Lemvig og Omegns Valgmenighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig og Omegns Valgmenighed"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1

2 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk kirke, vil man opleve at menigheden ikke synger med på salmerne. Salmesangen tager koret sig af. Man vil opleve, at det er helt uvant for kirkegængerne at synge med. Sådan er det ikke hos os. I den lutherske kirke er salmesang ikke kor - sang, men menighedssang. Det er menigheden, der synger. Salmesangen under støttes så af en øvet sanger (kirkesangeren) eller af flere øvede sangere (kirkekoret), men menigheden er ikke tilskuere under salmesangen. Den tager aktivt del. Den tanke, at menigheden ikke skal være tilskuere til gudstjenesten, går tilbage til Martin Luther. Luther gjorde op med den tanke, at gudstjenesten skulle være på latin. Tekstlæsning såvel som prædikenen og salmerne skulle være på modersmålet, så folk kunne forstå ordene. For Luther er gudstjenesten ikke alene Guds bøjen sig ned til os. Der foregår også en bevægelse fra os mod Gud nemlig i salmesangen. Billedlig talt er gudstjenesten en himmelstige i hvilken Gud igennem Kristus stiger ned til os med sit budskab, hvorefter menighedens lovsang stiger op ad himmelstigen til Gud. Sådan forstod Luther salmesangen som menighedens henvendelse til Gud. Derfor lagde Luther så stor vægt på salmesangen. Han holdt meget af de salmer, der blev sunget i den katolske kirke. I den katolske kirke sang koret salmerne fra Det Gamle Testamente som salmer i gudstjenesten. Luther ønskede, at de fortsat skulle synges også efter gudstjenesten var blevet på modersmålet. De gammeltestamentlige salmer gendigtede Luther til tysk, så folk kunne forstå dem og siden er de blevet oversat til de sprog, hvor den lutherske reformation fandt sted. F.eks. er salmen Vor Gud han er så fast en borg Luthers gendigtning af Salme 46 fra Det Gamle Testamente, ligesom Af dybsens nød, O Gud til dig er en gendigtning af Salme 130 fra Det Gamle Testamente. Luther skrev også helt nye salmer uden forlæg. F.eks. den kendte julesalme Lovet være du Jesus Krist. I alt skrev Luther 36 salmer. For Luther har en salme tre aspekter: Salmen er lovsang, kateketik, d.v.s. indlæring i kristendom, og forkyndelse. Salmen er først og fremmest lovsang. Det vil sige menighedens tak til Gud. Menigheden takker i salmesangen for budskabet om Kristi gerning, som de hører i kirken, men Luther tillægger til- 2

3 lige salmen en pædagogisk funktion. Salmerne skulle skrives i et sprog, som den jævne mand/kvinde kunne forstå, så han /hun ved hjælp af salmesangen kunne oplæres i og tilegne sig det kristne budskab. For Luther var forkyndelsen ikke henlagt til prædikenen alene. Salmen har også et forkyndende aspekt. Forkyndelsen kan også synges ind. Kristendom er ikke kun lære. Den kan også synges ind i folks hjerter. Salmesangen er det led i gudstjenesten, hvor menigheden kommer til orde. Fra kritiske røster kan det hedde, at den lutherske gudstjeneste er meget præstedomineret. Det er imidlertid slet ikke sandheden. For salmesangens vægtige placering i den lutherske højmesse understreger menighedens vigtighed i gudstjenesten. Signe Paludan Martin Luther på prædikestolen Udsnit fra Cranach-altret i Bykirken i Wittenberg Døbte: 15/3: Emma Obel Paakjær, Lemvig 22/3: Emil Rungø Hilligsøe, Lemvig Døde: 10/12: Astrid Markvorsen, Lemvig. 11/12: Anne Elisabeth Gad Berthelsen, Lemvig 02/02: Per Urup Mortensen, Tørring 03/02: Henrik Yde, Humlum 09/02: Maren Jensen, Lemvig. 14/03: Henning Munksgaard Jensen, Lemvig, tidligere Fabjerg. Gudstjeneste på Dagcentret, lemvig Tirsdag den 28. april kl Tirsdag den 19. maj kl Tirsdag den 23. juni kl Gudstjeneste på Lemvig sygehus Onsdag den 24. juni kl

4 Gudstjenester i Johanneskirken April 5. april Palmesøndag Kl Generalforsamling. - K 9. april Skærtorsdag Kl april Langfredag Kl Liturgisk gudstjeneste 12. april Påskedag Kl K 19. april 1.s.e. påske Kl Kurt V.Andersen 26. april 2.s.e. påske Kl Konfirmation. - K Maj 3. maj 3.s.e.påske Kl maj 4.s.e.påske Kl maj 5.s.e.påske Kl maj Kristi Himmelfartsdag Kl K 24. maj Kl Kurt V. Andersen 31. maj Pinsedag Kl K Juni 1. juni 2. Pinsedag Kl juni Trinitatis Kl juni 1.s.e.trinitatis Kl Årsmøde 21. juni 2.s.e.trinitatis Kl Kurt V. Andersen 28. juni 3.s.e.trinitatis Kl K for kirkebil Kirkebil til gudstjenester/arrangementer bestilles dagen i forvejen inden kl Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun er gældende indenfor Lemvig kommunes grænser. City Taxi tlf Ferie og fridage: Jeg holder ferie fra den 14. april 20. april. Jeg har fridage fra den. 22. maj 25. maj samt fra den 19. juni 22. juni. Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Ulla Lauritsen, tlf (vinter) og (sommer) 4

5 Møder og arrangementer Palmesøndag den 5. april kl Generalforsamling. Efter gudstjenesten kl holder Valgmenigheden generalforsamling i salen. Alle er naturligvis velkommen til at deltage. Se omtale i bladet Den juni. De Grundtvigske Fri- og Valgmenigheders årsmøde. De Grundtvigske Fri- og Valgmenigheders årsmøde holdes i år i Bøvling. Bøvling og Lemvig Valgmenigheder er fælles værter. Se omtale af mødet midt i bladet. Gør vi det godt nok? Palmesøndag den 5. april afholdes der generalforsamling (årsmøde) i Valgmenigheden. Det betyder, at der igen er mulighed for at give bestyrelsen det glatte lag, hvis det er tiltrængt eller ros, hvis vi fortjener det. Vi modtager også gerne ønsker/forslag til, hvad der skal foregå fremover. Bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg, er parate til at fortsætte, så det er helt ufarligt at møde op. Vel mødt! Bestyrelsen Konfirmandindskrivning Jeg gør opmærksom på, at interesserede til næste års konfirmandundervisning kan henvende sig til mig senest d. 1. juni. Signe Paludan Konfirmander i Valgmenighedskirken Anne Raundahl, Lemvig, Claus Raundahl, Lemvig, Ida Karstoft, Tørring, Malene Kaas - gaard Christiansen, Nørlem, Jakob Holm, Lemvig, Christoffer Dalgaard, Tørring, Camilla Abildgaard Skovmose, Vandborg, Christian Lundgaard Madsen, Vandborg (Malene er ikke med på billedet) 5

6 Konfirmanddagen 09 Lørdag d. 21. februar var der fælles konfirmanddag i Aulum Fritidscenter for alle valgmenighedskonfirmander i regionen. Vi skulle mødes ved Lemvig Valgmenighed kl Der holdt en bus fra Riis Rejser, som skulle køre os til Aulum. Undervejs samlede vi dem fra Bøvling op. Da vi kom til kirken i Aulum skulle vi synge morgensang. Bagefter skulle vi gå over til Aulum Fritidscenter, og der fik vi morgenkaffe. Efter det kom der en ungdomskonsulent fra Etiks Råd, som skulle fortælle om Etisk Råd. Så skulle vi se en film om robotter og cyborgs. Filmen handlede om, hvad robotter kan gøre for mennesker f.eks fabriksrobotter, som kan bære tunge ting og udføre andet hårdt opslidende arbejde. Den handlede også om cyborgs. En cyborg er et menneske, der har fået indopereret en maskine, som hjælper en med f.eks. at gå eller bruge armene. Der var også en robot, der hed Parro, som lignede en lille hvis sæl. Den skulle bruges som et kæledyr til demente mennesker, der ikke kunne have et rigtigt kæledyr. Så skulle hver valgmenighedspræst og konfirmander diskutere om robotter og cyborgs. Vi diskuterede, hvad vi syntes om det med cyborgs, Parro og om, robotter skulle have rettigheder. Vi blev enige om, at det var okay at have sådan nogle robotter som Parro, men at de ikke skulle have rettigheder. Det var også okay at hjælpe folk med at blive til cyborgs, hvis man gør det sådan, at personen ikke bliver til et supermenneske. Efter det, fik vi frokost, som bestod af tag selv bord og en sodavand. Så skulle vi med bussen til Herning Valgmenighedskirke for at se skuespillet Marias æbler. Marias æbler handlede om en kvinde, der først gik op forrest i kirken. Deroppe begyndte hun at fortælle om, hvordan hun mødte sin mand. Det var under en begravelse, sagde hun. Midt under begravelsen løb hun udenfor, fordi hun kom til at grine. Bagefter klatrede hun op i et træ ved siden af kirken og kiggede på den person, der skulle blive hendes kommende mand, fortalte hun. Senere blev de gift, men de var ikke så meget sammen, fordi han var gadepræst, og hun var hjemmegående. Men de mødtes tit i kirken udenfor gudstjenesterne. En dag kom hun ud i skoven og derude så hun et mærkeligt lys, som hun troede var Paradisets Have. Hun forlod stedet for at hente sin mand, så det sammen kunne gå ind i Paradisets Have. Da hun kom hjem og sagde, at han snart skulle komme med hende, sagde han, at han snart skulle dø. Lidt efter døde han. Pludselig mens hun fortalte historien, fik hun et rysteanfald. Efter anfaldet sagde hun, at hun havde talt med sin mand og han sagde: Følg med åen ud i havet, og der vil du finde mig Da skuespillet var slut, skulle vi hen på Herning Friskole for at slutte af. Der fik alle konfirmander og præster en sodavand og en fastelavnsbolle hver. Så tog vi bussen hjem efter en spændende dag sammen med alle de andre konfirmander. Venlig hilsen Anne og Claus Raundahl. 6

7 Kirkekoret Hver søndag ca. 3 kvarter før kirkegang kommer et antal mennesker ca. 5-8 til vores Valgmenighed og går ovenpå til orglet. Under Sidse Burchardts kyndige vejledning synger de dagens salmer igennem, således at de under salmesangen kan være til støtte og glæde for menigheden. Dette arrangement, som er ganske frivilligt, har nu været i gang i godt 10 år. Som kirkegænger er det dejligt at mærke, at man får back-up i særlig grad til nye salmer. Ved Valgmenighedens jubilæum i nov.- 08 var koret ligeledes medvirkende ved et selvstændigt indslag sammen med organisten og kirkesanger Anette K. Pedersen. Jeg vil gerne som medlem af bestyrelsen og som kirkegænger udtrykke en varm tak for det store, frivillige arbejde, som alle de involverede lægger i det. Det forlyder, at der er plads til flere i koret. Hvis man har lyst til at være med, skal man bare kontakte Sidse Burc hardt. Ulla Lauritsen Kormedlemmerne forrest fra venstre: Bodil Jensen, Anne Marie Karstoft, Marie Trillingsgaard, Anne Marie K. Pedersen, Mads Bjerre, Niels Chr. Sværke, Vita Lauritsen. Astrid Raundahl var ikke til stede ved fotograferingen. Bagerst fra venstre: kirkesanger Anette Kaasgaard og organist Sidse Burchardt Søges: Blomsterpiger eller -drenge! Synes du, det er sjovt at pynte op med blomster og grønt, vil bestyrelsen gerne i kontakt med dig. Vi vil gerne opbygge en lille trup af mennesker, som vi må spørge om hjælp, når kirken skal pyntes til f.eks. konfirmation, høstgudstjeneste eller til det forestående årsmøde i juni måned. Har du blomster i haven, der må plukkes af, hører vi også gerne fra dig. Bestyrelsen Tillykke! Lemvig Valgmenighed ønsker Marie Sønderby hjertelig tillykke med de 100 år. Hun har hele sit liv været et trofast medlem af først Lemvig Valgmenighed, siden Bøvling Valgmenighed mens hun og hendes mand boede i Fjaltring og de sidste år igen af Lemvig Valgmenighed. Marie Sønderby bor i dag på Alparken i Ramme. 7

8 Afs.: Kokholmvej 5, 7620 Lemvig B Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan, Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler, Østerbrogade 33, tlf Næstformand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51, tlf Kasserer Gustav Madsen, Nr. Møllevej 5, tlf Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115, 7680 Thyborøn, tlf Kirkeværge Gudmund Olesen, Hyldeparken 5, tlf Ulla Lauritsen, Havnegade 22, tlf (vinter) (sommer) Nanna Bach, Lemvigvej 57, tlf Forretningsfører Aase S. Kallesøe, Kokholmvej 5, tlf Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, Sollystvej 1, tlf Kirketjener Line Stokholm Jensen, Kirkevej 2, tlf Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 4 gange årligt: I. januar, I. april, I. juli og I. oktober. Redaktion: Sidse Burchardt, Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og Signe Paludan. Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest den 1. juni Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER Juni, juli og august 2013 50. ÅRGANG NR. 2 Naturen holdt pinsefest og Høve og Havrebjerg valgmenigheder valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. Efter prøveprædiken 2. pinsedag

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september 2013 1 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere