RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: Holmehaven Greve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve"

Transkript

1 MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER HD Marine Side:

2 INDHOLD 1. Indledning Før du starter Udtagning af gamle vinduer Afrensning Tilpasning af hul Montage af vindue Store vægtykkelser Montage af vinduer i resses Termovinduer Afprøvning Efterspænding Vedligehold Vejledningen HD Marine Side:

3 1. INDLEDNING. Tak fordi du valgte Ö-Metalls vandskårne vinduer fra HD Marine. Denne vejledning skal forsøge at guide dig igennem en problemløs montage af dine nye vinduer FØR DU STARTER Inden du går i gang med montagen, bør du læse hele denne vejledning igennem, således at du har et grundigt overblik over de arbejdsgange, du nu skal igennem før dine nye vinduer er monteret rigtigt. Desuden skal du sørge for, at du har adgang til det rigtige værktøj, da dette ofte er det halve arbejde. Vi anbefaer at bruger følgende: 1 Skruetrækker størrelse PZ 2x100 (pozidrive) for montage af rammer. (1) En skruemaskine med moment tilspænding kan også bruges. 2 En flad skruetrækker f.eks. størrelse 0,8x4x100 for fjernelse af kile i gamle gummilister. 3 En rundfil for tilretning af hul 4 En fladfil for tilretning af hul 5 En skarp hobbykniv. 6 En elektrisk stiksav med flere gode klinger 7 En rulle afdækningstape 8 En metal spartel til rengøring af gelcoat 9 Evt. rensemiddel (acetone) til rengøring af skroget/ruffet HD Marine Side:

4 1.2. UDTAGNING AF GAMLE VINDUER. Før montagen af de nye vinduer skal de gamle afmonteres. Normalt er der tale om 3 typer gamle vinduer: Glas monteret i gummilister Påskruede og limede plastruder Aluminiums profil vinduer Glas monteret i gummilister fjernes ved at fjerne den udvendige hårde plastkile (lysegrå liste) ved at stikke en skruetrækker (2) ind, der hvor plastkilen er samlet og derefter forsigtigt vride den ene ende ud. Herefter kan hele listen trækkes ud af gummilisten og fjernes. Vinduet kan herefter med forsigtighed presses ud indefra evt. med hjælp fra en hjælper, der støtter glasset på ydersiden. Der skal bruges kræfter her. Hvis gummilisterne er meget gamle og sprukne, er det muligt at skære igennem disse udefra med en skarp kniv (5), og derefter forsigtigt løfte ruden ud. Limede plastruder kan sidde godt fast, og det er derfor ofte nødvendigt at skære limen eller fugen op med en skarp kniv (5) eller bedst med en spartel (8) evt. ved først at blødgøre limen ved opvarmning med en varmepistol. Vær dog meget forsigtig, da plasten og limen kan antænde ved for høj temperatur. Ved at opvarme et lille stykke ad gangen og samtidig presse indvendigt fra, kan glasset langsomt frigøres fra ruffet eller skroget og derefter fjernes. Aluminiums profil baserede vinduer monteret med glas, er meget nemme at afmontere, da de blot skal skrues af og fjernes AFRENSNING Hvis der sidder gamle rester af tætningsmateriale eller lim rundt om hullet, fjernes dette inden hullet tilpasses. Dette gøres bedst med en metalspartel (8). Afslutningsvis kan anvendes acetone til at fjerne sorte streger og klister. Når gelcoaten rundt om hullet er rengjort, er det en god ide før montagen af det nye vindue at fylde evt. ujævnheder ud med gelcoat spartelmasse eller ved større huller at anvende en glasfiber filler. Derefter poleres feltet rundt om hullet op, så ruffets eller HD Marine Side:

5 skrogets anlægsflade er helt plan. Derved får gummilisten bedre anlæg, og vinduet holder tæt TILPASNING AF HUL Da de fleste både er produceret i hånden, er der ofte lidt variation i hullernes størrelse op placering. Derfor er Ö-Metalls standard vinduer ofte produceret i overmål, og det kan derfor være nødvendigt at tilpasse hullet i båden inden montagen af vinduet. Start med at læg vinduerne op i 2 rækker som de skal monteres i båden. De bagbords (BB) vinduer bruges til at optegne de styrbordshuller (SB) og omvendt. Inden du optegner placeringen med tusch skal der klistres tape (7) langs det eksistereden hul, således at der kan tegnes på dette frem for på gelcoaten. Få en hjælper til at holde vinduet i den rigtige placering med ydersiden indad (SB på BB og BB på SB). Herefter tegnes med tuschen langs kanten af vinduesrammen en hjælpestreg helt tæt på kanten af vinduet. Fjern vinduet og tegn en ny streg 10mm indefor den første streg. Denne sidste streg er savsporet for det nye hul. Det er nu muligt at se hvor meget der skal fjernes, enten med fil (3) eller (4) eller evt. save hullet op så det passer til vinduet. Vær opmærksom på at ved montage af flere vinduer ved siden af hinanden, er det en god ide først at afmontere alle de gamle vinduer og derefter opklæbe en lang tapestrimmel, som styreline under alle vinduerne. Derved er det muligt at kunne placere de enkelte vinduer på linie med de andre, så ingen af dem sidder forskudt eller skævt som vist ovenfor. HD Marine Side:

6 Hvis hullet kun er 5-7mm for lille, kan du nøjes med at file ud i ruffet/skroget med en rundfil (3) ud for hver gevindrør, som er monteret på yderrammen (se billederne til højre herfor). Gevindrør Hvis hullet skal gøres endnu større, kan dette gøres med en god elektrisk stiksav. Hvis stiksaven har en sål af metal skal du afdække gelcoaten rundt om hullet med selvklæbende tape (7), inden du saver. Derved kører stiksavens sål ikke direkte på gelcoaten men på tapen, og du undgår ridser i overfladen. Klingen vælges efter gelcoatens tilstand: er båden forholdsvis ny sidder gelcoaten stadig godt fast på glasfiberen og du kan derfor bruge en relativ grovere klinge til f.eks. træ. Er båden derimod ældre skal en fin klinge for plexiglas/glasfiber eller metal vælges, for ikke at gelcoaten skal sprække af i store flager langs skæret. Er du i tvivl brug en fintandet klinge MONTAGE AF VINDUE Når hullet er skåret op kan den yderste ramme monteres. Husk først at montere den medfølgende tætningsliste på bagsiden af den yderste ramme (der Tilpasninger til gevindrør HD Marine Side:

7 hvor gevindrørene er monteret), inden den monteres i hullet. Tætningslisten monteres langs ydersiden af rammen. Gummilistens samling skal altid placeres det laveste punkt/sted på rammen, når den er monteret i båden. Husk at passe meget på, når der arbejdes med rammerne, de kan have meget skarpe kanter. Hvis vægtykkelsen er lille, typisk mindre end 5-6mm kan det være nødvendigt at montere en gummiliste på bagsiden af inderrammen for at kompensere for den relativt tynde væg. På tegningen er vist hvordan den ydre tætningsliste er monteret ved stor vægtykkelse samt hvordan den indre og ydre tætningslister er monteret ved tynde vægge. Ydre Det er en god ide at komme lidt silicone ned i YDERRAMME tætningsliste hvert gevindrør, da dette vil smøre gevindet, GLAS Kahytside hvorved skruerne meget nemmere griber Indre rigtigt i gevindet. INDERRAMME tætningsliste Mens den yderste ramme holdes i hullet udefra, Ydre sørger en hjælper for at holde den inderste YDERRAMME tætningsliste ramme op i hullet indefra. GLAS Kahytside Hvis væggen buer er det nødvendigt at presse INDERRAMME de to rammer sammen. Vær ikke bange for at bue glasset. Hærdet glas er sejt, og kan sagtens bues til en pilhøjde på 25mm målt over en længde på 1000mm. 10 mm 10 mm Pilhøjde 1000 mm Herefter monteres indefra en skrue foroven og en forneden midtpå, således at rammerne holdes sammen om væggen. Skruerne monteres forsigtigt med en skruetrækker (1) uden at stramme dem helt til. Det er vigtigt her at passe meget på at skruen får rigtigt indgreb i gevindet gevindrøret inden den skrues i. I denne del af arbejdet MÅ DER IKKE BRUGES SKRUEMASKINE. HD Marine Side:

8 Når rammerne kan sidde selv, justeres de således at de sidder midt hullet og samtidig flugter med andre vinduer eller skrogkanter. De resterende skruer monteres i gevindrørene med stor forsigtighed med en skruetrækker (1). Rækkefølgen af montagen gøres nemmest efter de 2 skitser herunder for henholdvis delt inderramme (for store ruder) og hel inderramme for små ruder Ved delte inderrammer er det en god ide når alle skruer er løst monteret at starte med at stramme skruerne 1, 2 og 3, 4, mens samlingerne positioneres ud for hinanden. På den måde bliver samlingen af delt inderramme pænest. Hvis ruden buer meget vil yderrammen og inderrammen krumme over 2 forskellige radier og skrue hullerne 5, 7, 9 og 11 samt 6, 8, 10 og 12 skal evt. bores en smule op således at skruerne kan bevæge sig lidt mere sideværts end normalt. Men husk at de maksimalt kan bores op så skruehovedet ikke går gennem hullet i inderammen. Max er her 6 mm. Til sidste kan alle skruerne strammes evt. med en skruemaskine ((1)) med moment indstilling, hvor momentet er sat på lavt. På kraftige skruemaskiner (typisk med batterispænding over 14 Volt) kan det være svært at justere momentet lavt nok. Når skruerne strammes, er det nødvendigt at passe på, at skruerne ikke går i bund på gevindrørerne, da disse så vil blive revet fri af rammen. Hvis der opstår pludselig modstand, når skruerne skrues i, skal skruen skrues ud igen. Dybden af hullet måles og sammenlignes med længden af skruen (husk at gummilisten er fleksibel). Årsagen til at nogle skruer kan gå i bund er ofte at vægtykkelsen variere op til 5-10 mm, da de fleste både er bygget i hånden. Det kan evt. være nødvendigt HD Marine Side:

9 at anvende en tykkere gummiliste eller også at montere en gummiliste indvendigt på bagsiden af inderrammen. I tilfælde af et sådan problem kontakt os for at få byttet skruerne til en kortere model eller nærmere rådgivning STORE VÆGTYKKELSER Når vinduerne skal monteres i store vægtykkelser normalt mere end 15mm, er det nødvendigt at montere en speciel gummiprofil mellem inderrammen og glasset, inden rammerne spændes helt sammen. Inden vinduet monteres skal denne gummiprofil tilpasses i tykkelse, længde og ved skarpe hjørner tilskæres med slidser på bagsiden. Gummiprofilen er lavet med 3 riller på forsiden og bagsiden, således at den nemt kan deles (se billedet). Start med at finde ud af hvor profilen skal deles. Den inderste rille bruges til at dele med når vægtykkelsen er 20mm, den næste til 25mm og den sidste anvendes til 30mm, mens hele listen anvendes til en tykkelse på 35mm. Disse mål er under forudsætning af at glastykkelsen er 5m, hvilket er standard. Ved andre glastykkelser eller termoglas, skal der tages højde herfor ved udmåling. Hvis vægtykkelsen variere meget eller ligger imellem 2 af disse mål, skal der på den side der vender ind mod glasset limes en blød gummiliste (samme som monteres på bagsiden af yderrammen se afsnit 1.4). Denne bløde liste vil udligne ujævnheder i vægtykkelsen og kompensere for vægtykkelser, der ikke er delelig med 5mm. For at dele profilen skæres der ind med et skarp hobbykniv for enden af profilen i den rille, som skal anvendes. Herefter kan profilen deles ved at flå de 2 dele af profilen fra hinanden ved simpel håndkraft. Rillerne hjælper her til at profilen skiller det rigtige sted. DELING AF GUMMIPROFIL SLIDSER PÅ BAGSIDEN AF PROFIL HD Marine Side:

10 Profilen tilpasses i skarpe hjørner, ved at skære minimum 2 slidser på bagsiden af profilen (se billedet). Derved kan den tykke profil nemt følge et hjørne med en mindre radius eller evt. et helt skarpt hjørne. Det er vigtigt at positionere disse slidser ud for hjørnerne, og det er derfor bedre at lave for mange slidser end for få, da flere kan fordeles over et længere stykke profil. Derefter lægges profilen inde i vinduet inden dette monteres og tilpasses i længden således at enderne når tæt mod hinanden når ruden og profilen er monteret. Hvis profilen laves et par mm længere end afmålt, vil man kunne presse den på plads, og derved få den til at gå helt ud i hjørnerne Vinduerne monteres som nævnt under 1.4, hvor der afslutningsvis inden skruerne strammes indlægges den tilpassede gummiprofil. Når skruerne strammes vil rammerne klemme sammen om gummiprofilen og fastholde den MONTAGE AF VINDUER I RESSES Nogle både er standard monteret med plastik glas i en resses. Nogle af disse både har vi fremstillet vinduer til, som ligger inde i resesen. I disse tilfælde er montagen en smule mere omfattende, dog uden at det giver problemer. Den indledende del af montagen er den samme som afsnit 1.4. Herefter kan man lukke den sprække som fremkommer mellem ruffet of vinduesrammen med topsealing. Her skal anvendes Simson MCR CA Glas Yderramme Topsealing Ruf Resses Gummiliste eller ligende anderkendt fuge. Anvend aldrig silicone baseret fugemateriale, da dette ikke holder. Når fugen er lagt ind med fugepistol sprøjtes sæbevand på, og fugen kan glattes med fingeren eller med en træpnind. Fugen kan beskytte mod frostsprængninger, hvis vand sammen med sne lægges i den åbne fuge og herefter fryser. Er du ikke trænet i at fuge, vil det være en god ide at afmaske med tape inden fugen. Når fugen er lagt fjernes tapen HD Marine Side:

11 forsigtigt, hvorefter fugen skal tørre i 1 døgn ved 10 C, inden den er hærdet op. Herefter kan fugen bearbejdes mekanisk og forsigtighed kan små uheld skæres bort med en skarp hobby kniv TERMOVINDUER Termovinduer er ofte en del tungere end vinduer med enkelt lags glas. Derfor er det nødvendigt at indlægge et par klodser i bunden af termovinduerne, da vinduerne ellers vil hvile på gevindrørerne. Denne belastning er de ikke beregnet til, og de kan derfor knække af yderammerne. Klodserne kan laves af hårdttræ eller gummilklodser, som placeres mellem kanten af glasset og kanten af væggen, men mellem gevindrørene. Klodserner indlægges inden inderrammen monteres AFPRØVNING Når vinduerene er færdigmonteret, er det en god ide at prøve, om de er tætte. Dette gøres nemmest ved at sprøjte med en vandstråle på vinduerne, mens en medhjælper holder øje indvendig, om der kommer vand ind. Hvis der observeres vand indvendigt kan skruerne strammes lidt for at presse gummilisten mere samman. Alternativt skal vinduerne afmontere for at finde anden lækage EFTERSPÆNDING Efter ca. 1 måned kan det være en god ide at efterse skuerne, da gummilisterne kan give sig og om nødvendigt forsigtigt at tilspænde dem. HD Marine Side:

12 1.7. VEDLIGEHOLD Vedligeholdet af vinduerne er meget enkelt, idet det er en god ide at afvaske saltet en gang imellem i løbet af sejlsæsonen. Ca. 1-2 gange i løbet af en sæson er kan man smøre de eloxerede rammer ind i almindelig madolie (syrefrit). Dette gøres bedst efter at saltet først er vasket af. På denne måde beskytter man rammerne mod saltskjolder. Rustfrie rammer derimod skal kun sjældent afvasket for salt, da de er næsten vedligeholdsfrie. De skal blot poleres med et anderkent polere middel engang imellem VEJLEDNINGEN Da denne vejledning løbende bliver udviklet sammen med udvikling af vore vindues program, er det ikke muligt dækker alle former for montager. Har du spørgsmål, er du derfor velkommen til at kontakte os. HD Marine Side:

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

PMG konstruktions manual

PMG konstruktions manual PMG konstruktions manual Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - Februar 2001 kommentarer er velkomne på hugh@scoraigwind.co.uk Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Liste over materialer og værktøj 6 3. Skabeloner

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere