OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Udgivet januar 1985

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Udgivet januar 1985"

Transkript

1 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

2 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

3 I HUSKELISTE KAREN RANTEN FINN VEDEL-PETERSEN SBI-ANVISNING 144 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1985 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

4 Indhold Boliger egnede for ældre Om at blive ældre Huskeliste Boligens omgivelser, 8 Boligen generelt, 9 Beboelsesrum, 11 Køkken, 12 Baderum, 14 Forstue, 15 Litteratur ISBN ISSN Pris: Kr. 19,50 inkl. 22 pct. moms. Oplag: Tryk: Dyva Bogtryk, Glostrup. Fotos: Gregers Nielsen. Julie Rønnow. Statens Byggeforskningsinstitut: Postboks 119, 2970 Hørsholm. Telefon Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SEJ-anvisning 144: God bolig for ældre. En huskeliste OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

5 Boliger egnede for ældre En god bolig er vigtig for alle, men navnlig for den, der er meget hjemme, og som har en lille aktionsradius. Der bor en person over 65 år i hver fjerde bolig, og der bliver flere og flere ældre. De fleste ældre ønsker at bo længst mulig i egen bolig. Det er et ønske, kommunerne søger at opfylde, også ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Mange ældre bor dårligt, og der er for få boliger egnede for ældre. Det er derfor nødvendigt, at der både ved nybyggeri og byog bygningsforbedring fremskaffes flere boliger egnede for ældre. En»bolig egnet for ældre«er ikke en særlig boligtype, men blot en god og praktisk bolig med en hensigtsmæssig placering. Uhensigtsmæssige boligforhold, som for den yngre nok kan virke ubekvemme, kan for den ældre betyde store og måske uovervindelige - vanskeligheder, efterhånden som alderssvaghederne melder sig. De fleste af os vil komme til at tilhøre aldersgruppen»de ældre«. Vi bliver ældre på forskellig måde, de fleste kan heldigvis klare sig selv helt eller med nogen hjælp. Hvordan, hvor godt og hvor længe, vi vil kunne klare os i egen bolig, vil i meget høj grad afhænge af de forhold, vi bor under. I denne huskeliste peges på forhold i boligen og dens nærmeste omgivelser, som i særlig grad er vigtige for ældre. Listen er tænkt som en hjælp til dem, der skal sørge for, at nye boliger og bebyggelser bliver egnede også for ældre beboere. Den kan desuden bruges til at påvise, hvilke boliger der på grund af beliggenhed eller udformning ikke er eller vil kunne blive egnede for ældre. Listen omfatter ikke krav til specielle boliger som kollektivboliger og boliger i plejehjem og lignende institutioner. Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for bygningsplanlægning, januar 1985 Hans Jørgen Larsen 3 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

6 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

7 5 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Om at blive ældre»de ældre«er individuelt lige så forskellige som alle andre. Alligevel er der nogle fælles træk, der må tages hensyn til, hvis bolig og nærmiljø skal egne sig også for ældre. Ældre bor i små husstande De fleste bor i små husstande, enten sammen med ægtefælle eller alene. De fleste ældre over 70 år er enlige kvinder. Både af økonomiske og praktiske grunde er der derfor brug for forholdsvis små boliger, som dog aldrig bør være mindre end to eller tre værelser. Rummene må ikke være for små, da ældre ofte har mange ejendele, som de nødigt skiller sig af med. Det er desuden vigtigt, at der er plads til familie og venner - også ved spisebordet. For kneben plads kan begrænse den ældres levevilkår og medvirke til isolation. Ældre er meget hjemme Ældre opholder sig meget i og nær boligen- de bor meget. Det er derfor særlig vigtigt for ældre, at boligen er god, lys og solrig, og at der er en god udsigt samt altan eller have. Et godt og varmt indeklima uden træk og fodkulde er af stor betydning. Lydisoleringen bør være god. Den, der ikke hører godt, har brug for at kunne skrue op for radio og fjernsyn, uden at det generer naboerne. Nogle ældre har desuden andre sovevaner end yngre og undertiden brug for en middagslur. Det er vigtigt, at de nære omgivelser er gode, og at der er rare steder at sidde i sol og læ, helst hvor der sker noget. Ældre er ofte alene Mange ældre er meget alene og har derfor i særlig grad brug for socialt samvær med ligestillede og andre aldersgrupper. Der bør derfor være adgang til fællesfaciliteter som beboerlokaler og haveanlæg og eventuelt mulighed for at deltage i ældreklub og fællesspisning. For enlige, navnlig for enlige kvinder, har tryghed i boligen og dens omgivelser stor betydning. Omgivelserne bør være befolkede og fredelige, uden øde strækninger eller skumle porte og med god belysning på trappeopgange

8 og færdselsarealer. Der bør desuden være mulighed for at komme i forbindelse med omverdenen, eksempelvis vedhjælp af telefon og eventuelt nød -kaldeanlæg. Ældre bevæger sig mindre let Med alderen bevæger de fleste mennesker sig mindre ubesværet end i de yngre år, får sværere ved at bukke og strække sig og har brug for lidt mere plads til at bevæge sig på. Det kan navnlig blive besværligt at klare sig med kneben plads i baderum og upraktisk indrettede køkkener. Kniber det med at klare den daglige hygiejne, rengøring og madlavning, forringes muligheden for at blive boende i egen bolig. Ældre har færre kræfter Kræfterne bliver færre med årene. Det bliver sværere at overvinde fysiske hindringer, fx besværlige adgangsforhold, trapper, tunge døre og lange afstande. Det kan føre til manglende motion, isolation i boligen og ringe kontakt med andre mennesker, hvis det er for besværligt at komme til butikker, vaskeri, ældreklub, bibliotek, frisør osv. Ældre har sjældent bil De færreste ældre har bil. Derfor er de i særlig grad afhængige af let tilgængelige og gode, offentlige trafikmidler. Ældre er ofte svagelige Blandt ældre er der mere sygelighed og flere svagelige end i andre aldersgrupper, og ældre er i særlig grad udsat for ulykker. Derfor er der behov for let adgang tillæge og til hjælpe- og serviceforanstaltninger. Der er også flere bevægelseshæmmede blandt ældre. Gangbesværede og handicappede har i særlig grad brug for hensigtsmæssige forhold både i boligen og i omgivelserne. Det gælder navnlig køkken og baderum, adgangs- og niveauforhold, fortove og stier og skilte og signaler. Ældre flytter nødigt Ældre mennesker lægger særlig stor vægt på ikke at flytte fra de kendte omgivelser, naboer og handlende. Bliver det nødvendigt at flytte, er det vigtigt, at den nye bolig er i samme kvarter, og at den er så god, at flytning ikke igen bliver nødvendig. 6 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

9 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT. R~f \ U

10 - om forhold, der gør en bolig egnet for ældre OMGIVELSER Gode forhold for fodgængere Fortove og gangstier bør være egnede for dårligt gående, svagtseende og kørestolsbrugere, dvs. tilstrækkeligt brede, med jævn belægning, uden niveauforskelle, rigeligt forsynede med bænke, velbelyste og sikrede mod biler, knallerter og cykler. Kollektive trafikmidler i nærheden Afstanden fra boligen til nærmeste busholdeplads eller station bør være mindre end ca. 500 m. D Butikker nær boligen Afstanden fra boligen til dagligvarebutikker bør være mindre end ca. 500m. D Fællesfaciliteter ved boligen Vaskeri og hobby- og klublokaler bør være nær boligen, helst inden for ca. 100m. Alle fællesanlæg og -lokaler skal være tilgængelige for kørestolsbrugere. Udendørs opholdspladser Udendørs opholdspladser med bænke i have- eller gårdanlæg bør være nær ved husets indgang. Det vil være en fordel hvis der er mulighed for nyttehaver. D Mulighed for tilkørsel til indgangen 8 Der bør være mulighed for tilkørsel direkte til boligen for person- og sygetransportbiler. Der bør også være mulighed for parkeringsplads eller garage for invalidebil nær indgangen til huset. OPHAVSRET:STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

11 9 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BOLIGEN Bekvem adgang til huset Adgangen til huset bør være uden trappetrin. Der bør være en mindst 50 cm bred vigeplads ved dørens åbningsside. H o veddøren let at åbne Hoveddøren bør være velbelyst med tydeligt nummerskilt, og den skal være let at åbne. D Boligen højst på 2. sal Til boliger, der ligger højere end 2. sal, bør der være elevator. Der bør være plads til et klapsæde eller lignende hvileplads på alle mellemreposer. D Hele boligen i en etage Alle boligens rum bør være i samme plan. Dørtrin i boligen bør undgås. Niveauforskelle ved fx entre-, baderums- og altandøre må højst være 25mm. D Mindst to beboelsesrum Boligen bør have mindst to beboelsesrum, foruden køkken og baderum. Dør mellem to beboelsesrum er ønskelig. D Altan eller have Der bør være direkte adgang fra boligen til altan, terrasse eller have. Der bør desuden være adgang til fælles have- eller gårdanlæg. Sol og god udsigt Boligen bør være lys og solrig med god udsigt fra vinduer og altan. Vinduesbrystninger bør helst være så lave, at man kan sidde ned og se ud. Beskyttelse mod indblik og indbrud Boliger i stueetagen bør i særlig grad beskyttes mod indblik og indbrud.

12 10 Godt indeklima Boligen bør være velisoleret, let at varme op og fri for fugt, træk og fodkulde. Der bør være god ventilation og god isolering mod støj udefra og fra naboer, og der bør ikke forekomme allergifremkaldende materialer. Plads til at bevæge sig De mest benyttede ganglinier i boligen bør være ca. l m brede. En samlet fri gulvplads på mindst l Y2-2 m 2 er nødvendig til at bevæge sig på i alle boligens rum, også af hensyn til rengøring. Døre bør have en fri åbning på ca. 80 cm. Greb og kontakter lette at betjene Vinduesgreb, radiatorventiler, telefonstik, elafbrydere og stikkontakter bør ikke placeres højere end ca. 140 cm og ikke lavere end ca. 60 cm over gulvet. Alle greb og håndtag bør være lette at betjene også for svage hænder, elafbrydere bør have stor trykplade. Låge til affaldsskakt bør være på samme trapperepose som boligen og ca. 90 cm over gulvet. Vandhaner bør være lette at betjene og lette at forstå, med adskilt indstilling for vandstrøm og temperatur. OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

13 D Plads til sofagruppe En sofagruppe for en husstand på 1-2 personer fylder ca. 300 x 220 cm. D Plads til spisebord Spisepladsen bør kunne udvides til mindst 8 personer. En spiseplads for 8 personer fylder ca. 240 x 240 cm. Plads til dobbeltseng En seng fylder ca. 90 x 210 cm. Der bør være plads til dobbeltseng eller to senge, også i boliger beregnet for l person. Den fri afstand langs en seng bør være mindst 90 cm, for kørestolsbrugere mindst 120 cm. D Plads til arbejdsbord En arbejdsplads til syning, papirarbejde og lignende fylder med stol mindst 120 x 150 cm. Plads til opbevaringsmøbler Opbevaringsmøbler til bøger, papirer, pyntegenstande og lignende kræver i alt3-4m vægplads. Skabe til opbevaring af tøj, overtøj og husholdningslinned for 1-2 personer kræver i alt2-3m vægplads. Pladsbehov i beboelsesrum Mål i centimeter Sofagruppe Spiseplads Soveplads 11 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

14 12 Tilstrækkelig fri gulvplads Der bør være mindst 110 cm fri afstand foran alt inventar, i køkken for kørestolsbruger dog mindst 120 cm. Regulerbare højder på inventar Højden på køkkenborde og overskabe bør kunne tilpasses efter beboernes behov. Plads til siddende arbejde Der bør være plads for siddende arbejde, eventuelt ved en cm bred udtræksplade ca. 70 cm over gulvet. Køkkener for kørestolsbrugere bør ikke have underskabe under vask, tilberedningsplads og bordkomfur. Vask og komfur ved samme bordplade Vask og komfur bør have frastillingsplads ved begge sider. Tilberedningspladsen bør placeres imellem vask og komfur. Overskabe anbragt hensigtsmæssigt Der bør være overskabe ved de tilhørende arbejdspladser, fx serviceskab ved opvaskepladsen. Overskabenes øverste hylde bør ikke være højere end ca. 160 cm, i kørestolskøkken ca. 140 cm, over gulvet. Låger i overskabe bør være højst 40 cm brede eller udført som skydelåger. Underskabe med skuffer Der bør i 60 cm dybe underskabe være skuffer eller udtræksbakker. Køleskab i bekvem højde Køleskabet bør anbringes med øverste og nederste hylde henholdsvis højst 150 og mindst 60 cm over gulvet, i kørestolskøkken ca. 20 cm lavere. Der bør være frastillingsplads ved siden af køleskabet. OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

15 Kosteskab uden hævet bund Kosteskabet bør være uden hævet bund, så en støvsuger kan køres ud uden at skulle løftes. Ovn i bordhøjde Ovn og kogeplader bør være adskilte, og ovnen bør være i bordhøjde, eventuelt indbygget i et skab. El-komfur Komfur og ovn bør være elopvarmede for at undgå risiko ved åben ild. Greb lette at betjene Greb på og skuffer bør være vandrette eller skråtstillede bøjlegreb med mindst 100 mm fri grebslængde. Inventarhøjder og pladsbehov i køkken Mål i centimeter Øverste hylde i overskabe ~~~!;Q - ajå Qc.o.. Øverste l nederste hylde i køleskab åbt=-"-0 ~ ~ Udtræksplade for siddende arbejde Ovn i bordhøjde Køle- Høj- Arbejdsprocesser overlapper li OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

16 Tilstrækkelig fri gulvplads Der bør være en fri afstand foran alle sanitetsgenstande på mindst 110 cm. Ved ombygning kan afstanden være mindre, dog ikke mindre end 80 cm og forudsat, at der er en samlet fri gulvplads på mindst 1,2 m 2 For en kørestolsbruger skal der være en fri afstand på mindst 110 cm og en samlet, fri gulvplads på mindst 130 x 130 cm. Dør til bade- og wc-rum bør normalt være udadgående eller udført som skydedør. Gulvbelægningen bør være skridhæmmende, også når gulvet er vådt. Separat bruseplads Der bør være bruseplads, uanset om der tillige er badekar. Brusepladsen bør være mindst 80 x 80 cm og udformet, så oversvømmelse af gulvet i resten af baderummet undgås. Bruseren bør være indstillelig i forskellige højder. Der bør være støttegreb og klapsæde. Plads til opbevaring Der bør i baderummet være plads til opbevaring af toiletsager, rengøringsmidler, beholdning af papir og håndklæder m.m. samt plads til snavsetøjskurv og tørrestativ. Pladsbehov i baderum Mål i centimeter 14 Wc Håndvask o ~ ~ ~ Bruseplads Tørrestativ Fri afstand l l o l CO l ca l l l r 80. OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

17 Entredøren let at åbne Entredøren bør kunne låses op og åbnes med en hånd. Brevsprækken bør være ca. 90 cm over gulvet, så en opsamlingskurv kan anbringes i bekvem højde på dørens inderside. Uden for entredøren bør der være en taskehylde eller -knage i bekvem højde. Tilstrækkelig fri gulvplads Der bør være plads til at modtage gæster og til at tage overtøj af og på. Den fri gulvplads bør ikke være mindre end ca. 130 x 130 cm. For at en kørestol skal kunne vende, er en samlet, fri gulvplads på mindst 130x130 cm nødvendig. Plads til møblering Foruden fri gulvplads bør der være plads til overtøj i et skab, mindst 60 cm bredt, eller i en tilsvarende niche. Desuden bør der være plads til en kommode eller hylde til fralægning, samt mulighed for at sidde ned og skifte fodtøj. Pladsbehov i forstue Mål i centimeter o ; Fri afstand foran opbevaringsmøbler OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

18 Bedre bo/igplaner. Beskrivelse af en metode til projektering og vurdering. Karen Ranten og Finn Vedet-Petersen. SBI-meddelelse 19. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm sider. I publikationen beskrives de almindelige aktiviteter i en bolig og de krav, aktiviteterne stiller til boligens udformning. Disse krav er sammenfattet i oversigter og checklister, der tilsammen tjener som værktøj for vurdering af en boligs brugsværdi. Boligbebyggelser for alle. Hvordan almindelige boligbebyggelser skal indrettes for at være egnede også for ældre, fysisk svage og bevægelseshæmmede. Karen Ranten og Finn Vedet Petersen. SBI-anvisning udgave. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm sider. I anvisningen beskrives, hvordan boliger og deres omgivelser skal indrettes for at være egnede også for ældre og bevægelseshæmmede. Boliger for handicappede. Vejledning til brug ved planlægning og indretning af nyt boligbyggeri. John Frederiksen. Arbejdernes Oplysningsforbund, Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget for Bevægelseshæmmede og De samvirkende Invalideorganisationer. København sider. I vejledningen beskrives boligform og støtteordninger for handicappede og principper for planlægning og boligudformning. Der vises eksempler på boligplaner. Det er godt, at ældre bor godt. Boligselskabernes Landsforening. København sider. I bogen redegøres for mulighederne for ved modernisering at gøre boliger egnede for ældre, og der vises eksempler, dels som udført i almennyttige bebyggelser, dels teoretiske i form af en idesamling. Faldulykker blandt ældre. Forebyggelsesrådet. København sider. I bogen analyseres faldulykker i hjemmet med anvisning på forebyggende foranstaltninger. Handicapegnet byggeri. Ove Hove. Boligministeriet. København sider. Rapporten indeholder forslag til ændringer i love og bygningsreglement og behandler handicap-problemer i bygninger med forslag til løsninger. Køkkener for bevægelseshæmmede. Karen Ranten og Finn Vedet-Petersen. SBI -anvisning 146. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm. Påregnes udgivet I anvisningen beskrives de krav, der må stilles til køkkener i selvstændige boliger, der specielt er beregnede for bevægelseshæmmede beboere. Omlægning og fornyelse af indsatsen for ældre. Ideer og erfaringer. Socialstyrelsen. København sider. Bogen er en vejledning til støtte for kommunernes planlægning af indsatsen inden for hele ældreområdet med eksempler på forskellige måder tilløsning af problemer. Pjecer om boliger, køkkener, baderum, adgangsforhold, udearealer m.m. udgivet af Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget for Bevægelseshæmmede. Plan i køkkenet. Finn Vedel-Petersen og Karen Ranten. SBI-anvisning udgave. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm sider. I anvisningen beskrives køkkenets indretning og funktioner til brug ved planlægning af nybyggeri og modernisering af ældre køkkener. Planlægning og indretning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden. DSrekommendation DS/R-450. Dansk Ingeniørforening. København sider. I publikationen behandles de krav, der må stilles til udformningen af udearealer, der skal være anvendelige for handicappede. 16 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

19 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

20 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT For æ ldre mennesker er det ikke bare»godt at bo godt«, det kan være helt nødvend igt at bo godt for at kunne bo i egen bolig. Mange ældre bor dårligt, og der er for få boliger egnede for æ ldre. Det er derfor nødvendigt, at der både ved nybyggeri og by- og bygningsforbedring fremskaffes f lere boliger egnede for æ ldre beboere. l huskelisten omtales forhold i en almindelig god bolig og dens nærmeste omgivelser, som er af særlig betydning for æ ldre beboere. Li sten kan være til hjælp for alle med ansvar for, at boliger gøres velegnede også for æ ldre- i både nybyggeri og i æ ldre bebyggelser.

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

s. 664 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard.

s. 664 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard. Artikel fra HFB 22 1978 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard. At være bevægelseshæmmet er ikke en tilstand i sig selv,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

FrisørHus. Nemt at etablere egen salon. - et nøglefærdigt salonkoncept

FrisørHus. Nemt at etablere egen salon. - et nøglefærdigt salonkoncept FrisørHus - et nøglefærdigt salonkoncept Nemt at etablere egen salon Frisørhus er markedets nemmeste adgang til at etablere en flot, trendy og energirigtig salon hvor der er tænkt på alt. Frisørhus leveres

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Handica egnet bolig- og orbedring

Handica egnet bolig- og orbedring Handica egnet bolig- og orbedring Handicapegnet bolig- og byforbedring Bolig- og byfornyelse bør være for alle - herunder kørestolsbrugere. B UR har støttet tre forsøg, koordineret af Bolig) o Motor- og

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 6. november 2010 Opdateret 19. februar 2011 Oversigt over besvarelser på rundspørge vedr. kulde-, vand- og lugtgener. 38 Koldt ved indgang og dør. Kulde ved dør. Dør er utæt og

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016 ChrisTravel Dyssevangen 48 3520 Farum Telefon +45 4448 2119 Info@christravel.dk www.christravel.dk CVR.nr. 3245 2205 Danske Bank Reg.nr. 4190 Konto 1053 2574 IBAN 2530000010532574 SWIFT DABADKKK Vil du

Læs mere

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet.

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Redegørelse for varmeproblemer 07. august 2011/rev. 6. februar 2012 1: Boliger med varmeproblemer En række boligejere i boligbebyggelsen Giber Å har konstateret

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere