kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014"

Transkript

1 kultur kontakt Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 velkommen til - fra nær og fjern [ÅrsmØdeKontaKt] i weekenden maj står sydslesvig og det danske mindretal atter i de danske årsmøders tegn. i år - under behørig hensyntagen til mindretallets fødselsår, det skæbnesvangre år 1864, og med henblik på mindretallets bestræbelser på at gøre sig mere synlig med en målrettet kommunikations- og informa-tionsstrategi i danmark - med mottoet sydslesvig - en dansk fortælling. Det officielle Danmark ført an af Folketingets formand mogens lykketoft, foreningsdanmark samt vore egne er traditionen tro flot repræsenteret på talerstolene ved 44 møder den weekend, og underholdningssiden med egne og importerede kræfter er bestemt heller ikke at kimse ad. ikke mindst de mange børnehave- og skolebørn, der optræder den weekend, vil det være en fornøjelse at opleve. valget til europa-parlamentet årsmøde-søndag den 25. maj regner ssf som årsmødearrangør ikke med vil have indflydelse på deltagertallet til de tre store friluftsmøder i flensborg, slesvig og husum. fornuftige deltagere får sat deres kryds før eller efter møderne eller stemmer pr. brev. men eu-valgkampen betyder desværre, at ingen danske ministre har turdet sige ja til at komme til årsmøderne. de har møder andetsteds forud for og på selve dagen. eu, valget til europa-parlamentet og den som regel ikke-eksisterende mindretalspolitik i eu og de europæiske stater står også langt oppe på dagsordenen, når mindretalsunionen fuen fra i dag, torsdag, og frem til lørdag den 10. maj afvikler sin 65 års jubilæumskongres i flensborg og sønderborg. ikke mindst situationen i og omkring ukraine er aktuelt samtaleemne, også fordi en af de førende tatarledere fra Krim ventes. Programmet er lagt på internettet, men selv om stort set alle programpunkter af pladshensyn er forbeholdt de tilmeldte og delegerede fra europas nationale mindretal, vil der i det mindste til delegeretmødet lørdag formiddag på hotel des nordens i Kobbermølle være plads til en enkelt nysgerrig eller to mere. velkommen til alle i årsmøde-weekenden, og velkommen til europas nationale mindretal til fuenkongres fra i dag, torsdag. sydslesvigsk forening ÅRSMØDEUDGAVEN 2014 Årsmødeplakaten 2014.

2 2 kulturkontakt en plakat bliver til [ÅrsmØdeKontaKt] På et ssf-hovedstyrelsesmøde i begyndelsen af året præsenterede ssfs Årsmødeudvalg ved dets formand gitte hougaard- Werner årsmødeplakaten Det er grafiker Christian Prasno, SSFs og SdUs copy & layout-afdeling på flensborghus, der har lavet den. Årsmødemottoet er lænet op ad 150året for slaget ved dybbøl den 18. april 1864: sydslesvig en dansk fortælling, og plakaten skulle genspejle et af pejlemærkerne i den danske fortælling både nord og syd for grænsen, nemlig året 1864 samt det årstal, der også fik en afgørende betydning for mindretallets historie, 1920 med folkeafstemningen. gitte hougaard-werner pointerede ved præsentationen, at også årstallet 2014 skulle indgå i plakaten: fremtiden er åben, men nu står vi i 2014, hvor vi kan se tilbage og via fortiden få forståelse for, hvordan vore forfædre/ mødre har kæmpet for det danske og har skabt den fortælling, som vi må bygge videre på i dag. at en tidssvarende plakat også rummer Qr-kode og hjemmeside-henvisning, siger sig selv. stilelementerne går igen i årsmøde-t-shirts, brevhoved og fdf-mærker. Årsmødeudvalget roser plakatens retro-moderne udformning, farvevalg og enkelthed. udgiver: flensborg avis Ansv.: Chefred. Jørgen Møllekær Redaktion: Bernd Engelbrecht, sydslesvigsk forening Layout: Lisbeth Kochanski, SSF/SdU Layout & Copy dansk generalskretariat, nørregade/ norderstr. 76, flensborg Post: Postfach 2664, Flensborg telefon: hhv. 122 fax: internet: Bezugspreis ist im mitgliedspreis enthalten. Christian Prasno, grafiker, og Gitte Hougaard-Werner, SSFs årsmødeudvalgs formand, ved præsentationen af årsmødeplakaten 2014: den læses så at sige nedefra: den danske fortælling starter før den okseblodsrøde farve viser krigene, der præger tiden omkring , nederlag og tab, griber ind i tiden efter, der dog bliver lidt lysere og afgøres med afstemningen 1920, hvilket symboliseres med den orange farve. den mere sikre, stabile og lysere tid frem til 2014 genspejles via den gule farve, der strækker sig ind i den hvide ellers ukendte, åbne fremtid, som vi alle er og kan være med til at sætte farve på. her sluttes ringen til det med hvidt fremhævede motto, den danske fortælling, der starter før 1864 og stadig fortælles - og fortælles videre på i dag. ugen, der kommer 9. SSF og folkbaltica: Familiekoncert med Dreamers Circus på Flensborg Bibliotek kl SSF og folkbaltica: Koncert med Sväng i Medborgerhuset, Egernførde kl. 20 Ældreklubben Flensborg-duborg: forårssange med Åse i toosbüygade 7 kl Valsbøl og omegns folkedansere: majlegestue (madkurvetræf) kl ssf Medelby og omegn: tæppekørling på skolen kl ssf Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur/ koncert med Bayous på hans helgesen-skolen, frederiksstad kl SdU: Blackminton i Idrætshallen, Flensborg, for børn og unge op til 16 år kl , og for unge fra 17 år + voksne kl Harreslev Kvindeforening: tur ud i det blå ssf Holtenå: Ekskursion med Marianne og Frank Zacharias, fra forsamlingshuset kl. 11 ssf Satrup/Havetoft: til legoland fra freizeitanlage havetoft kl. 9 og satrup skole kl SSF og folkbaltica: Visecafé med folkbaltica Jugend Folk Ensemble og Schmelztiegel på Flensborghus kl dansk erhvervsforening i sydslesvig: Besøg på marineskolen i Flensborg-mørvig kl. 9 ssf: folketeatret med den stundesløse på Flensborg teater kl. 20 Flensborg ssf nord: diabetikerklub i menighedshuset kl. 14 Sønder Brarup Kvindeforening: Udflugt til Maasholm fra kirken kl de danske menigheder i Flensborg: morgenmad og -sang i Sct. Jørgen Kirke kl. 9 Borgerforeningen Flensborg: Chefred. Jørgen Møllekær om nye tider for flensborg avis efter spisningen kl. 19 Flensborg-Biffen: Blue Jasmine på flensborghus kl det lille teater Flensborg: Kærestebreve i hjemmet kl. 19 ssf: hovedstyrelsesmøde på skipperhuset, Tønning kl. 19 Flensborg Kirkehøjskole: foredrag med dr. phil. erik a. nielsen om h.a. Brorson på biblioteket kl Slesvig SSF Centrum-Nord: Hobbyaften med nål og tråd, slesvighus kl Midtangel seniorklub: hygge og foredrag med nikolaj steen om min tid i norge i menighedslokalet kl ssfs humanitære udvalg: foredrag med dorothea Petersen om hendes bog Parallelle verdener på Flensborghus kl aktive Kvinder Flensborg: til spargelhof freienwill, fra skovgade kl Flensborg ssf nord: Kaffe i Ældreklubben sortevej i tønnsenhuset kl. 14 Flensborg ssf nord: hygge med elke i spætteklubben kl Valsbøl pastorat: onsdagskaffe med Kirsten og erik rettig i valsbølhus kl Oksbøl Kvindeforening: møde i forsamlingshuset kl. 19 ssf Vanderup/Jørl: Besøger det nye plejehjem i vanderup kl. 19 ssf Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl sydslesvigs museumsforening: generalforsamling på mikkelberg, Hatsted kl. 19 de danske menigheder i Flensborg: gudstjeneste i helligåndskirken kl. 19 ssw Slesvig-Flensborg amt: amtsgeneralforsamling på slesvighus kl. 19 Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl Det løbende ajourførte årsmødeprogram på Har man ikke selv adgang til nettet, får man hjælp på SSFs sekretariater, på Aktivitetshuset i Flensborg og de danske biblioteker i Sydslesvig.

3 kulturkontakt 3 Danske og tyske officials til de danske årsmøder i sydslesvig maj Grev Ingolf og grevinde Sussie EU-kommissær Connie Hedegaard Folketingets formand Mogens Lykketoft, Landdagspræsident Klaus Schlie Europa- og kulturminister Anke Spoorendonk Folketingets Sydslesvigudvalg med formand Benny Engelbrecht MF (S) i spidsen og en lang række folketingsmedlemmer og repræsentanter for samfundsrelevante organisationer det løbende ajourførte årsmøde-program ses på flensborg/ slesvig/ husum. op imod danske mødes ved 44 folke- og festmøder maj i hele sydslesvig under mottoet»sydslesvig - en dansk fortælling«. Det officielle Danmark vil traditionen tro være repræsenteret ved de 90. danske årsmøder i sydslesvig: folketingets formand mogens lykketoft (friluftsmødet i flensborg søndag eftermiddag) og grænseforeningens kommende formand Mette Bock MF (LA) (Husum søndag eftermiddag) er blandt de danske politikere/ personligheder, der har sagt ja til at deltage i de danske årsmøder i sydslesvig - i år den maj, oplyser årsmødearrangøren sydslesvigsk forening. EU-kommissær Connie Hedegaard taler ved aftenmødet fredag i oksevejens skole i flensborg-sporskifte. her deltager også greveparret ingolf og sussie. europa- og kulturminister anke spoorendonk taler i sporskifte fredag aften og på duborgskolen lørdag eftermiddag. FRIlUFTSMØDET I FlENSBORG folketingets formand mogens lykketoft er hovedtaler sammen med slesvig-holstens landdagspræsident Klaus Schlie på Flensborg bys, flensborg amts og sydtønder amts fælles friluftsmøde i frueskovens idrætspark søndag den 25. maj kl optoget starter kl fra nørreport og går opad duborggade. friluftsmødet i flensborg fra kl på frueskovpladsen rummer en gratis koncert med Phønix, en stomp-opvisning ved skolebørn og underholdning ved studenter-sangforeningen rungsted. FRIlUFTSMØDET I SlESVIG fhv. minister, venstre-næstformand Kristian Jensen (mf) og slesvig-borgmester dr. arthur Christiansen er hovedtalerne på friluftsmødet i slesvig. hvor der også er programsat gymnastikopvisning ved elever fra sundeved efterskole pg koncert med Babylove & The Van dangos. optoget starter kl ved hiort lorenzenskolen, selve friluftsmødet kl på sifpladsen. FRIlUFTSMØDET I HUSUM Grænseforeningens nye formand Mette Bock MF (LA), lærer Carsten Hagemann og ungdomstaler Peter grunder er talerne på friluftsmødet i husum bag husum danske skole. optoget starter kl. 13 på skolen, og selve mødet åbnes kl. 14. andre programpunkter er et hyrdehunde-show ved stærup fårebrug og et lokalt børnekors optræden. lidt HISTORIE det første årsmøde i sydslesvig fandt sted i 1921, året efter grænsedragningen i tre årsmøder aflystes siden. ud over at være synligt tegn på sydslesvigernes danskhed har de danske årsmøder altid været et mødeforum mellem danske fra sydslesvig og danske fra danmark. 44 MØDER I AlT alt i alt afvikles der fredag, lørdag og søndag maj 44 danske årsmøder i sydslesvig, i Flensborg-området alene 15, i år centreret om»sydslesvig - en dansk fortælling«. Weekenden byder derudover på et bredt rammeprogram med småmøder, koncerter o.a. ved årsmøderne mødes traditionen tro danske sydslesvigere med danskere nordfra til fest og skæg men også til alvors tale og uddybning af venskaber. Årsmøderne rummer foruden taler, underholdning og samvær en del musik og sang ved solister og kor, gymnastikopvisninger, fdf/ fpf-orkestre og andre orkestre fra sydslesvig og danmark - og optog med dannebrog i spidsen. AFSlUTTENDE FællESkONcERT søndag den 25. maj afrundes årsmøderne med alle deltagende fdf-orkestres optog gennem den indre by i flensborg med afgang kl. 18 fra nørreport og afsluttende fælleskoncert kl på Søndertorv. TAlERRækkEN omfatter i år knapt så mange ministre. til gengæld er folketinget inklusive sydslesvigudvalget, region syddanmark, grænseforeningen, slesvig-ligaen, danmarks-samfundet, foreningen norden, tønder Kommune, ssf, ssw, sdu, kirken og skoleforeningen bredt repræsenteret rundet omkring på de sydslesvigske årsmøde-talerstole sammen med andre markante personligheder fra danmark og sydslesvig. UNDERHOlDNING hvad årsmøde-underholdningen angår, kan man glæde sig til sydslesvigske børnehave- og skolebørn side om side med sydslesvigske og fra danmark importerede solister og orkestre. endelig indrammes de danske årsmøder i sydslesvig også i år af talrige andre arrangementer, udstillinger og sidst men ikke mindst gudstjenester. detaljer fremgår af programmet, der er trykt på tillæggets midtersider. grev ingolf & grevinde sussie. (foto: lars salomonsen) mogens lykketoft, folketingets formand. Klaus Schlie, landdagspræsident. Connie Hedegaard, eu-kommissær. anke spoorendonk, europa- og kulturminister. Benny Engelbrecht, formand for sydslesvigudvalget. BEMæRk: ÅRSMØDEOPTOGET I FlENSBORG STARTER AllEREDE kl FRA NØRREPORT/NORDERTOR AD DUBORGGADE

4 4 kulturkontakt hanne reintoft har et solidt - og gennem venner også personligt - kendskab til forholdene i det dansk-tyske grænseland, ikke mindst til det danske mindretal. det fremgik af hendes foredrag i sønderjydske allgemeine så sent som på grænseforeningens og mindretallets folketingstur i november sidste år. sydslesvig en dansk fortælling af hanne reintoft, København, forfatter og foredragsholder Byggende på historie og udholdenhed har det danske mindretal sin egen hverdag og i stigende grad en forpligtelse som international vidensbank. Det gør forfatteren og foredragsholderen Hanne Reintoft rede for her. [ÅrsmØdeKontaKt] engang for længe siden stod jeg hver morgen på vej til den franske skole på Østerbro med min hånd i farfars. Vi ventede på, at Christian X. skulle ride forbi og vinke nådigt til os. farfar fortalte om de slesvigske krige, om sin drengetid, hvor de voksne frygtede, at danmark ikke kunne bestå som lidet land efter de store tab. men også om vores afholdte konge, der den 10. juli 1920 red over grænsen til sønderjylland ved genforeningen med en del af slesvig. danmark var blevet besat nogle måneder før, og den samme højtelskede farfar gav mig angst og mareridt, når han på det bestemteste nægtede at gå i kælderen ved luftalarm som den øvrige familie. i skolen skulle vi kun lære tysk og ikke fjendens sprog det engelske. den seksårige var overbevist om, at tyskere var onde. DANSk FORPlIGTElSE det levede i barnet og i den unge kvinde, at grænsespørgsmålet ikke var løst tilfredsstillende, og at danmark havde en klar forpligtelse over for de mange danskere, der levede i herbergsstaten tyskland. men livet og et voldsomt engagement i fattigdom, elendigt stillede kvinder, som blev tvunget til at gennemføre uønskede svangerskaber, og dårligt stillede syge og gamle greb mig tidligt og førte mig viden om, men ikke ned til problemerne syd for vor grænse. en stor historisk interesse fulgte mig dog livet igennem i de senere år med stigende irritation over ikke mindst vore yngre generationers historieløshed. man skal kende sin historie for at forstå sin nutid og skimte fremtiden. vor verden er nu globaliseret, og de unge trænger mere end nogensinde til at bære slægtens erfaringer med sig. SkæBNENS GREB Derfor fik jeg i moden alder den idé at prøve at give det danske menneske lidt af dets historie i form af fiktive fortællinger om datidens mennesker, deres verden og livsopfattelse. og så endte jeg i grænselandet, hvis skæbne greb mig. grænselande og grænsefolk har altid deres egen historie. den har været omskiftelig ofte ond med grænseflytninger, stadig ændrede levevilkår, sprogproblemer, usikkerhed og nogle gange regulær og benhård undertrykkelse for nogle med sult og armod som den evige følgesvend. et grænsefolk bliver gennem århundreder præget af disse vilkår og udvikler sig til særlige mennesker anderledes end de, der altid har hvilet langt tryggere i moderlandets favn. FOlkET TÅlTE da vi efter en letsindig krig mistede skåne, halland og Blekinge, valgte adel og gejstlighed hurtigt side for eller imod svensk besiddelse. den totalt forarmede almue havde ingen demokratiske rettigheder, en vagere national forståelse end i senere tider og var dertil absolut uorganiseret. forsvenskningen satte hurtigt, brutalt og med succes ind. da vi efter Wienerkongressen måtte afgive norge til den svenske konge, rørte folket på sig, men tålte det. disse lande var ældgamle danske besiddelser i modsætning til landsdelene i det sydlige Jylland, der fra begyndelsen af vor historieskrivning havde oplevet krig, magtudøvelse, grænseflytninger og overfald. EFTER 1864 efter 1864 blev historien anderledes her. demokratiet tog sine første spæde skridt både i danmark og det nyskabte tyske forbund en forening af de mange tyske småstater med det selvstændige Preussen som magtcentrum. men menneskene havde lært at tage politisk stilling, og de havde først og fremmest lært at organisere sig. det blev grænsekampens afgørende forudsætning og gjort med stor dygtighed og ihærdighed.

5 kulturkontakt 5 GRæNSEMENNESkER i de senere år er jeg kommet tæt på mennesker både i det danske sønderjylland og den del af slesvig, der i dag er tysk. Jeg er kommet til at værdsætte disse grænsemennesker, hvor hver slægt har deres egen historie, og hvor den historiske hukommelse lever gennem de skridende slægter med langt større troskab og vilje end i andre mindre udsatte egne. hanne, jeg er en rigtig grænsepige. min farfar faldt i skanse 4 og min far i flandern, sagde en ældre kvinde til mig. en 88-årig mand ringede og sagde: når jeg læser din bog om 1. verdenskrig, sidder jeg på min farfars skød og hører ham fortælle om livet som ung rekrut i en frygtelig krig. ved et foredrag sagde en midaldrende kvinde til mig, at hendes familie indtil for nylig havde støttet både grænseforeningen og især sydslesvig, men nu mente de, at forholdene var velordnede, og at de dernede kunne klare sig selv. Jeg modsagde hende og anførte, at et grænsefolk altid vil blive udsat for nye udfordringer og nye belastninger f.eks. senest et forsøg som i 1950erne på at formindske tilskuddet til de danske skoler. derefter fortalte jeg kort om de svære år i 1920erne, hvor tysk magtpolitik blev søgt fastholdt. om den stadige strid mellem dansksindede, tysksindede og de blakkede. om de skrækkelige år, hvor nazismen opstod og desværre bemægtigede sig mange menneskers sind og overbevisning. om 2. verdenskrigs værnepligt, sult og angst, og samtidig om den danske støttes store betydning. SElVBESTEMMElSESRET Jeg er enig i tesen om folkenes selvbestemmelsesret, selv om den i den nuværende verdenspolitiske situation - som så mange andre politiske teser - forvaltes lemfældigt og anvendes bekvemt. GENSIDIGT ANSVAR men jeg forstår til gengæld til fulde, at mange i det danske mindretal følte dyb skuffelse efter 1945, da det gik op for dem: de vil ikke have os. trods stor troskab, megen lidelse og mange afsavn. dette giver stadig det danske folk stor forpligtelse og et gensidigt ansvar. det er svært at være et nationalt mindretal. selv om kampen for at bevare danskheden i slægtled har været mange menneskers livsindhold, vil også et mindretal altid blive påvirket af de overordnede politiske forhold og ideologiske udviklinger. EN EGEN HVERDAG det kan gøre det svært at holde sammen, som da 1968-oprøret i europa også påvirkede ikke mindst mindretallets unge med krav om kvindefrigørelse, nej til atomvåben og senere demonstrationer mod usas vietnam-krig og meget andet. en ung sydslesviger skrev i disse år: det første er, at vi, der er født og opvokset i landsdelen, må udvise mere selvbevidsthed overfor vore rigsdanske venner. Kort sagt: vi må blive klare over, at vi har en egen hverdag, der er vidt forskellige fra den tyske, men som så vidt heller ikke er den danske. det tidligere slagord om den danske hverdag i sydslesvig er en illusion; vi kan i bedste fald kun tale om en dansk søndag. Jeg har lært ældre mennesker at kende, der livet igennem har været spydspidsen for danskheden. en sådan udtalelse vil derfor være en provokation, men også en anvisning af fremtidens hele tiden skridende udviklinger. NYE UDFORDRINGER verden, nationen, det enkelte menneske vil altid være i udvikling og forandring. stagnation kan være en stor dræber for fremskridt og fornyelse. globaliseringen sætter helt nye udfordringer. de nuværende generationer i det danske mindretal skal endnu engang møde disse og lykkes med den svære kunst nu igennem 150 år og fremover at fastholde den særlige identitet som dansksindede, dansktalende og tænkende mennesker i en herbergsstat med på ny dominerende rolle i europa. Jeg er fortrøstningsfuld og tror, at det vil lykkes, fordi så mange i mindretallet stadig ser vilje og vej kombineret med en kolossal erfaring. VIDENSBANk verden brænder, og fremtiden kan se usikker ud. givet er det, at i den nuværende verdenspolitiske situation vil nye nationale mindretal opstå over alt. Jeg ser her en ny, krævende men også spændende opgave for sydslesvigs danske mindretal. der er ophobet 150 års erfaring og kæmpet 150 års kampe, uden at slaget er tabt. mindretallet må derfor blive en international vidensbank for nationale mindretal over alt. vort mindretal besidder en dyrekøbt, men meget stor erfaring, der bør videregives al den stund national undertrykkelse ikke er set for sidste gang. tak, fordi jeg er blevet inddraget. Fascinerende og ydmyg: Hanne Reintoft. (Fotos: SPT)

6 6 kulturkontakt 1864 hvad der gik forud, og hvad der kom ud af det af Karin Johannsen-Bojsen, flensborg, forfatter og foredragsholder Punktnedslag efter punktnedslag, det er hvad sydslesvigerne oplevede gang på gang. Men de opgav ikke håbet, og i dag kan de leve en hverdag så dansk, som man nu engang kan under de givne omstændigheder. Det gør forfatteren og foredragsholderen karin Johannsen-Bojsen rede for her. [ÅrsmØdeKontaKt] danmarks nederlag i 1864 havde konsekvenser, der næppe kan overvurderes. ikke blot mistede man holsten og lauenburg, der begge altid har haft en tysk befolkning, men også det gamle danske hertugdømme slesvig. det var i alt omkring to femtedele af landets befolkning og areal. for tyskland kom sejren til at betyde det første skridt på vej til det tyske kejserige - for hele europa den første af en lang række skæbnesvangre nationalitetskrige. BORGERkRAV grunden til den store omkalfatring går tilbage til slutningen af 1700-tallet, da en ny måde at tænke på begyndte at bane sig vej. med den franske revolution og frihedskampene mod napoleon som omdrejningspunkt krævede stadig flere borgere dels den hidtidige enevældige styreform erstattet af en fri forfatning og dels national samling af alle områder, hvor man havde samme sprog og kultur. de krav kunne den multinationale gamle danske helstat ikke leve op til. Godt nok fik man både grundloven af 1848 og en revideret form i men da den første ikke gjaldt for hertugdømmerne, der altså stadig blev enevældigt styret, mens den anden nok gjaldt for slesvig, men ikke for holsten - en administrativ deling, der stred både mod gamle og nyere aftaler - blev resultatet de to slesvigske Krige. den første vandt danskerne, den anden preusserne og østrigerne, idet danskerne var underlegne både militært og ikke mindst mht. realistisk selvbedømmelse. PUNkTNEDSlAG 1864 Den store politik fik varige følger for rigtig mange almindelige mennesker. Blandt dem en smedefamilie i egernsund, som journalisten ferdinand Zeemann på inspiration af Bjørnstjerne Bjørnson skrev en bog om med titlen et dansk hjem i sønderjylland. dens hovedperson er min oldemors yngste bror Thomas Hansen Schmidt, der var en af de sønderjyder, som efter 1864 nægtede at aflægge ed til den preussiske konge. Som oprørsleder blev han da sendt til fæstningen spandau ved Berlin, men tog i sidste øjeblik mod tilbudet om at blive såkaldt optant med bopæl i den forblivende del af danmark. om thomas deltagelse i tilbagetrækningen fra danevirke hedder det bl. a.: hen paa aftenen den femte februar laa thomas og sov i Blokhuset. han vaagnede ved, at en af folkene ruskede i ham og sagde: thomas, staa op, de fornagler Kanonerne! hvad gør de? de fornagler Kanonerne! thomas gned sine Øjne og stirrede paa manden i haab om, at han drømte. det er sandt, du! de slaar fænghullerne til. Kom! Kort efter blev der hvisket til gevær! og tavse stillede de sig op. nogle sagte Kommandoord, og som en flok forbrydere, der havde begaaet en eller anden Mørkets Gerning, marcherede de i retning mod slesvig. thomas tænkte: farvel dannevirke, thyras vold! farvel skanser, som vi har bygget! i morgen vil tyskerne plante sine faner i dem, spytte paa dem og tænke paa de feje hunde, som byggede og forlod dem. FRUSTRATION efter den tabte krig føler han grænseløs frustration: med nederlagets bitre skuffelse i hjertet og med dets ydmygende følelse af hjælpeløshed, med hver gnist af ungdomsmod slukt, betraadte han atter sønderjyllands grund. det var ham, som om den hjemlige duft var borte, og de mange Pikkelhuer paa gaderne skulde ikke gøre det bedre som om han gik på et fremmed sted, paa en Kirkegaard, hvor alt haab maatte lades ude. GRæD HElE NATTEN om mine tipoldeforældre siges det: thomas gamle mor laa og græd hele natten og kunde ikke komme bort fra, at de nu skulde være Preussere. Peter hansen tog det paa en anden maade. han blev vred. nu havde han haft fem sønner i Kongen af danmarks tje- to udgivelser af Karin Johannsen-Bojsen.

7 kulturkontakt 7 Karin Johannsen-Bojsen. (foto: sebastian iwersen) neste, og hvert sandskorn af hans ejendom kunde vidne om, at han selv var dansk: en saadan familie kunde ikke paa Kommando laves til Preussere. PUNkTNEDSlAG 1920 takket være folkeafstemningen i 1920 blev de fleste af smedefamiliens medlemmer genforenet med danmark. men fordi thomas søster, min oldemor, blev gift med en skipper fra flensborg fjords sydside, der ikke havde dansk flertal, kom deres efterkommere for størstedelen til at bo i tyskland. det havde sin pris. Parrets datter, min farmor, der havde giftet sig med den unge romgrosserer a.h. Johannsen fra flensborg, mistede sine to ældste sønner i 1. verdenskrig, mens to døtre døde af den spanske syge. også min far nåede som den yngste at blive indkaldt sammen med hele sin afgangsklasse. det gav ham en livslang afsky for militæret. men det hindrede ikke, at han i 1939 igen måtte trække i trøjen denne gang som tysk besættelsessoldat i sine forfædres land. PUNkTNEDSlAG 1945 efter den tyske kapitulation kom min bror Kay og jeg sammen med tusinder af andre sydslesvigske børn i dansk skole. han blev efter endt uddannelse boende nord for grænsen, hvor den ene af sønnerne også bor, mens hans tvillingebror torsten Johannsen-voss i dag bor i flensborg og er lektor i dansk ved Kiels universitet. selv vendte jeg tilbage til duborg-skolen for at blive en del af sydslesvigs danske sprog og kultur, som i den grad havde beriget mit liv. SPEcIEl VARIANT At det så er en helt speciel variant af dansk kultur, vi har i sydslesvig, siger sig selv. ikke blot, at vi i tidens løb naturligvis har haft nærmere kontakt til tysk sprog og kultur end det øvrige danmark. men også fordi alt, hvad der efter 1864 skete nord for den nye grænse under mottoet hvad udad tabes, skal indad vindes, i første omgang kom til at gå uden om os. For blot at nævne et par stikord i flæng, så blev hverken grundtvig eller højskolerne, andelsbevægelsen eller vækkelsesprædikanterne eller det moderne gennembrud i litteratur og åndsliv med det samme en del af vores liv. foruden altså alt det, der skete siden. IkkE HElT SkIDT helt skidt er det trods alt ikke gået: i dag kan vi som dansk mindretal i tyskland næsten leve et dansk liv fra vugge til grav. der er igen danske skoler og foreninger, kirke, bibliotek, avis og meget, meget mere. aktuelt er vi del af landet slesvig-holstens regering, flensborg har fået en dansk overborgmester, og slesvig et yderligere dansk gymnasium. Ja, sågar istedløven er vendt tilbage. alt sammen først og fremmest på grund af en utrolig ihærdig og trofast indsats fra både syd og nord for grænsen. men også takket være en demokratisk og europæisk indstilling hos dem, der var fjenden for 150 år siden. lad os i fællesskab bekræfte den gamle romfamilies toast: skål for gamle danmark - tyskland længe leve! og ikke mindst: skål for sydslesvigs danske mindretal!

8 8 kulturkontakt Årsmødeudstillingen»grænseegn«[ÅrsmØdeKontaKt] når sydslesvigs danske Kunstforening præsenterer årsmødeudstillingen, er det med værker af ellen hyllemose, finn naur Petersen, leif Kath, ulla madsen, torgny Wilke og Jens damkjær nielsen. udstillingen vises på flensborg Bibliotek, nørregade/ norderstr. 59 i flensborg. Jens damkjær nielsen, en af deltagerne, modtog i 2011 æresprisen den gyldne Koldnål for sin vedholdende grafiske værkprodution gennem en lang årrække. Jens Damkjær Nielsens sort/hvide abstrakte linoleumstryk er insisterende og har den nerve og ydmyhed der kendetegner en stor grafiker. den åbnes torsdag den 22. maj kl og kan ses frem til den 14. juni i de nye åbningstider man-fre kl , lør kl dl opstillingsplan for flensborg-optoget [ÅrsmØdeKontaKt] grundet vejarbejde i toosbüygade og fordi mariegade og slotsgade er for trange til større optog får årsmødeoptoget søndag den 25. maj i flensborg en totalt ny udformning: der er afgang kl men ikke som ellers fra Nørretorv/ Nordermarkt men fra I.C. Møllers Plads ved nørreport/ nordertor. ruten bliver også en anden, idet optoget ledes op ad duborggade/ duburger strasse og skovgade/ Waldstrasse til friluftsmødepladsen i idrætsparken/ dgf-pladsen. Derfor er der ikke megen fidus i at slutte sig til optoget fra Borgpladsen/ Burgplatz, som mange plejer, for optoget passerer altså ikke pladsen.

9 kulturkontakt 9 der er generelt godt fremmøde ved ssfs årsmøde-debatmøder på flensborghus - som her på sidste års møde omkring emner som kommunikation og synlighed. grænselandsfortællinger til debat på flensborghus [ÅrsmØdeKontaKt] også i år arrangerer ssf som led i årsmøde-rammeprogrammet et debatmøde åbent for alle interesserede. under overskriften en grænselandsfortælling er der lagt op til to interessante meningstilkendegivelser fra ssfs formand Jon hardon hansen fra det danske mindretal i sydslesvig og BDNs formand Hinrich Jürgensen fra det tyske mindretal i sønderjylland lørdag den 24. maj kl på flensborghus i flensborg, modereret af ssfs generalsekretær Jens a. Christiansen. de to indlæg suppleres med et foredrag ved prof. dr.phil. steen Bo frandsen om grænser som chancer, inden debatten slippes løs. FOkUSPUNkTER Danmarks nationalhistoriske udvikling set fra tiden før og efter I den periode finder en bevægelse sted fra helstat til nationalstat, og resultatet af denne udvikling er bl.a. grænselandets to nationale mindretal - det danske mindretal i sydslesvig og det tyske mindretal i nordslesvig. Hvordan står det til med national identitet i en tid, hvor sprog- og kulturgrænser bliver mere og mere flydende? Har nationale mindretal i Europa fremover en berettigelse, eller forstyrrer de freden? Er anerkendelse og ligestilling af mindretal ikke netop grundlaget for fredelig sameksistens i et flerkulturelt område? FROkOST efter mødet er ssf vært ved en frokost frem til kl , så gæster, der skal til eftermiddagsarrangementer, kan nå at være fremme til tiden. deltagelse i frokosten kræver tilmelding til Dansk Generalsekretariat v/ Jette Hanisch, tlf , fax , der er begrænset p-mulighed i flensborghus gård.

10 10 kulturkontakt Scenen er din i ladelund [ÅrsmØdeKontaKt] til årsmødet i ladelund lørdag den 24. maj kl indbyder SdUs ungeudvalg i Læk-området, RYY, til alle tiders castingshow. Kan man spille et instrument eller synge, solo eller i et band? Kan man danse, rappe, lave stand-up, trylle eller kort sagt underholde? så kom til ladelund. En dommerkomité afgør, hvem årets pris går til. sdu kan ikke garantere pladekontrakter men et begejstret publikum. solo-optræden må max. vare 5 minutter, gruppeoptræden max. 8 minutter. ryy-udvalget er åben for (næsten) alt. tilmelding inden mandag den 19. maj til enten Pernille møller fra ryy på Læk Fællesskole, eller Katja Kohrt hos SdU, nørregade/ norderstr. 76, flensborg, alle velkommen i ladelund på lørdag [ÅrsmØdeKontaKt] Bandet fool s Paradise tester deres nye sceneoverbygning og lysbro, deres fede Pa og håber, det kan klare jobbet ved en åben generalprøve lørdag den 10. maj kl i ladelund ungdomsskoles hal. Alle er velkommen, og der er fri entré. fool s Paradise blev grundlagt i 1999 af detlef Kapteina. repertoiret er baseret på detlef Kapteinas kompositioner og er arrangeret med stærke guitar-riffs og brede keyboard-klangflader understøttet af tunge og solide rytmegrooves fra bas og trommer som underlag for de melodiske vokaler. Stilen spænder fra flotte lyriske kompositioner med nærmest Pink Floydske referencer til tung næsten syret tungrock. I 2001 udgav Fool s Paradise CD en No Need to Explain med 11 stærke numre, som fik virkelig meget spilletid i radioen, ikke mindst på P4. efter en pause og et tilfældigt møde mellem detlef Kapetina og guitarist og bassist Bjørn egeskjold, blev der skabt basis for en stærk rekonstruktion på besætningssiden, og sammen har de støvet repertoiret af med både nye arrangementer af gamle numre og helt nye numre og er nu klar til at give koncerter igen. fool s Paradise inviterer til åben generalprøve i ladelund på lørdag.

11 kulturkontakt 11 Fredag den 23. maj 2014 STED TAlERE UNDERHOlDNING FlENSBORG BY Menighedshuset Sct. Jørgen, Adelbyer Kirchenweg 34, Flensborg, kl Arrangør: Distrikt Sct. Jørgen-Mørvig oksevejens danske skole, alter husumer Weg 207, flensborg, kl arrangør: distrikt sporskifte FlENSBORG AMT Kobbermølle danske skole, Wassersleben 32, harrislee, kl arrangør: distrikt Kobbermølle harreslev danske skole, süderstr. 90, harrislee, kl arrangør: distrikt harreslev store vi danske skole, störtebeker Weg 3, großenwiehe, kl arrangør: distrikt store vi fhv. ssf-formand dieter Paul Küssner regionsrådsmedlem Jens møller, region syddanmark EU-kommissær Connie Hedegaard Justits-, kultur- og europaminister anke spoorendonk grev ingolf og grevinde sussie ungdomstale folketingsmedlem flemming damgaard larsen (v) generalsekretær i grænseforeningen Knud-erik therkelsen folketingsmedlem Jesper Petersen (s) redaktør Karsten madsen, slesvig-ligaen ungdomstaler max Kahrmann ssfs 1. næstformand gitte hougaard-werner grænseforeningens 1. næstformand Jens andresen Sct. Jørgen Koret Koncert med Phønix underholdning ved børnehavebørnene spjald marimbaorkester STOMP med Jesper Falch og skolens børn Underholdning ved Charlotte Bassler og tidligere elever hejmdal Blæseorkester spiller til optakt kl duo modus hejmdal Blæseorkester spiller til optakt kl Cirkus Luft underholdning ved skolens børn mines minde, fasanenweg 2, langstedt, kl arrangør: distrikt eggebæk/langsted medelby danske skole, abroer Weg 2, medelby, kl arrangør: distrikt medelby vanderup danske skole, Bakkesand 1, Wanderup, kl arrangør: distrikt vanderup-jørl langbjerg forsamlinghus, oberlangberg 6, handewitt, kl arrangør: distrikt hanved/langbjerg SYDTØNDER AMT læk danske skole, Propst-Nissen-Weg 55, Leck, kl arrangør: distrikt læk HUSUM AMT drage Børnehave, Achterum 20, Drage, kl arrangør: distrikt drage-svavsted EJDERSTED AMT garding Børnehave, osterende 29, garding, kl arrangør: distrikt garding-evershop RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT askebjerghus, Dorfstr. 25, Ascheffel, kl arrangør: distrikt hytten/okslev Jernved danske skole, Schulstr. 50, Dänischenhagen, kl arrangør: distrikt Pris-Klaustorp risby danske skole, greensweg 4, rieseby, kl arrangør: distrikt svansø GOTTORP AMT Kaj munk-skolen, H.C. Andersen-Weg 20, Kappeln, kl arrangør: distrikt Kappel fhv. skoleinspektør anne-margrete Jessen Borgmester Jacob Bundtzen forfatter Karin Johannsen-Bojsen Pastor emer. Leif Volck Madsen medlem af sydslesvigudvalget martin henriksen, mf (df) fhv. minister og medlem af sydslesvigudvalget Torben Rechendorff Kommunaldirektør svend erik møller, tønder medlem af sydslesvigudvalget lotte rod, mf (rv) Børnehaveleder Birthe Überleer Fhv. SdU-formand Inger Marie Christensen fung. formand for danmarks-samfundet erik fage-pedersen flemming radsted madsen, slesvig-ligaen formand for sydslesvigsk forening Jon hardon hansen fhv. ungdomsskoleforstander Wolfgang dibbern Bugtaler sven-ulf Jansen fdf aarhus musikkreds Børn fra medelby distrikt underholder med et trylleshow skolens børn underholder fdf frederikshavn og thisted orkestre sang og musik ved dorthe Johansen fdf nord-als orkester underholdning ved børn fra drage og frederiksstad børnehaver og vuggestue fdf gladsaxe Brass Band svogerslev hornorkester tordenskioldgarden maren engel & stella anker underholder med klaver og saxofon underholdning ved børnehavens og skolens børn Spielmannszug FF Ascheffel spiller til optog magisk underholdning ved Jørgen fevre marimba steelband art Petit Drums & Pipes Eckernförde spiller til optog slesvig spejderorkester

12 12 kulturkontakt lørdag den 24. maj 2014 STED TAlERE UNDERHOlDNING FlENSBORG BY duborg-skolen, ritterstr. 27, flensborg, kl Arrangør: Distrikt Centrum-Duborg-Vest margaretha-bremer-stiftelsen, trollseeweg 21, flensborg, kl arrangør: distrikt flensborg nord Jens Jessen-skolen, mürwiker str. 155a, flensborg, kl arrangør: de østlige distrikter flensborghus, norderstr. 76, flensborg, kl arrangør: flensborg by FlENSBORG AMT lyksborg danske skole, Gorch-Fock-Str. 1 c, Glücksburg, kl arrangør: distrikt lyksborg Jaruplund danske skole, Jarplunder Weg 14, handewitt, kl arrangør: distrikt Jaruplund/veding/sankelmark trene-skolen - afdeling frørup, Wanderuper Weg 5, oeversee, kl arrangør: distrikt oversø/frørup og tarp/jerrishøj hatlund-langballe danske skole, Hatlund 9, Steinbergkirche, kl arrangør: distrikt hatlund-langballe valsbølhus, Kirchenweg 16, Wallsbüll, kl arrangør: distrikt skovlund-valsbøl SYDTØNDER AMT ladelund-tinningsted danske skole, Karlumer str. 2, ladelund, kl arrangør: distrikt ladelund Kejtumhallen, süderstr. 38, sylt - ot Keitum, kl (optog) arrangør: distrikt sild HUSUM AMT hans helgesen-skolen, Schleswiger Str. 23, Friedrichstadt, kl arrangør: distrikt frederiksstad hatsted forsamlingshus, de straat 17, hattstedt, kl arrangør: distrikt hatsted Bredsted danske skole, herrmannstr. 8 a, Bredstedt, kl arrangør: distrikt Bredsted EJDERSTED AMT uffe-skolen, herzog-phillip-allee 3a, tönning, kl arrangør: distrikt tønning RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT holtenå forsamlingshus, Westenhofstr. 8, Kiel-holtenau, kl arrangør: distrikt holtenå if - sportsplads, H.C. Andersen-Weg 3, Eckernförde, kl arrangør: distrikt egernførde ejderhuset, Brandtstr , Büdelsdorf, kl arrangør: distrikt rendsborg-bydelstorp Justits-, kultur- og europaminister anke spoorendonk fhv. ssf-formand dieter Paul Küssner Pastor Jacob Ørsted medlem af sydslesvigudvalget Pernille vigsø Bagge, mf (sf) Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA) medlem af sydslesvigudvalget Kim andersen mf (v) Formand for Sydslesvigudvalget Benny Engebrecht, MF (S) SSFs 2. næstformand Steen Schröder fhv. skoleinspektør anne-margrete Jessen medlem af grænseforeningens bestyrelse, fhv. minister Knud enggaard formand for foreningen norden i sydslesvig svend Kohrt annegret Jöhnk grænseforeningens 1. næstformand Jens andresen Chefredaktør Jørgen Møllekær fhv. minister og medlem af sydslesvigudvalget Torben Rechendorff Ungdomstaler Rachel Scheele fung. formand for danmarks-samfundet erik fage-pedersen overdrager en fane til vesterland fritidshjem formand for sydslesvigsk forening Jon hardon hansen forfatter Karin Johannsen-Bojsen sydslesvigtaler reimer stollberg, Bredsted Ungdomstaler Marlene Christiansen ole Wistrup, viborgegnens grænseforening ssf-amtsformand Peter Kreutzer, flensborg amt horst-werner Knüppel, slesvig-ligaen generalsekretær i grænseforeningen Knud-erik therkelsen anne marie thorup, slesvig-ligaen formand for udvalget for dansk-tysk samarbejde i region syddanmark hans Philip tietje landsledelsesmedlem i danmarks-samfundet Søren Ib Cruys-Bagger ungdomstaler mads lausen formand for skoleforeningen Per gildberg Koncert med Torsdagskoret rødkål & sauerkraut Sct. Jørgen Koret maren engel & stella anker underholder med klaver og saxofon gribskovkoret ved lis Pearl hansen fdf flensborg Brass Band spiller til optakt skolens jernalderværksted fdf tønder og svanninge-faaborg tamburkorps Klovnen lars gustav på slap line underholdning ved børnehavebørnene overraskelses-underholdning fdf Kibæk og harboøre orkestre gøgleren anton fdf aarhus musikkreds Musik ved Pentaphonic drejning i træ, keramikværksted, kreativ værksted sang og musik ved Johan herold fdf frederikshavn og thisted orkestre Scenen er din med skolens børn Afslutningskoncert med djursland spillemænd fdf nord-als orkester fdf tønder Brass Band marimba steelband underholdning ved børn fra drage og frederiksstad børnehaver og vuggestue frank fumlefod Bugtaler sven-ulf Jansen fdf gladsaxe Brass Band svogerslev hornorkester underholdning ved børnehaveog skolebørnene DJ Klaus Koch art Petit svogerslev hornorkester tordenskioldgarden fdf gladsaxe Brass Band Stomp med Jesper Falch frederiksstad orkestret Jes Kruse-skolens kor Børnene fra egernførde Børnehave fdf vejle 1 orkester magisk underholdning ved Jørgen fevre ejderskolens Kor

13 kulturkontakt 13 STED TAlERE UNDERHOlDNING GOTTORP AMT satrup danske skole, Wolleshuus 2, satrup, kl arrangør: distrikt satrup-havetoft Bøl/strukstrup danske skole, dorfstr. 21, struxdorf, kl hhv arrangør: distrikt Bøglund, mårkær, strukstrup sønder Brarup danske skole, raiffeisenstr. 25, süderbrarup, kl arrangør: distrikt sønder Brarup slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig, kl arrangør: distrikt frederiksberg, Centrum Nord, Holm-Sct. Jørgen nybjernt forsamlingshus, neuer Weg 5, neuberend, kl arrangør: distrikt nybjernt ungdomstale ved lis Petersen, majbritt Petersen, mette nielsen og lena Wietz ssfs 1. næstformand gitte hougaard-werner Pastor nikolaj steen 2. næstformand for grænseforeningen Jørgen Bruun Christensen fhv. minister henrik dam Kristensen, mf (s) landsgildemester helmuth Werth fung. formand for danmarks-samfundet erik fage-pedersen Medlem af SSFs teater- og koncertudvalg tine Bruun Jørgensen sang og musik ved dorthe Johansen satrup skolekor aktiviteter for børn Bugtaler sven-ulf Jansen Børnehavebørnene underholder fdf grenaa Brass Band underholdning ved skolens og sfo`ens børn Fremvisning af årsmødefilm fra 2013 samt lysbilleder fra skolens liv tilbage til 1970 udstilling af forskellige håndarbejder fdf Bjerringbro og hjallerup orkestre studentersangforeningen slesvig-skolernes kor slesvig spejderorkester fdf grindsted orkester Søndag den 25. maj 2014 STED TAlERE UNDERHOlDNING FlENSBORG AMT oksbøl forsamlingshus, oxbüll süd 8, Wees, kl arrangør: distrikt munkbrarup Chefredaktør Jørgen Møllekær Borgmester Michael Eichhorn fdf aarhus musikkreds Friluftsmøder Flensborg - Frueskovens Idrætspark Waldstraße, flensburg, kl arrangør: flensborg by, flensborg og sydtønder amter Kl : optoget starter fra nørreport/ I.C. Møller Pladsen ad Duborggade Kl : friluftsmødet åbnes Kl : Fælles FDF-march fra Nørreport med koncert på Søndertorv kl mødeleder: maike lohse velkomst: ssf-amtsformand Peter Kreutzer, flensborg amt Husum - Husum Danske Skole Klaus-groth-str. 45, husum, kl arrangør: ejdersted og husum amter Kl : optoget starter ved husum danske skole Kl : flaghejsning og mødet åbnes mødeleder og velkomst: ssf-amtsformand lars sørensen, husum amt Slesvig - SIF-Pladsen Husumer Str. 72, Schleswig, kl arrangør: gottorp amt Kl : Koncert ved de deltagende orkestre ved hiort lorenzen-skolen Kl : optoget starter ved hiort lorenzen-skolen Kl : flaghejsning og mødet åbnes mødeleder og velkomst: ssf-amtsformand Franz Dittrich, Gottorp Amt formand for folketinget mogens lykketoft (s) Landdagspræsident Klaus Schlie Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA) Lærer Carsten Hagemann ungdomstaler Peter gründer fhv. minister, næstformand for venstre, Kristian Jensen (mf) Borgmester Dr. Arthur Christiansen stomp-opvisning ved skolebørn fra flensborg by, flensborg og sydtønder amter under ledelse af Jesper Falch studenter-sangforeningen fra rungsted under ledelse af Jørgen fuglebæk Cirkus Luft Afslutningskoncert ved Phønix fdf Bjerringbro og hjallerup orkestre fdf flensborg Brass Band fdf frederikshavn og thisted orkestre fdf Kibæk og harboøre orkestre fdf nord-als orkester fdf tønder Brass Band fdf aarhus musikkreds fdf Kibæk og randers tamburkorps fdf tønder og svanninge-faaborg tamburkorps hyrdehundeshow ved strærup fårebrug Kor af lokale skolebørn Koncert ved Musixx tordenskioldgarden fdf gladsaxe Brass Band Stomp & performance ved HeartBeat Koncert med Babylove & the van Dangos fdf grenaa Brass Band fdf grindsted orkester fdf vejle 1 orkester

14 14 kulturkontakt GUDSTJENESTER ÅRSMØDEUDSTIllINGER 2014 i sydslesvigs danske menigheder årsmøde-lørdag den 24. maj 2014: satrup kl steen i sydslesvigs danske menigheder årsmøde-søndag den 25. maj 2014: Flensborg by Helligåndskirken kl Jacobsen ansgar Kirke kl mogensen efterf. kirkefrokost Sct. Hans kl Dal Sct. Jørgen kl se Sct. Hans sporskifte kl hougesen flaghejsning, efterf. andagt og morgenmad Harreslev, Valsbøl og Tarp harreslev kl Böll valsbøl kl rønnow Jaruplund kl Nedergaard Christensen Slesvig, Rendsborg og Egernførde slotskirken slesvig kl terp/møller rendsborg kl Brask egernførde kl mønsted Husum, Ejdersted og Fredriksstad-Bredsted husum kl Jørgensen tønning kl skærved frederiksstad kl huus lyksborg, kappel-arnæs, Sønder Brarup og Satrup oksbøl forsamlingshus kl fønsbo ravnkær kl Korsgaard altergang, efterf. kaffe sønderbrarup kl steen læk, Aventoft-Nibøl og Vesterland læk... se aventoft Aventoft Menighedshus kl Bach-Nielsen efterf. kaffe vesterland kl hansen dansk-tysk Flensborg Bibliotek: grænseegn med værker af ellen hyllemose, finn naur Petersen, leif Kath, ulla madsen, torgny Wilke og Jens damkjær nielsen Åbningstider: hverdage kl , lørdage kl udstillingen er arrangeret af sydslesvigs danske Kunstforening. den åbnes 22. maj kl og vises til og med 14. juni. Aktivitetshuset: udstilling ved lillian Jørgensen: sjælebilleder Åbningstider: fredag: lørdag: der er mulighed for rundvisning i og orientering om huset Danevirke Museum, Dannevirke: den permanente udstilling om danevirke-voldens historie samt voldanlægget, suppleret med en historisk udstilling om det danske mindretal i sydslesvig fra 1864 til i dag. derudover særudstillingen 1864 samt app en På sporet af Åbningstider: hverdage kl. 9-17, lør- og søndage kl , mandag lukket Mikkelberg kunstcenter: tid til at mindes sven dalsgaard mikkelbergs egen samling af sven dalsgaards kunst i anledning af hans 100 års fødselsdag den 29. maj 2014 Åbningstider: tirsdag-torsdag kl og kl , lør- og søndag kl eller efter aftale udstillingen åbnes den Flaghejsning på festpladsen i Flensborg søndag den 25. maj kl arrangementer i forbindelse med årsmøderne fredag den kl : fredag den kl : lørdag den kl : lørdag den kl : Lørdag den kl : Lørdag den kl : Lørdag den kl : lørdag den kl : Lørdag den kl : lørdag den kl : Ældreklubben duborg holder årsmødehygge med stort kagebord i toosbüygade 7, flensborg ssf-distrikt stenfelt inviterer til årsmødegrill, hygge og festtale ved Preben vognsen hos else og nikolaus marxen ssf-distrikt danevirke har besøg fra grænseforeningen silkeborg, begyndende med morgenmad i hærvejshuset og senere besøg på gottorp slot debatmøde på flensborghus med temaet grænselandets fortælling med afsluttende frokost Danmarks-Samfundet overrækker et flag til Dansk Alderdoms- og Plejehjem i Flensborg. FDF Aarhus Musikkreds spiller. Orgelkoncert med Stephan Krueger i Helligåndskirken i Flensborg De danske foreninger i Bydelstorp afholder familieeftermiddag med bl.a. FDF-koncert, børneaktiviteter samt kaffebord etc. ved de danske institutioner i mühlenstr., Bydelstorp familiefest på harreslev danske skole SdU inviterer til Scenen er din på Ladelund Ungdomsskole ssf-distrikt satrup/havetoft inviterer til grillaften ved satrup danske skole Søndag den kl : Hejmdal Blæseorkester spiller til flaghejsning på festpladsen i Flensborg. andagt ved pastor ruben fønsbo Søndag den kl : SSW-distrikt Harreslev inviterer til flaghejsning og morgenmad på skolen. FDF Nord-Als spiller. søndag den kl : fdf gladsaxe Brass Band spiller ved husum danske Kirke samt ved den efterfølgende gudstjeneste Søndag den kl : Fælles FDF-march fra Nørreport med efterfølgende koncert på Søndertorv kl Ret til ændringer forbeholdes. læs også det løbende ajourførte årsmødeprogram på under årsmøde/dato og program 2014

15 kulturkontakt 15 Vokalen er i forgrunden: Karen Mose sætter sit store aftryk på Phønix nye CD»Nu«. Bag hende: Anja Præst Mikkelsen, Jesper Vinther og Jesper Falch. (Foto: Ard Jongsma) folkgruppen Phønix spiller til årsmødet [ÅrsmØdeKontaKt] folkgruppen Phønix er også i år en kærkommen gæst ved de danske årsmøder i sydslesvig. fredag den 23. maj spiller de til årsmødet i det danske hus i flensborg-sporskifte, og søndag den 25. maj giver de koncert fra kl på friluftsmødepladsen i flensborg. folkgruppen Phønix har lige indspillet deres anden CD NU, som udkommer i juni. Den 15. november spillede de i ssf vanderup/jørl, hvor rigtig mange nød deres koncert. mh Årsmøde for de (helt) unge [ÅrsmØdeKontaKt] vuggestuebørn, børnehavebørn og elever fra de danske skoler i sydslesvig opfordres til at komme til Årsmøde i flensborg søndag den 25. maj med optogsstart kl fra nørreport/ nordertor. Jo flere der bliver, jo sjovere er det. i år kan de bl.a. opleve skoleelever, der laver et stomp-show, se et sience-show fra Universe, være med i Cirkus Luft, deltage i mange aktiviteter og høre en fed koncert med folkbandet Phønix. ÅRSMØDE-TOMBOlA for at kunne være med i årsmøde-tombolaen den dag, skal børnene deltage i mindst 4 aktiviteter på pladsen. i år består gevinsten bl.a. af et sejt løbehjul for gruppen fra vuggestue-/ børnehavebørn og skolebørn indtil 3. klasse. gruppen 4. klasse og opad kan vinde et cruiser-board. Man kan også igen vinde 5 x familieentré til Universe i nordborg til en værdi af 100 euro stykket. tombolakortet fås i boderne på årsmødepladsen i flensborg.

16 16 kulturkontakt Jagten på slesvighus den stundesløse på mandag [ÅrsmØdeKontaKt] mandag den 12. maj kl. 20 spiller folketeatret ludvig holbergs klassiker den stundesløse på flensborg teater. det er en klassisk komedie om kærlighed og indbildt travlhed. henrik Koefoed gør stor ståhej for ingenting, når han i rollen som Vielgeschrei bilder sig ind at have så forfærdeligt travlt, mens han i virkeligheden ingenting har at bestille. forjaget løber han fra det ene til det andet, i konstant bevægelse, uden mål eller formål. Kender du typen? kunne man spørge i dag, men faktisk er holbergs komedie om den stundesløse Vielgeschrei skrevet i Desværre fører Vielgeschreis evindelige gøren og laden til, at kvinderne i hans hushold får kærlighedslivet i klemme: hans giftesyge husholderske magdelone kan snart ikke pudre sig yngre, og hans datter leonora må ikke få sin elskede, fordi Vielgeschrei hellere vil have hende gift med en Scenefoto: Gudmund Thai bogholder. den handlekraftige tjenestepige Pernille finder sig ikke i, at kærligheden ofres på denne skammelige vis. hun vil forhindre leonoras tvangsægteskab og samtidig sørge for, at magdelone får sig en mand. allieret med taskenspilleren oldfux kender hendes opfindsomhed ingen grænser. Pernille udnytter Vielgeschreis svagheder, så han helt mister overblik og fodfæste. da det hele når topmålet af vanvid og morskab, får intrigen en lykkelig slutning, hvor kærlighed og fornuft sejrer. i den stundesløse viser holberg sig fra sin mest vittige og skarpsynede side. instruktør er Kim Bjarke, scenografi ved Camilla Bjørnvad. På scenen ser vi udover Henrik Kofoed også Cecilie Stenspil, Sofia Nolsøe, Sonja Oppenhagen, nikolaj Bjørn-andersen, tom Jensen, henrik Weel, ole Thestrup, Søren Hauch-Fausbøll og esben dalgaard andersen. [ÅRSMØDEKONTAKT] SSF Gottorp amt viser filmen Jagten i Slesvighus-biografen i dag, torsdag den 8. maj kl I filmen medvirker mads mikkelsen, thomas Bo larsen, annika Wedderkopp, susse Wold, anne louise hassing, lars ranthe og alexandra rapaport. i det danske drama Jagten er 40-årige Lucas (Mads Mikkelsen) om-sider ved at få styr på sit liv efter en skilsmisse, der har kostet meget på den personlige front. hans tætteste venner bor kun et stenkast fra hans hus i den lille provinsby, hvor han har fået arbejde i den lokale børnehave, og der er endda en ny kæreste i sigte. meget ser derfor endelig ud til at gå Lucas vej, men så fortælles en løgn om ham i børnehaven. en lille, tilfældig løgn, der løber løbsk, og snart ruller en massiv snebold af hysteri gennem hele lokalsamfundet. Lucas kommer snart til at kæmpe for at bevare sit liv og sin værdighed. thomas vinterberg (festen) instruerer og står sammen med tobias lindholm også bag manuskriptet, som vandt en european film award. De to skrev også Vinterbergs film Submarino (2010) sammen, som fik strålende anmeldelser i pressen. mads mikkelsen, der spillede struensee i dramaet en kongelig affære sidste år, har hovedrollen som Lucas, mens Thomas Bo Larsen spiller Theo, hans bedste ven og faren til pigen, der anklager Lucas. Filmen havde premiere sidste år i Cannes, hvor Mads Mikkelsen modtog prisen som bedste skuespiller. Der er gratis entré, men der tages 5 euro for vin og ost. tilmeldelse på tlf udbedes. glade sangtimer i valsbøl [ÅrsmØdeKontaKt] Kirsten og erik rettig kommer med forårssang og musik til onsdagskaffe den 14. maj kl på valsbølhus. ind i mellem er der kaffe og lidt brød til. alle er velkommen.

17 kulturkontakt 17 Fra rejefisker til livvagt [ÅrsmØdeKontaKt] når de danske i Bredsted og opland samles til årsmøde lørdag den 24. maj kl. 16 i Bredsted danske skole, bliver der foruden underholdning ved svogerslev hornorkester, ved børn og unge fra børnehaven og skolen samt ved DJ Klaus Koch taler af ole Wistrup fra viborgegnens grænseforening, ungdomstaler Marlene Christiansen og festtaler reimer stollberg, hamborg/ Bredsted. sidstnævnte har alle årene - også på afstand - nøje fulgte sydslesvig og mindretallet, så hans tale Fra rejefisker til livvagt kan man glæde min far tog mig ved hånden, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gå i gang med. Jeg fik en prøvetjans på rejekutteren Helene fra husum. det blev til en lære med afslutning som Fischergehilfe på kutteren Egerland fra husum. Efterfølgende gik jeg på søfartsskole i Cuxhaven og fik min eksamen som sætteskipper. med det eksamensbevis tog jeg hyre på den søgående kutter Schwalbenberg fra Kiel. Vi tog på fisketogt i Nordsøen - Vesterhavet og jeg fandt hurtigt ud af, at det skulle jeg ikke gøre hele livet. til den almindelige rutine, selvom det ikke altid var helt ufarligt, fortæller reimer stollberg, der bl.a. to gange var vagt hos Helmut Schmidt. I 1994, da Stollberg var på vej til at blive chef, blev han spurgt, om han i stedet kunne tænke sig at fungere som nærbetjent Bürgernaher Beamter i havnepolitiet. Det sagde jeg først nej til, fordi min kone var blevet meget syg, skulle passes og køres til læge, og det kunne fint ordnes p.g.a. mit skifteholdsarbejde, fortæller stollberg. Kort tid, efter at Stollberg var blevet chef, døde hustruen, og han gav afkald på det nye job, sig til. reimer stollberg er født i Bredsted i marts han gik i Bredsted danske Børnehave hos tante Karla, indtil hans familie flyttede til sophien magdalenen-kogen i der kom han sammen med søsteren minna i tysk skole, fordi der ingen skolebuskørsel til Bredsted var for de to små. I december 1959 flyttede de igen - til Strukum. fra strukum var der togforbindelse til Bredsted, så de kunne fortsætte deres skolegang i den danske skole i Bredsted. efter endt skolegang, blev reimer andenkarl landarbejder i danmark. derfra gik det direkte på et otte måneders efterskoleophold i levring. og først efter opholdet på levring begynder historien, fortæller reimer. i 1973 kom han ind til havnepolitiet i hamborg. uddannelsen varede to år. men i stedet for at komme i aktion i hamborg havn, blev han sammen med størstedelen af sine politiskolekammerater indsat som personbeskytter. det var dengang, rote armee fraktion (raf) var aktiv, og hvor retssager mod Baader-meinhofmedlemmer blandt andet fandt sted i hamborg. reimers og kollegaernes opgave var at fungere som personlige livvagter for dommere, sagførere og vidner ved disse retssager. efter et års tid kom jeg tilbage til normal tjeneste hos havnepoliti og paskontrol. Jeg blev dog sammen med mine kollegaer fra dengang reserve-livvagt ved Staatsschutzabteilung. Ved statsbesøg, for eksempel den sovjetiske partiformand Breshnevs, og ved flere valg blev vi sat ind. det var altid en kærkommen afveksling reimer stollberg (foto: privat) fordi datteren på ni ville have ham hjemme, især om natten, og hendes store søskende var allerede flyttet hjemmefra. heldigvis var jobbet som nærbetjent ikke besat endnu, så det fik jeg, og det blev til 15 år frem til pensioneringen i marts 2011, fortæller reimer stollberg. siden sejler han rundt i hamborg havn som skipper på forskellige gamle, restaurerede skibe, kører traktor, cykel og motorcykel. og især følger han med i, hvad der sker i sydslesvig, som læser af flensborg avis siden 1968: I læretiden som fisker havde min far bestilt et abonnement på flensborg avis til mig og sørgede for gennem skippers kone, at jeg hver dag fik en halv liter mælk, så jeg kunne følge med i verdenspolitikken og samtidig blive stor og stærk.

18 18 kulturkontakt ssw will erhalt des vierspurigen Kielseng in flensburg: Ignoranter Beschluss [ÅRSMØDEKONTAKT] Niemand, der sich morgens an der Förde mit Auto oder Bus entlangquält, versteht die Pläne zu einer Verengung der straße Kielseng von vier auf zwei spuren. ssw-fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck: Alle sind froh, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Die Behinderungen haben einen Vorgeschmack darauf gegeben, was passiert, wenn die Straße dauerhaft enger wird. der ssw hat frühzeitig die Beibehaltung der jetzigen straßenführung befürwortet. In Stoßzeiten ist Kielseng gut bis dicht befahren. Ein Großteil des Verkehrs von Mürwik fließt über Kielseng und die ZOB-Kreuzung. Angesichts des wachsenden Verkehrsaufkommens ist ein Rückbau unverantwortlich. Nach Ende der Sanierungsarbeiten ist es beschlossene Sache, in die Planung der Zweispurigkeit einzusteigen. Die Bürger schütteln den Kopf. Wer Kielseng kennt, kann sich nur für die Vierspurigkeit entscheiden. Die Beschlüsse sind falsch und teuer. Schließlich muss vor dem Rückbau erst einmal die Planung bezahlt werden. Wie hoch sind denn diese Kosten?, fragt Schäfer-Quäck. Der SSW will darum den ignoranten Beschluss im Rat aufheben und plädiert für eine verkehrliche Weiterentwicklung statt des angepeilten Rückbaus. Der SSW sieht nämlich am Hafen wirtschaftliches Entwicklungspotenzial. Projekte, die natürlich auch mit zusätzlichen Verkehren verbunden sind. Schnüren wir Kielseng ab, dann entsteht ein Nadelöhr, das jeden Investor abschreckt und auch bestehende Gewerbebetriebe empfindlich trifft. Dieser Einwand gilt auch für den Verkehr, der Kielseng passiert, also aus den Wohngebieten kommt. Flensburg wird wachsen auf Einwohner. Da macht es doch überhaupt keinen Sinn, die vorhandene Infrastruktur zu verschlechtern statt sie beizubehalten. Die geplante neue Fahrradroute lässt Schäfer-Quäck nicht als Argument gelten: Ob Kielseng nun zwei- oder vierspurig sein wird, hat doch mit einem Fahrradweg gar nichts zu tun. Ernsthafte Überlegungen, einen Weg direkt an die Förde zu legen, gibt es schon lange. Diese alternative Routenführung ist automatisch vom Tisch, wenn der bestehende Radweg direkt an der Straße verbreitet und erneuert wird. Das gilt natürlich auch für einen Fußweg abseits des Autoverkehrs. Der SSW regt Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau an, der bei Kielseng als Kreisstraße mit an den Tisch gehört. fdf klar igen [ÅrsmØdeKontaKt] fdf flensborg forbereder også i år sin deltagelse i årsmøde-friluftsmødet i flensborg søndag den 25. maj med en infobod og andre aktiviteter, og det går man lige så stille i gang med, når fdfmøderne atter starter efter påskeferien mandag den 12. maj. der er fdf-møder frem til sommerferien på mandagene 12. og 19. maj, 2., 16., 23. og 30. juni kl i fdf-huset uglereden, tarpholz 1 i tarp. fdfere fra flensborg og omegn kan køre med fdf-bussen kl. 16 fra Cornelius Hansen-Skolen. De er tilbage ca. kl Børn fra førskolegrupper i børnehaver er hjerteligt velkomne til at komme på besøg og prøve at opleve, hvor sjovt det er at være fdfer. der er også andre fdf-aktiviteter, interesserede kan gøre brug af: fdf-orkesteret øver og spiller onsdage på Christian Paulsen-skolen. lørdag den 10. maj er der en mini-arbejdsdag ved uglereden, hvor skrænten ned mod trenen skal ordnes. søndag den 25. maj er fdf - som indledningsvist nævnt - til stede på årsmøde-friluftsmødet i flensborg med et informationsog aktivitetstelt. Weekenden juni er der en hike (vandretur med overnatning) på gendarmstien. ssw-amtsgeneralforsamling [ÅrsmØdeKontaKt] ssw gottorp amt afvikler sin amtsgeneralforsamling torsdag den 15. maj kl. 19 på slesvighus i slesvig med den vedtægtsbestemte dagsorden, deriblandt beretninger, drøftelse og valg af 2. næstformand og bisidder. ssw mindes Wilhelm Klüver en fdfer renser selv snobrødspinden. en arbejdsgruppe kommer med et oplæg om øget intern kommunikation i ssw slesvig-flensborg amt, og ssw-landdagsmedlem lars harms fortæller om den såkaldte kommunale finansudligning. endelig får distrikterne input i pressearbejdet af ssws pressetalsmand Per Dittrich. Wilhelm Klüver blev 85 år. [ÅrsmØdeKontaKt] fhv. ssw-landsformand Wilhelm Klüver, flensborg, døde den 29. april. han blev 85 år. Klüver var landsformand for ssw fra 1989 til 1997 og en tæt partner og ven af daværende landdagsmand Karl otto meyer. Wilhelm Klüver var medlem af ssws landsstyrelse i 26 år og har i årtier været med til at præge ssws kommunalpolitik som kommunerådsmedlem i læk og risby. ssws landsformand flemming meyer: med Wilhelm Klüver har vi mistet en sand ssw-veteran. Wilhelm var et stærkt og oprigtigt menneske, der ikke blot holdt tæt kontakt til vore venner i dansk politik, men også var med til at bygge et nyt forhold op til den tyske flertalsbefolkning efter Anden Verdenskrig, da det ikke var en selvfølge. Wilhelm Klüver var lærer og inspektør ved en række danske skoler i sydslesvig, i sine yngre år aktiv i sdu bl.a. som formand i en årrække, tidligere engageret i flensborg avis tilsynsråd, og var bl.a. fhv. formand for oberst h. Parkovs mindefond og for sydslesvigs oplysningsforbund. Wilhelm Klüver efterlader sig hustruen grete und tre voksne børn. Bisættelsen har fundet sted.

19 kulturkontakt 19 [ÅrsmØdeKontaKt] de danske skoler og børnehaver (også) i flensborg by, flensborg amt og sydtønder amt har fået tilbudt nogle stomp-workshops med Jesper Falch. Og et af dem havde ingrid-hjemmet i flensborg benyttet sig af for nylig. Falch er nemlig en hyppig og kær gæst i Sydslesvig, hvor han sætter gang i børnene med murerspande og gode rytmer efter en halv Jesper Falch, børnene og pædagogerne i Ingrid-Hjemmet i Flensborg varmer op til deres stomp-workshop for nogle uger siden. Gensyn med Jesper Falch times opvarmning. stomp-workshoppene munder ud i et gensyn med Jesper Falch ved den store optræden til årsmøde-friluftsmødet i flensborg søndag den 25. maj, hvor elever fra klasse er med til at sprede gode rytmer, farve og glad stemning i optoget. efterfølgende optræder eleverne samlet på pladsen. som prikken over i et giver folkgruppen Phønix, hvor Jesper Falch spiller trommer, en koncert på pladsen ved tiden. SSF, Dansk Centralbibliotek og SdU er gået sammen om dette initiativ. Projektet støttes af Kulturboost. Jesper Falch og børns stomp - show kan også opleves i egernførde årsmødelørdag (se egernførde). mh Årsmøderne i rendsborgegernførde amt Årsmødet i tønning [ÅrsmØdeKontaKt] højdepunktet for årsmødet lørdag den 24. maj fra kl på ifs sportsplads i Egernførde bliver den store afslutningsfest med Jesper Falch og trommekavalkaden stomp, hvor alle - store som små - og særligt de unge gerne skulle ses på pladsen. underholdningen er lagt i hænderne på frederiksstad-orkestret, fdf vejle, Jes Kruse skolens kor og børnene fra egernførde danske Børnehave. taler er hans Philip tietje fra region syddanmark og en endnu ikke navngiven ungdomstaler. underholdningen ved årsmødet lørdag den 24. maj kl i Holtenå står fdf gladsaxe Brass Band for, og de giver traditionen tro en kvalitetskoncert ved forsamlingshuset. talerne står grænseforeningens generalsekretær Knud-erik therkelsen og slesvigligaens anne marie thorup for. i rendsborg-bydelsdorf arrangeres årsmødet som familiearrangementet om eftermiddagen med fdforkestret fra grindsted og som egentligt årsmøde fra kl i forsamlingshuset. der bliver underholdning med tryllekunstneren Jørgen fevre, der leverer en sjov, underholdende og fængslende magisk forestilling krydret med humor og et glimt i øjet, hvor tilskuerne får mulighed for at deltage aktivt i forestillingen, og ejderskolens kor. aftenens taler er skoleforeningens formand Per gildberg. i Jernved fredag den 23. maj kl. 18 er ssfs formand Jon hardon hansen taler, mens underholdningssiden varetages af tryllekunstner Jørgen fevre. På Askebjerghus årsmødefredag den 23. maj fra kl. 16 underholder maren engel og stella anker med klaver- og saxofonmusik, og brandværnsorkestret giver den hele armen i optoget. talere er erik fage- Pedersen fra danmarks-samfundet og slesvig-ligaens flemming radsted-madsen. i Risby fredag den 23. maj kl. 17 er fhv. forstander Wolfgang dibbern festtaler. art Petit underholder, og Drums & Pipes Eckernförde ledsager optoget. [ÅrsmØdeKontaKt] til årsmødet i tønning lørdag den 24. maj bliver der koncert foran Skipperhuset med tordenskioldgarden kl. 14, optog gennem tønning til festpladsen kl og selve årsmødet starter kl. 15 på uffe-skolen. efter årsmødet - ved 17-tiden - bliver der fælles oprydning og grillmad. tordenskioldgarden er en kær og velkommen gæst ved årsmøderne i tønning og har været det i årtier. (foto: privat)

20 20 kulturkontakt Peter Michael Heyer - kunstner & personlighed [ÅrsmØdeKontaKt] det er ikke for sent endnu at besøge en kunstudstilling af format. i doris Petersens smukt indrettede blomsterforretning i Slesvig, Skovbygade / Schubystraße 128 åbnedes så sent som midt i marts en udstilling med værker af den slesvigfødte kunstner og lyriker Peter Michael Heyer. Men på lørdag er der slut. Gesichter (Ansigter) er titlen, og allerede ved åbningen var den velbesøgt. Kunstneren introducerede værkerne individuelt, vennen Herbert Kummetz stod for en læsning, og manfred augustin ledsagede åbningen musikalsk. udstillingen er dog ikke helt komplet mere. en af skulpturerne vises p.t. i danmark, hvor man følger heyer med stigende interesse. Peter M. Heyers Ansigter gør indtryk. Hele tiden bliver man forfulgt af glødende, skæbneramte, stille og ofte vagtsomme øjne. heyer fremhæver: Nogle ansigter er formet af det ubevidste. andre har deres oprindelse i slesvig domkirkes svalegang eller kirker i angel. heyers barnebarn noah går igen i hans naturtegninger. og der er en interpretation af et selvvportræt af den danske maler theodor svendsen fra hans atelier i gennerhuset, et farverigt billede af sydslesvig-vennen, der i sin tid forærede det afholdte, forhåbentlig ikke helt tabte feriehus ved Kalø vig til de danske sydslesvigere. 12 af Heyers arbejder befinder sig på Slesvig bymuseum. kunstneren flere end 50 udstillinger er det blevet til for heyer. han blev født i 1936 i slesvig som søn af præsten ved St. Michaelis ved Stadtweg / Byvejen. han mindes domskolen og gårdens smukke have, muntre som bedrøvelige situationer. alvorligt af væsen og stærkt inspireret af datidens tendenser forlod han slesvig i en ung alder. han oplevede interessante perioder. han læste til arkitekt, var elev hos kendte kunstnere som professor Brockmann, oplevede verden internationalt, men arbejdede også som gartner for at have til dagen og vejen. alt inspirerede ham lyrisk som malerisk. tiden i Berlin efter krigen, efterkrigstidens nød og elendighed, og den såkaldte luftbro står frisk i hans erindring. Han studerede maleri i Mannheim, fik internationale kontakter. altid optaget af verdenens og menneskenes færden blev denne i grunden ret stille mand en opmærksom iagttager. I henved 50 år er Peter Michael Heyer gift med Bodil fra Brejning, fhv. dansk lærerinde i Slesvig, en livlig og aktiv kvinde. Hun er min muse, siger gemalen, og moder til deres tre børn. de mange inputs i hans liv inspirerer permanent hans kunst, bøger og artikler. heyer er fagligt engageret i kunstnersammenslutninger, ven med mange sydslesvigere og aktiv i forskellige institutioner med kunstnerisk indhold. med baggrund i dybe impulser fastholder han et ustandseligt stræben efter sandhed, mennesker og ansigter. Vennekredsen omkring floristen og galleristen doris Petersen dyrker lignende mål. som tidl. duborg-elev blev hun selv uddannet i kunstens verden og lever omgivet af egne værker og dejlige blomster. 17. maj åbnes en udstilling med værker af hende selv, hannelore utermann og heidi Scheibel. en ekstra påskønnelse til alle, der åbner deres forretninger og atelierer for kunsten, er en hilsen fra kulturminister anke spoorendonk i anledning af en udstilling sidste efterår. Citerende Schiller skriver hun: Kunst er frihedens datter. Kunsten og mange kreative kræfter trænger til anerkendelse. størst er dog behovet for understøttelse og værdsættelsen fra borgernes side. uvilkårligt kommer man til at tænke på slesvig teaters vanskelige situation. Johanna Fra udstillingsåbningen i Galerie Petersen i Slesvig: Kunstneren Peter Michael Heyer sammen med kunstvennen Clause Vahle. (Foto: Bernd Bossemeier)

kultur kontakt DE DANSKE ÅRSMØDER velkommen! Sydslesvig en spændende melodi 8.-10. JUNI Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 24.

kultur kontakt DE DANSKE ÅRSMØDER velkommen! Sydslesvig en spændende melodi 8.-10. JUNI Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 24. kultur kontakt Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 24. maj 2012 velkommen! [KontaKt] de 88. danske årsmøder i sydslesvig 8.-10. juni 2012 under mottoet»sydslesvig - en spændende melodi«giver både arrangører,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

kultur kontakt Velkommen

kultur kontakt Velkommen kultur kontakt K u l t u r m a g a s i n e t f o r h e l e S y d s l e s v i g 1 2. m a J 2 0 1 1 Velkommen [KONTAKT] De 87. danske årsmøder i Sydslesvig 27.-29. maj 2011 under mottoet»hvordan præger vi

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Hvorfor vælge side, når der er bedst midt i mellem?

Hvorfor vælge side, når der er bedst midt i mellem? Birgitte Alfter Hvorfor vælge side, når der er bedst midt i mellem? Sydslesvig. Er jeg dansker, er jeg tysker, er jeg dansk-tysk med bindestreg? Det danske mindretal syd for grænsen er et af de klassiske

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Udgivet af Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Dansk Skoleforening for Sydslesvig december 2009

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Undervisningsmateriale - Grenzen

Undervisningsmateriale - Grenzen Undervisningsmateriale - Grenzen Idé og iscenesættelse: Moqi Simon Trolin Manuskript: Peter Hugge Medvirkende: Iben Dorner, Rebekka Owe, Jesper Riefenstahl, Morten Brovn og Christine Sønderris Musikalsk

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de Petanque sæson 2014 www.sdu.de SdU Petanqueudvalg Formand Irmi Rerup 0461-8406726, imripurer@googlemail.com Næstformand Dierk Clausen 0461-61402, clausen-liers@versanet.de Udvalgsmedlemmer Gunnar Jensen

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forening S Y D S L E S V I G - H Å N D B O G 2 013 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Sydslesvigsk Forening Dansk Skoleforening for Sydslesvig Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Kirkeblad Marts - Maj 2015

Kirkeblad Marts - Maj 2015 Sct. Jørgen-Mørvig Kirkeblad Marts - Maj 2015 Opstandelsen kan ikke sættes på spørgeskema Af Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere