Taarup 622. Brugsanvisning. Nr / Index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taarup 622. Brugsanvisning. Nr / Index"

Transkript

1 1 Taarup 622 Brugsanvisning Nr / Index

2 2

3 *) 3 Indholdsfortegnelse Tekniske data (krav til traktor) Maskinidentifikation Introduktion Sikkerhed Generelle sikkerhedsforskrifter Supplerende sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter ved kranløft Ny maskine, - vær agtpågivende Teknisk beskrivelse/funktion Montering - tilkobling Betjening - indstilling Snitlængdeskema Vedligeholdelse Smøreskema Ekstraudstyr Reparationsforskrifter Driftsforstyrrelser Vinteropbevaring Diagram Skrotning af maskine Tekniske oplysninger Stikordsregister Bemærk: Denne bog indeholder instruktion til basismaskine, skivehøsterudstyr samt pick-up. Maskiner med metaldetektorudstyr og majsudstyr har særskilt instruktionsmateriale, dog er snitlængdeindstilling for majsudstyr medtaget på side 34 og 35. *) De viste symboler, majsudstyr, pick-up, høsteudstyr og basismaskine er enkeltvis eller flere sammen, gennemgående på alle sider. F.eks. vil de sider, som kun omhandler basismaskinen, være markeret med basismaskinesymbolet.

4 4 TA 622 1,8 m 2,35 m a b c a - b - c = udvendige mål/outer measure Alle mål er ca.mål og er angivet i mm. / All measurements are approximate and stated in mm. Toutes les dimensions sont données en millimètres. / Alle Maßangaben sind annähernd und in mm. / Alla mått är ca mått och angivet i mm.

5 5 Tekniske data (omsætningstabel for SI-enheder, - se side 81). Vægt, basismaskine incl. kraftoverføringsaksel... kg 1400 Vægt skivehøsterudstyr 6 skiver... kg 610 Vægt, pick-up 1,8 m/2,35 m... kg 340/405 Effektbehov, minimum: Maskiner med pick-up... kw/hk 65/90 Maskiner med skivehøsterudstyr... kw/hk 80/110 Effekt, maximum... kw/hk 100/140 *) P.T.O. (kraftudtagets omdrejningstal)... min /1000 Snitlængde med 8 knivrækker... mm 4, 6, 8, 10, 14, 19, 22 Snitlængde med 4 knivrækker... mm 16, 20, 28, 38, 44 Knivcylinder, antal knive... stk. 32 Knivcylinderens størrelse... mm 650 dia. x 445 bred Knivcylinderens omdrejningstal... min *) Dækmontering, standard x 15-8 lags ekstra x lags Skivehøster, omdrejningstal... min Skivehøster, arbejdsbredde 6 skiver... mm 2380 *) Pick-up, bredde 1,8 m/2,35 m... mm 1800/2350 *) Hydraulisk trækstang (dobbeltvirkende olieudtag nødvendigt)... ekstra *) Hydraulisk hitch (tilsluttes maskinens løftefunktion)... ekstra *) Metaldetektor... ekstra *) Nye maskiner kan leveres i flere varianter, f.eks. med gear beregnet for P.T.O. = 540 eller 1000 min- 1, store hjul x 16, hydraulisk trækstang, metaldetektor m.m. Pick-up kan leveres med samlesnegl med indføringspigge. Disse varianter, samt andre ekstraudstyr, er omtalt side 29, 57 og 75. Dette gælder dog ikke metaldetektorudstyr, som har særskilt informationsmateriale. Se også gældende maskinprisliste. Krav til traktor a Maskinen, incl. den efterfølgende vogn, må kun tilkobles en traktor af forsvarlig størrelse. Overhold den stedlige lovgivning herfor. De angivne kw/hk, ovenfor, er minimum. Ved kørsel i bakket terræn eller ved kørsel i kraftige afgrøder anbefales en større traktor. Vær også opmærksom på at kraftbehovet til fremdriften af traktor, maskine og en delvis læsset vogn kan være HK ved bløde bundforhold. Traktoren skal have følgende tekniske tilslutninger: Gaffeltræk, 1 stk. enkeltvirkende, 1 sæt dobbeltvirkende olieudtag og 12 V DC el.tilslutning. Læs traktorens instruktionsbog, - vær sikker på, at det enkeltvirkende udtag til løft af maskinen må anvendes til dette formål. Løftefunktionen skal kunne fastholdes over et længere tidsrum. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Ligeledes tages der forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsanvisning.

6 6 Maskinidentifikation Maskinnummer og fabrikant kan aflæses på metalpladen A. Straks ved maskinens levering noteres maskinnummer samt leveringsår i efterfølgende skema. Ved henvendelse om servicespørgsmål bedes dette nummer altid oplyses. Maskinen er CE mærket vist ved B. Denne mærkning, med tilhørende EU-overensstemmelseserklæring, betyder at maskinen imødekommer væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, og at den er i overensstemmelse med direktiverne 89/392/EØF med efterfølgende tillæg. Basismaskine Maskinnr. : Leveringsår : Skiveudstyr Pick-up Maskinnr. : Maskinnr. : Leveringsår : Leveringsår :

7 7 Introduktion Tillykke med Deres nye Kverneland maskine. De har valgt et produkt, der giver Dem den største sikkerhed, både når det gælder funktion, finish samt opbakning med service og reservedele, gennem et net af dygtige forhandlere. Alle Kverneland maskiner er udviklet og testet i samarbejde med praktiske landmænd og maskinstationer med det mål at sikre den mest optimale funktion og driftssikkerhed. Vi beder Dem læse denne instruktion igennem før De tager maskinen i brug. I forbindelse med leveringen af den nye maskine er det vigtigt, at et Kverneland overdragelsesbevis er udfyldt, underskrevet af Dem og forhandleren, samt at beviset returneres til Kverneland. Dette er vigtigt for Dem, idet det er en forudsætning for, at Kverneland kan yde garanti. Vi ønsker Dem endnu engang tillykke - og god høst. Kverneland Taarup AS DK-5300 Kerteminde - Denmark Phone Fax

8 8

9 9 Sikkerhed 1 Enhver bruger, reparatør og ejer skal være gjort bekendt med maskinens advarselsinstruktioner i denne brugsanvisning, før arbejde påbegyndes. Arbejd altid med landbrugsmaskiner på en omhyggelig og sikker måde. Gennemlæs og følg maskinens sikkerhedsforskrifter. Sikkerhed er Deres ansvar. Hold øje med dette symbol. Det betyder, at der kan være fare for en alvorlig ulykke. Det fremhæver forsigtighedsforanstaltninger, som skal følges og dermed hindre, at ulykker sker. Symbolet findes i hele brugsanvisningen og på maskinens advarselsskilte for at gøre Dem opmærksom på instruktioner vedrørende sikkerhed. Generelle sikkerhedsforskrifter 2 Pas på andre personer og dyr! Sæt aldrig maskinen igang, hvis der opholder sig personer eller dyr i nærheden af eller på maskinen eller traktoren. Stå aldrig imellem traktorhjulene og maskinen. Overhold den stedlige lovgivning om, ved hvilken alder børn må arbejde med landbrugsmaskiner. 3 Anvendelse af maskiner med pick-up: Maskinen må kun anvendes til opsamling/snitning af almindelige forekommende græs- og kornafgrøder. Anvendelse af maskiner med skivehøsterudstyr: Maskinen må kun anvendes til høst/snitning af almindelige forekommende græs- og kornafgrøder. Anvendelse af maskiner med majsudstyr: Maskinen må kun anvendes til høst af majs. Maskinen må aldrig arbejde uden udstyr. 4 Anvend personlige værnemidler. Hav en arbejdsbeklædning, som er fri for løsthængende dele. Under støvede forhold, anvendes støvmaske af en godkendt type. Pas på overdrevet lydniveau. Visse traktor/redskabskombinationer, afhængig af arbejdsbetingelserne, kan forårsage et højere lydniveau end 85 db for operatøren. I sådanne tilfælde skal der benyttes høreværn. Hold vinduer og døre LUKKET hele tiden for at mindske støjniveau. 5 Maskinen må kun tilkobles en traktor af forsvarlig størrelse, og der må ikke eftermonteres andre maskiner eller redskaber. Traktorens vægt skal stå i forhold til maskinens samt den efterfølgende vogns vægt. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Vær sikker på at traktoren har korrekt P.T.O. udtag. En maskine beregnet til P.T.O. = 540 min- 1 må aldrig tilkobles et udtag til P.T.O. = 1000 min Sammenkoblingen mellem traktor, maskine og eventuelt vogn, skal være udført forskriftsmæssigt. Alle låsebolte skal have sikkerhedssplitter. Overhold den stedlige lovgivning for vejtransport, - iagttag at nogle lande kræver sikkerhedskæder. Anvendes hitchkrog, - kontroller før transport på offentlig vej, at krogens låsepal er i indgreb. 7 Arbejd sikkert. Traktormotoren skal ALTID slukkes og startnøgle fjernes, før der foretages reparationer, rensning, smøring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen.

10 10

11 11 1 Afskærmninger. Sørg altid for at ALLE SKÆRME er på plads, korrekt monteret og rigtigt vedligeholdt. Forsøg ikke at sætte maskinen igang før dette er kontrolleret. Vær meget agtpågivende overfor kraftoverføringsakslernes plastik-afskærmninger. Er de beskadiget, skal de udskiftes. Afskærmningernes kædelåse SKAL altid monteres et passende sted på traktoren og maskinen for at undgå, at de ydre plastikskærme drejer rundt. 2 Hydraulik. Vær agtpågivende når der arbejdes med hydraulik. Brug øjenbeskyttelse og handsker. Udstrømmende hydraulikolie under tryk kan trænge ind i huden og forårsage koldbrand. Søg læge, hvis De har været udsat for uheld. Sørg for at ingen personer opholder sig i nærheden af maskinen, når dens hydrauliske funktioner betjenes. 3 Husk ved frakobling, og når traktor/maskine forlades. Alle hydrauliske funktioner skal være neutrale, maskinen skal være sænket til jorden og være sikkert understøttet. Anbring stopklodser ved maskinens hjul ved frakobling. Lad aldrig børn lege eller opholde sig i nærheden af landbrugsmaskiner. 4 Kør sikkert. Kend dit ansvar, - uagtsomhed eller sløseri kan medføre alvorlige personskader eller død. Før transport på offentlig vej, - kontroller altid at hjulbolte er spændte, at sammenkoblingen er i orden, og at eventuelle hydrauliske systemer og paler er låst, se brugsanvisningen. Kør forsigtigt./reducer hastigheden ved drejning og ved kørsel på ujævn vej, - undgå at maskine/ vogn kommer i svingninger og bliver ustabil. Vær også opmærksom på, at der kan være fare for væltning, når der arbejdes på skråninger og på terræn med bløde bundforhold. Kør kun med lave læs, vær forsigtig. 5 Belysning. Det er ejerens/brugerens ansvar at sørge for korrekt belysning samt lysreflekterende sikkerhedsafmærkninger på maskinen, når den transporteres på offentlig vej i lygtetændingstiden. Overhold den stedlige lovgivning herfor. 6 Sikkerhedsudstyr. Hav altid førstehjælpsudstyr med på traktoren. Ligeledes skal den stedlige lovgivning angående ildslukker, iagttages. Arbejdes der med hø eller halm skal en ildslukker forefindes. 7 Reservedele. Brug altid originale reservedele af sikkerhedsmæssige hensyn. For personskader, opstået ved brug af "falske" reservedele vil Kverneland ikke kunne påtage sig noget erstatningsansvar. 8 Vedligeholdelse. Sørg for at maskinen vedligeholdes, så den sikkerhedsmæssigt altid er i en god tilstand. Der må ikke ændres på maskinens tekniske opbygning.

12 12

13 13 Supplerende sikkerhedsforskrifter for TA Maskinen er udstyret med a ADVARSELS-skilte. Beskadiges skiltene, skal de udskiftes, - bestillingsnr. for et komplet sæt skilte er: Sættet indeholder advarselstransfers til basismaskine, pick-up, skivehøsterudstyr og majsudstyr. Efterfølgende vises advarselsskiltenes placering og en angivelse af, hvori advarslen består. 3 ADVARSEL. Vær agtpågivende! Læs og forstå brugsanvisningen før maskinen tages i brug. 4 ADVARSEL. Kroppen kan trækkes ind i P.T.O. akslen! Skærme må ikke fjernes eller åbnes før maskinen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 5 ADVARSEL A. Roterende maskinkomponenter! Børn må aldrig opholde sig i nærheden af landbrugsmaskiner. Kun operatøren må opholde sig ved maskinen. ADVARSEL B. Vær agtpågivende! Traktoren skal altid slukkes og startnøglen fjernes, før der foretages reparationer, rensning, smøring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen. 6 ADVARSEL. Vær agtpågivende! Overhold den stedlige lovgivning for transport på offentlig vej. Hitchkrogen må max. belastes med 2000 kg. 7 ADVARSEL. Kroppen kan trækkes ind i P.T.O. aksel og andre roterende maskinkomponenter! Skærmen må ikke fjernes eller åbnes før maskinen er ophørt med at rotere. 8 ADVARSEL. Kroppen kan trækkes ind i P.T.O. aksel og andre roterende maskinkomponenter! Maskinkomponenterne må ikke røres før de er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret.

14 14

15 15 1 ADVARSEL. Fingre kan skæres af! Afgangsrøret må ikke åbnes før knivcylinderen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 2 ADVARSEL. Hånd eller arm kan trækkes ind i fødevalser! Skærmen må ikke fjernes eller åbnes før maskinen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 3 ADVARSEL. Vær agtpågivende! Anvend altid beskyttelsesbriller, når knivene slibes. Bær en beklædning, som passer til arbejdet. 4 ADVARSEL. Hånd eller arm kan trækkes ind i fødevalser! Skærmen må ikke fjernes før maskinen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 5 ADVARSEL (for basismaskine, pick-up, skiehøsterudstyr og majsudstyr). Kroppen kan trækkes ind i maskinen! Ingen personer må opholde sig foran udstyrene, når maskinen arbejder. Forsøg aldrig at indføre materiale i maskinen med hånd eller fod. Rensning af fødeområdet må kun foretages, når maskinen er ophørt med at rotere. Ved alt arbejde ved fødevalser, pick-up, skivehøsterudstyr og majsudstyr, skal traktorens motor være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. Advarsler for skivehøsterudstyr: 6-7 ADVARSEL. Fingre eller hånd kan trækkes ind i kædetransmission! Skærmen må ikke fjernes eller åbnes før maskinen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 8 ADVARSEL. Kroppen kan blive klemt! Arbejd aldrig under maskinen, medmindre den er sikkert understøttet. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret.

16 16

17 17 1 ADVARSEL. Hænder eller arme kan vikles ind i kileremtræk! Skærmen må ikke fjernes eller åbnes før maskinen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 2 ADVARSEL A. Fod kan snittes af! Sikkerhedsbøjle skal altid være på plads, når maskinen arbejder. ADVARSEL B. Risiko for stenslag! Hold en sikker afstand fra maskinen. Ingen personer må opholde sig i nærheden af maskinen, når den arbejder. Advarsler for pick-up: 3 ADVARSEL. Fingre eller hånd kan trækkes ind i kædetransmission! Skærmen må ikke fjernes eller åbnes før maskinen er ophørt med at rotere. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 4 ADVARSEL. Kroppen kan blive klemt! Arbejd aldrig under maskinen, medmindre den er sikkert understøttet. Traktorens motor skal være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. 5 ADVARSEL. Arm/fod eller krop kan trækkes ind i maskinen! Forsøg aldrig at indføre materiale i maskinen med hånd eller fod. Rensning af fødeområdet må kun foretages, når maskinen er ophørt med at rotere. Ved alt arbejde ved fødevalser og pick-up skal traktorens motor være standset, startnøgle fjernet og håndbremsen aktiveret. Sikkerhedsforskrifter ved kranløft a a Anvend kun godkendt kranmateriel. Af hensyn til maskinens transportbredde, f.eks. på lastbil, skal basismaskine og udstyr være adskilt. Vægt er angivet på tegning. Vær sikker på at kranstropper er forsvarligt fastgjorte før hejsning påbegyndes. Anvend altid styreline til at holde maskinen i position. Vær forsigtig, - ingen personer må opholde sig under eller i umiddelbar nærhed af den løftede genstand. 6 Afgangsrøret skal være demonteret. Maskinens trækstang C skal være drejet til den viste position, ca. 90 o i forhold til maskinen. 7-9 Maskinens løftebeslag, 2 stk., monteret som vist. Som tredje løftepunkt anvendes trækøjet. Løftebeslagene skal være demonteret, når maskinen arbejder.... fortsættes

18 18

19 19 Skivehøsterudstyr: a 1-3 Vær sikker på at kranstropper er forsvarligt fastgjorte før hejsningen påbegyndes. Vægt er angivet på tegning. Skivehøsterudstyrets løftebeslag, 2 stk., monteres som vist. Beslagene skal være demonteret, når maskinen arbejder. Anvend også her styreline til at holde skivehøsterudstyret i position. Pick-up: a 4-6 Vær sikker på at kranstropper er forsvarligt fastgjorte før hejsningen påbegyndes. Vægt er angivet på tegning. Pick-uppens løftebeslag, 2 stk., monteres som vist. Beslagene skal være demonteret, når maskinen arbejder. Anvend også her styreline til at holde pick-uppen i position.

20 20

21 21 Ny maskine, - vær agtpågivende 1 Læs brugsanvisningen. Det er vigtigt, at der udvises stor påpasselighed, når en ny maskine igangsættes. Forkert montage, fejlbetjening m.m. kan medføre dyre reparationer og driftstab. Kverneland's fabriksgaranti bortfalder, såfremt denne brugsanvisnings forskrifter ikke overholdes. Vær opmærksom på dette symbol, - det fremhæver operationer, hvor stor agtpågivenhed skal iagttages for at undgå forkert montage, fejlbetjening m.m. Vær især opmærksom på følgende, når en ny maskine igangsættes: 2 Kontroller at maskinen er opmonteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. Vær sikker på at hydraulikslanger er monteret således, at de er lange nok til cylinderbevægelserne. Samme forhold gælder også el.kabler. 3 Iagttag stor påpasselighed når trækbeslag og kraftoverføringsaksel tilpasses. En for kort eller for lang aksel kan medføre stor skade på maskine og traktor. Støjer eller vibrerer maskinens transmissionsaksler, skal monteringsforskrifter gennemgås igen, - se side Maskinen er udstyret med 2 friktionskoblinger. De skal vedligeholdes som vist i denne brugsanvisning. Koblingerne må ikke blokeres eller på anden måde helt eller delvis sættes ud af funktion. Bemærk: Før en ny maskine igangsættes skal friktionskoblingerne udluftes, - se side Kontroller at den ønskede snitlængde er indstillet korrekt. Kontroller at de rigtige tand- og kædehjul er monteret, - se skema side 34. Kontroller ligeledes at det ønskede gear er monteret, - se side Før en ny maskine tages i brug skal det kontrolleres, at gear er påfyldt olie, og at olieniveau er korrekt. Anvend kun de i instruktionsbogen foreskrevne oliekvaliteter. 7 Før maskinen startes op kontrolleres, at alle bolte i knivcylinderen og bolte ved modskær er spændte. Efter ca. 1 driftstime efterspændes alle maskinens bolte. Dette er især vigtigt ved hurtigt roterende dele. Denne efterspænding skal også foretages, når der har været udført servicearbejde.

22 22

23 23 Teknisk beskrivelse 1-5 Beskrivelse (kun basismaskine) A B C Styreboks monteres i traktorens førerhus. På denne kan alle væsentlige driftsfunktioner betjenes. Kraftoverføringsaksel incl. friktionskobling fra traktorens P.T.O. aksel er indbygget i trækstangen. Hydraulisk cylinder for indstilling af trækstang. Cylinderen kan leveres påmonteret nye maskiner eller den kan leveres som ekstraudstyr. D Vinkelgear. Maskinen kan udstyres med to typer gear, P.T.O. = 540 eller 1000 min- 1. E F G H I J K L M N Kardanled-transmission med sikringsbolt fra vinkelgear til knivcylinder. Knivcylinder (bag afskærmning) er af multiknivtypen. Afgangsrør med elektrisk regulering af drejetud og klap. Slibeapparat for slibning af knivcylinder. Afbalanceringsfjeder, samt hydraulisk løftecylinder for pick-up, skivehøsterudstyr eller majsudstyr. Modskær. Indstilles afhængig af nedslidning på knive. Indføringsvalser, 4 stk. De to øverste valser kan løfte sig uafhængig af hinanden, - de holdes i bund med tre fjedre i hver side. Rullekædetransmission, 2 stk., mellem indføringsvalserne. Kardanled-transmission til øverste fødevalsesæt og fast aksel til nederste sæt. Mellemgear med friktionskobling for transmission til indføringsvalser og udstyr. Gearingen kan ændres (flere trin), således at mange snitlængder kan opnås. P Hydraulikcylinder for reverseringsanordning, - se efterfølgende punkt R og S. R S T Kileremtransmission fra vinkelgear til mellemgear. Aktiveres hurtigudløser/reversering, slækkes kileremmene. Reverseringsskive. Ved reversering presses skiven mod en gummiskive, således at mellemgear/indføringsvalser roterer modsat vej. Hydraulisk hitchkrog (ekstraudstyr). Anhængertræk kan indstilles i fire positioner.

24 24 kjh min. 120 mm 25 mm k l m n

25 25 Montering - tilkobling 1 Sammenkobling traktor - maskine a Sammenkoblingen mellem maskine og traktor skal udføres forskriftsmæssigt. Løsrives maskinen fra traktoren, kan det medføre alvorlig skade eller død. Traktorens trækbom skal være med *) gaffeltræk, og trækbolten skal have låsesplit. Overhold den stedlige lovgivning for anhængertræk. Normalt må traktorens trækbom D ikke sideforskydes, men ligger P.T.O. tappen ikke i traktorens midte skal trækbommen drejes, så trækpunktet ligger ud for P.T.O. tappen. Indstil trækbeslaget E således, at maskinens P.T.O. akseltap er i samme højde som traktorens akseltap (kraftoverføringsakslen skal være vandret). Trækpunktet G skal så vidt muligt ligge midt mellem kraftoverføringsakslens kryds (afstand a og b lige store). Bemærk: Ved de fleste traktorer skal trækbommen være så lang som muligt. Kontroller trækstangshøjden ved H, - er afstanden større end 475 mm skal pos. på højre hjul ændres, - se side Montering af kraftoverføringsaksel kjh Kontrol af kraftoverføringsakslens længde. Akslen skal være så lang, at den har en overlapning på min. 120 mm, men den må ikke kunne gå i bund ved skarpe drejninger til højre og venstre. Kraftoverføringsakslen tilpasses på følgende måde: Kør frem med traktoren med påmonteret maskine (trækstang i arbejdsposition), - drej skarpt til højre indtil maksimal drejevinkel er opnået, - monter de to "løse" kraftoverføringshalvdele på henholdsvis traktor og maskine, - hold akselhalvdelene sammen som vist på foto nr. 3. Afkortningslængden mærkes, - ca. 25 mm frigang. Kør lige frem til traktoren, - hold akslerne sammen igen og kontroller at profilrørene, efter en afkortning, vil overlappe hinanden med mindst 120 mm. Ved en eventuel afkortning af akslen skal alle 4 dele k - l - m - n afkortes lige meget. *) Kan traktoren ikke udstyres med gaffeltræk: Anvend ekstraudstyr nr , vist side 2A i maskinens reservedelsliste. - fortsættes side 27

26 V brun/brown blå/blue

27 27 - fortsat fra side 25 Vigtigt! Vær meget omhyggelig med afkortningen, - akslens indvendige profilrør er RILSAN-belagt og må ikke beskadiges. Der må ikke anvendes vinkelsliber. Akselenderne skal rundes med fil og slibes glat med smergellærred. Dette er især vigtigt ved det udvendige rør. I modsat fald vil RILSAN-belægningen blive "skrællet af". Alle spåner skal fjernes, og profilrørene smøres med molycotefedt eller tilsvarende. 1-6 Montering af el. udstyr Styreboks og stikdåse A anbringes hensigtsmæssigt på traktorens bagskærm. Strømforsyningen skal udtages via traktorens sikringsgruppe. Minimum 16 amp. sikring. Ved traktorer uden ekstra tilslutnignsklemme (sikring), anvendes den medfølgende sikringsholder. Minimum 2,5 kabel til traktorens akkumulator. Kontroller før el.motor B monteres, at afgangsrøret let kan drejes. Drejekrans smøres med fedt (to nipler). Bolte C og D må kun spændes svagt, - anvend kun de medsendte låsemøtrikker. Monter klapmotor E som vist. Fastgør alle el.kabler, - vær opmærksom på at kabel F skal være lang nok til at optage afgangsrørets drejebevægelse, og at kabel G skal føres helt ud til afgangsrørets hængselbolt som vist. Samledåse for el.kabler er placeret indvendig på maskinens bageste skærmplade, vist ved H. El.diagram, - se side Hydrauliktilslutning Tilslut hydraulikslangerne traktorens olieudtag. Efter igangsætning af maskinen kontrolleres oliemængden i traktorens olietank, - en del olie bliver optaget i maskinens hydrauliske anlæg. a Vær agtpågivende når der arbejdes med hydraulik. Brug altid øjenbeskyttelse og handsker. Udstrømmende hydraulikolie under tryk kan trænge ind i huden og forårsage koldbrand. Søg læge, hvis De har været udsat for uheld. Udløs tryk inden slanger tilog frakobles. Kontroller at slanger er ubeskadiget.

28 28

29 29 1 Gearkassetyper: P.T.O. = 540 eller 1000 min- 1 Hvor det er muligt bør man tilstræbe brug af gear for P.T.O. = 1000 min- 1, dette er især vigtigt, såfremt traktoren har over 70 kw på kraftudtaget (et højt omdrejningstal giver mindre belastning af kraftoverføringsakslen). Gearkassen A er mærket med nummer og udvekslingsforhold. Kontroller, at den rigtige gearkasse er monteret: P.T.O. 540 = nr P.T.O.1000 = nr a Det er farligt at tilkoble en traktor med P.T.O. = 1000 min- 1 til en maskine monteret med gear for P.T.O. = 540 min Kontrol - udluftning af friktionskobling Før en ny maskine tages i brug skal friktionskoblingen B, samt friktionskobling ved indføringsvalser, udluftes. Denne udluftning udføres som beskrevet side 49. Vær opmærksom på, at tilspænding af koblingen B er forskellige til P.T.O. 540 og P.T.O min- 1, - se side Montering af afbalanceringsfjeder til udstyr Hængselbolten C skal vendes således, at rejfningen vender bagud, og bøsningen D vender som vist. Når udstyr frakobles maskinen, kan fjedren midlertidig anbringes i rørholderen E.

30 kg kg

31 31 Tilkobling af udstyr Ved til- og frakobling af udstyr skal balancefjedren ikke slækkes af, - dens indstilling skal kun korrigeres af hensyn til vægtforskelle på udstyrene. Anvend efterfølgende fremgangsmåde ved til- og frakobling af udstyr: 1-5 Tilkobling - frakobling 1 Skru løftecylinderens stopskrue helt tilbage (i pilens retning), kør basismaskinen til udstyret. 2 Traktorens manøvrehåndtag stilles i sænkeposition (hydraulikslange tilsluttet). 3 Skub balancefjeder frem i pilens retning (olien i løftecylinderen trykkes herved tilbage til traktoren). Fastgør fjederen til udstyret med splitbolt. 4 Med traktorens manøvrehåndtag løftes/trækkes udstyret forsigtigt på plads i hængseløjerne, og splitbolte monteres. Løft herefter udstyret til den ønskede arbejdshøjde/stubhøjde (med traktorens manøvrehåndtag). 5 Fasthold arbejdshøjden ved at skrue stopskruen frem (i pilens retning) indtil den danner "stop" mod løftecylinderen. Ved frakobling udføres ovennævnte i modsat rækkefølge, - frigør cylinderens stopskrue ved at løfte udstyr lidt med traktorens manøvrehåndtag. 6 Afbalancering Fjederen strammes op indtil man ved løft på kg, i det påmonterede udstyrs forreste kant, kan hæve dette fra jorden. Hvis fjederen er for stram vil udstyret være "uroligt". Er fjederen strammet for hårdt op i forhold til udstyrets vægt vil stempelstangen A forblive i forreste stilling i fjederhuset, d.v.s. at udstyret bliver "stift" kjh uden mulighed for at løfte sig ved kørsel på ujævnt terræn.

32 32

33 33 Betjening - indstilling 1-5 El.- og hydraulisk betjening a Sørg for at ingen personer opholder sig i nærheden af maskinen, når dens elektriske og hydrauliske funktioner betjenes. Vær især opmærksom på dette, såfremt maskinen er udstyret med hydraulisk betjent trækstang. Med styreboksens håndtag A reguleres afgangsrør og klap. Vippekontakt B er omskift fra reverseringsfunktion til hydraulisk betjent trækstang (ekstraudstyr). Ved normalt arbejde skal kontakten altid stå i reverseringsfunktion. Med traktorens enkeltvirkende hydraulik betjenes maskinens løftefunktion og med den dobbeltvirkende betjenes reverserings- og trækstangsfunktion (omskift med el.kontakt nævnt ovenfor). Reverseringsenheden er placeres oven på mellemgearet, vist ved C. Reversfunktionen anvendes, hvis maskinens indføring tilstoppes (blokeres). Gør således: Aktiver traktorens hydraulik. Cylinderen D trykker vippearmen E opad. Hurtigudløseren F er aktiveret, kileremtræk, foto 2, slækkes og maskinens indføring stopper omgående. Aktiveres traktorens hydraulik fortsat, presses reverseringsskiven mod en roterende gummiskive, og indføringsvalser reverserer (kører baglæns), således at tilstopningen frigøres. Aktiver traktorens dobbeltvirkende hydraulik modsat, således at kileremtræk strammes igen, og maskinen kan igen arbejde normalt. Om nødvendigt reverseres nogle få gange for at få indføringsvalserne fri af tilstopningen. Bemærk: Har hurtigudløseren F været aktiveret, skal én reversering udføres. Dette for at bringe udløserpalen i indgreb, som vist ved G. 6 Hjulindstilling Hjulenes basisindstilling er som vist ved J. Er højden på maskinens trækstang større end 475 mm (se side 25 - H) skal højre hjul sænkes ét eller to huller. I modsat fald vil høsteudstyr eller pick-up ikke være parallel med jordoverfladen (skæv stub). Indstillingen er nødvendig, fordi højre og venstre hjul ikke har samme centerlinie set ovenfra, - se eventuelt målskitse side 4.

34 34 TA 622

35 Snitlængde Den teoretiske snitlængde, angivet i mm, bestemmes af fødevalsernes hastighed samt antal knivrækker i knivcylinderen. Ændring af fødevalsernes hastighed foretages ved udskiftning af kædehjulene H, I og J på mellemgear. Antal knivrækker kan reduceres fra 8 til 4 ved at aftage hveranden knivholder, vist ved P. Det påmonterede udstyrs omdrejningstal skal tilpasses snitlængden, - se skema. Anbefalede snitlængde-indstillinger: Skivehøsterudstyr - pick-up...14 eller 19 mm Majsudstyr...6, 8 eller 10 mm Vær opmærksom på at maskinens kapacitet og kraftforbrug er afhængig af snitlængden, - kør derfor aldrig med mindre snitlængde end nødvendigt. kjh Nye maskiner: Kontroller at den ønskede snitlængde er indstillet korrekt. En forkert indstillet maskine vil arbejde dårligt og belaste transmission unødvendigt meget. 4 Snitlængdeskema Skemaets forreste del R viser basismaskinens snitlængdeindstilling. Den midterste del S viser kædehjulsmontering på skivehøsterudstyr, pick-up og majsudstyr, og kolonnen helt til højre angiver reservedelsnr. på de enkelte kædehjul. Eksempel i brug af skemaet: 19 mm vælges. Følg den vandrette linie, - mellemgear udstyres med A 28, C 13 og C 13. Høsteudstyr, - anvend kædehjul L 13 og ved pick-up anvendes 2 stk. E 15. Iagttag følgende: 22 (44) mm snitlængde T: Denne snitlængde må ikke anvendes på maskiner med metaldetektorudstyr (indføringsvalsernes hastighed er for stor). Montering af kædehjul E 15 på mellemgear, - se maskinens reservedelsliste. Maskiner med pick-up: Anvendes en stor traktor, som kan trække maskinen frem med mere end 7 km/t, anbefales det at anvende kædehjul K 17, i kolonnen U. Dette kædehjul er ekstraudstyr. Snitlængder angivet i de skraverede felter bør normalt ikke anvendes. Specielt ved 22 (44) mm snit skal en større slitage af indføringsvalsernes lejer påregnes (stor indføringshastighed).

36 36

37 37 Vedligeholdelse Service: Knive - modskær a Ved alt servicearbejde med knivcylinder, modskær, slibeapparat m.m. skal traktorens motor være standset. Arbejdes der med knive/modskær, skal knivcylinderen blokeres i begge drejeretninger med stopklodser. kjh Efterspænd knivcylinderens og modskærets bolte på Deres nye maskine før den startes op og igen efter ca. 1 driftstime. Denne efterspænding skal også foretages, når der har været udført servicearbejde, f.eks. udskiftning af knive og modskær. 1 Vær opmærksom på at maskinen kan adskilles i de viste hovedkomponenter, - illustration 1. Nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller havari, som vil medføre driftsstop, kan reduceres ved at have én eller flere af de viste enheder på lager, f.eks. knivcylinder og modskær. 2-3 Hjælpeværktøj K nr , som medleveres maskinen, anvendes til at løfte knivcylinderen fri af maskinen. Monter værktøj, som vist ved A, - brug afgangsrøret som vægtstang. Vær agtpågivende, - knivcylinderen vejer ca. 150 kg. Vigtigt: 4 Knive B og modskær C skal være skarpe og korrekt justeret. I modsat fald vil maskinen kræve unødvendig megen kraft, belastes hårdt og snitte materialet dårligt. Iagttag følgende: Afstanden mellem knive og modskær D må maksimum være 1 mm. Modskæret E skal være skarpt, - maksimal nedslidning ø 3 mm (diameter på indtegnet cirkel). Knivene F skal være skarpe, - maksimal knivæg-bredde 0,25 mm. kjh Enhver udskiftning/justering af knive og modskær skal udføres efter de angivne efterfølgende forskrifter. Efterkontroller altid, at alle bolte er spændte.

38 38

39 39 Indstilling af modskær/skraber Kontroller/juster afstanden mellem knive og modskær for hver driftstimer afhængig af, hvor tit knive slibes. Afstanden mellem modskæret og knivene bør aldrig blive mere end 1 mm, som vist på illustration 3. a Arbejd sikkert, - traktorens motor skal være standset. Anvend beskyttelseshandsker. 1-4 Indstil modskær på følgende måde: Afgangsrøret K vippes bagover, og kardanled L til knivcylinder skal aftages, således knivcylinderen let kan drejes. Møtrik B i højre og venstre side løsnes lidt. Møtrik C løsnes svagt. Drej på knivcylinderen således, at højre side af knivæggen er ud for modskæret, vist ved M. Søger N - 0,3 mm - styres ned mellem kniv og modskær. Træk modskæret mod kniven med møtrik A, - 1/6 omgang svarer til 0,3 mm. Bevæg samtidig søgeren lidt op og ned, - stop tilspændingen når der mærkes modstand i søgeren. Gentag samme indstilling i venstre side. Spænd møtrikker B og C, Nm = 90 (9 kpm). Efterkontroller indstillingen med søgeren N samtidig med, at der drejes på knivcylinderen. kjh Et forkert indstillet modskær kan forårsage havari af knivcylinderen. Er modskæret stillet for tæt på knivene skal møtrikker A og C løsnes lidt og modskæret slåes tilbage med dorn vist ved pilen R. Modskæret kan vendes og slides ned på alle 4 kanter, herefter udskiftes det. Et nedslidt modskær kan ikke slibes op. Vær opmærksom på, at sliddet på modskæret vil være 8 gange større end på den enkelte kniv (8 knivrækker monteret). 5 Skraberen D kontrolleres, når modskæret vendes eller udskiftes. Den skal være stillet så tæt mod den glatte valse som muligt. Er skraberens afstrygerkant beskadiget, skal skraberen udskiftes. Kontroller at valsen let kan drejes rundt og ikke bremses af fastklemt materiale under skraberen, - se side 51.

40 40

41 41 Slibning af knive Knivene skal efterses og eventuelt slibes dagligt. Sliddet er afhængig af afgrødens karakter. Ved snitning af halm eller meget fortørret materiale, skal slibning udføres oftere. Manglende vedligeholdelse af knivene vil medføre et stort kraftforbrug og belaste snitteren unødvendigt hårdt. a 1 Ved slibning af knive - undgå skade. Anvend altid beskyttelsesbriller når knivene slibes og bær en klædning, som passer til arbejdet. Anvend arbejdshandsker. 2-5 Anvend følgende fremgangsmåde ved slibning: Traktorens motor skal være standset. Flyt kardanled på knivcylinderens drivaksel til reversstilling, som vist ved A. Aftag låsesplit B. Slibestensholderen løsnes med håndtag C, - skru slibestenen D ned, så den næsten rører knivene. Start maskinen langsomt op til normalt omdrejningstal. Vær opmærksom på at snittecylinderen roterer "baglæns". Skru slibestenen D helt ned til berøring med knivene, lås stenen med håndtag C og træk nu slibestenen langsomt frem og tilbage over den roterende knivcylinder, vist ved E. Når slibestenen i længere tid berører knivene, gentages tilspændingen 1 eller 2 gange. Stands maskine og traktorens motor, - kontroller slibningen gennem åbningen under slibeapparatet. kjh Undgå overdreven slibning, - i modsat fald vil maskinens knivsæt nedslides til minimumsmål, vist side 43, meget hurtigt. Efter endt slibning, omstilles slibeudstyret til udgangsposition. Husk at flytte kardanled A tilbage til vinkelgearets akseltap, - vær sikker på at låsestiften i kardangaflen er i indgreb. 6 Hold slibeapparat i orden: Skinner G skal være justeret således, de er parallelle (også i forhold til knivcylinderens aksel). Slør mellem slibeapparatet og skinnerne kan fjernes ved at spænde tværbolte H (4 stk.). Udskift slibestenen, når denne er slidt ned til 50 mm, som vist ved J. Hold skinner rene og dækket med et tyndt lag rustbeskyttende olie. Ny slibesten skal monteres således, at limsamlingen K vender i knivcylinderens rotationsretning.

42 42

43 43 1 Knive Hold knivcylinderen A i orden. Nedslidte eller beskadigede knive skal straks udskiftes. Anvend aldrig maskinen monteret med knivholdere uden knive. Knivcylinderens vedligeholdelse er opdelt i følgende afsnit: Grovslibning af knive. Fremjustering af knive. Montering af nyt knivsæt. Tilspænding af knivcylinderens bolte. Udskiftning af enkelte knive. a Iagttag sikkerhedsforskrifter side 37, når der arbejdes med knivcylinder, - arbejd altid på en omhyggelig og sikker måde. 2 Grovslibning af knive Grovslibning er nødvendig, når den skærende æg er blevet mere end 6-8 mm bred, som vist. Hvis grovslibning da ikke foretages, vil maskinens kraftforbrug være unødvendig høj. Slibningen udføres således: Demonter afgangsrøret. Slib den skraverede del D væk på alle knivene. kjh Rør ikke knivens skarpe kant med vinkelsliberen. Slib ikke for længe på et sted, da dette kan nedbryde knivenes hårdhed. 3-4 Fremjustering af knive Slid på knivene (slibning/grovslibning) vil efterhånden mindske knivcylinderens diameter således, at modskærets og bundpladens justeringsmulighed er opbrugt. Er cylinderens radius under ,5 mm, skal knivene stilles ud på max. mål efter samme fremgangsmåde som "montering af nyt knivsæt", - se side 45. kjh Udskift knivene inden de er nedslidte til det angivne minimumsmål mm.

44 44 Nm 300 ± 5

45 Montering af nyt knivsæt a Pas på! Knivcylinderen kommer i ubalance, når gamle knive demonteres, og kan pludselig dreje rundt. Lås cylinderen med trækiler. Anvend arbejdshandsker. Afgangsrør tippes bagover og modskær/bundplade stilles ud (væk fra knivcylinder). Demonter alle knivene, rens knivholderne for snavs og gør således: Hjælpeværktøj A monteres. Anbring afstandslære B mellem aksel og hjælpeværktøj som vist på illustration 3, - indstil til 292 mm som vist. Monter knive og bolte, - spænd bolte svagt. Slå hver enkelt kniv frem, så den lige netop kan passere under hjælpeværktøjets tværskinne, vist ved D. Spænd knivbolte med momentnøgle, - se nederst på siden (foto 5). Demonter hjælpeværktøj, fjern alt værktøj, bolte m.m. fra maskinen og bring afgangsrøret i normal arbejdsstilling. kjh Kontroller at modskæret ikke kan komme i berøring med knivene, - kontramøtrikker skal være spændte. Start maskinen forsigtigt op, slib knivene, indstil modskær og snittehusets bundplade efter gældende forskrifter side 39, 41 og Tilspænding af knivcylinderens bolte kjh Brug altid nye originale Kverneland bolte ved montering af nyt knivsæt. Spænd bolte med momentnøgle til Nm = 300 ± 20 (30 kpm). Knivholderbolte E nr har tilspændingsmoment, Nm = 230 ± 20. Boltene er specialfremstillede stålbolte.

46 46

47 Udskiftning af enkelte knive Beskadigede knive skal straks udskiftes. Vær opmærksom på at knivcylinderen skal være i balance: kjh De over for hinanden siddende knivrækker, vist ved M og N, skal være lige tunge. I modsat fald vil der opstå rystelser, som kan være ødelæggende for maskinen. Anvend en retteskinne H når enkelte knive udskiftes. Spænd bolte svagt og slå knive frem mod retteskinnen som vist. Spænd bolte, - se nederst side Indstilling af bundplade Maskinens knivcylinder skal kaste det snittede materiale op i den efterfølgende vogn. En god kasteevne kan kun opnås ved en korrekt indstillet bundplade, se illustration 3. Båndstål 0,3-0,7 mm og 1,5 mm for kontrol af indstilling medleveres nye maskiner. Anvend følgende fremgangsmåde ved indstilling: Afgangsrøret tippes bagover og alle bolte A, B, C, D, E og F løsnes lidt (svagt tilspændte bolte). Træk først bundpladen tæt til knivene ved den midterste justeringsbolt D (højre/venstre). Anvend 0,7 mm båndstål for kontrol af afstand 0,5-1 mm. Båndstål stikkes ned ved den bageste del af bundpladen (afgangsrør åben). Indstil herefter forreste justeringsbolt A. Anvend 0,3 mm båndstål for kontrol af afstand 0-0,5 mm. Ved denne indstilling stilles båndstålet ned gennem lemmen ved slibeapparatet, som vist ved R. Justeringsbolte er placeret under modskæret, vist ved P. Indstil bageste justeringsbolte F. Anvend båndstål 1,5 mm. Spænd alle bolte i rækkefølgen A, B, C, D, E og F. kjh Det er vigtigt, at afstanden mellem knive og bundplade er størst i den bageste del, som vist. I modsat fald vil knivcylinderen kræve megen kraft, og der vil være et stort slid på bundpladen. 5 Slidplader Snittehuset er udstyret med slidplader i siderne, vist ved S og T. Udskift pladerne inden de er slidt igennem.

48 48 3,2 mm 2,8 mm

49 Friktionskobling ved gear kjh Af hensyn til friktionskoblingen og maskinens øvrige transmission, skal traktorens omdrejningstal på P.T.O. = 540 eller 1000 holdes. Et for lavt omdrejningstal vil belaste friktionskoblingen unødvendigt, - den vil blive varm og nedslides hurtigt. Bliver koblingen overophedet, ødelægges friktionsskiverne. Før igangsætning af en ny kobling og efter enhver længere stilstandsperiode skal koblingen "udluftes" for at hindre fastklæbning af friktionsskiverne. Udluftning: Fjedrene A løsnes helt. Med en skruetrækker vrides alle skiverne fri af hinanden. Spænd fjedrene lidt sammen igen. Start traktoren, - lad koblingen rotere frit indtil koblingen bliver håndvarm. Spænd fjedrene sammen igen: P.T.O. = 540, B = 27,5 mm (moment = 1350 Nm). P.T.O. = 1000, B = 28,5 mm (moment = 950 Nm). 3-4 Friktionskobling ved mellemgear Denne kobling vedligeholdes efter samme forskrifter, som nævnt ovenfor. Fjedrene løsnes med skruerne C. Bemærk: Flange G skal vende som vist. Koblingens fjedre kan ikke efterspændes, men friktionsskiverne H udskiftes, når det skønnes, at koblingens moment er for lavt. Moment for ny kobling = ca. 800 Nm. 5-6 Reverseringsanordning Kontrol/justering udføres efter behov. Bruges reverseringsfunktionen hyppigt, kontrolleres indstilling dagligt, - gør således: Møtrikker D løsnes og skrues væk fra drejepunktet. Aktiver reverseringscylinderen helt til max. længde med traktorens hydraulik. Spænd møtrik D indtil friktionsskiven netop rører ved gummiskiven, vist ved E. Spænd herefter møtrik 5 omgange, - spænd kontra. Aktiver reverseringscylinderen til normal arbejdsposition. Kontroller kileremmenes tilspænding: Tryk på en af kileremmene med ca. 10 kg - den må fjedre 8-10 mm, som vist. Efterspænd om nødvendigt kileremme med møtrik F, - spænd kontra. De angivne tilspændinger skal overholdes. En for lav tilspænding vil forårsage stort slid på kileremme og friktionsskive. En for hård tilspænding vil kunne bøje/ødelægkjh ge remskivekonsollen.

50 50

51 Rullekæder - indføringsvalser Alle rullekæder A - B efterstrammes efter få timers drift, - herefter kontrolleres de for hver 40 driftstimer. Indføringsvalsernes medbringere må ikke være beskadiget og kontroller jævnligt, at alle 4 valser drejer let rundt, og at de er fri for svøbning ved lejerne. kjh Vær især opmærksom på den nederste, glatte valse C, som ligger tæt op mod skraberen D. Ophobning af snavs mellem skraber og valse kan virke blokerende på valsen, således at maskinens transmission overbelastes. SMØR DEN GLATTE VALSE på den cylindriske overflade, hvis maskinen står stille mere end en dag. Olie (spildolie) kan dryppes ned gennem lem over øverste valse, - lad herefter maskinen rotere langsomt. 4 Sikringsbolt Overbelastes transmissionen til knivcylinderen (hård tilkobling af traktorens P.T.O.) eller hvis der kommer et fremmedlegeme ind i snittecylinderen, sprænges sikringsbolt E. Anvend kun originale bolte ved udskiftning. 5 Elektrisk udstyr Undgå at styreboks og el.motorer udsættes for vandspuling. Beskadiges et kabel skal det straks udskiftes, - sørg for at kabler er fastgjort med kabelholdere. Polforbindelser, sikring m.m. holdes fri for ir med et egnet spraymiddel. El.diagram er vist side Hjul Kontroller jævnligt at dæktryk er korrekt, at hjulbolte er spændt til det angivne moment. Lufttryk Hjulbolte Hjulstørrelse KPa kg/cm 2 tilspændingsmoment x 15-8 lag , x lag ,8 320 Nm

52 52 10

53 53 Smøring (smøremidler, - se side 81). Ny maskine: Kontroller gearets oliestand og gennemsmør maskinen og kraftoverføringsaksel før maskinen tages i brug. Foto nr. Hver 10. time 2-3 gange dagligt. Hver 40. time Antal smøresteder *) 1 5 Kraftoverføringsaksel 2 1 Leje i trækstang 3 2 Friktionskobling med friløb 4 3 Kardanled ved knivcylinder 5 2 Kardanled ved indføringsvalser 6 4 Mellemgear 7 2 Knivcylinder 8 4 Øverste indføringsvalser 4 Nederste indføringsvalser 9 2 Afgangsrør 4 Rullekæder (anvend oliekande eller pensel) *) Alle kardankryds og lejer ved beskyttelsesrør smøres hver 8-10 timer. Profilrør smøres for hver 20 driftstimer. Anvend grafit eller molykote-fedt. kjh Kontroller jævnligt kraftoverføringsakslen. Er profilrør beskadiget kan teleskoperingskraften blive så stor, at P.T.O. tappen på traktor eller maskine kan blive ødelagt. Bevægelige mekaniske forbindelser smøres efter behov, og hjulnav efterfyldes med fedt 1 gang pr. sæson. Ved stilstand mere end en dag, - se side 50, illustration 3. Ved stilstand én uge og derover: Vask og gennemsmør maskinen, oversprøjt den med et tyndt lag rustbeskyttende olie - dette er især vigtigt ved indføringsvalser og snittesektionen.

54 54

55 Olie - vinkelgear Kontroller gearets oliestand for hver 80 driftstimer. Anvendes målebånd, som vist på foto 1, skal det stikkes lidt skråt ned i gearet for at passere ved siden af gearets gennemgående aksel. Bemærk: Maskinens vinkelgear kan være et P.T.O. 540 eller 1000 gear. Gearet vist på foto 1 og 2 er et P.T.O gear. Olieniveau : P.T.O. 540, A = 60 mm. P.T.O. 1000, A = 80 mm. Olieniveau kan også kontrolleres ved rørprop B. Oliemængden er til underkant af hul. Olietype : Bestillingsnr. for 1 liter olie: (BP Hypogear 90 EP eller tilsvarende, - se smøremidler side 81, olietyper mærket L). Oliemængde: P.T.O. 540 = 1,50 liter. P.T.O = 2,25 liter. Olieskift : Skift olien første gang efter ca. 10 driftstimer og herefter 1 gang pr. sæson. Rørprop for aftapning af olie er placeret på venstre side af gearet. Ekstraudstyr 3-4 Hydraulisk cylinder for trækstang Ældre maskiner, som ikke fra fabrik har været udstyret med hydraulisk cylinder på trækstang, kan påmonteres udstyret som ekstraudstyr. Cylinderen betjenes fra traktorens hydraulik uden ekstra slanger. Styreboksens omskifterfunktion, nævnt side 33, anvendes. Montering: Trækstangens palanordning C, samt snortræk til traktor demonteres. Monter cylinderen D som vist. Hydraulikventil E, samt hydraulikslanger monteres, som vist i maskinens reservedelsliste. Elektrisk tilslutning foretages som vist på el.diagram side 79. Samledåsen er placeret på maskinens bageste afskærmning. Sørg for at slanger og el.kabel er forsvarligt fastgjorte. 5 Hydraulisk olieudtag Olieudtag F for efterfølgende tipvogn kan monteres som vist. Ekstra slanger til traktoren er ikke nødvendig, - olieudtaget tilsluttes maskinens løftefunktion. Montering, - se maskinens reservedelsliste.

56 56

57 57 1 Hydraulisk hitch Med hydraulisk hitch A kan to-hjulede vogne til- og frakobles fra traktoren. Ekstra slange er ikke nødvendig, - hydraulikken tilsluttes maskinens løftefunktion. Montering, - se maskinens reservedelsliste. a Maksimum-belastning af trækpunktet er 1500 kg. Kontroller før transport på offentlig vej, at hitchkrogens låsepal er i indgreb. 2 Øvrige ekstraudstyr Forlænger til afgangsrør, vognkobling m.m., er vist i maskinens reservedelsliste. 3-4 Metaldetektor og majsudstyr Metaldetektorudstyret kan kun leveres påmonteret nye maskiner. Der medfølger særskilt brugsanvisning og reservedelsliste til disse maskiner. Bemærk: Metaldetektormaskiner har grønne indføringsvalser, vist ved C. Majudstyr har særskilt brugsanvisning og reservedelsliste. Dog er snitlængdeindstilling medtaget i skemaet side 34 i denne brugsanvisning. Bemærk: Majsudstyret er af kæde-typen, vist ved D.

58 58

59 59 Reparationsforskrifter a Reparation af TA 622 må kun foretages af faguddannet service-folk med kendskab til sikker brug af værkstedsudstyr, og som er uddannet i at udføre reparationer af landbrugsmaskiner på en sikker og ansvarlig måde. 1 Vinkelgear Det viste gear er et P.T.O gear. Gear for P.T.O. 540 er opbygget på samme måde, - reparationsforskrifter er derfor også gældende for dette gear. Følgende iagttages: Indgangsakslen justeres for lejeslør (tandspillerum) ved A og B. Anvend 0,2 mm mellemlægsskiver. Udgangsakslen justeres for tandspillerum ved C. Anvend 0,2 mm mellemlægsskiver. Lejeslør justeres med møtrik D. Tætningsringe E og F skal vendes som vist. 2 Cylinder til løft af udstyr Nyt pakningssæt monteres som angivet på tegning. Tætningsringen H skal vendes som vist. 3 Cylinder til reversering Nyt pakningssæt monteres som angivet på tegning. Tætningsringen J skal vendes som vist. kjh Monteres en ny cylinder på maskinen, skal den længdejusteres med gevindstykket K, således cylinderen får samme længde som den gamle. Lås gevindstykket med ø 4 mm rørstift som vist. 4 Cylinder til sideforskydning af trækstang Nyt pakningssæt monteres som angivet på tegning. Tætningsringen L skal vendes som vist. Cylinderens længde kan justeres med spindlen M, således at trækstangens svingområde kan tilpasses åbningen i hovedrammen.

60 170 mm 60

61 61 Skivehøsterudstyr Montering - tilkobling 1 Montering af ledeplader Ledepladerne A og B monteres i den inderste hulrække. 2 Tilkobling af skivehøsterudstyr Tilkobling af skivehøsterudstyr og stramning af balancefjeder, - se side Snitlængde Indstil den ønskede snitlængde på basismaskine, - se side 35. Vigtigt: Kædehjul D, - tandantal skal tilpasses den valgte snitlængde og fremkørselshastighed. Skema er vist side Montering af kileremme - remstrammer Monter kileremme som vist ved E, - skiveudstyret skal være løftet. Kontroller at strammerullen F sidder lige i forhold til kileremskiverne. Hold kileremmene stramme, - fjederlængden skal være ca. 170 mm, med sænket udstyr.

62 62

63 63 Betjening - indstilling 1 Slæbesko Slæbeskoene under skivehøsterbjælken kan stilles i position G eller H. Er der mange sten, muldvarpeskud eller ujævnheder anvendes største stubhøjde. Afhjælpning af stribeproblemer: Hvis der opstår stribeproblemer, specielt i første slæt, bør stubhøjden være mindst mulig. Vær også opmærksom på at forøget fremkørselshastighed kan afhjælpe striber i stubben. 2-4 Indføringspigge i samlesnegl Indstil indføringspigge J således, at maksimal kapacitet kan opretholdes under varierende afgrødeforhold. Følgende stillinger anbefales: A B Meget langstrået afgrøde. *) C Normale afgrøder (standard). D E F Fugtigt og kortstrået afgrøde. Fugtigt, fedtet og meget kortstrået afgrøde (efterårsafgrøder). *) Illustration nr. 4 viser med den skraverede cirkel L indføringspiggenes arbejdsområde i stilling C. Den svagt markerede cirkel K er gældende for indstilling F. kjh Adskilles samlesneglen, - vær agtpågivende ved montage: Mangenotaksel, side 30A i reservedelslisten, kan monteres forkert. Anvend illustration 4 for korrekt montage. 5-6 Vinde - specielle knive Såfremt der sker ophobning af græs på skiverne, skal vinden sænkes. Anvend nøgle M til spindelen i højre og venstre side. Specielle knive N (ekstraudstyr) kan forsøgsvis anvendes, såfremt der opstår stribeproblemer. Iagttag korrekt montage i forhold til høsteskivernes rotationsretning.

Model Taarup 2524-2528

Model Taarup 2524-2528 1 Model Taarup 2524-2528 Brugsanvisning Nr. 19.030.601 / Index 109-11 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle

Læs mere

Model Taarup 3024-3028 - 3032

Model Taarup 3024-3028 - 3032 1 Model Taarup 3024-3028 - 3032 Brugsanvisning Nr. 31.030.501 / Index 110-01 - 2. udgave 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Taarup 3532 F Brugsanvisning

Taarup 3532 F Brugsanvisning Taarup 3532 F Brugsanvisning Nr. 38.046.505 / Index 112-02 2 3 4 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028

Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 1 Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 Brugsanvisning Nr. 56.030.510 / Index 109-10 - 2. udgave 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion...

Læs mere

Taarup 327F-328F Brugsanvisning

Taarup 327F-328F Brugsanvisning Taarup 327F-328F Brugsanvisning Nr. 38.046.504 / Index 109-03/2 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Taarup

Taarup 1 Taarup 2124-2128 - 2132 Brugsanvisning Nr. 19.030.502 / Index 109-08 2 3 4 5 Inholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Taarup C C Brugsanvisning. Nr / Index udgave

Taarup C C Brugsanvisning. Nr / Index udgave 1 Taarup 4024-4028-4028C 4032-4032C-4036 Brugsanvisning Nr. 68.030.504 / Index 109-10 - 2. udgave 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion...

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Model TA C-339

Model TA C-339 1 Model TA 336-337-338-338C-339 Brugsanvisning Nr. 68.030.503 / Index 106-12 - 2. udgave 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7 Sikkerhed...

Læs mere

Taarup C C Brugsanvisning. Nr / Index udgave

Taarup C C Brugsanvisning. Nr / Index udgave 1 Taarup 4024-4028-4028C 4032-4032C-4036 Brugsanvisning Nr. 68.030.504 / Index 109-10 - 2. udgave 2 3 4 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. El. og hydr. diagram... 56. Side. Tekniske data (krav til traktor)... s 5. Maskinidentifikation... s 6. Introduktion...

Indholdsfortegnelse. El. og hydr. diagram... 56. Side. Tekniske data (krav til traktor)... s 5. Maskinidentifikation... s 6. Introduktion... S 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... s 5 Maskinidentifikation... s 6 Introduktion... s 7 Sikkerhed... s 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... s 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Model Taarup 4062C. Brugsanvisning. Nr. 62.030.501 / Index 112-05

Model Taarup 4062C. Brugsanvisning. Nr. 62.030.501 / Index 112-05 1 Model Taarup 4062C Brugsanvisning Nr. 62.030.501 / Index 112-05 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7 Sikkerhed... 9 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Model Taarup

Model Taarup 1 Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 Brugsanvisning Nr. 56.030.510 / Index 109-10 - 2. udgave 2 3 4 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion...

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Taarup 338B. Brugsanvisning. Nr / Index

Taarup 338B. Brugsanvisning. Nr / Index 1 Taarup 338B Brugsanvisning Nr. 68.040.503 / Index 109-09 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Taarup Brugsanvisning. Nr / Index

Taarup Brugsanvisning. Nr / Index 1 Taarup 5090 Brugsanvisning Nr. 79.030.500 / Index 112-03 2 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7 Sikkerhed... 9 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

FCT 960. Eksaktsnitter. Brugsanvisning. Original brugsanvisning

FCT 960. Eksaktsnitter. Brugsanvisning. Original brugsanvisning FCT 960 Eksaktsnitter Brugsanvisning Original brugsanvisning DK KÆRE KUNDE! FORORD Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et JF produkt, og ønsker Dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TÅRNMIXER februar 2011

TÅRNMIXER februar 2011 februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE Fremstillingsår: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 2. Monteringsvejledningen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere

Bugserede eksaktsnittere Bugserede eksaktsnittere FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Eksaktsnitning Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere