EU-notifikationer November Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser."

Transkript

1 EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion og anvendelse af biodiesel udvundet af brugt madolie og afsmeltet animalsk fedt Brandsikkerhed 2013/642/I Italien Udkast til ministerielt dekret om: "Godkendelse af teknisk regel om brandsikring for projektering, bygning og drift i forbindelse med aktiviteter vedrørende skrotning af køretøjer og lign. med tilhørende opbevaringslokaler med et areal på over m2". Fristdato: Brandslukningsudstyr 2013/602/CZ Udkast til dekret om tekniske betingelser for brandbekæmpelsesudstyr Fristdato: Brændstof 2013/618/S Sverige Udkast til forskrift om kvotepligt for biobrændstoffer Byggebestemmelser 2013/619/IRL Irland 1. Udkast til bygningsreglement (ændring af del E) reglement af Udkast til tekniske vejledninger, dokument E - Lyd (2014) 3. Lovgivningsmæssig konsekvensanalyse - del E (Lyd) 2013/638/D Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter ændringer september /637/D Mønsterlisten i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, februar 2013 Distribution 2013/629/SK Tekniske betingelser fra distributionssystemoperatøren Západoslovenská distribučná, a.s, Bratislava

2 Eksplosivstoffer 2013/620/SK Udkast til bekendtgørelse fra forsvarsministeriet i Den Slovakiske Republik om detaljer for den unikke identifikation af sprængstoffer, eksplosive genstande og ammunition anvendt ved særlige foranstaltninger Elektroniske tjenester og domæner 2013/609/E Resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til de regulerede radiogrænseflader IR-219 til IR-225 til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester 2013/610/E Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til regulerede grænseflader IR-125, IR-228, IR-229 og IR-230 i forbindelse med udstyr til brug i jernbaner 2013/617/DK Lov om internetdomæner 2013/628/F Aftale mellem staten og AFNIC (fransk samarbejdssammenslutning for tildeling af navneressourcer på internettet) om forvaltning det nationale topdomæne ".fr" 2013/627/F AFNIC's charter for tildeling af navneressourcer (fransk samarbejdssammenslutning for tildeling af navneressourcer på internettet) 2013/626/F Dekret om administration af topdomæner på internettet, der svarer til de nationale landekoder 2013/625/F Dekret vedrørende internetdomæner på basisniveau, der svarer til de nationale landekoder Emballage 2013/605/LT Litauen Udkast til Republikken Litauens lov om ændring og supplering af artikel 2, 5, 7, 8, 11, 12 og 13 i lov om håndtering af emballage og emballageaffald samt supplering heraf med artikel 11, stk. 1, artikel 12, stk. 1, 2, 3 og 4 Fristdato: Energimåling 2013/621/HU Ungarn

3 Ændring af dekret nr. 7/2006 (v. 24.) om fastsættelse af bygningers energikarakteristika Euforiserende stoffer 2013/604/CZ Udkast til dekret om fastlæggelse af udformningen af et dokument i henhold til lov nr. 167/1998 om afhængighedsskabende stoffer og om ændringer af visse love, som ændret Fristdato: /616/CZ Udkast til dekret om indhold, form og oplysninger for registrering af aktiviteter vedrørende stoffer registreret i kategori /615/CZ Udkast til dekret om ændring af dekret nr. 123/2006 om registrering og dokumentation af afhængighedsskabende stoffer og præparater 2013/611/CZ Et udkast til dekret, som specificerer formularer iht. lov om narkotikaprækursorer, et ID-prøvekort til inspektører samt grænseværdier for udvalgte stoffer, der er specificeret under kategori 1 og 2 Fyrværkeri og pyrotekniske artikler 2013/597/DK Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Fristdato: /644/CZ Udkast til dekret om sikkerhed og tekniske krav til håndtering af pyrotekniske produkter Fristdato: Føde- og drikkevarer 2013/600/SK Udkast til dekret fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om krav til frivillig mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til deres oprindelse 2013/599/DK Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 2013/601/SK Udkast til dekret fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om krav til frivillig mærkning af fødevarer, der indeholder steviolglycosider

4 Køretøjer 2013/606/LV Letland Forskrift om ændring af traktorkøretøjer og disses anhængere Laboratorier 2013/646/B Belgien Ministeriel bekendtgørelse om analyser, for hvilke de nationale referencelaboratorier skal kontrollere kvaliteten af de diagnostiske reagenser, og om procedure for denne kontrol Fristdato: Lovgivning og retssystemet 2013/641/PL Polen Lov om ændring af lov - atomloven samt visse andre love. Fristdato: Luftfartøjer og luftfartsudstyr 2013/598/HU Ungarn Dekret fra ministeriet for national udvikling om produktion, konstruktion og teknisk egnethed af luftfartøjer Nanopartikler 2013/603/DK Udkast til bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret. Udstedt i medfør af 42 i Kemikalieloven. Fristdato: Naturgas 2013/612/BG Bulgarien Udkast til dekret om ændring og supplering af dekret nr. 6 af 2004 om tekniske regler og bestemmelser for projektering, konstruktion og anvendelse af områder og faciliteter til overførsel, oplagring, distribution og levering af naturgas Fristdato: Radio- og telekommunikation 2013/624/D SSB SE Grænsefladespecifikation for VHF-radioanlæg til radiotelefonitjeneste på indre vandveje (uden automatiske identifikationssystemer (AIS)) 2013/623/D SSB SE Grænsefladespecifikation for VHF-radioanlæg i den maritime radiokommunikationstjeneste (uden AIS) 2013/632/L Luxembourg Notifikation om radiogrænseflader i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 1999/5/EF.

5 Sikkerhed 2013/640/CZ Udkast til forskrift om tekniske krav for at garantere sikkerheden af sikkerhedsudstyr Skatter og afgifter 2013/622/HU Ungarn Lov nr. CIII af 2011 om produktafgift med henblik på folkesundheden [Neta tv] Fristdato: /643/NL Nederlandene Forskrift udstedt af den nederlandske økonomiminister, dateret, nr. WJZ/ vedrørende fastsættelse af afgifter i forbindelse med kontrol af handelsregisteret (finansiel forskrift for handelsregistret 2014) Fristdato: Spil og lotteri 2013/608/E Udkast til bekendtgørelse om regulering af minimumskrav til kompatibilitet for terminaler og anordninger anvendt til deltagelse i Binjocs-lotteriet 2013/607/E Udkast til dekret om godkendelse af forskriften for lotteriet Binjocs, organiseret af den uafhængige enhed for spil og væddemål i den selvstyrende region Catalonien 2013/614/PL Polen Lov om ændring af lov om hasardspil Strålingsbeskyttelse 2013/636/LT Letland Udkast til bekendtgørelse fra Republikken Litauens sundhedsminister om ændring af bekendtgørelse nr. V-200 af 2. marts 2011 udstedt af sundhedsministeren for Republikken Litauen om godkendelse af beskrivelsen af proceduren for bevilling af godkendelser til udformning af komponenter til radioudstyr for radiokommunikationsanlæg og for deres kort over overvågning af elektromagnetisk stråling 2013/635/LT Letland Udkast til bekendtgørelse fra Republikken Litauens sundhedsminister om ændring af bekendtgørelse nr. V-199 af 2. marts 2011 udstedt af sundhedsministeren for Republikken Litauen om godkendelse af den litauiske hygiejnestandard HN 80:2011 Elektromagnetiske felter på arbejdspladser og i beboelsesområder - normative parameterværdier og krav til målinger for 10 khz 300 GHz-radiofrekvensbåndet

6 Trykbærende udstyr 2013/631/BG Bulgarien Dekret fra ministerrådet om ændring og supplering af dekret om udformning, sikker drift og teknisk eftersyn af trykbærende udstyr, vedtaget med ministerrådets dekret nr. 164 af 2008 Våben og ammunition 2013/634/CZ Udkast til dekret af om ændring af dekret nr. 335/2004 om implementering af visse bestemmelser i lov om certificering af skydevåben, ammunition og pyrotekniske artikler, som ændret

7

Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) Fristdato: 2014-08-14

Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) Fristdato: 2014-08-14 EU-notifikationer Maj 2014 Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) 2014/223/UK Det Forenede Kongerige Forskrift af

Læs mere

2013/100/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk Fristdato: 2013-05-15

2013/100/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk Fristdato: 2013-05-15 EU-notifikationer Februar 2013 Affaldshåndtering 2013/99/FIN Udkast til statsrådets dekret om den særskilte indsamling og genbrug af affaldspapir 2013/100/FIN Udkast til statsrådets dekret om særskilt

Læs mere

2012/472/UK Forenede Kongerige Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales Fristdato: 2012-11-09

2012/472/UK Forenede Kongerige Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales Fristdato: 2012-11-09 EU-notifikationer August 2012 Affaldshåndtering 2012/480/I Ministerielt dekret om: "Forskrift til regulering af ophævelse af kvalificeringen som affald for specifikke typer affaldsafledte brændsler (SRF)

Læs mere

EU-notifikationer December 2013

EU-notifikationer December 2013 EU-notifikationer December 2013 Affaldsprodukter 2013/677/E Spanien Udkast til bekendtgørelse fra ministeren for miljø- og territorialpolitik i Baskerlandet om krav til brug af genbrugte tilslagsmaterialer

Læs mere

2013/446/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland) Fristdato: 2013-11-07

2013/446/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland) Fristdato: 2013-11-07 EU-notifikationer August 2013 Affald 2013/433/UK Kvalitetsprotokol Anaerobt fermenteret materiale Kriterier for hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af anaerobt

Læs mere

EU-notifikationer September 2013

EU-notifikationer September 2013 EU-notifikationer September 2013 Alkohol 2013/454/CZ Udkast til dekret om gennemførelse af visse bestemmelser i loven om obligatorisk mærkning af spiritus Fristdato: 2013-09-12 Arbejdsmiljø 2013/526/PL

Læs mere

EU-notifikationer Maj 2013

EU-notifikationer Maj 2013 EU-notifikationer Maj 2013 Affaldshåndtering 2013/261/EE Estland Udkast til forskrift fra republikkens regering om "ændring af forskrift nr. 80 af 17. juni 2010 fra republikkens regering om "krav og procedurer

Læs mere

EU-notifikationer Januar 2013

EU-notifikationer Januar 2013 EU-notifikationer Januar 2013 Affaldshåndtering 2013/3/NL Bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse om lossepladser og forbud imod deponering af affald (forbud imod deponering af jord, der kan koldimmobiliseres)

Læs mere

EU-Notifikationer Juni 2014

EU-Notifikationer Juni 2014 EU-Notifikationer Juni 2014 Affaldsprodukter 2014/256/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol: Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

EU-notifikationer Juli 2013. Affaldshåndtering

EU-notifikationer Juli 2013. Affaldshåndtering EU-notifikationer Juli 2013 Affaldshåndtering 2013/410/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for anlæg til udnyttelse af biologisk nedbrydeligt komposteringsaffald af klasse

Læs mere

2014/460/NL Nederlandene Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder Fristdato:

2014/460/NL Nederlandene Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder Fristdato: EU Notifikationer September 2014 Alkolåse 2014/451/DK Danmark Udkast til bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås. Fristdato: 2014-12-16 Byggebestemmelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09 EU-notifikationer Oktober 2013 Affaldshåndtering 2013/586/HU Udkast til dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om tekniske krav og driftsforhold for affaldsforbrænding samt teknologiske

Læs mere

2013/159/S Sverige Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit Fristdato:

2013/159/S Sverige Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit Fristdato: EU-notifikationer Marts 2013 Affaldshåndtering 2013/127/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) Fristdato: 2013-06-03 Alkohol 2013/158/S Statens folkesundhedsinstituts

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

EU Notifikationer August 2014

EU Notifikationer August 2014 EU Notifikationer August 2014 Affaldsprodukter 2014/0384/NL Forskrift til fastsættelse af, hvornår affald af genbrugsgranulat ikke længere har status som affald. 2014/424/SK Udkast til lov om affald og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

EU Notifikationer Marts 2014

EU Notifikationer Marts 2014 EU Notifikationer Marts 2014 Affaldsprodukter 2014/144/F Bekendtgørelse om kriterierne for, at neddelt emballagetræ ophører med at være affald og kan anvendes som biomassebrændsel i fyringsanlæg Fristdato:

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

EU Notifikationer Februar 2014

EU Notifikationer Februar 2014 EU Notifikationer Februar 2014 Affaldshåndtering 2014/56/PL Polen Udkast til forskrift fra miljøministeren om gennemførelse af overvågningen af anlæg til behandling af affald fra minedrift Fristdato: 2014-05-02

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

EU/EFTA notifikationer December 2012

EU/EFTA notifikationer December 2012 EU/EFTA notifikationer December 2012 Affaldshåndtering 2012/670/B Belgien Udkast til miljøpolitisk aftale om den flamske forskrift om bæredygtig håndtering af materialekredsløb og affald (VLAREMA) om acceptkrav

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

EU/EFTA notifikationer September 2012

EU/EFTA notifikationer September 2012 EU/EFTA notifikationer September 2012 Affaldshåndtering 2012/0545/EE Estland Udkast til forskrift fra regeringen i republikken "Krav og procedure for indsamling, returnering til producent, genindvinding

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

EU-Notifikationer Juli 2014

EU-Notifikationer Juli 2014 EU-Notifikationer Juli 2014 Alarm- og sikkerhedssystemer 2014/346/NL Dekret vedrørende NL-Alert alarmservice (instruktioner til udbydere) Fristdato: 2014-10-15 Brandbeskyttelse 2014/325/FIN Produkter til

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EU-notifikationer April Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato:

EU-notifikationer April Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato: EU-notifikationer April 2012 Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato: 2012-07-27 Afgifter 2012/226/RO Nødregeringsdekret til supplering af lov nr. 571/2003 om skatteloven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EU-notifikationer Juni Affaldshåndtering. Alkohol. Arbejdsmiljø. Brandbestemmelser. Byggebestemmelser

EU-notifikationer Juni Affaldshåndtering. Alkohol. Arbejdsmiljø. Brandbestemmelser. Byggebestemmelser EU-notifikationer Juni 2013 Affaldshåndtering 2013/311/A Forbundslov, hvormed affaldshåndteringsloven af 2002 ændres (lovændring til affaldshåndteringsloven, emballage) Fristdato: 2013-09-11 Alkohol 2013/309/FIN

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.9.2008 KOM(2008) 532 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN OM GENNEMFØRELSEN AF RÅDETS HENSTILLING 1999/519/EF AF 12. JULI 1999 OM BEGRÆNSNING

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

EU notifikationer Oktober 2014

EU notifikationer Oktober 2014 EU notifikationer Oktober 2014 Affald 2014/481/UK Kvalitetsprotokol: kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af tilslag af stålslagger i konstruktionsanvendelser

Læs mere

EU-notifikationer Marts 2012

EU-notifikationer Marts 2012 EU-notifikationer Marts 2012 Alkohol 2012/177/EE Estland Ændring af finansministerens forskrift nr. 25 af 2006: "Design af banderoler til alkohol- og tobaksprodukter, banderoletyper til tobaksprodukter,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

2012/97/UK Sotrbritannien Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger Fristdato:

2012/97/UK Sotrbritannien Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger Fristdato: EU-notifikationer Februar 2012 Betonkonstruktioner 2012/133/L Luxembourg Nationalt dokument til gennemførelse af EN 206-1:2000 og senere ændringer A1:2004 og A2:2005 i Luxembourg Brandsikkerhed 2012/109/HU

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BILAG I. Afsløring af overtrædelser

BILAG I. Afsløring af overtrædelser BILAG I Afsløring af overtrædelser Tabel 1.1. Midler til afsløring af overtrædelser (Situationen pr. 31. december 2002) År Klager 1 Opdaget af Kommissionen selv Manglende I alt I alt Skriftlige forespørgsler

Læs mere

Afgifter 2012/353/DK Danmark Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato:

Afgifter 2012/353/DK Danmark Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato: EU-notifikationer Juni 2012 Afgifter 2012/353/DK Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato: 2012-06-02 2012/369/DK Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

2012/456/IRL Irland Forskrift af 2012 om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen (generel anvendelse) (ændring) Fristdato: 2012-10-29

2012/456/IRL Irland Forskrift af 2012 om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen (generel anvendelse) (ændring) Fristdato: 2012-10-29 EU-notifikationer Juli 2012 Arbejdsmiljø 2012/456/IRL Irland Forskrift af 2012 om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen (generel anvendelse) (ændring) Fristdato: 2012-10-29 Biogas 2012/404/EE

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere