Assentoftskolen skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assentoftskolen skoleåret 2014-2015."

Transkript

1 Assentoftskolen skoleåret Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end den de kender. Først og fremmest er den længere for alle elever. Årsagen er at alle folkeskoler i Danmark går i gang med at indføre Folkeskolereformen. Der er en indkøringsfase på tre år, så ikke alle ændringer træder i kraft fra 1. august I det følgende vil vi kort redegøre for ændringerne for skoleåret Formålet med reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. En længere og mere varieret skoledag: Mere dansk Dansk er et kernefag i folkeskolen, og fra 1. august tillægges faget en ekstra ugentlig lektion fra 4.-9.årgang. Mere matematik Matematik får ligeledes en ekstra lektion ugentlig fra 4.-9.årgang. Engelsk fra 1.klasse I modsætning til nu, hvor engelsk er på skemaet fra 3.klasse, begynder eleverne engelskundervisningen fra 1.klasse. Andet fremmedsprog fra 5.klasse I dag er tysk tilbudsfag fra 7.klasse på Assentoftskolen. Fra 2014 er andet fremmedsprog obligatorisk fra 5.klasse. På Assentoftskolen er andet fremmedsprog tysk. Valgfag Med folkeskolereformen bliver det obligatorisk for udskolingens elever at have valgfag. Eleverne skal vælge fra 7.klasse, og valgfagsundervisningens to lektioner vil ligge om mandagen. Eleverne kan fortsat vælge at deltage i ungdomsskolens udbud af fag og aktiviteter. Prøvefag Som noget nyt bliver idræt prøvefag til 9.klasseprøven i den naturfaglige blok. 1

2 Nye fag på skoleskemaet Fagene håndarbejde og sløjd bliver til Håndværk og Design. Formålet er at udfordre og udvikle elevernes kreative, håndværksmæssige og innovative kompetencer, så flere elever vil søge ungdomsuddannelser i denne retning. På Assentoftskolen venter vi med at tage hul på denne udfordring, idet vi næste skoleår formaliserer samarbejdet mellem fagenes lærere m.h.p at udvikle faget. Hjemkundskab tilføres flere timer i 6. og 7. klasse og skifter navn til madkundskab. Med ændringen til madkundskab lægges der øget vægt på viden og færdigheder i forbindelse med mad og madlavning. Råvarer og mad vil være udgangspunkt for fagets aktiviteter, og fagets mål ændres for at afspejle dette. Natur/teknologi Natur/teknik skifter navn til natur/teknologi. Teknologi opfattes som et bredere dækkende begreb, der lægger mere vægt på proces og anvendelse. Understøttende undervisning Et nyt begreb i folkeskolereformen er understøttende undervisning. Den understøttende undervisning er et supplement til undervisningen i fagene, og kan varetages af lærere, pædagoger og andre. På Assentoftskolen varetages den understøttende undervisning i indskolingen af lærere og pædagoger, og på mellemtrinnet og i udskolingen af lærere i samarbejde med f.eks. idræts-/kultur og foreningsliv, UU- vejleder, juniorklubmedarbejdere, erhvervsliv m.v. Motion og bevægelse Motion og bevægelse skal indgå i et omfang der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt og i den understøttende undervisning. fordybelse fordybelse er placeret i ydertimerne om eftermiddagen, da det er et tilbud i kommende skoleår og formodentlig først bliver obligatorisk efter næste folketingsvalg. Nærmere brev vedr. tilmelding følger. Samarbejde tværfagligt. På Assentoftskolen har vi siden 1999 haft et formaliseret samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Det har betydet en længere skoledag, hvor der har været deltagelse af pædagoger i op til 15 lektioner om ugen de sidste år. Med folkeskolereformen falder indskolingsordningen bort, men vi har fortsat mulighed for lokalt at videreføre det værdifulde samarbejde i et vist omfang, hvilket vi ser frem til på Assentoftskolen. Konkret bortfalder udelektionen, men der indlægges 3x ½ times motion og bevægelse om ugen, som varetages af pædagoger. 2

3 Skoledagens længde Indskoling: 30 klokketimer inkl. 2 timers lektiehjælp og faglig fordybelse, som ikke er obligatorisk Mellemtrin: 33 klokketimer inkl. 3 timers lektiehjælp og faglig fordybelse, som ikke er obligatorisk Udskoling: 35 klokketimer inkl. 2 timers lektiehjælp og faglig fordybelse, som ikke er obligatorisk Ændrede ringetider ændrede busplaner Skoledagen vil for alle elever starte klokken 8.00 og slutte klokken 12.00, 13.00, 14.00, eller Busplanerne bliver tilpasset disse tider. Læsebånd er næste skoleår placeret om morgenen for alle klasser fra Skemaer På de følgende sider ses eksempler på, hvordan et skema for skoledagens længde og organisering ser ud i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er to skemaer i indskolingen. Et for 0.og 3.årgang og et for 1. og 2.årgang. Der er også to skemaer i udskolingen. Skemaet for 7.årgang tager højde for konfirmationsforberedelsen, som skal ligge uden for den obligatoriske undervisning. SFO og juniorklub SFO og Juniorklub vil fortsat være et væsentligt tilbud til børnenes fritidsliv i Assentoft. Åbningstiderne vil blive tilpasset den længere skoledag. SFO: og (12.30) (se skemaer) Ferier: Obs! Vær opmærksom på lukkedage. Juniorklub: (fredage 16.00) Ferier: Obs! Vær opmærksom på lukkedage. Ofte stillede spørgsmål? Hvordan kommer vi i kontakt med klassens lærere og pædagoger uden for lærernes tilstedeværelsestid på skolen? Lærerne og pædagogerne har som andre på arbejdsmarkedet fri, når de tager hjem fra arbejde og kan derfor kun kontaktes pr. telefon i arbejdstiden. Man kan fortsat skrive til personalet på Intra, men kan ikke forvente at få svar før allertidligst næste skoledag. Vil forældremøderne og skole-hjem-samtalerne næste år være placeret om eftermiddagen? Forældremøder, samtaler og arrangementer vil stadig i et vist omfang kunne afvikles om aftenen. 3

4 Hvad med lejrskoler, hytteture og ekskursioner? Næste skoleår vil der fortsat være en hyttetur af tre dages varighed for 3. klasse. 5. klasserne og 7. klasserne afvikler lejrskoler nøjagtig som de foregående mange år. Hvilke ændringer sker der med undervisningen? I fremtiden vil undervisningen orientere sig efter læringsmål. På jævnt dansk bevæger vi os fra: Hvad skal vi have om i dag? til Hvad er det vi skal lære ved at arbejde med dette emne/tema? Vi taler om et paradigmeskifte fra undervisningsmål til læringsmål. De nye læringsmål er endnu ikke i skrivende stund frigivet fra Undervisningsministeriet. Meget mere om dette på forældremøderne i sensommeren og efteråret. Yderligere spørgsmål? I er som forældre altid velkomne til at rette henvendelse til skolens ledelse med spørgsmål vedrørende den kommende reform af folkeskolen. Se i øvrigt årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

5 årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

6 7. årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Konfirmationsforberedelse Konfirmationsforberedelse årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Afsluttende bemærkninger: Det er vigtigt at huske, at reformens ikrafttræden den 1.august er en skæringsdato, og ikke den dato hvor en ny folkeskole står endeligt færdig. Der vil i de kommende år ske en udvikling, hvor vi bliver både klogere og dygtigere undervejs, når vi begynder at høste erfaringer. Vi vil være i fortsat proces til vi når i mål om senest tre år. Venlig hilsen p.v.a skoleledelsen Carsten F. Andersen, skoleleder 6

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere