OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Udgivet januar 1985

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Udgivet januar 1985"

Transkript

1 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

2 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

3 I HUSKELISTE KAREN RANTEN FINN VEDEL-PETERSEN SBI-ANVISNING 144 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1985 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

4 Indhold Boliger egnede for ældre Om at blive ældre Huskeliste Boligens omgivelser, 8 Boligen generelt, 9 Beboelsesrum, 11 Køkken, 12 Baderum, 14 Forstue, 15 Litteratur ISBN ISSN Pris: Kr. 19,50 inkl. 22 pct. moms. Oplag: Tryk: Dyva Bogtryk, Glostrup. Fotos: Gregers Nielsen. Julie Rønnow. Statens Byggeforskningsinstitut: Postboks 119, 2970 Hørsholm. Telefon Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SEJ-anvisning 144: God bolig for ældre. En huskeliste OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

5 Boliger egnede for ældre En god bolig er vigtig for alle, men navnlig for den, der er meget hjemme, og som har en lille aktionsradius. Der bor en person over 65 år i hver fjerde bolig, og der bliver flere og flere ældre. De fleste ældre ønsker at bo længst mulig i egen bolig. Det er et ønske, kommunerne søger at opfylde, også ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Mange ældre bor dårligt, og der er for få boliger egnede for ældre. Det er derfor nødvendigt, at der både ved nybyggeri og byog bygningsforbedring fremskaffes flere boliger egnede for ældre. En»bolig egnet for ældre«er ikke en særlig boligtype, men blot en god og praktisk bolig med en hensigtsmæssig placering. Uhensigtsmæssige boligforhold, som for den yngre nok kan virke ubekvemme, kan for den ældre betyde store og måske uovervindelige - vanskeligheder, efterhånden som alderssvaghederne melder sig. De fleste af os vil komme til at tilhøre aldersgruppen»de ældre«. Vi bliver ældre på forskellig måde, de fleste kan heldigvis klare sig selv helt eller med nogen hjælp. Hvordan, hvor godt og hvor længe, vi vil kunne klare os i egen bolig, vil i meget høj grad afhænge af de forhold, vi bor under. I denne huskeliste peges på forhold i boligen og dens nærmeste omgivelser, som i særlig grad er vigtige for ældre. Listen er tænkt som en hjælp til dem, der skal sørge for, at nye boliger og bebyggelser bliver egnede også for ældre beboere. Den kan desuden bruges til at påvise, hvilke boliger der på grund af beliggenhed eller udformning ikke er eller vil kunne blive egnede for ældre. Listen omfatter ikke krav til specielle boliger som kollektivboliger og boliger i plejehjem og lignende institutioner. Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for bygningsplanlægning, januar 1985 Hans Jørgen Larsen 3 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

6 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

7 5 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Om at blive ældre»de ældre«er individuelt lige så forskellige som alle andre. Alligevel er der nogle fælles træk, der må tages hensyn til, hvis bolig og nærmiljø skal egne sig også for ældre. Ældre bor i små husstande De fleste bor i små husstande, enten sammen med ægtefælle eller alene. De fleste ældre over 70 år er enlige kvinder. Både af økonomiske og praktiske grunde er der derfor brug for forholdsvis små boliger, som dog aldrig bør være mindre end to eller tre værelser. Rummene må ikke være for små, da ældre ofte har mange ejendele, som de nødigt skiller sig af med. Det er desuden vigtigt, at der er plads til familie og venner - også ved spisebordet. For kneben plads kan begrænse den ældres levevilkår og medvirke til isolation. Ældre er meget hjemme Ældre opholder sig meget i og nær boligen- de bor meget. Det er derfor særlig vigtigt for ældre, at boligen er god, lys og solrig, og at der er en god udsigt samt altan eller have. Et godt og varmt indeklima uden træk og fodkulde er af stor betydning. Lydisoleringen bør være god. Den, der ikke hører godt, har brug for at kunne skrue op for radio og fjernsyn, uden at det generer naboerne. Nogle ældre har desuden andre sovevaner end yngre og undertiden brug for en middagslur. Det er vigtigt, at de nære omgivelser er gode, og at der er rare steder at sidde i sol og læ, helst hvor der sker noget. Ældre er ofte alene Mange ældre er meget alene og har derfor i særlig grad brug for socialt samvær med ligestillede og andre aldersgrupper. Der bør derfor være adgang til fællesfaciliteter som beboerlokaler og haveanlæg og eventuelt mulighed for at deltage i ældreklub og fællesspisning. For enlige, navnlig for enlige kvinder, har tryghed i boligen og dens omgivelser stor betydning. Omgivelserne bør være befolkede og fredelige, uden øde strækninger eller skumle porte og med god belysning på trappeopgange

8 og færdselsarealer. Der bør desuden være mulighed for at komme i forbindelse med omverdenen, eksempelvis vedhjælp af telefon og eventuelt nød -kaldeanlæg. Ældre bevæger sig mindre let Med alderen bevæger de fleste mennesker sig mindre ubesværet end i de yngre år, får sværere ved at bukke og strække sig og har brug for lidt mere plads til at bevæge sig på. Det kan navnlig blive besværligt at klare sig med kneben plads i baderum og upraktisk indrettede køkkener. Kniber det med at klare den daglige hygiejne, rengøring og madlavning, forringes muligheden for at blive boende i egen bolig. Ældre har færre kræfter Kræfterne bliver færre med årene. Det bliver sværere at overvinde fysiske hindringer, fx besværlige adgangsforhold, trapper, tunge døre og lange afstande. Det kan føre til manglende motion, isolation i boligen og ringe kontakt med andre mennesker, hvis det er for besværligt at komme til butikker, vaskeri, ældreklub, bibliotek, frisør osv. Ældre har sjældent bil De færreste ældre har bil. Derfor er de i særlig grad afhængige af let tilgængelige og gode, offentlige trafikmidler. Ældre er ofte svagelige Blandt ældre er der mere sygelighed og flere svagelige end i andre aldersgrupper, og ældre er i særlig grad udsat for ulykker. Derfor er der behov for let adgang tillæge og til hjælpe- og serviceforanstaltninger. Der er også flere bevægelseshæmmede blandt ældre. Gangbesværede og handicappede har i særlig grad brug for hensigtsmæssige forhold både i boligen og i omgivelserne. Det gælder navnlig køkken og baderum, adgangs- og niveauforhold, fortove og stier og skilte og signaler. Ældre flytter nødigt Ældre mennesker lægger særlig stor vægt på ikke at flytte fra de kendte omgivelser, naboer og handlende. Bliver det nødvendigt at flytte, er det vigtigt, at den nye bolig er i samme kvarter, og at den er så god, at flytning ikke igen bliver nødvendig. 6 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

9 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT. R~f \ U

10 - om forhold, der gør en bolig egnet for ældre OMGIVELSER Gode forhold for fodgængere Fortove og gangstier bør være egnede for dårligt gående, svagtseende og kørestolsbrugere, dvs. tilstrækkeligt brede, med jævn belægning, uden niveauforskelle, rigeligt forsynede med bænke, velbelyste og sikrede mod biler, knallerter og cykler. Kollektive trafikmidler i nærheden Afstanden fra boligen til nærmeste busholdeplads eller station bør være mindre end ca. 500 m. D Butikker nær boligen Afstanden fra boligen til dagligvarebutikker bør være mindre end ca. 500m. D Fællesfaciliteter ved boligen Vaskeri og hobby- og klublokaler bør være nær boligen, helst inden for ca. 100m. Alle fællesanlæg og -lokaler skal være tilgængelige for kørestolsbrugere. Udendørs opholdspladser Udendørs opholdspladser med bænke i have- eller gårdanlæg bør være nær ved husets indgang. Det vil være en fordel hvis der er mulighed for nyttehaver. D Mulighed for tilkørsel til indgangen 8 Der bør være mulighed for tilkørsel direkte til boligen for person- og sygetransportbiler. Der bør også være mulighed for parkeringsplads eller garage for invalidebil nær indgangen til huset. OPHAVSRET:STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

11 9 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BOLIGEN Bekvem adgang til huset Adgangen til huset bør være uden trappetrin. Der bør være en mindst 50 cm bred vigeplads ved dørens åbningsside. H o veddøren let at åbne Hoveddøren bør være velbelyst med tydeligt nummerskilt, og den skal være let at åbne. D Boligen højst på 2. sal Til boliger, der ligger højere end 2. sal, bør der være elevator. Der bør være plads til et klapsæde eller lignende hvileplads på alle mellemreposer. D Hele boligen i en etage Alle boligens rum bør være i samme plan. Dørtrin i boligen bør undgås. Niveauforskelle ved fx entre-, baderums- og altandøre må højst være 25mm. D Mindst to beboelsesrum Boligen bør have mindst to beboelsesrum, foruden køkken og baderum. Dør mellem to beboelsesrum er ønskelig. D Altan eller have Der bør være direkte adgang fra boligen til altan, terrasse eller have. Der bør desuden være adgang til fælles have- eller gårdanlæg. Sol og god udsigt Boligen bør være lys og solrig med god udsigt fra vinduer og altan. Vinduesbrystninger bør helst være så lave, at man kan sidde ned og se ud. Beskyttelse mod indblik og indbrud Boliger i stueetagen bør i særlig grad beskyttes mod indblik og indbrud.

12 10 Godt indeklima Boligen bør være velisoleret, let at varme op og fri for fugt, træk og fodkulde. Der bør være god ventilation og god isolering mod støj udefra og fra naboer, og der bør ikke forekomme allergifremkaldende materialer. Plads til at bevæge sig De mest benyttede ganglinier i boligen bør være ca. l m brede. En samlet fri gulvplads på mindst l Y2-2 m 2 er nødvendig til at bevæge sig på i alle boligens rum, også af hensyn til rengøring. Døre bør have en fri åbning på ca. 80 cm. Greb og kontakter lette at betjene Vinduesgreb, radiatorventiler, telefonstik, elafbrydere og stikkontakter bør ikke placeres højere end ca. 140 cm og ikke lavere end ca. 60 cm over gulvet. Alle greb og håndtag bør være lette at betjene også for svage hænder, elafbrydere bør have stor trykplade. Låge til affaldsskakt bør være på samme trapperepose som boligen og ca. 90 cm over gulvet. Vandhaner bør være lette at betjene og lette at forstå, med adskilt indstilling for vandstrøm og temperatur. OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

13 D Plads til sofagruppe En sofagruppe for en husstand på 1-2 personer fylder ca. 300 x 220 cm. D Plads til spisebord Spisepladsen bør kunne udvides til mindst 8 personer. En spiseplads for 8 personer fylder ca. 240 x 240 cm. Plads til dobbeltseng En seng fylder ca. 90 x 210 cm. Der bør være plads til dobbeltseng eller to senge, også i boliger beregnet for l person. Den fri afstand langs en seng bør være mindst 90 cm, for kørestolsbrugere mindst 120 cm. D Plads til arbejdsbord En arbejdsplads til syning, papirarbejde og lignende fylder med stol mindst 120 x 150 cm. Plads til opbevaringsmøbler Opbevaringsmøbler til bøger, papirer, pyntegenstande og lignende kræver i alt3-4m vægplads. Skabe til opbevaring af tøj, overtøj og husholdningslinned for 1-2 personer kræver i alt2-3m vægplads. Pladsbehov i beboelsesrum Mål i centimeter Sofagruppe Spiseplads Soveplads 11 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

14 12 Tilstrækkelig fri gulvplads Der bør være mindst 110 cm fri afstand foran alt inventar, i køkken for kørestolsbruger dog mindst 120 cm. Regulerbare højder på inventar Højden på køkkenborde og overskabe bør kunne tilpasses efter beboernes behov. Plads til siddende arbejde Der bør være plads for siddende arbejde, eventuelt ved en cm bred udtræksplade ca. 70 cm over gulvet. Køkkener for kørestolsbrugere bør ikke have underskabe under vask, tilberedningsplads og bordkomfur. Vask og komfur ved samme bordplade Vask og komfur bør have frastillingsplads ved begge sider. Tilberedningspladsen bør placeres imellem vask og komfur. Overskabe anbragt hensigtsmæssigt Der bør være overskabe ved de tilhørende arbejdspladser, fx serviceskab ved opvaskepladsen. Overskabenes øverste hylde bør ikke være højere end ca. 160 cm, i kørestolskøkken ca. 140 cm, over gulvet. Låger i overskabe bør være højst 40 cm brede eller udført som skydelåger. Underskabe med skuffer Der bør i 60 cm dybe underskabe være skuffer eller udtræksbakker. Køleskab i bekvem højde Køleskabet bør anbringes med øverste og nederste hylde henholdsvis højst 150 og mindst 60 cm over gulvet, i kørestolskøkken ca. 20 cm lavere. Der bør være frastillingsplads ved siden af køleskabet. OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

15 Kosteskab uden hævet bund Kosteskabet bør være uden hævet bund, så en støvsuger kan køres ud uden at skulle løftes. Ovn i bordhøjde Ovn og kogeplader bør være adskilte, og ovnen bør være i bordhøjde, eventuelt indbygget i et skab. El-komfur Komfur og ovn bør være elopvarmede for at undgå risiko ved åben ild. Greb lette at betjene Greb på og skuffer bør være vandrette eller skråtstillede bøjlegreb med mindst 100 mm fri grebslængde. Inventarhøjder og pladsbehov i køkken Mål i centimeter Øverste hylde i overskabe ~~~!;Q - ajå Qc.o.. Øverste l nederste hylde i køleskab åbt=-"-0 ~ ~ Udtræksplade for siddende arbejde Ovn i bordhøjde Køle- Høj- Arbejdsprocesser overlapper li OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

16 Tilstrækkelig fri gulvplads Der bør være en fri afstand foran alle sanitetsgenstande på mindst 110 cm. Ved ombygning kan afstanden være mindre, dog ikke mindre end 80 cm og forudsat, at der er en samlet fri gulvplads på mindst 1,2 m 2 For en kørestolsbruger skal der være en fri afstand på mindst 110 cm og en samlet, fri gulvplads på mindst 130 x 130 cm. Dør til bade- og wc-rum bør normalt være udadgående eller udført som skydedør. Gulvbelægningen bør være skridhæmmende, også når gulvet er vådt. Separat bruseplads Der bør være bruseplads, uanset om der tillige er badekar. Brusepladsen bør være mindst 80 x 80 cm og udformet, så oversvømmelse af gulvet i resten af baderummet undgås. Bruseren bør være indstillelig i forskellige højder. Der bør være støttegreb og klapsæde. Plads til opbevaring Der bør i baderummet være plads til opbevaring af toiletsager, rengøringsmidler, beholdning af papir og håndklæder m.m. samt plads til snavsetøjskurv og tørrestativ. Pladsbehov i baderum Mål i centimeter 14 Wc Håndvask o ~ ~ ~ Bruseplads Tørrestativ Fri afstand l l o l CO l ca l l l r 80. OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

17 Entredøren let at åbne Entredøren bør kunne låses op og åbnes med en hånd. Brevsprækken bør være ca. 90 cm over gulvet, så en opsamlingskurv kan anbringes i bekvem højde på dørens inderside. Uden for entredøren bør der være en taskehylde eller -knage i bekvem højde. Tilstrækkelig fri gulvplads Der bør være plads til at modtage gæster og til at tage overtøj af og på. Den fri gulvplads bør ikke være mindre end ca. 130 x 130 cm. For at en kørestol skal kunne vende, er en samlet, fri gulvplads på mindst 130x130 cm nødvendig. Plads til møblering Foruden fri gulvplads bør der være plads til overtøj i et skab, mindst 60 cm bredt, eller i en tilsvarende niche. Desuden bør der være plads til en kommode eller hylde til fralægning, samt mulighed for at sidde ned og skifte fodtøj. Pladsbehov i forstue Mål i centimeter o ; Fri afstand foran opbevaringsmøbler OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

18 Bedre bo/igplaner. Beskrivelse af en metode til projektering og vurdering. Karen Ranten og Finn Vedet-Petersen. SBI-meddelelse 19. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm sider. I publikationen beskrives de almindelige aktiviteter i en bolig og de krav, aktiviteterne stiller til boligens udformning. Disse krav er sammenfattet i oversigter og checklister, der tilsammen tjener som værktøj for vurdering af en boligs brugsværdi. Boligbebyggelser for alle. Hvordan almindelige boligbebyggelser skal indrettes for at være egnede også for ældre, fysisk svage og bevægelseshæmmede. Karen Ranten og Finn Vedet Petersen. SBI-anvisning udgave. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm sider. I anvisningen beskrives, hvordan boliger og deres omgivelser skal indrettes for at være egnede også for ældre og bevægelseshæmmede. Boliger for handicappede. Vejledning til brug ved planlægning og indretning af nyt boligbyggeri. John Frederiksen. Arbejdernes Oplysningsforbund, Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget for Bevægelseshæmmede og De samvirkende Invalideorganisationer. København sider. I vejledningen beskrives boligform og støtteordninger for handicappede og principper for planlægning og boligudformning. Der vises eksempler på boligplaner. Det er godt, at ældre bor godt. Boligselskabernes Landsforening. København sider. I bogen redegøres for mulighederne for ved modernisering at gøre boliger egnede for ældre, og der vises eksempler, dels som udført i almennyttige bebyggelser, dels teoretiske i form af en idesamling. Faldulykker blandt ældre. Forebyggelsesrådet. København sider. I bogen analyseres faldulykker i hjemmet med anvisning på forebyggende foranstaltninger. Handicapegnet byggeri. Ove Hove. Boligministeriet. København sider. Rapporten indeholder forslag til ændringer i love og bygningsreglement og behandler handicap-problemer i bygninger med forslag til løsninger. Køkkener for bevægelseshæmmede. Karen Ranten og Finn Vedet-Petersen. SBI -anvisning 146. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm. Påregnes udgivet I anvisningen beskrives de krav, der må stilles til køkkener i selvstændige boliger, der specielt er beregnede for bevægelseshæmmede beboere. Omlægning og fornyelse af indsatsen for ældre. Ideer og erfaringer. Socialstyrelsen. København sider. Bogen er en vejledning til støtte for kommunernes planlægning af indsatsen inden for hele ældreområdet med eksempler på forskellige måder tilløsning af problemer. Pjecer om boliger, køkkener, baderum, adgangsforhold, udearealer m.m. udgivet af Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget for Bevægelseshæmmede. Plan i køkkenet. Finn Vedel-Petersen og Karen Ranten. SBI-anvisning udgave. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm sider. I anvisningen beskrives køkkenets indretning og funktioner til brug ved planlægning af nybyggeri og modernisering af ældre køkkener. Planlægning og indretning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden. DSrekommendation DS/R-450. Dansk Ingeniørforening. København sider. I publikationen behandles de krav, der må stilles til udformningen af udearealer, der skal være anvendelige for handicappede. 16 OPHAV SRET: STATEN S BYGGEFORSKNIN GSINSTITUT

19 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

20 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT For æ ldre mennesker er det ikke bare»godt at bo godt«, det kan være helt nødvend igt at bo godt for at kunne bo i egen bolig. Mange ældre bor dårligt, og der er for få boliger egnede for æ ldre. Det er derfor nødvendigt, at der både ved nybyggeri og by- og bygningsforbedring fremskaffes f lere boliger egnede for æ ldre beboere. l huskelisten omtales forhold i en almindelig god bolig og dens nærmeste omgivelser, som er af særlig betydning for æ ldre beboere. Li sten kan være til hjælp for alle med ansvar for, at boliger gøres velegnede også for æ ldre- i både nybyggeri og i æ ldre bebyggelser.

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken.

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. K økkenindretning A-B-C I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. Tilberedningsplads Der skal være god bordplads til tilberedning mindst

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Screeningsredskabet Housing Enabler

Screeningsredskabet Housing Enabler Screeningsredskabet Screeningsredskabet Housing Enabler Kortlægningsskema Dato. Brugerens navn Boligens adresse...... Identifikationskode BOLIGSTANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Ej vurderet indgangen). Markeres, hvis det medfører vanskeligheder ved f.eks. at køre kørestol eller rollator. Angår ikke rampe ved indgang.

Ej vurderet indgangen). Markeres, hvis det medfører vanskeligheder ved f.eks. at køre kørestol eller rollator. Angår ikke rampe ved indgang. For at muliggøre sammenligninger mellem de to forskellige udgaver af Housing Enabler stemmer nummereringen af items overens med den komplette udgave (Iwarsson & Slaug, 2010), hvilket betyder, at nummerserien

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN

Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN SBI-ANVISNING 159 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1988 SBI-anvisninger er egne eller andres forskningsresultater bearbejdet til praktiske vejledninger til

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 7. APRIL 2014 NOTAT 1. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 7. APRIL 2014 KL. 17.00 20.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 7. APRIL 2014 NOTAT 1. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 7. APRIL 2014 KL. 17.00 20. 1. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 7. APRIL 2014 KL. 17.00 20.45 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99 beboere i Albertslund Vest, der tilmeldte sig gruppen på

Læs mere

Sunde Boliger i en Sund By. Boligen for alle

Sunde Boliger i en Sund By. Boligen for alle Sunde Boliger i en Sund By Boligen for alle Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 INDLEDNING... 4 BOLIGENS INDRETNING M.V... 4 4.3. ADGANGS- OG TILKØRSELSFORHOLD... 5 4.3.1. REKREATIVE UDEAREALER... 6 4.3.2.

Læs mere

Hegels Minde. Nye familieboliger i Fredensborg. 10 nyrenoverede familieboliger med hver deres unikke charme

Hegels Minde. Nye familieboliger i Fredensborg. 10 nyrenoverede familieboliger med hver deres unikke charme Hegels Minde Nye familieboliger i Fredensborg 10 nyrenoverede familieboliger med hver deres unikke charme Afdeling 747-0 Lejerbo Fredensborg Udlejningsteam 2 Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april 2008 - Revideret januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

PFA Seniorboligstandard TM

PFA Seniorboligstandard TM En bolig til hele livet PFA Seniorboligstandard TM Seniorboligstandard Seniorboligstandard En god bolig bidrager til et godt liv En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke mindst tilfældet,

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle Dansk Standard DS 3028 1. udgave Godkendt: 2001-06-08 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Tilgængelighed for alle General accessibility DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ

VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ A. UDENDØRS MILJØ A B 1 B 2 C D E F G H I J K L M N NOTER Generelt Markér dette item, hvis der står cykler, "betonklodser" mm. i vejen. 1. Smalle adgangsstier (smallere end

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRIN SEN CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIGER INDHOLD. 1 Fremtidens almene ungdomsbolig 2. 2 Spørgsmål 3 DOMEA. Havneparken Vejle ADRESSE COWI A/S

FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIGER INDHOLD. 1 Fremtidens almene ungdomsbolig 2. 2 Spørgsmål 3 DOMEA. Havneparken Vejle ADRESSE COWI A/S DOMEA FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Fremtidens almene ungdomsbolig 2 2 Spørgsmål 3 PROJEKTNR.

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3. Bygningsreglement 2015 (med Bygningers indretning 01.01.2016) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3.1 Generelt 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed 3.3 Boliger 3.4 Andre bygninger

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Odense Isstadion...5 4. Tilgængelighedsforholdene...6

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

MOBILITETSHJÆLPEMIDLER

MOBILITETSHJÆLPEMIDLER 89 Personkomponenten Personkomponenten, det komplette Housing Enabler redskab Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010 FUNKTIONELLE BEGRÆNSNINGER OG AFHÆNGIGHED AF MOBILITETSHJÆLPEMIDLER Køn: Fødselsår: Øvrige

Læs mere

tilgængelighedsstandard

tilgængelighedsstandard Scandics tilgængelighedsstandard Her kan du læse vores tilgængelighedsstandard på 110 punkter. Vi har udarbejdet den ved nøje at have fulgt gæstens vej fra parkering og videre gennem hele hotellet. Vi

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden revideret på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2008. Omdelt til samtlige beboere oktober 2009. Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Køkkener uden mulighed for spiseplads og placering væk fra opholds-areal Trapper i gangarealet kolliderer

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Skolevænget Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem Kontaktperson og stempel Her følger de 11 områder, vi skal have talt om og aftalt, inden vi går i gang med arbejdet i dit hjem. DIT HJEM -

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21. ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.00 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL GBL 3 --- GBL 4 Supplerende byggetekniske undersøgelser Beboerworkshop #01: introduktion og idéhøst

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN. Vejledning til beboervalg for type AN

VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN. Vejledning til beboervalg for type AN VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN Vejledning til beboervalg for type AN Valg i forbindelse med renovering. Disse valg er uden ekstra omkostninger. Valgene afkrydses i separat

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold SMÅ VÆRELSER... 6 SKITSER... 6 FUNKTION... 6 INVENTAR... 6 ADGANGSFORHOLD... 6 BRAND... 6 INDEKLIMA... 7 LYD... 7 LYSINDFALD / LYSKILDER... 7 VARME... 7 VENTILATION... 8 EL... 8 ØVRIGE KRAV...

Læs mere