E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed"

Transkript

1 E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier E-handelsfonden identificerede i uge 6 i danske netbutikker, som blev gennemgået for at se i hvilket omfang de lever op til god skik på Internettet, herunder den retlige ramme og de retningslinier, der gælder for Internethandel i Danmark. De 55 netbutikker fordeler sig på flere produktkategorier. Undersøgelsen omfatter netbutikker, der sælger IT- og edb-udstyr, tøj og sko, bøger, musik og film, rejser, ting til hus og have, livsstilsprodukter, erotikforretninger, legetøj og børnetøj, mad og vin, sport og fritid samt personlig pleje. Blandt de 55 butikker har 7 butikker e-mærket. Butikkerne er kendetegnet ved at hovedparten er enkeltmandsvirksomheder, der benytter en standard butiksløsning til salg af varer via Internet. Hovedparten har ligeledes betalingsløsning på hjemmesiden. Undersøgelsen er koncentreret om 3 hovedområder. Teknisk indretning af website: Forhold om bl.a. kryptering, adgang til at rette indtastninger og accept af handelsvilkår. Pointskala: 0 33 point. Forretningsmæssige og strategiske valg Forhold om bl.a. prisoplysninger, brug af betalingsmidler, nyhedsbreve og konkurrencer. Pointskala: 0 29 point. Side 1 af 9

2 Informative krav Forhold om bl.a. persondatapolitik, virksomhedsoplysninger, fortrydelsesret, reklamation og levering/fragt. Pointskala: 0 38 point. Det skal præciseres at testen består af 29 krav, som en netbutik skal efterleve for at få 100 point. Nogle krav fremgår af gældende ret og andre krav er "ekstra" og fremgår af e-mærkets retningslinier. Det betyder, at man ikke entydigt kan sige at et website er ulovligt, blot fordi der ikke opnås 100 point. Man kan imidlertid heller ikke konkludere modsætningsvist og udlede, at et website, der har fået 100 point er lovligt eller uden videre vil kunne opnå godkendelse til e-mærket. Når der i det følgende anvendes betegnelsen lovlighed, skal dette forstås under hensyntagen til ovenstående. Undersøgelsens resultater Resultaterne af undersøgelsen viser, at gennemsnittet blandt de undersøgte netbutikker ligger på 69 point ud af 100 mulige. Fjernes de 7 e-mærkede netbutikker, der indgår i analysen bliver gennemsnittet reduceret til knap 64 point ud af 100 mulige. De 7 e-mærkede virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har alle opnået 100 point, mens de øvrige har opnået en samlet score på mellem 46 og 87 point. I forhold til de tre hovedkategorier kan det konstateres at en gennemsnitsbetragtning på netbutikkernes lovlighed viser, at knap 82 % af netbutikkerne lever op til reglerne om nyhedsbrevssamtykke, betalingsmidler, konkurrencer og prisoplysninger. at 71 % af netbutikkerne imødekommer kravene til forretningens tekniske indretning, herunder styring af aftaleindgåelsestidspunktet at knap 58 % af netbutikkerne lever op til de informationspligter netbutikken har i henhold til særligt e-handelsloven, persondataloven og forbrugeraftaleloven. Gennemsnitsbetragtningen betyder, at tallet ikke er udtryk for den procentdel af de danske netbutikker der overholder lovgivningen på et givent område, men den udtrykker et gennemsnit af lovlighedsprocenterne inden for et af de tre hovedområder som undersøgelsen viser. Ved at kigge lidt yderligere på udvalgte områder, kan det præciseres hvor netbutikkerne har de største udfordringer. Aftaleindgåelse, teknisk indretning og forbehold Et af de store områder er aftaleindgåelsen mellem virksomheden og forbrugeren, hvor den tekniske indretning af butikken samt angivelsen af evt. forbehold for prisfejl og udsolgte varer har betydning for, Side 2 af 9

3 om butikken efterlever de anbefalinger som e-handelsfondens foreskriver for e-mærket. Det skal præciseres at dette krav ikke fremgår af loven. Undersøgelsen viser, at kun 21 % af netbutikkerne (når man holder de e-mærkede virksomheder ude af undersøgelsen) har indarbejdet en aktiv accept af forretningsvilkårene. Desuden viste undersøgelsen, at ingen virksomheder havde fremhævet evt. forbehold tilstrækkeligt tydeligt til, at de ville kunne gøres gældende overfor forbrugeren i tilfælde af, at der måtte opstå en tvist. Grunden til at undersøgelsen viser at 46,81 % overholder denne anbefaling, skyldes at virksomheden i undersøgelsen tildeltes point, såfremt man slet ikke anvender forbehold. Virksomheder kan blive bundet af aftaler de ikke ønsker at blive bundet af. Dette sker fordi virksomheden, efter kundens godkendelse af betalingen, automatisk sender en ordrebekræftelse til forbrugeren, der bliver stillet i udsigt at aftalen er indgået. Virksomheder tager ofte forbehold for prisændringer, udsolgte varer m.m., men hvis disse forbehold ikke er tydeligt fremhævet og kunden aktivt har accepteret dem, har de ingen retlig virkning. Såfremt kunden har den mindste grund til at tro at aftalen er gennemført, såsom at der står ordrebekræftelse i den automatisk genererede bestillingsbekræftelse, som kunden som regel modtager, så er virksomheden bundet af aftalen. At forbeholdet står i de alm. salgs- og leveringsbetingelser har normalt ingen virkning, da sådanne forbehold skal være accepteret aktivt og være særligt fremhævede, ved at fremhæve skriften, ved at anvende større skrifttegn eller ved brug af STORE bogstaver. Disse særlige krav stilles, da forbehold af denne karakter normalt vil være "byrdefulde" i en juridisk forstand for forbrugeren, og derfor skal de fremhæves særligt både før under og efter aftalens indgåelse. Betalingsmidler Såfremt der gøres brug af forudbetaling i netbutikken har virksomheden kun fået point hvis forudbetalingen sker via et betalingssystem, hvor betalingsformidleren bærer risikoen for betalingsmodtagerens konkurs. Som eksempel på sådanne forudbetalingsløsninger kan nævnes betalingskort, edankort, Solo e-betaling og Danske NetBank. Tilbydes forudbetaling via almindelig kontotil-konto, via giro eller check har virksomheden fået 0 point. Dette skyldes at forbrugeren ved sidstnævnte betalingsformer ikke vil kunne få sit tilgodehavende eller sin ydelse, såfremt netbutikken går konkurs efter forudbetaling har fundet sted, men inden varen er sendt. Ved de førstnævnte betalingsformer holdes forbrugeren skadesløs af kortudstederen (pengeinstituttet), såfremt konkurssituationen opstår. Undersøgelsen viser at knap 45 % af netbutikkerne (uden e-mærker) tilbyder disse for forbrugerne uhensigtsmæssige betalingsformer. Side 3 af 9

4 Persondatapolitik Persondataloven foreskriver at virksomheder (dataansvarlige), der registrerer kundeoplysninger, skal informere de registrerede om: formålet med behandling af kundeoplysninger og om hvorfor indsamlingen finder sted. Dette er oftest med henblik på levering af en ydelse. Undersøgelsen viser at kun 34 % af netbutikkerne overholder denne regel, der klart fremgår af lovens 28, stk. 1, nr. 2 dennes adgang til indsigt og ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Undersøgelsen viser at kun 8,5 % af netbutikkerne informerer forbrugeren om dennes rettigheder, jf. persondatalovens 28, stk. 1, nr. 3, litra c). Reklamation Undersøgelsen viser, at 34 % af netbutikkerne giver forbrugeren korrekt information om det retlige udgangspunkt for reklamation. Reklamationsretten løber i 2 år fra leveringsdagen, hvilket de fleste netbutikkerne i undersøgelsen undlader at informere om, mens en enkelt angav en et-årig reklamationsret. Undersøgelsen viser, at 81 % af netbutikkerne angiver ulovlige vilkår om udnyttelsen af reklamationsretten eller angiver fejlagtige eller mangelfulde informationer i relation til de procedurer, der gælder for udnyttelsen af reklamationsretten. Fortrydelse Undersøgelsen viser at 95 % af virksomhederne angiver hvilken fortrydelsesret, der gælder for handlen. Undersøgelsen viser også, at 80 % af netbutikkerne korrekt angiver, at det er forbrugeren, der skal afholde omkostninger til returnering af varen, såfremt købet fortrydes. Undersøgelsen viser imidlertid også at kun 42 % formår at fremvise et sæt lovlige vilkår for udnyttelse af fortrydelsesretten. Typisk opstilles krav om, at varen skal sendes sammen med returskema, returnummer, original faktura o. lign. Det er kun tilladt for netbutikken at henstille til, at forbrugere bør benytte bestemte procedurer. Der kan heller ikke som udgangspunkt stilles krav om, at originalemballagen skal vedlægges, hvis ikke den bruges som indpakning ved returnering. Nogle varer kan dog ikke anses for at være returneret i væsentlig samme stand og mængde som da forbrugeren modtog dem, såfremt varen ikke har været hensigtsmæssigt / originalt emballeret ved returtransporten. I sådanne tilfælde vil fortrydelsesretten ikke kunne udnyttes. Side 4 af 9

5 Desuden angiver kun 12 % af netbutikkerne de muligheder forbrugeren efter loven har for at fortryde købet, nemlig enten at returnere varen for egen regning eller at undlade at modtage varen/indløse forsendelsen fra netbutikken. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens samlede resultat viser at en dansk netbutik gennemsnitligt kun lever op til 69 % af de love, regler og anbefalinger, der gælder for handel og markedsføring på Internet. Undersøgelsen viser desuden at særlige områder giver store udfordringer for netbutikkerne. Områder, hvor netbutikkerne langt fra lever op til de love, regler og anbefalinger, der gælder på området. Her tænkes på: korrekt og lovlig anvendelse af forbehold i aftaleindgåelsen med forbrugeren samt netbutikkens tekniske indretning i denne henseende anvendelse af forbrugervenlige og forbrugerbeskyttende betalingsformer lovpligtig information til forbrugeren om anvendelsen af dennes personlige oplysninger ulovlige og urimelige vilkår for forbrugerens udnyttelse af reklamations og fortrydelsesretten manglende information til forbrugeren om dennes grundlæggende ret til at reklamere og fortryde Side 5 af 9

6 Krav DATAGRUNDLAG Vægt Branche-gennemsnit Branchegnsnt. u/emærke lovlighedsproc ent med e- mærket gennemsnit lovlighedsproc ent uden e- mærke Teknisk indretning af websitet 33 23,44 21,81 71,02 66,09 Aktiv accept af forretningsvilkårene 5 1,64 1,06 32,73 21,28 Mulighed for at rette indtastningsfejl 5 2,91 2,55 58,18 51,06 Korrekt krypteret betalingsløsning 5 4,91 4,89 98,18 97,87 Er der adgang til en handels- og betalingsvejledning 3 3,00 3,00 100,00 100,00 Er der konstant adgang til handelsvilkår 3 2,84 2,81 94,55 93,62 Er der adgang til at kopiere / printe / gengive forretningsvilkår vist som en samlet fil 2 1,82 1,79 90,91 89,36 I øvrigt klar og tydelig aftaleindgåelsesproces for forbrugeren 2 1,96 1,96 98,18 97,87 Er evt. forbehold tilstrækkeligt tydeligt fremhævet (ved mangelfuld angivelse af forbehold anføres et 0 ved korrekt angivelse af forbehold anføres 8. Der gives også 8 point, såfremt der ikke er nogen forbehold 8 4,36 3,74 54,55 46,81 Forretningsmæssige og strategiske valg 29 23,73 22,83 81,82 78,72 Opt-in løsning ved nyhedsbreve (der gives 8 point, hvis ikke virksomhedens har et nyhedsbrev) 8 6,11 5,79 76,36 72,34 Anvendes kun "lovlige" betalingsmidler (Ved nej tilbydes forudbetaling) 8 4,95 4,43 61,82 55,32 Afvikles "lovlige" konkurrencer på websitet (ved nej afvikles e-mærkestridige konkurrencer) 5 4,82 4,79 96,36 95,74 Prisoplysninger inkl. moms 8 8,00 8,00 100,00 100,00 Informative krav 38 21,95 19,21 57,75 50,56 Persondatapolitik 33,09 21,70 omtale af brugen af cookies og log-statistik 1 0,29 0,17 29,09 17,02 angivelse af formål med behandling af kundeoplysninger 1 0,44 0,34 43,64 34,04 angivelse af hvor lang tid oplysningerne opbevares 1 0,22 0,09 21,82 8,51 angivelse af om oplysningerne videregives 1 0,49 0,40 49,09 40,43 angivelse af at forbrugeren har adgang til indsigt og kan gøre indsigelse 1 0,22 0,09 21,82 8,51 Virksomhedsoplysninger 73,45 68,94 juridiske navn 2 1,75 1,70 87,27 85,11 organisationsform 1 0,65 0,60 65,45 59,57 adresse 1 0,96 0,96 96,36 95,74 CVR-nummer 2 1,35 1,23 67,27 61,70 etableringsår 1 0,51 0,43 50,91 42,55 Fortrydelse 63,64 57,45 fortrydelsesrettens længde 3 2,89 2,87 96,36 95,74 vilkår for fortrydelse (ved 0 point skyldes det at vilkårene er i strid med e-mærkets retningslinier) 3 1,53 1,28 50,91 42,55 angivelse af metoder til returnering (her skal nævnes de to konkrete metoder: Nægte at modtage; Sende retur med posten (ved nul point er denne angivelse mangelfuld 3 0,76 0,38 25,45 12,77 lovlig angivelse af, hvem der betaler fragten (forbrugeren) 4 3,27 3,15 81,82 78,72 Reklamation 37,27 26,60 reklamationsrettens længde på 2 år 4 1,75 1,36 43,64 34,04 procedure for udnyttelse (reklamation inden rimelig tid) 4 1,24 0,77 30,91 19,15 Levering og fragt fuldstændig oplysning om fragtpriser 5 3,64 3,40 72,73 68,09 Total ,11 63,85 69,11 63,85 Side 6 af 9

7 Teknisk indretning af websitet UDDYBNING AF KRAV I UNDERSØGELSEN Aktiv accept af forretningsvilkår Mulighed for at rette indtastningsfejl Korrekt krypteret betalingsløsning Adgang til en handels- og betalingsvejledning Konstant adgang til handelsvilkår? Adgang til at kopiere / printe / gengive forretningsvilkår gerne vist som en samlet fil I øvrigt klar og tydelig aftaleindgåelsesproces for forbrugeren Er evt. forbehold (byrdefulde vilkår) tilstrækkeligt tydeligt fremhævet (ved mangelfuld angivelse af forbehold anføres et 0 ved korrekt angivelse af forbehold anføres 8). Der gives også 8 point, såfremt der ikke er nogen forbehold. Når kunden indgår aftale om køb, er det vigtigt, at kunden har accepteret alle salgsbetingelserne, og at denne accept er helt tydelig. Kunden skal altså have mulighed for at se betingelserne, umiddelbart inden aftalen accepteres. Dette kan ske enten ved at kunden umiddelbart kan scrolle ned over betingelserne eller via et tydeligt link, knyttet til den funktion, hvor kunden accepterer aftalen, kan komme til at læse betingelserne. Fx ved at klikke af med et flueben, at man accepterer vilkårene, der vil kunne findes ved at klikke på et link. Man skal som kunde have mulighed for at rette i sine indtastede data førend købet afsluttes. Der skal være mulighed for at se alle de indtastede data inden købet afsluttes. Her skal det ligeledes være muligt at rette evt. indtastningsfejl. Elektroniske betalinger skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne i lov om visse betalingsmidler samt Forbrugerombudsmandens retningslinier vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort (december 1996). Det handler blandt andet om, at internetforbindelse på den side, hvor kortoplysningerne angives skal være krypteret, hvilket fremgår såfremt en lille hængelås vises i browseren eller ved at URL tilføjes et s efter http. Der skal på websitet være en kort forklaring af hvordan aftaleindgåelsesprocessen foregår på websitet samt hvilke tekniske hjælpeværktøjer der findes til fx at finde og rette indtastningsfejl. Alternativt skal der være en oversigt el. lign., hvor forbrugeren kan følge processen step-by-step. Disse informationer kan gives ved brug af intuitive step-by-step visninger eller ved brug af ikoner. Oplysningerne skal være tilgængelige uden forbrugeren er nødsaget til at påbegynde bestillingen af en ydelse eller lade sig registrere med personhenførbare oplysninger. Tilgængeligheden til forretningsvilkårene skal således være købsubetinget. Desuden skal der være mulighed for at forbrugeren kan oplagre og gengive forretningsbetingelserne. Dette gøres evt. ved at forbrugeren kan copy-paste betingelserne over i et worddokument. Under aftaleindgåelsen er det vigtigt, at der er klar adskillelse mellem det tidspunkt hvor kunden afgiver personlige oplysninger og der hvor den faktiske aftale indgås. Det skal også være helt klart for forbrugeren, hvornår aftale er indgået. Eksempelvis må der ikke være en fortsæt-knap, som reelt betyder at kunden indgår en aftale. Virksomheder kan blive bundet af aftaler de ikke ønsker at blive bundet af. Dette sker fordi virksomheden, efter kundens godkendelse af betalingen, automatisk sender en ordrebekræftelse til forbrugeren, der bliver stillet i udsigt at aftalen er indgået. Virksomheder tager ofte forbehold for prisændringer, udsolgte varer m.m., men hvis disse forbehold er anført i en ordrebekræftelse har de ingen virkning. Såfremt kunden har den mindste grund til at tro at aftalen er gennemført, såsom at der står ordrebekræftelse, så har virksomheden accepteret og indgået en aftale. Forbehold som tages efter aftaleindgåelse er ikke gældende. At forbeholdet står i de alm. salgs- og leveringsbetingelser har normalt ingen virkning, da sådanne forbehold skal være accepteret aktivt og være særligt fremhævede, ved at fremhæve skriften, ved at anvende større skrifttegn eller ved brug af STORE bogstaver. Disse særlige krav stilles, da forbehold af denne karakter normalt vil være "byrdefulde" i en juridisk forstand for forbrugeren, og derfor skal de fremhæves særligt både før under og efter aftalens indgåelse. Side 7 af 9

8 Forretningsmæssige og strategiske valg Opt-in løsning ved nyhedsbreve (der gives 8 point, hvis ikke virksomhedens har et nyhedsbrev) Anvendes betalingsmidler, der er I strid med e-handelsfondens anbefalinger? (Hvis ja gives 0 point, ved nej gives 8 point.). Afvikles konkurrencer på websitet der er I strid med e-handelsfondens anbefalinger? (hvis ja gives 0 point, ved nej gives 5 point. Hvis ingen konkurrence forefindes, gives 5 point). Opt-in løsning ved nyhedsbreve (der gives 8 point, hvis ikke virksomhedens har et nyhedsbrev) Såfremt en virksomhed ønsker at sende reklamemateriale til en kunde, er det et krav, at kunden forinden har givet udtrykkelig og positiv tilkendegivelse herom. Det skal desuden være tydeligt, hvilke informationer kunden accepterer at modtage fra virksomheden. Sitet må således ikke indeholde såkaldte opt-out muligheder, hvor kunden aktivt skal melde reklamer fra (eksempelvis hvis kommandoen Ja tak jeg vil gerne informeres, når der kommer nye varer, automatisk er aktiveret). Opt-out muligheden skal derfor ændres til en opt-in, så kunden aktivt kan tilkendegive, at han/hun ønsker at modtage materiale. Såfremt der gøres brug af forudbetaling må dette kun ske via et betalingssystem, hvor betalingsformidleren bærer risiko for betalingsmodtagerens konkurs o.l, eller ved abonnement. Som eksempel på sådanne betalingsformidlere kan nævnes Solo e-betaling og Danske NetBank. Almindelig konto-til-konto overførsler kan således ikke accepteres. Forudbetaling kan dog accepteres, såfremt der er tale om et løbende aftaleforhold med fx ugentlige leveringer. Det er E-handelsfonden holdning, at en hvilken som helst form for konkurrence, der er placeret i tilknytning til tilmeldingsmuligheden til et nyhedsbrev/reklame på en hjemmeside kun er i overensstemmelse med E-handelsfonden retningslinier for e-mærket, såfremt at konkurrencen er tydeligt adskilt fra tilmeldingen til nyhedsbrevet i den forstand, at der kræves en separat aktiv handling for at tilmelde sig nyhedsbrevet og en separat aktiv handling for at deltage i konkurrencen. Alle priser skal efter loven om mærkning med pris angives inkl. alle afgifter. Det betyder, at forbrugere altid skal præsenteres for en pris inkl. moms. Informative krav Persondatapolitik Omtale af brugen af cookies og logstatistik Angivelse af formål med behandling af kundeoplysninger Angivelse af hvor lang tid oplysningerne opbevares Angivelse af om oplysningerne videregives Angivelse af at forbrugeren har adgang til indsigt og kan gøre indsigelse Virksomhedsoplysninger Juridiske navn Organisationsform adresse Virksomheden skal informere om de oplysninger, der behandles ved besøg på virksomhedens website, herunder registrering i logfil og anvendelse af cookies. Det skal også oplyses, hvordan cookies slettes fra brugerens PC. Der skal informeres om, hvorfor indsamlingen finder sted. Oftest med henblik på levering af en ydelse. Det skal oplyses hvor lang tid de registrerede oplysninger opbevares. Normalt er der tale om 5 år, i det bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Der skal informeres om andre forhold, der er relevante for forbrugeren. Det skal for eksempel fremgå, i hvilket omfang og under hvilke vilkår oplysninger videregives til tredjemand. Ved registrering af personlige oplysninger skal virksomheden gøre brugerne opmærksom på deres mulighed for indsigt og indsigelser, jf. persondatabehandlingsloven. Dette kan gøres ved blot at angive sætningen: Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Virksomhedens navn skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Virksomhedens organisationsform ved personligt ejet virksomhed skal navnet på indehaveren oplyses - skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Virksomhedens e-postadresse skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Side 8 af 9

9 CVR-nummer Etableringsår Fortrydelse Fortrydelsesrettens længde Vilkår for fortrydelse (ved 0 point skyldes det at vilkårene er i strid med e-mærkets retningslinier) Angivelse af metoder til returnering (her skal nævnes de to konkrete metoder: Nægte at modtage; Sende retur med posten (ved nul point er denne angivelse mangelfuld Lovlig angivelse af, hvem der betaler fragten (forbrugeren) Reklamation Reklamationsrettens længde på 2 år Procedure for udnyttelse (reklamation inden rimelig tid) Levering og fragt Fuldstændig oplysning om fragtpriser Virksomhedens CVR-nummer skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Etableringsåret for virksomheden skal fremgå af websitet - gerne på forsiden eller som minimum under "kontakt os" eller "om os" Køberen har efter forbrugeraftaleloven minimum 14 dages fortrydelsesret, medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende, såsom køb af madvarer, tjenesteydelser og specialtilpassede varer. Der kan ikke opstilles krav om, at varen skal sendes sammen med returskema, returnummer, original faktura o. lign. Virksomheden kan i sine vilkår henstille til, at forbrugere bør benytte bestemte procedure. Der kan heller ikke som udgangspunkt ikke stilles krav om, at originalemballagen skal vedlægges, hvis ikke den bruges som indpakning ved returnering. Nogle varer kan ikke anses for at være returneret i væsentlig samme stand og mængde som da forbrugeren modtog dem, såfremt varen ikke har været hensigtsmæssigt / originalt emballeret ved returtransporten. Og dermed kan fortrydelsesretten ikke udnyttes. En køber kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Dette skal også oplyses på sitet. Det skal også tydeligt fremgå, hvem der betaler for returfragten, hvis forbrugeren vælger at udnytte sin fortrydelsesret. Som sælger skal man som udgangspunkt anføre i sine reklamationsbetingelser, at kunden har 2 års reklamationsret. Desuden skal det anføres i betingelserne, at kunden - såfremt reklamationsretten udnyttes - kan sende varen tilbage, eller møde op på den angivne adresse og reklamere der. Den erhvervsdrivende skal udarbejde forsvarlige procedurer for forbrugerens eventuelle reklamation samt udnyttelse af eventuel fortrydelsesret. Forbrugeren skal kunne reklamere og udnytte fortrydelsesretten på en måde, der ikke er mere besværlig end bestillingen af ydelsen. Hæver køberen handlen eller skal der ske afhjælpning, skal den erhvervsdrivende godtgøre køberens rimelige udgifter til at returnere ydelsen. Fragtoplysninger skal være tilgængelige på samme måde som de øvrige forretningsvilkår, dvs. købsubetinget. Det er klart at den endelige fragtpris sjældent kan opgøres uden kendskab til hvad der bestilles og hvordan der betales og leveres, så derfor skal det af vilkårene fremgå hvilke omkostninger der er forbundet med anvendelse af de udbudte fragtmuligheder Side 9 af 9

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Salg generelt Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner (DKK). Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende købspris. Priserne er dagspriser. Aftaler med dansklysterapi.dk

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m.

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Købssvilkår Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Har du spørgsmål til vores købsvilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Asgaard Games Salgsbetingelser

Asgaard Games Salgsbetingelser Asgaard Games Salgsbetingelser Dato: 16-09-2009 Indholdsfortegnelse PERSONLIGE OPLYSNINGER... 2 BESTILLING... 2 TRIN FOR TRIN KØBSVEJLEDNING:... 2 SALG... 3 BETALING... 3 PRISER... 4 SIKKERHED... 4 LEVERING...

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale Tlf.: +45 33 43 32 33 E-mail: webshop@shoesonsale.dk CVR-nr.: 19860647 Shoes On Sale s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen.

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen. Når du køber møbler hos www.boboonline.dk, er sælger: Cvr. nr. 10594197 Indehaver: Bo Daugaard Sørensen Bank: Sydbank reg. 7160 kontonr. 1179147 Alle kontrakter indgås på dansk. Der kan kun indgås aftaler

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Bestilling Bestilling hos "Asgaard Games" foregår over vores onlineforretning. Det er ikke muligt at bestille over telefon eller email.

Bestilling Bestilling hos Asgaard Games foregår over vores onlineforretning. Det er ikke muligt at bestille over telefon eller email. Personlige oplysninger Ingen personlige oplysninger, der registreres på "Asgaard Games", bliver på noget tidspunktoverdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser B2C

Salgs- og leveringsbetingelser B2C Salgs- og leveringsbetingelser B2C 1. Priser og betaling Alle priser findes under det relevante produkt og prisen er angivet inkl. moms. Udover prisen på produktet tillægges en pris for fragt. Fragtprisen

Læs mere

Almindelige betingelser og vilkår Internettet

Almindelige betingelser og vilkår Internettet Almindelige betingelser og vilkår Internettet Disse betingelser og vilkår omfatter Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, hvor undervisningen alene afholdes på Internettet.

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar. BETINGELSER Gældende per 15. maj 2015 Generelle bestemmelser Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER ZENTIMENT VILKÅR OG BETINGELSER Læs venligst afsnittet om vores Vilkår og Betingelser før du handler i zentiment shop. Ved at bruge og handle på vores hjemmeside, accepterer du de

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Handelsbetingelser Carlsberg Online

Handelsbetingelser Carlsberg Online A/S Vesterfælledvej 6 1750 Copenhagen V Denmark Tel +45 33 27 33 27 Fax +45 33 27 47 11 Handelsbetingelser Carlsberg Online Nedenstående betingelser gælder for handel via hjemmesiden www.carlsbergonline.dk,

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere