Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1 1

2 Evangelium»Gud være lovet for sit glædelige budskab«. Sådan synger menigheden, efter præsten i gudstjenesten har annonceret læsningen af dagens evangelium med disse ord:»dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus/ Markus/ Lukas/ Johannes«. I dette korte forløb i gudstjenesten er ordet evangelium brugt i to betydninger, en snæver betydning ifølge hvilken evangelium betyder glædeligt budskab og i en lidt videre betydning ifølge hvilken et evangelium er et skrift, der rummer en beskrivelse af Jesu liv, og derfor kan betegnes som en Jesusbiografi. Som bekendt har vi fire evangelier, altså fire skrifter, der fortæller Jesu historie. De har hvert deres eget særpræg. Markus lægger i sit skrift vægt på at fortælle om Jesus som Guds søn og sætter derfor som overskrift på sit evangelium disse ord:»begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn«. Et særkende ved Matthæus er hans bundetheden til sit jødiske udgangspunkt. Han lægger vægt på at fremstille Jesu gerning som en opfyldelse af Det gamle Testamente.»Dette skete for at det skulle gå i opfyldelse, der er talt ved profeten... er derfor en formulering, han ofte bruger. Et særkende for Lukas er, at han virkelig lægger vægt på at fortælle historie. Således skriver han til indledning i sit evangelium, at det, han vil med sit skrift, er forfra nøje at gennemgå og nedskrive alt det, der fra begyndelsen er overleveret om Jesus. Har de tre første evangelier således hver deres særkende, er det dog ikke forskellene, men lighederne, der mest springer i øjnene i en sammenstilling af dem. Går vi så til Johannesevangeliet, er det derimod forskellen, der springer i øjnene i en sammenstilling med de andre evangelier. Ganske vist fortæller Johannes også historie. Men det er tydeligvis ikke hovedsagen for ham. Så snart han har fortalt om et hændelsesforløb, skynder han sig videre med at fortælle, hvad det betyder. Det er som om han forudsætter, at historien om Jesus er kendt i forvejen. Derfor blev Johannesevangeliet allerede i den tidlige kirke betegnet som et åndeligt evangelium. Johannesevangeliets særkende, at det ikke er selve historiefortællingen, der er hovedanliggendet, men hvad det betyder, kommer frem allerede i indledningen til evangeliet. Johannesevangeliet indledes med et digt på 18 vers. Prologen kaldes det som regel. I evangeliet spiller Prologen den samme rolle som ouverturen gør i et musikstykke. Den anslår de temaer, der vil blive uddybet længere fremme i værket og i værket som helhed. I Prologen er formuleringen i v.14 meget central som uddybning af, hvad den historie betyder, som evangeliet fortæller. Vers 14 i Prologen lyder sådan:»og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. At det er Jesus, der beskrives som Ordet, der blev kød eller menneske, kan der ikke være tvivl om. Evangelierne blev skrevet fra år 70 til år 90 efter Jesu fødsel. Som det 2

3 første evangelium blev Markusevange - liet skrevet omkring år 70 efter Kristi fødsel. I årene umiddelbart derefter blev Mattæusevangeliet og Lukasevangeliet skrevet. Som det yngste evangelium blev Johannesevangeliet skrevet i år 90 efter Kristi fødsel. Evangelistsymboler I vores kirke findes de fire evangelistsymboler på gelænderet foran orglet. De er malet af kunstneren Niels Bjerre. Evangelistsymbolerne er dyre/ men - neskesymboler, der i kunsten bliver brugt som fremstillinger af de fire evangelister. Det ældst bevarede eksempel på brugen af evangelistsymboler findes i kirken Santa Pudenziana i Rom. I denne kirkes apsis findes en mosaik fra omkring år 400, der blandt andet viser de fire evangelistsymboler. Neden under er fotografi af evangelistsymbolerne i Valgmenighedskirken. Johannes symboliseres ved en ørn Markus symboliseres ved en løve Lukas symboliseres ved en okse Mattæus symboliseres ved et englemenneske 3

4 Gudstjenester i Johanneskirken Januar 1. januar Nytårsdag Kl K 4. januar Nytårsmøde Kl K Anders Thyrring Andersen prædiker. Se omtale af mødet i bladet 10. januar 1.s.e. Hellig 3 Konger Kl K Kirkekaffe i forbindelse med Sidse Burchardts fratrædelse 17. januar 2 s.e. Hellig 3 Konger Kl januar 3.s.e. Hellig 3 Konger Kl januar Septuagesima Kl Kurt V.Andersen Februar 7. februar Seksagesima Kl februar Fastelavn Kl Kurt V. Andersen 21. februar 1.s. i fasten Kl Marts 1. marts 2. s. i fasten. Kl Forårsmøde Se nærmere omtale af mødet i bladet 7. marts 3.s.i fasten Kl marts Midfaste Kl Kurt V. Andersen 21. marts Fortællegudstjeneste Kl Se nærmere omtale af fortællegudstjenesten i bladet 28. marts Palmesøndag Kl K for kirkebil Kirkebil til gudstjenester/arrangementer bestilles dagen i forvejen inden kl Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun er gældende indenfor Lemvig kommunes grænser. City Taxi tlf Gudstjenester på Dagcentret i Lemvig: Tirsdag den 26. januar kl Tirsdag den 2. marts kl Gudstjeneste på regionshospitalet i Lemvig: Torsdag den 11. marts kl

5 Møder og arrangementer NYTÅRSMØDE Mandag den 4. januar kl Litteratur-historiker og forfatter Anders Thyrring Andersen prædiker ved gudstjenesten. Derefter foredrag ved Anders Thyrring Andersen. Forførelse, tavshed og uret. Om Martin A. Hansens roman Løgneren. LITTERATURKREDS Onsdag den 20. januar, onsdag den 3. februar, onsdag den 24. februar og onsdag 3. marts. Alle dage mødes vi kl i menighedssalen. I litteraturkredsen vil vi denne vinter læse Tove Ditlevsens roman Barndommens Gade. Som afslutning på forløbet vil vi se filmen Barndommens Gade, der er instrueret af Astrid Henning Jensen. Man bedes selv medbringe kop og brød. Bogen kan hentes på biblioteket. MÅNEDSMØDE - Mandag den 1. februar kl Museumsleder på Lemvig Museum Mette Lund Andersen holder foredrag om Niels Bjerre og kunstnerlivet. FORÅRSMØDE med Bøvling Valgmenighed - Mandag den 1. marts kl Signe Paludan prædiker ved gudstjenesten. Derefter foredrag ved sognepræst og forfatter Kathrine Lilleør. Hun kalder sit foredrag Den etiske Knude FORTÆLLEGUDSTJENESTE DEN 21. MARTS. Den 21. marts har vi fortællegudstjeneste i Lemvig Valgmenighedskirke. Fortællegudstjensten er en børnegudstjeneste. Der vil blive fortalt bibelhistorie i børnehøjde og vi vil synge børnevenlige salmer. Efter gudstjenesten er der saftevand/kaffe og boller i salen. Alle er naturligvis velkomne. Det ville være oplagt for bedsteforældre og/eller forældre at tage børnene med i Valgmenighedskirken den dag. MÅNEDSMØDE Mandag den 12. april kl Rektor for Lemvig Gymnasium Lars Ebbensgaard holder foredrag om Forholdet mellem naturvidenskab og kristendom GENERALFORSAMLING Den 18. april kl Valgmenighedens årlige generalforsamling bliver søndag den 18. april. Som vanligt indledes generalforsamlingen med gudstjeneste kl

6 Ferie med indhold Også i 2010 vil der være højskoleuge for medlemmerne i de midt- og vestjyske valgmenigheder; denne gang på Vallekilde Højskole i Odsherred fra man. d. 14. juni til søn. d. 20. juni. Temaet for ugen er kulturmøder gennem tiderne og vil bl.a. be - stå af foredrag og udflugter i omegnen. Dertil naturligvis masser af sang og hyggeligt samvær. Vallekilde Højskole har desværre en del trapper og derudover kun et begrænset antal enkeltværelser. Det kan derfor være en god idé, hvis man ved tilmelding har fundet en værelseskammerat, men dette er naturligvis ikke en betingelse. Endeligt program vil blive lagt frem i kirken eller fås ved henvendelse til Signe Paludan. Bestyrelsen Medlemsbidrag via betalingsservice Valgmenigheden er ved at gå over til nyt edb-system. Dette medfører visse ændringer, bl.a. for ægtepar, der betaler deres medlemsbidrag samlet via betalingsservice. Dette er almindeligvis registreret under mandens navn. Fremover skal det enkelte medlems bidrag registreres under eget navn. Medlemmer, hvis medlemsbidrag plejer at blive trukket automatisk via PBS, kan derfor modtage besked om at indbetale medlemsbidraget og må altså kontakte deres bank for atter at få dette betalt via betalingsservice. Aase Kallesøe/bestyrelsen Fratræden Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen fra Sidse Burchardt har modtaget en opsigelse pr.15.jan Sidse ønsker at fratræde som Valgmenighedens faste organist for at kunne tilbringe mere tid med familien. Bestyrelsen arbejder på at finde en god og varig løsning, så musikken fortsat vil klinge i kirken. Bestyrelsen 6

7 Den ny Kirkehøjskole - Lemvig Provsti Tema for denne sæson er: Altertavler i øjenhøjde Forløb af aften: Salme Velkommen til kirken v/sognepræst 1. oplæg Salme Pause med stå-kaffe og rundtur i kirken Salme 2. oplæg Aftensalme Tidsrammen er kl Aftenerne er gratis menighedsrådene er værter for kaffen. Tilmelding ikke nødvendig 3. AFTEN Torsdag den 21. januar 2010 i Harboøre kirke 4. AFTEN Onsdag den 3. februar 2010 i Lomborg kirke Emne: Lad de små børn komme til mig 1. Oplæg v/fhv. museumsleder Ellen Damgaard 2. Oplæg v/bodil Busk Sørensen & Nelly Ebbensgaard (om Harboøre-sangbogen) Emne: Forklarelsen på bjerget 1. Oplæg v/sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg 2. Oplæg v/sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg 7

8 To-dages tur til Sydslesvig med historie, arkitektur og kunst Afrejse fra Valgmenighedskirken tirsdag d. 20. april 2010 kl og med hjemkomst onsdag d. 21. april kl Undervejs til Dybbøl giver Riis-Rejser en kop kaffe og et rundstykke. um ved Slesvig. Indviet i Her får vi en rundvisning og kan bese et arkitektonisk fint byggeri, og vi får noget at vide om danske skolers forhold syd for grænsen. Efter besøget på Gymnasiet kører vi til Hotel-Hohenzollern, som er beliggende centralt i Slesvig by. Efter indkvartering og middag på hotellet er der mulighed for at gå en tur i byen i samlet flok eller på egen hånd alt efter eget temperament. Vi kører først til Dybbøl, hvor vi skal besøge historiecenteret og få en beretning om forholdene omkring stormen på Dybbøl d. 18. april Efter "slaget om Dybbøl" skal vi spise vores medbragte frokost. Kl ankommer vi til A. P. Møllerskolen, som er et dansk Gymnasi- 8 Schlesvig Domkirke Når vi har spist morgenmad på hotellet, kører vi til Dannevirke hovedvold, hvor vi også skal se den senere

9 byggede Valdemarsmur. Lige i nærheden har man inden for de seneste år rekonstrueret én af skanserne, som den så ud i Et ret betydeligt anlæg. Fra skansen går vi tilbage til Dannevirke Museum, der fortæller om volden gennem tiderne. Lige i nærheden ligger Rote Krug, hvor en frokostplatte står klar til os. Drikkevarer til måltiderne er for egen regning. Vi kører mod vest til Noldemuseet, hvor vi får en rundvisning, og kan bese Noldes meget farverige kunstværker. På vej hjemad standser vi ved en grænsekiosk, for at ende turen i Lemvig ved 20-tiden. Prisen for hele turen er 1580,- kr. Bliver vi 25 personer, bliver turen ca. 170,- kr. billigere. Prisen inkluderer buskørsel, hotelophold i delt dobbeltværelse, buskaffe og rundstykke, 1 x middag, 1 x morgenbuffet, 1x frokost, entréer og lovpligtig rejsegarantifond. Tillæg (hvis det ønskes): Enkeltværelse kr. 150,-, rejseforsikring: kr. 136,- og tillæg for afbestillingsforsikring: 4 % af rejsens pris. Nolde museet Turen gennemføres ved et deltagerantal på minimum 20. Alle er velkomne til at melde sig til turen. (også ikke-medlemmer af valgmenigheden). Så tag nabo eller familie med. Tilmelding senest 1. februar 2010 til Daniel Eiler, Østerbrogade 33, Lemvig, tlf Ved tilmeldingen skal jeg have oplyst: navn, adresse tlf. nr., evt. mailadr. og ønske om enkelt/dobb.vær. Betaling opkræves af Riis-rejser umiddelbart efter d. 1. februar Vi håber i bestyrelsen på tilstrækkelig tilslutning, så vi - ud over turen - får et fællesskab mere omkring vo res medlemskab af Valgmenigheden. Daniel Eiler. Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Ulla Lauritsen, tlf (vinter) og (sommer) 9

10 Gudstjenestens form Skal man gå ud af kirken under postludium, eller skal man blive siddende? Spørgsmålet er selvfølgelig ikke så voldsomt afgørende, og man kunne jo sige, at det må enhver selv finde ud af, og det er forskelligt fra menighed til menighed. - I de senere år har der dog overalt været en klar tendens til, at man bliver siddende, indtil organisten er helt færdig. Jeg mener, det er en uheldig udvikling og vil gerne prøve at gøre klart hvorfor. Lad mig begynde med at sætte dette (lille) spørgsmål ind i en større sammenhæng, hvor det naturligt hører hjemme, nemlig i gudstjenestens form. Der hører det hjemme sammen med andre små eller store»problematikker«: Hvornår skal man rejse sig? Hvad skal man synge med på, altså korsvar? Hvordan skal rækkefølgen være af gudstjenestens forskellige led, osv. Gudstjenestens form. For mig at se er der kun én ting, man bør have sig for øje i sådanne spørgsmål: Gudstjenesten bør have den form, der klarest er i pagt med det, menigheden er kommet efter, nemlig ordet fra Vor Herre! Gudstjenestens eller højmessens form må være afhængig af, hvordan den allerbedst tjener evangeliet om Kristus. Og den traditionelle højmesse er derfor også sat sammen efter en vis»lovmæssighed«med bl.a. bønner, læsninger fra gamle og nye testamente, prædiken, altergang og velsignelse at gå hjem på. Alt sammen afvekslet og bundet sammen af salmer, den lovsang, som er menighedens taknemmelige»svar«på alt det, den hører. Den traditionelle højmesse har fået sin nogenlunde faste udformning for at gøre budskabet og indholdet så klart som muligt. Gudstjenestens form og ritualer og rigtige rækkefølge er derfor af stor betydning, og derfor må en menighed være yderst forsigtig med at ændre, og skal der ændres, skal det kun være for at få meningen med gudstjenesten klarere frem. Hvad er centrum i en gudstjeneste? Ikke kirkegængeren, ikke kirketjeneren eller kirkesangeren eller organisten, ikke engang præsten eller menigheden. En gudstjeneste har kun et centrum, eet eneste, nemlig Kristus. Og eventuelle ændringer, som forrykker dette centrum eller»slører billedet«, er en fejl. Man kunne desuden spørge for at hjælpe til at klargøre vor (lille)»sag«: Hvad er egentlig gudstjenestens begyndelse og afslutning? Gudstjenestens»indgangsdør«og»udgangsdør«? For mig at se er det indgangsbønnen og udgangsbønnen. I indgangsbønnen siger vi, at vi er»kommet for at høre «, og i udgangsbønnen takker vi for det, vi har hørt. Hermed er gudstjenesten forbi! Og orgelet sætter i, så vi glade kan rejse os og gå. Så altså: jeg mener helt klart, at man bør gå ud under postludium! Fra gammel tid er postludier vist også skrevet som ja nærmest glad marchmusik, så man forlader kirken under en vis musikalsk lystighed. Jo, vist har man da hørt forskellige argumenter for at blive siddende. Men jeg synes ikke, de har nogen gyldighed. 10

11 F. eks., at man skylder organisten at blive siddende og lytte! Respekt for organistens arbejde! Men den respekt har hun i forvejen fra os alle. Organistens arbejde er uhyre værdifuldt, en indsats, vi dybt respekterer som den musikalske»bærer«og tjener for salmesangen og gudstjenesten. Et andet argument har været, at man dér under postludiet kunne sidde og samle tankerne, mens orgelet spiller færdigt. Men for mig at se er»festen«forbi, gudstjenesten er ovre, de ord og den handling, jeg derigennem har været en del af, har jeg modtaget. Jeg har ikke selv nogle tanker at tilføje, jeg har ikke noget, jeg skal have samlet sammen eller tænkt efter, - nu vil jeg blot gerne have lov til at rejse mig og gå, og det gerne til et glad postludium. Erik Vedstesen. Udstilling i salen Fra 3. november til 31. januar 2010 Tróndur Sverri Patursson Født 1. marts 1944 i Kirkjubøur på Færøerne (Omtale i sidste nr.) Fra 1. februar til 1. maj 2010 Sven Havsteen-Mikkelsen Født 1912 Argentina; død 1999 Sven Havsteen-Mikkelsen har udført mere end 60 kirkeudsmykninger i Norden, dels altertavler, dels glasmosaikker. Han har desuden tegnet talrige bogillustrationer samt frimærker. Udstillingen omfatter grafiske arbejder bl.a. et meget smukke portræt af Martin A. Hansen. Måske Havsteen- Mikkelsens bedste litografi. Døde: 28/9. Harry Nicolajsen, Fabjerg, tidligere Rom. 27/10. Bent Grønning Overby, Hove, tidligere Heldum. Ferie og fridage Jeg holder fri fra d januar, fra den februar samt fra den marts. Signe Paludan Lemvig Valgmenigheds hjemmeside: 11

12 Afs.: Kokholmvej 5, 7620 Lemvig Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan, Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler, Østerbrogade 33, tlf Næstformand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51, tlf Kasserer Gustav Madsen, Nr. Møllevej 5, tlf Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115, 7680 Thyborøn, tlf Kirkeværge Gudmund Olesen, Hyldeparken 5, tlf Ulla Lauritsen, Havnegade 22, tlf (vinter) (sommer) Nanna Bach, Lemvigvej 57, tlf Forretningsfører Aase S. Kallesøe, Kokholmvej 5, tlf Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, Sollystvej 1, tlf Kirketjener Line Stokholm Jensen, Kirkevej 2, tlf Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 4 gange årligt: I. januar, I. april, I. juli og I. oktober. Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan. Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest den 25. ferbruar Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 1 Prædiken fra 18. søndag efter Trinitatis Prædiketekst: Johannesevangeliet kap. 15, 1-11. "Jeg er det sande vintræ

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1 Jul i skyttegravene I det første år af 1. Verdenskrig i julen 1914 for præcis 100 år siden holdt de tyske

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Konfirmationstale 2012 I gamle dage var konfirmationen et stort skel, for ganske få dage efter konfirmationen

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Maria, Jesu mor Hvem var Jesu mor, Maria? Hvor kom hun fra? Hvad var hendes baggrund? Maria var født og opvokset

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet Aulum Vinding Vind Valgmenighed Altergang på fjeldet september - november 2014 1 Valmenighedens bestyrelse Formand Carsten Bjerrum, Vind Telefon 97 43 02 20 Næstformand Henrik Melvej, Aulum Telefon 61

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2013

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2013 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Konfirmander 2013 Juni-oktober 2013 Lidt elastik og nogle perler hjælper os til at kende Gud bedre Her bringer vi årets prædiken ved konfirmationerne. 21 skønne

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr.

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December 2009 - Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet

Læs mere