Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0"

Transkript

1 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version Kommunernes Datafællesskab - KDF

2 Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer JJN 0.1 Første version JJN Efter review hos serviceplatfomen. JSE Sendt til integrationsplatform JJN Rettet i forhold til review-kommentarer fra KY JJN Kommentarer i forbindelse med review er slette og reference fejl rettet. JJN Kapitel 1: Beskrivelse af håndtering af hændelse i forhold til 770_A er tilføjet ehe Indarbejdet Referencer Ref Titel Kommentarer [SPref] [SF1460_ A] Integrationsbeskrivelse for afsendelse af besked til Beskedfordeler [SIK- KERHED] [STS- Sikkerhed] [STS Beskedfordeler] Modtag Besked Use cases for brug af sikkerhedsmodeller på Serviceplatformen - v Se vilkår Bilag 2 - Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0 på nedenstående link Beskedfordeler kuvert: rt%20version%201.3%2018.%20marts% pdf Se Note vedrørende servicemål for Serviceplatformen.pdf på følgende link: Endnu ikke udarbejdet [SFTP] <Indsæt dokumentation af SFTP> Endnu ikke udarbejdet [Lovhjemmel %20Hjemmelsgrundlag%20for%20brug%20af%20eIndkomst.pdf KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 31

3 SKAT] Indholdsfortegnelse 1 Overordnet beskrivelse Integrationens formål Overordnet forretningsflow i integrationen Teststrategi Tilslutning af services Kontekst for integrationsparter Kontekst for KY Kontekst for KSD Kontekst for SAPA Specifikation for integrationsparter Specifikation af endpoints for KY+KSD+SAPA Specifikation af endpoints for SKAT eindkomst Beskrivelse for integrationsplatforme Beskrivelse for Serviceplatformen KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 31

4 1 Overordnet beskrivelse 1.1 Integrationens formål Formålet med integrationen er at fagsystemerne får tilsendt ændringer i indkomstoplysninger fra SKAT på en ønsket personkreds. Dette sker ved at vedligeholde et personkredsabonnement hos SKAT. Indberetningerne benyttes i fagsystemet til at generere ændringshændelser for personens indkomstforhold. Der er vigtigt at fagsystemerne, der benytter denne integration er opmærksomme på at abonnementsdata kun indeholder data op til det tidspunkt de er hentet, og at der efterfølgende kan være registreret indkomstdata, som først vil komme i den efterfølgende kørsel af abonnementsdata. Såfremt fagsystemerne ønsker at benytte realtidsoplysninger, skal der fortages en forespørgsel med snitfade SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger. Den kopi af data, som fagsystemerne har dannet på baggrund af hændelse og opslag i eindkomstoplysninger, skal altid kontrolleres i forhold til om samme indberetning er modtaget tidligere (dupletter). Opbygningen af en lokal kopi af data for en borger, bør altid ske ved at abonnementet oprettes først og derefter fortages en forespørgsel med SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger. Yderlige skal man være opmærksom på at indkomsthændelser kun leveres en gang i døgnet, og at der kan være indkomster, der er indberette i tidsrummet (op til et døgn) siden sidste leverance af hændelser. 1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen Jf. figuren nedenfor indgår følgende komponenter i integrationen. SKAT eindkomst udstiller services for vedligehold abonnement, samt MQ-kø til at returnere indkomstindberetningerne Serviceplatformen sikrer gennemstilling af service til vedligeholdelse af abonnement hos SKAT. Serviceplatformen modtager forsendelser af indkomstoplysninger fra SKAT og opdeler oplysninger per person og kalder beskedfordeleren, der distribuerer beskederne til fagsystemerne. Der skal oprettes et abonnement på beskedtypen i beskedfordelerens administrationsmodulet per fagsystem, men personkredsen skal ikke vedligeholdes i beskedfordeler. Fagsystemer vedligeholder personabonnement for et eller flere fagområder, og modtager SKAT indkomstindberetninger gennem beskedfordeler for disse abonnementer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 31

5 Kildesystem Serviceplatformen Beskedfordeler Anvendersystem (n) Integrationsbeskrivelse SKAT indkomstberegninger periodiske abonnementsudtræk IF01 - Ajourfør abonnement IF02 - Bestil data Ny sag Ajourfør eksternt abonnement Behandl svar på Abonnement ajourført Modtag indkomstdata Push Distribuer indkomstdata Modtag indkomstdata Gennemstil forespørgsel Gennemstil svar Send indkomstdata Formater indkomstdata Lyt på kø Hent indkomstdata Ajourfør abonnement Daglig Dan indkomstdata Udstil indkomstdata Denne sammenfatning af servicemål for den samlede integration er særligt baseret på driftsaftale for Serviceplatformen. Dette skyldes at der ikke er oplyst detaljer fra SKATs side omkring tidsrum for normal drift og tilhørende angivelse af svartider eller tilgængelighed. Parameter Flow 1 Flow 2 Tidsrum Svartid For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse et tidsrum for åbningstid. For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse garanterede svartider. For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse et tidsrum for åbningstid. For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse garanterede svartider. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 31

6 Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse en garanteret tilgængelighed, men SKAT foretrækker at udhentning af Indkomstoplysninger henligges til tidrummet For Serviceplatformen er der ikke oplyst spidsbelastningsperioder. SKAT har oplyst, at der er spidsbelastningsperiode den xx. xx. i hver måned samt sidst på måneden. For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse kendte servicevinduer. For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse en garanteret tilgængelighed. For Serviceplatformen er der ikke oplyst spidsbelastningsperioder. Der gælder dog at afviklingen af asynkrone bestillinger har i tidrummet 6 18 lavere prioritet end synkrone services. For Serviceplatformen gælder oplysninger i den nuværende driftsaftale. SKAT forpligtiger sig ikke til at oplyse kendte servicevinduer Service Management [Afklaring/KDF: Udfyldes med relevant tværgående opsummering.] Det er KDFs forventning, at dette punkt kan udfyldes med udgangspunkt i den nuværende driftsaftale for Serviceplatformen afsnit 25. Incidents forventes på denne baggrund at skulle rapporteres til følgende kontaktpunkt hos Service Desk-leverandøren, TDC Hosting (telefon: , mail: Problem Management [Afklaring/KDF: Udfyldes med relevant tværgående opsummering.] Change Management [Afklaring/KDF: Udfyldes med relevant tværgående opsummering.] Lifecycle Management [Afklaring/KDF: Udfyldes med relevant tværgående opsummering.] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 31

7 1.3 Teststrategi Test i forbindelse med udvikling Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unit tests. Den udstillede service hos SKAT kører allerede både i SKATs produktionsmiljø og testmiljø, og der udføres derfor ikke test af dette. [Afklaring/KOMBIT: Det skal afklares hvilke evt. andre krav, der er behov for. Der kan blive behov for deltage fra KY, KSD og SAPA.] Testfaciliteter og testmiljø SKAT udstiller et eksternt testmiljø, som kan benyttes i test af Serviceplatformens træk på kildedata. Man kan i test benytte det samme certifikat, som er blevet leveret i SF1570 R75 Opslag kontroloplysninger. [Afklaring/KDF: Den endelig løsning om MQ klient løsning er endnu ikke bekræftet, og derfor ikke etableret. Den kan derfor ikke beskrives] Testdata Det er ikke samme testmiljø, som benyttes til indberetning af indkomst og udtræk af indkomst, og man kan derfor ikke opbygge en test, hvor man udtrækker de indberetninger af indkomst, som man måtte have foretaget. SKAT har et værktøj, som kan genererer Indkomstdata til test af udtræk af indkomstdata. Værktøjet understøtter ikke alle indkomsttyper, og det vil derfor være nødvendigt efterfølgende at manipulere testdata, så det bliver dækkende. SKAT stille testdata til rådighed, men KOMBIT kan også selv beslutte en personkreds, som de ønsker at teste på. [Indhold afventer generel afklaring af test] Test i forbindelse med produktionssætning [Afklaring/KOMBIT: Det skal afklares hvilke evt. andre krav, der er behov for. Det kan fx være behov for beskrive verifikation af produktionssætning.] I forbindelse med produktionssætning er det omfattet af gældende aftale med Systematic, at der gennemføres følgende 3 prøver: Overtagelsesprøve Idriftsættelsesprøve Driftsprøve KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 31

8 1.4 Tilslutning af services [Udfyldes med oplysninger om forudsætninger og betingelser der skal være på plads for at sikre succesfuld tilslutning til integrationsparter.] Det er fagsystemernes ansvar at medsende den korrekte adgangsformålstypekode i forbindelse med oprettelse af et abonnement på en person hos SKAT, da Adgangsformålstypekode ikke indgår, som en del af KOMBITS sikkerhedsmodel. Der er en 1:1 forhold mellem lovhjemmel og adgangsformålstypekode. SKAT benytter disse til at fortage datafiltring, så der kun modtages data i følge den pågældende lovhjemmel. For hvert fagsystem skal der indgås aftale med SKAT omkring hvilke data der skal udstilles for en for en adgangsformålstypekode. For KY og KSD er der lagt op til at der kun skal anvendes én adgangsformålstypekode, mens der for SAPA skal anvendes flere Funktionalitet på Serviceplatformen [Udfyldes med forudsætning der skal være på plads for at Serviceplatformen er klar til tilslutning. Fx tilvejebringelse af mappingtabeller, routingregler el. lign.] Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: SKAT KOMBITs certifikat skal anvendes til at autorisere kommunikationen jævnfør overvejelser i kapitel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Dette kræver at der for hver kommune for hvert fagsystem har indgået en aftale om overførelse af indkomstoplysninger, hvilket er gjort i forbindelse med aftale omkring monopolbrud. Et fagsystem kan dække et eller flere fagområder. De enkelte fagområder skal være understøttet af relevant lovgivning for overførelse af indkomstoplysninger. Hvert fagområde vil få tilknyttet en adgangsformålstypekode, som dokumenterer det lovgrundlag, som et system anvender for et abonnement. Kommunen skal efter aftaleindgåelse ind på SKAT TastSelv Erhverv, og autoriserer KOMBIT som revisor for det SE-nummer, som er oprette til formålet. Dette oprettes som en Kigo opgave Abonnementer oprettes via en SOAP service. Overførelse af indkomstoplysninger foregår via MQ, og der skal derfor implementeres en MQ-klient på Serviceplatformen, der kommunikerer med en MQ-manager/kø på SKATs side. Der etableres en VPN tunnel, for at sikre fortrolighed i kommunikationen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 31

9 2 Kontekst for integrationsparter 2.1 Kontekst for KY Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen] Se SKATs Notat af 29 marts eindkomst felter til opgaver på områderne social, beskæftigelse og familieydelser afsnit 14. [Lovhjemmel SKAT]. Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indhold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål er at modtage advisering hvis en kontanthjælpsmodtager ændrer indkomst, med henblik på kontrol, og for at vurdere konsekvenser for de modtagne ydelser Kapacitets- og servicekrav [Udfyldes med oplysninger om krav til kapacitet og service fx forventninger til antal transaktioner og volumen, oplysninger om spidsbelastninger, særlige krav til oppetid] Løsningen modtage udtræk med indkomstoplysninger for samtlige kontanthjælpsmodtagere (ca pr. måned). KY vil tegne/afmelde abonnementer om måneden. Antallet af abonnementsbestillinger/afbestillinger svarer til antal aktive sager startet og stoppet i perioden Specifikke forhold for tilslutning af system SE Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: SKAT 2.2 Kontekst for KSD Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål Dagpenge ved sygdom: Hjemmelsgrundlaget for dataindsamling ses i Retssikkerhedsloven 11a stk 3, jf. stk 1+2 og 11c Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 68, 68a og 68b Lov om sygedagpenge Det forvaltningsmæssige formål er at modtage advisering hvis en sygedagpengemodtager ændrer indkomst, med henblik på kontrol, og for at vurdere konsekvenserne for de modtagne ydelser. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 31

10 Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering Kapacitets- og servicekrav [Udfyldes med oplysninger om krav til kapacitet og service fx forventninger til antal transaktioner og volumen, oplysninger om spidsbelastninger, særlige krav til oppetid] Antallet af abonnementsbestillinger/ afbestillinger svarer til antal aktive sager startet og stoppet i perioden. Der beregnes hver måned sygedagpenge til ca løbende sager, så udtrækket vil blive af den størrelsesorden. KSD vil tegne/afmelde abonnementer pr. måned på advis om indkomst Specifikke forhold for tilslutning af system SE Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: SKAT 2.3 Kontekst for SAPA Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål Kapacitets- og servicekrav SAPA har forsøgt at beregne antallet indkomstadviser, der generes i kommunerne ud fra en vurdering af fagområderne Økonomiske fripladstilskud og Kontanthjælp (se vedhæftede). Tallet er mellem pr. måned pr. fagområde. Selvom det naturligvis er forbundet med en stor usikkerhed, vil tallet således samlet for nedenstående fagområder (minus UDK fagområder: Dagpenge ved barsel, Boligstøtte, Social pension, Børnetilskud, Børnebidrag, Fleks-ydelse) blive: indkomstadviser pr. måned I bedste fald laves der 1 kald til SKAT pr. advis, i værste fald Specifikke forhold for tilslutning af system SE Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: SKAT KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 31

11 3 Specifikation for integrationsparter 3.1 Specifikation af endpoints for KY+KSD+SAPA Integrationen benyttes til at abonnere på indkomsthændelser for en personkredse. Fagsystemet vedligeholder løbende en liste over personer, der ønskes indkomsthændelser for. Såfremt et fagsystem har behov for indkomsthændelser fra forskellig fagområde, skal der vedligeholdes et abonnement og personkreds per fagområde. I denne sammenhæng eksisterer der et hjemmelsgrundlag for hver fagområde til at hente indkomstoplysninger for en person. Fagområder er identificeret ved en formålstypekoder, der skal medgives i kaldet for vedligeholdelse af abonnementet. SKAT leverer dagligt et asynkront udtræk med indkomstregistreringer per abonnement (per adgangsformålstypekode) per kommune til serviceplatformen. Udtrækket indeholder alle de registreringer, der er registret hos SKAT siden sidste udtræk. Serviceplatformen opdeler udtrækket for et abonnement i beskeder per CPR-nummer og indberetter og sender dem via Beskedfordeleren til fagsystemerne. Beskederne vil kunne indeholde en eller flere indkomstoplysning for samme indberetter af indkomst. Er der flere indberetter af indkomst vil fagsystemerne kunne modtage flere beskeder for hvert CPR-nr. Fagsystemerne vil kunne modtage sammen indkomstbeskeder, hvis der er oprettet flere abonnementer på samme person. Der er ikke behov for, at Fagsystemerne opretter værdiliste i beskedfordeleren, da der allerede er oprettet en sådan hos SKAT. Fagsystemerne vil kunne identificere besked ud fra beskedtypen, CPR-nr. og abonnementstype. [Udfyld med tekst der gennemgår endpoint for endpoint hvilke sammenhænge der findes, hvilken rækkefølge endpoints kaldes og med hvilke formål.] Overordnet forretningslogik Fagsystemet kalder synkron gennemstillingsservice (EP_FS1) på Serviceplatformen til at vedligeholde abonnement på en personkreds hos SKAT (EP_SK1). Serviceplatformen vil modtage et udtræk af indkomstoplysninger for hvert abonnement fra skat (EP_SK2/ EP_SK2). Udtrækket opdeles i beskeder efter CPR-nr, og oprettes som beskeder til beskedfordele (EP_SK2) Oversigt over endpoints ID Navn EP_FS1 IndkomstOplysningerVedligholdAbonnement KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 31

12 EP_FS2 Indkomstindberetninger til Beskedfordeler Beskrivelse af endpoint EP_FS1 Vedligehold indkomst abonnement Transportspecifikation Integrationsmønster IMID05 Ekstern WS SP Ekstern proces kalder webservice på Serviceplatformen Serviceudstiller Serviceplatform udstiller servicen IndkomstAbonnementVedligehold Operationer: - OpdaterAbonnement Modtager besked om en eller flere personer, der skal have oprettet/ ændret/ slettet abonnement på indkomstoplysninger Serviceanvender Fagsystemet er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen er implementeret som en SOAP webservice Teknisk endpoint Miljø: Produktion URI til WSDL [Udfyldes af Systematic senere] Da der er tale om en gennemstillingsintegration udfyldes der med WSDL svarende til den SKAT udstiller for IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør på denne URL: Endpoint navn Endpoint IP [Udfyldes af Systematic senere] [Udfyldes af Systematic senere] Teknisk retning for udveksling Fagsystemet sender abonnementsoplysninger til Serviceplatformen ved kald af service udstillet af Serviceplatformen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 af 31

13 Dataretning for udveksling Abonnementsoplysninger sendes fra Fagsystemet til Serviceplatformen Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af, at Fagsystemet ønsker fremtidige indkomsthændelser omkring en eller flere personer, eller et tidligere abonnement på en person skal ophøre Dataspecifikation [Udfyld specifikation for både input og output data. Dataelementer specificeres med elementnavn, datatype, feltlængde, valgfri/tvungen, evt. bemærkning til anvendelse, og krav til validering.] Vil svare til de abonnementsoplysninger der sendes til SKAT i henhold til IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer_IType.xsd. Elementet AbonnentVirksomhed skal indeholde Abonnenten SE-nummer. Der vil være et SE-nr per kommune og fagsystem (3 fagsystemer * 98 kommuner). Elementerne AbonnentTypeKode, AbonnementTypeKode og AdgangFormaalTypeKode skal aftales for hver abonnement. Eksempler på værdier for elementerne er vist nedenfor, og det kan forventes at fremtidige værdier vil ligne: AbonnentTypeKode 8396 AbonnementTypeKode 6251 AdgangFormaalTypeKode 638 Elementet AbonnentAdgangOmfangTypeTekst skal indeholde værdien IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent I Elementet kontekst:hovedoplysninger skal TransaktionIdentifikator udfyldes med Kald id som anvendes ved logning i serviceplatformen. Ligeledes udfyldes TransaktionTid med det tidsstemple, som i logning anvendes for Tidspunkt. Disse oplysning returneres i svaret. Se nedenstående link for yderligere information: Man kan ikke i samme operation både have opret og nedlæg abonnement. Felterne Startdato og slutdata kan kun udfyldes med dags dato, hvorfor de er implicitte Sikkerhed Servicen indgår i en integration med SKAT og opfylder Sikkerhedsmodel UC-SEC-06 [SIKKER- HED] Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Snitflader er At least once KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 af 31

14 Fejl på abonnementsservice håndteres af Fagsystemet. [Ovenstående skal også omfatte information om aftalte timeoutintervaller og regler for genfremsendelse.] Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi [Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift] [Udfyldes med angivelse af det maksimale svartid for dataudvekslingen.] [Udfyldes med krav til oppetid indenfor aftalt driftstid fx 99,5 pct.] [Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.] Beskrivelse af endpoint EP_FS2 Indkomstindberetninger til Beskedfordeler Transportspecifikation Integrationsmønster IMID22 [Udfyldes med oplysninger om aftalte servicevinduer og varsling af nedetid.] Beskedfordeler AMQP SP Serviceplatformen kalder Beskedfordeler AMQP-service Serviceudstiller Beskedfordeler udstiller en AMQP webservice til at modtage beskeder. Servicen skal modtage beskeder med indkomstinformation opdelt på CPR-nr og indberetter per indkomst Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender. Det korrekte fagsystem identificeres ud fra SE-nummer i returbeskeden. SE-nummer inkluderes i beskedkuverten til beskedfordeleren, så fagsystemet kan abonnere på det Teknologisk understøttelse Snitfladen implementeres som en standard AMQP webservice. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 af 31

15 Teknisk endpoint [Udfyldes med teknisk endpoint] Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen kalder en service udstillet af Beskedfordeleren Dataretning for udveksling Serviceplatformen sender indkomstoplysninger til Beskedfordeleren Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af at Serviceplatformen har modtaget data fra SKAT, som Fagsystemet har abonneret på via EP_FS1. Kaldet aktiveres når Serviceplatformen modtager en indkomstoplysninger fra SKAT Dataspecifikation [Udfyld specifikation for både input og output data. Dataelementer specificeres med elementnavn, datatype, feltlængde, valgfri/tvungen, evt. bemærkning til anvendelse, og krav til validering.] Beskedkuvert Dataspecifikationen for beskedkuverten findes i følgende schema-filer: Miljø: Produktion og Test Inputdata [Afklaring/KDF oplysninger leveres af KMD] Outputdata [Afklaring/KDF oplysninger leveres af KMD] Beskedkuverten skal udfyldes, således at det er muligt at abonnere på ændringer. Værdier angivet med er faste værdier, der skal sættes ind i Beskedkuverten. Andre værdier skal afsendersystemet selv udfylde. [OBS! Struktur og indhold i beskedkuvert er ikke endeligt fastlagt. Afventer endelig leverance af specifikation for Beskedfordeler samt afklaring på bl.a. nedenstående. Nøgler generelt: Skal der defineres urn for dem eller bruges UUID som beskrevet nedenfor? TilladtModtager og ObjektAnsvarligMyndighed: Skal de angives med UUID eller urn:oio:cvr:xxxxxxx? Relateret Objekt: Skal der tilføjes en ObjektRolle? ObjektId: Er det en sag eller lignende? ObjektType: Hvilken objekttype er det? Er det f.eks. en sag? ObjektHandling: Hvad kaldes ændringen? Er den relateret til en handlingsfacet? OpgaveEmne: Er det rette kategori, eller skal det være Social Pension? ObjektEmne: Skal handlingsfacetten med? Skal den evt. angives i ObjektHandling?] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 af 31

16 Element Beskrivelse Værdifelt udfyldelse Filtreringsdata Beskedtype BeskedAnsvarligAktør TilladtModtager Beskedtypen SKATPersonIndkomstOplysninger Det it-system, der afsender beskeden Den kommune, der har abonnementet. [Afklaring/KDF indsæt UUID for beskedtypen SKATPersonIndkomstOplysninger ] UUID for Serviceplatformen urn:oio.cvr-nr:xxxxxxxxxx Mappes gennem sikkerhedstoken fra SEnummer til CVR-nr. Se nedenfor. RelateretObjekt ObjektId SE-nr på en kommune urn:oio.se-nr:xxxxxxxxxx ObjektType UUID for det relaterede forretningsobjektet SE-nr Objektregistrering ObjektRegistreringId RegistreringsAktoer Registreringstidspunkt ObjektAnsvarligMyndighed ObjektId ObjektType ObjektHandling OpgaveEmne Leveranceinformation Dannelsestidspunkt Sikkerhedsklassificering GyldighedFra Hændelsen, der ligger til grund for beskeden Det it-system, der har genereret hændelsen Tidspunkt for hændelsens udsendelse fra kilden Den kommune, der har abonnementet. N/A Forretningsobjektet eskattekort [Afklaring/KDF indsæt UUID eller urn:oio.objekttype:se-nr for forretningsobjektet Kommunes IT-system] UUID for hændelsen UUID for Serviceplatformen Tidspunktet modtaget på serviceplatformen [KDF/Afklaring indsæt format] urn:oio.cvr-nr:xxxxxxxxxx Mappes gennem sikkerhedstoken fra SEnummer til CVR-nr. Se nedenfor. UUID for SKATPersonIndkomstOplysninger [Afklaring/KDF indsæt UUID eller urn:oio.objekttype: SKATPersonIndkomstOplysninger] Handlingen Nyt skattekort UUID for Nye PersonIndkomstOplysninger N/A Tidspunkt hvor beskeden opstod Klassificeringen Personfølsomt Tidspunk hvor hændelsen opstod Afsendelsestidspunktet fra serviceplatform [KDF/Afklaring indsæt format] [Afklaring/KDF indsæt UUID for Personfølsomt ] Tidspunktet modtaget på serviceplatformen [KDF/Afklaring indsæt format] Sikkerhedstoken vil indeholde en liste af CVR-numre med relaterede SE-nr. I hver eskattekort modtages SE-nr for indberetter af ansættelsesforholde (Arbejdsgivers se-nr) i element <xs:element KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 16 af 31

17 name="senr">. Herved er det muligt at mappe fra SE-nr til CVR-nr og udfylde TilladtModtager og ObjektAnsvarligMyndighed. Abonnements SE nr. og AdgangsFormålstypekode kan direkte udledes af felterne i blanket 0 ( headerinformation ) i udtrækket fra SKAT. CPR-nr. kan udledes af felt i blanket 1. For yderligere oplysninger se Støttesystemer - integrationsmodel.docx] Beskeddata Datastrukturen i SKATs udtræk vil være opbygger hierarkisk i den rækkefølge blanketter er nævnte nedenfor. Blanketter kan indgå flere gange på det niveau, som de høre til, dog ikke blanket 0. Data opdeles i beskeder per sektion af blanket Abonnementsinformation 1 - Referenceoplysning for indkomstindberetning Generelle indkomstoplysninger Generelle oplysninger for indkomstmodtager Indkomstoplysninger Lønindeholdelse Data i beskederne fremsendes i det format som de er modtaget i fra SKAT som er fast separeret format poster. Der skal anvendes Codepage ISO , en record pr. XML felt. Og skal være Base64 encoded. For yderligere information om datastruktur for blanketter se bilag: %20UnderBilag%20Bilag%201%20-%20SkabelonVersion% xlsx For yderligere information om datastruktur fra skat til MQ-kø se bilag: it.kombit.dk/p089/integrationsbeskrivelser/bilag/sf770_e/ %20v%201.5%20- %20Snitfladebeskrivelse%20MQ%20vejledning%20på%20eIndkomst%20udstilling.doc Abonnementsoprettelse Der skal oprettes et abonnement på beskedtypen og se-nummer for hver kommune i beskedfordelerend administrationsmodul. Filtreringsdata Beskedtype Beskedtypen SKATPerson- IndkomstOplysninger [Afklaring/KDF indsæt UUID for beskedtypen Skattekort ] RelateretObjekt ObjektId SE-nr på en kommune urn:oio.se-nr:xxxxxxxxxx ObjektType UUID for det relaterede forretningsobjektet SE-nr [Afklaring/KDF indsæt UUID eller urn:oio.objekttype:se-nr for forretningsobjektet Kommunes IT-system] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 17 af 31

18 Der er ingen værdiliste der skal opdateres, da dette sker via det abonnement der er oprettet hos SKAT Sikkerhed Beskedfordeler udstilles som en fælleskommunal service, der benytter det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring til at autentikere og autorisere, som defineret i RA STS [STS-Sikkerhed]. Fagsystemer/ Serviceplatformen er anvendersystem Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Snitflader er At least once Fejl på abonnementsservice håndteres af Fagsystemet. [Ovenstående skal også omfatte information om aftalte timeoutintervaller og regler for genfremsendelse.] Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi [Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift] [Udfyldes med angivelse af det maksimale svartid for dataudvekslingen.] [Udfyldes med krav til oppetid indenfor aftalt driftstid fx 99,5 pct.] [Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.] [Udfyldes med oplysninger om aftalte servicevinduer og varsling af nedetid.] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 18 af 31

19 3.2 Specifikation af endpoints for SKAT eindkomst Integrationen benyttes til at abonnere på en personkreds indkomstoplysninger, modtages et dagligt udtræk over indkomst indberetninger. Abonnementet oprettes via en synkron webservice, mens SKAT eindkomstoplysninger udstiller en MQ-service opdelt i to indgående MQ-køer hhv. datakø og statuskø, der begge tilgås fra Serviceplatformen via en MQ-klient. Årsagen til opdeling i data-kø og status-kø, er at der kan understøttes flere transaktioner i samme forsendelse. Data modtages på data-køen i en eller flere transaktioner. Efter sidste data er sendt, modtages en commit-besked på status-køen. Data sendt på data-køen må ikke behandles før commit-besked er modtaget på status-køen. Modtages en annullering skal al modtagen data ignoreres og slettes Overordnet forretningslogik [Udfyld med tekst der gennemgår endpoint for endpoint hvilke sammenhænge der findes, hvilken rækkefølge endpoints kaldes og med hvilke formål.] Endpoint EP_SK1 hos SKAT kaldes fra Serviceplatformen for at vedligeholde et abonnement med en personkreds, som efterfølgende levere indkomstoplysninger på Oversigt over endpoints ID Navn EP_SK1 EP_SK2 EP_SK2 Vedligehold SKAT abonnement Modtag indkomstoplysninger Data-kø Modtag indkomstoplysninger Status-kø Beskrivelse af endpoint EP_SK1 Vedligehold SKAT abonnement Transportspecifikation Integrationsmønster IMID06 Ekstern WS SP Serviceplatformen kalder webservice på ekstern server KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 19 af 31

20 Serviceudstiller SKAT eindkomst udstiller service IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourførService med hvilken et personabonnement kan vedligeholdes. Operationen getindkomstoplysningpersonabonnementajourfør vedligeholder personabonnementer til brug i IndkomstOplysningKlassiskAbonnement. Hvert kald kan angive nyt abonnement eller slette et eksisterende abonnement for en eller flere personer Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen er implementeret som synkron webservicebaseret, SOAP/HTTPS Teknisk endpoint Defineres af wsdl IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer : ServicePort (se wsdl ) Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen foretager synkront kald til SKAT eindkomst Dataretning for udveksling Serviceplatformen leverer personabonnementsoplysninger til SKAT eindkomst Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af servicekald mod SKAT eindkomst fra Serviceplatformen Dataspecifikation Den samlede dataspecifikationen for den udstillede service hos SKAT eindkomst fremgår af den definerede wsdl med tilhørende xsd. Der søges på en specifik basismåned, som er den måned der går forud for den måned hvori servicekaldet initieres. Der er ikke identificeret et tekstdokument med beskrivelse, men strukturen er simpel, så dokumentationen i wdsl må anvendes i dette tilfælde. Se Kapitel Dataspecifikation for supplerende information. XSD for indgående kald ligger hér: _IType.xsd [Udfyld med beskrivelse af datavalidering] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 20 af 31

21 Sikkerhed Integrationen mod SKAT benytter KOMBIT VOCES certifikat mod SKAT og opfylder Sikkerhedsmodel UC-SEC-06 [SIKKERHED] Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Serviceplatformen skal, ud over retursvaret, håndtere timeout på kaldet med SKAT. Såfremt valideringen hos SKAT fejler, vil fejlen fremgå af retursvaret der modtages på Serviceplatformen. I tilfælde af fejl / timeout i kommunikationen med SKAT vil Serviceplatformen informere det kaldende fagsystem med angivelse af fejlen Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi [Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift] [Udfyldes med angivelse af det maksimale svartid for dataudvekslingen.] [Udfyldes med krav til oppetid indenfor aftalt driftstid fx 99,5 pct.] [Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.] [Udfyldes med oplysninger om aftalte servicevinduer og varsling af nedetid.] Beskrivelse af endpoint EP_SK2 Modtag indkomstoplysninger Data-kø Der modtages flere daglige udtræk med indkomstoplysninger på en MQ-kø Transportspecifikation Integrationsmønster IMID02 Ekstern MQ SP Serviceplatformen kalder MQ-Get på ekstern server Serviceudstiller SKAT eindkomst udstiller MQ service med udgående kø, hvor Indkomstoplysninger modtages. Data polles af modtageren via læsning på køen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 21 af 31

22 Indkomstoplysninger afsendes af SKAT via Data-køen i en eller flere transaktioner. Når alle data er afsendt i en leverance, sendes en afslutningsbesked på Status-køen. Samhørende beskeder på data og status-kø bestemmes med MQ-correlation-id Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen er implementeret som en MQ-kø udstillet af SKAT, som tilgås via MQ-klient på Serviceplatformen. Serviceplatformen skal benytte MQ-klient version 7.5, selvom SKAT benytter MQqueuemanager kører version Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Teknisk endpoint SKAT MQ er dokumenteret her: under punktet MQ og SFG Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen foretager MQget-kald til SKAT eindkomst MQ-server via MQ-klient, som returnerer næste besked på køen når denne er klar Dataretning for udveksling SKAT eindkomst sender indkomstoplysninger til Serviceplatformen Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af SKAT eindkomst, som udfører put-operationer på MQ-status køen, som er beskrevet i Overordnet beskrivelse, herefter kan de fremsøgte indkomstoplysninger læses på Data-køen Dataspecifikation Der vil modtages flere daglige udtræk fra SKAT, som skal behandles (ca. 98 kommunale udtræk som funktion af formålstypekode per system dagligt). Data specifikation følger det der er beskrevet i kapitel Dataspecifikation. Er der ikke udtræk til et abonnement, vil der modtages fejlbesked 1015, se dokument om datastruktur fra skat til MQ-kø kapitel 5 nedenfor. For yderligere information om datastruktur for blanketter se bilag: Det vil for hvert abonnement blive indgået en aftale om hvilke indkomstinformationer der leveres. Afhængig af aftalen kan der være felter og blanketter, som er aftalt, øvrige vil være udeladt af udtrækket. %20UnderBilag%20Bilag%201%20-%20SkabelonVersion% xlsx KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 22 af 31

23 Formatet fremsendes som fast format poster. Der skal anvendes Codepage ISO OBS. Hele ISO karaktersættet anvendes, undtagen ['] "apostrof". For yderligere information om datastruktur fra skat til MQ-kø se bilag: it.kombit.dk/p089/integrationsbeskrivelser/bilag/sf770_e/ %20v%201.5%20- %20Snitfladebeskrivelse%20MQ%20vejledning%20på%20eIndkomst%20udstilling.doc Sikkerhed Integrationen mod SKAT benytter KOMBIT VOCES certifikat og der skal ligeledes etableres en VPN tunnel, hvilket opfylder Sikkerhedsmodel UC-SEC-09 [SIKKERHED] Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Udtræk af Indkomstoplysninger overføres Exactly once. Dette styres via MQ-transaktion. Såfremt der opstår en fejl i en af transmissionerne på data-køen, kan der sendes en Annuller besked på status-køen, og hele transmissionen kan herefter genfremsendes igen. Modtager serviceplatformen en Annuler skal hele den pågældende forsendelse ignoreres og slettes. SKAT håndterer fejl på MQ service og tilhørende køer. Serviceplatformens orkestrering håndterer fejl over for SKAT, herunder at sikre genfremsendelse af søgninger der fejler Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi [Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift] [Udfyldes med angivelse af det maksimale svartid for dataudvekslingen.] [Udfyldes med krav til oppetid indenfor aftalt driftstid fx 99,5 pct.] [Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.] [Udfyldes med oplysninger om aftalte servicevinduer og varsling af nedetid.] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 23 af 31

24 3.2.5 Beskrivelse af endpoint EP_SK2 Modtag indkomstoplysninger Status-kø Transportspecifikation Integrationsmønster IMID02 Ekstern MQ SP Serviceplatformen kalder MQ-Get på ekstern server Serviceudstiller SKAT eindkomst udstiller en MQ service med en kø til at afslutningsbeskeder fra SKAT (Statuskø). Data polles af modtageren via læsning på køen. Indkomstoplysninger afsendes af SKAT via Data-køen i en eller flere transaktioner. Når alle data er afsendt i en leverance, sendes en afslutningsbesked på Status-køen. Man kan til hver en tid fortryde en afsendelse og sende en annuller besked. Samhørende beskeder på data og status-kø bestemmes med MQ-correlation-id Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen er implementeret som en MQ-kø udstillet af SKAT, som tilgås via MQ-klient på Serviceplatformen. Serviceplatformen skal benytte MQ-klient version 7.5, selvom SKAT benytter MQqueuemanager kører version Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Teknisk endpoint SKAT MQ er dokumenteret her: under punktet MQ og SFG Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen foretager MQget-kald til SKAT eindkomst MQ-server via MQ-klient, som returnerer næste besked på køen når denne er klar Dataretning for udveksling Serviceplatformens MQ-klient modtager afslutningsbeskeder til udtræk af indkomstoplysninger fra SKAT eindkomst via MQ-køen Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af, at SKAT eindkomst afsluttet eller ønsker at annullere afsendelse af data til Serviceplatformen via EP_FS2. Der modtages en besked på status kø, og herefter kan for- KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 24 af 31

25 sendelsen på data-kø beskrevet i kapitel Beskrivelse af endpoint EP_SK2 Modtag indkomstoplysninger Data-kø henholdsvis læses og viderebehandles eller slettes Dataspecifikation Formatet fremsendes som fast format poster. Der skal anvendes Codepage ISO OBS. Hele ISO karaktersættet anvendes, undtagen ['] "apostrof". For yderligere information om datastruktur fra skat til MQ-kø se bilag: it.kombit.dk/p089/integrationsbeskrivelser/bilag/sf770_e/ %20v%201.5%20- %20Snitfladebeskrivelse%20MQ%20vejledning%20på%20eIndkomst%20udstilling.doc Sikkerhed Integrationen mod SKAT benytter KOMBIT VOCES certifikat og der skal ligeledes etableres en VPN tunnel, hvilket opfylder Sikkerhedsmodel UC-SEC-09 [SIKKERHED] Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Afslutningsbeskeder overføres Exactly once. Dette styres via MQ-transaktion. Såfremt Serviceplatformen ved en fejl modtager samme information to gange, logges dette som en fejl, men ignoreres i øvrigt. Såfremt der opstår en fejl i en af transmissionerne på data-køen, kan SKAT sende en Annuller besked på status-køen. Dette skal bevirke at Serviceplatformen ignorerer al information modtaget på samme ID via data-køen (EP_SK3). Herefter genfremsender SKAT hele transmissionen igen. SKAT håndterer fejl på MQ service og tilhørende køer Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi [Udfyldes af KOMBIT senere] [Udfyldes af KOMBIT senere] [Udfyldes af KOMBIT senere] [Udfyldes af KOMBIT senere] [Udfyldes af KOMBIT senere] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 25 af 31

26 3.2.6 Service Management Incident Management [Indhold afventer generel afklaring af governancestrukturer.] Problem Management [Indhold afventer generel afklaring af governancestrukturer.] Change Management [Indhold afventer generel afklaring af governancestrukturer.] Testplan Integrationstest [Indhold afventer generel afklaring af test] Produktionssætningstest [Indhold afventer generel afklaring af test] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 26 af 31

27 Anvendersystem Beskedfordeler Integrationsbeskrivelse 4 Beskrivelse for integrationsplatforme 4.1 Beskrivelse for Serviceplatformen Nærværende afsnit angiver den integrationsfunktionalitet, som Serviceplatformen håndterer i interaktionen mellem integrationsparter. En integration kan understøttes af flere integrationsflow, som vil være beskrevet hver for sig i nærværende afsnit. I hvert integrationsflow vil der indgå en række endpoints. Hvert endpoint vil være specificeret i integrationsbeskrivelserne for integrationsparterne, jf. ovenstående afsnit 3. Jf. figuren nedenfor indgår følgende komponenter og endpoints i integrationen. Serviceplatformen EP_FS2 EP_FS1 IF01 IF02 EP_SK1 EP_SK2 EP_SK3 Kildesystem MQ Oversigt over integrationsflows ID Navn IF01 IF02 Vedligehold personabonnement Modtag beskeder og distribuer Integrationsflow IF01:Vedligehold personabonnement Anvendte service endpoints Endpoint ID Navn på endpoint Dokument-reference EP_SK1 Vedligehold SKAT abonnement Afsnit [indsæt ref] EP_FS1 Vedligehold indkomst abonnement Afsnit [indsæt ref] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 27 af 31

28 Integrationstype Gennemstilling Diagram over integrationsflowet Jf. figuren nedenfor indgår følgende integrationsflows i integrationen. Fagsystem Beskedfordeler Serviceplatform SKAT eindkomst Vedligehold abonnement på person indkomstoplysninger Modtag teknisk og forretningskvittering Vedligehold indkomst abonnement EP_FS1 getindkomstoplysningpersonabonnementajourfør EP_SK1 Fagsystemet kalder Serviceplatformen for at vedligeholde en personkreds til indkomstabonnement Datatransformering Ingen krav Datapersistering Ingen krav Databerigelse Ingen krav Routing Ingen krav Orkestrering Når et fagsystem kalder VedligeholdAbonnment (EP_FS1), skal den interne kopi på SP af abonnementet vedligeholdes. Herudover skal abonnement hos SKAT opdateres med ændringen, som skal udgøre fællesmængden af abonnementer fra alle tilsluttede fagsystemer Sikkerhed Fra [SIKKERHED] anvendes Sikkerhedsmodel UC-SEC Logning [Særlige krav til logning ud over standard logning på SP]. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 28 af 31

29 Testdata og testfaciliter [Indhold afventer generel afklaring af test] Konfiguration [Udfyldes med oplysninger om hvilke parametre der skal være konfigurerbare, hvilken personkreds/brugertype der skal have konfigurationsmulighed - og hvor ofte der vil være behov for at ændre konfigurationen.] Supplerende information Integrationsflow IF03: Modtag beskeder og distribuer Anvendte service endpoints Endpoint ID Navn på endpoint Dokument-reference EP_SK2 Modtag indkomstoplysninger Afsnit [indsæt ref] EP_SK3 Kvittering for indkomstoplysninger Afsnit [indsæt ref] EP_FS2 Afsend Indkomstindberetninger til fagsystem vi beskedfordeler Afsnit [indsæt ref] Integrationstype Distributionsintegration Diagram over integrationsflowet Jf. figuren nedenfor indgår følgende integrationsflows i integrationen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 29 af 31

30 Fagsystem Beskedfordeler Serviceplatform SKAT eindkomst Læs på MQ-kø (wait) Modtag status besked fra skat Modtag indkomstoplysninger Flere beskeder SP Sender beskeder til BF Læs næste udtræk Læs næste besked Afsend besked EP_FS2 MQ status get EP_SK3 Besked fra kø MQ data get EP_SK2 Besked fra kø Send næste besked BS afsender beskeder til FS Push besked SKAT eindkomst sender indkomstoplysninger angivet under IF02. SP skal have en læse/ventoperation på MQ status kø-en. Når der modtages en status besked er alle indkomstoplysning modtage på data kø og de kan umiddelbart læses. Indkomstoplysning læses i datablokke op til bytes. Alle datablokke læses ind i SP og persisteret på interne køer. Når sidste datablok er modtaget kan SP distribuerer asynkront beskeden videre til det fagsystem, der har abonneret ud fra SEnummer. Såfremt der modtages en annuller leverance på status-køen skal alle de modtagne datablokken ignoreres og slettes Datatransformering Ingen krav Datapersistering De to snitflader afkobles med intern persisteret kø-facilitet på SP, så data kan modtages fra SKAT, selvom Beskedfordeleren er nede Databerigelse Ingen krav Routing Ingen krav Orkestrering Ingen krav Sikkerhed Fra [SIKKERHED] anvendes Sikkerhedsmodel UC-SEC-09. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 30 af 31

31 Logning [Særlige krav til logning ud over standard logning på SP] Testdata og testfaciliter [Indhold afventer generel afklaring af test] Konfiguration [Udfyldes med oplysninger om hvilke parametre der skal være konfigurerbare, hvilken personkreds/brugertype der skal have konfigurationsmulighed - og hvor ofte der vil være behov for at ændre konfigurationen.] Supplerende information KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 31 af 31

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer u 2015-07-01

Læs mere

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-22 PBO 0.1 Første version 2015-04-14 EDM 0.1.1

Læs mere

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF1612 - Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Version Kommentarer 2015-01-23 TBD 0.1

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30 EHE 2.2.0

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-12-04 PBO 0.1 Første version 2015-04-10 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 PBO 0.1 Første version 2015-05-28 ehe 0.5 Løft

Læs mere

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06 DGJ 0.1 Første version 2015-06-29 JJN 0.2 Referencerettelser

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-25 TBD 0.1 Første version 2015-03-27 ehe 0.3 Klar

Læs mere

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-29 SEJ 0.1 Første version 2015-03-09 EDM 0.1.1 Opdateret med

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-04-30

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30

Læs mere

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 MHO 0.1 Første version 2015-02-20 MHO 0.3.1

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 F Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-30 PBO 0.1.1 Første version 2014-10-09 PBO 0.1.2

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 SF2090 - Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-12-13 PBO 0.1 Første version 2015-03-18 PBO 0.2.1

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-21 PBO 0.1 Første version 2015-03-17 PBO 0.2.1 Tilrettet

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version 2.2.12 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-14 sej 0.1 Første version 2015-03-09 edm 0.1.1 Opdatering af

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-03-03 MVC 0.1 Første

Læs mere

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-02-25

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 sej 0.1 Første version 2015-01-19 DGJ 0.1.1 Ny version med

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-29 DGJ 0.1 Første version 2014-12-04 DGJ 0.2 Fase

Læs mere

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

Integration SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1612 - STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-07-02 EDM 2.1.1

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler BESKEDFORDELER OG BESKEDER Den fælleskommunale Beskedfordeler KOMBITS MISSION ER AT SAMLE KOMMUNERNE OM FÆLLES IT- LØSNINGER, DER FREMMER EFFEKTIVITET OG KVALITET Dagens tekst Monopolbrud og Rammarkitektur

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Integration SF1590_B_02_V3 Overfør debitorregistrering til Debitor Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1

Integration SF1590_B_02_V3 Overfør debitorregistrering til Debitor Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1 Kommunernes Data- og Infrastrukturfællesskab - KDI Versionshistorik Dato Relevans Initialer Version Kommentarer Samlet 30.10.2017 KDI 3.4.0 Ny baseline

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Integration SF0802 Feriekonto batchopslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF0802 Feriekonto batchopslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-26 PBO 0.1 Første version 2015-03-10 ehe 0.5 Klar

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Grunddatabeskedmodel version 1.0

Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddatabesked Side: 1 Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddata-besked version 1.0 Beskedformatet er det samme for både beskeder, som genereres af datafordeleren på basis af data-opdateringer fra registrene,

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

Vilkår for dialogintegration SAPA

Vilkår for dialogintegration SAPA Vilkår for dialogintegration SAPA Klaus Rasmussen 26. oktober 2016 Indhold 1. Indledning og vejledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Krav til it-systemer for at kunne udføre dialogintegration... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere