FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 FAQ: EndNote Indholdsfortegnelse Korporationer som forfatter... 2 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer:... 3 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote... 4 Import af styles... 8 Fjernelse af teksten E pub fra referencelisten... 9 Fjernelse af det store indryk i Vancouver style Linieafstand i referencelisten Referencetype: hjemmeside Referencetype: del af hjemmeside Databaser med filtre Databaser uden filtre Installation af EndNote på Mac Import af termlister EndNote kompatibilitet med Office/Word Når EndNote forsøger at finde referencer i alle parenteser Inddeling af referencer i forskellige typer Word 2003 og EndNote EndNote Web Fletning af flere Word dokumenter med Endnote referencer Tlf Side 1 af 32

2 Korporationer som forfatter Er der tale om en korporation, hvor man ikke ønsker, at EndNote genererer fornavn og efternavn ud fra korporationens navn, sættes et komma til sidst efter korporationens navn. Det ser således ud i referencen i EndNote: Indenrigs- og Socialministeriet, Er der et komma i korporationens navn, der skal vises uden at generere initialer som ved en forfatter, gøres det således: Der indsættes dobbelt komma. Referencen ser således ud i EndNote: Indenrigs-,, Skole og Socialministeriet Tlf Side 2 af 32

3 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer: Referencen, der skal tilføjes eksempelvis sidetal skal markeres. Derefter klik på Edit & Manage citation(s) I den fremkomne boks skrives sidetallet i Suffix-feltet og der klikkes OK. Referencen er nu forsynet med et sidetal. Tlf Side 3 af 32

4 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote Eksporter referencer fra PURE og importer i dem EndNote Søg dine referencer frem i PURE og gem filen i RIS format. I EndNote kan du nu importere filen på normal vis. Se her, hvordan det ser ud i PURE: Tlf Side 4 af 32

5 Eksport af referencer fra EndNote og import af samme til PURE Du kan uploade af referencer fra Endnote til Pure. Først vælger du at indberette ny publikation og derefter kan du vælge at importere fra en fil se her: Klik på Ny Du vælger derefter format til filen: Nu kan du importere filen. Tlf Side 5 af 32

6 Husk, at når du eksporterer din fil i EndNote skal du vælge Refman(RIS) - formatet PURE kan læse. Det ser således ud i EndNote: Vær opmærksom på at du også kan importere referencer til PURE fra Pubmed og arxiv (du kan f.eks. søge på PMID numre). Tlf Side 6 af 32

7 Tlf Side 7 af 32

8 Import af styles Hvis du skal anvende en Style som ikke er på listen, vælger du i EndNote Edit og derefter Output Styles. Klik på Open Style Manager. Herefter klikker du på Get more on the web. Søg det ønskede tidsskrift og style frem, klik på Download og vælg Gem som. Gem det downloadede i dit eget EndNote bibliotek, som f.eks. kunne se således ud: C:\Users\<xxx>\Documents\EndNote\Styles Hvis du gemmer den i dit eget bibliotek, så er du sikker på at du ikke mister stylen ved opdateringer eller genetablering af EndNote. Derefter kan du skifte til denne style både i Endnote og i Word. Tlf Side 8 af 32

9 Fjernelse af teksten E pub fra referencelisten I EndNote vælger du Outputs Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Under overskriften Bibliography vælger du Templates. Find Journal article i listen og slet `Epub `Epub Date. (Pages afsluttes med.) Derefter gemmes stylen under et nyt navn. Nu kan du i Word vælge den nye style. Dette gælder kun for EndNote X6 eller ældre versioner. Tlf Side 9 af 32

10 Fjernelse af det store indryk i Vancouver style I EndNote vælger du Outputs Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Under overskriften Bibliography vælger du Layout. I den højre side, markeres mellemrummene til højre for bibliography number. Fjern pilen og lav et mellemrum. Derefter gemmer du og giv den et navn. Nu kan du i Word vælge denne nye style. Tlf Side 10 af 32

11 Linieafstand i referencelisten Hvis man vil have en anden linieafstand mellem referencerne skal man klikke på Edit & Manage Citation(s) og klikke på Tools, Format Bibliography og derefter Layout. Her sættes Line spacing til Single eller Double. Tlf Side 11 af 32

12 Referencetype: hjemmeside En hel hjemmeside registreres med følgende oplysninger i disse felter: Reference Type: Web Page Record Number: 35 Author: Johannessen, Terje Schroeder, Torben V. Year: 2012 Title: Sundhed på nettet Lægehåndbogen [Internet] Publisher: Danske Regioner Access Year: 2012 Access Date: Mar 12 Last Update Date: 2012 Jan 12 URL: Så kommer referencen til at se således ud I Vancouver: Johannessen T, Schroeder TV. Lægehåndbogen [Internet]. Danske Regioner; 2009 [updated 2012 jan 12; cited feb]; Available from: Ønsker du at erstatte semikolon efter dato for citatet gøres det således: I EndNote vælger du Output styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Tlf Side 12 af 32

13 Under Bibliography og dernæst Templates kan du rette semikolon til punktum. Gem derefter din style under et givent navn og du vil nu kunne anvende den nye style i Word. Tlf Side 13 af 32

14 Referencetype: del af hjemmeside En del af en hjemmeside registreres med følgende oplysninger i disse felter: Reference Type: Web Page Record Number: 35 Author: Johannessen, Terje Schroeder, Torben V. Year: 2012 Title: Sundhed på nettet Lægehåndbogen [Internet] Publisher: Danske Regioner Access Year: 2012 Access Date: Mar 12 Description: Ondt i ryggen; [ca. 2 sider Last Update Date: 2012 Jan 12 URL: Det resulterer i Vancouver style i følgende reference: Johannessen T, Schroeder TV. Lægehåndbogen [Internet]. Danske Regioner; 2009 [updated 2012 jan 1; cited 2012 jan 3]; Ondt i ryggen [2 sider]. Available from: Ønsker du at erstatte semikolon efter dato for citatet gøres det således: I EndNote vælger du Output Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtige Style og klik på Edit Tlf Side 14 af 32

15 Under Bibliography og dernæst Templates kan du rette semikolon til punktum. Gem derefter din Style under et givent navn og du vil nu kunne anvende den nye Style i Word. Tlf Side 15 af 32

16 Databaser med filtre Pubmed: Mårkerede referencer kån sendes til Citåtion månåger. Filen kån derefter åbnes eller hentes ind viå Import > File og Import Option skal være PubMed (NLM). Skål du overføre mere end 200 referencer skål du sende til File og vælge formåtet Medline. Filen åbnes / hentes på samme måde. Bibliotek.dk: Før der kan eksporteres referencer fra Bibliotek.dk., skal det aktiveres. Under Min profil vælger du Mine indstillinger og derefter Bestil og eksport. Når de skål importeres, skal import option være EndNote generåted XML. SveMed+: Ved import af referencer til EndNote fra SveMed+ vælges et særligt importfilter. Klik på linket Sökhjälp på forsiden og under emnet Importfilter finder du filen SveMed.enf. Downloåd med et højreklik og vælg Gem destinåtionen som. Filen skål gemmes i Endnotemåppen Filters, som er én åf progråmmåpperne. Hvis du ikke hår rettigheder til åt gemme direkte i programmapperne, må du efter downloade kopiere filen og derefter sætte den ind i filter-mappen. Tlf Side 16 af 32

17 Databaser uden filtre Nogle databaser kræver ikke filter Business Source Complete, Cinahl og andre databaser fra EBSCO understøtter EndNote ved at lave direkte overførsel af referencer. PsycArticles fra APA har direkte overførsel PsycInfo og Embase er lagt op ved værten Ovid og behøver ikke filter. Web of Science / Social Science Citation Index er produceret af samme firma, som producerer EndNote, og direkte overførsel er mulig. Google Scholar: I scholarindstillinger kan man vælge EndNote som format for referenceeksport. Tlf Side 17 af 32

18 Installation af EndNote på Mac 1. Åbn Word og installer eventuelle manglende opdateringer vha. Check for updates under Help (luk Word igen når opdateringen er startet) 2. Luk Word, hvis stadig åbnet 3. Kopier EndNote X7 mappen ind i Mac Application mappen 4. Opret evt. genvej til EndNote-programmet (træk over i Docken) 5. Start EndNote 6. Prøv at åbne Word - vises EndNote plugin funktionerne i Tools -> Funktioner samt den "flydende" Endnote værktøjslinie? 7. Hvis ikke, luk Word igen og fortsæt fra punkt 8 - hvis OK, luk EndNote og installationen er færdig 8. Åbn Customizer... (i EndNote under EndNote X7) 9. Vælg ønskede funktioner, f.eks. Cite while you write og Services 10. Klik Next to gange samt vælg All users 11. Afslut EndNote 12. Word skulle nu indeholde EndNote funktionerne i Tools samt den "flydende" Endnote værktøjslinie Tlf Side 18 af 32

19 Import af termlister Det er en god ide at importere termlister fra starten når man opretter sin database. Termlisterne bruges b.la. til at oversætte fulde tidsskrifttitler til standardiserede forkortede titler. De ligger under Tools og man importere dem fra Open Term Lists. Termlisterne er placeret der hvor EndNote programmer ligger f.eks.: C:\Program Files (x86)\endnote X7\Terms Lists Tlf Side 19 af 32

20 EndNote kompatibilitet med Office/Word 2013 Ingen nyere version af EndNote er designet til at være kompatibel med Office 2013, eftersom den nyeste version af EndNote blev udviklet og frigivet før den nyeste version af Word Versioner som er designet til at være kompatible med Office og Word 2010 (EndNote X4, X5, X6 og X7) ser ud til at kunne fungere sammen med Word 2013 med kun én undtagelse. Figurer og tabeller fungerer ikke med Word Hvis du har behov for at få EndNote til at fungere med figurer og tabeller, anbefaler vi at du anvender en tidligere version af Word. Bemærk at en Windows RT computer kan fungere med Office 2013, men ikke med EndNote. Det kan være at du bliver nødt til manuelt at installere værktøjslinien i Word 2013, hvis der ikke tidligere er blevet installeret Office på computeren. EndNote i Word 2007 eller nyere version EndNote X4/X5/X6/X7 1. Åben Word 2. Klik på menuen Filer og vælg Indstillinger. 3. Vælg Tilføjelsesprogrammer fra listen i venstre skærmbillede. 4. Nederst på siden med Tilføjelsesprogrammer er der en dropdown liste hvor der står Administrer. Lad cursoren stå på COM-tilføjelsesprogrammer og klik på Udfør. 5. På siden for COM-tilføjelsesprogrammer klikker du på Tilføj 6. Du skal nu søge efter filen "EndNote CWYW.dll" Hvis du har EndNote X7: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\17 Hvis du har EndNote X6: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\16 Hvis du har EndNote X5: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\15 Hvis du har EndNote X4: Kan filen ligge under: C:\Program Files(x86)\Common Files\ResearchSoft\Cwyw\14 Tlf Side 20 af 32

21 Hvis du ikke har en Programmer (x86) mappe, så se under Programmer for at finde Common Files mappen. Bemærk: Hvis du har Common files liggende et andet sted på computeren, må du søge efter CWYW mappen. 7. Når du har valgt EndNote CWYW.dll" filen, klikker du på OK og OK igen for at lukke skærmbilledet for COM-tilføjelsesprogrammer. Nu skulle du gerne kunne se værktøjslinien i Word. Bemærk. Hvis du får beskeden: EndNote CWYW.dll is not a valid Office add-in når du forsøger at tilføje programmet, så skal du bruge nedenstående opdatering fra Microsoft: 1. Afslut Word. 2. Download vcredist_x64.exe fra: 3. Installer opdateringsfilen vcredist_x64.exe" 4. Følg ovenstående instruktion trin 1-7 for at tilføje Endnote Cwyw.dll filen i Word. Tlf Side 21 af 32

22 Når EndNote forsøger at finde referencer i alle parenteser Den måde EndNote afgrænser en reference kan skifte fra {} til (). Prøv dette: i word vælger du i Word i Format Bibliography (retter kun dette ene dokument). Vi anbefaler dog, at man ændrer for alle Word-dokumenter ved at gå ændre i EndNote-programmet. I EndNote: edit preferences> Temporary Citations. Skift til {} i stedet for (). Tlf Side 22 af 32

23 Inddeling af referencer i forskellige typer Man skal rette i den style som man gerne vil anvende. Man finder den ønskede style under Edit >Output styles >Edit (f.eks.) Harvard Dernæst vælges under Bibliography: Sort Order og markeringen flyttes ned i Other. De relevante felter vælges i den dialogboks der kommer op. Tlf Side 23 af 32

24 Derefter skal du i Layout vælge referencetype Til sidst skal du gemme dine ændringer og give stylen et nyt navn. Når du anvender den nye style, ser det sådan ud i Word. Tlf Side 24 af 32

25 Word 2003 og EndNote Hvis EndNote ikke kan ses i Word dokumentet, skal man gå ind i Vis>Værktøjslinjer og markerer EndNote. Derefter kan man se alle EndNote funktionerne under Funktioner eller i den boks som kommer frem på skæmen. Tlf Side 25 af 32

26 Hvis Word dokumentet kommer med en fejlmeddelelse An unknown error occured kan det være fordi den mangler en kobling til EndNote. Derfor skal man gå ind i Funktioner>EndNote> Edit and manage citations > Tools>Format Bibliography og klik derefter på OK 2 gange. Derefter går man ind i Funktioner>EndNote>Format Bibliography og klik her på OK. Derefter kan man se referencelisten. Tlf Side 26 af 32

27 Man skifter style under Funktioner>EndNote>Format Bibliography Tlf Side 27 af 32

28 Hvis du ikke kan se EndNote under værktøjslinjer i Word 2003, skal du gøre følgende 1. Hvis du ikke kan se EndNote værktøjslinien, skal du først være sikker på at værktøjslinien er aktiv ved at gå ind i: Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer og vær sikker på at du har markeret EndNote CWYW.dot Dette skulle gøre at EndNote Værktøjslinien kan ses. 2. Hvis filen EndNote CWYW.dot er markeret, men værktøjslinien stadig ikke er synlig, så gå ind i Vis > Værktøjslinjer og klik på EndNote så skulle værktøjslinjen være synlig. Hvis filen EndNote CWYW.dot ikke kom frem efter at du fulgte ovenstående punkter, så skal du følge de næste tre trin: 1. Marker boksen med Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige under Funktioner > Makro > Sikkerhed > Udgivere, der er tillid til 2. Under Sikkerhed skal du sætte Sikkerhedsniveau fra Højeste sikkerhed til Mellem sikkerhed. 3. Se under Hjælp> Om Microsoft Office Word > Deaktiverede elementer. Hvis der er nogen valgmulighed Tlf Side 28 af 32

29 under EndNote eller CWYW, så vælg demo og klik på Aktiver. Hvis de ovenstående trin ikke placerer EndNote CWYW.dot i Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer så betyder det at EndNote CWYW værktøjerne ikke er installeret. Du vil derfor være nødt til at installere dem manuelt. Følg nedenstående vejledning: Hvis du bruger Windows NT/2000/XP skal du installere programmet, mens du er logget på som den bruger der skal anvende programmet, og personen som installere programmet skal have administrator rettigheder for at Windows programmet kan lægges korrekt på. 1. I Microsoft Word skal du gå ind under: 1. Funktioner og vælg Indstillinger. 2. Klik på Filplacering, og highlight Start mappen, og klik på Rediger. 3. Noter stien for Microsoft Word mappen. Hvis der ikke er en sti nederst på skærmen, så klik på Søg i dropdown menuen i toppen af skærmen og noter denne sti. Stien er som standard i Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\[USER NAME]\Application Data\Microsoft\Word\Startup. Og i Windows Vista/ Windows 7 / 8 er standard: C:\Users\[USER NAME]\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP. 4. Luk Word og andre Office programmer som eventuelt er åbne. 5. Åben på computer Windows XP/2000 og find din EndNote mappe. Standard stien er: C:\Programmer\EndNote eller C:\Programmer (x86)\endnote 6. Der er to filer i denne mappe som du skal kopiere, alt afhængig af hvilken version af EndNote og Word som du bruger. EndNote Word Files /2003** EN7CWYW.dot EN7Cwyw.WordXP.wll 7. Hvis du ikke kan se.wll og.dot filerne så gå ind i Kontrol panel og vælg Udseende og personlige indstillinger og Mappeindstillinger vælg Vis og fjern markeringen i boksen med Skjul filtypenavne for kendte filtyper og klik på OK. I Windows Vista, Windows 7 og Windows 8: hvis du ikke kan se værltøjsmenuen så klik på 'Alt' knappen én gang. 8. Gå ind Kontrolpanel vælg Udseende og personlige indstillinger og Mappeindstillinger vælg Vis, og marker "Vis skjulte filer, mapper og drev". 9. I Windows Vista: hvis du ikke kan se menuen for Kontrol Panel skal du holde ALT knappen nede. Find Word Start mappen og læg de to filer ind I denne mappe. 10. Luk og åben Microsoft Word igen. Tlf Side 29 af 32

30 EndNote Web EndNote Web kan man få adgang til på to måder: 1. Ved at installere den nyeste EndNote version. Den er så gældende i 2 år og kan kun fornys ved at købe en ny version. 2. Ved at logge ind på webkontoen fra en IP, der har købt adgang til Web of Knowledge. Dvs. en computer koblet op til SDUs eller OUHs netværk. Du kan se din status på myendnoteweb.com under options og derefter account information. Du kan oprette en konto ved at gå ind i Sync under Edit og Preferences, Klik på Enable Sync. Tlf Side 30 af 32

31 Fletning af flere Word dokumenter med Endnote referencer Skriver du på flere dokumenter med Endnote referencer og gerne vil have det flettet sammen til et enkelt dokument med en samlet referenceliste, så kan du gøre følgende: 1. Det anbefales at du for en sikkerheds skyld tager kopier af de enkelte dokumenter til backup og arbejder med kopierne. 2. Dine referencer skal være fra det samme Endnote bibliotek. 3. I hvert enkelt dokument skal du først fjerne formateringen. Det gør du ved at åbne dokumentet i Word. Klik på EndNote fanebladet, så Endnote værktøjsbjælken åbner sig. 4. Klik på Convert Citations and Bibliography. Klik på Convert to unformatted Citations 5. Formateringen er nu fjernet. Referencelisten forsvinder og Endnote citationerne i din tekst vil nu se ud på følgende måde. Exempel (Audard, 2007 #32) 6. Dette gøres ved alle de dokumenter, der skal flettes sammen. 7. Når alle dokumenter er klar, så sættes de sammen i den ønskede rækkefølge. 8. Derefter klikker du på Endnote værktøjsbjælken. 9. Vælg: Update Citations and Bibliography Tlf Side 31 af 32

32 10. Vælg den ønskede style. 11. Så skulle dokumentet være opdateret med referencerne i den rigtige rækkefølge. Tlf Side 32 af 32

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac)

Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac) DANMARKS PÆDAGOGISKE BIBLIOTEK Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac) 1 Indhold Introduktion 3 Opstart af EndNote 4 Oprette Referencer i EndNote Kopiering fra Word og lign. 5 Manuel indtastning

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks...

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 2 Sådan finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indtastning

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer RefWorks Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer Vejledningen henvender sig til studerende og medarbejdere i VIA der har behove for at kunne styre sine referencer (bøger, artikler og

Læs mere

Kom godt i gang med Mendeley

Kom godt i gang med Mendeley Kom godt i gang med Mendeley Oprettet af: Mendeley Sidst opdateret: October 2010 www.mendeley.com Redigeret og oversat af Heidi Jørgensen, University College Sjælland Indhold 1. Opret dit bibliotek...

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

VIA University College / VIA Bibliotekerne. Birgit Larsen Juni 2015 ZOTERO MANUAL

VIA University College / VIA Bibliotekerne. Birgit Larsen Juni 2015 ZOTERO MANUAL 2015 VIA University College / VIA Bibliotekerne Birgit Larsen Juni 2015 ZOTERO MANUAL Indhold Hvad er Zotero?... 1 Hvordan virker Zotero?... 1 Hvad kan Zotero?... 1 Kom i gang med Zotero - download & opstart...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office.

Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office. Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office. Hvis man ikke har råd til at købe Microsoft Office, og man heller ikke lige har en fætter, der kan organisere en sort udgave, vælger de fleste at hente

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

01: INSTALLATION. Zotero kan hentes fra www.zotero.org

01: INSTALLATION. Zotero kan hentes fra www.zotero.org 1 2 01: INSTALLATION Zotero kan hentes fra www.zotero.org Man bør installere både et browser-plugin (så man kan hente referencer direkte fra sin browser) og en stand-alone (dvs. et program der kører for

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Indhold Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop... 1 Download og installation af Oracle BI Publisher Desktop...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde. RefWorks

Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde. RefWorks Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde RefWorks Niels Erik Frederiksen Statsbiblioteket nef@statsbiblioteket.dk Revideret udgave marts 2010 1 Indhold - RefWorks Indledning

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 Indhold Om vejledningen... 2 Support... 2 FAQ problemer og løsninger... 3 Installation... 3 CDO mangler... 3 Hukommelsesfejl... 3 Import af dokument... 4 Fejl ved

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere