Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK^"

Transkript

1 Nr årgang Dansk aremærketidende, DK^

2 Indholdsfortegnelse aremærker Offentliggørelse af registreringer "''^22 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer 1436 Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger 1437 Registreringer i henhold til varemærkeloven 1959 Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold 1438 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning 1442 Mærkeændringer Licens Pant og udlæg Fornyede registreringer 1444 Udslettede registreringer 1445 Fællesmærker Offentliggørelse 1446 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Registreringer i henhold til fællesmærkeloven af 1959 Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold _ Klasser og varefortegnelse efter begrænsning samt ændringer vedrørende benyttelsen _ Mærkeændringer _ Fornyede registreringer 1447 Udslettede registreringer, Kommunevåben Navnestempler _ Statsemblemer og mellemstatlige organisationers navn og emblem m.v. Rettelser Andre meddelelser Dansk aremærketidende udkommer hver uge og indeholder oplysninger om såvel ansøgninger som registreringer, d.v.s. også oplysninger om fornyelser, udslettelser og tilførsler. Begrænsninger af registreringer efter indsigelser og/eller i forbindelse med fornyelse er optaget under rubrikken "Tilførsler". Ændringer af indehaver- og fuldmagtsforhold publiceres under ét i kronologisk rækkefølge efter registreringsnumre. Kun de aktuelle oplysninger publiceres, men for hver registrering publiceres både indehaver og fuldmægtig. Abonnementsprisen for årgangen er 1,000,- kr. Abonnement tegnes i Erhvervsservice, Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tif , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Svalgaard Grafik a.s., Ballerup ISSN

3 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1422 aremærker Offentliggørefse af registreringer indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A ACTILIGHT (220) Ans. dato: 08 mar 1989 (730) Indehaver: ERIDANIA BEGHIN-SAY, Société Anonyme, F Thumeries, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 1: Oligo-saccharid, kunstige sødestoffer (kemiske produkter). (300) Prioritet: 04okt Frankrig /wwrt (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A ACTII (220) Ans. dato: 16 mar 1992 (730) Indehaver; THE SEAGRAM COMPANY LTD., 1430 Peel Street, Montreal, Canada THE SEAGRAM COMPANY LTD.,, 57 Erb Street West, Waterloo, Ontario, Canada (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (Registreringen omfatter ikke likør). (730) Indehaver: ERIDANIA BEGHIN-SAY, Société Anonyme, F Thumeries, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 1: Oligo-saccharider, kunstige sødemidler (kemiske produkter). (511) Klasse 30: Naturlige sødemidler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritet: 20sep Frankrig (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.:a INDEX (220) Ans. dato: 30 dec 1992 (730) Indehaver: Molnlycke AB, S Goteborg, Sverige (511) Klasse 35: Servicerapporter i form af EDB-baseret opfølgning af omkostninger. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 25 maj 1993 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A IRTUAL PAGE (220) Ans. dato: 07 jan 1994 (730) Indehaver: Stibo Datagrafik, Sletvej 34, 8310 Tranbjerg J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager (511) Klasse 9: Lyd- og billedbærere, datalagringsmedier, elektroniske datalagringskomponenter og -kredsløb samt optagne dataprogrammer, navnlig med optagne litterære værker og billedmateriale såsom tryksager, kataloger, manualer samt instruktions- og undervisningsmateriale, fag- og telefonbøger på elektronisk medie. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, kataloger, trykte manualer, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), fag- og telefonbøger. (511) Klasse 42: Oprettelse, drift og vedligeholdelse af databaser navnlig med katalogmateriale og telefonbøger samt udbydelse af adgang til disse databaser. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 01 jul 1994 Tulsp Impression Line (730) Indehaver: Tulip Computers International B.., Hambakenwetering 2, 5231 DC's Hertogenbosch, Holland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, ingtoft & Partners /S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 (511) Klasse 9: Computere; printere; computerdisketter og magnetdisketter; computerlagre; computerregistre; magnetiske bånd og magnetiske kortlæsere til computere; computermagnetbånd; discs og compactdiscs med optagne computerprogrammer; tastaturer; elektroniske apparater og instrumenter i form af desktops, desksides, servere, towers, notebooks, transportable datamaskiner, bærbare pc'er, monitorer, arbejdsstationer, magnetbåndsstationer, nødstrømsanlæg, regeneratorer, netværkskort, CD-rom'er og mus. (300) Prioritet: 20 maj Beneluxlandene

4 1423 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 15 jul 1994 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 07 feb 1995 (730) Indehaver: ELAKTIEBOLAGET BEI, Box 41, Bevivågen 1, S Blomstermåla, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 7: Elektriske enfase-, trefase- og jævnstrømsmotorer, elektriske generatorer, elektriske start- og manøvreapparater til elektriske maskiner. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 09 aug 1994 (730) Indehaver: Metså-Serla Oy, Revontulentie 6, ESPOO, Finland (511) Klasse 16: Papirhåndklæder, aftørringsklude af papir. (511) Klasse 21. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A FILTR EX (220) Ans. dato: 20 feb 1995 (730) Indehaver: Foseco International Limited, 285 Long Acre, Nechells, Birmingham B7 5JR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 1: Kemiske filtreringspræparater og -stoffer, materialer i form af organiske og uorganiske kemiske stoffer til brug som filtreringsmedier, filtreringsmaterialer i form af mineralstoffer, keramiske materialer i speciel form til filtreringsformål, keramiske materialer til brug i industrien. (511) Klasse 11: Filtre til filtrering af luft, filtrering af væsker og gas i form af keramiske skumfiltre og keramiske filtre. (730) Indehaver: MASTER FOODS A/S, Ringager 4, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Reumert & Partnere, Bredgade 26 Postboks 3061, 1021 (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter, geleer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (Registreringen omfatter ikke pølser). (511) Klasse 30. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.;r (210) Ans. nr.: A TOP POLO (220) Ans. dato: 03 maj 1995 (730) Indehaver: Sara Lee Corporation, a Corporation of the State of Maryland, 470 Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, USA (511) Klasse 25: T-shirts, skjorter og sweatshirts. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A REHARMONY (220) Ans. dato: 13 dec 1994 (730) Indehaver: Mechthild Scfieffer, c/o Dr. Bach-Bluten-Essenzen Handelsgesellschiaft mbh, Himmelstrasse 9, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Ctias. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, (511) Klasse 3: Terapeutiske essenser (ikke medicinske) og aromatiske stoffer (æteriske olier), (undtaget hårplejemidler), parfumerivarer (undtaget hårplejemidler). (511) Klasse 5: Medicinske produkter fremstillet på basis af blomsterkoncentrater; terapeutiske badeprodukter, diætetiske produkter til medicinske formål, medicinske drikke, medicinske olier, medicinske urter, spiselige plantefibre (ikke-nærende), urtete, vitaminpræparater. (511) Klasse 9: ideokassetter, lydkassetter, computer-software, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. (511) Klasse 41: Arrangement og afholdelse af seminarer og forelæsninger, helsecentre, udgivelse af bøger, tekster og artikler (undtaget annonce- og reklametekster), uddannelse. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A COMPLIMENTS (220) Ans. dato: 18 maj 1995 (730) Indehaver: KAYSERSBERG, société anonyme, 2, rue du Geisbourg, F Kaysersberg, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 8: Knivsmedevarer, gafler og skeer ikke af metal. (511) Klasse 16: Bordlinned, servietter, bordduge, dækkeservietter, bordskånere og mellemlægsservietter, alt af papir. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), forme og skåle til køkkenbrug, tallerkener, bakker, fade, glas, krus og kopper, alle forannævnte varer af plastic eller pap. (300) Prioritet: 30nov Frankrig (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A BASIS (220) Ans. dato: 24 maj 1995 (730) Indehaver: Micro Motion, Inc., a Corporation of the State of Colorado, 7070 Winchester Circle, Boulder, Colorado 80301, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Grundtvigsvej 37, 1864 Fr. berg C (511) Klasse 9: Strømningsmåleapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil.

5 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1424 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A COMBINATOR (220) Ans. dato: 23 aug 1995 (730) Indehaver: KERNELAND KLEPP AS, N-4344 Kvernaland, Norge (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 7: Landbrugsredskaber (ikke håndværktøj). (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 26 sep 1995 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.;a (220) Ans. dato: 02 nov 1995 CROSS MEDIA PUBLISHING (730) Indehaver: Blenheim AB, Box 468, Maimo, Sverige (511) Klasse 35: Arrangering af messer og udstillinger til kommercielle formål og til reklameformål. (511) Klasse 41: Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed; arrangering af ustillinger til kulturelle formål og til uddannelsesformål; arrangement og ledelse af konferencer, kongresser, symposier, kollokvier og seminarer. DitBcPC (730) Indehaver: Hughes Aircraft Company, a corporatlon of the State of Delaware, P. O. Box 80028, Los Angeles, CA , USA (511) Klasse 9: Udstyr til transmission og modtagelse af computer software, af dokumenter, af data og af information via satellit eller telefon. (511) Klasse 38: Transmissionsservice via satellit eller telefon. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 11 okt 1995 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A NEXTEC (220) Ans. dato: 03 nov 1995 (730) Indehaver: Nextec Applications, Inc., a Corporation of the State of Georgia, 2717 Loker Avenue West, Carlsbad, Californien 92008, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København (511) Klasse 24: Siliconebelagte tekstilstoffer til fremstilling af gulvbeklædning, solsejl, baldakiner, telte, presenninger, faner, flag, geosyntetiske stoffer, marine produkter, beskyttelsesbeklædning, boligtekstiler, beklædningsgenstande, medicinske produkter og laboratorieprodukter samt til bilindustrien og til bygningsbrug. (511) Klasse 40: Materialebehandling, nemlig siliconeindkapsling af tekstilstoffer for trediemand. (300) Prioritet: 05 maj / USA 05 maj / USA (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A AREST (220) Ans. dato: 10 nov 1995 (730) Indehaver: C F P I, 28, boulevard Caméiinat, Gennevilliers, Frankrig (511) Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, præparater til regulering af plantevækst og frugtvækst. (730) Indehaver: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 35: Salgsfremmende virksomhed, annonce- og reklamevirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A PERMASOLID (220) Ans. dato: 19 okt 1995 (730) Indehaver; Spies Hecker GmbH, D Koln, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 1: Kemiske hærdemidler. (511) Klasse 2: Lak, grundere, fyldningsstoffer til farver og lak, fortyndere til maling. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A TiroWrap (220) Ans. dato: 21 nov 1995 (730) Indehaver: Tetra Laval Convenience Food GmbH & Co. KG, Im Ruttert, D Biedenkopf-Wallau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 7: Emballerings- og pakkemaskiner. (300) Prioritet: 02jun Tyskland delvis prioritet. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A TiroLabel (220) Ans. dato: 21 nov 1995 (730) Indehaver: Tetra Laval Convenience Food GmbH & Co. KG, im Ruttert, D Biedenkopf-Wallau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 7: Maskiner til anbringelse og trykning af etiketter. (300) Prioritet: 02jun Tyskland delvis prioritet.

6 1425 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 01 dec 1995 KWIKFORM J\ (730) Indehaver: Kwikform UK Limited, 192 Waterloo Road, Hay Mills, Birmingham B25 8LE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 6: Stivere, plader, rør og rørledninger, stænger, bjælker, stave, skinner, gelændere, håndlister, vinkelstykker, riller, profiler, knægte, samlinger, forbindelsesstykker, koblere, lukkere, plugs, muffer, kraver, nagler og klemmer, alt til bygge- og anlægsbrug, materialer og komponenter, alt til brug til understøtning af afstivninger, stilladser, forskallingsarbejde og til brug ved udforing af render, stilladser, stilladstårne, stilladsplatforme, formunderstøtninger, forskallingsforme, forskallinger, trinarrangementer, afskærmninger, afstivninger, belægninger, trapper, trapperum, trappethn, afsatser og stiger, byggeelementer, dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer, alle de førnævnte varer lavet helt eller hovedsageligt af uædle metaller eller af legeringer heraf. (511) Klasse 19: Stivere, plader, rør og rørledninger, stænger, bjælker, stave, vinkelstykker, riller, profiler, knægte, samlinger, forbindelsesstykker, koblere, lukkere, muffer og kraver, alt til bygge- og anlægsbrug, materialer og komponenter, alt til brug til understøtning af afstivninger, stilladser, forskallingsarbejde og til brug ved udforing af render, stilladser, stilladstårne, stilladsplatforme, formunderstøtninger, forskallingsforme, forskallinger, trinarrangementer, afskærmninger, afstivninger, belægninger, trapper, trapperum, trappetrin, afsatser og stiger, byggeelementer, dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer, alle de førnævnte varer lavet helt eller hovedsageligt af ikke-metalliske materialer. (511) Klasse 37: Udlejning, montering. Installation, vedligeholdelse, istandsættelse, ombygning og reparation af materialer og komponenter, der bruges til understøtning af forskallinger, og til brug ved udføring af render, og til brug i stilladser, stilladstårne, stilladsplatforme, forskallingsforme, forskallinger, trinarrangementer, afskærmninger, afstivninger, belægninger, trapper, trapperum, trappetrin, afsatser og stiger, og af byggeelementer, endvidere af udstyr, materiel og værktøj til bygge- og anlægs- samt maskinindustrien. (300) Prioritet: 16jun Storbritannien (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 dec 1995 ECOLASTIC (730) Indehaver; Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse 38-40, D Dusseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, (511) Klasse 5; Bleer og blebukser til inkontinente (ikke indeholdt i andre klasser). Alle forannævnte varer ikke bestående af pair, cellulose og ikkevævet cellulose. (511) Klasse 10: Operationsforklæder og -kitler, underlag til beskyttelse mod følgerne af inkontinens og væde stammende fra kropsvæsker, afdækningsstykker og andre stofstykker af ethvert materiale til kirurgisk og medicinsk brug, stiklagener. Alle forannævnte varer ikke bestående af papir, cellulose og ikke-vævet cellulose, (511) Klasse 24: Kombinationsmaterialer af tekstil med polyurethanbelægning, beskyttelsesovertræk til madrasser, pudebetræk, dynebetræk, stoffer, klude, sengelagener, sengeovertræk. Alle forannævnte varer ikke bestående af papir, cellulose og ikke-vævet cellulose. (511) Klasse 25: arer af kombinationsmaterialer af tekstil med polyurethanbelægning, nemlig beskyttelsesbeklædningsgenstande i form af kitler, jakker, bukser, skjorter, habitter, jakkesæt, sokker, overtrækssko, handsler, huer, kasketter, hætter, mundmasker (ikke indeholdt i andre klasser). Alle forannævnte varer ikke bestående af papir, cellulose og ikke-vævet cellulose. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato; 28 dec 1995 PARNAS (2ORD6N ^lanco (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 01 dec 1995 Q-BITE (730) Indehaver: BLUECOM DANMARK A/S, Blokken 13, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 9,16,42. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 13 dec 1995 FUNNYGUMS (730) Indehaver: Continental Candy Industries B.., De Hemmen 15, 9206 AG Drachten, Holland (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer. (730) Indehaver: CODORNIU, S. A., Afueras s/n, Sant Sadurni d'anoia, (Barcelona), Spanien (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 dec 1995 PARNÅS CORDON BLANCO (730) Indehaver; CODORNIU, S. A., Afueras s/n, Sant Sadurni d'anoia, (Barcelona), Spanien (511) Klasse 33; Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg. nr.: R (151) Reg. dato; 30 aug 1996 (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato; 28 dec 1995 PARNÅS (730) Indehaver: CODORNIU, S. A., Afueras s/n, Sant Sadurni d'anoia, (Barcelona), Spanien (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, (511) Klasse 33; Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

7 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1426 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 29 dec 1995 OncoAX (730) Indehaver: THERIAK AG, Churerstrasse 160B, CH-Pfåffikon SZ, Schweiz (511) Klasse 5: acciner til brug ved behandling af svulster. (111) Reg. nr.: R (151) Reg. dato; 30 aug 1996 (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 01 feb 1996 EXOTIC FRUITS (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3: Parfumerivarer; æteriske olier; sæbe; kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje; kosmetiske præparater til hudpleje; deodoranter til personlig brug; kosmetiske brusebadspræparater; kosmetisk skumbad; præparater til hårpleje; barbercreme; ikke-medicinske tandplejemidler og mundskyllemidler; shampoo. (511) Klasse 5: Medicinske tandplejemidler og mundskyllemidler; kemiske præparater til sundhedspleje; desinfektionsmidler til hygiejniske formål. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 10 jan 1996 CHEER'S (730) Indehaver: DANISCO A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lene Rytter, c/o Danisco Distillers, Langebrogade 4, P. O. Box 2158, 1016 (511) Klasse 33: Spiritus og likør. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 10 jan 1996 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 01 feb 1996 COOL ENERGY (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3: Parfumerivarer; æteriske olier; sæbe; kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje; kosmetiske præparater til hudpleje; deodoranter til personlig brug; kosmetiske brusebadspræparater; kosmetisk skumbad; præparater til hårpleje; barbercreme; ikke-medicinske tandplejemidler og mundskyllemidler; shampoo. (511) Klasse 5: Medicinske tandplejemidler og mundskyllemidler; kemiske præparater til sundhedspleje; desinfektionsmidler til hygiejniske formål. nco FOOTWEAR (730) Indehaver: Bianco Danmark A/S, Birkedam 10 C, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, Box 1183, 1011 (511) Klasse 25. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 19 feb 1996 MERRILD (730) Indehaver; Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 5: Kaffe, herunder kaffe i filterpakninger, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger af kaffe og kaffeerstatninger, kaffebaserede drikke, iskaffe og andre drikke delvist bestående af mælk eller kaffe, isthe eller andre drikke delvist bestående af mælk eller the; the, theekstrakter, theerstatninger, thebaserede drikke, kakao, chokolade og chokoladeekstrakter I form af pulver, i granuleret eller i flydende form, alle de nævnte varer som diætetiske fødevarer og drikke til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Kød, tisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj; frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, mælkebaserede drikkevarer, iskaffe og andre drikkevarer delvist bestående af mælk, isthe og andre drikkevarer delvist bestående af mælk, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 jan 1996 x>rx\^vr]s (730) Indehaver: CINE CRAFT LIMITED, 3 Bell Lane, Gibraltar (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 10: Medicinske apparater, nemlig erotisk og seksuelt stimulerende mekaniske og elektriske apparater og instrumenter, herunder vibrationsapparater og pumpeapparater; kunstige lemmer og kroppe i form af attrapper; massageapparater, kondomer

8 1427 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.:r (151) Peg. dato: 30 aug 1996 (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 27 feb 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 15 mar 1996 (730) Indehaver; Torben Schroll, Nymarken 27, 5330 Munkebo, Dannnark (511) Klasse 6: Ikke-elektriske kabelforbindelsesled- og stykker af metal, kabelklemmer af metal. (591) Farvetekst: Mærket er udført I farver. (730) Indehaver: ReliaStar Financial Corp. (a Delaware corporation), 20 Washington Avneue South, Minneapolis, Minnesota 55401, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, ingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder mæglervirksomhed, anlæggelse af forsikringskrav, forsikringsrådgivning og assurandørvirksomhed inden for livsforsikring og livrente, sygeforsikring, medarbejeraftaler, pensionsordninger og livs- og sygegenforsikring; bankvirksomhed; finansiel virksomhed herunder investeringsforeninger, distribution- og mæglerservice og terminsservice. (511) Klasse 42: Sundhedspleje og sygesikring, rådgivning vedrørerde sygesikring. (300) Prioritet: 12 feb /056,161 USA (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 29 feb 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 01 maj 1996 (730) Indehaver: NBA Properties, Inc., a Corporation of the State of New York, Olympic Tower BIdg., 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 16,25,28. (730) Indehaver: Kruse & Co's Eftf. A/S, Hedeager 6, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 29: Chips af kartoffel, peanuts, frø, mandler og nødder. (511) Klasse 30: Majschips. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 13 maj 1996 AT SKÆNKE NATUREN EN TANKE. (730) Indehaver: Mejeriernes Produktionsselskab A. m. b. a., Skanderborgvej 277, 8260 iby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, aremærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København (511) Klasse 29.

9 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1428 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 13 maj 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 24 maj 1996 (730) Indehaver: Creditringen A/S, Gothersgade 103, 3, 1123, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Merete Norup Pedersen, Gothersgade 103, 1123 (511) Klasse 42. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.;r (210) Ans. nr.:a YOUGO EASY (151) Reg. dato; 30 aug 1996 (220) Ans. dato: 14 maj 1996 (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 iby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, aremærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København (511) Klasse 5: Diætetiske substanser og drikke til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. JOE S STUDIO (730) Indehaver: Palle Jensen, Lærkevej 22, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 25. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 23 maj 1996 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 24 maj 1996 MouseDri (730) Indehaver: Foreningen for Naturligt Miljø, Skovmose Side Allé 3, 3500 ærløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gustav Madsen, Støvmose Side Allé 3, 3500 ærløse (511) Klasse 37. (730) Indehaver: Pilemølle, Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 [/ iflitigrøn (730) Indehaver; Lars G. Schjoldager, Rindsholmvej 39 D, Almind, 8800 iborg, Danmark (511) Klasse 3,37.

10 1429 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 ATENEA (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Stra3e 38, Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 1: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugsog skovbrugsøjemed, vækstregulatorer til planter, gødning. (511) Klasse 5: Herbicider, pesticider, fungicider, insekticider, præparater til udryddelse af skadedyr. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 ERIBEA (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-StraBe 38, Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 1: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugsog skovbrugsøjemed, vækstregulatorer til planter, gødning. (511) Klasse 5: Herbicider, pesticider, fungicider, insekticider, præparater til udryddelse af skadedyr. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 SAXO CUP (730) Indehaver: Société Anonyme Automobiles Citroen, 62, Boulevard ictor Hugo, F Neuilly sur Seine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; automobiler samt konstruktionsdele, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, nemlig: motorer, gearkasser, karosserier, chassiser, styretøj, ophængninger, transmissionsmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, dæk, sæder, tyverialarmer, horn, sædeovertræk, nakkestøtter, fastspændingsindretninger, såsom sikkerhedsseler, oppusteligt sikkerhedsudstyr, nemlig airbags, bakspejle, rat, beskyttelseslister, benzindæksler, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, skiholdere, vindafvisere, soltage, vinduesviskere og ruder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, organisering af sportsbegivenheder især bilvæddeløb (væddeløbskørsel og rally). (300) Prioritet: 06dec / Frankrig (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 CLIN PLUS (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D Dtisseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /S, H. C. Andersens Boulevard 33, (511) Klasse 3: Sæbe, sæbepulver, blegesoda, vaske- og rensemidler, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, farvetilsætninger til vasketøj, kemiske præparater til opfriskning af farver til vask, vaskestivelse, præparater til fjernelse af pletter, skure- og slibemidler, opvaskemidler, rengøringsmidler til metal, træ, sten, porcelæn, glas, plastik og tekstiler. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 ARNISAN (730) Indehaver: ogt International /S, Bagsværdvej 72, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, Box 1183, 1011 (511) Klasse 3: Kosmetiske præparater. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 30 maj 1996 BARQUITO (730) Indehaver: CREAPAIN, S. A., Z. I. du Coquet, Saint Germain des Fosses, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, ingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 (511) Klasse 29: Næringsmidler hovedsageligt bestående af kød, fisk og/eller mælk og mejeriprodukter. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn; brød, konditori- og konfekturevarer. (300) Prioritet: 15feb Frankrig (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 03 jun 1996 DUET (730) Indehaver: Dantec Medical /S, Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde, Danmark (511) Klasse 10: Elektromedicinske måleapparater og elektromedicinsk måleudstyr til brug ved diagnosticering og behandling af bækkenbundslidelse samt af mave-tarmlidelser. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 14 jun 1996 (730) Indehaver: Marcotex International Limited, 19 Ely Place, Dublin, Irland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og tilhusholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 14 jun 1996 SNAP-LOCK (730) Indehaver: Strato/lnfusaid, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 123 Brimbal Avenue, Beverly, Massachusetts 01915, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 10.

11 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1430 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A INFUSE-A-CATH (220) Ans. dato: 14 jun 1996 (730) Indehaver: Strato/lnfusaid, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 123 Brimbal Avenue, Beverly, Massachusetts 01915, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 10. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 19 jun 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A INFUSE-A-KIT (220) Ans. dato: 14 jun 1996 (730) Indehaver: Strato/lnfusaid, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 123 Brimbal Avenue, Beverly, Massachusetts 01915, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 10. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.ra MICROPORT (220) Ans. dato: 14 jun 1996 (730) Indehaver: Strato/lnfusaid, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 123 Brimbal Avenue, Beverly, Massachusetts 01915, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 10. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.;a MACROPORT (220) Ans. dato; 14 jun 1996 (730) Indehaver: Strato/lnfusaid, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 123 Brimbal Avenue, Beverly, Massachusetts 01915, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 10. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.:a LIFEPORT (220) Ans. dato: 14 jun 1996 (730) Indehaver: Strato/lnfusaid, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 123 Brimbal Avenue, Beverly, Massachusetts 01915, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 10. tbus (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 17 jun 1996 (730) Indehaver: Designlab A/S, Antoinettevej 5, 2500 alby Danmark (511) Klasse 39. (730) Indehaver: E. Christophersen A/S, Langet 30, Box 44, N-4301 Sandnes, Norge (740/750) Fuldmægtig; Henrik Fogh A/S, Naverland 26 B, Box 1360, 2600 Glostrup (511) Klasse 14. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A léam (220) Ans. dato: 24 jun 1996 (730) Indehaver: Team Trading v/tage Mikkelsen, Englandsvej 3, 7100 ejle, Danmark (511) Klasse 20. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A Hl (220) Ans. dato: 25 jun 1996 (730) Indehaver; GROUND FLOOR APS, Lassonsvej 2, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskabet Kaalund & Husbjerg, Att.: Steen P. Husbjerg, estergade 2, 8600 Silkeborg (511) Klasse 25. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A LOSEC ELIMSEC (151) Reg. dato; 30 aug 1996 (220) Ans. dato: 25 jun 1996 (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme.

12 1431 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (Ilt) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 25 jun 1996 LOSEC EXPYLOR (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 26 jun 1996 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 25 jun 1996 LOSEC HEPYRA (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 25 jun 1996 LOSEC ELIMICOM (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme. (730) Indehaver: Sundhedsskolen v/lise Messell, Havnevej 28 B, 9670 Løgstør, Danmark (740/750) Fuldmægtig; K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager (511) Klasse (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 25 jun 1996 LOSEC HELIARA (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 jun 1996 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 25 jun 1996 LOSEC LORIFREE (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 25 jun 1996 LOSEC REMOBAC (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, åstra Målarehamnen 9, S Sodertålje, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af gastrointestinale sygdomme. (730) Indehaver: MASTER FOODS A/S, Ringager 4, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /S, H. C. Andersens Boulevard 33, (511) Klasse 30. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

13 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1432 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 jun 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 jun 1996 (730) Indehaver; Cocio Chokolademælk A/S, Bavnehøjvej 13, 6701 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 30. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 jun 1996 DOCTEUR PIERRE RICAUD (730) Indehaver: JOUANCE CREATION, 64, Avenue des Druides, F Carnac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (511) Klasse 3: Toiletsæbe, parfumerivarer, nemlig parfume, eau de toilette, eau de cologne, deodoranter til personlig brug, ætenske olier; kosmetiske præparater til hudpleje, nemlig cremer, olier, mælk, geleer, lotioner og pudder; kosmetiske præparater til make-up, nemlig make-up foundations, pudder, blusher, øjenskygge, øjenblyanter, mascara, læbestift, neglepoleringsmidler/neglelak; skumbad; geleer tilbrusebad; hårshampoo og hårvand; tandplejemidler. (730) Indehaver: PASTEUR MERIEUX Sårums et accins, société anonyme, 58, Avenue Ledere, F LYON, Frankrig (511) Klasse 5: Farmaceutiske stoffer og præparater; vacciner. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 28 jun 1996 JUISAN (730) Indehaver: Doetsch Grether Ltd., Steinentorstrasse 23, 4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Grundtvigsvej 37, 1864 Fr. berg C (511) Klasse 3: Kosmetiske sæber, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotions; tandplejemidler. (300) Prioritet: 24 maj /1996 Schweiz

14 1433 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 02 jul 1996 (111) Reg. nr.;r (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 11 jul 1996 Mil<&Dat fodpa mlve GENNEM 100 AR (730) Indehaver: Carl Bro as. Granskoven 8, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 9,16,42. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 11 jul 1996 (730) Indehaver: P. Rasmussen & Sønner a-s, Buddingevej 85, Postbox 219, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 2,27,37. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 08 jul 1996 HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m^b.a. (730) Indehaver: Forlaget MeeDomus v/steen Meedom, Hellerupvej 51 D, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Forlaget MeeDomus v/steen Meedom, Att.: Anne Meedom, Hellerupvej 51 D, 2900 Hellerup (511) Klasse 18,25,39. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 17 jul 1996 (730) Indehaver: HEF, Himmerlands Elforsyning A. m. b. a.. Over Bækken 6, Boks 664, 9100 Aalborg, Danmark (511) Klasse 39: Elektrisitetsdistribution. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A OCULOTON (220) Ans. dato: 08 jul 1996 (730) Indehaver: Tøjlageret A/S, Sundtoldvej 8K, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 25. (730) Indehaver: CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, GH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Go. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 5: Oftalmiske præparater.

15 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1434 (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A BIKUBEN GIROBANK (220) Ans. dato: 18 jul 1996 (730) Indehaver: BIKUBEN GIROBANK A/S, Silkegade 8, 1113 København K, Danmark (740/750) Fuldnnægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 9,16,35-36,38, (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 22 jul 1996 Haier (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 22 jul 1996 (730) Indehaver: Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong Province , Kina (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A (220) Ans. dato: 23 jul 1996 (730) Indehaver: Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong Province , Kina (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks /S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 22 jul 1996 UNEXIM BANK (730) Indehaver: UNITED EXPQRT-IMPQRT BANK (UNEXIM BANK), 11, Ul. Mashi Proyvaevoy, Moskva, Russiske Føderation (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, finansiel virksomhed, udstedelse af rejsechecks, sikkerhedsstillelse imod kaution, kautionering, kautionistvirksomhed, kapitalinvestering, finansiel clearing, forvaltning af midler under formyndere, båndlæggelse under kuratel, factoring, lån (financiering), lån imod pant, afbetalingslån, fondsbørsmæglere. (111) Reg. nr.: R (210) Ans. nr.: A KRUPS SOFT CURL (220) Ans. dato: 25 jul 1996 (730) Indehaver: Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong Province , Kina (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (730) Indehaver: Robert Krups GmbH & Co KG, Heresbachstrasse 29, D Solingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København (511) Klasse 11: Elektriske hårtørrere. (300) Prioritet; 25 jan Tyskland

16 1435 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.:a (220) Ans. dato: 16 aug 1996 SELF CARE (730) Indehaver: ZYMA SA, Route de l'etraz, 1260 Nyon, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, estergade 31, 1456 (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje.

17 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1436 aremærker Omtryk af tfdi. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, Ji varemærkelovens 23 (111) Reg. nr.:r (210) Ans. nr.: A Multi Flair (151) Reg. dato: 26 jul 1996 (220) Ans. dato: 09 feb 1996 (730) Indehaver: GEA AG, Dorstener Strasse 484, D Bochum, Tyskland (511) Klasse 9: Kontrolapparater og -indretninger, især til brug i varmeapparater og -indretninger, i ventilationsapparater og -indretninger, i filtreringsapparater og -indretninger, i luftkonditioneringsapparater og -indretninger; måleapparater og -indretninger; varmeregulatorer; afbryde- og omskifteapparater og -indretninger, især til brug i varme-, ventilations-, filtrerings- og luftkonditioneringsinstallationer og/eller -indretninger. (511) Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning, ventilation, filtrering, luftkonditionering og luftbehandling. (300) Prioritet: 11 aug Tyskland

18 1437 Dansk aremærketidende 25. september 1996 aremgerker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger De med mærkede Ihsøgninger har været bekendtgjort A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

19 25. september 1996 Dansk aremærketidende 1438 aremærker Tilførsler til registreringer (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Allergan, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 Køtsenhavn Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake /S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: G (730) Indehaver: ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, Weismullerstrasse 45, D Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Maker's Mark Distillery, Inc., Route 1, Loretto, Kentucky, USA 1553 KøtDenhavn (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.;r (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Campina Melkunie B., Hogeweg 9, 5301 LB Zaitbommel, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude AIS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 KøtDenhavn (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Britvis Soft Drinks Limited, Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex CM1 ITU, Storbritannien (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake /S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Toms Fabrikker /S, Ringvej B 4, 2750 Ballerup, Danmark (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Richard Hirschmann GmbH & Co., Stuttgarter Str , D Neckartenzlingen, Tyskland (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: FMC Corporation, a Corporation of the State of Delaware, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /S, Adelgade 15, 1304 (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Dan Cake /S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: WASABROD AKTIEBOLAG, Filipstad, Sverige (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Dan Cake /S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: WASABROD AKTIEBOLAG, Filipstad, Sverige (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, Weismullerstrasse 45, D Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Bang & Tegner A/S, Copenhagen Europe Center, esterbrogade (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Flowmation Limited, Silvertown House, incent Square, London SW1P 2PL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Tamiya Mokei (Tamiya Plastic Model Co. ), 3-7, Ondawara, Shizuoka-city, Japan (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake /S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark

20 1439 Dansk aremærketidende 25. september 1996 (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Chymos Beverages Ltd., Laulukuja 6, Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Oticon /S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Danmark 1553 KøtDenhavn (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Chymos Beverages Ltd., Laulukuja 6, Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MARKf\/IENT, Bernstorffsgade 33, 1577 København (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.;r (730) Indehaver: Chymos Beverages Ltd., Laulukuja 6, Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Adelgade 15, 1304 (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Bodegas Ellauri, S. A., Ontanillas, s/n Sajazarra (La Rioja), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /S, estergade 31, 1456 (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver; TELE DANMARK A/S, Kannikegade 16, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse 5, Postfach 470, 9490 aduz, Liechtenstein (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /S, H. C. Andersens Boulevard 33, (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, Weismullerstrasse 45, D Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg. nr.;r (730) Indehaver: Det Ny Lademann A/S, Gerdasgade 37, 2500 alby, Danmark (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Boxmore Emballage S. A., La Croix des Sagnes, St ictor sur Loire, F-4230 Roche la Moliere, Frankrig (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delaware, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. AIS, estergade 31, 1456 (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Kruse Elektronik A/S, Stenhuggervej 7, 6710 Esbjerg, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Wilsonart International, Inc., a corporation of the State of Delaware, 2400 Wilson Place, Temple, Texas 76504, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /S, Adelgade 15, 1304 (111) Reg. nr.:r (730) Indehaver: Sociedad Cooperativa De Exportacion De Frutos Citricos (Anecoop S. Coop.), Mar, 33, alencia, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Kaj Hansen Rådgivende Ingeniørfirma ApS, Elsegårde Skovvej 5, 8400 Ebeltoft (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT Weismullerstrasse 45, D Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver; ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, Weismtillerstrasse 45, D Frankfurt am Main, Tyskland (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake /S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver; Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Dan Cake A/S, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig; MARKMENT, Bernstorffsgade 33, 1577 København (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Kathleen Madden v/arvid Moormann, Auf der Egg, CH Dårligen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig; Ostenfeld Patentbureau AIS, Bredgade 41, Box 1183, 1011 (111) Reg. nr.; R (730) Indehaver; Dan Cake AIS, Hjortsvangen 15, 7323 Give, Danmark (111) Reg. nr.: R (730) Indehaver: Sippican, Inc., a corporation of the State of Massachusetts, Seven Barnabas Road, Marion, Massachusetts 02738, USA (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. AIS, estergade 31, 1456

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 27. 104. årgang. 1998-07-06 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig patentansøgninger 22 stk. 2... 770 Meddelte patenter... 771 Ansøgningsregister...

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 22. 09. årgang. 2000-11-24 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 01. 08. årgang. 1999-01-08 Dansk Brugsmodeltidende Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Dansk Patent Patent Tidende Tidende Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig... 775 Almindelige tilgængelige på begæring...

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Ugeliste Danske Varemærker

Ugeliste Danske Varemærker Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2001-12-31-2002-01-06. Ugeliste Danske Varemærker, DK Abonnementsprisen for årgangen er 450,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81,

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 119. årgang. 1998-11-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1629 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 20-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 02. 09. årgang. 2000-01-28 Dansk Brugsmodeltidende Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 31. 120. årgang. 1999-08-04 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1761 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 120. årgang. 1999-05-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1021 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 50. 119. årgang. 1998-12-16 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1879 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 52. 119. årgang. 1998-12-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1011 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 19. 09. årgang. 2000-10-13 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 07. 14. årgang. 2005-04-08 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt

Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt Bilka er et varehus Man kan købe alt muligt: mad, tøj og sko, møbler, elektronik, køkkenting og.. Der er 18 Bilka varehuse i hele Danmark. Bilka er med i samme

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 13. 121. årgang. 2000-03-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 813 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 120. årgang. 1999-05-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 881 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 03. 19. årgang. 2010-02-12 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 1. 119 årgang. 7.1.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 11. 15. årgang. 2006-06-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 11. 15. årgang. 2006-06-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 11. 15. årgang. 2006-06-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 24. 09. årgang. 2000-12-22 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 18. 19. årgang. 2010-09-24 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 05. 121. årgang. 2000-02-02 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 267 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19 119 årgang. 13.5.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 01. 19. årgang. 2010-01-08 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23 119 årgang. 10.6.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 09. 121. årgang. 2000-03-01 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 541 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere