Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson 2013-2014"

Transkript

1 Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson BERETNING Folkeskoler laver kvalitetsrapporter. Ungdomsskolen laver i stedet denne BERETNING om sin virksomhed. Organisationen: Fritidsundervisning og Heltidsundervisning Ungdomsskolens fritidsundervisning er en enhed, der er organiseret decentralt og med stort lokalt ejerskab i de enkelte afdelinger. Der er Undervisning & Klub på skolerne i Nørre Snede, Ejstrupholm, Engesvang, Bording, Ikast (Østre Skole og IUC samt knallertværksted på Nordre Skole) samt på Præstelundsskolen i Brande. Disse klubber er forbeholdt ungdomsskolens elever. Der er desuden en åben klub rettet mod lidt ældre unge i Pakhuset, Brande, ligesom der er tiltag med seniorklubaftener i Bording og Engesvang. Ud over fritidsundervisningen har ungdomsskolen siden 2012 også en afdeling, der arbejder med Heltidsundervisning. Det er et tilbud til skoletrætte unge, som har brug for en anderledes skole, for at komme tilbage på sporet og komme tilbage til det almindelige uddannelsessystem. Heltidsundervisningen behandles for sig selv på side 6. Indhold: Organisation Side 1 Statistik 2 Undervisning 3 Rejser 4 Skolereform 4 Klubber 4 Fester 5 Medarbejdere Side Organisering&bestyrelse Heltidsundervisningen Ledelse/administration Ungdomsskolebusserne Synlighed & Kommunikation Nye tilbud

2 unge i slår alle tidligere rekorder Tabel 1 - Indmeldte i Ungdomsskolen Ikast-Brande Alder pr. 1. Tilmeldt Tilmeldt Tilmeldt Tilmeldt januar år & yngre Fremgang på 73 elever 14 år Fremgang på 3 elever 15 år Tilbagegang på 35 elever 16 år Tilbagegang på 7 elever 17 år Fremgang på 10 elever 18 år Tilbagegang på 10 elever 19 år og ældre Fremgang på 87 elever I alt Samlet fremgang på 121 elever Rekorden fra med 2128 deltagere i ungdomsskolen blev altså slået i er det højeste antal elever i ungdomsskolen nogensinde. Stor tak og roser til alle medarbejderne, som har været med til at nå dette mål. Sammenlignet med landets øvrige kommuner er tilslutningen i Ikast-Brande fortsat ganske enestående. I gruppen af kommuner med indbyggere er det gennemsnitlige elevtal i ungdomsskolerne 1415 cpr-elever. Med 2153 cpr-elever blandt kommunens ca indbyggere, ligger Ikast-Brande 50% over gennemsnittet. Tilmeldingsrekorden skyldes dog især fremgang blandt de alleryngste og de ældste over 18 år, mens vi står status quo med ungdomsskolelovens kernemålgruppe, aldersgruppen, de årige. Der findes i kommunen 2333 unge i aldersgruppen år. Af disse gik 1297 dvs. 56 % i ungdomsskolen i Det tal har tidligere været højere, men da vi med kommunesammenlægningen fik 7. klasserne (de 13 årige) med i ungdomsskolen, har det kostet nogle deltagere blandt 8. og især 9. klasse. Trods tiltag målrettet 9. kl. og ældre, må vi erkende, at vi ikke når den samme popularitet blandt 9. klasserne, når ungdomsskolen også rummer 7. klasse. Udviklingen i antallet af af 14-årige og 15-årige i tabel 1 fortæller, at der fortsat skal fokuseres på denne gruppe. I forhold til landsgennemsnittet på ca. 39 % af de årige ligger vi imidlertid stadig rigtig flot med 56 %. Hvis vi ser på de 44 % vi mangler at få i folden er en meget stor gruppe uden for folkeskolerne. Det er efterskoleelever, friskoleelever og elever på specialskoler, fx. idrætsklasserne på Sønderager. Med fremtidige idrætsklasser på Nordre Skole, vil vi måske bedre kunne servicere denne gruppe med tilbud, der kan passe til deres tid og behov. Tabel 3: Elever Drenge Piger i alt pr. afdeling Bording Brande Ejstrupholm Engesvang Ikast Nr. Snede Tabel 2 Tilmeldte fordelt efter bopæl Tilmeldte Tilmeldte Tilmeldte Brande Ejstrupholm Hampen Ikast Bording Engesvang Klovborg Nr. Snede Ikast-Brande i alt Udenfor kommunen I alt Tabel 3 beror på, at elever der modtager undervisning i den pågældende afdeling, er blevet registreret. Man kan således godt være med i flere afdelinger. Det er dog ikke i alle tilfælde at en elev, der deltager i flere afdelingers aktiviteter er blevet registreret flere steder. Har man et klubkort fra en afdeling, kan man komme i alle afdelingers klubber, men det er først ved deltagelse på et hold, at man registreres i afdelingen. Tabel 3 fortæller fx at der er mange drenge til computeraktiviteter og amerikansk fodbold i Bording!

3 Undervisningen Tabel 4 viser en fordeling af fagene på forskellige hovedområder. Det er en del af den officielle statistik, ungdomsskolen indsender til Danmarks Statistik. Af de 242 undervisningshold var knap halvdelen sæsonhold, der har kørt gennem hele sæsonen Boglige fag, humanistiske, Naturfag, sprog & lektiehjælp Kreative, musiske og håndværksmæssige fag fra midt i september til påske med en fast ugentlig mødeaften. Timemæssigt kan de sammenlignes med et valgfag i skolen. Der er tale om en meget bred vifte af fag, spændende fra det boglige til det kreative og manuelle område. Ofte er elevernes valg meget betonet af deres helt specielle faglige ønsker, men der arbejdes også med at sikre holdene et godt socialt miljø. De mange positive tilkendegivelser i evalueringsskemaerne efter sæsonen, og de mange forhåndstilmeldte på næste års fortsætterhold, vidner om, at der har været vellykket undervisning og samvær nærmest over hele linien. Mon ikke det lever op til mottoet: Ungdomsskolen er skyld i mange venskaber? Alle der har gennemført deres sæsonhold med 100 % fremmøde får en gave ved udstillingen og i fjor blev der også indført en 80%-gave for at holde motivationen oppe hos dem, der har haft en enkelt sygedag. 80%-gaven er en 1-dagstur til København, hvor de unge kan vælge mellem forskellige aktiviteter/oplevelser. 145 unge var i 2014 med på turen til København mod 119 i Eleverne i 7. klasse tager del i de fleste aktiviteter på fuldt blus, men der er lagt en begrænsning ind i forhold til at vælge fag i andre afdelinger ligesom, de ikke kan deltage i de store rejser. Til gengæld har 7. klasserne Jesperhustræf for sig selv, og det nyder de i høj grad. Ungebestyrelsen har udvidet 7. klassernes beføjelser, så de kan deltage på udflugter og visse rejser, der er knyttet til undervisningen. Det gælder fx kreativ syning med tur til modemessen i Bella, lystfiskerholdenes elever, der kan deltage i kano-fisketur i Sverige osv. Hold Hold-elever Timer IT & medier Samfund, kultur & menneske Sport&Friluftsliv Prøveforberedende undervisning Undervisning særligt tilrettelagt for indvandrere Knallertkørekort. Teori og kørsel Færdselsrelateret førstehjælp Heltidsundervisning Pædagogiske møder 56 I alt Ungdomsskolevirksomhed Eastside - travlhed i banken De nye hold; Talentholdet i samarbejde med Gymnasie og Handelseskole og Pigeværelset i samarbejde med UU, kom begge i gang. Talentholdet dog først efter vinterferien med få elever. Pigeværelset var godt besøgt og fortsætter i 14-15, mens Gymnasiets nye talentprojekt forventes at dække behovet på det område. Førstehjælp til kørekort til bil, traktor eller knallert omfatter nu 8 klokketimer. Bil-førstehjælp kører i sæsonen med et månedligt kursus i Brande og et-to i Ikast samt et årligt kursus i hhv. Nr. Snede, Ejstrupholm, Engesvang og Bording. Knallertkørekorthold har vi i Brande og Ikast, hvor ungdomsskolen har knallerter og kommunikationsudstyr. Uddannelsen er opgraderet til 30 lektioner og der er både teoriprøve og køreprøve, ligesom knallertkørerne får et førstehjælpskursus. Ud over sæsonhold, knallertkørekort og førstehjælp er der mange korte kurser i ungdomsskolen som Y2K-computerparty, udflugter, bolsjelørdag, konfirmationsfestforberedelse og Babysitterkursus. Man kan se mere om babysitterkurset og hyre en babysitter på der også er en af ungdomsskolens hjemmesider. 3

4 Rejser Boksetræning nu både i Ejstrupholm og Ikast At rejse og opleve er en vigtig del af unges udviklings- og dannelsesproces, og der er da også stor søgning til ungdomsskolens rejser. Der var i år 75 unge på skituren i Østrig og der var også hold i London, Paris, Prag og på flere mindre ture og udflugter til Sverige, Hamborg mm. New York-holdet har mødtes 20 aftener i sæsonen, hvor de har lært rigtig meget om New York og USA i det hele taget. De rejser i efterårsferien Turen kommer på programmet igen som et 2-årsprojekt med rejse i efterårsferien Så er der længere tid til at spare op. Eleverne på 2014-holdet har sammen med en forældregruppen lavet en lang række arrangementer, der har skaffet penge i kassen til billiggørelse af turen. Samtidig har det skabt et rigtig godt sammenhold. Det er vigtigt at nævne: Eleverne betaler selv deres rejse, kost, logi etc. Vi forhandler gerne for at få en god pris hos rejsebureauerne og vi forsøger at få friplads til lærerne, så eleverne ikke skal betale for dem. Ungdomsskolens udgifter er kun lærernes løn for at deltage som guider, instruktører osv. Folkeskolereform og Lov 409 Jesperhustræf for 7.kl. med 270 tilmeldte i 2014 Knallertkøreskolen udstedte 222 kørekort sidste år Lov 409 om lærernes arbejdstid har ikke direkte betydning for ungdomsskolen, fordi loven ikke gælder timelønnede. Alle ungdomsskolelærere er timelønnede. Vore afdelingsledere, som typisk er udlejet i 60 % af deres arbejdstid som lærere på den lokale skole oplever imidlertid en udfordring, idet de har 60 % mødetid og 60 % undervisning, men 100 % deltagelse i møder, hvilket ikke levner mange % til forberedelse. Det er et problem for alle deltidsansatte, så vi forventer at skolerne finder en bedre løsning på det. I folkeskolereformen står bla., at folkeskolerne skal samarbejde med foreninger, musikskoler og ungdomsskoler fx. om valgfag. Vi har valgt ikke at bruge vore ressourcer på at lave valgfag ude på de enkelte skoler i skoletiden. Vi vil have undervisning samme sted og samme tid, som der er åbent i vore klubber. Vi vil have bæredygtige ungemiljøer omkring klubberne om aftenen, og dertil hører undervisningsholdene. Vi er imidlertid åbne for at skolerne kan lade elever vælge blandt ungdomsskolens fag som skolevalgfag. Det bliver dog nok kun individuelle aftaler for skoletrætte elever i første omgang. I forbindelse med Åben Skole,www.ås.dk, skal vi arbejde på at lave nogle introforløb til 6. årgang. Klubber Birgit og sypigerne laver modeopvisning til udstillingen Selvforsvar for piger kører i Nr. Snede og Ikast 4 Ungdomsskolen har syv klubber; Bording, Brande (Præstelundsskolen), Ejstrupholm, Engesvang, Ikast (Østre skole og Kongehuset på IUC) samt i Nørre Snede. Dertil kommer Pakhuset i Brande, der henvender sig til aldersgruppen år. Engesvang har også lavet en klub for den aldersgruppe. De holder til i klublokalerne over kælderen. Ikast arbejder med at lave en seniorklub i Normalt har en klub åbent kl i peroden medio september til påske. Der er dog en del lokale variationer i åbningsdage og sæsonlængde. Klubberne fungerer som frikvartersområde for undervisningsholdene, men samtidig er det et møde og værested fra dem der ikke har undervisning den pågældende aften. De unge og medarbejderne laver jævnligt arrangementer, som er med til at gøre aftenerne afvekslende. Klubberne er lukkede. Det betyder at man skal være elev i ungdomsskolen og i besiddelse af et elevkort for at få adgang til klubben. Dog kan elever fra 9. kl. og opefter købe et elevkort for

5 30 kr. Det er imidlertid en ordning, der næsten ikke bliver brugt. Langt de fleste finder noget, de gerne vil gå til. Seniorklubberne i Pakhuset og Engesvang er åbne klubber. I efteråret 2013 lykkedes det at få valgt elevråd i alle klubberne, såkaldte klubråd. Alle klubrådene samledes en weekend på Harrild Naturskole, hvor de udviklede ideer til klubarbejdet og nedsatte et fælles elevråd, den såkaldte Junta, som siden mødtes 1. mandag i hver måned og udvekslede ideer mellem klubrådene. Fester, diskoteker og Eastside Roadshow Ungdomsskolen har gennem sæsonen afviklet 7 diskoteker i hhv. Ikast og Brande. Festerne er som andre arrangementer i ungdomsskolen røgfri og alkoholfri. Der bliver ved mistanke tjekket med alkoholmeter ved indgangen, men der er ikke mange, der går i fælden mere. De unge har indstillet sig på at alkohol ikke hører sammen med USK-festerne. Vi har arbejdet med forskellige ideer til at gøre diskotekerne mere tiltrækkende, og har arbejdet med begrebet SJOVfest. I det koncept er der afsat medarbejdere til at lave arrangementer, konkurrencer osv. forskellige steder i festomårdet aftenen igennem. Det ser ud til at virke. Deltagertallet til festerne stiger, stemningen er også god og hyggelig. Samtidig skal det siges at vi i erkendelse af at måske halvdelen af festernes deltagere går i 7. kl. har rykket festens åbningstid til , mod tidligere Den helt store fest er Eastside Roadshow var Las Vegasår, noget der indtræffer hvert tredie år, hvor Østre Skoles festsal er ombygget til et Mini-Las Vegas med spilleboder af forskellig slags, bank, sherif, bryllupskapel, fængsel, rodeotyr, spåkone, Pink Lady Bar og selvfølgelig også dansegulv og scene. Festens ide er, at unge laver fest for andre unge fx som optrædende på scenen med dans, starshow, publikumskonkurrencer eller band, mens andre er DJ, passer bar eller hjælper med alt det praktiske bag scenen og det er også unge der i Las Vegas-året bemander spillebuler, er bankfolk, sheriffer osv, osv. Eastsidefesten fyres af igen 6 dage senere, hvor det er næste års nye ungdomsskoleelever fra 6. klasse, der er målgruppen. Det er en fantastisk fest med fuld fart fra start til slut. USK-fest Spil på fransk - på franskholdet Fifa-spil er populært i klubberne Medarbejdere Der er ca. 200 ansatte i ungdomsskolen. Et fåtal er fastansatte i ledelse og administration. Langt de fleste er lærere og klubmedarbejdere. Lærerne udgør den største gruppe og det er en guldrandet skare af eksperter i præcis det, de unge gerne vil lære. Mens nogle er nyansatte har Birgit Skinnerup i år været ungdomsskolelærer i Ikast i ikke mindre end 50 år. Hun blev naturligvis fejret forud for sin sæson nr. 51, hvor hun ind til videre har gang i tre hold! Lærerne kan deres kram rent fagligt, og på undervisningsaftenerne får alle hold besøg af en læreruddannet USK-leder, der kan bistå i forhold til pædagogiske udfordringer og praktiske spørgsmål. I november var 40 medarbejdere sammen med på en kursusdag i Viborg Ungdomsskole, hvor man kunne vælge en lang række fordybelsesområder efter et spændende fælles foredrag af Ulrik Wilbek. Fotolokaler med atelier, mørkekammer - og photoshop! Mountainbikeholdet klar til den ugentlige tur 5

6 6 Organisering af ungeområdet er ikke længere et forsøg Forsøget Ny organisation af ungeområdet et femårigt projekt, sluttede i sommeren 2014 og byrådet sagde ja til at organiseringen af ungeområdet fortsætter som i forsøgsperioden. Der er en fælles bestyrelse for ungeområdet, hvor Erik Roed Jakobsen er formand. Der udskiftes i øjeblikket en del bestyrelsesmedlemmer, men bestyrelsen agter at holde nogle af sine møder ude i ungdomsskolens afdelinger for at få mere føling med aktiviteterne. Den nye bestyrelse skal præsenteres på Heltidsundervisningen Heltidsundervisningen har på flotteste vis levet op til sin berettigelse, idet det er lykkedes at skabe skoletilbud til udsatte unge, som ellers i stort omfang havde opgivet at gå i skole, at skabe nye muligheder og at de unge kom videre i deres uddannelsesforløb. Årsagen til at de unge kommer i skole skal finde flere steder, men den primære årsag er, at der er skabt en god relation mellem den unge, medarbejderne i Heltidsundervisningen og de andre unge på holdet. Samtidig oplevede de unge, at undervisningen blev planlagt ud fra deres forudsætninger og kombinationen mellem praktik og skolegang gav fornyet energi og så var det en ekstra gulerod, at der blev udbetalt praktikdusør. Undervisningen blev tilrettelagt ud fra primært dansk, matematik og engelsk, med henblik på at gøre det muligt for de unge, at arbejde frem mod eller aflægge folkeskolens afgangsprøve. Derudover blev der også lagt vægt på News, geografi og biologi, idet områderne dagligt blev taget op. Elevernes skolegang var fra kl , og som en del af skolegangen sørgede heltidsundervisningen for at de unge fik morgenmad. Mange af de unge var ikke vant til at spise morgenmad, og hvis de gjorde, så var det ofte hvidt brød eller sukkerholdige morgenmadsprodukter. Morgenmaden på HU består af havregryn eller cornflakes, rugbrød, ost, pålæg, mælk og frugt. Derudover blev de unge mod betaling tilbudt frokost, bestående af rugbrødsmadder, og selv om forældrene bedyrede at de unge ikke spiste rugbrød, blev der alligevel spist godt! Eleverne blev før jul invitereret med på en tredages tur til København og i slutningen af skolerået på en 5-dages tur til Rom. Skolerejserne blev finansieret af skolen og forældrenes andel var kostpenge og lommepenge. Mange af eleverne var ikke vant til at rejse og oplevede en helt ny hverdag og så, at de kunne klare udfordringerne med at finde rundt i en storby, begå sig på fremmedsprog og at kunne håndtere at være væk hjemmefra. Ved skoleårets start var der tilmeldt 3 elever til Heltidsundervisningen, hvoraf 2 var tilmeldt 9. kl. og 1 var tilmeldt 10. kl. Inden efterårsferien var der yderligere tilmeldt 4 elever (3 i 8. kl. og 1 i 9. kl.), men samtidig overgik 10.kl.-eleven til produktionsskole i en anden kommune pga. flytning. I perioden frem til jul blev yderligere 2 elever indmeldt(begge 8. kl.) og efter jul blev yderligere tilmeldt en 9. kl. elev og i maj endnu en 8. kl. elev. En af 9. kl. eleverne overgik i marts måned til et opholdssted. Tre elever gik op til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik og alle bestod. Den ene er i gang med en ungdomsuddannelse, en er i gang med 10. kl. og den sidste er i praktik i ungevejledningen. To elever fortsatte i 9. klasse på efterskole og fem af eleverne i 8. kl. fortsatte i 9. klasse i heltidsundervisningen. Alle de nævnte elever er i skrivende stund primo oktober 2014 fortsat i fuld gang med deres uddannelse/skolegang. Heltidsundervisningen har i de to år, de har eksisteret, haft til huse sammen med SPIT på Rolighedsvej 5 i Ikast. Bygningen overgik 1. august til andet formål, hvilket betød at Heltidsundervisningen fik mulighed for at benytte en anden villa på Kirkegade 20, Ikast. Bygningen har tidligere huset en SFO, men den var nødt til at flytte sammen med en anden afdeling for at optimere deres ressourcer. Det var heltidsundervisningens held, idet bygningen er fremragende til vores formål og med masser af plads og muligheder. Samtidig gav det Ungdomsrådet en mulighed for at få deres eget lokale, som ungdomsskolen låner en aften om ugen til opstart af en klub for 9. kl. og ældre. SPIT er flyttet i lejede lokaler på Strøget. Ledelse og administration På kontoret i Ikast ledes ungdomsskolen af Jørgen Donslund og sekretær Dorte Ilsø. Ungeleder Bent Kristensen har også kontor her, og løser ledelsesopgaver for ungdomsskolen og ikke mindst heltidsundervisningen, men arbejder også ofte på IUC. Her skal indskydes en særlig tak til Dorte Ilsø, der klarer logistikken omkring medarbejdernes møder, fester og fx Birgits Skinnerups jubilæum med en meget sikker hånd. Alle folkeskoler har en direkte kontakt til en af ungdomsskolens ledere, som informerer på skolen og hjælper eleverne med tilmeldinger og svarer på spørgsmål. Eli og Hulda klar til Eastside-festen. Hvorfor gå på pension, når man nyder sit arbejde? Den ledelsesstruktur har ufattelig stor betydning, når det gælder om at få de unge i tale. I Ikast dækker Jørgen

7 Donslund og Dorte Ilsø, Østre Skole. PM erne Søren Johnsson, Sine Ørts og Jeppe Hove Jacobsen tager sig af hhv. Hyldgårdsskolen, Vestre Skole og Nordre Skole. Eli Holm Nicolaisen er souchef i ungdomsskolen og afdelingsleder i Brande, hvor også Anders Schjermer Jacobsen er ansat som PM to aftener om ugen og Anette Andersen som sekretær en dag om ugen. Eli og Anders tager sig af tekniske problemer i hele ungdomsskolen, og er i det hele taget fremme i skoene, når det gælder udvikling. De øvrige afdelingsledere er uændret Søren Nørtoft Knudsen i Bording, Hulda Askjær i Ejstrupholm, Frank H. Sørensen i Engesvang og Camilla Clausen i Nr. Snede. I ca. 60 % af deres arbejdstid er de dog udlejet til den lokale folkeskole, hvor de er lærere. Frank har fællesansvar for klubber og fester. Der tænkes i generationsskifte i Brande, hvor Eli har rundet de 67 år, og også så småt i Ejstrupholm. På Hyldgårdsskolen har vi i år taget afsked Hans Peter Dahl Hansen, HP, der i en meget lang årrække har været ungdomsskolens mand på Hyldgård, ligesom han har været Actionman i ungdomsskolen, hvor han bl.a. havde faget Tør du, mange lystfiskerhold og alle de vildeste rejsehold. I de senere år har HP bl.a. været medarb.rep. i bestyrelsen, styret Eastsideshowet med sikker hånd og været USK-webmaster. Tak Ungdomsskolens superfisker, HP, er gået af. USK-Ledermødet i juni holdes traditionelt ved en put&take, hvor der til HP for det store engagement, du har lagt i ungdomsskolen. kæmpes om en vandrepokal fra kl. 5 til mødestart kl. 8. I Engesvangafdelingen har vi stadig Frank, men han har fået så meget HP vinder som regel, og så gør han også alle fiskene rene arbejde med politik, at han ikke mere er lærer på skolen. Han har og røger dem. Han vil også blive savnet pga. det sidste... således kun sit halvtidsjob i ungdomsskolen ved siden af politikken nu. Rasmus Pagter Conradsen er vores kandidat til at overtage Franks plads som Mr. Ungdomsskole i Engesvang, men det kræver, at vi får ham omplantet som lærer fra IUC til Engesvang Skole. Der holdes USK-ledermøder første torsdag i hver måned for alle ungdomsskolens ledere (inspektør, afd.ledere og PM er). Derudover holdes Ungeledermøder under Bent Kristensens ledelse for at koordinere ungearbejdet. Det er tredie torsdag i hver måned. I Ungeledermøder deltager foruden ungdomsskolegruppen, Henrik Thiesen afd.leder på IUC Busserne Ungdomsskolebusserne kører hver undervisningsaften på 6 Tegneundervisning ved Peter Lovdal er populært ruter som giver en rimelig geografisk dækning og sørger for transport både den ene og den anden vej. Det er altså ikke noget med at samle al undervisning i Ikast og Brande. Der kører busser i begge retninger både ved start og slut. Busserne kan også benyttes af andre passagerer og er gratis. Det er dejligt at kommunen prioriteter denne transport og giver de unge i de mindre samfund en langt større palet at vælge på. Synlighed og kommunikation Kommunikationen er et kapitel for sig; for 6-7 år siden blev der stadig sendt breve i stor stil, siden blev det , og så sms via administrationssystemet og i de seneste år er antallet af facebookgrupper relateret til ungdomsskolen nærmest eksploderet. Mange undervisningshold og alle klubber har nu deres egen FB-gruppe, hvor det meste af kommunikationen foregår. Ungdomsskolens hjemmeside bliver lagt om inden sæson og skal dels have et layoutløft, men ambitionen er især at hjemmesiden skal blive bedre integreret med både facebook og administrations- og tilmeldingssystemet. For ungdomsskolen er synlighed vigtig. Det gælder først og fremmest i forhold til de unge. Den vigtigste synlighed ligger i vores ledelsesstruktur; det betyder utrolig meget for rekrutteringen, at vi har en person på hver skole, som har ledelsesbeføjelser i ungdomsskolen og kan svare på stort set Fra elevrådets Klan-weekend i Harrild Naturskole 7

8 alt, hvad de unge vil vide. Men vi spiller på mange strenge, når det gælder synligheden: Det starter før man bliver gammel nok til ungdomsskolen, når vi deltager i forældremøder, laver tilbud i Aktiv sommer bl.a. med en meget populær tur til Djurs Sommerland, og 6. klasse bliver inviteret til fest i starten af februar, hvor de oplever ungdomsskole for fuld udblæsning. Den flotte kursusplan, Brochuren, med et væld af fotos af glade unge sendes ud i slutningen af august og fortæller, at det er nu, der skal meldes til. Plakater, roll-ups, klubkalenderopslag og snart infoskærme er med til at synliggøre os på skolerne og i klubberne. Den lokale presse har igen i år fundet gode historier i ungdomsskolen, og vi er glade for omtalen. Ungdomsskolen slutter sæsonen med en udstilling i sine afdelinger. Her vises elevernes produkter, der er optræden, smagsprøver og meget mere. Her kan både forældre, søskende, venner og vildt fremmede mennesker komme og se, hvad de unge har lavet og viser frem med stolthed. Elevbladet OTTOMAN er også med til at øge synligheden. I har vi haft nogle rutinerede elever i en lille gruppe i Ikast, med Laila Kempel som underviser. De har været redaktion, layoutere og i høj grad også journalister, og de har fået fire flotte numre af bladet på gaden med stor appel til den unge læsergruppe. De fleste afdelinger har været aktive med at producere stof til bladet, hvor også USK-inspektør-emeritus, Holger Laursen, fortæller om ungdomsskolens historie. Spændende nye tiltag Til slut vil jeg nævne nogle nyskabelser, som vi er i fuld gang med at præsentere for de unge: Sumowrestling? øverst; London by night Ny hjemmeside INFO-skærme med skiftende billeder og film skal øge synlighed og gennemslagskraft på skolerne Ny klub for 9. kl. og ældre på Kirkegade 20 i Ikast Oplevelses- og Idrætshold, der slutter med en tur til Actiontræf i Tjekkiet Lego-robot-hold er på vej flere steder i kommunen Tilbud til folkeskolerne om at lade enkeltelever tage obligatoriske valgfag i ungdomsskolen Lektiehjælp til elever på ungdomsuddannelser i Ejstrupholm Snus til Kina (både Tre af de 145 unge, der var i København på 80%-tur sprog og mad mm.) i Bording Bootcamp i Brande Elevrådssamarbejde via PdULS-video-skærme på skolerne Ikast d. 14. okt Jørgen Donslund Viceungeleder/ Ungdomsskoleinspektør Den gamle med skiskoleholdet i Østrig - en god oplevelse. 8 Rodeotyren til Eastside er et hit

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

MIDDELFART PROGRAM 2009/2010 UNGDOMSSKOLE

MIDDELFART PROGRAM 2009/2010 UNGDOMSSKOLE MIDDELFART PROGRAM 2009/2010 UNGDOMSSKOLE Velkommen Ungdomsskolen en oplevelse for livet Velkommen til masser af spændende tilbud i Ungdomsskolen. Igen i denne sæson er der mulighed for at spille musical,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

MIDDELFART UNGDOMSSKOLE

MIDDELFART UNGDOMSSKOLE MIDDELFART UNGDOMSSKOLE PROGRAM 08/09 Velkommen Ungdomsskolen en oplevelse for livet Velkommen til masser af spændende tilbud i Ungdomsskolen. Igen i denne sæson er der mulighed for at spille musical,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud Ungdomsskolen og radikaliseringen - indbydelse til forårskonference midt i bladet # MARTS 2015 [ ] EGU forandrer de unge 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder

Læs mere