Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet -

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system til planlægning og administration af kollektiv trafik. Udbuddet blev gennemført af følgende trafikselskaber, der til sammen udgør den ordregivende myndighed: BAT, Munch Petersens Vej 2, 3700 Rønne, Danmark, CVR nr Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Danmark, CVR nr.: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR nr.: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads R, 3. sal, 9000 Aalborg, Danmark, CVR nr Fynbus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C., Danmark, CVR nr Kontrakten vedrører anskaffelse, vedligeholdelse og videreudvikling af et fælles IT-system til planlægning. Leverancen til Fynbus forudsætter dog, at kontraktens option herop bestilles. Den indgåede kontrakt imødekommer s ønsker om, at systemet understøtter og sikrer en tidssvarende og effektivt udvikling, planlægning og administration af den kollektive trafik i forhold til det enkelte områdes passagerer, rejsemønstre, geografi m.m. og dermed sikrer: en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der anvendes til kollektiv trafik et godt grundlag for beslutningstagere i trafikselskaberne, kommunerne og regionerne datamæssig understøttelse af de systemer, der giver passagererne relevant information på gængse medier og former adgang til dataimport/eksport til systemer såsom økonomi, statistik m.m. dataleverancer til Rejseplan, Rejsekort m.v. den bedst mulige kvalitet i såvel plan- og kontraktverdenen, som i driftsverdenen. Kontrakten omfatter en IT-systemløsning, der kan anvendes til planlægning og administration af den kollektive bustrafik. Kontrakten indebærer, at leverancen kan anvendes til alle trafikselskabernes funktioner i forhold til køreplan- og vognløbsplanlægning, kontrakt- og afregning med entreprenører, passagerinformation, rapportering, statistik og analyse, eksport/import til/fra andre systemer samt daglig planlægning af bustrafikken. Kontrakten indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere systemløsning, vedligeholdelse m.v. ud fra det ovenfor angivne, ligesom der indgår et element af rammeaftale i forbindelse med ordregivernes muligheder for i kontraktperioden at bestille konsulentydelser, herunder udviklingsarbejder, relateret til den leverede løsning. CPV: , , , , , INIT GmbH Kaeppelestrasse Karlsruhe TYSKLAND Internetadresse:

3 2

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af lokaler REGION NORDJYLLAND Udbud af rengøringsydelser på Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard. Udførelse af rengøringsydelser på Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard, som fungerer som botilbud for mennesker med sindslidelser. Ydelsen omfatter hovedsageligt rengøring af beboernes værelser samt kontorer og fællesarealer. Visborggaard drives af Specialsektoren i Region Nordjylland og har plads til 46 beboere, fordelt på 5 grupper. Fælles for beboerne er, at forudsigelighed og kontinuitet i dagligdagen er vigtig. CPV: Compass Group Danmark A/S v. Eurest Services Roholmsvej D 2620 Albertslund Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Simulatorer til forskning, prøvning eller teknisk-videnskabelig brug AALBORG UNIVERSITET Simultaneous Thermal Analyzer. Simultaneous Thermal Analyzer. CPV: Netzsch-Gerätebau GmbH Wittelsbacherstraße Selb TYSKLAND Mailadresse: Telefon:

6 Danmark-Aalborg: Stålkonstruktionsarbejder AALBORG UNIVERSITET Demonstration af bøttefundament installation i lavdelt jordprofiler (CT trial). Aalborg Universitet skal teste hvordan et fundament til en havvindmølle af typen bøttefundament agerer under forskelige typer af havbund forhold. I fforbindelse med testen skal der indkøbes test bøttefundament samt lejes udstyr til nedsænkning og optagning af fundament. CPV: , Universal Foundation A/S Langerak 7,. sal 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

7 Danmark-Aalborg: Åbning af en kredit BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK, AFDELING 42 Indkøb af bygge- og realkreditlån. Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: DKK. Realkreditlån: DKK (fuldt støttet). CPV: Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa

8 Danmark-Aarhus: Affaldsbeholdere til skarpe genstande REGION MIDTJYLLAND Kontrakt om levering af kanylebokse. Rammeaftaler på indkøb af UN-godkendte kanylebokse (inkl. låg) til bortskaffelse af stikkende ogskærende affald. CPV: 33423, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dentsply IH A/S Wellspect HealthCare Roskildevej 63,. th Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE VarmeTransmission E2 Transmissionsledning. Etablering af en ny ca.,600 meter DN 250 TN 25 varmetransmissionsledning til forsyning af nyt varmeveksleranlæg på Stenvej i Aarhus syd. Entreprisen indeholder jord-, beton- og retableringsarbejder samt rørmontage, ekskl. levering af rør. Rørleverancen (rørkomponenter) er bygherreleverance. Alle andre materialer og udstyr leveres af entreprenøren. Entreprisen indeholder flytning af en større jordmængde. CPV: , Entreprenørfirmaet Brdr. Møller A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand

10 Danmark-Aarhus: Maskintekniske installationsarbejder AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE VarmeTransmission, Stenvej Veksleranlæg E Teknikentreprise. Opførelse af et komplet ca. 8 MW TN25/TN0 veksleranlæg i nye veksler-bygning på Stenvej i Aarhus syd. Entreprisen omfatter alle indvendige smede- og rørsmedearbejder, levering af materialer og udstyr samt indbygning/installation heraf. Desuden indbygning af bygherrerleverancer, herunder instrumentering. CPV: , , , , 42500, Brøndum A/S Falkevej Viborg

11 Danmark-Aarhus: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne REGION MIDTJYLLAND Udbud på skylledekontaminatorer. Udbud af rammeaftale på indkøb af skylledekontaminatorer indeholdende levering og tilslutning til Region Midtjylland. CPV: , Getinge Danmark A/S Industriparken 44 B 2750 Ballerup Mailadresse: Telefon:

12 Danmark-Aars: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Køb af stomi og urologiprodukter til borgere, jf. servicelovens 2. Leveringsforpligtelsen omfatter såvel borgere bosat i de respektive kommuner, som borgere, der fortsat har en af kommunerne som handlekommune, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. CPV: OneMed A/S P. O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Abena A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Ballerup: Maskingeværer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Maskingeværer.

14 Danmark-Ballerup: Personlig udrustning og støtteudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Personlig udrustning og støtteudstyr.

15 Danmark-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Udbud af Chassis Med nærværende udbudsmateriale ønsker Beredskabsstyrelsen, at gennemføre udbud af rammeaftaler på anskaffelse af lastbilchassiser i varierende størrelser og specifikationer. Chassiserne skal anvendes til opbygning af brand- og redningskøretøjer til brug ved indsats og undervisningsbrug for det samlede danske redningsberedskab. De tilbudte lastbilchassiser skal primært anvendes til opbygning af: Automobilsprøjter Tankvogne Containerlastvogne Lastvogne med kran Lastvogne med lad. Udover anskaffelse af lastbilchassiser omfatter udbuddet vedligeholdelse, service og drift af lastbilchassiser, samt uddannelse af Beredskabsstyrelsens mekanikere. Udbuddet er opdelt i 4 rammeaftaler: Rammeaftale : 6 og 8 tons lastbilchassiser uden mandskabskabine Rammeaftale 2: 6 og 8 tons lastbilchassiser med smal mandskabskabine Rammeaftale 3: 6 og 8 tons lastbilchassiser med bred mandskabskabine Rammeaftale 4: tons lastbilchassiser uden mandskabskabine. CPV: , , , Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj Scania Danmark A/S Industribuen Ishøj

16 Danmark-Brøndby: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSES CENTRET (SOSU C) Udvidelse af bygningsmasse på SOSU C i Brøndby. SOSU C i Brøndby har de seneste år haft et øget kapacitetsbehov, som har været dækket af midlertidigt opstillede pavilloner i Brøndby. SOSU C's bestyrelse godkendte derfor i maj 203, at der igangsættes en udvidelse af SOSU C's bygningsmasse, der skal erstatte de opstillede pavilloner. Udvidelsen ønskes integreret i den eksisterende bygningsmasse, så der skabes helhed og integration mellem funktionerne i nybyggeriet og funktionerne i det eksisterende byggeri. Samtidig ønskes der fokus på placering af udvidelsen, så nybyggeriet ikke låser helhedsplanen og blokerer for en eventuel senere udvidelse på adressen. Udbuddet omfatter totalrådgivning på SOSU C i Brøndby i forbindelse med om- og tilbygning i tilknytning til SOSU C Brøndby, hvor der til dagligt er 800 elever og 40 medarbejdere. Der er i dag 28 klasselokaler i det eksisterende byggeri og 8 klasselokaler i pavillonerne. Totalrådgivningen vil bl.a. vedrøre renovering, ombygning og nybyg af undervisningslokaler, fagcentre (daginstitution, bomiljø), teatersal, kantine og køkken. CPV: , , , BBP Arkitekter A/S Sct. Annæ Passage, Bredgade 25 E, København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 Danmark-Bredebro: Affaldscontainere og -spande TØNDER AFFALD A/S Indkøb af nedgravet affaldsudstyr. Tønder Affald A/S udbyder hermed en rammeaftale for indkøb og levering af nedgravet affaldsopsamlingsudstyr til dagrenovation og genbrugsmaterialer i offentlig EU-udbud for en periode fra til Tønder Affald A/S har i de seneste år implementeret anvendelse af nedgravet affaldsopsamlingsudstyr til både dagrenovation og genbrugsmaterialer ved flere etageboligområder i Tønder og i Skærbæk samt ved ferielejlighedskomplekser og sommerhusområder på Rømø og ved Arrild. Se i øvrigt udbudsmaterilet. CPV: , PWS Danmark A/S Sindalsvej Risskov Mailadresse: Telefon:

18 Danmark-Daugård: Kemikalier til vandbehandling HEDENSTED SPILDEVAND A/S Udbud af leverance af afvandingspolymer til Hedensted Spildevand A/S. Udbuddet omfatter levering af afvandingspolymer til slutafvanding på Daugård/Hedensted, Juelsminde og Bråskov renseanlæg. CPV: , , , , Dansk Aquakemi A/S Ny Munkegade 92, Kld 8000 Århus C Mailadresse: Telefon:

19 Danmark-Esbjerg: Skolemøbler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af skolemøbler til Esbjerg Kommune. Indkøb af skolemøbler til Esbjerg Kommune. CPV: Vanerun-SIS A/S Lollandsvej Middelfart Scan Office A/S Kvaglundvej Esbjerg Ø Reick-Kinnarps Østermarkvej Rødekro

20 Danmark-Esbjerg: Vindmøllepark VATTENFALL VINDKRAFT A/S CPV: 32340, , , Vindmøllepark. Anlæg af vej. Vejarbejder. Funderingsarbejder.

21 Danmark-Esbjerg: Vindturbiner VATTENFALL VINDKRAFT A/S CPV: 32320, Vindturbiner. Vindkraftanlæg.

22 Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder ØLSTYKKE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB V/DAB Totalentreprise Egevænge. Totalentreprise inkl. udarbejdelse af forslag og projektering, i fm. opførelse af 58 nøglefærdige almene familieboliger med et i henhold til lokalplanen beregnet samlet etageareal på ca m². Byggeriet opføres på en ubebygget grund indenfor lokalplan 20 område A2, som lavenergi bygningsklasse Bilparkering foregår i underetage. CPV: , O. Adsbøll & Sønner A/S Albuen Kolding Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

23 Danmark-Frederiksberg: Installation af rørsystem FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (346060) 3: Rørentreprisen. Kontrakten omfatter design, indkøb og montage af røranlæg for kølevand og glycol/vand som skal forbinde chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler i køleanlæg. Røranlægget skal leveres med ventiler og isolering. CPV: 45232, , 42340, , , L&H Rørbyg A/S Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 Danmark-Frederiksberg: Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN It-konsulentbistand til Drupal-platform. CBS er begyndt at anvende Drupal CMS platformen til blandt andet vores nye hjemmeside. I den forbindelse ønsker CBS at indgå en rammeaftale med flere leverandører om teknisk konsulentbistand til videreudvikling. Bistanden vil omfatte flere elementer, herunder udarbejdelse og sparring til navigation og design på baggrund af et design leveret af CBS og teknisk konsulentbistand i forbindelse med CBS' fortsatte Drupaludvikling. Yderligere skal CBS potentielt i gang med et projekt vedrørende et nyt studenterintranet på Drupal CMS platformen inden for rammeaftalens optionelle løbetid, hvor CBS forventeligt vil skulle anvende konsulentbistandtil udvikling og implementering. Rammeaftalens enkelte kontrakter tildeles efter enten direkte tildeling (efter kaskademodel) eller miniudbud,afhængigt af opgavens størrelse og kompleksitet. Daglig ad hoc bistand, sparring og mindre opgaver vil blive tildelt direkte efter kaskademodel. Opgaver, der estimeres at udgøre en samlet værdi eller et samlet omfang, der overstiger enten DKK (eksl. moms) eller 00 timer vil blive sendt i en genåbnet konkurrence blandt alle tre leverandører på rammeaftalen. CPV: , , , , , , , Konsortiet Obrigado & Eksponent Gammel Kongevej 3E 60 København V Peytz & Co A/S Rentemestervej København NV Propeople ApS Rådhusstræde København K

25 Danmark-Frederiksværk: Renovationsvogne med komprimering HALSNÆS AFFALD A/S Indkøb af komprimatorkasser til 8/26 tons renovationsbiler. I forbindelse med at Halsnæs Affald A/S overtager indsamling af affald i Halsnæs Kommune udbydes indkøb af 4 komprimatorkasser til 8 tons og 26 tons chassiser. Sideløbende med dette udbud udbydes indkøb af 9 chassiser og 5 komprimatorkasser til 2 tons chassiser. Dette udbud indeholder option på en 7 årig serviceaftale. CPV: SAWO A/S Industrimarken 9530 Støvring

26 Danmark-Frederiksværk: Renovationsvogne med komprimering HALSNÆS AFFALD A/S Indkøb af komprimatorkasser til 2 tons renovationsbiler. I forbindelse med at Halsnæs Affald A/S overtager indsamling af affald i Halsnæs Kommune udbydes indkøb af 5 komprimatorkasser til 2 tons chassiser. Sideløbende med dette udbud udbydes indkøb af 9 chassiser og 4 komprimatorkasser til 8 og 26 tons chassiser. Dette udbud indeholder option på en 7 årig serviceaftale. CPV: SAWO A/S Industrimarken 9530 Støvring

27 Danmark-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder NORDVAND A/S Klimatilpasning i Gladsaxe Idrætspark og langs Vandledningsruten, Etape 2 Gladsaxe Idrætspark. Projektet omfatter etablering af åbne regnvandsbassiner (damme) og grøfter med forskellig rekreativ udformning. Der etableres damme på 6 lokaliteter indenfor idrætsområdet hver opdelt i én til flere mindre damme. Dammene skal opbygges forskelligt i både funktion og udtryk, idet der i udvalgte damme skal etableres leg og fysisk aktivitet, som en tillægsfunktion til vandhåndteringen. Grøfter skal formes i terrænet og beplantes med varierende vegetation. Beplantning af grøfter og damme er en del ydelsen. Derudover skal der udføres ledningsarbejder i form af regnvandskloakledninger, -brønde, -bygværker og pumpebrønde, som tilløb til og forbindelse mellem damme, grøfter og render samt tilslutning til eksisterende ledningssystem. I projektet vil der være tæt dialog og et godt samarbejde imellem bygherrerne (Nordvand og Gladsaxe kommune), entreprenøren og rådgiveren. CPV: , , Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj

28 Danmark-Gentofte: Scada eller tilsvarende system DONG OIL PIPE A/S Nyt Scadasystem til DONG Energy's Råoileledning. Den daglige drift af DONG Oil Pipe's råolietransportsystem fra Gorm E platformen offshore, offshore pipelinen, pumpestationen ved Filsø, landledningen med linjeventilstationer og råolieterminalen ved Fredericia udføres fra et kontrolcenter på DONG Energy's modtageterminal for gas ved Nybro i nærheden af Varde. I 2005 etableredes et SCADA system i kontrolcenteret som et fælles system for gas- og olietransport. Udviklingen af Hejre oliefeltet i Nordsøen vil tilvejebringe en ny kilde af råolie, som skal transporteres i DONG Energy's råolietransportsystem. I konsekvens heraf vil kompleksiteten af datahåndteringen stige til et niveau, der ligger ud over tilgængelig kapacitet i det nuværende telemetri- og SCADA system. Efter en ledelsesbeslutning vil DONG Energy anlægge et nyt SCADA system dedikeret driften af råolietransportsystemet, og telemetrien vil blive porteret til en tidssvarende platform. Det nye telemetrisystem anlægges af DONG Energy. Formålet med denne udbudsforretning er at indgå en aftale med en leverandør om etablering af et moderne SCADA system, der opfylder de nuværende krav til driften af råolietransportsystemet samt etablering af et datahåndteringssystem, som understøtter DONG Oil Pipe's forretningsmodel. Dertil vil komme Support, vedligeholdelse og Serviceaftale. CPV: Siemens Danmark A/S 2750 Ballerup

29 Danmark-Glostrup: Opsamlingspose I/S VESTFORBRÆNDING Varekøb. Indkøb af bioposer og spande til indsamling i privat bolig. CPV: 33460, Zenzo A/S Joca A/S Rubæk & Co Scan Lux Flecible

30 Danmark-Glostrup: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb I/S VESTFORBRÆNDING Axapter konsulenter. Opgaven består af løbende fejlrettelser og hjælp til funktionalitet, hjælp, koordinering og tilretninger i Axapter 2009 samt i de integrationer der er med Axapter 2009, samt tilretninger. Opgradering af Axapter 2009 inkl. integrationer til nyeste version. Vestforbrænding ønsker, at Leverandøren tilknytter en konsulent, som skal være fast kontaktperson/sparringspartner og fungere som bindeled mellem Vestforbrænding og relevante personer i Leverandørens bagland. CPV: CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Internetadresse:

31 Danmark-Gram: Arbejder i forbindelse med industribygninger GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Maskininstallation. Entreprisen omfatter montering og installationer i forbindendelse med opførelse af tilbygning til eksisterende kedelhal, samt installationer i ny teknikbygning i forbindelse med etablering af et m³ solvarmeanlæg og m³ damvarmelager. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i korte træk tilslutning af varmepumpe og elkedel, samt opbygning af vekslerinstallationer for solvarme og damvarmelager. CPV: , , , Averhoff Energi Anlæg A/S Nygade Ikast Mailadresse: Telefon:

32 Danmark-Gram: Arbejder i forbindelse med industribygninger GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Bygningsentreprise. Entreprisen omfatter bygningsarbejder i forbindelse med opførelse af ca. 250 m² ny kedelcentral, 50 m² kontor/manskabsfaciliteter samt 200 m² vekslercentral delvis under terræn. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i korte træk anlægs-, beton-, stål-, luknings- tag-, tømrer-, snedker- og malerarbejder samt ventilations- og VVS-installationsarbejder hørende til bygningerne. Bygnings el er udenfor nærværende entreprise. CPV: Chr. Johannsen A/S Risbrigvej Padborg Mailadresse: Telefon:

33 Danmark-Gram: Kedelinstallationer GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 El-kedel. Kontrakten omfatter levering og montering af en komplet 6-0 MW el-kedel I ny kedelbygning. CPV: AS Scan Industries Fabriksvej Hvide Sande Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-Gram: Udgravning og fjernelse af jord GRAM FJERNVARME Gram Fjernvarme Sol 2 Damvarmelager Udgravning. Kontrakten omfatter alle nødvendige jordarbejder inkl. udgravning, deponering, terrænregulering og bortskaffelse af overskudsjord samt grundvandssænkning mv. for et ca m³ stort damvarmelager. CPV: Chr. Johannsen A/S Risbrigvej Padborg Mailadresse: Telefon:

35 Danmark-Gram: Varmepumper GRAM FJERNVARME Gram Varmeværk Sol 2 Varmepumpe. Kontrakten omfatter levering og montering af en komplet el-drevet varmepumpe med en varmeeffekt på ca. 900 kw. CPV: Johnson Controls Industrivej Vest 6600 Vejen Mailadresse: Telefon:

36 Danmark-Grenaa: Tabletcomputere NORDDJURS KOMMUNE Rammeaftale på tablets og hybrid. Norddjurs Kommune har indgået en rammeaftale på indkøb af tablets og hybrider. Der er tale om tre forskellige tabletmodeller og én hybridmodel. CPV: , , , , ED-data A/S Grenåvej 627A Skødstrup 854

37 Danmark-Greve: Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse GREVE KOMMUNE EU udbud af vedligehold af udearealer på kommunale ejendomme mv. i Greve Kommune. Greve Kommune/ udbyder driftskontrakt på vedligehold af udearealer på kommunale ejendomme, (skoler, daginstitutioner, idrætsområder, plejecentre og øvrige kommunale ejendomme), herunder grønt vedligehold, ukrudtsbekæmpelse, fejning og renhold, glatførebekæmpelse, vedligehold af belægninger, eftersyn af legepladsudstyr, pasning af indeplanter og øvrige opgaver i relation til ejendommenes udearealer. Endvidere særlig strandrensning og dyrehold for afgræsning af enkelte offentlige arealer. Opgaverne har hidtil været varetaget af en kontraktstyret driftsenhed hos. Den vindende tilbudsgiver/leverandøren skal overtage et antal medarbejdere, jf. Lov om virksomhedsoverdragelse. Leverandøren skal ved kontraktstart overtage det materiel, der i dag anvendes af til at løse opgaven til ansatte værdi til DKK. Materiellet består overordnet af kørende materiel, diverse påhængsredskaber samt div. småmaskiner. Udover den udbudte kontrakt, har den kontraktstyrede driftsenhed Park og Vej varetaget Park- og vejopgaver på kommunale parker og vejarealer mv. Denne opgave er ikke omfattet af dette udbud, men vil pr. d blive løst af et offentligt-privat selskab, som ejer 50 % af. Selskabet er stiftet efter lov nr. 548 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Deltagelse i det offentlige-private selskab samt driftskontrakten blev udbudt i EU- udbud i efteråret 203, og aftale blev indgået ultimo december 203. Denne udbudte opgave er i forhold til brug af uddannelses- og praktikaftaler omfattet af»følg eller forklar«-princippet, som er gældende for kommunerne pr Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag. Den udbudte driftskontrakt forventes at træde i kraft d og løber herefter i 4 år og 0 måneder. Driftskontrakten indeholder en option og 2, jf. afsnit. CPV: , , , , , , , , HedeDanmark A/S Klostermarken Viborg Mailadresse:

38 Danmark-Haslev: Transformatorer med væskeisolation SEAS-NVE HOLDING A/S Slukkespolearrangementer 0 kv. Slukkespolearrangementer, bestående af Slukkespole med tilhørende nulpunktstransformer samt elektronisk reguleringsenhed. Slukkespolerne skal være regulerbare og kunne reguleres under drift. CPV: Trench Austria GmbH Paschinger Straße Leonding ØSTRIG Telefon: Fax: Internetadresse:

39 Danmark-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HERLEV HOSPITAL Nyt Hospital Herlev Fremskudte anlægsarbejder. Arbejdet omfatter : Nedlæggelse af eksisterende p-pladser mod syd og øst ved Herlev Ringvej Etablering af ca. 650 m ny vej Anlæggelse af ca. 500 midlertidige p-pladser i grus Anlæggelse af ca. 60 permanente p-pladser Ca. 400 m spuns Udgravning af ca m³ jord, hvoraf ca, m³ skal bortkøres og ca m³ skal indbygges under veje og p-arealer. Den resterende mængde deponeres på grunden. Lægning af ca. 000 m regn- og spildevandsledninger i dimension op til 800 mm Anlæggelse af nyt T-kryds ved Hjortespringvej Ombygning af krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej Anlæggelse af shunt ved Herlev Ringvejs vestlige side til Herlev Hospital. CPV: , M.J. Eriksson A/S Gl. Køge Landevej Brøndby Strand

40 Danmark-Herning: Affaldsforbrænding L90 Affaldsforbrænding. Forbrænding af affald fordelt på 9 pakker af hver ton pr. år. CPV: Kara/Noveren Kara/Noveren Kara/Novoren Kara/Novoren Renosyd Renosyd Affaldsvarme AArhus Affaldsvarme Aarhus Horsens Kraftvarmeværk

41 Danmark-Herning: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Herning Kommune -

42 Danmark-Herning: Elektroniske tavler eller tilbehør HERNING KOMMUNE Levering af digitale portaler. Udbuddet omfatter leje, levering, opstilling, vedligeholdelse, forsikring og servicering af 5 stk. digitale portaler til Herning Kommune, samt option på levering, opstilling, vedligeholdelse og servicering af op til 4 stk. ekstra i kontraktperioden. Placering bliver ved 5 indfaldsveje til Herning by. Endelig placering vil blive oplyst til kontrakt underskrivelse. Opgaven omfatter ikke anlægsarbejdet og etablering af strøm til de digitale portaler, men omfatter fundering af sokkel eller jordspyd, samt opstilling af de digitale portaler. CPV: , , , , , Proshop AV Langdyssen Aarhus N Mailadresse: Telefon:

43 Danmark-Herning: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse DEPONI.NET Transport af deponeringsegnet affald. Transport af deponeringsegnet affald. CPV: , J. Buhl & Sønner A/S Stormosevej Hasselager

44 Danmark-Hinnerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAVRSKOV KOMMUNE Totalrådgiver iforbindelse med projektering og udførelse af nybyggeri på Hadbjergvej med arkitektkonkurrence. Favrskov Kommune ønsker tilbud på totalrådgivning med programmering, projektering, tilsyn og byggeledelse til byggeri af 33 almene boliger opført efter almenboligloven, samt 6 aflastningsboliger. Servicearealer og fællesarealer i tilknytning til boligerne, samt et aktivitetscenter inkl. lokaler til STU (Specialtilbud for udviklingshæmmede). CPV: , , , Aarhus Arkitekterne Europaplads Århus C

45 Danmark-Hjørring: Transport af affald MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indsamling af emballeret farligt affald. Kontrakten omfatter indsamling af emballeret farligt affald/farligt gods hos virksomheder i Modtagestation Vendsyssels ejerkommuner. CPV: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandøvej Hjørring Telefon: Internetadresse:

46 Danmark-Hjørring: Transport af affald MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indsamling af klinisk risikoaffald i Region Nordjylland. Indsamling af klinisk risikoaffald hos læger og dyrlæger i ejerkommunerne, samt indsamling af klinisk risikoaffald hos sygehuse i Region Nordjylland. CPV: Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation W. Brüels Vej Hjørring Telefon:

47 Danmark-Hvidovre: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder FORSVARSKOMMANDOEN Rammeaftaler vedrørende håndværksydelser i forbindelse med vedligehold af Forsvarets bygninger og ejendomme. Ikke-eksklusiv rammeaftale på vedligehold af Forsvarets bygninger og ejendomme i Danmark. Rammeaftalen omfatter ca. 400 etablissementer af varierende størrelse fordelt over hele landet, herunder kaserner, flyvestationer, flådestationer, depoter, kontorbygninger, kursuscentre, skydebaner og øvelsespladser. Rammeaftalen er opdelt i 90 fagentreprisedelaftaler fordelt på 2 geografiske lokalområder med hver 8 håndværksfag, bortset fra murerfaget, der kun blev udbudt i 6 områder. CPV: Se Del VI.2)

48 Danmark-København: Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer METROSELSKABET I/S CPV: , , , , Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer. Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler. Skakte. Helt eller delvist overdækkede jernbaneudgravninger. Anlæg af banegårde. MetNord JV (Züblin A/S and Hochtief Solution AG) Thomasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige

49 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 7.04 om Totalrådgivning trafik og transport. SKI udbyder rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport omfattende rådgivningsydelser i forbindelse med byggeprojekter og anlægsprojekter. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport omfatter alene ydelser i forbindelse med Veje og pladser, Broer og tunneler samt Havne og vandbygning. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport er en ud af seks rammeaftaler. De øvrige 5 rammeaftaler er: Rammeaftale 7.05 Bygherrerådgivning som omfatter ydelser indenfor bygherrerådgivning Rammeaftale 7.06 Rådgivende Ingeniørydelser omfatter ydelser indenfor infrastruktur og planlægning, forsyningsplanlægning, sundhed, forskning og undervisning, administration og kultur, institutioner og beboelse, energiforsyning, vandforsyning og afløb forsyning Rammeaftale 7.07 Arkitektydelser omfatter ydelser indenfor infrastruktur og planlægning, sundhed, forskning og undervisning, administration og kultur, institutioner og beboelse og forsyning Rammeaftale 7.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 omfattende ydelser indenfor skoler og fritid og trafikplanlægning Rammeaftale 7.09 Arkitektydelser 2 omfatter ydelser indenfor Skoler og fritid. Rammeaftale 7.04 Totalrådgivning trafik og transport er opdelt i 3 delaftaler som anført nedenfor: Delaftale : Veje og Pladser. Delaftale 2: Broer og tunneler. Delaftale 3: Havne og vandbygning. Totalrådgiver skal kunne løse projekter inden for den type opgaver/projekter, inden for de(n) delaftaler der anmodes om prækvalifikation til. Delaftalerne er oplistet i bilag B. Nærmere specifikation heraf vil fremgå af udbudsmaterialet. Rådgivning under rammeaftalen udføres i henhold til Foreningen af Rådgivende Ingeniører/Danske Arkitektvirksomheder: Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning, 202 samt Ydelsesbeskrivelser Anlæg og Planlægning, 203. Det efterfølgende kontraktforhold mellem Klienten og Totalrådgiveren, vil være reguleret af ABR89 med de tilføjelser og ændringer der er angivet i udbudsmaterialet. Kunder vil efterfølgende tildele konkrete honoraraftaler via rammeaftalen ved anvendelse af miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse). Underrådgivere i forbindelse med totalrådgivning, findes af totalrådgiver i forbindelse med den efterfølgende konkurrenceudsættelse af de konkrete opgaver (miniudbud). Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for miniudbud. Ansøger/tilbudsgiver der ønsker at blive tildelt på en eller flere af den tre udbudte delaftaler, skal i prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen byde ind med kompetencer inden for de udbudte opgaver/projekter som totalrådgiver. Projekter omfattet af rammeaftalen kan variere i udformning og omfang, og det er ikke et krav, at alle ydelser i ydelsesbeskrivelserne vil indgå i det konkrete projekt. Omfanget af ydelser, der indgår i det konkrete

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Hårde hvidevarer, små el-artikler og vaskerimaskiner

Hårde hvidevarer, små el-artikler og vaskerimaskiner Hårde hvidevarer, små el-artikler og vaskerimaskiner Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43671474.aspx Ekstern anbuds referanse ID 14-319-0001 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Præsentation af rammeaftalerne Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser 2 Hvem kan bruge aftalen Frivillige rammeaftaler Rammer bredt alle SKI s kunder Ingen forpligtende aftale for

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184535-2012:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Gram Fjernvarme Sol 2 Maskininstallation.

Gram Fjernvarme Sol 2 Maskininstallation. Gram Fjernvarme Sol 2 Maskininstallation. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41449694.aspx Ekstern udbuds ID 344800-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2013/S 019-028646. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2013/S 019-028646. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28646-2013:text:da:html DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2013/S 019-028646 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295140-2011:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 181-295140

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 073-122213. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 073-122213. Udbudsbekendtgørelse. 1/9 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:122213-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 073-122213

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publicationseuropaeu Oplysninger

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 096-164142. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 096-164142. Udbudsbekendtgørelse. 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164142-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 096-164142

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:88753-2014:text:da:html Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295141-2011:text:da:html DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere