BRØDESKOV BORGERAVIS. En skillevej Borgerforeningen bliver til Lokalråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØDESKOV BORGERAVIS. En skillevej Borgerforeningen bliver til Lokalråd"

Transkript

1 NR ÅRGANG MAJ 2009 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! En skillevej Borgerforeningen bliver til Lokalråd

2 Galleri Malling Beck Hammersholt Byvej 21 B 3400 Hillerød og Helsingørsgade Hillerød Auto Mester Flere glade bilister Serviceeftersyn Forsikringsskader Klargøring til syn Frontruder Udstødning Dæk / Fælge Alt i reparationer Bo s Autoservice V / Bo Hansen Frederiksborgvej Allerød Tlf Fax Dagli Brugsen Uvelse Brugsforening Uvelse Byvej Slangerup Tlf Åbningstider Alle dage:

3 BRØDESKOV BORGERAVIS udgives af Brødeskov Borgerforening Ekstraordinær generalforsamling i Brødeskov Borgerforening Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Brødeskov Borgerforening: Tirsdag den 12. maj kl. 19:30 på Brødeskov Skole Dette sker med henblik på at nedlægge borgerforeningen og derpå at oprette et Brødeskov Lokalråd, der skal erstatte Brødeskov Borgerforening. Såfremt at den ekstraordinære generalforsamling beslutter at opløse Brødeskov Borgerforening, vil mødet samtidig være stiftende generalforsamling for Brødeskov Lokalråd. Læs mere i lederen og på hvor også forslaget til vedtægter for Brødeskov Lokalråd kan læses. På Brødeskov Borgerforenings vegne Bestyrelsen BRØDESKOV BORGERAVIS Næste nr. (189) er på gaden ca. 10. september 2009 Indleveringsfrist den 17. august husk at overholde den! Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret adresse til 3

4 ORIENTERING FRA BESTYRELSEN Brødeskov Lokalråd: Det er den 12. maj, du skal afgøre det! Ved den ordinære generalforsamling i Brødeskov Borgerforening, der blev afholdt den 31. marts, besluttede generalforsamlingen, at de fremlagte vedtægtsændringer fra bestyrelsen, der skulle omdanne Brødeskov Borgerforening til et lokalråd for området, var for omfattende til, at der blot var tale om ændringer i de eksisterende ved tægter. Det blev derfor besluttet at nedlægge borgerforeningen med henblik på at oprette et Brødeskov Lokalråd. I følge Brødeskov Borgerforenings vedtægter kan foreningen kun nedlægges, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved den ordinære generalforsamling. Idet 2/3 af medlemmerne ikke var fremmødt ved generalforsamlingen, blev beslutningen udskudt til en ekstraordinær generalforsamling. I følge vedtægterne kan den ekstraordinære generalforsamling beslutte, at foreningen opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 12. maj, som du kan se på foregående side. Mød op her og vær med til at give Brøde skov Lokalråd en god begyndelse! Du kan finde bestyrelsens beretning for 2008 på hvor også forslaget til vedtægter for Brødeskov Lokalråd kan ses. For at forberede dig til den ekstraordinære generalforsamling, har vi i dette nummer af Brødeskov Borgeravis valgt at fokusere lidt mere på hvorfor, vi synes, at det er en god idé at skabe Brødeskov Lokalråd. Vi fortæller også i billeder om nogle af de projekter, Borgerforeningen hidtil har hjulpet til med at få gennemført, samt hvad, vi mener, Brødeskov Lokalråd i fremtiden kunne komme til at beskæftige sig med. Som tidligere fortalt betragtes Brødeskov Borgerforening af Hillerød Kommune som værende Lokalråd for Brødeskovområdet. Kommunen lægger op til, at lokalrådenes arbejde er en vigtig del af demokratiet i kommunen. I samarbejdet med kommunen opereres der efter en fast årscyklus med afholdelse af en årlig lokalrådsrigsdag og skemalagte dialogmøder mellem lokalråd og kommunen. Vi ser tegn på, at vi kan få væsentlig mere indflydelse på beslutninger for vores område. Og det kunne måske også være et incitament for dig til at gå ind i bestyrelsesarbejdet? 4

5 Men Borgerforeningens bestyrelse ønsker at skabe et mere tidssvarende grundlag for sit virke med det formål at motivere borgerne til større engagement i områdets udvikling samt at give rollen som lokalråd et bredere grundlag end en medlemsbaseret forening som Borgerforeningen kan give. Et Brødeskov Lokalråd vil repræsentere alle borgere i Brødeskovområdet, idet alle borgere, der er fyldt 18 år og bosiddende i foreningens område, fremover som udgangspunkt vil være medlemmer. Vi har dog fortsat brug for dit frivillige støttebidrag til foreningen, da det udgør en betragtelig del af vores økonomiske grundlag. Vi kan også godt bruge flere kræfter i det kommende Brødeskov Lokalråds bestyrelse. Hvis du kunne tænke dig at deltage i dette relativt begrænsede, men i fremtiden overordentligt indflydelsesrige arbejde, så må du meget gerne give dig til kende. Arbejdsbyrden er ikke voldsom. Vi har hidtil bestræbt os på at holde bestyrelses- eller udvalgsmøder i gennemsnit hver anden måned. Der er lidt arbejde forbundet med det, også i forhold til medier og repræsentation. Men det er sjovt arbejde, vi får noget ud af det, og vi føler i høj grad, at vores indsats bliver respekteret af politikerne i byrådet. Og hvis man har politiske ambitioner, kan det også være et fortrinligt sted at starte, da Borgerforeningens tidligere bestyrelsesmedlemmer tæller både borgmestre og byrådsmedlemmer. Stil op og få indflydelse med en trods alt beskeden indsats! Vel mødt til den ekstraordinære generalforsamling! Brødeskov Borgerforening Jesper Skovdal Christiansen, fmd. 5

6 Fra Borgerforening til Lokalråd På Brødeskov Borgerforenings generalforsamling den 31. marts besluttede de tilstedeværende medlemmer, at borger foreningen nedlægges for at lade aktiviteterne overgå til et Brødeskov Lokalråd. Ifølge vedtægterne kræver nedlæggelse af foreningen, at dette bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for Brødeskov Borgerforening og stiftende generalforsamling for Brødeskov Lokalråd den 12. maj kl. 19:00 på Brødeskov Skole. Mød op og giv det nye lokalråd et stærkt fundament at starte på. Men hvorfor nu det? Brødeskov Borgerforenings grundlag fra 1971 Siden starten for 38 år siden har Brødeskov Borgerforening været en forening baseret på personligt medlemskab og betaling af et årligt kontingent. Borgerforeningen har fra starten ud givet Brødeskov Borgeravis med information til områdets borgere om løst og fast. Derudover har foreningen formidlet kommunikationen mellem Hillerød kommune og borgerne gennem borgermøder, vælgermøder, arbejdsgrupper m.v. foruden at være mediværksætter og organisatorisk ramme for lokale initiativer i opstartfasen. Rollen som lokalråd fra 2006 Siden kommunesammenlægningen i 2006 har Brødeskov Borgerforening desuden varetaget rollen som lokalråd for Brødeskov-området. Det nye byråd ønskede at have lokalråd som samarbejdspartnere i alle lokalsamfund. 6

7 Lokalrådenes rolle er bl.a. at formidle kendskab til lokale særpræg og ønsker samt kommunikation til berørte borgere, når der iværksættes aktiviteter, som vedrører de enkelte lokalsamfund. Tilsvarende kan et lokalråd naturligvis videreformidle lokale ønsker om en bestemt udvikling eller service fra borgerne til kommunen. Det er vigtigt at påpege, at et lokalråd ikke har nogen formel magt i sig selv kun i medfør af den opbakning, som borgerne giver det. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at et lokalråd ikke på nogen måde fratager den enkelte borger sin ret til at henvende sig til myndighederne på egne vegne. Tilpasning af grundlaget 2009 Som følge af udviklingen har Borgerforeningens bestyrelse arbejdet med at skabe et mere tidssvarende grundlag for sit virke med to hovedformål At motivere borgerne til større engagement i områdets udvikling. Større engagement giver lokalrådet større styrke og troværdighed over for kommunen og borgerne. At give rollen som lokalråd et bredere grundlag end en medlemsbaseret forening kan give. På generalforsamlingen i 2008 fik bestyrelsen mandat til at ændre grundlaget. I stedet for at være en medlemsbaseret forening ønskes et lokalråd baseret på, at alle myndige borgere i området har medlems rettigheder. Endvidere ønskes en tilpasning af formålsparagraffen. Oplæg til nye vedtægter for et Brødeskov Lokalråd blev præsenteret på generalforsamlingen den 31. marts 2009 og førte til den beslutning, som er anført i indledningen. Derfor mød op den 12. maj kl. 19 på Brødeskov Skole og giv det nye Brødeskov Lokalråd et stærkt fundament. Forslaget til nye vedtægter kan læses på 7

8 Her gjorde Brødeskov Borgerforening en forskel... Eksempler på, hvor Brødeskov Borgerforening gennem den seneste tid har været med til at præge udviklingen. Petras Hus I begyndelsen af halvfemserne opstod behovet for fritidsklub og ungdomsklub til de mange børn og unge fra de store bebyggelser i Ny Hammersholt. Brødeskov Borgerforening var fødselshjælper for det forældredrevne initiativ, der skabte Petras Hus. I begyndelsen blev istandsættelse og drift af huset udført af forældrene senere, da det viste sig bæredygtigt, overtog kommunen driften. I dag kunne ingen forestille sig området uden et Petras Hus. Hammersholt knudepunkt / Hammersholt station I firserne ønskede Hovedstadsrådet et knudepunkt med station og kæmpe bolig- og erhvervsområde á la Høje Taastrup her ved Brødeskovvej og S-banen. Omkring årtusindeskiftet opstod tanken igen i forbindelse med regionplanen. I begge tilfælde organiserede Brødeskov Borgerforening den lokale modstand, og disse planer er indtil videre strandet. Måtte det blive derved! 8

9 Cykelstien fra Ny Hammersholt til Brødeskov Skole Behovet for cykelstier er ikke nyt. I mere end 25 år argumenterede Brødeskov Borgerforening sammen med skolen for behovet for denne cykelsti. I 1996 blev stien besluttet af politikere på et borgermøde om Hammersholt Erhvervscenter i 1997 op til kommunalvalget, blev stien indviet. Kampen for en bedre Brødeskov Skole Borgerforeningen har været initiativtager og frontløber i kampen for at Brødeskov Skole kan blive en moderne og tidssvarende skole, og for at undgå for mange besparelser. Der blev demonstreret i Hillerød, så byrådet opdagede det... Medarrangør af fester, Skt. Hansbål og fastelavnsarrangementer Borgerforeningen har været med til at lave mange populære arrangementer, ligefra Slå-katten-af-tønden, Skt. Hans-bål, Pinseskovtur til diverse fester. Brødeskov Borgeravis og Brødeskov.net Borgeravisen er nu udkommet 188 gange i 39 år. Den har været med til at skabe debat og dialog og fortælle, hvad der sker i vores område. På Brødeskov.net kan du læse mere, finde den lokale vejrudsigt og debattere online. 9

10 ... og her kan Brødeskov Lokalråd fortsætte Mange af indsatsområderne for vores område kan fortsætte, hvor Borgerforeningen slap. Her er nogle af dem. Brødeskov Skole samlingssal og idrætshal I snart 35 år har ideen om en Brødeskovhal eksi steret. I 1978 var den på budgettet, men blev strøget i sidste øjeblik. I 1997 blev Foreningen Brødeskov hallen etableret for at kæmpe for en idrætshal til BIF og Brødeskov Skole. Trods stor velvilje fra byrådet er der endnu ikke etableret noget som helst. Nu er det så den udbyggede Brødeskov Skoles behov for samlingssal og idrætssal, der er i forgrunden - men der skal kæmpes videre, og målet er stadig at kunne tilgodese såvel skolen som BIF. Ville du cykle på denne vej? Der har i mange år været arbejdet for en cykelsti langs Lyngevej fra Nr. Herlev til Favrholm. Behovet er nu udvidet med en sti fra Uvelse til skolen - den kommer forhåbentlig i år? Stien langs Lyngevej skal der kæmpes videre for. Borgerforeningens trafikgruppe har for længst leveret et godt forslag til kommunen. Vejen rundt om kirken Siden 1978 har beboerne i Nr. Herlev måttet leve med en tåbelig trafikløsning, hvor trafikken til og fra Uvelse og Gørløse ledes hele vejen rundt om kirken. Der skal kæmpes videre for at at få etableret en hensigtsmæssig løsning syd for byen. Information og dialog Borgeravisen og Brødeskov.net Borgeravisen og Brødeskov.Net i en updateret version vil fortsætte med at fortælle om begivenheder i området, skabe dialog og debat mellem bogerne og være med til at områdets beboere lærer hinanden af kende. 10

11 Din fart er... for høj! Lokalrådet kan være med til at påvirke byråd og myndigheder, når det gælder trafikforhold og trafiksikkerhed. F.eks. her ved Lille Sverige, som har voldsomme trafikale problemer. En undersøgelse i 2008 viste at 60% af bilisterne kører for hurtigt, og ca. 300 skal have klip i kortet pr. dag... Bussen går om 2 timer... Hvordan hænger den offentlige transport i Brødeskov-området sammen? Lokalrådet kan være med til at huske politikerne på vores område. 11

12 Rydegaard VVS v/aut. Installatør Mogens Thomsen Teknisk ekspert Alt VVS-arbejde udføres Gas og Oliefyrsservice Blikkenslager Godkendt kvalitetssikringssystem Få en vurdering Deltag i konkurrencen om et nyt køkken (kr ) Giv dit hus et økonomitjek. Vi tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering - således at I har et fuldstændigt billede af Jeres friværdi. Ring eller send en mail. handler med omtanke..! RealMæglerne Hillerød Statsaut. ejd.mæglere MDE Frederiksværksgade Hillerød Tlf.: Mail: Web: Hold da helt fest i UVELSE FRITIDS CENTER Firmaer, organisationer, private ( pers.) Alternative muligheder Rimelige priser Tlf

13 Indsamling til loppemarked Salg på Engfesten 13. juni 2009 Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke hårde hvidevarer og alt for store møbler). DU ringer VI aftaler og VI henter Ring til Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, tlf eller mail til Hilsen Brødeskov-spejderne 13

14 14

15 Spejderne og Foreningen Brødeskovhallen er gået sammen om at afholde et brag af en sommerfest for hele familien Vi kalder arrangementet Brødeskov Engfest Det finder sted Lørdag den 13. juni kl. 11 til kl. 21 ved Spejderhytten på Hulvejen Loppemarked, 5-Kamp, Sang & Musik, Hoppeborg, Dart, Schæferklubben, Klaverfabrikken, Boder, Lækkerier fra køkkenet Vi kan blive ved KOM OG VÆR MED VI SES!!! 15

16 Anmeldelse af Uffe Espersen Historier fra Nørre-Herlev sogn CD-rom redigeret af Orla Larsen og Lokalhistorisk gruppe Hillerød syd. Hvis man interesserer sig lidt for vort områdes historie, er denne CD-rom en guldgrube af informa-tioner fra de sidste 25 år af Nørre Herlev kommunes historie fra 1941 til 1966, hvor Nr. Herlev Kommune blev lagt sammen med Hillerød kommune. Afskrift af små og store artikler, notitser, annoncer m.v. fra Frederiksborg Amtsavis med relation til Nr. Herlev kommune i perioden er samlet af Orla Larsen og gengivet i kronologisk rækkefølge i en fil pr. år. Referater af sognerådsmøder, dødsannoncer, runde fødselsdage, nekrologer, ulykker, forbrydelser alt er med, og giver dermed et nuanceret og detaljeret indtryk af livsbetingelserne i en landkommune under krigen og i efterkrigstiden. Ud over avisudklippene er der tre erindringsfortællinger fra Nørre Herlev, skrevet af henholdsvis Orla Larsen og Villy Sylvest Hansen. De udgør et godt supplement til bogen Gamle dage i Nørre Herlev af Nus Feilberg, som Lokalhistorisk gruppe og Brødeskov Borgerforening udgav i 2007, og det er disse fortællinger, som jeg personligt sætter størst pris på. Yderligere indeholder CD-rommen to omfattende fotosamlinger med henholdsvis bygninger og personer. Disse billeder spænder over en periode på næsten 150 år, og dækker dermed en periode, som er langt større end avisudklippene. For fuldstændighedens skyld skal også nævnes to meget omfattende registre udarbejdet af Anders Bohn et personregister og et emneregister med referencer til årstal og datoer, hvor de pågældende personer og emner forekommer. Lidt om det tekniske Alle filerne på CD-rommen er i.pdf format og kræver installation af Adobe Acrobat Reader i version 9 for at man får fuldt udbytte af CD-rommen. Heldigvis har redaktøren været så forudseende, at lægge programmet på CD-rommen. Første handling er derfor at installere dette, hvis man ikke har det på sin PC i forvejen. 16

17 Når man åbner fotosamlingerne undrer man sig over den fuldstændige mangel på forklarende billedtekster hvad har de tænkt sig, skal man mon gætte sig til dem? Nej da! Hvis man er tilstrækkelig nysgerrig anlagt, trykker man på de forskellige ikoner på siden og pludselig, når man klikker på det nederste ikon til venstre et ark med bogmærke - kommer de til syne til venstre på skærmen oven i købet med links til de pågældende billeder, så når man klikker på en tekst, stiller det pågældende billede sig øverst på skærmen. Hvordan får man fat på CD-rommen? CD-rommen kan erhverves formedelst 125 kr. ved henvendelse til Lokalhistorisk Forening: Formand Anders Bohn Enghavegårdsvej 28, Nørre Herlev Tlf

18 Brødeskov lokalhistoriske forening Den tidligere lille arbejdsgruppe, Lokalhistorisk arbejdsgruppe Hillerød Syd, har ved et stiftende møde omdannet sig til en forening. Bestyrelsen konstituerede sig 30-3 med formand Anders Bohn ( ), kasserer Valborg Sandberg ( ), næstformand Svend Erik Pedersen, medlem Margrethe Krogh, medlem Birgit Larsen og medlem Leif Sørensen. Suppleant blev Henriette Hansen, der også udfører sekretæropgaver. Bestyrelsen tager sig af det administrative og økonomiske, medens arbejdsgruppen fortsætter, idet den p.t. består af disse syv samt Orla Svendsen og Lisbeth Nielsen. Der kan senere, når interessen viser sig, dannes flere arbejdsgrupper, eller denne kan formere sig på en anden måde. Bl.a. vil arbejdsgruppen når vi får styr på lokalespørgsmålet og får løst andre problemer arbejde med modtagelse af arkivalier, fotos og andre materialer på papir eller bånd, registrering, interviews, fotos, medlemstegning mv. samt det formidlende arbejde, såsom artikler, film, foredrag, udstilling. Som nævnt i sidste nummer af denne avis var motivet til at blive en forening dels at blive godkendt af kommunen, hvorved vi kan ansøge om bl.a. lån af lokaler. Og dels at få et bredere grundlag for det fortsatte lokalhistoriske arbejde. Hvis vi kan få lokaler, vil vi gerne etablere et lille, lokalt arkiv med kilder til vor egen historie. Vi taler om alle former for kilder på papir eller bånd, men ikke ting, som vi næppe får plads til. Altså et arkiv og ikke et museum. Man kan støtte os allerede nu ved at blive medlem. Kontingent 75 kr. pr. person pr. kalenderår. Ring til en af de ovennævnte, og kassereren fremsender gerne indbetalingskort. Arbejdet med at etablere os og med at få interessante arkivalier, fotos, tidsskrifter mm. vil tage tid, men vi vil prøve på sigt at fortsætte arbejdsgruppens linie med at holde åbne møder, skrive artikler, etablere udstillinger mm. Når vi får et lokale og får fyldt lidt i det, forestiller vi os at holde åbent for også enkeltpersoners henvendelser en time eller to en fast månedlig dag. 18

19 Skt. Hans i Nørre Herlev Tirsdag den 23. juni er der Skt. Hans bål i Nørre Herlev for alle. Bålet tændes kl så kom og tag del i en aften med fællessang, båltale og hyggeligt samvær med folk fra lokalområdet. Der vil være en afmærket plads på engen hvor bålet skal være, og alle er velkomne til at bidrage med grene, haveaffald eller andet brændbart. Hvis det er brædder, så husk at fjerne søm, skruer og andet metal før de lægges på bålet. Vel mødt! 19

20 Pas på drikkevandet, der ligger under dig Nr. Herlev vandværk leverer drikkevand til Freerslev, Nr. Herlev og Brødeskovparken. På vandværkets hjemmeside kan du se helt nøjagtigt hvor Nr. Herlev vandværk leverer drikkevand. Vandet pumpes op fra et grundvandsmagasin der ligger ca. 26 meter under dig. Noget af dette vand har ligget der næsten 100 år inden det pumpes op og kommer ud i din vandhane. Hillerød Kommune er i gang med at lave indsatsplaner for at beskytte grundvandet. På den baggrund har bestyrelsen for Nr. Herlev vandværk været indkaldt til møde for at diskutere hvad Nr. Herlev vandværk kan gøre for at beskytte sit grundvand. På mødet blev vi enige om, at det er vigtigt at den enkelte borger bliver informeret om, hvad han kan gøre. På kortet kan du se, hvor dit grundvand ca. kommer fra. Dit drikkevand er meget rent, og hvis du skal beholde det rene drikkevand, er det nødvendigt, at du sørger for at der ikke kommer forurenende stoffer ned til grundvandet, som pesticider og nitrat fra kunstgødning/husdyrgødning. Derfor er det vigtigt, at du behandler din jord rigtigt. Vidste du for eksempel at: Et plantedække med sennep, lupin og havre i køkkenhaven efter grøntsagerne, kan holde ukrudtet nede og oplagre næringsstofferne til næste sæson. - Pollen og nektar lokker mange nyttige insekter til. Sørg for at tiltrække fugle til haven med foder. De lever af skadedyrene. - Planter, urter og blomster mellem grøntsagerne er ikke bare smukke, de er også effektive. F.eks forhindre morgenfrue og salvie kålfluer i at æde grøntsagerne. Oregano, citronmelisse og mynte tiltrækker, bier og gavnlige insekter. - Bellis i græsplænen kun er et tegn på, at jordbunden er god og sund. Nyd dem. - Myrer kan bekæmpes med saltvand, kogende vand, kaffegrums, karry eller kanel. Bestyrelsen for Nr. Herlev vandværk. 20

21 Brødeskov Nr. Herlev Brødeskov Skole Den sorte klat viser, hvor drikkevandsboringen er, og stregen viser det område, hvor drikkevandet kommer fra. Velkommen til Cafe & Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub Kære beboere i Brødeskov-området! Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub Ny Hammersholt s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne. Venlig hilsen Vivi & Michael Holberg Vi leverer også ud af huset Både til private og virksomheder Café & Restaurant Nysøgaard Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon eller Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl Se det aktuelle café-kort på 21

22 DUUS OLIEFYR & KEDELSERVICE * Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service * Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning Telefon Hammersholt Byvej Hillerød Tlf. kontor Fax Tlf. privat

23 Musical på Hillerød Lille Skole Onsdag d. 1. april opførte alle børnene på Hillerød Lille Skole musicalen: Engelbert H og den sidste chance frit efter Kim Fupz Aakesons fortælling. Det blev en fantastisk forestilling, hvor skolens 140 elever medvirkede. Forud var gået tre ugers intens arbejde med at få alle børn i aldersintegrerede grupper til at arbejde sammen om dette store projekt. Fortællingen går i korte træk ud på at en engel, af Gud, får chancen for at redde jorden fra at blive udryddet. Gud er vred på menneskene og deres forurening og bekrigelse af hinanden og englen får nu mulighed for at komme menneskene til undsætning. Fotos: Leif Jensen 23

24 Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus Sket siden sidst Søndag d. 15. februar 09 afholdte vi i Hammersholt Forsamlingshus vores årlige generalforsamling. Ingen nye blev valgt ind til bestyrelsen, dog trådte suppleant Claus Eskelund ud af bestyrelsen, og det var ikke muligt at finde en, der ville overtage posten. Og efter gennemgang af agendaens punkter, var Huset vært for deres kendte gule ærter. På kommende bestyrelsesmøde konstituerede den nye bestyrelse sig som følger: Per Hansen Bo Hansen Svend Erik Pedersen Gitte Pedersen Henning Nielsen Annette Novotni Jan Bast Marianne Johanson (suppl.) Jørgen Duus Mikael Hougaard René Hansen - formand - næstformand - kasserer - udlejning - ølmand - diverse - vicevært - sekretær - revisor - revisor - revisor suppleant Allerede søndagen efter afholdte Hammersholt Forsamlingshus tøndeslagning. Desværre var der i år stort frafald af gæster, men de børn der var mødt op, var alle udklædt i festlige og kreative kostumer. Trods det ringe fremmøde, havde vi alligevel en super hyggelig eftermiddag. I skrivende stund er vi i fuld gang med planlægningen af vores første café aften d. 24. april, som byder på line dance. Det har vi haft på programmet før, og det var en kæmpe succes, så vi glæder os meget til at gentage succesen. Allerede på nuværende tidspunkt har vi rigtig mange tilmeldinger. 24

25 Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød. Kommende arrangementer Lørdag den 30. maj 2009 kl Pinsebal Sæt kryds i kalenderen og reserver allerede nu billetter til vores Pinsebal. Traditionen tro tænder vi op i grillerne. Vi sørger for en stor salatbar og brød og du medbringer, hvad du har lyst til at grille og spise den aften. MIGUPACA spiller op til dans et nyt orkester, som både har gammelt og nyt at byde på. Vi glæder os meget til at høre dem. Kom og vær med. Maj 2009 Petanque sjov Maj måned er lige om hjørnet, og det betyder, at vi igen skal ud at nyde sommer aftenerne. Som de tidligere år mødes vi alle der har tid og lyst ved petanquebanerne ved Hammersholt Forsamlingshus torsdag aften. Har du ikke lyst til at spille petanque, kan du bare komme forbi til en hyggesnak. Der er altid kaffe på kanden. Weekend d juni. Loppemarked. kl begge dage. Pris pr. bod: 50,- / bord, max 2 borde. Reservér plads ved henvendelse til Huset, tlf.: Ændringer i programmerne kan forekomme. Hold derfor øje med vores plakater!! Vi glæder os til endnu et år med mange festlige, sjove og hyggelige arrangementer i Hammersholt Forsamlingshus. Vi glæder os allerede nu til at se jer. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus TELEFONLISTE Forsamlingshuset, udlejning Forsamlingshuset Formand Per Hansen Næstformand Bo Hansen Kasserer Svend Erik Pedersen Udlejer Gitte Pedersen Best. medlem Bo Hansen Best. medlem Jan Bast Best. medlem Henning Nielsen Suppleant Marianne Johanson

26 BYRODEN BERETTER Forårshilsen med et men... Så blev det forår og Brødeskov Skole fik endelig sin om- og tilbygning indviet. En dejlig solskins fredag, med glade elever, taler og et væld af røde balloner, som blev sendt til vejrs ind over Hillerød. Så kan vi kun håbe på, at vi i meget nær fremtid også kan indvie en ny samlingshal. Der er dog (altid), et men. Som bekendt, er kommunens økonomi under stort pres, men alle arbejder for, at kommunekassen igen skal blive fyldt op, så der igen kan blive penge nok til, at kunne opfylde div. ønsker fra borgerne. Cykelstien mellem Brødeskov og Uvelse, har 1. prioritet hvad angår nye sikre skoleveje. Renovering af skoler, opdateret elevmaterialer, ingen lukkedage i daginstitutionerne, flere dagcentre til de ældre, ja ønskerne er mange. Hvor ville det være dejligt, at kunne opfylde alle ønsker, men desværre er Verden ikke sådan. Dog er det til stadighed noget, man som politiker arbejder hen imod. Jeg har selv, ud over de nævnte, nogle ønsker omkring vedvarende energi. DF fik ved budgetforhandlingerne for 2007, afsat 2 mill. kr. om året, for de kommende 4 år, til fremme af alternativ energi i kommunen. Det har bl.a udmøntet sig i solfangeranlægget, i den nye Ullerødby. Men DF s målsætning er større. Samtlige kommunale bygninger, dvs. skoler, børneinstitutioner, plejehjem, ældreboliger mm., skal tilsluttes alternativ energi. Det kan være solfangere, jordvarme eller vindenergi. Ligeledes skal bygningerne forsynes med automatisk tænd/sluk, vha. bevægelsesfølere. Hvidevarer skal være A-mærket. Den bedste løsning er måske, at kommunens forsyningssteder blev forsynet via alternativ energi. Derved kan hele kommunen, også privatboliger, forsynes direkte, uden at hele kommunen bliver overplastret med solfangere eller vindmøller. 26

27 Hvis der kan blive plads på budgettet, kunne jeg forestille mig, at få et fast årligt beløb på 2-4 mill. kr. til yderligere fremme af alternativ energi. Heraf skulle så laves en pulje på o,5-1 mill. kr., som div. institutioner kan trække på, til miljøforbedringer byder også på EU-valg og kommunalvalg. Det mest interessante valg, er formentlig kommunalvalget den 17. november. Her skal byrødderne op til eksamen og have karakterer for de 4 år der er gået. Det er nok den mest enkle karaktergivning der findes. Der er nemlig kun 2 karakterer på skalaen: Bestået eller dumpet. Jeg skal afholde mig fra, at holde valgtale her, samt komme med løfter før valgkampen rigtig går i gang. Mht. løfter, så afgiver jeg heller ikke nogle denne gang. Kun ét, at jeg vil arbejde for, at få budgettet i balance og kommunen tilbage på sporet, så vi kan få glade og tilfredse borgere. Lad os nyde foråret og en forhåbentlig lang og på alle måder, solrig sommer. Med venlig hilsen, Peter Lennø. Hillerød Byråd. (O) 27

28 J Entreprenør Christiansen Jørn Christiansen Bygaden 7 Nr. Herlev 3400 Hillerød Mobil Privat Jord & beton Kloak & anlæg Udføres Akupunktur Zoneterapi Hanne Jensen Akupunktør Zoneterapeut Kostvejleder Slettebjerget 136 Ny Hammersholt også aften Ring efter en folder eller gå ind på Medlem af PA Medlem af FDZ Klinikken er under tilsyn af en læge 28

29 Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område Brødeskov Borgeravis har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området - eller fra andre om os/vort område samt at give rum for områdets foreningsliv Redaktion Per Christiansen, Skovkrogen 2, , Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, Helle Proschowsky, Jesper Skovdal Christiansen, Redaktionelt stof til avisen: Grafisk design og diverse fotos Per Christiansen Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. Distribution ved omdeling BRØDESKOV BORGERAVIS Bankkonto Lokalbanken, Hillerød Reg. nr Konto nr Næste nummer på gaden ca. 10. september 2009 Deadline 17. august 2009 Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer. Brødeskov Borgerforening Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. Bestyrelse: Formand Jesper Skovdal Christiansen Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf Næstformand Frank Østergaard Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt Tlf Kasserer Hanne Jensen, Slettebjerget 15, tlf Webmaster Henrik Nørrelund, tlf Sekretær Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11 Tlf Bestyrelsesmedlem Niels Erik Olsen Gl. Frederiksborgvej 88, Ny Hammersholt Tlf Kontingent Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. Medlemskab Henv. til kasserer Hanne Jensen Konto

BRØDESKOV BORGERAVIS. Så er der morgensang!

BRØDESKOV BORGERAVIS. Så er der morgensang! NR.187 39. ÅRGANG FEBRUAR 2009 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Velkommen til den første Borgeravis

Læs mere

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem!

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! NR.185 38. ÅRGANG SEPTEMBER 2008 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Trafikundersøgelse i Lille

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem!

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! NR.192 40. ÅRGANG MAJ 2010 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Støt dit lokalråd, så det kan

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nørre Herlev kirke og sogn i midten... Nr årgang November 2004

Nørre Herlev kirke og sogn i midten... Nr årgang November 2004 Nørre Herlev kirke og sogn i midten... Nr. 170-34. årgang November 2004 Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres stort som småt Nybygning Ombygning Tilbygning Renovering m.v. Kontakt: Freerslev Bygnings-

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Brødeskov Borger Avis

Brødeskov Borger Avis Brødeskov Borger Avis Nr. 176-36. årgang maj 2006 Auto Mester Flere glade bilister Hammersholt Byvej 21 B 48 26 99 91 Åben lørdag / søndag 13-17 Kunst-erhverv@e-mail.dk www.gallerimallingbeck.dk Serviceeftersyn

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Brødeskov Borger Avis

Brødeskov Borger Avis Brødeskov Borger Avis Nr. 175-36. årgang februar 2006 Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres stort som småt Nybygning Ombygning Tilbygning Renovering m.v. Kontakt: Freerslev Bygnings- og Maskinsnedkeri

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Nørre Herlev kirke og sogn i midten...

Nørre Herlev kirke og sogn i midten... Nr. 171-35. årgang Februar 2005 Nørre Herlev kirke og sogn i midten... Auto Mester Flere glade bilister Hammersholt Byvej 21 B 48 26 99 91 Åben lørdag/søndag 13-17 Kunst-erhverv@e-mail.dk www.gallerimallingbeck.dk

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos Af Steffen Schelde. Torsdag aften havde St. Andst Borgerforening arrangeret Sankt Hans i Anlægget. Der var megen tvivl om, hvordan vejret ville arte sig, og det dryppede da også lidt under optakten, men

Læs mere

BRØDESKOV BORGERAVIS. Brødeskov Lokalråd Ny cykelsti er åbnet Besøg hos nonnerne Super fodboldskole i sommer

BRØDESKOV BORGERAVIS. Brødeskov Lokalråd Ny cykelsti er åbnet Besøg hos nonnerne Super fodboldskole i sommer NR.189 39. ÅRGANG SEPTEMBER 2009 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Brødeskov Lokalråd Ny cykelsti

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk Kære børn og forældre. Den 3.september 2012 Katrinedalskolen er en realitet og vi er bestemt kommet godt fra start her i Kundby.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem!

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! BRØDESKOV BORGERAVIS NR.184 38. ÅRGANG MAJ 2008 Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Vær med til at støtte Borgerforeningen

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere