E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed"

Transkript

1 E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier E-handelsfonden identificerede i uge 6 i danske netbutikker, som blev gennemgået for at se i hvilket omfang de lever op til god skik på Internettet, herunder den retlige ramme og de retningslinier, der gælder for Internethandel i Danmark. De 55 netbutikker fordeler sig på flere produktkategorier. Undersøgelsen omfatter netbutikker, der sælger IT- og edb-udstyr, tøj og sko, bøger, musik og film, rejser, ting til hus og have, livsstilsprodukter, erotikforretninger, legetøj og børnetøj, mad og vin, sport og fritid samt personlig pleje. Blandt de 55 butikker har 7 butikker e-mærket. Butikkerne er kendetegnet ved at hovedparten er enkeltmandsvirksomheder, der benytter en standard butiksløsning til salg af varer via Internet. Hovedparten har ligeledes betalingsløsning på hjemmesiden. Undersøgelsen er koncentreret om 3 hovedområder. Teknisk indretning af website: Forhold om bl.a. kryptering, adgang til at rette indtastninger og accept af handelsvilkår. Pointskala: 0 33 point. Forretningsmæssige og strategiske valg Forhold om bl.a. prisoplysninger, brug af betalingsmidler, nyhedsbreve og konkurrencer. Pointskala: 0 29 point. Side 1 af 9

2 Informative krav Forhold om bl.a. persondatapolitik, virksomhedsoplysninger, fortrydelsesret, reklamation og levering/fragt. Pointskala: 0 38 point. Det skal præciseres at testen består af 29 krav, som en netbutik skal efterleve for at få 100 point. Nogle krav fremgår af gældende ret og andre krav er "ekstra" og fremgår af e-mærkets retningslinier. Det betyder, at man ikke entydigt kan sige at et website er ulovligt, blot fordi der ikke opnås 100 point. Man kan imidlertid heller ikke konkludere modsætningsvist og udlede, at et website, der har fået 100 point er lovligt eller uden videre vil kunne opnå godkendelse til e-mærket. Når der i det følgende anvendes betegnelsen lovlighed, skal dette forstås under hensyntagen til ovenstående. Undersøgelsens resultater Resultaterne af undersøgelsen viser, at gennemsnittet blandt de undersøgte netbutikker ligger på 69 point ud af 100 mulige. Fjernes de 7 e-mærkede netbutikker, der indgår i analysen bliver gennemsnittet reduceret til knap 64 point ud af 100 mulige. De 7 e-mærkede virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har alle opnået 100 point, mens de øvrige har opnået en samlet score på mellem 46 og 87 point. I forhold til de tre hovedkategorier kan det konstateres at en gennemsnitsbetragtning på netbutikkernes lovlighed viser, at knap 82 % af netbutikkerne lever op til reglerne om nyhedsbrevssamtykke, betalingsmidler, konkurrencer og prisoplysninger. at 71 % af netbutikkerne imødekommer kravene til forretningens tekniske indretning, herunder styring af aftaleindgåelsestidspunktet at knap 58 % af netbutikkerne lever op til de informationspligter netbutikken har i henhold til særligt e-handelsloven, persondataloven og forbrugeraftaleloven. Gennemsnitsbetragtningen betyder, at tallet ikke er udtryk for den procentdel af de danske netbutikker der overholder lovgivningen på et givent område, men den udtrykker et gennemsnit af lovlighedsprocenterne inden for et af de tre hovedområder som undersøgelsen viser. Ved at kigge lidt yderligere på udvalgte områder, kan det præciseres hvor netbutikkerne har de største udfordringer. Aftaleindgåelse, teknisk indretning og forbehold Et af de store områder er aftaleindgåelsen mellem virksomheden og forbrugeren, hvor den tekniske indretning af butikken samt angivelsen af evt. forbehold for prisfejl og udsolgte varer har betydning for, Side 2 af 9

3 om butikken efterlever de anbefalinger som e-handelsfondens foreskriver for e-mærket. Det skal præciseres at dette krav ikke fremgår af loven. Undersøgelsen viser, at kun 21 % af netbutikkerne (når man holder de e-mærkede virksomheder ude af undersøgelsen) har indarbejdet en aktiv accept af forretningsvilkårene. Desuden viste undersøgelsen, at ingen virksomheder havde fremhævet evt. forbehold tilstrækkeligt tydeligt til, at de ville kunne gøres gældende overfor forbrugeren i tilfælde af, at der måtte opstå en tvist. Grunden til at undersøgelsen viser at 46,81 % overholder denne anbefaling, skyldes at virksomheden i undersøgelsen tildeltes point, såfremt man slet ikke anvender forbehold. Virksomheder kan blive bundet af aftaler de ikke ønsker at blive bundet af. Dette sker fordi virksomheden, efter kundens godkendelse af betalingen, automatisk sender en ordrebekræftelse til forbrugeren, der bliver stillet i udsigt at aftalen er indgået. Virksomheder tager ofte forbehold for prisændringer, udsolgte varer m.m., men hvis disse forbehold ikke er tydeligt fremhævet og kunden aktivt har accepteret dem, har de ingen retlig virkning. Såfremt kunden har den mindste grund til at tro at aftalen er gennemført, såsom at der står ordrebekræftelse i den automatisk genererede bestillingsbekræftelse, som kunden som regel modtager, så er virksomheden bundet af aftalen. At forbeholdet står i de alm. salgs- og leveringsbetingelser har normalt ingen virkning, da sådanne forbehold skal være accepteret aktivt og være særligt fremhævede, ved at fremhæve skriften, ved at anvende større skrifttegn eller ved brug af STORE bogstaver. Disse særlige krav stilles, da forbehold af denne karakter normalt vil være "byrdefulde" i en juridisk forstand for forbrugeren, og derfor skal de fremhæves særligt både før under og efter aftalens indgåelse. Betalingsmidler Såfremt der gøres brug af forudbetaling i netbutikken har virksomheden kun fået point hvis forudbetalingen sker via et betalingssystem, hvor betalingsformidleren bærer risikoen for betalingsmodtagerens konkurs. Som eksempel på sådanne forudbetalingsløsninger kan nævnes betalingskort, edankort, Solo e-betaling og Danske NetBank. Tilbydes forudbetaling via almindelig kontotil-konto, via giro eller check har virksomheden fået 0 point. Dette skyldes at forbrugeren ved sidstnævnte betalingsformer ikke vil kunne få sit tilgodehavende eller sin ydelse, såfremt netbutikken går konkurs efter forudbetaling har fundet sted, men inden varen er sendt. Ved de førstnævnte betalingsformer holdes forbrugeren skadesløs af kortudstederen (pengeinstituttet), såfremt konkurssituationen opstår. Undersøgelsen viser at knap 45 % af netbutikkerne (uden e-mærker) tilbyder disse for forbrugerne uhensigtsmæssige betalingsformer. Side 3 af 9

4 Persondatapolitik Persondataloven foreskriver at virksomheder (dataansvarlige), der registrerer kundeoplysninger, skal informere de registrerede om: formålet med behandling af kundeoplysninger og om hvorfor indsamlingen finder sted. Dette er oftest med henblik på levering af en ydelse. Undersøgelsen viser at kun 34 % af netbutikkerne overholder denne regel, der klart fremgår af lovens 28, stk. 1, nr. 2 dennes adgang til indsigt og ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Undersøgelsen viser at kun 8,5 % af netbutikkerne informerer forbrugeren om dennes rettigheder, jf. persondatalovens 28, stk. 1, nr. 3, litra c). Reklamation Undersøgelsen viser, at 34 % af netbutikkerne giver forbrugeren korrekt information om det retlige udgangspunkt for reklamation. Reklamationsretten løber i 2 år fra leveringsdagen, hvilket de fleste netbutikkerne i undersøgelsen undlader at informere om, mens en enkelt angav en et-årig reklamationsret. Undersøgelsen viser, at 81 % af netbutikkerne angiver ulovlige vilkår om udnyttelsen af reklamationsretten eller angiver fejlagtige eller mangelfulde informationer i relation til de procedurer, der gælder for udnyttelsen af reklamationsretten. Fortrydelse Undersøgelsen viser at 95 % af virksomhederne angiver hvilken fortrydelsesret, der gælder for handlen. Undersøgelsen viser også, at 80 % af netbutikkerne korrekt angiver, at det er forbrugeren, der skal afholde omkostninger til returnering af varen, såfremt købet fortrydes. Undersøgelsen viser imidlertid også at kun 42 % formår at fremvise et sæt lovlige vilkår for udnyttelse af fortrydelsesretten. Typisk opstilles krav om, at varen skal sendes sammen med returskema, returnummer, original faktura o. lign. Det er kun tilladt for netbutikken at henstille til, at forbrugere bør benytte bestemte procedurer. Der kan heller ikke som udgangspunkt stilles krav om, at originalemballagen skal vedlægges, hvis ikke den bruges som indpakning ved returnering. Nogle varer kan dog ikke anses for at være returneret i væsentlig samme stand og mængde som da forbrugeren modtog dem, såfremt varen ikke har været hensigtsmæssigt / originalt emballeret ved returtransporten. I sådanne tilfælde vil fortrydelsesretten ikke kunne udnyttes. Side 4 af 9

5 Desuden angiver kun 12 % af netbutikkerne de muligheder forbrugeren efter loven har for at fortryde købet, nemlig enten at returnere varen for egen regning eller at undlade at modtage varen/indløse forsendelsen fra netbutikken. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens samlede resultat viser at en dansk netbutik gennemsnitligt kun lever op til 69 % af de love, regler og anbefalinger, der gælder for handel og markedsføring på Internet. Undersøgelsen viser desuden at særlige områder giver store udfordringer for netbutikkerne. Områder, hvor netbutikkerne langt fra lever op til de love, regler og anbefalinger, der gælder på området. Her tænkes på: korrekt og lovlig anvendelse af forbehold i aftaleindgåelsen med forbrugeren samt netbutikkens tekniske indretning i denne henseende anvendelse af forbrugervenlige og forbrugerbeskyttende betalingsformer lovpligtig information til forbrugeren om anvendelsen af dennes personlige oplysninger ulovlige og urimelige vilkår for forbrugerens udnyttelse af reklamations og fortrydelsesretten manglende information til forbrugeren om dennes grundlæggende ret til at reklamere og fortryde Side 5 af 9

6 Krav DATAGRUNDLAG Vægt Branche-gennemsnit Branchegnsnt. u/emærke lovlighedsproc ent med e- mærket gennemsnit lovlighedsproc ent uden e- mærke Teknisk indretning af websitet 33 23,44 21,81 71,02 66,09 Aktiv accept af forretningsvilkårene 5 1,64 1,06 32,73 21,28 Mulighed for at rette indtastningsfejl 5 2,91 2,55 58,18 51,06 Korrekt krypteret betalingsløsning 5 4,91 4,89 98,18 97,87 Er der adgang til en handels- og betalingsvejledning 3 3,00 3,00 100,00 100,00 Er der konstant adgang til handelsvilkår 3 2,84 2,81 94,55 93,62 Er der adgang til at kopiere / printe / gengive forretningsvilkår vist som en samlet fil 2 1,82 1,79 90,91 89,36 I øvrigt klar og tydelig aftaleindgåelsesproces for forbrugeren 2 1,96 1,96 98,18 97,87 Er evt. forbehold tilstrækkeligt tydeligt fremhævet (ved mangelfuld angivelse af forbehold anføres et 0 ved korrekt angivelse af forbehold anføres 8. Der gives også 8 point, såfremt der ikke er nogen forbehold 8 4,36 3,74 54,55 46,81 Forretningsmæssige og strategiske valg 29 23,73 22,83 81,82 78,72 Opt-in løsning ved nyhedsbreve (der gives 8 point, hvis ikke virksomhedens har et nyhedsbrev) 8 6,11 5,79 76,36 72,34 Anvendes kun "lovlige" betalingsmidler (Ved nej tilbydes forudbetaling) 8 4,95 4,43 61,82 55,32 Afvikles "lovlige" konkurrencer på websitet (ved nej afvikles e-mærkestridige konkurrencer) 5 4,82 4,79 96,36 95,74 Prisoplysninger inkl. moms 8 8,00 8,00 100,00 100,00 Informative krav 38 21,95 19,21 57,75 50,56 Persondatapolitik 33,09 21,70 omtale af brugen af cookies og log-statistik 1 0,29 0,17 29,09 17,02 angivelse af formål med behandling af kundeoplysninger 1 0,44 0,34 43,64 34,04 angivelse af hvor lang tid oplysningerne opbevares 1 0,22 0,09 21,82 8,51 angivelse af om oplysningerne videregives 1 0,49 0,40 49,09 40,43 angivelse af at forbrugeren har adgang til indsigt og kan gøre indsigelse 1 0,22 0,09 21,82 8,51 Virksomhedsoplysninger 73,45 68,94 juridiske navn 2 1,75 1,70 87,27 85,11 organisationsform 1 0,65 0,60 65,45 59,57 adresse 1 0,96 0,96 96,36 95,74 CVR-nummer 2 1,35 1,23 67,27 61,70 etableringsår 1 0,51 0,43 50,91 42,55 Fortrydelse 63,64 57,45 fortrydelsesrettens længde 3 2,89 2,87 96,36 95,74 vilkår for fortrydelse (ved 0 point skyldes det at vilkårene er i strid med e-mærkets retningslinier) 3 1,53 1,28 50,91 42,55 angivelse af metoder til returnering (her skal nævnes de to konkrete metoder: Nægte at modtage; Sende retur med posten (ved nul point er denne angivelse mangelfuld 3 0,76 0,38 25,45 12,77 lovlig angivelse af, hvem der betaler fragten (forbrugeren) 4 3,27 3,15 81,82 78,72 Reklamation 37,27 26,60 reklamationsrettens længde på 2 år 4 1,75 1,36 43,64 34,04 procedure for udnyttelse (reklamation inden rimelig tid) 4 1,24 0,77 30,91 19,15 Levering og fragt fuldstændig oplysning om fragtpriser 5 3,64 3,40 72,73 68,09 Total ,11 63,85 69,11 63,85 Side 6 af 9

7 Teknisk indretning af websitet UDDYBNING AF KRAV I UNDERSØGELSEN Aktiv accept af forretningsvilkår Mulighed for at rette indtastningsfejl Korrekt krypteret betalingsløsning Adgang til en handels- og betalingsvejledning Konstant adgang til handelsvilkår? Adgang til at kopiere / printe / gengive forretningsvilkår gerne vist som en samlet fil I øvrigt klar og tydelig aftaleindgåelsesproces for forbrugeren Er evt. forbehold (byrdefulde vilkår) tilstrækkeligt tydeligt fremhævet (ved mangelfuld angivelse af forbehold anføres et 0 ved korrekt angivelse af forbehold anføres 8). Der gives også 8 point, såfremt der ikke er nogen forbehold. Når kunden indgår aftale om køb, er det vigtigt, at kunden har accepteret alle salgsbetingelserne, og at denne accept er helt tydelig. Kunden skal altså have mulighed for at se betingelserne, umiddelbart inden aftalen accepteres. Dette kan ske enten ved at kunden umiddelbart kan scrolle ned over betingelserne eller via et tydeligt link, knyttet til den funktion, hvor kunden accepterer aftalen, kan komme til at læse betingelserne. Fx ved at klikke af med et flueben, at man accepterer vilkårene, der vil kunne findes ved at klikke på et link. Man skal som kunde have mulighed for at rette i sine indtastede data førend købet afsluttes. Der skal være mulighed for at se alle de indtastede data inden købet afsluttes. Her skal det ligeledes være muligt at rette evt. indtastningsfejl. Elektroniske betalinger skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne i lov om visse betalingsmidler samt Forbrugerombudsmandens retningslinier vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort (december 1996). Det handler blandt andet om, at internetforbindelse på den side, hvor kortoplysningerne angives skal være krypteret, hvilket fremgår såfremt en lille hængelås vises i browseren eller ved at URL tilføjes et s efter http. Der skal på websitet være en kort forklaring af hvordan aftaleindgåelsesprocessen foregår på websitet samt hvilke tekniske hjælpeværktøjer der findes til fx at finde og rette indtastningsfejl. Alternativt skal der være en oversigt el. lign., hvor forbrugeren kan følge processen step-by-step. Disse informationer kan gives ved brug af intuitive step-by-step visninger eller ved brug af ikoner. Oplysningerne skal være tilgængelige uden forbrugeren er nødsaget til at påbegynde bestillingen af en ydelse eller lade sig registrere med personhenførbare oplysninger. Tilgængeligheden til forretningsvilkårene skal således være købsubetinget. Desuden skal der være mulighed for at forbrugeren kan oplagre og gengive forretningsbetingelserne. Dette gøres evt. ved at forbrugeren kan copy-paste betingelserne over i et worddokument. Under aftaleindgåelsen er det vigtigt, at der er klar adskillelse mellem det tidspunkt hvor kunden afgiver personlige oplysninger og der hvor den faktiske aftale indgås. Det skal også være helt klart for forbrugeren, hvornår aftale er indgået. Eksempelvis må der ikke være en fortsæt-knap, som reelt betyder at kunden indgår en aftale. Virksomheder kan blive bundet af aftaler de ikke ønsker at blive bundet af. Dette sker fordi virksomheden, efter kundens godkendelse af betalingen, automatisk sender en ordrebekræftelse til forbrugeren, der bliver stillet i udsigt at aftalen er indgået. Virksomheder tager ofte forbehold for prisændringer, udsolgte varer m.m., men hvis disse forbehold er anført i en ordrebekræftelse har de ingen virkning. Såfremt kunden har den mindste grund til at tro at aftalen er gennemført, såsom at der står ordrebekræftelse, så har virksomheden accepteret og indgået en aftale. Forbehold som tages efter aftaleindgåelse er ikke gældende. At forbeholdet står i de alm. salgs- og leveringsbetingelser har normalt ingen virkning, da sådanne forbehold skal være accepteret aktivt og være særligt fremhævede, ved at fremhæve skriften, ved at anvende større skrifttegn eller ved brug af STORE bogstaver. Disse særlige krav stilles, da forbehold af denne karakter normalt vil være "byrdefulde" i en juridisk forstand for forbrugeren, og derfor skal de fremhæves særligt både før under og efter aftalens indgåelse. Side 7 af 9

8 Forretningsmæssige og strategiske valg Opt-in løsning ved nyhedsbreve (der gives 8 point, hvis ikke virksomhedens har et nyhedsbrev) Anvendes betalingsmidler, der er I strid med e-handelsfondens anbefalinger? (Hvis ja gives 0 point, ved nej gives 8 point.). Afvikles konkurrencer på websitet der er I strid med e-handelsfondens anbefalinger? (hvis ja gives 0 point, ved nej gives 5 point. Hvis ingen konkurrence forefindes, gives 5 point). Opt-in løsning ved nyhedsbreve (der gives 8 point, hvis ikke virksomhedens har et nyhedsbrev) Såfremt en virksomhed ønsker at sende reklamemateriale til en kunde, er det et krav, at kunden forinden har givet udtrykkelig og positiv tilkendegivelse herom. Det skal desuden være tydeligt, hvilke informationer kunden accepterer at modtage fra virksomheden. Sitet må således ikke indeholde såkaldte opt-out muligheder, hvor kunden aktivt skal melde reklamer fra (eksempelvis hvis kommandoen Ja tak jeg vil gerne informeres, når der kommer nye varer, automatisk er aktiveret). Opt-out muligheden skal derfor ændres til en opt-in, så kunden aktivt kan tilkendegive, at han/hun ønsker at modtage materiale. Såfremt der gøres brug af forudbetaling må dette kun ske via et betalingssystem, hvor betalingsformidleren bærer risiko for betalingsmodtagerens konkurs o.l, eller ved abonnement. Som eksempel på sådanne betalingsformidlere kan nævnes Solo e-betaling og Danske NetBank. Almindelig konto-til-konto overførsler kan således ikke accepteres. Forudbetaling kan dog accepteres, såfremt der er tale om et løbende aftaleforhold med fx ugentlige leveringer. Det er E-handelsfonden holdning, at en hvilken som helst form for konkurrence, der er placeret i tilknytning til tilmeldingsmuligheden til et nyhedsbrev/reklame på en hjemmeside kun er i overensstemmelse med E-handelsfonden retningslinier for e-mærket, såfremt at konkurrencen er tydeligt adskilt fra tilmeldingen til nyhedsbrevet i den forstand, at der kræves en separat aktiv handling for at tilmelde sig nyhedsbrevet og en separat aktiv handling for at deltage i konkurrencen. Alle priser skal efter loven om mærkning med pris angives inkl. alle afgifter. Det betyder, at forbrugere altid skal præsenteres for en pris inkl. moms. Informative krav Persondatapolitik Omtale af brugen af cookies og logstatistik Angivelse af formål med behandling af kundeoplysninger Angivelse af hvor lang tid oplysningerne opbevares Angivelse af om oplysningerne videregives Angivelse af at forbrugeren har adgang til indsigt og kan gøre indsigelse Virksomhedsoplysninger Juridiske navn Organisationsform adresse Virksomheden skal informere om de oplysninger, der behandles ved besøg på virksomhedens website, herunder registrering i logfil og anvendelse af cookies. Det skal også oplyses, hvordan cookies slettes fra brugerens PC. Der skal informeres om, hvorfor indsamlingen finder sted. Oftest med henblik på levering af en ydelse. Det skal oplyses hvor lang tid de registrerede oplysninger opbevares. Normalt er der tale om 5 år, i det bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Der skal informeres om andre forhold, der er relevante for forbrugeren. Det skal for eksempel fremgå, i hvilket omfang og under hvilke vilkår oplysninger videregives til tredjemand. Ved registrering af personlige oplysninger skal virksomheden gøre brugerne opmærksom på deres mulighed for indsigt og indsigelser, jf. persondatabehandlingsloven. Dette kan gøres ved blot at angive sætningen: Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Virksomhedens navn skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Virksomhedens organisationsform ved personligt ejet virksomhed skal navnet på indehaveren oplyses - skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Virksomhedens e-postadresse skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Side 8 af 9

9 CVR-nummer Etableringsår Fortrydelse Fortrydelsesrettens længde Vilkår for fortrydelse (ved 0 point skyldes det at vilkårene er i strid med e-mærkets retningslinier) Angivelse af metoder til returnering (her skal nævnes de to konkrete metoder: Nægte at modtage; Sende retur med posten (ved nul point er denne angivelse mangelfuld Lovlig angivelse af, hvem der betaler fragten (forbrugeren) Reklamation Reklamationsrettens længde på 2 år Procedure for udnyttelse (reklamation inden rimelig tid) Levering og fragt Fuldstændig oplysning om fragtpriser Virksomhedens CVR-nummer skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Etableringsåret for virksomheden skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Køberen har efter forbrugeraftaleloven minimum 14 dages fortrydelsesret, medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende, såsom køb af madvarer, tjenesteydelser og specialtilpassede varer. Der kan ikke opstilles krav om, at varen skal sendes sammen med returskema, returnummer, original faktura o. lign. Virksomheden kan i sine vilkår henstille til, at forbrugere bør benytte bestemte procedure. Der kan heller ikke som udgangspunkt ikke stilles krav om, at originalemballagen skal vedlægges, hvis ikke den bruges som indpakning ved returnering. Nogle varer kan ikke anses for at være returneret i væsentlig samme stand og mængde som da forbrugeren modtog dem, såfremt varen ikke har været hensigtsmæssigt / originalt emballeret ved returtransporten. Og dermed kan fortrydelsesretten ikke udnyttes. En køber kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Dette skal også oplyses på sitet. Det skal også tydeligt fremgå, hvem der betaler for returfragten, hvis forbrugeren vælger at udnytte sin fortrydelsesret. Som sælger skal man som udgangspunkt anføre i sine reklamationsbetingelser, at kunden har 2 års reklamationsret. Desuden skal det anføres i betingelserne, at kunden - såfremt reklamationsretten udnyttes - kan sende varen tilbage, eller møde op på den angivne adresse og reklamere der. Den erhvervsdrivende skal udarbejde forsvarlige procedurer for forbrugerens eventuelle reklamation samt udnyttelse af eventuel fortrydelsesret. Forbrugeren skal kunne reklamere og udnytte fortrydelsesretten på en måde, der ikke er mere besværlig end bestillingen af ydelsen. Hæver køberen handlen eller skal der ske afhjælpning, skal den erhvervsdrivende godtgøre køberens rimelige udgifter til at returnere ydelsen. Fragtoplysninger skal være tilgængelige på samme måde som de øvrige forretningsvilkår, dvs. købsubetinget. Det er klart at den endelige fragtpris sjældent kan opgøres uden kendskab til hvad der bestilles og hvordan der betales og leveres, så derfor skal det af vilkårene fremgå hvilke omkostninger der er forbundet med anvendelse af de udbudte fragtmuligheder Side 9 af 9

E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse 2005

E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse 2005 E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse 2005 Seminar 14. september 2005 Materiale til seminaret Lovlighedsundersøgelse udarbejdet af e-handelsfonden juli 2005 1 E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Handelsbetingelser for MercoPrintWeb

Handelsbetingelser for MercoPrintWeb Handelsbetingelser for MercoPrintWeb Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MercoPrint A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre aftaler

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken Naturture Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken 25-07-2014 Billetsalg til sæsonens Langli-ture og krondyruge købes i netbutikken. Du finder linket "Køb billet til naturture"

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Printerpatroner.dk A/S's website

Forretningsbetingelser for Printerpatroner.dk A/S's website Forretningsbetingelser for Printerpatroner.dk A/S's website www.printerpatroner.dk Generelle oplysninger om virksomheden Virksomhedens juridiske navn: Printerpatroner.dk A/S Virksomhedens kaldenavn: Printerpatroner.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Salg generelt Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner (DKK). Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende købspris. Priserne er dagspriser. Aftaler med dansklysterapi.dk

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel.

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel. Handelsbetingelser December 2015 Virksomhedens juridiske navn (herefter Florama ) E-mail Telefon Florama er et registreret varemærke. Kundeservice Du kan lettest kontakte Florama via e-mail på. Vi tilstræber

Læs mere

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS.

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Gennerelle oplysninger: Iversen Company ApS. mail@iversen.company www.iversen.company Cvr. 35893148 Tlf.: 9396 9030 Etableringsår 2014 Varebestilling Varer fra

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m.

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Købssvilkår Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Har du spørgsmål til vores købsvilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

Sportendirect Handelsbetingelser

Sportendirect Handelsbetingelser Handelsvilkår Sportendirect Handelsbetingelser Gyldig fra 01/05 2014 1. Om Sportigandirect.dk 2. Handel på Sportigandireck.dk webshop 3. Levering 4. Reklamation 5. Fortrydelsesret 6. Sportigan dataregistrering

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår Handelsvilkår Generelle Oplysninger www.vvsmester.dk er en del af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen,

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016)

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) Baggrund LEDdirekte.dk er Encepa A/S s webshop for private og erhverv. Encepa A/S er en virksomhed, der er specialist i LED-lyskilder og lamper. Vi hjælper virksomheder

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

E-handelsfondens mærkningsordning

E-handelsfondens mærkningsordning E-handelsfondens mærkningsordning Jan Trzaskowski, vonhaller.dk FDIH den 13. december 2000 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Teknikneutralitet Gamle problemstillinger - ny relevans

Læs mere

HANDELSBETINGELSER! AFTALEVILKÅR! Billibi.com drives af:! Billi Bi Concept ApS! Kronprinsensgade 10! DK-1114 København K! Tlf.: +45 33 13 38 18!

HANDELSBETINGELSER! AFTALEVILKÅR! Billibi.com drives af:! Billi Bi Concept ApS! Kronprinsensgade 10! DK-1114 København K! Tlf.: +45 33 13 38 18! AFTALEVILKÅR HANDELSBETINGELSER Billibi.com drives af: Billi Bi Concept ApS Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 CVR-nr.: 36 89 46 60 E-mail: webshop@billibi.com Billi Bi s almindelige

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

B2C Handelsbetingelser

B2C Handelsbetingelser B2C Handelsbetingelser (senest opdateret 26. september 2014) For www.legebazar.dk Toyjoy Danmark A/S CVR: DK-3228 2695 Etableret 06.2009 E-mail: info@legebazar.dk Tlf: +45 7070 7511 Dette dokument indeholder

Læs mere

HANDELSBETINGELSER! AFTALEVILKÅR! Notabene.dk drives af:! Notabene! Kronprinsensgade 10! DK-1114 København K! Tlf.: +45 33 13 38 13!

HANDELSBETINGELSER! AFTALEVILKÅR! Notabene.dk drives af:! Notabene! Kronprinsensgade 10! DK-1114 København K! Tlf.: +45 33 13 38 13! HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 CVR-nr.: 19860647 E-mail: webshop@notabene.dk Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Sidst opdateret d. 23. September 2016 Anvendelsesområde Nedenstående almindelige vilkår og betingelser er udelukkende gældende for ordrer afgivet til Deichmann-Sko ApS

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Ved levering til ikke brofaste øer tillægges altid DKK 750 i fragt- og håndteringsgebyr.

Ved levering til ikke brofaste øer tillægges altid DKK 750 i fragt- og håndteringsgebyr. HANDELSBETINGELSER Gem som PDF eller udskriv Handelsvilkår og betingelser gælder udelukkende salg til private Fragt- og håndteringsomkostninger DecoSlide Company ApS leverer fragtfrit til fastland og brofaste

Læs mere

Handelsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Handelsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Handelsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 18. juli 2016. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med MobilePay, kontooverførsel og betalingskort via Paypal (VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express).

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Handelsbetingelser for varer Gældende for forbrugerkøb (Gældende fra 1. september 2016)

Handelsbetingelser for varer Gældende for forbrugerkøb (Gældende fra 1. september 2016) Handelsbetingelser for varer Gældende for forbrugerkøb (Gældende fra 1. september 2016) Generelle oplysninger: Hegn A/S Kongevej 243, Tiset 6510 Gram, Danmark Telefon: +45 6616 0026 Mandag-Torsdag 8-16

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Århus 25. Januar 2013. Handelsbetingelser iposen ApS Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj kundeservice@iposen.dk. Handelsbetingelser

Århus 25. Januar 2013. Handelsbetingelser iposen ApS Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj kundeservice@iposen.dk. Handelsbetingelser Århus 25. Januar 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil

Læs mere

Elektronisk aftaleindgåelse

Elektronisk aftaleindgåelse Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle Aftaler, 30 September 2003 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning DL 5-1-1 Papiret rolle

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med tapeconnection.dk indgås aftaler på dansk.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med tapeconnection.dk indgås aftaler på dansk. Vilkår Her finder du et overblik over vores handelsbetingelser og vilkår Det er os du handler med: Firmaets juridiske navn: KC Audio ApS Butikkens/netbutikkens navn: Tape Connection mkii Ejere: Kasper

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 25. juni 2015) For www.jyskfitness.dk. JyskFitness.dk v/peter M. Hyldahl Herredsvejen 79-81 9632 Møldrup

Handelsbetingelser. (senest opdateret 25. juni 2015) For www.jyskfitness.dk. JyskFitness.dk v/peter M. Hyldahl Herredsvejen 79-81 9632 Møldrup Handelsbetingelser (senest opdateret 25. juni 2015) For www.jyskfitness.dk JyskFitness.dk v/peter M. Hyldahl CVR: DK-2929 2132 Etableret 03.2006 E-mail: info@jyskfitness.dk Tlf: +45 3331 3353 Dette dokument

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere