Dansk miljøsamarbejde med Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk miljøsamarbejde med Kina"

Transkript

1 Dansk miljøsamarbejde med Kina

2 Foto: Søren Malmose Miljøminister Ida Auken: Miljøsamarbejde med Kina er vigtigt for Danmark både for miljøet, dansk økonomi og danske virksom heder. Danmark står stærkt på det grønne område, og vi har meget at byde på i forhold til Kina. Pjecen her viser gode eksempler på eksport af danske miljøløsninger og viden til Kina. Den viser også, at partnerskaber og samarbejde mellem det offentlige og private i Danmark er vejen frem, og at vi kan nå langt, når vi arbejder tæt sammen om de miljøløsninger, som efterspørges i Kina. Dansk miljøsamarbejde med Kina De kinesiske myndigheder og Miljøministeriet i Danmark samarbejder i dag på miljøområdet i bykommunen Chongqing samt provinserne Shandong og Jiangsu. Områderne har en samlet befolkning på ca. 200 millioner indbyggere og bysamfund på op til mellem fem og syv millioner indbyggere. Med vækstrater på over 10 % er der et stort økonomisk potentiale i Kina for danske virksomheder, hvis kompetencer inden for miljøteknologi er på et højt niveau. Formål Fremme samarbejde mellem Kina og Danmark på miljøområdet og dermed styrke eksport af dansk miljøteknologi og viden, der bidrager til løsninger af de miljøudfordringer, som Kina står overfor. Strategi Indgåelse af officielle samarbejdsaftaler mellem Danmarks Miljø ministerium og kinesiske nationale og regionale miljømyndigheder. Indgåelse af strategiske partnerskaber mellem danske og kinesiske virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Økonomisk støtte til test- og demonstrationsprojekter i Kina, der udføres i samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder. Kinesiske vandmiljøeksperter ved Varde Å Stort billede: Forurenet biflod i Sichuan Provinsen, Kina Billede forside: Pram med kul foran Oriental Pearl Tower i Shanghai. Foto: Colourbox 2 Dansk miljøsamarbejde i Kina

3 Aktiviteter i samarbejdet mellem Kina og Danmark Test- og demonstrationsprojekter i Kina En række danske virksomheder har i 2010 og 2011 modtaget tilskud under den miljøteknologiske handlingsplan. Formålet er at give danske virksomheder mulighed for at demonstrere og teste ny teknologi, der også virker i en kinesisk kontekst. Følgende projekter har opnået tilskud: Decentrale systemer til spildevandsrensning til land distrikter og forstæder i Kina - med virksomhederne DHI, Biokube A/S og Skjølstrup & Grønborg A/S Aktiv returslamproces på kinesiske renseanlæg med virksomheden Envidan A/S Screeningsværktøjer til vand- og energibesparelser i den kinesiske jern- og stålindustri med virksomheden COWI A/S Antivira membran til vandhaner med virksomheden Liqtech A/S Industrispildevand i Kina med virksomheden Envotherm A/S Miljøkonferencer i Kina med danske virksomheder Miljøministeriet og miljøministeren har støttet og deltaget i konferencer, der bl.a. har til formål at eksponere danske miljøteknologiske løsninger på vandområdet: Vandmiljøkonference i Chongqing i september 2009 Dansk-kinesisk grundvandsseminar i Kina december 2009 Spildevandsseminar, sommer 2010 Danish Water Days i Chongqing i november 2011 Partnerskab om grundvand i Shandong Miljøministeriet har etableret et partnerskab for miljøteknologi til grundvandsområdet i Shandong provinsen. Formålet er at skabe en platform for samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner, der skal kortlægge grundvandsressourcerne, afsætte danske løsninger og fremme videnudveksling mellem de to lande på grundvandsområdet. Partnerskab for spildevandsrensning i Chongqing Miljøministeriet har etableret partnerskabet for spildevandsrensning i Chongqing, der sammen med danske virksomheder skal udvikle miljøvenlige løsninger til rensning af spildevand fra industri og offentlige renseanlæg. Partnerskab på affaldsområdet i Jiangsu Miljøministeriet og Jiangsu Environmental Protection Department har indgået en aftale om samarbejde på affaldsområdet samarbejdet prioriterer f.eks. genanvendelser af slagger, udvikling af affaldssystemer og håndtering af slam fra spildevandsanlæg. Spildevandsanlæg i Chonqqing by Dansk miljøsamarbejde i Kina 3

4 Liangtan River projektet Miljøministeriet har etableret et samarbejde med Chongqing Environmental Protection Bureau om kortlægning af miljøindsatsen i Chongqing provinsen med henblik på at forbedre vandkvaliteten i Liantang River. Publikationer om dansk miljø teknologi på kinesisk Miljøministeriet har finansieret oversættelser af særlig relevante danske publikationer om miljøteknologi og danske løsninger til kinesisk: Kviksølvpublikationen: Danske styrkepositioner inden for begrænsning af kviksølvforurening og danske løsninger på kviksølvforureningsproblemer Oversættelse af Danish Lessons Water Pilot projektrapport om gennemprøvning af vandrammedirektivets metodik i Odense Fjord oplandet Miljøminister- og Folketingsbesøg i Kina Det officielle Danmark har flere gange været på besøg i Kina og har underskrevet miljøaftaler med Kina. Miljøministeren har været ledsaget af danske erhvervsdelegationer og af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Ministeren har besøgt kinesiske myndigheder og virksomheder på miljøområdet i Kina. Kinesiske ministerbesøg og officielle kinesiske delegationer i Danmark Miljøministeriet har løbende besøg af kinesiske mil jømyndigheder - herunder den kinesiske vandressourceminister, besøg fra Yangtze Kommissionen, Zhejiang Environmental Protection Bureau, vice-guvernøren fra Ningxia Regionen, viceguvernøren fra Jiangsu Provinsen, JiangXi Provincial Government m.fl. Formålet med besøgene har været at knytte kontakter, og vurdere hvordan Danmark håndterer miljø- og ressourceproblemer. Kinesiske studieture i Danmark Som led i udveksling af viden og knowhow har Miljøministeriets enhed i Odense afholdt træningskurser for 10 kinesiske vandmiljøeksperter fra det kinesiske vandressourceministerium, Yangtze kommissionen og den Gule Flods kommission om overvågning af vandmiljøet. Green China Miljøministeriet deltager aktivt i samarbejde med den Danske Ambassade i Beijing om Green China initiativet, hvor der er især er fokus på energi og klimaudfordringer i Kina. Kommende initiativer Udbud af nye midler til test- og demonstrationsprojekter i Kina i 2012 under Miljøministeriets miljøteknologiske indsats Pilotprojekt med Yangtze River Kommissionen med etablering af bynært vådområde med miljø mæssige, naturmæssige og rekreative formål Nye partnerskaber på vand- og affaldsområdet. Officielle samarbejdsaftaler på miljøområdet mellem Kina og Danmark Danmark har indgået en række samarbejdsaftaler med Kina, der sætter rammen for miljøsamarbejdet: Miljøministeriets grundlag for fremme af miljøteknologi i Kina Rammerne for og midlerne til Miljøministeriets indsats i Kina er fastlagt i de miljøteknologiske handlingsplaner siden 2007: 2007: samarbejdsaftale mellem Danmarks miljø - ministerium og Kinas miljøministerium 2008: samarbejdsaftale mellem den kinesiske Yangtze River Kommission og Danmarks Miljø ministerium 2008: aftale med Chongqings bystyre og den danske ambassade i Beijing 2010: aftale mellem Danmarks Miljøministerium og det kinesiske vandressourceministerium 2011: aftale mellem Danmarks Miljøministerium og Jiangsu Provinsen Miljøteknologisk handlingsplan : 7 millioner til eksportfremme til f.eks. Kina Miljøteknologisk handlingsplan : Partnerskaber med Kina og test- og demonstrationsprogrammer op til 10 millioner kroner i Kina og Indien Miljøteknologisk indsats 2012: Fortsat fokus på partnerskaber samt test og demonstrationsprojekter i Kina Til højre: Kinesiske vandmiljøeksperter studerer fauna ved Rebild Bakker 4 Dansk miljøsamarbejde i Kina

5 Dansk miljøsamarbejde i Kina 5

6 Folketingets Plan- og Miljøudvalg på spildevandsanlæg i Bei Bei 6 Dansk miljøsamarbejde i Kina

7 Miljøministeriets samarbejdspartnere i Kina Shandong Provinsen ligger ud mod det Gule Hav og er ca. halv så stor som Tyskland i geografisk udstrækning med ca. 90 millioner indbyggere. Største by i provinsen er Qingdao med ca. syv millioner indbyggere (inklusive opland). Shandong Provinsen betragtes i dag som en af Kinas mest velstående provinser og er hjemsted for Kinas olieindustri (Dongying), ølproduktion (Qingdao) og vinproduktion. Erhvervsmæssigt er det store virksomheder med kendte mærkevarer som fx Haier og elektronikmærket Hisense, som dominerer Shandong Provinsen. Fakta om Kina: Kina oplever i disse år en stor økonomisk fremgang og havde i 2010 en økonomisk vækst på 10,5 %. Den kinesiske centralregering satser i den seneste 5-årsplan på fortsat vækst med stort fokus på ressourcer og bæredygtighed. I 5-årsplanen er der afsat 1,5 % af BNP til miljøforbedringer i Kina. BEIJING Quingdao Chongqing Nanjing HongKong Chongqing bykommune ligger ca. midt i Kina med en befolkning på 32 millioner indbyggere på et areal, der er ca. det dobbelte af Danmark. I det bymæssige område bor der estimeret 7,5 millioner, hvilket gør byen til den femte største i Kina. Chongqing provinsen er et vækstcentrum for Vestkina, og regionen havde i 2010 en vækstrate på hele 17 %. Chongqing har været et af de vigtigste industricentre i det indre Kina, siden regeringen under den japanske krig flyttede til Chongqing og tog en stor del af den strategiske industri med sig f.eks. metalindustrien. Bygningen af Three Gorges Dam gør det muligt for skibe på tons at sejle fra Shanghai til Chongqing. Urbaniseringen sker med en årlig tilstrømning på mennesker med tilhørende store belastninger for miljøet. Jiangsu Provinsen ligger i det østlige Kina og har et areal på ca km 2. Befolkningen er på næsten 80 millioner. Største by er Nanjing med omkring 5 millioner indbyggere. Jiangsu er et af de mest udviklede områder i Kina med hensyn til økonomi, teknologi og kultur. Industrierne omfatter hovedsagelig maskiner, elektronik, tekstil og landbrug. Den samlede produktion er en af de største i Kina. Provinsens transportnetværk er veludviklet og tilsluttet hele provinsen og andre provinser, herunder indre vandveje, jernbaner, flyselskab og motorvejssystemer. I de senere år har udviklingen af hi-tech og telekommunikation også oplevet en vækst i Jiangsu Provinsen. Dansk miljøsamarbejde i Kina 7

8 Miljøministeriet Højbro Plads København K

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet...5 1.1 Indledning....5 1.2 Tværgående tiltag....5 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation....6

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Strong Relations Matter

Strong Relations Matter Strong Relations Matter Historier fra 10 års samarbejde Shanghai og Region Midtjylland Indhold 4 Størrelsen er det mindste 6 Midtnet eksport, innovation og vidensamarbejde 9 Danske fødevarer som brand

Læs mere

Invitation til den spændende plejehjemssektor i Kina

Invitation til den spændende plejehjemssektor i Kina A window of opportunity Invitation til den spændende plejehjemssektor i Kina Informationsmøder: 12-13. april i København og Aalborg Besøgsrejse: 12-16. maj til Chongqing og Chengdu, Kina Formålet med dette

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Den spændende ældreplejesektor i Kina

Den spændende ældreplejesektor i Kina A window of opportunity Den spændende ældreplejesektor i Kina Informationsmøder: 12-13. april i København og Aalborg Besøgsrejse: 12-16. maj til Chongqing og Chengdu, Kina Formålet med dette arrangement

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn

Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn Fra Danmark til Vandmark Visioner fra Vandteknologiens Døgn Vandvisioner viser vejen Hver dag står 17.000 danskere op for at gå på arbejde for at producere miljørigtige vandløsninger til verdensmarkedet.

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte? Den store Acceleration kan det fortsætte? De 3 kriser Det nationale billede Vi mister biodiversitet The Global Ecosystem is effected irreversible En oversigt over den menneskeskabte miljøbelastning som

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere