal du have deltaget og gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Om Assens Ungdomsskole

Om Assens Ungdomsskole Om Assens Ungdomsskole RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 2014-15 1. MÅLGRUPPEN Ungdomsskolens primære målgruppe omfatter: de unge fra de går i 7. klasse til de fylder 18 år. Ældre elevers deltagelse i aktiviteter

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ledelse af processer i

Ledelse af processer i Tilbagespil fra LU-kursusdag Ledelse af processer i Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed i fremtidens ungdomsskole LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca.

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Ungdomsskoletilbud. Fra 6. januar til 14. august 2014. www.ungdomsskolen.net Tlf. kl. 10-14 56204420

Ungdomsskoletilbud. Fra 6. januar til 14. august 2014. www.ungdomsskolen.net Tlf. kl. 10-14 56204420 Ungdomsskoletilbud Fra 6. januar til 14. august 2014 www.ungdomsskolen.net Tlf. kl. 10-14 56204420 Undervisningshold mandage Ung mad Periode: Mandage 6. januar-24. marts kl. 16:00-18:30 Underviser: Christina

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil.

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil. Til Rådets repræsentanter i politiet Samt kolleger i forebyggelsesafdelinger, som har kontakt med skolerne Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012 Februar 2012 Årsmøde og Politiseminar

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse.

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. 2012/13 Team10 Team10 2012 / 2013 Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. Jesper Toftebo Brønnum Mobil 3033 9902 jb@holbaek-realskolen.dk

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere