SJM 385 Ravnsbjerg, Ribe Amt, Skast Herred, Guldager Sogn, Ravnsbjerg By, Guldager ejerlav. Stednr , FF:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJM 385 Ravnsbjerg, Ribe Amt, Skast Herred, Guldager Sogn, Ravnsbjerg By, Guldager ejerlav. Stednr , FF:"

Transkript

1 Udgravningsberetning SJM 385 Ravnsbjerg, Ribe Amt, Skast Herred, Guldager Sogn, Ravnsbjerg By, Guldager ejerlav. Stednr , FF: Beretning for arkæologisk udgravning forud for udstykning. Fund af i alt ti huse formodentlig fra senneolitikum, yngre bronzealder samt middelalder, renæssance og tidlig moderne tid. Oversigtsfoto: Udgravning af forsænkning i senneolitisk hus. Sydvestjyske Museer. Abstract Undersøgelsen på Ravnsbjerg Bakke afdækkede tre huskonstruktioner formodentlig fra senneolitikum (ca f.kr.), én huskonstruktion formodentlig fra yngre bronzealder, fire kraftige huskontruktioner fra middelalder eller renæssance samt yderligere to huskonstruktioner, som, baseret på fundmateriale, daterer sig til renæssance eller tidlig moderne tid. Desuden blev der fundet flere gruber og grøfter, som skønnes at stamme fra de ovennævnte perioder. Der er udvalgt materiale til kulstof 14-datering, men resultaterne afventes stadig. Beretningen vil blive revideret, når disse foreligger. 1

2 Undersøgelsens forhistorie Sydvestjyske Museer blev d kontaktet af Bo Christensen fra Arkitektfirmaet Bo Christensen ApS, der sammen med entreprenørfirmaet Svend B. Thomsen ønskede at udstykke et areal på i alt 8 ha. Området var tidligere forundersøgt i 2010, hvor 2,5 ha blev udvalgt til arkæologisk undersøgelse. Der blev udarbejdet et budget for udgravning af en første etape på 6500 m2, som indbefattede en vej samt parceller syd for denne. Figur 1. Undersøgelsens udstrækning set på Ortofoto Foto: Sydvestjyske Museer. 2

3 Administrative data Bygherre: Bo Christensen Arkitektfirmaet Bo Christensen ApS Bredgade 27 DK-6900 Skjern Svend B. Thomsen A/S Gellerupvej Varde Ansvarshavende institution: Sydvestjyske Museer Tangevej Ribe Oldsager (efter endt konservering) og originaldokumentation befinder sig henholdsvis på SJM s magasin og arkiv. Øvrige data Undersøgelsen blev udført i perioden 28. januar-27. februar 2015 under ledelse af arkæolog Maria Knudsen og med deltagelse af museumsinspektør Michael Alrø Jensen. Desuden deltog arkæologerne Martin Egelund Poulsen og Lars Grundvad, som var udlånt fra Sønderskov Museum. Maskinkraften blev leveret af bygherre Svend B. Thomsen A/S. De arkæobotaniske undersøgelser blev varetaget af Afdeling for Konservering og Naturvidenskab ved Moesgaard Museum. Kulstof 14-dateringerne udføres af Aarhus AMS Center ved Aarhus Universitet. Topografi, terræn og undergrund Udstykningen lå i dyrket mark frem til udgravningen. Udgravningsområdet lå på en sydvendt skråning, der mod syd afgrænsedes af et vådområde. Markoverfladen faldt jævnt fra kote ca. 18,60 m o. DNN i nord til kote ca. 15,30 m mod syd. Muldlagets tykkelse varierede fra cm. Undergrunden var i den højtliggende, nordlige del gruset og let leret sand. Det var i denne del af området, bebyggelsen koncentrerede sig. Undergrunden ændrede sig gradvist mod syd, hvor den blev mere og mere leret ned mod det lavtliggende vådområde. Vådområdet var adskilt fra bebyggelsen ved flere faser af tilnærmelsesvis øst-vest orienterede grøfter, som formodes at stamme fra middelalder, renæssance og tidlig moderne tid. Målesystem Indmålingen foregik med Trimble højpræcisions GPS i landskoordinatsystemet System 34 Jylland/Fyn. Digitale planer i sagen. 3

4 Der blev fotoopmålt ardspor i bunden af forsænkningen i et neolitisk hus. Billederne blev geometrisk transformeret i ortofoto-programmet AirPhoto og efterfølgende orienteret i System 34 koordinatsystemet i MapInfo. Udgravningsmetode Med gravemaskine blev muldlaget gravet af til toppen af urørt undergrund, hvor nedgravninger og andre anlægsspor tegnede sig tydeligt. I alt blev der afdækket godt 5500 m2 fordelt på ét stort og to mindre felter (M1-3). Stort set alle anlæg blev snittet og registreredes ved at måle en dybde, som blev anført på plantegningerne sammen med eventuelle øvrige iagttagelser. Enkelte af de snittede anlæg er fotograferet, og herudover tegnedes profiltegninger af de stolpehuller, som havde kompliceret stratigrafi eller andre særtræk, som ikke blev illustreret i tilstrækkelig grad på foto. Efterfølgende blev der udtaget floteringsprøver fra udvalgte, velegnede stolpehuller i seks af husene (Hus I, II, III, V, VI og VIII) med henblik på at få foretaget naturvidenskabelige kulstof 14-dateringer (i alt 33 prøver). Herudover blev der udtaget en enkelt jordprøve fra den mulige kælder i Hus VI (A512). Fireogtyve af prøverne blev sendt til kursorisk gennemsyn på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab ved Moesgaard Museum og af dem blev ni udtaget til kulstof 14-datering. Resultaterne af disse afventes stadig. Undersøgelsens resultater Figur 2. Oversigtsplan med de fremkomne huskonstruktioner markeret. Huse fra senneolitikum er lyseblå, huset fra yngre bronzealder er gult, huse fra middelalder/renæssance er grønne, mens huse fra renæssance eller tidlig moderne tid er røde. Øvrige anlæg er farvet lys grå. Sydvestjyske Museer. 4

5 Husbeskrivelser I undersøgelsen fremkom rester af i alt ti huskonstruktioner (Hus I-X) fra henholdsvis senneolitikum, bronzealder, middelalder, renæssance og tidlig moderne tid. Herudover afdækkedes grøfter, enkelte gruber og nedgravninger samt adskillige løse anlæg, som ikke umiddelbart kunne indplaceres i nogen reel struktur (figur 2). De enkelte huskonstruktioner er beskrevet i det følgende i kronologisk rækkefølge: Huse fra senneolitikum Figur 3. Grundplan over Hus IV. Anlæg markeret med mørkegrå, øvrige anlæg er lysegrå. Forsænkningen er markeret med lysere grå, mens ardsporene i bunden af forsænkningen er røde. Sydvestjyske Museer. Figur 4. Et udvalg af den fureornamenterede keramik fra forsænkningen i Hus IV (A142, x7). Foto: Sydvestjyske Museer. 5

6 Figur 5. Ardspor i bund af forsænkning i Hus IV. Foto: Sydvestjyske Museer. Hus IV (figur 3) VNV-ØSØ orienteret midtsulekonstruktion med forsænkning i vestenden. Ca. 13 m lang og 5 m bred, men smaller en anelse til mod gavlene. Huset har rette gavle og én bevaret midtsule (A464) i østenden (der kunne ikke erkendes en sule mod vest, hverken i eller under forsænkningen). Dog var der en relativt kraftig stolpe i forsænkningens vestlige afgrænsning (A581), som muligvis har fungeret som sule, selvom den ligger trukket mod syd i forhold til husets midterakse. I så fald har huset sandsynligvis fortsat længere mod vest end de bevarede 18 m. Desuden fandtes to mulige indvendige støttestolper langs det nordlige vægforløb (A315, A584). Der blev fundet ardspor i bunden af forsænkningen (A631, figur 3 og 5). I midtsulen A464 blev der fundet en flintblok (x17), mens alt øvrigt genstandsmateriale i huset kom fra forsænkningen (A142, x7). Dette bestod af brændt flint og andet flintaffald samt i alt 139 keramikskår. Størstedelen af disse var udekorerede, groft magrede bund-, bug- og tilnærmelsesvist lodrette randskår med glat inderside. Nogle af bugskårene havde meget groft sand presset fast på ydersiden, måske for at give bedre greb. Tredive af skårene havde dekoration i form af vulst eller fureornamentik, af og til udført med pind eller tandstok og et af skårene havde fureornamentik i en form for sildebensmønster (figur 4). Dateringen af Hus IV anslås på baggrund af genstands- og hustypologi til senneolitikum (ca f.kr.). Huset er stratigrafisk ældre end Hus IV. Der blev ikke taget prøver til kulstof 14-datering fra Hus IV, da disse ikke ville kunne give en mere præcis datering end den typologiske. Anlæg: A142 (forsænkning), A , A141, A , A146, A148, A157, A313, A , A , A467, A470, A581, A , A595. Fund: x7, x17 Prøver: Ingen 6

7 Figur 6. Grundplan over Hus V. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort. Øvrige anlæg er lysegrå. Sydvestjyske Museer. Hus V (figur 6) VNV-ØSØ orienteret midtsulekonstruktion. Ca. 13 m langt og 5,6 m bredt, lidt bredere mod vest end mod øst. Huset har rette gavle med let buede hjørner, to midtsuler (A482, A489) og sporadisk placerede, indvendige støttestolper langs væggene (A474, A477, A494, A497, A578, A580). Der blev fundet en flintflække (x11) og et ukarakteristisk bugskår fra et senneolitisk kar (x13). Dateringen af Hus V anslås på baggrund af genstands- og hustypologi til senneolitikum (ca f.kr.). Der blev taget i alt fem floteringsprøver fra huset. Tre af disse blev udvalgt til kulstof 14- datering, men resultatet afventes stadig. Anlæg: A , A , A486, A , A , A , A , A , A , A578, A580. Fund: x11-x13 Prøver: P7-11 (P8-9, P11 udtaget til datering) 7

8 Figur 7. Grundplan over Hus VI. Anlæg markeret med mørkegrå, øvrige anlæg er lysegrå. Med lilla ses den mulige kælder placeret centralt lidt nord for midtsulerækken. Sydvestjyske Museer. Hus VI (figur 7) VNV-ØSØ orienteret midtsulekonstruktion. Knap 22 m langt og ca. 5,3 m bredt, men smaller til mod gavlene. Huset har rundede gavle, fire midtsuler (A527, A589, A468, A145) og en mulig, indvendig støttestolpe langs sydvæggen (A471). Desuden er der centralt i huset placeret en mulig kælder i form af en fladbundet nedgravning, som er let forskubbet mod nord i forhold til midteraksen (A512). I kælderen blev der fundet 14 skår af keramik (x15). To af disse har ornamentik i form af indpressede mønstre udført med pind eller tandstok, mens ét af skårene har en vulst, sandsynligvis ved overgangen til hals. Dateringen af Hus VI anslås på baggrund af genstands- og hustypologi til senneolitikum (ca f.kr.). Huset er stratigrafisk yngre end Hus IV. Der blev taget i alt to floteringsprøver fra huset, men ingen af disse indeholdt tilstrækkeligt materiale til en kulstof 14-datering. Fund: x15 (fund fra mulig kælder) Prøver: P32-33 (ikke tilstrækkeligt materiale til datering) 8

9 Hus fra yngre bronzealder Figur 8. Grundplan over Hus II. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort. Øvrige anlæg er lysegrå. Med rødt ses resterne af ildstedet/stegegruben. Sydvestjyske Museer. Hus II (figur 8) Øst-vest orienteret treskibet langhus. Estimeret længde 22,6 m og 5,7 m bredt. Nordlig række tagbærende indbefatter stolperne A217, A219, A221, A223, A459, A239. Sydlig række tagbærende indbefatter stolperne A218, A220, A222, A224, A241, A460. De tagbærende stolpesæt står med en indbyrdes afstand der varierer fra 3,9 til 4,65 m. Kun syddøren er bevaret og udgøres af stolperne A Desuden udgør de tre stolper A muligvis en udvendig konstruktion i tilknytning til syddøren. I vestdelen af huset, placeret mellem det næst-vestligste tagbærende stolpesæt, lå resterne af et ildsted/stegegrube (A230). Dateringen af Hus II anslås på baggrund af hustypologi til yngre bronzealder. Placeringen af ildsted/stegegrube A230 understøtter denne datering. Der blev taget i alt fem floteringsprøver fra huset, som imidlertid blev fravalgt i prioriteringen af den naturvidenskabelige indsats. Fund: Ingen Prøver: P

10 Huse fra middelalder/renæssance Figur 9. Grundplan over Hus I. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort, sten er skraveret. Øvrige anlæg er lysegrå. Sydvestjyske Museer. Hus I (figur 9) VSV-ØNØ orienteret et-skibet langhus i mindst to faser. Godt 20 m langt og syv m bredt med let buede langvægge. Nordvæggen indbefatter stolperne A , A , A Sydvæggen indbefatter stolperne A , A , A253 og A255 samt A Desuden A Stolperne A253 og A255 har muligvis udgjort en centralt placeret dør mod syd, mens fire indvendige stolper, som ligner de øvrige i fyld, muligvis har haft en funktion i husets indvendige planløsning (A ). Der blev fundet ét bundskår af tidligmiddelalderlig gråvare (x8) samt et fragment af en munkesten (x1) i huset. Dateringen af Hus I anslås på baggrund af hus- og genstandstypologi til ældre middelalder eller renæssance. Der blev taget i alt ni floteringsprøver fra huset. Tre af disse blev udvalgt til kulstof 14- datering, men resultatet afventes stadig. Sandsynligvis tilhører konstruktionen samme gårdsenhed som Hus X og Hus XI, idet deres orientering og indbyrdes placering synes at korrespondere (figur 12). Fund: x1, x8, x16, x23 Prøver: P13-21 (P14, P17, P20 udtaget til datering) 10

11 Figur 10. Grundplan over Hus VII. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort. Øvrige anlæg er lysegrå. Sydvestjyske Museer. Hus VII (figur 10) NØ-SV orienteret et-skibet langhus. Knap 19 m langt og mindst 4,6 m bredt (størstedelen af huset ligger uden for den nordlige afgrænsning af felt M2). Indbefatter stolperne A og A582 i det sydlige vægforløb samt en enkelt stolpe i østgavlen (A179). Stolpehullerne var kraftige og mørke i fylden. Dateringen af Hus VII anslås på baggrund af hustypologi til middelalder (formodentlig højmiddelalder) eller renæssance. Fund: Ingen Prøver: Ingen 11

12 Figur 11. Grundplan over Hus IX. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort. Øvrige anlæg er lysegrå. Sydvestjyske Museer. Hus IX (figur 11) Omtrent kvadratisk konstruktion. Ca 4,6 x 4,6 m. Let drejet orientering VSV-ØNØ. Tre stolper i det sydlige vægforløb (A ) samt to kraftigere og dybere stolper mod nord (A269, A293). Huset tolkes at være en form for vognskjul med portåbning mod nord. Dateringen af Hus IX anslås på baggrund af hustypologi og anlæggenes karakter til middelalder. Sandsynligvis tilhører konstruktionen samme gårdsenhed som Hus I og Hus X, idet deres orientering og indbyrdes placering synes at korrespondere (figur 12). Fund: Ingen Prøver: Ingen 12

13 Hus X Muligt et-skibet hus orienteret VSV-ØNØ. Formodet længde ca. 15 m og ca. 5,5 m bred. Fem stolper i det sydlige vægforløb med enkelte udskiftninger (A , A495, A , A ) og to i det nordlige (A492, A535). Stolpehullerne fremstod kraftige og fint afgrænsede i fladen, men var af noget varierende dybde, som aftog mod øst. Det kan måske forklare de manglende stolper i konstruktionen. Huset er meget usikkert, men de bevarede stolpehuller var som sagt ret gode. Dateringen anslås på baggrund af hustypologi og anlæggenes karakter til middelalder. Sandsynligvis tilhører konstruktionen samme gårdsenhed som Hus I og Hus IX, idet orientering og indbyrdes placering synes at korrespondere (figur 12). Fund: Ingen Prøver: Ingen Figur 12. Oversigtsplan over sandsynlig gårdsenhed bestående af Hus I og Hus IX samt det mulige Hus X. Sydvestjyske Museer. 13

14 Huse fra renæssance/tidlig moderne tid Figur 13. Grundplan over Hus III. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort. Øvrige anlæg er lysegrå. Sydvestjyske Museer. Hus III (figur 13) VNV-ØSØ orienteret hus i flere faser. 17,4 m langt og godt fire m bredt. Dog varierer bredden lidt, da huset er noget uregelmæssigt. Det antages, at huset har været opført i bindingsværk med ca. 11 fag i længden og to i bredden. Husets konstruktion og planløsning er ret usædvanlig. Den vestlige del af huset synes at have været med bærende vægge og en dør mod nord (A379, A399). Denne del af huset er adskilt fra resten ved en skillevæg af tætsatte stolper (A , A397). A397 er 96 cm dyb og antages at have haft en bærende funktion, muligvis i forbindelse med en åbning til den øvrige del af huset. I vestdelen er desuden to indvendige stolper, som muligvis har været en del af interiøret. De østlige to tredjedele af huset lader til at have været en mere åben et rums-konstruktion med to kraftige midtsuler (A420, A429) og en lidt mindre midtsule i østgavlen (A618). Muligvis har der været to portåbninger mod nord (A , A426), men nordvæggen var dårligt bevaret i denne del af huset, så det kan ikke siges med sikkerhed. Desuden fandtes adskillige indvendige stolper, som kan have udgjort dele af interiør eller båseskillevægge. I det nordøstlige hjørne var både væg- og gavlstolper samt tilsyneladende korresponderende indvendige stolper udskiftet af flere omgange, og der syntes med sikkerhed at have været en form for indvendig konstruktion her. Der blev fundet i alt seks skår af jydepotte i husets stolpehuller. Skærven er meget lys og der er sandsynligvis tale om en tidlig type, såkaldt protojydepotte. Dateringen af Hus III anslås på baggrund af hus- og genstandstypologi til renæssance eller tidlig moderne tid. Der blev taget i alt seks floteringsprøver fra huset. To af disse blev udvalgt til kulstof 14-datering, men resultatet afventes stadig. Det er svært at sige noget om husets funktion. En forsigtig tolkning er, at der er tale om stald- og ladebygning tilhørende en gård, hvor Hus VIII udgør et meget lille salshus (figur 15). 14

15 Anlæg: A , A352, A , A , A399, A , A409, A , A , A , A , A Desuden udgør stolperne A samt A muligvis en udvendig konstruktion i tilknytning til en dør mod nord. Samtlige anlæg var meget ens i fyld og karakter. Fund: x2-x5 Prøver: P1-6 (P3-4 udtaget til datering) Figur 14. Grundplan over Hus VIII. Anlæg markeret med mørkegrå, stolpespor med sort. Øvrige anlæg er lysegrå. Med mosgrøn ses det nedslidte område ved indgangspartiet. Sydvestjyske Museer. Hus VIII (figur 14) VNV-ØSØ orienteret lille, et-skibet hus. 11,6 m langt og godt fire m bredt. Det antages, at huset har været opført i bindingsværk med fire fag i længden og ét i bredden. Huset indbefatter stolperne A , A511, A i det sydlige vægforløb og A502, A570, A592, A599, A600 i det nordlige. Desuden tolkes to lave, aflange nedgravninger at være dele af en dørkonstruktion mod nord (A504, A505). Ud for døren, indvendigt i huset, var et diffust fyldskifte med askeblandet fyld og trækulsnister 15

16 (A506), som antages at være en form for nedslid i indgangsområdet. Der fandtes ingen indvendige stolper i huset, som kunne indikere nogen form for planløsning eller fast interiør. Samtlige stolpehuller i huset var da også kun bevaret i meget sparsom grad, men uanset hvad tyder alt på, at der har været tale om en temmeligt ydmyg konstruktion. Dateringen af Hus VIII anslås på baggrund af hustypologi til renæssance eller tidlig moderne tid. Husets orientering er nogenlunde samstemmende med Hus III, og derfor tolkes disse to at udgøre en samlet gårdsenhed. Hus VIII tolkes at være et lille salshus, mens Hus III kan have fungeret som staldog ladebygning (figur 15). Fund: Ingen Prøver: Ingen Figur 15. Oversigtsplan over sandsynlig gårdsenhed bestående af Hus III og Hus VIII. Sydvestjyske Museer. 16

17 Sammenfatning Undersøgelsen på Ravnsbjerg Bakke afdækkede en lokalitet med bebyggelse fra senneolitikum, yngre bronzealder og middelalder samt renæssance og tidlig moderne tid. Tre huse er dateret til senneolitikum og synes, i hvert fald for Hus IV og VI s vedkommende, at afløse hinanden over tid. Hus IV havde en forsænkning i vestenden og denne indeholdt en del keramik, meget af det med fureornamentik af forskellig art. Et enkelt hus formodes at stamme fra yngre bronzealder, mens seks huse antages at relatere sig til perioden middelalder, renæssance og tidlig moderne tid. Således anslås et stort langhus i to faser at være fra enten tidlig middelalder eller renæssance, og udgør muligvis salshuset i en gårdsenhed med to mindre økonomibygninger tilknyttet. Et enkelt stort langhus er sandsynligvis fra højmiddelalder, men kan også høre til i renæssancen. Endelig udgjorde de sidste to huse muligvis endnu en gårdsenhed, hvis datering med størst sandsynlighed placerer sig i renæssance eller tidlig moderne tid. Det formodede salshus var en meget lille og spinkel konstruktion, mens den tilhørende bygning var noget bedre bygget, men til gengæld meget usædvanlig i sin planløsning. Denne bygning tolkes at have haft flere funktioner som både stald og lade, og i realiteten kan der også have boet mennesker i dele af bygningen i forbindelse med eksempelvis aftægt. Fundene fra bygningen består udelukkende af skår fra protojydepotte, hvilket understøtter dateringen. Denne gårdsenhed er spændende, fordi den kan være et eksempel på, hvordan den lavere del af almuen levede i tallet. Sporene af beboelse fra denne samfundsgruppe er sjældent bevaret, sandsynligvis fordi deres huse har været så uanselige og dårligt funderede. En anden tolkning af den nævnte gårdsenhed kunne imidlertid også være, at gården er anlagt i årene efter de mange krige i 1600-tallet, hvor efterfølgende armod samt misvækst og pest skabte dårlige forhold for landbefolkningen helt op i 1700-tallet. Den typologiske datering er bred for en stor del af husene på Ravnsbjerg bakke, men forhåbentlig vil de naturvidenskabelige dateringer skabe mere klarhed i forhold til denne problematik. Det formodes, at lokaliteten er velegnet til kulstof 14-datering på grund af den ekstensive bebyggelse, ligesom det brede spænd mellem perioderne vil gøre det relativt nemt at identificere dateringer fra redeponeret materiale. Fremtidigt arbejde Lokaliteten på Ravnsbjerg bakke har dokumenteret stenalderbebyggelse, hvilket indtil de seneste år har været meget sjældent i Esbjergområdet. Denne bebyggelse strækker sig sandsynligvis mod nord, hvor der i forundersøgelsen blev fundet aktivitetsspor fra tragtbægerkultur. Endvidere har undersøgelsen givet et indblik i udstrækningen af samt bebyggelsesmønstret i byen Ravnsbjerg i middelalder, renæssance og tidlig moderne tid. Ikke mindst har udgravningen givet nye resultater indenfor den mere ydmyge landbebyggelse fra tidlig moderne tid. Alt tyder på, at også den middelalderlige bebyggelse fortsætter nord for det udgravede areal, hvorfor det vil være nødvendigt med yderligere arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejder i dette område. Ribe d. 25. maj 2016 Maria Knudsen, arkæolog 17

18 Anlægsliste Findes i MapInfo-tabel på Sydvestjyske Museers database under: N:\ Museumssager SJM \SJM 385 Ravnsbjerg. Anlægsbeskrivelse Findes i MapInfo-tabel på Sydvestjyske Museers database under: N:\ Museumssager SJM \SJM 385 Ravnsbjerg. Fundliste X-nr Fundsted Beskrivelse x1 A283 Stort fragment af munkesten x2 A379 Keramik (protojydepotte) x3 A397 Keramik (protojydepotte) x4 A346 Keramik (protojydepotte) x5 A352 Keramik (protojydepotte) x6 A385 Keramik x7 A142 Flint x8 A110 Keramik x9 A281 Keramik x10 A115 Tværpil x11 A554 Flække x12 A571 Brændt flint x13 A497 Keramik x14 A596 Keramik x15 A512 Flint, keramik fra mulig kælder i neo.hus x16 A253 Flintblok x17 A464 Flintblok x18 A240 Keramik x19 A47 Keramik x20 A472 Keramik x21 A630 Keramik (jydepotte) x22 A444 Keramik (jydepotte) fra grøft x23 A203 Tand fra stort husdyr (P13) Fundbeskrivelse Findes i Sydvestjyske Museers funddatabase SJMSYS. Tegningsliste T-nr Målestok Type Dato/sign 1 1:50 Plan 2 1:50 Plan 18

19 3 1:50 Plan 4 1:50 Plan 5 1:50 Plan 6 1:50 Plan 7 1:50 Plan 8 1:50 Plan 9 1:50 Plan 10 1:50 Plan 11 1:50 Plan 12 1:50 Plan 13 1:50 Plan 14 1:50 Plan 15 1:50 Plan 16 1:50 Plan 17 1:50 Plan 18 1:50 Plan 19 1:50 Plan 20 1:50 Plan 21 1:50 Plan 22 1:50 Plan 23 1:50 Plan 24 1:50 Plan 25 1:50 Plan 26 1:20 Profil /LG 27 1:20 Profil 28 1:20 Profil Fotoliste Foto nr Motiv Set fra 1 Arbejdsfoto. Indmåling af M1 (MK) S 2 Arbejdsfoto. Indmåling af stolperække i M1 (MK) S 3 Profil. A1 S 4 Oversigt. M1. V 5 Oversigt. Snit i stolperække i M1. Ø 6 Arbejdsfoto. Indmåling af stolperække i M1 (MK) N 7 Oversigt. M1. V 8 Maskinafgravning. Sydvestdel af M2 (MK) V 9 Maskinafgravning. Sydvestdel af M2 (MK) NV 10 Arbejdsfoto. Indmåling af sydvestdel af M2 i regnvejr (MAJ) V 11 Oversigt. Sydvestdel af M2 i regn og dis. NV 12 Oversigt. Sydvestdel af M2 i regn og dis. NV 13 Oversigt. Sydvestdel af M2 efter nattefrost og tilløb af grundvand. Ø 14 Oversigt. Sydligste del af afgravning til vejtracé (M2). S 15 Oversigt. Sydligste del af afgravning til vejtracé (M2). SØ 16 Oversigt. Sydligste del af afgravning til vejtracé (M2). N 17 Maskinafgravning til vejtracé (M2). Sydligste del efter nattefrost. S 19

20 18 Oversigt. Sydvestdel af M2 efter nattefrost og tilløb af grundvand. NV 19 Profil. A29. V 20 Oversigt. Afgravning til vejtracé (M2). Grube A142. SV 21 Oversigt. Afgravning til vejtracé (M2). Grube A142. S 22 Oversigt. Afgravning til vejtracé (M2). NØ 23 Maskinafgravning til planlagt vej. Nordligt vægforløb i Hus I dukker frem. Ø 24 Maskinafgravning. Nordøstdel af M2 (MK) SV 25 Maskinafgravning. Nordøstdel af M2 (MK) NV 26 Maskinafgravning. Nordøstdel af M2 (MK) Ø 27 Arbejdsfoto. Indmåling, nordøstdel af M2 (MK) Ø 28 Oversigt. Nordøstdel af M2. SØ 29 Oversigt. Nordøstdel af M2. SØ 30 Arbejdsfoto. Indmåling, nordøstdel af M2 (MK) Ø 31 Maskinafgravning. Sydøst for Hus I. NV 32 Maskinafgravning. Sydøst for Hus I. NØ 33 Oversigt. Hus I. Ø 34 Oversigt. Hus I. Ø 35 Oversigt. Hus I. Ø 36 Oversigt. Kørespor efter anlæggelse af vold i nordlig del af udstykning S 37 Oversigt. A142 (forsænkning) V 38 Oversigt. A142 (forsænkning) V 39 Oversigt. Hus I. V 40 Oversigt. Hus I. V 41 Maskinafgravning. Syddel af M2 N 42 Oversigt. Hus III. V 43 Oversigt. Hus III. V 44 Oversigt. M3. S 45 Oversigt. M3. N 46 Profil. A N 47 Profil. A N 48 Profil. A Ø 49 Profil. A386 Ø 50 Profil. A382 Ø 51 Profil. A383 V 52 Profil. A379 Ø 53 Profil. A399 V 54 Profil. A394 V 55 Profil. A388 S 56 Profil. A422 Ø 57 Profil. A420 Ø 58 Profil. A419 Ø 59 Profil. A432 Ø 60 Profil. A429 Ø 20

21 61 Profil. A406 Ø 62 Arbejdsfoto. Middelalderarkæolog tømmer stegegrube (MAJ) 63 A363, tømt stegegrube. S 64 Profil. A274 SV 65 Profil. A275 SV 66 Profil. A276 SV 67 Profil. A293 S 68 Profil. A269 S 69 Profil. A439 Ø 70 Profil. A N 71 Profil. A N 72 Profil. A255 S 73 Profil. A255 S 74 A82, tømt stegegrube 75 A82, lerforing i bund af stegegrube 76 A284, nedgravning til syldsten. S 77 Arbejdsfoto. Udgravning af forsænkning (A142). LG, MEP. 78 Arbejdsfoto. Udgravning af forsænkning (A142). LG, MEP. 79 Arbejdsfoto (MEP, MK, LG). 80 Oversigt. Hus IV. V 81 Oversigt. Hus IV. V 82 Oversigt. Hus IV. Ø 83 Oversigt. Hus IV. Ø 84 Oversigt. A142 (snit i forsænkning). Ø 85 Oversigt. A142 (snit i forsænkning). V 86 Oversigt. Afgrænsning til sydligt vådområde i form af grøfter. Ø 87 Profil. A253 S 88 Profil. A253 S 89 Profil. A204 S 90 Profil. A204 S 91 Profil. A494 V 92 Profil. A554 V 93 Profil. A482 V 94 Profil. A113, A249 N 95 Profil. A113, A249 N 96 Profil. A249 N 97 Profil. A113 N 98 Profil. A203 (med sten som base i stolpehul) N 99 Profil. A102 NV 100 Profil. A203 N 101 Arbejdsfoto. Fladerens af forsænkning (MEP). 102 Arbejdsfoto (MAJ, LG). 103 Profil. A203 N 21

22 104 Profil. A109 N 105 Profil. A Profil. A100 N 107 Profil. A100 N 108 Profil. A110 S 109 Profil. A114 S 110 Profil. A114 S 111 Profil. A110 S 112 A142. Ardspor under forsænkning. V 113 A142. Ardspor under forsænkning. Ø 114 A142. Ardspor under forsænkning. Ø 115 A142. Ardspor under forsænkning. Ø 116 Detalje. A142. Ardspor under forsænkning. V 117 A142. Ardspor under forsænkning (LG). V 118 A142. Ardspor under forsænkning (LG fra Sønderskov). V 119 A142. Ardspor under forsænkning. 120 Opretningsfoto. A142, ardspor. Foto 3. N 121 Opretningsfoto. A142, ardspor. Foto 2. N 122 Opretningsfoto. A142, ardspor. Foto 1. S 123 Opretningsfoto. A142, ardspor. Foto 4. S 124 Opretningsfoto. A142, ardspor. Foto 5. S 125 Opretningsfoto. A142, ardspor. Foto 6. N 126 Profil. A512 S 127 Profil. A512 S 128 Profil. A136, midtsule. 129 Profil. A136, midtsule. 130 Profil. A581, midtsule. 131 Profil. A581, midtsule. 132 Profil. A464, midtsule. 133 Oversigt. Grøfter i sydligste del af felt. NØ 134 Oversigt. Sydligste del af felt. V 135 Oversigt. Brønd eller grube i syddel af felt NV 136 Oversigt. Brønd eller grube i syddel af felt N 137 Oversigt. Brønd eller grube i syddel af felt N 138 Oversigt. Brønd eller grube i syddel af felt N 139 Profil. A59 S 140 Oversigt. Post-excavation foto. Nordlig del af felt. SV 141 Oversigt. Post-excavation foto. Sydlig del af felt. NV Liste over måledata Ingen 22

23 Liste over naturvidenskabelige undersøgelser P-nr A-nr Type Konstruktion Flotering Hus III Flotering Hus III Flotering Hus III Flotering Hus III Flotering Hus III Flotering Hus III Flotering Hus V Flotering Hus V Flotering Hus V Flotering Hus V Flotering Hus V Flotering Hus "VI" (kælder) Tand til C14 fra stolpespor i Hus I Fase Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus I Flotering Hus II Flotering Hus II Flotering Hus II Flotering Hus II Flotering Hus II Flotering Hus VIII Flotering Hus VIII Flotering Hus VIII Flotering Hus VIII 31 T14 Flotering Flotering Hus VI Flotering Hus VI Prøver sendt til kursorisk gennemsyn: Prøvenr. Type P1 Arkæobotanisk Konstruktion 23

24 P3 Arkæobotanisk Hus III P4 Arkæobotanisk Hus III P7 Arkæobotanisk P8 Arkæobotanisk Hus V P9 Arkæobotanisk Hus V P11 Arkæobotanisk Hus V P12 Arkæobotanisk P14 Arkæobotanisk Hus I P15 Arkæobotanisk P16 Arkæobotanisk P17 Arkæobotanisk Hus I P19 Arkæobotanisk P20 Arkæobotanisk Hus I P21 Arkæobotanisk P22 Arkæobotanisk P23 Arkæobotanisk P24 Arkæobotanisk P25 Arkæobotanisk P27 Arkæobotanisk P29 Arkæobotanisk P30 Arkæobotanisk P32 Arkæobotanisk P33 Arkæobotanisk I alt 24 udtaget til C14 datering (resultater foreligger endnu ikke) Matrix Ingen 24

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr Udgravningsberetning SJM 596 k3 SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr. 190513-120. FF nr. 224056. Beretning for to mindre forundersøgelser

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Udgravningsberetning. Indholdsfortegnelse ASR 2423II K3

Udgravningsberetning. Indholdsfortegnelse ASR 2423II K3 Udgravningsberetning ASR 2423II K3 ASR 2423II AVK Plast, tidl. Ripladan, Øster Vedsted by, matr. 58ø, Ribe Domkirke Landsogn, Ribe herred, Ribe amt, Ribe Amt, Stednr 190407-32, FF nr. 142700. Beretning

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

TAK 1183 Midlergården EU

TAK 1183 Midlergården EU TAK 1183 Midlergården EU Matrikel nr. 9au Brøndbyvester By, Brøndby sogn, Smørum herred, Københavns amt. Sted nr. 020203, sb 43 (KUAS j. nr. 2003-2123-0327). Beretning for arkæologisk undersøgelse i forbindelse

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr.13.01.10 Forår 2005 Inge Kjær Resume: Forud for byggemodning af 7600 m 2 beliggende

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej mho2006048 Rådbjergvej Stednr. 030706 Jyderup sogn, Tuse herred Region Sjælland Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej af Bente Juhl Andersen Grunden ved Rådbjergvej med den østlige

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3 Forundersøgelsesrapport MOE 00084 Enghøj 7, etape 5, modul 3 Af arkæolog cand.mag. Nanna Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ak, Helsted By, Borup

Læs mere

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II Bygherrerapport Udgravning af gruber og hustomter fra jernalder og vikingetid/tidlig middelalder samt hegns- og grøftanlæg fra germansk jernalder/vikingetid. Sagsinfo SMS1018A Vium Hankanlæg, Vium Mølle

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn ROM 2820 Stednr. 020407-58 BAUNEGÅRDSVEJ Prøvegravning Hustomter, yngre jernalder Matr.nr. 16a, Jyllinge By Jyllinge

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Udgravningsberetning SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr 170812-159 (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Beretning for udvidet arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning. SJM

Læs mere