Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2006 Fra studievejleder til job som aktiv pensionist Tage Bajlum går ved årsskiftet på pension efter 37 år på DjH HTX er på vej Fra august 2007 er HTX en realitet i Favrskov Kølemontør nr. 500 Fredag den 1. september kunne køleafdelingen fejre kølemontør nr. 500 udlært på DjH

2 Indhold 4 TSØ TSØ-samarbejdet er et netværk mellem otte erhvervsskoler. Læs om TSØ s organisatoriske opbygning og hvem der deltager i de enkelte arbejdsgrupper fra DjH Årsskifte TØS Erhvervsuddannelserne i fremtiden Julepynt på DjH Fra studievejleder til job som aktiv pensionist 10 Kursussekretæren og underviseren Mød Berit fra administrationen og Søren fra køleafdelingen 10 Kursussekretæren og underviseren på kølekurser Køletekniker nr. 500 Skolelever på DjH HTX er på vej Informationsaften på Teknisk Akademi Nyt fra afdelingerne Ulykke ved Give Navne Et fortidsbillede af DjH Skoleelever på DjH Mette og Morten deltog sammen med deres klasse i tre dages præsentationskursus Informationsaften på Teknisk Akademi Den 7. december inviterede Teknisk Akademi til informationsaften om uddannelsen til installatør. 34 interesserede var mødt op.

3 af Henrik Øelund Årsskifte Året 2006 har været et år med mange spændende, men også komplekse udfordringer. Det har betydet et særdeles hektisk år for både undervisning, service og administration. Året har også været kommissionernes år, hvor både Østerlund- og Preislerudvalgene netop er kommet i mål med deres bearbejdning af det danske uddannelsessystem. Som det fremgår af artiklen længere omme, kan vi godt være tilfredse med resultaterne. Især når man husker Globaliseringsrådets noget bastante udtalelser i eftersommeren 05, hvor volumen og kvalitet blev gjort til synonymer. TSØ (Tekniske Skoler Østjylland) fik bearbejdet sit grundlag, hvilket har resulteret i en mere nutidig og operationel platform. Se oversigten længere fremme i bladet. TSØ er et netværk bestående af otte selvstændige erhvervsskoler med hver sit udgangspunkt. Målet er at samarbejde, hvor det er muligt, vel vidende at der kan være situationer, hvor man må erkende sine begrænsninger. Flytter vi blikket til DjH, var noget af det første, der skete i 2006, at salget af Lindevej faldt på plads, vel og mærke til både købers og sælgers tilfredshed. En af de fordele, vi har som selvejende institution, er, at det provenu, der er på salg af ejendomme, forbliver i institutionen. Med de planer vi har for DjH, var det derfor væsentligt at opnå et tilfredsstillende salg. Hadsten Kollegium (de 3 gule blokke) blev nedlagt som kollegium hvilket er lettere sagt end gjort og købt til kursusejendom. Afviklingen af kollegiet blev foretaget af en uvildig likvidator, hvis opgave det var at sikre så mange midler til boet efter kollegiet som muligt. Salget foregik derfor som licitation med budgivning. Det var nogle spændende uger frem til, at det hele faldt i hak. De tre blokke er nu blevet totalt renoverede for en pris af ca. tre mio. kr., og sidste blok er netop taget i brug. Renoveringen har betydet, at vi i efteråret har måttet undvære værelser. Kursusadministrationen har måttet både trylle og hekse for at minimere generne for vore kursister. Den gamle kursusejendom på Ellemosevej blev solgt til skolehjem. Denne overdragelse foregik dog rimelig smertefrit, da bygningerne og værelserne havde en sådan standard, at de umiddelbart kunne tages i brug til skolehjem. Det nye skolehjem blev færdigt til tiden næsten. De sidste uger op til St. Hans var der fuldt tryk på, ikke mindst med at få inventar bragt på plads. Administrationens nye lokaler nåede knapt at blive færdige, men dog så klar, at vi kunne holde indvielse og fejre skolens samling i en campus. Mangeludbedring og fejlretning på de nye bygninger og lokaler er fortsat gennem hele efteråret, og er endnu ikke afsluttet. De udvendige arealer er under renovering, herunder tager torvet nu for alvor form. Selve torvepladsen bliver dog ikke klar før i Jeg tror, at vi er mange, både hos os selv, vore kunder og vore naboer, der ser frem til at veje og parkering kommer i normal gænge. Af mindre synlige aktiviteter, men som dog alligevel er af stor betydning, er opgraderingen af vores IT-net, herunder trådløs netadgang. Telefonanlægget er fornyet både system, central og omstilling. Intranettet er nu etableret og udbygges løbende, ligesom den elektroniske journalisering er blevet hverdag. Ser vi frem mod 2007 og længere, er de udfordringer, der venter os, særdeles synlige. På bestyrelsesmødet i december kunne bestyrelsen godkende budgettet, som siden 2004 viser en stigning på 124 årselever på EUD, svarende til 28%. I væksten ligger der en tredobbelt udfordring. Vores ambition er fortsat at være ikke kun en mulespids, men et hestehoved foran. Det udfordrer os til at kunne tiltrække ikke kun nye medarbejdere, men også de rigtige nye medarbejdere, der vil og kan medvirke til at opfylde DjHs målsætninger. Endvidere udfordrer det os på de fysiske rammer i form af et øget antal kvadratmetre. Endelig udfordrer det vores økonomi, så den på den ene side medvirker til at gennemføre de to første udfordringer, og på den anden side fortsat er så stabil og sund, at vi bevarer vore manøvremuligheder. Lige for ligger for- DjH Nyt december

4 handlingerne om køb af Industrivej 1, byggeplan for tilbygning til værkstedsbygningen på Skovvej samt påbegyndelse af ændring og renovering af A-fløjen. En udfordring er også, at vi udvikler os i takt med, at de unge og deres kultur udvikler sig. Vores undervisning og vores undervisningsmiljø skal følge med, men på vores egen unikke måde. De pædagogiske tiltag, der allerede er gjort, peger på, at vi kan klare den udfordring, men også et endnu mere aktivt skolehjem og vores mentorordninger er skridt i den rigtige retning. Endelig ligger der en udfordring i sammen med Amtsgymnasiet i Hadsten snart Favrskov Gymnasium at udvikle, gennemføre og integrere en HTX-uddannelse i særklasse. Alle ønskes glædelig jul med ønsket om en særdeles velfortjent ferie. Den direkte anledning var udløbet af strategipapiret TSØ Arbejdet er forestået af TSØ-direktionsgruppen, der udarbejdede et oplæg til behandling i TSØ-bestyrelsesaf Henrik Øelund TSØ Som det fremgår af artiklen Årsskifte, er samarbejdsgrundlaget for TSØ blevet revideret og moderniseret. gruppen. Det endelige resultat har slutteligt været forelagt i de respektive bestyrelser. De væsentligste elementer er beskrevet nedenfor. TSØ-samarbejdet - et netværk mellem otte erhvervsskoler Samarbejdsgrundlaget revideret og moderniseret i 2006 TSØ Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland (TSØ) er et netværks-samarbejde mellem 8 tekniske skoler: Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, Beder Den jydske Haandværkerskole, Hadsten Grenaa Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEKO, Herning Vitus Bering Danmark, Horsens Aarhus tekniske Skole Skolerne er selvstændige skoler, der hver især betjener elever, studerende, kursister og virksomheder på deres eget skolegrundlag. 4 DjH Nyt december 2006

5 Formålet med TSØ Samarbejdet skal sikre rationelle og optimale løsninger af fælles drifts- og udviklingsopgaver ved anvendelse af skolernes samlede kompetence. TSØ-samarbejdets kunder er i første omgang skolerne selv og deres medarbejdere. TSØ skal styrke den enkelte skole og dens medarbejdere gennem: Lærings- og udviklingsaktiviteter, bl.a. kvalitetsudvikling, innovation, medarbejderudvikling og fælles løsninger Netværk og partnerskaber, herunder også netværk på alle personaleniveauer bl.a. for at fremme gensidig læring og nytænkning Forening af ressourcer, f.eks. via en rationel koordinering af udbud af uddannelser og henvisning af elever og kursister til hinanden Deltagelse i tværgående samarbejder for at sikre et optimalt grundlag for skolernes virksomhed Strategi Det er strategien, at TSØ-samarbejdet realiseres ved: At skolerne arbejder som et forpligtende netværk med årligt fastlagte indsatsområder At samarbejdet fremstår som en uddannelsespolitisk aktør, som når det er aftalt skolerne imellem - medvirker til at skabe politik At der benchmarkes og benchlearnes skolerne imellem, bl.a. gennem best practice At der opnås resultater inden for human ressource, og at der opleves tilfredshed hos medarbejderne med hensyn til den kompetenceudvikling, der skabes gennem samarbejdet At alle for området relevante erhvervsuddannelser til sammen udbydes af TSØ-skolerne, og at der etableres relevante partnerskaber At hver enkelt skole synliggør de øvrige skolers tilbud At videndeling er organiseret systematisk, f.eks. gennem fælles databaser, erfagrupper og driftsgrupper Motivations- og succesfaktorer Skolerne har opstillet en række succes- og motivationsfaktorer ved deltagelse i samarbejdet: Succesfaktorer: Samarbejdet opleves som givende den enkelte skole værdi, bl.a. i form af kvalitetsløft Skolerne får gennem TSØ-samarbejdet større volumen og rådighed over flere kompetencer Samarbejdet giver uddannelsespolitisk indflydelse Motivationsfaktorer: Skolerne forpligter sig til at betragte TSØ som det forum, der har førsteprioritet ved udvælgelsen af samarbejdspartnere Skolerne stiller ressourcer til rådighed for samarbejdet Der er formuleret spilleregler med succeskriterier for udviklingsgruppernes arbejde Der er åbenhed mellem skolerne, når de konkurrerer, og skolerne er loyale i deres omtale af hinanden Det er muligt at sige nej til dele af samarbejdet Der foretages en årlig evaluering af TSØ s grundlag og indsatsområder. Der følges op på evalueringen Samarbejdsstruktur Det daglige samarbejde udøves primært gennem TSØ s udviklingsgrupper, drifts- og netværksgrupper og øvrige arbejdsgrupper. Det overordnede ansvar for TSØ s drift og udvikling er placeret i direktionsgruppen, bestående af skolernes øverste ledere og souschefer. Det overordnede politiske ansvar for TSØ varetages af bestyrelsesgruppen, bestående af de otte skolers formandskaber. Sekretariatsfunktionen for TSØ varetages af formanden for direktionsgruppen. Østjylland, august 2006 DjH Nyt december

6 Bilag 1 Indsatsområder for 2006: Der er fastlagt følgende indsatsområder for 2006: 1. Uddannelsespolitik og fremtidsscenarier Direktørgruppen gennemfører en uddannelsespolitisk analyse med henblik på at afklare handlemuligheder Der gennemføres et fremtidsværksted inden årets udgang Begreberne om branche-, henholdsvis masterskoler, i TSØ-regi afklares 2. Kvalitet Arbejdet med benchmarking og tilfredshedsundersøgelser fortsættes Der sættes fokus på frafald Kvalitetsgruppen påbegynder arbejde med akkreditering med henblik på at sikre, at TSØ-skolerne er på forkant med centrale tiltag på området 3. Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingsgruppen fortsætter sit arbejde med at udvikle relevante efteruddannelsestilbud til skolernes medarbejdere 4. Uddannelser og pædagogik Der er fokus på udvikling af uddannelser og pædagogik Der er særligt fokus på muligheder og konsekvenser i forbindelse med internationalisering, bl.a. via erfaringsudveksling mellem skolerne og medarbejderne Direktionsgruppen sikrer, at indsatsområderne omsættes til handlingsplaner for de nedsatte grupper Ud over de særlige indsatsområder samarbejdes der i dagligdagen på en række mere driftsprægede områder, bl.a.: Lønadministration Koordinering af økonomiske rammer, f.eks. EVE-rammer Generel administration, herunder styringsredskaber Markedsføring, hvor ikke mindst den interne markedsføring af arbejdet med indsatsområderne vil have høj prioritet i 2006 Bilag 2 TSØ s organisatoriske opbygning Bestyrelsesgruppen: TSØ s øverste politisk valgte organ. Sammensat af formandskaberne for de otte TSØ-skoler Direktionsgruppen: Ansvarlig for det daglige arbejde i TSØ - overordnede beslutninger, iværksættelse af projekter, udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner, opfølgning, evaluering m.v. Udviklingsgrupper: Praktisk pædagogisk udvikling (PPU-gruppen) Den primære opgave er at tage initiativer til og fremme fælles løsninger inden for det pædagogiske område Medarbejderudviklingsgruppen (MUGgruppen) Den primære opgave er at analysere behovet, udvikle og gennemføre fælles kompetenceudviklingsaktiviteter for TSØskolerne Kvalitetsgruppen (Q-gruppen) Den primære opgave er at fremme kvalitetsarbejdet på TSØ-skolerne via udvikling af fælles løsninger, redskaber og metoder, benchmark, analyser m.v. Voksenuddannelsesgruppen (VEU-gruppen) Den primære opgave er at følge udviklingen på arbejdsmarkedet i regionen, at sikre TSØ-skolernes interesser i forbindelse med arbejdsmarkesmæssige-, beskæftigelsesmæssige eller sociale initiativer, samt at tage initiativ til uddannelsesmæssige løsninger i samarbejde med relevante organer Driftsgrupper: Administrationsgruppen: Arbejder for optimering af skolerne økonomi, ressourceforbrug og administrative belastning Markedsføringsgruppen Arbejder med fælles markedsføringsprojekter, intern og eksternt Netværks-, arbejds- og øvrige grupper: - Nedsættes primært inden for forskellige driftsområder til gensidig støtte og inspiration i det daglige arbejde, på baggrund af konkrete fælles arbejdsopgaver eller som inspirations- og debatforum. Indsatsområder for 2006 DjH deltagere: Kvalitet: Allan Rasmussen Medarbejderudvikling: Flemming Jensen Uddannelse og pædagogik: Jesper Kofoed DjH s repræsentanter i TSØ-grupperne er: Uviklingsgrupper: Praktisk pædagogisk udvikling: Jesper Kofoed, Medarbejderudviklingsgrupper: Flemming Jensen, Kvalitetsgruppen: Allan Rasmussen, Voksenuddannelsesgruppen: Ib Bæk Jensen Driftsgrupper: Administrationsgruppen: Flemming Jensen, Markedsføringsgruppen: Anne Hansen Aamand 6 DjH Nyt december 2006

7 af Henrik Øelund Erhvervsuddannelserne i fremtiden På Globaliseringsrådets møde den 25. og 26. august 2005 blev Erhvervsuddannelser i verdensklasse præsenteret, og der blev peget på fem centrale udfordringer. De fem centrale udfordinger er: Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Der skal være nok praktikpladser i virksomhederne Erhvervsuddannelserne skal indrettes, så de er attraktive og kvaliteten i top Balance mellem hensynet til nutidens og fremtidens arbejdsmarked i erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelserne skal følge med udviklingen på arbejdsmarkedet Efterfølgende nedsatte regeringen to udvalg med hvert sit kommissorium udarbejdet efter høring af involverede parter. 1. Kommissorium for udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Preisler-udvalget Udvalget skal fremlægge forslag til en handlingsplan om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. 2. Kommissorium for fremtidssikring af erhvervsuddannelserne Østerlundudvalget Udvalget skal udarbejde forslag til en fremtidssikring af erhvervsuddannelsernes indhold, struktur og styring. Endvidere fik velfærdskommissionens arbejde afsmittende effekt på uddannelsesområdet ved: Aftale om fremtidens velstand og velfærd, omhandler bl.a. Hurtigere gennem uddannelserne Ungdomsuddannelser til alle Ansvar og redskaber til kommunerne Fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Her i 4. kvartal barslede udvalgene så med forslag og anbefalinger. Der forestår en politisk behandling, hvor der sker prioritering og yderligere bearbejdning. Det er ikke muligt at komme ind på dem alle, men her er 10 punkter, som bliver interessante at følge udviklingen af: En styrket overgang fra grundskoler til ungdomsuddannelser med klar ansvarsfordeling mellem parterne, herunder et styrket samarbejde med UU-centrene. Trin og niveaudeling for henholdsvis den svage og stærke elev. EUD skal være adgangsgivende til KVU En national kvalifikationsnøgle Mere målstyring og mindre detailstyring Større frihedsgrader på grundforløb Resultatvurdering og obligatorisk deltagelse i benchmark Obligatorisk brug af Elevplan Fravalg af fag, som ikke er kernekompetencer Minimum et internationalt projekt for alle elever Hele Østerlundudvalgets rapport kan findes på: Jul på DjH Julekasserne er fundet frem af gemmerne og stillet pænt på række. I kurve står fade og skåle, og bunker af gran og pyntegrønt ligger rundt omkring klar til i skøn symfoni at minde om, at julen står for døren. Rengøringsafdelingen har hidkaldt assistance, for nu skal der produceres juledekorationer, og alle er i sving. Pensionerede medarbejdere er igen trådt ind i arbejdsfællesskabet for en dag. Snakken går om grankviste, kugler og sløjfer, og gode råd bliver byttet, mens ivrige hænder skaber det ene kreative værk efter det andet. Snart spreder julehyggen sig ud i DjH s hjørner og kroge, og vi kan alle igen i år glæde os over lyset i en mørk tid. DjH Nyt december

8 af Anne Hansen Aamand Fra studievejlederfunkt et job som aktiv pensio Den 31. december kan DjH sige farvel til en god medarbejder gen har valgt at trække sig tilbage og blive aktiv pensionist. Han kend underviser og erhvervsvejleder. Da Tage Bajlum i 1961 for første gang satte sin fod på DjH s grund, anede han ikke, at dette var stedet, hvor han skulle tilbringe de fleste år af sit arbejdsliv. Tage var i lære som elektriker. Det var lidt af en tilfældighed, at det netop var elektriker, Tage blev udlært som. Faderen var landmand, men mente Tage egnede sig bedre som smed. Han tog ham med op til Alfred Priess A/S i Vinderup, der både husede smede og elektrikere. Der blev han vurderet af mester, som synes han mere lignede en elektriker, og sådan blev det. Fire gange måtte Tage afsted for at komme på skole på DjH, der dengang havde adresse på Lindevej. Han kan måske af alle bedst forstå, hvad der foregår blandt de unge på skolehjemmet. Han har selv boet der, og kan fortælle gode historier, som til forveksling ligner dem, vi hører i dag. Under et af sine skoleophold lærte Tage en sød ung Hadstenpige at kende, og gennem de næste år skrev Kirsten og Tage jævnligt sammen. Efter veloverstået svendeprøve i 1965 tog Tage hyre på skibet Kirsten Skov, der sejlede med stykgods i Caribien, Sydamerika, Sydstaterne og i Østen. Jeg nåede halvanden gang rundt om jorden, mindes Tage. Der både har været langt op af Mississippi og på samme tur i østen oplevet fra 40 graders varme i syd til 40 cm tyk drivis i det nordligste Kina. Faglærer på DjH Hjemme igen blev Tage installatøruddannet i Århus, og i 1968 flyttede han til Hadsten, og giftede sig med Kirsten. Året efter ringede han til DjH og tilbød sin arbejdskraft. Jeg ville gerne undervise i laboratoriet, som jeg kendte fra min egen elevtid. Jeg vidste der blev undervist meget i motorer, og det havde jeg erfaring med fra min tid som skibselektriker, fortæller han. Tage blev ansat som vikar og få måneder senere, den 1. september 1969, blev han fast faglærer ved elskolen på DjH. 8 DjH Nyt december 2006 Studievejlederfunktionen Efter gennemført PG i 1972 var næste milepæl i Tages karriere en uddannelse som studievejleder, der blev afsluttet i 1980, hvorefter han har fungeret som sådan på DjH. Kateteret blev udskiftet med et skrivebord, og arbejdsdagen fyldt med kontakt til kommende elever, forældre og mestre. En kontakt, der de fleste gange, gik over i sagsbehandling og udarbejdelse af uddannelsesaftaler. Tage blev koordinerende vejleder med ansvar for LOP funktionen (Lære- og praktikpladsformidling) i Undervisningen blev nedtonet, men aldrig helt sluppet, da han tog sig af at lære DjH s elever om førstehjælp. Måske linket til et andet væsentligt emne i Tages liv, nemlig arbejdet indenfor redningsberedskabet i Hadsten. Der er han beredsskabsinspektør med ansvar for indkvartering og forplejningsopgaver i forbindelse med katastrofer. Det kan være orkan, sne, fly- og togulykker eller brandulykker, hvor en masse mennesker pludselig står uden tag over hovedet. Det oplevede Tage tæt på, da Hadsten plejehjem sidst i 80 erne brændte ned til grunden Tage blev uddannet studievejleder i 1980 og har som sådan taget sig af sagsbehandling og uddannelsesaftaler.

9 ionen til nist nem 37 år. Tage Bajlum er skolen både som elev, Jeg sad på mit kontor og kunne se flammerne mod himlen, fortæller Tage. Der gik bare et par timer fra branden startede til alle beboere var reddet ud og indkvarteret på den da ny kursusejendom her på DjH. Vi var glade, da vi kunne se, at alle var reddet fra flammerne. Markedsføring af DjH Tage har sideløbende med vejlederfunktionen taget sig af markedsføring af skolen. Han var med til at starte det forløb, vi i dag kalder præsentationskursus for folkeskolelever, og til at markedsføre efg-uddannelsen sidst i 70 erne. I mange år har Tage været primusmotor i forbindelse med åbent hus dagen på DjH. Kunstgangen Tage er meget kunstinteresseret og maler selv. Han har været elev hos den nu afdøde Randersmaler Finn Johansen, tidligere faglærer på smedeuddannelsen på DjH. Sammen med tidligere direktør Per Tønder har Tage bygget skolens kunstsamling op til det, den er i dag og blandt andet etableret kunstgangen med Ole Gjermandsens værker. Da han kom her til skolen, ejede den kun få malerier. Nu har DjH en kunstsamling på flere hundrede billeder og skulpturer. Malerkunst interesserer mig meget. Det er noget af det, jeg gerne vil tage op igen. Både det selv at male, men også at besøge udstillinger og museer, siger Tage. Aktiv pensionist Ved årets udgang går Tage på pension efter godt 37 års arbejde på DjH. Der kan vi sige farvel til en god kollega og ønske ham held og lykke med de aktiviteter, han vil fylde sin pensionisttilværelse med: Beredskabsarbejdet og malerkunst på forskellig vis. Tage fortæller Da jeg gik på skolen først i 60 erne, startede vi dagen med morgensang dirigeret af forstander Tommesen og med fru Tommesen på klaver. Det var sådan lidt højskoleagtigt. Om aftenen blev døren låst kl , og kl blev al lys slukket, så skulle der være absolut ro. Det samme gjaldt i weekenden. Dengang var der tit mange, der blev i weekenderne, og når vi så gik til kobal på kroen, skulle vi sørge for at være hjemme før døren blev låst. Vi kaldte det kobal, fordi det var arrangeret af landboforeningen. Så var det en gang, vi havde aftalt med vagten, at han ville lukke os ind kl. 24 præcis, og vi skyndte os meget for at nå hjem til tiden. Men jeg skulle lige have den sidste dans med Kirsten, så vi kom fem minutter for sent hjem, og døren var låst. Så måtte vi bruge plan B. Vi kravlede op på et cykelskur og fik listet et vindue op, der stod på klem, og så hjalp vi hinanden med at få alle firet op og ind. Næste morgen ved morgenmaden styrede læreren direkte hen mod vores bord, og alle prikkede til mig, for det var jo min skyld vi var forsinkede. Jeg måtte finde på noget, men det eneste læreren sagde, var: Nå I kom nok tidligt hjem i aftes, jeg hørte jer ikke engang. Hans blik antydede dog, at han tænkte noget andet. Tage Bajlum (i cirklen) som elektrikerlærling på skoleophold på DjH i Billedet er taget i ellaboratoriet på Lindevej, hvor Tage senere kom til at undervise som faglærer. Tage på kunstgangen med Ole Gjermandsens værker. Tages har gennem årene været med til at opbygge DjH s kunstsamling til det den er i dag. DjH Nyt december

10 af Anne Hansen Aamand Kursussekretæren og und Søren Lange underviser kursister i køleteknik og elever på Søren Lange Yngste mand i køleafdelingen er Søren Lange 29 år. Han tiltrådte som underviser den 1. oktober 2006, hvor han tager sig af grundforløbet og efteruddannelse. Før Søren kom hertil, havde han eget IT-firma, men da muligheden for, at drengedrømmen om at undervise kunne gå i opfyldelse, bød sig, sprang han til. Søren er uddannet maskinmester fra maskinmesterskolen i Århus år Han sejlede i år i farvandene omkring Grønland, Færøerne og Island med Søværnets inspektionsskibe Hvidbjørnen og Vædderen. Vædderen kender vi fra Galethae 3 ekspeditionen, hvor den nu er på vej rundt om jorden med et større forskerhold. Da Søren var ombord lød opgaverne på fiskeriinspektion, farvandsovervågning, redningsaktioner og militær øvelsesvirksomhed. Inden for Søværnet fik Søren også sine første undervisningserfaringer, hvor han satte værnepligtige, kadetaspiranter og sergenter ind i mysterierne omkring maskinlære, søsikkerhed og generel militærlære. Privat bor Søren sammen med sin kæreste Rikke. Han er lige blevet far til Emilie, der har tre større søskende: Marcus på 8, Kathrine på 6 og Lukas på 4 år. Familien bor i Låsby men har lige købt hus i Rostrup nord for Hobro, hvor de flytter til 1. januar. Den 7. juli næste år gifter Søren og Rikke sig i Låsby Kirke. Fritiden bliver brugt sammen med familien, men Søren beskæftiger sig også gerne med akvarier og programmering af hjemmesider. Søren har i 24 år spillet skak, heraf en del år i klub, hvor han også deltog i mesterskaber. Oprindeligt var det Sørens plan, at han skulle være diplomingeniør, og han startede derfor på teknisk skole i Frederikshavn, men hurtigt indhentede skoletrætheden ham. Han valgte om, og syntes uddannelsen til maskinmester lød spændende, men måtte sande, at den også var hård. Godt igennem den har han nu fået opfyldt drømmen om at blive underviser. 10 DjH Nyt december 2006 SØREN LANGE

11 erviseren på kølekurser grundforløb. Berit Nielsen er ansat som ny kursussekretær. Berit Nielsen Berit Nielsen, 37 år, startede på DjH den 1. august 2006 i administrationen som kursussekretær. Her tager hun sig af efteruddannelsen, og skal pr. 1. januar 2007 også fungere som webredaktør for området. Berit har tidligere arbejdet som kursussekretær i en privat konsulentvirksomhed. Før hun kom til DjH var hun ansat i byggeteknisk afdeling i det tyskejede firma Lidls danske hovedkontor i Kolding. Berit er uddannet allround kontorassistent hos Anva stormagasin i Esbjerg. Hun stammet fra Ølgod, men bor nu i en lejlighed i midtbyen i Randers, hvor hun flyttede til midt i august. Berit plejede at være en aktiv sportskvinde med både svømning og løb flere gange om ugen, men hun er endnu ikke rigtigt kommet i gang igen efter flytningen. Hun følger dog gerne alverdens sportsbegivenheder på tv. Rejser har en vis tiltrækningskraft på Birgit, men det skal ikke være charterferie. Som ung var hun i kibbutz i Israel og plukke avocado. Her havde hun stor glæde af mødet med andre unge af forskellige nationaliteter. Da hendes svoger i en toårig periode arbejdede som tømrerlærer på en form for teknisk skole i Nigeria, greb hun chancen for en tur dertil. I tre uger oplevede hun den nigerianske kultur på tæt hold. Drømmen er nu at opleve Grønland og den storslåede rene natur. Da Berit kom til DjH slog det hende, hvor anderledes en arbejdsplads DjH er sammenlignet med hendes forrige job i en tyskejet virksomhed, hvor alt kører meget strammere end på danske arbejdspladser. Hun har erkendt, at netop forskelle kan være med til at åbne øjnene for hverdagens goder. På et tidspunkt i Berits karriere formulerede hun et ønske om at komme til at arbejde på en handelsskole eller lignende og glemte det så igen. For nyligt gik det pludselig op for hende, at ønsket var gået i opfyldelse, da hun kom til DjH. BERIT NIELSEN DjH Nyt december

12 af Anne Hansen Aamand Køletekniker nr. 500 på DjH Køleafdelingen kunne den 1. december i år fejre køletekniker nr I 1986 startede det første hold køleelever på DjH. Først i december 2006 fejrede køleafdelingen, at køletekniker nr. 500 kunne forlade skolen efter vel overstået svendeprøve. Forud for uddannelsens start havde to aktive herrer gennem to år holdt mange møder i DA og fagbevægelsen. Det var Birger Johansen, Birger Johansen var sammen med nu afdøde Morten Arnvig pionerer i arbejdet med at få uddannelsen til kølemontør skudt i gang på DjH. Bo Kristensen og Peter Mazanti delte titlen som køletekniker nr De begyndte og slutter uddannelsen på samme dag. grundlægger af kølefirmaet Birton A/S, og Morten Arnvig, formand for AKB, der herefter gik til daværende undervisningsminister Bertel Haarder for at få uddannelsen godkendt. Vi sad simpelthen udenfor hans dør og ventede på at få foretræde. Vi ville ikke gå, før vi havde talt med ham, fortæller Birger Johansen, der er mødt op på DjH for at være med til at fejre køletekniker nr Og tålmodighed lønner sig. Birger Johansen og Morten Arnvig forlod ministerkontoret med bevilling og statsstøtte forhandlet på plads. Statsstøtten rakte dog ikke helt, så de kreative hjerner måtte på arbejde igen. Jeg støbte kuglerne og Morten fyrede dem af, siger Birger Johansen, og igen var heldet med dem. Det lykkedes at få rejst de sidste penge, og i 1986 bød DjH velkommen til den første kølemontørlærling. Birger Johansen har mange rosende ord til de lærerkræfter, der siden har fået uddannelsen bragt på det niveau, den er i dag. Kølemontøruddannelsen ændrede for et par år siden navn til køleteknikeruddannelsen, men omdrejningspunktet er det samme: Moderne køleteknik, der lever op til det, omverdenen forventer. Den 1. december 2006 oprandt dagen, hvor årets sidste svendeprøve var slut, og de nye svende skulle fejres. Samtidig skulle køletekniker nr. 500 udråbes en sag der dog viste sig ikke at være helt enkelt. Da uddannelsesleder Ib Bæk Jensen gennemgik elevernes ansættelsesdatoer, erfarede han, at der ikke var en men to, der opfyldte kravene til at blive køletekniker nr Bo Kristensen og Peter Mazanti var begyndt uddannelsen den samme dag, og det samme var gældende for svendeprøven. De delte derfor titlen og modtog begge gaver og lykønskninger fra DjH og Danfoss, der havde sendt en repræsentant til festlighederne. På dagen blev der udlært i alt 11 køleteknikere, og bemærkelsesværdigt er det, at der var medalje til syv af dem: En guldmedalje, to sølvmedaljer og fire bronzemedaljer. 12 DjH Nyt december 2006

13 af Anne Hansen Aamand Skoleelever på DjH Mette og Morten er sammen med resten af 8. b og 8.a fra Hadbjerg Skole på tre dages præsentationskursus på DjH. De bliver på kurset informeret om, hvad der foregår i de enkelte afdelinger, og får også lov til at prøve kræfter med praktiske arbejde. I plastværkstedet prøvede vi at svejse, fortæller Mette Og vi vacuum/termoformede nogle store kapselbakker, som vi fik med hjem, supplerer Morten. Begge er de enige om, at besøget på DjH er sjovt, og de lærer noget om nogle forskellige uddannelser. Anden dagen på kurset skal bruges i el- og køleafdelingen og besøget afsluttes i tømrerafdeling, hvor Mette og Morten glæder sig til at skulle bygge fuglehuse. Selvom dagene på DjH er lærerige, er det hverken Mette eller Morten, vi vil se på skolen i fremtiden. Mette vil være designer af tøj eller møbler, og Morten overvejer noget med pyroteknik. Det skal handle om fyrværkeri og teknik. Men det med plast var alligevel spændende. Morten (yderst til venstre) og Mette (forrest i midten) var sammen med deres klasse på tre dages præsentationskursus på DjH. De kom rundt i alle afdelinger og er her på visit i styring og regulering, elafdelingen. DjH Nyt december

14 af Troels Nymark Petersen HTX er på vej DjH er gået ind i et samarbejde med AiH (amtsgymnasiet) om at tilbyde HTX fra august Som alle nok ved, arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at kunne starte HTX op i Favrskov til august Tanken bag HTX er, at den skal bygge på et reelt samarbejde mellem AIH (Amtsgymnasiet i Hadsten) og DjH. Derfor har vi fra begyndelsen arbejdet med en HTX-arbejdsgruppe hvor både AIH og DjH er repræsenteret. Vi har et ønske om, at de der vælger HTX i Favrskov, møder det bedste fra begge verdener. I øjeblikket arbejder vi med at lægge sidste hånd på grundforløbet. I den forbindelse har vi sat nogle spilleregler op for, hvordan vi gerne vil tænke projekter på grundforløbet, 1. Alle projekter skal være produktorienteret. Det vil sige, at de færdigheder eleverne opnår i almene fag som fysik, matematik, biologi, dansk m.m skal afprøves og indgå i teknologifagene (byg, plast, el), hvor eleverne bygger et produkt. 2. Alle fag skal i så vidt muligt omfang være gennemgående gennem alle 20 uger. 3. Der skal være sammenhæng indbyrdes imellem fagene og mellem teori og praktik. Ud fra ovenstående fandt vi en model, som gør, at eleverne skal lave fire projekter / arbejde med fire temaer på grundforløbet. Her af Kim Topp Informationsaften på Te Torsdag den 7. december var der annonceret en informationsaften på Teknisk Akademi om Installatøruddannelsen. Vores H3el og H4el, kommende installatørstuderende og andre interesserede var inviteret. 34 interesserede mødte op for at høre om uddannelsen til installatør, da Teknisk Akademi slog dørene op og holdt informationsaften. 14 DjH Nyt december 2006

15 har vi prøvet at finde en rød tråd, som kan være gennemgående mellem de fire temaer. Temaerne er følgende: Krop og sundhed (er obligatorisk for HTX uddannelsen). Produktet her bliver at bygge en svedekasse. Biogasanlæg Solcelle (solenergi) Vindmølle Dette er alle projekter, som for det første passer i kontekst med pensum på AIH, og for det andet er nogle produkter, som eleverne kan producere på DjH, og som passer med de kompetencer, vi ligger inde med. I forbindelse med grundforløbet afviger HTX i Hadsten måske ikke meget fra, hvad man gør andre steder - på papiret forstået. Bag ved ligger en reel tro på, at vi kan og vil skabe en synergieffekt mellem AIH og DjH, som eleverne på HTX vil kunne mærke. Efter grundforløbet forsætter eleverne på en af to studieretninger henholdsvis Byggeri og energi / Produktion og design. Og det vil primært blive på semester, at vi håber og tror på, at vi kan lave et HTX-tilbud, der adskiller sig positivt fra, hvad man tidligere har set. Herunder vil vi benytte nogle af DjHs og AIHs samarbejdspartnere - det være sig både nationalt og internationalt. Disse har i første omgang meldt positivt tilbage på diskrete følere. På semester vil vi endvidere arbejde meget på at kunne sende eleverne ud på en art studieophold hos virksomheder både i ind- og udlandet. knisk Akademi Jesper Kofoed Pedersen bød de 34 fremmødte velkommen på denne regnfulde, kolde og mørke decemberaften. Der blev informeret om hvilke støttemuligheder, der er til installatøruddannelsen. De vvs-interesserede fik orientering om den nye fjernundervisningsmodel af Flemming Egelund, og Kim Topp gennemgik uddannelsesindholdet med de el-interesserede. Efter indtagelse af lidt til halsen fortalte Thomas fra 2.sem. EL, om sine oplevelser indtil videre på uddannelsen, og Peter fra 4.sem. EL fortalte videre om sin oplevelse med uddannelsen som helhed. En ting, der var gennemgående i de to fortællinger, var, at her på stedet kommer man ikke sovende til sit eksamensbevis. Derimod var hårdt arbejde og megen lektielæsning de gennemgående ordvalg. Et anden ting, der også blev fremhævet fra begge studerende, var den projektorienterede undervisningsform, der bliver brugt i slutningen af hvert semester. Denne undervisningsform er interessant, og resulterer i en god og brugbar uddannelse. Aftenen sluttede af med en rundvisning i laboratoriet og resten af bygningen. Alt i alt en succesrig aften, der resulterede i endnu et par tilmeldinger til vores 1. semester klasse af el-installatører med start den 15. januar DjH Nyt december

16 Nyt fra afdelingerne Elafdelingen af Jesper Kofoed Den 1. oktober 2006 fusionerede el- og installatørafdelingen på Teknisk Akademi, hvor der uddannes vvs- og elinstallatører. Fusionen er sket for at opnå et større samarbejde mellem de to afdelinger og udnytte de kompetencer, der er i afdelingerne, på tværs af afdelingerne og uddannelserne. Som opstart for denne sammenlægning havde vi en fusionskøkken-aften i slutningen af september. Sammen med en af vores kokke, Michael, gik eftermiddagen og aftenen med at lave en god middag. Vi blev inddelt i hold, som hver især havde en opgave i køkkenet eller med borddækning. Med hård styring fra Michael og Erik Kristiansen, som er med som konsulent i denne fusion, fik vi sat en rigtig god middag sammen, og vi havde en hyggelig aften, hvor vi fik mulighed for at får snakket fremtiden igennem. Som udgangspunkt for det nye samarbejde bruger vi teorien om værdikæden og værditilvækst i en organisation. Vi ser på udannelsesforløbet som en værdikæde, hvor de studerende påbygger kompetencer op igennem uddannelsesforløbet; startende med grundforløbet, gennem hovedforløbene og videre på Teknisk Akademi med en installatøreksamen som slutmål. Det vil sige, at vi målrettet arbejder med hele studieforløbet og forsøger at få en rød tråd igennem alle holdene. Blandt andet er en arbejdsgruppe godt i gang med at udarbejde en dokumentation og dimensioneringsvejledning, som er tænkt som et hjælpeværktøj, som vi kan bruge fra grundforløbet og hele vejen op til og med installatøruddannelsen. Der vil i fremtiden blive flere af sådanne projekter, som vil hjælpe med at få udannelserne til at hænge bedre sammen. Vi vil for eksempel også arbejde for, at vores vvs-installatører får en tættere tilknytning til vores køleafdeling, således de to afdelingerne kan hjælpe hinanden med at skabe et fælles udannelsesmiljø. I januar tager vi alle på et to dages strategiseminar for at se på fremtiden og de arbejdsopgaver, der ligger og venter på os. Der er blandt andet planlagt en formiddag med et diskussionspanel, hvor forskellige interessenter fra EVU, DEF, Tekniq, industrien og installatørvirksomheder møder op for at hjælpe os med at styre rigtigt ud af denne fusion og arbejde os i en retning, som vi alle kan have fordel af. Fusionskøkken. Da el- og installatørafdelingen fusionerede, blev det nye samarbejde prøvet af i køkkenet. Afdelingens medarbejdere skulle tilberede fælles middag under vejledning af kok Michael Fanø og konsulent Erik Kristiansen. 16 DjH Nyt december 2006

17 Tømrerafdelingen af Finn Døssing Grundforløbene Fra uge 44 overgik teknologi og kommunikation samt håndværk og teknik til den uddannelsesrettede del af grundforløbet. Eleverne på bygge og anlæg var i uge 38 i praktik hos et tømrer- eller tækkefirma. I uge 42 var der 42 elever med uddannelsesaftale, der påbegyndte grundforløbet bygge og anlæg. Disse elever følger det delte grundforløb, der medfører, at de slutter den første del til jul, og kommer igen uge for at slutte uge 25. Tilmeldingerne til grundforløbene teknologi og kommunikation samt håndværk og teknik er begyndt at komme ind. Disse grundforløb begynder uge Bygge og anlægs grundforløbet begynder uge Tækkemandsafdelingen I 2006 blev den praktiske svendeprøve udført på skolen. Der har været tilfredshed med forløbet, og Brancheudvalget for tækkespecialet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny praktisk svendeprøve, der skal udføres på skolen i Den nye svendeprøve er en mindre tagkonstruktion med mønning, halvvalm og kvist med skotrende. Tidsmæssig er opgaven efterfølgende vurderet til, at skulle kunne udføres på 20 timer. Det er besluttet at tækningen, af miljøhensyn, skal udføres i det fri. I tidsplanen indlægges der mulighed for, at der kan være vejrlig, der medfører at arbejdet skal afbrydes. Der var otte elever på tækkehovedforløbet 4, der blev gennemført uge Den praktiske tækkeopgave var en opgave, der ikke skulle nedtages. Eleverne udtrykte tilfredshed med opgaven og uddannelsesudvalget med udførelsen. Mestrene var inviteret til at komme i forbindelse med, at Velux demonstrerede montage af et ovenlysvindue. Tømrerafdelingen Året 2006 har været et travlt år med meget aktivitet og en konsekvens af dette blev, at Per Zeidler efter sommerferien blev ansat som faglærer, og fra uge 41 blev Henrik Paarup ansat som timelærer. Velkommen til Per Zeidler og Henrik Paarup. Vi ser frem til, at der kan blive et udviklende samarbejde til gavn for alle, der er sammen om at undervise eleverne på Den jydske Haandværkerskole. Tømrerafdelingen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Plastafdelingen af Allan Rasmussen Vi startede vores nuværende 3. modul på grundforløbet med 29 elever. Et pænt hold, rent størrelsesmæssigt, og en fortsættelse af den fremgang vi ligeledes oplevede på grundforløbet i foråret. Men samtidig kan det dog være et lidt svært antal, idet 29 elever er for få til to hold, men lidt mange til ét. Praktisk, pædagogisk og økonomisk vurderede vi situationen og løsningen blev, at vi gennemfører holdet samlet med dobbeltlærer i en del af timerne. Elev i praktik blev i oktober gennemført med 45 elever fra skolernes 9. og 10. klasser. Foruden folkeskolerne var der repræsentation fra efterskolen i Gram. I år deltog desuden et par vejledere og fire undervisere. De to dage elever og lærere var på DjH, fik de et godt indblik i, hvad det vil sige at gå på en teknisk skole og arbejde som plastmager, samtidig med at de prøvede at bo på skolehjemmet. Nedenunder er udtalelse fra en UU-vejleder fra Nordsjælland: Derudover skulle jeg meget hilse fra Patrick og Kristina her fra Helsingør, som jo var afsted til Hadsten, og sige 1000 tak for et alle tiders indblik i plastindustrien. Ikke mindst Patrick er hooked på en uddannelse og et job, når han er færdig med skolen. Der er en stor koncentration af plastvirksomheder i Nordsjælland, hvilket er en væsentlig grund til, at vi igen i år deltog på ungdomsmessen i Frederiksborgcentret i Hillerød. Af de 10 sjællandske elever vi i øjeblikket har på grundforløbet, har de seks besøgt os på messen i Besøgstallet var i år ca , hvilket var en del flere end de foregående gange, messen har været afholdt. Vi havde igen stor søgning på vores stand, hvor de besøgende, foruden at få oplysninger om plastmageruddannelsen, kunne lave deres egen plastkapsel, se den nye plastmagerfilm og få en snak med en plastmagerelev. Det vurderedes, at vi havde ca besøgende på vores stand i løbet af de tre dage messen varede, og det bliver spændende hvor mange af disse, vi ser igen som plastmagerelever på skolen. Besøg I starten af oktober havde vi på DjH besøg fra Schweiz, England, Sverige, Spanien og Bulgarien. Grunden hertil var, at vi i forbin- DjH Nyt december

18 delse med vores deltagelse i Leonardo projektet, skulle være vært for et tredages møde. Gæsterne blev indkvarteret i den nye kursusejendom, og mødeaktiviteterne foregik i vores nye mødelokale og grupperum. Jeg må sige, at jeg disse tre dage var særdeles stolt over at være ansat på DjH. Alt klappede som det skulle, og alle ydede en stor indsats for, at vore gæster skulle få en god oplevelse og et godt indtryk af skolen. Der er stor ros til køkken- og rengøringspersonalet og andre, som var med til at få besøget afviklet helt efter bogen. Ny pædagog Vi har i plastafdelingen fået en ny pædagog! Klaus A. Nousiainen har netop bestået den praktiske del af PG, hvorved jeg ved, at et tungt åg lettes fra hans skuldre. Stort tillykke til Klaus! Studievejledning Pr. 1. januar 2007 har Tage Bajlum valgt at gå på efterløn. Tage har i en lang årrække været fungerende studievejleder, og vi har i forbindelse med Tages afgang valgt at omorganisere vejlederfunktionen. Vejledere fra det nye år er Kim Topp, som vil varetage vejledningen for KVU og El, Chris K. Thomasen bliver vejleder for køl og tømrer, mens Hans Henrik Conrad vil være overordnet vejleder for grundforløbet og for plast. I oktober var skolen vært for et Leonardomøde, og havde gæster fra Schweiz, England, Sverige, Spanien og Bulgarien Fælleskontoret bliver det nuværende vejlederkontor på Skovvej, som udbygges med et forkontor, og de tre vejledere vil have faste åbningstider på alle formiddage. Den endelige vagtplan er under udarbejdelse. Foruden at have fast kontortid, vil vejlederne blive synlige for eleverne. Hver gang der kommer nye klasser, bliver eleverne præsenteret for vejlederen indenfor hver deres ansvarsområde, og de bliver bekendte med, hvordan de kan komme i kontakt med en vejleder, og i hvilket omfang han kan være behjælpelig. En stor del af Tages daglige arbejde har gået med registrering af elever, den såkaldte LOPfunktion (Lære- Og Praktikplads funktion). Fra 1. januar overgår denne funktion helt til Lars Nørlund, hvorved vejlederne kan koncentrere sig om vejledningsarbejdet. Omlægningen skal ses som en styrkelse af vejlederfunktionen, hvor vejlederen fremover skal bruge mindre tid på administrative opgaver og mere tid på vejledning. DjH s stand på messen i Frederiksborghallen i Hillerød var godt besøgt af unge mennesker der var interesseret i plastuddannelsen 18 DjH Nyt december 2006

19 af Henrik Øelund Ulykke ved Give Det var med stor forfærdelse, at vi på Den jydske Haandværkerskole modtog besked om, at fire af vore tømrerlærlinge på grundforløbet fredag den 8. december blev dræbt i en bilulykke ved Give. Lærlingene kørte sammen, og var på vej hjem for at holde weekend. Det tyder på, at højre hjulpar er kommet ud i rabatten, hvorefter bilen kom i skred, og er kommet over i venstre vognbane. Her blev den blevet ramt af en lastbil med det resultat, at alle fire omkom. de virksomheder, hvor de unge var ansat. Mandag morgen blev alle klasser informeret om ulykken, og der afholdtes fællessamling for tømrereleverne. Efter en højtidelighed stod Frank Gotfredsen, Hans Henrik Conrad og Finn Døssing til rådighed for eleverne, og det blev besluttet at inddrage en ekstern psykolog fra Institut for Psykisk Arbejdsmiljø. Ulykken er dybt tragisk og ganske meningsløs, og vi har den dybeste medfølelse overfor de ramte familier, venner og bekendte samt Navne Velkommen til Ilona Almskou Elgaard Rengøring, tiltrådt 1. juni Søren Lange Underviser i køleafdelingen, tiltrådt 1. oktober Henrik Paarup Timelærer i tømrerafdelingen pr. 9. oktober Kit Wiegers Lade Vikar i administrationen, tiltrådt 23. oktober Michelle Nymark Horsted Café, tiltrådt 30. november Helle Gössler Christensen Café, tiltrådt 1. december Erik Hald Smedemark Underviser i elafdelingen, tiltræder 1. januar 2007 Tillykke til Jubilæum: Niels Dalsgaard Med 25 års jubilæet den 1. februar 2007 Fødselsdage: Flemming Egelund Med 50 år den 4. januar 2007 Peter Winge Med 50 år den 11. februar 2007 Claus Frøslund Jensen Med 40 år den den 13. marts 2007 Jesper Kofoed Petersen Med 40 år den 26. marts 2007 Malene B. Olsen Vikar i administrationen, tiltræder 1. januar 2007 DjH Nyt december

20 ADrESSE Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten Tlf Fax: redaktion Henrik Øelund (Ans.) Anne Hansen Aamand ProDuKTIoN Concept Tryk Aps Tlf Deadline for næste nummer: Den 9. marts 2007 Et fortidsbillede af DjH

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003

TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003 TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV

FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV Frie Fagskoler er det naturlige valg for unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Vores uddannelsestilbud er opbygget om et kostskole-setup,

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Christian Stenholt Øelund

Christian Stenholt Øelund Ansøgning Jeg startede min karriere i Superbest på Frederiksberg i 2002. I 2008 blev jeg ansat på fuldtid som salgsleder for kiosk og kundeservice. I jobbet pådrog jeg mig blandt andet opgaver som at snakke

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere