Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~"

Transkript

1

2 Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je for mjislæ at opnå andre kvaliteter - j eks. bofællesskabet for ældre medfællesfaciliteterne bygget»w1en på«. BUR og Boligstyrelsen viser med udstillingen på Byggerifor Milliarder 1987 et eksempel på en sådan vision. Informationssamfundet vil sandsynligvis være en realitet allerede i 90'erne. Med informationssamfundets helt nye former for kommunikation åbnes nye perspektiver for arbejde, undervisning og underholdning. Lokalområdet kan i informationssamfundet blive rammen om en hel tilværelse - hverdage uden bolig- og arbejdsstedsrejser. Et nyt og tættere forhold til tid og sted. Med mere harmoni i de daglige aktiviteter og bedre sammenhæng mellem arbejds- og boligfunktioner i lokalområdet. Samtidig forlænges levetiden. Stadig flere vil opleve at blive meget gamle, og mange flere vil derfor med små eller store handicaps skulle leve - og ønske at blive - i egen bolig. Men forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at nye boliger bygges, så de kan bruges af alle, og at den eksisterende boligmasse forbedres. I nogle tilfælde vil det være muligt ved at ændre den enkelte boligs indretning - i andre gennem sammenlægning af to små boliger at opnå nok plads til, at f.eks. også kørestolsbundne beboere kan leve der. Overalt, hvor boliger forbedres, bør sådanne overvejelser indgå. Men det er ilt'jll':ke"tlm Is!'f'tnll!!æl!l'lkk""e!flIi1'l!gt"a"t"IØlll!se problemerne for dem, der har fysiske handicaps. Boligens placering i bygningen, bebyggelsen og byen - og de sociale sammenhænge, man har mulighed for at deltage i - er altafgørende for fortsat trivsel. Her skal man være opmærksom på, at et enkelt trappetrin for mange kan være en uoverstigelig hindring for kontakt med andre mennesker. Det anslås at ældre medborgere i dag har svært ved at komme ned på gaden. Let adgang til boligen og god plads til fællesskab med andre om meningsfyldt samvær - også for ældre må være en vigtig del af målsætningen i fremtidens boligforbedring og byfornyelse. Man kan f.eks. som vist her bygge nogle tårne på ejendommene, som indeholder noget af det, der kan være et supplement til de små lejligheder på brokvartererne. Nødvendigt for en praktisk og dejlig tilværelse er: Elevator, værksted, køkken, spise-, opholds-, vaskeplads, tagterrasse, adgang til gården, gaden og byen. Der vil da være en reel mulighed for at blive i sit gamle kendte kvarter i sit eget lokalområde i en velegnet bolig- og bosammenhæng, velfungerende både til hverdag og fest. Fugleperspektiv i en karre, hvor nogle ejendomme er ombygget til ældreboliger med >fællesskab udenpå".

3 Planer i må! 1:200, nederst en typisk eksisterende etageplan) derover forslag til boligforbedring og tårntilbygning.

4 På udstillingen vises i model 1:1 en lejlighed før forbedring med dens små rum og snørklede sammenhænge. Med to små rum, køkken, toilet, hoved- og køkkentrappe. Med dens mange forhindringer for den, der er dårligt gående. Ved siden afvises, hvordan to gode boliger også for ældre eller handicappede kan blive indrettet, hvis trapperne nedlægges, og arealet lægges sammen med de to boliger. Her bliver mulighed for at indrette soveværelse om nødvendigt for plejen - med en hospitalsseng hjemme, og dog bevare sin opholdsstue, for at have et lille tekøkken og et rimeligt.badeværelse. Elevator En væsentlig forudsætning, for at man kan forblive i sin egen bolig i etageejendomme, er en elevator. Elevatorer er sjældent anvendt i ældre etageejendomme på brokvartererne, hvor boligforbedringsproblemerne i dag er størst. I forbindelse med boligforbedring for ældre og personer med handicap er elevatoretablering derfor afgørende. Når der skal spares både på plads og udgifter, er det i dag vanskeligt at finde et dansk produkt, som også opfylder krav om let betjening. I Sverige har man derimod allerede udviklet en elevator, som opfylder alle disse krav. Den vises på udstillingen til inspiration, skønt den bryder med nogle af de danske normer og derfor ikke umiddelbart kan godkendes af Arbejdstilsynet. Udest facaden i Bagge ade, arkitekt Fl~d Stein. Litteratur:»Boligforbedring udenpå«boliglaboratoriet for BUR 1985.»Facadeprojektet i Baggesensgade«BUR rapport 1986.»Tårnbygningsforsøg i Ryesgade 67-69«Box 25 arkitekter og rådgivende ingeniør Leon Grønbæk....»Boligforbedring udenpå«. Modell:1 på Byggerifor Milliarder 1985, Laboratoriet for Boligbyggerz~ rådgivende ingeniør Leon Grønbæk og A. Jespersen & Søn A/S. udbygning fra køkken akabsrum, bryqgers installationsskakt wc håndvask bruseplads e.v.t. altan Forudsætningen for denne kvalitative boligforbedring er tårnet med fælleskøkken-, spise-, vaske-, bade- og først og fremmest trappe- og elevatorafsnit. Tårnet vil være fælles for opgangen og måske fælles for flere i karreen. Sådanne»udenpåløsninger«er set i andre forbindelser. Som projekt til Boligforbedring i Ryesgade i København (med bad og balkon) som Boligforbedring udenpå på Byggeri for Milliarder 85 (ligeledes med bad og balkon), og som udestue på Facadeprojektet i Baggesensgade på Nørrebro i København. De er alle vigtige eksempler på hvor meget en tilbygning udenpå på en bedre måde kan bidrage til udnyttelse af de eksisterende men små arealresurcer. Principplan og modelfoto afrye3p,dd2-p'bjektet, BOX25 arkitekter og rådgivende ingeniør Leon Grønbæk.

5 Fællesskab ':l;'w:;i~::;fællesskabet kan være mere eller min ;' 'C o.- dre omfattende. Generelt gælder, at Det sociale netværk svækkes ofte, når fællesskab er et gode, i den udstrækning man efter eget behov kan frigøre man bliver ældre. Mange bliver alene uden ægtefælle og ved arbejdslivets sig fra det. Frivillighed er den bedste ophør uden kolleger. forudsætning for godt fællesskab. De kendte ansigter i det lokale samvær og fællesskab med andre er et gode, som boligens udformning ikke må skabe fysiske hindringer for at udvikle. I det følgende er nævnt en række eksempler på»fællesskaber«- planlagte, under opførelse eller fungerende med især ældre»medlemmer«som deltagere: Forsamlingshuset Fællesskab opstår ofte om løsning af praktiske funktioner. Det kan være ved spisning et par gange om ugen i forsamlingshuset. I den nordjydske landsby Ingstrup mødes 40 mennesker - et bredt udsnit afbefolkningen unge og gamle imellem hinanden - og styrker det sociale samvær ved at spise sammen. (Kilde: SBI rapport 156). Villaen Mange steder findes gamle villaer, som ved ombygning kan gøres til bofællesskab for ældre, som gerne vil blive boende i kvarteret, rrien ikke længere bryder sig om at bo helt alene. I publikationen»boligtrivsel også for ældre«vises et eksempel på en villa, hvor der er lavet 7 små boliger i et hus indrettet med lokaler til fællesaktiviteter og elevator. (Kilde:»Boligtrivsel også for ældre«udgivet af Boligtrivsel i Centrum). Opgangen 9 ældre kvinder har sammen med Lejerbo planlagt et opgangsfællesskab som del af et stort nyt almennyttigt boligbyggeri. De 9 små lejligheder har alt, hvad der hører til en bolig, men desuden part i fællesarealer i stueetagen med plads til madlavning, spisning, ophold, arbejde og med direkte adgang til det fri. (Kilde: Gerontologi og Samfund nr ). Arbejdsmodel til»boligforbedringfor ældre - vision om et bofællesskab«på Byggerifor Milliarder 87. Boligforbedring for ældre - vision om et bofællesskab BoligforbedringJor ældre er finansieret af BUR og Boligstyrelsen, og tilrettelagt af: Projektleder: Arkitekt Peder Duelund Mortensen Byggeriets 1:1 Modelværksted Kunstakademiets Arkitektskole Tordenskjoldsgade København K tlf i samarbejde med arkitekt m.a.a. Karen Zahle og Box 25 Arkitekter Styringsgruppe: Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med: Sekr.leder Flemming Frydendal, BUR Arkitekt m.a.a. Ib Høgsbro Holm, BUR Kontorchef Søren Kruse, Boligstyrelsen Arkitekt m.a.a. Anker Jensen, Boli~styrelsen Arkitekt m.a.a. Søren Schachter, Boligstyrelsen Fotos: Byggeriets 1:1 modelværksted Adresser: Boligministeriet Boligstyrelsen Stormgade København K Tlf BUR/Byggeriets Udviklingsråd Løngangstræde 37A 1468 København K Tlf

6 Isometri afforslaget til boligforbedringfor ældre. rryva BOGTRYK-OFFSET GLOSTRVP

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Handica egnet bolig- og orbedring

Handica egnet bolig- og orbedring Handica egnet bolig- og orbedring Handicapegnet bolig- og byforbedring Bolig- og byfornyelse bør være for alle - herunder kørestolsbrugere. B UR har støttet tre forsøg, koordineret af Bolig) o Motor- og

Læs mere

Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt

Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Maj 2005 publikation.pdf 19-07-2005 14:37:58 Titel Udgiver Udgivelsesår Udgave & oplag C Sats Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Socialministeriet

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Udarbejdet af Henriette Zimmermann, august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusgruppen som metode... 3 Spørgeguide...

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Værd at vide om. seniorbofællesskaber

Værd at vide om. seniorbofællesskaber Værd at vide om seniorbofællesskaber Seniorbofællesskabernes historie Arkitektfirmaet MW Det første seniorbofællesskab i Danmark blev etableret i 1987 i København. Initiativet kom fra ni enlige kvinder,

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Etablering af bofællesskaber for unge/voksne med Aspergers syndrom

Etablering af bofællesskaber for unge/voksne med Aspergers syndrom Etablering af bofællesskaber for unge/voksne med Aspergers syndrom Rapport fra en forældregruppe Forord Denne rapport er udarbejdet af en gruppe forældre til unge med Aspergers syndrom/normaltbegavede

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg

Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg byfornyelse Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg Boliger til udsatte grupper Rapporten er udgivet af: Velfærdsministeriet Rapporten er udarbejdet af: Arkitekt m.a.a. Tina

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk Oversigtsskema med alle bidrag fra borgerne på sammenomaarhus.dk. Bidragene er fordelt på følgende tre overordnede temaer ud fra hvor de fortrinsvis passer. Det

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Aalborg Universitet. Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Boligers tilgængelighed. Udgivet november 1999

OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Boligers tilgængelighed. Udgivet november 1999 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Boligers tilgængelighed Hvordan boliger, boligbebyggelser og udearealer skal indrettes, så de er tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner Christian

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN

Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN Identitetspapir Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN Udgave 6 (22 04 2013) Hvilken hverdag (dagligdag) og rammer skal gælde for den almen boligforening DALEN? Dette identitetspapir er en del af processen,

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere