Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 8: Døden og opstandelsen"

Transkript

1 Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium og i den evige kendsgerning, at opstandelsen er virkelig. Fra Wilford Woodruffs liv I begyndelsen af august 1839 forlod ældste Wilford Woodruff sit hjem i Montrose i Iowa i lydighed mod Herrens kald til at missionere på De Britiske Øer. Han sagde farvel til sin hustru Phoebe og sit eneste barn, den etårige Sarah Emma. Phoebe var da allerede gravid med Wilford jun., som blev født den 22. marts Nogle få måneder efter at ældste Woodruff var rejst fra Montrose, befandt han sig i øststaterne, hvor han forkyndte evangeliet og gjorde sig klar til at rejse til Storbritannien. I denne tid skrev han i sin dagbog tre forskellige drømme, hvori han så sin hustru. Efter den første drøm skrev han følgende i sin dagbog:»i en drøm så jeg mrs. Woodruff i svære trængsler i Montrose. Jeg så ikke Sarah Emma.«1 Hans omtale af den anden drøm var også kort:»om natten havde jeg en drøm, hvor jeg talte med mrs. Woodruff, men jeg så ikke Sarah Emma.«2 Den tredje drøm var mere detaljeret:»vi glædede os meget over at tale med hinanden, men vore omfavnelser var blandet med sorg, for efter at vi havde talt om det hjemlige, spurgte jeg, hvor Sarah Emma var... Hun sagde grædende:... #Hun er død.# Vi sørgede et øjeblik, og så vågnede jeg... Var det kun en drøm? Det vil tiden vise.«3 Den 14. juli 1840 skrev ældste Woodruff, som nu var kommet til Storbritannien, i sin dagbog om en vigtig mærkedag for sin familie:»i dag fylder Sarah Emma to år. Herren skærme min hustru og mine børn mod sygdom og død, indtil jeg kommer hjem.«men som altid anerkendte ældste Woodruff Herrens vilje og tilføjede:»o Herre, jeg overlader dem i dine hænder. Giv dem mad at spise, tøj på kroppen og trøst, så skal æren være din.«4 Tre dage senere døde lille Sarah Emma. Ældste Woodruff fik først nyt om sin datters død den 22. oktober 1840, da han læste denne nyhed i et brev sendt til en af hans brødre i De Tolvs Kvorum.5 Fire dage senere modtog han omsider nyt fra Phoebe. Hendes brev var dateret den 18. juli. Han skrev en del af hendes brev af i sin dagbog:»min kære Wilford, hvad mon du føler, når jeg fortæller dig, at jeg i går var vidne til, at vores lille Sarah Emma gik bort fra denne verden? Ja, hun er borte. Dødens ubarmhjertige hånd har revet hende fra min favn... Når jeg så på hende, tænke jeg ofte på, hvad jeg ville føle, hvis hun blev taget fra mig. Jeg tænkte, at jeg ikke kunne leve uden hende, især ikke nu hvor min ægtefælle er bortrejst. Men hun er borte. Herren har hentet hende hjem til sig selv i en eller anden vís hensigt. Det er en prøvelse for mig, men Herren har stået mig bi på en vidunderlig måde. Jeg kan se og føle, at han har hentet hende hjem, og at han passer bedre på hende, end jeg nogen sinde kunne have gjort, i den korte tid indtil jeg skal gense hende. Jo, Wilford, vi har en lille engel i himlen, og jeg anser det for sandsynligt, at hendes ånd har besøgt dig tidligere. Side 1 af 7

2 Det er svært at leve uden hende... Hun efterlod et kys til sin far, lige før hun døde... Ældsterne lagde hænderne på hende og salvede hende flere gange, men næste dag gik hendes ånd uden et suk bort fra denne verden til en anden. I dag tog Wilford [jun.] og jeg sammen med en hel del venner til Commerce [i Illinois] for vise vores lille skat den sidste ære og give hende en værdig begravelse. Hun havde ingen anden familie end sin mor og lille Wilford til at følge sig til graven og udgyde tårer over hende... Jeg har lige været ude at gå en behagelig, men melankolsk tur til Sarahs grav. Hun hviler alene i fred. Jeg kan kun sige: Herren gav, Herren tog, Herrens navn været lovet (se Job 1:21).«6 Ud over at skrive Phoebes brev af skrev ældste Woodruff meget lidt om sin datters død. Han nøjedes med at sige, at Sarah Emma var blevet»taget fra tid«, og at hun var»borte og ikke var at få at se igen i dette liv.«7 I sine 91 år måtte Wilford Woodruff se mange af sine kære dø, blandt andet en række familiemedlemmer og alle de apostle, som han havde tjent sammen med under profeten Joseph Smiths ledelse. I disse alvorlige stunder fandt han trøst i sit vidnesbyrd om det gengivne evangelium og i den»evige kendsgerning «, at opstandelsen er virkelig.8 Han forklarede ofte, at når en retskaffen sidste dages hellig dør, er det både en prøvelse og en glæde. Hen imod slutningen af sit liv skrev han følgende instruktioner vedrørende sin egen begravelse:»jeg ønsker ikke, at min familie eller venner skal bære sørgebind ved min begravelse eller bagefter, for hvis jeg er trofast indtil døden, behøver ingen at sørge over mig.«9 Wilford Woodruffs lærdomme Når et menneske dør, går dets ånd til åndeverdenen, hvor de retfærdige glæder sig sammen og viderefører Herrens værk. Mange [mennesker] tror, at når et menneske dør, så er det slut, og at der ikke er noget bagefter. Kan noget fornuftigt menneske tro, at himlens Gud har skabt to eller tre milliarder ånder og givet dem tabernakler [fysiske legemer], blot for at de skal leve på jorden og derpå forsvinde ud i glemslen eller blive tilintetgjort? Efter min mening kan intet tænksomt menneske nære en sådan tro. Det strider mod almindelig fornuft og mod alvorlig eftertanke.10 Når vi sørger over vore døde venner, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der for hvert dødsfald er en fødsel. Ånden forlader det døde legeme og går levende hinsides sløret til den store og prægtige skare, som også arbejder for at virkeliggøre Guds hensigter med hensyn til at forløse og frelse en falden verden.11 Der er jubel, når en af den levende Guds hellige ånder går til åndeverdenen og mødes med de hellige, som er gået forud.12 Nogle arbejder på denne side af sløret, andre på den anden. Hvis vi bliver her, forventer vi at arbejde for frelsens sag, og hvis vi går hinsides, forventer vi at fortsætte vores arbejde, indtil Menneskesønnen kommer.13 I kraft af Jesu Kristi forsoning opstår alle mennesker, og deres ånd genforenes med deres udødelige legeme. Vi erkender, at alle dør med Adam, og at døden på grund af faldet nødvendigvis må ramme hele menneskeslægten, og markens dyr, havets fisk, himlens fugle og alle Guds Side 2 af 7

3 skabninger, hvad denne jord angår. Det er en lov, som hverken kan ændres eller kaldes tilbage... Frelseren måtte selv smage døden. Han døde for at forløse verden. Hans legeme blev lagt i graven, men det gik ikke i forrådnelse, og efter tre dage opstod det fra graven og var iklædt udødelighed. Han var førstegrøden af opstandelsen.14 Jeg er afklaret med hensyn til opstandelsen og har altid været det. Jeg glæder mig over den. Vejen blev banet for os ved Guds Søns blod.15 Når vi opstår, kommer vi frem iklædt et udødeligt legeme, og al forfølgelse, lidelse, sorg, smerte og død, som følger med livet på jorden, hører for evigt op.16 Denne lære om de dødes opstandelse er den mest vidunderlige. Det er en trøst, i hvert fald for mit vedkommende, at tænke på, at min ånd i opstandelsens morgen får det privilegium at bo i det selv samme legeme, som den boede i her. Som Israels ældster har vi trætte og udmattede rejst mange tusind kilometer og arbejdet for at forkynde Jesu Kristi evangelium for menneskenes børn. Jeg ville blive meget glad for at få den samme krop i opstandelsen, som jeg havde, da jeg vadede gennem sumpe, svømmede over floder og rejste rundt og arbejdede for at opbygge Guds rige her på jorden.17 Evangeliet bringer trøst, når en af vore kære dør. Uden Kristi evangelium er den adskillelse, som finder sted ved døden, et af de mest trøstesløse emner, det er muligt at tænke på, men så snart vi tager imod evangeliet og hører om opstandelsens princip, forsvinder en stor del af den trøstesløshed, sorg og lidelse, som døden fører med sig. Jeg har ofte tænkt, at noget af de mest trøstesløse på denne jord er at se et dødt legeme og at se det blive lagt i graven og kastet til med jord. Uden evangeliet er det som at træde ud i mørket. Men så snart vi tager imod evangeliet, så snart et menneskes ånd oplyses ved den Almægtiges inspiration, kan han sammen med en af de gamle udbryde:»død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Dødens brod er synden, og Guds gave er evigt liv ved vor Herre Jesus Kristus!«(1 Kor 15:55-57). Genopstandelsen af de døde vil stå virkelighedstro for det oplyste menneske, og han har da et fundament, hvorpå hans ånd kan hvile. Det er de sidste dages helliges opfattelse i dag. Vi har vores egen kundskab - vi er ikke i mørke, hvad angår denne sag. Gud har åbenbaret det for os, og vi forstår princippet om de dødes opstandelse, og at evangeliet bringer liv og udødelighed for dagen (se 2 Tim 1:10).18 Det er selvfølgelig svært at tage afsked med sine venner... Det er naturligt for os at give udtryk for vore følelser ved at græde, når vi begraver vore elskede afdøde, og det er i orden og rigtigt til en vis grænse. Men nogle går ofte til yderligheder, hvilket hverken er i orden eller rigtigt for sidste dages hellige at efterligne.19 Af en eller anden grund eller årsag, som jeg ikke kender, jeg har levet længe nok til at deltage i bisættelser og begravet mange af de profeter og apostle og mange at de hellige, som har arbejdet i denne kirke på deres tid og i deres generation... Jeg har aldrig i ånden sørget over at skulle begrave nogen profet, nogen apostel eller nogen af den levende Guds hellige, som har været trofaste mod Gud, og som har været tro mod deres pagter, og som har taget imod Jesu Kristi evangelium og dets ordinancer samt det hellige præstedømme. Den slags mænd og kvinder har udført deres mission her på jorden med ære, med arbejde og med kærlighed, indtil de er blevet kaldt hjem. De døde i troen, og de skal få en krone af herlighed. Sådan følte jeg, da præsident [Brigham] Young døde, og bror [Heber C.] Kimball, bror [John] Taylor, de tolv apostle og alle, som har antaget Kristi evangelium og har været tro Side 3 af 7

4 mod den mission. Der er en evig virkelighed - som verden vil opdage - i dette liv. Der er en evig virkelighed i døden. Der er en evig virkelighed i opstandelsen og i de tilkommende domme og i Guds færd med alle mennesker i fremtiden i forhold til de gerninger, som er gjort i legemet; og når en mand eller en kvinde, som har sluttet pagt med Herren, og som har taget imod evangeliet og dets ordinancer, og som har været trofast på sin tid og i sin generation, bliver kaldt hjem til åndeverdenen, hvor er da det menneske, som forstår disse principper, som kan sørge over den bror eller søster?20 Alle børn, som dør, før de når ansvarlighedsalderen, arver en celestial herlighed i kraft af Jesu Kristi forsoning. Alle børn, som dør, før de når ansvarlighedsalderen, er forløst og er derfor uden for rækkevidde af Helvedes pine... Jeg udfordrer enhver til i en hvilken som helst hellig optegnelse at finde en hvilken som helst ordinance til frelse af små uskyldige børn. Det ville umiddelbart være unødvendigt, og det eneste, man ville kunne finde, er den hændelse, hvor Jesus tog de små børn i sin favn og velsignede dem, hvilket er og ville være fuldstændig ret at gøre efter Guds orden. Men barnedåben eller læren om, at spædbørn under alle omstændigheder kommer i Helvede, er en lære, som kommer fra mennesker, ikke fra Gud, og den er derfor nyttesløs og aldeles falsk og anstødelig i Guds øjne. Det er, hvad jeg har at sige om spædbørn... De er forløst ved Jesu Kristi blod.21 Børn er uskyldige i Herrens øjne. Hvad angår deres død og årsagen til den, det er i Guds hænder, og vi bør ikke beklage os over Herren eller over hans handlemåder, mere end Job gjorde... Der er dog den trøst forbundet med sagen - de er uskyldige, de har ikke begået nogen overtrædelser. De er blevet underkastet dødens lov, som Gud gav Adam og alle hans efterkommere, men da deres ånd forlod deres legeme og gik til åndeverdenen, var deres møje og trængsler ovre... De skal stå op af deres grav i opstandelsens morgen... iklædt herlighed, udødelighed og evigt liv, i evig skønhed og fuldt flor, og skal gives i hænderne på deres forældre, og de skal tage imod dem i den celestiale verdens familieenhed, og de skal tilhøre deres forældre for evigt. De skal leve, så længe deres Gud lever. For sidste dages hellige, som tror på opstandelsen, bør dette være en kilde til trøst.... Det kan være, at jeg eller I spørger:»hvorfor har Herren taget mine børn fra mig?«men det kan jeg ikke svare på, for jeg ved det ikke. Det er i Herrens hænder, og sådan har det været fra verdens skabelse op til nu. Nogle børn dør som mindreårige, og de går til åndeverdenen. De kommer til verden og opfylder formålet med deres komme, nemlig at leve i kødet. De kommer her for at få en prøvestand og en arvelod på jorden. De får et legeme, eller et tabernakel, og dette tabernakel bliver bevaret for dem, og i opstandelsens morgen bliver deres ånd og legeme genforenet, og på samme måde som vi her finder børn på forskellige alderstrin i familien - fra den spæde ved moders bryst til den fuldvoksne mand - sådan er det også i familieenheden i den celestiale verden. Vi får vores børn igen, hvis de dør, dersom vi, deres forældre, holder fast ved troen og viser, at vi er værdige til at opnå evigt liv. Og hvis vi ikke viser, at vi er værdige, bliver vore børn stadig bevaret og skal arve celestial herlighed. Det er min opfattelse med hensyn til alle mindreårige, som dør, hvad enten de fødes af jøder eller ikke-jøder, retfærdige eller ugudelige. De kommer fra deres evige fader og fra deres evige moder, som har født dem i den evige verden, og de skal igen føres sammen med deres evige forældre. Og alle forældre, som har fået børn her efter Guds orden og det hellige præstedømme, uanset hvilken tidsalder de har levet i, kan gøre krav på disse børn i opstandelsens morgen, og de skal få dem, og de skal smykke deres familieenhed i den celestiale verden... Side 4 af 7

5 ... Jeg siger til vore sorgfulde venner: Jeres børn er taget fra jer, og I kan ikke gøre for det. Ingen af os kan gøre for det. Man kan ikke dadle forældre, hvis de gør det bedste, de kan. Man bør ikke kritisere en mor, fordi hun ikke kan redde sit syge barn. Vi må overlade dette i Guds hånd. Det varer kun et øjeblik, før vi får dem tilbage... Med hensyn til børns udvikling, herlighed og ophøjelse i det tilkommende liv har Gud ikke åbenbaret noget for mig om det emne, ej heller om jeres børn, mine eller nogen andens børn, ikke andet end at vi ved, at de er frelst. Og jeg føler, at vi må forlade os på Herren med hensyn til disse trængsler. Vi må sætte vores lid til ham og søge trøst hos ham. Vi sørger ikke under disse trængsler på samme måde som dem, der ikke nærer noget håb. Vi sørger ikke over vore børns bortgang, som om vi aldrig fik dem at se igen, for vi ved bedre. Herren har givet os større kundskab end som så, og det har evangeliet også. Det fremgår af Jesu Kristi åbenbaringer, at de bliver givet os tilbage i de retfærdiges opstandelse Jeg beder min himmelske Fader om at velsigne bror og søster Wheeler [et ægtepar, som for nylig havde mistet deres fire- og seksårige sønner] i deres sorg og skænke dem sin Helligånd, så at de, når de lægger sig om aftenen og står op om morgenen og savner deres børn, må ønske at overgive sig i Herrens hænder og forstå, at deres adskillelse fra deres små, ikke er for evigt, men at de om en kort stund får dem tilbage. Det gælder for alle, som mister et barn. Vi lægger dem i graven, men de står op i opstandelsens morgen, og hvis vi er tro mod sandheden, skal vi tage imod dem og juble sammen med dem.22 Vi bør leve på en sådan måde, at vi er rede til at modtage de velsignelser, som Gud har til os, når vi dør. Vores fremtid ligger på den anden side af sløret. Når jeg dør, ønsker jeg det privilegium at komme der, hvor Gud, min himmelske Fader, er, og hvor Jesus Kristus, verdens frelser, er.23 Vi må bestræbe os på at få det bedste ud af vores tid, vore talenter og vore muligheder, mens vi er her på jorden. Jeg er klar over, at denne verden ikke er vores endelige bolig. Det ser vi beviser på hver dag, vi lever. Vi må begrave vores profeter, apostle, ældster, fædre, mødre, hustruer og børn, hvilket alt sammen viser os, at vi ikke får et nyt liv. Vi bør derfor få det bedste ud af vores tid i dag.24 Denne formaning går for alvor op for de levende:»derfor skal I også være rede«(matt 24:44). Og den gælder for os alle. Og det påhviler os som forældre og Israels ældster at arbejde for Guds sag, mens vi får lov til at være her, og leve op til det lys og den kundskab, som vi er blevet velsignet med. For der er sat en frist for alle mennesker; og han tager mange bort efter sin vilje. Han tager dem, han vil, og han skåner dem, han vil, i en vís hensigt, som kun han kender.25 Når vi kommet gennem jordelivets sorger, og vi er blevet skænket det celestiale riges glæde og herlighed, vil det gå op for os, at jordelivets trængsler har gjort os rede - og sat os i stand til at påskønne de velsignelser, som Gud har til de trofaste.26 Det er min bøn, at dette folk må omvende sig fra alle deres synder og vågne op og have styrke til at træde frem for Gud, så deres bønner må blive hørt, være villige til at forsvare riget og aldrig svigte deres pagter og deres brødre eller forråde evangeliet, men overvinde verden og være beredt til at blive Kristi medarvinger i den første opstandelses fylde, som er beredt for dem, der holder Guds bud.27 Side 5 af 7

6 Forslag til studium og samtale Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbereder dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix. Gennemgå beretningen om Sarah Emma Woodruffs død (side 73 og 75-76). Hvilke lærdomme trøstede og styrkede ældste og søster Woodruff? Hvad kan vi lære af denne beretning? Hvilke oplevelser kan vi ifølge præsident Woodruff se frem til i åndeverdenen? (Se side 76-77). Hvordan hjælper denne viden dig? Hvilke principper finder du i præsident Woodruffs råd vedrørende den måde, vi sørger over vore kære på? (Se side 77-79). Hvordan har du fundet fred, når du har mistet en af dine kære? Hvordan kan vi hjælpe andre, som sørger over et dødsfald? Hvordan tager Jesu Kristi forsoning brodden af døden? (Se side 77-79; se også 1 Kor 15:55-57; Mosiah 16:6-9). Hvad lærer du af præsident Woodruffs lærdomme om små børn, som dør? (Se side 79-82). Gennemgå sidste afsnit på side Prøv at komme i tanke om familie eller venner, som var parate, da det var tid til, at de skulle dø. Hvad kan vi lære af disse mennesker? Hvad må vi ifølge præsident Woodruff gøre for at forberede os til livet efter døden? Hvordan bidrager præsident Woodruffs lærdomme til din forståelse af døden og opstandelsen? Relevante skriftsteder: 1 Kor 15; Alma 11:42-45; 28: Noter 1. Wilford Woodruffs dagbog, 8. november 1839, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges arkiv. 2. Wilford Woodruffs dagbog, 11. november Wilford Woodruffs dagbog, 28. november Wilford Woodruffs dagbog, 14. juli Wilford Woodruffs dagbog, 22. oktober Wilford Woodruffs dagbog, 26. oktober Wilford Woodruffs dagbog, sammendrag af året Deseret Weekly, 4. april 1891, s »President Wilford Woodruff«, Millennial Star, 22. september 1898, s Deseret Weekly, 21. september 1889, s The Discourses of Wilford Woodruff, red. G. Homer Durham, 1946, s Deseret Weekly, 4. apr. 1891, s The Discourses of Wilford Woodruff, s The Discourses of Wilford Woodruff, s Deseret News: Semi-Weekly, 16. januar 1882, s Deseret Weekly, 24. februar 1894, s Deseret News: Semi-Weekly, 28. december 1875, s Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli 1875, s The Discourses of Wilford Woodruff, s Deseret Weekly, 4. apr. 1891, s The Discourses of Wilford Woodruff, s Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli 1875, s. 1. Side 6 af 7

7 24. Deseret Weekly, 6. apr. 1889, s Millennial Star, 21. november 1887, s The Discourses of Wilford Woodruff, s Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli 1875, s Deseret News, 31. december 1856, s Side 7 af 7

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere