Svendborg Kommune. 3 temaer & vision Svendborg Kommune - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune. 3 temaer & vision Svendborg Kommune - -"

Transkript

1 Svendborg Kommune 3 temaer & vision Svendborg Kommune - -

2 Baggrund: Nedenfor beskrives de tre temaer og det udkast til en ny vision for Svendborg, som er resultatet af den proces, som blev indledt med interview med udvalgte borgere, som har indbefattet seminarer med planafdelingens medarbejdere, møder med direktion, seminar med byråd, borgermøde og senest strategiseminar med politikere, embedsmænd og de interviewede borgere. Såvel temaer som vision skal forelægges Byrådet til godkendelse og skal danne udgangspunkt for Svendborg Kommunes Planstrategi. Temaerne skal således tilpasses den administrative/politiske proces, inden de skrives ind i planstrategien, sammen med konkrete forslag til, hvorledes de kan implementeres i kommunens politik for de otte sektorer: Det åbne land Trafik og infrastruktur Bymiljø og lokalområder Sundhed og fritid Kultur Uddannelse Erhverv Bosætning - -

3 De tre temaer: Svendborg: Maritimt liv Svendborg: Sundt liv Svendborg: Kreativt liv har tilstrækkelig realisme og potentiale til hver for sig og tilsammen at sikre Svendborg vækst i årene fremover. De indeholder det strategiske råmateriale, der forbinder Svendborg visionen med strategier og indsatser. Et kraftfuldt og realistisk tema er karakteriseret ved at det indeholder en realistisk mulighed for at give Svendborg vækst og skabe attraktive betingelser for borgernes liv det kan anvendes som inspiration til nye indsatser det kan anvendes til at prioritere indsatser det er i harmoni med og kan anvendes til at profilere Svendborgs særlige identitet De tre temaer har hver for sig været målt og vejet i forhold til disse krav. Det er undersøgt, om temaet har rod i fortiden, er aktuelt i nutiden, og om det anses for at være bæredygtigt og attraktivt for borgerne i fremtiden. Alle tre temaer er i harmoni med Svendborg og har solidt potentiale til at skabe fremtidig vækst og attraktive livsbetingelser for borgerne i hele kommunen. For at en indsats, eller et konkret projekt, skal vurderes som positiv for Svendborg Kommune, skal den som minimum leve op til et af de tre temaer, helst til to og meget gerne til alle tre. Svendborg by er kommunens omdrejningspunkt. Her findes alt det som sammen med kommunens smukke landskab og kystlinie gør Svendborg attraktiv for nuværende og fremtidige borgere: Et rigt kulturliv, gode arbejdspladser, butikker, steder at mødes, cafeer og restauranter. Andre byer og kommuner på Fyn investerer i disse år betydelige beløb i udviklingen. Skal Svedborg sikre hele kommunes vækst, er det derfor nødvendigt at udvikle byen. Derfor er det følgende koncentreret omkring Svendborg By, men det skal ske i harmoni med hele kommunen sådan at udviklingen af Svendborg bliver til gavn for alle kommunens borgere. - -

4 Svendborg: Maritimt liv Svendborg er et af Nordens aktive, dynamiske maritime centre, som i mange år fremover skal skabe sund vækst og et godt liv for byens borgere. Svendborg er et stykke dansk maritim historie. De borgere, der har rødder tilbage i tiden, har maritime aner, og såvel by som natur er præget af den tætte forbindelse til havet. Det erhvervsmæssige grundlag var det maritime element. I nutiden er Svendborg en af de få danske byer, som lever i, med og af det maritime element. Inden for uddannelse, erhvervsliv og turisme er Svendborg stærkt præget af det maritime, og borgerne anser det maritime som en væsentlig del af byens og deres egen identitet. Fortidens maritime dominans af arbejdspladser kommer næppe igen, men Svendborg har godt tag i det maritime marked, som indeholder vækstmuligheder. Oplevelsesøkonomien, som endnu kun er i sin vorden, vil i vid udstrækning kunne bygges op omkring det maritime element. Flere af de projekter, som forventes gennemført inden for de kommende år, bygger videre på en erkendelse af Svendborg som et maritimt center. Svendborgs omdømme er knyttet til det maritime, og det maritime vil være det stærkest tænkelige udgangspunkt for at udvikle et brand, som kan markere Svendborg i den fremtidige konkurrence om tilvækst af borgere og erhvervsliv. - -

5 Svendborg: Kreativt liv I Svendborg værdsættes og fremmes kreativitet som et middel til at opnå langvarig og bæredygtig vækst, fordi fremtidens borgere og virksomheder vil søge derhen, hvor viden og kreativitet omsættes i handlinger. Svendborgs historiske udvikling har været præget af mennesker, der kunne se muligheder og udnytte dem på nye måder det var dem, der skabte den maritime udvikling og som satte det nye erhvervsliv i gang. Senere har Svendborg været stedet, hvor mennesker der ønskede plads til alternative livsformer søgte hen. I dag præger en kreativ tankegang og livsudfoldelse Svendborg. Kreativitet, forstået som det at skabe noget nyt og løse problemer på en ny måde, er en afgørende forudsætning for at kunne leve i og påvirke fremtidens samfund. Der er en bred erkendelse af, at områder med kreative borgere har og vil have større fremgang end andre områder. Kreative mennesker stiller særlige krav til det sted hvor de bor. Der skal være rigeligt af dejlig natur, gode boliger, højt til loftet, kultur- og fritidslivet skal blomstre. Kreative mennesker vil have udfordringer, og de vil bestemme over deres eget liv. Kimen til kreativ tankegang og handling er i os alle. Svendborg vil værdsætte og fremme kreativiteten, så den kan udfolde sig i alle borgere igennem hele livet: i skolen, uddannelsen, arbejdet, fritids- og kulturlivet. Svendborg vil udvikle det samarbejde, der er imellem kreative og andre, fordi det er sådan resultater skabes

6 Svendborg: Sundt liv I Svendborg betyder sundhed et godt liv uanset alder. Sundhed skaber trivsel, og sundhed er en forudsætning for, at Svendborg til stadighed har den arbejdskraft, som er betingelsen for vækst. Svendborg vil støtte aktiviteter, som har udsigt til at skabe et sundt liv, som kan bidrage til det enkelte menneskes trivsel. Svendborg har i mange år anvendt sundhed, idræt, sport og leg som en vigtig bestanddel i borgernes hverdag. Den analyse af Svendborg som en familie, som er gennemført i forbindelse med CityDesign-processen viste et stort ønske om et sundere liv i fremtiden. Sundhed er ikke alene betingelsen for et godt liv - sundhed som forretningsgrundlag kan også være med til at udvikle Svendborgs erhvervsliv ved bevidst at tiltrække nye virksomheder som bygger på sundhed og ved at bistå de sundhedsvirksomheder der allerede findes i Svendborg. Svendborg forstår sundhedsbegrebet som alle aktiviteter, som kan forbedre borgernes trivsel: Både idræt og sport, det vi spiser og drikker, og den måde vi lever på er kilder til sundhed. Derfor skal der i Svendborg være mulighed for at dyrke idræt på den måde og på det tidspunkt, man vil. Der skal gøres en aktiv indsats for at øge borgernes bevidsthed om, hvilke mad- og drikkevarer der understøtter et sundt liv, og der skal være mulighed for at udfolde en livsstil, hvor nydelse og harmoni er væsentlige elementer i livet. Udenfor Svendborg by er der enestående muligheder for at dyrke alle former for idræt, men også for at gå på opdagelser, arrangerer udflugter eller blot at nyde kommunens dejlige steder. Svendborg vil give borgerne lyst til at bruge både krop og hoved i dagligdagen. Ved at aktivere nu undgår vi at skulle reparere senere

7 Inspiration og prioritering Den specielle Svendborgske synsvinkel er at kombinere to eller tre af temaerne, når et projekt skal udvikles, planlægges og gennemføres. Derved adskiller Svendborg sig fra andre danske byer, som har kreativitet, sundhed eller det maritime element som separate strategier. Hver for sig indeholder de tre temaer den kraft, der er forudsætningen for vedvarende vækst, men tilsammen giver temaerne Svendborg et fundament, som kan inspirere og sætte kursen for prioritering af de kommende års store investeringer. Enhver ny aktivitet skal bedømmes efter, om den støtter mindst et, gerne to og meget gerne alle tre temaer. Gør den ikke det, skal der tungt vejende grunde til, for at den skal realiseres. Temaer og udviklingsprojekter i praksis (NB: Det følgende skal ses som vejledende eksempler på, hvad anvendelse af temaer kan føre til i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Når det konkrete projekt skal udvikles og beskrives, vil der være tale om et væsentligt mere dybtgående og omfattende arbejde, som det f.eks. gælder for bibliotek/idrætshus og for borgerforeningen, men sådan at temaerne stadig er et både styrende og inspirerende arbejdsredskab.) - 7 -

8 Bibliotek og Idrætshus Borgerrnes opfattelse af biblioteker har ikke ændret sig væsentligt i de senere år opfattelsen er nært knyttet til de traditionelle ydelser, selv om biblioteket nu tilbyder borgerne meget andet. Det samme gælder for idrætshuse. Anvendes temaerne kreativitet og sundhed som inspiration for udvikling af de to institutioner, tegner der sig umiddelbart en række helt nye billeder af, hvorledes de anvendes, hvilke borgere der bruger institutionen, og af det liv som de kan bidrage til. Det kræver en dybtgående analyse at nå frem til alle de nye muligheder og at vurdere deres realisme, men nedenstående illustrerer hvorledes de to temaer kan anvendes til grænseoverskridende udvikling : Fra to steder til ét sted: Sundhed og kreativitet på samme sted. Ingen grænser imellem bøger og idræt. Det vil sandsynligvis medføre, at begge får tilført nye kunder (Ålborg) og at de der i forvejen bruger begge faciliteter vil sætte deres brugsfrekvens op. Inspiration til hvert sted: Den idræt der udøves skal være kreativ og /eller rettet imod selvoplevelsen. Det er legende idræt og soulsports fx pistolskydning, fridykning, klatring, robassin, styrketræning, videogolf... Idrætsudøverne kan få mere at vide om deres idræt ved at læse om den. Indretningen af biblioteket kan knyttes til idrætsdelen (fx bøger om idræt, sport i idrætsområdet). Synergi/effektivisering: Længere åbningstid for nogle områder. Fælles administration. Fælles medlemskab. Rengøring, parkering. Fælles butiksområde med bøger og sportsrekvisitter. Holdningsændringer, læring: Børn vil lære at der ikke er en grænse imellem hoved og krop, tanker om at viden er finere end idræt vil blive nedbrudt. - -

9 Rådhuset til Tankefuld I sig selv kan ideen om at flytte rådhuset til Tankefuld og lade det nuværende rådhus anvendes til boliger, erhverv og detailhandel beskrives som kreativ, men ved konsekvent at undersøge, hvorledes temaerne sund og kreativ kan inspirere til anvendelse og udformning, opstår der markante nye forestillinger om, hvordan det nye og det gamle rådhus kan bidrage til Svendborgs udvikling der fører i retning af visionen. Rådhuset Tankefuld kan blive et forbillede på, hvordan en bygnings arkitektur og dens indretning kan fremme både sundhed og kreativitet, og det gamle rådhus kan ved sin nyindretning give markante bidrag til livet i Svendborg fx stedet hvor kreative virksomheder viser sig selv frem i gadeplan, hvor der er citta slow atmosfære, hvor borgerservice indrettes og udføres på måder, der bryder afgørende med de vante (som f.eks. Jyske Bank, Max Bank). Borgerforeningen Den nye borgerforening kan blive rammen om et både sundt og kreativt liv, hvor sundhed udmøntes i de hovedbudskaber, som indgår i citta slow-konceptet, og hvor viden om sund og utraditionel mad fødes som det f.eks. er tilfældet i citta slowbevægelsens hus i Orvieto (Smagspaladset). Det kunne være stedet, hvor der var kurser i kreativ madlavning (der er allerede store køkkenfaciliteter), hvor de der har ansvaret for kommunens madlavning til institutioner kan gå på kursus, hvor nye eksempler på den Sydfynske kulinariske bevægelse kan introduceres, og hvor en café/restaurant baseret på slow-konceptet kan indrettes. Teatersalen kan indrettes til Svendborgs kreative folkekøkken (utraditionelle retter, lave priser, kokke på omgang, frivilligt serveringspersonale der optræder samtidig...) Ved siden af dette kan borgerforeningen blive ramme om alle former for uorganiseret kreativ udfoldelse. Det kunne være et værksted, hvor motorcykler og violiner kan bygges. Timer i klaverspil, hvor gamle elever hjælper nye på plads. Et sted, hvor man kan møde andre skakspillere. Den uorganiserede kreative udfoldelse skal have et betydeligt råderum, sådan at der hele tiden kan være plads til at dyrke nye lyster. De organiserede aktiviteter i Borgerforeningen skal have plads, men udvælges sådan, at de ikke står i vejen for ovennævnte. Hovedindtrykket skal være et hus, hvor alt hvad der er kreativt og/eller understøtter et byliv indenfor CittaSlow har plads. Svendborgs rum og steder - -

10 I Svendborg skal der være flere muligheder for at være sammen ude i byen uden at det koster noget. Der skal være steder hvor borgerne kan slå sig ned og bare være alene eller sammen med andre, fordi det øger livskvaliteten som den blandt andet er beskrevet i citta slow-konceptet. I Svendborg skal der være mange muligheder for at holde sig i fysisk form. Ikke kun på de autoriserede idrætssteder, men mange steder i byrummet. I Svendborg skal kunsten benyttes til at inspirere dagligdagen og til at understøtte en kreativ livsopfattelse. Ved at kombinere temaerne sundhed og kreativitet kan der udvikles en række nye indretninger af byens rum. Eksempler kunne være: Kunstudstilling ude i byen: Der skabes rammer for skiftende udendørs udstillinger rundt omkring i byen Jogging i byen: der anlægges en belyst jogging bane i byen som kan have kunsten som fikspunkter Hundeejernes plads: Et sted hvor de der lufter hunde kan mødes (som i New York Dog Runs) Boldbanepladsen: Et sted hvor f.eks. basket, håndbold, tennis kan udøves som legende sport, men også et sted hvor eliteudøvere kan vise hvad de kan. Stedet udformes med en kunstnerisk ide. Hver plads med sin identitet : Stillerummet, blomsterrummet, legerummet, sportsrummet

11 Frederiksøen Frederiksøen skal udvikles så den bliver til glæde for alle Svendborgs borgere, for fremtidens marktime erhverv og for turister. Det skal ske med naturligt afsæt i det maritime tema, men sådan at kreativiteten kan komme til at blomstre. Svendborgs borgere, politikere og andre har allerede bidraget med stor iderigdom som både dækker det maritime og det kreative felt. Så vidt det er muligt skal Frederiksøen have lov til at udvikle sig selv indenfor disse to temaer der er ikke noget hastværk og der er god tid til at lade de mange forslag udvikle sig inden der træffes bindende afgørelser. Forslagene nedenfor skal derfor kun ses som eksempler der viser den store spændvidde i Frederiksønes muligheder: Et maritimt konferencecenter. Et sted hvor der afholdes konferencer med maritime og kreative temaer og hvor stedet i sig selv er indrettet efter maritime principper (små kahytter, saloner, maritime materialer). Der fokuseres på konferencer der omhandler de nyeste maritime udviklinger (f.eks. hvorledes brug af fossil energi kan minimeres og vind/bølger/vand kan erstatte de traditionelle kilder), men stedet skal være tilgængeligt for alle og vil kunne skabe liv året rundt. Udstillingssted for store kunstværker/installationer i Vestas hallerne. Megen samtidskunst kræver meget store rum (se Bienalen i Venedig hvor det gamle arsenal er taget i anvendelse). Frederiksøens kunne være stedet hvor internationale og danske kunstnere hvert år viste det absolut nyeste indenfor installationer og store værker. Svendborg Pierén. Pieren bygges om vest og bliver det sted hvor man kan se matchrace, udspring, forskellige former for opvisning til vands og hvor aftenturen gå til enden af pieren og tilbage til byen. Der udlægges en scene i havnen hvor musik, teater, dans m.m. kan opføres og hvor Frederiksøen er stedet hvor tilskuerpladserne bygges op. Nye marktime virksomheder. Det autentiske liv på Frederiksøen er måske det vigtigste særpræg. Der afsættes plads til virksomheder der har nye maritime tiltag som forretningsgrundlag

12 Svendborg Visionen

13 Svendborg Visionen Version Kravene til Svendborg Visionen En vision skal vise vejen. Den skal være udtryk for det, man gerne vil men måske aldrig når og det man tror, at man kan nå. Den skal være en blanding af drøm og realisme. Den der ser visionen skal kunne nikke ja til hovedparten af syv spørgsmål: Er visionen et retningsgivende fyrtårn, som fortæller om, hvad der skal til for at skabe konstant vækst? Styrker visionen vores stolthed over at bo i Svendborg - og kunne den motivere mennesker til at flytte hertil? Beskriver visionen en fremtid, som er mere tiltrækkende end den nuværende situation? Udfordrer visionen dig? Kan visionen anvendes som udgangspunkt for at formulere strategier, der kan omsættes i handlinger? Er visionen en ramme, der kan holde beslutningerne på sporet? Kan du se det forandrede Svendborg for dit indre blik? Svendborg Visionen Vi giver plads til alle meninger og handlinger, der kan gøre Svendborg til det sted i Danmark hvor livet udfoldes og hvor det nydes. Vi bygger videre på vores dejlige by og plejer vores enestående natur sådan, at de der kommer efter os holder lige så meget af Svendborg, som vi gør i dag. Vi fremmer kreativitet som en drivende kraft i den udvikling, som sørger for gode uddannelser, godt arbejde og et godt liv for alle borgere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 12:30 udvalgsværelse 2

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 12:30 udvalgsværelse 2 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 23-10-2007 Kl. 12:30 udvalgsværelse 2 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Symposium Det Kreative Danmarkskort 08 - Kommunernes strategiske udvikling. Tirsdag 25.11.08

Symposium Det Kreative Danmarkskort 08 - Kommunernes strategiske udvikling. Tirsdag 25.11.08 Symposium Det Kreative Danmarkskort 08 - Kommunernes strategiske udvikling Tirsdag 25.11.08 Program 10.00 Hvorfor er de kreative vigtige? Steffen Gulmann, CBS/11CityDesign 10.30 Hvor bor og arbejder de

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

CityDesign-modellen som fastholder langsigtede mål og som anvender kreativitet i

CityDesign-modellen som fastholder langsigtede mål og som anvender kreativitet i Det grundlæggende synspunkt: Hypotesen En by der tager borgerne som udgangspunkt for sin udvikling, som arbejder efter en holistisk planlægningsmodel, CityDesign-modellen som fastholder langsigtede mål

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere