RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word."

Transkript

1 Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks... 1 Således finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel af referencer... 2 Import af referencer til RefWorks... 2 Import fra Bibliotek.dk... 3 Import fra Ebscodatabaserne... 3 Import fra PubMed (www.pubmed.com)... 3 Import fra Web of Science... 3 Import fra Engineering Village... 3 Import fra Google Scholar... 4 Import fra websider ved hjælp af Ref Grab-it... 4 Antologier - Oprettelse af afsnitsposter... 4 Flere delbaser (Folders)... 4 Citér referencer i manuskript med Write-N-Cite... 4 Indsættelse af sidetal... 5 Generering af bibliografi/referenceliste... 5 RefShare at dele referencer, folder eller database... 6 Udarbejdelse af fælles Word-dokument med referencer fra Write-N-Cite... 6 Vejledning til installation af hjælpeprogrammer m.v Write-N-Cite... 7 RefGrab-it... 8 Når du logger på som ny bruger af en maskine... 8 Open office og brug af refworks Hvis du har problemer Ved problemer med generering af bibliografi/referenceliste Ved problemer med import fra bibliotek.dk til RefWorks Hvad er RefWorks RefWorks er et referencehåndteringsprogram, som du kan bruge til at holde styr på dine referencer (bøger, artikler, websider) og trække dem ind som kilder i dine dokumenter. Bibliotekerne ved VIA University College har købt programmet til brug for medarbejdere og studerende. Du kan oprette én eller flere baser, men de baser, der ikke har været besøgt i et år, vil blive slettet. RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Du kan enten manuelt indtaste referencer (bibliografiske data) i RefWorks eller på forskellige vis importere referencer fra diverse databaser (f.eks. PubMed, Web of Science, Engineering Village og Bibliotek.dk). Du kan også ved et enkelt museklik lagre bibliografiske data fra en given webside. Du kan i et worddokument henvise til referencer i din database. Dette gøres i et tillægsprogram Write-N- Cite, som installeres (jfr. Nedenfor). Write-N-Cite holdes åbent sammen med dit worddokument, så du løbende kan trække dine referencer ind i teksten. Til sidst kan du generere en referenceliste i dokumentet efter ønsket dokumentationsformat (f.eks. Harvard). Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 1

2 Således finder du program og manual Programmet kan tilgås fra og https://www.refworks.com/refworks. Denne VIA manual kan hentes på Ved behov for engelsksproget brugervejledning henvises til RefWorks egne guides og tutorials under Help. Århus School of Business har oprettet en blog, hvor du kan finde svar på mange spørgsmål vedr. brug af RefWorks. Forberedelse af PC en 1) For at bruge systemet skal du indtaste gruppekoden: XXXXXXXXX (koden udleveres på VIAs RefWorks-kurser samt på dit lokale VIA-bibliotek. Koden må IKKE videregives). 2) Herefter skal du oprettes via Sign up (dan og husk eget brugernavn og kode, tilføj eengangskoden). 3) For optimal funktionalitet slås pop-up vinduer fra i browseren: Funktioner Slå blokering af pop-up fra 4) For at kunne indsætte kilder i word-dokumenter dowloades Write-N-Cite III for Windows på egen PC (se bilag sidst i manualen). 5) For at kunne overføre URL s på hjemmesider installeres på samme måde RefGrab-It. PC (se bilag sidst i manualen). Manuel indførsel af referencer I selve programmet vælges References Add new reference. Herefter fremkommer en formular, hvor der kan vælges tekst fra rullemenuer og skrives tekst ind i felter. Én af de rullemenutekster, der skal vælges er referencetype (Book, whole ; Book, edited ; Journal Article ; Web Page etc.) Forfatternavne skrives i inverteret form (efternavn, initialer). Import af referencer til RefWorks Import af referencer er forskellig alt efter, hvilken database, der importeres poster fra. Fordelen er, at man får alle informationer om posten med over både dem der indgår i en litteraturliste (forfatter, titel, forlag, udgivelsesår m.v.) og abstracts, noter, evt. indholdsfortegnelse o.lign. Importen sker til selve hovedprogrammet RefWorks, som du bygger din database op i. Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 2

3 Import fra Bibliotek.dk Indstilling af - til import af referencer: 1. Vælg: Mit bibliotek.dk 2. Vælg indstillinger og herunder fanen: Bestil og import 3. Marker nederst: Ja tak, jeg vil gerne mulighed for import til RefWorks, EndNote eller Reference Manager 4. Gem indstillinger Søg de referencer frem, du gerne vil importere i Refworks og marker dem 1. Gå til Min kurv. 2. Markér referencerne og klik på Importer markerede poster til RefWorks, 3. Du skal nu logge på din base i RefWorks, hvor du kan View last imported 4. Du har mulighed for at : a. sortere visningen (Sort by) b. se forskellige vis-formater (Swich to), f.eks Full view c. redigere i referencen. Klik på Edit (ude til højre) husk at Save reference Import fra Ebscodatabaserne CINAHL, ERIC, PsycInfo, AMED, Academic Search Elite og Teacher Reference Center. Vær opmærksom på, at det ved import fra disse baser kan være nødvendigt med endnu en gang at slå pop-up-block fra. 1. Add to folder de ønskede poster fra dit søgeresultat 2. Klik på Folder eller Folder view 3. Vælg de poster, der skal eksporteres og klik på export-ikonet 4. Marker Direct Export to RefWorks og klik på save 5. Klik på View last imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Import fra PubMed (www.pubmed.com) 1. Marker relevante poster 2. Klik på Send to vælg Clipboard Add to clipboard 3. Klik på Items 4. I Display Settings vælges formatet MEDLINE. Klik på Apply 5. Kopier alt tekst herfra (Rediger Marker alt + Rediger Kopier) 6. Gå til RefWorks og åbn fanebladet References Import 7. Vælg importfiler: NLM PubMed (VENT mens programmet arbejder) 8. Indsæt data i feltet Import data from the Following Text (vinduet nederst) (højreklik sæt ind) 9. Import Import fra Web of Science 1. Markér ønskede referencer og Add to Marked List 2. Gå til 'Marked List', vælg 'select fields' og marker alle de felter, som ønskes med over i RefWorks, f.eks. abstract 3. Gem referencer: 'Save to File' og vælg ovenfor format: 'Field tagged' i en tekstfil. 4. Find derefter filen. (WoS default filnavn er savedrecs.txt). 5. Vær opmærksom på, at der kan komme følgende besked: If the "Save As" dialog does not appear automatically, then click "Save" to download the records 6. Kopier alt tekst herfra (Rediger Marker alt + Rediger Kopier) 7. Du kommer nu over i RefWorks og vælger Importfilter: ISI (Institute for Scientific Information) og database: Web of Science. Indsæt data i feltet Import data from the Following Text (vinduet nederst) (højreklik sæt ind). Klik på import Import fra Engineering Village 1. Marker relevante poster 2. Vælg ønsket format i Choose Format 3. Tryk på Download 4. Vælg RefWorks direct Import 5. Klik på View last imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 3

4 Import fra Google Scholar 1. Vælg indstillinger 2. Markér i Vis links til at importere citeringer til RefWorks 3. Søg og der fremkommer Import link ved hver post 4. Posterne eksporteres en ad gangen Import fra websider ved hjælp af Ref Grab-it Dette gøres muligt ved den særlige facilitet Ref Grab-It Når du har fundet en webside går du til 1. Foretrukne RefGrab-It marker og importer til RefWorks. Informationerne om siden bliver nu tilføjet din database. Vær opmærksom på, at et PDF-format ikke er en webside. PDF-dokumenter kan du prøve at søge frem i bibliotek.dk og importere det derfra ellers må du indføre dokumentet manuelt. Antologier - Oprettelse af afsnitsposter 1. download antologiposten fra f.eks. bibliotek.dk 2. vælg at editere posten husk at klikke på den blå Duplicate øverst til højre, hvilket betyder at der arbejdes på en kopi, så originalen bliver ved med at eksistere. 3. vælg Book, section i Ref type-vinduet 4. copy paste authors og section-title ned I hhv. editors- og book title-afsnittene 5. skriv afsnit-author og section title ind samt sidetal et voila! 6. husk at gemme efter at have gemt kan man evt. gå videre med at duplikere, hvis flere afsnit skal oprettes. Flere delbaser (Folders) Hvis du arbejder med Folders, kan du oprette flere delbaser på din konto. Når du importerer poster lægges de foruden i din grundbase (all references) i folderen Last Imported. Herfra kan du flytte dem ned i specifik navngiven Folder. ID nummeret forbliver det samme! Markér post i listen vælg put in folder (vælg folder). Citér referencer i manuskript med Write-N-Cite Når du åbner Word kan du hente referencer fra din database/folder direkte ind i dit dokument. Dette sker ved at klikke på det Write-N-Cite ikon, der har lagt sig i din toolbar i Word eller på dit skrivebord. Du skal logge dig særligt ind på Write-N-Cite (med samme brugernavn og adgangskode, som i hovedprogrammet RefWorks). 1. Placer cursoren i dit worddokument (der hvor referencen skal indsættes 1 ) 2. Åbn Write-N-Cite 3. Klik på View all references 4. Klik på cite ud for den ønskede reference Din reference lægger sig nu som en kode i tuborgparenteser i dit dokument, og du kan skrive videre. 1 Hvis du ønsker dine referencer anbragt i fodnoter vælges dette i word (Indsæt/Reference/Fodnote/Forneden), placer cursor i fodnotefeltet og vælg din reference i Write-N-Cite Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 4

5 Indsættelse af sidetal Dette gør du via Write-N-Cite i forbindelse med, at du har indsat en citation i dit dokument. Kik på Edit citation øverst til højre i vinduet. I nedenstående vindue kan du se, at sidetallet skal skrives ind i feltet Text After. Klik på Save to Word og sidetallet lægger sig ind i koden i Word (tuborgparentesen). Husk løbende at gemme dit dokument. Husk at opdatere din Write-N-Cite inden du går off-line: via Tools / Update Dokumentationsformatet Vancouver understøtter ikke indsættelse af sidetal i citationerne. Du skal derfor indsætte disse manuelt efter koden (altså efter den sidste dobbelte tuborgparentes) f.eks. således: (s. 2-4). Generering af bibliografi/referenceliste 1. Du kan generere bibliografi, ved klik på fanebladet Bibliography i RefWorks såvel som i Write- N-Cite. Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 5

6 2. Klik på Create Bibliography 3. Vælg det ønskede dokumentationsformat i feltet Output style. a. Under VIA University College Specific finder du de tre mest anvendte outputstyles i VIA University College. 4. Du kommer tilbage til referencerne ved klik på Back to Reference List Du kan løbende formatere undervejs i.f.m. skrivningen. Dette giver mulighed for løbende at kontrollere, at citationer og litteraturliste vises på den korrekte måde. RefShare at dele referencer, folder eller database Der er flere måder at dele sine referencer på. Man kan maile udvalgte poster, folders eller hele databaser til en samarbejdspartner, der herefter kan importere referencerne, folderen eller basen og arbejde videre i den med de begrænsninger, som du sætter, inden du sender referencerne. Markér All in list og Export Man kan også oprette en fælles database, hvor alle deltagere kender brugernavn og pasord - og dermed kan åbne og arbejde i såvel basen som de tilknyttede manuskripter. I sådanne tilfælde kan bør der laves en aftale om, hvem der må hvad i basen f.eks. slette poster, rette i poster etc. Endvidere kan man tildele brugerne User numbers, så hver enkelt kan skrive ind i sit eget Userfelt. Udarbejdelse af fælles Word-dokument med referencer fra Write-N-Cite Ved gruppearbejde kan det være en god ide at oprette en fælles base i RefWorks, hvor alle i gruppen har fælles brugernavn og password. For at logge ind og skrive i Word og anvende Write-N-Cite fra den fælles RefWorksbase, gør følgende 1. Opret fælles RefWorks-login 2. Hent referencer 3. Log ind i den fælles Write-N-Cite (og i Refworksbase) 4. Udarbejd individuelle Word-dokumenter med referencer fra den fælles Write-N- Cite/Refworksbase i Word-dokumentet. Den fælles base er en forudsætning for at kunne danne en samlet litteraturliste ud fra RefWorks i gruppeopgaven. 5. Vent evt. med at generere Bibliograhy til I har samlet jeres individuelle dokumenter i et fælles dokument 6. Generer Bibliography i Write-N-Cite Se vejledninger på følgende sider Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 6

7 Vejledning til installation af hjælpeprogrammer m.v. Write-N-Cite Refworks kan fungere i samspil med Word, således at du kan citere tekster, mens du skriver. Dette kræver installation af programmet Write-N-Cite. Gå til RefWorks værktøjslinie Tools Write-N-Cite. Klik her for at downloade Write-N-Cite III for Windows Kør filen og følg anvisningerne. Når billedet Installation options kommer, kan du vælge, at Write-N-Cite skal gælde alle brugere af computeren, og at du vil kunne køre offline. Til allersidst skal du starte Write-N-Cite. Klik på Yes. Når du herefter åbner Word ligger på skrivebordet. i værktøjsbjælken, øverst i dit worddokument eller Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 7

8 RefGrab-it Gå til Tools. Åbn RefGrab-it. Højreklik på RefGrab-it-linket under pkt. 2 midt på siden og Føj til foretrukne. Når du logger på som ny bruger af en maskine Når man logger på med anden bruger end den, som har installeret Write-N-Cite kan det være nødvendigt at installere klienten/integrationen med Word. Gør således: Gå til Start Alle programmer Refworks og klik på det der er markeret: Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 8

9 Open office og brug af refworks. Det er muligt at citere direkte fra selve refworks databasen. Dette gøres ved at vælge Online/cite view i menuen Switch to. Ved klik på Cite ud fra den ønskede reference, åbnes et lille billede hvorfra man kan kopiere citationen. Den kopierede citation sættes ind i dokumentet, der hvor man ønsker at henvise til kilden. Det er vigtigt at få hele kodningen med, da det har betydning for den senere dannelse af referencelisten. Hvis man ønsker at henvise til bestemte sidetal, må dette gøres efter man har indsat citationen i dokumentet. Sidetalshenvisningerne må tilføjes efter den sidste tuborgparentes. Hvis man skriver sidetal til inde i tuborgparentesen, slettes disse ved generering af referenceliste. Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 9

10 Generering af referenceliste. For at genere en referenceliste ud fra de indsatte citationer i dokumentet, vælger man i menulinjen punktet Bibliography. For at danne referencelisten, skal dokumentet hentes via gennemse funktionen. Herefter klikkes på Create Bibliography. Under genereringen af referencelisten dannes et nyt dokument, der i filnavnet får titlen final. Hvis man efterfølgende ønsker at ændre i dokumentet og tilføje nye citationer, skal man arbejde videre i sit originaldokument, hvor formateringen med dobbelte tuborgparenteser stadig er synlige. Det er derfor altafgørende at man gemmer sit originaldokument, da det ellers ikke er muligt at opdatere referencelisten korrekt. Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 10

11 Hvis du har problemer. Ved problemer med generering af bibliografi/referenceliste Du kan "af-formattere" dit WORD-dokument's referencer gennem Write-N-Cite's "Revert to WNC v. 2 document". Hermed vender alle "in-text"-citationerne tilbage til deres mest oprindelige form {{ID Efternavn År}} - og den afsluttende bibliografi/referenceliste forsvinder. Du kan nu identificere fejlkilden og erstatte den med en korrekt kilde. Bagefter vælger man i Write N Cite Convert to WNC III document. Du kan nu opdatere din bibliografi/referenceliste. Ved problemer med import fra bibliotek.dk til RefWorks Prøv at slette de midllertidige filer som gemmes i dit browser vindue (Internet Explorer): Funktioner internetindstillinger browserdata klik på slet marker midlertidige internetfiler og tryk på slet. Efterfølgende klikkes OK. Tilføj RefWorks som sikker website (Internet Explorer): Funktioner internetindstillinger klik på fanebladet sikkerhed Klik på Websteder du har tillid til (grønt flueben) Klik på knappen Websteder tilføj i skrivefeltet følgende: https://*.refworks.com og klik på tilføj. Manualen vedligeholdes af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Bibliotek og Informationscenteret Udarbejdet af VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 11

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Disposition Hvad er Zotero? (Slide 3-5) Zotero s hjemmeside

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife)

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) v. 7.6.0 - En guide udarbejdet af Alex Petersen julle.p Sidst opdateret d. 5. august 2009 v. 1.05 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse 1...3 1.1 Hvad er GSAK?...3 1.2 Pocket

Læs mere

Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail

Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail Om Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail er en konkret guide til hvordan du surfer på internettet

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere