Vendeplov XRWT-OL XRWS-OL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendeplov XRWT-OL XRWS-OL"

Transkript

1 Vendeplov XRWT-OL XRWS-OL Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave:

2 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S Överum, Sweden Erklærer hermed, at nedenstående plov opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42 EF Bilag 1 og følger standarden EN ISO : 2013 Erklæringen omfatter følgende plovmodel: XRWT-OL med serienummer: Överum Ulrik Thulin MD Bo Weirum Andersen R&D

3 FORORD KÆRE KUNDE! Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Når instruktionerne følges, kan der forventes gode resultater og et godt økonomisk afkast af den valgte plov. En korrekt anvendt, justeret og vedligeholdt plov vil leve op til alle de krav, der med rimelighed stilles til den, og være et pålideligt redskab mange år frem. I tilfælde af, at du har brug for yderligere vejledning, der ikke er omfattet af denne brugsanvisning, eller får brug for assistance fra erfarne serviceteknikere, anbefaler vi, at du kontakter en af vores lokale forhandlere, der også har reservedele på lager. Det har altid været vores målsætning hos Kongskilde løbende at forbedre vores produkter. Derfor er specifikationerne hverken endelige eller bindende, og vi forbeholder os retten til, uden forudgående varsel, at ændre konstruktionen af nye maskinserier og udstyr med det formål at forbedre vores produkter. Kongskilde Industries A/S Skælskørvej 64 DK-4180 Sorø Danmark Tlf.:

4 INDHOLD FORORD INDLEDNING...3 Funktionsbeskrivelse...3 Identifikation af ploven...4 Sikkerhedsforskrifter TEKNISK BESKRIVELSE...9 Kontrol af traktor før pløjning...9 Klargøring af ploven Tilkobling af ploven til traktor Tilkobling af hydraulik...12 Kontrol af ploven...13 Vendemekanisme GRUNDINDSTILLING...15 Grundindstilling af ploven...15 Rulleskær...18 Justering / indstilling af forplove...19 Fejlfinding pløjning...21 Ændring af arbejdsbredde...22 Hydraulikdiagram...23 Nulstilling af fure ved hjælp af cylinder...24 Landhjul...25 Parkering af ploven STENUDLØSERSYSTEM...27 Beskyttelse i form af brudbolt...27 Hydraulisk stenudløsersystem...27 Ændring af arbejdstryk KØRSEL MED VENDEPLOV...30 Nyttige operationelle punkter VEDLIGEHOLDELSE...32 Udskiftning af sliddele...32 Muldpladernes parallelitet og g-mål...33 Spænding af bolte...34 Smøring af plovåsens hængselpunkter non-stop...34 Dæktryk...35 Vinteropbevaring...35 Smøreskema for XRWT-OL ploven SUPPLERENDE ANVISNINGER LØFTEPUNKTER TEKNISKE DATA...39 XRWT-OL KK DK XRWT-OL 2

5 1. INDLEDNING FUNKTIONSBESKRIVELSE 1. INDLEDNING Denne plov er udelukkende beregnet til vendepløjning, dvs. skiftevis pløjning med højre og venstre plovlegemer, samt til transportkørsel mellem gården og markerne. Ploven, som er udrustet med et hydraulisk stenudløsersystem, kan anvendes til alle forekommende typer af landbrugsjord. Vendemekanismen er kun beregnet til at skifte mellem højre og venstre plovlegemer. Ploven skal kobles til trepunktsophænget bag på traktoren og de foreskrevne hydraulikudtag. Tårn (vendehoved) Vendecylinder Tværaksel Kombi landhjul Muldplade bryst Muldplade Skærspids Skær Landside 3

6 1. INLEDNING IDENTIFIKATION AF PLOVEN Typebetegnelser XRWT-OL XRWS-OL Åshøjde Afstand mellem plovlegemer 75 eller 80 cm 9=90 cm Antal plovlegemepar Typebetegnelse XRWT-OL Fremstillingsår Serienummer Udfyld venligst nedenstående skilt med din nye plovs typebetegnelse og serienummer. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 4

7 1. INDLEDNING SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT. DU ER ANSVARLIG FOR SIKKERHEDEN. Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning eller justering af ploven. Ploven er designet og fremstillet med anvendelse af alle mulige sikkerhedsfunktioner, men vi er ikke i stand til at forudse alle potentielle omstændigheder, som kan medføre sikkerhedsrisiko ved anvendelse af maskinen. Som ejer eller bruger af ploven skal du sørge for sikkerheden af alt personale i forbindelse med maskinens anvendelse, transport, vedligeholdelse eller opbevaring. Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, kontakt venligst din forhandler eller distributør. Vær altid bevidst om dit ansvar. Den vigtigste sikkerhedsforanstaltning er en fører, der altid har fokus på sikkerhedsmæssige forhold. Førerens træning og erfaring skal omfatte: Brugerkompetencer; brugeren skal være i stand til at udføre korrekt og fuld justering af maskinens indstillinger med henblik på at sikre en sikker og problemfri drift. Sikkerhedstræning skal gennemføres eller gentages en gang om året. Bevidsthed om omgivelserne i det omfang, at forekommende uforudsete sikkerhedsproblemer kan løses med henblik på at sikre sikkerheden af alt personale (inklusive førere, vedligeholdelsespersonale og tredjepersoner). Dette symbol betyder: ADVARSEL! Sikkerhedssymboler i denne manual anvendes til at fremhæve de enkelte anvisninger, der vedrører sikkerheden af hele personalet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL symboler! Bemærk: Symboler på maskinen kan være forskellige fra dem, der vises i denne brugsanvisning. GENERELLE SIKKERHEDSFORESKRIFTER Hold sikker afstand Stå aldrig under, på eller i umiddelbar nærhed af ploven når den er i brug eller er tilkoblet traktoren. Plovens støtteben Stå aldrig under, på eller i umiddelbar nærhed af ploven, hvis den ikke er forsvarlig støttet. Sænkning af ploven Ploven skal altid sænkes på jorden, når den er parkeret. Frontvægte Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten for at garantere optimal trækkraft og styringskapacitet. Sørg for, at mindst 20% af traktorens vægt hviler på frontakslen. 5

8 1. INDLEDNING Pas på! Sørg for, at der aldrig befinder sig personer på, under eller i plovens fareområde under transport, pløjning eller ved vending af ploven. Arbejd aldrig under en løftet plov! Anvend støttebenet Anvend altid støttebenet ved parkering af ploven. Parkér maskinen på et jævnt og fast underlag. Forbud mod passagerer Lad aldrig passagerer køre med på maskinen under transport eller drift. SIKKERHED UNDER TIL- OG FRAKOBLING AD PLOVEN Fare for personskade En tilfældig bevægelse af traktoren kan medføre alvorlig personskade. Sørg altid for, at ingen befinder sig mellem traktoren og maskinen under til- og frakobling. Sørg for, at ploven er låst fast til traktorens trepunktsophæng med de korrekte sikringssplitter. Under drift kan der forekomme negative kræfter, der skubber tværakslens ene side og det nederste koblingspunkt for lynkoblingen op. Der forekommer risiko for, at sammenkoblingen kobler fra. De nederste koblingspunkter for lynkoblingen skal derfor sikres ved hjælp af en skrue. Sørg for, at traktoren er i neutral gear inden start af motor. Sørg for, at der ikke er tryk på hydraulikslanger Inden du standser motoren, sørg for, at der ikke er tryk på hydraulikslanger ved at sætte traktorens hydraulikventiler i flydende stilling. Kontrollér længden på hydraulikslanger Kontrollér længden på hydraulikslanger, mens ploven er sænket ned i arbejdsposition. Tjek, om slangerne ikke er for stramme. Kontrollér tilkoblingen af hydraulikslanger Tjek, om hydraulikslanger er tilsluttet de rette udtag på traktoren. I modsat fald kan ploven bevæge sig på en uforudsigelig måde. SIKKERHED UNDER VEDLIGEHOLDELSE Undgå kontakt med olie og fedt Brug beskyttelseshandsker for at undgå kontakt med olie og fedt. Højt olietryk Ploven skal være tilkoblet traktoren. Vær forsigtig når du tjekker maskinen for olielækage eller beskadigede forbindelser. Hydraulikolie under tryk kan gennemtrænge huden og forårsage meget alvorlig legemsbeskadigelse. Tag altid trykket af hydrauliksystemet inden du påbegynder vedligeholdelsearbejde på systemet og kontrollér, om alle elementer er korrekt fastspændte inden du sætter tryk på systemet igen. Brug altid beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Rør ikke ved gasventilen på akkumulatoren! XRWT-OL KK DK XRWT-OL 6

9 1. INDLEDNING Regelmæssig vedligeholdelse Udfør regelmæssig vedligeholdelse af maskinen i overensstemmelse med denne vejledning, afsnit 6. VEDLIGEHOLDELSE. Skift sliddele som beskrevet. Hvis maskinen ikke er korrekt vedligeholdt, er der risiko for en lavere kvalitet af pløjearbejdet. Efterspænd alle skruer, bolte og møtrikker Husk at efterspænde alle skruer, bolte og møtrikker efter 3 timers drift og sørg for, at de altid er fastspændte. Værdier for spændingsmoment vises i afsnit 6. VEDLIGEHOLDELSE. Brug beskyttelseshandsker Brug altid beskyttelseshandsker under arbejde med maskinens dele, da de kan have skarpe kanter. SIKKERHED UNDER TRANSPORT Husk plovens længde Ploven er lang og kan derfor ikke helt følge traktorens spor under skarpe vendinger. Pas på, så plovens bageste del ikke rammer en hindring. Under transporten skal bremsepedalerne på traktoren være låst sammen. Stabilisering for de nederste koblingspunkter Fastspænd stabiliseringen for de nederste koblingspunkter når ploven skal transporteres, således at den er i en sidelæns position. Overhold relevante trafikregler Overhold relevante lovmæssige og andre nationale forskrifter for trafik- og arbejdssikkerhed. Kør forsigtigt med en hastighed på maks. 25 km/t Kør forsigtigt og overhold de gældende trafikregler. Overhold vigepligten. Hastigheden må under ingen omstændigheder overstige 25 km/t. 7

10 1. INDLEDNING ADVARSELSSYMBOLER Forklaring Se brugsanvisningen! Manualen skal læses nøje igennem inden maskinen tilkobles traktoren og alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes Pas på fareområde! Det er ikke tilladt at befinde sig på, under eller i plovens fareområde under transport, pløjning eller ved vending af ploven. Arbejd aldrig under en løftet plov! Kontrollér altid, at ingen befinder sig mellem traktoren og maskinen Højt olietryk! Vær forsigtig når du tjekker maskinen for olielækage eller beskadigede forbindelser. Hydraulikolie under tryk kan være farlig. Tag altid trykket af hydrauliksystemet inden du påbegynder vedligeholdelsearbejde på systemet og kontrollér, om alle elementer er korrekt fastspændte inden du sætter tryk på systemet igen. Brug altid handsker og øjenbeskyttelse Støtteben Stå aldrig i umiddelbar nærhed af ploven, hvis den ikke er forsvarlig støttet. Anvend altid støttebenet ved parkering af ploven Transportlås Når transportlåsen åbnes kan ploven sænke sig på den lodrette lås. Pas på! Pas på! Knusningsfare Risiko for legemsbeskadigelse pga. knusning. Vær forsigtig! XRWT-OL KK DK XRWT-OL 8

11 2. TEKNISK BESKRIVELSE 2. TEKNISK BESKRIVELSE KONTROL AF TRAKTOR FØR PLØJNING TRAKTORENS STØRRELSE Traktoren skal have en passende størrrelse, så det er sikkert og forsvarligt at betjene ploven! Sikre dig, at mindst 20% af traktorens vægt er på forakselen. kg 20% TREPUNKTOPHÆNGETS FUNKTION Trepunktophængets konstruktion er baseret på et princip om, at traktor og plov skal fungere som en enhed. Denne funktion er afhængig af indstillingerne for de øverste og de nederste koblingspunkter, og derfor skal de holdes i sådan en tilstand, at de let kan justeres. Kugleleddene på liftarmene skal justeres til den samme højde, inden ploven monteres på traktoren. Det er vigtigt at sikre sig, at de nederste koblingspunkter kan sænkes ca. 20 cm under plovens tværaksel. HYDRAULIK Følgende eksterne hydraulikudtag kræves: XRWT/S-OL 3 dobbeltvirkende hydraulikudtag. Brugeren bør orientere sig om traktorens hydrauliksystem. HJULINDSTILLING SPORVIDDE Sporvidden i forbindelse med pløjning skal altid måles mellem traktordækkenes indersider. Forhjulenes sporvidde skal mindst være lige så stor som baghjulenes sporvidde, men må være op til 10 cm større. Afstanden mellem hjulene skal være symmetrisk i forhold til traktorens midterlinie. 9

12 2. TEKNISK BESKRIVELSE Følgende sporvidde anbefales: mm Ideel sporvidde = 3 x furebredde mm (Eksempel: 16 furebredde 3 x = 1325 mm) Ved furepløjning med brede dæk bør ydersiden af fronthjulene og baghjulene være parallel. Fureåbnerknive bør monteres på det sidste par plovlegemer. Bemærk: Store plove kan påvirke traktorens stabilitet. Sikre dig, at mindst 20% af traktorens vægt er på forakselen. x DÆKTRYK Korrekt dæktryk er vigtig for dækkenes levetid og for at få den størst mulige trækkraft. For højt tryk giver mere hjulslip. Kontrollér, at begge baghjul har det samme dæktryk. FRONTVÆGTE Ved behov skal der monteres det nødvendige antal frontvægte på traktoren for at udnytte trækkraften optimalt og sikre traktorens styreegenskaber. LYS Traktoren bør udstyres med passende arbejdsbelysning til pløjning i mørke. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 10

13 2. TEKNISK BESKRIVELSE KLARGØRING AF PLOVEN Kontrollér, at lynkoblingerne på plovens hydraulikslanger er af samme type som traktorens lynkoblinger. Om nødvendigt, udskift til den samme type som lynkoblinger på traktoren. Tværaksel kat. 3 med Ø 36 mm eller større bæreakseltappe skal anvendes på alle modeller. Kat. B C ø ø 50,8 mm Tværakslen skal monteres centralt på tårnet og fastspændes med flanger. B C TILKOBLING AF PLOVEN TIL TRAKTOR Kontrollér, om traktorens nederste koblingspunkter (kugleled) er i samme højde (mål og justér koblingspunkterne om nødvendigt), samt at de nederste koblingspunkter kan sænkes ca. 20 cm under plovens aksel. Kugleleddene i henholdsvis de nederste og i det øverste koblingspunkt skal være af samme kategori som tværakslen og tapbolten i det øverste koblingspunkt. LÅS DE NEDERSTE OG ØVERSTE KOBLINGSPUNKTER MED PASSENDE LÅSESPLITTER. Fastgør støttebenet i transportposition (se afsnit 3. GRUNDINDSTILLING, PARKERING AF PLOVEN). Kontrollér, at stabiliseringen for de nederste koblingspunkter er korrekt indstillet. I arbejdsstilling: Ploven bør være i stand til at bevæge sig frit til siden (må ikke spændes på plads) ved furepløjning, men bevægelse til siden skal blokeres ved on-land pløjning. I transportstilling: Bevægelse til siden skal blokeres. 11

14 2. TEKNISK BESKRIVELSE Tværakslens højde Tværakslen kan indstilles i to højdepositioner. Ændring sker ved at flytte tværakslens trækkroge efter at skruerne A er demonteret. Laveste position anvendes når højere løftehøjde ønskes. A A Hurtig tilkobling af ploven (alle modeller) Fjern trækakslen ved at demontere låsetappe. Monter trækakslen i traktorens nederste koblingspunkter. Bak traktoren, så trækskslen er lige under trækkrogene på tårnet. Kobl det øverste koblingspunkt. Løft de nederste koblingspunkter indtil trækakslen er på sin plads i trækkrogene. Lås akslen ved at montere låsetappene igen. TILKOBLING AF HYDRAULIK Kobl hydraulikslangerne til et dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. Det anbefales at montere slangerne således, at håndtaget for hydraulikudtaget skal føres til den side, som er mest bekvemt. Farvemærkning af hydraulikslanger Identifikation af hydraulikslanger Sort Vende-cylinder Gul Justering af arbejds-bredde Blå Rød Separat justering af første fure Stensikringshydraulik XRWT-OL KK DK XRWT-OL 12

15 2. TEKNISK BESKRIVELSE KONTROL AF PLOVEN Kontrollér, om alle skruer og møtrikker er fastspændte. Smør alle smørepunkter. Kontrollér lufttrykket i dækkene og justér om nødvendigt. Se afsnit 6. VEDLIGEHOLDELSE, DÆKTRYK. Muldplader: For at lave en nem opstart af din nye plov, er frontsiden af muldpladen, forplov og halmskræller behandlet med voks. Voksen skal ikke fjernes før opstart af ploven første gang. Kontrollér skiveskærenes og forplovenes indstilling. Justér om nødvendigt, så de er identiske. Løft ploven og fold støttebenet op. Kontrollér vendemekanismen. Husk altid at efterspænde skruer, bolte og møtrikker efter ca. 3 timers drift og sørg for, at de altid er fastspændte. STENUDLØSERSYSTEM Kontrollér stenudløserens arbejdstryk ved at aflæse manometeret. Se oplysninger om passende arbejdstryk i afsnit 4. STENUDLØSERSYSTEM, ÆNDRING AF ARBEJDSTRYK. 13

16 2. TEKNISK BESKRIVELSE VENDEMEKANISME FUNKTION Vendemekanismen består af to dobbeltvirkende hydraulikcylindre, som er koblet til et dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. Ploven bliver svunget ind bag traktoren før vendingen starter. Hvis ploven anvendes til on-land pløjning, skal opretningscylinderen deaktiveres, se nedenfor. Når vendingen aktiveres, vender cylinderen ploven til midterste position. Derefter sker automatisk omstyring af olien og ploven vendes til arbejdsposition på den modsatte side. Hold hydraulikhåndtaget i den samme stilling indtil hele vendingsprocessen er afsluttet. Vendingen afsluttes ved at kontraventilen låser ploven i arbejdsstilling. Hydraulikhåndtaget skal aktiveres i samme retning ved hver vending. For at opnå en passende vendingshastighed skal man opretholde en højere tomgangshastighed under hele processen. Når ploven anvendes til on-land pløjning, skal opretningscylinderen være deaktiveret. Opretningscylinder Vendecylinder On-land pløjning Ventiler lukkede Cylinder for justering af første fure Cylinder for justering af arbejdsbredde Furepløjning Ventiler åbne XRWT-OL KK DK XRWT-OL 14

17 3. GRUNDINDSTILLING 3. GRUNDINDSTILLING GRUNDINDSTILLING AF PLOVEN Grundindstillingen kan foretages, når den ønskede pløjedybde er nået og når traktorens hjulpar (højre og venstre) kører i en fure med samme dybde eller på landsiden. 1. VERTIKAL INDSTILLING Traktorens nederste koblingspunkter skal have den samme højde for at give den korrekte vertikale vinkel. Den vertikale indstilling kan kontrolleres ved se på ploven bagfra. Åsen skal være i vinkelret stilling (90 grader) i forhold til jordoverfladen. Den vertikale indstilling for højre plovlegemer justeres ved hjælp af justeringsskruen A på den venstre side af ploven, for venstre plovlegemer ved hjælp af justeringsskruen A på maskinens højre side. JUSTERING: Ploven løftes op fra jorden og vendes. Derefter indstilles justeringsskruerne, ploven vendes tilbage og sænkes ned i arbejdsstilling. Arbejdet kan fortsættes. 90 A 2. HORISONTAL INDSTILLING Montér det øverste koblingspunkt, så det i arbejdsstilling er 5-10 cm lavere på traktoren end på ploven. Det øverste koblingspunkt på ploven kan monteres i forskellige stillinger. Langhullet kan anvendes til traktorer, der har et system, som detekterer det nederste koblingspunkt, og skal bruges ved større plove. Justér det øverste koblingspunkts længde så første og sidste fure går lige dybt. Plovens ramme vil så være parallel med markoverfladen. 15

18 3. GRUNDINDSTILLING ll 3. FORRESTE FURES BREDDE Tværakslen skal monteres centralt på vendehovedet. Bemærk: Kontrollér, at stabiliseringen for de nederste koblingspunkter er korrekt indstillet. Ploven bør være i stand til at bevæge sig frit til siden ved furepløjning, men bevægelse til siden skal være blokeret ved on-land pløjning. Basislængde af A-skrue C-C = 555 mm. Furepløjning Justér A-skruen, så vendeaksen er i linie med traktorens midterakse. Kortere A-mål = flytter ploven ind mod det pløjede. Længere A-mål = flytter ploven væk fra det pløjede. Kør fremad og kontroller resultatet. Hvis bredden af den første fure ikke er korrekt, justeres med cylinderen for første fure. On-land pløjning Hvis traktoren bliver skubbet mod det pløjede, skal skruen justeres, så B-målet er kortere. Traktoren vil flytte væk fra det pløjede. A XRWT-OL KK DK XRWT-OL 16

19 3. GRUNDINDSTILLING 4. PLØJEDYBDE Traktorens trækevne øges, når der anvendes hydraulisk kontrol til at bestemme pløjedybden. Ved skiftende jordmodstand kræver det dog, at der justeres på lifthåndtaget for at holde en jævn pløjedybde. Ved hjælp af plovens landhjul er det muligt at opnå en ensartet pløjedybde. Det bedste er at pløje med en kombination af landhjul og dybdekontrol. Derved fastholdes en god vægtoverføring i hård jord og landhjulet begrænser pløjedybden i løs jord. Dybdeindstillingen sker separat for de to sider med justeringsskruer A. A 5. VERTIKAL INDSTILLING AF DEN ANDEN PLOVSIDE Den vertikale indstilling justeres for den anden plovside ifølge punkt 1. Sørg for, at ingen opholder sig i plovens umiddelbare nærhed, når den vendes. Forsøg aldrig at justere ploven mens der pløjes. 17

20 3. GRUNDINDSTILLING RULLESKÆR Rulleskæret skal skære furen fri vertikalt. Der findes to typer af rulleskær, faste og fjederbelastede. Ved pløjning i stenet eller meget stiv jord bør rulleskærene være af den fjederbelastede type. Dette er både for at beskytte rulleskærene, og for at de ikke skal virke som støttehjul og bære ploven oppe, hvilket kan medføre, at ploven får svært ved at holde den ønskede pløjedybde. Sidejustering af rulleskær Rulleskærene skal indstilles således at de giver en ren ubrudt furekant. Normalt skal de skære mm udenfor landsiden, afhængig af jordtype og forhold. Indstillingen sidelæns sker separat for venstre og højre rulleskær ved at løsne møtrikken A og dreje skærene sidelæns mm B B A Dybdeindstilling af rulleskær Rulleskærene bør aldrig stilles dybere i jorden end 1/3 af deres diameter. Dette er for at opretholde en gunstig skærvinkel i forhold til jorden. Dybdeindstillingen af rulleskærene sker ved at rulleskærets arm drejes til forskellige positioner. Indstillingen sker ved B (gælder for både faste og fjederbelastede rulleskær). Sørg for at alle rulleskær på ploven er indstillet til samme dybde og lige langt til venstre henholdsvis til højre for landsiderne. A BEMÆRK! Vær forsigtig der er risiko for klemningsskader ved service, reparation og justering af rulleskær og forplove. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 18

21 3. GRUNDINDSTILLING JUSTERING / INDSTILLING AF FORPLOVE Forplovenes grundlæggende formål er at afskære og vende et hjørne af overfladelaget med planterester og ukrudt, så det dækkes godt med jord under pløjningen. Hvis det gøres korrekt, giver det den bedste ukrudtsbekæmpelse. For at kunne opnå ovenstående formål, findes der tre forskellige typer af forplove. Alle forplove er udrustet med brudbolt (del nr ). EG forplov EM forplov til planterester Halmstryger EG forplov EG forploven anvendes med fordel, hvis god ukrudtsbekæmpelse er vigtig samt ved pløjning af græsjord. Den fungerer godt i tungere jord, der fremstiller en ubrudt fure. Dybden bør ikke indstilles dybere, end at et hjørne af furen bliver afskåret og vendt (maksimalt 5 cm målt fra spidsen). Hvis der ikke er monteret rulleskær, skal spidsen af forploven indstilles til at løbe ca mm uden for landsiden. Hvis der er monteret rulleskær, bør forploven skære ved siden af rulleskæret med spidserne ca. 10 mm fra rulleskæret. EM forplov Anbefalet til dyb pløjning og mange planterester. Den buede muldplade gør det muligt for planteresterne at passere på begge sider af forplovens skaft. Arbejder godt uden rulleskær. Forplovens spids bør indstilles til at skære ca mm uden for landsiden. Halmstryger Halmstrygeren påvirker ikke plovens diagonale frihøjde og kan derfor med fordel anvendes i løs jord samt i jord, der indeholder betydelige mængder af strå, dog ikke klæbrig jord. Halmstrygerens effekt afhænger af pløjedybden og -hastigheden. Halmstrygerens forende bør altid være i kontakt med muldpladen, hvorimod den anden ende kan justeres vertikalt, så den passer til pløjedybden. BEMÆRK: Halmstrygeren bør kun afskære et lille hjørne af furen. 19

22 3. GRUNDINDSTILLING GRUNDINDSTILLING AF FORPLOVE (for 20 cm pløjedybde) Hydraulisk stenudløsersystem Beskyttelse i form af brudbolt V V Hydraulisk stenudløsersystem Placeringen af forplovens beslag på åserøret er den samme, uanset om ploven er udstyret med landsidekniv eller rulleskær. Som standard monteres forplovens beslag i det bageste hul. Afstanden V måles mellem åserøret og forplovens spids og bør justeres som følger: Frihøjde 75 cm V = 505 Frihøjde 80 cm V = 575 (Gælder for alle typer EG og EM forplove) Beskyttelse i form af brudbolt Forplovens beslag skal monteres på åsehuset. Afstanden V måles mellem hovedrammen og forplovens spids og bør justeres som følger: Frihøjde 75 cm V = 570 Frihøjde 80 cm V = 620 (gælder for alle typer EG og EM forplove) Forplovens spids skal i sideretningen være ca mm bag landsidekniven eller rulleskæret. Efter indstillingen skal forplovenes spidser sidde på linje. BEMÆRK! Vær forsigtig der er risiko for klemningsskader ved justering af rulleskær og forplove. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 20

23 3. GRUNDINDSTILLING FEJLFINDING PLØJNING Følgende almindeligt forekommende fejl giver dårlige pløjeresultater, medfører højere driftsomkostninger og forårsager unødvendig slitage på såvel traktor som plov. Fejl Årsag Afhjælpning Traktoren trækker til den ene side og skal rettes op for at modvirke dette Ploven er forkert justeret i forhold til traktoren Ret plovens justering, se grundindstillinger: Kontrollér traktorens sporvidde for og bag. Ved furepløjning kontrollér, at traktorens stabilisatorkæder ikke er spændte. Traktorens forende løfter sig Det første plovlegeme tager forskellig bredde ved henholdsvis højre og venstrepløjning Ploven lægger ikke furen ens med højre og venstre side Første fure for høj eller for lav Trappeformet pløjning Furerne bliver stående/dårlig vending Furernes højde er forskellig i det samme pløjetræk Traktorens forende er for let. BEMÆRK: Traktoren må aldrig løfte forhjulene Tværakslen er ikke centralt monteret Forkert vertikal indstilling Traktorens liftarme er ikke lige lange Forkert vertikal indstilling. Muldpladernes arbejdsvinkel ikke ens for højre/venstre side Forkert grundindstilling Forkert grundindstilling Forplovene står for dybt Jordmodstanden får ploven til at udløse Ploven hælder for meget imod den upløjede side For lille furebredde i forhold til furedybden Forkert sideindstilling af rulleskær Forplovene er ikke stillet lige dybt eller har forkert sidejustering Montér frontvægte eller fyld fordækkene med væske Montér tværakslen centralt Justér den vertikale indstilling. Løsn bæreakslen og flyt ploven indtil højre og venstre side tager samme bredde Justér den vertikale indstilling på begge sider. Justér muldpladernes arbejdsvinkel, så G-målet på højre og venstre side er ens. Justér derefter træk linjen Justér iht. grundindstillinger: Første fures arbejdsbredde Justér den horisontale og vertikale indstilling Justér forplovene for at reducere dybden. Brug højere arbejdstryk Justér den vertikale indstilling. Forøg furebredden Justér rulleskærene Justér forplovene 21

24 3. GRUNDINDSTILLING ÆNDRING AF ARBEJDSBREDDE Ploven har trinløs indstillelig arbejdsbredde 12 / 300mm 22 / 550 mm. Til indstilling af arbejdsbredden anvendes en dobbeltvirkende hydraulikcylinder. Bemærk! Hydrauliksystemet til indstilling af arbejdsbredden (furebredden) er ikke adskilt fra hydraulikken til vending af ploven i tilfælde af furepløjning. Indikator for arbejdsbredde Cylinder for justering af arbejdsbredde XRWT-OL KK DK XRWT-OL 22

25 3. GRUNDINDSTILLING HYDRAULIKDIAGRAM P 5. RT B A 9. C D 4. H H 2C H H 2A H 2B FUNKTIONER 2A Lukkeventil Bruges ved nulstilling af systemet 2B Lukkeventil Bruges ved nulstilling af systemet 2C Lukkeventil Bruges ved nulstilling af systemet 4. Lukkeventiler Lukker for opretningscylinderen når ploven kører på landsiden 5. Vendecylinder Vender ploven 6. Cylinder Til justering af furebredde 7. Cylinder Til justering af første fure 8. Cylinder Bringer ploven i vendestilling (når den er indstillet til furepløjning) 9. Sekvensventil Styrer opretningscylinderen Dobbeltvirkende hydrauliske lynkobling 23

26 3. GRUNDINDSTILLING NULSTILLING AF FURE VED HJÆLP AF CYLINDER For at sikre korrekt funktion af cylinderen for justering af første fure, skal cylinderen for justering af furebredde være synkroniseret med opretningscylinderen. X Opretningscylinder Cylinder for justering af furebredde X Afstanden X skal være den samme for begge cylindre. Hvis afstandsforskellen er større end 10 mm, skal cylindrene synkroniseres. NULSTILLING 1. Åbn lukkeventilerne 2A og 2C. 2. Reducér furebredden; den forreste del af opretningscylinderen bliver maksimalt udstrakt. 3. Luk lukkeventilerne 2A og 2C. 4. Åbn lukkeventilen 2B. 5. Reducér furebredden; cylinderen for justering af furebredde bliver maksimalt udstrakt. 6. Luk lukkeventilen 2B. 2B 2A 2C XRWT-OL KK DK XRWT-OL 24

27 3. GRUNDINDSTILLING LANDHJUL FUNKTION Ved vending af ploven svinger hjulet bagud. Et progressivt bremsesystem, som kan justeres, beskytter hjulet. Det er let at stille hjulet om til transportstilling. Pløjedybden indstilles let med to justeringsskruer, se afsnit 3. GRUNDINDSTILLING, PLØJEDYBDE. A A B Justering af bremsekraften: Demontér skrue og låsebrik A. Justér bremsekraften ved at spænde eller løsne møtrikken B. Efter justering monteres låsebrikken igen. Smør aldrig friktionspladerne! Transportlås i arbejdsposition Transportlås i transportposition TRANSPORTKØRSEL Vend ploven, så hjulet er på plovens venstre side (højre plovlegemer nedad). Tryk håndtaget ned og sving hjulet ud til transportstilling. Kontrollér, om håndtaget er låst. 25

28 3. GRUNDINDSTILLING Flyt håndtaget til transportlåsen på tårnet til låseposition. Aktivér vendemekanismen. Ploven løftes og låses i midterposition. Sænk ploven i trepunktsliften således at topstangsbolten er midt i langhullet på tårnet, når traktor og plov står på en plan mark. Ploven er klar til transport. TILBAGE TIL ARBEJDSPOSITION Udløs transportlåsen, flyt håndtaget, for at få låseakslen ud af hullet. Sæt låsen i arbejdsposition. Vend ploven, så hjulet er på plovens venstre side (højre plovlegemer nedad). Sænk ploven, pres håndtaget på hjulet ned og sving hjulet ud til arbejdsposition. PARKERING AF PLOVEN Når ploven er i arbejdsposition, befinder støttebenet sig øverst på rammen. Hvis støttebenet er i denne position, skal den altid vende bagud. Ploven skal altid parkeres med højre plovlegemer nedad. Parkér ploven på et plant underlag. Sørg for, at der aldrig befinder sig personer på, under eller i plovens fareområde under parkering eller manøvrering af ploven. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 26

29 4. STENUDLØSERSYSTEM 4. STENUDLØSERSYSTEM For at beskytte ploven og traktoren, har alle plove et element, der sikrer mod sten. BESKYTTELSE I FORM AF BRUDBOLT Alle plove (med fast ås) er beskyttet mod beskadigelse ved hjælp af en brudbolt i hver ås (del nr ). BEMÆRK: Sørg altid for, at den korrekte boltkvalitet anvendes ved udskiftning. Der er risiko for, at bolte af lavere kvalitet vrides skæve uden at sprænge, hvorved plovlegemet kommer ud af indstilling. Brudbolte HYDRAULISK STENUDLØSERSYSTEM Udløsersystemet består af en udløsercylinder for hvert par plovlegemer. Cylindrene er koblet med en gas/olie-akkumulator. Akkumulatoren er fyldt med kvælstof (N2). Udløsercylindre, trykslanger og akkumulator er under tryk med olie = arbejdstryk, som vises på manometeret. Under pløjning fungerer kvælstoffet i akkumulatoren som fjederelement, hvilket giver plovlegemerne fuldt automatiske og individuelle udløsnings- samt tilbagestillingsfunktioner. Udløsersystemet er konstrueret, så plovlegemerne kan bevæge sig i alle retninger. 27

30 4. STENUDLØSERSYSTEM Akkumulatoren er forladet med 11 MPa (110 bar). Arbejdstrykket (olietrykket) kan aflæses på manometeret og skal ligge mindst 10 % over forladningstrykket. Arbejdstrykket bør være mellem 12,5-14 MPa ( bar). Regel: Arbejdstrykket skal være justeret således, at plovlegemerne forbliver i den rette position under pløjningen og ikke udløser alene på grund af jordmodstanden. ÆNDRING AF ARBEJDSTRYK Påfyldningsslangen tilsluttes traktorens hydraulikudtag. Åbn ventilen og justér trykket til den ønskede værdi ved hjælp af traktorens hydraulik. Luk derefter ventilen og flyt påfyldningsslangen tilbage til den oprindelige position. BEMÆRK: Ved trykændring og når systemet gøres trykløst, skal ploven være koblet til traktoren. Iagttag altid den største renlighed ved arbejde med hydraulik. Ventil Forsøg aldrig at frakoble en en hydraulikforbindelse mens systemet er under tryk. Ændring af arbejdstryk (mekanisk) Ved pløjning af særdeles tung og kompakt jord, der kræver et vedvarende højt arbejdstryk (over 13 MPa), kan udløsningsmodstanden øges mekanisk for at forhindre plovlegemerne i at udløse pga. jordmodstand. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 28

31 4. STENUDLØSERSYSTEM Normal udløsermodstand 20% højere udløsermodstand Ændring: Tilslut påfyldningsslangen til stenudløsersystemet som beskrevet i afsnittet ÆNDRING AF ARBEJDSTRYK og tag trykket af systemet. Flyt stenudløsercylinderen fra det inderste til det yderste hul i løftearmen. Derved bliver løftearmen længere, hvilket giver 20 % højere udløsermodstand. KONTROL AF AKKUMULATOR Ploven skal være tilkoblet traktoren. Akkumulatorens forladningstryk bør regelmæssigt (årligt) kontrolleres ved hjælp af manometer. Tilslut oliepåfyldningsslangen som beskrevet under ÆNDRING AF ARBEJDSTRYK. Derefter Stiller traktorens kontrolhåndtag i åben returposition, og stopventilen åbnes lidt. Viseren synker nu langsomt til et vist punkt, hvorfra den falder hurtigt til nul. Trykket, hvorfra viseren begynder at falde hurtigt, er det tryk, som akkumulatoren er forladet med. På samme måde kan man kontrollere forladningstrykket ved påfyldning af olie: Viseren stiger hurtigt fra 0 til et vist tryk og stiger derefter langsomt videre. Det tryk, som viseren stiger hurtigt til, er akkumulatorens forladningstryk. RESUME: Trykket, hvorfra viseren falder hurtigt ved tømning, og trykket, hvorfra viseren stiger hurtigt til ved påfyldning, er akkumulatorens forladningstryk. Hvis det ved kontrol af trykket viser sig, at trykket falder mere end 2 MPa (20 bar) under det på akkumulatoren angivne forladningstryk, bør du kontakte din lokale Kongskilde forhandler. Rør aldrig ved gaspåfyldningsventilen. Forsøg aldrig at frakoble en hydraulikforbindelse mens systemet er under tryk! 29

32 5. KØRSEL MED VENDEPLOV 5. KØRSEL MED VENDEPLOV Vejtransport: Hastighed under transport: Pløjning: Transport: Kørsel på foragre: Vær altid opmærksom på, at der hviler en relativ stor del af vægten på traktorens baghjul. Sørg for, at traktoren bibeholder sine styreegenskaber. Montér frontvægte, hvis det er nødvendigt. Tilpas hastigheden til vejforholdene for at undgå, at ploven hopper. Dette kan ændre plovindstillinger og forårsage unormale påvirkninger. Tilpas hastigheden efter de eksisterende jordforhold og mængden af sten. BEMÆRK! For høj hastighed koster penge i form af øget slitage og beskadigelse af udstyret. Den maksimale hastighed ved transport er 25 km/t. Ved vending på forageren skal der køres så isætningen altid sker fra den upløjede side. Vendingen på forageren kan udføres på to forskellige mader: T-sving: Løft ploven ved markeringsfuren og sving ind mod det pløjede areal, bak mod det upløjede areal, kør frem og sæt ploven i ved markeringsfuren fra den upløjede side. Det er bedst at vende ploven mens der køres fremad eller under stilstand sving: Løft ploven ved markeringsfuren, start svinget ved at dreje mod det pløjede areal. Sving 360 rundt og sæt ploven i ved markeringsfuren fra den upløjede side. Ploven vendes, når det passer bedst under svinget. Typen af svingteknik kan vælges til dels efter egne ønsker og til dels efter traktorens konstruktion. T-svinget kræver noget mere manuelt arbejde, men giver mulighed for smallere foragre svinget er hurtigere og kræver mindre manuelt arbejde, men noget bredere foragre sving T-sving XRWT-OL KK DK XRWT-OL 30

33 5. KØRSEL MED VENDEPLOV NYTTIGE OPERATIONELLE PUNKTER Markering af foragre Udfør altid en markering af foragrene. Markeringen pløjes indad mod marken med det bageste plovlegeme (dvs. med forlænget topstang og den forreste ende af ploven løftet). På regelmæssige marker markeres foragrene kun på markens korte sider. På uregelmæssige marker eller marker som er omgivet af grøfter, hegn eller lignende forhindringer, markeres forageren rundt om hele marken. Foragerens bredde Foragrene skal være så brede, at ploven kan løftes helt fri af marken, før traktoren begynder at svinge. Afhængig af plov- og traktorstørrelse samt køreteknik på foragrene (T-sving eller 360 -sving), bør foragrenes bredde være mellem m. Pløjning Når pløjningen påbegyndes ved kanten af marken eller ved markeringen (hvis foragrene er markeret rundt om hele marken) vendes første træk indad med samme plovindstilling som anvendt ved markeringen af foragrene. Den egentlige pløjning begynder med andet træk. Den første fure lægges dermed tilbage og på den måde bliver alt gennempløjet. Ved tredje træk kører traktoren i den rigtige fure og den korrekte grundindstilling af ploven kan gennemføres. ISÆTNING OG OPTAGNING AF PLOVEN SKAL SKE PÅ FORAGRENE. En jævn kant ved markeringsfuren vil lette pløjningen af forageren og dobbeltpløjning vil kunne undgås. Kør lige! Skæve furer kan udsætte både plov og traktor for store belastninger og pløjeresultatet bliver ringere på grund af dårligere furelægning. Ret derfor furen op så hurtigt som muligt. Anvend altid plovlegemerne på skift for at fordele slitagen på både højre og venstre side. I modsat fald vil det være umuligt at få ensartede furer på begge sider. Vælg den rigtige furebredde Arbejdsbredden skal altid være proportional med pløjedybden, dvs. den maksimale dybde bør ikke overstige 2/3 af furens bredde. Formålet med dette er at sikre, at furerne er korrekt afbalancerede og vendes korrekt. Forkert Korrekt 31

34 6. VEDLIGEHOLDELSE 6. VEDLIGEHOLDELSE For at sikre ploven lang levetid samt undgå unødvendig slitage skal nedenstående anvisninger følges. Sammen med ploven er der leveret 3 nøgler, der bruges til spændning af skruer og bolte samt til udskiftning af sliddele. UDSKIFTNING AF SLIDDELE Alle sliddele bør udskiftes i god tid for at beskytte de vitale dele og dermed nedsætte omkostningerne. Anvend altid originale reservedele, som har en høj kvalitet og passer til ploven. Brug af ikke-originale sliddele medfører ophævelse af garantien. Spidser og skær Spidser og skær skal udskiftes inden de er slidt så langt ned, at plovfoden beskadiges. Muldplader Ved udskiftning af muldpladerne skal man SPÆNDE SKRUERNE JÆVNT for at undgå, at der opbygges spændinger i muldpladen, da det kan føre til, at muldpladen knækker. Slidstykker for muldplader Ved udskiftning af slidstykker for muldplader skal man SPÆNDE SKRUERNE JÆVNT for at undgå, at der opbygges spændinger i slidstykket, da det kan føre til, at slidstykket knækker. Landsider Hvis landsiderne er meget slidte, vil ploven trække mod det upløjede. Det giver en dårligere furelægning og gør ploven tungere at trække. Rulleskær For at fastholde en god funktion af rulleskæret skal skiven udskiftes, når 1/3 af den oprindelige diameter er nedslidt. Ploven skal være tilkoblet traktoren! Udfør aldrig justering og udskiftning af sliddele hvis traktorens motor ikke er slukket og ploven sænket ned på et jævnt underlag. Arbejd aldrig under en hævet plov uden at den er sikret med bukke eller lignende for at undgå at ploven sænkes ved et uheld. Stol aldrig alene på traktorens hydrauliksystem. Brug altid handsker og øjenbeskyttelse når du arbejder med sliddele med skarpe kanter. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 32

35 6. VEDLIGEHOLDELSE MULDPLADERNES PARALLELITET OG G-MÅL Kontrollér muldpladernes arbejdsvinkel. Den normale position for muldpladerne måles på det bageste plovlegeme fra landsidernes inderside vandret ud til det yderste hul på muldpladen, se G-mål. Om nødvendigt justér muldpladens støtter. AX Muldpladens normale position, mål G = 580 mm XLD Muldpladens normale position, mål G = 670 mm AH Muldpladens normale position, mål G = 625 mm FC Muldpladens normale position, mål G = 550 mm AS Mål til yderste kant på nederste strimmel = 635 mm Mål til yderste kant på øverste strimmel = 505 mm Gentag proceduren for det bageste plovlegeme på den modsatte side af ploven. Mål afstanden mellem 2 næstbageste plovlegemer og justér om nødvendigt muldpladens støtter til en afstand på 900 mm mellem plovlegemerne. Målet A= B. B A G 33

36 6. VEDLIGEHOLDELSE SPÆNDING AF BOLTE På plovene anvendes bolte af kvalitet 8.8, 10.9 og Ved udskiftning af boltene bør man sikre sig, at der anvendes bolte og møtrikker af den samme kvalitet. Det er nemmere at spænde bolte og møtrikker til det rette spændemoment, hvis de er smurt med olie. Følgende spændingsmomenter skal anvendes på de enkelte typer af bolte: Spændingsmomenter Kvalitet Størrelse Moment Tørre bolte Oliesmurte og møtrikker bolte og møtrikker 8,8 M12 81 Nm 70 Nm 8,8 M Nm 170 Nm 8,8 M Nm 236 Nm 8,8 M Nm 330 Nm 8,8 M Nm 572 Nm 8,8 M Nm 1127 Nm 10,9 M Nm 98 Nm 10,9 M Nm 238 Nm 10,9 M Nm 465 Nm 10,9 M Nm 804 Nm 10,9 M Nm 1582 Nm 12,9 M16* 333 Nm 286 Nm 12,9 M Nm 558 Nm 12,9 M Nm 963 Nm * M16 bolte monteres ved hjælp af forbindelsesplader, men uden for rammen bør de spændes til 200 Nm. SMØRING AF PLOVÅSENS HÆNGSELPUNKTER NON- STOP Anbring ploven i en stilling, hvor plovlegemerne befinder sig ca. 15 cm over jordoverfladen. Fjern trykket fra systemet som beskrevet i afsnit 4. STENUDLØSERSYSTEM, KONTROL AF AKKUMULATOR. Hængselpunkterne kommer til syne når åsen sænkes. Smør alle de øvre hængselpunkter (det anbefales at bruge MoS2 fedt). Smør ligeledes alle andre smøresteder i stenudløsningsforbindelsen, mens trykket er taget af systemet. Sæt herefter atter systemet under tryk og sørg for, at åsen vender tilbage til den oprindelige position. Vend ploven om på den anden side og gentag proceduren. Tryk systemet op til det korrekte arbejdstryk, luk ventilen og monter trykslangen i dens oprindelige position. BEMÆRK! Kontrollér, om alle åse er flyttet tilbage til deres korrekte positioner. XRWT-OL KK DK XRWT-OL 34

37 6. VEDLIGEHOLDELSE Smør topstangsbolten for hver 40 timers drift Smør for hver 40 timers drift DÆKTRYK Dæk Anbefalet Tryk 260/ kPa 2,5 bar 340/ kPa 2,5 bar VINTEROPBEVARING Rengør ploven omhyggeligt Kontrollér, om alle sliddele er i god stand, og udskift efter behov (så ploven er klar til den næste sæson) Efterspænd alle skruer, bolte og møtrikker Kontroller fyldningstrykket i akkumulatoren Smør alle smørepunkter med fedt eller olie Beskyt muldpladerne og alle blanke dele ved at smøre dem med olie, beskyttelsesmiddel eller syrefrit fedt Stenudløsersystemet bør opbevares under tryk, således at alle udløsningscylindre er helt ude og er fyldt med olie Efterse hydraulikslanger på stenudløsersystemet og udskift alle beskadigede dele Anvend altid originale reservedele! 35

38 6. VEDLIGEHOLDELSE SMØRESKEMA FOR XRWT/S-OL PLOVEN De nedenfor viste smørepunkter skal smøres med de anførte intervaller = Smøreinterval/timer 8 XRWT-OL KK DK XRWT-OL 36

39 7. SUPPLERENDE ANVISNINGER 7. SUPPLERENDE ANVISNINGER Efter at have foretaget en omhyggelig og præcis indstilling af ploven, således at den fungerer godt og giver et tilfredsstillende pløjeresultat, bør du notere følgende vigtige målinger: Løftespindlernes længde Topstangens længde Venstre justeringsskrue for den vertikale indstilling Højre justeringsskrue for den vertikale indstilling Justeringsbøsninger på landhjul A-skrue Disse mål og andre notater vil gøre det lettere at indstille ploven næste gang der skal pløjes. 37

40 8. LØFTEPUNKTER 8. LØFTEPUNKTER Plov Max. vægt A B C XRWT-OL kg 1,6 m 1,6 m 1,5 m XRWT-OL kg 1,4 m 1,2 m 1,1 m XRWT-OL kg 1,8 m 1,2 m 1,5 m XRWS-OL kg 1,6 m 1,6 m 1,5 m XRWS-OL kg 1,4 m 1,2 m 1,1 m XRWS-OL kg 1,8 m 1,2 m 1,5 m XRWT-OL 5975 XRWT-OL 6975 XRWT-OL 7975 A B C XRWT-OL KK DK XRWT-OL 38

41 9. TEKNISKE DATA 9. TEKNISKE DATA Model XRWT-OL Afstand mellem de enkelte par plovlegemer (cm) Frihøjde (cm) Antal af par plovlegemer Arbedsbredde (cm) Anbefalet traktorstørrelse (HP) Maskinens vægt* (kg) Liftens løftekrav, ca. (kg) / / / * Udstyr: Kombi landhjul, skiveskær på bagersta fure og furekniv på øvrige furer Model XRWS-OL Afstand mellem de enkelte par plovlegemer (cm) Frihøjde (cm) Antal af par plovlegemer Arbejdsbredde (cm) Anbefalet traktorstørrelse (HP) Maskinens vægt* (kg) Liftens løftekrav, ca. (kg) / / / * Udstyr: Kombi landhjul, skiveskær på bagersta fure og furekniv på øvrige furer 39

42 9. TEKNISKE DATA XRWT-OL KK DK XRWT-OL 40

43 9. TEKNISKE DATA 41

44 XRWT-OL XRWS-OL KK DK You can always find the latest version of the manuals at

Konventionel Plov MT-MS

Konventionel Plov MT-MS Konventionel Plov MT-MS Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave: 160308 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096 Överum, Sweden Erklærer

Læs mere

Frontmonteret Vendeplov FMRT

Frontmonteret Vendeplov FMRT Frontmonteret Vendeplov FMRT Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave: 160307 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096 Överum, Sweden

Læs mere

Vendeplov RT-RS MRT-MRS HRT-HRS XRT-XRS

Vendeplov RT-RS MRT-MRS HRT-HRS XRT-XRS Vendeplov RT-RS MRT-MRS HRT-HRS XRT-XRS Brugsanvisning Original brugsanvisning DK Udgave: 150504 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096 Överum, Sweden

Læs mere

Vognplov THSRT. Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions. Udgave:

Vognplov THSRT. Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions. Udgave: Vognplov THSRT Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave: 150521 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096 Överum, Sweden Erklærer hermed,

Læs mere

Halvbugserede Vendeplov

Halvbugserede Vendeplov Halvbugserede Vendeplov SRT-SRS HSRT-HSRS HSRWT-HSRWS Brugsanvisning Oversættelse af original brugsanvisning DK Udgave: 160304 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums

Læs mere

Vendeplov Vari Flex CX CX Plus EX

Vendeplov Vari Flex CX CX Plus EX Vendeplov Vari Flex CX CX Plus EX Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave: 160317 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096 Överum,

Læs mere

Vendeplov MRWT-MRWS HRWT-HRWS XRWT-XRWS

Vendeplov MRWT-MRWS HRWT-HRWS XRWT-XRWS Vendeplov MRWT-MRWS HRWT-HRWS XRWT-XRWS Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave: 150518 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096

Læs mere

Vendeplov Xcelsior BX CX DX EX

Vendeplov Xcelsior BX CX DX EX Vendeplov Xcelsior BX CX DX EX Brugsanvisning Oversættelse af original Instructions DK Udgave: 160330 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Ifølge maskindirektivet 2006 / 42EG Överums Bruk AB S-59096 Överum, Sweden

Læs mere

Instruktionsbog. Vendeplov Model CVL DVL EVL

Instruktionsbog. Vendeplov Model CVL DVL EVL Instruktionsbog Vendeplov Model CVL DVL EVL Denne brugsanvisning omfatter ÖVERUM-vendeplove model CVL og DVL og Vari Flex EVL Indhold SIDE 1 Funktionsbeskrivelse 2 1.1 Identifikation af ploven 3 2 Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. Vognplov THSRT

Brugsanvisning. Vognplov THSRT Brugsanvisning Vognplov THSRT Denne brugsanvisning behandler Agrolux vognplov THSRT Indhold 1 Funktionsbeskrivelse 2 1.1 Identifikation af ploven 3 2 Sikkerhedsforeskrifter /Advarselssymboler 4 3 Teknisk

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Justering i marken Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto

Læs mere

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto Reset System (udløsere)

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

CVL/DVL/CXL/DXL. Halvbugserede vendeplove & vognplove

CVL/DVL/CXL/DXL. Halvbugserede vendeplove & vognplove CVL/DVL/CXL/DXL Halvbugserede vendeplove & vognplove Halvbugserede vendeplove Store plove til store opgaver CVL-serien kan leveres i modeller fra 4 til 6 furer og DVLserien i modeller fra 5 til 8 furer.

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux tilbyder et bredt sortiment af lift vendeplove fra 2 til 6 furer. Gennem unikke konstruktioner og gennemtænkte detaljer er plovene fra Agrolux skabt til den moderne og effektive

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

XCELSIOR/VARI FLEX. Liftophængte vendeplove. Powered by Kongskilde

XCELSIOR/VARI FLEX. Liftophængte vendeplove. Powered by Kongskilde XCELSIOR/VARI FLEX Liftophængte vendeplove Powered by Kongskilde Härdat stål Opkulning af muldpladerne ved opvarmning. Opkulning af muldpladerne ved overflade. Hærdet stål Överum Mucro er navnet på det

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

UNICO - liftophængte plove

UNICO - liftophængte plove UNICO - liftophængte plove Prisliste februar 2017 Plovens bedste udstyr: Majs forplov Halm forplov Halm skræller MP4WD standard underplov Skrueformet skandinavisk underplov Pløjedybde fra 15 til 30 Arbejdsbredde

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK Halvbugserede plove Manøvreevne, robusthed, ergonomi Know-how og erfaring fra Grégoire Besson gør SP serien pålidelig og tilpasningsdygtig.

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0543-03 1 125 Combi Pro 2 2 1 3 A B C B 4 5 6 Torx T30 E F Torx T30 7 G H I 8 10 mm 10 mm 2 9 92/107 10 92/107 13 mm 13 mm 10 mm 11 92/107 M D

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Brugsanvisning V-PLOV. Park Ranger 2150

Brugsanvisning V-PLOV. Park Ranger 2150 Brugsanvisning V-PLOV Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere