Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Dec Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 38. årgang Dec Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1

2 Jul i skyttegravene I det første år af 1. Verdenskrig i julen 1914 for præcis 100 år siden holdt de tyske og britiske soldater for en stund op med at slå hinanden ihjel, selvom generalerne beordrede det. 1. Verdenskrig var som bekendt en meget hård krig med grufulde skyderier mellem skyttegravene. Den 24. december 1914 stilnede det grufulde skyderi mellem skyttegravene ved Flanderns mudrede marker af. Der kom små juletræer og stearinlys op på kanten af de tyske skyttegrave, og der blev tændt lys i masse af juletræerne. Vestfronten blev lyst op af levende lys. Briterne troede det var stilhed før stormen, så de svarede igen med at skyde. Men tyskerne skød ikke tilbage og pludselig hørte englænderne julesang. Fra de tyske skyttegrave og tværs over ingenmandslandet kunne englænderne høre, at de tyske soldater sang»stille Nacht, Heilige Nacht«. Det er den julesalme, som vi i Danmark kender som»glade Jul, dejlige jul«, og som i England hedder»silent Night, Holy Night«. Da tyskerne havde sunget salmen, råbte de over til englænderne. De fleste af de tyske soldater kunne godt udtrykke sig forståeligt på engelsk. De tyske soldater råbte:»we not shoot, you not shoot«denne opfordring til ikke at skyde, blev fulgt af englænderne, og dermed begyndte en af de forunderligste juleaftener i historien. For en stund var 1. Verdenskrig gået i stå. De tyske soldater begyndte at kravle op af skyttegravene og ud i ingenmandslandet, og snart dristede også de første englændere sig frem. Inden længe stod der ikke hundreder, men tusinder af menige soldater ude i ingenmandslandet. De ønskede hinanden glædelig jul og sang nu i fællesskab salmen»glade jul, dejlige jul«både på engelsk og på tysk. De tyske og engelske soldater aftalte at mødes igen næste dag, juledag, for at begrave de døde kammerater, der lå ude i ingenmandslandet. Det blev til en fælles sørgestund på både tysk og engelsk. Derefter foreslog englænderne, at de skulle spille fodbold. Soldaterne spillede»landskamp«mellem skyttegravene. Hvor der manglede en bold, lavede soldaterne én af sammenpresset halm omviklet med snor, eller de fik på anden vis fremstillet en bold. På flere frontafsnit stillede man op til gruppe fo - to grafering. Nogle af optagelserne nåede frem til et billedblad i England. Det samme tillod den tyske censur ikke. Også breve om denne forunderlige juleaften nåede dem derhjemme. Om det øjeblik, da de tyske soldater brød ud i julesang, har den engelske løjt nant Charles Bairnsfather sagt:»det var mit livs største øjeblik«. Signe Paludan 2

3 Jytte Madsen gjorde det igen: Ved høstgudstjenesten mødtes man af et smukt syn allerede ved indgangsdøren, hvor Jytte havde sat et overdådigt pyntet græskar. Inde i kirken var der ligeledes pyntet vidunderligt med græskar, korn, druer, blomster osv.. Øjet frydedes - sammen med salmer, tekster og prædiken gik det hele op i en højere enhed. Jytte havde også lavet den meget smukke pyntning til konfirmationen. Tak til for det, Jytte. Kirsten Mohr Christensen 3

4 Gudstjenester i johanneskirken DECEMBER s. i advent Kl Musikgudstjeneste i Bøvling Valgmenighedskirke s. i advent Kl De 9 læsninger ved Lemvig Kammerkor. Se nærmere omtale i bladet s. i advent Kl Juleaften Kl Juledag Kl JANUAR 1. Nytårsdag Kl Helligtrekonger Kl Flemming Kloster Poulsen. Nytårsmøde. Se nærmere omtale i bladet s. e. helligtrekonger Kl s. e. helligtrekonger Kl Kirkekaffe s. e. helligtrekonger Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling FEBRUAR 2. Kyndelmisse Kl Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende spisning i salen. 8. Seksagesima Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling 15. Fastelavn Kl søndag i fasten Kl MARTS s. i fasten Kl Marianne Gyldenkærne. Forårsmøde i Bøvling Valgmenighed. Se nærmere omtale i bladet s. i fasten Kl Midfaste Kl Kirkekaffe. 22. Mariæ bebudelses dag Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling. 29. Palmesøndag Kl Ferie og fridage: Fridage: Fra 5. december til 7. december, 24. januar og 25. januar, 21. marts og 22. marts. Ferie: Fra 6. februar til 11. februar. 4

5 Møder og arrangementer DE NI LÆSNINGER - Søndag d. 14. december kl Medvirkende Lemvig Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren. Signe Paludan er liturg. De ni læsninger er en anderledes form for før- julegudstjeneste, der er hentet her til landet fra England og er blevet et populært indslag i julemåneden i mange af landets kirker. Gudstjenesten er bygget op omkring bibelske læsninger, korsang og fællessang. De bibelske læsninger begynder ved Skabelsen, går over profeterne til Jesu fødsel. Fællessalmerne knytter naturligt an til højtiden. NYTÅRSMØDE - Mandag d. 5. januar kl Sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers, forretter gudstjenesten og holder efterfølgende i salen foredraget Det uperfekte liv. Vi jager det perfekte liv med penge og succes men findes der en modfortælling, en mere realistisk måde at anskue vores moderne liv på? Ja det gør der nemlig i dagligsprogets bibelske udtryk. Med udgangspunkt i nogle af disse udtryk f.eks. manna fra himlen og bære sit kors, fortæller jeg de bibelhistorier, som udtrykkene kommer fra. Og jeg udlægger på personlig vis, hvordan de rummer visdom og indsigt for det moderne menneske. Det er store fortællinger om det, der brænder på for enhver. Hvilke historier skal være de bestemmende: Den om det perfekte og fejlfrie liv eller den om, at vi er uperfekte mennesker med fejl og mangler? Den sidste er faktisk også god nok. KYNDELMISSEGUDSTJENESTE - Mandag d. 2. februar kl Igen i år fejrer vi kyndelmissegudstjenesten som en familiegudstjeneste. Ved denne gudstjeneste vil kirken være lyst op af levende lys, og konfirmanderne vil medvirke. Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning i salen. Tilmelding til Signe Paludan senest d. 28. januar. LITTERATURSTUDIEKREDS Onsdag d. 4. februar og onsdag d. 25. februar kl I litteraturstudiekredsen læser vi Ida Jessens roman: Den, der lyver. Bogen kan lånes på biblioteket. Man bedes selv medbringe kop og brød. FORÅRSMØDE I BØVLING VALGMENIGHED Mandag d. 2. marts kl Marianne Gyldenkærne forretter gudstjenesten, hvorefter journalist og chefredaktør på Fyens Amtsavis Troels Mylenberg holder foredrag i Bøvling Forsamlingshus. 5

6 Børnetegninger i kirken Kirkens pulpitur er i denne tid udsmykket med friser tegnet af indskolingselever fra Christinelystskolen. I disse tegninger er den bibelske skabelsesberetning blevet beskrevet med en imponerende kreativitet og fantasi. Døde: 25/6. August Nielsen, Lemvig 14/7. Karen Gurli Kristensen, Lemvig 21/7. Betty Marie Poulsen, Lemvig 30/7. Asger Kielsholm, Lemvig 30/7. Karen Kirstine Kristensen, Nørlem 30/8. Mary Mosgaard Holst, Lemvig 18/10. Carl Christian Kjærgaard, Lemvig 18/10. Anker Christensen, Lemvig 4/11. Kristen Buchbjerg Skovmose, Tørringhuse Nyt om kirkebil Der er kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester også når gudstjenesten er i Bøvling, og der ingen er i Lemvig. Sådan gør man: 1. Ringer dagen i forvejen inden kl til City Taxi (Mona og Birge Mattrup) telefon Herfra gives besked om, hvornår man bliver afhentet ved bopælen. 3. Man betaler 20 kroner til chaufføren. NB. Ordningen er gældende indenfor Lemvig Kommunes grænser. 6

7 Lydspor fra Bibelen I anledning af sit 200 års jubilæum i år har Bibelselskabet bedt en række danske musikere skrive lydspor - sange - med inspiration iudvalgte bibeltekster. Blandt de involverede er Sys Bjerre, Anne Linnet, Per Vers og Shaka Loveless. Her følger et uddrag fra Shaka Loveless sang Hånd i hånd : En større ånd har ført os sammen Skubber os tættere Helt ind til hinanden En prøve på, hvad vi kan opnå Når angsten for at dø Ikke fylder alt Der hvor ulven ligger lunt Ved siden af lammet Slangen taget til nåde Han kan lege med barnet Ikke mere vold- og ingen løgne Jeg finder det i sandheden I dine øjne Hånd i hånd Slæber vi os op af bjerget Hånd i hånd Brænder vi gennem sneen Hånd i hånd Mod en drøm Hånd i hånd Tager vi til det fredsrige På kan man læse og høre mere om hele projektet. Ingeborg Refstrup Højskoleuge i 2015 Højskoleugen i år 2015, som arrangeres af Kjellerup Valgmenighed er under planlægning. Det ligger dog fast, at Højskoleugen finder sted på Højskolen Østersøen ved Aabenrå i uge 35. Valgmenighedens hjemmeside: 7

8 Kirkehøjskolen Lemvig Provsti På togt i Den danske Salmebog. Onsdag den 25. februar 2015 kl i Lemvig Kirke»Mine noder og unoder«med nye og gamle salmer ved Erling Lindgren Torsdag den 26. marts 2015 kl i Lemvig Valgmenighedskirke»Når tiden bli r høj: sange og salmer til tiden«ved Jesper Kallesøe Vågetjeneste I Lemvig Provsti er der oprettet en Vågetjeneste, som alle kan benytte sig af. Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker, og det er uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund / Ny koordinator tillige: Betty Nørby / Og man er altid velkommen til at ringe og høre nærmere. Udvalg for Vågetjenesten v. Poul Erik Knudsen, Lemvig Adresseændring: Da postvæsenet ikke i alle tilfælde meddeler Valgmenigheden om adresseændring, vil det være en stor hjælp, hvis det enkelte medlem i forbindelse med flytning selv kontakter Valgmenighedens forretningsfører. Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Bodil Jensen, tlf

9 3-dages tur til Lübeck, Hamburg og Friedrichstadt Der har været en del forespørgsler om en ny tur i Med tilstrækkelig tilslutning vil turen gå til Hamburg. Det kræver 2 overnatninger, og dermed mere tid til noget forskelligt i denne del af det store naboland mod syd. Afrejse fra REMA 1000 mandag d , kl og hjemkomst onsdag d , kl. ca Første dag 1. stop bliver Hylkedal rasteplads lige syd for Kolding med buskaffe og rundstykker. Vi kører et godt stykke ned syd for grænsen, hvor vi skal besøge Riecklinger Landbraueri, hvor vi skal høre ejeren fortælle om den lille virksomhed, og så skal vi have frokost der. Der bliver mulighed for at købe special-øl med hjem. Herfra kører vi til Lübeck, som var den vigtigste Hansestad i Middelalderen. Byen har mange fine huse og en speciel bydel, som er velbevaret, og Lübeck rangerer højt på Unesco s liste over verdens kulturarv. Vi går en tur rundt i den historiske bykerne. Herfra kører vi til Hamburg, hvor vi bliver indkvarteret på et udmærket hotel, som ligger centralt i byen. Her skal vi have middagen. Aftenunderholdningen plejer at gå af sig selv, men vi undersøger muligheden for tilkøb af billetter til Elbphilharmonien med forbehold for ledig kapacitet. Muligheden herfor vil fremgå af opkrævningen fra Riis-rejser, når vi når så langt. Anden dag Efter morgenbuffet en på hotellet, tager vi på en to-timers byrundtur i bussen. Vi får en dansktalende guide med, så vi 9

10 får det maksimale ud af turen. Derefter er der havnerundfart i en times tid (med dansktalende guide, hvis det er muligt). Det vil give os et indtryk af én af Europas største containerhavne, og samtidig får vi et indblik i en rivende byudvikling, der knytter sig til det gamle havneområde med Elbphilharmonien set udefra som et absolut højdepunkt. Frokosten indtages på restaurant Panthera. Stedet og betjeningen skulle være en god oplevelse. Efter måltidet krydser vi gaden og besøger Den danske sømandskirke. Her får vi en rundvisning og fortælling om et specielt kirkeliv. Afhængig af, om tiden er til det, besøger vi en kirkeruin, der fortæller om Hamburgs skæbne og bombardementer under 2. verdenskrig. Et dystert kapitel. Sidst på eftermiddagen går vi en tur på Rådhuspladsen, og herfra bliver der tid til på egen hånd at bese han - dels arkaderne med topmoderne tøjbutikker o lign. Man kan også vælge at gå en tur på hovedgaden: Mönckeberg - strasse eller måske noget helt andet. Vi spiser middag på hotellet. Aftenen kan måske også bruges til en fodtur i området. Tredje dag Efter morgenmaden kører vi hjemad. Vi skal dog nå meget inden. Vi skal høre og se noget om Kong Hans møde med Ditmarskerne. Vi vil bese Eider- Sperverk for at lande på Rother Haubarg, der er en speciel gårdtype, som hører Frislandet til. Her skal vi have en frokostplatte, før vi kører til Friedrichstadt. 10

11 Vi går en tur rundt i byen, som er en kulturhistorisk og arkitektonisk perle. Efter et stop ved grænsen, når vi frem til Rødekro, hvor der er middag, for derefter at køre hjem til Lemvig. Turen gennemføres ved et deltagerantal på 30. Prisen for hele turen er 3605,- kr. Bliver vi over 40 deltagere, bliver turen ca. 270 kr.- billigere pr. deltager. Prisen inkluderer. buskørsel i 4* langtursbus hotelophold i delt dobbeltværelse buskaffe og rundstykke frokost og to små øl, Ricklinger Landbraueri 2 x morgenbuffet 2 x middag på hotellet 1 x frokost på restaurant Panthera 1 x frokost på Rother Haubarg 1 x middag, Rødekro havnerundfart sightseeing med dansktalende guide i 2-3 timer Besøg i den danske sømandskirke alle lovpligtige skatter og afgifter Tillæg for enkeltværelse: 635,- kr. Rejseforsikring, Gouda Super: 252,- kr. Tillæg for afbestillingsforsikring: 6% af rejsens pris Også ikke-medlemmer kan melde sig til turen. Ved tilmeldingsfristens udløb kan ikke-medlemmer komme med på turen i den rækkefølge, som de er tilmeldt. Tilmelding skal ske senest 1. marts 2015 til Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig. Tlf eller på mail: Ved tilmelding skal jeg have oplyst: Navn, adresse, fødselsdato (forlanger hotellerne), telefon nr., ønske om enkelt/dobbeltværelse, og om man er medlem af Valgmenigheden. Betalingen opkræves af Riis-rejser umiddelbart efter d. 1. marts Vi håber i bestyrelsen, at mange vil være med, så vi ud over turen får et fællesskab mere omkring vores Valgmenighed. 11

12 Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler Østerbrogade 33, tlf Næstformand Bodil Jensen, tlf Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf Kirkeværge Erling Kvist, tlf Sekretær Britta Sønderskov, tlf Bente Skovmose, tlf Ane Husted, tlf Forretningsfører Birgitte Stensgård, tlf Organist Sidse Burchardt, tlf Organist Jytte Toft, tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, tlf Kirketjener: Bestyrelsen Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 1. april, 1. august og 1. december. Redaktion: Signe Paludan, Ingeborg Refstrup, Ane Husted, Kirsten Mohr Christensen Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest d. 1. februar Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Maria, Jesu mor Hvem var Jesu mor, Maria? Hvor kom hun fra? Hvad var hendes baggrund? Maria var født og opvokset

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 1 Prædiken fra 18. søndag efter Trinitatis Prædiketekst: Johannesevangeliet kap. 15, 1-11. "Jeg er det sande vintræ

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 11 December 2014. Så blev naturens orden reddet Se mere side 20-21

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 11 December 2014. Så blev naturens orden reddet Se mere side 20-21 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 11 December 2014 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Kreativ jul 5 Julekrybbe 10 Julehygge 15 Høstkollekten 22 Nyt fra Lyngby 24 Nyt fra foreningerne mm Julekoncert 4 Julemærker 6

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011 SKELGÅRDSKIRKEN Det er her, det sner. Var der gevinst på lodsedlen SAS-koret synger også ved julebasaren i år! Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken Foredrag for teen-forældre

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 Julekoncert i Vetterslev kirke - Marie Carmen Koppel Onsdag den 11. december klokken 19.30 får Vetterslev og Høm sogne besøg af en af Danmarks største stemmer.

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere