ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 Plasma Display Panel FHD Type D BeoVision MKII, type -, 00-0 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase!

2 CONTENTS Survey of modules.... How to service.... PDP pixel test.... PDP self-check.... OSD menu on the PDP.... Fault flow chart... Placement of measuring points.... Test and adjustment after replacement of module(s).... Final check after repair.... Replacement of modules.... PDP in service position.... Remove aluminium frame and back cover.... Remove contrast screen and plasma frame.... Replacement of modules Specification guidelines for service use... Available parts... Main block diagram.... Block diagrams

3 Oversigt over moduler. Oversigt over moduler, Plasma Display Panel (PDP) C Fan C C Fan D Fan E C SS SU Fan B Fan A SC D PB DN P P Fan F Fan G SS SD H HDD DS HX C C C V H S SS C Data Drive (Upper left) C Data Drive (Upper center) C Data Drive (Upper right) C Data Drive (Lower right) C Data Drive (Lower center) C Data Drive (Lower left) D Digital Signal Processor DN Digital Signal Processor/Micom DS Slot Interface & SYNC processor HDD DVI Input Terminal HX PC Type Input Terminal H Speaker Terminal P P PB SC SD SS SS SS SU S V Power Supply Power Supply Fan Control Scan Out Scan Connection (Lower) Sustain Out Sustain Connection (Upper) Sustain Connection (Lower) Scan Connection (Upper) Power switch Remote receiver

4 . Udførelse af service Udførelse af service Servicering PDP en må kun serviceres af uddannet teknisk personale. Hvis det ikke er muligt at lokalisere fejlen, eller hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved at udskifte reservedele, skal det danske servicecenter kontaktes for teknisk support. Håndtering PDP en skal altid placeres lodret for at undgå at beskadige den. Der er stor fare for at beskadige PDP en, hvis den placeres i vandret stilling. PDP en skal så vidt muligt placeres på servicestanden. Rengøring af produktet Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af produktet. Brug hvide handsker for at undgå snavs på kontrastskærmen. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud eller en mikrofiberklud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, fx et opvaskemiddel. For at sikre det bedst mulige skærmbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Burn-in Der kan opstå burn-in på PDP en, hvis der vises et stillbillede i mere end ca. 0 minutter. Advarsel Statisk elektricitet ESD STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Statisk elektricitet kan ødelægge produktet. Antistatisk service kit. Der skal altid bruges antistatisk service kit, når produktet demonteres, eller modulerne håndteres. Følg instruktionerne i vejledningen, og brug ESD-måtten både til gamle og nye moduler. Bemærk! Når der kræves netspænding på fjernsynet, skal forbindelsen mellem PDP'en og ESD-måtten fjernes. Chassiset eller modulerne skal altid være tilsluttet det antistatiske service kit eller placeret i en ESD-sikker pose. Symbol for sikkerhedskomponenter Når der udskiftes komponenter med dette symbol, skal samme type benyttes også de samme værdier for ohm og watt. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den komponent, der udskiftes.

5 Udførelse af service. Fejlfinding Før fejlfindingen påbegyndes... bør du bede kunden om at demonstrere eller forklare fejlen. Kontroller, at... - produktet er indstillet til den korrekte Option - alle ledninger er korrekt tilsluttet - netspændingen er tilsluttet - alle eksterne kilder er tilsluttet korrekt, og produktopsætningen er korrekt Opsætning til test Tilslut de følgende produkter i forbindelse med en opsætning til test: BeoVision, BeoSystem og en DVD-afspiller. BeoVision DVD player BeoSystem DVI RS Standardindstillinger ved brug af fejltræ - Tryk på TV på Beo. - Vælg en fjernsynskanal med billede og lyd. BeoVision VGA RS I/O - Alternativt kan du anvende programmet Plasmactrl.exe fra en bærbar computer for at sikre, at der ikke er fejl i BeoSystem.

6 . Udførelse af service Plasmactrl.exe Dette program kan findes i BeoWise i Bang & Olufsens Retail System sammen med en PowerPoint-præsentation med nogle testmønstre (se den produktrelaterede software). Bemærk! For at skifte mellem indgangene skal du skrive IMS og klikke på Send Command. Fejlfinding Før demontering af PDP en... Kontroller PDP en for burn-in og pixelfejl. Denne kontrol er meget vigtig, når PDP en skal transporteres til et værksted. Se PDP-pixeltest, side.. Før du demonterer PDP'en, skal du afbryde strømmen og vente mindst et minut, så de elektrolytiske kondensatorer kan aflades. Tilslut ESD-måtten.

7 PDP-pixeltest. PDP-pixeltest Pixeltesten kontrollerer PDP ens status med henblik på at fastslå antallet af defekte pixels. Testen skal bruges - før produktet transporteres til PDP-værkstedet - før og efter servicering af PDP'en Formålet med denne test er at vurdere, om der er defekte pixels i PDP'en. Se afsnittet Standarder for skærmdefekter, som indeholder oplysninger om, hvorvidt en PDP bør udskiftes pga. defekte pixels. Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se. - Se figurerne vedrørende: - Placering af knapper på fjernbetjeningen NN. Se. - Aktiver servicetilstanden. Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN for at tænde for PDP'en. Brug et spidst værktøj eller en kuglepen til at trykke i hullet FD, og tryk derefter på FE på fjernbetjeningen NN. Menuen CAT Panel (servicetilstand) vises. - Vælg IIC mode. Flyt markøren med pil op/pil ned på fjernbetjeningen NN, og vælg ved at trykke på OK. - Vælg Aging. Tryk på pil op/pil ned for at finde Aging, og vælg med OK. - Skift prøvebillede. Tryk på OK for at skifte prøvebilledet. - PDP-pixeltest. Brug prøvebillederne RED, GREEN og BLUE til at kontrollere pixels. - Deaktiver servicetilstanden. - Tryk på R to gange for at vende tilbage til menuen CAT Panel. - Aktiver ID-tilstanden, og afbryd strømmen. Tænd for PDP'en igen, vælg PDPsprog, og tryk på OK. Hvis dette ikke gøres, starter PDP'en op med OSD-menuen for sprogvalg næste gang, du tænder for PDP'en. + _ VOL + R C OK R FD FF FE

8 . PDP-pixeltest Standarder for skærmdefekter Krydstale Definition: Et resultat af interferens mellem pixels under visningen af de primære RGB-farver eller to eller flere forskellige farver, hvilket oplyser nogle pixels på forkerte tidspunkter. Luminansplet Definition: En celle, som oplyses kraftigt, mens skærmen viser udelukkende sort. 'Død' celle Definition: En celle, som ikke oplyses tilstrækkeligt. Der er kun tale om en 'død' celle, hvis den ikke kan oplyses mere end 0 %. Standarder Område A B G R B G R B Antal Antal Antal 'Døde' celler 0 0 Krydstale Luminanspletter Pardefekt Defektafstand 0 mm 0 mm I alt b/ B A b/ b a/ a/ a Pardefekt: To tilstødende pixels er defekte. Defektafstand: Afstanden mellem de to tætteste defekte pixels.

9 PDP-selvkontrol. PDP-selvkontrol PDP-selvkontrollen kontrollerer status på de kredsløb, der er tilsluttet IIC-bussen Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se. - Se figurerne vedrørende. - Placering af knapper på fjernbetjeningen NN. - Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN for at tænde for PDP'en. Brug et spidst værktøj eller en kuglepen til at trykke i hullet FF på fjernbetjeningen NN. Resultatet af selvkontrollen vises i displayet. Se. "OK"= ingen fejl "- - -"= fejl Peg fjernbetjeningen NN i samme retning ved anden betjening. - Udskiftning af defekt PCB. Udskift PCB D, hvis skærm D er defekt. Udskift PCB DN, hvis nogen af følgende IC'er fejler: IC0, IC0, IC0, IC0, IC0, IC0, IC00, IC0, IC0, IC0, IC0. Udskift PCB DS, hvis nogen af følgende IC'er fejler: IC, IC00, IC00, IC00, IC00, IC0. - Afslut selvkontrollen. Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen NN, og tryk derefter på den tilsvarende knap på Beo. ID IIC IIC IIC IIC SI + DN IC0 OK H0 DS IC OK H Standby _ VOL + R IC0 IC0 IC0 IC0 OK H OK H OK H OK H IC00 IC00 IC00 IC00 OK H OK H OK H OK H IC0 OK H IC0 OK H IC00 OK H IC0 OK H IC0 OK H D PANEL OK IC0 IC0 OK H OK H INCHMXXXPXXX PTCT 0 H0 FD FF FE OFF TIMER

10 . Menuen OSD på PDP en Menuen OSD på PDP en Hvis PDP en er monteret i en aluminiumsramme, skal du pege fjernbetjeningen NN mod hullet i det forreste, nederste venstre hjørne af PDP en. Se.. Tryk på PICTURE, SOUND eller SET UP på fjernbetjeningen NN. + _ VOL + R PICTURE SOUND SET UP FD FE FF

11 Fejltræ. Fejltræ Der er intet billede, og PDP-standbydioden lyser ikke.... Der er intet billede, og PDP-standbydioden lyser grønt.... PDP'en kan ikke tændes med RS. Standbydioden lyser rødt.... Fjernbetjening af PDP ikke mulig.... Lodret linje i billedet.... Støj i billede, PDP-menuen OSD.... Intet billede, standbydioden lyser grønt, sort skærm, ingen OSD.... TV-kanaler intet billede/sne på skærmen, standbydiode blinker svagt....

12 . Fejltræ Fejlsymptom: - Intet billede, og PDP-standbydioden lyser ikke Mulige årsager: - Defekt V-spænding, PCB P - Defekt sikring på PCB P/ - PCB P - PCB DS - PCB DN Sikringer på PCB P/ F0, F0, F0, F0, F0, F0 & F0 Udskift defekt sikring Ja Nej Kontroller spænding på PCB P STB V, P, ben 0, V ±0, V Udskift PCB P - Udskift PCB DS - Udskift PCB DN

13 Fejltræ. Nej Fejlsymptom: - Intet billede, og PDP-standbydioden lyser grønt Mulig årsag: - PCB: SC, SS, D, DS, HX, HDD, DN Ja Kontroller PDP OSD O.k.? Kontroller, om lysdioder på PCB SC og PCB SS lyser LED SC lyser ikke - Udskift PCB SC LED SS lyser ikke - Udskift PCB SS Kontroller billedet - Analog PC-indgang o.k.? Udskift - PCB DS - PCB HX Udskift PCB D Kontroller billedet - Digital DVI-D-indgang o.k.? Udskift - PCB HDD (DVI-D-kort) Intet billede på PDP ved anvendelse af digital (DVI-D) og analog (PC/VGA) indgang - Udskift PCB

14 . Fejltræ Nej Fejlsymptom: - PDP'en kan ikke tændes med RS. Standbydioden lyser rødt Ja Mulig årsag: - Defekt RS-driver Kontroller, om RS fungerer, med programmet Plasma CTL (kan downloades fra Bang & Olufsens Retail System) Udskift PCB DS Fejlsymptom - PDP kan ikke fjernbetjenes Mulig årsag: - PCB V - Kabel til V Frakobl RS -kabel fra PDP en Tænd for PDP en ved at trykke på den første knap fra venstre på PDP en - Lyser dioden grønt? Kontroller kabel til PCB V Tryk på den tredje knap fra venstre på PDP'en - En menu vises på skærmen Udskift PCB V IR-kredsløb defekt

15 Fejltræ. Nej Se Lokal skærmfejl. Fejlsymptom: - Lodret linje i billede Mulig årsag: - Defekt PCB D, C-C, SD, SU, SC eller SS Ja Fejl i Vsus eller Vda Fejlsymptom: - Støj i billede, PDP'ens OSD-menu Vsus - udskift PCB P VDA - udskift PCB P Mulige årsager: - Støj i PDP (strøm eller digitalbehandling) - Justeret spænding uden for specifikation - Defekt PCB P/, SC eller SS Kontroller/Juster. Vsus*. Vda. Vad. Ve* Fejl i Vad - Udskift PCB SC *Se mærkat på panelet og side. Fejl i Ve - Udskift PCB SS Tryk på standby på fjernbetjeningen NN Fejlsymptom: - Intet billede - Standbydiode er grøn - Sort skærm - Ingen OSD Dioden blinker kort, ellers sker intet Mulig årsag: - Defekt PCB P/ Kontroller sikringer: F0. F0, F0, F0, F0, F0 or F0 på PCB P o.k.? Lokal skærmfejl Udskift PCB P : PCB P : PCB P SC board SS board D board

16 . Fejltræ Fejlsymptom: - Intet billede eller sne på fjernsynskanaler - PDP-standbydiode blinker Nej Mulige årsager: Antal blink: - gang: (intet kontrolpunkt) - gange: V SOS - gange:, V SOS - gange: strøm SOS - gange: V SOS - gange: driver, SOS - gange: driver, SOS - gange: driver, SOS - gange: skærm-konfig. SOS - 0 gange: terminal-board SOS - gange: blæser SOS Målepunkter C C DN Ja PDP-standbydiode blinker gang - (intet kontrolpunkt) PDP-standbydiode blinker gange: V SOS Mulige årsager: - PCB P Kontroller spænding, V (Vc) på PCB P, P, ben Udskift PCB P PDP-standbydiode blinker gange:, V SOS Mulige årsager: - PCB D, DN, P Kontroller spænding, + V på PCB D, D ben Kontroller spænding, V (Vc) på PCB P, P, ben Udskift PCB P Kontroller kabelforbindelse mellem PCB D, D, ben og PCB P, P, ben C C Kontroller spænding på PCB DN, V på C, V på C, V på C, V på C Er alle o.k.? Udskift PCB DN Udskift PCB D

17 Fejltræ. Nej PDP'ens standbydiode blinker gange: Strøm SOS Udskift PCB P : PCB P : PCB P Ja PDP'ens standbydiode blinker gange: V SOS Kontroller spænding, V på PCB P, P, ben Udskift PCB P Kontroller spænding, V på PCB D, D, ben 0 Udskift PCB D Kontroller spænding, V på PCB DN, DN, ben 0 Kontroller kabelforbindelsen mellem PCB D, D og PCB DN, DN Kontroller spænding, V på PCB DN, DN, ben Udskift PCB DN Kontroller spænding, V på PCB DS, DS, ben Kontroller kabelforbindelsen mellem PCB DN, DN og PCB DS, DS

18 . Fejltræ Nej PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Kontroller Vsus ( V) på PCB SC, TPVSUS Udskift PCB P Ja Kontroller, om der er lys i D på PCB SC Udskift PCB SC PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Udskift PCB SC o.k.? Udskift - PCB SU - PCB SD PDP'ens standbydiode blinker gange: Driver SOS Kontroller, at der er lys i D på PCB SS Udskift PCB SS PDP'ens standbydiode blinker gange: Skærm-konfig. SOS Udskift PCB D PDP'ens standbydiode blinker 0 gange: terminal-board SOS Udskift PCB DS Udskift PCB P PDP'ens standbydiode blinker gange: blæser SOS Kontroller, at alle blæsere kører, mens PDP'en starter Udskift defekte blæsere. Hvis ingen blæsere kører, kan PCB'en være defekt. Kontroller, om spændingen på PCB PB, PB0, ben er V PB0, ben =, V Udskift PCB PB, Placering af blæser hvis spændingen er o.k.mens PDP'en starter, skal du kontrollere, at spændingen er 0 V på PCB PB, PB,,,,, og ben (hver måling skal udføres en ad gangen). Udskift defekte blæsere. Fan B PB Fan A PB Fan C PB PB Fan D PB Fan E PB Fan F PB Fan G PB

19 Placering af målepunkter. Placering af målepunkter - Brug et ikke-ledende værktøj til justering. Panel label VR VR0 VR(Vsus) C C C SS SU D PB P P SC SS SD H HDD DN DS HX C C C V H SS S C C C SS VR0 (T) VR00 (Vad) VR000 (Ve) TPVSET TPVSUS TPVDA TPVSUS SU D PB P P SD TPVSC H SC TPVSET HDD DN DS HX C C C V TPVSCN TPV SS H SS S TPSS

20 . Test og justering afsluttende kontrol efter reparation Test og justering efter udskiftning af modul(er) Forberedelser før justering - Tilslut ikke ESD-måtten til PDP'en. - Indstil PDP'en til at modtage et billede (genererer fx et internt billede). Se PDP-pixeltest, side.. PCB Navn Testpunkt Spænding Lydstyrke P board Vsus TPVSUS (SS) Vsus* ± V VR (P)* SC board Vad TPVAD(SC) -0 V ± V VR00 (SC) Vscn TPVSCN(SC) Vad+ 0 V ± V Fast Vset TPVSET(SC) 0 V ± V Fast SS board Ve TPVE(SS) Ve* ± V VR000 (SS)* Vda TPVDA(SS) V ± V- V Fast D, DS board Hvidbalance, piedestal og sublysstyrke til NTSC-, PAL-, HD-, PC- og i-signaler DN board Indstil markedsnummeret i servicemenuen til *Se skærmetiketten. Oplysninger på paneletiketten Advarsel. Juster først spændingen for Vsus.. Kontrol af Vscn-spændingen skal foretages efter, at justeringerne af Vadspændingen er kontrollerede. Hvis Vad = -0 V, er spændingen på Vscn 0 V ± V For at undgå beskadigelse af PCB'en må Vsus under ingen omstændigheder reduceres til under Ve. Serial No. Ve: v, Vsus: v MADE IN JAPAN TQF Justeringsspænding Isolationstest Hvert enkelt system skal isolationstestes, når det har været skilt ad. Foretag testen, når systemet igen er samlet og klar til at blive sendt tilbage til kunden. Der må ikke forekomme overslag i løbet af testen. Udfør isolationstesten således: Kortslut netstikkets to ben, og tilslut dem til én af de to klemmer på isolationstesteren. Slut den anden klemme til jordforbindelsen på PCindgangsklemmen. Bemærk! For at undgå beskadigelse af systemet er det vigtigt, at begge klemmer på isolationstesteren har god kontakt. Drej isolationstesterens spændingsregulering, indtil du opnår en spænding på, kv AC og maks. 0 ma. Hold denne spænding i ét sekund, og skru derefter langsomt ned til 0 V AC igen. Afsluttende kontrol efter reparation Før PDP'en geninstalleres i produktet, skal PDP-selvkontrollen udføres (se side.).

21 Udskiftning af moduler. Moduler, der kan udskiftes PDP i serviceposition.... Fjernelse af aluminiumsramme og bagpart.... Udskiftning af kontrastskærm og plasmaramme.... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right)....0 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center).... Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left).... Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor.... Udskiftning af PCB DN, Digital Signal Processor/Micom....0 Udskiftning af PCB HX, PC Type Input Terminal.... Udskiftning af PCB HDD, DVI Input Terminal.... Udskiftning af PCB DS, Slot Interface & SYNC processor.... Udskiftning af PCB P, Power Supply.... Udskiftning af PCB P, Power Supply.... Udskiftning af PCB PB, Fan Control.... Udskiftning af PCB SC, Scan Out.... Udskiftning af PCB SD, Scan Connection (Lower).... Udskiftning af PCB SU, Scan Connection (Upper)....0 Udskiftning af PCB SS, Sustain Out.... Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Upper).... Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Lower).... Før demontering af PDP en... Vent mindst minut, efter at du har taget stikket ud af stikkontakten, så de elektrolytiske kondensatorer kan aflades, før du demonterer PDP en. Tilslut ESD-måtten. Når du har udskiftet modul(er) i PDP'en, skal du udføre testen og justeringsproceduren som beskrevet i afsnittet Test og justering efter udskiftning af modul(er) på side.. Bemærk! Indvendige ledninger i PDP'en. Vær forsigtig, når du kobler ledningerne fra stikkene.

22 . PDP i serviceposition Montering af servicestande - Fjern dækpropperne - Monter servicestandene, inkl. beslag - Monter remme - Fjern skruer til vægbeslag x

23 PDP i serviceposition. - Løft PDP'en af, og anbring den på gulvet - Undgå at bøje ryggen under løftet - Placer remmene som vist, og hold ryggen ret. Løft PDP'en - Flyt PDP'en til et sted, der er egnet for reparationen

24 . Fjernelse af aluminiumsramme og bagpart - Fjern skruerne, som fastholder aluminiumsrammen 0x TX0 - Fjern skruerne, som fastholder metalrammen x - Fjern skruerne, som fastholder bagparten x

25 Udskiftning af kontrastskærm og plasmaramme. +. PDP i serviceposition - Fjern stik SSP DS DS - Fjern skruer x - Træk fronten ud, og løft den af Brug hvide handsker for at undgå snavs på kontrastskærmen. Brug kun mikrofiberkluden (del-nr. 0) til at rengøre PDP'en. Undgå enhver brug af rengøringsmidler på PDP'en. ➁ ➀ - Fjern skruerne, og løft forsigtigt kontrastskærmen af x

26 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern afstivningsplader x - Fjern stik C0 C - Åbn stikkene som vist CA CA CA CA CA

27 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper left). - Fjern venstre servicefod, og understøt venstre side - Fjern skruer til afstivningen x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne 0x - Fjern skruer x

28 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern stik CA CA CA CA - Åbn stikkene som vist CA0 CA CA CA CA 0x

29 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper center). - Fjern skruer x

30 .0 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern afstivningsplader x - Fjern stik C C - Åbn stikkene som vist CA CA CA CA CA

31 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Upper right). - Fjern højre servicefod, og understøt højre side - Fjern skruer til afstivningen x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

32 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern skruer til PCB H x H - Fjern afstivningsplade x - Fjern stik CBP0 CBP0 CBP0

33 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower right). - Åbn stikkene som vist CB CB CB CB CB - Fjern afstivningen som vist ➀ ➁ x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

34 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern stik CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 - Åbn stikkene som vist CB0 CB CB CB CB - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne 0x

35 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower center). - Fjern skruer x

36 . Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB C - Fjern skruer til PCB H. Fjern H x H - Fjern afstivningsplade x - Fjern stik C0 C

37 Udskiftning af PCB C, Data Drive (Lower left). - Åbn stikkene som vist CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 CBP0 - Fjern afstivningen som vist ➀ ➁ x Understøttelse af PDP'en - Fjern skruer, og fjern forsigtigt kablerne x - Fjern skruer x

38 . Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor +. PDP i serviceposition - Placering af PCB D - Fjern kabler fra PCB DN Løsn kabelbinderen DN0 DN0 DN0 DN0 DN - Fjern skruerne, der holder beslaget til PCB DN Fjern PCB DN og beslaget x - Fjern kabler fra PCB D Løsn kabelbinderne D0 D0 D0 D0 D

39 Udskiftning af PCB D, Digital Signal Processor. - Fjern stik D D D D D D - Fjern skruer x

40 .0 Udskiftning af PCB DN, Digital Signal Processor/Micom +. PDP i serviceposition - Placering af PCB DN - Fjern kabler fra PCB DN Løsn kabelbinderen DN0 DN0 DN0 DN0 DN - Fjern kabler fra PCB DN x

41 Udskiftning af PCB HX, PC Type Input Terminal. +. PDP i serviceposition +. Fjernelse af PCB HDD - Placering af PCB HX - Fjern stikket på PCB HX HX - Fjern skruerne fra afskærmningen x - Fjern skruerne på bagsiden af PCB HX x

42 . Udskiftning af PCB HDD, DVI Input Terminal +. PDP i serviceposition - Placering af PCB HDD x - Fjern skruer fra indgangsdæksel Slot / PC IN AUDIO SERIAL - Fjern PCB HDD

43 Udskiftning af PCB DS, Slot Interface & SYNC processor. +. PDP i serviceposition +. Fjernelse af PCB HDD - Placering af PCB DS - Fjern stikket fra PCB HX og skruerne, der holder afskærmningen HX x - Fjern skruerne på PCB DS

44 . Udskiftning af PCB P, Power Supply +. PDP i serviceposition - Placering af PCB P - Fjern stik P P0 P P P P P P - Fjern skruer x

45 Udskiftning af PCB P, Power Supply. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB P - Fjern stik P P P P P P - Fjern skruer 0x

46 . Udskiftning af PCB PB, Fan Control +. PDP i serviceposition - Placering af PCB PB - Fjern stik PBP0 PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP - Fjern skruer x

47 Udskiftning af PCB SC, Scan Out. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SC - Fjern PCB SU som vist x - Fjern blæserbeslag x SU SU SU - Fjern PCB SD som vist SD x SD SD

48 . Udskiftning af PCB SC, Scan Out - Fjern stik SC0 SC0 SC - Fjern skruer 0x - Fjern PCB SC meget forsigtigt

49 Udskiftning af PCB SD, Scan Connection (Lower). +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SD - Fjern PCB SD som vist SD x SD SD - Fjern kabler på bagsiden af PCB SD SD SD SD SD SD

50 .0 Udskiftning af PCB SU, Scan Connection (Upper) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SU - Fjern PCB SU som vist x SU SU SU - Fjern kabler på bagsiden af PCB SU SU SU SU SU SU

51 Udskiftning af PCB SS, Sustain Out. +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Fjern blæserbeslag x - Fjern stikkene på PCB SS og PCB SS SS SS - Fjern stik SS SS SS SS SS SS

52 . Udskiftning af PCB SS, Sustain Out - Åbn stikkene som vist SS SS SS SS - Fjern kabler fra stikkene SS SS SS SS - Fjern skruer x - Fjern PCB SS meget forsigtigt

53 Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Upper). +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Åbn stikkene som vist, og fjern tilslutningerne SSP SSP SSP - Fjern stik SSP SSP - Fjern skruer x

54 . Udskiftning af PCB SS, Sustain Connection (Lower) +. PDP i serviceposition - Placering af PCB SS - Åbn stikkene som vist, og fjern tilslutningerne SSP SSP SSP - Fjern stik SSP SSP - Fjern skruer x

55 Specification guidelines for service use. Specification guidelines for service use Plasma Display Panel FHD, Type D Mains voltage 0V (V V), 0V (0V V) 0Hz/0Hz Power consumption Typical: W, standby.w, power off: 0.W Dimensions without handles (W x H x D),mm x mm x mm.in x.in x.in Weight kg Lb Plasma display panel AC type : aspect ratio Contrast ratio Continuous 000: Peak 0.000: Viewing angle Minimum 0 (/ brightness when viewed from above, or either side Screen size,mm (W) 0mm (H),mm (diagonal).in (W).in (H) in (diagonal) Pixel count,0,00 pixels (0 x 00 x R, G, B) 0 00 dots Operations condition Temperature 0 C - 0 C, F - 0 F Humidity 0% - 0% Minimum outside ari pressure 00 hpa or above Connections PC Input HD/VD Horizontal scanning frequency Vertical scanning frequency HIGH-DENSITY Mini-D-SUB PIN VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA R/G/B 0.V-pp ohm Component Y :.0 Vp-p (-ohm : include sync) PB/CB : ± 0. Vp-p (-ohm) PR/CR : ± 0. Vp-p (-ohm).0.0 V-pp high impedance 0 khz 0Hz Pin Layout for PC Input Terminal 0 Pin R (PR/CR) Pin G (Y) Pin B (PB/CB) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin GND (ground) Pin NC (not connected) Pin 0 GND (ground) Pin GND (ground) Pin SDA Pin HD/SYNC Pin VD Pin SCL

56 . Specification guidelines for service use Applicable input signal name Image Signal fh (KHz) fv (Hz) reception Prepossible defined /0i lines)].. yes yes */0p lines)].. yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /0p lines)]. 0.0 yes yes 0/0p lines)] yes yes 0/0p lines)] yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /0i lines)]. 0.0 yes yes /sf lines)].00. yes yes 0 /0p lines)]. 0.0 yes yes /p lines)].00.0 yes yes /p lines)]..0 yes yes 0/0i lines)]. 0.0 yes yes *At P is inputted into PC(D-subP), it displays as VGA0Hz. Seriel Input D-Sub PIN RS- Pin NC Pin R X D Pin No. Pin T X D Pin Non use Pin GND Pin Non use Pin Shorted to Pin Shorted to Pin NC DVI-D Input Pin Data - Pin Data + Pin Data / shield DVI-D plug Pin Data - Pin Data + Pin DDC Clock Pin DDC Data Pin Analog vert. sync Pin Data - Pin 0 Data + Pin Data / shield Pin Data - Pin Data + Pin +V Pin GND Pin Hot plug detect Pin Data 0 - Pin Data 0 + Pin Data 0/ shield Pin 0 Data - Pin Data + Pin Clock shield Pin Clock + Pin Clock - Encryption Support of HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

57 Specification guidelines for service use. Applicable input signal name Dot clock Horizontal Vertical Signal name Resolution frequency frequency frequency (MHz) (khz) (Hz) (0)/0p ()/0p (0)/0p, (0)/0p, ,(,00)/0i,0, ,(,00)/0p,0, ,(,00)/0i,0, ,(,00)/0p,0, VGA WVGA SVGA WSVGA0, XGA0, XGA0, WXGA0, WXGA0, XGA+, SXGA0,0, SXGA+,00, UXGA0,00, WUXGA0,0, Subject to change without notice

58 .

59 Available parts. BeoVision Incl. pos. no Incl. pos. no Ordrer pcs. 00 Iron frame Plasma screen, complete 00 0 Aluminium frame, silver 0 Aluminium frame, black 0 Aluminium frame, dark grey 00 Aluminium frame, red 00 Aluminium frame, blue Mains cable, DK 000 Mains cable, EU 000 Mains cable, I 000 Mains cable, CH 000 Mains cable, UK 000 Mains cable, AUS 000 Mains cable, US 00 Mains cable, JP 00 Mains cable, KOR 00 0 Contrast screen 00 Service stand, incl. pos. no ordrer pcs. 00 Distant tube 00 0Rear cover 00 Screw. x mm 00 Screw. x mm 0 Washer

60 . Available parts Survey of modules - Plasma Display Panel C Fan C C Fan D Fan E C SS SU Fan B Fan A SC D PB DN P F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 P Fan F Fan G SS SD H HDD DS HX C C C V H S SS C 00 PCB C, Data Drive (Upper left) C 00 PCB C, Data Drive (Upper center) C 00 PCB C, Data Drive (Upper right) C 000 PCB C, Data Drive (Lower right) C 000 PCB C, Data Drive (Lower center) C 000 PCB C, Data Drive (Lower left) D 00 PCB D, Digital Signal Processor DN 000 PCB DN, Digital Signal Processor DS 00 PCB DS, Slot Interface & SYNC processor HDD 00 DVI Input Terminal HX 00 PCB HX, PC Type Input Terminal H 000 PCB H, Speaker Terminal P 00 PCB P, Power Supply P 00 PCB P, Power Supply PB 000 PCB PB, Fan Control SC 00 PCB SC, Scan Out SD 00 PCB SD, Scan Connection (Lower) SS 00 PCB SS, Sustain Out SS 00 PCB SS, Sustain Connection (Upper) SS 00 PCB SS, Sustain Connection (Lower) SU 00 PCB SU, Scan Connection (Upper) S 00 PCB S, Power switch V 00 PCB V, Remote receiver F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 000 Fuse F0 00 Fuse F0 00 Fuse FAN A 000 Fan FAN B 000 Fan FAN C 000 Fan FAN D 000 Fan FAN E 000 Fan FAN F 000 Fan FAN G 000 Fan

61 Available parts. Packing Outer box, top/bottom 0 Set of foam, top and bottom 0 0 Foam foil 0 0 Outer box, side 0 00 Distance pipe 0 Pallet Tip and tell

62 . Available parts Accessories Cable RS, GENDER CHANGER 00 RGB/RS cable, m black 0 RGB/RS cable, 0m black 0 RGB/RS cable, m black 0 RGB/RS cable, 0m black Back-up suitcase Back-up suitcase Parts not shown Product cover 0 Special remote control 0 Micro fibre cloth 0 Bag w/wall bracket f/ir sensor 0 Bag w/rear plate f/ir sensor 0 Wire f/ir sensor, m 00 IR sensor Available documentation See Retail System Wall bracket 0 00 Guide 0 Side cover 0 Insulating spacer 0 Washer 00 Bolt 0000 Screw M 0 Blind hold set 0000 Allen key Packing, complete

63 . Main block diagram.. Main block diagram LED_G/LED_R/REMOCON FAN_SOS C C C VDA_V SCAN OUT D MEMORY FORMAT CONVERTER ERASE P.V GENERATOR SS MICOM DRIVER(RIGHT) SS_SOS S.R. FLASH SS CONTROL PROCESSOR SOS D SS RGB OUTPUT PICTURE PROCESSOR C D S.R. RGB SCAN OUT C PLASMA AI PULSE SUSTAIN CONTROL FPGA SOS/ FORMAT P_ON/OFF CONTROL C S.R. D CONVERTER D0 S.R SD SC ADDRESS OUTPUT PLASMA AI PROCESSOR VIDEO SOS CONTROL SCAN DRIVE D DC/DC CONVERTER S.R SUB-FIELD S.R VDA_V PICTURE VDA_V PLASMA AI SU VDA_V SOS (VE) S.R SUSTAIN DRIVE SS SOS SS SOS SUSTAIN CONTROL SC0 SCAN CONTROL PULSE SDRAM SS DISCHARGE SS +V PROCESSOR C IIC C VSUS PULSE SUSTAIN FLASH SC RECEIVER SS FORMAT CONTROL SS DRIVE SC SUSTAIN PROCESSOR C C VOLTAGE D IIC P.V S.R. C SCAN VOLTAGE C DRIVER(LEFT) DRIVER(CENTER) S.R. S.R. PULSE C S.R. S.R. S.R SS S.R. C VDA_V SS P.V S.R LVDS S.R. C SUB-FIELD EEPROM PULSE CONVERTER VDA_V DRIVER(RIGHT) D S.R. D SS RELAY CORRECTOR LINE SUSTAIN P RELAY,PFC POWER PROTECTION(SOS) F_STB_V SUSTAIN P +V VOLTAGE RECTIFIER CONTROL PROCESS VOLTAGE P POWER SUPPLY VOLTAGE RECTIFIER PFC_ON/OFF +V STBV Vda CONTROL Vd PS_SOS VOLTAGE RECTIFIER P0 VOLTAGE VDA RECTIFIER +V VSUS VOLTAGE F_STB.V Vc V VSUS RUSH/ MAIN_ON/OFF FILTER STBYV_M P Vd +Vc P CONTROL P CONTROL STANDBY FACTOR PROCESS P STANDBY P S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R S.R. S.R. VDA_V S.R. DRIVER(CENTER) S.R. S.R. C S.R. DRIVER(LEFT) S.R. C S.R. C S.R. S.R. S.R. VDA_V C C C0 C S.R. PFC_ON/OFF CONTROL FACTOR RECTIFIER RUSH/ MAIN_ON/OFF FILTER LINE POWER CORRECTOR RELAY,PFC RELAY S.R. S.R. S.R. S.R. VDA_V S.R. C0 DRIVER DRIVER D SDRAM D DRIVE SW U/R D/R D/L U/L S.R. S.R. L,R HD,VD IIC IIC (CLK) DS DS R/G/B DN +V SYNC DN R,G,B SW SELECT DS HD,VD LVDS_A TXD,RXD R,G,B /SOUND PROCESSOR TXD-TU,RXD-TU L,R DS RESET DN SPEAKER TXD,RXD DS0 L IIC OSD G M IIC A/D IIC SEPA/ DS SW MCU DS L,R SPAMP-R LVDS 0bit DN TX LVDS LED/REMOCON SOUND DS DS ALARM,STB-ON DS /FAN_SOS TXD,RXD H IIC R,G,B HD,VD /SYNC PROCESSOR TXD,RXD DN TERMINALS DS SW SLOT INTERFACE CONTROL +V SYNC RX TXD-PC,RXD-PC SOUND LVDS HD L,R DS B SPAMP-L TXD_PC,RXD_PC DS SOUND+V LVDS B SPEAKER A LVDS_B R,G,B DS0 COMPONENT R TXD_TU,RXD_TU SW H DN HD,VD HD,VD SELECT KEY_SW SERIAL SPEAKER SYNC HD,VD TXD,RXD SLOT R L FLASH LAN+V SELECT H DS HD GREEN SDRAM R VD CPG SELECT DIGITAL SIGNAL FAN_CONT KEY SW REMOTE RECEIVER REMOTE SENSOR STAND_BY LED_R V POWER LED_G KEY SCAN /LED_G,R V I-CHIPS FPGA FPGA PROCESSOR VIDEO /KEY_SW LSI Plus EVEN/ODD LVDS_B LVDS_A EVEN/ODD FPGA EVEN 0bit ODD 0bit EVEN R/G/B ODD R/G/B HD,VD VIDEO VIDEO R/G/B(0bit) R/G/B R/G/B SDRAM EVEN(0bit) ODD(0bit) (0bit) R/G/B R/G/B (0bit) R/G/B EVEN,ODD GC (GCE&HQ) R/G/B GC_C GC_Y OSD_IN CPLD (FPGAROM) PC HX PC AUDIO IN HX RS-C /HDCP TX DVI DVI TERMINAL H RECEIVER R L HDD LVDS IN AUDIO IN DVI-D DVI-D S STB_PS POWER SW STBV S STB_V STB_PS SS SOS FAN_CONT FANx +V FAN PB CONTROL PB PB0 AVR PB PB R/G/B ODD (0bit) R/G/B EVEN (0bit) VSUS Vd

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 37 SD Type D7 BeoVision 4 37, type 8958, 8980-8986 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase! 1.1 Contents

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK HMI betjeningspanel. MJK HMI Betjeningsdisplay

Manual DK HMI betjeningspanel. MJK HMI Betjeningsdisplay MJK HMI Betjeningsdisplay Dine notater: 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Specifikationer & Ordrenumre 5 Ordernumre Dimensioner... 6... 7 Elektrisk og mekanisk tilslutning og montering 8 Mekanisk montering...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D TP TUBE CLASS D Amplifiere BRUGERVEJLEDNING DSP 160W 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet www.bose.com/musicians DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham,

Læs mere