Juli 1978 Vol. 2 Nr :-:::-;:::;--:~~~~~ ISSN olo5-oll7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli 1978 Vol. 2 Nr :-:::-;:::;--:~~~~~ ISSN olo5-oll7"

Transkript

1 THEMA DANICUM Juli 1978 Vol. 2 Nr :-:::-;:::;--:~~~~~ ISSN olo5-oll7 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsning$iredaktør: (Løsningsfrist 5/9) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) JAN MORTE:t-:SEN,Hovmarken 24, Fløng DK-2640 Eedehusene,Dar..mark,Tlf. (o3) WILLY ENGGREN, Vigerslev Alle 28l 2. sal tv. DK-2500 Valby, Danmark, Tlf. (ol) Postgiro 6 4o LEIF C. SCHMIDT, Rådmand Billesvej 25 DK-2610 Rødovre, Danmark, Tlf. (o2) EN SJÆLDEN TYPE ved Georg Thomas I den ortodokse 21 forekorruneren ide, som kaldes block-threat; dvs. overgang fra træktvang i skinspillet til trussel i løsningen. Den samme ide kan fremstilles i s elvma t, men som regel med et pauvert resultat. Langt mere interessant er det, hvis man vender ideen om og går fra trussel til træktvang med stille spil efter nøglen Georg Thomas The Field 1957 s21 lo+e Hvis man er beskeden og nøjes med en enkelt variant, er ideen ret nem at fremstille. I 580 er nøglen 1 Te4!--tr 2 Dxb3 Lxb3I. På sorts eneste parade 1 - Dxe4 følger 2 Lf3! Dxf31. Noget vanskeligere er det at konstruere ideen med 2 stille træktvar..gsvarianter. Nr. 5~1 er et eksempel pa dette. 1 Se5! tr 2 Tg2 Sxg2I; 1 - Lxf3 2 Dd3 S-1 og 1 - gxf3 2 Dxdl S Georg Thomas Original s21 9+8

2 582. Georg Thomas Arbejder-Skak 1959 Tilegnet J.P, Jensen S2-J ,G, Lauritzen Magasinet J Yderligere henvises til B, Lenders nr. 553 i THEMA DANICUM, april 1978, hvor der forekommer 2 bindinger af 2 sorte tårne. Mens om man bemærker, er spillet efter nøglen i begge af pattypen, hvor trusselsmatten optræder igen. Lad os kalde denne form Type A. Mere interessant, men også vanskeligere at konstruere, er Type B, hvor der er matveksel. I ~ er det forbundet med dualforhindring. 1 Sgl! tr 2 Txf4+ Kxf4-J; 1 - e5 2 Sf3 e4f; 1 - exf6 2 f3 Kg5-J. I første variant er der fuldstændig matveksel, medens den anden er en variant af trusselsmatten. Andre eksempler kan ses i "MATTVANG", nr. 5o og 55. I nr, 5o er dog kun den ene variant med stillespil. Boswell kaldte ideen "den sjældne type", og det er da også begrænset, hvad der er komponeret af opgaver med denne ide, En overflødig sort bonde ved Jan Mortensen 2 2. er en gammel opgave af O.G. Lauritzen, der bl.a. kan findes i "SKAKOPGAVEN" som nr. 6. Opgaven kan nok tåles at ses en gang til. Der er trækpligt til stede, På alle sorte træk i diagramstillingen har hvid. et mattræk parat: 1 - Kxe4 2 Te6-J; 1 - Sg2-2 Sd5-J; 1- Sf4 2 Dd4-J. Noget rent afventende førstetræk, der ikke forstyrrer nogen af matterne, findes ikke, og vi må derfor finde et andet løsningstræk. Dette er 1 Ta6 med ændret mat: 1 - Sf4 2 Db6-J under udnyttelse af tårnets baning for den hvide dronning. Nu mener Lars Larsen at have fundet ud af, at Bg6 er overflødig. 1 Ddf5? strander på 1 - Sh4! og 1 Dfl? på 1 - Ke4! Jeg hører gerne fra læsere, der har en anden opfattelse. KOMPOS/TIONSØVELSER NR. 21 og 22 21: Konstruer en opgave, hvor sorts materiale udelukkende består af konge+ 8 bønder. Så vidt muligt skal hver bonde frembringe mindst en variant. Temaeksempel: Sll4 Alfred Karlstrøm, Ny Dag : Kb6 De2 Lb8 Sb2 Sf3 - Kd5J3a6 Bb5 Bd4 Bd7 Bf5 Bf6 Bg4 Bh3. 2F 1 Sg5. Trækantal og fordring fri! 22: Konstruer en 2-J,hvor en sort bonde maskerer et hvidt batteri. At en brik maskerer et batteri betyder, at den befinder sig på batterilinien, således at batteriet først kan affyres med mat, når den sorte brikerflyttet væk fra batterilinien. Et eksempel gør d2t hele klarere: 2. 2 Bruno Zastrow, Vers. R~tsel-Woche 1929: Kb? Df5 Ld2 Sd5 Bc2 Bd6 - Kb5 Bc5. 2F. 1 Lb4. Efter 1 - cxb4 er Bc5 væk fra batterilinien, og batteriet kan affyres: 2 Sb6-J,Bonden fremkalder endnu en variant, dog uden batteriets medvirkning: 1 - c4 2 Dd7F. Danske turneringsudmærkelser 47 ved Jan Mortensen 586 viser tre forskellige former: almindelig skak, circe og udenslag. I den første trilling (med almindelig skak) går det lige ud af landevejen: 1 Lb3 a3 2 c4 Sxe4-J med en velkendt modelmatstilling, Circe-betingelsen er jo heller ikke ukendt for os, men alligevel kan trilling B nok være vanskelig at løse: 1 Kxd2 (Tal) Tcl 2 Ld3 SflF. I matstillingen dækker tårnet sig selv: Kxcl(Tal) er umulig. Men også springeren er usårlig: exfl(sbl) er heller ikke mulig for sort, En ægte cir'cematstilling! Og igen modelmat. Udenslagbetingelsen i C er analog med udenskak (MINIATUREN nr. 8, s, 135): Hverken hvid eller sort må slå, med mindre slaget medfører mat umiddelbart. 1 els Tb2 2 Sd3 Se2-J. Kxb2 er ulovligt i henhold til udenskakbetingelsen. Spejlskak er en ny opfindelse inden for fantasiskakken, som feenschach har udskrevet en tematurnering over. 587 fik anden præmien. Opgaven var lige ved at 'få førstepræmien, men dommeren syntes ikke om, at opgaven var en entrækker - sparsommelighed kan åbenbart også drives for vidt. Spejlskakbetingelsen er temmelig ejendommelig: trækker (eller slår) en brik, så punktspejles en brik af samme art, men af modsat farve henover den førstnævnte briks ankomstfelt, Denne spejling er en del af trækket, og kan spejlingen ikke udføres, er det påtænkte træk ulovlig. I 587 kan hvid konge ikke flyttes, da en spejling af sorts konge vil medføre, at denne farer Qd over brættets øverste rand, hvilket er illegalt. Uden Th5 på brættet kan sort konge gøre 3 træk: Kc5 og hvid konge flyttes til c2, Kd5(Ke2) og Ke5(Kg2). Andre træk med sk er ikke mulig, da hvid konge så flyver over den nederste rand. Det er derfor åbenlyst, at Bd2 skal flytte først. dxcld(ddl) er umulig på grund af selvskak, og dxcls er heller ikke mulig, da Sgl ikke kan spejles. Løsningerne er 1 dld(dfl) Df4(Dh7F) 1 dll(lel) Lc3 (Lb5)F. 1 dls(sal) Sc2(Sh6)-J. Helledies to opgaver ( ) er måske snarere puslespil end skakopgaver! Reflexskakbetingelsen i 588 betyder, at både hvid og sort skal skakke, når de er i stand til det (sammenlign reflexmatten, hvor både hvid og sort skal give mat i et træk). Hvid tvinger sort titat give skak. Det er en serietrækker. Sagt med andre ord: Hvid trækker 7 træk på rad, hvorefter sort er 1 stand til at sige skak, Hvid må ikke undervejs have mulighed for at give sort skak. Opgaven er ikke svær at løse, hvis man på et diagram afmærker de felter, som natrytteren ikke kan gå til. 1 Nf5 2 Nb Per Grevlund RO feenschach 1973 H2f A) normal skak 4+5 B) circe C) udenslag 587. Per Grevlund 2 PR feenschach 1976/ 'l;.ernaturn. afdl. A. Spejlskak - Hl/ 3 løsninger 588. Holger Helledie 3 RO feenschach 1973 Reflexskak i 7 serietræk

3 589. Holger Helledie 2 RO feenschach 1972 Serie Hl8f Equihopper 590. Lars Aksglæde 3 HO Postsjakk f 4+3 på h2 lo+lo 591. Lars Aksglæde 2 HO British Chess Federation 132 T f ll+lo 48 3 Na5 4 Nc6 5 Nb8 6 Nh5 7 Nb2 axb2+. Ba2 er ikke overflodig, som man måske skulle tro. Den forhindrer, at hvid skal give skak i 5. træk ved Na2! Equihopperen i 2 2 er en af de mere mærkelige figurer i Caissas zoologiske have, Den kan kun trække ved at hoppe over en anden brik (som ikke slås) og anbringes på den anden side af denne brik i nøjagtig samme afstand som udgangsfeltet. Bortset fra den brik. der hoppes over, må der ikke stå nogen brik mellem equihopperens udgangsfelt og ankomstfelt (den kan altså ikke hoppe over to brikker). En equihopper kan aldrig skifte feltfarve. Eh2 forbliver altså på sorte felter. I opgave 589 kan equihopperen på h2 altså gå til b8. Stod equihopperen på b3, kunne den gå til dl (hop over Tc2) eller h7 (hop over Ke5). I løsningen skal sort konge åbenbart stå på el og equihopperen på f2 (Tclf), skdl og Eel går ikke, da Se3f er umulig på grund af equihopperens skak mod hvid konge! Løsningen er 1 Eb8 2 Eh4 3 Eb6 4 Eh6 5 Eb4 6 Eh8 7 Eb2 9 Kg2 lo Kf2 11 Kel 12 Ef8 13 Sd4 14 Ef6 15 Ed6 16 Ef4 17 Ed8 18 Ef2 Tclf. En demonstration af alle mulige equihoppertræk! En smuk figur fremkommer, hvis man tegner equihoppertrækkene op på et diagram, 590 indeholder forførelser og matændringer. Førstetræk med Sd4 truer mat ved Dd4, men sort forhindrer truslen ved 1 - Sc4, 1 - Tc4 og 1 - e5. Hvid kan dog ved at trække springeren til c6, c2 eller e6 i førstetræk overvinde disse forhindringer. 1 Sc6 afskærer Ta6, hvilket udnyttes i varianten 1 - e5 2 Dg8f. 1 - Sc4 2 Sb4f; 1 - Tc4 2 Te5f begge med blokade af flugtfeltet c4. Men 1 - Kc4! Vi hiver et nyt forsøg op af hatten: 1 Sc2l afskærer Tcl, så forsvaret 1 - Tc4 falder væk. 1 - Sc4 2 Sb4f (som før); 1 - e5 2 Se3f med blokade. Men 1 - dxc2! Og nu til det sidste forsøg, som viser sig at være den rigtige løsning: 1 Se6! afskærer Be7, hvilket udnyttes på to måder. Dels udgår sorts forsvarsmulighed 1 - e5. Og dels kan der på 1 - Tc4 nu følge 2 Dg5f. 1 - Sc4 2 Sf4~. Ialt 6 forskellige mattræk på de 3 sorte forsvarstræk. Også 591 er en forførelsesopgave. 4 forskellige votentielle førstetræk (Bf3, Txg4, Sd2 og Sd6) giver alle samme trussel: 2 De4f. Træk med Sd3 parerer denne trussel ved at åbne for Dbl. Dette er samtidig en selvbinding af Bd4, og der kan derfor følge mat ved 2 Se3f, idet feltet e4 jo er garderet i førstetrækket. Denne matsætning fungerer perfekt efter førstetrækket 1 Bf3, knap så perfekt efter l Txg4, hvor sort ved at sætte springeren på f4 kan forhindre matten (1 Txg4? Sf4 2 Se3 Ke4!). Efter 1 Sd2? fungerer denne mat selvfølgelig slet ikke, da den springer, der skulle sætte mat jo er flyttet væk i førstetrækket. I stedet kan vi udnytte, at springeren dækker e4: 1 Sd2 Sd3-2 Dc4! Dog - hvis sort er så snedig at sætte springeren netop på e5 er der ingen mat: 1 Sd2? Sde5! Forsøger vi endelig 1 Sd6 som førstetræk, opdager vi, at nu kan der på 1 - Sd3- ikke længere følge 2 Dc4f, da feltet e5 er udækket på grund af spærringen for LbB. Men 1 Sd6 spærrer også for LfB, derfor 2 Db5f. 1 - Sc5 2 Sc3f. Tilbage er blot at vise, hvorfor 1 f3? ikke duer!? Det strander p~ 1 - Dc2! med binding af dronningen. I ~viser løsningen 1 Se4 (truer 2 Sf6f) og to forførelser 1 Sg4? (tr 2 Sf6,Df5f) og 1 Ld4? (tr 2 De4f) alle frigørelse af hvids dronning. 1 Ld4 frigør samtidigt Sd3 og spærrer for sort dronnlng, 1 Se4 frigør Tf3 og spærrer ligeledes for sd. I alle tre spil kan Df4 slås af en sort brik og i alle tre tilfælde følger 2 Sxf4f. Der er altså tale om paradeveksel. Dommeren Jac, Haring skrev: Med gode frigørelser af Tf3, men det hele giver ikke noget indtryk af harmoni. 1 Sg4? c5! 1 Ld4? Dxb3! 2.22 deltog i en turnering, hvor man højst måtte anvende 16 brikker pr. opgave. Løsningen er 1 Tg6 med træktvang. Det ene hovedspil fremkommer efter 1- dxe2 2 g3! truer 3 Te7f. Nu fremkommer 3 undervarianter 2 - Sd5 3 Tf5f; 2 - Se4 3 Sd3f; 2 - Ke6 3 Kd4f. Det andet hovedspil forløber ganske symmetrisk hermed: 1 - h5 2 Kxd3 truer 3 Tg5f. 2 - Se4 3 Te6f; 2 - Sd5 3 Sc4f; 2 - Kf5 3 Kd4f. Der er en kedelig dual efter 2 - Se4, idet der også kan følge 3 De6f. Dette kunne vel være undgået ved at anbringe hvid løber på a2, men to hvide løbere på hvidt er jo ikke særligt velset. Bivarianter: 1- Kf5 2 Lxd3+; 1 - Ke6 2 Kd4+; 1 - Sd5 2 Sxd3+; 1 - Ke4 2 Lxd3+ Ke3 3 Sdlf. ~ Hvid skal åbenbart fremtvinge matten Lxd5 eller exd5, så førstetrækket må være 1 Sxd3, truer 2 Sb Txa4+ 2 Sb4 {med selvbinding af den hvide springer); 1 - Txc5 2 Sxc5; 1 - dxc5 2 Sxe5; 1 - Txel 2 Sdcl; 1 - Tg4 2 Sf4 (igen med binding). h.i.gtvarieret spil med det hvide batteri. TEKNISK HJÆLP ved Leif Schmidt Til hjælp for den tekniske r-edakt e.r cøger vi et medlem med bopæl i København, der vil påtage sig at false, hæfte og forsende THEMA DANICUM. Tidsmæssigt drejer det sig om ca. 6-8 timers arbejde fire gange årlig. Henvendelse til Leif Schmidt - fald nu ikke over hanand enl Lars Aksglæde 5 RO British Chess Feder. 1)7 T f lo+ll 593. Lars Aksglæde 3 HO Suomen Shakki f , Arthur Madsen 3 HO Probleemblad 1971 S2f lo+l3

4 595. Heinrich F.L. Meyei Kongress des Westdeutschen Schachb f 5+4 5o DET OVERRASKENDE FØRSTETRÆK Løberen i skammekrogen ved Jan Mortensen Ved flere lejligheder har jeg forevist 595 for partispillere. Disse har al tid haft svært ved at finde førstetrækket (1 Lh8), men når først det er fundet, har det vakt begejstring. Set uden sammenhæng med det videre løsningsforløb er 1 Lh8 meningsløst, og først når man erkender, at Ddl skal til g7 via al (1 Lh8 Ka7 2 Dal Kb? 3 Dg?f),fatterman formålet med førstetrækket. Opgavens tema kaldes baning, Lb2 ~ for den hvide dronning. Temaet betegnes også Bristol, idet den første opgave med denne ide vandt 1. præmie i en turnering, afholdt i forbindelse med det engelske skakforbunds kongres i Bristol i Det overraskende i førstetrækket 1 Lh8 ligger i det paradoksale, at det tilsyneladende er et af de svageste træk på brættet; løberen flytter til et felt, hvor den ikke synes at have nogen mission. I virkeligheden er 1 Lh8 naturligvis det stærkeste træk; det er det eneste, der kan fremtvinge mat i 3 træk. Jeg vil herefter vise endnu en række opgaver, hvor førstetrækket er et løbertræk til hjørnet. Med denne forhåndsoplysning går overraskelsesmomentet unægteligt tabt for læseren! Men det væsentligste er ikke, at løberen går til hjørnet, men hvorfor løberen går derhen. I det følgende skal vi se en række motiver herfor. Samtidig får jeg lejlighed til at demonstrere en række temaer. For god ordens skyld skal jeg indskyde, at det i intet tilfælde er en bestanddel af det definerede tema, at løberen går til et hjørne i førstetrækket. 596 viser også baning, men her er baningen endnu sværere at få øje på end i 595. Dette skyldes, at den brik, der banes for, endnu ikke eksisterer på brættet i diagramstillingen, og at baningslinien a8-b2 ikke alene er tilstoppet af Le5, men også af Tg?. 1 Lal De8 2 h8d Th7 3 Db2f. Mens 595 viste træktvang, er der her i 596 trussel: 1 Lal truer_2 Te2f; 1 - Sxe7 2 Ld4 3 Lglf. Opgaven er en af forfatterens yndlingsopgaver, skriver han i bogen "IM BANNE DES SCHACH PROBLEMS" (en samling af Kraemers og Zeplers opgaver). Vennen Zepler derimod er knap så 596. Ado Kraemer Denken und Raten f 7+8 begejstret: Ikke efter min smag, fremstillingen er for rå, og Dh6 og Te? spiller en ynkelig rolle. I li står der også en løber i vejen for den hvide dronning og må fjernes: 1 J,h8 f4 2 Dg? Kel 3 Dalf. Den tematiske lighed med 595 er umiskendelig Walther von Holzhausen Schachminia turen II/19o3 En væsentlig forskel er der dog. I 595 bevæger hl og hd oig i samme retning (opad til højre); i 597 bevæger de sig i modsat retning (løbereri' 3f 3+4 opad til højre, dronningen nedad til venstre). Temaet i 597 kaldes modbaning, Loyd-baning eller rømning. I 22 frembringer førstetræk med Lf3 truslen 2 Df~ Der er ogs~ en tretrækstrussel 2 Df7 3 Dxg?f, som kommer i funktion efter 1 - e6. Begge truslerne pareres af 1- Ta8 (2 Df7 Tg8!). Var Lf3 helt væk fra brættet, kunne der på 1 - Ta8 følge 2 Dhl med dobbelttruslen 3 Dxa8f og 3 Dxh?f. Såfremt skakbrættet var noget større, kunne opgaven løses ved at løberen gik et skridt videre opad mod venstre end a8 (baning) eller et skridt længere nedad til højre end hl (rømning). Hvid har heldj,gvis en tredie mulighed for at skaffe sig af med den generende løber: 1 Las, og forsvarstrækket 1 - Txa8 skaffer løberen af vejen! 2 Dhl h6 3 Dxa8f. Denne form for baning kaldes offerbaning, idet løberen jo ofres til sort. 599 løses ved 1 Lh8 med truslen 2 Dg? (truer 3 Da7f) Tbl- 3 Dxb2f. Løberens og dronningens bevægelser er ganske analoge med bevægelserne i 597. Men mens løberen i 597 ikke del tog i matsætningen, men blot skulle skaffes af vejen, så dronningen kunne komme til, griber løberen aktiv ind i matsætningen i 599 ved at dække dronningen, når den står på b2. Var dette ikke nødvendigt, kunne 1 Le3 jo også løse opgaven, da også dette træk frigiver linien g7-b2. Temaet benævnes Turton efter opfinderen og er en underafdeling af en hel gruppe temaer, der benævnes fordobling. I disse skal to brikker bringes ind på samme linie for at virke i fællesskab der, I 599 bevirkede den hvide fordoblingsmanøvre, at den stærkeste hvide brik (dronningen) kom forrest i skudlinien. Dette behøver ikke altid:' at være tilfældet. Der er også eksempler på, at den svageste skal stå forrest. Eller at de to brikker ~r lige stærke, Det sidste ser vi et eksempel på som nr Den eneste mat i syne er Sf7-g5. Forinden Skal Sf7' s rolle med garderingen af h6 og h8 overtages af en løber på g7, og denne skal på sin side dækkes af den anden løber. Altså 1 Lb4-c3 b6 2 Lf6-g7 b4 3 Sg5f. Men hvis sort trækker 1 - b4! går dette ikke. Forkert er også 1 Ld2 2 Lh6 3 Lg7, fordi sort spiller sig selv pat ved 1 - b4 2 - b5. Løsningen er 1 Lal b6 2 Lb4-c3 3 Lc3-g7 4 Sg5f. Denne form for fordobling kaldes Brunner-Turton, idet schweizeren Brunner var den første til at konstruere en Turton med to ens brikker. 601 løses ved 1 Lh8. Begrundelsen for dette offer fremgår af truslen 2 Sf6+ Kf8 3 Lg?t. At spille 1. Sf6+ straks fører Lnt et til, da springeren så afskærer løberen fra g7. 1 Lr18 forhindrer denne Hkadelige selvspærring ved at bringe løberen på den rigtige side af sk~rlngsfeltet f~. Tyskerne taler her om Barry J. de C. Andrade Eri tish Chess Mag f Jesper Jespersen Tidskrift for Schack f Pehr Henrik Torngren, Nordisk Skaktidende 1929 Efter Erich Brunner Basler Nachrichten f 6+4

5 601. E. Petsch-Manskopf KildP,? 3-j, E.A. Ekholm Tidsk. for Scriack j, Johannes Kohtz og Carl Kockelkorn Schw, Schachzeitung før 19o3 3-j, Sperrmeidung; noget officielt dansk navn findes Lkk e, men spærrings-undgåelse er vel et na t urli gt navn. Løbe rt r-ækkst siges også at være antikritigk, forklaringen herpå kommer vi tilbage til om et øjeblik. Iøvrigt har forfatterens hensigt med opgaven næppe været at vise et spærringsundgaende førstetræk, men derimod en buket af modelmatter: 1.Lh8 tr 2 Sf6+ Kxh8 3 Th7-j,;2 - Kf8 3 Lg7~. l - Kf8 2 Lg7+ Ke8,Kg8 3 Sf6-j,. I 602 ser vi også et spærringsundgående førstetræk, men her er det sort, der udfører den skadelige spærring. 1 La8 ville løse opgaven, hvis sort ikke var i stand til at afskære løberen ved at trække springeren til f3:1la8 Sh4,Se5 2 Tf8+ Sf3 3 Txf5 K1-:2!Derfor 1 Lhl, og nu er løberen på den rigtige side af Sf3 j det afgørende øjeblik. I trak løberen til hjørnet for at undgå at blive afspærret. Opgave 603 viser et hjørnetræk, hvor løberen netop ønsk'er at blive afspærret. Dette har naturligvis sammenhæng med en truende patsituation. 1 La8 c4 2 Sb7 Kd5 3 Td6~. Efter hvids 2. træk er løberen helt ude af spillet og kunne i og for sig lige så godt fjernes helt fra brættet. Man taler om kraftoffer eller offer af virj.:ekraft.rent fysisk er løberen stadig til stede, men dens kraft er ofret af hvid. Selve kraftofferet er trækket Sb7. Når det som her indledes med et kritisk træk, betegnes temaet Cheney-Loyd. Et kritisk træk er et træk, hvor en brik overskrider et bestemt felt (det kritiske felt) og derved udsætter sig for en linie spærring, når en anden brik (af samme eller modsat farve) senere besætter dette felt. Omvendt er et antikritisk træk et træk, hvor en brik overskrider et kritisk felt for.at undgå en liniespærring, når en anden brik senere besætter dette felt. Et tema, der minder om Cheney-Loyd er det indiske tema, det mest berømte af alle temaer. I 604 er indledningen"'l'lhb (kritisk træk) h6 2 Tg7 (selvspæ-rring) ganske analog med 603: løberens kraft (gardering af feltet e5) er elimineret. Men fortsættelsen efter 2 - Ke5 er anderledes, for efter 3 Tg5~ kommer løberen atter i funktion og dæk (dobbeltskak ning af d4) Andre Cheron Le Temus t 5+2 At 605 er en inder (eller Loveday, som temaet()"gså kaldes,{jjjibyidtsjældent) er ikke let at se. Og selv om vi ved, at løberen skal i hjørnet, er opgaven slet ikke så let at løse. Det kan endda være svært at vælge, hvilket hjørne løberen skal til. Løsningen er 1 Lhl Kbl 2 Th8 Kc2 3 Th2+ Kd3 4 Tg2 (spærretrækket) Ke4 5 Td2~. En virkelig original fremstilling. 606 er et eksempel på kombination åf ban Lng og"""llider. 1 Lal h5 2 Tb2 Kd4 3 Tb4~ er indisk. 1 - h6 2 Dh8 h5 3 Dc3t er baning. Heller ikke i 607 erkender man ved første øjekast, at der ertale om en inder. Træk med Lc3 opad til højre (bindingen af Bb2 skal bibeholdes) truer 2 Tc8 3 Telt. 1 - Lxe2+ 2 Kxc2 g2 kræver 3 Tg8 gl 4 Txgll, så 1 Lg7 som førstetræk falder væk. 1- g2+ 2 Kgl Lxe2 3 Tf2 L- 4 Lxb2-j,;2 - L- 3 Tc8 4 Tcl-j,forhindrer 1 Lf6 som førstetræk. Tilbage er valget mellem 1 Ld4, 1 Le5 og 1 Lh8. Begrundelsen for valget af 1 Lh8 er at sort spiller på selvpat: 1 Lh8 Lhl! 2 Tc8 g2+ 3 Kgl pat! Derfor 1 - Lhl 2 KgL! og nu f'ø.lger på 2 - g2 3 Tf6 bld 4 Tfl-j,.(2 - L- 3 Tc8). Hvid afværger altså sorts truende selv pat med en inder. Sort løber-cræktil hj arnet i 607 er også et kritisk træk, der følges af afspærringen 2 - g2. Er der nu tale om en sort inder? Nej, det er ikke tilfældet, for formålet med at udføre det kritiske træk med påfølgende afspærring er at indespærre løberen på hl, så den ikke kan komme ud og derved blive pat. I en inder afspærres den kritiske brik fra at komme til et bestemt felt, hvorved en truende?at ophæves. Manøvren kritisk træk med påølgende indespærring med det formål at opnå selvpat kaldes Kling. Igen er det den første fremstiller af temaet, som har givet temaets dets navn Ado Kraemer 1 PR Dresdner Anzeiger j, En hvid Kling i en direkte opgave, det er ikke mulig, for med hvilken begrundelse skulle hvid spille på at sætte sig selv pat? I ~n remisstudie kan det derimod lade sig gøre, og dette ser vi i 608: 1 Lhl truer 2 a8~1 - Lxb6 2 Kg2 Lxa7 pat! Her er det den hvide majestæt, der indespærrer sin egen løber Theodor Siers 1 PR Die Schwalbe 1953/I 5-j, lo+l 606. Frederick Gamage Bri tish Chess Mag. 19o7 3-j, Otto Gallischek Frankfurter Rund, 1958 Remis 4+4

6 609. E.G. Schultz Skakbladet ;, Knud Hannemann Svenska Dagbladet ' A.W. Montgredien Westminster Gazet. 1q22 54 Patfaremotivet ser vi også i 603, der stammer fra en turnering i SKAK:SLA'iSET,hvor betingelsen var, at en løber trak fra det ene hjørne til det andet i førstetræ~ket. 1 Lh8 er nødvendig af hensyn til varianten 1 - Kg8 2 Sg5 Kxh8 3 Se61'. Alle andre placeringer.i.f løberen p& diagonalen al-h8 end h8 (samt g7) medfører pat efter 2 Sg5. Bivariant: 1 - Ke7 2 Sd6 Kxd8 3 Lf61'.Som i 601 ligger 1:1.ovedvægten dog nok på de to modelmatter. Afværgelse af en truende pat ved at ofre løberen i hjørnet ses også i ~lo. Her er det dog ikke den sorte konge, der fåret flugtfelt, men en sort bonde, der får en slagmulighed: 1 Lhl e5 2 Tg2 hxg2 3 Lxe5 gxhl! 4 Lxc71'. Ved en over rla-ti sk betragtning kunne man tro, at opgaven var en inder: Der er jo et "kritisk" løbertræk, fulgt af en afspærring af løberen med tårnet. Ved en nærmere overvejelse kommer man dog til den erkendelse, at opgavens indhold ikke har den fjerneste tilknytning til det indiske tema (eller til Kling for den sags skyld), Løbertrækket til hl og tårntrækket til g2 sker udelukkende for at skaffe slagmateriale for Bh3, til undgåelse af den truende pat. Også 611, der løses ved 1 Lh8 a4 2 Tg? a3 3 Tb? a2"4 Lxb21'; 3 - L- 4 Tbl har en overfladisk lighed med inderen. Men der er jo ikke skygge af patfare til stede, hvilket jo ellers er en af de karakteristiske ingredienser for inderen. Hvad er det så egentlig, der foregår? Lad os prøve at analysere opgaven. I diagramstillingen kan Lb2 ikke flytte uden at tillade mat i 2 træk: 1 - L- 2 Sb3+ (løberen har åbnet for tårnets dækning af a2) Kbl 3 Lxd3~ Hvids spil må gå ud på at komme til b-linien med tårnet; der trues da med Lxb21' og hvis løberen trækker følger Tblf. Men lige så snart tårnet forlader 2. række, kan Lb2 flytte uden risiko: 1 Tg5 Lxd4. 2 Sb3+ er nu uden virkning og enhver matsætning af sort illusorisk. Hvid må undgå at sort slår løberen, derfor 1 Lh8 a4 (sorts eneste træk, 1 - Lxh8 2 Sb3+ som før) 2 Tg!. Nu kan løberen trække frit, men Lh8 kan den ikke slå, den er beskyttet af Tg7 (2 - Lxg7 3 Lxg71') 2 - a3 3 Tb? a2 4 Lxb21'; 3 - L- 4 Tblf. 1 Lh8 betegnes et parakritisk træk, det minder om det kritiske træk derved at et spærringsfelt overskrides og ligeledes følger der et spærringstræk. Men spærringer sker ikke for Lh8, men derimod for Lb2. 21' ORIGINALOPGAVER KOMPOSITIONSØVELSE 19: Nr Ole Balslev Verner Johnsen Zdenek Mas~k 612. København (DK : 613. København (DK) 614. Beroun (es) 2-f, f, f, 9+lo 21' 9+9 John Svedberg Lars Aksglæde Emilio Battaglia 615. Iggesund (S) 616, Sønderborg (DK) 617. Roma (I) Friedrich Chlubna Gerard Doukhan 618. Wien (A) 619. Nice (F) 21' 14+9 Radu Dragoescu 620. Bucuresti (R) 41' 5+4 Traditionen tro har vort æresmedlem E.Uldaler indbudt DSK's medlemmer til et sommermøde onsdag den 26. juli på Stillidsve j 14, Greve Strand. Ankomst mellem 1930 og Der er intet program, blot hyggesnak om skakopgaver. Man må gerne tage opgaver med til aftenen. 2f f, f 12+11

7 B. Lender 621. Afula (IL) 56 ORIGINALOPGAVER KOMPOSITIONSØVELSE2o: Nr Vilhelm Røpke Werner Sneckmann 623. " Hamm (D) lerming Dysted 6)0. Vejle (DK) 57 ORIGINALOPGAVER Lars Aksglæde efter J. Bajtay 631. Sønderborg (DK) N.P. Budkov & N.I. Nagnibida 632. (SU) 2f j 6+2 2f 6+2 Georg Thomas 624. København (DK) Claude Goumondy 625. Paris (F) Flemming Sørensen 626. Århus (DK) 5-f. 8+7 H2f lo H2f B: Kb7-g6 3+2 Niels Danstrup Verner John.sen Anders Lundstram 633. Århus (DK) 634. København (DK) 635. Vindeln (S) 2f f f Ole Balslev 627. København (DK) Niels Danstrup 628. ÅThus (DK) Verner Johnsen 629. København (DK) H2f B: hsh6,ssd7 C: hth6,std !2f B: hld4 C: hsd4 3+9 H2f Jan Mortensen ex D. Relp. Pjotr L. Makarenko Toma Garai V. Røpke in memoriam 636. Ermentau (SU) 637. Glendale (USA) 638. København (DK) 4-f f f 7+7 H2f H2f B: Tf4-cl 6+6 H5f B: Ka3-f5 2+2

8 58 ORIGINALOPGAVER Irwin L. Stein Steen Christensen 639. Sun City (USA) 640. Helsingør (DK) Knud Hannemann 641. København (DK) S2) B: efter nøglen 12+5 S8f 8+4 2f 15+3 Georg Thomas Steen Christensen 642. Helsingør (DK) V. Røpke in memoriam 643. København (DK) Zdenl!kMas~k 644. Beroun (CS) H3f l 5+7 H4f circe 3+6 Reflexmat i Verner Skovlund 645. Odense (DK) Serie H3-pat 4 løsninger Gyorgy Bakcsi 646. Budapest (H) Anders Lundstram 647. Vindeln (S) lo+3 Serie H6f B: La5-a6 lo+7 Serie H7f 3+4 LØSNINGER til siderne ved Willy Enggren ~j Redaktionen ønsker alle GOD FERIE! 477. Lundstram (side 13): 1 c3 2 c2 3 cll 4 Lg5 5 gld 6 Dd4 7 Le7 8 KeS 9 Dd7 TfBf. 6 point Binderup: 1 d4+ cd ep/ed ep/cd/kd4 2 Tb4/Te2/Tb5/Td2f. Brutalt 1. træk, men elegante matter (VS). 4 tårnaftræk (LL) Lider: 1 c4 tr. 2 Sd bc ep/de ep/b3/d3/kb3 2 Td7/Td2/Sc3/ Db2/Sd4f. Fin-fin, trods statisten Lg7 (LL). Den bedste (VS) Svedberg: 1 d4 tr. 2 De5f. 1 - cd ep/ed ep/sd7/g5 2 Tc2/Tf2/Tc6/ Df5#. 1 Dc5? Te6! Trioen imponerede mig virkelig, jeg kunne ikke selv skabe noget med dette tema! (LL) Johnsen: 1 Sd4 træktvang. 1 - Dh8/Df4/Dg7/D-/Tel/Ta5 2 ghd/g8d/ Lg7/g8S/Sd5/Se8f. 1 Sd8? Te4! Her er tre tematiske varianter forbundet med sort tårn i brændpunkt (WE). To frigørelser. 1- Dh8+ tæller jeg ikke med, da hensigtsrenhed er en god ting (LL) Lider: 1 Le5 træktvang. 1- D-/Dd6/De5/Dc8/Da8/Db7 2 b8s/b8d/b8d/ bcs/bad/lb7i. 4 bondeforvandlinger (LL). Excellentproblem (VS) Lider & Binderup: 1 Th5 træktvang. 1 - D-/Dc4/Da8+/Db7+ 2 b8s/ b8d/bad/lb7;>f.elegant (LL) Svedberg: 1Sc6 tr. 2 TeU. 1- Db7/De3/Dg3/De6 2 fed/f8s/fes/fe6#. 1 Se6? De6! 1 Tdl+? Dd5! sbg5 kan spares, hvis Th7 flyttes til g7 (LL). Meget yndefuld (VS) Larsen efter Mortensen: 1 Tg2 træktvang. 1 - fgd/fgs/fed/fes 2 Df3/ Ta2/Df3/Ta2;>f.1 Lh2? Lb7! 1 Sg2? fgls! I følge en gammel definition af Villy Nielsen er 1. trækdobbelt tematisk, da det etablerer begge undertrusler(ll). Vanskelig(VS). Dobbelt rømning med forvandlingsveksel(fh). Jan Mortensens opgave i Caissa (Tåstrup), januar 1978, var biløselig Lipton: 1 d5 tr. 2 Da5 ogb7f. 1- Ld5/Td5/Dd5/Lc5 2 Da5/b7/Tg8/Ta2f. Bizar skæringspunkt-behandling med en ekstra binding(fh). Morsom og original Nowotny(LL). Cyklisk Nowotny på d5 med kun to trusler, idet den tredie tematiske variant frembringes af en maskeret selvbinding (forf.) Fjellstrom (e, ikke a): 1 Dbl. Trækpligt. 1 De2? de2+! 1 Df3/Dh5? dc2! Trækpligt med 6 matter i forspillet, hvoraf desværre kun en ændres. Nogle trusler med overgang fra træktvang til angreb strander entydigt (FH) Hage: Udgår, er tidligere publiceret som nr Løsning 1 Ld5 osv., se side Bajtaj: 1 ell Sg3 2 Lf2 Sf3;-f.1 Tf2 Sf3+ 2 Kfl Se3f. Kamæleonekko, viser både passiv og aktiv blokade (LL) Bakcsi: A. 1 hg Sg5 2 Dhl Sf3f. B. 1 de Se6 2 Da7 Sc5i. Hjælpeiiiatter er en vældig tumleplads for strategi og humor (LL) Dra~oescu: Skinspil: 1- Lf4 2 e3 Le3f. Løsning: 1 Th6 Se4 2 Th5+ Sg5 Biløsning: 1 Th6 f4 2 Th5 Lf2f. 3 x switchback i kompakt stilling - det kan gøres mere økonomisk (FH) Garai: A. 1 Db2 Lg6 2 Dg7 d4f. B. 1 Dd2 Lf5 2 Da5 b4f. Desværre erdengode intention totalt spoleret af biløsninger, som f.eks. A. 1 Td2 Td2 2 Dbl Lb3f og B. 1 Tb2 Te4 2 Ka3 Ta point Ba~r 1 Ke4 Tf6 2 Dd4 Df5~. 1 Te4 Tc6 2 f6 Dc5f. 1 Dc4 Te6 2 Td3 e 1 Dc3 Th6 2 Td3 Th4f. Biløsning: 1 De2 Tc6 2 Kd3 Dd5f Hoffmann: 1 Ke2 Tdl 2 Tee3 T7d21. 1 Te4 Td2 2 Tff4 T7d3f.1Ke4 Td3 2 Tff5 T7d4f. Refererer direkte til de 8 nederste linier side 4o (LL). Trinvis mat (VS) Johnsen: 1 Kf7 Th5 2 Kg6 LeBf. 1 Kd5 Kd2 2 Ke4 Lc6f. 1 Kd5 Kc3 2 Kc5 Lc7f. 1 Ke7 Ld6+ 2 Kd8 TgB;-f. Med de urene matter i de to sidste løsninger virker disse som henholdsvis en dual og en bi-

9 60 løsning! Da sort kun har 3 mulige 1. træk, er betegnelsen meningsløs, og opgaven kan iøvrigt ikke bringes ind under denne beskrivelse af multiplikative løsningsforløb. Hvis man vil forsøge, bliverdettil " l", ikke ", der jo betegner 6 løsningsforløb. Flere løsere har spurgt om, hvad disse mystiske tal dækker over. Vi må afstå fra en længere redegørelse og nøjes med at anføre, at man får antallet af løsninger ved at gange tallene med hinanden Lundstrom: 1 Lg3 Kd2 2 Kf4 Tf5f-. Duplex: 1 Kdl Le3 2 Lc2 Tglf Makarenko: 1 Lf4 Lf6 2 Se3 Sf2f-. 1 Tf4 Lel 2 Sf5 Sg5f-. Pointen er, at hvid må vælge det rigtige løbertræk, en slags MARI-strategi (LL). Grimshaw-spærringer med linieåbninger og påfølgende "erstatningsspærringer", raffineret! (FH) Makaronets: 1 Lb2 Le5 2 Ld4 Sc6f-. 1 Sd3. Sa6 2 Sb4 Lf6f-. Forførelser: 1 Ld2 Sa6 2 Lb4 Lf6+. 1 Sf3 Le5 2 Sd4 Sc6+. Forførelser i hjælpemat - prima! (FH). Frigørelser og modelmatter (LL) Marysko: A, 1 Kd3 Kf3 2 Kd2 Lf4+ 3 Kel Tblf-. B. Kf3 Te5 2 Kg3 Te2+ 3 Kh3 Th2f-. C. 1 g6 Le5 2 Kf5 f7 3 Kg5 Lg7f-. Biløsning i B: 1 Kf3 g4 2 Kg2 Tb2+ 3 Kh3 Th2f- (kan også kaldes dual eller omgåelse) Masek: 1 Tcl Ld5 2 Kal Dclf-. 1 Ka2 Le4 2 ~~2 Da4f-. 1 Ka3 Lc6 2 Tb2 Da4f-. Duplex: 1 Dgl eld 2 Kh2 Dh4f-. 1 Dfl efld 2 Kh2 Dg2l. 1 Lfl efls 2 Dg4 Th2f-. 6 modelmatter i en duplex er vist en sjældenhed (LL). En noget voldsom o~hobning, hvor der til stadighed henstår uudnyttet materiale (FHJ Nemeth: A. 1 c5 Sf3 2 e6 Se?f-. B. Te6 Se3 2 c6 Sf3f-, 4 af brikkerne er overflødige i Ai desværre er sligt efterhånden almindeligt i hjælpematter (LLJ. En smuk frigørelsesveksel (FH) Persson: 1 Tg2 Lg3 2 Tag? Tblf-. 1 Ta2 Tbl 2 Tag2 Lg3f-. Samme slutstilling, men de sorte tårne er ombyttede ( SC). Hvid trækombytning med blokveksel på g2, klein und fein (FH) Goumondy: Uløselig. Tilsigtet 1 Sa4 tr. 2 Db3+ Sb3f Td5/ed5/ Tc5/Le5 2 Te4+/Ld4+/Dd4+/De4+, men det hele strander på 3 e3! og den sidste variant duer slet ikke! Helt umulig. En rigtig Goumondy-opgave! (SC). OR foreslår hle2 o& sdg Lender: Skinspil: 1- Tbb5 2 Lg5 Sb3;l. 1 - Tgb5 2 Lb8 Sb3f-. Løsning: 1 Le3 tr. 2 c4+ Sb3f Tbb5 2 Dg Tgb5 2 Db8. Usædvanlig passage fra trussel til træktvang (VS). Schiffmann! (LL) 554. Skovlund: Skinspil: l-gf4 2 Df4 Sc3;.f. Forsøg 1 Te8? gf4 2 Df4 Kg?! 1 Lg8? gf4 2 Df4 Kg6! Løsning: 1 Td4 Lg6/Le6/Le4/Te6/Td5/Te4 2 Tdd7/Td6/Te4/Td6+/Td5+/Te4+ Sc3f-. Fata morgana. Lh7 overflødig i løsningen, fy!(ll). Righoldig(GT). Sinuknøgle(VS). Skinspillet burde være markeret for at retfærdiggøre Lh7 (VJ). 555, Stein: 1 Dc3? f4! 1 Dh2? fg4! 1 Dg3! f4 2 Tcl+ Kd2 3 Df2 Tf2;.f, men dual 2 g5 fg3 3 Lg4/Lh5 g2f-, 1 - fg4 2 h4 gf3 3 Del+ Tel;.f SC'i1oen: 1 Tb4 e5 2 Dd7+ Ld5 3 Kel e4 4 Kdl e3 5 Td2+ ed 6 Df5+ Le4 7 Df3+ Lf3;.f. 5. og 6. træk kan ombyttes (VJ) Swindley: 1 f8s d5 2 Se6 d4 3 Sc5 d3 4 Dd2 Kbl 5 Ddl+ Ka2 6 g8l Ka3 7 Sa6 d2 8 d8s bl;.f. Der er et væld af andre løsninger, som dog har et fælles hovedspil og alle må anses som varianter af en og samme biløsning, f.eks. 1 d8s d5 2 Sc6 d4 3 g8l d3 4 Sc3+ Ka3 5 Sbl+ Ka2 6 Ddl d2 7 Sb8 a3 8 Sd2 blf- o. lign. med 1 d8d/t, 1 g8l og 1 DdL, 7+6 points. Herved er ingen blevet forfordelt, da alle de stærke løsere påpegede mulighederne. Forfatterens løsning blev kun fundet af SC Christensen: 1 Lf6 2 Kf7 3 Kg6 4 Lg5 5 Kh5 6 Kg4 7 Lh4 8 Lg3 9 Kh3 lo Kg2 li Lf2 12 Kfl 13 Ke2 14 Le3 15 Kd3 16 Kc4 17 Lc5 18 Kb5 19 Ka6 2o La3 Ta3f-. 6 point. 559, Bo Lindgren: 1 Kxd7 2 Kxd8 5 Kxb6 6 Kxc7 8 Kxa6 Li Kxb4 12 Kxc2 13 Kxd3 15 Kxf2 16 Kxg3 17 Kxg2 18 Kxhl 2o Kxf3 24 Kxh6 h8df-. And one is soldier at the field (VS). 6 point Fjellstrom (e, ikke a): 1 Da3 2 Db4 3 Dc4 bc4f-. 1 Lh3 2 Le6 3 Lc4 dc4j. 1 Sf6 2 Sd5 3 Sb4 c4;.f. 1 Sc3 2 Sd5 3 Sb4 c4;.f. Alle hvide bønder sætter mat i albino-stil (VS). 4 point Sørensen: Ikke original, er tidligere publiceret i feenschach nr. 2230, juli-okt Opgaven er iøvrigt totalt mislykket! De tilsigtede løsninger er: 1 fls f4 2 La8 Lf3 3 Db? Lhl 4 Dhl Ke2 5 Lg2 Kdl 6 e4 De2=. 1 Tal Tcl 2 Dbl Kc3 3 e4 Thl 4 Dhl f4 5 Tgl Ldl 6 fls De2=, men IP omgår ved 2 - Thl 3 Dhl f4 4 Tgl Ldl 5 e4 Kc2 6 fls De2=. Desuden er der en række biløsninger, kortest i 5 træk: 1 Dg4 fg 2 Lfl Ke3 3 Tg2 gf 4 Kgl Ddl 5 h2 Ke4=(VJ) og i 6 træk: 1 Tfl Lh3 2 De4+ fe4 3 dld Ddl 4 Kgl Dfl 6 fe4 Ke2=(EM) Thomas: Skinspil: 1 - Sf6;.f. Løsning: 1 Kxe4 2 Kf5 3 Kg5 4 Kh6 5 Kg7 ~ Ke8(Lfl) 8 Kd7 9 Kc6 lo Kd5 Lg2f-. Biløsninfer: 1 cxd3 2 Ke5(Be2) 3 dxe2 4 ell 5 Kf4 6 Ke3 7 Ke2 8 Kdl Lh57 IP) og 1 cxd3 2 d2 3 dll 4 La4 5 Lb5 6 Ke5(Be2) 7 Kd5 8 Kc4 9 e5 Lf7f-lOR,HD). BF fandt også IP's biløsning, men brugte lo træk point. LØSERLISTE: Første tal angiver scoren for nr. 2/78, andet tal scoren i 1978 og tredie tal den samlede score. Maximum.. 191/331/116(2) Steen Christensen /299/ 8(2) Ernst Mortensen 160/284/ 4(2) Verner Johns en""""""".". 155/278/ 9(2) Iver Pedersen /152/263. Olaf.Reeh.. 140/244/125(1) Henning Dysted 128/211/186(1) Lars Aksglæde 126/224/243(1) Georg Thomas /241/277(1) V. Sergejev/N. Budkov, Sovjet 122/221/ 65(1) Niels Danstrup. 106/177/322 Leif Schmidt... 93/200/281(1) Axel Tipsmark.,... 72/ 72/117 Fritz Hoffmann, DDR... 7o/ 7o/ 7o Anders Binderup... 66/111/310 Bjarne Frederiksen... 56/125/125 Chr. Dahl... 44/ 44/129 Frede Back... 16/ 37/115 Karlo Jensen... 14/ 35/148 Poul Erik Flarup... 12/ 16/108 STEENCHRISTENSENblev påny bedste løser og har øget forspringet i Han var lige ved at plukke fjerene af Verner Johnsen i den samlede score, men måske Ernst Mortensen har noget i baghånden! Fritz Hoffmann, DDR,har indsendt løsninger af sympati med opus DANICUM- vi takker, ikke mindst for de gode kommentarer. Vore to sovjetiske løsere er slået i hartkorn, da bidrage;ne er identiske. Maximum too p. passeres denne gang for 2. gang af Steen Christensen, Ernst Mortensen og Verner Johnsen, og for 1. gang af Olaf Reeh og V. Sergejev, Sovjet, Tidsfristen for det redaktionelle og tekniske arbejde med løsningssiderne var i forvejen meget smal, og det fordoblede opgaveantal har nu helt umuliggjort at det kan nås i den sparsomme fri tid. Vi er derfor med beklagelse nødsaget til at afstå fra at bringe løsninger og kommentarer allerede i det følgende nummer, og i konsekvens heraf forlænges løsningsfristen til 2 måneder. Løsninger til opgaverne i dette nummervil derfor først blive bragt i januar Hvis der skulle være en opgave, man er særlig spændt på, er redaktionen altid til tjeneste efter fristens udløb. Løserfristen forlænget til 5. september 1978

10 62 Referat fra generalforsamlingen i DSK 1978 ved Wiiiy Enggren Generalforsamlingen afholdtes i Medborgerhuset, Baldersgade 3, den 26. april 1978 kl. 2o. 8 medlemmer var fremmødt. Leif Schmidt valgtes til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Foreningen har 73 medlemmer, det er alt for få. Til gengæld har udlandet vist stigende interes!le for THEMA DANICUM; der har været en glædelig tilgang af nye abonnenter, ikke mindst fra de nordiske lande. Formanden rettede en tak til de medlemmer, der havde sikret bladets udvidelse ved at betale ekstrakontingent for Foreningen udgav i 1977 fll.attvang af G. Thomas. Vi skal snarest muligt i gang med bogen DANSKE MINIATURER. Møderne havde stadig for ringe deltagelse, og lejen for et egnet lokale var blevet dyrere. Det er stadig svært at skaffe foredragsholdere, forma~den anbefalede, at man som forberedelse af artikler tilbød at holde et foredrag. På grund af V. Røpkes sygdom havde man f.t. ingen opgavetester. SKAKBLADETs store jubilæumsnuruner for DSU var udkommet uden problemstof, hvad der havde vakt overordentlig stærk kritik, Korrekturen til en længere artikel var ved en misforståelse ikke nået rettidigt frem. FIDEs problemkommission havde holdt årsmøde i Malinska, Jugoslavien. Næste møde holdes i Canterbury, England, fra 3o. august til 6. september 1978, hvor der igen vil blive en løserturnering med to-mands landshold. Fra Lars Larsen havde formanden modtaget et brev af 25. april 1978 til generalforsamlingen. Dirigenten oplæste dette. Redaktionen vil prøve på i muligt omfang at tage hensyn til de heri fremsatte synspunkter om bladets indhold men andre interesser bør også tilgodeses. Formandens beretning godkendtes. Kassereren forelagde regnskabet for 1977, hvoraf kan udledes et underskud på ca kr. Det skyldes dog investeringen i MATTVA~G, og at TREMA DANICUM nr. 1/78 også var betalt, ellers havde der været et overskud på ca. 250 kr. Regnskabet for STELLA POLARIS indtil 1971 var nu afsluttet og vort tilgodehavende overført. Regnskabet godkendt. Formanden, Jan Mortensen, genvalgtes, ligesom den øvrige bestyrelse: Leif Schmidt, E.B. Jensen, V, Røpke og Willy Enggren. Også revisoren B.B. Jensen, og revisorsuppleant Birger Jensen genvalgtes. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 1979 forhøjedes fra 5o kr. til 60 kr., alene for at holde trit med prisstigningerne. Trods ekstrakontingent i 1978 vil udgivelsen af THEMA DANICUM give et underskud på ca kr., som ganske vist dækkes ind ved salgsindtægten fra MATTVANG, men herved tæres der på klubbens kapital. Forhøjelsen til 60 kr. vedtoges. Og det er herefter n~dvendigt at appellere til de medlemmer, der ønsker at-bevare det udvidede blad om også at yde et ekstra bidrag i Under Eventuelt omtaltes bibliotekets forhold, bl.a.mulighedenfor at lette bibliotekarens pladsmangel ved at udskille tidsskrifterne. Også muligheden for påny at gå over til at holde klubbens møder under private former drøftedes. Generalforsamlingen sluttede kl. 22 med formandens tak til dirigenten for veludført arbejde og til forsamlingen for god ro og orden. HJERNEVRIDEREN ved Willy Enggren & Jan Mortensen Løsninger til opgaverne side 39: 563. K. Fabricius Lauritzen: 1 Da4 tr 2 Dc4 eller Dxd Sd3 2 Dc6! 1 - Sf3 2 Sxf d5 2 Dc4! 1 de6 2 Te Ta6 2 Dc4! 1 Txb7 2 Dxd?. 1 Txb8 2 Dc4. Har vi først nøglen, er det vel ikke sværere at finde 1 - Sd32Dc6! end f.eks. l -d5 2 Dc4! (VJ). Måske havde dojtjnerneikke fundet det rigtige førstetræk! En løser forsøger 1 Tc4, men det strander netop på 1 - Sd3! Kun løst af Verner Johnsen. Historien melder ikke noget om hvilken turnering, det drejede sig om, men om indsendelse af opgaver med "hemmeligholdelse" af løsningen er kun et at sige: Lad være med det! 564. Hans Ott: 1 Ta3 tr 2 Txb3 3 Dxbl~. 1- b2 2 Kg6!! fg4+ 3 Td3 Kxa2 4 Da?~. 1 - Kb2 2 Txb3+ Kc2 3 Dxbl+ Kd2 4 Td3~. Selvom nøglen er ret nærliggende, er det jo en elegant manøvre på 1 - b2 (VJ). Også løst af O. Reeh og Bjarne Frederiksen. Georg Ernst (26/ o/9 1938) var professor i Augsburg og en af den nytyske problemskoles pionerer var han opgaveredaktør ved DEUTSCHES. WOCHENSCHACH (ja den gang kunne man sende et skakblad ud en gang om ugen, i vore dage kan man ikke engang udgive et månedligt skakblad her i landet~ 648 er en af de sidste af hans ca. 500 opgaver. Hvor vanskelig er 649 egentlig? De fleste opgaver, jeg udvælger-til denne rubrik, har i litteraturen fået prædikatet vanskelig. Men en gang imellem medtager jeg en opgave, som blot ser vanskelig ud. Kan man bedømme en opgaves vanskelighed, når man ikke selv G. Ernst 1 PR Neue Leipziger Ztg. 35 har forsøgt at løse den, men blot har spillet løsningen igennem. Er 649 legende let eller det modsatte? Skulle den vise sig for let, ved jeg, at løserne i hvert fald vil glæde sig over opgavens indhold. Indsendelser til Willy Enggren med angivelse af forbrugt tid, LITTERA TURANMELDELSER ved Jan Mortensen 4~ David Przepi6rka Version Eskilstuna- Kuriren ~ 8+11 Michael Schneider:"EINE KLEINE tional postsvarkupon til Miehael AUSWAHL EIGENER SCHACHAUFGABEN", Schneider, ArnFeldtor 6, D-8720 feenschach-verlag 1978, 28 sider Schweinfurt), og du får omgående kart. Gratis. bogen (hvis du husker at skrive Det er ikke tit, man får noget afsenderadresse). Forf. har korngratis, men den kendte tyske paneret 850 opgaver, 84 af disse forfatter har ladet trykke 1000 er med i heftet. Hovedsageligt eksemplarer af ovennævnte hæfte 2~ og 3~, men også få H,I'.. Løsninog uddeler dem generøst til alle gerne er forsynet med udførlige interesserede (send en interna- kommentarer.

11 Camil Seneca: "15o PROBLEMES D'ECHECS", Jean-Claude Simo n , 196 sider, 25 FF, kart. Den for nylig afdøde forfatter har i denne bog foretaget et udvalg blandt de mere end 1300 opgaver, der har været reproduceret i dagbladet Le Figaro's skakspalte. Opgaverne er forsynet med udførlige løsninger samt kommentarer og temabeskrivelser (ret korte). Den vægtigste del af bogen er nok den historiske indledning, der omfatter 3o sider med 29 diagrammer, for største delen fra de sidste 2/3 af det 19. århundrede. De bragte opgaver er direkte opgaver i 2-19 træk, samt 8 retrograde analyser, Denne bog samt den efterfølgende kan fås hos Les Arnis du Probleme d'echecs. M. Francois Fargette, lo, allee de la Closerie, F Chambourcy. "THEMES 64", Volumen 7, udgivet af Les Arnisdu Probleme d 'Echecs. Pris 60 FF, 292 sider, kart. Indeholder årgang ( ) af kvartalspi oblemtidsskriftet Themes 64, suppleret med dommen i Oudot-mindeturneringen og register. Der er talrige artikler og originaiopgaver, omfattende alle typer af problemer, ikke mindst fantasiskak og retrograde analyser. De tidligere årgange kan endnu fås til samme pris, Max Euwe & David Hooper: "A GUIDE TO CHESS ENDINGS", Dover Publications, Ine., New York 1976, Viii sider, kart. 3,50$ ISBN o Dette er en uforkortet, korrigeret paperback-udgave af en bog, der udkom i Slutspillet er jo den partifase, der har størst berøring med kunstskak, og som derfor må interessere problemister mest. Og for den, der løser studier, et et vist kendskab til slutspil teori uomgængeligt. Denne 64 bog giver med 331 eksempler, alle på diagram, et klart indblik heri. De fleste stillinger stammer fra spillede partier, men der er dog henimod hundrede studier med. Typografisk er bogen som altid ved Dover bøgerne i orden, 'diagrammerne er tydelige, men den ulyksagelige anvendelse af den engelske notation fordrer en betydelig entusiasme af læserne for at spille trækkene igennem. "MULTI-THEMES. COMPOSITION DE DAMIEN GROSSI" Supplement a "diagrammes" n6 28, 1977, 24 s, lo FF, Heftet. Et lille hefte, i samme udstyr som det franske problemskakblad diagrammes med 72 opgaver af den kendte franske forfatter (født i Marseille lo. april 1899), samt foto. Grossi startede at komponere som 3o-årig og interesserede sig da mest for strategiske opgaver. Der er dog også andre typer imellem, som nr. 650, en af forfatterens yndlingsopgaver viser. Heftet kan fås franco og med dedikation direkte fra forfatteren: D.G., 6 avenue du Chateau, F-83 Bandol Damien Grossi Le Rouge et le Noir ~ 8+5 Løsning: 1 Tc6? d5+! 1 Sd6? dxe6! 1 Tc5? d6! 1 Sa5 tr 2 Sb7~. "THE PROBLEMIST" july-august Bri tish Chess Problem Society, 2o sider, l.oo '13. Den engelske problemklub har fejret hendes majestæt dronning Elisabeth II sølvjubilæum 7. juli 1977 ved at udsende sit me.dlemsblad i udvidet tilstand og forsynet med et omslag. I sin indledning konstaterer sir Jeremy Morse, klubbens præsident, at skakopgaver og det engelske monarki er af omtrent samme alder, og andetsteds er omtalt King Canute (der herhjemme er mere kendt under navnet Knud den Store) OE Jarl Ulfs uenighed under et spil skak, der førte til sidstn2wntes mord i kirken. I alt er der over 250 diagrammer, bl.a. i kavalkade af opgaver med spil af hvid dronning. Fra denne plukker vi opgave T. & J, Warton C:hPss Amateur? 3~ 1 Df7 Txg7 2 Da2 6+4 }leftet kan fås franco fra foreningens sekretær: G.W. Chandler, 4-6 Wo-ccester Road, Sutton, Surrey SM2 6QB, England. Engelsk postgjrokorcto kan benyttes: National Giro Account No FAGLIG HJÆLP ved Jan Mortensen Til hjælp for den faclige red. søger vi et ellar flere medlemmer, eller abonnenter, der vil påtage si g at und eroøge (teste) de indsendte originalopgaver til THEMA DANlCUM for biløsninger etc. inden trykningen. Man kan nøjes med en en mindre mængd e, evt. kun bestemte typer, efter evner og tid til rådighed. Overfald nu ikke hinanden! 65 Den 2. maj døde vort trofaste medlem Vilhelm Røpke i den høje alder af 86 år, Røpke var medlem af Dansk Skakproblem Klub omtrent fra dens start i 1932 og var en ivrig deltager i klubbens møder. Kun i de allersidste år følte han, at kræfterne ikke helt slog t il, og måtte opgive at komme. Røpke bidrog ofte til underholdningen på møderne, enten i form af egentlige foredrag, eller - og det var hyppigere - ved at demonstrere en interessant biløsning, eller anden ukorr~kthed, som han havde fundet i en opgave. For Røpke var først og fremmest løseren. Mange er de forfattere og redaktører, der bar nydt godt af Røpkes specielle evne til at teste opgaver. Ikke alene i THEMA DANICUM, men også i SKAKBLADET har Røpke i de seneste år haft praktisk taget alle opgaver til gennemsyn, og mange ukorrekte er derved blevet sorteret fra. Røpke ønskede ikke at blive nævnt i bladene for dette arbejde, og der skal derfor post festum lyde en tak til Røpke for hans store indsats her. Som opgaveforfatter har Røpke også gjort sig gældende, Kvantiteten er dog ikke høj, men mange fortrinlige opgaver findes, bi s a, vort forsidediagram denne gang. Original-opgaven 622 er af ældre dato. August 1929 udskrev Røpke en tematurnering i det tyske problemblad "DIE SCHWALBE" over direkte opgaver i to træk, hvor en sort bonde frembringer to forskellige dualfri varianter ved sin forvandling til dronning og springer. For hver mulig placering af bonden i forhold til den sorte konge skulle en opgave med minimalt antal brikker findes. Røpke og Hannemann gennemarbejdede temaet så grundigt inden udskrivelsen, at der overhovedet ingen forbedringer blev indsendt. Temaet betegnes Røpke-temaet.

12 66 MEREDITHFORMEN ved Lars Aksglæde I SØGELYSET li Nr. 516 (TD nr. 2/78) løses ikke ved 1 Tf6+? Lf5! Men 1 Lg3 fremkalder træktvang: 1- S-,Sf4!.-C:d4! 2 Sg5 e3xs;ii.leuman som fortsat forsvar (Walther Jørgensen: "17o SKAKOPGAVER" s. 65). Ganske ligegyldig er varianten Lxg2f; altså fjerner vi LhL og Sg2 og stopper Bh4 med en sort bonde på h3. Nu er der imidlertid biløsning ved 1 Tf6+. Som korrekt MEREDlTH vil opgaven se sådan ud: Kh2 Dd3 Ta4 Tg Ld6 Se4 Be3 - Kf3 Se6 Bc3 Bh3 Bh4. Det er nu lykkedes os at ødelægge et par gode forfø;c:elser.1 Sxc3? S!!_4!er i orden; men 1 Tal? pareres nu både m:ed Sg5! og Sg7! 1 Kgl? strander groft på h3-h2+, medens man i nr. 516 kunne glæde sig over 1 Kgl? Sc7!! Vi kan hurtigt blive enige om, at Lhl og Sg2 mispryder. Men dette onde er altså prisen for at bevare de 3 forførelser, som gendrives med tre stilfærdige liniespærringer. Jo, sandelig er der andre dyder end Meredithformen. Det er blot sundt at kunne mestre et ret enkelt indhold med brikker før man sætter flere "boller på suppen" med det normale brikantal, dvs Undertiden kræver en turnering, at de deltagende opgaver har højst 16 brikker. Denne strenge grænse for en strategisk opgave satte den finske turnering, hvori min opgave 282 i TD 2/77 deltog. Min ide her gik ud på at indbygge en forførelse, hvor sort klarer frisag med et fortsat forsvar mod en!:!.'l undertrussel. Man ser, at sort har g_ fortsatte forsvar både efter 1 Lf6? og 1 Le5! Først efter mange udkast fik jeg stillingen ned på 16 brikker. Betydelig enklere kan det gøres hvis man nøjes med et fortsat forsvar i hver forførelse, Se nr Her er der en ny undertrussel og et nyt fortsat forsvar efter 4 forgæves forsøg med nøglebrikken. Jeg er næsten sikker på, at denne ide kan udføres endnu mere økonomisk; man kan f.eks. prøve med et diagonalt flugtfelt. Det ville også pynte med et fortsat forsvar i løsningen. Begge disse finesser findes netop i den lille perle, Til min artikel i årsskrift for 1943 efterlyste jeg opgaven hos Toft, idet jeg kun angav forfatternavn og skrev 5 ord om nøglen - hvorpå Toft fandt opgaven frem på lo sekunder! Højst 12 brikker - højst 16 brikker - forførelser - eller en "drømmenøgle" enhver komponist må selv vælge sit ideal. Rasch-Nielsen skriver i "SKAKOPGAVEN" s. 43, at tretræksformen er "vel den, der regnes for den fornemste af alle". Da jeg er enig med R.-N. heri, vil jeg for en stund forlade totrækkerne. Da både hvid og sort gør et træk mere i 652. Lars Aksglæde 0. Revista de Sah f 5+e tretrækkerne, er det let at forstå, at mulighederne for at forenkle eller komplicere et tretrækstema er langt større, end de er hos totræksdyrkerne. Lad os se et par klare eksempler. I STELLA POLA RIS dec skriver jeg om van Dijks forgæves kamp for at redde sin biløselige tretrækker nr. 786 i FIDE-album , 653. W. Meredith Dubuque en. Journ, f 8+5 og jeg udtrykker min uforbeholdne begejstring for Kofmans mesterlige nr. 288 i FlDE-album Denne har endog 4 tematiske forførelser i en korrekt form, der ganske retfærdiggør de 24 brikker. Men overraskelserne er ikke forbi. Walther Jørgensen afslører i SKAKOPGAVER" s. To, at H. Pruscha i 654 har klaret det samme forførelseskomplcx med 3 varianter og 2 brikker færre end van Dijk brugte!! Dog skæmmes 654 lidt af den korte trussel. Økonomi har altid sin pris. Som jr'[ fortalte i MINIATUREN nr. 2, s. 16, vred j~g : 1942 hjernen af led for at skabe en dobbel t rorrer med Galage-spærringer. Til sidst kastede jeg alle p aner om forførelser og stille træk over bord, og med temaets muligheder i baghovedet opstillede jeg i lynende fart en Gamagetretrækker med 12 brikker. Mange komponister vil nikke genkendende til dette handlingsforløb. Opgaven er gengivet i "DANSKE SKAKOPGAVER OG ARTIKLER" som nr I samme bog er nr. 136 og 137 mere komplicerede eksempler på Gamage. Hvis indholdet og formen virker overbevis ende, skynder man sig undertiden med at publicere en stilling med få brikker - ellers risikerer man at blive "dybsindig" og sætte flere brikker. på; eller en anden kan komme en i forkøbet med det samme "fund". Er opgaven først publiceret, sker det dog alligevel, at forfatterens - eller en andens - fantasi arbejder videre med stillingens muligheder. Vi så eksemplet før med van Dijk, Pruscha og Kofman, Og Eaton har udvidet sin opgave 582 i FIDE-album /II ved nr. 3o5 i FIDEalbum Den sidste har en flottere nøgle og nye varianter ved 1 Dxc4 Lxc4 2 Te4+ og l - Dxf5 2 Sc6+. At rømningsofre kan fremstilles både med mange og med få brikker, så vi i THEMA DANICUM okt s Lde en er jo, at den hvide temabrik ofrer sig, idet den etablerer en 656. K. Hannemann trussel på den linie 1 PR Magasinet 1933 eller det felt, som den forlader. Selv om ofret montages, realiseres truslen. I 655 og 656 optræder temaet i forbindelse med halvbatteri: "Et vanskeligt tema, mesterligt behandlet", skriver dommeren K. Wenda om nr Den har 4 temavarianter. Det samme indhold er fremstillet med halvt så mange brikker i 3f ! Nr. 657 har kun Helmut Pruscha 6 HO Olympiadet f Michael Keller 4. PR Deutsche Schachblatter f Eri her,v, Nolcken Die Welt ' 5+4

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Kvadratet (1) Hvid trækker

Kvadratet (1) Hvid trækker (1) Bondens kvadrat dannes af fire hjørner. Bondens eget felt (h6) er det første hjørne, bondens forvandlingsfelt er det næste (h1), hvorefter de to sidste hjørner bliver (c6 og c1), da der jo er tale

Læs mere

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 THEMA OANICUM '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 HtUAKllON: ISSN 0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene, Danmark, Tlf. (03) 16 46 63 Løsningsredaktør:

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. THEMA DANICUM Nr. 8 (24) Oktober 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. Løsningsredaktør: WILLYENGGREN.Vigerslev

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM Nr. 7 (23) Juli 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Nc. 7 Juli 1979 Vol. 2. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark,Tlf. (03)

Nc. 7 Juli 1979 Vol. 2. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark,Tlf. (03) THEMA DANICUM Nc. 7 Juli 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark,Tlf. (03) 164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,Vigerslev

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

TVILLINGER MED FORSKELLIGE FÆDRE!

TVILLINGER MED FORSKELLIGE FÆDRE! THEMA DANICUM Nr. 8 Oktober 1977 Vol. 1 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist 5/11) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavs

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Nr. 1 Januar 1978 KNUD HANNEMANN 75 ARI

Nr. 1 Januar 1978 KNUD HANNEMANN 75 ARI THEMA DANICUM Nr. 1 Januar 1978 Vol. 2 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: OBS! NY ADRESSE (Løsningsfrist 5/2) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) ISSN olo5-ol17 JA;'.MORTENSEN'

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

ISSN0105-0117. (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663

ISSN0105-0117. (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663 THEMA DANICUM Nr. 5.Ianua r 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663 Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 7643. Magasinet 1941 #4 c+ 3+4 Subscription fee for 1999 - (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op.

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op. Problemskak 3 trækkere 13. september 2016 I de foregående artikler har vi beskæftiget os med 2-trækkere med tilhørende temaer og skakstudier. Jeg vender tilbage til dem på et tidspunkt, men i denne artikel

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist

Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist THEMA DANICUM Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist Teknisk redaktør: J.P. Toft & B.B. Jensen ISSN olo5-oll 7 JAN MORTENSEN, Hovmarken 24,

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1 7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932 #2 c+ 5+1 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

SIMULTANSKAK m/ DEN 3-DOBBELTE DANMARKSMESTER SUNE BERG HANSEN

SIMULTANSKAK m/ DEN 3-DOBBELTE DANMARKSMESTER SUNE BERG HANSEN SIMULTANSKAK m/ DEN 3-DOBBELTE DANMARKSMESTER SUNE BERG HANSEN Sorø Skakklub indbyder til simultanskak med stormester Sune Berg Hansen i Sorø Kultur- og Fritidscenter, lørdag den 19. januar 2008. Der startes

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM i~r.27,juli 1982 Nr. 3 Vol. 4 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør:

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902. S#3 c+ 6+7

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm 320 DanskeSkakopgaver 1902. S#3 c+ 6+7 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902 S#3 c+ 6+7 Subscriptionfee for 1998 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 #3 c+ 11+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavian mernbers): DKK 150. Europc: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Nr. 2 April 1978 Vol. 2

Nr. 2 April 1978 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 2 April 1978 Vol. 2 REDAKTION: Faglig redaktør: OBS! NY ADRESSE! (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist 5/5) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) Meredithformen ved Lars Larsen

Læs mere

MINIATUREN Supplerende udgave til THEMA DANICUM organ for DANSK SKAKPROBLEM KLUB

MINIATUREN Supplerende udgave til THEMA DANICUM organ for DANSK SKAKPROBLEM KLUB MINIATUREN Supplerende udgave til THEMA DANICUM organ for DANSK SKAKPROBLEM KLUB Nr. 4 ISSN olo5-ol25 Oktober 1976 1. årg. MANDEN BAG NAVNET Victor Holst~ forfatteren til titelopgaven på THEV.lADANICUN

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

THEMA DANICUM. Steffen Helweg in memoriam. DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN * Vol. 5 April 1984 Nr.

THEMA DANICUM. Steffen Helweg in memoriam. DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN * Vol. 5 April 1984 Nr. 2609. Svend Thomsen 1 HO Paros- TI 1937-39 V. Mat i to træk 10+8 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 April 1984 Nr. 34 Steffen Helweg in

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet.

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Det er nok at sætte modstanderens konge mat for at vinde det er faktisk, det spillet går ud på. I så fald har modstanderen tabt, og

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

THEMA DANICUM NR. 501 DANSK SKAKPROBLEM KLUB Axel Tipsmark 704, Arbejder-Skak 1938/11

THEMA DANICUM NR. 501 DANSK SKAKPROBLEM KLUB Axel Tipsmark 704, Arbejder-Skak 1938/11 3944. Axel Tipsmark 704, Arbejder-Skak 1938/11 Mat i to træk 7+10 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 A.e_ril1988 Nr. 50 THEMA DANICUM NR.

Læs mere

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 Illegal Cluster Tilføj skdtlsb 3+0 B: Lc6~b7 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878 #2 c+ 10+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavianmembers): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti!

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Nr. 2 Septe tember 28 Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Side 2 September 28 Indholdsfortegnelse Divisionsturneringskamplan for Furesø 2 Redaktørens Ord 2 Turneringtabel for Monradturneringen

Læs mere

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10 7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928 #2 c+ 8+10 Subscr iption fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150 Europe: DEM 45 Outside Europe: USD 30 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang. Julelyn

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang. Julelyn HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang Julelyn tirsdag den 18. december kl. 19.30 Mødetid og indskrivning kl. 19.15. Indskud stadig kun kr. 20,00. Læs

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 8. Hovedkredsmesterskab 17.10.2005 2 16.10.2005 22.10.2005 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 16. oktober 12 00-16 00 2. Mandag 17. oktober 17 00-21

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 Subscription fee for 1996 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen 640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere