Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet -

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system til planlægning og administration af kollektiv trafik. Udbuddet blev gennemført af følgende trafikselskaber, der til sammen udgør den ordregivende myndighed: BAT, Munch Petersens Vej 2, 3700 Rønne, Danmark, CVR nr Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Danmark, CVR nr.: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR nr.: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads R, 3. sal, 9000 Aalborg, Danmark, CVR nr Fynbus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C., Danmark, CVR nr Kontrakten vedrører anskaffelse, vedligeholdelse og videreudvikling af et fælles IT-system til planlægning. Leverancen til Fynbus forudsætter dog, at kontraktens option herop bestilles. Den indgåede kontrakt imødekommer s ønsker om, at systemet understøtter og sikrer en tidssvarende og effektivt udvikling, planlægning og administration af den kollektive trafik i forhold til det enkelte områdes passagerer, rejsemønstre, geografi m.m. og dermed sikrer: en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der anvendes til kollektiv trafik et godt grundlag for beslutningstagere i trafikselskaberne, kommunerne og regionerne datamæssig understøttelse af de systemer, der giver passagererne relevant information på gængse medier og former adgang til dataimport/eksport til systemer såsom økonomi, statistik m.m. dataleverancer til Rejseplan, Rejsekort m.v. den bedst mulige kvalitet i såvel plan- og kontraktverdenen, som i driftsverdenen. Kontrakten omfatter en IT-systemløsning, der kan anvendes til planlægning og administration af den kollektive bustrafik. Kontrakten indebærer, at leverancen kan anvendes til alle trafikselskabernes funktioner i forhold til køreplan- og vognløbsplanlægning, kontrakt- og afregning med entreprenører, passagerinformation, rapportering, statistik og analyse, eksport/import til/fra andre systemer samt daglig planlægning af bustrafikken. Kontrakten indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere systemløsning, vedligeholdelse m.v. ud fra det ovenfor angivne, ligesom der indgår et element af rammeaftale i forbindelse med ordregivernes muligheder for i kontraktperioden at bestille konsulentydelser, herunder udviklingsarbejder, relateret til den leverede løsning. CPV: , , , , , INIT GmbH Kaeppelestrasse Karlsruhe TYSKLAND Internetadresse:

3 2

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af lokaler REGION NORDJYLLAND Udbud af rengøringsydelser på Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard. Udførelse af rengøringsydelser på Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard, som fungerer som botilbud for mennesker med sindslidelser. Ydelsen omfatter hovedsageligt rengøring af beboernes værelser samt kontorer og fællesarealer. Visborggaard drives af Specialsektoren i Region Nordjylland og har plads til 46 beboere, fordelt på 5 grupper. Fælles for beboerne er, at forudsigelighed og kontinuitet i dagligdagen er vigtig. CPV: Compass Group Danmark A/S v. Eurest Services Roholmsvej D 2620 Albertslund Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Simulatorer til forskning, prøvning eller teknisk-videnskabelig brug AALBORG UNIVERSITET Simultaneous Thermal Analyzer. Simultaneous Thermal Analyzer. CPV: Netzsch-Gerätebau GmbH Wittelsbacherstraße Selb TYSKLAND Mailadresse: Telefon:

6 Danmark-Aalborg: Stålkonstruktionsarbejder AALBORG UNIVERSITET Demonstration af bøttefundament installation i lavdelt jordprofiler (CT trial). Aalborg Universitet skal teste hvordan et fundament til en havvindmølle af typen bøttefundament agerer under forskelige typer af havbund forhold. I fforbindelse med testen skal der indkøbes test bøttefundament samt lejes udstyr til nedsænkning og optagning af fundament. CPV: , Universal Foundation A/S Langerak 7,. sal 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

7 Danmark-Aalborg: Åbning af en kredit BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK, AFDELING 42 Indkøb af bygge- og realkreditlån. Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: DKK. Realkreditlån: DKK (fuldt støttet). CPV: Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa

8 Danmark-Aarhus: Affaldsbeholdere til skarpe genstande REGION MIDTJYLLAND Kontrakt om levering af kanylebokse. Rammeaftaler på indkøb af UN-godkendte kanylebokse (inkl. låg) til bortskaffelse af stikkende ogskærende affald. CPV: 33423, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dentsply IH A/S Wellspect HealthCare Roskildevej 63,. th Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE VarmeTransmission E2 Transmissionsledning. Etablering af en ny ca.,600 meter DN 250 TN 25 varmetransmissionsledning til forsyning af nyt varmeveksleranlæg på Stenvej i Aarhus syd. Entreprisen indeholder jord-, beton- og retableringsarbejder samt rørmontage, ekskl. levering af rør. Rørleverancen (rørkomponenter) er bygherreleverance. Alle andre materialer og udstyr leveres af entreprenøren. Entreprisen indeholder flytning af en større jordmængde. CPV: , Entreprenørfirmaet Brdr. Møller A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand

10 Danmark-Aarhus: Maskintekniske installationsarbejder AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE VarmeTransmission, Stenvej Veksleranlæg E Teknikentreprise. Opførelse af et komplet ca. 8 MW TN25/TN0 veksleranlæg i nye veksler-bygning på Stenvej i Aarhus syd. Entreprisen omfatter alle indvendige smede- og rørsmedearbejder, levering af materialer og udstyr samt indbygning/installation heraf. Desuden indbygning af bygherrerleverancer, herunder instrumentering. CPV: , , , , 42500, Brøndum A/S Falkevej Viborg

11 Danmark-Aarhus: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne REGION MIDTJYLLAND Udbud på skylledekontaminatorer. Udbud af rammeaftale på indkøb af skylledekontaminatorer indeholdende levering og tilslutning til Region Midtjylland. CPV: , Getinge Danmark A/S Industriparken 44 B 2750 Ballerup Mailadresse: Telefon:

12 Danmark-Aars: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Køb af stomi og urologiprodukter til borgere, jf. servicelovens 2. Leveringsforpligtelsen omfatter såvel borgere bosat i de respektive kommuner, som borgere, der fortsat har en af kommunerne som handlekommune, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. CPV: OneMed A/S P. O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Abena A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Ballerup: Maskingeværer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Maskingeværer.

14 Danmark-Ballerup: Personlig udrustning og støtteudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Personlig udrustning og støtteudstyr.

15 Danmark-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Udbud af Chassis Med nærværende udbudsmateriale ønsker Beredskabsstyrelsen, at gennemføre udbud af rammeaftaler på anskaffelse af lastbilchassiser i varierende størrelser og specifikationer. Chassiserne skal anvendes til opbygning af brand- og redningskøretøjer til brug ved indsats og undervisningsbrug for det samlede danske redningsberedskab. De tilbudte lastbilchassiser skal primært anvendes til opbygning af: Automobilsprøjter Tankvogne Containerlastvogne Lastvogne med kran Lastvogne med lad. Udover anskaffelse af lastbilchassiser omfatter udbuddet vedligeholdelse, service og drift af lastbilchassiser, samt uddannelse af Beredskabsstyrelsens mekanikere. Udbuddet er opdelt i 4 rammeaftaler: Rammeaftale : 6 og 8 tons lastbilchassiser uden mandskabskabine Rammeaftale 2: 6 og 8 tons lastbilchassiser med smal mandskabskabine Rammeaftale 3: 6 og 8 tons lastbilchassiser med bred mandskabskabine Rammeaftale 4: tons lastbilchassiser uden mandskabskabine. CPV: , , , Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj

16 Danmark-Brøndby: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSES CENTRET (SOSU C) Udvidelse af bygningsmasse på SOSU C i Brøndby. SOSU C i Brøndby har de seneste år haft et øget kapacitetsbehov, som har været dækket af midlertidigt opstillede pavilloner i Brøndby. SOSU C's bestyrelse godkendte derfor i maj 203, at der igangsættes en udvidelse af SOSU C's bygningsmasse, der skal erstatte de opstillede pavilloner. Udvidelsen ønskes integreret i den eksisterende bygningsmasse, så der skabes helhed og integration mellem funktionerne i nybyggeriet og funktionerne i det eksisterende byggeri. Samtidig ønskes der fokus på placering af udvidelsen, så nybyggeriet ikke låser helhedsplanen og blokerer for en eventuel senere udvidelse på adressen. Udbuddet omfatter totalrådgivning på SOSU C i Brøndby i forbindelse med om- og tilbygning i tilknytning til SOSU C Brøndby, hvor der til dagligt er 800 elever og 40 medarbejdere. Der er i dag 28 klasselokaler i det eksisterende byggeri og 8 klasselokaler i pavillonerne. Totalrådgivningen vil bl.a. vedrøre renovering, ombygning og nybyg af undervisningslokaler, fagcentre (daginstitution, bomiljø), teatersal, kantine og køkken. CPV: , , , BBP Arkitekter A/S Sct. Annæ Passage, Bredgade 25 E, København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 Danmark-Bredebro: Affaldscontainere og -spande TØNDER AFFALD A/S Indkøb af nedgravet affaldsudstyr. Tønder Affald A/S udbyder hermed en rammeaftale for indkøb og levering af nedgravet affaldsopsamlingsudstyr til dagrenovation og genbrugsmaterialer i offentlig EU-udbud for en periode fra til Tønder Affald A/S har i de seneste år implementeret anvendelse af nedgravet affaldsopsamlingsudstyr til både dagrenovation og genbrugsmaterialer ved flere etageboligområder i Tønder og i Skærbæk samt ved ferielejlighedskomplekser og sommerhusområder på Rømø og ved Arrild. Se i øvrigt udbudsmaterilet. CPV: , PWS Danmark A/S Sindalsvej Risskov Mailadresse: Telefon:

18 Danmark-Daugård: Kemikalier til vandbehandling HEDENSTED SPILDEVAND A/S Udbud af leverance af afvandingspolymer til Hedensted Spildevand A/S. Udbuddet omfatter levering af afvandingspolymer til slutafvanding på Daugård/Hedensted, Juelsminde og Bråskov renseanlæg. CPV: , , , , Dansk Aquakemi A/S Ny Munkegade 92, Kld 8000 Århus C Mailadresse: Telefon:

19 Danmark-Esbjerg: Skolemøbler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af skolemøbler til Esbjerg Kommune. Indkøb af skolemøbler til Esbjerg Kommune. CPV: Vanerun-SIS A/S Lollandsvej Middelfart Scan Office A/S Kvaglundvej Esbjerg Ø Reick-Kinnarps Østermarkvej Rødekro

20 Danmark-Esbjerg: Vindmøllepark VATTENFALL VINDKRAFT A/S CPV: 32340, , , Vindmøllepark. Anlæg af vej. Vejarbejder. Funderingsarbejder.

21 Danmark-Esbjerg: Vindturbiner VATTENFALL VINDKRAFT A/S CPV: 32320, Vindturbiner. Vindkraftanlæg.

22 Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder ØLSTYKKE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB V/DAB Totalentreprise Egevænge. Totalentreprise inkl. udarbejdelse af forslag og projektering, i fm. opførelse af 58 nøglefærdige almene familieboliger med et i henhold til lokalplanen beregnet samlet etageareal på ca m². Byggeriet opføres på en ubebygget grund indenfor lokalplan 20 område A2, som lavenergi bygningsklasse Bilparkering foregår i underetage. CPV: , O. Adsbøll & Sønner A/S Albuen Kolding Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

23 Danmark-Frederiksberg: Installation af rørsystem FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (346060) 3: Rørentreprisen. Kontrakten omfatter design, indkøb og montage af røranlæg for kølevand og glycol/vand som skal forbinde chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler i køleanlæg. Røranlægget skal leveres med ventiler og isolering. CPV: 45232, , 42340, , , L&H Rørbyg A/S Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 Danmark-Frederiksberg: Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN It-konsulentbistand til Drupal-platform. CBS er begyndt at anvende Drupal CMS platformen til blandt andet vores nye hjemmeside. I den forbindelse ønsker CBS at indgå en rammeaftale med flere leverandører om teknisk konsulentbistand til videreudvikling. Bistanden vil omfatte flere elementer, herunder udarbejdelse og sparring til navigation og design på baggrund af et design leveret af CBS og teknisk konsulentbistand i forbindelse med CBS' fortsatte Drupaludvikling. Yderligere skal CBS potentielt i gang med et projekt vedrørende et nyt studenterintranet på Drupal CMS platformen inden for rammeaftalens optionelle løbetid, hvor CBS forventeligt vil skulle anvende konsulentbistandtil udvikling og implementering. Rammeaftalens enkelte kontrakter tildeles efter enten direkte tildeling (efter kaskademodel) eller miniudbud,afhængigt af opgavens størrelse og kompleksitet. Daglig ad hoc bistand, sparring og mindre opgaver vil blive tildelt direkte efter kaskademodel. Opgaver, der estimeres at udgøre en samlet værdi eller et samlet omfang, der overstiger enten DKK (eksl. moms) eller 00 timer vil blive sendt i en genåbnet konkurrence blandt alle tre leverandører på rammeaftalen. CPV: , , , , , , , Konsortiet Obrigado & Eksponent Gammel Kongevej 3E 60 København V Peytz & Co A/S Rentemestervej København NV Propeople ApS Rådhusstræde København K

25 Danmark-Frederiksværk: Renovationsvogne med komprimering HALSNÆS AFFALD A/S Indkøb af komprimatorkasser til 8/26 tons renovationsbiler. I forbindelse med at Halsnæs Affald A/S overtager indsamling af affald i Halsnæs Kommune udbydes indkøb af 4 komprimatorkasser til 8 tons og 26 tons chassiser. Sideløbende med dette udbud udbydes indkøb af 9 chassiser og 5 komprimatorkasser til 2 tons chassiser. Dette udbud indeholder option på en 7 årig serviceaftale. CPV: SAWO A/S Industrimarken 9530 Støvring

26 Danmark-Frederiksværk: Renovationsvogne med komprimering HALSNÆS AFFALD A/S Indkøb af komprimatorkasser til 2 tons renovationsbiler. I forbindelse med at Halsnæs Affald A/S overtager indsamling af affald i Halsnæs Kommune udbydes indkøb af 5 komprimatorkasser til 2 tons chassiser. Sideløbende med dette udbud udbydes indkøb af 9 chassiser og 4 komprimatorkasser til 8 og 26 tons chassiser. Dette udbud indeholder option på en 7 årig serviceaftale. CPV: SAWO A/S Industrimarken 9530 Støvring

27 Danmark-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder NORDVAND A/S Klimatilpasning i Gladsaxe Idrætspark og langs Vandledningsruten, Etape 2 Gladsaxe Idrætspark. Projektet omfatter etablering af åbne regnvandsbassiner (damme) og grøfter med forskellig rekreativ udformning. Der etableres damme på 6 lokaliteter indenfor idrætsområdet hver opdelt i én til flere mindre damme. Dammene skal opbygges forskelligt i både funktion og udtryk, idet der i udvalgte damme skal etableres leg og fysisk aktivitet, som en tillægsfunktion til vandhåndteringen. Grøfter skal formes i terrænet og beplantes med varierende vegetation. Beplantning af grøfter og damme er en del ydelsen. Derudover skal der udføres ledningsarbejder i form af regnvandskloakledninger, -brønde, -bygværker og pumpebrønde, som tilløb til og forbindelse mellem damme, grøfter og render samt tilslutning til eksisterende ledningssystem. I projektet vil der være tæt dialog og et godt samarbejde imellem bygherrerne (Nordvand og Gladsaxe kommune), entreprenøren og rådgiveren. CPV: , , Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj

28 Danmark-Gentofte: Scada eller tilsvarende system DONG OIL PIPE A/S Nyt Scadasystem til DONG Energy's Råoileledning. Den daglige drift af DONG Oil Pipe's råolietransportsystem fra Gorm E platformen offshore, offshore pipelinen, pumpestationen ved Filsø, landledningen med linjeventilstationer og råolieterminalen ved Fredericia udføres fra et kontrolcenter på DONG Energy's modtageterminal for gas ved Nybro i nærheden af Varde. I 2005 etableredes et SCADA system i kontrolcenteret som et fælles system for gas- og olietransport. Udviklingen af Hejre oliefeltet i Nordsøen vil tilvejebringe en ny kilde af råolie, som skal transporteres i DONG Energy's råolietransportsystem. I konsekvens heraf vil kompleksiteten af datahåndteringen stige til et niveau, der ligger ud over tilgængelig kapacitet i det nuværende telemetri- og SCADA system. Efter en ledelsesbeslutning vil DONG Energy anlægge et nyt SCADA system dedikeret driften af råolietransportsystemet, og telemetrien vil blive porteret til en tidssvarende platform. Det nye telemetrisystem anlægges af DONG Energy. Formålet med denne udbudsforretning er at indgå en aftale med en leverandør om etablering af et moderne SCADA system, der opfylder de nuværende krav til driften af råolietransportsystemet samt etablering af et datahåndteringssystem, som understøtter DONG Oil Pipe's forretningsmodel. Dertil vil komme Support, vedligeholdelse og Serviceaftale. CPV: Siemens Danmark A/S 2750 Ballerup

29 Danmark-Glostrup: Opsamlingspose I/S VESTFORBRÆNDING Varekøb. Indkøb af bioposer og spande til indsamling i privat bolig. CPV: 33460, Zenzo A/S Joca A/S Rubæk & Co Scan Lux Flecible

30 Danmark-Glostrup: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb I/S VESTFORBRÆNDING Axapter konsulenter. Opgaven består af løbende fejlrettelser og hjælp til funktionalitet, hjælp, koordinering og tilretninger i Axapter 2009 samt i de integrationer der er med Axapter 2009, samt tilretninger. Opgradering af Axapter 2009 inkl. integrationer til nyeste version. Vestforbrænding ønsker, at Leverandøren tilknytter en konsulent, som skal være fast kontaktperson/sparringspartner og fungere som bindeled mellem Vestforbrænding og relevante personer i Leverandørens bagland. CPV: CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Internetadresse:

31 Danmark-Gram: Arbejder i forbindelse med industribygninger GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Maskininstallation. Entreprisen omfatter montering og installationer i forbindendelse med opførelse af tilbygning til eksisterende kedelhal, samt installationer i ny teknikbygning i forbindelse med etablering af et m³ solvarmeanlæg og m³ damvarmelager. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i korte træk tilslutning af varmepumpe og elkedel, samt opbygning af vekslerinstallationer for solvarme og damvarmelager. CPV: , , , Averhoff Energi Anlæg A/S Nygade Ikast Mailadresse: Telefon:

32 Danmark-Gram: Arbejder i forbindelse med industribygninger GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Bygningsentreprise. Entreprisen omfatter bygningsarbejder i forbindelse med opførelse af ca. 250 m² ny kedelcentral, 50 m² kontor/manskabsfaciliteter samt 200 m² vekslercentral delvis under terræn. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i korte træk anlægs-, beton-, stål-, luknings- tag-, tømrer-, snedker- og malerarbejder samt ventilations- og VVS-installationsarbejder hørende til bygningerne. Bygnings el er udenfor nærværende entreprise. CPV: Chr. Johannsen A/S Risbrigvej Padborg Mailadresse: Telefon:

33 Danmark-Gram: Kedelinstallationer GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 El-kedel. Kontrakten omfatter levering og montering af en komplet 6-0 MW el-kedel I ny kedelbygning. CPV: AS Scan Industries Fabriksvej Hvide Sande Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-Gram: Udgravning og fjernelse af jord GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Damvarmelager Udgravning. Kontrakten omfatter alle nødvendige jordarbejder inkl. udgravning, deponering, terrænregulering og bortskaffelse af overskudsjord samt grundvandssænkning mv. for et ca m³ stort damvarmelager. CPV: Chr. Johannsen A/S Risbrigvej Padborg Mailadresse: Telefon:

35 Danmark-Gram: Varmepumper GRAM FJERNVARME Gram Varmeværk Sol 2 Varmepumpe. Kontrakten omfatter levering og montering af en komplet el-drevet varmepumpe med en varmeeffekt på ca. 900 kw. CPV: Johnson Controls Industrivej Vest 6600 Vejen Mailadresse: Telefon:

36 Danmark-Grenaa: Tabletcomputere NORDDJURS KOMMUNE Rammeaftale på tablets og hybrid. Norddjurs Kommune har indgået en rammeaftale på indkøb af tablets og hybrider. Der er tale om tre forskellige tabletmodeller og én hybridmodel. CPV: , , , , ED-data A/S Grenåvej 627A Skødstrup 854

37 Danmark-Greve: Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse GREVE KOMMUNE EU udbud af vedligehold af udearealer på kommunale ejendomme mv. i Greve Kommune. Greve Kommune/ udbyder driftskontrakt på vedligehold af udearealer på kommunale ejendomme, (skoler, daginstitutioner, idrætsområder, plejecentre og øvrige kommunale ejendomme), herunder grønt vedligehold, ukrudtsbekæmpelse, fejning og renhold, glatførebekæmpelse, vedligehold af belægninger, eftersyn af legepladsudstyr, pasning af indeplanter og øvrige opgaver i relation til ejendommenes udearealer. Endvidere særlig strandrensning og dyrehold for afgræsning af enkelte offentlige arealer. Opgaverne har hidtil været varetaget af en kontraktstyret driftsenhed hos. Den vindende tilbudsgiver/leverandøren skal overtage et antal medarbejdere, jf. Lov om virksomhedsoverdragelse. Leverandøren skal ved kontraktstart overtage det materiel, der i dag anvendes af til at løse opgaven til ansatte værdi til DKK. Materiellet består overordnet af kørende materiel, diverse påhængsredskaber samt div. småmaskiner. Udover den udbudte kontrakt, har den kontraktstyrede driftsenhed Park og Vej varetaget Park- og vejopgaver på kommunale parker og vejarealer mv. Denne opgave er ikke omfattet af dette udbud, men vil pr. d blive løst af et offentligt-privat selskab, som ejer 50 % af. Selskabet er stiftet efter lov nr. 548 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Deltagelse i det offentlige-private selskab samt driftskontrakten blev udbudt i EU- udbud i efteråret 203, og aftale blev indgået ultimo december 203. Denne udbudte opgave er i forhold til brug af uddannelses- og praktikaftaler omfattet af»følg eller forklar«-princippet, som er gældende for kommunerne pr Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag. Den udbudte driftskontrakt forventes at træde i kraft d og løber herefter i 4 år og 0 måneder. Driftskontrakten indeholder en option og 2, jf. afsnit. CPV: , , , , , , , , HedeDanmark A/S Klostermarken Viborg Mailadresse:

38 Danmark-Haslev: Transformatorer med væskeisolation SEAS-NVE HOLDING A/S Slukkespolearrangementer 0 kv. Slukkespolearrangementer, bestående af Slukkespole med tilhørende nulpunktstransformer samt elektronisk reguleringsenhed. Slukkespolerne skal være regulerbare og kunne reguleres under drift. CPV: Trench Austria GmbH Paschinger Straße Leonding ØSTRIG Telefon: Fax: Internetadresse:

39 Danmark-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HERLEV HOSPITAL Nyt Hospital Herlev Fremskudte anlægsarbejder. Arbejdet omfatter : Nedlæggelse af eksisterende p-pladser mod syd og øst ved Herlev Ringvej Etablering af ca. 650 m ny vej Anlæggelse af ca. 500 midlertidige p-pladser i grus Anlæggelse af ca. 60 permanente p-pladser Ca. 400 m spuns Udgravning af ca m³ jord, hvoraf ca, m³ skal bortkøres og ca m³ skal indbygges under veje og p-arealer. Den resterende mængde deponeres på grunden. Lægning af ca. 000 m regn- og spildevandsledninger i dimension op til 800 mm Anlæggelse af nyt T-kryds ved Hjortespringvej Ombygning af krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej Anlæggelse af shunt ved Herlev Ringvejs vestlige side til Herlev Hospital. CPV: , M.J. Eriksson A/S Gl. Køge Landevej Brøndby Strand

40 Danmark-Herning: Affaldsforbrænding L90 Affaldsforbrænding. Forbrænding af affald fordelt på 9 pakker af hver ton pr. år. CPV: Kara/Noveren Kara/Noveren Kara/Novoren Kara/Novoren Renosyd Renosyd Affaldsvarme AArhus Affaldsvarme Aarhus Horsens Kraftvarmeværk

41 Danmark-Herning: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Herning Kommune -

42 Danmark-Herning: Elektroniske tavler eller tilbehør HERNING KOMMUNE Levering af digitale portaler. Udbuddet omfatter leje, levering, opstilling, vedligeholdelse, forsikring og servicering af 5 stk. digitale portaler til Herning Kommune, samt option på levering, opstilling, vedligeholdelse og servicering af op til 4 stk. ekstra i kontraktperioden. Placering bliver ved 5 indfaldsveje til Herning by. Endelig placering vil blive oplyst til kontrakt underskrivelse. Opgaven omfatter ikke anlægsarbejdet og etablering af strøm til de digitale portaler, men omfatter fundering af sokkel eller jordspyd, samt opstilling af de digitale portaler. CPV: , , , , , Proshop AV Langdyssen Aarhus N Mailadresse: Telefon:

43 Danmark-Herning: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse DEPONI.NET Transport af deponeringsegnet affald. Transport af deponeringsegnet affald. CPV: , J. Buhl & Sønner A/S Stormosevej Hasselager

44 Danmark-Hinnerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAVRSKOV KOMMUNE Totalrådgiver iforbindelse med projektering og udførelse af nybyggeri på Hadbjergvej med arkitektkonkurrence. Favrskov Kommune ønsker tilbud på totalrådgivning med programmering, projektering, tilsyn og byggeledelse til byggeri af 33 almene boliger opført efter almenboligloven, samt 6 aflastningsboliger. Servicearealer og fællesarealer i tilknytning til boligerne, samt et aktivitetscenter inkl. lokaler til STU (Specialtilbud for udviklingshæmmede). CPV: , , , Aarhus Arkitekterne Europaplads Århus C

45 Danmark-Hjørring: Transport af affald MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indsamling af emballeret farligt affald. Kontrakten omfatter indsamling af emballeret farligt affald/farligt gods hos virksomheder i Modtagestation Vendsyssels ejerkommuner. CPV: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandøvej Hjørring Telefon: Internetadresse:

46 Danmark-Hjørring: Transport af affald MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indsamling af klinisk risikoaffald i Region Nordjylland. Indsamling af klinisk risikoaffald hos læger og dyrlæger i ejerkommunerne, samt indsamling af klinisk risikoaffald hos sygehuse i Region Nordjylland. CPV: Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation W. Brüels Vej Hjørring Telefon:

47 Danmark-Hvidovre: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder FORSVARSKOMMANDOEN Rammeaftaler vedrørende håndværksydelser i forbindelse med vedligehold af Forsvarets bygninger og ejendomme. Ikke-eksklusiv rammeaftale på vedligehold af Forsvarets bygninger og ejendomme i Danmark. Rammeaftalen omfatter ca. 400 etablissementer af varierende størrelse fordelt over hele landet, herunder kaserner, flyvestationer, flådestationer, depoter, kontorbygninger, kursuscentre, skydebaner og øvelsespladser. Rammeaftalen er opdelt i 90 fagentreprisedelaftaler fordelt på 2 geografiske lokalområder med hver 8 håndværksfag, bortset fra murerfaget, der kun blev udbudt i 6 områder. CPV: Se Del VI.2)

48 Danmark-København: Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer METROSELSKABET I/S CPV: , , , , Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer. Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler. Skakte. Helt eller delvist overdækkede jernbaneudgravninger. Anlæg af banegårde. MetNord JV (Züblin A/S and Hochtief Solution AG) Thomasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige

49 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 7.04 om Totalrådgivning trafik og transport. SKI udbyder rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport omfattende rådgivningsydelser i forbindelse med byggeprojekter og anlægsprojekter. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport omfatter alene ydelser i forbindelse med Veje og pladser, Broer og tunneler samt Havne og vandbygning. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport er en ud af seks rammeaftaler. De øvrige 5 rammeaftaler er: Rammeaftale 7.05 Bygherrerådgivning som omfatter ydelser indenfor bygherrerådgivning Rammeaftale 7.06 Rådgivende Ingeniørydelser omfatter ydelser indenfor infrastruktur og planlægning, forsyningsplanlægning, sundhed, forskning og undervisning, administration og kultur, institutioner og beboelse, energiforsyning, vandforsyning og afløb forsyning Rammeaftale 7.07 Arkitektydelser omfatter ydelser indenfor infrastruktur og planlægning, sundhed, forskning og undervisning, administration og kultur, institutioner og beboelse og forsyning Rammeaftale 7.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 omfattende ydelser indenfor skoler og fritid og trafikplanlægning Rammeaftale 7.09 Arkitektydelser 2 omfatter ydelser indenfor Skoler og fritid. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport er opdelt i 3 delaftaler som anført nedenfor: Delaftale : Veje og Pladser. Delaftale 2: Broer og tunneler. Delaftale 3: Havne og vandbygning. Totalrådgiver skal kunne løse projekter inden for den type opgaver/projekter, inden for de(n) delaftaler der anmodes om prækvalifikation til. Delaftalerne er oplistet i bilag B. Nærmere specifikation heraf vil fremgå af udbudsmaterialet. Rådgivning under rammeaftalen udføres i henhold til Foreningen af Rådgivende Ingeniører/Danske Arkitektvirksomheder: Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning, 202 samt Ydelsesbeskrivelser Anlæg og Planlægning, 203. Det efterfølgende kontraktforhold mellem Klienten og Totalrådgiveren, vil være reguleret af ABR89 med de tilføjelser og ændringer der er angivet i udbudsmaterialet. Kunder vil efterfølgende tildele konkrete honoraraftaler via rammeaftalen ved anvendelse af miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse). Underrådgivere i forbindelse med totalrådgivning, findes af totalrådgiver i forbindelse med den efterfølgende konkurrenceudsættelse af de konkrete opgaver (miniudbud). Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for miniudbud. Ansøger/tilbudsgiver der ønsker at blive tildelt på en eller flere af den tre udbudte delaftaler, skal i prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen byde ind med kompetencer inden for de udbudte opgaver/projekter som totalrådgiver. Projekter omfattet af rammeaftalen kan variere i udformning og omfang, og det er ikke et krav, at alle ydelser i ydelsesbeskrivelserne vil indgå i det konkrete projekt. Omfanget af ydelser, der indgår i det konkrete

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295141-2011:text:da:html DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere