Integration SF SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0"

Transkript

1 Integration Integrationsbeskrivelse - version Kommunernes Datafællesskab - KDF

2 Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer DGJ 0.1 Første version JJN 0.2 Referencerettelser mm EHE Teknisk beskrivelse indarbejdet Referencer Ref Titel Kommentarer [SPref] [SIKKERHED] Use cases for brug af sikkerhedsmodeller på Serviceplatformen - v Se Note vedrørende servicemål for Serviceplatformen.pdf på følgende link: [STS-Sikkerhed] [WSDL-SP] Se vilkår Bilag 2 - Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0 på nedenstående link Integrationsbeskrivelsen refererer til SF1570 Teknisk Spec zip som indeholder WSDL på serviceplatformen, og er placeret i samme mappe som integrationsbeskrivelsen, se link KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 21

3 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet beskrivelse Integrationens formål Overordnet forretningsflow i integrationen Servicebetingelser for den samlede integration Teststrategi Forudsætninger for produktionssætning af integration Kontekst for integrationsparter Kontekst for KY Kontekst for SAPA Specifikation for integrationsparter Specifikation af endpoints for KY+SAPA Specifikation af endpoints for SKAT Beskrivelse for integrationsplatforme Beskrivelse for Serviceplatformen KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 21

4 1 Overordnet beskrivelse 1.1 Integrationens formål Integrationen har til formål at tilvejebringe kontroloplysningsdata for fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. Dette omhandler på overordnet niveau oplysning om personlig formue, virksomhedsejerskab og overskydende skat. 1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen Jf. figuren nedenfor indgår følgende forretningsflow i integrationen. Fagsystemet forespørger på kontroloplysninger ved kald af Serviceplatformen (SP). Serviceplatformen udstiller en service der kaldes af fagsystemet, og gennemstiller kaldet fra Fagsystemet til SKAT R75. SKAT R75 udstiller en service, der understøtter fremsøgning af kontroloplysninger for en person. SF1570 PersonKontrolOplysningHent (SKAT R75) Serviceplatform Fagsystem Læs Kontroloplysninger Synkron viderestilling Modtag Kontroloplysninger Synkron retursvar SKAT R75 Hent Kontroloplysninger Returner Kontroloplysninger 1.3 Servicebetingelser for den samlede integration Servicemål Denne sammenfatning af servicemål for den samlede integration er særligt baseret på driftsaftale for Serviceplatformen. Dette skyldes at der ikke er oplyst detaljer fra SKATs side omkring tidsrum for normal drift og tilhørende angivelse svartider eller tilgængelighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 21

5 Parameter Tidsrum Forespørg kontroloplysninger Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer [SPref]. For SKAT er ikke oplyst tidsrum for åbningstid på R75-systemet. Svartid Serviceplatformen har forskellig SLA på svartid alt efter hvilken integrationskompleksitet, der er tale om [SPref]: Simpel = 1 sekund Mellem = 1,5 sekund Kompleks = 4 sekunder For SKAT er ikke oplyst garanterede svartider. Tilgængelighed Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid [SPref]. For SKAT er ikke oplyst en garanteret tilgængelighed. Spidsbelastningsperiode Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage [SPref]. SKAT har oplyst, at der er spidsbelastningsperiode den i hver måned samt sidst på måneden. Servicevinduer Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00-06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer [SPref]. For SKAT er der ikke oplyst kendte servicevinduer Service Management Eventuelle tilretninger og præciseringer i integrationens beskrivelse og specifikation, vil indtil integrationen ligger på Serviceplatformens eksterne testmiljø, blive håndteret af Kommunernes Data Fællesskab (KDF). Spørgsmål vedr. specifikation sendes til KDF sørger for at involverede parter i integrationen oplyses om tilretningerne og præciseringerne. Se oversigten over hvornår de enkelte integrationer forventes at være tilgængelige i eksternt testmiljø her: Når servicen er tilgængelig i det eksterne testmiljø på Serviceplatformen, vil den overgå til Serviceplatformens governanceproces. Beskrivelse af denne tilgår senere. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 21

6 1.4 Teststrategi Test i forbindelse med udvikling Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unit tests. Den udstillede service hos SKAT kører allerede både i SKATs produktionsmiljø og testmiljø, og der udføres derfor ikke test af dette. [Afklaring/KOMBIT: Det skal afklares hvilke evt. andre krav, der er behov for. Der kan blive behov for deltage fra KY og SAPA.] Testfaciliteter og testmiljø SKAT udstiller et eksternt testmiljø, som kan benyttes i test af Serviceplatformens træk på kildedata. KOMBIT har modtaget testcertifikat og tilhørende password til dette testmiljø Testdata SKAT leverer et antal CPR-numre, der kan benyttes i forbindelse med test mod SKATs testmiljø. [Afklaring/KOMBIT: Det skal afklares hvilke evt. andre krav, der er behov for.] [Afklaring/KDF: KY har brug for at kunne se data fra alle hovedgrupper, og KY vil gerne have dokumentation på hvilke CPR-numre, man skal kalde R75-testmiljøet med, for at få hver hovedgruppe ud. Hovedgruppe 43 (CVR tilknytninger) nævnes som eksempel Test i forbindelse med produktionssætning [Afklaring/KOMBIT: Det skal afklares hvilke evt. andre krav, der er behov for. Det kan fx være behov for beskrive verifikation af produktionssætning.] I forbindelse med produktionssætning er det omfattet af gældende aftale med Systematic, at der gennemføres følgende 3 prøver: Overtagelsesprøve Idriftsættelsesprøve Driftsprøve 1.5 Forudsætninger for produktionssætning af integration Leverandøren skal være oprettet som tilslutningspart i rammearkitekturens administrationsmodul, og leverandøren skal oprette en tilslutningsaftale for it-systemet i administrationsmodulet. Leverandøren skal tiltræde, og overholde, vilkårene i den til enhver tid gældende aftale for tilslutning af itsystemer til den fælleskommunale rammearkitektur. Leverandøren af It-systemet er ansvarlige for at It-systemet tilsluttes via rammearkitekturens administrationsmodul, med den, eller de, systemtyper (brugervendt system, anvendersystem og/eller serviceudbyder), der er relevante for It-systemet jf. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed]. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 21

7 [Afklaring/KDF: Tilføj yderligere dokumentation med vejledning i brug af sikkerhedsmodellen, herunder brug af Security Token Servicen, støttesystemer, mv. i Rammearkitekturen, når denne modtages fra STS] Funktionalitet på Serviceplatformen Der er behov for opdateret mappingdata på Serviceplatformen, der skal benyttes til at omsætte rolle-beskrivelser fra det kaldende system til en formålstypekode, der skal benyttes i det viderestillede kald til SKAT R Forudsætninger for tilslutning til integrationspart: Fagsystemet Leverandøren skal anmode om indgåelse af serviceaftale for de myndigheder, der skal bruge servicen, i rammearkitekturens administrationsmodul, og myndigheden skal godkender denne anmodning jf. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed] Forudsætninger for tilslutning til integrationspart: Ekstern system [Afklaring/KDF det skal angives, hvilke certifikater der skal foreligge for at kunne benytte integrationen] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 21

8 2 Kontekst for integrationsparter 2.1 Kontekst for KY Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/KY: Afklaring af lovhjemmel mangler] Det forvaltningsmæssige formål er at indhente oplysninger om formue, virksomhedsejerskab og overskydende skat. Disse informationer benyttes i forbindelse med oprettelse og oplysning af sager i KY, og de indgår som centralt element i KYs informationsmodel. KYs adgang til R75-data relateres til en aftalt formålstypekode, som benyttes ved kald til R75. Det er aftalt med SKAT, at denne formålstypekode giver adgang til følgende hovedgrupper: Gruppe 17 Gruppe 20 Gruppe 21 Gruppe 22 Gruppe 33 Gruppe 35 Gruppe 40 Gruppe 41 Gruppe 42 Gruppe 43 Gruppe 44 Gruppe 45 Gruppe 46 Gruppe 47 Gruppe 48 Gruppe 50 Gruppe 51 Gruppe 52 Gruppe 53 Gruppe 54 Gruppe 55 Gruppe 56 Gruppe 57 Gruppe 58 Gruppe 59 Gruppe 62 Gruppe 64 Gruppe 65 Gruppe 70 Betalte skatter m.v. Forskuds og selvangivne oplysninger m.v. Udenlandsk indkomst Regnskabsoplysninger Reduktion af fri telefon Oplysninger om løn, honorarer m.v. Lønangivelsesoplysninger Faglige kontingenter og A-kassebidrag Momsoplysninger CVR / SE-nummer relationer Hovedaktionæroplysninger Renteindtægter og indestående Finansielle aktiver i udlandet Aktieoplysninger Investeringsforeninger og -selskaber Finansielle kontrakter Aktieavance Renteudgifter og restgæld Anparter Udenlandske pensionsordninger Privattegnede pensionsordninger Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser Ophævede pensionsordninger Etablerings- og udligningskonti Skattepligtige ydelser Ejendomsoplysninger Udlejning af fritidsboliger m.v. Diverse kontroloplysninger Skattefrie ydelser KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 21

9 Gruppe 75 Gruppe 88 Biloplysninger Virksomhedsoplysninger Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart Forventet volumen for snitfladen er estimeret til 1,2-1,3 mio. kald per år. Ydelsessystemet skal lave opslag ved oprettelse af nye sager, og genopslag i forbindelse med fx genoplysning af sagen Specifikke forsætninger for tilslutning af denne integrationspart Det er et krav for tilslutning af KY at leverandøren af KY sikrer og kan dokumentere at alle elementer, der ikke findes i ovenstående liste af hovedgrupper slettes ved ankomst til KY. 2.2 Kontekst for SAPA Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/SAPA: Afklaring af lovhjemmel mangler] SAPA skal give en kommunebruger overblik over og detaljerede informationer om en parts skatteoplysninger for at lette den tværgående og helhedsorienterede sagsbehandling. Når der fx modtages besked om årsopgørelsen, skal R75 benyttes til at berige beskeden med oplysninger om overskydende skat. Overskydende skat er en ekstra indtægt som skal medtages i beregning af forskellige kommunale ydelser. Hvis parten har overskydende skat, kan det benyttes til at advisere kommunebrugere, der tilpasser sagsbehandlingen til den nye situation. SAPAs adgang til R75-data relateres til en aftalt formålstypekode, som er aftalt mellem SKAT og KOMBIT. SAPA har behov for nedenstående dataelementer: Hovedgruppe Dataelement Evt. note [Afklaring/SAPA: Der skal afklares præcis hvilke dataelementer der er behov for.] Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen Specifikke forsætninger for tilslutning af denne integrationspart Ingen identificeret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 21

10 3 Specifikation for integrationsparter 3.1 Specifikation af endpoints for KY+SAPA Integrationen benyttes til at et fagsystem kan hente kontroloplysninger fra SKAT R75 for en person. Serviceplatformen udstiller en synkron service, der udstiller kontroloplysninger for en eller flere personer Overordnet forretningslogik Fagsystemet kalder synkron gennemstillingsservice på Serviceplatformen Oversigt over endpoints ID Navn EP_FS1 Hent kontroloplysninger Beskrivelse af endpoint EP_FS1 Hent kontroloplysninger Transportspecifikation Serviceudstiller Serviceplatformen udstiller service Serviceanvender Fagsystemet er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen implementeres er webservicebaseret, SOAP/HTTPS Teknisk endpoint Miljø: Produktion URI til WSDL [WSDL-SP] Se filen PersonKontrolOplysningHentService.wsdl Endpoint navn [Afklaring/SP: Endelig Url skal indsættes] Endpoint IP [Afklaring/SP: Endelig IP skal indsættes] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 21

11 Miljø: Test URI til WSDL [WSDL-SP] Se filen PersonKontrolOplysningHentService.wsdl Endpoint navn [Afklaring/SP: Endelig Url skal indsættes] Endpoint IP [Afklaring/SP: Endelig IP skal indsættes] Teknisk retning for udveksling Fagsystemet kalder Serviceplatformen Dataretning for udveksling Kontroloplysninger modtages af fagsystemet fra Serviceplatformen Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af, at fagsystemet kalder Serviceplatformen Dataspecifikation Da der er tale om en gennemstillingsintegration, svarer dataspecifikationen for servicen til dataspecifikationen i schema-filerne udstillet af SKAT. Indholdsmæssigt skal snitfladen rumme næsten de samme elementer som snitfladen mellem Serviceplatformen og SKAT. Miljø: Produktion Inputdata Outputdata [WSDL-SP]/XSD [WSDL-SP] /XSD Miljø: Test Inputdata Outputdata [WSDL-SP]/XSD [WSDL-SP] /XSD KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 21

12 Der findes yderligere information og demo-programkode for den udstillede service hos SKAT: Sikkerhed Sikkerhed mellem fagsystemerne og serviceplatformen er tokenbaseret, som defineret i RA STS [STS-Sikkerhed]. Fagsystemet skal sikre, at der foretages logning, der kan benyttes til at dokumentere, at fagsystemet udelukkende benytter data til formål, der omfattet af den gældende lovhjemmel for integrationen Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Det er fagsystemet der håndterer eventuelle fejl i retursvar eller timeout, og dermed beslutter om forespørgsel skal genfremsendes Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Værdi Systemet driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer. Der er forskellig SLA på svartid alt efter hvilken integrationskompleksitet, der er tale om: Simpel = 1 sekund Mellem = 1,5 sekund Kompleks = 4 sekunder [Afklaring/SP: For beskedfordeler, SFTP mv. kendes svartid/håndteringstider ikke] Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Servicemålene for systemets driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid. Må antages at være i perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage Ved mindre opdateringer: En gang om ugen i tidsrummet 05:00-06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time.ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 af 21

13 Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services: 1 gang pr. kvartal i tidrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer Service Management Incident Management [Afklaring/Programmet rejst emne: skal der være spoc på integrationer?] Problem Management [Afklaring/Programmet rejst emne: skal der være spoc på integrationer?] Change Management [Afklaring/Programmet rejst emne: skal der være spoc på integrationer?] Testplan Integrationstest Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unit tests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] Produktionssætningstest Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unit tests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] 3.2 Specifikation af endpoints for SKAT Integrationen benyttes til at et fagsystem kan hente kontroloplysninger fra SKAT R75 for en person Overordnet forretningslogik SKAT R75 udstiller en synkron service, der udstiller kontroloplysninger for en person Oversigt over endpoints ID Navn KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 af 21

14 EP_SK1 Læs SKAT kontroloplysninger Beskrivelse af endpoint EP_SK1 Læs SKAT kontroloplysninger Transportspecifikation Serviceudstiller SKAT R75 udstiller servicen PersonKontrolOplysningHentService med operationen getpersonkontroloplysninghent, der returnerer kontroloplysninger for en person Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen er webservicebaseret, SOAP/HTTPS Teknisk endpoint Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø. Miljø: Produktion URI til WSDL Endpoint navn ServicePort Endpoint IP - Miljø: Test URI til WSDL Endpoint navn Endpoint IP Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen foretager synkront kald til SKAT eindkomst Dataretning for udveksling SKAT R75 leverer kontroloplysningsdata til Serviceplatformen Service invokation / Triggers Kommunikation initieres af servicekald mod SKAT R75 fra Serviceplatformen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 af 21

15 Dataspecifikation Dataspecifikationen for servicen findes i følgende schema-filer udstillet af SKAT: Miljø: Produktion Inputdata [Afklaring/KDF: Afklar endelig snitflade.] Dags dato gælder nedenstående følgende xml-skema: Den eksisterende request ændres, så Serviceplatformen får mulighed for at medsende AdgangFormålTypeKode, hvorved det bliver muligt at skelne om requesten vedr. KY eller SAPA. Den tilføjede paramter kan indeholde bogstaver og tal. SKAT har bestilt følgende fra deres it-leverandør: Inputstruktur * PersonÅr * [ PersonCPRNummer (KontrolOplysningRapportIndkomstÅr) ] (AdgangFormålTypeKode) (VirksomhedSENummer) Outputdata Dataformatet følger denne datakontrakt, men det konkrete indhold vil afhænge af hvilken formålstypekode, der er sendt med i input. Miljø: Test Inputdata [Afklaring/KDF: Afklar endelig snitflade, se ovenstående ved produktion.] Se inputdata for Produktion ovenfor. Outputdata Der findes yderligere information om den udstillede service hos SKAT R75 på dette link: Kontroloplysningsdata fra SKATs R75-service filtreres fra SKATs side i såkaldte hovedgrupper på baggrund af hvilket formålstypekode, der kaldes med. Som defineret i afsnit 2 er det aftalt mellem KOMBIT og SKAT R75, at der returneres et antal hovedgrupper en specifik formålstypekode. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 af 21

16 Sikkerhed Der kaldes med certifikat svarende til KOMBIT CVRnr. Både test- og produktions-driftsmiljøet anvender SSL med VeriSign SSL-certifikater. KOMBIT ligger inde med certifikat og password for SKAT testmiljø. Klientprogrammet identificerer sig overfor SKAT med et OCES Virksomhedscertifikat udstedt af KOMBIT (CVRnr ). For de enkelte miljøer skal disse være udstedt af følgende CA er: Miljø Certificate Authority Test TDC OCES Systemtest CA 2 Produktion TDC OCES CA Nedenstående tegning viser det overordnede koncept: SOAP Body signeret med forbrugerens certifikat SOAP Header med Userid Serviceplatformen: OIO webservice-klient SKAT OIO grænseflade OIO service SOAP response SOAP Body signeret med SKATs certifikat Message log TDC spærreliste Klient keystore Aftaler Server keystore Internt i SKAT Serviceplatformen danner OIO request og signerer SOAP body med KOMBITs virksomhedscertifikat. Serviceplatformens klient keystore skal indeholde KOMBITs OCES virksomhedscertifikat og DanId OCES root certifikat. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 16 af 21

17 SKATs server sikrer, at certifikatet er gyldigt, og at der findes en gyldig aftale med SKAT. SKAT-serverens keystore indeholder SKATs virksomhedscertifikat og DanId OCES root certifikat. SKATs aftaledatabase validerer adgang til servicen. SKATs server kalder videre internt til SKAT OIO-servicen med CVR-nummer som userid i SOAP header. SKATs server modtager svar fra OIO servicen SKATs server signerer svaret med SKATs virksomhedscertifikat. Klienten på Serviceplatformen modtager svaret og validerer SKATs signatur op imod DanId OCES root certifikatet Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Serviceplatformen skal, udover retursvaret, håndtere timeout på kaldet med SKAT. Såfremt valideringen hos SKAT fejler, vil fejlen fremgå af retursvaret der modtages på Serviceplatformen. Servicen er idempotent og kan kaldes gentagne gange for samme person. Serviceplatformen vil orientere det kaldende fagsystem om evt. fejl/ timeout i kommunikationen. I tilfælde af fejl / timeout i kommunikationen med SKAT vil Serviceplatformen informere det kaldende fagsystem med angivelse af fejlen. Da der er tale om en forespørgsel, der kan kaldes gentagne gange for samme person, vil fagsystemet selv være ansvarlig for at kalde igen Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid SKAT kan ikke give garanti for svartid eller tilgængelighed på den udstillede service. Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi Der gælder ingen aftale om driftstid. Ikke oplyst. Ikke oplyst. SKAT har oplyst, at der er spidsbelastningsperiode den i hver måned samt sidst på måneden. Ingen kendte Service Management Incident Management [Afklaring/SKAT: Oplysning skal indhentes] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 17 af 21

18 Problem Management [Afklaring/SKAT: Oplysning skal indhentes] Change Management SKAT kan uden godkendelse fra KOMBIT foretage ændringer til snitfladen. [Afklaring/KDF: Det skal præciseres i samarbejdsaftale mellem KOMBIT og SKAT, hvordan og med hvilken frist der gives varsel om ændringer.] Testplan Integrationstest [Afklaring/KDF: Det er ikke defineret hvordan dette skal testes.] Produktionssætningstest Servicen ligger allerede i SKATs produktionsmiljø. Der er ikke defineret særlige tests på dette punkt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 18 af 21

19 Fagsysgtem Integrationsbeskrivelse 4 Beskrivelse for integrationsplatforme 4.1 Beskrivelse for Serviceplatformen Dette afsnit angiver den integrationsfunktionalitet, som Serviceplatformen håndterer i interaktionen mellem integrationsparter. En integration kan understøttes af flere integrationsflow, som vil være beskrevet hver for sig i nærværende afsnit. I hvert integrationsflow vil der indgå en række endpoints. Hvert endpoint vil være specificeret i integrationsbeskrivelserne for integrationsparterne, jf. ovenstående afsnit 0. Figuren viser hvilke komponenter og endpoints der indgår i integrationen. EP_FS1 Serviceplatformen IF01 Forespørg kontroloplysninger EP_SK1 SKAT R Oversigt over integrationsflows ID Navn IF01 Forespørg SKAT kontroloplysninger Integrationsflow IF01 Forespørg SKAT kontroloplysninger Anvendte service endpoints Endpoint ID Navn på endpoint Dokument-reference EP_FS1 Hent kontroloplysninger Afsnit 3.1 EP_SK1 Læs SKAT kontroloplysninger Afsnit Integrationstype Gennemstillingsintegration Diagram over integrationsflowet KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 19 af 21

20 Fagsystem Serviceplatform SKAT R75 Synkron kald for hent kontroloplysning SP viderestiller kald til SKAT SKAT returnerer resultat SP returnerer data til FS Hent kontroloplysning EP_FS1 PersonKontrolOply sninghent EP_SK1 Sekvens: 1. Fagsystem kalder Serviceplatformen med søgeparametre (synkront kald) 2. Serviceplatformen viderestiller kald med søgeparametre til SKAT eindkomst (synkront kald). 3. SKAT returnerer synkront resultatet af forespørgslen til Serviceplatformen i servicekaldets returparameter. 4. Serviceplatformen viderestiller svaret fra SKAT eindkomst til fagsystemet Datatransformering I kaldet mod EP_SK1 benyttes en formålstypekode, der skal udfyldes på baggrund af den rolle, der indgår i SAML-token i kaldet til EP_FS1. I kaldet til EP_SK1 skal feltet virksomhed:virksomhedsenummeridentifikator udfyldes med CVRnr. svarende til den kaldende kommune. I svaret til fagsystemet sker der ingen filtrering eller transformering af returdata Datapersistering Serviceplatformen skal indeholde funktionalitet og mappingdata til foretage mapping fra den rolle, der fremgår af SAML-token til en relevant formålstypekode, der er aftalt med SKAT R75 per formål Databerigelse Ingen krav Routing Ingen krav Orkestrering Ingen krav. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 20 af 21

21 Sikkerhed Sikkerheden hos kilde er certifikatbaseret, mens fagsystemerne anvender rammearkitekturens sikkerhedsmodel. Derfor skal serviceplatformen foretage veksling mellem sikkerhedsmodeller som beskrevet i UC-SEC-06 i [SIKKERHED] Logning Serviceplatformen skal foretage logning af hvilke systemer, der kalder servicen som udstilles af SKAT R75. Logindholdet skal som minimum være: Dato, tid og navn på kaldende system. [Afklaring/KDF: Det skal afklares om der er særlige krav til hvor lang tid logs skal opbevares.] Testdata og testfaciliteter Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen Konfiguration Ingen krav Supplerende information Ingen supplerende information. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 21 af 21

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-12-13 PBO 0.1 Første version 2015-03-18 PBO 0.2.1

Læs mere

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 F Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-30 PBO 0.1.1 Første version 2014-10-09 PBO 0.1.2

Læs mere

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-12-04 PBO 0.1 Første version 2015-04-10 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 MHO 0.1 Første version 2015-02-20 MHO 0.3.1

Læs mere

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-25 TBD 0.1 Første version 2015-03-27 ehe 0.3 Klar

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 PBO 0.1 Første version 2015-05-28 ehe 0.5 Løft

Læs mere

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF1612 - Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Version Kommentarer 2015-01-23 TBD 0.1

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30 EHE 2.2.0

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30

Læs mere

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-29 SEJ 0.1 Første version 2015-03-09 EDM 0.1.1 Opdateret med

Læs mere

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-21 PBO 0.1 Første version 2015-03-17 PBO 0.2.1 Tilrettet

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 SF2090 - Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-03-03 MVC 0.1 Første

Læs mere

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-02-25

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version

Læs mere

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version 2.2.12 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-14 sej 0.1 Første version 2015-03-09 edm 0.1.1 Opdatering af

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-22 PBO 0.1 Første version 2015-04-14 EDM 0.1.1

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer u 2015-07-01

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 sej 0.1 Første version 2015-01-19 DGJ 0.1.1 Ny version med

Læs mere

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-29 DGJ 0.1 Første version 2014-12-04 DGJ 0.2 Fase

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-04-30

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 Bilag 2 Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 1 Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer integrerer til og anvender

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-07-02 EDM 2.1.1

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-04-

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø PRÆSENTATION AF KOGEBOG Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø Dagsorden 1. Velkomst - Formål og begrundelse 2. Oprettelse og anvendelsesproces på SP 3. Oprettelse og anvendelsesproces

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører

Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Serviceplatformen - opsætningsguide

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Integration SF1590_B_02_V3 Overfør debitorregistrering til Debitor Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1

Integration SF1590_B_02_V3 Overfør debitorregistrering til Debitor Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1 Kommunernes Data- og Infrastrukturfællesskab - KDI Versionshistorik Dato Relevans Initialer Version Kommentarer Samlet 30.10.2017 KDI 3.4.0 Ny baseline

Læs mere