Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson 2013-2014"

Transkript

1 Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson BERETNING Folkeskoler laver kvalitetsrapporter. Ungdomsskolen laver i stedet denne BERETNING om sin virksomhed. Organisationen: Fritidsundervisning og Heltidsundervisning Ungdomsskolens fritidsundervisning er en enhed, der er organiseret decentralt og med stort lokalt ejerskab i de enkelte afdelinger. Der er Undervisning & Klub på skolerne i Nørre Snede, Ejstrupholm, Engesvang, Bording, Ikast (Østre Skole og IUC samt knallertværksted på Nordre Skole) samt på Præstelundsskolen i Brande. Disse klubber er forbeholdt ungdomsskolens elever. Der er desuden en åben klub rettet mod lidt ældre unge i Pakhuset, Brande, ligesom der er tiltag med seniorklubaftener i Bording og Engesvang. Ud over fritidsundervisningen har ungdomsskolen siden 2012 også en afdeling, der arbejder med Heltidsundervisning. Det er et tilbud til skoletrætte unge, som har brug for en anderledes skole, for at komme tilbage på sporet og komme tilbage til det almindelige uddannelsessystem. Heltidsundervisningen behandles for sig selv på side 6. Indhold: Organisation Side 1 Statistik 2 Undervisning 3 Rejser 4 Skolereform 4 Klubber 4 Fester 5 Medarbejdere Side Organisering&bestyrelse Heltidsundervisningen Ledelse/administration Ungdomsskolebusserne Synlighed & Kommunikation Nye tilbud

2 unge i slår alle tidligere rekorder Tabel 1 - Indmeldte i Ungdomsskolen Ikast-Brande Alder pr. 1. Tilmeldt Tilmeldt Tilmeldt Tilmeldt januar år & yngre Fremgang på 73 elever 14 år Fremgang på 3 elever 15 år Tilbagegang på 35 elever 16 år Tilbagegang på 7 elever 17 år Fremgang på 10 elever 18 år Tilbagegang på 10 elever 19 år og ældre Fremgang på 87 elever I alt Samlet fremgang på 121 elever Rekorden fra med 2128 deltagere i ungdomsskolen blev altså slået i er det højeste antal elever i ungdomsskolen nogensinde. Stor tak og roser til alle medarbejderne, som har været med til at nå dette mål. Sammenlignet med landets øvrige kommuner er tilslutningen i Ikast-Brande fortsat ganske enestående. I gruppen af kommuner med indbyggere er det gennemsnitlige elevtal i ungdomsskolerne 1415 cpr-elever. Med 2153 cpr-elever blandt kommunens ca indbyggere, ligger Ikast-Brande 50% over gennemsnittet. Tilmeldingsrekorden skyldes dog især fremgang blandt de alleryngste og de ældste over 18 år, mens vi står status quo med ungdomsskolelovens kernemålgruppe, aldersgruppen, de årige. Der findes i kommunen 2333 unge i aldersgruppen år. Af disse gik 1297 dvs. 56 % i ungdomsskolen i Det tal har tidligere været højere, men da vi med kommunesammenlægningen fik 7. klasserne (de 13 årige) med i ungdomsskolen, har det kostet nogle deltagere blandt 8. og især 9. klasse. Trods tiltag målrettet 9. kl. og ældre, må vi erkende, at vi ikke når den samme popularitet blandt 9. klasserne, når ungdomsskolen også rummer 7. klasse. Udviklingen i antallet af af 14-årige og 15-årige i tabel 1 fortæller, at der fortsat skal fokuseres på denne gruppe. I forhold til landsgennemsnittet på ca. 39 % af de årige ligger vi imidlertid stadig rigtig flot med 56 %. Hvis vi ser på de 44 % vi mangler at få i folden er en meget stor gruppe uden for folkeskolerne. Det er efterskoleelever, friskoleelever og elever på specialskoler, fx. idrætsklasserne på Sønderager. Med fremtidige idrætsklasser på Nordre Skole, vil vi måske bedre kunne servicere denne gruppe med tilbud, der kan passe til deres tid og behov. Tabel 3: Elever Drenge Piger i alt pr. afdeling Bording Brande Ejstrupholm Engesvang Ikast Nr. Snede Tabel 2 Tilmeldte fordelt efter bopæl Tilmeldte Tilmeldte Tilmeldte Brande Ejstrupholm Hampen Ikast Bording Engesvang Klovborg Nr. Snede Ikast-Brande i alt Udenfor kommunen I alt Tabel 3 beror på, at elever der modtager undervisning i den pågældende afdeling, er blevet registreret. Man kan således godt være med i flere afdelinger. Det er dog ikke i alle tilfælde at en elev, der deltager i flere afdelingers aktiviteter er blevet registreret flere steder. Har man et klubkort fra en afdeling, kan man komme i alle afdelingers klubber, men det er først ved deltagelse på et hold, at man registreres i afdelingen. Tabel 3 fortæller fx at der er mange drenge til computeraktiviteter og amerikansk fodbold i Bording!

3 Undervisningen Tabel 4 viser en fordeling af fagene på forskellige hovedområder. Det er en del af den officielle statistik, ungdomsskolen indsender til Danmarks Statistik. Af de 242 undervisningshold var knap halvdelen sæsonhold, der har kørt gennem hele sæsonen Boglige fag, humanistiske, Naturfag, sprog & lektiehjælp Kreative, musiske og håndværksmæssige fag fra midt i september til påske med en fast ugentlig mødeaften. Timemæssigt kan de sammenlignes med et valgfag i skolen. Der er tale om en meget bred vifte af fag, spændende fra det boglige til det kreative og manuelle område. Ofte er elevernes valg meget betonet af deres helt specielle faglige ønsker, men der arbejdes også med at sikre holdene et godt socialt miljø. De mange positive tilkendegivelser i evalueringsskemaerne efter sæsonen, og de mange forhåndstilmeldte på næste års fortsætterhold, vidner om, at der har været vellykket undervisning og samvær nærmest over hele linien. Mon ikke det lever op til mottoet: Ungdomsskolen er skyld i mange venskaber? Alle der har gennemført deres sæsonhold med 100 % fremmøde får en gave ved udstillingen og i fjor blev der også indført en 80%-gave for at holde motivationen oppe hos dem, der har haft en enkelt sygedag. 80%-gaven er en 1-dagstur til København, hvor de unge kan vælge mellem forskellige aktiviteter/oplevelser. 145 unge var i 2014 med på turen til København mod 119 i Eleverne i 7. klasse tager del i de fleste aktiviteter på fuldt blus, men der er lagt en begrænsning ind i forhold til at vælge fag i andre afdelinger ligesom, de ikke kan deltage i de store rejser. Til gengæld har 7. klasserne Jesperhustræf for sig selv, og det nyder de i høj grad. Ungebestyrelsen har udvidet 7. klassernes beføjelser, så de kan deltage på udflugter og visse rejser, der er knyttet til undervisningen. Det gælder fx kreativ syning med tur til modemessen i Bella, lystfiskerholdenes elever, der kan deltage i kano-fisketur i Sverige osv. Hold Hold-elever Timer IT & medier Samfund, kultur & menneske Sport&Friluftsliv Prøveforberedende undervisning Undervisning særligt tilrettelagt for indvandrere Knallertkørekort. Teori og kørsel Færdselsrelateret førstehjælp Heltidsundervisning Pædagogiske møder 56 I alt Ungdomsskolevirksomhed Eastside - travlhed i banken De nye hold; Talentholdet i samarbejde med Gymnasie og Handelseskole og Pigeværelset i samarbejde med UU, kom begge i gang. Talentholdet dog først efter vinterferien med få elever. Pigeværelset var godt besøgt og fortsætter i 14-15, mens Gymnasiets nye talentprojekt forventes at dække behovet på det område. Førstehjælp til kørekort til bil, traktor eller knallert omfatter nu 8 klokketimer. Bil-førstehjælp kører i sæsonen med et månedligt kursus i Brande og et-to i Ikast samt et årligt kursus i hhv. Nr. Snede, Ejstrupholm, Engesvang og Bording. Knallertkørekorthold har vi i Brande og Ikast, hvor ungdomsskolen har knallerter og kommunikationsudstyr. Uddannelsen er opgraderet til 30 lektioner og der er både teoriprøve og køreprøve, ligesom knallertkørerne får et førstehjælpskursus. Ud over sæsonhold, knallertkørekort og førstehjælp er der mange korte kurser i ungdomsskolen som Y2K-computerparty, udflugter, bolsjelørdag, konfirmationsfestforberedelse og Babysitterkursus. Man kan se mere om babysitterkurset og hyre en babysitter på der også er en af ungdomsskolens hjemmesider. 3

4 Rejser Boksetræning nu både i Ejstrupholm og Ikast At rejse og opleve er en vigtig del af unges udviklings- og dannelsesproces, og der er da også stor søgning til ungdomsskolens rejser. Der var i år 75 unge på skituren i Østrig og der var også hold i London, Paris, Prag og på flere mindre ture og udflugter til Sverige, Hamborg mm. New York-holdet har mødtes 20 aftener i sæsonen, hvor de har lært rigtig meget om New York og USA i det hele taget. De rejser i efterårsferien Turen kommer på programmet igen som et 2-årsprojekt med rejse i efterårsferien Så er der længere tid til at spare op. Eleverne på 2014-holdet har sammen med en forældregruppen lavet en lang række arrangementer, der har skaffet penge i kassen til billiggørelse af turen. Samtidig har det skabt et rigtig godt sammenhold. Det er vigtigt at nævne: Eleverne betaler selv deres rejse, kost, logi etc. Vi forhandler gerne for at få en god pris hos rejsebureauerne og vi forsøger at få friplads til lærerne, så eleverne ikke skal betale for dem. Ungdomsskolens udgifter er kun lærernes løn for at deltage som guider, instruktører osv. Folkeskolereform og Lov 409 Jesperhustræf for 7.kl. med 270 tilmeldte i 2014 Knallertkøreskolen udstedte 222 kørekort sidste år Lov 409 om lærernes arbejdstid har ikke direkte betydning for ungdomsskolen, fordi loven ikke gælder timelønnede. Alle ungdomsskolelærere er timelønnede. Vore afdelingsledere, som typisk er udlejet i 60 % af deres arbejdstid som lærere på den lokale skole oplever imidlertid en udfordring, idet de har 60 % mødetid og 60 % undervisning, men 100 % deltagelse i møder, hvilket ikke levner mange % til forberedelse. Det er et problem for alle deltidsansatte, så vi forventer at skolerne finder en bedre løsning på det. I folkeskolereformen står bla., at folkeskolerne skal samarbejde med foreninger, musikskoler og ungdomsskoler fx. om valgfag. Vi har valgt ikke at bruge vore ressourcer på at lave valgfag ude på de enkelte skoler i skoletiden. Vi vil have undervisning samme sted og samme tid, som der er åbent i vore klubber. Vi vil have bæredygtige ungemiljøer omkring klubberne om aftenen, og dertil hører undervisningsholdene. Vi er imidlertid åbne for at skolerne kan lade elever vælge blandt ungdomsskolens fag som skolevalgfag. Det bliver dog nok kun individuelle aftaler for skoletrætte elever i første omgang. I forbindelse med Åben Skole,www.ås.dk, skal vi arbejde på at lave nogle introforløb til 6. årgang. Klubber Birgit og sypigerne laver modeopvisning til udstillingen Selvforsvar for piger kører i Nr. Snede og Ikast 4 Ungdomsskolen har syv klubber; Bording, Brande (Præstelundsskolen), Ejstrupholm, Engesvang, Ikast (Østre skole og Kongehuset på IUC) samt i Nørre Snede. Dertil kommer Pakhuset i Brande, der henvender sig til aldersgruppen år. Engesvang har også lavet en klub for den aldersgruppe. De holder til i klublokalerne over kælderen. Ikast arbejder med at lave en seniorklub i Normalt har en klub åbent kl i peroden medio september til påske. Der er dog en del lokale variationer i åbningsdage og sæsonlængde. Klubberne fungerer som frikvartersområde for undervisningsholdene, men samtidig er det et møde og værested fra dem der ikke har undervisning den pågældende aften. De unge og medarbejderne laver jævnligt arrangementer, som er med til at gøre aftenerne afvekslende. Klubberne er lukkede. Det betyder at man skal være elev i ungdomsskolen og i besiddelse af et elevkort for at få adgang til klubben. Dog kan elever fra 9. kl. og opefter købe et elevkort for

5 30 kr. Det er imidlertid en ordning, der næsten ikke bliver brugt. Langt de fleste finder noget, de gerne vil gå til. Seniorklubberne i Pakhuset og Engesvang er åbne klubber. I efteråret 2013 lykkedes det at få valgt elevråd i alle klubberne, såkaldte klubråd. Alle klubrådene samledes en weekend på Harrild Naturskole, hvor de udviklede ideer til klubarbejdet og nedsatte et fælles elevråd, den såkaldte Junta, som siden mødtes 1. mandag i hver måned og udvekslede ideer mellem klubrådene. Fester, diskoteker og Eastside Roadshow Ungdomsskolen har gennem sæsonen afviklet 7 diskoteker i hhv. Ikast og Brande. Festerne er som andre arrangementer i ungdomsskolen røgfri og alkoholfri. Der bliver ved mistanke tjekket med alkoholmeter ved indgangen, men der er ikke mange, der går i fælden mere. De unge har indstillet sig på at alkohol ikke hører sammen med USK-festerne. Vi har arbejdet med forskellige ideer til at gøre diskotekerne mere tiltrækkende, og har arbejdet med begrebet SJOVfest. I det koncept er der afsat medarbejdere til at lave arrangementer, konkurrencer osv. forskellige steder i festomårdet aftenen igennem. Det ser ud til at virke. Deltagertallet til festerne stiger, stemningen er også god og hyggelig. Samtidig skal det siges at vi i erkendelse af at måske halvdelen af festernes deltagere går i 7. kl. har rykket festens åbningstid til , mod tidligere Den helt store fest er Eastside Roadshow var Las Vegasår, noget der indtræffer hvert tredie år, hvor Østre Skoles festsal er ombygget til et Mini-Las Vegas med spilleboder af forskellig slags, bank, sherif, bryllupskapel, fængsel, rodeotyr, spåkone, Pink Lady Bar og selvfølgelig også dansegulv og scene. Festens ide er, at unge laver fest for andre unge fx som optrædende på scenen med dans, starshow, publikumskonkurrencer eller band, mens andre er DJ, passer bar eller hjælper med alt det praktiske bag scenen og det er også unge der i Las Vegas-året bemander spillebuler, er bankfolk, sheriffer osv, osv. Eastsidefesten fyres af igen 6 dage senere, hvor det er næste års nye ungdomsskoleelever fra 6. klasse, der er målgruppen. Det er en fantastisk fest med fuld fart fra start til slut. USK-fest Spil på fransk - på franskholdet Fifa-spil er populært i klubberne Medarbejdere Der er ca. 200 ansatte i ungdomsskolen. Et fåtal er fastansatte i ledelse og administration. Langt de fleste er lærere og klubmedarbejdere. Lærerne udgør den største gruppe og det er en guldrandet skare af eksperter i præcis det, de unge gerne vil lære. Mens nogle er nyansatte har Birgit Skinnerup i år været ungdomsskolelærer i Ikast i ikke mindre end 50 år. Hun blev naturligvis fejret forud for sin sæson nr. 51, hvor hun ind til videre har gang i tre hold! Lærerne kan deres kram rent fagligt, og på undervisningsaftenerne får alle hold besøg af en læreruddannet USK-leder, der kan bistå i forhold til pædagogiske udfordringer og praktiske spørgsmål. I november var 40 medarbejdere sammen med på en kursusdag i Viborg Ungdomsskole, hvor man kunne vælge en lang række fordybelsesområder efter et spændende fælles foredrag af Ulrik Wilbek. Fotolokaler med atelier, mørkekammer - og photoshop! Mountainbikeholdet klar til den ugentlige tur 5

6 6 Organisering af ungeområdet er ikke længere et forsøg Forsøget Ny organisation af ungeområdet et femårigt projekt, sluttede i sommeren 2014 og byrådet sagde ja til at organiseringen af ungeområdet fortsætter som i forsøgsperioden. Der er en fælles bestyrelse for ungeområdet, hvor Erik Roed Jakobsen er formand. Der udskiftes i øjeblikket en del bestyrelsesmedlemmer, men bestyrelsen agter at holde nogle af sine møder ude i ungdomsskolens afdelinger for at få mere føling med aktiviteterne. Den nye bestyrelse skal præsenteres på Heltidsundervisningen Heltidsundervisningen har på flotteste vis levet op til sin berettigelse, idet det er lykkedes at skabe skoletilbud til udsatte unge, som ellers i stort omfang havde opgivet at gå i skole, at skabe nye muligheder og at de unge kom videre i deres uddannelsesforløb. Årsagen til at de unge kommer i skole skal finde flere steder, men den primære årsag er, at der er skabt en god relation mellem den unge, medarbejderne i Heltidsundervisningen og de andre unge på holdet. Samtidig oplevede de unge, at undervisningen blev planlagt ud fra deres forudsætninger og kombinationen mellem praktik og skolegang gav fornyet energi og så var det en ekstra gulerod, at der blev udbetalt praktikdusør. Undervisningen blev tilrettelagt ud fra primært dansk, matematik og engelsk, med henblik på at gøre det muligt for de unge, at arbejde frem mod eller aflægge folkeskolens afgangsprøve. Derudover blev der også lagt vægt på News, geografi og biologi, idet områderne dagligt blev taget op. Elevernes skolegang var fra kl , og som en del af skolegangen sørgede heltidsundervisningen for at de unge fik morgenmad. Mange af de unge var ikke vant til at spise morgenmad, og hvis de gjorde, så var det ofte hvidt brød eller sukkerholdige morgenmadsprodukter. Morgenmaden på HU består af havregryn eller cornflakes, rugbrød, ost, pålæg, mælk og frugt. Derudover blev de unge mod betaling tilbudt frokost, bestående af rugbrødsmadder, og selv om forældrene bedyrede at de unge ikke spiste rugbrød, blev der alligevel spist godt! Eleverne blev før jul invitereret med på en tredages tur til København og i slutningen af skolerået på en 5-dages tur til Rom. Skolerejserne blev finansieret af skolen og forældrenes andel var kostpenge og lommepenge. Mange af eleverne var ikke vant til at rejse og oplevede en helt ny hverdag og så, at de kunne klare udfordringerne med at finde rundt i en storby, begå sig på fremmedsprog og at kunne håndtere at være væk hjemmefra. Ved skoleårets start var der tilmeldt 3 elever til Heltidsundervisningen, hvoraf 2 var tilmeldt 9. kl. og 1 var tilmeldt 10. kl. Inden efterårsferien var der yderligere tilmeldt 4 elever (3 i 8. kl. og 1 i 9. kl.), men samtidig overgik 10.kl.-eleven til produktionsskole i en anden kommune pga. flytning. I perioden frem til jul blev yderligere 2 elever indmeldt(begge 8. kl.) og efter jul blev yderligere tilmeldt en 9. kl. elev og i maj endnu en 8. kl. elev. En af 9. kl. eleverne overgik i marts måned til et opholdssted. Tre elever gik op til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik og alle bestod. Den ene er i gang med en ungdomsuddannelse, en er i gang med 10. kl. og den sidste er i praktik i ungevejledningen. To elever fortsatte i 9. klasse på efterskole og fem af eleverne i 8. kl. fortsatte i 9. klasse i heltidsundervisningen. Alle de nævnte elever er i skrivende stund primo oktober 2014 fortsat i fuld gang med deres uddannelse/skolegang. Heltidsundervisningen har i de to år, de har eksisteret, haft til huse sammen med SPIT på Rolighedsvej 5 i Ikast. Bygningen overgik 1. august til andet formål, hvilket betød at Heltidsundervisningen fik mulighed for at benytte en anden villa på Kirkegade 20, Ikast. Bygningen har tidligere huset en SFO, men den var nødt til at flytte sammen med en anden afdeling for at optimere deres ressourcer. Det var heltidsundervisningens held, idet bygningen er fremragende til vores formål og med masser af plads og muligheder. Samtidig gav det Ungdomsrådet en mulighed for at få deres eget lokale, som ungdomsskolen låner en aften om ugen til opstart af en klub for 9. kl. og ældre. SPIT er flyttet i lejede lokaler på Strøget. Ledelse og administration På kontoret i Ikast ledes ungdomsskolen af Jørgen Donslund og sekretær Dorte Ilsø. Ungeleder Bent Kristensen har også kontor her, og løser ledelsesopgaver for ungdomsskolen og ikke mindst heltidsundervisningen, men arbejder også ofte på IUC. Her skal indskydes en særlig tak til Dorte Ilsø, der klarer logistikken omkring medarbejdernes møder, fester og fx Birgits Skinnerups jubilæum med en meget sikker hånd. Alle folkeskoler har en direkte kontakt til en af ungdomsskolens ledere, som informerer på skolen og hjælper eleverne med tilmeldinger og svarer på spørgsmål. Eli og Hulda klar til Eastside-festen. Hvorfor gå på pension, når man nyder sit arbejde? Den ledelsesstruktur har ufattelig stor betydning, når det gælder om at få de unge i tale. I Ikast dækker Jørgen

7 Donslund og Dorte Ilsø, Østre Skole. PM erne Søren Johnsson, Sine Ørts og Jeppe Hove Jacobsen tager sig af hhv. Hyldgårdsskolen, Vestre Skole og Nordre Skole. Eli Holm Nicolaisen er souchef i ungdomsskolen og afdelingsleder i Brande, hvor også Anders Schjermer Jacobsen er ansat som PM to aftener om ugen og Anette Andersen som sekretær en dag om ugen. Eli og Anders tager sig af tekniske problemer i hele ungdomsskolen, og er i det hele taget fremme i skoene, når det gælder udvikling. De øvrige afdelingsledere er uændret Søren Nørtoft Knudsen i Bording, Hulda Askjær i Ejstrupholm, Frank H. Sørensen i Engesvang og Camilla Clausen i Nr. Snede. I ca. 60 % af deres arbejdstid er de dog udlejet til den lokale folkeskole, hvor de er lærere. Frank har fællesansvar for klubber og fester. Der tænkes i generationsskifte i Brande, hvor Eli har rundet de 67 år, og også så småt i Ejstrupholm. På Hyldgårdsskolen har vi i år taget afsked Hans Peter Dahl Hansen, HP, der i en meget lang årrække har været ungdomsskolens mand på Hyldgård, ligesom han har været Actionman i ungdomsskolen, hvor han bl.a. havde faget Tør du, mange lystfiskerhold og alle de vildeste rejsehold. I de senere år har HP bl.a. været medarb.rep. i bestyrelsen, styret Eastsideshowet med sikker hånd og været USK-webmaster. Tak Ungdomsskolens superfisker, HP, er gået af. USK-Ledermødet i juni holdes traditionelt ved en put&take, hvor der til HP for det store engagement, du har lagt i ungdomsskolen. kæmpes om en vandrepokal fra kl. 5 til mødestart kl. 8. I Engesvangafdelingen har vi stadig Frank, men han har fået så meget HP vinder som regel, og så gør han også alle fiskene rene arbejde med politik, at han ikke mere er lærer på skolen. Han har og røger dem. Han vil også blive savnet pga. det sidste... således kun sit halvtidsjob i ungdomsskolen ved siden af politikken nu. Rasmus Pagter Conradsen er vores kandidat til at overtage Franks plads som Mr. Ungdomsskole i Engesvang, men det kræver, at vi får ham omplantet som lærer fra IUC til Engesvang Skole. Der holdes USK-ledermøder første torsdag i hver måned for alle ungdomsskolens ledere (inspektør, afd.ledere og PM er). Derudover holdes Ungeledermøder under Bent Kristensens ledelse for at koordinere ungearbejdet. Det er tredie torsdag i hver måned. I Ungeledermøder deltager foruden ungdomsskolegruppen, Henrik Thiesen afd.leder på IUC Busserne Ungdomsskolebusserne kører hver undervisningsaften på 6 Tegneundervisning ved Peter Lovdal er populært ruter som giver en rimelig geografisk dækning og sørger for transport både den ene og den anden vej. Det er altså ikke noget med at samle al undervisning i Ikast og Brande. Der kører busser i begge retninger både ved start og slut. Busserne kan også benyttes af andre passagerer og er gratis. Det er dejligt at kommunen prioriteter denne transport og giver de unge i de mindre samfund en langt større palet at vælge på. Synlighed og kommunikation Kommunikationen er et kapitel for sig; for 6-7 år siden blev der stadig sendt breve i stor stil, siden blev det , og så sms via administrationssystemet og i de seneste år er antallet af facebookgrupper relateret til ungdomsskolen nærmest eksploderet. Mange undervisningshold og alle klubber har nu deres egen FB-gruppe, hvor det meste af kommunikationen foregår. Ungdomsskolens hjemmeside bliver lagt om inden sæson og skal dels have et layoutløft, men ambitionen er især at hjemmesiden skal blive bedre integreret med både facebook og administrations- og tilmeldingssystemet. For ungdomsskolen er synlighed vigtig. Det gælder først og fremmest i forhold til de unge. Den vigtigste synlighed ligger i vores ledelsesstruktur; det betyder utrolig meget for rekrutteringen, at vi har en person på hver skole, som har ledelsesbeføjelser i ungdomsskolen og kan svare på stort set Fra elevrådets Klan-weekend i Harrild Naturskole 7

8 alt, hvad de unge vil vide. Men vi spiller på mange strenge, når det gælder synligheden: Det starter før man bliver gammel nok til ungdomsskolen, når vi deltager i forældremøder, laver tilbud i Aktiv sommer bl.a. med en meget populær tur til Djurs Sommerland, og 6. klasse bliver inviteret til fest i starten af februar, hvor de oplever ungdomsskole for fuld udblæsning. Den flotte kursusplan, Brochuren, med et væld af fotos af glade unge sendes ud i slutningen af august og fortæller, at det er nu, der skal meldes til. Plakater, roll-ups, klubkalenderopslag og snart infoskærme er med til at synliggøre os på skolerne og i klubberne. Den lokale presse har igen i år fundet gode historier i ungdomsskolen, og vi er glade for omtalen. Ungdomsskolen slutter sæsonen med en udstilling i sine afdelinger. Her vises elevernes produkter, der er optræden, smagsprøver og meget mere. Her kan både forældre, søskende, venner og vildt fremmede mennesker komme og se, hvad de unge har lavet og viser frem med stolthed. Elevbladet OTTOMAN er også med til at øge synligheden. I har vi haft nogle rutinerede elever i en lille gruppe i Ikast, med Laila Kempel som underviser. De har været redaktion, layoutere og i høj grad også journalister, og de har fået fire flotte numre af bladet på gaden med stor appel til den unge læsergruppe. De fleste afdelinger har været aktive med at producere stof til bladet, hvor også USK-inspektør-emeritus, Holger Laursen, fortæller om ungdomsskolens historie. Spændende nye tiltag Til slut vil jeg nævne nogle nyskabelser, som vi er i fuld gang med at præsentere for de unge: Sumowrestling? øverst; London by night Ny hjemmeside INFO-skærme med skiftende billeder og film skal øge synlighed og gennemslagskraft på skolerne Ny klub for 9. kl. og ældre på Kirkegade 20 i Ikast Oplevelses- og Idrætshold, der slutter med en tur til Actiontræf i Tjekkiet Lego-robot-hold er på vej flere steder i kommunen Tilbud til folkeskolerne om at lade enkeltelever tage obligatoriske valgfag i ungdomsskolen Lektiehjælp til elever på ungdomsuddannelser i Ejstrupholm Snus til Kina (både Tre af de 145 unge, der var i København på 80%-tur sprog og mad mm.) i Bording Bootcamp i Brande Elevrådssamarbejde via PdULS-video-skærme på skolerne Ikast d. 14. okt Jørgen Donslund Viceungeleder/ Ungdomsskoleinspektør Den gamle med skiskoleholdet i Østrig - en god oplevelse. 8 Rodeotyren til Eastside er et hit

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 214/15 1. Identifikation 1.1 Skolens navn * 1.2 Skolekode * 1.3 Forvaltning 1.4 Ungdomsskoleinspektør 1.5 Skoleår 1.6 Udfyldt af * 1.7 Telefon (direkte)

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken. Identifikation. Skolens navn.2 Skolekode. Ungdomsskoleinspektør. Skoleår.5 Udfyldt af.6 Telefon (udfylder).7 E-mail (udfylder) UngSlagelse 2 Henning Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014 DATO: 29-01-2014 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: BRIAN KROG AFBUD: BENEDICTE DREJER, METTE MØLLER, GERD NIELSEN, CHRISTIAN

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Velkommen til Langeland Ungdomsskole

Velkommen til Langeland Ungdomsskole Velkommen til Langeland Ungdomsskole Sæson 2017-18 Undervisning I sæsonen 2017-18 tilbyder vi bl.a. mulighed for at: lære mere, f.eks. sprog, lektiehjælp, science... være kreativ, f.eks. lave mad, male,

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 17. juni 2015 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Personaleloungen, UngSlagelse, Willemoesvej 2B, Slagelse Fraværende Unnie B. Hansen, Michael Dyrhave, Peter Jensen, Line

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

VIBORG UNGDOMSSKOLES TILBUD TIL UNGE FRA 15 TIL 18 ÅR 2017/2018. Fritiden? Den skal da bruges på fremtiden! FRITID

VIBORG UNGDOMSSKOLES TILBUD TIL UNGE FRA 15 TIL 18 ÅR 2017/2018. Fritiden? Den skal da bruges på fremtiden! FRITID UNGDOMSSKOLES TILBUD TIL UNGE FRA 15 TIL 18 ÅR 2017/2018 Fritiden? Den skal da bruges på fremtiden! FRITID SPØRGSMÅL? DER ER HJÆLP AT HENTE HER: ADMINISTRATION MARIANNE MØLLER METTE JØRGENSEN Tlf.: 8787

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

UNGDOMSSKOLESTATISTIK 2011/2012

UNGDOMSSKOLESTATISTIK 2011/2012 UNGDOMSSKOLESTATISTIK 2011/2012 Klik evt. i indholdsfortegnelsen for at gå til den valgte side! Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Om statistikken... 2 Figur 1 og tabel 1: Cpr-elever og hold-elever...

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Nyt fra SFO Vinterferie. Vi holder sædvanen tro åbent når skolen holder ferielukket. Således også i uge 7, hvor der vil være åbent fra 06.30 til 16.00 for de børn der har brug for pasning. Bemærk vi lukker

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

GRAM - HADERSLEV - VOJENS UNGDOMSSKOLEN ER DIN SKOLE - BRUG DEN!

GRAM - HADERSLEV - VOJENS UNGDOMSSKOLEN ER DIN SKOLE - BRUG DEN! GRAM - HADERSLEV - VOJENS 2016-2017 UNGDOMSSKOLEN ER DIN SKOLE - BRUG DEN! Velkommen i Ungdomsskolen Sund fritid - spændende aktiviteter - hyggeligt samvær med nye og gamle kammerater. Du lærer en masse

Læs mere

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10.klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Skolereformen i folkeskolen Regeringens/kommunernes mål: Højere kvalitet: flere timer (især dansk, matematik, sprog og kreative/musiske fag). Derudover

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2012 Fælles info Ny vikar. Vi har fået en ny vikar i huset. Ja helt ny er hun nu ikke, idet hun har mange års erfaring som pædagog som det fremgår af hendes præsentation nedenfor. Man må sige hun lever op til

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. GRUNDLAG: Lovgrundlaget: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013 Pressen 29. august 2013 Presse-information - Vigtige datoer og praktisk information til Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 i Ikast-Brande Kommune Byråds- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO)

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) 23 Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) Skoleåret 2018/2019 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til 0. klasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Dette spørgeskema omhandler din brug af Ungdomsskolens tilbud. Vi håber, du vil bruge tid på at besvare det. Det tager ca. ti minutter.

Dette spørgeskema omhandler din brug af Ungdomsskolens tilbud. Vi håber, du vil bruge tid på at besvare det. Det tager ca. ti minutter. Dette spørgeskema omhandler din brug af Ungdomsskolens tilbud. Vi håber, du vil bruge tid på at besvare det. Det tager ca. ti minutter. På forhånd tak! 1) Hvad er dit køn? Dreng Pige 4)Hvilken skole går

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Månedsinformation. Karup skole og SFO

Månedsinformation. Karup skole og SFO Månedsinformation Karup skole og SFO April 2015 Siden sidst Ny organisering næste skoleår. Vi har i foråret gennemført en større intern proces med evaluering og udvikling af skolens nuværende organisering.

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Aars skole, Kirkegade 4, 9600 Aars, lokale 50 Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00-21.00 Færdselsrelateret. Færdselsrelateret førstehjælp.

Aars skole, Kirkegade 4, 9600 Aars, lokale 50 Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00-21.00 Færdselsrelateret. Færdselsrelateret førstehjælp. Aalestrup den 15. nov. 2013 Hej Knallertelev Du har tilmeldt dig til knallertkørekort i Ungdomsskolen. For at få kørekortet udstedt skal du have deltaget og gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus,

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Teori Østermarkskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars, lokale 205 Tirsdag den 15. september kl. 17.00-21.00. Færdselsrelateret førstehjælp

Teori Østermarkskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars, lokale 205 Tirsdag den 15. september kl. 17.00-21.00. Færdselsrelateret førstehjælp Aalestrup den 31. august 2015 Hej Knallertelev Du har tilmeldt dig til knallertkørekort i Ungdomsskolen. For at få kørekortet udstedt skal du have deltaget og gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

NYHEDSBREV STAUTRUP FK & STAUERN

NYHEDSBREV STAUTRUP FK & STAUERN NYHEDSBREV STAUTRUP FK & STAUERN Foråret er allerede godt i gang, og vi skal i klubben arbejde med at få kørt de kommende 4. og 5. klasser godt i gang med, at de efter sommerferien skal gå i klub. Derfor

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere