Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?"

Transkript

1 Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre i forvejen har fundet svar på. gang med at undersøge og arbejde på mange forskellige måder. Spørgsmålene vil undervejs blive til flere spørgsmål og problemstillinger. I skal bevæge jer fra det, I ved, til det, I endnu ikke ved noget om. Et projekt er jeres egen løsning på noget, I har stillet spørgsmålstegn ved. Det kan være noget, I ikke forstår eller noget, I har undret jer over. Undervejs vil I få brug for at finde svar på mange spørgsmål. At arbejde med et projekt kræver mere, end at I stiller ja/nej-spørgsmål, eller spørgsmål der kan besvares med få ord eller tal. I skal tage udgangspunkt i spørgsmål, der sætter jer i For at kunne arbejde med et projekt får I brug for det, I har lært og kan. I skal bruge det, I lærer i alle fag, og I skal trække på jeres evner til at samarbejde. I skal reagere på andres udspil og idéer, I skal sætte mål, planlægge og evaluere. Efterhånden som I kan bruge alle disse færdigheder, vil et projektarbejde være en opgave, I kan klare og har lyst til at gå i gang med. 1

2 Projektarbejdets faser Det projektarbejde, I skal til at i gang med, kommer til at følge nogle bestemte faser: Problemformulering Forestil jer, at I har valgt et delemne. Emnet rummer nogle spørgsmål eller problemer. I vil nu finde jeres egne svar og løsninger på dem. Næste skridt i projektarbejdet er at lave en problemformulering. Ord som hvordan, hvorfor, hvilke årsager kan indlede spørgsmål, som kan være begyndelsen til et projekt. De hjælper jer med at komme til bunds i et emne, fordi de får jer til at stille flere spørgsmål og sætte ord på det, I undrer jer over. Jeres problemformulering er jeres hovedspørgsmål grundlaget for hele projektet. En problemformulering skal indeholde den type spørgsmål, der lægger op til, at man går i gang med at undersøge og grave dybere ned i emnet. Det kan fx være ved at: indsamle og bearbejde oplysninger om emnet lave forsøg gennemføre en undersøgelse gennemføre interviews sammenligne forskellige forhold og holdninger Problemformuleringen skal også sætte grænser for dit projekt. I kan ikke undersøge alt om et emne! Det er ikke altid, at I vil kunne finde én løsning på jeres problemformulering. Det kan være, jeres undersøgelser ikke munder ud i et svar, eller at I når frem til, at der er flere svar, der er lige gode! Det er ikke det endelige resultat, der er det vigtigste, når man arbejder med projekter. Det er den måde, man arbejder med spørgsmålet, der er det vigtige. 2

3 Gruppedannelse Vi råder til at grupperne består af mellem 1 og 4 medlemmer. Husk: Sammensæt gruppen ud fra interesse for projektets emne. I skal være nogenlunde enige om idéer til problemformulering, produkt og fremlæggelse I skal kunne svinge sammen Vidensindsamling Husk at benytte de forskellige læseteknikker, når du indsamler viden gennem faglitteratur eller hjemmesider. 1. Punktlæs indholdsfortegnelsen og stikordsregistret for at se, om du kan finde nøgleord, som du tror viser vej til svaret. Slå op på de sider, indholdsfortegnelsen, stikordsregistret eller hjemmesiden henviser til. 2. Skim teksten på disse sider for at få overblik. Vælg en tekst ud, som du tror, indeholder nogle af de oplysninger, du søger. 3. Indholdslæs teksten. Når du har læst teksten en gang, skal du vælge den del af teksten, som du tror, indeholder de oplysninger, du har brug for. 4. Nærlæs denne del af teksten for at få styr på alle oplysninger. Vejledning Hver gruppe vil få tildelt en vejleder, som kan give råd og hjælp i løbet af projektarbejdet. Vejlederens opgave er at sikre, at I får noget fagligt ud af jeres arbejde. Vejlederen er der for at støtte, lytte og opmuntre. Men vejlederen skal også sikre, at problemformuleringen besvares, at der vælges brugbar litteratur osv. Til første vejledning skal første udkast til projektplanen medbringes (den finder I som bilag i mappen). 3

4 INDEN PROJEKTUGEN Præsentation af overordnet emne Gennemgang af forventninger til projekt Eleverne vælger delemner Eleverne indsamler viden Problemformulering/arbejdsplan PROJEKTUGEN Aflevering af projektet dag d. Fremlæggelse Evaluering 4

5 Fremlæggelse Når I har arbejdet med et projekt, har I et budskab, I vil have frem gennem en fremlæggelse. Det gør I ved at lave et produkt, der er med til at udtrykke jeres budskab. I skal vælge udtryksform (se s. 8), genre og medie. I skal tænke over, hvem jeres modtager er, og hvordan jeres budskab skal udtrykkes, så modtageren forstår det. Det er vigtigt, at jeres fremlæggelse bliver spændende. Brug forskellige virkemidler (musik, farver, kropssprog, lyd, udklædning, layout, sprog ) Vær opmærksom på følgende: - hvordan kan den form, I vælger at give jeres projekt underbygge det valgte emne? - er der en overensstemmelse mellem det rum, I vælger at fremlægge i og jeres projekt? - hvordan skaber I en sammenhæng i jeres projekt / i fremlæggelsen? - husk at æstetikken opleves med flere sanser, og den kan forføre og fortrylle. 5

6 Gode råd til en projektrapports indehold? Forside Lav en spændende forside, hvor følgende indgår: Gruppemedlemmernes navn Jeres klasse Titlen på det overordnede emne Gruppens underemne Problemformulering Arbejdet med problemformuleringen selve projektets indhold Her skal I bearbejde problemformuleringen (fx ud fra arbejdsspørgsmål) Konklusion på problemformuleringen Afsluttende konklusion på problemformuleringen altså svar på det/de spørgsmål I har stillet i problemformuleringen Begrundelse for valg af produkt og udtryksform Fortæl, hvorfor I har valgt netop dette produkt og denne udtryksform. Hvad er fordelen ved det? Hvad regner I med at opnå? Kildeliste Bøger: Netsider: Forfatter, titel, forlag, udgivelsesår Nøjagtig netadresse (kopiere evt. adressen og sæt den ind i rapporten) 6

7 Fremlæggelsestid En person har max. 15 min. til fremlæggelse En gruppe med 2 personer har max. 20 min. til fremlæggelse En gruppe med 3 personer har max. 25 min. til fremlæggelse En gruppe med 4 personer har max. 30 min. til fremlæggelse Du bliver bedømt efter: 7. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter. Stk. 2. Den skriftlige udtalelse og karakteren gives ud fra en vurdering af 1) opgavens faglige indhold, herunder i hvilken udstrækning eleven kan demonstrere kundskaber og færdigheder, der indgår i opgaven, og vise overblik over relevante stofområder, 2) arbejdsprocessens forskellige faser, herunder elevens fordybelse i emnet, elevens samarbejde med andre samt elevens bidrag til planlægning, indsamling af informationer og bearbejdning af emnet, 3) fremlæggelsen, herunder produkt og formidlingsform, 4) sammenhængen mellem den valgte problemstilling og det faglige indhold, elevens arbejdsproces samt produkt og formidlingsform. Stk. 3. En samlet vurdering af de fire områder ligger til grund for både den skriftlige udtalelse og karakteren. 7

8 En vurdering over middel kunne se således ud: Arbejdsproces fordybelse i arbejdet og udvist selvdisciplin overblik og selvstændig vurdering af indsamlede informationer har arbejdet godt sammen i gruppen har udnyttet tiden fuldt ud har arbejdet målrettet har arbejdet meget selvstændigt, men har også vidst at søge hjælp, når der har været brug for det Fagligt indhold Produkt høj grad af faglig viden tværfaglighed både kundskaber, metoder og færdigheder klart overblik over de faglige arbejdsmetoder dokumenterer iagttagelser begrundet stillingtagen til problemformuleringen argumenterer for valgte løsninger perspektiverer præget af faglighed, kreativitet og idérigdom dygtig og omhyggelig håndværksmæssig udførelse udtryksformen tilpasset projektets budskab beherskelse af virkemidlerne Fremlæggelse veldisponeret og klar fremlæggelse fin kontakt til tilhørerne velforberedt og sikker god og fornuftig fordeling af opgaverne mellem gruppens medlemmer kreativ brug af virkemidler og udtryksform budskabet går klart igennem. (Kilde EMU. Se evt. eksempler for middel og under middel) 8

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere