ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 Plasma Display Panel FHD Type D BeoVision MKII, type -, 00-0 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase!

2 CONTENTS Survey of modules.... How to service.... PDP pixel test.... PDP self-check.... OSD menu on the PDP.... Fault flow chart... Placement of measuring points.... Test and adjustment after replacement of module(s).... Final check after repair.... Replacement of modules.... PDP in service position.... Remove aluminium frame and back cover.... Remove contrast screen and plasma frame.... Replacement of modules Specification guidelines for service use... Available parts... Main block diagram.... Block diagrams

3 Oversigt over moduler. Oversigt over moduler, Plasma Display Panel (PDP) C Fan C C Fan D Fan E C SS SU Fan B Fan A SC D PB DN P P Fan F Fan G SS SD H HDD DS HX C C C V H S SS C Data Drive (Upper left) C Data Drive (Upper center) C Data Drive (Upper right) C Data Drive (Lower right) C Data Drive (Lower center) C Data Drive (Lower left) D Digital Signal Processor DN Digital Signal Processor/Micom DS Slot Interface & SYNC processor HDD DVI Input Terminal HX PC Type Input Terminal H Speaker Terminal P P PB SC SD SS SS SS SU S V Power Supply Power Supply Fan Control Scan Out Scan Connection (Lower) Sustain Out Sustain Connection (Upper) Sustain Connection (Lower) Scan Connection (Upper) Power switch Remote receiver

4 . Udførelse af service Udførelse af service Servicering PDP en må kun serviceres af uddannet teknisk personale. Hvis det ikke er muligt at lokalisere fejlen, eller hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved at udskifte reservedele, skal det danske servicecenter kontaktes for teknisk support. Håndtering PDP en skal altid placeres lodret for at undgå at beskadige den. Der er stor fare for at beskadige PDP en, hvis den placeres i vandret stilling. PDP en skal så vidt muligt placeres på servicestanden. Rengøring af produktet Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af produktet. Brug hvide handsker for at undgå snavs på kontrastskærmen. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud eller en mikrofiberklud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, fx et opvaskemiddel. For at sikre det bedst mulige skærmbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Burn-in Der kan opstå burn-in på PDP en, hvis der vises et stillbillede i mere end ca. 0 minutter. Advarsel Statisk elektricitet ESD STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Statisk elektricitet kan ødelægge produktet. Antistatisk service kit. Der skal altid bruges antistatisk service kit, når produktet demonteres, eller modulerne håndteres. Følg instruktionerne i vejledningen, og brug ESD-måtten både til gamle og nye moduler. Bemærk! Når der kræves netspænding på fjernsynet, skal forbindelsen mellem PDP'en og ESD-måtten fjernes. Chassiset eller modulerne skal altid være tilsluttet det antistatiske service kit eller placeret i en ESD-sikker pose. Symbol for sikkerhedskomponenter Når der udskiftes komponenter med dette symbol, skal samme type benyttes også de samme værdier for ohm og watt. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den komponent, der udskiftes.

5 Udførelse af service. Fejlfinding Før fejlfindingen påbegyndes... bør du bede kunden om at demonstrere eller forklare fejlen. Kontroller, at... - produktet er indstillet til den korrekte Option - alle ledninger er korrekt tilsluttet - netspændingen er tilsluttet - alle eksterne kilder er tilsluttet korrekt, og produktopsætningen er korrekt Opsætning til test Tilslut de følgende produkter i forbindelse med en opsætning til test: BeoVision, BeoSystem og en DVD-afspiller. BeoVision DVD player BeoSystem DVI RS Standardindstillinger ved brug af fejltræ - Tryk på TV på Beo. - Vælg en fjernsynskanal med billede og lyd. BeoVision VGA RS I/O - Alternativt kan du anvende programmet Plasmactrl.exe fra en bærbar computer for at sikre, at der ikke er fejl i BeoSystem.

6 . Udførelse af service Plasmactrl.exe Dette program kan findes i BeoWise i Bang & Olufsens Retail System sammen med en PowerPoint-præsentation med nogle testmønstre (se den produktrelaterede software). Bemærk! For at skifte mellem indgangene skal du skrive IMS og klikke på Send Command. Fejlfinding Før demontering af PDP en... Kontroller PDP en for burn-in og pixelfejl. Denne kontrol er meget vigtig, når PDP en skal transporteres til et værksted. Se PDP-pixeltest, side.. Før du demonterer PDP'en, skal du afbryde strømmen og vente mindst et minut, så de elektrolytiske kondensatorer kan aflades. Tilslut ESD-måtten.

7 PDP-pixeltest. PDP-pixeltest Pixeltesten kontrollerer PDP ens status med henblik på at fastslå antallet af defekte pixels. Testen skal bruges - før produktet transporteres til PDP-værkstedet - før og efter servicering af PDP'en Formålet med denne test er at vurdere, om der er defekte pixels i PDP'en. Se afsnittet Standarder for skærmdefekter, som indeholder oplysninger om, hvorvidt en PDP bør udskiftes pga. defekte pixels. Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se. - Se figurerne vedrørende: - Placering af knapper på fjernbetjeningen NN. Se. - Aktiver servicetilstanden. Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN for at tænde for PDP'en. Brug et spidst værktøj eller en kuglepen til at trykke i hullet FD, og tryk derefter på FE på fjernbetjeningen NN. Menuen CAT Panel (servicetilstand) vises. - Vælg IIC mode. Flyt markøren med pil op/pil ned på fjernbetjeningen NN, og vælg ved at trykke på OK. - Vælg Aging. Tryk på pil op/pil ned for at finde Aging, og vælg med OK. - Skift prøvebillede. Tryk på OK for at skifte prøvebilledet. - PDP-pixeltest. Brug prøvebillederne RED, GREEN og BLUE til at kontrollere pixels. - Deaktiver servicetilstanden. - Tryk på R to gange for at vende tilbage til menuen CAT Panel. - Aktiver ID-tilstanden, og afbryd strømmen. Tænd for PDP'en igen, vælg PDPsprog, og tryk på OK. Hvis dette ikke gøres, starter PDP'en op med OSD-menuen for sprogvalg næste gang, du tænder for PDP'en. + _ VOL + R C OK R FD FF FE

8 . PDP-pixeltest Standarder for skærmdefekter Krydstale Definition: Et resultat af interferens mellem pixels under visningen af de primære RGB-farver eller to eller flere forskellige farver, hvilket oplyser nogle pixels på forkerte tidspunkter. Luminansplet Definition: En celle, som oplyses kraftigt, mens skærmen viser udelukkende sort. 'Død' celle Definition: En celle, som ikke oplyses tilstrækkeligt. Der er kun tale om en 'død' celle, hvis den ikke kan oplyses mere end 0 %. Standarder Område A B G R B G R B Antal Antal Antal 'Døde' celler 0 0 Krydstale Luminanspletter Pardefekt Defektafstand 0 mm 0 mm I alt b/ B A b/ b a/ a/ a Pardefekt: To tilstødende pixels er defekte. Defektafstand: Afstanden mellem de to tætteste defekte pixels.

9 PDP-selvkontrol. PDP-selvkontrol PDP-selvkontrollen kontrollerer status på de kredsløb, der er tilsluttet IIC-bussen Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se. - Se figurerne vedrørende. - Placering af knapper på fjernbetjeningen NN. - Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN for at tænde for PDP'en. Brug et spidst værktøj eller en kuglepen til at trykke i hullet FF på fjernbetjeningen NN. Resultatet af selvkontrollen vises i displayet. Se. "OK"= ingen fejl "- - -"= fejl Peg fjernbetjeningen NN i samme retning ved anden betjening. - Udskiftning af defekt PCB. Udskift PCB D, hvis skærm D er defekt. Udskift PCB DN, hvis nogen af følgende IC'er fejler: IC0, IC0, IC0, IC0, IC0, IC0, IC00, IC0, IC0, IC0, IC0. Udskift PCB DS, hvis nogen af følgende IC'er fejler: IC, IC00, IC00, IC00, IC00, IC0. - Afslut selvkontrollen. Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN, og tryk derefter på den tilsvarende knap på Beo. ID IIC IIC IIC IIC SI + DN IC0 OK H0 DS IC OK H Standby _ VOL + R IC0 IC0 IC0 IC0 OK H OK H OK H OK H IC00 IC00 IC00 IC00 OK H OK H OK H OK H IC0 OK H IC0 OK H IC00 OK H IC0 OK H IC0 OK H D PANEL OK IC0 IC0 OK H OK H INCHMXXXPXXX PTCT 0 H0 FD FF FE OFF TIMER

10 . Menuen OSD på PDP en Menuen OSD på PDP en Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se.. Tryk på PICTURE, SOUND eller SET UP på fjernbetjeningen NN. + _ VOL + R PICTURE SOUND SET UP FD FE FF

11 Fejltræ. Fejltræ Der er intet billede, og PDP-standbydioden lyser ikke.... Der er intet billede, og PDP-standbydioden lyser grønt.... PDP'en kan ikke tændes med RS. Standbydioden lyser rødt.... Fjernbetjening af PDP ikke mulig.... Lodret linje i billedet.... Støj i billede, PDP-menuen OSD.... Intet billede, standbydioden lyser grønt, sort skærm, ingen OSD.... TV-kanaler intet billede/sne på skærmen, standbydiode blinker svagt....

12 . Fejltræ Fejlsymptom: - Intet billede, og PDP-standbydioden lyser ikke Mulige årsager: - Defekt V-spænding, PCB P - Defekt sikring på PCB P/ - PCB P - PCB DS - PCB DN Sikringer på PCB P/ F0, F0, F0, F0, F0, F0 & F0 Udskift defekt sikring Ja Nej Kontroller spænding på PCB P STB V, P, ben 0, V ±0, V Udskift PCB P - Udskift PCB DS - Udskift PCB DN

13 Fejltræ. Nej Fejlsymptom: - Intet billede, og PDP-standbydioden lyser grønt Mulig årsag: - PCB: SC, SS, D, DS, HX, HDD, DN Ja Kontroller PDP OSD O.k.? Kontroller, om lysdioder på PCB SC og PCB SS lyser LED SC lyser ikke - Udskift PCB SC LED SS lyser ikke - Udskift PCB SS Kontroller billedet - Analog PC-indgang o.k.? Udskift - PCB DS - PCB HX Udskift PCB D Kontroller billedet - Digital DVI-D-indgang o.k.? Udskift - PCB HDD (DVI-D-kort) Intet billede på PDP ved anvendelse af digital (DVI-D) og analog (PC/VGA) indgang - Udskift PCB

14 . Fejltræ Nej Fejlsymptom: - PDP'en kan ikke tændes med RS. Standbydioden lyser rødt Ja Mulig årsag: - Defekt RS-driver Kontroller, om RS fungerer, med programmet Plasma CTL (kan downloades fra Bang & Olufsens Retail System) Udskift PCB DS Fejlsymptom - PDP kan ikke fjernbetjenes Mulig årsag: - PCB V - Kabel til V Frakobl RS -kabel fra PDP en Tænd for PDP en ved at trykke på den første knap fra venstre på PDP en - Lyser dioden grønt? Kontroller kabel til PCB V Tryk på den tredje knap fra venstre på PDP'en - En menu vises på skærmen Udskift PCB V IR-kredsløb defekt

15 Fejltræ. Nej Se Lokal skærmfejl. Fejlsymptom: - Lodret linje i billede Mulig årsag: - Defekt PCB D, C-C, SD, SU, SC eller SS Ja Fejl i Vsus eller Vda Fejlsymptom: - Støj i billede, PDP'ens OSD-menu Vsus - udskift PCB P VDA - udskift PCB P Mulige årsager: - Støj i PDP (strøm eller digitalbehandling) - Justeret spænding uden for specifikation - Defekt PCB P/, SC eller SS Kontroller/Juster. Vsus*. Vda. Vad. Ve* Fejl i Vad - Udskift PCB SC *Se mærkat på panelet og side. Fejl i Ve - Udskift PCB SS Tryk på standby på fjernbetjeningen NN Fejlsymptom: - Intet billede - Standbydiode er grøn - Sort skærm - Ingen OSD Dioden blinker kort, ellers sker intet Mulig årsag: - Defekt PCB P/ Kontroller sikringer: F0. F0, F0, F0, F0, F0 or F0 på PCB P o.k.? Lokal skærmfejl Udskift PCB P : PCB P : PCB P SC board SS board D board

16 . Fejltræ Fejlsymptom: - Intet billede eller sne på fjernsynskanaler - PDP-standbydiode blinker Nej Mulige årsager: Antal blink: - gang: (intet kontrolpunkt) - gange: V SOS - gange:, V SOS - gange: strøm SOS - gange: V SOS - gange: driver, SOS - gange: driver, SOS - gange: driver, SOS - gange: skærm-konfig. SOS - 0 gange: terminal-board SOS - gange: blæser SOS Målepunkter C C DN Ja PDP-standbydiode blinker gang - (intet kontrolpunkt) PDP-standbydiode blinker gange: V SOS Mulige årsager: - PCB P Kontroller spænding, V (Vc) på PCB P, P, ben Udskift PCB P PDP-standbydiode blinker gange:, V SOS Mulige årsager: - PCB D, DN, P Kontroller spænding, + V på PCB D, D ben Kontroller spænding, V (Vc) på PCB P, P, ben Udskift PCB P Kontroller kabelforbindelse mellem PCB D, D, ben og PCB P, P, ben C C Kontroller spænding på PCB DN, V på C, V på C, V på C, V på C Er alle o.k.? Udskift PCB DN Udskift PCB D

17 Fejltræ. Nej PDP'ens standbydiode blinker gange: Strøm SOS Udskift PCB P : PCB P : PCB P Ja PDP'ens standbydiode blinker gange: V SOS Kontroller spænding, V på PCB P, P, ben Udskift PCB P Kontroller spænding, V på PCB D, D, ben 0 Udskift PCB D Kontroller spænding, V på PCB DN, DN, ben 0 Kontroller kabelforbindelsen mellem PCB D, D og PCB DN, DN Kontroller spænding, V på PCB DN, DN, ben Udskift PCB DN Kontroller spænding, V på PCB DS, DS, ben Kontroller kabelforbindelsen mellem PCB DN, DN og PCB DS, DS

18 . Fejltræ Nej PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Kontroller Vsus ( V) på PCB SC, TPVSUS Udskift PCB P Ja Kontroller, om der er lys i D på PCB SC Udskift PCB SC PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Udskift PCB SC o.k.? Udskift - PCB SU - PCB SD PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Kontroller, at der er lys i D på PCB SS Udskift PCB SS PDP'ens standbydiode blinker gange: Skærm-konfig. SOS Udskift PCB D PDP'ens standbydiode blinker 0 gange: terminal-board SOS Udskift PCB DS Udskift PCB P PDP'ens standbydiode blinker gange: blæser SOS Kontroller, at alle blæsere kører, mens PDP'en starter Udskift defekte blæsere. Hvis ingen blæsere kører, kan PCB'en være defekt. Kontroller, om spændingen på PCB PB, PB0, ben er V PB0, ben =, V Udskift PCB PB, Placering af blæser hvis spændingen er o.k.mens PDP'en starter, skal du kontrollere, at spændingen er 0 V på PCB PB, PB,,,,, og ben (hver måling skal udføres en ad gangen). Udskift defekte blæsere. Fan B PB Fan A PB Fan C PB PB Fan D PB Fan E PB Fan F PB Fan G PB

19 Placering af målepunkter. Placering af målepunkter - Brug et ikke-ledende værktøj til justering. Panel label VR VR0 VR(Vsus) C C C SS SU D PB P P SC SS SD H HDD DN DS HX C C C V H SS S C C C SS VR0 (T) VR00 (Vad) VR000 (Ve) TPVSET TPVSUS TPVDA TPVSUS SU D PB P P SD TPVSC H SC TPVSET HDD DN DS HX C C C V TPVSCN TPV SS H SS S TPSS

20 . Test og justering afsluttende kontrol efter reparation Test og justering efter udskiftning af modul(er) Forberedelser før justering - Tilslut ikke ESD-måtten til PDP'en. - Indstil PDP'en til at modtage et billede (genererer fx et internt billede). Se PDP-pixeltest, side.. PCB Navn Testpunkt Spænding Lydstyrke P board Vsus TPVSUS (SS) Vsus* ± V VR (P)* SC board Vad TPVAD(SC) -0 V ± V VR00 (SC) Vscn TPVSCN(SC) Vad+ 0 V ± V Fast Vset TPVSET(SC) 0 V ± V Fast SS board Ve TPVE(SS) Ve* ± V VR000 (SS)* Vda TPVDA(SS) V ± V- V Fast D, DS board Hvidbalance, piedestal og sublysstyrke til NTSC-, PAL-, HD-, PC- og i-signaler DN board Indstil markedsnummeret i servicemenuen til *Se skærmetiketten. Oplysninger på paneletiketten Advarsel. Juster først spændingen for Vsus.. Kontrol af Vscn-spændingen skal foretages efter, at justeringerne af Vadspændingen er kontrollerede. Hvis Vad = -0 V, er spændingen på Vscn 0 V ± V For at undgå beskadigelse af PCB'en må Vsus under ingen omstændigheder reduceres til under Ve. Serial No. Ve: v, Vsus: v MADE IN JAPAN TQF Justeringsspænding Isolationstest Hvert enkelt system skal isolationstestes, når det har været skilt ad. Foretag testen, når systemet igen er samlet og klar til at blive sendt tilbage til kunden. Der må ikke forekomme overslag i løbet af testen. Udfør isolationstesten således: Kortslut netstikkets to ben, og tilslut dem til én af de to klemmer på isolationstesteren. Slut den anden klemme til jordforbindelsen på PCindgangsklemmen. Bemærk! For at undgå beskadigelse af systemet er det vigtigt, at begge klemmer på isolationstesteren har god kontakt. Drej isolationstesterens spændingsregulering, indtil du opnår en spænding på, kv AC og maks. 0 ma. Hold denne spænding i ét sekund, og skru derefter langsomt ned til 0 V AC igen. Afsluttende kontrol efter reparation Før PDP'en geninstalleres i produktet, skal PDP-selvkontrollen udføres (se side.).

21 Udskiftning af moduler. Moduler, der kan udskiftes PDP i serviceposition.... Fjernelse af aluminiumsramme og bagpart.... Udskiftning af kontrastskærm og plasmaramme.... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right)....0 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left).... Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor.... Udskiftning af PCB DN, Digital Signal Processor/Micom....0 Udskiftning af PCB HX, PC Type Input Terminal.... Udskiftning af PCB HDD, DVI Input Terminal.... Udskiftning af PCB DS, Slot Interface & SYNC processor.... Udskiftning af PCB P, Power Supply.... Udskiftning af PCB P, Power Supply.... Udskiftning af PCB PB, Fan Control.... Udskiftning af PCB SC, Scan Out.... Udskiftning af PCB SD, Scan Connection (Lower).... Udskiftning af PCB SU, Scan Connection (Upper)....0 Udskiftning af PCB SS, Sustain Out.... Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Upper).... Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Lower).... Før demontering af PDP en... Vent mindst minut, efter at du har taget stikket ud af stikkontakten, så de elektrolytiske kondensatorer kan aflades, før du demonterer PDP en. Tilslut ESD-måtten. Når du har udskiftet modul(er) i PDP'en, skal du udføre testen og justeringsproceduren som beskrevet i afsnittet Test og justering efter udskiftning af modul(er) på side.. Bemærk! Indvendige ledninger i PDP'en. Vær forsigtig, når du kobler ledningerne fra stikkene.

22 . PDP i serviceposition Montering af servicestande - Fjern dækpropperne - Monter servicestandene, inkl. beslag - Monter remme - Fjern skruer til vægbeslag x

23 PDP i serviceposition. - Løft PDP'en af, og anbring den på gulvet - Undgå at bøje ryggen under løftet - Placer remmene som vist, og hold ryggen ret. Løft PDP'en - Flyt PDP'en til et sted, der er egnet for reparationen

24 . Fjernelse af aluminiumsramme og bagpart - Fjern skruerne, som fastholder aluminiumsrammen 0x TX0 - Fjern skruerne, som fastholder metalrammen x - Fjern skruerne, som fastholder bagparten x

25 Udskiftning af kontrastskærm og plasmaramme. +. PDP i serviceposition - Fjern stik SSP DS DS - Fjern skruer x - Træk fronten ud, og løft den af Brug hvide handsker for at undgå snavs på kontrastskærmen. Brug kun mikrofiberkluden (del-nr. 0) til at rengøre PDP'en. Undgå enhver brug af rengøringsmidler på PDP'en. ➁ ➀ - Fjern skruerne, og løft forsigtigt kontrastskærmen af x

26 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern afstivningsplader x - Fjern stik C0 C - Åbn stikkene som vist CA CA CA CA CA

27 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left). - Fjern venstre servicefod, og understøt venstre side - Fjern skruer til afstivningen x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne 0x - Fjern skruer x

28 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern stik CA CA CA CA - Åbn stikkene som vist CA0 CA CA CA CA 0x

29 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center). - Fjern skruer x

30 .0 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern afstivningsplader x - Fjern stik C C - Åbn stikkene som vist CA CA CA CA CA

31 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right). - Fjern højre servicefod, og understøt højre side - Fjern skruer til afstivningen x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

32 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern skruer til PCB H x H - Fjern afstivningsplade x - Fjern stik CBP0 CBP0 CBP0

33 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right). - Åbn stikkene som vist CB CB CB CB CB - Fjern afstivningen som vist ➀ ➁ x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

34 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern stik CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 - Åbn stikkene som vist CB0 CB CB CB CB - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne 0x

35 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center). - Fjern skruer x

36 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern skruer til PCB H. Fjern H x H - Fjern afstivningsplade x - Fjern stik C0 C

37 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left). - Åbn stikkene som vist CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 - Fjern afstivningen som vist ➀ ➁ x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

38 . Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor +. PDP i serviceposition - Placering af PCB D - Fjern kabler fra PCB DN Løsn kabelbinderen DN0 DN0 DN0 DN0 DN - Fjern skruerne, der holder beslaget til PCB DN Fjern PCB DN og beslaget x - Fjern kabler fra PCB D Løsn kabelbinderne D0 D0 D0 D0 D

39 Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor. - Fjern stik D D D D D D - Fjern skruer x

40 .0 Udskiftning af PCB DN, Digital Signal Processor/Micom +. PDP i serviceposition - Placering af PCB DN - Fjern kabler fra PCB DN Løsn kabelbinderen DN0 DN0 DN0 DN0 DN - Fjern kabler fra PCB DN x

41 Udskiftning af PCB HX, PC Type Input Terminal. +. PDP i serviceposition +. Fjernelse af PCB HDD - Placering af PCB HX - Fjern stikket på PCB HX HX - Fjern skruerne fra afskærmningen x - Fjern skruerne på bagsiden af PCB HX x

42 . Udskiftning af PCB HDD, DVI Input Terminal +. PDP i serviceposition - Placering af PCB HDD x - Fjern skruer fra indgangsdæksel Slot / PC IN AUDIO SERIAL - Fjern PCB HDD

43 Udskiftning af PCB DS, Slot Interface & SYNC processor. +. PDP i serviceposition +. Fjernelse af PCB HDD - Placering af PCB DS - Fjern stikket fra PCB HX og skruerne, der holder afskærmningen HX x - Fjern skruerne på PCB DS

44 . Udskiftning af PCB P, Power Supply +. PDP i serviceposition - Placering af PCB P - Fjern stik P P0 P P P P P P - Fjern skruer x

45 Udskiftning af PCB P, Power Supply. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB P - Fjern stik P P P P P P - Fjern skruer 0x

46 . Udskiftning af PCB PB, Fan Control +. PDP i serviceposition - Placering af PCB PB - Fjern stik PBP0 PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP - Fjern skruer x

47 Udskiftning af PCB SC, Scan Out. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SC - Fjern PCB SU som vist x - Fjern blæserbeslag x SU SU SU - Fjern PCB SD som vist SD x SD SD

48 . Udskiftning af PCB SC, Scan Out - Fjern stik SC0 SC0 SC - Fjern skruer 0x - Fjern PCB SC meget forsigtigt

49 Udskiftning af PCB SD, Scan Connection (Lower). +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SD - Fjern PCB SD som vist SD x SD SD - Fjern kabler på bagsiden af PCB SD SD SD SD SD SD

50 .0 Udskiftning af PCB SU, Scan Connection (Upper) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SU - Fjern PCB SU som vist x SU SU SU - Fjern kabler på bagsiden af PCB SU SU SU SU SU SU

51 Udskiftning af PCB SS, Sustain Out. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Fjern blæserbeslag x - Fjern stikkene på PCB SS og PCB SS SS SS - Fjern stik SS SS SS SS SS SS

52 . Udskiftning af PCB SS, Sustain Out - Åbn stikkene som vist SS SS SS SS - Fjern kabler fra stikkene SS SS SS SS - Fjern skruer x - Fjern PCB SS meget forsigtigt

53 Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Upper). +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Åbn stikkene som vist, og fjern tilslutningerne SSP SSP SSP - Fjern stik SSP SSP - Fjern skruer x

54 . Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Lower) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Åbn stikkene som vist, og fjern tilslutningerne SSP SSP SSP - Fjern stik SSP SSP - Fjern skruer x

55 Specification guidelines for service use. Specification guidelines for service use Plasma Display Panel FHD, Type D Mains voltage 0V (V V), 0V (0V V) 0Hz/0Hz Power consumption Typical: W, standby.w, power off: 0.W Dimensions without handles (W x H x D),mm x mm x mm.in x.in x.in Weight kg Lb Plasma display panel AC type : aspect ratio Contrast ratio Continuous 000: Peak 0.000: Viewing angle Minimum 0 (/ brightness when viewed from above, or either side Screen size,mm (W) 0mm (H),mm (diagonal).in (W).in (H) in (diagonal) Pixel count,0,00 pixels (0 x 00 x R, G, B) 0 00 dots Operations condition Temperature 0 C - 0 C, F - 0 F Humidity 0% - 0% Minimum outside ari pressure 00 hpa or above Connections PC Input HD/VD Horizontal scanning frequency Vertical scanning frequency HIGH-DENSITY Mini-D-SUB PIN VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA R/G/B 0.V-pp ohm Component Y :.0 Vp-p (-ohm : include sync) PB/CB : ± 0. Vp-p (-ohm) PR/CR : ± 0. Vp-p (-ohm).0.0 V-pp high impedance 0 khz 0Hz Pin Layout for PC Input Terminal 0 Pin R (PR/CR) Pin G (Y) Pin B (PB/CB) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin NC (not connected) Pin 0 GND (ground) Pin GND (ground) Pin SDA Pin HD/SYNC Pin VD Pin SCL

56 . Specification guidelines for service use Applicable input signal name Image Signal fh (KHz) fv (Hz) reception Prepossible defined /0i lines)].. yes yes */0p lines)].. yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /0p lines)]. 0.0 yes yes 0/0p lines)] yes yes 0/0p lines)] yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /sf lines)].00. yes yes 0 /0p lines)]. 0.0 yes yes /p lines)].00.0 yes yes /p lines)]..0 yes yes 0/0i lines)]. 0.0 yes yes *At P is inputted into PC(D-subP), it displays as VGA0Hz. Seriel Input D-Sub PIN RS- Pin NC Pin R X D Pin No. Pin T X D Pin Non use Pin GND Pin Non use Pin Shorted to Pin Shorted to Pin NC DVI-D Input Pin Data - Pin Data + Pin Data / shield DVI-D plug Pin Data - Pin Data + Pin DDC Clock Pin DDC Data Pin Analog vert. sync Pin Data - Pin 0 Data + Pin Data / shield Pin Data - Pin Data + Pin +V Pin GND Pin Hot plug detect Pin Data 0 - Pin Data 0 + Pin Data 0/ shield Pin 0 Data - Pin Data + Pin Clock shield Pin Clock + Pin Clock - Encryption Support of HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

57 Specification guidelines for service use. Applicable input signal name Dot clock Horizontal Vertical Signal name Resolution frequency frequency frequency (MHz) (khz) (Hz) (0)/0p ()/0p (0)/0p, (0)/0p, ,(,00)/0i,0, ,(,00)/0p,0, ,(,00)/0i,0, ,(,00)/0p,0, VGA WVGA SVGA WSVGA0, XGA0, XGA0, WXGA0, WXGA0, XGA+, SXGA0,0, SXGA+,00, UXGA0,00, WUXGA0,0, Subject to change without notice

58 .

59 Available parts. BeoVision Incl. pos. no Incl. pos. no Ordrer pcs. 00 Iron frame Plasma screen, complete 00 0 Aluminium frame, silver 0 Aluminium frame, black 0 Aluminium frame, dark grey 00 Aluminium frame, red 00 Aluminium frame, blue Mains cable, DK 000 Mains cable, EU 000 Mains cable, I 000 Mains cable, CH 000 Mains cable, UK 000 Mains cable, AUS 000 Mains cable, US 00 Mains cable, JP 00 Mains cable, KOR 00 0 Contrast screen 00 Service stand, incl. pos. no ordrer pcs. 00 Distant tube 00 0Rear cover 00 Screw. x mm 00 Screw. x mm 0 Washer

60 . Available parts Survey of modules - Plasma Display Panel C Fan C C Fan D Fan E C SS SU Fan B Fan A SC D PB DN P F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 P Fan F Fan G SS SD H HDD DS HX C C C V H S SS C 00 PCB C, Data Drive (Upper left) C 00 PCB C, Data Drive (Upper center) C 00 PCB C, Data Drive (Upper right) C 000 PCB C, Data Drive (Lower right) C 000 PCB C, Data Drive (Lower center) C 000 PCB C, Data Drive (Lower left) D 00 PCB D, Digital Signal Processor DN 000 PCB DN, Digital Signal Processor DS 00 PCB DS, Slot Interface & SYNC processor HDD 00 DVI Input Terminal HX 00 PCB HX, PC Type Input Terminal H 000 PCB H, Speaker Terminal P 00 PCB P, Power Supply P 00 PCB P, Power Supply PB 000 PCB PB, Fan Control SC 00 PCB SC, Scan Out SD 00 PCB SD, Scan Connection (Lower) SS 00 PCB SS, Sustain Out SS 00 PCB SS, Sustain Connection (Upper) SS 00 PCB SS, Sustain Connection (Lower) SU 00 PCB SU, Scan Connection (Upper) S 00 PCB S, Power switch V 00 PCB V, Remote receiver F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 00 Fuse F0 00 Fuse FAN A 000 Fan FAN B 000 Fan FAN C 000 Fan FAN D 000 Fan FAN E 000 Fan FAN F 000 Fan FAN G 000 Fan

61 Available parts. Packing Outer box, top/bottom 0 Set of foam, top and bottom 0 0 Foam foil 0 0 Outer box, side 0 00 Distance pipe 0 Pallet Tip and tell

62 . Available parts Accessories Cable RS, GENDER CHANGER 00 RGB/RS cable, m black 0 RGB/RS cable, 0m black 0 RGB/RS cable, m black 0 RGB/RS cable, 0m black Back-up suitcase Back-up suitcase Parts not shown Product cover 0 Special remote control 0 Micro fibre cloth 0 Bag w/wall bracket f/ir sensor 0 Bag w/rear plate f/ir sensor 0 Wire f/ir sensor, m 00 IR sensor Available documentation See Retail System Wall bracket 0 00 Guide 0 Side cover 0 Insulating spacer 0 Washer 00 Bolt 0000 Screw M 0 Blind hold set 0000 Allen key Packing, complete

63 . Main block diagram.. Main block diagram LED_G/LED_R/REMOCON FAN_SOS C C C VDA_V SCAN OUT D MEMORY FORMAT CONVERTER ERASE P.V GENERATOR SS MICOM DRIVER(RIGHT) SS_SOS S.R. FLASH SS CONTROL PROCESSOR SOS D SS RGB OUTPUT PICTURE PROCESSOR C D S.R. RGB SCAN OUT C PLASMA AI PULSE SUSTAIN CONTROL FPGA SOS/ FORMAT P_ON/OFF CONTROL C S.R. D CONVERTER D0 S.R SD SC ADDRESS OUTPUT PLASMA AI PROCESSOR VIDEO SOS CONTROL SCAN DRIVE D DC/DC CONVERTER S.R SUB-FIELD S.R VDA_V PICTURE VDA_V PLASMA AI SU VDA_V SOS (VE) S.R SUSTAIN DRIVE SS SOS SS SOS SUSTAIN CONTROL SC0 SCAN CONTROL PULSE SDRAM SS DISCHARGE SS +V PROCESSOR C IIC C VSUS PULSE SUSTAIN FLASH SC RECEIVER SS FORMAT CONTROL SS DRIVE SC SUSTAIN PROCESSOR C C VOLTAGE D IIC P.V S.R. C SCAN VOLTAGE C DRIVER(LEFT) DRIVER(CENTER) S.R. S.R. PULSE C S.R. S.R. S.R SS S.R. C VDA_V SS P.V S.R LVDS S.R. C SUB-FIELD EEPROM PULSE CONVERTER VDA_V DRIVER(RIGHT) D S.R. D SS RELAY CORRECTOR LINE SUSTAIN P RELAY,PFC POWER PROTECTION(SOS) F_STB_V SUSTAIN P +V VOLTAGE RECTIFIER CONTROL PROCESS VOLTAGE P POWER SUPPLY VOLTAGE RECTIFIER PFC_ON/OFF +V STBV Vda CONTROL Vd PS_SOS VOLTAGE RECTIFIER P0 VOLTAGE VDA RECTIFIER +V VSUS VOLTAGE F_STB.V Vc V VSUS RUSH/ MAIN_ON/OFF FILTER STBYV_M P Vd +Vc P CONTROL P CONTROL STANDBY FACTOR PROCESS P STANDBY P S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R. S.R. VDA_V S.R. DRIVER(CENTER) S.R. S.R. C S.R. DRIVER(LEFT) S.R. C S.R. C S.R. S.R. S.R. VDA_V C C C0 C S.R. PFC_ON/OFF CONTROL FACTOR RECTIFIER RUSH/ MAIN_ON/OFF FILTER LINE POWER CORRECTOR RELAY,PFC RELAY S.R. S.R. S.R. S.R. VDA_V S.R. C0 DRIVER DRIVER D SDRAM D DRIVE SW U/R D/R D/L U/L S.R. S.R. L,R HD,VD IIC IIC (CLK) DS DS R/G/B DN +V SYNC DN R,G,B SW SELECT DS HD,VD LVDS_A TXD,RXD R,G,B /SOUND PROCESSOR TXD-TU,RXD-TU L,R DS RESET DN SPEAKER TXD,RXD DS0 L IIC OSD G M IIC A/D IIC SEPA/ DS SW MCU DS L,R SPAMP-R LVDS 0bit DN TX LVDS LED/REMOCON SOUND DS DS ALARM,STB-ON DS /FAN_SOS TXD,RXD H IIC R,G,B HD,VD /SYNC PROCESSOR TXD,RXD DN TERMINALS DS SW SLOT INTERFACE CONTROL +V SYNC RX TXD-PC,RXD-PC SOUND LVDS HD L,R DS B SPAMP-L TXD_PC,RXD_PC DS SOUND+V LVDS B SPEAKER A LVDS_B R,G,B DS0 COMPONENT R TXD_TU,RXD_TU SW H DN HD,VD HD,VD SELECT KEY_SW SERIAL SPEAKER SYNC HD,VD TXD,RXD SLOT R L FLASH LAN+V SELECT H DS HD GREEN SDRAM R VD CPG SELECT DIGITAL SIGNAL FAN_CONT KEY SW REMOTE RECEIVER REMOTE SENSOR STAND_BY LED_R V POWER LED_G KEY SCAN /LED_G,R V I-CHIPS FPGA FPGA PROCESSOR VIDEO /KEY_SW LSI Plus EVEN/ODD LVDS_B LVDS_A EVEN/ODD FPGA EVEN 0bit ODD 0bit EVEN R/G/B ODD R/G/B HD,VD VIDEO VIDEO R/G/B(0bit) R/G/B R/G/B SDRAM EVEN(0bit) ODD(0bit) (0bit) R/G/B R/G/B (0bit) R/G/B EVEN,ODD GC (GCE&HQ) R/G/B GC_C GC_Y OSD_IN CPLD (FPGAROM) PC HX PC AUDIO IN HX RS-C /HDCP TX DVI DVI TERMINAL H RECEIVER R L HDD LVDS IN AUDIO IN DVI-D DVI-D S STB_PS POWER SW STBV S STB_V STB_PS SS SOS FAN_CONT FANx +V FAN PB CONTROL PB PB0 AVR PB PB R/G/B ODD (0bit) R/G/B EVEN (0bit) VSUS Vd

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 37 SD Type D7 BeoVision 4 37, type 8958, 8980-8986 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision 8 3 Type 9550 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase! 1.1 Contents

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Prisliste gældende f.o.m 01. september 2015 VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.09.2015. 1 af 7

Prisliste gældende f.o.m 01. september 2015 VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.09.2015. 1 af 7 VEJLEDENDE PRISLISTE Opdateret pr. 01.09.2015 1 af 7 Musiksystemer Bang & Olufsen BeoSound Moment Eg 2980 16.995,- BeoSound Essence MKII, hvid (ekskl. remote) 2870 4.995,- 1715 Remote på vægbeslag 1.295,-

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

LTspice. Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download. v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen

LTspice. Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download. v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen LTspice Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen LTspice Programmet er udviklet af Mike Engelhard Ltspice anvendes internt

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

VR 18 Papirløs registrering

VR 18 Papirløs registrering BUdkPEOVR200312 VR 18 Papirløs registrering Moderne kompakt dataopsamling hvor målinger kan ses i mange forskellige variationer og hvor de historiske data nemt kan vises, samtidig med at nye værdier gemmes.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere