ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 Plasma Display Panel FHD Type D BeoVision MKII, type -, 00-0 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase!

2 CONTENTS Survey of modules.... How to service.... PDP pixel test.... PDP self-check.... OSD menu on the PDP.... Fault flow chart... Placement of measuring points.... Test and adjustment after replacement of module(s).... Final check after repair.... Replacement of modules.... PDP in service position.... Remove aluminium frame and back cover.... Remove contrast screen and plasma frame.... Replacement of modules Specification guidelines for service use... Available parts... Main block diagram.... Block diagrams

3 Oversigt over moduler. Oversigt over moduler, Plasma Display Panel (PDP) C Fan C C Fan D Fan E C SS SU Fan B Fan A SC D PB DN P P Fan F Fan G SS SD H HDD DS HX C C C V H S SS C Data Drive (Upper left) C Data Drive (Upper center) C Data Drive (Upper right) C Data Drive (Lower right) C Data Drive (Lower center) C Data Drive (Lower left) D Digital Signal Processor DN Digital Signal Processor/Micom DS Slot Interface & SYNC processor HDD DVI Input Terminal HX PC Type Input Terminal H Speaker Terminal P P PB SC SD SS SS SS SU S V Power Supply Power Supply Fan Control Scan Out Scan Connection (Lower) Sustain Out Sustain Connection (Upper) Sustain Connection (Lower) Scan Connection (Upper) Power switch Remote receiver

4 . Udførelse af service Udførelse af service Servicering PDP en må kun serviceres af uddannet teknisk personale. Hvis det ikke er muligt at lokalisere fejlen, eller hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved at udskifte reservedele, skal det danske servicecenter kontaktes for teknisk support. Håndtering PDP en skal altid placeres lodret for at undgå at beskadige den. Der er stor fare for at beskadige PDP en, hvis den placeres i vandret stilling. PDP en skal så vidt muligt placeres på servicestanden. Rengøring af produktet Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af produktet. Brug hvide handsker for at undgå snavs på kontrastskærmen. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud eller en mikrofiberklud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, fx et opvaskemiddel. For at sikre det bedst mulige skærmbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Burn-in Der kan opstå burn-in på PDP en, hvis der vises et stillbillede i mere end ca. 0 minutter. Advarsel Statisk elektricitet ESD STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Statisk elektricitet kan ødelægge produktet. Antistatisk service kit. Der skal altid bruges antistatisk service kit, når produktet demonteres, eller modulerne håndteres. Følg instruktionerne i vejledningen, og brug ESD-måtten både til gamle og nye moduler. Bemærk! Når der kræves netspænding på fjernsynet, skal forbindelsen mellem PDP'en og ESD-måtten fjernes. Chassiset eller modulerne skal altid være tilsluttet det antistatiske service kit eller placeret i en ESD-sikker pose. Symbol for sikkerhedskomponenter Når der udskiftes komponenter med dette symbol, skal samme type benyttes også de samme værdier for ohm og watt. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den komponent, der udskiftes.

5 Udførelse af service. Fejlfinding Før fejlfindingen påbegyndes... bør du bede kunden om at demonstrere eller forklare fejlen. Kontroller, at... - produktet er indstillet til den korrekte Option - alle ledninger er korrekt tilsluttet - netspændingen er tilsluttet - alle eksterne kilder er tilsluttet korrekt, og produktopsætningen er korrekt Opsætning til test Tilslut de følgende produkter i forbindelse med en opsætning til test: BeoVision, BeoSystem og en DVD-afspiller. BeoVision DVD player BeoSystem DVI RS Standardindstillinger ved brug af fejltræ - Tryk på TV på Beo. - Vælg en fjernsynskanal med billede og lyd. BeoVision VGA RS I/O - Alternativt kan du anvende programmet Plasmactrl.exe fra en bærbar computer for at sikre, at der ikke er fejl i BeoSystem.

6 . Udførelse af service Plasmactrl.exe Dette program kan findes i BeoWise i Bang & Olufsens Retail System sammen med en PowerPoint-præsentation med nogle testmønstre (se den produktrelaterede software). Bemærk! For at skifte mellem indgangene skal du skrive IMS og klikke på Send Command. Fejlfinding Før demontering af PDP en... Kontroller PDP en for burn-in og pixelfejl. Denne kontrol er meget vigtig, når PDP en skal transporteres til et værksted. Se PDP-pixeltest, side.. Før du demonterer PDP'en, skal du afbryde strømmen og vente mindst et minut, så de elektrolytiske kondensatorer kan aflades. Tilslut ESD-måtten.

7 PDP-pixeltest. PDP-pixeltest Pixeltesten kontrollerer PDP ens status med henblik på at fastslå antallet af defekte pixels. Testen skal bruges - før produktet transporteres til PDP-værkstedet - før og efter servicering af PDP'en Formålet med denne test er at vurdere, om der er defekte pixels i PDP'en. Se afsnittet Standarder for skærmdefekter, som indeholder oplysninger om, hvorvidt en PDP bør udskiftes pga. defekte pixels. Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se. - Se figurerne vedrørende: - Placering af knapper på fjernbetjeningen NN. Se. - Aktiver servicetilstanden. Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN for at tænde for PDP'en. Brug et spidst værktøj eller en kuglepen til at trykke i hullet FD, og tryk derefter på FE på fjernbetjeningen NN. Menuen CAT Panel (servicetilstand) vises. - Vælg IIC mode. Flyt markøren med pil op/pil ned på fjernbetjeningen NN, og vælg ved at trykke på OK. - Vælg Aging. Tryk på pil op/pil ned for at finde Aging, og vælg med OK. - Skift prøvebillede. Tryk på OK for at skifte prøvebilledet. - PDP-pixeltest. Brug prøvebillederne RED, GREEN og BLUE til at kontrollere pixels. - Deaktiver servicetilstanden. - Tryk på R to gange for at vende tilbage til menuen CAT Panel. - Aktiver ID-tilstanden, og afbryd strømmen. Tænd for PDP'en igen, vælg PDPsprog, og tryk på OK. Hvis dette ikke gøres, starter PDP'en op med OSD-menuen for sprogvalg næste gang, du tænder for PDP'en. + _ VOL + R C OK R FD FF FE

8 . PDP-pixeltest Standarder for skærmdefekter Krydstale Definition: Et resultat af interferens mellem pixels under visningen af de primære RGB-farver eller to eller flere forskellige farver, hvilket oplyser nogle pixels på forkerte tidspunkter. Luminansplet Definition: En celle, som oplyses kraftigt, mens skærmen viser udelukkende sort. 'Død' celle Definition: En celle, som ikke oplyses tilstrækkeligt. Der er kun tale om en 'død' celle, hvis den ikke kan oplyses mere end 0 %. Standarder Område A B G R B G R B Antal Antal Antal 'Døde' celler 0 0 Krydstale Luminanspletter Pardefekt Defektafstand 0 mm 0 mm I alt b/ B A b/ b a/ a/ a Pardefekt: To tilstødende pixels er defekte. Defektafstand: Afstanden mellem de to tætteste defekte pixels.

9 PDP-selvkontrol. PDP-selvkontrol PDP-selvkontrollen kontrollerer status på de kredsløb, der er tilsluttet IIC-bussen Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se. - Se figurerne vedrørende. - Placering af knapper på fjernbetjeningen NN. - Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN for at tænde for PDP'en. Brug et spidst værktøj eller en kuglepen til at trykke i hullet FF på fjernbetjeningen NN. Resultatet af selvkontrollen vises i displayet. Se. "OK"= ingen fejl "- - -"= fejl Peg fjernbetjeningen NN i samme retning ved anden betjening. - Udskiftning af defekt PCB. Udskift PCB D, hvis skærm D er defekt. Udskift PCB DN, hvis nogen af følgende IC'er fejler: IC0, IC0, IC0, IC0, IC0, IC0, IC00, IC0, IC0, IC0, IC0. Udskift PCB DS, hvis nogen af følgende IC'er fejler: IC, IC00, IC00, IC00, IC00, IC0. - Afslut selvkontrollen. Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN, og tryk derefter på den tilsvarende knap på Beo. ID IIC IIC IIC IIC SI + DN IC0 OK H0 DS IC OK H Standby _ VOL + R IC0 IC0 IC0 IC0 OK H OK H OK H OK H IC00 IC00 IC00 IC00 OK H OK H OK H OK H IC0 OK H IC0 OK H IC00 OK H IC0 OK H IC0 OK H D PANEL OK IC0 IC0 OK H OK H INCHMXXXPXXX PTCT 0 H0 FD FF FE OFF TIMER

10 . Menuen OSD på PDP en Menuen OSD på PDP en Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se.. Tryk på PICTURE, SOUND eller SET UP på fjernbetjeningen NN. + _ VOL + R PICTURE SOUND SET UP FD FE FF

11 Fejltræ. Fejltræ Der er intet billede, og PDP-standbydioden lyser ikke.... Der er intet billede, og PDP-standbydioden lyser grønt.... PDP'en kan ikke tændes med RS. Standbydioden lyser rødt.... Fjernbetjening af PDP ikke mulig.... Lodret linje i billedet.... Støj i billede, PDP-menuen OSD.... Intet billede, standbydioden lyser grønt, sort skærm, ingen OSD.... TV-kanaler intet billede/sne på skærmen, standbydiode blinker svagt....

12 . Fejltræ Fejlsymptom: - Intet billede, og PDP-standbydioden lyser ikke Mulige årsager: - Defekt V-spænding, PCB P - Defekt sikring på PCB P/ - PCB P - PCB DS - PCB DN Sikringer på PCB P/ F0, F0, F0, F0, F0, F0 & F0 Udskift defekt sikring Ja Nej Kontroller spænding på PCB P STB V, P, ben 0, V ±0, V Udskift PCB P - Udskift PCB DS - Udskift PCB DN

13 Fejltræ. Nej Fejlsymptom: - Intet billede, og PDP-standbydioden lyser grønt Mulig årsag: - PCB: SC, SS, D, DS, HX, HDD, DN Ja Kontroller PDP OSD O.k.? Kontroller, om lysdioder på PCB SC og PCB SS lyser LED SC lyser ikke - Udskift PCB SC LED SS lyser ikke - Udskift PCB SS Kontroller billedet - Analog PC-indgang o.k.? Udskift - PCB DS - PCB HX Udskift PCB D Kontroller billedet - Digital DVI-D-indgang o.k.? Udskift - PCB HDD (DVI-D-kort) Intet billede på PDP ved anvendelse af digital (DVI-D) og analog (PC/VGA) indgang - Udskift PCB

14 . Fejltræ Nej Fejlsymptom: - PDP'en kan ikke tændes med RS. Standbydioden lyser rødt Ja Mulig årsag: - Defekt RS-driver Kontroller, om RS fungerer, med programmet Plasma CTL (kan downloades fra Bang & Olufsens Retail System) Udskift PCB DS Fejlsymptom - PDP kan ikke fjernbetjenes Mulig årsag: - PCB V - Kabel til V Frakobl RS -kabel fra PDP en Tænd for PDP en ved at trykke på den første knap fra venstre på PDP en - Lyser dioden grønt? Kontroller kabel til PCB V Tryk på den tredje knap fra venstre på PDP'en - En menu vises på skærmen Udskift PCB V IR-kredsløb defekt

15 Fejltræ. Nej Se Lokal skærmfejl. Fejlsymptom: - Lodret linje i billede Mulig årsag: - Defekt PCB D, C-C, SD, SU, SC eller SS Ja Fejl i Vsus eller Vda Fejlsymptom: - Støj i billede, PDP'ens OSD-menu Vsus - udskift PCB P VDA - udskift PCB P Mulige årsager: - Støj i PDP (strøm eller digitalbehandling) - Justeret spænding uden for specifikation - Defekt PCB P/, SC eller SS Kontroller/Juster. Vsus*. Vda. Vad. Ve* Fejl i Vad - Udskift PCB SC *Se mærkat på panelet og side. Fejl i Ve - Udskift PCB SS Tryk på standby på fjernbetjeningen NN Fejlsymptom: - Intet billede - Standbydiode er grøn - Sort skærm - Ingen OSD Dioden blinker kort, ellers sker intet Mulig årsag: - Defekt PCB P/ Kontroller sikringer: F0. F0, F0, F0, F0, F0 or F0 på PCB P o.k.? Lokal skærmfejl Udskift PCB P : PCB P : PCB P SC board SS board D board

16 . Fejltræ Fejlsymptom: - Intet billede eller sne på fjernsynskanaler - PDP-standbydiode blinker Nej Mulige årsager: Antal blink: - gang: (intet kontrolpunkt) - gange: V SOS - gange:, V SOS - gange: strøm SOS - gange: V SOS - gange: driver, SOS - gange: driver, SOS - gange: driver, SOS - gange: skærm-konfig. SOS - 0 gange: terminal-board SOS - gange: blæser SOS Målepunkter C C DN Ja PDP-standbydiode blinker gang - (intet kontrolpunkt) PDP-standbydiode blinker gange: V SOS Mulige årsager: - PCB P Kontroller spænding, V (Vc) på PCB P, P, ben Udskift PCB P PDP-standbydiode blinker gange:, V SOS Mulige årsager: - PCB D, DN, P Kontroller spænding, + V på PCB D, D ben Kontroller spænding, V (Vc) på PCB P, P, ben Udskift PCB P Kontroller kabelforbindelse mellem PCB D, D, ben og PCB P, P, ben C C Kontroller spænding på PCB DN, V på C, V på C, V på C, V på C Er alle o.k.? Udskift PCB DN Udskift PCB D

17 Fejltræ. Nej PDP'ens standbydiode blinker gange: Strøm SOS Udskift PCB P : PCB P : PCB P Ja PDP'ens standbydiode blinker gange: V SOS Kontroller spænding, V på PCB P, P, ben Udskift PCB P Kontroller spænding, V på PCB D, D, ben 0 Udskift PCB D Kontroller spænding, V på PCB DN, DN, ben 0 Kontroller kabelforbindelsen mellem PCB D, D og PCB DN, DN Kontroller spænding, V på PCB DN, DN, ben Udskift PCB DN Kontroller spænding, V på PCB DS, DS, ben Kontroller kabelforbindelsen mellem PCB DN, DN og PCB DS, DS

18 . Fejltræ Nej PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Kontroller Vsus ( V) på PCB SC, TPVSUS Udskift PCB P Ja Kontroller, om der er lys i D på PCB SC Udskift PCB SC PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Udskift PCB SC o.k.? Udskift - PCB SU - PCB SD PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Kontroller, at der er lys i D på PCB SS Udskift PCB SS PDP'ens standbydiode blinker gange: Skærm-konfig. SOS Udskift PCB D PDP'ens standbydiode blinker 0 gange: terminal-board SOS Udskift PCB DS Udskift PCB P PDP'ens standbydiode blinker gange: blæser SOS Kontroller, at alle blæsere kører, mens PDP'en starter Udskift defekte blæsere. Hvis ingen blæsere kører, kan PCB'en være defekt. Kontroller, om spændingen på PCB PB, PB0, ben er V PB0, ben =, V Udskift PCB PB, Placering af blæser hvis spændingen er o.k.mens PDP'en starter, skal du kontrollere, at spændingen er 0 V på PCB PB, PB,,,,, og ben (hver måling skal udføres en ad gangen). Udskift defekte blæsere. Fan B PB Fan A PB Fan C PB PB Fan D PB Fan E PB Fan F PB Fan G PB

19 Placering af målepunkter. Placering af målepunkter - Brug et ikke-ledende værktøj til justering. Panel label VR VR0 VR(Vsus) C C C SS SU D PB P P SC SS SD H HDD DN DS HX C C C V H SS S C C C SS VR0 (T) VR00 (Vad) VR000 (Ve) TPVSET TPVSUS TPVDA TPVSUS SU D PB P P SD TPVSC H SC TPVSET HDD DN DS HX C C C V TPVSCN TPV SS H SS S TPSS

20 . Test og justering afsluttende kontrol efter reparation Test og justering efter udskiftning af modul(er) Forberedelser før justering - Tilslut ikke ESD-måtten til PDP'en. - Indstil PDP'en til at modtage et billede (genererer fx et internt billede). Se PDP-pixeltest, side.. PCB Navn Testpunkt Spænding Lydstyrke P board Vsus TPVSUS (SS) Vsus* ± V VR (P)* SC board Vad TPVAD(SC) -0 V ± V VR00 (SC) Vscn TPVSCN(SC) Vad+ 0 V ± V Fast Vset TPVSET(SC) 0 V ± V Fast SS board Ve TPVE(SS) Ve* ± V VR000 (SS)* Vda TPVDA(SS) V ± V- V Fast D, DS board Hvidbalance, piedestal og sublysstyrke til NTSC-, PAL-, HD-, PC- og i-signaler DN board Indstil markedsnummeret i servicemenuen til *Se skærmetiketten. Oplysninger på paneletiketten Advarsel. Juster først spændingen for Vsus.. Kontrol af Vscn-spændingen skal foretages efter, at justeringerne af Vadspændingen er kontrollerede. Hvis Vad = -0 V, er spændingen på Vscn 0 V ± V For at undgå beskadigelse af PCB'en må Vsus under ingen omstændigheder reduceres til under Ve. Serial No. Ve: v, Vsus: v MADE IN JAPAN TQF Justeringsspænding Isolationstest Hvert enkelt system skal isolationstestes, når det har været skilt ad. Foretag testen, når systemet igen er samlet og klar til at blive sendt tilbage til kunden. Der må ikke forekomme overslag i løbet af testen. Udfør isolationstesten således: Kortslut netstikkets to ben, og tilslut dem til én af de to klemmer på isolationstesteren. Slut den anden klemme til jordforbindelsen på PCindgangsklemmen. Bemærk! For at undgå beskadigelse af systemet er det vigtigt, at begge klemmer på isolationstesteren har god kontakt. Drej isolationstesterens spændingsregulering, indtil du opnår en spænding på, kv AC og maks. 0 ma. Hold denne spænding i ét sekund, og skru derefter langsomt ned til 0 V AC igen. Afsluttende kontrol efter reparation Før PDP'en geninstalleres i produktet, skal PDP-selvkontrollen udføres (se side.).

21 Udskiftning af moduler. Moduler, der kan udskiftes PDP i serviceposition.... Fjernelse af aluminiumsramme og bagpart.... Udskiftning af kontrastskærm og plasmaramme.... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right)....0 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left).... Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor.... Udskiftning af PCB DN, Digital Signal Processor/Micom....0 Udskiftning af PCB HX, PC Type Input Terminal.... Udskiftning af PCB HDD, DVI Input Terminal.... Udskiftning af PCB DS, Slot Interface & SYNC processor.... Udskiftning af PCB P, Power Supply.... Udskiftning af PCB P, Power Supply.... Udskiftning af PCB PB, Fan Control.... Udskiftning af PCB SC, Scan Out.... Udskiftning af PCB SD, Scan Connection (Lower).... Udskiftning af PCB SU, Scan Connection (Upper)....0 Udskiftning af PCB SS, Sustain Out.... Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Upper).... Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Lower).... Før demontering af PDP en... Vent mindst minut, efter at du har taget stikket ud af stikkontakten, så de elektrolytiske kondensatorer kan aflades, før du demonterer PDP en. Tilslut ESD-måtten. Når du har udskiftet modul(er) i PDP'en, skal du udføre testen og justeringsproceduren som beskrevet i afsnittet Test og justering efter udskiftning af modul(er) på side.. Bemærk! Indvendige ledninger i PDP'en. Vær forsigtig, når du kobler ledningerne fra stikkene.

22 . PDP i serviceposition Montering af servicestande - Fjern dækpropperne - Monter servicestandene, inkl. beslag - Monter remme - Fjern skruer til vægbeslag x

23 PDP i serviceposition. - Løft PDP'en af, og anbring den på gulvet - Undgå at bøje ryggen under løftet - Placer remmene som vist, og hold ryggen ret. Løft PDP'en - Flyt PDP'en til et sted, der er egnet for reparationen

24 . Fjernelse af aluminiumsramme og bagpart - Fjern skruerne, som fastholder aluminiumsrammen 0x TX0 - Fjern skruerne, som fastholder metalrammen x - Fjern skruerne, som fastholder bagparten x

25 Udskiftning af kontrastskærm og plasmaramme. +. PDP i serviceposition - Fjern stik SSP DS DS - Fjern skruer x - Træk fronten ud, og løft den af Brug hvide handsker for at undgå snavs på kontrastskærmen. Brug kun mikrofiberkluden (del-nr. 0) til at rengøre PDP'en. Undgå enhver brug af rengøringsmidler på PDP'en. ➁ ➀ - Fjern skruerne, og løft forsigtigt kontrastskærmen af x

26 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern afstivningsplader x - Fjern stik C0 C - Åbn stikkene som vist CA CA CA CA CA

27 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left). - Fjern venstre servicefod, og understøt venstre side - Fjern skruer til afstivningen x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne 0x - Fjern skruer x

28 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern stik CA CA CA CA - Åbn stikkene som vist CA0 CA CA CA CA 0x

29 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center). - Fjern skruer x

30 .0 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern afstivningsplader x - Fjern stik C C - Åbn stikkene som vist CA CA CA CA CA

31 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right). - Fjern højre servicefod, og understøt højre side - Fjern skruer til afstivningen x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

32 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern skruer til PCB H x H - Fjern afstivningsplade x - Fjern stik CBP0 CBP0 CBP0

33 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right). - Åbn stikkene som vist CB CB CB CB CB - Fjern afstivningen som vist ➀ ➁ x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

34 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern stik CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 - Åbn stikkene som vist CB0 CB CB CB CB - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne 0x

35 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center). - Fjern skruer x

36 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern skruer til PCB H. Fjern H x H - Fjern afstivningsplade x - Fjern stik C0 C

37 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left). - Åbn stikkene som vist CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 - Fjern afstivningen som vist ➀ ➁ x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

38 . Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor +. PDP i serviceposition - Placering af PCB D - Fjern kabler fra PCB DN Løsn kabelbinderen DN0 DN0 DN0 DN0 DN - Fjern skruerne, der holder beslaget til PCB DN Fjern PCB DN og beslaget x - Fjern kabler fra PCB D Løsn kabelbinderne D0 D0 D0 D0 D

39 Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor. - Fjern stik D D D D D D - Fjern skruer x

40 .0 Udskiftning af PCB DN, Digital Signal Processor/Micom +. PDP i serviceposition - Placering af PCB DN - Fjern kabler fra PCB DN Løsn kabelbinderen DN0 DN0 DN0 DN0 DN - Fjern kabler fra PCB DN x

41 Udskiftning af PCB HX, PC Type Input Terminal. +. PDP i serviceposition +. Fjernelse af PCB HDD - Placering af PCB HX - Fjern stikket på PCB HX HX - Fjern skruerne fra afskærmningen x - Fjern skruerne på bagsiden af PCB HX x

42 . Udskiftning af PCB HDD, DVI Input Terminal +. PDP i serviceposition - Placering af PCB HDD x - Fjern skruer fra indgangsdæksel Slot / PC IN AUDIO SERIAL - Fjern PCB HDD

43 Udskiftning af PCB DS, Slot Interface & SYNC processor. +. PDP i serviceposition +. Fjernelse af PCB HDD - Placering af PCB DS - Fjern stikket fra PCB HX og skruerne, der holder afskærmningen HX x - Fjern skruerne på PCB DS

44 . Udskiftning af PCB P, Power Supply +. PDP i serviceposition - Placering af PCB P - Fjern stik P P0 P P P P P P - Fjern skruer x

45 Udskiftning af PCB P, Power Supply. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB P - Fjern stik P P P P P P - Fjern skruer 0x

46 . Udskiftning af PCB PB, Fan Control +. PDP i serviceposition - Placering af PCB PB - Fjern stik PBP0 PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP - Fjern skruer x

47 Udskiftning af PCB SC, Scan Out. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SC - Fjern PCB SU som vist x - Fjern blæserbeslag x SU SU SU - Fjern PCB SD som vist SD x SD SD

48 . Udskiftning af PCB SC, Scan Out - Fjern stik SC0 SC0 SC - Fjern skruer 0x - Fjern PCB SC meget forsigtigt

49 Udskiftning af PCB SD, Scan Connection (Lower). +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SD - Fjern PCB SD som vist SD x SD SD - Fjern kabler på bagsiden af PCB SD SD SD SD SD SD

50 .0 Udskiftning af PCB SU, Scan Connection (Upper) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SU - Fjern PCB SU som vist x SU SU SU - Fjern kabler på bagsiden af PCB SU SU SU SU SU SU

51 Udskiftning af PCB SS, Sustain Out. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Fjern blæserbeslag x - Fjern stikkene på PCB SS og PCB SS SS SS - Fjern stik SS SS SS SS SS SS

52 . Udskiftning af PCB SS, Sustain Out - Åbn stikkene som vist SS SS SS SS - Fjern kabler fra stikkene SS SS SS SS - Fjern skruer x - Fjern PCB SS meget forsigtigt

53 Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Upper). +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Åbn stikkene som vist, og fjern tilslutningerne SSP SSP SSP - Fjern stik SSP SSP - Fjern skruer x

54 . Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Lower) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Åbn stikkene som vist, og fjern tilslutningerne SSP SSP SSP - Fjern stik SSP SSP - Fjern skruer x

55 Specification guidelines for service use. Specification guidelines for service use Plasma Display Panel FHD, Type D Mains voltage 0V (V V), 0V (0V V) 0Hz/0Hz Power consumption Typical: W, standby.w, power off: 0.W Dimensions without handles (W x H x D),mm x mm x mm.in x.in x.in Weight kg Lb Plasma display panel AC type : aspect ratio Contrast ratio Continuous 000: Peak 0.000: Viewing angle Minimum 0 (/ brightness when viewed from above, or either side Screen size,mm (W) 0mm (H),mm (diagonal).in (W).in (H) in (diagonal) Pixel count,0,00 pixels (0 x 00 x R, G, B) 0 00 dots Operations condition Temperature 0 C - 0 C, F - 0 F Humidity 0% - 0% Minimum outside ari pressure 00 hpa or above Connections PC Input HD/VD Horizontal scanning frequency Vertical scanning frequency HIGH-DENSITY Mini-D-SUB PIN VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA R/G/B 0.V-pp ohm Component Y :.0 Vp-p (-ohm : include sync) PB/CB : ± 0. Vp-p (-ohm) PR/CR : ± 0. Vp-p (-ohm).0.0 V-pp high impedance 0 khz 0Hz Pin Layout for PC Input Terminal 0 Pin R (PR/CR) Pin G (Y) Pin B (PB/CB) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin NC (not connected) Pin 0 GND (ground) Pin GND (ground) Pin SDA Pin HD/SYNC Pin VD Pin SCL

56 . Specification guidelines for service use Applicable input signal name Image Signal fh (KHz) fv (Hz) reception Prepossible defined /0i lines)].. yes yes */0p lines)].. yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /0p lines)]. 0.0 yes yes 0/0p lines)] yes yes 0/0p lines)] yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /sf lines)].00. yes yes 0 /0p lines)]. 0.0 yes yes /p lines)].00.0 yes yes /p lines)]..0 yes yes 0/0i lines)]. 0.0 yes yes *At P is inputted into PC(D-subP), it displays as VGA0Hz. Seriel Input D-Sub PIN RS- Pin NC Pin R X D Pin No. Pin T X D Pin Non use Pin GND Pin Non use Pin Shorted to Pin Shorted to Pin NC DVI-D Input Pin Data - Pin Data + Pin Data / shield DVI-D plug Pin Data - Pin Data + Pin DDC Clock Pin DDC Data Pin Analog vert. sync Pin Data - Pin 0 Data + Pin Data / shield Pin Data - Pin Data + Pin +V Pin GND Pin Hot plug detect Pin Data 0 - Pin Data 0 + Pin Data 0/ shield Pin 0 Data - Pin Data + Pin Clock shield Pin Clock + Pin Clock - Encryption Support of HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

57 Specification guidelines for service use. Applicable input signal name Dot clock Horizontal Vertical Signal name Resolution frequency frequency frequency (MHz) (khz) (Hz) (0)/0p ()/0p (0)/0p, (0)/0p, ,(,00)/0i,0, ,(,00)/0p,0, ,(,00)/0i,0, ,(,00)/0p,0, VGA WVGA SVGA WSVGA0, XGA0, XGA0, WXGA0, WXGA0, XGA+, SXGA0,0, SXGA+,00, UXGA0,00, WUXGA0,0, Subject to change without notice

58 .

59 Available parts. BeoVision Incl. pos. no Incl. pos. no Ordrer pcs. 00 Iron frame Plasma screen, complete 00 0 Aluminium frame, silver 0 Aluminium frame, black 0 Aluminium frame, dark grey 00 Aluminium frame, red 00 Aluminium frame, blue Mains cable, DK 000 Mains cable, EU 000 Mains cable, I 000 Mains cable, CH 000 Mains cable, UK 000 Mains cable, AUS 000 Mains cable, US 00 Mains cable, JP 00 Mains cable, KOR 00 0 Contrast screen 00 Service stand, incl. pos. no ordrer pcs. 00 Distant tube 00 0Rear cover 00 Screw. x mm 00 Screw. x mm 0 Washer

60 . Available parts Survey of modules - Plasma Display Panel C Fan C C Fan D Fan E C SS SU Fan B Fan A SC D PB DN P F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 P Fan F Fan G SS SD H HDD DS HX C C C V H S SS C 00 PCB C, Data Drive (Upper left) C 00 PCB C, Data Drive (Upper center) C 00 PCB C, Data Drive (Upper right) C 000 PCB C, Data Drive (Lower right) C 000 PCB C, Data Drive (Lower center) C 000 PCB C, Data Drive (Lower left) D 00 PCB D, Digital Signal Processor DN 000 PCB DN, Digital Signal Processor DS 00 PCB DS, Slot Interface & SYNC processor HDD 00 DVI Input Terminal HX 00 PCB HX, PC Type Input Terminal H 000 PCB H, Speaker Terminal P 00 PCB P, Power Supply P 00 PCB P, Power Supply PB 000 PCB PB, Fan Control SC 00 PCB SC, Scan Out SD 00 PCB SD, Scan Connection (Lower) SS 00 PCB SS, Sustain Out SS 00 PCB SS, Sustain Connection (Upper) SS 00 PCB SS, Sustain Connection (Lower) SU 00 PCB SU, Scan Connection (Upper) S 00 PCB S, Power switch V 00 PCB V, Remote receiver F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 00 Fuse F0 00 Fuse FAN A 000 Fan FAN B 000 Fan FAN C 000 Fan FAN D 000 Fan FAN E 000 Fan FAN F 000 Fan FAN G 000 Fan

61 Available parts. Packing Outer box, top/bottom 0 Set of foam, top and bottom 0 0 Foam foil 0 0 Outer box, side 0 00 Distance pipe 0 Pallet Tip and tell

62 . Available parts Accessories Cable RS, GENDER CHANGER 00 RGB/RS cable, m black 0 RGB/RS cable, 0m black 0 RGB/RS cable, m black 0 RGB/RS cable, 0m black Back-up suitcase Back-up suitcase Parts not shown Product cover 0 Special remote control 0 Micro fibre cloth 0 Bag w/wall bracket f/ir sensor 0 Bag w/rear plate f/ir sensor 0 Wire f/ir sensor, m 00 IR sensor Available documentation See Retail System Wall bracket 0 00 Guide 0 Side cover 0 Insulating spacer 0 Washer 00 Bolt 0000 Screw M 0 Blind hold set 0000 Allen key Packing, complete

63 . Main block diagram.. Main block diagram LED_G/LED_R/REMOCON FAN_SOS C C C VDA_V SCAN OUT D MEMORY FORMAT CONVERTER ERASE P.V GENERATOR SS MICOM DRIVER(RIGHT) SS_SOS S.R. FLASH SS CONTROL PROCESSOR SOS D SS RGB OUTPUT PICTURE PROCESSOR C D S.R. RGB SCAN OUT C PLASMA AI PULSE SUSTAIN CONTROL FPGA SOS/ FORMAT P_ON/OFF CONTROL C S.R. D CONVERTER D0 S.R SD SC ADDRESS OUTPUT PLASMA AI PROCESSOR VIDEO SOS CONTROL SCAN DRIVE D DC/DC CONVERTER S.R SUB-FIELD S.R VDA_V PICTURE VDA_V PLASMA AI SU VDA_V SOS (VE) S.R SUSTAIN DRIVE SS SOS SS SOS SUSTAIN CONTROL SC0 SCAN CONTROL PULSE SDRAM SS DISCHARGE SS +V PROCESSOR C IIC C VSUS PULSE SUSTAIN FLASH SC RECEIVER SS FORMAT CONTROL SS DRIVE SC SUSTAIN PROCESSOR C C VOLTAGE D IIC P.V S.R. C SCAN VOLTAGE C DRIVER(LEFT) DRIVER(CENTER) S.R. S.R. PULSE C S.R. S.R. S.R SS S.R. C VDA_V SS P.V S.R LVDS S.R. C SUB-FIELD EEPROM PULSE CONVERTER VDA_V DRIVER(RIGHT) D S.R. D SS RELAY CORRECTOR LINE SUSTAIN P RELAY,PFC POWER PROTECTION(SOS) F_STB_V SUSTAIN P +V VOLTAGE RECTIFIER CONTROL PROCESS VOLTAGE P POWER SUPPLY VOLTAGE RECTIFIER PFC_ON/OFF +V STBV Vda CONTROL Vd PS_SOS VOLTAGE RECTIFIER P0 VOLTAGE VDA RECTIFIER +V VSUS VOLTAGE F_STB.V Vc V VSUS RUSH/ MAIN_ON/OFF FILTER STBYV_M P Vd +Vc P CONTROL P CONTROL STANDBY FACTOR PROCESS P STANDBY P S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R. S.R. VDA_V S.R. DRIVER(CENTER) S.R. S.R. C S.R. DRIVER(LEFT) S.R. C S.R. C S.R. S.R. S.R. VDA_V C C C0 C S.R. PFC_ON/OFF CONTROL FACTOR RECTIFIER RUSH/ MAIN_ON/OFF FILTER LINE POWER CORRECTOR RELAY,PFC RELAY S.R. S.R. S.R. S.R. VDA_V S.R. C0 DRIVER DRIVER D SDRAM D DRIVE SW U/R D/R D/L U/L S.R. S.R. L,R HD,VD IIC IIC (CLK) DS DS R/G/B DN +V SYNC DN R,G,B SW SELECT DS HD,VD LVDS_A TXD,RXD R,G,B /SOUND PROCESSOR TXD-TU,RXD-TU L,R DS RESET DN SPEAKER TXD,RXD DS0 L IIC OSD G M IIC A/D IIC SEPA/ DS SW MCU DS L,R SPAMP-R LVDS 0bit DN TX LVDS LED/REMOCON SOUND DS DS ALARM,STB-ON DS /FAN_SOS TXD,RXD H IIC R,G,B HD,VD /SYNC PROCESSOR TXD,RXD DN TERMINALS DS SW SLOT INTERFACE CONTROL +V SYNC RX TXD-PC,RXD-PC SOUND LVDS HD L,R DS B SPAMP-L TXD_PC,RXD_PC DS SOUND+V LVDS B SPEAKER A LVDS_B R,G,B DS0 COMPONENT R TXD_TU,RXD_TU SW H DN HD,VD HD,VD SELECT KEY_SW SERIAL SPEAKER SYNC HD,VD TXD,RXD SLOT R L FLASH LAN+V SELECT H DS HD GREEN SDRAM R VD CPG SELECT DIGITAL SIGNAL FAN_CONT KEY SW REMOTE RECEIVER REMOTE SENSOR STAND_BY LED_R V POWER LED_G KEY SCAN /LED_G,R V I-CHIPS FPGA FPGA PROCESSOR VIDEO /KEY_SW LSI Plus EVEN/ODD LVDS_B LVDS_A EVEN/ODD FPGA EVEN 0bit ODD 0bit EVEN R/G/B ODD R/G/B HD,VD VIDEO VIDEO R/G/B(0bit) R/G/B R/G/B SDRAM EVEN(0bit) ODD(0bit) (0bit) R/G/B R/G/B (0bit) R/G/B EVEN,ODD GC (GCE&HQ) R/G/B GC_C GC_Y OSD_IN CPLD (FPGAROM) PC HX PC AUDIO IN HX RS-C /HDCP TX DVI DVI TERMINAL H RECEIVER R L HDD LVDS IN AUDIO IN DVI-D DVI-D S STB_PS POWER SW STBV S STB_V STB_PS SS SOS FAN_CONT FANx +V FAN PB CONTROL PB PB0 AVR PB PB R/G/B ODD (0bit) R/G/B EVEN (0bit) VSUS Vd

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 37 SD Type D7 BeoVision 4 37, type 8958, 8980-8986 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 42 HD Type D7 BeoVision 4 42 EU, type 896x from serial no. 18390228 BeoVision 4 42 US, type 8956 from serial no. 18406005 BeoVision 5 42 EU MKIII, type 891x from serial no. 18380842

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 0 FHD Type D FHD BeoVision 0 MKII, type 0-0 BeoVision 0 MKII, type 0-0 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish, Dutch and Simplified Chinese versions are available

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 0 HD Type D BeoVision 0 EU, type 97x from serial no. 907 BeoVision 0 US MKIII, type 9 from serial no. 907 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel HD Type D BeoVision type 9 from serial no. 99 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 0 HD Type D9 BeoVision 0, type 89, 89, 900-908 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoLab 9 Type 217 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish, Dutch and Japanese versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoLab 2 Type 6213, 6214 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoLab 7 Type 60, 6 Service Manual Danish This Service Center repair guide must be returned with the defective parts/back-up suitcase! Indhold Udførelse af service... Reparationstips... Udskiftning af

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000

Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000 Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000 Servicetips! Indstilling af options efter akkumulatorskift (Hvis apparatet star I same rum som anlæg) Skal indtastes mens den står i st. by: PICTURE 1 STORE PICTURE 5 STORE

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell UltraSharp U2417HA 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell UltraSharp U2417HA - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

TECHCONNECT TC2-VGAHDMI BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-VGAHDMI BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-VGAHDMI BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-vgahdmi 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Interfacekasser. Indholdsfortegnelse. Dansk. Side

Interfacekasser. Indholdsfortegnelse. Dansk. Side Interfacekasser Dansk Indholdsfortegnelse Side Indledning...88 Installation...89 Montering af kassen Systemkabel Ekstern strømforsyning Placering af afbrydere og stikforbindelser Indstillinger...93 Tilførselsomkobler

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SUPER 7" 3+1 BAKKAMERA OG MULTIMEDIASÆT

SUPER 7 3+1 BAKKAMERA OG MULTIMEDIASÆT Automotive components since 1963 SUPER 7" 3+1 BAKKAMERA OG MULTIMEDIASÆT DK BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 INDHOLD: Oversigt over funktioner...4 Installation af monitor...4 Beskrivelse af signalkabler...4 Beskrivelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Digital Video Broadcasting - Terrestrial System/DVB-T module BeoVision 8 26, 9500 (1447000) BeoVision 8 32, 9550 (1447000) Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

SUPER 7 4+1 BAKKAMERA OG MULTIMEDIESÆT

SUPER 7 4+1 BAKKAMERA OG MULTIMEDIESÆT Automotive components since 1963 SUPER 7 4+1 BAKKAMERA OG MULTIMEDIESÆT DK BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 INDHOLD: Oversigt over funktioner... 4 Installation af monitor... 4 Beskrivelse af signalkabler... 4

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Hardware dokumentation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Hardware dokumentation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Hardware dokumentation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. VERSIONSHISTORIE...3 1.3. VALG AF HARDWARE...3 2. ADGANGS ENHED...4 2.1. FUNKTIONS DIAGRAM...4

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere