(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)"

Transkript

1 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/11

2 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT indkøb af Fælleskommunale Støttesystemer, der er en del af den Fælleskommunale Rammearkitektur. Det forventes at Støttesystemerne indkøbes i løbet af 2013 og vil kunne tages i brug i 2014, men landets kommuner bør allerede inden begynde at tage højde for Støttesystemerne i kommende udbud. Nærværende vejledning henvender sig primært til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. Vejledningen giver et forslag til, hvordan et af Støttesystemerne Støttesystemet Klassifikation kan indgå i kommunens kommende udbud. Kommunen bør sikre, at forslagene passer til de konkrete kontrakter, hvori brug af Støttesystemet Klassifikation indgår. Dette notat beskrives følgelig, hvordan anvendelsen af Støttesystemet Klassifikation indarbejdes i udbudsmateriale for de fagsystemer, eller andre systemer, der skal anvende støttesystemet. Støttesystemet Klassifikation er kravspecificeret i dokumentet Kravspecifikation for Klassifikation 1.0.docx (herefter: Kravspecifikationen). Anvenderkravene beskrives ved brug af den terminologi og de begreber, der anvendes i Kravspecifikationen og en række supplerende notater samt kravspecifikationer. For en definition af begreberne henvises til afsnit 3.2 i Kravspecifikationen. Følgende begreber er gennemgående og centrale for nærværende notat: Anvendersystem (herunder modtager- og afsendersystem), der betyder et system der anvender Støttesystemet Klassifikation, fx et fagsystem Klassifikation, der betyder en central komponent i Støttesystemet Klassifikation klassifikationsklient, der betyder en lokal komponent i Støttesystemet Klassifikation Det fremgår af kravspecifikationens afsnit 6, at Støttesystemet Klassifikation er opdelt i to komponenter: Klassifikation og klassifikationsklient. Det er klassifikationsklienten, der skal anvendes af anvendersystemet, og skal idriftsættes nær anvendersystemet. De krav og bestemmelser, der skal stilles i forbindelse med anvendelse af Klassifikation, fra et anvendersystem, grupperes således: Krav og bestemmelser til anvendelse af klassifikationsklienten Krav og bestemmelser vedrørende administration og vedligehold Krav og bestemmelser til konfiguration og driftsafvikling Krav og bestemmelser vedr. etablering og vedligehold af aftaler vedr. adgang Kravteksten anvender betegnelsen Systemet om det indkøbte it-system der skal anvende Klassifikation, og Leverandøren af Systemet om den leverandør, der er ansvarlig for leverancen af Systemet. Krav og bestemmelser beskrives i de følgende afsnit. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/11

3 Læsevejledning [Tekst med denne markering i de efterfølgende afsnit er forklarende tekst.] Øvrig tekst er krav og bestemmelser, der kan anvendes i forbindelse med udbud af itsystemer der skal anvende Støttesystemet Klassifikation. Opdeling og brug af dokumentet Når brug af Klassifikation skal indarbejdes i udbudsmaterialet, skal der tages stilling til, hvorvidt anvendelsen af Klassifikation skal være inkluderet i udgangspunktet, eller hvorvidt det skal være en tilgængelig option. Det kan fx være relevant med en option på anvendelse af Klassifikation, indtil Klassifikation er i drift. Nærværende dokument er derfor opdelt i to hoveddele: Del 1: Krav om brug af Støttesystemet Klassifikation (afsnit 2-2.3) Del 2: Option på brug af Støttesystemet Klassifikation (afsnit 3) Del 1 anvendes, når der skal stilles krav om brug af Støttesystemet Klassifikation, og kravene og bestemmelserne i afsnit 2 til 2.3 skal derfor indarbejdes i udbudsmaterialet. Del 2 anvendes, når der ønskes en option på brug af Støttesystemet Klassifikation. Kravene og bestemmelserne i afsnit 3 skal derfor indarbejdes i udbudsmaterialet. Kravene og bestemmelserne i afsnit 2 til 2.3 kan eventuelt, som tillæg til de i afsnit 3, indarbejdes i udbudsmaterialet som optioner. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/11

4 2. Del 1: Krav om brug af Støttesystemet Klassifikation [Al anvendelse af Støttesystemet Klassifikation sker igennem klassifikationsklienten. Klassifikationsklienten er anvendersystemets snitflade til Støttesystemet Klassifikation. I indeværende afsnit beskrives krav til anvendersystemer, der ønsker at gøre brug af klassifikationer, om hvordan klassifikationsklienten anvendes, herunder funktionelt, protokolmæssigt, og sikkerhedsmæssigt.] Støttesystemet Klassifikation har til formål at indeholde og udstille klassifikationer af betydning for en enkelt kommune såvel som kommuner imellem. Klassifikation skal desuden understøtte mapning mellem klassifikationer, så semantisk relaterede klassifikationer kan oversættes. Med støttesystemet Klassifikation opstår der én central adgang til klassifikationsdata for modtagersystemer, dvs. andre støttesystemer, samt fagsystemer. Målet er at sikre at alle relevante klassifikationer altid er tilgængelige for modtagersystemer, når disse har brug for det. 2.1 Krav til anvendelse af klassifikationsklienten Brug af klassifikationsklienten Støttesystemet Klassifikation anvender Digitaliseringsstyrelsens OIO-snitflade for Klassifikation [OIO_INF_KLASS] og [OIO_SERVICE_KLASS]. Systemet vil tilgå denne snitflade via klassifikationsklienten og anvende model samt metoder, som implementeret her. For de nærmere detaljer herom henvises til Kravspecifikationen. Et afsendende system betegnes et afsendersystem, og et modtagende system betegnes modtagersystem. Både afsendersystem og modtagersystem skal anvende klassifikationsklienter. Systemet, som omtalt i nærværende dokument, kan både være et afsendersystem og et modtagersystem Krav til brug af klassifikationsklienten Rammearkitekturen rummer én logisk instans af Klassifikation, der servicerer samtlige Anvendersystemer. Et anvendersystem (her Systemet) kan enten vælge at hente klassifikationsdata med onlineopslag, eller ved at cache eller replikere klassifikationer til eget lager (mere om det i afsnit 2.3.2). Alle direkte interaktioner med Støttesystemet Klassifikation foregår via de dedikerede og tilhørende klassifikationsklienter. Krav #1 Systemet skal hente klassifikationer via klassifikationsklienten Kategori: (K) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal hente hele klassifikationer, eller udvalgte klassifikationsdata, via klassifikationsklienten, som specificeret i [KLASSIFIKATION]. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/11

5 Krav #2 Systemet skal foretage opslag på klassifikationer via klassifikationsklienten Kategori: (K) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal foretage alle (online) opslag på klassifikationer via klassifikationsklienten, som specificeret i [KLASSIFIKATION]. [Følgende krav skal tilpasses og beskrive hvilke klassifikationer, registreret i Støttesystem Klassifikation, der skal anvendes af Systemet] Krav #3 Systemet skal anvende følgende klassifikationer Kategori: (K) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal foretage alle (online) opslag på klassifikationer via klassifikationsklienten, som specificeret i [KLASSIFIKATION]. [Klassifikationsklienten kan opsættes til at anvende en cache. Beslutning om anvendelse af denne cache beror bla. på hvilken datamængde og med hvilken frekvens Systemet har behov for adgang til klassifikationsdata. Det skal i forbindelse med udarbejdelsen kravspecifikationen tages stilling til om der skal anvendes en cache. Hvis beslutningen lægges ud til Leverandørens stillingtagen i forbindelse med Leverandørens udarbejdelse af løsningsforslag, så skal nedenstående krav tilpasses] Krav #4 Korrekt brug af klassifikationsklienten Kategori: (K) Type: Funktionelt Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at sikre, at Systemet bruger klassifikationsklienten korrekt, herunder sikre at caches eller opdaterede kopier af klassifikationsdata anvendes efter Støttesystemet Klassifikations anvisninger. Dette inkluderer korrekt og rettidig sletning af cache og ajourføring af replikationer af klassifikationsdata, som følge af de enkelte klassifikationers periodevise opdateringer (fx KL-E s [KLE] kvartalsvise tilgængeliggørelser og FORM s [FORM] månedlige eller årlige opdateringer, etc.) Krav #5 Brug af klassifikationsklienten til test Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at sikre, at testdata til klassifikationsklienten indlæses i forbindelse med test af Systemet, og efterfølgende fjernes før idriftsættelse. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/11

6 Hvis der opstår fejl i forbindelse til brugen af eller i kommunikation med Klassifikation, returnerer klassifikationsklienten fejlbeskeder til Anvendersystemet, her Systemet. Krav #6 Håndtering af fejl i Systemet Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at implementere og følgelig sikre at Systemet kan modtage samt håndtere fejlbeskeder fra klassifikationsklienten. 2.2 Krav til administration og vedligehold [I dette afsnit beskrives de opgaver der er forbundet med at sørge for, at de ønskede klassifikationer kan hentes af anvendersystemet ved at sikre korrekt konfiguration i Klassifikation. Følgende krav er målrettet Systemets administrative forhold i relation til brug af støttesystemet] Vha. Støttesystem Klassifikation brugergrænseflade kan klassifikationer oprettes, rettes og publiceres i et redaktørområde og herfra publiceres til et offentligt område. [I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen skal der tages stilling til hvorvidt oprettelse og vedligeholdelse af klassifikationer der anvendes af Systemet skal påhvile Leverandøren eller om det er en opgave kommunen påtager sig. Hvis kommunen vælger selv at påtage sig vedligeholdelses ansvaret for de klassifikationer der anvendes af Systemet, så skal de efterfølgende to krav fjernes fra kravspecifikationen] Krav #7 Systemets vedligehold af egne klassifikationer Beskrivelse: Hvis Systemet anvender Støttesystemet Klassifikation til at lagre og hente egne klassifikationer, påhviler ansvaret Leverandøren at administrere, og opbygges eller importere klassifikationsoplysninger via brugergrænsefladen på Støttesystemet Klassifikation. Der ligger en administrativ opgave i at sikre at Systemet har de nødvendige rettigheder, for derigennem at kunne tilgå og benytte Støttesystemet Klassifikation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/11

7 Krav #8 Systemets tildeling af roller Beskrivelse: Det er Leverandøren af Systemets ansvar at sikre Kundens tildeling af rollen Redaktør for klassifikationer, der alene opbygges i Klassifikation til støttesystemets brug. Tildeling af aktører til roller foregår via sikkerhedsmodellen [ADMIN_MODUL]. 2.3 Krav til konfiguration og drift [Støttesystemet Klassifikations arkitektur er struktureret således at en komponent skal idriftsættes nær ved det it-system, der skal anvende Klassifikation. Denne komponent er jf. ovenstående klassifikationsklienten. Indeværende afsnit beskriver krav til administration, konfiguration og drift af klassifikationsklienten.] For at Leverandøren af Systemet Støttesystem Klassifikation, skal leverandøren oprettes som tilslutningspart, og samtidig oprette og vedligeholde de rette tilslutningsaftaler. Derudover skal der oprettes og vedligeholdes de rette afsendersystemaftaler og serviceaftaler. Alle førnævnte forudsætninger sker via og håndteres af Rammearkitekturs Administrationsmodul [ADMIN_MODUL] Krav til konfiguration For at kunne bruge Klassifikation, skal det sikres at den rette konfiguration er til stede, som tillader systemmæssig adgang for Systemet i relation til selve anvendelse af klassifikationsklienten i produktionsmiljøet. Krav #9 Konfiguration af klassifikationsklienten Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for indledende og løbende vedligeholdelse af konfiguration af klassifikationsklienten, således at Systemet kan anvende klassifikationssklienten. Derudover kan Systemet eksplicit vælge at abonnere på ændringer i klassifikationer, som anvendes f.eks. i en sagsbehandlingsgang. Dette kunne være ændringer i klassifikationen KL-E. Opsætning af abonnementer på Klassifikation sker via Beskedfordeleren og det er Systemets ansvar at sikre korrekt opsætning og vedligehold af beskedabonnementer. For at det er muligt for Systemet at modtage de beskeder, der ønskes behandlet, skal der oprettes et abonnement, der overfor Beskedfordeleren definerer hvilke beskeder Systemet skal modtage. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/11

8 Dette skal ske indenfor de rammer, der er indgået aftaler om med kommunen, se nærmere herom i [BESKEDFORDELER]. Krav #10 Konfiguration af beskedabonnement Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at sikre opsætning af abonnementer på beskeder fra Klassifikation, som Systemet kan vælge at reagere på. Efter fuldendt konfiguration af de rette beskedabonnementer, skal det sikres at Systemet håndterer og reagerer korrekt i relation til indkomne ændringsbeskeder hvilket f.eks. kan medvirke til at Systemet vælger at hente nyeste klassifikation fra Støttesystemet Klassifikation. Krav #11 Anvendelse af ændringsbeskeder fra Klassifikation Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at sikre at ændringsbeskeder afsendt fra støttesystemet Klassifikation, modtaget via Beskedfordeler, anvendes korrekt i Systemet Krav til driftsafvikling Det er Leverandøren af Systemet der skal driftsafvikle klassifikationsklienten. Selve klassifikationsklienten bliver dog udviklet, vedligeholdt og leveret af leverandøren af Støttesystemet Klassifikation. Krav #12 Drift af klassifikationsklienten nær Systemet Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for idriftsættelse og driftsafvikling af klassifikationsklienten, således at der til enhver tid er mulighed for etablering af en behørigt sikret forbindelse mellem Systemet og klassifikationsklienten. [Hvis det er besluttet, at støttesystemklienten ikke skal anvende cache, så skal nedenstående krav fjernes fra kravspecifikationen] Leverandøren af Systemet skal stille persistent lager til rådighed for klassifikationsklienten, hvis denne skal kunne persistere data, herunder lagring af klassifikationsdata via caches eller replikationer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/11

9 Krav #13 Persistent lager til klassifikationsklienten Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at stille et persistent lager til rådighed for klassifikationsklienten, og via konfiguration af dette sikre anvendelse af det persistente lager. Leverandøren af Systemet er ansvarlig for opsætning, konfiguration, drift og vedligehold af det persistente lager. Kunden er ansvarlig for at levere en specifikation af det persistente lager, eksempelvis via et databasedefinitionsdokument. Krav #14 Forvaltningsopgaver i forbindelse med drift af klassifikationsklienten Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for forvaltningsopgaver i forbindelse med drift af klassifikationsklienten, herunder idriftsættelse af nye versioner af klassifikationsklienten. Forvaltningen af klassifikationsklienten skal indgå i de samlede forvaltningsopgaver for Systemet, som aftalt mellem Kunden og Leverandøren. 3. Del 2: Option på brug af Klassifikation [Såfremt der ønskes option på brug af Klassifikation i stedet for krav herom, anvendes de krav og bestemmelser, der fremgår af indeværende afsnit, hvoraf det fremgår at Systemet skal forberedes til brug af Klassifikation.] [Krav og bestemmelser fra ovenstående afsnit kan anvendes som en del af krav til en option om omlægning. Det er centralt at sikre, at der stilles krav til Systemet om at al brug af klassifikationer foregår via Støttesystemet Klassifikation.] 3.1 Omlægning til brug af Klassifikation Systemet skal kunne omlægges af Leverandøren til at anvende Støttesystemet Klassifikation til opslag, lagring og anvendelse af klassifikationer og klassifikationsdata. Omlægningspotentialet fordrer en række generelle krav til brugen af Klassifikation og klassifikationsklienten. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/11

10 Option #15 Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Klassifikation Kategori: (K) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst mulige omfang at anvende Støttesystemet Klassifikation i forbindelse med anvendelse af klassifikationer, herunder at være forberedt til at overholde ansvarsfordelingen mellem afsendersystem og klassifikationsklienten. Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive, i hvor høj grad Løsningen kan omlægges til brug af Støttesystemet Klassifikation, og eventuelt begrunde, hvorfor Støttesystemet Klassifikation ikke anvendes. Det vægtes højt, at Systemet vil kunne omlægges til at anvende Støttesystemet Klassifikation i størst muligt omfang. Option #16 Systemet skal omlægges til brug af Støttesystemet Klassifikation Kategori: (O) Type: Ikke funktionelt Beskrivelse: Leverandøren af Systemet skal på Kundens anmodning og uden unødvendige ophold omlægge Systemet til brug af Støttesystemet Klassifikation til at hente og lagre klassifikationer, samt anvende Støttesystem Beskedfordeler til at modtage og håndtere ændringsbeskeder fra Klassifikation. 4. Referencer [ADMIN_MODUL] Anvenderkrav for Administrationsmodul for Adgangsstyring. Tilslutning af systemer, administration af roller og aftaler [BESKEDFORDELER] Anvenderkrav for Beskedfordeleren, KOMBIT 2013 [FORM] Den Fællesoffentlige Referencemodel FORM, REST snitflade, Digitaliseringsstyrelsen, [INTEGRA_MØNSTRE] 4 - Integrationsmønstre v1.3, KOMBIT 2013 [KLASSIFIKATION] Kravspecifikation for Klassifikation, KOMBIT 2013 [KLE] KL Emneklassifikation, KLE Online, [KLIENT_STØT_SYS] 5 - Klient-Stottesystem v1.0, KOMBIT 2013 [ADGANGSTYRING] Anvenderkrav for Adgangsstyring version 1.0 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/11

11 [OIO_INF_KLAS] [OIO_SERVICE_KLAS] Informations- og meddelelsesmodeller for Klassifikation, version 1.1. Specifikation for af serviceinterface for Klassifikation (Sag og dokument standard), KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/11

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Vilkår for dialogintegration SAPA

Vilkår for dialogintegration SAPA Vilkår for dialogintegration SAPA Klaus Rasmussen 26. oktober 2016 Indhold 1. Indledning og vejledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Krav til it-systemer for at kunne udføre dialogintegration... 5 2.1

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-03-03 MVC 0.1 Første

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Beskrivelse af KOMBITs brug af OIO standarden for sag og dokumentområdet KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Klik her for at angive tekst. Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten.

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten. 2012-10-11T22:00:00+00:00 MIV Nyt Fælles Bibliotekssystem Opsamling af spørgsmål og kommentarer fra dialogmøder primo oktober 2012 NB: Citater i nedenstående er ikke ordret sagt som skrevet, på dialogmøderne,

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer En introduktion til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen STS-KOMMUNENETVÆRK 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen Første kommune er live på Adgangsstyring Og alle står i kø for at få lov til at teste og anvende Støttesystemerne Første bølge i monopolbruddet

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8.

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. 4. maj 2017 NATIONAL MYNDIGHEDSADGANG TIL BBR 1.8 Formål med dokumentet Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. Dokumentet er målrettet

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø PRÆSENTATION AF KOGEBOG Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø Dagsorden 1. Velkomst - Formål og begrundelse 2. Oprettelse og anvendelsesproces på SP 3. Oprettelse og anvendelsesproces

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere