Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet -

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system til planlægning og administration af kollektiv trafik. Udbuddet blev gennemført af følgende trafikselskaber, der til sammen udgør den ordregivende myndighed: BAT, Munch Petersens Vej 2, 3700 Rønne, Danmark, CVR nr Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Danmark, CVR nr.: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR nr.: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads R, 3. sal, 9000 Aalborg, Danmark, CVR nr Fynbus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C., Danmark, CVR nr Kontrakten vedrører anskaffelse, vedligeholdelse og videreudvikling af et fælles IT-system til planlægning. Leverancen til Fynbus forudsætter dog, at kontraktens option herop bestilles. Den indgåede kontrakt imødekommer s ønsker om, at systemet understøtter og sikrer en tidssvarende og effektivt udvikling, planlægning og administration af den kollektive trafik i forhold til det enkelte områdes passagerer, rejsemønstre, geografi m.m. og dermed sikrer: en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der anvendes til kollektiv trafik et godt grundlag for beslutningstagere i trafikselskaberne, kommunerne og regionerne datamæssig understøttelse af de systemer, der giver passagererne relevant information på gængse medier og former adgang til dataimport/eksport til systemer såsom økonomi, statistik m.m. dataleverancer til Rejseplan, Rejsekort m.v. den bedst mulige kvalitet i såvel plan- og kontraktverdenen, som i driftsverdenen. Kontrakten omfatter en IT-systemløsning, der kan anvendes til planlægning og administration af den kollektive bustrafik. Kontrakten indebærer, at leverancen kan anvendes til alle trafikselskabernes funktioner i forhold til køreplan- og vognløbsplanlægning, kontrakt- og afregning med entreprenører, passagerinformation, rapportering, statistik og analyse, eksport/import til/fra andre systemer samt daglig planlægning af bustrafikken. Kontrakten indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere systemløsning, vedligeholdelse m.v. ud fra det ovenfor angivne, ligesom der indgår et element af rammeaftale i forbindelse med ordregivernes muligheder for i kontraktperioden at bestille konsulentydelser, herunder udviklingsarbejder, relateret til den leverede løsning. CPV: , , , , , INIT GmbH Kaeppelestrasse Karlsruhe TYSKLAND Internetadresse:

3 2

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af lokaler REGION NORDJYLLAND Udbud af rengøringsydelser på Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard. Udførelse af rengøringsydelser på Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard, som fungerer som botilbud for mennesker med sindslidelser. Ydelsen omfatter hovedsageligt rengøring af beboernes værelser samt kontorer og fællesarealer. Visborggaard drives af Specialsektoren i Region Nordjylland og har plads til 46 beboere, fordelt på 5 grupper. Fælles for beboerne er, at forudsigelighed og kontinuitet i dagligdagen er vigtig. CPV: Compass Group Danmark A/S v. Eurest Services Roholmsvej D 2620 Albertslund Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Simulatorer til forskning, prøvning eller teknisk-videnskabelig brug AALBORG UNIVERSITET Simultaneous Thermal Analyzer. Simultaneous Thermal Analyzer. CPV: Netzsch-Gerätebau GmbH Wittelsbacherstraße Selb TYSKLAND Mailadresse: Telefon:

6 Danmark-Aalborg: Stålkonstruktionsarbejder AALBORG UNIVERSITET Demonstration af bøttefundament installation i lavdelt jordprofiler (CT trial). Aalborg Universitet skal teste hvordan et fundament til en havvindmølle af typen bøttefundament agerer under forskelige typer af havbund forhold. I fforbindelse med testen skal der indkøbes test bøttefundament samt lejes udstyr til nedsænkning og optagning af fundament. CPV: , Universal Foundation A/S Langerak 7,. sal 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

7 Danmark-Aalborg: Åbning af en kredit BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK, AFDELING 42 Indkøb af bygge- og realkreditlån. Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: DKK. Realkreditlån: DKK (fuldt støttet). CPV: Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa

8 Danmark-Aarhus: Affaldsbeholdere til skarpe genstande REGION MIDTJYLLAND Kontrakt om levering af kanylebokse. Rammeaftaler på indkøb af UN-godkendte kanylebokse (inkl. låg) til bortskaffelse af stikkende ogskærende affald. CPV: 33423, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dentsply IH A/S Wellspect HealthCare Roskildevej 63,. th Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE VarmeTransmission E2 Transmissionsledning. Etablering af en ny ca.,600 meter DN 250 TN 25 varmetransmissionsledning til forsyning af nyt varmeveksleranlæg på Stenvej i Aarhus syd. Entreprisen indeholder jord-, beton- og retableringsarbejder samt rørmontage, ekskl. levering af rør. Rørleverancen (rørkomponenter) er bygherreleverance. Alle andre materialer og udstyr leveres af entreprenøren. Entreprisen indeholder flytning af en større jordmængde. CPV: , Entreprenørfirmaet Brdr. Møller A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand

10 Danmark-Aarhus: Maskintekniske installationsarbejder AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE VarmeTransmission, Stenvej Veksleranlæg E Teknikentreprise. Opførelse af et komplet ca. 8 MW TN25/TN0 veksleranlæg i nye veksler-bygning på Stenvej i Aarhus syd. Entreprisen omfatter alle indvendige smede- og rørsmedearbejder, levering af materialer og udstyr samt indbygning/installation heraf. Desuden indbygning af bygherrerleverancer, herunder instrumentering. CPV: , , , , 42500, Brøndum A/S Falkevej Viborg

11 Danmark-Aarhus: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne REGION MIDTJYLLAND Udbud på skylledekontaminatorer. Udbud af rammeaftale på indkøb af skylledekontaminatorer indeholdende levering og tilslutning til Region Midtjylland. CPV: , Getinge Danmark A/S Industriparken 44 B 2750 Ballerup Mailadresse: Telefon:

12 Danmark-Aars: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Køb af stomi og urologiprodukter til borgere, jf. servicelovens 2. Leveringsforpligtelsen omfatter såvel borgere bosat i de respektive kommuner, som borgere, der fortsat har en af kommunerne som handlekommune, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. CPV: OneMed A/S P. O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Abena A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Ballerup: Maskingeværer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Maskingeværer.

14 Danmark-Ballerup: Personlig udrustning og støtteudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Personlig udrustning og støtteudstyr.

15 Danmark-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Udbud af Chassis Med nærværende udbudsmateriale ønsker Beredskabsstyrelsen, at gennemføre udbud af rammeaftaler på anskaffelse af lastbilchassiser i varierende størrelser og specifikationer. Chassiserne skal anvendes til opbygning af brand- og redningskøretøjer til brug ved indsats og undervisningsbrug for det samlede danske redningsberedskab. De tilbudte lastbilchassiser skal primært anvendes til opbygning af: Automobilsprøjter Tankvogne Containerlastvogne Lastvogne med kran Lastvogne med lad. Udover anskaffelse af lastbilchassiser omfatter udbuddet vedligeholdelse, service og drift af lastbilchassiser, samt uddannelse af Beredskabsstyrelsens mekanikere. Udbuddet er opdelt i 4 rammeaftaler: Rammeaftale : 6 og 8 tons lastbilchassiser uden mandskabskabine Rammeaftale 2: 6 og 8 tons lastbilchassiser med smal mandskabskabine Rammeaftale 3: 6 og 8 tons lastbilchassiser med bred mandskabskabine Rammeaftale 4: tons lastbilchassiser uden mandskabskabine. CPV: , , , Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj

16 Danmark-Brøndby: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSES CENTRET (SOSU C) Udvidelse af bygningsmasse på SOSU C i Brøndby. SOSU C i Brøndby har de seneste år haft et øget kapacitetsbehov, som har været dækket af midlertidigt opstillede pavilloner i Brøndby. SOSU C's bestyrelse godkendte derfor i maj 203, at der igangsættes en udvidelse af SOSU C's bygningsmasse, der skal erstatte de opstillede pavilloner. Udvidelsen ønskes integreret i den eksisterende bygningsmasse, så der skabes helhed og integration mellem funktionerne i nybyggeriet og funktionerne i det eksisterende byggeri. Samtidig ønskes der fokus på placering af udvidelsen, så nybyggeriet ikke låser helhedsplanen og blokerer for en eventuel senere udvidelse på adressen. Udbuddet omfatter totalrådgivning på SOSU C i Brøndby i forbindelse med om- og tilbygning i tilknytning til SOSU C Brøndby, hvor der til dagligt er 800 elever og 40 medarbejdere. Der er i dag 28 klasselokaler i det eksisterende byggeri og 8 klasselokaler i pavillonerne. Totalrådgivningen vil bl.a. vedrøre renovering, ombygning og nybyg af undervisningslokaler, fagcentre (daginstitution, bomiljø), teatersal, kantine og køkken. CPV: , , , BBP Arkitekter A/S Sct. Annæ Passage, Bredgade 25 E, København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 Danmark-Bredebro: Affaldscontainere og -spande TØNDER AFFALD A/S Indkøb af nedgravet affaldsudstyr. Tønder Affald A/S udbyder hermed en rammeaftale for indkøb og levering af nedgravet affaldsopsamlingsudstyr til dagrenovation og genbrugsmaterialer i offentlig EU-udbud for en periode fra til Tønder Affald A/S har i de seneste år implementeret anvendelse af nedgravet affaldsopsamlingsudstyr til både dagrenovation og genbrugsmaterialer ved flere etageboligområder i Tønder og i Skærbæk samt ved ferielejlighedskomplekser og sommerhusområder på Rømø og ved Arrild. Se i øvrigt udbudsmaterilet. CPV: , PWS Danmark A/S Sindalsvej Risskov Mailadresse: Telefon:

18 Danmark-Daugård: Kemikalier til vandbehandling HEDENSTED SPILDEVAND A/S Udbud af leverance af afvandingspolymer til Hedensted Spildevand A/S. Udbuddet omfatter levering af afvandingspolymer til slutafvanding på Daugård/Hedensted, Juelsminde og Bråskov renseanlæg. CPV: , , , , Dansk Aquakemi A/S Ny Munkegade 92, Kld 8000 Århus C Mailadresse: Telefon:

19 Danmark-Esbjerg: Skolemøbler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af skolemøbler til Esbjerg Kommune. Indkøb af skolemøbler til Esbjerg Kommune. CPV: Vanerun-SIS A/S Lollandsvej Middelfart Scan Office A/S Kvaglundvej Esbjerg Ø Reick-Kinnarps Østermarkvej Rødekro

20 Danmark-Esbjerg: Vindmøllepark VATTENFALL VINDKRAFT A/S CPV: 32340, , , Vindmøllepark. Anlæg af vej. Vejarbejder. Funderingsarbejder.

21 Danmark-Esbjerg: Vindturbiner VATTENFALL VINDKRAFT A/S CPV: 32320, Vindturbiner. Vindkraftanlæg.

22 Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder ØLSTYKKE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB V/DAB Totalentreprise Egevænge. Totalentreprise inkl. udarbejdelse af forslag og projektering, i fm. opførelse af 58 nøglefærdige almene familieboliger med et i henhold til lokalplanen beregnet samlet etageareal på ca m². Byggeriet opføres på en ubebygget grund indenfor lokalplan 20 område A2, som lavenergi bygningsklasse Bilparkering foregår i underetage. CPV: , O. Adsbøll & Sønner A/S Albuen Kolding Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

23 Danmark-Frederiksberg: Installation af rørsystem FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (346060) 3: Rørentreprisen. Kontrakten omfatter design, indkøb og montage af røranlæg for kølevand og glycol/vand som skal forbinde chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler i køleanlæg. Røranlægget skal leveres med ventiler og isolering. CPV: 45232, , 42340, , , L&H Rørbyg A/S Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 Danmark-Frederiksberg: Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN It-konsulentbistand til Drupal-platform. CBS er begyndt at anvende Drupal CMS platformen til blandt andet vores nye hjemmeside. I den forbindelse ønsker CBS at indgå en rammeaftale med flere leverandører om teknisk konsulentbistand til videreudvikling. Bistanden vil omfatte flere elementer, herunder udarbejdelse og sparring til navigation og design på baggrund af et design leveret af CBS og teknisk konsulentbistand i forbindelse med CBS' fortsatte Drupaludvikling. Yderligere skal CBS potentielt i gang med et projekt vedrørende et nyt studenterintranet på Drupal CMS platformen inden for rammeaftalens optionelle løbetid, hvor CBS forventeligt vil skulle anvende konsulentbistandtil udvikling og implementering. Rammeaftalens enkelte kontrakter tildeles efter enten direkte tildeling (efter kaskademodel) eller miniudbud,afhængigt af opgavens størrelse og kompleksitet. Daglig ad hoc bistand, sparring og mindre opgaver vil blive tildelt direkte efter kaskademodel. Opgaver, der estimeres at udgøre en samlet værdi eller et samlet omfang, der overstiger enten DKK (eksl. moms) eller 00 timer vil blive sendt i en genåbnet konkurrence blandt alle tre leverandører på rammeaftalen. CPV: , , , , , , , Konsortiet Obrigado & Eksponent Gammel Kongevej 3E 60 København V Peytz & Co A/S Rentemestervej København NV Propeople ApS Rådhusstræde København K

25 Danmark-Frederiksværk: Renovationsvogne med komprimering HALSNÆS AFFALD A/S Indkøb af komprimatorkasser til 8/26 tons renovationsbiler. I forbindelse med at Halsnæs Affald A/S overtager indsamling af affald i Halsnæs Kommune udbydes indkøb af 4 komprimatorkasser til 8 tons og 26 tons chassiser. Sideløbende med dette udbud udbydes indkøb af 9 chassiser og 5 komprimatorkasser til 2 tons chassiser. Dette udbud indeholder option på en 7 årig serviceaftale. CPV: SAWO A/S Industrimarken 9530 Støvring

26 Danmark-Frederiksværk: Renovationsvogne med komprimering HALSNÆS AFFALD A/S Indkøb af komprimatorkasser til 2 tons renovationsbiler. I forbindelse med at Halsnæs Affald A/S overtager indsamling af affald i Halsnæs Kommune udbydes indkøb af 5 komprimatorkasser til 2 tons chassiser. Sideløbende med dette udbud udbydes indkøb af 9 chassiser og 4 komprimatorkasser til 8 og 26 tons chassiser. Dette udbud indeholder option på en 7 årig serviceaftale. CPV: SAWO A/S Industrimarken 9530 Støvring

27 Danmark-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder NORDVAND A/S Klimatilpasning i Gladsaxe Idrætspark og langs Vandledningsruten, Etape 2 Gladsaxe Idrætspark. Projektet omfatter etablering af åbne regnvandsbassiner (damme) og grøfter med forskellig rekreativ udformning. Der etableres damme på 6 lokaliteter indenfor idrætsområdet hver opdelt i én til flere mindre damme. Dammene skal opbygges forskelligt i både funktion og udtryk, idet der i udvalgte damme skal etableres leg og fysisk aktivitet, som en tillægsfunktion til vandhåndteringen. Grøfter skal formes i terrænet og beplantes med varierende vegetation. Beplantning af grøfter og damme er en del ydelsen. Derudover skal der udføres ledningsarbejder i form af regnvandskloakledninger, -brønde, -bygværker og pumpebrønde, som tilløb til og forbindelse mellem damme, grøfter og render samt tilslutning til eksisterende ledningssystem. I projektet vil der være tæt dialog og et godt samarbejde imellem bygherrerne (Nordvand og Gladsaxe kommune), entreprenøren og rådgiveren. CPV: , , Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj

28 Danmark-Gentofte: Scada eller tilsvarende system DONG OIL PIPE A/S Nyt Scadasystem til DONG Energy's Råoileledning. Den daglige drift af DONG Oil Pipe's råolietransportsystem fra Gorm E platformen offshore, offshore pipelinen, pumpestationen ved Filsø, landledningen med linjeventilstationer og råolieterminalen ved Fredericia udføres fra et kontrolcenter på DONG Energy's modtageterminal for gas ved Nybro i nærheden af Varde. I 2005 etableredes et SCADA system i kontrolcenteret som et fælles system for gas- og olietransport. Udviklingen af Hejre oliefeltet i Nordsøen vil tilvejebringe en ny kilde af råolie, som skal transporteres i DONG Energy's råolietransportsystem. I konsekvens heraf vil kompleksiteten af datahåndteringen stige til et niveau, der ligger ud over tilgængelig kapacitet i det nuværende telemetri- og SCADA system. Efter en ledelsesbeslutning vil DONG Energy anlægge et nyt SCADA system dedikeret driften af råolietransportsystemet, og telemetrien vil blive porteret til en tidssvarende platform. Det nye telemetrisystem anlægges af DONG Energy. Formålet med denne udbudsforretning er at indgå en aftale med en leverandør om etablering af et moderne SCADA system, der opfylder de nuværende krav til driften af råolietransportsystemet samt etablering af et datahåndteringssystem, som understøtter DONG Oil Pipe's forretningsmodel. Dertil vil komme Support, vedligeholdelse og Serviceaftale. CPV: Siemens Danmark A/S 2750 Ballerup

29 Danmark-Glostrup: Opsamlingspose I/S VESTFORBRÆNDING Varekøb. Indkøb af bioposer og spande til indsamling i privat bolig. CPV: 33460, Zenzo A/S Joca A/S Rubæk & Co Scan Lux Flecible

30 Danmark-Glostrup: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb I/S VESTFORBRÆNDING Axapter konsulenter. Opgaven består af løbende fejlrettelser og hjælp til funktionalitet, hjælp, koordinering og tilretninger i Axapter 2009 samt i de integrationer der er med Axapter 2009, samt tilretninger. Opgradering af Axapter 2009 inkl. integrationer til nyeste version. Vestforbrænding ønsker, at Leverandøren tilknytter en konsulent, som skal være fast kontaktperson/sparringspartner og fungere som bindeled mellem Vestforbrænding og relevante personer i Leverandørens bagland. CPV: CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Internetadresse:

31 Danmark-Gram: Arbejder i forbindelse med industribygninger GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Maskininstallation. Entreprisen omfatter montering og installationer i forbindendelse med opførelse af tilbygning til eksisterende kedelhal, samt installationer i ny teknikbygning i forbindelse med etablering af et m³ solvarmeanlæg og m³ damvarmelager. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i korte træk tilslutning af varmepumpe og elkedel, samt opbygning af vekslerinstallationer for solvarme og damvarmelager. CPV: , , , Averhoff Energi Anlæg A/S Nygade Ikast Mailadresse: Telefon:

32 Danmark-Gram: Arbejder i forbindelse med industribygninger GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Bygningsentreprise. Entreprisen omfatter bygningsarbejder i forbindelse med opførelse af ca. 250 m² ny kedelcentral, 50 m² kontor/manskabsfaciliteter samt 200 m² vekslercentral delvis under terræn. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i korte træk anlægs-, beton-, stål-, luknings- tag-, tømrer-, snedker- og malerarbejder samt ventilations- og VVS-installationsarbejder hørende til bygningerne. Bygnings el er udenfor nærværende entreprise. CPV: Chr. Johannsen A/S Risbrigvej Padborg Mailadresse: Telefon:

33 Danmark-Gram: Kedelinstallationer GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 El-kedel. Kontrakten omfatter levering og montering af en komplet 6-0 MW el-kedel I ny kedelbygning. CPV: AS Scan Industries Fabriksvej Hvide Sande Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-Gram: Udgravning og fjernelse af jord GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Damvarmelager Udgravning. Kontrakten omfatter alle nødvendige jordarbejder inkl. udgravning, deponering, terrænregulering og bortskaffelse af overskudsjord samt grundvandssænkning mv. for et ca m³ stort damvarmelager. CPV: Chr. Johannsen A/S Risbrigvej Padborg Mailadresse: Telefon:

35 Danmark-Gram: Varmepumper GRAM FJERNVARME Gram Varmeværk Sol 2 Varmepumpe. Kontrakten omfatter levering og montering af en komplet el-drevet varmepumpe med en varmeeffekt på ca. 900 kw. CPV: Johnson Controls Industrivej Vest 6600 Vejen Mailadresse: Telefon:

36 Danmark-Grenaa: Tabletcomputere NORDDJURS KOMMUNE Rammeaftale på tablets og hybrid. Norddjurs Kommune har indgået en rammeaftale på indkøb af tablets og hybrider. Der er tale om tre forskellige tabletmodeller og én hybridmodel. CPV: , , , , ED-data A/S Grenåvej 627A Skødstrup 854

37 Danmark-Greve: Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse GREVE KOMMUNE EU udbud af vedligehold af udearealer på kommunale ejendomme mv. i Greve Kommune. Greve Kommune/ udbyder driftskontrakt på vedligehold af udearealer på kommunale ejendomme, (skoler, daginstitutioner, idrætsområder, plejecentre og øvrige kommunale ejendomme), herunder grønt vedligehold, ukrudtsbekæmpelse, fejning og renhold, glatførebekæmpelse, vedligehold af belægninger, eftersyn af legepladsudstyr, pasning af indeplanter og øvrige opgaver i relation til ejendommenes udearealer. Endvidere særlig strandrensning og dyrehold for afgræsning af enkelte offentlige arealer. Opgaverne har hidtil været varetaget af en kontraktstyret driftsenhed hos. Den vindende tilbudsgiver/leverandøren skal overtage et antal medarbejdere, jf. Lov om virksomhedsoverdragelse. Leverandøren skal ved kontraktstart overtage det materiel, der i dag anvendes af til at løse opgaven til ansatte værdi til DKK. Materiellet består overordnet af kørende materiel, diverse påhængsredskaber samt div. småmaskiner. Udover den udbudte kontrakt, har den kontraktstyrede driftsenhed Park og Vej varetaget Park- og vejopgaver på kommunale parker og vejarealer mv. Denne opgave er ikke omfattet af dette udbud, men vil pr. d blive løst af et offentligt-privat selskab, som ejer 50 % af. Selskabet er stiftet efter lov nr. 548 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Deltagelse i det offentlige-private selskab samt driftskontrakten blev udbudt i EU- udbud i efteråret 203, og aftale blev indgået ultimo december 203. Denne udbudte opgave er i forhold til brug af uddannelses- og praktikaftaler omfattet af»følg eller forklar«-princippet, som er gældende for kommunerne pr Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag. Den udbudte driftskontrakt forventes at træde i kraft d og løber herefter i 4 år og 0 måneder. Driftskontrakten indeholder en option og 2, jf. afsnit. CPV: , , , , , , , , HedeDanmark A/S Klostermarken Viborg Mailadresse:

38 Danmark-Haslev: Transformatorer med væskeisolation SEAS-NVE HOLDING A/S Slukkespolearrangementer 0 kv. Slukkespolearrangementer, bestående af Slukkespole med tilhørende nulpunktstransformer samt elektronisk reguleringsenhed. Slukkespolerne skal være regulerbare og kunne reguleres under drift. CPV: Trench Austria GmbH Paschinger Straße Leonding ØSTRIG Telefon: Fax: Internetadresse:

39 Danmark-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HERLEV HOSPITAL Nyt Hospital Herlev Fremskudte anlægsarbejder. Arbejdet omfatter : Nedlæggelse af eksisterende p-pladser mod syd og øst ved Herlev Ringvej Etablering af ca. 650 m ny vej Anlæggelse af ca. 500 midlertidige p-pladser i grus Anlæggelse af ca. 60 permanente p-pladser Ca. 400 m spuns Udgravning af ca m³ jord, hvoraf ca, m³ skal bortkøres og ca m³ skal indbygges under veje og p-arealer. Den resterende mængde deponeres på grunden. Lægning af ca. 000 m regn- og spildevandsledninger i dimension op til 800 mm Anlæggelse af nyt T-kryds ved Hjortespringvej Ombygning af krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej Anlæggelse af shunt ved Herlev Ringvejs vestlige side til Herlev Hospital. CPV: , M.J. Eriksson A/S Gl. Køge Landevej Brøndby Strand

40 Danmark-Herning: Affaldsforbrænding L90 Affaldsforbrænding. Forbrænding af affald fordelt på 9 pakker af hver ton pr. år. CPV: Kara/Noveren Kara/Noveren Kara/Novoren Kara/Novoren Renosyd Renosyd Affaldsvarme AArhus Affaldsvarme Aarhus Horsens Kraftvarmeværk

41 Danmark-Herning: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Herning Kommune -

42 Danmark-Herning: Elektroniske tavler eller tilbehør HERNING KOMMUNE Levering af digitale portaler. Udbuddet omfatter leje, levering, opstilling, vedligeholdelse, forsikring og servicering af 5 stk. digitale portaler til Herning Kommune, samt option på levering, opstilling, vedligeholdelse og servicering af op til 4 stk. ekstra i kontraktperioden. Placering bliver ved 5 indfaldsveje til Herning by. Endelig placering vil blive oplyst til kontrakt underskrivelse. Opgaven omfatter ikke anlægsarbejdet og etablering af strøm til de digitale portaler, men omfatter fundering af sokkel eller jordspyd, samt opstilling af de digitale portaler. CPV: , , , , , Proshop AV Langdyssen Aarhus N Mailadresse: Telefon:

43 Danmark-Herning: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse DEPONI.NET Transport af deponeringsegnet affald. Transport af deponeringsegnet affald. CPV: , J. Buhl & Sønner A/S Stormosevej Hasselager

44 Danmark-Hinnerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAVRSKOV KOMMUNE Totalrådgiver iforbindelse med projektering og udførelse af nybyggeri på Hadbjergvej med arkitektkonkurrence. Favrskov Kommune ønsker tilbud på totalrådgivning med programmering, projektering, tilsyn og byggeledelse til byggeri af 33 almene boliger opført efter almenboligloven, samt 6 aflastningsboliger. Servicearealer og fællesarealer i tilknytning til boligerne, samt et aktivitetscenter inkl. lokaler til STU (Specialtilbud for udviklingshæmmede). CPV: , , , Aarhus Arkitekterne Europaplads Århus C

45 Danmark-Hjørring: Transport af affald MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indsamling af emballeret farligt affald. Kontrakten omfatter indsamling af emballeret farligt affald/farligt gods hos virksomheder i Modtagestation Vendsyssels ejerkommuner. CPV: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandøvej Hjørring Telefon: Internetadresse:

46 Danmark-Hjørring: Transport af affald MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indsamling af klinisk risikoaffald i Region Nordjylland. Indsamling af klinisk risikoaffald hos læger og dyrlæger i ejerkommunerne, samt indsamling af klinisk risikoaffald hos sygehuse i Region Nordjylland. CPV: Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation W. Brüels Vej Hjørring Telefon:

47 Danmark-Hvidovre: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder FORSVARSKOMMANDOEN Rammeaftaler vedrørende håndværksydelser i forbindelse med vedligehold af Forsvarets bygninger og ejendomme. Ikke-eksklusiv rammeaftale på vedligehold af Forsvarets bygninger og ejendomme i Danmark. Rammeaftalen omfatter ca. 400 etablissementer af varierende størrelse fordelt over hele landet, herunder kaserner, flyvestationer, flådestationer, depoter, kontorbygninger, kursuscentre, skydebaner og øvelsespladser. Rammeaftalen er opdelt i 90 fagentreprisedelaftaler fordelt på 2 geografiske lokalområder med hver 8 håndværksfag, bortset fra murerfaget, der kun blev udbudt i 6 områder. CPV: Se Del VI.2)

48 Danmark-København: Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer METROSELSKABET I/S CPV: , , , , Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer. Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler. Skakte. Helt eller delvist overdækkede jernbaneudgravninger. Anlæg af banegårde. MetNord JV (Züblin A/S and Hochtief Solution AG) Thomasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige

49 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 7.04 om Totalrådgivning trafik og transport. SKI udbyder rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport omfattende rådgivningsydelser i forbindelse med byggeprojekter og anlægsprojekter. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport omfatter alene ydelser i forbindelse med Veje og pladser, Broer og tunneler samt Havne og vandbygning. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport er en ud af seks rammeaftaler. De øvrige 5 rammeaftaler er: Rammeaftale 7.05 Bygherrerådgivning som omfatter ydelser indenfor bygherrerådgivning Rammeaftale 7.06 Rådgivende Ingeniørydelser omfatter ydelser indenfor infrastruktur og planlægning, forsyningsplanlægning, sundhed, forskning og undervisning, administration og kultur, institutioner og beboelse, energiforsyning, vandforsyning og afløb forsyning Rammeaftale 7.07 Arkitektydelser omfatter ydelser indenfor infrastruktur og planlægning, sundhed, forskning og undervisning, administration og kultur, institutioner og beboelse og forsyning Rammeaftale 7.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 omfattende ydelser indenfor skoler og fritid og trafikplanlægning Rammeaftale 7.09 Arkitektydelser 2 omfatter ydelser indenfor Skoler og fritid. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport er opdelt i 3 delaftaler som anført nedenfor: Delaftale : Veje og Pladser. Delaftale 2: Broer og tunneler. Delaftale 3: Havne og vandbygning. Totalrådgiver skal kunne løse projekter inden for den type opgaver/projekter, inden for de(n) delaftaler der anmodes om prækvalifikation til. Delaftalerne er oplistet i bilag B. Nærmere specifikation heraf vil fremgå af udbudsmaterialet. Rådgivning under rammeaftalen udføres i henhold til Foreningen af Rådgivende Ingeniører/Danske Arkitektvirksomheder: Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning, 202 samt Ydelsesbeskrivelser Anlæg og Planlægning, 203. Det efterfølgende kontraktforhold mellem Klienten og Totalrådgiveren, vil være reguleret af ABR89 med de tilføjelser og ændringer der er angivet i udbudsmaterialet. Kunder vil efterfølgende tildele konkrete honoraraftaler via rammeaftalen ved anvendelse af miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse). Underrådgivere i forbindelse med totalrådgivning, findes af totalrådgiver i forbindelse med den efterfølgende konkurrenceudsættelse af de konkrete opgaver (miniudbud). Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for miniudbud. Ansøger/tilbudsgiver der ønsker at blive tildelt på en eller flere af den tre udbudte delaftaler, skal i prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen byde ind med kompetencer inden for de udbudte opgaver/projekter som totalrådgiver. Projekter omfattet af rammeaftalen kan variere i udformning og omfang, og det er ikke et krav, at alle ydelser i ydelsesbeskrivelserne vil indgå i det konkrete projekt. Omfanget af ydelser, der indgår i det konkrete

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere