UK- User manual Trampoline Ø 396 and Ø426 cm. Safety net Ø396 og Ø426 cm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UK- User manual Trampoline Ø 396 and Ø426 cm. Safety net Ø396 og Ø426 cm."

Transkript

1 TUN: EN 71 DK- Brugervejledning Trampolin Ø396 og Ø426 cm. Sikkerhedsnet Ø396 og Ø426 cm. UK- User manual Trampoline Ø 396 and Ø426 cm. Safety net Ø396 og Ø426 cm. S- Bruksanvisning Studsmatta Ø 396 and Ø426 cm. Säkerhetsnät Ø396 og Ø426 cm.

2 DK - Brugervejledning INDLEDNING Før du begynder at bruge denne trampolin, skal du omhyggeligt læse alle oplysningerne i denne vejledning. Som ved ethvert andet redskab, der bruges til fysisk udfoldelse, kan brugerne komme til skade. For at nedsætte risikoen for skader skal du følge de relevante sikkerhedsregler og råd. Forkert anvendelse og misbrug af denne trampolin kan forårsage alvorlig personskade! Anbefales til børn fra 6 år og opefter. Dette udstyr skal samles af to voksne. Trampoliner er affjedrede og kan derfor sende trampolinspringeren op i uvante højder og fremkalde mange forskellige kropsbevægelser. Kontrollér altid før brug af trampolinen, at den ikke er slidt eller beskadiget, og at der ikke er løse eller manglende dele. I denne vejledning finder du oplysninger om korrekt samling, pleje og vedligeholdelse af produktet samt sikkerhedsråd og advarsler. Alle brugere og personer, der holder opsyn med trampolinen, skal læse vejledningen og sætte sig ind i indholdet. Personer, der vælger at bruge denne trampolin, skal være opmærksomme på deres egne begrænsninger ved udførelse af de forskellige spring og fald, der er mulige på trampolinen. ADVARSEL! DER MÅ KUN BEFINDE SIG ÉN PERSON AD GANGEN PÅ TRAMPOLINEN! FLERE PERSONER SAMTIDIGT ØGER RISIKOEN FOR SKADER PÅ F.EKS. HOVED, NAK- KE, BEN ELLER RYG. SLÅ IKKE SALTOMORTALER (KOLBØTTER), DA DETTE ØGER RISIKOEN FOR AT LANDE PÅ HOVEDET ELLER NAKKEN, HVILKET KAN VÆRE LIVSFARLIGT ELLER MEDFØRE LAMMELSE! Konsulter altid en læge, før du udfører fysisk aktivitet. GEM DENNE VEJLEDNING, SÅ DU HAR DEN TIL SENERE BRUG! OPLYSNINGER OM BRUG AF TRAMPOLINEN Allerførst skal du vænne dig til, hvordan det føles at bevæge sig på trampolinen. Du skal fokusere på de grundlæggende kropsstillinger, og du skal øve dig på at springe op og lande på samme sted. Når du skal bremse et spring, er det eneste du skal gøre at bøje knæene skarpt, før de rammer trampolindugen. Du skal øve denne teknik, samtidig med at du lærer grundspringene. Du skal bruge bremseteknikken, når du mister balancen eller kontrollen over dit spring. Du skal altid lære at styre dit spring og være sikker på, at du behersker dit spring, før du går videre til mere vanskelige øvelser. Du har kontrol over et spring, når du kan starte og lande samme sted på trampolindugen. Lad være med at springe trampolinspring i lang tid ad gangen, da træthed kan øge risikoen for, at du kommer til skade. Brug trampolinen i et kort stykke tid, og lad derefter andre prøve, hvor sjovt det er! Der må aldrig være mere end én person på trampolinen ad gangen.

3 Du skal altid have strømper på. Brug ikke sko med hårde såler, når du springer trampolinspring, da dette medfører kraftig slitage på trampolindugen. For at undgå at du kommer til skade, skal du altid stige korrekt op på og ned fra trampolinen. Du stiger korrekt op på trampolinen ved at placere hånden på rammen og enten træde eller rulle op på rammen, hen over fjedrene og ud på trampolindugen. Du skal altid huske at lægge hænderne på rammen, mens du stiger op eller ned. Du må ikke træde direkte på rammepolstringen eller gribe fat rundt om den. Den korrekte måde at stige ned fra trampolinen på er at bevæge sig over til siden af trampolinen, lægge hånden på rammen som støtte og derefter træde fra trampolindugen ned på jorden. Små børn skal have hjælp, når de skal op på eller ned fra trampolinen. Lad være med at hoppe vildt på trampolinen, da dette øger risikoen for, at du kommer til skade. Nøglen til sikker leg på trampolinen er selvkontrol. Forsøg aldrig at overgå andre trampolinspringeres springhøjde! Brug aldrig trampolinen alene uden opsyn. FOREBYGGELSE AF ULYKKER Op- og nedstigning: Vær meget forsigtig, når du stiger op på og ned fra trampolinen. DU MÅ IKKE stige op på trampolinen ved at gribe fat om rammepolstringen, træde på fjedrene eller ved at hoppe op på trampolindugen fra en anden genstand (f.eks. et bræt, et tag eller en stige). Dette øger risikoen for, at du kommer til skade! DU MÅ IKKE stige ned fra trampolinen ved at springe ned fra den, uanset hvilken overfladetype den er placeret på. Hvis små børn leger på trampolinen, kan de have brug for hjælp til at komme op på den og ned fra den igen. Brug af alkohol og medicin: DU MÅ IKKE indtage alkohol eller være påvirket af medicin, når du skal bruge trampolinen! Dette øger risikoen for at komme til skade, da disse fremmede stoffer påvirker din dømmekraft, reaktionstid og generelle fysiske koordinationsevne. Flere trampolinspringere: DER MÅ IKKE være flere trampolinspringere (mere end én person på trampolinen ad gangen), da dette øger risikoen for personskade. Du kan komme til skade, hvis du falder ned fra trampolinen, mister kontrollen, kolliderer med en anden trampolinspringer eller lander på fjedrene. Kontakt med rammen eller fjedrene: Når du hopper på trampolinen, skal du BLIVE på midten af trampolindugen. Dette mindsker risikoen for, at du kommer til skade, fordi du lander på rammen eller fjedrene. Sørg altid for, at rammepolstringen dækker trampolinrammen. DU MÅ IKKE hoppe eller træde direkte på rammepolstringen, da denne ikke er beregnet til at bære vægten af en person. Manglende kontrol: DU MÅ IKKE udføre svære øvelser eller øvelser generelt, før du kan udføre et kontrolleret spring, eller hvis du er nybegynder og først er ved at lære trampolinspring. Hvis du gør det, er der øget risiko for, at du kommer til skade ved at lande på rammen, fjedrene eller helt uden for trampolinen, fordi du mister kontrollen over dit spring. Ved et kontrolleret spring forstås et spring, hvor du sætter af og lander på samme sted. Hvis du mister kontrollen, når du hopper på trampolinen, skal du bøje knæene skarpt, når du lander. På denne måde afbryder du springet, så du kan genvinde kontrollen. Saltomortaler (kolbøtter): DU MÅ IKKE slå saltomortaler af nogen art (baglæns eller forlæns) på denne trampolin. Hvis du laver en fejl under forsøget på at slå en saltomortale, kan du lande på hovedet eller nakken. Dette øger risikoen for, at du kan brække nakken eller ryggen, hvilket kan være livsfarligt eller gøre dig lam. Fremmedlegemer: DU MÅ IKKE bruge trampolinen, hvis der er kæledyr, personer eller genstande under trampolinen. Dette øger risikoen for, at nogen kommer til skade. DU MÅ IKKE holde ting i hånden, og DU MÅ IKKE placere genstande på trampolinen, mens du eller andre leger på trampolinen. Vær opmærksom på, hvad der befinder sig oven over dig ved leg på trampolinen, som f.eks. grene fra træer, ledninger eller andre genstande, der kan være placeret over trampolinen, da disse genstande kan øge risikoen for personskade.

4 Dårlig vedligeholdelse af trampolinen: En trampolin i dårlig stand øger risikoen for personskade. Før du bruger trampolinen, skal du altid kontrollere, om der er bøjede stålrør, om trampolindugen er i stykker, om der er løse eller defekte fjedre, og om trampolinen er stabil. Vejrforhold: Vær opmærksom på vejrforholdene, når du bruger trampolinen. Hvis trampolindugen er våd, kan trampolinspringeren glide og komme til skade. Hvis det er meget blæsende, kan trampolinspringeren komme ud af balance. Begrænsning af adgang: Når trampolinen ikke er i brug, skal den altid opbevares et sikkert sted for at forhindre, at børn uden opsyn kan lege på den. Trampolinspringerens rolle i relation til forebyggelse af ulykker Det vigtige her er, at trampolinspringeren bevarer kontrollen over sit spring. DU MÅ IKKE udføre komplicerede eller svære øvelser, før du behersker den grundlæggende springteknik. Viden er også et vigtigt nøgleord i relation til sikkerhed. Læs, forstå og øv alle sikkerhedsforanstaltninger og advarsler, før du tager trampolinen i brug. Et kontrolleret spring vil sige, at du sætter af og lander på samme sted. Kontakt en autoriseret trampolininstruktør, hvis du ønsker yderligere råd og vejledning. Opsynspersonens rolle i relation til forebyggelse af ulykker En opsynsperson skal forstå og håndhæve alle sikkerhedsregler og retningslinjer. Det er opsynspersonens ansvar at sørge for kyndige råd og vejledning til alle, der benytter trampolinen. Hvis der ikke er opsyn, eller hvis opsynet er utilstrækkeligt, bør trampolinen opbevares et sikkert sted eller skilles ad for at forhindre uautoriseret brug. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER VEDRØRENDE TRAMPOLINEN TRAMPOLINSPRINGERE Brug ikke trampolinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller lignende, der kan svække din dømmekraft. Bær ikke smykker, briller eller hjelm på trampolinen. Vær forsigtig og omhyggelig, når du stiger op på eller ned fra trampolinen. Du må aldrig springe op på eller ned fra trampolinen, og du må aldrig bruge den som afsæt til andre genstande. Du skal altid udføre dine spring midt på dugen. Du skal altid have kontrol over dig selv, når du befinder dig på trampolinen. Ved et kontrolleret spring forstås et spring, hvor du sætter af og lander på samme sted. Hvis du på noget tidspunkt føler, at du ikke har kontrol over dig selv, skal du forsøge at afbryde springet. Du må ikke springe eller hoppe i lange perioder ad gangen, og du må ikke lave for høje spring. Hold blikket på trampolindugen, så du bevarer kontrollen. Hvis du ikke gør det, kan du komme ud af balance og miste kontrollen Der må aldrig være mere end én person på trampolinen ad gangen. Der skal altid være en opsynsperson til stede, som kan holde øje med dig, når du befinder dig på trampolinen.

5 OPSYNSPERSONER Lær grundspringene, og sæt dig ind i sikkerhedsreglerne. For at forebygge og nedsætte risikoen for, at personer kommer til skade, skal alle sikkerhedsregler overholdes, og det skal sikres, at brugere af trampolinen forstår dem. Alle brugere af trampolinen skal være under opsyn uanset deres niveau eller alder. Brug aldrig trampolinen, hvis den er våd, beskadiget, beskidt eller slidt. Trampolinen skal kontrolleres før hver brug. Hold alle genstande, der kan genere trampolinspringeren, væk fra trampolinen. Vær opmærksom på, hvad der befinder sig over, under og rundt om trampolinen. For at forhindre uledsaget og uautoriseret brug af trampolinen skal den være sikret, når den ikke er i brug. PLACERING AF TRAMPOLINEN Der skal være en frihøjde på minimum 7,3 meter målt fra jorden. Hvad angår afstand til siderne skal du sørge for, at der ikke er farlige genstande i nærheden af trampolinen som f.eks. grene, andre fritidsredskaber (f.eks. gynger, swimmingpool), elektriske ledninger, mure, hegn osv. For at opnå sikker brug af trampolinen skal du være opmærksom på følgende, når du vælger placering til trampolinen: Trampolinen skal placeres på en plan overflade. Trampolinen må ikke placeres på et hårdt underlag såsom beton eller asfalt. Egnede underlagstyper er græs, sand eller et legeunderlag, der er beregnet til dette formål. Området skal være tilstrækkeligt oplyst. Kontrollér, at der ikke ligger genstande under trampolinen. Tilsidesættelse af disse retningslinjer øger risikoen for personskade. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Hvis trampolinen plejes og vedligeholdes korrekt, vil den kunne give trampolinspringere mange års fysisk udfoldelse, sjov og glæde, og ligeledes nedsættes risikoen for, at personer kommer til skade. Følg nedenstående retningslinjer: Denne trampolin er fremstillet til at kunne modstå en vis vægt og brug. Sørg for, at kun én person ad gangen bruger trampolinen. Maksimumvægten er 150 kg. Brugere af trampolinen skal enten have strømper på eller have bare fødder, når de befinder sig på trampolinen. For at undgå at trampolindugen bliver revet eller beskadiget må kæledyr ikke medtages på trampolinen. Medbring aldrig genstande på trampolinen. Skarpe eller spidse genstande skal altid holdes væk fra trampolindugen. Kontrollér altid før brug af trampolinen, at den ikke er slidt eller beskadiget, og at der ikke mangler nogen dele. Slitage eller manglende dele kan øge risikoen for personskade. Vær opmærksom på følgende: Punkteringer, huller eller flænger i trampolindugen Nedbøjning i trampolindugen Løse syninger eller andre tegn på forringelse af dugen Bøjede eller defekte dele til rammen (f.eks. støttebenene) Defekte, manglende eller beskadigede fjedre Beskadiget, manglende eller utilstrækkeligt fastgjort rammepolstring Fremspring (især skarpe fremspring) på rammen, fjedrene eller dugen

6 HVIS DU KONSTATERER, AT EN ELLER FLERE AF DE OVENSTÅENDE FORHOLD GØR SIG GÆLDENDE, ELLER AT DER ER ANDRE FORHOLD, SOM KAN SKADE BRUGEREN, SKAL TRAMPOLINEN SKILLES AD ELLER SIKRES MOD BRUG, INDTIL FORHOLDET/FORHOLDENE ER BLEVET UDBEDRET. VEJRFORHOLD Ved kraftig vind kan trampolinen blæses omkuld, eller brugeren kan miste balancen. Hvis du forventer blæsevejr, skal trampolinen flyttes til et beskyttet område eller skilles ad. I frostvejr kan tunge og læber sidde fast på metaldelene. I varmt vejr kan metaldelene blive meget varme. Under disse vejrforhold er det derfor nødvendigt regelmæssigt at kontrollere trampolinens temperatur. SAMLEVEJLEDNING Når du skal samle denne trampolin, har du ikke brug for andet værktøj end det særlige fjedermonteringsværktøj, der følger med produktet. I perioder, hvor trampolinen ikke bruges, kan den nemt skilles ad og opbevares. Læs samlevejledningen, før du begynder at samle trampolinen. FØR DU SAMLER TRAMPOLINEN Se delbeskrivelserne og delnumrene. I samletrinnene anvendes disse beskrivelser og numre som reference for at gøre det nemmere for dig. Kontrollér, at du har alle delene på listen. Hvis du mangler en eller flere dele, skal du vente, til du har alle dele, før du begynder at samle trampolinen. For at undgå at få hænderne i klemme, når du sætter delene sammen, anbefales det, at du bruger handsker for at beskytte hænderne. LISTE OVER DELE - TRAMPOLIN Nr. Beskrivelse Foto Antal Ø396 Antal Ø426 1 Topskinne W Formet benstel Lodret benforlængelse Trampolindug Fjedre Fjedermonteringsværktøj Advarselskort Kantpude/Rammebeskyttelse 1 Option 9 Screw 12 12

7 SAMLING AF RAMMEN TRIN 1 Udlægning af rammen Læg først rammen ud på et passende og fladt underlag som vist på billedet. Monter alle dele, som på billedet. TRIN 2 Samling af topskinnen OBS! Vær opmærksom på nedenstående billede. Ved udførelse af dette trin skal der være to personer til at samle rammen. 9 9 TRIN 3 Samling af trampolindug Vær forsigtig, når fjedrene fastgøres til trampolindugen. Du skal have hjælp af en person, når du skal samle denne del af trampolinen. Ved sammenkoblingspunkterne kan der være klemningsrisiko, fordi trampolinen spændes til. Følg instruktionerne nedenfor for at fastgøre de galvaniserede fjedre. Det vil gøre det nemmere at sætte dem på. Sørg for at bruge fjedermonteringsværktøjet.

8 A. Opdel trampolindugen i to halvdele og fjedrene påsættes: Pas på, hvor du placerer hænder og andre dele af kroppen, mens du samler fjedrene, da der er risiko for at komme i klemme ved sammenkoblingspunkterne. B. Derefter deles dugen i kvarte (12 huller rundt) og fjedrene påsættes: C. Opdel dugen i ottendedele og påsæt fjedrene som vist på billedet (Tæl 6 huller): D. Påsæt resten af fjedrene:

9 TRIN 4 - Montering af kantpude/rammepolstring A. Læg kantpuden over trampolinen, så fjedrene og stålrammen er dækket. Sørg for, at kantpuden dækker alle metaldele. B. Fastgør eleastiksnoren på undersiden af kantpuden til fjedren. Trampolinen er nu færdigsamlet. Samlevejledning til sikkerhedsnet (tilbehør): Sikkerhedsnet medfølger ikke ved alle modeller - kan købes seperat! KLARGØRING Før du begynder at samle sikkerhedsnettet, skal du kontrollere, at trampolinen står på et egnet sted. Placering af trampolinen Forsigtig: Ved placering af trampolinen skal du være opmærksom på følgende: ADVARSEL Frihøjde over trampolinen Afstand til siderne Plan overflade Der skal være tilstrækkelig plads over trampolinen. Det anbefales, at der er mindst 7,3 meters frihøjde fra jorden. Sørg for god afstand til ledninger, grene og andre potentielle fareelementer. Det er vigtigt, at der er god afstand til siderne. Placer trampolinen og sikkerhedsnettet i god afstand fra vægge, konstruktioner, hegn og andre legeområder. Sørg for, at der er et frit område hele vejen rundt om trampolinen og sikkerhedsnettet. Placer trampolinen og trampolinnettet på en plan flade, før trampolinen tages i brug.

10 Belysning Brug trampolinen og sikkerhedsnettet i et område med god belysning. Kunstig belysning kan være nødvendig til indendørs eller skyggefulde områder. Sikring Sørg for at sikre trampolinen og sikkerhedsnettet mod uautoriseret og uovervåget brug. Frihøjde under trampolinen Fjern eventuelle genstande under trampolinen og sikkerhedsnettet. Bemærk: Trampolinens sikkerhedsnet må kun bruges som sikkerhedsnet til en trampolin, og trampolinen skal have en størrelse, så den dækkes af det pågældende sikkerhedsnet. Bemærk: Ejeren af trampolinen og personer, der holder opsyn med den, er ansvarlige for, at alle brugere er informeret om de fremgangsmåder for brug af trampolinen, der er beskrevet i vejledningen. DET ER KØBERENS ANSVAR AT LÆSE HELE INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING OG AT GØRE ALLE BRUGERE BEKENDT MED ADVARSLERNE. LISTE OVER DELE Sikkerhedsnettet leveres med de dele, der er vist nedenfor. Reference Photo Description Quantity A Net 1 B C A stolpe med skumbeskyttelse B stolpe med skumbeskyttelse 6 6 D Skrue 12 E Spændeskive 12 F Møtrik 12 G Anti-Slip 12 H Stolpe dæjsek til toppen 6 I Stolpe dæksel til enden 6

11 SAMLING TRIN 1 Bemærk: Vi anbefaler, at mindst 2 personer medvirker ved samling af sikkerhedsnettet. Fastgør stolperne (C) på trampolinens ben med 2 bolte og 2 afstandsstykker. Brug møtrikkerne til at fastgøre stolperne til benene TRIN 2 Tag B stolpen (C). Put stolpen ind i det sorte hylster på sikkerhedsnettet. Dette gøres ved alle A stolperne. TRIN 3 Sæt B stolpe (C) ovenpå A stolpe (B), Dette gøres ved alle stolperne. Se nedenstående billede. TRIN 4 Fastgør nettet under bunden til fjedrene.

12 ADVARSELSOPLYSNINGER DU MÅ IKKE slå saltomortaler. Hoved- eller nakkelanding kan forårsage alvorlige skader, lammelse eller døden, også selv om landingen sker på trampolinmidten. DU MÅ IKKE tillade mere end én person på trampolinen. Flere personer på trampolinen samtidig kan medføre alvorlig personskade. DU MÅ IKKE forsøge at springe over sikkerhedsnettet. DU MÅ IKKE med vilje hoppe ind i sikkerhedsnettet, hænge i det, sparke til det, klippe eller kravle i det. SIKKERHEDSOPLYSNINGER Det er vigtigt, at brugere af trampolinen følger et omhyggeligt planlagt sikkerhedsprogram, så de kan få mest mulig glæde ud af at bruge trampolinen. De fleste ulykker kan inddeles i følgende kategorier: Før et spring Landing på fjedre eller ramme Spring med landing uden for trampolinen Forkert landing på trampolindugen LÆS DETTE, FØR DU SPRINGER: Trampolinens sikkerhedsnet er ikke beregnet til at forhindre skader, der opstår som følge af usikker brug af trampolinen eller udførelse af mere avancerede spring såsom kolbøtter, saltomortaler eller akrobatiske bevægelser. Forsøg ikke at udføre disse aktiviteter. Hver enkelt bruger skal sætte sig ind i instruktionerne i denne vejledning. Trampolinens sikkerhedsnet kan ikke erstatte nødvendigheden af, at en ansvarlig voksen med kendskab til trampolinspring holder opsyn. Lad kun én person ad gangen bruge indgangen. Når du skal ned fra trampolinen, må du ikke springe ned fra kanten. Sid altid på kanten, og glid derefter forsigtigt ned på jorden. Fastgør ikke andet udstyr til trampolinens sikkerhedsnet. Andet tilbehør, som du ønsker at fastgøre til trampolinens sikkerhedsnet, skal fastgøres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne til dette tilbehør. Service & reparation Vi tilbyder garanti på vores produkter i overensstemmelse med gældende lovgivning i det enkelte land. (Købsbevis skal forelægges). Vi tilbyder gratis reparationer i garantiperioden i overensstemmelse med Købeloven og i henhold til følgende vilkår. 1 Fejlen er en materiel eller designmæssig fejl (dette omfatter ikke almindelig slid eller forkert anvendelse af produktet). 2. Der er ikke udført reparationer eller forsøg på reparationer af andre end Millarcos autoriserede værksteder 3. Ingen ikke-originale dele bruges med produktet Gratis service dækker udskiftning af defekte dele samt arbejdstid. Produktet skal afleveres ved forhandleren, der sender det videre til reparation. Vi modtager ikke produkter, som fremsendes til os i garantiperioden direkte fra kunden. Hvis du har tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores serviceværksted: Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK Lystrup Servicetelefon: DK-8520 Lystrup Sted og dato: Lystrup, 28. nov Signeret: Lars Bærentsen EN 71

13 UK - User manual INTRODUCTION Before you begin to use this trampoline, please carefully read all the information provided to you in this manual. Just like any other type of physical recreational activity, participants can be injured. To reduce the risk of injury, be sure to follow appropriate safety rules and tips. Misuse and abuse of this trampoline is dangerous and can cause serious injury! Recommended for ages 6 and above. This equipment should be assembled by two adults. Trampolines, being rebounding devices, propel the performer to unaccustomed heights and into a variety of body movements. Always inspect the trampoline before each use for wear or damage and loose or missing parts. Proper assembly, care and maintenance of the product, safety tips and warnings are all included in this manual. All users and Supervisors must read and familiarise themselves with these instructions. Anybody who chooses to use this trampoline must be aware of their own limitations with regards to performing various jumps and bounces on this trampoline. WARNING! NO MORE THAN ONE PERSON AT A TIME ON THE TRAMPOLINE! MULTIPLE USERS INCREASE THE RISK OF INJURY SUCH AS BROKEN HEAD, NECK, LEG, OR BACK. DO NOT PERFORM SOMERSAULTS (FLIPS) AS THIS WILL INCREASE YOUR CHANCES OF LANDING ON YOUR HEAD OR NECK WHICH WOULD COULD DE- ATH OR PARALYSIS. Always consult a physician before performing any kind of physical activity. PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE INFORMATION ON USE OF THE TRAMPOLINE Initially, you should get accustomed to the feel of the trampoline. The focus must be on the fundamentals of your body position and you should practice bouncing and landing in the same spot. To brake a bounce, all you need to do is flex your knees sharply before they come in contact with the mat of the trampoline. This technique should be practiced while you are learning basic bounces. The skill of braking should be used whenever you lose balance or control of your jump. Always learn to control your jump and be consistent with the control of your jump before moving onto more difficult manoeuvres. A controlled jump is one when your take off point and landing point is the same spot on the mat. Do not jump on the trampoline for extended periods of time because fatigue can increase your chances of becoming injured. Use for a brief period of time and then allow others to join in on the fun! Never have more than one person using the trampoline at one time.

14 Always wear socks. Do not wear hard sole shoes on the trampoline as this will cause excessive wear on the mat material. You should always mount and dismount properly in order to avoid injury. To mount properly, you should place your hand on the frame and either step or roll up onto the frame, over the springs, and onto the trampoline mat. You should always remember to place your hands onto the frame while mounting or dismounting. Do not step directly onto the frame pad or grasp the frame pad. To dismount properly, move over to the side of the trampoline and place your hand onto the frame as a support and step from the mat to the ground. Smaller children should be assisted when mounting and dismounting the trampoline. Do not jump recklessly on the trampoline since this will increase your chances of getting injured. The key to safety and having fun on the trampoline is control. Never try to out-jump another person in terms of height! Never use the trampoline alone without adult supervision. ACCIDENT PREVENTION Mounting and Dismounting: Be very careful when getting on and off the trampoline. DO NOT mount the trampoline by grabbing the frame pad, stepping onto the springs, or by jumping onto the mat of the trampoline from any object (i.e. a deck, roof, or ladder). This will increase your chances of getting injured! DO NOT dismount by jumping off the trampoline and landing on the ground regardless of the makeup of the ground. If small children are playing on the trampoline, they may need help in mounting and dismounting. Use of Alcohol or Drugs: DO NOT consume any alcohol or drugs when using this trampoline! This will increase your chances of getting injured since these foreign substances impair your judgements, reaction time, and overall physical coordination. Multiple Jumpers: DO NOT have multiple jumpers (more than on person on the trampoline at any one time) as you increase the chance of getting injured. Injuries could occur when you fall off the trampoline, lose control, collide with the other jumper(s), or land on the springs. Striking the Frame of Springs: When playing on the trampoline, STAY in the centre of the mat. This will reduce your risk of getting injured by landing on the frame or springs. Always keep the frame pad covering the frame of the trampoline. DO NOT jump or step onto the frame pad directly since it is not intended to support the weight of a person. Loss of Control: DO NOT try difficult manoeuvres, or any manoeuvres until you have mastered the controlled jump, or if you are just learning to jump on a trampoline. If you do, you will increase your risk of getting injured by landing on the frame, springs, or off the trampoline completely because you might lose control of your jump. A controlled jump is considered landing on the same spot that you took off from. If you do lose control when you are jumping on the trampoline, bend your knees sharply when you land and this will allow you to regain control and stop your jump. Somersaults (Flips): DO NOT PERFORM somersaults of any type (backwards or forwards) on this trampoline. If you make a mistake when trying to perform a somersault, you could land on your head or neck. This will increase your chances of getting your neck or back broken, which could result in death or paralysis. Foreign Objects: DO NOT use the trampoline if there are pets, other people, or any objects underneath the trampoline. This will increase the chances of an injury occurring. DO NOT hold any foreign objects in your hand and DO NOT place any objects on the trampoline while anyone is playing on it. Please be aware of what is overhead when you are playing on the trampoline for example tree limbs, wires, or other objects located over the trampoline as they will increase your chances of getting injured.

15 Poor Maintenance of Trampoline: A trampoline in poor condition will increase your risk of getting injured. Please inspect the trampoline before each use for bent steel tubes, torn mat, loose or broken springs, and overall stability of the trampoline. Weather Conditions: Please be aware of the weather conditions when using the trampoline. If the mat of the trampoline is wet, the jumper could slip and injure themselves. If it is too windy, jumpers could lose control. Limiting Access: When the trampoline is not in use always store in a secure place so that unsupervised children cannot play on the trampoline. Jumper s role in accident prevention The key here is to stay in control of your jumps. DO NOT perform complicated or difficult manoeuvres until you have mastered the basic, fundamental jump. Education is also very important and key to safety. Read, understand, and practice all safety precautions and warnings prior to using the trampoline. A controlled jump is when you land and take off from the same location. For additional safety tips and instructions, contact a certified trampoline instructor. Supervisor s Role in Accident Prevention Supervisor(s) need to understand and enforce all safety rules and guidelines. It is the responsibility of the supervisor to provide knowledgeable advice and guidance to all jumpers of the trampoline. If supervision is unavailable or inadequate, the trampoline should be stored in a secure place or disassembled to prevent unauthorised use. TRAMPOLINE SAFETY INSTRUCTIONS JUMPERS: Do not use the trampoline if you have consumed alcohol or any drugs or are on medication that could impair your judgement. Do not wear jewellery, glasses or helmets when using the trampoline. You should climb on and off in a controlled and careful manner. Never jump on or off the trampo line and never use the trampoline as a device to jump onto or into another object. Always jump in the middle of the mat. Always be in control when you are on the trampoline. A controlled jump is when you land at the same spot that you took off from. If at any time you feel out of control, try to stop your jump. Do not jump or bounce for prolonged periods of time or jump too high. Keep your eyes on the mat to maintain control. If you do not, you could lose balance or control. Never have more than 1 person on the trampoline at any time. Always have a supervisor watching you when you are on the trampoline.

16 SUPERVISORS Educate yourself with the basic jumps and safety rules. To prevent and reduce the risk of injuries, enforce all safety rules and ensure that users understand them. All users need to be supervised, regardless of skill level or age. Never use the trampoline when it is wet, damaged, dirty, or worn out. The trampoline should be inspected before use. Keep all objects that could interfere with the user away from the trampoline. Be aware of what is overhead, underneath, and around the trampoline. To prevent unsupervised and unauthorised use, the trampoline should be secured when not in use. TRAMPOLINE PLACEMENT The minimum overhead clearance required is 24 feet (7.3 meters). In terms of horizontal clearance, please ensure that no hazardous objects are near the trampoline such as tree limbs, other recreational objects (i.e. swing sets, swimming pools), electrical power wiring, walls, fences, etc. For safe use of the trampoline, please be aware of the following when selecting a place for your trampoline: Make sure it is placed on a level surface Do not place on hard surfaces such as concrete or asphalt. Suitable surfaces would be grass, sand or a play surface intended for this use. Ensure the area is well-lighted Make sure there are no obstructions beneath the trampoline If you do not follow these guidelines, you increase the risk of someone getting injured. CARE AND MAINTENANCE If proper care and maintenance is used, the trampoline will provide all jumpers with years of exercise, fun, and enjoyment as well as reduce the risk of injury. Please follow the guidelines listed below: This trampoline is designed to withhold a certain amount of weight and use. Please make sure that only one person at any one time uses the trampoline. The maximum weight limit is 80kgs. Users should either wear socks or be barefoot when using the trampoline. In order to prevent the trampoline mat from getting cut or damaged please do not allow any pets onto the mat. Never take any objects on the trampoline with you. Any type of sharp or pointed objects should be kept off the trampoline mat at all times. Always inspect the trampoline before each use for wear or damage or missing parts. A number of conditions could arise that may increase your chances of getting injured. Please be aware of: Punctures, holes or tears in the trampoline mat Sagging trampoline mat Loose stitching or any kind of deterioration of the mat Bent or broken frame parts (such as the legs) Broken, missing or damaged springs Damaged, missing, or insecurely attached frame pad Objects of any types (especially sharp objects) on the frame, springs, or mat

17 IF YOU FIND ANY OF THE PREVIOUS CONDITIONS, OR ANYTHING ELSE THAT YOU FEEL COULD CAUSE HARM TO ANY USER, THE TRAMPOLINE SHOULD BE DISASSEMBLED OR SECURED FROM USE UNTIL THE CONDITION(S) HAS BEEN RESOLVED. WEATHER CONDITIONS In severe wind situations, the trampoline can be blown about or cause the user to loose balance. If you expect windy weather conditions, the trampoline should be moved to a sheltered area or disassembled. In subzero temperatures tongues and lips could stick to the metalwork. In warmer whether the metalwork can become very hot. The temperature of the trampoline should be checked regularly in such conditions. ASSEMBLY INSTRUCTIONS To assemble this trampoline all you need is our special spring loading tool provided with this product. During periods of non-use, this trampoline can be easily disassembled and stored. Please read the assembly instructions before beginning to assemble the product. PRIOR TO ASSEMBLING Please refer to the part descriptions and numbers. The assembly steps use these descriptions and numbers as reference for your convenience. Make sure that you have all parts listed. If you are missing any parts, please wait until you have replacement parts before trying to assemble. To prevent any injuries to your hands from pinch points during assembly, please use gloves to protect your hands. PARTS LIST - TRAMPOLINE No. Description Photo Quantity Ø396 Quantity Ø426 1 Top Rail W Shape Leg Leg connect Tube Trampoline Mat Springs Spring tool Warning Card Frame Pad 1 Option 9 Screw 12 12

18 FRAME ASSEMBLY STEP 1 Frame Layout Firstly, lay the frame out on a flat suitable surface as shown in the illustration. Mount all the parts as showned in the picture STEP 2 - Top Rail Assembly Please pay attention to the following photo. Two people will be necessary at this point to assemble the frame. 9 9 STEP 3 - Trampoline Mat Assembly When attaching the springs to the trampoline mat, Please be careful. You will need another person to help you with this portion of the assembly. The Connector Points can become pinch points since the trampoline is tightening up. Follow the sequence below for attaching the Galvanised Springs. This will make it easier to apply. Please ensure you use the Spring Loading Tool.

19 A. Divide the trampoline into halves and attach springs: Please be careful where you place your hands and other parts of your body during the spring assembly as connector points become pinch points! B. Then divide into quarters (12 holes around) and attach springs: C. Divide the Mat into eighths and connect the springs as shown in picture (Count 6 holes): D. Connect the remaining springs to the mat:

20 STEP 4- Frame Pad Assembly A. Lay the Frame Pad over the trampoline so that the springs and the steel frame is covered. Please ensure that the Frame Pad covers all metal parts. B. Connect the Elastic Ropes to the hook of Spring. The assembly is now complete. Assembling instruction for inner net Safety net is not included on all models - can be purchased separately! PREPARATION Before you start assembling the safety enclosure, make sure your trampoline is in a proper location. Trampoline placement Caution: when deciding on where to place your trampoline, consider the following: WARNING Overhead Clearance Lateral Clearance Level Surface Adequate overhear clearance is essential. A minimum of 24 feet from ground level is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards. Lateral clearance is essential. Place the trampoline and trampoline enclosure away from walls, structures, fences and other play areas. Maintain a clear space on all sides of the trampoline and trampoline enclosure. Place the trampoline and trampoline enclosure on a level surface before use.

21 Lighting Security Ground Clearance Use the trampoline and trampoline enclosure in a well lighted area. Artificial illumination may be required for indoor or shady areas. Secure the trampoline and trampoline enclosure against unauthorized and unsupervised use. Remove any obstructions from beneath the trampoline enclosure. Note: The trampoline enclosure is only to be used as an enclosure for a trampoline and the trampoline must be of the appropriate size as covered by the specific enclosure. Note: The owner and supervisors of the trampoline are responsible for making all users aware of practices specified in the use instruction. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER TO BECOME FAMILIAR WITH ALL OF THE IN- FORMATION IN THIS BOOKLET, TO CONVEY THE WARNINGS TO ALL USERS. PARTS LIST Your safety enclosure is shipped with the parts showing below. Reference Photo Description Quantity A Net 1 B C A Support Pole with Foam Sleeve B Support Pole with Foam Sleeve 6 6 D Bolt 12 E Bolt washer 12 F Nut 12 G Anti-Slip 12 H Top pole cap 6 I End pole cap 6

22 ASSEMBLY STEP 1 Note: we recommend at least 2 persons participate in assembling the safety enclosure. Fixing the poles (C) onto the trampoline legs with 2 bolts and 2 spacers. Using the nuts to fix the poles to the legs. STEP 2 Take the B pole (C). Put the pole into the black sleeve of the safety net. Do this for all the A poles. STEP 3 Put the B pole (C) on top of A pole (B), Do this for all the poles. See picture below. STEP 4 Attach the net under the mat to the springs.

23 WARNING INFORMATION DO NOT attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis or death, even when landing in the middle of the bed. DO NOT allow more than one person inside the trampoline enclosure. Use by more than one person at the same time can result in serious injury. Do NOT attempt to jump over the barrier. DO NOT intentionally rebound off the barrier, DO NOT hang from, kick, cut or climb on the barrier. POINTS OF SAFETY It is essential that trampoline users follow a carefully planned safety program so that the trampoline can be fully enjoyed. Most accidents can be classified into the following: Before your jump Landing on springs or frame Bouncing off the trampoline Landing incorrectly on the mat BEFORE YOU JUMP, READ THIS: The trampoline enclosure is not designed to prevent injuries associated with unsafe use of the trampoline, or with more advanced skills like flips, somersaults, or acrobatic maneuvers. Do not attempt any of these activities. Each user should become familiar with the user s instructions included in this manual. The trampoline enclosure does not replace the need for supervision by a responsible, knowledgeable adult. Allow only one person to use the entrance at one time. When exiting, do not jump off the edge of the trampoline. Always sit on the edge, then carefully lower your body onto the ground. Do not attach other apparatus to the trampoline enclosure. Any additional accessory that you may attach to the trampoline enclosure must be attached and used in accordance with the instructions for such accessory. Service & Reparation We offer a warranty on our products in accordance with the legislation in effect in each country. (Proof of purchase must be presented/submitted.) We provide service and repair free of charge during the warranty period in accordance with the Danish Sale of Goods Act and on the following terms. 1. The fault is a design or material fault (this does not include normal wear and tear and misuse). 2. Repair has not been attempted by anyone other than Millarco s approved service workshops. 3. No non-original parts have been used on the product Free service covers replacement of defective parts and man hours. The product is to be returned to the place of purchase, and the store will send it in for service. We do not accept products for repair or warranty obligations directly from the customer. Should technical questions arise, you are naturally welcome to contact our service workshop: Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK Lystrup Service phone: DK-8520 Lystrup Place and date: Lystrup, 28. nov Signed: Lars Bærentsen EN 71

24 SE - Bruksanvisning INLEDNING Innan du börjar använda studsmattan ska du noggrant läsa all information i denna bruksanvisning. Precis som vid varje redskap som används för fysisk aktivitet kan användarna komma till skada. För att minska risken för skador ska du följa de relevanta säkerhetsföreskrifterna och råden. Felaktig användning och missbruk av studsmattan kan orsaka allvarliga personskador! Rekommenderas till barn från 6 år och uppåt. Utrustningen ska monteras av två vuxna. Studsmattor är fjädrade och kan därför skicka iväg användaren upp på ovana höjder och framkalla många olika kroppsrörelser. Kontrollera alltid före användningen av studsmattan att den inte är sliten eller skadad och att inga delar är lösa eller saknas. I denna bruksanvisning finns information om korrekt montering, skötsel och underhåll av produkten samt säkerhetsråd och varningar. Alla användare och personer som håller uppsikt ska läsa bruksanvisningen och sätta sig in i innehållet. Den som väljer att använda studsmattan ska vara medveten om sina egna begränsningar vid utförandet av de olika hoppen och studsarna som är möjliga på studsmattan. VARNING! DET FÅR ENDAST VARA EN PERSON ÅT GÅNGEN PÅ STUDSMATTAN! OM FLERA PERSONER ÄR PÅ STUDSMATTAN SAMTIDIGT ÖKAR RISKEN FÖR SKADOR PÅ T.EX. HUVUD, NACKE, BEN ELLER RYGG. GÖR INGA SALTOMORTALER (VOLTER) EFTERSOM DET ÖKAR RISKEN FÖR ATT DU LANDAR PÅ HUVUDET ELLER NACKEN, VILKET KAN VARA LIVSFARLIGT ELLER ORSAKA FÖRLAMNING! Rådgör alltid med en läkare innan du utför fysisk aktivitet. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR SENARE BRUK! SÅ ANVÄNDER DU STUDSMATTAN Börja med att bekanta dig med hur det känns att röra dig på studsmattan. Koncentrera dig på de grundläggande kroppsställningarna och öva dig på att hoppa upp och landa på samma ställe. För att bromsa ett hopp behöver du bara böja knäna skarpt innan de landar på hoppduken. Öva in denna teknik medan du lär dig grundhoppen. Använd bromstekniken när du förlorar balansen eller kontrollen över ditt hopp. Lär dig att alltid kontrollera ditt hopp och var säker på att du behärskar ditt hopp innan du går vidare med svårare övningar. Ett kontrollerat hopp är ett hopp där du startar och landar på samma ställe på studsmattan. Hoppa inte för länge på studsmattan åt gången eftersom det kan göra dig trött, vilket ökar risken för att du kommer till skada. Använd endast studsmattan en kort stund och låt sedan andra prova hur kul det är! Det får aldrig vara mer än en person på studsmattan åt gången.

25 Använd alltid strumpor. Använd inte skor med hårda sulor när du hoppar, eftersom detta medför kraftigt slitage på hoppduken. För att undvika skador ska du alltid stiga upp på och ned från studsmattan på korrekt sätt. När du ska upp på studsmattan ska du placera handen på ramen och antingen kliva eller rulla dig upp på ramen över fjädrarna och ut på hoppduken. Placera alltid händerna på ramen när du stiger upp eller ned. Du får inte kliva direkt på kantskyddet eller gripa tag i det. Stig ned från studsmattan genom att förflytta dig till studsmattans sida och placera handen på ramen för att stödja dig och kliv sedan ned på marken. Hjälp små barn när de ska upp på eller ned från studsmattan. Hoppa inte vårdslöst på studsmattan eftersom detta ökar risken för att du kommer till skada. Nyckeln till en säker lek på studsmattan är självkontroll. Tävla aldrig mot andra hoppare om att försöka hoppa högst! Använd aldrig studsmattan ensam och inte utan vuxens uppsikt. FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR Upp- och nedstigning: Var försiktig när du stiger upp på och ned från studsmattan. DU FÅR INTE stiga upp på studsmattan genom att gripa tag i kantskyddet, kliva på fjädrarna eller genom att hoppa upp på hoppduken från ett annat föremål (t.ex. ett tak eller en stege). Detta ökar risken för att du kommer till skada! DU FÅR INTE stiga ned från studsmattan genom att hopp ned från den, oavsett vilken typ av underlag den är placerad på. Om små barn leker på studsmattan kan de behöva hjälp när de ska komma upp på och ned från den igen. Användning av alkohol och medicin: DU FÅR INTE konsumera alkohol eller vara påverkad av medicin när du ska använda studsmattan! Detta ökar risken för att du kommer till skada, eftersom dessa främmande ämnen påverkar din bedömningsförmåga, reaktionstid och allmänna fysiska koordinationsförmåga. Flera hoppare: DET FÅR INTE vara fler än en hoppare på studsmattan åt gången, eftersom detta ökar risken för personskador. Du kan skada dig om du ramlar av studsmattan, förlorar kontrollen, kolliderar med en annan hoppare eller landar på fjädrarna. Kontakt med ramen eller fjädrarna: När du hoppar på studsmattan ska du BLI i mitten av hoppduken. Detta minskar risken för att du kommer till skada genom att du landar på ramen eller fjädrarna. Se alltid till att kantskyddet täcker studsmattans ram. DU FÅR INTE hoppa eller kliva direkt på kantskyddet, eftersom det inte är avsett att bära vikten av en person. Brist på kontroll: UTFÖR INTE svåra eller andra hopp förrän du behärskar att utföra ett kontrollerat hopp eller om du är nybörjare. Om du gör det finns det en större risk för att du kommer till skada genom att du landar på ramen, fjädrarna eller helt utanför studsmattan för att du förlorar kontrollen över ditt hopp. Ett kontrollerat hopp är när du startar och landar på samma ställe. Om du tappar kontrollen när du hoppar på studsmattan ska du böja knäna skarpt när du landar. På så vis avbryter du hoppet så att du kan återfå kontrollen. Saltomortaler (volter): DU FÅR INTE göra någon sorts saltomortaler (baklänges eller framlänges) på studsmattan. Om du gör ett fel när du försöker dig på en saltomortal kan du landa på huvudet eller nacken. Detta ökar risken för att du bryter nacken eller ryggen, vilket kan vara livsfarligt eller göra dig förlamad. Främmande föremål: DU FÅR INTE använda studsmattan om det finns husdjur, personer eller föremål under studsmattan. Detta ökar risken för att någon kommer till skada. DU FÅR INTE hålla saker i handen och DU FÅR INTE placera föremål på studsmattan när du eller andra leker på studsmattan. Var uppmärksam på vad som befinner sig ovanför dig när du leker på studsmattan, t.ex. trädgrenar, ledningar eller andra föremål som kan finnas ovanför studsmattan, eftersom dessa föremål kan öka risken för personskador.

26 Dåligt underhåll av studsmattan: En studsmatta i dåligt skick ökar risken för personskador. Innan du använder studsmattan ska du alltid kontrollera om det finns böjda stålrör, om hoppduken är trasig, om det finns lösa eller defekta fjädrar och om studsmattan är stabil. Väderförhållanden: Var uppmärksam på väderförhållandena när du använder studsmattan. Om hoppduken är våt kan hopparen glida och skada sig. Om det är mycket blåsigt kan hopparen tappa balansen. Begränsa tillgången: När studsmattan inte används ska den alltid förvaras på ett säkert ställe för att förhindra att barn utan uppsikt kan leka på den. Hopparens ansvar för att förebygga olyckor Se till att alltid ha kontroll över dina hopp. UTFÖR INTE svåra hopp förrän du behärskar den grundläggande hopptekniken. Kunskap är också mycket viktigt och nyckeln till säkerhet. Läs, förstå och lär dig alla säkerhetsåtgärder och varningar innan du använder studsmattan. Ett kontrollerat hopp är när du startar och landar på samma ställe. Kontakta en auktoriserad studsmatteinstruktör om du vill ha ytterligare råd och vägledning. Uppsiktspersonens ansvar för att förebygga olyckor En uppsiktsperson ska förstå och se till att alla säkerhetsföreskrifter och riktlinjer följs. Det är uppsiktspersonens ansvar att ge lämpliga råd och vägledning till alla som använder studsmattan. För att förhindra oövervakad och obehörig användning bör studsmattan förvaras på ett säkert ställe eller monteras ned. SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR STUDSMATTAN HOPPARE Använd inte studsmattan om du är påverkad av alkohol, medicin eller liknande som kan påverka din bedömningsförmåga. Bär inte smycken, glasögon eller hjälm på studsmattan. Stig upp på och ned från studsmattan på ett kontrollerat och försiktigt sätt. Hoppa aldrig upp på eller ned från studsmattan och använd aldrig studsmattan som avstamp för att hoppa till andra föremål. Hoppa alltid mitt på duken. Se till att du alltid har kontroll över dig när du befinner dig på studsmattan. Ett kontrollerat hopp är när du startar och landar på samma ställe. Om du känner att du förlorar kontrollen ska du försöka avbryta hoppet. Hoppa eller studsa inte under längre tid åt gången och hoppa inte för högt. Håll blicken på hoppduken så att du behåller kontrollen. Om du inte gör det kan du tappa balansen och förlora kontrollen. Det får aldrig vara mer än en person på studsmattan åt gången. Det ska alltid finnas en person som håller dig under uppsikt medan du befinner dig på studsmattan.

27 UPPSIKTSPERSONER Lär dig grundhoppen och sätt dig in i säkerhetsföreskrifterna. För att förebygga och minska risken för skador måste du se till att alla säkerhetsföreskrifter följs och att studsmattans användare förstår dem. Alla användare av studsmattan ska vara under uppsikt av en vuxen person, oberoende av kunskapsnivå eller ålder. Använd aldrig studsmattan om den är våt, skadad, smutsig eller utsliten. Kontrollera studsmattan innan den används. Håll alla föremål som kan påverka hopparen borta från studsmattan. Var uppmärksam på vad som befinner sig ovanför, under och runt studsmattan. För att förhindra oövervakad och obehörig användning av studsmattan ska den säkras när den inte används. PLACERING AV STUDSMATTAN Det ska finnas en fri höjd på minst 7,3 meter mätt från marken. Det får inte finnas några farliga föremål som t.ex. trädgrenar, fritidsredskap (gungor, simbassänger etc.), elledningar, murar, staket osv. i närheten av studsmattan. För en säker användning av studsmattan ska du vara uppmärksam på följande när du väljer en plats för studsmattan: Studsmattan ska placeras på en plan yta. Studsmattan får inte placeras på ett hårt underlag såsom betong eller asfalt. Lämpliga underlag är gräs, sand eller ett lekunderlag som är avsett för detta ändamål. Området ska ha bra belysning. Kontrollera att det inte finns några hinder under studsmattan. Om dessa riktlinjer inte följs ökar risken för att någon skadas. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Om studsmattan sköts och underhålls på rätt sätt kan du använda och ha nöje av den i många år, samtidigt som du reducerar risken att skadas. Följ riktlinjerna nedan: Studsmattan är konstruerad för att hålla för en viss vikt och användning. Se till att endast en person åt gången använder studsmattan. Den maximala vikten är 150 kg. Studsmattans användare ska ha strumpor på eller vara barfota när de är på studsmattan. Låt inga djur komma upp på studsmattan, eftersom de kan skada mattan. Ta aldrig med föremål upp på studsmattan. Håll alltid vassa eller spetsiga föremål borta från studsmattan. Kontrollera alltid före användningen av studsmattan att den inte är sliten eller skadad och att inga delar saknas. Slitage eller delar som saknas kan öka risken för personskador. Var uppmärksam på följande: Punkteringar, hål eller rivskador i hoppduken Nedhängande hoppduk Lösa sömmar eller andra tecken på försämringar av duken Böjda eller trasiga ramdelar, som t.ex. benen Defekta, saknade eller skadade fjädrar Skadad, saknad eller otillräckligt fastsatt kantskydd Utstående delar (särskilt skarpa delar) på ramen, fjädrarna eller duken

28 OM DU KONSTATERAR NÅGOT AV OVANSTÅENDE ELLER NÅGOT ANNAT SOM KAN SKADA ANVÄNDAREN SKA STUDSMATTAN DEMONTERAS ELLER SÄKRAS MOT ANVÄNDNING TILLS PROBLEMET ÄR LÖST. VÄDERFÖRHÅLLANDEN Vid kraftig vind kan studsmattan blåsas omkull eller användaren kan tappa balansen. Om du väntar blåsväder ska studsmattan flyttas till ett skyddat läge eller demonteras. Vid minusgrader kan tungan och läpparna fastna på metalldelarna. I varmt väder kan metalldelarna bli mycket varma. Under sådana väderförhållanden är det därför nödvändigt att regelbundet kontrollera studsmattans temperatur. MONTERINGSANVISNING När du ska montera denna studsmatta behöver du endast fjädermonteringsverktyget som medföljer leveransen. När studsmattan inte ska användas är den lätt att demontera och förvara. Läs monteringsanvisningen innan du börjar montera studsmattan. FÖRE MONTERING Se delbeskrivningarna och delnumren. Monteringsanvisningen använder dessa beskrivningar och nummer för att underlätta arbetet för dig. Kontrollera att du har alla delarna i listan. Om någon del saknas ska du vänta tills du har alla delar innan du börjar montera studsmattan. Använd skyddshandskar vid monteringen för att skydda händerna mot klämskador. LISTA ÖVER DELAR - STUDSMATTA Nr Beskrivning Foto Antal Ø396 Antal Ø426 1 Toppskena W -format ben Vertikal benförlängning Hoppduk Fjädrar Fjädermonteringsverktyg Varningskort Kantskydd 1 Tillval 9 Skruv 12 12

29 MONTERING AV RAMEN STEG 1 Utläggning av ramen Lägg först ut ramen på ett lämpligt och plant underlag enligt bilden. Montera alla delar enligt bilden. STEG 2 Montering av toppskenan OBS! Se bilden nedan. Vid detta steg behövs det två personer för att montera ramen. 9 9 STEG 3 Montering av hoppduken Var försiktig när fjädrarna sätts fast i hoppduken. Du behöver en medhjälpare när du ska montera denna del av studsmattan. Det finns en klämningsrisk vid fästpunkterna för att duken spänns upp. Följ instruktionerna nedan för att fästa de galvaniserade fjädrarna. Det gör det lättare att sätta dit dem. Använd fjädermonteringsverktyget.

30 A. Dela upp hoppduken i två halvor och sätt dit fjädrar: Se upp med var du placerar händer eller andra kroppsdelar medan du monterar fjädrarna, eftersom det finns en klämningsrisk vid fästpunkterna. B. Dela därefter upp duken i kvartsdelar (12 hål runt) och sätt dit fjädrar: C. Dela upp duken i åttondelar och sätt dit fjädrar enligt bilden (räkna 6 hål): D. Sätt dit resten av fjädrarna:

31 STEG 4 Montering av kantskyddet A. Lägg ut kantskyddet över studsmattan så att fjädrarna och stålramen täcks. Kontrollera att kantskyddet täcker alla metalldelar. B. Fäst de elastiska banden på kantskyddets undersida i fjäderhaken. Studsmattan är nu färdigmonterad. Monteringsanvisning för säkerhetsnät (tillbehör): Säkerhetsnätet medföljer inte till alla modeller kan köpas separat! FÖRBEREDELSE Kontrollera att studsmattan står på ett lämpligt ställe innan du börjar montera säkerhetsnätet. Placering av studsmattan OBS: Vid placeringen av studsmattan ska du vara uppmärksam på följande: VARNING Fri höjd över studsmattan Fritt utrymme på sidorna Plan yta Det ska finnas tillräckligt med plats ovanför studsmattan. En fri höjd på minst 7,3 meter från marken rekommenderas. Se till att hålla ett säkert avstånd från ledningar, grenar och andra möjliga faror. Det är viktigt att det finns fritt utrymme på sidorna. Placera studsmattan och säkerhetsnätet på ett säkert avstånd från väggar, konstruktioner, staket och andra lekområden. Se till att det finns ett fritt område hela vägen runt om studsmattan och säkerhetsnätet. Placera studsmattan och säkerhetsnätet på en plan yta innan studsmattan används.

32 Belysning Använd studsmattan och säkerhetsnätet i ett område med bra belysning. Konstgjord belysning kan vara nödvändig för inomhusområden eller skuggiga områden. Säkring Säkra studsmattan och säkerhetsnätet mot obehörig och oövervakad användning. Fri höjd under studsmattan Avlägsna eventuella föremål under studsmattan och säkerhetsnätet. OBS: Studsmattans säkerhetsnät får endast användas som säkerhetsnät för en studsmatta, och studsmattan ska ha en storlek så att den täcks av det aktuella säkerhetsnätet. OBS: Studsmattans ägare och personer som håller uppsikt med den ansvarar för att alla användare är informerade om studsmattans användning enligt beskrivningen i bruksanvisningen. DET ÄR KÖPARENS ANSVAR ATT LÄSA BRUKSANVISNINGENS HELA INNEHÅLL OCH FÖRMEDLA VARNINGARNA TILL ALLA ANVÄNDARE. LISTA ÖVER DELAR Säkerhetsnätet levereras med de delar som visas nedan. Hänvisning Foto Beskrivning Antal A Nät 1 B C A-stolpe med skumskydd B-stolpe med skumskydd 6 6 D Skruv 12 E Bricka 12 F Mutter 12 G Halkskydd 12 H Stolplock till toppen 6 I Stolplock till änden 6

33 MONTERING STEG 1 OBS: Vi rekommenderar att minst 2 personer hjälps åt vid monteringen av säkerhetsnätet. Fäst stolparna (C) på studsmattans ben med 2 bultar och 2 distansstycken. Använd muttrarna för att skruva fast stolparna i benen. STEG 2 Ta B-stolpen (C). För in stolpen i den svarta stångkanalen på säkerhetsnätet. Gör detta för alla A-stolpar. STEG 3 Sätt en B-stolpe (C) ovanpå en A-stolpe (B). Gör detta för alla stolpar. Se bilden nedan. STEG 4 Fäst nätet i fjädrarna under hoppduken.

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin - Nedgravet. Brugermanual. PRO-LINE TEPL238i

SPORTSJUMPER. Trampolin - Nedgravet. Brugermanual. PRO-LINE TEPL238i SPORTSJUMPER Trampolin - Nedgravet PRO-LINE TEPL238i Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. -----------------------------------------------------

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller:

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: Indendørs trampolin Bruger- & samlevejledning Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: 38'' (97 cm) Trampolin 48'' (122 cm) Trampolin Made by Garlando srl Via

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN.

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. KUN TIL PRIVAT, UDENDØRS BRUG. Sikkerhedsnettets specifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Ben: 3 4 5 6 1 FIG. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71 TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING Inden samling og ibrugtagning skal denne vejledning læses grundigt igennem og forstås. Følg nøje denne vejledning, og gem den til senere brug. Trampolinen er produceret

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918 SÆBEKASSEBIL I TRÆ Brugsvejledning ATY 4 WHEELS CAR Installation Manual Modelnr. 10918 SIKKERHED: Anbefalet til børn i alderen 5-12 år. Sæbekassebilen er ikke egnet til børn under 3 år. Bilen skal samles

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510 NORTH TRAMPOLINE monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INDHOLD OM NORTH TRAMPOLINE............................... INDEN MONTERING.....................................

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugermanual - Owners manual

Brugermanual - Owners manual BLINKENBIKE GO Your Own Way Brugermanual - Owners manual Model: WildDuck Approved Blinkenbike ApS - Baldersbuen 27-2640 Hedenhusene - Denmark - info@blinkenbike.dk - www.blinkenbike.dk 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AT 10 x 7 Building * Bygning 3,0 m x 2,0 m Part Name Qty 10831 721721115 * Delnavn 10831 * ANTAL 4 6 2 1 CAUTION Sharp Edges

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

96138 DK - Brugervejledning Rygsprøjte med pumpe S - Bruksanvisning Tryckspruta med pump UK - User manual Knapsack pressure Sprayer with pump

96138 DK - Brugervejledning Rygsprøjte med pumpe S - Bruksanvisning Tryckspruta med pump UK - User manual Knapsack pressure Sprayer with pump 96138 DK - Brugervejledning S - Bruksanvisning UK - User manual Rygsprøjte med pumpe Tryckspruta med pump Knapsack pressure Sprayer with pump DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane BRUGSANVISNING USER MANUAL 4-punkt Stok 4-point Cane MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Brugsanvisning. til trampoliner. Trampolinspecifikationer: Fjedre: Ben: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm

Brugsanvisning. til trampoliner. Trampolinspecifikationer: Fjedre: Ben: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Brugsanvisning til trampoliner Trampolinspecifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Fjedre: 48 54 60 64 72 80 84 88 90 96 100 110 Ben: 3 4 5 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Vejledning til Gigant trampoliner

Vejledning til Gigant trampoliner Vejledning til Gigant trampoliner Gigant Standard / Gigant DeLuxe Trampolincenter.dk -En del af PE-Redskaber A/S Indholdsfortegnelse Vigtig information før brug af trampolinen side 3-4 Sikkerhedsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Trampolin, 5,18x3,05 meter Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Trampolin, 5,18x3,05 meter Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Trampolin, 5,18x3,05 meter Varenr.: 90 33 099 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Brugsanvisning. Trampolin, rund 3,96 meter Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Trampolin, rund 3,96 meter Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Trampolin, rund 3,96 meter Varenr.: 90 35 347 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch BRUGSANVISNING USER MANUAL Albuestok Crutch MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere