Såbedsharve AGGRESSIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Såbedsharve AGGRESSIVE"

Transkript

1 Instruktioner og reservdelsliste Såbedsharve AGGRESSIVE serie NZA Ver /12/ da

2 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden harven tages i brug Sikkerhedsmærkater Øvrige sikkerhedsforskrifter Placering af sikkerhedsmærkater på maskinen Maskinskilte Monteringsanvisning 2.1 Løft og losning Flytning af harvepinde Montering af træk Montering af udbygningssektioner Montering af fjeder til skifteventil Montering af bagerste Crossboard (tilbehør) Montering af efterharven Montering af sporløsner Montering af trækbjælke Instruktioner og indstillinger 3.1 Tilkobling af harven Justering af slangelængde Justering af skifteventil Indstilling af parallelskruen Indstilling af arbejdsdybde, Master- og Slavesystemer, NZA Indstilling af arbejdsdybde, NZA 500 S/ST og 600 S/ST Indstilling af vingernes stopskruer Indstilling af forreste Crossboard Indstilling af bagerste Crossboard (tilbehør) Stabiliseringsstag Indstilling af efterharven Automatisk åbne- og lukkeanordning Vedligeholdelse og service 4.1 Sikring af redskabet ved service Ingen maskine er bedre end den service den får! Vantskruen på bardunstrammeren Usynkroniseret vingefældning Rengøring af ventilblokken Hjulskift Udskiftning af cylinderpakning Afmontering af kontraventil på Mastercylinderen Fejlsøgning på Master- og Slavesystemet Udluftning af dybdereguleringens hydrauliksystem Udluftning af Crossboard hydrauliksystemet Smøresteder Bilag 5.1 Tekniske data Dæktryk Hydraulisk diagram Ver /12/01 3

3 Sikkerhedsforskrifter 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden harven tages i brug Figur 1.1! Læs instruktionerne nøje igennem og vær vis på, at du forstår indholdet.! Vær altid ekstra opmærksom på teksten eller figuren ved dette symbol!! Lær at håndtere redskabet omhyggeligt og korrekt! Redskabet er farligt i de forkerte hænder, og hvis det anvendes skødesløst og uforsigtigt. 1.2 Sikkerhedsmærkater A B Figur 1.2 A Læs instruktionerne nøje igennem og vær vis på, at du forstår indholdet. B Sørg altid for, at hele harvens arbejds- og fældningsområde er frit! Gå aldrig under en hængende sektion. Kontroller altid, at de automatiske spærrer er i låseposition ved transport og parkering. Automatlåsens funktions sikres bedst ved at smøre låsestængerne med jævne mellemrum. C Advarselstape: vær opmærksom på faren for at komme i klemme eller støde sig. Anvendes også på sikkerhedsdetaljer. D Arbejd aldrig under redskabet ved service- eller vedligeholdelsesarbejde, uden at det er ordentligt opklodset med støttebukke eller lignende på stabilt underlag. Bloker løftecylinderen på midtersektionen med det gule låseudstyr (gælder for NZA ) eller stopperen (gælder for NZA S/ST). Se også " 4.1 Sikring af redskabet ved service på sidan 24. E C D E Advarsel om høj transporthøjde, gælder specielt NZA 1000, se 5.1 Tekniske data på sidan 30. Advarsel om luftledninger, viadukter, porter, træer mv. Kontroller altid den maksimale tilladelige højde. 4 Ver /02/01

4 NZA Øvrige sikkerhedsforskrifter NZA NZA D 1 0 Figur 1.3 Figur 1.4! Hold altid omstyringsventilen (NZA ) til vingecylindrene lukket under transport på vej eller når der er personer i nærheden af opfældet vingesektion, fx ved udskiftning af tænder. Fjern staget D og før håndtaget A fremefter. Se Figur 1.3, position 0. På NZA , skal ventilen til hydraulikslangen til vingefældningen lukkes i disse tilfælde. Se Figur 1.4, position 0.! Ved servicering eller reparation af det hydrauliske system, skal vingerne være foldet ned og harven skal sænkes ned på en jævn hård overflade! Opsaml al spildt olie.! Ved transport af redskabet på offentlig vej, bør man udvise sund fornuft og køre forsigtigt. Forinden transport på våde veje, skal man fjerne al den jord, der kan falde af både fra traktoren og fra harven.! Denne maskine/redskab og de monterede dæk er dimensioneret til en maksimal hastighed af 30 km/t på en god landevej.! Ejeren/føreren er alene ansvarlig for at overholde alle lokale færdselsregler ved kørsel på offentlig vej.! Forinden de hydrauliske tilslutninger, skal man kontrollere at både hankoblingen på harven og hunkoblingen på traktoren er rene og fri for snavs.! Anvend altid kun originale Väderstad reservedele for at opretholde det høje niveau af kvalitet og operationel sikkerhed. Ved anvendelse af andre dele end de originale reservedele bortfalder alle garanti og reklamationskrav.! Alt svejsearbejde på maskinen/redskabet, skal overholde professionelle standarder. Ukorrekte svejsninger kan føre til alvorlige uheld eller mulige fatale skader. I tvivlstilfælde bør man kontakte en professionel svejsetekniker for korrekte instruktioner. 1.4 Placering af sikkerhedsmærkater på maskinen C D E A B Figur 1.5 Ver /02/01 5

5 Sikkerhedsforskrifter 1.5 Maskinskilte Nummerplade A B Figur 1.6 A Typenummer B Produktionsnummer CE-plade Figur 1.7 C Arbejdsbredde (m) D Transportbredde (m) E F C D E F G Serienummer, CE Vægt (kg), inklusive følgeharve samt forreste og bagerste Crossboard. For NZA 500ST, 600ST, 600T, 700T og 800T, er vægten inklusive følgeharve og forreste Crossboard. For yderligere information, se 5.1 Tekniske data på sidan 30. G Produktionsår DEKLARATION OM OVERENSSTEMMELSE i henhold til EU maskindirektiv 98/37/EC, bilagt 2 A Väderstad-Verken AB, Box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer herved, at såmaskinen, som anført ovenfor, er fremstillet i overensstemmelse med rådets direktiv 98/37/EC. NZA 500 S, NZA 500 ST, NZA 600 S, NZA 600 ST, NZA 600, NZA 700, NZA 700 T, NZA 800, NZA 800 T, NZA 900 og NZA 1000 med serienr Lars-Erik Axelsson 6 Ver /02/01

6 2 Monteringsanvisning NZA Arbejd aldrig under redskabet ved lastning, losning eller monteringsarbejde. Iagttag stor forsigtighed! Redskabet er meget tungt. Anvend kun løfteanordninger med tilstrækkelig løftekapacitet. For anvisninger om vægten, se 5.1 Tekniske data på sidan 30. Redskabet leveres mere eller mindre adskilt, afhængig af transportmåde etc. Anvend monteringsanvisningen som anført. 2.1 Løft og losning Harven løftes forfra med pallegafler under rammen. To af harvens tænder er flyttet for at give plads til pallegaflerne. Løft forsigtigt trækbjælken, efterharven og når det er muligt, Crossboardsektionerne og parallelstænger ned fra rammen. Efterharvens vognstænger er pakket på en palle. 2.2 Flytning af harvepinde Figur 2.1 Inden leveringen er to tænder fra den midterste sektion af harven flyttet for at give plads til pallegaflerne. Andre tænder på harven kan også være flyttet ud af stilling for at lette indpakningen. Vær omhyggelig med at kontrollere at alle tænder er flyttet tilbage i deres originale positioner inden montering af trækbjælken. Monteringen til tænderne skal sidde til højre for markeringen. Tænder, der skal flyttes, er markeret. OBS! Med mindre tænderne er flyttet til de anviste pladser, kan de forårsage skader på hjulene ved transport på vej! Ver /02/01 7

7 Monteringsanvisning 2.3 Montering af træk Figur 2.2 Monter trækbjælken til midtersektionen med boltene til trækbjælken. Monter opstanderen til trækbjælken med parallelstaget bardunstrammeren. Spænd ikke kronemøtrikken på parallelstaget helt, men efterlad lidt spillerum til senere justering. Tilpas slangen på trækbjælken. 2.4 Montering af udbygningssektioner Figur 2.3 Tabell 2.1 NZA 800 NZA 1000 NZA ,5 m + 0,5 m NZA ,5 m + 0,5 m Frontskruen spændes først, hvorefter de øvrige beslag skrues sammen. Det er meget vigtigt, at alle skruer efterspændes efter ca. 5 timers kørsel. 8 Ver /02/01

8 NZA Montering af fjeder til skifteventil Figur 2.4 Gælder for NZA Ved leveringen fra fabrikken er fjederen til omstyringsventilen ikke monteret i nogle tilfælde. Monter fjederen som vist på figuren og lås den i stilling med stifterne. For indstilling af ventilen, se 3.3 Justering af skifteventil på sidan 15. Ver /02/01 9

9 Monteringsanvisning 2.6 Montering af bagerste Crossboard (tilbehør) Figur 2.5 Crossboardsektionerne bør monteres på beslagene til harvens ramme. De kan monteres i to forskellige højdeindstillinger. Figuren viser standardmonteringen. NZA A B Figur 2.6 Monter parallelstagene mellem løftearmene på forreste og bagerste Crossboard. Monter stagene i bagerste hul på de bagerste løftearme (se position B). Stagene skal stå parallelle i harvens langsgående retning. Fedtnipplen ved siden af håndtaget skal pege opad. Monter stagene på den rigtige side af løftearmene for at undgå at de kommer i berøring med slanger og tilslutninger på Crossbordets hydrauliske cylindre. Se position A. Bemærk at skruerne virker som en samling og må som sådan ikke strammes. Lås skruerne med låsemøtrikkerne på modsatte side af løftearmene. 10 Ver /02/01

10 NZA Montering af efterharven Figur 2.7 A Vognstængerne til efterharven skal skrues fast på beslagene på harvens ramme eller i beslagene på bagerste Crossboard. De kan monteres i to forskellige højdeindstillinger. I standardkonfigurationen bør vognstængerne monteres i nederste stilling. Se figuren. Efterharvens sektioner er fastgjort til vognstængerne og låst på plads med skruerne A. Bemærk at skruerne virker som samlinger, og må som sådan ikke strammes. Efterharvens sektioner er nummererede. Sektionen med laveste nummer skal være længst til venstre. 2.8 Montering af sporløsner Figur 2.8 Figur 2.9 Sporløsnerne bør monteres på den forreste bjælke eller på trækbjælken, som vist på Figur 2.8. Den sidelæns placering afhænger af traktorens dæk. OBS! Når vingerne foldes op på harver med sporløsner på både i midten og vingesektionerne, er det sandsynligt at sporløsnerne kan støde sammen, hvis de er monteret højere end harvens tænder. Kontroller altid at sporløsnerne ikke kommer i kontakt med hinanden når harven foldes op. Ver /02/01 11

11 Monteringsanvisning 2.9 Montering af trækbjælke Figur Ver /02/01

12 NZA Montering af trækbjælkens slanger på NZA B A Figur 2.11 Ta bort vingfällningscylinderns hydraulslangar på omkastarventilen och skruva fast T-röret (A) på nippeln. Montera cylinderns slangar på nippeln som är framåt. Tillkopplingsdragets slangar (B) monteras på nippeln som är uppåt Montering af trækbjælkens slanger på NZA Figur Monter af trækbjælkens slanger på NZA Figur 2.13 Ver /02/01 13

13 Instruktioner og indstillinger 3 Instruktioner og indstillinger OBS! Alle grundindstillinger og justeringer skal altid foretages på plan grund med harven koblet til traktoren og med nedfældede vingesektioner. 3.1 Tilkobling af harven Figur 3.1 Tilslut de hydrauliske slanger. Vær meget omhyggelig med at de hydrauliske slanger er korrekt monterede til de hydrauliske koblinger på traktoren. Slangerne er afmærkede med farver. Fra serienr gælder følgende markeringer: NZA :! Slanger med gule markeringer: Løft og sænkning af harven.! Slanger med rød/hvide markeringer: Vingefoldning og betjening af Crossboard. Hvis harven er udstyret med trækbjælketilslutninger, kan disse slanger også sluttes til de hydrauliske stik ved side af trækbjælken.! Slanger med blå markeringer: Ekstraslanger til andre følgeredskaber. NZA :! Slanger med gule markeringer: Løft og sænkning af harven.! Slanger med røde markeringer. Vingeholdning. Hvis følgeharven er udstyret med trækbjælketilslutninger, kan disse slagner også sluttes til de hydrauliske stik ved side af trækbjælken.! Slanger med hvide markeringer: Betjening af Crossboard.! Slanger med blå markeringer: Ekstraslanger til andre følgeredskaber. 14 Ver /02/01

14 NZA Justering af slangelængde Figur 3.2 Figur 3.3 Harven er udrustet med en justerbar slangeholdere. Find en passende slangelængde og spænd til med vingemøtrikkerne. Når arbejdet er afsluttet, så monter quickmonteringerne i de øverste huller eller riller i slangeholderen. 3.3 Justering af skifteventil Figur 3.4 Gælder for NZA Omstyringsventilen styrer hydraulikken mellem udfældning af finderne og Crossboard. Når harven er sænket ned i arbejdsstilling, er hydraulikken omstyret til Crossboard, og når harven er løftet op på hjulene, betjener hydraulikken udfældning af vingerne. Armen A skal altid være helt tilbage ved transport- eller harveposition. Det justeres dels ved at skyde ventilbeslaget B frem eller tilbage, dels ved at ændre fjederens placering i hullerne på opstanderen C. Efter justeringen spændes skruerne i ventilbeslaget B fast, så ventilen ikke glider i slidsen. Ver /02/01 15

15 Instruktioner og indstillinger 3.4 Indstilling af parallelskruen B A C Figur 3.5 Kontroller at harven er parallel med jordoverfladen under kørslen. Indstil den langsgående hældning af midtersektionen ved at justere parallelskruen A.! Forsiden sænkes ned, når parallelskruen drejes med uret. Se position B.! Forsiden hæves op, når parallelskruen drejes mod uret. Se position C. For at sikre senere justering, skal man sørge for, at parallelskruen er korrekte smurt med fedt. 16 Ver /02/01

16 NZA Indstilling af arbejdsdybde, Master- og Slavesystemer, NZA Figur 3.6 Efter justering af harvens længdehældning med parallelskruen skal Master- og Slavesystemet justeres. Harven skal være koblet til traktoren og vingesektionerne skal være nedfældede. Harvens arbejdsdybde kontrolleres af tre seriekoblede hydraulikcylindre i et såkaldt Master- og Slavesystem. For at få samme harvedybde over hele maskinens arbejdsbredde skal hydraulikcylindrene, inden maskinen tages i brug, nulstilles og justeres indbyrdes, som beskrevet herunder:! Løft harven op i topstilling, så alle hydraulikcylindre strækkes helt ud. Hold hydraulikhåndtaget i denne position med traktoren på halv gas i ca sekunder. Cylindrene har en overløbsventil i toppen, som lader olien strømme over gennem systemet og presse eventuel luft ud. Samtidig "nulstilles" cylindrene i forhold til hinanden. Gentag altid dette i nogle sekunder, når traktoren kobles til, før justering af harven, efter udfældning og nogle gange i løbet af arbejdsdagen. OBS! Undlad at skrue på slangetilslutninger for at lufte ud! Efter fx udskiftning af pakning på en cylinder, skal systemet udluftes som beskrevet herover, men i ca. 1,5 minut. Justeringen skal ske uden at nogen af stempelstængerne løsnes fra maskinen. Figur 3.7 Figur 3.8! Placer stoppet D på Mastercylinderen, så pindene er 1 cm over jorden. Se Figur 3.7. Slip hydrauliktrykket og juster midtersektionen op eller ned, så den kommer på linje med vingerne ved at forkorte eller forlænge stempelstængerne. Hvis justeringen af længden på Mastercylinderens stempelstanghoved ikke er tilstrækkelig, kan man foretage samme justering på slavecylindrene, se Figur 3.8. Skru ikke mere end nødvendigt. Ovennævnte justering er en grundindstilling. Harven skal også finjusteres i marken for at opnå et arbejdsresultat på 100 %. Ver /02/01 17

17 Instruktioner og indstillinger Vigtigt! Figur 3.9 Efter finjusteringen i marken skal jordvoldene foran Crossboard-planken være jævnt fordelt over hele harvens bredde. Denne finjustering sker, som tidligere beskrevet, ved at skrue Master- og Slavecylindrene ud eller ind. Denne justering er meget vigtig og skal foretages med stor omhyggelighed for at opnå et førsteklasses harveresultat. Figur 3.10 Skru aldrig stempelstangsenderne mere end 30 mm ud på Mastercylindrene og 50 mm på Slavecylindrene. Se Figur Husk at spænde kontramøtrikkerne på stempelstængernes hoved til. Gør det til en vane at udlufte hydrauliksystemet hver gang harven kobles til traktoren, før harvningen starter og et par gange i løbet af dagen med harvearbejde. Udluftningen tager da kun sekunder. 18 Ver /02/01

18 NZA Indstilling af arbejdsdybde, NZA 500 S/ST og 600 S/ ST Figur 3.11 Figur 3.12 Juster indstillingen A på løftecylinderen til den position, der svarer til en arbejdsdybde på et par centimeter. Bearbejd det cylinderfæste C en smule, der hviler mod indstillingen. Indstil nu de ydre hjul med håndtaget D, indtil tænderne arbejder i samme dybde på hele kultivatorens bredde. BEMÆRK!Kontroller at sidesektionerne ikke "hænger" i stopskruerne i arbejdsstillingen. Se 3.7 Indstilling af vingernes stopskruer på sidan 19. Løsn spormarkøren B og før den langs indstillingsudstyret, indtil pilen peger på samme værdi som på skalaen E på håndtagets indstilling. Spænd så spormarkøren igen. Spormarkøren er nu indstillet og skal ikke indstilles mere Ændring af arbejdsdybden: Løft kultivatoren og flyt indstillingen indtil markøren viser det ønskede tal. Indstil håndsvingene til de ydre hjul på samme tal. Sænk kultivatoren mod indstillingen. Ved at skifte tallet til et helt tal ændres arbejdsdybden med ca. 2,5 cm. Jo højere tal på skalaen, jo mere øges arbejdsdybden. 3.7 Indstilling af vingernes stopskruer Figur 3.13 Gælder for NZA 500 S/ST og NZA 600 S/ST Indstil stopskruerne A, indtil vingerne hænger i en passende højde (tilpasset efter forholdene, normalt ca. 40 mm i enderne). Løft sidesektionerne en smule med foldecylinderen, løsn låsemøtrikken og indstil stopskruen. Sænk vingerne igen og spænd låsemøtrikken. Ver /02/01 19

19 Instruktioner og indstillinger 3.8 Indstilling af forreste Crossboard Figur 3.14 Figur 3.15 Juster harven, medens den er sænket ned i arbejdsstilling på marken. Udluft systemet inden indstillingen. Se 4.11 Udluftning af Crossboard hydrauliksystemet på sidan 29. Juster enderne af cylinderstængerne så Crossboard-planken er i samme højde i hele harvens arbejdsbredde. Crossboard-planken på midtersektionen skal ofte justeres 5-10 mm ned for at kunne fylde traktorsporet op med jord. Når hydraulikcylinderen skrues ud, hæves Crossboard-planken og omvendt. OBS! Skru ikke stempelstangenden mere end 20 mm ud. På cylinderen med dybdeskala må stempelstangen kun skrues 12 mm ud. Gør det til en vane at udlufte hydrauliksystemet hver gang harven kobles til traktoren, før harvningen starter og et par gange i løbet af dagen med harve-arbejde. Udluftningen tager da kun sekunder. 3.9 Indstilling af bagerste Crossboard (tilbehør) Figur 3.16 Arbejdsvinklen på bagerste Crossboard justeres med samme hydrauliske system som for forreste Crossboard, men via parallelstaget. Forholdet mellem forreste og bagerste Crossboard justeres med håndsvingene på stagene. Drej håndsvingene indtil bagerste Crossboard har samme vinkel bag hele harvens arbejdsbredde. Harven skal være i løftet stilling ved denne justering. 20 Ver /02/01

20 3.10 Stabiliseringsstag NZA Ved leveringen er stabiliseringsstagene monteret på Crossboard. Stabiliseringsstængerne bør kun afmonteres i undtagelsestilfælde, som fx ved kørsel i ekstra let jord eller i meget fugtige omgivelser Montering af stagene Figur 3.17 Fæld harven op. Kontroller at låseudstyret på vingerne er på plads. Luk ventilen på hydraulikken til vingefældningen. Se Figur 4.4 eller Figur 4.5. Løft harven så meget fra marken, at tænderne ikke længere rører ved jorden. Monter stabiliseringsstagene på den midterste sektion. Monter herefter stabiliseringsstagene på de ydre sektioner efter, at de er foldet ned. Ver /02/01 21

21 Instruktioner og indstillinger 3.11 Indstilling af efterharven C B A Figur 3.18 Efterharven er fjederbelastet og har en udløsermekanisme for at forhindre skader på redskabet ved baglæns kørsel. Arbejdsdybden og tændernes vinkel kan let indstilles. Harven skal være i løftet stilling ved denne justering. Indstil arbejdsdybden ved at flytte splitstiften A til hulserien B. Indstil arbejdsdybden med håndtaget C. Sæt alle håndsving til samme længde. 22 Ver /02/01

22 NZA Automatisk åbne- og lukkeanordning Figur 3.19 Figur 3.19 viser automatlåsen på NZA Det er vigtigt, at låseanordningen er ordentligt smurt de anviste steder for at den skal kunne fungere optimalt. Vær omhyggelig med, at fældningscylindrene er trykket ordentligt ud, når harven er i arbejdsposition. Kontroller altid, at spærrerne er låst under transport eller parkering. Figur 3.20 Figur 3.20 viser automatlåsen på NZA Det er vigtigt, at låseanordningen er ordentligt smurt de anviste steder for at den skal kunne fungere optimalt. Vær omhyggelig med, at fældningscylindrene er trykket ordentligt ud, når harven er i arbejdsposition. Kontroller altid, at spærrerne er låst under transport eller parkering. Ver /02/01 23

23 Vedligeholdelse og service 4 Vedligeholdelse og service 4.1 Sikring af redskabet ved service Figur 4.1 Arbejd aldrig under redskabet under vedligeholdelses- og servicearbejde, uden at det hviler sikkert på bukke eller lignende på stabilt underlag. Bloker også løftecylinderen på midtersektionen, som forklaret nedenfor. NZA NZA S/ST Figur 4.2 Figur 4.3 NZA : Bloker løftecylinderen på midtersektionen med det gule låseudstyr. NZA S/ST: Træk stopperen til løftecylinderen helt ud og lås den med låsepindene. Kontroller at låsepindene ikke er defekte. Udskift låsepindene, hvis de er defekte.. NZA NZA Figur 4.4 Figur 4.5 Ved fx udskiftning af tænder på vingerne, når redskabet er foldet ud, skal ventilen til udfoldningen sættes i position 0, Figur 4.4, eller position 0 Figur 4.5. Ved service eller reparation på hydrauliksystemet, skal vingerne være fældet ned og harven være sænket til jorden. 24 Ver /02/01

24 4.2 Ingen maskine er bedre end den service den får! NZA Figur 4.6 Kontroller, før arbejdet sættes i gang, at skruer og møtrikker er spændt til (gælder ikke skruer i bevægelige dele, som fx ved Crossboard-planken, hydraulikcylindre mv). Kontroller tilspændingen regelmæssigt i løbet af sæsonen. Smør fedt eller en fed olie på stempelstængerne, når harven ikke anvendes i længere tid og altid efter rengøring. Følg smøreskemaet. Se 4.12 Smøresteder på sidan 29. Hydrauliksystemet kræver normalt ingen vedligeholdelse men kontroller, at slanger og forskruninger ikke er beskadigede. Brug altid originale Väderstad reservedele for at bibeholde redskabets kvalitet. 4.3 Vantskruen på bardunstrammeren A Figur 4.7 Gælder for NZA Når harven anvendes for første gang, skal vantskruen (A) mellem bardunstrammeren og cylinderfæstet på midtersektionen spændes efter nogle timers kørsel. Afmonter sikringspladen og skru vantskruen sammen indtil den er stram, uden nogen frigang. Spænd ikke for meget. Lås sikringspladen igen. Kontroller herefter med jævne mellemrum, at vantskruen er spændt. Strækskruen er det dobbelte af trækbjælken. Det udløser rammen til følgeharven fra de sammenpressede stivere med løftecylinderen. Ver /02/01 25

25 Vedligeholdelse og service 4.4 Usynkroniseret vingefældning Figur 4.8 Gælder for NZA Ved usynkron vingefældning på NZA hænger glideren sikkert i blokken på grund af slitage. Se 4.5 Rengøring af ventilblokken på sidan Rengøring af ventilblokken Figur 4.9 Gælder for NZA A Tag trykket af hydraulikslangerne. B Skru hydraulikslangerne til ventilblokken løse. C Skru ventilblokken af stempelholderen. D Adskil hele ventilblokken og rengør alle dele i petroleum eller lignende. Blæs rent med trykluft. E F Smør ventilblokken indvendigt med olie. Kontroller, at glideren i ventilen ikke hænger. Saml ventilblokken. Rengør alle hydrauliktilslutninger omhyggeligt før montering. G Monter ventilblokken på harven. 26 Ver /02/01

26 NZA Hjulskift Figur 4.10 Tag trykket af hydraulikken. Slæk skruen og møtrikken om opstanderne på drejerøret og drej hydraulikcylinderen mod trækket. Anbring en kæde rundt om hjulakslen og løft med en talje eller brug en donkraft. Derefter kan hjulet let tages af. Ved hjulskift på ydersektionen er det ikke nødvendigt at afmontere cylinderen. 4.7 Udskiftning af cylinderpakning Figur 4.11 A Skru stempelstangstyret A af med hagenøglen B. B Træk stempelstangen ud. Pakningen kan nu udskiftes. OBS! Vær meget nøje med at pakningerne vender rigtigt. C Kontroller omhyggeligt, at der ikke er ridser i kappen C. D Monter delene i omvendt orden. Når pakningerne udskiftes skal overløbssporet altid pudses med fint smergellærred i cylinderens længderetning. Skyl cylinderen omhyggeligt inden monteringen. OBS! Kontroller, at pakningerne er monteret korrekt. Monter cylinderen på harven og udluft hydrauliksystemet. Se 4.9 Fejlsøgning på Master- og Slavesystemet på sidan 28. Ver /02/01 27

27 Vedligeholdelse og service 4.8 Afmontering af kontraventil på Mastercylinderen Figur 4.12 A Skru styret C forsigtigt ud. B Nu kan O-ringen A og O-ringen B i styret om nødvendigt udskiftes. C Monter delene i omvendt orden. 4.9 Fejlsøgning på Master- og Slavesystemet Hvis der skulle opstå problemer med det hydrauliske Master- og Slavesystem til dybderegulering af hjulene eller Crossboard-planken, så test systemet og find fejlen på følgende måde: A Kontroller, at lynkoblingen på harven passer med traktorens kobling og at de ikke er beskadigede. B Kontroller, at de dobbeltvirkende funktioner fra harven er koblede til de rigtige hydraulikudtag på traktoren. C Kontroller, at skifteventilen til vingefældningen og Crossboard-planken er helt tilbage ved transport eller harvning. Juster eventuelt ventilen eller flyt fjederen. Se 3.3 Justering af skifteventil på sidan Hvis vingesektionerne ændrer sig i forhold til midtersektionen! D Kontroller, at ingen forskruninger er utætte. E Kontroller, at der ikke er luft i hydrauliksystemet. F Udskift om nødvendigt pakningerne på Mastercylinderen. Se 4.7 Udskiftning af cylinderpakning på sidan Udluftning af dybdereguleringens hydrauliksystem Det er ikke nødvendigt at fjerne forskruninger for at udlufte hydrauliksystemet. Man bruger blot traktorens hydraulik. A Fæld harven ud i arbejdsposition. B Tryk cylindrene ud (hæv harven). Hold hydraulikhåndtaget inde, så olien fortsat presses ud i cylindrene (ca. 1-2 min). Når den første cylinder er fyldt med olie, presses olien via en overløbskanal videre til den anden cylinder, der fyldes med olie og olien presses til den tredie cylinder osv. 28 Ver /02/01

28 4.11 Udluftning af Crossboard hydrauliksystemet NZA Det er ikke nødvendigt at fjerne forskruninger for at udlufte hydrauliksystemet. Man bruger blot traktorens hydraulik. A Sænk harven til arbejdsposition. B Tryk cylindrene ud. Hold hydraulikhåndtaget inde, så olien fortsat presses ud i cylindrene (ca. 1-2 min). Når den første cylinder er fyldt med olie, presses olien via en overløbskanal videre til den anden cylinder, der fyldes med olie og olien presses til den tredie cylinder osv. OBS! Anvend ikke flydestillingen på traktorens dobbeltvirkende hydraulik. Hvis flydestillingen anvendes, er der fare for, at luft suges ind i harvens hydrauliksystem. Gør det til en vane at udlufte hydrauliksystemet hver gang harven kobles til trak-toren, før harvningen starter og et par gange i løbet af dagen med harvearbejde. Udluftningen tager da kun sekunder Smøresteder Smør de følgende emner for hver 20 timers kørsel eller mindst en gang hver sæson efter rengøring med en højtryksrenser. Tabell 4.1 Smøresteder Fig.* Pos.* Smøresteder Fig.* Pos.* Hængsel Nav 7 2 Hjularm 2 1 Håndsving, parallelstag Bogiearm Håndsving, hjul 2 1 Bardunstrammer 7 2 Låseudstyr * Henviser til reservedelslisten Ver /02/01 29

29 Bilag 5 Bilag 5.1 Tekniske data Tabell 5.1 Maskine NZA 500S NZA 600S NZA 600 * Med forreste og bagerste Crossboard og efterharve ** Oplysning om effektbehov er anført i kilowatt (kw) for traktor PTO NZA 700 NZA 800 NZA 900 NZA 1000 Arbejdsbredde (m) 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,60 3,60 3,90 3,90 Transporthøjde (m) 2,45 2,95 2,95 3,15 3,65 3,95 4,45 Vægt (kg)* Antal harvetænder Effektbehov (kw), ca.* ** Påhængsvægt (kg)* Antal tænder på forreste Crossboard Antal tænder på bagerste Crossboard Antal tænder på efterharve Tabell 5.2 Maskine NZA 500ST NZA 600ST NZA 600T * Med forreste Crossboard og følgeharve **Oplysning om effektbehov er anført i kilowatt (kw) for traktor PTO NZA 700T NZA 800T Arbejdsbredde (m) 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,60 3,60 Transporthøjde (m) 2,45 2,95 2,95 3,15 3,65 Vægt (kg)* Antal harvetænder Effektbehov (kw), ca.* ** Påhængsvægt (kg)* Antal tænder på forreste Crossboard Antal tænder på efterharve Dæktryk Tabell 5.3 Hjuldimension Lejeklasse Lufttryk Lufttryk 10/ lejers 5,5 kp/cm² (550 kpa) 200x14,5 6-lejers 3,9 kp/cm² (390 kpa) 30 Ver /02/01

30 NZA Hydraulisk diagram Figur 5.1 NZA 500 S/ST, NZA 600 S/ST Figur 5.2 NZA 600, NZA 600 T Ver /02/01 31

31 Bilag Figur 5.3 NZA T Figur 5.4 NZA Ver /02/01

32 NZA Figur 5.5 NZA Ver /02/01 33

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH Sn PDVNLQHQ 0DVNLQVNLOWH

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

, NZA 500ST, NZA 600T

, NZA 500ST, NZA 600T NZ Aggressive serie NZA 600-1000, NZA 500ST, NZA 600T Serienr. NZA0024732- Brugsanvisning 902616-da 29.09.2015 2 Originale brugsanvisning Väderstad Holding AB, Väderstad, Sweden 2015 NZA 600-1000, NZA

Læs mere

Instruktionsbog og reservedelsliste. Tromlelejer Carrier. series CR 500-820 Disc Ripper

Instruktionsbog og reservedelsliste. Tromlelejer Carrier. series CR 500-820 Disc Ripper Instruktionsbog og reservedelsliste Tromlelejer Carrier series CR 500-820 Disc Ripper Ver.2.2 30/01/02 900212-da 2 Ver.2.2 30/01/02 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden redskabet tages i brug... 4 1.2 dvarselsmærkater:...

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

Cultimax. DK 650/800/900 cm Serie no.: XXXX

Cultimax. DK 650/800/900 cm Serie no.: XXXX DK 650/800/900 cm Serie no.: 0100 - XXXX Type 650/800/900 cm Tillykke med Deres nye Cultimax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere