FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 FAQ: EndNote Indholdsfortegnelse Korporationer som forfatter... 2 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer:... 3 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote... 4 Import af styles... 8 Fjernelse af teksten E pub fra referencelisten... 9 Fjernelse af det store indryk i Vancouver style Linieafstand i referencelisten Referencetype: hjemmeside Referencetype: del af hjemmeside Databaser med filtre Databaser uden filtre Installation af EndNote på Mac Import af termlister EndNote kompatibilitet med Office/Word Når EndNote forsøger at finde referencer i alle parenteser Inddeling af referencer i forskellige typer Word 2003 og EndNote EndNote Web Fletning af flere Word dokumenter med Endnote referencer Tlf Side 1 af 32

2 Korporationer som forfatter Er der tale om en korporation, hvor man ikke ønsker, at EndNote genererer fornavn og efternavn ud fra korporationens navn, sættes et komma til sidst efter korporationens navn. Det ser således ud i referencen i EndNote: Indenrigs- og Socialministeriet, Er der et komma i korporationens navn, der skal vises uden at generere initialer som ved en forfatter, gøres det således: Der indsættes dobbelt komma. Referencen ser således ud i EndNote: Indenrigs-,, Skole og Socialministeriet Tlf Side 2 af 32

3 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer: Referencen, der skal tilføjes eksempelvis sidetal skal markeres. Derefter klik på Edit & Manage citation(s) I den fremkomne boks skrives sidetallet i Suffix-feltet og der klikkes OK. Referencen er nu forsynet med et sidetal. Tlf Side 3 af 32

4 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote Eksporter referencer fra PURE og importer i dem EndNote Søg dine referencer frem i PURE og gem filen i RIS format. I EndNote kan du nu importere filen på normal vis. Se her, hvordan det ser ud i PURE: Tlf Side 4 af 32

5 Eksport af referencer fra EndNote og import af samme til PURE Du kan uploade af referencer fra Endnote til Pure. Først vælger du at indberette ny publikation og derefter kan du vælge at importere fra en fil se her: Klik på Ny Du vælger derefter format til filen: Nu kan du importere filen. Tlf Side 5 af 32

6 Husk, at når du eksporterer din fil i EndNote skal du vælge Refman(RIS) - formatet PURE kan læse. Det ser således ud i EndNote: Vær opmærksom på at du også kan importere referencer til PURE fra Pubmed og arxiv (du kan f.eks. søge på PMID numre). Tlf Side 6 af 32

7 Tlf Side 7 af 32

8 Import af styles Hvis du skal anvende en Style som ikke er på listen, vælger du i EndNote Edit og derefter Output Styles. Klik på Open Style Manager. Herefter klikker du på Get more on the web. Søg det ønskede tidsskrift og style frem, klik på Download og vælg Gem som. Gem det downloadede i dit eget EndNote bibliotek, som f.eks. kunne se således ud: C:\Users\<xxx>\Documents\EndNote\Styles Hvis du gemmer den i dit eget bibliotek, så er du sikker på at du ikke mister stylen ved opdateringer eller genetablering af EndNote. Derefter kan du skifte til denne style både i Endnote og i Word. Tlf Side 8 af 32

9 Fjernelse af teksten E pub fra referencelisten I EndNote vælger du Outputs Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Under overskriften Bibliography vælger du Templates. Find Journal article i listen og slet `Epub `Epub Date. (Pages afsluttes med.) Derefter gemmes stylen under et nyt navn. Nu kan du i Word vælge den nye style. Dette gælder kun for EndNote X6 eller ældre versioner. Tlf Side 9 af 32

10 Fjernelse af det store indryk i Vancouver style I EndNote vælger du Outputs Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Under overskriften Bibliography vælger du Layout. I den højre side, markeres mellemrummene til højre for bibliography number. Fjern pilen og lav et mellemrum. Derefter gemmer du og giv den et navn. Nu kan du i Word vælge denne nye style. Tlf Side 10 af 32

11 Linieafstand i referencelisten Hvis man vil have en anden linieafstand mellem referencerne skal man klikke på Edit & Manage Citation(s) og klikke på Tools, Format Bibliography og derefter Layout. Her sættes Line spacing til Single eller Double. Tlf Side 11 af 32

12 Referencetype: hjemmeside En hel hjemmeside registreres med følgende oplysninger i disse felter: Reference Type: Web Page Record Number: 35 Author: Johannessen, Terje Schroeder, Torben V. Year: 2012 Title: Sundhed på nettet Lægehåndbogen [Internet] Publisher: Danske Regioner Access Year: 2012 Access Date: Mar 12 Last Update Date: 2012 Jan 12 URL: Så kommer referencen til at se således ud I Vancouver: Johannessen T, Schroeder TV. Lægehåndbogen [Internet]. Danske Regioner; 2009 [updated 2012 jan 12; cited feb]; Available from: Ønsker du at erstatte semikolon efter dato for citatet gøres det således: I EndNote vælger du Output styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Tlf Side 12 af 32

13 Under Bibliography og dernæst Templates kan du rette semikolon til punktum. Gem derefter din style under et givent navn og du vil nu kunne anvende den nye style i Word. Tlf Side 13 af 32

14 Referencetype: del af hjemmeside En del af en hjemmeside registreres med følgende oplysninger i disse felter: Reference Type: Web Page Record Number: 35 Author: Johannessen, Terje Schroeder, Torben V. Year: 2012 Title: Sundhed på nettet Lægehåndbogen [Internet] Publisher: Danske Regioner Access Year: 2012 Access Date: Mar 12 Description: Ondt i ryggen; [ca. 2 sider Last Update Date: 2012 Jan 12 URL: Det resulterer i Vancouver style i følgende reference: Johannessen T, Schroeder TV. Lægehåndbogen [Internet]. Danske Regioner; 2009 [updated 2012 jan 1; cited 2012 jan 3]; Ondt i ryggen [2 sider]. Available from: Ønsker du at erstatte semikolon efter dato for citatet gøres det således: I EndNote vælger du Output Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtige Style og klik på Edit Tlf Side 14 af 32

15 Under Bibliography og dernæst Templates kan du rette semikolon til punktum. Gem derefter din Style under et givent navn og du vil nu kunne anvende den nye Style i Word. Tlf Side 15 af 32

16 Databaser med filtre Pubmed: Mårkerede referencer kån sendes til Citåtion månåger. Filen kån derefter åbnes eller hentes ind viå Import > File og Import Option skal være PubMed (NLM). Skål du overføre mere end 200 referencer skål du sende til File og vælge formåtet Medline. Filen åbnes / hentes på samme måde. Bibliotek.dk: Før der kan eksporteres referencer fra Bibliotek.dk., skal det aktiveres. Under Min profil vælger du Mine indstillinger og derefter Bestil og eksport. Når de skål importeres, skal import option være EndNote generåted XML. SveMed+: Ved import af referencer til EndNote fra SveMed+ vælges et særligt importfilter. Klik på linket Sökhjälp på forsiden og under emnet Importfilter finder du filen SveMed.enf. Downloåd med et højreklik og vælg Gem destinåtionen som. Filen skål gemmes i Endnotemåppen Filters, som er én åf progråmmåpperne. Hvis du ikke hår rettigheder til åt gemme direkte i programmapperne, må du efter downloade kopiere filen og derefter sætte den ind i filter-mappen. Tlf Side 16 af 32

17 Databaser uden filtre Nogle databaser kræver ikke filter Business Source Complete, Cinahl og andre databaser fra EBSCO understøtter EndNote ved at lave direkte overførsel af referencer. PsycArticles fra APA har direkte overførsel PsycInfo og Embase er lagt op ved værten Ovid og behøver ikke filter. Web of Science / Social Science Citation Index er produceret af samme firma, som producerer EndNote, og direkte overførsel er mulig. Google Scholar: I scholarindstillinger kan man vælge EndNote som format for referenceeksport. Tlf Side 17 af 32

18 Installation af EndNote på Mac 1. Åbn Word og installer eventuelle manglende opdateringer vha. Check for updates under Help (luk Word igen når opdateringen er startet) 2. Luk Word, hvis stadig åbnet 3. Kopier EndNote X7 mappen ind i Mac Application mappen 4. Opret evt. genvej til EndNote-programmet (træk over i Docken) 5. Start EndNote 6. Prøv at åbne Word - vises EndNote plugin funktionerne i Tools -> Funktioner samt den "flydende" Endnote værktøjslinie? 7. Hvis ikke, luk Word igen og fortsæt fra punkt 8 - hvis OK, luk EndNote og installationen er færdig 8. Åbn Customizer... (i EndNote under EndNote X7) 9. Vælg ønskede funktioner, f.eks. Cite while you write og Services 10. Klik Next to gange samt vælg All users 11. Afslut EndNote 12. Word skulle nu indeholde EndNote funktionerne i Tools samt den "flydende" Endnote værktøjslinie Tlf Side 18 af 32

19 Import af termlister Det er en god ide at importere termlister fra starten når man opretter sin database. Termlisterne bruges b.la. til at oversætte fulde tidsskrifttitler til standardiserede forkortede titler. De ligger under Tools og man importere dem fra Open Term Lists. Termlisterne er placeret der hvor EndNote programmer ligger f.eks.: C:\Program Files (x86)\endnote X7\Terms Lists Tlf Side 19 af 32

20 EndNote kompatibilitet med Office/Word 2013 Ingen nyere version af EndNote er designet til at være kompatibel med Office 2013, eftersom den nyeste version af EndNote blev udviklet og frigivet før den nyeste version af Word Versioner som er designet til at være kompatible med Office og Word 2010 (EndNote X4, X5, X6 og X7) ser ud til at kunne fungere sammen med Word 2013 med kun én undtagelse. Figurer og tabeller fungerer ikke med Word Hvis du har behov for at få EndNote til at fungere med figurer og tabeller, anbefaler vi at du anvender en tidligere version af Word. Bemærk at en Windows RT computer kan fungere med Office 2013, men ikke med EndNote. Det kan være at du bliver nødt til manuelt at installere værktøjslinien i Word 2013, hvis der ikke tidligere er blevet installeret Office på computeren. EndNote i Word 2007 eller nyere version EndNote X4/X5/X6/X7 1. Åben Word 2. Klik på menuen Filer og vælg Indstillinger. 3. Vælg Tilføjelsesprogrammer fra listen i venstre skærmbillede. 4. Nederst på siden med Tilføjelsesprogrammer er der en dropdown liste hvor der står Administrer. Lad cursoren stå på COM-tilføjelsesprogrammer og klik på Udfør. 5. På siden for COM-tilføjelsesprogrammer klikker du på Tilføj 6. Du skal nu søge efter filen "EndNote CWYW.dll" Hvis du har EndNote X7: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\17 Hvis du har EndNote X6: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\16 Hvis du har EndNote X5: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\15 Hvis du har EndNote X4: Kan filen ligge under: C:\Program Files(x86)\Common Files\ResearchSoft\Cwyw\14 Tlf Side 20 af 32

21 Hvis du ikke har en Programmer (x86) mappe, så se under Programmer for at finde Common Files mappen. Bemærk: Hvis du har Common files liggende et andet sted på computeren, må du søge efter CWYW mappen. 7. Når du har valgt EndNote CWYW.dll" filen, klikker du på OK og OK igen for at lukke skærmbilledet for COM-tilføjelsesprogrammer. Nu skulle du gerne kunne se værktøjslinien i Word. Bemærk. Hvis du får beskeden: EndNote CWYW.dll is not a valid Office add-in når du forsøger at tilføje programmet, så skal du bruge nedenstående opdatering fra Microsoft: 1. Afslut Word. 2. Download vcredist_x64.exe fra: 3. Installer opdateringsfilen vcredist_x64.exe" 4. Følg ovenstående instruktion trin 1-7 for at tilføje Endnote Cwyw.dll filen i Word. Tlf Side 21 af 32

22 Når EndNote forsøger at finde referencer i alle parenteser Den måde EndNote afgrænser en reference kan skifte fra {} til (). Prøv dette: i word vælger du i Word i Format Bibliography (retter kun dette ene dokument). Vi anbefaler dog, at man ændrer for alle Word-dokumenter ved at gå ændre i EndNote-programmet. I EndNote: edit preferences> Temporary Citations. Skift til {} i stedet for (). Tlf Side 22 af 32

23 Inddeling af referencer i forskellige typer Man skal rette i den style som man gerne vil anvende. Man finder den ønskede style under Edit >Output styles >Edit (f.eks.) Harvard Dernæst vælges under Bibliography: Sort Order og markeringen flyttes ned i Other. De relevante felter vælges i den dialogboks der kommer op. Tlf Side 23 af 32

24 Derefter skal du i Layout vælge referencetype Til sidst skal du gemme dine ændringer og give stylen et nyt navn. Når du anvender den nye style, ser det sådan ud i Word. Tlf Side 24 af 32

25 Word 2003 og EndNote Hvis EndNote ikke kan ses i Word dokumentet, skal man gå ind i Vis>Værktøjslinjer og markerer EndNote. Derefter kan man se alle EndNote funktionerne under Funktioner eller i den boks som kommer frem på skæmen. Tlf Side 25 af 32

26 Hvis Word dokumentet kommer med en fejlmeddelelse An unknown error occured kan det være fordi den mangler en kobling til EndNote. Derfor skal man gå ind i Funktioner>EndNote> Edit and manage citations > Tools>Format Bibliography og klik derefter på OK 2 gange. Derefter går man ind i Funktioner>EndNote>Format Bibliography og klik her på OK. Derefter kan man se referencelisten. Tlf Side 26 af 32

27 Man skifter style under Funktioner>EndNote>Format Bibliography Tlf Side 27 af 32

28 Hvis du ikke kan se EndNote under værktøjslinjer i Word 2003, skal du gøre følgende 1. Hvis du ikke kan se EndNote værktøjslinien, skal du først være sikker på at værktøjslinien er aktiv ved at gå ind i: Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer og vær sikker på at du har markeret EndNote CWYW.dot Dette skulle gøre at EndNote Værktøjslinien kan ses. 2. Hvis filen EndNote CWYW.dot er markeret, men værktøjslinien stadig ikke er synlig, så gå ind i Vis > Værktøjslinjer og klik på EndNote så skulle værktøjslinjen være synlig. Hvis filen EndNote CWYW.dot ikke kom frem efter at du fulgte ovenstående punkter, så skal du følge de næste tre trin: 1. Marker boksen med Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige under Funktioner > Makro > Sikkerhed > Udgivere, der er tillid til 2. Under Sikkerhed skal du sætte Sikkerhedsniveau fra Højeste sikkerhed til Mellem sikkerhed. 3. Se under Hjælp> Om Microsoft Office Word > Deaktiverede elementer. Hvis der er nogen valgmulighed Tlf Side 28 af 32

29 under EndNote eller CWYW, så vælg demo og klik på Aktiver. Hvis de ovenstående trin ikke placerer EndNote CWYW.dot i Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer så betyder det at EndNote CWYW værktøjerne ikke er installeret. Du vil derfor være nødt til at installere dem manuelt. Følg nedenstående vejledning: Hvis du bruger Windows NT/2000/XP skal du installere programmet, mens du er logget på som den bruger der skal anvende programmet, og personen som installere programmet skal have administrator rettigheder for at Windows programmet kan lægges korrekt på. 1. I Microsoft Word skal du gå ind under: 1. Funktioner og vælg Indstillinger. 2. Klik på Filplacering, og highlight Start mappen, og klik på Rediger. 3. Noter stien for Microsoft Word mappen. Hvis der ikke er en sti nederst på skærmen, så klik på Søg i dropdown menuen i toppen af skærmen og noter denne sti. Stien er som standard i Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\[USER NAME]\Application Data\Microsoft\Word\Startup. Og i Windows Vista/ Windows 7 / 8 er standard: C:\Users\[USER NAME]\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP. 4. Luk Word og andre Office programmer som eventuelt er åbne. 5. Åben på computer Windows XP/2000 og find din EndNote mappe. Standard stien er: C:\Programmer\EndNote eller C:\Programmer (x86)\endnote 6. Der er to filer i denne mappe som du skal kopiere, alt afhængig af hvilken version af EndNote og Word som du bruger. EndNote Word Files /2003** EN7CWYW.dot EN7Cwyw.WordXP.wll 7. Hvis du ikke kan se.wll og.dot filerne så gå ind i Kontrol panel og vælg Udseende og personlige indstillinger og Mappeindstillinger vælg Vis og fjern markeringen i boksen med Skjul filtypenavne for kendte filtyper og klik på OK. I Windows Vista, Windows 7 og Windows 8: hvis du ikke kan se værltøjsmenuen så klik på 'Alt' knappen én gang. 8. Gå ind Kontrolpanel vælg Udseende og personlige indstillinger og Mappeindstillinger vælg Vis, og marker "Vis skjulte filer, mapper og drev". 9. I Windows Vista: hvis du ikke kan se menuen for Kontrol Panel skal du holde ALT knappen nede. Find Word Start mappen og læg de to filer ind I denne mappe. 10. Luk og åben Microsoft Word igen. Tlf Side 29 af 32

30 EndNote Web EndNote Web kan man få adgang til på to måder: 1. Ved at installere den nyeste EndNote version. Den er så gældende i 2 år og kan kun fornys ved at købe en ny version. 2. Ved at logge ind på webkontoen fra en IP, der har købt adgang til Web of Knowledge. Dvs. en computer koblet op til SDUs eller OUHs netværk. Du kan se din status på myendnoteweb.com under options og derefter account information. Du kan oprette en konto ved at gå ind i Sync under Edit og Preferences, Klik på Enable Sync. Tlf Side 30 af 32

31 Fletning af flere Word dokumenter med Endnote referencer Skriver du på flere dokumenter med Endnote referencer og gerne vil have det flettet sammen til et enkelt dokument med en samlet referenceliste, så kan du gøre følgende: 1. Det anbefales at du for en sikkerheds skyld tager kopier af de enkelte dokumenter til backup og arbejder med kopierne. 2. Dine referencer skal være fra det samme Endnote bibliotek. 3. I hvert enkelt dokument skal du først fjerne formateringen. Det gør du ved at åbne dokumentet i Word. Klik på EndNote fanebladet, så Endnote værktøjsbjælken åbner sig. 4. Klik på Convert Citations and Bibliography. Klik på Convert to unformatted Citations 5. Formateringen er nu fjernet. Referencelisten forsvinder og Endnote citationerne i din tekst vil nu se ud på følgende måde. Exempel (Audard, 2007 #32) 6. Dette gøres ved alle de dokumenter, der skal flettes sammen. 7. Når alle dokumenter er klar, så sættes de sammen i den ønskede rækkefølge. 8. Derefter klikker du på Endnote værktøjsbjælken. 9. Vælg: Update Citations and Bibliography Tlf Side 31 af 32

32 10. Vælg den ønskede style. 11. Så skulle dokumentet være opdateret med referencerne i den rigtige rækkefølge. Tlf Side 32 af 32

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Opdatering af referencer 6. Dubletter 7. Groups,

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til EndNote biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Opdatering af referencer 6. Dubletter

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Eksporter referencer til RefWorks

Eksporter referencer til RefWorks Eksporter referencer til RefWorks Indhold PubMed... 2 Cinahl... 4 Ovid databaser (Embase og PsycINFO)... 5 Web of Science... 6 Cochrane Library... 7 Bibliotek.dk... 9 Google scholar... 10 Direkte fra tidsskrifters

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Mendeley på PC er Ved brug af browseren Internet Explorer Favoritlinje på PC side 2 Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser

Læs mere

Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 3. Overførsel fra databaser til Mendeley side 4. Artesis side 4. Bibliotek.

Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 3. Overførsel fra databaser til Mendeley side 4. Artesis side 4. Bibliotek. Mendeley på PC er Favoritlinje på PC side 2 Download Mendeley side 3 Overførsel fra databaser til Mendeley side 4 Artesis side 4 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 5 Pubmed side 5 Embase side 6 Hjemmesider

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Mendeley på PC er Ved brug af browseren Internet Explorer Favoritlinje på PC side 2 Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Download Mendeley side 2. Favoritlinje/ bogmærkelinje side 3. Overførsel fra databaser til Mendeley side 5. Artesis side 5. Bibliotek.

Download Mendeley side 2. Favoritlinje/ bogmærkelinje side 3. Overførsel fra databaser til Mendeley side 5. Artesis side 5. Bibliotek. Mendeley på PC er Download Mendeley side 2 Favoritlinje/ bogmærkelinje side 3 Overførsel fra databaser til Mendeley side 5 Artesis side 5 Bibliotek.dk side 5 Ebsco baser side 6 Pubmed side 6 Embase side

Læs mere

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Google Chrome Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase side

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Google Chrome Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase side

Læs mere

Reference Manager Professional EditionVersion 12.02. 1. Input til Reference Manager - oprettelse af og import til en database i RefMan.

Reference Manager Professional EditionVersion 12.02. 1. Input til Reference Manager - oprettelse af og import til en database i RefMan. 1. Input til Reference Manager - oprettelse af og import til en database i RefMan. Oprettelse af database FILE NEW DATABASE OPEN DATABASE ACCESS RIGHT: Read-Write Exclusive Navngiv din database (f.eks.

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet, Business and Social Sciences ASB Bibliotek 2011 INDHOLD INTRODUKTION 2 LOGIN 3 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 4 EKSPORT AF REFERENCER FRA DIVERSE DATABASER

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne En vejledning fra UCL Biblioteket RefWorks Import af referencer Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo - SocINDEX - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne Juni

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet AU Library 2014 Indhold INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 HVAD ER EN REFERENCE? 3 LOGIN 4 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 7 EKSPORT AF REFERENCER FRA DIVERSE DATABASER

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Write-N-Cite III til Word 2003

Write-N-Cite III til Word 2003 Write-N-Cite III til Word 2003 Indhold Installation på hospitalets computere... 2 Installation på privat computer... 2 Login på RefWorks i Word... 3 Indsæt referencer i et dokument... 4 Formater dokument

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet AU Library 2015 Indhold INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 HVAD ER EN REFERENCE? 3 LOGIN 4 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 7 EKSPORT AF REFERENCER FRA DIVERSE DATABASER

Læs mere

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks...

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac)

Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac) DANMARKS PÆDAGOGISKE BIBLIOTEK Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac) 1 Indhold Introduktion 3 Opstart af EndNote 4 Oprette Referencer i EndNote Kopiering fra Word og lign. 5 Manuel indtastning

Læs mere

REFWORKS FAGKONSULENTENS VEJLEDNING

REFWORKS FAGKONSULENTENS VEJLEDNING REFWORKS FAGKONSULENTENS VEJLEDNING Nationale Kliniske Retningslinjer Version 09-02-2015 2015 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Ekstern adgang til RefWorks...

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 2 Sådan finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indtastning

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Søgevejledning til Reference Manager

Søgevejledning til Reference Manager Hvad er Reference Manager Reference Manager er et referencehåndteringsprogram, hvor man kan lagre sine referencer og på den måde holde styr på ens artikelsamling. Reference Manager er baseret på de bibliografiske

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Covidence Et værktøj til systematiske reviews. Berit Elisabeth Alving

Covidence Et værktøj til systematiske reviews. Berit Elisabeth Alving Covidence Et værktøj til systematiske reviews Berit Elisabeth Alving Indhold: 1. Hvad er Covidence 2. Trin for trin: EndNote og Covidence 3. Referencer dublettjekkes i EndNote 4. Opret en konto i Covidence

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Write-N-Cite IV til Word 2010

Write-N-Cite IV til Word 2010 Write-N-Cite IV til Word 2010 Installation på hospitalets computere For at installere Write-N-Cite IV til Word 2010 på hospitalets computere, henviser vi til siden på koncern-intra: http://intranet.rm.dk/it/kontorarbejdspladsen/refworks

Læs mere

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer RefWorks Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer Vejledningen henvender sig til studerende og medarbejdere i VIA der har behove for at kunne styre sine referencer (bøger, artikler og

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Write-N-Cite IV til Word 2010

Write-N-Cite IV til Word 2010 Write-N-Cite IV til Word 2010 Indhold Installation på hospitalets computere... 2 Installation på privat computer... 2 Login på RefWorks i Word... 3 Indsæt referencer i et dokument... 4 Tilføj tidsskriftsspecifikke

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

Kom godt i gang med Mendeley

Kom godt i gang med Mendeley Kom godt i gang med Mendeley Oprettet af: Mendeley Sidst opdateret: October 2010 www.mendeley.com Redigeret og oversat af Heidi Jørgensen, University College Sjælland Indhold 1. Opret dit bibliotek...

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Covidence Et værktøj til systematiske reviews. Berit Elisabeth Alving

Covidence Et værktøj til systematiske reviews. Berit Elisabeth Alving Covidence Et værktøj til systematiske reviews Berit Elisabeth Alving Indhold: 1. Hvad er Covidence 2. Trin for trin: EndNote og Covidence 3. Referencer dublettjekkes i EndNote 4. Opret en konto i Covidence

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

KOMPETENCE Ekspert i grafisk produktion og automatisering

KOMPETENCE Ekspert i grafisk produktion og automatisering BAGGRUND Der er et udbredt ønske i avis- og magasin-branchen om at kunne forsyne en annonce med et klikbart hyperlink således at dette link vil kunne være aktivt i den elektroniske gengivelse af annoncen.

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Gå til zotero.org klik Download Now

Gå til zotero.org klik Download Now INSTALLÉR ZOTERO: 1. Gå til zotero.org klik Download Now Vælg mellem: 2. Download + installér. Luk din browser ned og åbn igen. A: Zotero til Firefox (vælg denne hvis du bruger Firefox B: Zotero Standalone

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet, Business and Social Sciences AU Library 2012 Indhold INTRODUKTION 2 HVAD ER EN REFERENCE? 3 LOGIN 4 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 7 EKSPORT AF REFERENCER

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - efterår 2012 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

VIA University College / VIA Bibliotekerne. Birgit Larsen Juni 2015 ZOTERO MANUAL

VIA University College / VIA Bibliotekerne. Birgit Larsen Juni 2015 ZOTERO MANUAL 2015 VIA University College / VIA Bibliotekerne Birgit Larsen Juni 2015 ZOTERO MANUAL Indhold Hvad er Zotero?... 1 Hvordan virker Zotero?... 1 Hvad kan Zotero?... 1 Kom i gang med Zotero - download & opstart...

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere