FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 FAQ: EndNote Indholdsfortegnelse Korporationer som forfatter... 2 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer:... 3 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote... 4 Import af styles... 8 Fjernelse af teksten E pub fra referencelisten... 9 Fjernelse af det store indryk i Vancouver style Linieafstand i referencelisten Referencetype: hjemmeside Referencetype: del af hjemmeside Databaser med filtre Databaser uden filtre Installation af EndNote på Mac Import af termlister EndNote kompatibilitet med Office/Word Når EndNote forsøger at finde referencer i alle parenteser Inddeling af referencer i forskellige typer Word 2003 og EndNote EndNote Web Fletning af flere Word dokumenter med Endnote referencer Tlf Side 1 af 32

2 Korporationer som forfatter Er der tale om en korporation, hvor man ikke ønsker, at EndNote genererer fornavn og efternavn ud fra korporationens navn, sættes et komma til sidst efter korporationens navn. Det ser således ud i referencen i EndNote: Indenrigs- og Socialministeriet, Er der et komma i korporationens navn, der skal vises uden at generere initialer som ved en forfatter, gøres det således: Der indsættes dobbelt komma. Referencen ser således ud i EndNote: Indenrigs-,, Skole og Socialministeriet Tlf Side 2 af 32

3 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer: Referencen, der skal tilføjes eksempelvis sidetal skal markeres. Derefter klik på Edit & Manage citation(s) I den fremkomne boks skrives sidetallet i Suffix-feltet og der klikkes OK. Referencen er nu forsynet med et sidetal. Tlf Side 3 af 32

4 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote Eksporter referencer fra PURE og importer i dem EndNote Søg dine referencer frem i PURE og gem filen i RIS format. I EndNote kan du nu importere filen på normal vis. Se her, hvordan det ser ud i PURE: Tlf Side 4 af 32

5 Eksport af referencer fra EndNote og import af samme til PURE Du kan uploade af referencer fra Endnote til Pure. Først vælger du at indberette ny publikation og derefter kan du vælge at importere fra en fil se her: Klik på Ny Du vælger derefter format til filen: Nu kan du importere filen. Tlf Side 5 af 32

6 Husk, at når du eksporterer din fil i EndNote skal du vælge Refman(RIS) - formatet PURE kan læse. Det ser således ud i EndNote: Vær opmærksom på at du også kan importere referencer til PURE fra Pubmed og arxiv (du kan f.eks. søge på PMID numre). Tlf Side 6 af 32

7 Tlf Side 7 af 32

8 Import af styles Hvis du skal anvende en Style som ikke er på listen, vælger du i EndNote Edit og derefter Output Styles. Klik på Open Style Manager. Herefter klikker du på Get more on the web. Søg det ønskede tidsskrift og style frem, klik på Download og vælg Gem som. Gem det downloadede i dit eget EndNote bibliotek, som f.eks. kunne se således ud: C:\Users\<xxx>\Documents\EndNote\Styles Hvis du gemmer den i dit eget bibliotek, så er du sikker på at du ikke mister stylen ved opdateringer eller genetablering af EndNote. Derefter kan du skifte til denne style både i Endnote og i Word. Tlf Side 8 af 32

9 Fjernelse af teksten E pub fra referencelisten I EndNote vælger du Outputs Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Under overskriften Bibliography vælger du Templates. Find Journal article i listen og slet `Epub `Epub Date. (Pages afsluttes med.) Derefter gemmes stylen under et nyt navn. Nu kan du i Word vælge den nye style. Dette gælder kun for EndNote X6 eller ældre versioner. Tlf Side 9 af 32

10 Fjernelse af det store indryk i Vancouver style I EndNote vælger du Outputs Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Under overskriften Bibliography vælger du Layout. I den højre side, markeres mellemrummene til højre for bibliography number. Fjern pilen og lav et mellemrum. Derefter gemmer du og giv den et navn. Nu kan du i Word vælge denne nye style. Tlf Side 10 af 32

11 Linieafstand i referencelisten Hvis man vil have en anden linieafstand mellem referencerne skal man klikke på Edit & Manage Citation(s) og klikke på Tools, Format Bibliography og derefter Layout. Her sættes Line spacing til Single eller Double. Tlf Side 11 af 32

12 Referencetype: hjemmeside En hel hjemmeside registreres med følgende oplysninger i disse felter: Reference Type: Web Page Record Number: 35 Author: Johannessen, Terje Schroeder, Torben V. Year: 2012 Title: Sundhed på nettet Lægehåndbogen [Internet] Publisher: Danske Regioner Access Year: 2012 Access Date: Mar 12 Last Update Date: 2012 Jan 12 URL: Så kommer referencen til at se således ud I Vancouver: Johannessen T, Schroeder TV. Lægehåndbogen [Internet]. Danske Regioner; 2009 [updated 2012 jan 12; cited feb]; Available from: Ønsker du at erstatte semikolon efter dato for citatet gøres det således: I EndNote vælger du Output styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtig style og klik på Edit Tlf Side 12 af 32

13 Under Bibliography og dernæst Templates kan du rette semikolon til punktum. Gem derefter din style under et givent navn og du vil nu kunne anvende den nye style i Word. Tlf Side 13 af 32

14 Referencetype: del af hjemmeside En del af en hjemmeside registreres med følgende oplysninger i disse felter: Reference Type: Web Page Record Number: 35 Author: Johannessen, Terje Schroeder, Torben V. Year: 2012 Title: Sundhed på nettet Lægehåndbogen [Internet] Publisher: Danske Regioner Access Year: 2012 Access Date: Mar 12 Description: Ondt i ryggen; [ca. 2 sider Last Update Date: 2012 Jan 12 URL: Det resulterer i Vancouver style i følgende reference: Johannessen T, Schroeder TV. Lægehåndbogen [Internet]. Danske Regioner; 2009 [updated 2012 jan 1; cited 2012 jan 3]; Ondt i ryggen [2 sider]. Available from: Ønsker du at erstatte semikolon efter dato for citatet gøres det således: I EndNote vælger du Output Styles og derefter Open Style Manager. Vælg den rigtige Style og klik på Edit Tlf Side 14 af 32

15 Under Bibliography og dernæst Templates kan du rette semikolon til punktum. Gem derefter din Style under et givent navn og du vil nu kunne anvende den nye Style i Word. Tlf Side 15 af 32

16 Databaser med filtre Pubmed: Mårkerede referencer kån sendes til Citåtion månåger. Filen kån derefter åbnes eller hentes ind viå Import > File og Import Option skal være PubMed (NLM). Skål du overføre mere end 200 referencer skål du sende til File og vælge formåtet Medline. Filen åbnes / hentes på samme måde. Bibliotek.dk: Før der kan eksporteres referencer fra Bibliotek.dk., skal det aktiveres. Under Min profil vælger du Mine indstillinger og derefter Bestil og eksport. Når de skål importeres, skal import option være EndNote generåted XML. SveMed+: Ved import af referencer til EndNote fra SveMed+ vælges et særligt importfilter. Klik på linket Sökhjälp på forsiden og under emnet Importfilter finder du filen SveMed.enf. Downloåd med et højreklik og vælg Gem destinåtionen som. Filen skål gemmes i Endnotemåppen Filters, som er én åf progråmmåpperne. Hvis du ikke hår rettigheder til åt gemme direkte i programmapperne, må du efter downloade kopiere filen og derefter sætte den ind i filter-mappen. Tlf Side 16 af 32

17 Databaser uden filtre Nogle databaser kræver ikke filter Business Source Complete, Cinahl og andre databaser fra EBSCO understøtter EndNote ved at lave direkte overførsel af referencer. PsycArticles fra APA har direkte overførsel PsycInfo og Embase er lagt op ved værten Ovid og behøver ikke filter. Web of Science / Social Science Citation Index er produceret af samme firma, som producerer EndNote, og direkte overførsel er mulig. Google Scholar: I scholarindstillinger kan man vælge EndNote som format for referenceeksport. Tlf Side 17 af 32

18 Installation af EndNote på Mac 1. Åbn Word og installer eventuelle manglende opdateringer vha. Check for updates under Help (luk Word igen når opdateringen er startet) 2. Luk Word, hvis stadig åbnet 3. Kopier EndNote X7 mappen ind i Mac Application mappen 4. Opret evt. genvej til EndNote-programmet (træk over i Docken) 5. Start EndNote 6. Prøv at åbne Word - vises EndNote plugin funktionerne i Tools -> Funktioner samt den "flydende" Endnote værktøjslinie? 7. Hvis ikke, luk Word igen og fortsæt fra punkt 8 - hvis OK, luk EndNote og installationen er færdig 8. Åbn Customizer... (i EndNote under EndNote X7) 9. Vælg ønskede funktioner, f.eks. Cite while you write og Services 10. Klik Next to gange samt vælg All users 11. Afslut EndNote 12. Word skulle nu indeholde EndNote funktionerne i Tools samt den "flydende" Endnote værktøjslinie Tlf Side 18 af 32

19 Import af termlister Det er en god ide at importere termlister fra starten når man opretter sin database. Termlisterne bruges b.la. til at oversætte fulde tidsskrifttitler til standardiserede forkortede titler. De ligger under Tools og man importere dem fra Open Term Lists. Termlisterne er placeret der hvor EndNote programmer ligger f.eks.: C:\Program Files (x86)\endnote X7\Terms Lists Tlf Side 19 af 32

20 EndNote kompatibilitet med Office/Word 2013 Ingen nyere version af EndNote er designet til at være kompatibel med Office 2013, eftersom den nyeste version af EndNote blev udviklet og frigivet før den nyeste version af Word Versioner som er designet til at være kompatible med Office og Word 2010 (EndNote X4, X5, X6 og X7) ser ud til at kunne fungere sammen med Word 2013 med kun én undtagelse. Figurer og tabeller fungerer ikke med Word Hvis du har behov for at få EndNote til at fungere med figurer og tabeller, anbefaler vi at du anvender en tidligere version af Word. Bemærk at en Windows RT computer kan fungere med Office 2013, men ikke med EndNote. Det kan være at du bliver nødt til manuelt at installere værktøjslinien i Word 2013, hvis der ikke tidligere er blevet installeret Office på computeren. EndNote i Word 2007 eller nyere version EndNote X4/X5/X6/X7 1. Åben Word 2. Klik på menuen Filer og vælg Indstillinger. 3. Vælg Tilføjelsesprogrammer fra listen i venstre skærmbillede. 4. Nederst på siden med Tilføjelsesprogrammer er der en dropdown liste hvor der står Administrer. Lad cursoren stå på COM-tilføjelsesprogrammer og klik på Udfør. 5. På siden for COM-tilføjelsesprogrammer klikker du på Tilføj 6. Du skal nu søge efter filen "EndNote CWYW.dll" Hvis du har EndNote X7: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\17 Hvis du har EndNote X6: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\16 Hvis du har EndNote X5: Kan filen ligge under: C:\Program Files (x86)\common Files\ResearchSoft\Cwyw\15 Hvis du har EndNote X4: Kan filen ligge under: C:\Program Files(x86)\Common Files\ResearchSoft\Cwyw\14 Tlf Side 20 af 32

21 Hvis du ikke har en Programmer (x86) mappe, så se under Programmer for at finde Common Files mappen. Bemærk: Hvis du har Common files liggende et andet sted på computeren, må du søge efter CWYW mappen. 7. Når du har valgt EndNote CWYW.dll" filen, klikker du på OK og OK igen for at lukke skærmbilledet for COM-tilføjelsesprogrammer. Nu skulle du gerne kunne se værktøjslinien i Word. Bemærk. Hvis du får beskeden: EndNote CWYW.dll is not a valid Office add-in når du forsøger at tilføje programmet, så skal du bruge nedenstående opdatering fra Microsoft: 1. Afslut Word. 2. Download vcredist_x64.exe fra: 3. Installer opdateringsfilen vcredist_x64.exe" 4. Følg ovenstående instruktion trin 1-7 for at tilføje Endnote Cwyw.dll filen i Word. Tlf Side 21 af 32

22 Når EndNote forsøger at finde referencer i alle parenteser Den måde EndNote afgrænser en reference kan skifte fra {} til (). Prøv dette: i word vælger du i Word i Format Bibliography (retter kun dette ene dokument). Vi anbefaler dog, at man ændrer for alle Word-dokumenter ved at gå ændre i EndNote-programmet. I EndNote: edit preferences> Temporary Citations. Skift til {} i stedet for (). Tlf Side 22 af 32

23 Inddeling af referencer i forskellige typer Man skal rette i den style som man gerne vil anvende. Man finder den ønskede style under Edit >Output styles >Edit (f.eks.) Harvard Dernæst vælges under Bibliography: Sort Order og markeringen flyttes ned i Other. De relevante felter vælges i den dialogboks der kommer op. Tlf Side 23 af 32

24 Derefter skal du i Layout vælge referencetype Til sidst skal du gemme dine ændringer og give stylen et nyt navn. Når du anvender den nye style, ser det sådan ud i Word. Tlf Side 24 af 32

25 Word 2003 og EndNote Hvis EndNote ikke kan ses i Word dokumentet, skal man gå ind i Vis>Værktøjslinjer og markerer EndNote. Derefter kan man se alle EndNote funktionerne under Funktioner eller i den boks som kommer frem på skæmen. Tlf Side 25 af 32

26 Hvis Word dokumentet kommer med en fejlmeddelelse An unknown error occured kan det være fordi den mangler en kobling til EndNote. Derfor skal man gå ind i Funktioner>EndNote> Edit and manage citations > Tools>Format Bibliography og klik derefter på OK 2 gange. Derefter går man ind i Funktioner>EndNote>Format Bibliography og klik her på OK. Derefter kan man se referencelisten. Tlf Side 26 af 32

27 Man skifter style under Funktioner>EndNote>Format Bibliography Tlf Side 27 af 32

28 Hvis du ikke kan se EndNote under værktøjslinjer i Word 2003, skal du gøre følgende 1. Hvis du ikke kan se EndNote værktøjslinien, skal du først være sikker på at værktøjslinien er aktiv ved at gå ind i: Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer og vær sikker på at du har markeret EndNote CWYW.dot Dette skulle gøre at EndNote Værktøjslinien kan ses. 2. Hvis filen EndNote CWYW.dot er markeret, men værktøjslinien stadig ikke er synlig, så gå ind i Vis > Værktøjslinjer og klik på EndNote så skulle værktøjslinjen være synlig. Hvis filen EndNote CWYW.dot ikke kom frem efter at du fulgte ovenstående punkter, så skal du følge de næste tre trin: 1. Marker boksen med Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige under Funktioner > Makro > Sikkerhed > Udgivere, der er tillid til 2. Under Sikkerhed skal du sætte Sikkerhedsniveau fra Højeste sikkerhed til Mellem sikkerhed. 3. Se under Hjælp> Om Microsoft Office Word > Deaktiverede elementer. Hvis der er nogen valgmulighed Tlf Side 28 af 32

29 under EndNote eller CWYW, så vælg demo og klik på Aktiver. Hvis de ovenstående trin ikke placerer EndNote CWYW.dot i Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer så betyder det at EndNote CWYW værktøjerne ikke er installeret. Du vil derfor være nødt til at installere dem manuelt. Følg nedenstående vejledning: Hvis du bruger Windows NT/2000/XP skal du installere programmet, mens du er logget på som den bruger der skal anvende programmet, og personen som installere programmet skal have administrator rettigheder for at Windows programmet kan lægges korrekt på. 1. I Microsoft Word skal du gå ind under: 1. Funktioner og vælg Indstillinger. 2. Klik på Filplacering, og highlight Start mappen, og klik på Rediger. 3. Noter stien for Microsoft Word mappen. Hvis der ikke er en sti nederst på skærmen, så klik på Søg i dropdown menuen i toppen af skærmen og noter denne sti. Stien er som standard i Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\[USER NAME]\Application Data\Microsoft\Word\Startup. Og i Windows Vista/ Windows 7 / 8 er standard: C:\Users\[USER NAME]\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP. 4. Luk Word og andre Office programmer som eventuelt er åbne. 5. Åben på computer Windows XP/2000 og find din EndNote mappe. Standard stien er: C:\Programmer\EndNote eller C:\Programmer (x86)\endnote 6. Der er to filer i denne mappe som du skal kopiere, alt afhængig af hvilken version af EndNote og Word som du bruger. EndNote Word Files /2003** EN7CWYW.dot EN7Cwyw.WordXP.wll 7. Hvis du ikke kan se.wll og.dot filerne så gå ind i Kontrol panel og vælg Udseende og personlige indstillinger og Mappeindstillinger vælg Vis og fjern markeringen i boksen med Skjul filtypenavne for kendte filtyper og klik på OK. I Windows Vista, Windows 7 og Windows 8: hvis du ikke kan se værltøjsmenuen så klik på 'Alt' knappen én gang. 8. Gå ind Kontrolpanel vælg Udseende og personlige indstillinger og Mappeindstillinger vælg Vis, og marker "Vis skjulte filer, mapper og drev". 9. I Windows Vista: hvis du ikke kan se menuen for Kontrol Panel skal du holde ALT knappen nede. Find Word Start mappen og læg de to filer ind I denne mappe. 10. Luk og åben Microsoft Word igen. Tlf Side 29 af 32

30 EndNote Web EndNote Web kan man få adgang til på to måder: 1. Ved at installere den nyeste EndNote version. Den er så gældende i 2 år og kan kun fornys ved at købe en ny version. 2. Ved at logge ind på webkontoen fra en IP, der har købt adgang til Web of Knowledge. Dvs. en computer koblet op til SDUs eller OUHs netværk. Du kan se din status på myendnoteweb.com under options og derefter account information. Du kan oprette en konto ved at gå ind i Sync under Edit og Preferences, Klik på Enable Sync. Tlf Side 30 af 32

31 Fletning af flere Word dokumenter med Endnote referencer Skriver du på flere dokumenter med Endnote referencer og gerne vil have det flettet sammen til et enkelt dokument med en samlet referenceliste, så kan du gøre følgende: 1. Det anbefales at du for en sikkerheds skyld tager kopier af de enkelte dokumenter til backup og arbejder med kopierne. 2. Dine referencer skal være fra det samme Endnote bibliotek. 3. I hvert enkelt dokument skal du først fjerne formateringen. Det gør du ved at åbne dokumentet i Word. Klik på EndNote fanebladet, så Endnote værktøjsbjælken åbner sig. 4. Klik på Convert Citations and Bibliography. Klik på Convert to unformatted Citations 5. Formateringen er nu fjernet. Referencelisten forsvinder og Endnote citationerne i din tekst vil nu se ud på følgende måde. Exempel (Audard, 2007 #32) 6. Dette gøres ved alle de dokumenter, der skal flettes sammen. 7. Når alle dokumenter er klar, så sættes de sammen i den ønskede rækkefølge. 8. Derefter klikker du på Endnote værktøjsbjælken. 9. Vælg: Update Citations and Bibliography Tlf Side 31 af 32

32 10. Vælg den ønskede style. 11. Så skulle dokumentet være opdateret med referencerne i den rigtige rækkefølge. Tlf Side 32 af 32

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 2 Sådan finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indtastning

Læs mere

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer RefWorks Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer Vejledningen henvender sig til studerende og medarbejdere i VIA der har behove for at kunne styre sine referencer (bøger, artikler og

Læs mere

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks...

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012

Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012 Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 1/25 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Start

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere