EU-notifikationer November Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser."

Transkript

1 EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion og anvendelse af biodiesel udvundet af brugt madolie og afsmeltet animalsk fedt Brandsikkerhed 2013/642/I Italien Udkast til ministerielt dekret om: "Godkendelse af teknisk regel om brandsikring for projektering, bygning og drift i forbindelse med aktiviteter vedrørende skrotning af køretøjer og lign. med tilhørende opbevaringslokaler med et areal på over m2". Fristdato: Brandslukningsudstyr 2013/602/CZ Udkast til dekret om tekniske betingelser for brandbekæmpelsesudstyr Fristdato: Brændstof 2013/618/S Sverige Udkast til forskrift om kvotepligt for biobrændstoffer Byggebestemmelser 2013/619/IRL Irland 1. Udkast til bygningsreglement (ændring af del E) reglement af Udkast til tekniske vejledninger, dokument E - Lyd (2014) 3. Lovgivningsmæssig konsekvensanalyse - del E (Lyd) 2013/638/D Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter ændringer september /637/D Mønsterlisten i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, februar 2013 Distribution 2013/629/SK Tekniske betingelser fra distributionssystemoperatøren Západoslovenská distribučná, a.s, Bratislava

2 Eksplosivstoffer 2013/620/SK Udkast til bekendtgørelse fra forsvarsministeriet i Den Slovakiske Republik om detaljer for den unikke identifikation af sprængstoffer, eksplosive genstande og ammunition anvendt ved særlige foranstaltninger Elektroniske tjenester og domæner 2013/609/E Resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til de regulerede radiogrænseflader IR-219 til IR-225 til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester 2013/610/E Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til regulerede grænseflader IR-125, IR-228, IR-229 og IR-230 i forbindelse med udstyr til brug i jernbaner 2013/617/DK Lov om internetdomæner 2013/628/F Aftale mellem staten og AFNIC (fransk samarbejdssammenslutning for tildeling af navneressourcer på internettet) om forvaltning det nationale topdomæne ".fr" 2013/627/F AFNIC's charter for tildeling af navneressourcer (fransk samarbejdssammenslutning for tildeling af navneressourcer på internettet) 2013/626/F Dekret om administration af topdomæner på internettet, der svarer til de nationale landekoder 2013/625/F Dekret vedrørende internetdomæner på basisniveau, der svarer til de nationale landekoder Emballage 2013/605/LT Litauen Udkast til Republikken Litauens lov om ændring og supplering af artikel 2, 5, 7, 8, 11, 12 og 13 i lov om håndtering af emballage og emballageaffald samt supplering heraf med artikel 11, stk. 1, artikel 12, stk. 1, 2, 3 og 4 Fristdato: Energimåling 2013/621/HU Ungarn

3 Ændring af dekret nr. 7/2006 (v. 24.) om fastsættelse af bygningers energikarakteristika Euforiserende stoffer 2013/604/CZ Udkast til dekret om fastlæggelse af udformningen af et dokument i henhold til lov nr. 167/1998 om afhængighedsskabende stoffer og om ændringer af visse love, som ændret Fristdato: /616/CZ Udkast til dekret om indhold, form og oplysninger for registrering af aktiviteter vedrørende stoffer registreret i kategori /615/CZ Udkast til dekret om ændring af dekret nr. 123/2006 om registrering og dokumentation af afhængighedsskabende stoffer og præparater 2013/611/CZ Et udkast til dekret, som specificerer formularer iht. lov om narkotikaprækursorer, et ID-prøvekort til inspektører samt grænseværdier for udvalgte stoffer, der er specificeret under kategori 1 og 2 Fyrværkeri og pyrotekniske artikler 2013/597/DK Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Fristdato: /644/CZ Udkast til dekret om sikkerhed og tekniske krav til håndtering af pyrotekniske produkter Fristdato: Føde- og drikkevarer 2013/600/SK Udkast til dekret fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om krav til frivillig mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til deres oprindelse 2013/599/DK Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 2013/601/SK Udkast til dekret fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om krav til frivillig mærkning af fødevarer, der indeholder steviolglycosider

4 Køretøjer 2013/606/LV Letland Forskrift om ændring af traktorkøretøjer og disses anhængere Laboratorier 2013/646/B Belgien Ministeriel bekendtgørelse om analyser, for hvilke de nationale referencelaboratorier skal kontrollere kvaliteten af de diagnostiske reagenser, og om procedure for denne kontrol Fristdato: Lovgivning og retssystemet 2013/641/PL Polen Lov om ændring af lov - atomloven samt visse andre love. Fristdato: Luftfartøjer og luftfartsudstyr 2013/598/HU Ungarn Dekret fra ministeriet for national udvikling om produktion, konstruktion og teknisk egnethed af luftfartøjer Nanopartikler 2013/603/DK Udkast til bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret. Udstedt i medfør af 42 i Kemikalieloven. Fristdato: Naturgas 2013/612/BG Bulgarien Udkast til dekret om ændring og supplering af dekret nr. 6 af 2004 om tekniske regler og bestemmelser for projektering, konstruktion og anvendelse af områder og faciliteter til overførsel, oplagring, distribution og levering af naturgas Fristdato: Radio- og telekommunikation 2013/624/D SSB SE Grænsefladespecifikation for VHF-radioanlæg til radiotelefonitjeneste på indre vandveje (uden automatiske identifikationssystemer (AIS)) 2013/623/D SSB SE Grænsefladespecifikation for VHF-radioanlæg i den maritime radiokommunikationstjeneste (uden AIS) 2013/632/L Luxembourg Notifikation om radiogrænseflader i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 1999/5/EF.

5 Sikkerhed 2013/640/CZ Udkast til forskrift om tekniske krav for at garantere sikkerheden af sikkerhedsudstyr Skatter og afgifter 2013/622/HU Ungarn Lov nr. CIII af 2011 om produktafgift med henblik på folkesundheden [Neta tv] Fristdato: /643/NL Nederlandene Forskrift udstedt af den nederlandske økonomiminister, dateret, nr. WJZ/ vedrørende fastsættelse af afgifter i forbindelse med kontrol af handelsregisteret (finansiel forskrift for handelsregistret 2014) Fristdato: Spil og lotteri 2013/608/E Udkast til bekendtgørelse om regulering af minimumskrav til kompatibilitet for terminaler og anordninger anvendt til deltagelse i Binjocs-lotteriet 2013/607/E Udkast til dekret om godkendelse af forskriften for lotteriet Binjocs, organiseret af den uafhængige enhed for spil og væddemål i den selvstyrende region Catalonien 2013/614/PL Polen Lov om ændring af lov om hasardspil Strålingsbeskyttelse 2013/636/LT Letland Udkast til bekendtgørelse fra Republikken Litauens sundhedsminister om ændring af bekendtgørelse nr. V-200 af 2. marts 2011 udstedt af sundhedsministeren for Republikken Litauen om godkendelse af beskrivelsen af proceduren for bevilling af godkendelser til udformning af komponenter til radioudstyr for radiokommunikationsanlæg og for deres kort over overvågning af elektromagnetisk stråling 2013/635/LT Letland Udkast til bekendtgørelse fra Republikken Litauens sundhedsminister om ændring af bekendtgørelse nr. V-199 af 2. marts 2011 udstedt af sundhedsministeren for Republikken Litauen om godkendelse af den litauiske hygiejnestandard HN 80:2011 Elektromagnetiske felter på arbejdspladser og i beboelsesområder - normative parameterværdier og krav til målinger for 10 khz 300 GHz-radiofrekvensbåndet

6 Trykbærende udstyr 2013/631/BG Bulgarien Dekret fra ministerrådet om ændring og supplering af dekret om udformning, sikker drift og teknisk eftersyn af trykbærende udstyr, vedtaget med ministerrådets dekret nr. 164 af 2008 Våben og ammunition 2013/634/CZ Udkast til dekret af om ændring af dekret nr. 335/2004 om implementering af visse bestemmelser i lov om certificering af skydevåben, ammunition og pyrotekniske artikler, som ændret

7

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere