kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014"

Transkript

1 kultur kontakt Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 velkommen til - fra nær og fjern [ÅrsmØdeKontaKt] i weekenden maj står sydslesvig og det danske mindretal atter i de danske årsmøders tegn. i år - under behørig hensyntagen til mindretallets fødselsår, det skæbnesvangre år 1864, og med henblik på mindretallets bestræbelser på at gøre sig mere synlig med en målrettet kommunikations- og informa-tionsstrategi i danmark - med mottoet sydslesvig - en dansk fortælling. Det officielle Danmark ført an af Folketingets formand mogens lykketoft, foreningsdanmark samt vore egne er traditionen tro flot repræsenteret på talerstolene ved 44 møder den weekend, og underholdningssiden med egne og importerede kræfter er bestemt heller ikke at kimse ad. ikke mindst de mange børnehave- og skolebørn, der optræder den weekend, vil det være en fornøjelse at opleve. valget til europa-parlamentet årsmøde-søndag den 25. maj regner ssf som årsmødearrangør ikke med vil have indflydelse på deltagertallet til de tre store friluftsmøder i flensborg, slesvig og husum. fornuftige deltagere får sat deres kryds før eller efter møderne eller stemmer pr. brev. men eu-valgkampen betyder desværre, at ingen danske ministre har turdet sige ja til at komme til årsmøderne. de har møder andetsteds forud for og på selve dagen. eu, valget til europa-parlamentet og den som regel ikke-eksisterende mindretalspolitik i eu og de europæiske stater står også langt oppe på dagsordenen, når mindretalsunionen fuen fra i dag, torsdag, og frem til lørdag den 10. maj afvikler sin 65 års jubilæumskongres i flensborg og sønderborg. ikke mindst situationen i og omkring ukraine er aktuelt samtaleemne, også fordi en af de førende tatarledere fra Krim ventes. Programmet er lagt på internettet, men selv om stort set alle programpunkter af pladshensyn er forbeholdt de tilmeldte og delegerede fra europas nationale mindretal, vil der i det mindste til delegeretmødet lørdag formiddag på hotel des nordens i Kobbermølle være plads til en enkelt nysgerrig eller to mere. velkommen til alle i årsmøde-weekenden, og velkommen til europas nationale mindretal til fuenkongres fra i dag, torsdag. sydslesvigsk forening ÅRSMØDEUDGAVEN 2014 Årsmødeplakaten 2014.

2 2 kulturkontakt en plakat bliver til [ÅrsmØdeKontaKt] På et ssf-hovedstyrelsesmøde i begyndelsen af året præsenterede ssfs Årsmødeudvalg ved dets formand gitte hougaard- Werner årsmødeplakaten Det er grafiker Christian Prasno, SSFs og SdUs copy & layout-afdeling på flensborghus, der har lavet den. Årsmødemottoet er lænet op ad 150året for slaget ved dybbøl den 18. april 1864: sydslesvig en dansk fortælling, og plakaten skulle genspejle et af pejlemærkerne i den danske fortælling både nord og syd for grænsen, nemlig året 1864 samt det årstal, der også fik en afgørende betydning for mindretallets historie, 1920 med folkeafstemningen. gitte hougaard-werner pointerede ved præsentationen, at også årstallet 2014 skulle indgå i plakaten: fremtiden er åben, men nu står vi i 2014, hvor vi kan se tilbage og via fortiden få forståelse for, hvordan vore forfædre/ mødre har kæmpet for det danske og har skabt den fortælling, som vi må bygge videre på i dag. at en tidssvarende plakat også rummer Qr-kode og hjemmeside-henvisning, siger sig selv. stilelementerne går igen i årsmøde-t-shirts, brevhoved og fdf-mærker. Årsmødeudvalget roser plakatens retro-moderne udformning, farvevalg og enkelthed. udgiver: flensborg avis Ansv.: Chefred. Jørgen Møllekær Redaktion: Bernd Engelbrecht, sydslesvigsk forening Layout: Lisbeth Kochanski, SSF/SdU Layout & Copy dansk generalskretariat, nørregade/ norderstr. 76, flensborg Post: Postfach 2664, Flensborg telefon: hhv. 122 fax: internet: Bezugspreis ist im mitgliedspreis enthalten. Christian Prasno, grafiker, og Gitte Hougaard-Werner, SSFs årsmødeudvalgs formand, ved præsentationen af årsmødeplakaten 2014: den læses så at sige nedefra: den danske fortælling starter før den okseblodsrøde farve viser krigene, der præger tiden omkring , nederlag og tab, griber ind i tiden efter, der dog bliver lidt lysere og afgøres med afstemningen 1920, hvilket symboliseres med den orange farve. den mere sikre, stabile og lysere tid frem til 2014 genspejles via den gule farve, der strækker sig ind i den hvide ellers ukendte, åbne fremtid, som vi alle er og kan være med til at sætte farve på. her sluttes ringen til det med hvidt fremhævede motto, den danske fortælling, der starter før 1864 og stadig fortælles - og fortælles videre på i dag. ugen, der kommer 9. SSF og folkbaltica: Familiekoncert med Dreamers Circus på Flensborg Bibliotek kl SSF og folkbaltica: Koncert med Sväng i Medborgerhuset, Egernførde kl. 20 Ældreklubben Flensborg-duborg: forårssange med Åse i toosbüygade 7 kl Valsbøl og omegns folkedansere: majlegestue (madkurvetræf) kl ssf Medelby og omegn: tæppekørling på skolen kl ssf Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur/ koncert med Bayous på hans helgesen-skolen, frederiksstad kl SdU: Blackminton i Idrætshallen, Flensborg, for børn og unge op til 16 år kl , og for unge fra 17 år + voksne kl Harreslev Kvindeforening: tur ud i det blå ssf Holtenå: Ekskursion med Marianne og Frank Zacharias, fra forsamlingshuset kl. 11 ssf Satrup/Havetoft: til legoland fra freizeitanlage havetoft kl. 9 og satrup skole kl SSF og folkbaltica: Visecafé med folkbaltica Jugend Folk Ensemble og Schmelztiegel på Flensborghus kl dansk erhvervsforening i sydslesvig: Besøg på marineskolen i Flensborg-mørvig kl. 9 ssf: folketeatret med den stundesløse på Flensborg teater kl. 20 Flensborg ssf nord: diabetikerklub i menighedshuset kl. 14 Sønder Brarup Kvindeforening: Udflugt til Maasholm fra kirken kl de danske menigheder i Flensborg: morgenmad og -sang i Sct. Jørgen Kirke kl. 9 Borgerforeningen Flensborg: Chefred. Jørgen Møllekær om nye tider for flensborg avis efter spisningen kl. 19 Flensborg-Biffen: Blue Jasmine på flensborghus kl det lille teater Flensborg: Kærestebreve i hjemmet kl. 19 ssf: hovedstyrelsesmøde på skipperhuset, Tønning kl. 19 Flensborg Kirkehøjskole: foredrag med dr. phil. erik a. nielsen om h.a. Brorson på biblioteket kl Slesvig SSF Centrum-Nord: Hobbyaften med nål og tråd, slesvighus kl Midtangel seniorklub: hygge og foredrag med nikolaj steen om min tid i norge i menighedslokalet kl ssfs humanitære udvalg: foredrag med dorothea Petersen om hendes bog Parallelle verdener på Flensborghus kl aktive Kvinder Flensborg: til spargelhof freienwill, fra skovgade kl Flensborg ssf nord: Kaffe i Ældreklubben sortevej i tønnsenhuset kl. 14 Flensborg ssf nord: hygge med elke i spætteklubben kl Valsbøl pastorat: onsdagskaffe med Kirsten og erik rettig i valsbølhus kl Oksbøl Kvindeforening: møde i forsamlingshuset kl. 19 ssf Vanderup/Jørl: Besøger det nye plejehjem i vanderup kl. 19 ssf Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl sydslesvigs museumsforening: generalforsamling på mikkelberg, Hatsted kl. 19 de danske menigheder i Flensborg: gudstjeneste i helligåndskirken kl. 19 ssw Slesvig-Flensborg amt: amtsgeneralforsamling på slesvighus kl. 19 Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl Det løbende ajourførte årsmødeprogram på Har man ikke selv adgang til nettet, får man hjælp på SSFs sekretariater, på Aktivitetshuset i Flensborg og de danske biblioteker i Sydslesvig.

3 kulturkontakt 3 Danske og tyske officials til de danske årsmøder i sydslesvig maj Grev Ingolf og grevinde Sussie EU-kommissær Connie Hedegaard Folketingets formand Mogens Lykketoft, Landdagspræsident Klaus Schlie Europa- og kulturminister Anke Spoorendonk Folketingets Sydslesvigudvalg med formand Benny Engelbrecht MF (S) i spidsen og en lang række folketingsmedlemmer og repræsentanter for samfundsrelevante organisationer det løbende ajourførte årsmøde-program ses på flensborg/ slesvig/ husum. op imod danske mødes ved 44 folke- og festmøder maj i hele sydslesvig under mottoet»sydslesvig - en dansk fortælling«. Det officielle Danmark vil traditionen tro være repræsenteret ved de 90. danske årsmøder i sydslesvig: folketingets formand mogens lykketoft (friluftsmødet i flensborg søndag eftermiddag) og grænseforeningens kommende formand Mette Bock MF (LA) (Husum søndag eftermiddag) er blandt de danske politikere/ personligheder, der har sagt ja til at deltage i de danske årsmøder i sydslesvig - i år den maj, oplyser årsmødearrangøren sydslesvigsk forening. EU-kommissær Connie Hedegaard taler ved aftenmødet fredag i oksevejens skole i flensborg-sporskifte. her deltager også greveparret ingolf og sussie. europa- og kulturminister anke spoorendonk taler i sporskifte fredag aften og på duborgskolen lørdag eftermiddag. FRIlUFTSMØDET I FlENSBORG folketingets formand mogens lykketoft er hovedtaler sammen med slesvig-holstens landdagspræsident Klaus Schlie på Flensborg bys, flensborg amts og sydtønder amts fælles friluftsmøde i frueskovens idrætspark søndag den 25. maj kl optoget starter kl fra nørreport og går opad duborggade. friluftsmødet i flensborg fra kl på frueskovpladsen rummer en gratis koncert med Phønix, en stomp-opvisning ved skolebørn og underholdning ved studenter-sangforeningen rungsted. FRIlUFTSMØDET I SlESVIG fhv. minister, venstre-næstformand Kristian Jensen (mf) og slesvig-borgmester dr. arthur Christiansen er hovedtalerne på friluftsmødet i slesvig. hvor der også er programsat gymnastikopvisning ved elever fra sundeved efterskole pg koncert med Babylove & The Van dangos. optoget starter kl ved hiort lorenzenskolen, selve friluftsmødet kl på sifpladsen. FRIlUFTSMØDET I HUSUM Grænseforeningens nye formand Mette Bock MF (LA), lærer Carsten Hagemann og ungdomstaler Peter grunder er talerne på friluftsmødet i husum bag husum danske skole. optoget starter kl. 13 på skolen, og selve mødet åbnes kl. 14. andre programpunkter er et hyrdehunde-show ved stærup fårebrug og et lokalt børnekors optræden. lidt HISTORIE det første årsmøde i sydslesvig fandt sted i 1921, året efter grænsedragningen i tre årsmøder aflystes siden. ud over at være synligt tegn på sydslesvigernes danskhed har de danske årsmøder altid været et mødeforum mellem danske fra sydslesvig og danske fra danmark. 44 MØDER I AlT alt i alt afvikles der fredag, lørdag og søndag maj 44 danske årsmøder i sydslesvig, i Flensborg-området alene 15, i år centreret om»sydslesvig - en dansk fortælling«. Weekenden byder derudover på et bredt rammeprogram med småmøder, koncerter o.a. ved årsmøderne mødes traditionen tro danske sydslesvigere med danskere nordfra til fest og skæg men også til alvors tale og uddybning af venskaber. Årsmøderne rummer foruden taler, underholdning og samvær en del musik og sang ved solister og kor, gymnastikopvisninger, fdf/ fpf-orkestre og andre orkestre fra sydslesvig og danmark - og optog med dannebrog i spidsen. AFSlUTTENDE FællESkONcERT søndag den 25. maj afrundes årsmøderne med alle deltagende fdf-orkestres optog gennem den indre by i flensborg med afgang kl. 18 fra nørreport og afsluttende fælleskoncert kl på Søndertorv. TAlERRækkEN omfatter i år knapt så mange ministre. til gengæld er folketinget inklusive sydslesvigudvalget, region syddanmark, grænseforeningen, slesvig-ligaen, danmarks-samfundet, foreningen norden, tønder Kommune, ssf, ssw, sdu, kirken og skoleforeningen bredt repræsenteret rundet omkring på de sydslesvigske årsmøde-talerstole sammen med andre markante personligheder fra danmark og sydslesvig. UNDERHOlDNING hvad årsmøde-underholdningen angår, kan man glæde sig til sydslesvigske børnehave- og skolebørn side om side med sydslesvigske og fra danmark importerede solister og orkestre. endelig indrammes de danske årsmøder i sydslesvig også i år af talrige andre arrangementer, udstillinger og sidst men ikke mindst gudstjenester. detaljer fremgår af programmet, der er trykt på tillæggets midtersider. grev ingolf & grevinde sussie. (foto: lars salomonsen) mogens lykketoft, folketingets formand. Klaus Schlie, landdagspræsident. Connie Hedegaard, eu-kommissær. anke spoorendonk, europa- og kulturminister. Benny Engelbrecht, formand for sydslesvigudvalget. BEMæRk: ÅRSMØDEOPTOGET I FlENSBORG STARTER AllEREDE kl FRA NØRREPORT/NORDERTOR AD DUBORGGADE

4 4 kulturkontakt hanne reintoft har et solidt - og gennem venner også personligt - kendskab til forholdene i det dansk-tyske grænseland, ikke mindst til det danske mindretal. det fremgik af hendes foredrag i sønderjydske allgemeine så sent som på grænseforeningens og mindretallets folketingstur i november sidste år. sydslesvig en dansk fortælling af hanne reintoft, København, forfatter og foredragsholder Byggende på historie og udholdenhed har det danske mindretal sin egen hverdag og i stigende grad en forpligtelse som international vidensbank. Det gør forfatteren og foredragsholderen Hanne Reintoft rede for her. [ÅrsmØdeKontaKt] engang for længe siden stod jeg hver morgen på vej til den franske skole på Østerbro med min hånd i farfars. Vi ventede på, at Christian X. skulle ride forbi og vinke nådigt til os. farfar fortalte om de slesvigske krige, om sin drengetid, hvor de voksne frygtede, at danmark ikke kunne bestå som lidet land efter de store tab. men også om vores afholdte konge, der den 10. juli 1920 red over grænsen til sønderjylland ved genforeningen med en del af slesvig. danmark var blevet besat nogle måneder før, og den samme højtelskede farfar gav mig angst og mareridt, når han på det bestemteste nægtede at gå i kælderen ved luftalarm som den øvrige familie. i skolen skulle vi kun lære tysk og ikke fjendens sprog det engelske. den seksårige var overbevist om, at tyskere var onde. DANSk FORPlIGTElSE det levede i barnet og i den unge kvinde, at grænsespørgsmålet ikke var løst tilfredsstillende, og at danmark havde en klar forpligtelse over for de mange danskere, der levede i herbergsstaten tyskland. men livet og et voldsomt engagement i fattigdom, elendigt stillede kvinder, som blev tvunget til at gennemføre uønskede svangerskaber, og dårligt stillede syge og gamle greb mig tidligt og førte mig viden om, men ikke ned til problemerne syd for vor grænse. en stor historisk interesse fulgte mig dog livet igennem i de senere år med stigende irritation over ikke mindst vore yngre generationers historieløshed. man skal kende sin historie for at forstå sin nutid og skimte fremtiden. vor verden er nu globaliseret, og de unge trænger mere end nogensinde til at bære slægtens erfaringer med sig. SkæBNENS GREB Derfor fik jeg i moden alder den idé at prøve at give det danske menneske lidt af dets historie i form af fiktive fortællinger om datidens mennesker, deres verden og livsopfattelse. og så endte jeg i grænselandet, hvis skæbne greb mig. grænselande og grænsefolk har altid deres egen historie. den har været omskiftelig ofte ond med grænseflytninger, stadig ændrede levevilkår, sprogproblemer, usikkerhed og nogle gange regulær og benhård undertrykkelse for nogle med sult og armod som den evige følgesvend. et grænsefolk bliver gennem århundreder præget af disse vilkår og udvikler sig til særlige mennesker anderledes end de, der altid har hvilet langt tryggere i moderlandets favn. FOlkET TÅlTE da vi efter en letsindig krig mistede skåne, halland og Blekinge, valgte adel og gejstlighed hurtigt side for eller imod svensk besiddelse. den totalt forarmede almue havde ingen demokratiske rettigheder, en vagere national forståelse end i senere tider og var dertil absolut uorganiseret. forsvenskningen satte hurtigt, brutalt og med succes ind. da vi efter Wienerkongressen måtte afgive norge til den svenske konge, rørte folket på sig, men tålte det. disse lande var ældgamle danske besiddelser i modsætning til landsdelene i det sydlige Jylland, der fra begyndelsen af vor historieskrivning havde oplevet krig, magtudøvelse, grænseflytninger og overfald. EFTER 1864 efter 1864 blev historien anderledes her. demokratiet tog sine første spæde skridt både i danmark og det nyskabte tyske forbund en forening af de mange tyske småstater med det selvstændige Preussen som magtcentrum. men menneskene havde lært at tage politisk stilling, og de havde først og fremmest lært at organisere sig. det blev grænsekampens afgørende forudsætning og gjort med stor dygtighed og ihærdighed.

5 kulturkontakt 5 GRæNSEMENNESkER i de senere år er jeg kommet tæt på mennesker både i det danske sønderjylland og den del af slesvig, der i dag er tysk. Jeg er kommet til at værdsætte disse grænsemennesker, hvor hver slægt har deres egen historie, og hvor den historiske hukommelse lever gennem de skridende slægter med langt større troskab og vilje end i andre mindre udsatte egne. hanne, jeg er en rigtig grænsepige. min farfar faldt i skanse 4 og min far i flandern, sagde en ældre kvinde til mig. en 88-årig mand ringede og sagde: når jeg læser din bog om 1. verdenskrig, sidder jeg på min farfars skød og hører ham fortælle om livet som ung rekrut i en frygtelig krig. ved et foredrag sagde en midaldrende kvinde til mig, at hendes familie indtil for nylig havde støttet både grænseforeningen og især sydslesvig, men nu mente de, at forholdene var velordnede, og at de dernede kunne klare sig selv. Jeg modsagde hende og anførte, at et grænsefolk altid vil blive udsat for nye udfordringer og nye belastninger f.eks. senest et forsøg som i 1950erne på at formindske tilskuddet til de danske skoler. derefter fortalte jeg kort om de svære år i 1920erne, hvor tysk magtpolitik blev søgt fastholdt. om den stadige strid mellem dansksindede, tysksindede og de blakkede. om de skrækkelige år, hvor nazismen opstod og desværre bemægtigede sig mange menneskers sind og overbevisning. om 2. verdenskrigs værnepligt, sult og angst, og samtidig om den danske støttes store betydning. SElVBESTEMMElSESRET Jeg er enig i tesen om folkenes selvbestemmelsesret, selv om den i den nuværende verdenspolitiske situation - som så mange andre politiske teser - forvaltes lemfældigt og anvendes bekvemt. GENSIDIGT ANSVAR men jeg forstår til gengæld til fulde, at mange i det danske mindretal følte dyb skuffelse efter 1945, da det gik op for dem: de vil ikke have os. trods stor troskab, megen lidelse og mange afsavn. dette giver stadig det danske folk stor forpligtelse og et gensidigt ansvar. det er svært at være et nationalt mindretal. selv om kampen for at bevare danskheden i slægtled har været mange menneskers livsindhold, vil også et mindretal altid blive påvirket af de overordnede politiske forhold og ideologiske udviklinger. EN EGEN HVERDAG det kan gøre det svært at holde sammen, som da 1968-oprøret i europa også påvirkede ikke mindst mindretallets unge med krav om kvindefrigørelse, nej til atomvåben og senere demonstrationer mod usas vietnam-krig og meget andet. en ung sydslesviger skrev i disse år: det første er, at vi, der er født og opvokset i landsdelen, må udvise mere selvbevidsthed overfor vore rigsdanske venner. Kort sagt: vi må blive klare over, at vi har en egen hverdag, der er vidt forskellige fra den tyske, men som så vidt heller ikke er den danske. det tidligere slagord om den danske hverdag i sydslesvig er en illusion; vi kan i bedste fald kun tale om en dansk søndag. Jeg har lært ældre mennesker at kende, der livet igennem har været spydspidsen for danskheden. en sådan udtalelse vil derfor være en provokation, men også en anvisning af fremtidens hele tiden skridende udviklinger. NYE UDFORDRINGER verden, nationen, det enkelte menneske vil altid være i udvikling og forandring. stagnation kan være en stor dræber for fremskridt og fornyelse. globaliseringen sætter helt nye udfordringer. de nuværende generationer i det danske mindretal skal endnu engang møde disse og lykkes med den svære kunst nu igennem 150 år og fremover at fastholde den særlige identitet som dansksindede, dansktalende og tænkende mennesker i en herbergsstat med på ny dominerende rolle i europa. Jeg er fortrøstningsfuld og tror, at det vil lykkes, fordi så mange i mindretallet stadig ser vilje og vej kombineret med en kolossal erfaring. VIDENSBANk verden brænder, og fremtiden kan se usikker ud. givet er det, at i den nuværende verdenspolitiske situation vil nye nationale mindretal opstå over alt. Jeg ser her en ny, krævende men også spændende opgave for sydslesvigs danske mindretal. der er ophobet 150 års erfaring og kæmpet 150 års kampe, uden at slaget er tabt. mindretallet må derfor blive en international vidensbank for nationale mindretal over alt. vort mindretal besidder en dyrekøbt, men meget stor erfaring, der bør videregives al den stund national undertrykkelse ikke er set for sidste gang. tak, fordi jeg er blevet inddraget. Fascinerende og ydmyg: Hanne Reintoft. (Fotos: SPT)

6 6 kulturkontakt 1864 hvad der gik forud, og hvad der kom ud af det af Karin Johannsen-Bojsen, flensborg, forfatter og foredragsholder Punktnedslag efter punktnedslag, det er hvad sydslesvigerne oplevede gang på gang. Men de opgav ikke håbet, og i dag kan de leve en hverdag så dansk, som man nu engang kan under de givne omstændigheder. Det gør forfatteren og foredragsholderen karin Johannsen-Bojsen rede for her. [ÅrsmØdeKontaKt] danmarks nederlag i 1864 havde konsekvenser, der næppe kan overvurderes. ikke blot mistede man holsten og lauenburg, der begge altid har haft en tysk befolkning, men også det gamle danske hertugdømme slesvig. det var i alt omkring to femtedele af landets befolkning og areal. for tyskland kom sejren til at betyde det første skridt på vej til det tyske kejserige - for hele europa den første af en lang række skæbnesvangre nationalitetskrige. BORGERkRAV grunden til den store omkalfatring går tilbage til slutningen af 1700-tallet, da en ny måde at tænke på begyndte at bane sig vej. med den franske revolution og frihedskampene mod napoleon som omdrejningspunkt krævede stadig flere borgere dels den hidtidige enevældige styreform erstattet af en fri forfatning og dels national samling af alle områder, hvor man havde samme sprog og kultur. de krav kunne den multinationale gamle danske helstat ikke leve op til. Godt nok fik man både grundloven af 1848 og en revideret form i men da den første ikke gjaldt for hertugdømmerne, der altså stadig blev enevældigt styret, mens den anden nok gjaldt for slesvig, men ikke for holsten - en administrativ deling, der stred både mod gamle og nyere aftaler - blev resultatet de to slesvigske Krige. den første vandt danskerne, den anden preusserne og østrigerne, idet danskerne var underlegne både militært og ikke mindst mht. realistisk selvbedømmelse. PUNkTNEDSlAG 1864 Den store politik fik varige følger for rigtig mange almindelige mennesker. Blandt dem en smedefamilie i egernsund, som journalisten ferdinand Zeemann på inspiration af Bjørnstjerne Bjørnson skrev en bog om med titlen et dansk hjem i sønderjylland. dens hovedperson er min oldemors yngste bror Thomas Hansen Schmidt, der var en af de sønderjyder, som efter 1864 nægtede at aflægge ed til den preussiske konge. Som oprørsleder blev han da sendt til fæstningen spandau ved Berlin, men tog i sidste øjeblik mod tilbudet om at blive såkaldt optant med bopæl i den forblivende del af danmark. om thomas deltagelse i tilbagetrækningen fra danevirke hedder det bl. a.: hen paa aftenen den femte februar laa thomas og sov i Blokhuset. han vaagnede ved, at en af folkene ruskede i ham og sagde: thomas, staa op, de fornagler Kanonerne! hvad gør de? de fornagler Kanonerne! thomas gned sine Øjne og stirrede paa manden i haab om, at han drømte. det er sandt, du! de slaar fænghullerne til. Kom! Kort efter blev der hvisket til gevær! og tavse stillede de sig op. nogle sagte Kommandoord, og som en flok forbrydere, der havde begaaet en eller anden Mørkets Gerning, marcherede de i retning mod slesvig. thomas tænkte: farvel dannevirke, thyras vold! farvel skanser, som vi har bygget! i morgen vil tyskerne plante sine faner i dem, spytte paa dem og tænke paa de feje hunde, som byggede og forlod dem. FRUSTRATION efter den tabte krig føler han grænseløs frustration: med nederlagets bitre skuffelse i hjertet og med dets ydmygende følelse af hjælpeløshed, med hver gnist af ungdomsmod slukt, betraadte han atter sønderjyllands grund. det var ham, som om den hjemlige duft var borte, og de mange Pikkelhuer paa gaderne skulde ikke gøre det bedre som om han gik på et fremmed sted, paa en Kirkegaard, hvor alt haab maatte lades ude. GRæD HElE NATTEN om mine tipoldeforældre siges det: thomas gamle mor laa og græd hele natten og kunde ikke komme bort fra, at de nu skulde være Preussere. Peter hansen tog det paa en anden maade. han blev vred. nu havde han haft fem sønner i Kongen af danmarks tje- to udgivelser af Karin Johannsen-Bojsen.

7 kulturkontakt 7 Karin Johannsen-Bojsen. (foto: sebastian iwersen) neste, og hvert sandskorn af hans ejendom kunde vidne om, at han selv var dansk: en saadan familie kunde ikke paa Kommando laves til Preussere. PUNkTNEDSlAG 1920 takket være folkeafstemningen i 1920 blev de fleste af smedefamiliens medlemmer genforenet med danmark. men fordi thomas søster, min oldemor, blev gift med en skipper fra flensborg fjords sydside, der ikke havde dansk flertal, kom deres efterkommere for størstedelen til at bo i tyskland. det havde sin pris. Parrets datter, min farmor, der havde giftet sig med den unge romgrosserer a.h. Johannsen fra flensborg, mistede sine to ældste sønner i 1. verdenskrig, mens to døtre døde af den spanske syge. også min far nåede som den yngste at blive indkaldt sammen med hele sin afgangsklasse. det gav ham en livslang afsky for militæret. men det hindrede ikke, at han i 1939 igen måtte trække i trøjen denne gang som tysk besættelsessoldat i sine forfædres land. PUNkTNEDSlAG 1945 efter den tyske kapitulation kom min bror Kay og jeg sammen med tusinder af andre sydslesvigske børn i dansk skole. han blev efter endt uddannelse boende nord for grænsen, hvor den ene af sønnerne også bor, mens hans tvillingebror torsten Johannsen-voss i dag bor i flensborg og er lektor i dansk ved Kiels universitet. selv vendte jeg tilbage til duborg-skolen for at blive en del af sydslesvigs danske sprog og kultur, som i den grad havde beriget mit liv. SPEcIEl VARIANT At det så er en helt speciel variant af dansk kultur, vi har i sydslesvig, siger sig selv. ikke blot, at vi i tidens løb naturligvis har haft nærmere kontakt til tysk sprog og kultur end det øvrige danmark. men også fordi alt, hvad der efter 1864 skete nord for den nye grænse under mottoet hvad udad tabes, skal indad vindes, i første omgang kom til at gå uden om os. For blot at nævne et par stikord i flæng, så blev hverken grundtvig eller højskolerne, andelsbevægelsen eller vækkelsesprædikanterne eller det moderne gennembrud i litteratur og åndsliv med det samme en del af vores liv. foruden altså alt det, der skete siden. IkkE HElT SkIDT helt skidt er det trods alt ikke gået: i dag kan vi som dansk mindretal i tyskland næsten leve et dansk liv fra vugge til grav. der er igen danske skoler og foreninger, kirke, bibliotek, avis og meget, meget mere. aktuelt er vi del af landet slesvig-holstens regering, flensborg har fået en dansk overborgmester, og slesvig et yderligere dansk gymnasium. Ja, sågar istedløven er vendt tilbage. alt sammen først og fremmest på grund af en utrolig ihærdig og trofast indsats fra både syd og nord for grænsen. men også takket være en demokratisk og europæisk indstilling hos dem, der var fjenden for 150 år siden. lad os i fællesskab bekræfte den gamle romfamilies toast: skål for gamle danmark - tyskland længe leve! og ikke mindst: skål for sydslesvigs danske mindretal!

8 8 kulturkontakt Årsmødeudstillingen»grænseegn«[ÅrsmØdeKontaKt] når sydslesvigs danske Kunstforening præsenterer årsmødeudstillingen, er det med værker af ellen hyllemose, finn naur Petersen, leif Kath, ulla madsen, torgny Wilke og Jens damkjær nielsen. udstillingen vises på flensborg Bibliotek, nørregade/ norderstr. 59 i flensborg. Jens damkjær nielsen, en af deltagerne, modtog i 2011 æresprisen den gyldne Koldnål for sin vedholdende grafiske værkprodution gennem en lang årrække. Jens Damkjær Nielsens sort/hvide abstrakte linoleumstryk er insisterende og har den nerve og ydmyhed der kendetegner en stor grafiker. den åbnes torsdag den 22. maj kl og kan ses frem til den 14. juni i de nye åbningstider man-fre kl , lør kl dl opstillingsplan for flensborg-optoget [ÅrsmØdeKontaKt] grundet vejarbejde i toosbüygade og fordi mariegade og slotsgade er for trange til større optog får årsmødeoptoget søndag den 25. maj i flensborg en totalt ny udformning: der er afgang kl men ikke som ellers fra Nørretorv/ Nordermarkt men fra I.C. Møllers Plads ved nørreport/ nordertor. ruten bliver også en anden, idet optoget ledes op ad duborggade/ duburger strasse og skovgade/ Waldstrasse til friluftsmødepladsen i idrætsparken/ dgf-pladsen. Derfor er der ikke megen fidus i at slutte sig til optoget fra Borgpladsen/ Burgplatz, som mange plejer, for optoget passerer altså ikke pladsen.

9 kulturkontakt 9 der er generelt godt fremmøde ved ssfs årsmøde-debatmøder på flensborghus - som her på sidste års møde omkring emner som kommunikation og synlighed. grænselandsfortællinger til debat på flensborghus [ÅrsmØdeKontaKt] også i år arrangerer ssf som led i årsmøde-rammeprogrammet et debatmøde åbent for alle interesserede. under overskriften en grænselandsfortælling er der lagt op til to interessante meningstilkendegivelser fra ssfs formand Jon hardon hansen fra det danske mindretal i sydslesvig og BDNs formand Hinrich Jürgensen fra det tyske mindretal i sønderjylland lørdag den 24. maj kl på flensborghus i flensborg, modereret af ssfs generalsekretær Jens a. Christiansen. de to indlæg suppleres med et foredrag ved prof. dr.phil. steen Bo frandsen om grænser som chancer, inden debatten slippes løs. FOkUSPUNkTER Danmarks nationalhistoriske udvikling set fra tiden før og efter I den periode finder en bevægelse sted fra helstat til nationalstat, og resultatet af denne udvikling er bl.a. grænselandets to nationale mindretal - det danske mindretal i sydslesvig og det tyske mindretal i nordslesvig. Hvordan står det til med national identitet i en tid, hvor sprog- og kulturgrænser bliver mere og mere flydende? Har nationale mindretal i Europa fremover en berettigelse, eller forstyrrer de freden? Er anerkendelse og ligestilling af mindretal ikke netop grundlaget for fredelig sameksistens i et flerkulturelt område? FROkOST efter mødet er ssf vært ved en frokost frem til kl , så gæster, der skal til eftermiddagsarrangementer, kan nå at være fremme til tiden. deltagelse i frokosten kræver tilmelding til Dansk Generalsekretariat v/ Jette Hanisch, tlf , fax , der er begrænset p-mulighed i flensborghus gård.

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 6. marts 2014 / side 1 Ugens overskrifter Fastelavn [KONTAKT] Børn elsker kostumer - som også den søde snut her fra fastelavnsfesten i Egernførde. (Foto: privat) HARRESLEV

Læs mere

Grænsen. 5 Oktober 2006 68. årgang

Grænsen. 5 Oktober 2006 68. årgang Grænsen Nr. 5 Oktober 2006 68. årgang LANDSMØDE I SSW. Det danske mindretals- og regionalparti erklærer sig parat til i fremtiden at indgå i et regeringssamarbejde i Kiel. SENDEMANDSMØDE. Der er lagt et

Læs mere

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5 Lørdag, 28. februar 2015 www.skoleforeningen.de/fokus Lærerne skal undervise eleverne individuelt Side 3 I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen,

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni 2011 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Ved opstarten af SSFs informationsblad KON- TAKTs sommerferie i juli er der god grund til et tilbageblik over det første halvår 2011.

Læs mere

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF),

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF), FLENSBORG AVIS Torsdag 21. februar 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Helgoland EN REJSE VÆRD [KONTAKT] SSW fik ny bestyrelse på Helgoland, langt ude i Nordsøen og alligevel en del af Sydslesvig. Læs mere på KONTAKT

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2011 Dansk virke i grænselandet e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu på www.flensborg-avis.de

Læs mere

dit hjem er der, hvor du bygger hus

dit hjem er der, hvor du bygger hus nr. 2 / april 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur dit hjem er der, hvor du bygger hus Det danske mindretal i Argentina det levende sprog 2 nr. 2 / april 2011 indhold sprog og kultur

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 27. september 2012 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Med Dansk Skoleforenings fællesråds vedtagelse af foreningens officielle forventning til forældrene, er diskussionen om den såkaldte

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et FLENSBORG AVIS Lørdag 9. juni 2012 1 Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Den sydligste forpost

Den sydligste forpost FLENSBORG AVIS Lørdag 28. marts 2009 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Den sydligste forpost Videre til DM-finale Fokus på de danske børnehaver og skoler

Læs mere

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres Grænsen nr. 2 april 2010 72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det Med lov skal mindretal sikres En løves lange rejse Indhold Grænseforeningens

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

For ti år siden fornyede Skoleforeningen

For ti år siden fornyede Skoleforeningen Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: KLAUS NIELSEN Et sted for de mindste De er gode til at læse historier, de spiser økologisk,

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 13. februar 2014 1 LEDER Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Bevægende [KONTAKT] Hvorfor mødet med det heroiske er bevægende, søger Thomas Østergaard Aallmann (foto) at fortælle

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum INDHOLD Formandens beretning ved Dieter Paul Küssner 3 Beretning fra Kulturudvalget ved formand

Læs mere

Sydslesvigsk Forening for Jul Flensborg 2010amt Julen 2010

Sydslesvigsk Forening for Jul Flensborg 2010amt Julen 2010 Sydslesvigsk Forening for Jul Flensborg 2010amt Julen 2010 Nu er det jul igen og for min skyld må den godt vare lige til påske! Jeg kan nemlig rigtig godt lide at hygge og pynte op til jul med al mulig

Læs mere

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D-24837 Schleswig Tlf. 04621 48 200 Webside: www.apmoellerskolen.dk Åbningstider Mandag - torsdag 7.00-15.00 Fredag 7.00-14.00 Rektor

Læs mere

DANMARK OG DANSKERNES LIV. jung zusammen Et grænseoverskridende ungdomsmøde. Kulturminister Marianne Jelved om folkeoplysningens opgave

DANMARK OG DANSKERNES LIV. jung zusammen Et grænseoverskridende ungdomsmøde. Kulturminister Marianne Jelved om folkeoplysningens opgave nr. 4 / august 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur DANMARK OG DANSKERNES LIV Kulturminister Marianne Jelved om folkeoplysningens opgave jung zusammen Et grænseoverskridende ungdomsmøde

Læs mere

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen.

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen. FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Eleverne får fremover

Læs mere