2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09"

Transkript

1 EU-notifikationer Oktober 2013 Affaldshåndtering 2013/586/HU Udkast til dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om tekniske krav og driftsforhold for affaldsforbrænding samt teknologiske emissionsgrænser for affaldsforbrænding Byggebestemmelser 2013/572/FIN Finland Miljøministeriets dekret om bærende konstruktioner Fristdato: /573/FIN Finland Miljøministeriets dekret om fundamentkonstruktioner Fristdato: /592/NL Forskrift til ændring af regulativet om bygningsreglementet af 2012 vedrørende byggeri i områder, hvor man skal være særlig opmærksom på væskebrande, samt ændring af forskrift om miljøret Fristdato: Dyrevelfærd 2013/551/NL Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyreholdere i forbindelse med ændringer vedrørende aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse Fristdato: /554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: /593/HU Udkast til dekret om ændring af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikters dekret nr. 32/1999 (FVM-dekret), (III. 31.) om bestemmelser vedrørende dyrevelfærd i forbindelse med landbrugsmæssig husdyrhold Fristdato: Elektricitet 2013/581/SK Slovakiet Grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger til begrænsning af virkningerne af vagabonderende strøm på vej- og brokonstruktioner

2 Elektronisk kommunikation 2013/575/S Forslag til lov om ændring af loven (2003:389) om elektronisk kommunikation 2013/580/S Forslag til lov om ændring af loven (2003:389) om elektronisk kommunikation Fristdato: Elektroniske tjenester og domæner 13/584/B Belgien Lovforslag vedrørende indføjelse af en titel 2, "Visse regler om retsgrundlaget for elektroniske signaturer, elektronisk arkivering, rekommanderet elektronisk post, elektronisk tidsstempling og certificeringstjenester", i bind XII af loven om økonomisk ret og om indføjelse af specifikke definitioner i ovennævnte titel 2 og specifikke gennemførelsesbestemmelser for loven i samme titel i bind I og XV i loven om økonomisk ret 2013/585/B Belgien Regeringens ændringsforslag om fuldstændiggørelse af lovforslaget vedrørende indføjelse af en titel 2, "Visse regler om retsgrundlaget for elektroniske signaturer, elektronisk arkivering, rekommanderet elektronisk post, elektronisk tidsstempling og certificeringstjenester", i bind XII af loven om økonomisk ret og om indføjelse af specifikke definitioner i ovennævnte titel 2 og specifikke gennemførelsesbestemmelser for loven i samme titel i bind I og XV i loven om økonomisk ret Emballage 2013/547/UK Det Forenede Kongerige Forskrift af 2014 om opkrævning for engangsbæreposer (Skotland) Fristdato: /552/DK Danmark Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer Fristdato: /567/A Østrig Emballageforskrift /574/D Tyskland Sjette forordning til ændring af emballageforskriften

3 2013/589/UK Det Forenede Kongerige Lovforslag om bæreposer. Fristdato: Energimærkning 2013/558/NL Forskrift til ændring af forskrift om bygningers energimæssige ydeevne i forbindelse med fastsættelsen af nærmere forskrifter for energimærker for erhvervsejendomme Euforiserende stoffer 2013/525/EE Estland Udkast til forskrift om ændring af forskriften fra socialministeren af 18. maj 2005 nr. 73, Betingelser og procedure for håndtering af narkotiske midler og psykotrope stoffer til medicinsk anvendelse og forskning, betingelser og procedure for registrering og indrapportering inden for dette område og lister over narkotiske midler og psykotrope stoffer Fristdato: /546/S Forslag til ændring af forskriften (1992:1554) om kontrol af narkotika Fristdato: Farmaceutiske produkter 2013/555/F Frankrig Pro Pharmacopoea, teknisk note gjort til genstand for offentlig høring nr Nr. 1246: Spironolactone-kaplser (0,5 mg-25 mg) Nr. 1247: Flydende glycerol-opløsning 0,644 g/ml Nr. 1248: Vinrude til homøopatiske præparater, ruta graveolens til homøopatiske præparater (rev.) Nr. 1249: Ammonium (carbonat) til homøopatiske præparater, Ammonii carbonas til homøopatiske præparater (rev) Nr. 1250: Valnød til homøopatiske præparater, Juglans regia til homøopatiske præparater (rev.) Nr. 1251: Kæmpestøvbold til homøopatiske præparater, Bovista gigantea til homøopatiske præparater (rev) Nr. 1252: Almindelig ask til homøopatiske præparater, Fraxinus excelsior til homøopatiske præparater (rev.) Nr. 1253: Filtet kongelys til homøopatiske præparater, Verbascum thapsus til homøopatiske præparater (rev). Fristdato: Fyrværkeri og pyrotekniske artikler 2013/544/NL Midlertidig forskrift i henhold til fyrværkeribekendtgørelsens artikel 1.1.1, stk. 3 Fristdato: Føde- og drikkevarer 2013/548/F Frankrig Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af brancheorganisationen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende kiwifrugter "høstdato og dato for markedsføring, modenhed"

4 2013/549/F Frankrig Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af brancheorganisationen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende størrelsessortering af skalotteløg 2013/561/E Spanien Udkast til kongeligt dekret om vedtagelse af en standard for kvaliteten af kødprodukter 2013/578/I Italien Dekret om "godkendelse af officiel analysemetode til bestemmelse af indholdet af frie aminosyrer i oste". Gødningsstoffer 2013/553/LT Litauen Udkast til bekendtgørelse fra landbrugsminister i Republikken Litauen om godkendelse af kravene til kvalitet og anvendelse af markedsførte gødningsstoffer og gødningsprodukter og særlige krav til emballering, mærkning og markedsføring heraf Fristdato: /576/I Italien Dekret om godkendelse af officielle analysemetoder for gødningsstoffer - supplement nr. 12 Kriminalpræventive foranstaltninger 2013/556/D Tyskland Femte forskrift om ændring af bestemmelser for søfartspolitiet på Rhinen og Mosel Kropsudsmykning 2013/579/A Østrig Forskrift fra forbundsministeriet for arbejde, socialvæsen og forbrugerbeskyttelse om markedsføringen af tatoveringsprodukter (forskrift om tatoveringsprodukter af SWV 2014) Fristdato: Køretøjer 2013/543/DK Danmark Bekendtgørelse om forbud mod tuning af knallerter mv. Miljøbestemmelser 2013/583/RO Rumænien

5 Udkast til regeringsbekendtgørelse om ændring og supplering af regeringens hasteanordning nr. 196/2005 om miljøfonden Fristdato: Måleinstrumenter 2013/571/A Østrig Udkast til forskrift fra departementet for kalibrering og opmåling af xxx, hvormed kalibreringsforskrifterne for måleanlæg udstedes til beregning af værdibestemmende kendetegn for rundtømmer Fristdato: Organiske produkter 2013/587/HU Dekret./2013 ( ) fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser med relation til bestemte aktiviteter : Udstyr og materialer, der anvendes til lakering af køretøjer, samt udstyr og materialer, der anvendes til overfladebehandling af metal, plast, tekstil, stof og papir med et materiale, der indeholder en flygtig organisk forbindelse Produktsikkerhed 2013/545/S Forslag til forskrift om ændring af forskriften (1999:58) om forbud mod visse sundhedsskadelige varer Fristdato: Skatter og afgifter 2013/577/HU Ændring af lov LXXXV af 2011 om miljørelaterede produktafgifter Fristdato: Spil og lotteri 2013/557/UK Det Forenede Kongerige Forskrift om spillemaskinekategorier (ændring) af /560/E Spanien UDKAST TIL DEKRET FRA CEUTAS BYBESTYRELSE OM REGULERING AF FORSKRIFTEN FOR ORGANISERING, ADMINISTRATION OG DRIFT AF ELEKTRONISK BINGO OG OM ÆNDRING AF DIVERSE NORMER FOR SPIL OG VÆDDEMÅL Tobaksvarer 2013/582/EE Estland Ændring af finansministerens forskrift nr. 25 af 2006, "Udformning af afgiftsmærker til alkohol og tobaksvarer, typer af afgiftsmærker til tobaksvarer, fremgangsmåde for udstedelse, tilbagelevering og udsendelse af afgiftsmærker til tobaksvarer, format for følgesedler til afgiftsmærker samt fremgangsmåden for udførelse af dem"

6 Fristdato: Vejarbejde 2013/550/SK Slovakiet Tekniske betingelser (TC) Projektering og udførelse af supplerende kørebaner, vejforbindelser og vejbygningsarealer 2013/562/E Spanien Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af standarden "8.1-IC lodret afmærkning" fra myndigheden for veje, Instrucción de Carreteras Våben og ammunition 2013/559/FIN Finland Lov om ændring af 1, 2a, 11, stk. 2, 18, 34, 37 og 106, stk. 2 og 3, i loven om skydevåben

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 37/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sider: 102 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere